19.12.2014 г.

МУЗИКАТА И ТАНЦИТЕ НА ТРАКИТЕ


Тракийската музика е очаровала и омайвала всеки, който е имал щастието да чуе прекрасните гласове на Орфей, Линей, Тамирис, Музей, Филамон и Евмолп. В техните ръце китарата, лирата и флейтата са се превръщали в интрументи на магията. Не случайно някои от тези наши предци са обожествени след смъртта си, а спомена за тях не е изчезнал дори и след 3500 години.

http://www.maicar.com/GML/000Images/oim/orpheus5132.jpg

Омир, Павзаний, Еврипид, Плиний, Страбон, Аполодор и др.свидетелстват за невероятните умения на тракийските певци и музиканти. Смята се, че тракиецът Филамон създава хоровото пеене, под неговото ръководство млади момичета са пеели химни за Латона (Лада) и Аполон ( Белен).

Тамир пък повлиява до голяма степен дорийската музика и танци. За дедите ни е било известно, че не могат без песни и веселби. Конон определя траки и македонци като народите най-силно обичащи музиката, а Страбон свидетелства, че дори и бедните траки (дарданите в Западна България)  живеещи в землянки били изкусни майстори на струнни и духови инструменти.

             http://www.atlastours.net/syria/orpheus_mosaic.jpg

Гласът на Орфей е считан за вълшебен и в състояние да покори хора и животни. Впечатлението на гърците от способностите на великия тракийски музикант е толкова силно, че в легендите си те споменават как реките спирали да послушат младия тракиец и дори планининте се премествали, за да го чуят. Твърдяло се е също, че славеите в близост до гроба на Орфей пеят по-сладко от всички останали. Дарбата на митичния музикант ще да е била невероятна затова и не е учудващо, че на траките се приписва изобретяването и разпространението на лирата, флейтата, кимбалите и други инструменти. Естествено щом траки са създателите им, то и имената ще са тракийски.

Плиний твърди, че седемструнната китара от неговото време първоначално е била само с четири струни. Явно от там идва и името й. Думата китара е свързана с тракийското кетри, което е архаичния вариант на българското четри, четири. На гръцки четири е тетарес, тесарес, писурес.

Флейтата (или по-точно кавала ) е наричана по орфеево време аул(ос). Понеже южните ни съседи са “гълтали” началната веларна съгласна на някои български ( тракийски) думи, то кавал бива преиначено на аулос. Страбон споменава, че аула (кавала ) е наричан берекинтски и фригийски, а от Херодот знаем, че най- старите селища на фригите и берекинтите (те са фригийско племе) са били в Юго-Западна Тракия и Македония. Съществувал е и двоен аул (кавал), който има паралел в българския музикален инструмент двоянка.  

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/images/upload/large/41/1364887073676_Atena-suona-aulos.-Taranto_375-350_a.C..jpg

Кимбалът е всъщност купа направена от бронз. Когато две такива са били удряни една в друга се е получавал силен камбанен звън. Древното название на кимбала е кумбалос, което е точно съотвествие на диалектната ни дума кумба- яма, окоп. Точно това е купата- нещо кухо, изкопано. В някои диалекти от Пловдивска област не се казва вдлъбнат, кух , а укупан. Друга сродна на кимбал дума е камбана. Кимбалите са се използвали първоначално в култа на тракийската богиня -майка. На нейните поклонници се приписва създаването и на тимпана. Този ударен инструмент е и нашия тъпан. В древността тимпан се е произнасяло тумпан, а тази дума у свързана с българските тупам, тъпча, тонпание-биене. За да произведе звук тъпана се бие (тупа).

https://c2.staticflickr.com/6/5160/7115200139_470c47552f.jpg

Сирингът е духов инструмент използван от тракийските сатири. Неговото име е просто архаичен вариант на старобългарската дума свирелъ – свирка, флейта. Сиринг е свързано с нашите думи свиря, свирене, свирач. Другото име на белия бъз –сирчогин също показва връзка със сиринг. Сирчогинът има куха дървесина и е подходящ за направа на прости духови инструменти.

Бринкос е название на тракийски струнен инструмент, чието име Иван Дуриданов свързва с украинската дум бряк  звън, звук. Сродна на бринкос е и българската  брънкам звъня, бръмча, да не забравяме и старобългарската бренцание- звън.

Тракийския магадис е споменат от Страбон, но описание не е дадено. Смятам, че магадис е алтернативно название на гайдата. Магадис отговаря на нашата дума мях- основната част на гайдата. Този инструмент е много древен. Има изображения още от първото хилядолетие преди Христа. Става дума за камените фризове на Кара тепе, Анатолия. Там са изобразени хетски музиканти свирещи на гайда, но трябва да се поясни, че в хетската империя са влизали  тракийски племена като мизи и дардани, така че древните гайдари от Кара тепе са най-вероятно траки.

За присъствие на гайдата при траките говори Иван венедиков -На друго място пак Ксенофонт разказва как Севт II също играе: „След това влезли хора, които им пригласяли с един вид гайда в такта на магадидаМитове на Българската Земя, Медното Гумно, с. 223.

Не само имената на древните тракийски музикални инструменти показват, че създателите им са говорели българско наречие. Старите летописци са документирали и названия на различни тракийски песни. Херодот и Страбон споменават една много интересна дума – пейан, която те превеждат като пеене и е доста странно, че нашите траколози не са забелязали това. Алтернативното име на Аполон е Пейан. То означава лекуващия с песен.

На плочици с Линеар Б з(от XV-XIV  век преди Христа) е документиран друг подобен вариант на името на бог Аполон – ПА-Я-ВО  отговарящ на българската дума певец. На дедите ни е било известно, че тяло и душа са свързани и, за да се излекува тялото първо душата трябва да се възвърне в  старата си хармония. Това е правено с помощта на песни и заклинания. Нашата дума баене е също свързана с пейян. Баенето е лекуване със заклинания.

Важен елемент от тракийската култура са танците. Днес така наречения Пиров боен танц е считан за гръцки по произход, макар историческите извори да определят Пир (синът на Ахил) за създател, а също и корибантите- поклонници на тракийскатабогиня майка. Пир не е бил грък, а мирмидон. Според Ван Виндекенс мирмидоните са палеобалкански народ- пеласги, а Йоан Малала свидетелства, че хуните ( българите) от неговото време са същия народ както и водените от Ахил мирмидони.  


             http://man2manalliance.org/hero/heroimages/phyrric3.jpg

Този боен танц не е изчезвал, негов развит вариант се практикува от българските русалии. Иван Венедиков търси произхода на русалийските игри в Древна Тракия –
“Така ние виждаме, че и в България военният аспект на Русалиите се е запазил и самият факт, че по време на играта русалиите не си оставят оръжието, сабята или тоягата, показва, че те са се превърнали постепенно във военни танци. При това прави впечатление, че в празника през зимата се чувстват ясно оргиастични елементи.

От друга страна, за танците с оръжие в ръка трябва да припомним, че те са били типични за древните траки в езическата епоха.” – Ив. Венедиков, Митове на Българската Земя, Медното Гумно, с. 223.

Ксенофонт описва друг тракийски боен танц. Елинът остава силно впечатлен от мълниеносните движения на тракийските войни и способноста им да владеят оръжието си до съвършенство. Възможно e виденият от Ксенофон танц да е споменатия от Владимир Георгиев колаврисмос – колаврос. Нашият лингвист тълкува  името като копие-въртеж. Кол отговаря на българската дума кол. Реално погледнато най-ранните копия са били заострени колове. Думата врос е просто гърцизираната форма на въртеж.


http://2.bp.blogspot.com/-VL789UZvxrI/TzbEfgqsMGI/AAAAAAAACL8/xu9GG0M4Hc0/s1600/thracian_peltast_by_danbrenus-d4n0me7.jpg

О. Хаас споменава за сикинис - комичен танц посветен на Дионис. Сикинис отговаря на нашия глагол чекна се-извършвам комични движения. Тъй като гърците нямат звук и буква Ч, то те предават чекна се като сикинис. Дионисовия танц е бил изпълняван от сатирите, които са предшественици на българските кукери.

Култът към Дионис предлага още една интересна дума. Това е тиасос – движението, шествието на поклонниците на древния бог. А.Ван Виндекенс смята, че думата е пеласгийска и предлага етимология със санскр. твисати-движение, бързина. Поради непознаването на българския език Ван Виндекенс не е забелязал, че българските думи движа, движение са не по-малко добри кандидати за етимологията на тиасос.


      http://www.carnaval.com/saturnalia/dionysus-mosaic.jpg

Тук е мястото да се спомене, че названията ръченица   и   нестинар са тракийски думи. Ръченицата е бърз танц, точно това означава и името й – бърза. Ръченица сродна на тракийската дума  ринк, рунк  бърз. Колкото до нестинар, то значението й е обяснимо с тракийския глагол нес -нося се (движа се) и анар  мъж. Старобългарските паралели са нести  нося се и ныръ  танцьор.

Виждаме, че българската музика, танци и инструменти водят началото си от Орфей, Тамир, Линей и Евмолп. Това показва недвусмислено, че сме местен народ, а не потомци на теснооки азиатци. Ако траките бяха изчезнали, или поне бяха романизирани, или гърцизирани как тогава тяхната култура се е запазила у нас? Народната музика и танци са душата  на един народ.

Песента на българските гайда и кавал са уникални. Неповторими са и кръшните хора и бързите ръченици, а магията на българските гласове покорява милиони души по цял свят. Докато имаме тези неща, докато пазим старите обичаи и носии няма да се загубим, няма да изчезнем без следа, а ще пребъднем. Нека бъдем българи и да се върнем към корените си! Към добротата, честността и простосърдечието. Към смелостта и противопоставянето на злото във всичките му лица. Да бъдем достойни наследници на дедите си – създателите на благородни идеали!
40 коментара:

 1. Понякога ми се ще да споделя с приятели твоя статия,но ме възспира все нещо,което в повечето случаи е свързано с посоката - Север!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човек трябва да слуша вътрешния си глас, щом той казва, че нещо не трябва да се споделя, по-добре е това да не се прави. За всеки влак си има пътници...

   Изтриване
 2. Част от стара народна песен, която открих в семейния архив. Добре че е имало такива хора, които са ги записвали!
  "...Край дръвче Дончо завари
  Че триста моми вардеха
  Човек край дръвче не пускат
  Който до дръвче доближи
  Бели му меса разкъсват
  Черни му кърви изпиват.
  Дончо надалеч застана
  На мермер камък поседна
  Бели ръкави запретна
  Из пояс кавал извади
  Че си на кавал засвиря
  Че свира Дончо, преглася
  Че свирил Дончо три дена
  Три дена Дончо, три нощи
  Триста се моми хванаха
  Вито си хоро завиха
  Завили и заиграли
  Около дръво зелено
  Три дни, три нощи играли
  Играли, надигравали
  От игра всички паднали
  Тежък сън всички унесе
  Край това дърво зелено.
  Тогаз си Дончо приближи
  Дърво из корен изскубна..."


  Мариана Бечева

  ОтговорИзтриване
 3. Много те ценя и винаги се радвам на публикациите ти,макар и понякога според мен,основателни бележки,да не намират отзвук! Ти си решаващ фактор.
  Днес ми направи впечатление употребата на съвременното сирчовина. Можеш свободно и в полза на материала да употребиш свирчовина,както е известно по търновско.Коловризмът пък, едва ли изхожда от кол,защото това е предшестващото наше хоро,коло,колело и пр.връзката му с кол,може да е само закръглянето на върха,заострянето му. Та,каквото и да пиша,не ми връзвай кусур,все едно,че ти казвам,Воеводо,това е по-добро,пък ти както искаш! Ник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нищо лошо в това хората да имат различни мнения, това е даже добре. Никой не може да е вечно прав, аз не си правя тази илюзия.

   В Пловдивско също се употребява думата свирчовщина, сирчогин за белия бъз, чието стъбло е кухо и може да се направи кавал от него.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да,но по-важното беше за коловризма!

   Изтриване
 4. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС20 декември 2014 г., 9:58 ч.

  ПУСКАИ МИ КОМЕНТАРИТЕ..СКАПАНЯК..АКО ИСКАШ ДА СИ В ПРИЛИЧНО ЗДРАВЕ ЗА ДЯДО ТИ КОЛЕДА..

  ДЕБА ВУЛГАРИТЕ...ЦЯЛ СВЯТ ПОЧИТА КРИСТОСС МЕССА= КРИСТМАСС...ИЛИ ХРИСТОС ГЕННОС/ХРИСТУГЕННА.....САМО ВИЕ МРЪСНИ ВУЛГАРИ СЕ КЛАНЯТЕ НА НЯКОИ СИ ДОЛНОПРОБЕН ТАТАРИН --ДЯДЯ КОЛЕДА !!!


  ВУЛГАРИС лат. = ДОЛНОПРОБЕН.

  ВУЛГА, ВУЛГУС = ПРОСТ, НЕВЗРАЧЕН, ОБИКНОВЕН...+ СЕМПАЛ.САМПЛЕ/С/ = ПРОБЕН/ПРОБИ/ПРОБЕН.

  ВУЛГАРОС = ДОЛЕН,ПРОСТАШКИ, ПРОСТАК, ПРОСТ, ДОЛНОПРОБЕН, ПОМИЯ, ПОМИЯР !!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква култура, какво възпитание!

   Човекът се познава по думите, казали са го отдавна. Радвам се, че индивиди като теб не се самоопределят като българи.

   Изтриване
  2. Павле, това ми прилича на провокация. Трябва да сме внимателни с кресльовците. Обикновено са провокатори и могат да идват от най-неочаквани места - тук нито се виждаме нито се знаем кой кой е.
   скит

   Изтриване
  3. Голяма част от днешните гърци носят същата кръв както и ние. Три пъти сме ги дарявали с гени - един път през Бронзовата епоха, втори път през Ранното Средновековие и трети път през 19 и 20 век когато стотици хиляди българи не заминаха за България и бяха елинизирани.

   Изтриване
  4. Павел Георгиев, а каква по произход е баклавата - гръцка или турска? И престани да пръскаш гневни слюнки! С толкоз пяна по устата ще си докараш апоплектичен удар! Пречиш ми да си чета четивото! За КОЛЕДА си пожелавам да изчезнеш веднъж завинаги от този благ блог и да се навреш там, откъдето си се пръкнал!

   Изтриване
  5. Я страхливия грък заплашва :) ХАХАХАХА.
   Момче, казах ти къде работя, още не си дошъл да ти покажа, какво се случва с гръцката армия, при среща с българската.
   Между другото, думата Вулгарос много добре те описва. Поредната от хилядите думи, които гърците са взели от нас, но не са разбрали истинския им смисъл.
   Остани здрав, за да имаме африканско забавление.
   А колкото до Колад - познанията ти за балканската история, са далеч от висотата на този Акеназ, така че не рипай.

   Изтриване
  6. Браво братя българи, гордея се с вас! Направихте Павлос Георгиадис на пух и прах. А липсата на култура не може да се скрие, както и носителите на култура, цивилизация, просвета, познания не могат да се скрият и да не изпъкнат особено ярко на фона на съвременната културна криза в западаща Европа. Не се гаси туй, що не гасне и кръвта вода не става! Бъдете винаги достойни потомци на славните ни предци! От една българка.

   Изтриване
  7. Какво да кажа освен това - благородникът се познава по държанието. Благородството не може да се присвои, то или е в кръвта ти, или изобщо не присъства.

   Наистина кръвта вода не става!

   Изтриване
 5. От личен опит знам, че гърците са всичко друго, но не и истински, достойни мъже. Когато работите загрубеят, не очаквайте грък да се държи достойно. Страхливци са, и качества като чест и самоуважение са им почти чужди. Естествено има и изключения. Когато нещо опре до бой, гъркът вика или полиция, бяга от мястото или обръща на молби и извинения. Убеден съм, че горния тип е същия.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, човечецът, който бълва грозни думи не е грък, той е с погърчено съзнание, но по произход е българин. Такива са най-страшни!

   Изтриване
 6. Напълно съм съгласен с тебе, Павка. Имаше един изследовател, който доказваше по категоричен начин, че така наречените гърци по нашето черноморие, всъшност произхождат от стари български родове, от източна Стара планина, слезли по морето в 17-18 век, и окончателно погърчени края на 19 век. Имало е гръцки анклави, но са били съвсем незначителни, по-голямата част са българи-ренегати, приели панелинизма за свое ,,Символ верую". Това е положението. В крайна сметка, човек е такъв за какъвто се смята. Гърците са една от малкото нации в света, където можеш ,,да станеш" грък и то много лесно.
  Иво Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има хора, които лесно си сменят идентичността, има и други, които умират за нея. Свят голям, хора всякави.

   Изтриване
  2. Зависи кой ,какво влага в понятието "идентичност".Ако трябва да съм "идентичен"с байганьовщината и андрешковщината с удоволствие ще се разделя с тази идентичност.Ако пък,поради някакво стечение на обстоятелствата трябва да се чувствам "идентичен"с обитателите на определена територия - също - не става!
   Материалният човек търси "идентичност" по материален признак.Затова търси и корените си ,също по този признак.На духовните хора това не е достатъчно.Религиозните търсят идентичността си,чрез Вяра в Бог.Окултистите го наричат "висши астрали".
   Няма как да го осъзнае човек,който е силно материален.
   Библейските археолози имат висши тълкувания,включително и за "внезапните"открития на гробници,като тази в Амфиполис,примерно.
   Това обаче е неудобно за пропагандата.Не ти върши работа!

   Изтриване
 7. Фалшивикациите с Българската История продължават и сега!!!
  Копи-пейст "Имало ли е по време на византийската власт на Балканите след 1019г. имперска провинция (тема) под името "Сърбия", така както са били например темите "България" и "Паристрион"?
  Очевидно тема "Сирмиум" е покривала това което днес е Сърбия, Хърватия и Босна накуп. Питам не случайно, защото в новичкият средновековен "Атлас", мисля англоезичен, издаден 2013г.(има го преведен с твърди корици, формат А-4) и разпространяван от "Сиела" и "Хеликон" (даже се мъдреше на панаира на книгата в НДК-то) освен чудноватата липса на България в имитацията на "средновековни карти" от периода 7-ми/ 11-ти векове, в една от времето на византийската власт бе посочена такава област, но пък липсваха другите (нали тема България покрива днешна Македония и Косово)"

  ИМПЕРИАЛИСТ


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с въпросния атлас, но не се учудвам изобщо. Фалшификациите на история наистина продължават. Тези, които са инвестирали в лъжи не искат да видят инвестициите си пропаднали.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. "Въпрос на гледна точка"

  Продължение с Пламен Пасков на тема "Българската история – на гилотината":
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/balgarskata-istoriya-na-gilotinata/125534#.VJaijcAw

  тема "Империята на гетите" с проф.Диана Гергова (за Сборяново, Залмоксис и математиката):
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/imperiyata-na-getite/123228#.VJabvcAw

  тема "Скритата история на България" с проф.Диана Гергова (за могила Каста, одриси и беси):
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/skritata-istoriya-na-balgariya/124222#.VJaidcAw

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 9. А бе, Павка.....Този наш съсед... Павлос какво да го правим? Много се тревожа за здравето му ! Като го чета, май целият се е оплескал в собствената си злъч, и май и стомахът му отказва да преработи фактите които изнасяш. Явно, и узото вече не му помага.....Що не вземем да го черпим една виртуална ракия, а ? Може и да му помогне !
  А на тебе Павка, ти пожелавам весела Коледа (е, как няма да ти е весела с такива опоненти като Павлосчо) , честито Рождество Христово, и дано Господ те дари с добро здраве, и прави перото ти още по-силно !!!

  Тодор Димов

  ОтговорИзтриване
 10. Я, и румънците са се размърдали. Все едно, че слушам същата история, но на румънски. Прави им чест, че накрая признават, че сме от един и същи корен.
  https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM

  скит

  ОтговорИзтриване
 11. Поздрави на Павел весело и приятно изкарване на празниците. На тея етиопци дет преди са им викали елени а сега им викаг гърчаля не им обръщай внимание а си върши своето праведно дело .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Народът го е казал отдавна - Кучетата си лаят, керванът си върви :)

   Весели празници!

   Изтриване
 12. ДО РАЙЧИН РАЙЧЕВ

  Г-н Райчев, не позлзам скайп, можете да пратите мейл за контакт.

  ОтговорИзтриване
 13. Mnogo hubava statiya, priyatna tema. A za grakomanite nyama otkrito lechenie, bolnite ot gartsizam prilichat na eretitsite - te si ostavat takiva tsyal jivot. Sreshtala sam podobni hora na obshtestveno myasto v Toronto predi 2 godini, samo che makedonisti - napravo shtaha da me nabiyat, zashtoto spomenah , che govorim edin i sashti ezik. Te byaha ot Bitola. Naokolo nyamashe drugi balgari i situatsiyata dosta me stresira. Pozdravi.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-големите ни врагове не са чужденците, а нашите братя и сестри, които поради промито съзнание са се отказали от Род и Родина в името на някаква заблуда.

   Изтриване
 14. Щапаров Младши:

  Думите Колаврисмос и Колаврос са много лесно обясними и по друг начин: Колабризмос (Колаброс)- ТАНЦЪТ НА КОЛОБРИТЕ!

  ОтговорИзтриване
 15. Здравей Павле, поздравления за чудесната статия !!! Препрочетох я отново - остава в графа любими !!! Благодаря за точните аргументи от античните автори Омир, Пазваний, Еврипид, Плиний, Страбон, Конон, Ксенофонт. Твърде много сведенея за струнни, духови и ударни инструменти си преоткрил - похвално ! Съхранените и до днес имена на музиканти, инструменти, песни и танци говорят безспорно за това, че ние сме кръвно - родствени наследници на древните траки, на тяхното изкуство и духовна култура. Музиката и песента са една божествена дарба за един божествен народ, защото тези омайни гласове не могат да се придобият чрез обучение - те са даденост по рождение за единици богоизбрани и боговдъхновени лица. Ние трябва да ги опазим, да съхраним нашия живец, истинска духовност и уникална българска идентичност. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 16. Преместването на планините от Орфей и другите описани "чудеса" най-вероятно са се случвали . Вибрациите, вълните са в основата на всичко проявено. И познаването и владеенето правят възможни т.нар. сидхи, духовни сетива, паранормални способности.Сред които и телекинезата и левитацията, примерно. Неслучайно най-правдоподобната хипотеза от гледна точка на отговор на нерешените въпроси е за антигравитационно управление на монолитните каменни блокове и за пирамидите, и за гигантски статуи и т.н. Менталните ни способности вплетени с полето и направлявайки го правят възможно много неща извън стеснената ни изкуствено реалност :)

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте българи. Много интересна статия.Благодаря. Аз пак преди години прочетох " Веда словена". Та да кажа на уважаемия г-н Павлоос , че ОРФЕЙ НЕ Е НИКАКЪВ ГРЪК, а любимата му въобще не се казва ЕВРИДИКА, а РОСАНА.Така , че да си имаме уважението, моля.

  ОтговорИзтриване
 18. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване