ПУБЛИКАЦИИ

1.02.2014 г.

АХИЛ И БЪЛГАРИТЕ


Още в далечното минало събитията от Илиада пленяват съзнанието на много хора. Един от най-ярките персонажи в тази творба е Ахил Пелеев. Неговото име е вплетено в първия стих на древния епос. Смелостта и силата на този герой го правят труден за забравяне. Смъртта на мирмидонския боец не слага край на славата му, а дори напротив – прави я вечна.


http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20121123081424/legendofthecryptids/images/3/3e/(Wargod)_Achilles_the_Cruel.png


От свидетелството на Омир знаем, че Ахил е син на мирмидонския цар Пелей и Тетида. Военното си обучение младия благородник получава от Феникс, а знанията за лечение на тялото от кентавъра Хирон. Тетида предсказва на своя син, че той може да живее дълго и безславно, или пък може да стане прочут, но ще загине млад. Ахил избира второто и се включва в ахейския поход срещу Троя. Там след много подвизи той намира смъртта си, покосен от стрелата на троянеца Парис. Преданията разказват, че попадайки в ада, Ахил става един от съдниците на душите...

Векове наред паметта на този герой е почитана. Във владенията на траките, недалеч от делтата на Дунава е имало остров смятан за свещено място на Ахил. Според Помпоний Мела там са погребани останките на славния благородник. Павзаний пък разказва за храм и статуя на героя на това място. На отсрещният бряг на Черно Море, в земите наречени от Теофан Стара Велика България се намира Стадионът на Ахил. Пак на територията на Стара Велика България ca селищата Ахилеум и Мирмекион (дом на мирмидони). В Стара Велика България е и друго място свързано с Ахил. Древните извори разказват, че край делтата на река Днестър се намира кулата на Неоптолем. Това е прозвище на сина на Ахил. За тези неща пише Георги Сотиров цитиращ Страбон.

Омир нарича Ахил водач на мирмидони-войнствен народ обитаващ Тесалия. В по-късни времена обаче различни манипулатори представят сина на Пелей като грък. Това вярване се поддържа дълго време, макар да не е подкрепено от никакви факти. Нито ахейците, нито пък спадащите към тях мирмидони са гърци. Ахейци, или ахеи идва от акеи-вои, хетите наричат родината им Акиява. Акеи се обяснява с яки-здрави, силни, а вои отговаря перфектно на стбл. вои-бойци.

Най-древните топоними и хидроними от Тесалия нямат гръцка, а българска етимология. Вл. Георгиев даде обяснение на името на река Пеней с думата пена-пяна, т.е Пеней означава пенлива река. За да обясни значението на името на планината Олипм Георгиев предлага санскр. лумпати-чупя, троша, т.е. Олимп = място с отломки, скалисто място. Пропуснати са обаче блг. лупам, лумя-ломя, чупя диал. лупвам, лумвам-чупя, троша.

Анализирайки името на река Митус, Георгиев твърди, че то идва от по-старо Мутус и сравнява с армен. mutcтъмен и англ. mudкал. Пропуснати са българските думи мътя, мътен, мътилка, смут, а и хидронима Мътивир. Селищното име Азорос е сродно на фригийското Езареис, чиято етимология намираме с българските думи яз, езеро. Пиерия е планинска област, чието име е сродно на тракийския топоним Перинт и планинското име Пирин...Самото име Тесалия има съвсем логично обяснение на български език. Тази област представлява плодородна равнина заобиколена с планини, т.е. най-забележителното за Тесалия е това, че тя е поле. Етимология можем да намерим със стблг. тесати-тесам, т.е. режа, изравнявам...

След като предците на Ахил Пелеев са говорили език показващ смайваща близост с българския, то е пълен абсурд този човек да бъде определян за грък. Впрочем имало е и съвестни автори, които не са се побояли да кажат истината. Йоан Малала споделя, че българите от негово време са наречени мирмидони, чийто вожд е бил Ахил.


За българи в армията на Ахил пише по-късно и Йоан Цеца, който използва израза хуни-българи-мирмидони.
               
http://www.promacedonia.org/gibi/10/gal/10_104.html

Сведенията на Малала и Цеца обясняват защо посветените на Ахил места са в землищата на траките и техните близки роднини скитите. Би било обсурдно враговете на гърците да почитат гръцки герой. Самото име Ахил няма гръцка етимология. Преди повече от сто години Артър Еванс писа, че много имена от гръцката митология не са гръцки, а някои само са гърцизирани нескопосано. Британският учен дава пример с имената на Одисей, Радамант и не на последно място Ахил A.Evans, Scripta Minoa II, p. 67.

Фламандският езиковед Ван Виндекенс заключава, че Άχιλλεύς  не е гръцко име, а е сродно на лидийските и тесалийски хидроними Άχέλης, Άχελῶς. С името на тесалийската река Άχελῶς Георгиев свързва фригийската дума ακαλαвода. Тя пък е само вариант на тракийската ακελε–вода, извор.

Всъщност правилното име на Ахил е Акил, Акал така е документирано в микенски документи с Линеар Б.


Името Акил е сродно на тракийските Васто-кила, Васта-кила, Бетю-килес, Келе-битюс, Диу-кила, Зи-келос, Зеи-килос, Зи-килос, Келе-гентес. Връзка покзва и тракийският етноним келе-гери. Тези хора са локализирани от Плиний Стари в Мизия, а мизите са отъждествавани с българите в продължение на хиляда години.

Ван Виндекенс и Георгиев са прави донякъде свързвайки името на Акил/Ахил с тракийските думи за вода, извор. Да обаче първичното значение на ακαλα, ακελε  е не просто вода, а това, което тече, избликва, извираАкил/Ахил не означава воден, речен, а чедо, потомък. Името се обяснява с блг. кълна, покълвам, стблг. челядъ-челяд, потомство, родени в семейството и блг.диал. чиляк-човек.

В древността челядъ се е произнасяла като келадъ. По-стария вариант на стблг. чендо-чедо, намираме в трак. кенто, кендо-чедо. Акил/Ахил е със същата семантика както българските имена Чельо, Челедин, Челядин, Челедина.

Нека обобщим представените до този момент факти.

1. Ахил е наречен мирмидон, а Малала определя българите от свое време като потомци на същият народ, който Ахил води към Троя.

2. В Тесалия – родната земя на Ахил най-древните топоними и хидроними нямат обяснение на гръцки, а на български език.

3. Свещените места посветени на Ахил се намират предимно на територията на Стара Велика България. Там са Ахилеум, Мирмекион, Стадиона на Ахил. На Ахил е посветен и намиращият се до делтата на Дунава остров, на който има храм посветен на древния герой.

4. Уважавани учени като Артър Еванс и Аренд Ян Ван Виндекенс дефинират името Ахил като негръцко и го свързват с хидронима Άχελῶς, за който Вл. Георгиев смята, че се обяснява с фригийската дума ακαλαвода. Тя пък е само вариант на тракийската ακελε–вода, извор.

5. Името на Ахил е свързано с тракийските лични имена Васто-кила, Васта-кила, Бетю-килес, Келе-битюс, Диу-кила, Зи-келос, Зеи-килос, Зи-килос, Келе-гентес и тракийския етноним келе-гери.

6. Келе-герите са от групата на мизите, които от своя страна биват отъждествявани с българите в продължение на цяло хилядолетие.

7. Ахил означава човек, потомък, роден в семейството, а съответстващи български имена са Чельо, Челедин, Челядин, Челедина.

Малала е знаел добре какво говори определяйки българите като същият народ, на който принадлежи и Ахил. Ако Тесалия не бе дом на наши предци, как тогава Пеней Олимп, Азорос, Митус, Пиерия и т.н. се обясняват на български език?

Цитирайки Анастасий Библиотекар, С.Лесной предава важното свидетелство, че българите обединяват своето отечество по силата на родовото право. Като земи принадлежащи по право на българите е спомената и Тесалия"...quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes..."  “…totamque Thessaliam atque Dardaniam, in qua et Dardania civitas hodie demon-stratur, eu jus nunc patria ab his Bulgarie Bulgaria nun-cupatur“

 Д. Хоматиан твърди, че българите са древен народ познат под името мизи. Те били прогонени на север от Александър Македонски, но след време се завърнали и със страшна войска отвоювали земята си...като не става дума само за Тракия, и Мизия, но и за Тесалия – родното място на Ахил Пелеев.

В тази Тесалия езиковедът Макс Фасмер намира десетки топоними и хидроними типични за българския език. Най-фрапиращите се планината Vurgar-Българин, връх Βουλγάρα, река Vurgaris-България, селищно име Βουλγαρινή - Българин...Тази концентрация на името Българин в Тесалия е смайваща! В родната ни земя няма регион, в който народностоното ни име да се среща толкова често.


Всички тези факти са пренебрегнати от болшинството историци и езиковеди. По този начин бе дадена възможност на спекулантите да съчиняват лъжи и да представят една невярна картина на далечното минало. Днес обаче е трудно да се лъже. Доказателствата за древният произход на българите се трупат за ужас на враговете на истината.

През ХХ век излязоха две обширни антропологически проучвания доказващи европейските корени на българския народ. Тези изследвания обаче не бяха популяризирани, само шепа специалисти знаеха за тях и си мълчаха. С идването на XXI век обаче нещата взеха да се променят. Пак има опити за информационно затъмнение, но интернет не се цензурира лесно.

Неотдавна излезе генетично изследване, което показа, че значителна част българите са потомци на население обитаващо Балканите още от Каменната епоха. Щвейцарският институт Игенея обяви половината от българите за наследници на траките. По-късно едно изследване на БАН потвърди, че изобщо не може да се говори за изчезване на траките...

Нека учените гузно да мълчат. Доказателствата за древните ни балкански корени ще стават все повече и повече. Поддръжниците на тезите за азиатския произход на българите са стъпили на камък, който се клатушка здраво и ще падне с голям трясък.
Истината е на наша страна и ще ни донесе престиж и заслужена слава.

Славата обаче е фина дреха, която не пасва на всеки. За да имаме право да носим името на дедите си с гордост ние трябва да сме като тях. Те бяха силни и храбри хора, които подобно на Ахил никога не избираха лесния път. За това и станаха славни. Нередно е да чакаме някой друг да ни оправи живота, а същевременно да се гордеем с предците си. По-добре е да направим така, че идните поколения да споменават имената ни с възхищение, да ни запомнят като тези, които възродиха България – земята на вечните герои.Използвана литература:

1.Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918;
2.W.Smith. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. John Murray: printed by Spottiswoode and Co., New-Street Square and Parliament Street,  London, 1873;
3.G.Sotirov, Slavonic Names in Greek and Roman Antiquity, Onomastica 37, Canadian Institute of Onomastic Scienes, Quebec, 1969;
4.V.Georgiev, La topomymie ancienne de la peninsule Balkanique et la these Mediteranne, Academie Bulgare des Scienses, Sofia, 1961;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
7.СЕРГЕЙ ЛЕСНОЙ, ИСТОРИЯ в НЕИЗВРАЩЕННОМ ВИДЕ СБОРНИК СТАТЕЙ, ЗАГАДКА БОЛГАР, Берлин 2003;
8.А.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
9.ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, FONTES GRAECI HISTORIAE 10.BULGARICAE, Институт за Българска История, БАН, София, 1958
Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin 194182 коментара:

 1. Йоан Цеца също идентифицира мирмидоните - като българи.

  Относно етимологията........ владетелският род Укил / Вокил - няма ли сходна етимология ?

  Има нещо което ме гложди, Спароток........... според теб, случаен ли е фактът, че когато Самуил превзема Лариса, взема мощите на Св. Ахил - и ги полага в базиликата на Преспанското езеро. По-късно именно в нея е коронясан за цар, а църквата става седалище на бълг. патриаршия. Води война точно за тези мощи - и прави Ахил, покровител на България. Ясно е, че тук става въпрос за светеца, а не за древния герой, но.......... случайно ли е, че този светец е почитан като покровител, точно на Тесалия ? И това истинското му име ли е ? Може ли да става въпрос, за култ към античния Ахил, който преминава християнството............. както в случая с тракийския конник и Св. Георги ?

  Хаджи Ахил

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родовото име Уокил, Вокил е документирано в микенски документи като Вокило, а името на Ахил е във формата Акило...

   Относно деянията на цар Самуил не мога да дам коментар защото не съм запознат с фактите.

   Изтриване
  2. Здравейте,

   За църквата "Св.Ахил" на о.Св.Ахил: "Катедралата е съградена около 990 г. като патриаршеска църква. За да може по-късно в нея Самуил да бъде коронясан, според канона било необходимо в църквата да бъдат положени кости на някой светец. Затова по времето на похода срещу Лариса "Той пренесе и мощите на свети Ахил (епископ на Лариса и патрон на Тесалия) и ги положи в Преспа, където бяха и царските му дворци.", пише Скилица." (http://paper.standartnews.com/archive/2001/09/03/history/s3118_8.htm)
   В http://www.pravoslavieto.com/life/05.15_sv_Ahilij_Lariski.htm за самия светец пише следното: "Този преподобен живял при царуването на император Константин Велики и произхождал от благочестиви родители. Като се отдал на благочестив и богобоязлив живот и изучил светските науки и висшата философия, той се украсил с всякакви богоугодни деяния, поради което бил поставен за епископ на горна Тесалия за християните, живеещи по цяла Елада. Присъствайки на Вселенския събор в Никея, той изобличил Арий и неговите съмишленици.
   Като се върнал в Лариса след събора, разрушил много идолски капища, изгонил бесовете от бесноватите и извършил множество други чудеса. Освен това той отново построил църковните сгради и богато ги украсил, след което с мир си отишъл от този живот.
   © Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски."

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Уокил, уокър.., джони уокър :) аз като една барманка да се включа :) (Добито съм )

  ОтговорИзтриване
 3. Много интересна информация относно Тесалия.

  В района на Ивайловградските села, все още може да откриете някой да използвува глагола "тесам".
  Дядо ми, напр., ако ме видише да се мотая из двора "паратька, без рапта" би казал: " я върь, ей там да отесаш уния тряй (треви, плевели)". Като в случая тук ''отесам'' или ''тесам'' е почиствам, окопавам тревите, само отгоре , отгоре, без да се копае много дълбоко.

  Поздрав от Кърджали.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тесам първочално означава режа, думата е сродна на санскр. таксаяте-тесам, режа и на гр. тектон-дърводелец. По-късно тесам придобивя значение копая, подравнявам.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. "Да отесам тревата" не означава да копая, да изкопая, а да изсека с мотиката тревата. Буквално отсичаш тази част, която е над земята, корените остават. Ако искаш да заостриш кол, вземаш теслата и започваш да го тесаш(сечеш), докато стане остър.

   Изтриване
  3. Мирослав Герговски25 януари 2017 г., 20:14 ч.

   Точно така!До ден днешен се използва в северозапада (и не само), тесам.Има приспособление тесачка, която е подобна на плуг, но оре/теса повърхностно.

   Изтриване
  4. На много места се казва тесам, изтесох, различно от изкопах, окопах, прекопах. Тесам е обезтревяване, дори и само от големи треви

   Изтриване
 4. Иво Иванов. Относно южната част на Балканския полуостров ми се иска да вметна някои факти, върху които може да се поразсъждава според мен. През цялата средновековна българска история, мощтта и завоевателната политика на българските владетели е съсредоточена в южно направление, по мое мнение, неправилно, защото ако беше насочена на севрозапад сега нямаше да съществуват ред държави - Сърбия, Черна гора, Босна, Косово, може би и част от Хърватско... Та, агресията и енергията на ред български царе имат посока юг привидно без някаква причина, но ако се вгледаме внимателно ще видим, че има някои показатели, които говорят друго. Пресиян, Борис, Симеон, Самуил, Иван Владислав, Иван Асен завладяват последователно Македония, Албания, Епир, Тесалия, Атика без да срещнат съпротива, нещо по-вече - по това време няма никакви сведения за въстания и бунтове по тези земи както е в Тракия, например. Още преди княз Аспарух византийските хронисти пишат, че ,,цялата земя се пославянчи" имайки предвид тия земи. Към списъка на българските царе може да добавим и Стефан Душан, който също владее тези земи двадесетина години, водейки по скоро българска политика, подкрепян и подтикван от тогавашната българска държава и църква, според някои наши историци. След окончателното покоряване на България от Василий Българоубиец, той прави показен поход от Охрид на юг през Атина и чак след това се прибира в Константинопол. Според мен, едва ли е за да приравни Източната Римска империя с древна Гърция или да покаже приемственост, по простата причина, че думата грък е била обида във Византия и няма нито един византийски император роден на територията на днешна Гърция. По скоро мисля, че окончателно иска самосъзнанието на населението на тези области да стане ромейско, защото последните около 200 години почти без прекъсване то е част от България. В една италианска карта от 16 век, Арта е посочена като български град, между другото. Може и да греша, но поне си струва да се замислим колкото и да ни се струва невероятно, фактите говорят...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само Арта е била български град, цял Пелопонес е бил български. Средновековното му име е Морея...

   За жалост в продължение на няколко века тези наши сънародници са асимилирани. Оставените от тях топоними обаче са доказателство какъв многоброен народ са били.


   http://www.antiquaprintgallery.com/ekmps/shops/richben90/images/peloponnese-south-greece.morea-zakynthos-kythira-cephallonia.arrowsmith-1828-map-198894-p.jpg


   http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/291028381069_1_0_1/1000x1000.jpg

   Изтриване
  2. Спараток ...Спараток брат на стария мушмурок и на баща му шматарок!!!!

   Изтриване
  3. Такъв изблик на култура не бях виждал отдавна. Жалко е, че не сте преминал пубертета...

   Изтриване
 5. Плочките от Виница - Македония, намерени при археологически разкопки, също подкрепят тезата Ви за българския произход на Ахил.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип има и други доказателства. Древното име на планината Беласица е Балагрос, и Орбелос. Елементите бал, бел са съпоставими с блг.прил. бял, бел, Балагрос като цяло е съпоставимо като българи.

   Изтриване
 6. Поздравления за делото, с което сте се заели! По време на предишния режим нашите учители по история, литература и математика ни учеха как да мислим и как да откриваме истината, а нашите родители, баби и дядовци ни предаваха народната хилядолетна мъдрост на нашия народ. Спомням си как учителката ни по литература в гимназията посвети няколко часа, за да разгледаме обстойно и да забележим българската символика в инкрустациите на щита на Ахил Пелеев и на неговите войни когато разглеждахме Омировата Илиада. А учителят ни по история ни съветваше да четем Херодот, Страбон, Йоан Цеца, Йоан Малала и др. антични, древни и средновековни автори, очевидци на събитията. Желая ви успех!

  ОтговорИзтриване
 7. Здравей,

  БНТ, Спортни новини:
  интервю със състезателка по ски бягане
  име: Антония Григорова-Бургова
  След ровене в интернет се оказва, че е омъжена за Иван Бургов, в същата дисциплина..., от Кюстендил.

  Та... въпросът ми не е за олимпиада, а за фамилията :-)

  Излизат следните руски сайтове при изписване на фамилията в google:
  http://www.psevdonim.ru/fam/2ehujd.htm
  http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-burgov.htm - отдолу излизат сродни фамилии и списък с хора, носещи тази фамилия
  http://www.ufolog.ru/names/order/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2

  Естествено излизат и разни българи с тази фамилия...

  В тази връзка се сетих, че арабите са ни наричали бурджани, и за Бургът http://historicalcities.narod.ru/Galeri/Pirgos_geleri.htm

  Поздрави!
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че арабското наименовани бурджани има връзка с бург-крепост.

   По принцип Пюрг(ос), Перг(ам) - кула, крепост се обясняват с блг. праг, бряг-високо място.

   Изтриване
 8. Е, съжалявам че трябва да го кажа, но си изпуснал един много важен момент от биографията на героя Ахил. А той е, че според Лъв Дякон, който цитира Ариан, Ахил е бил скит по произход, родом от градчето Мирмикион, на брега на Азовско море. По-късно бил изгонен от скитите в Тесалия, поради буиния си нрав... Поради тази причина точно по Северното Черноморие имаме толкова ясни следи от култът към Ахил...
  Ако искаш този коментар не го публикувай въпреки че обяснява доста неща, но пък влиза в противоречие с част от твоята теза...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, това ми е известно, за връзката на Ахил със скитите пише Георги Сотиров. Не съм дал тези подробности защото щяха да усложнят материала.

   Трябваше да обясянвам, че в периода на Троянската Война има сериозни климатични промени, които принуждават много народи да се преселят. Едни гръгват на юг - към Анатолия и Египет, това са така наречените морски народи, други потеглят на север и изток, и се заселват край Азовско море.

   Сред морските народи се споменават шекелеш, а това за мен са херодотовите соколоти -царските скити. Смятам, че една част от тях е тръгнала на юг, а друга на север, към Азовско море.

   Смесват се тема с тема и реших, че ще е неудачно да спомена за това, че има сведения за скитските корени на Ахил. Прочее, Сотиров смята, че името Ахил е вариант на Атила...и за това тряваше да обяснявам, че не е така. Ахил е документирано като Акилеу, а Атила си го има като Атило в микенските документи.

   Иначе пропуска си е пропуск, осъзнавам това и съм ти благодарен за забережката! Не винаги ми е лесно да направя преценка какво и как да представя.

   Изтриване
 9. Павеле, известен ли ти е коптския ръкопис, който цитира автора на блога :
  http://d3bep.blog.bg/history/2011/10/13/papirusyt-koito-shteshe-da-byde-s-istinskoto-ime-na-bylgarit.834395
  Не можах да намеря много за него в нета, а ми се струва че ако е истински няма как в него да не се чете "Българи" и "Кирил"

  ОтговорИзтриване
 10. Да, има такъв папирус, датировката е 500 - 699 година.

  http://www.trismegistos.org/geo/georef.php?tex_id=36579&token=0&total=1&order=duke_start_pos,line_prefix,line_column,line_line,line_suffix


  [ -ca.?- ]σ̣χ[ -ca.?- ]
  [ -ca.?- ]ας̣[ -ca.?- ]
  [ -ca.?- ] ̣λ ̣[ ̣ ̣]μεγ[ -ca.?- ]
  [ -ca.?- ]ν ἀπὸ τῆ[ς -ca.?- ]
  5[ -ca.?- ] Βουλγαρικ̣[ὸς -ca.?- ]
  [ -ca.?- υἱὸς -ca.?- ]λαμίου(*) α[ -ca.?- ]
  [ -ca.?- ] ̣ ἐγρά[φη -ca.?- ]
  [ -ca.?- μηνὶ Φ]αρμοῦθι ι [ ̣ ἰνδικτίονος -ca.?- ]
  (hand 2) [ -ca.?- † Κύ]ριλλ̣[ος -ca.?- ]
  10[ -ca.?- ἀπ]είλ[ηφα -ca.?- ]
  [ -ca.?- καὶ π]αρὼ[ν ἀπέλυσα -ca.?- ]

  http://papyri.info/hgv/36579/?q=transcription_ngram_ia%3A(%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8%CF%82)

  Има както българи, или български, така и личното име Кирил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти, чак не ми се вярваше да съществува. И никой не е потърсил връзката.Поредният факт, гузно премълчан от продажните ни историци.
   Явно трябва да си написал две дисертаци ( по туранска и по иранска бг история) за да станеш толкова дебелокож че без угризения да криеш такива безспорни факти за името "българи".
   Същото е и по темата с Ахил. Плочките от Виница пак не се коментират от "специалистите"
   А ако се коментират то е от вида "По-важното е че май са първите икони"
   . Е, да пише болгар, ама дай да не задълбаваме какво прави болгар в 5-и век в днешна Македония

   Изтриване
  2. По принцип това споменаване на народностното ни име е известно на специалистите. Ако не се лъжа В. Бешевлиев има публикация на тази тема. За жалост до скоро тази информация бе недостъпна за повечето от българските читатели. Идват други времена обаче.

   Изтриване
  3. Точно така, в линка които си дал са посочени и научните цитати по този папирус. Те са само две:
   Първата е българска :"39315. D. Detschew, "Die angebliche Erwähnung des bulgarischen Volksnamens in einem Papyrus aus Ägypten. [En bulgare, avec résumé en allemand.]" in Spisanie na Bulgarskaia Akademia na Naukite. LXXI"

   В нея явно се внуншава че ставало дума за ? na ! .. български пояси, които може би са се носили там
   Защото във втората на:
   "69010. Johannes DIETHART and Ewald KISLINGER, ""Bulgaren" und "Hunnen" in Ägypten" in Falko DAIM ed.Reitervölker aus dem Osten: Hunnen und Awaren. Burgenländische Landesausstellung 1996, Schlß Halbturn 26. Apr. - 31. Okt. 1996, Begleitbuch und Katalog, Monographien aus Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. vol. 7254-259. "
   е дадено резюме, и то гласи че споменаването на българите не може да се обясни с "колан или пояс"

   Демек нашенския продажник се е изказал неподготвен, щоим даже и чуждите историци подхопждат по-обективно

   Изтриване
  4. Цензурата и страхът от нея са довели до изкривяването на историята ни. Някои от учените ни са знаели прекрасно как стоят нещата, но по време на тоталиризма за казването та истината пращаха в Белене.

   Днес същите хора, които по времето на тоталитаризма имаха власт в БАН...пак си я имат...Как да чакаме промяна...

   Изтриване
 11. Мислите ли че съвременното име "Страхил" има нещо общо с Ахил, или приликата е просто съвпадение?

  И нещо друго извън темата, за вас и вашите читатели:

  Symbols of an Alien Sky | Official Movie (не става дума за извънземни, не се безпокойте)

  http://www.youtube.com/watch?v=t7EAlTcZFwY

  Филма представя една много интересна теза за произхода на прототипните символи на човечеството (като на пример свастиката, богинята майка, и други). Много бих искал да чуя вашето мнение за филма, при положение че имате шанс да го видите.

  Всичко най добро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Драгиев, не смятам, че името Страхил е свързано с Ахил. Коренът в Стархил е страх, името е защитно - нека притежателят да стане страховит, злото да се плаши от него.

   Акил, или Ахил означава чедо, потомък и е сродно на Челядин.

   Не разполагам с достатъчно свободно време, за да изгледам филма, но за свастиката мога да кажа, че тя се среща в Източна Европа хилядолетия преди да се появи в Азия.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравейте,

   може ли да приведете повече доказателства кога точно се е появила схвастиката в Европа, защото напоследък оставам с впечатлението, че индийците имат претенции върху нейния произход.

   Благодаря

   Изтриване
  3. Свастиката в никакъв случай не е измислена в Индия. Там тя се появява някъде към 2400 пр. Христа, а у нас е няколко хилядолетия по-рано. Най-старата свастика идва от земите на Украйна, край Мезин


   http://prarodinata.blog.bg/history/2012/12/01/kosmicheskata-svastika-na-bylgarite.1026373


   Самото име свастика се тълкува погрешно и манипулативно като комбинация от су-добре и асти-съществуване.

   Коренът в свастика е свасти, думата отговаря на авестийската шаишта, шата- щастие. Ка в свасти-ка е умалителна частица, която се среща и в български думи като девой-ка, ябъл-ка...

   Изтриване
  4. "Не разполагам с достатъчно свободно време, за да изгледам филма..."

   На пълно разбирам. Все пак, ако ви се отвори свободно време и имате желание да проучите темата може да започнете ето тук: http://saturniancosmology.org/tab.php

   В този сайт се намира най изчерпателната и (според мен) най точната версиа на тезата от филма.

   Изтриване
  5. Благодаря, като се поосвободя ще погледна. Всяка информация е ценна!

   Изтриване
 12. Каракачанските кучета Рекс и Ахил
  http://www.youtube.com/watch?v=sDR9QimZZbo

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но линка не се отваря...сигурно се дължи на браузера ми.

   Изтриване
 13. Здравей,

  Ето поредното интервю за плочката: http://www.bnews.bg/article-97498

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. - Защо се крие?
   - Защото тук не става въпрос за македонска история, а за плочка с надпис болгар. Неслучайно и до ден-днешен тази плочка не е показана. Става дума за това, че македонски археолог е проявил съвест и не е укрил намереното.
   - Как очаквате македонците да използват тези факти, които крият от света?
   - Не мога да кажа, много са непредсказуеми. Официалната позиция във Виница и на едно тяхно археологическо списание е, че и дума не може да става това болгар да е свързано по някакъв начин с българите.
   Казаха, че силно се надяват да се намерят нови фрагменти от тази плочка, които да покажат, че това е някакъв латински надпис с друг смисъл. Думата болгар според тях може да е начало на друга дума. Но тогава да кажат коя латинска дума започва с болгар. Аз лично не знам друга, освен българското народностно име, което се среща в много варианти, с всякакви гласни според епохата.
   - Чухте ли се с Божидар Димитров?
   - Не съм се чувал с него. Той каза, че плочките са от VI век, че на тях е изобразен свети Ахилий, почитан от Самуиловата фамилия. Ако видите как е изобразен Ахил, ще разберете, че не става дума за християнски светец - той е гол, с жезъл. Голи светци в християнското изкуство не се изобразяват.
   - Защо сега повдигате въпроса за керамичните плочки от Виница?
   - Две години търся медия, която да заинтересувам с този проблем. Говорих на Третия конгрес по българистика през май 2013 г. в София. Пълно мълчание сред колегите, при пълна зала с археолози и историци. Акцентът на темата е да се покажат тези уникални находки, съвсем близо до България.

   Изтриване
  2. Току що мина и предаване на ТВ7 където г-н Мошев почти нямаш дума от поредния шоу-археолог Овчаров. Та Овачров категорично заяви че ние си имаме история, според която българите са или тюрки или иранци?!?! (да се чудиш какво означава "имаме история" при такава неопределеност) и че не трябвало да се търси сензация. Коникът най-веротно според него е византиец ( а такива тогава НЯМА, надписите са латински и тогава имамем Римска империя) който коли българин?!?
   Надписът е категорично до конника, не е ли по-логично точно до конника и точно до кръста да е надписа на героя, който е изобразен
   Честно казано не съм очаквал чак такова измекярство от Овчаров. Знае се че взема много пари за да имитира история, но чак такова лицемерие.
   А той, видите ли знаел за плочката от 25 години, но някак си не я е коментирал нито веднъж.

   Изтриване
 14. здр. г-н Серафимов.спомням си,че преди доста/може би 15/години в един вестник се появи снимка на стара карта на Бал/кан/ите на която беше оградена голяма територия с името -земите на българите.интересното е,че картата беше от 328 или 329 година след христа.човека направил снимката твърдеше,че тази карта се съхранява във Ватикана и не е било позволено да се снима от много години.време е да се заемете малко по мащабно с популяризирането на истинската българска история.време е да натъркате малко повече академичните носове.момента е перфектен и темата е жизненоважна за националното ни самосъзнание,смачкано до неузнаваемост от анти българските ни политици.успех г-н Серафимов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Навярно имате предвид картата на Св.Йероним. Тя обаче е от малко по-късна дата и, ако не се лъжа се съхранява в Британския Музей.

   Правя каквото е по силите ми. Слава Богу, имам поддръжката на много хора, а това помага.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. А защо на всичките Олимпиади гърците са първите който влизат в стадйона?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първият победител в първата Олимпиата е Коребос, името е признато за негръцко.

   Основателите на Олимпийските игри са трако-пелазги, а не гърци.

   Името Олимп не е гръцко, обяснение има на санскрит и български.

   В старите извори траките са описани като силни и мъжествени, а гърците като слаби и страхливи...

   Това са фактите :)

   Изтриване
 16. Г-н Серафимов,не мисля,че бъркам годината.Направи ми много силно впечатление точно годината и мястото на съхранение-Ватикана.Успех г-н Серафимов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да имате право, но без да дадете по-конкретни данни аз няма как да коментирам...Нямам сведения за картата, която споменавате.

   Изтриване
 17. Ако Овчаров е казал, че знае за плочката с надпис Болгар от 25 години, значи нищо не знае за нея... Понеже наистина преди 25 години започват разкопките на калето Виница... Но плочката с надпис Болгар е открита през 1999, а е публикувана през 2011!
  Действително откритието на подобна плочка, с подобен надпис не е толкова неочаквано, понеже имаме сведения за нахлуване на българи на Балканите и то точно в тези земи, още от 5 век. Но като цяла плочката е уникален паметник, защото съдържа и друга много важна информация и потвърждава историческите извори...
  Наскоро писах по темата -
  http://andorey.blog.bg/history/2014/01/30/plochkata-ot-vinica-s-nadpis-bolgar.1233400

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично научих за плочите от Виница миналата година през лятото...Да се надяваме, че ще бъдат намерени и други, които да ни дадат повече информация.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. цитат от архива на News7, има и видео

   "Археологът проф. Николай Овчаров заяви в NEWSROOM, че е виждал плочките още през 1989-а г., но те са били прикрити от македонците, защото намирането им на тяхна територия, не съвпада с твърденията, наложени в историята на западните ни съседи. Той обясни, че плочките са показвани в над 20 страни по света, но без двете, на които пише "Ахил" и "Болгар", защото те са доказателство и най-ранно споменаване на българския етнос.

   Археологът, бивш министър на културата и настоящ зам.-кмет на София Тодор Чобанов се съгласи с тезата, че през 5-и и 6-и век във Византия се тиражират подобни езически сюжети. В императорското им изкуство от онова време се прокрадват образи на варвари, за каквито безспорно се смятат прабългарите, допълни още той.

   Все пак Чобанов беше категоричен, че е по-добре темата да не бъде обсъждана повече, тъй като не е в интерес на древна нация, като българската, да оспорва гръцките корени на Ахил."
   Гръцките корени на рускокосия, синеок и живеещ отатък ревящото море Ахил
   Някои хора и зам. кмет да станат пак ще са коне с капаци

   Изтриване
 18. Четах някаде, че Александър преди похода си бил отворил гробницата на Ахил и от там взел меча на Арес, който е бил притежание на Ахил и погребан с него.
  Привет. Бриг.

  ОтговорИзтриване
 19. Зная само за това, че Александър Велики посещава храма, в който Гордий полага колесницата вързана с особен възел. Покланя се на гроба на цар Приам и се моли за прошка за насилието на предците си. За мечът на Арес не зная...

  ОтговорИзтриване
 20. Blagodarja Vi za udovolstvieto, koeto mi dostavihte s tazi rabota! Goredeq se, che sym bylgarin!

  ОтговорИзтриване
 21. Доста инетересна разработка имате г-н Серафимов. Не съм напълно убеден, че всичко е вярно, но дори само половината да отговаря на истината, все пак не е малко.

  ОтговорИзтриване
 22. Dobre vie kak si obqasnqvate prichinata bulgari da napadat bulgari shtom mirmidoncite sa bulgari i troqncite suhto koito sa bili ot grupata na frigite mai beshe. A Da i sum izkluchitelno oburkan, sled preseleniqta ot cherno more imalo i bulgarska durjava granisheshta s kitai, tova vqrno li e i li e luja ili prosto starite bulgari koito gi znaem sa si bili v severnoto prichernomorie postoqnno ???

  ОтговорИзтриване
 23. samo da vi popitam zashto bulgari sa se bili s bulgari shtom mirmidoncite sa tesaliici a troqncite frigi, ne moga da si go obqsnq. I nihte li napravili statiq za preselenieto na bulgarite v aziq i obratno, zashtoto sum oburkan drugi vikat che sme balharci, drugi che sme bili v susedstvo v kitai

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма народ, който да е съставен от една единствена група. Днешните германци са потомци на около 50 старогермански племена - свеви, херуски, ингвеони, тюринги, хавки и др.

   При нас картината е още по-сложна понеже тракийските племена са над 140. Повечето са обитавали Балканите, но е имало траки, които са мигрирали чак до Бактрия, там където е Балх-Балхара. Става дума за тракийското племе сарапари, за тяхното съседство с бактрийците пише Плиний Стари - HN- VI.xviii-48.-

   - river Oxus19 runs, after rising in Lake Oxus,20 the Syrmatæ, the Oxydracæ, the Heniochi, the Bateni, the Saraparæ, and the Bactri, whose chief city is Zariaspe...

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D6%3Achapter%3D18

   Всеки народ, който е ставал силен и многоброен е започвал да колонизира други земи. Пример за това са римляните, които се установяват на 3 континента. Нашите деди траките започват своите миграции, а и влияние върху други народи няколко хилядолетия преди Рим да бъде създаден.

   Това е причината да има траки на много места в Европа, а и Азия.

   Изтриване
 24. Поздравления за вашият труд в тази насока! Казано е, че победителят пише историята, и наистина, много истини за истинската българска историа за били премълчани или преобразени, преиначени или откраднати - от други народи или по политически цели. Това е било за векове. За съжаление България е била обекта на много набези - директни или не, и дори и днес икономическата зависимост на Булгария я прави слаба страна да може да каже на света истината. Но, ние сме с вас, продължаваите! Даже и един светлинеен лъч в тъмнината е по добре! И всички продажни историци ще ходят в Ада!
  Само искам да добавия един коментар, които мислех когато четох вашият блог горе - В моето мнение, не е правилно да казваме че Булгарският народ има Европейски произход. Ако вземем пред вид последните информации, би било по правилно да кажем че Европеиските народи, много от тях, имат Булгарски корени, зашотото ние сме много по древен народ. Да, траките не са просто изчезнали, както им харесва на много други народи да твьрдят:) . Моята баба изпозваше думите "фърклица" за вила и вилица, анд 'патато' за картоф. След много години научух че на Англиски 'fork' е вилица и 'potato' е картоф, ха ха. Моята баба никога не беше имала контакт с Англичани (картоф в съвременния Български език е от немски произход най вероятно). Езиковеди и историци в България трябва да работят рька за рька. :)!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, древен народ сме, народ, който е дал не само знания, но е гени на доста народи...

   Изтриване
  2. Анонимен,явно баба ти е от някъде от Северна България. "Фъркулица" или фъркулевица идва от влашки. А в Тракия казваме бонела или бунела...
   Извинявам се, че изказването ми е извън темата.

   Изтриване
  3. Какъв Влашки бе многознайко? Говори се за ХИЛЯДОЛЕТИЯ**преди НОВАТА ЕРА**, която НОВИТЕ създават за да унищожат ИСТИНАТА!!!

   Изтриване
 25. Защо се краде така от Българите, защо никой не признава този древен народ преживял толкова много, защо всички си преписват постиженията на древните българи защо защо. Жалко е че живеем на тази свята земя на която са се случвали събития променяли хода на човечеството и нищо не можем да направим, а на края общества с история от 50-100 години ни наричат роми ЖАЛКО Е

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Крадат тези, които нямат...А за да прикрият кражбата си мошениците се стараят да очернят името на този, от когото са откраднали.

   Изтриване
 26. Ванга го е предсказала и аз вярвам че ще се случи защото историята го доказва със факти "Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град. Българското писмо е едно от най-старите на земята."

  ОтговорИзтриване
 27. "Тесам" - дялкам по малко и от там дърводелския инструмент тесла

  ОтговорИзтриване
 28. В писмата си Гоце Делчев се подписвал с АХИЛ , дали случайно ?
  мапи

  ОтговорИзтриване
 29. ирена янчева4 март 2016 г., 16:28 ч.

  Здравей Павле ! Благодарности за добре издържаната статия ! Много ми допаднаха данните от старите летописци Помпоний Мела, Павзаний, Страбон, Атанасий Библиотекар, Д. Хоматиан и особено Йоан Малала / " Хронография ", както и Микенските документи отнасящи се до името на Ахил - Акил - Акал. Несъмнено е, че Тесалия е била българска земя и мирмидонците са част от българската етническа група. Възхитена съм от смелите становища на учени като Артър Еванс, Ван Виндекенс, Макс Фасмер и от факта, че ти също споделяш напълно техните научни тези. Павле, можеш ли да направиш проучвания в тази посока и за други митологични персонажи, които са били вторично гърцизирани, а всъщност те не са, защото те са с тракийско - пеласгийски корени: напр. Одисей ? Павле, от логическа гледна точка виждам нещо, което ми звучи малко странно: Защо след като родното място на Ахил и предвожданата от него общност е област Тесалия, ние откриваме свещени места, които са свързани с почитания към Ахил в тъй далечния, противоположен край на Балканите - делтата на р. Дунав, при р. Днестър и Черно море ( земите на Стара Велика България ) ? Възможно ли е тези места да са били част от една мрежа от почитания ? Няма как това да се случва толкова изолирано и на такава дистанция само на тези координати ? ( явява се някаква пространствено - времева празнота по между им / така ми се струва) Какво мислиш в тази насока ?Приятелски поздрави до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, аз също съм се чудил на почитта към Ахил в Скития...докато не прочетох Страбон. Той пише, че племето кавкони било определяно ту като пеласгийско, ту като макенонско, ту като скитско.

   Всъщност и трите определения са верни. Най-древните обитатели на Македония са пеласги, но по сведения на Плутарх, тези хора са обиколили целия познат свят, явно са се заселили и в земите, които по времето на Херодот вече са наречени Скития. Пеласгите, които са предци на македонците се явяват и като един от основните елементи на скитския етнос.

   Това обяснява и една друга загадка, уж няма родство между скити и македонци, но по сведения на Херодот и двата народа считат Херакъл за свой праотец. Официално Херакъл, а и Хера са гръцки герои, но лингвистите знаят, че Хера и Херакъл са предгръцки, т.е. пеласгийски имена, които са сродни на това на Хероса - върховното божество на траките.

   Виж само как подробностите променят нещата и всичко се изяснява :)

   Изтриване
  2. От казаното от Страбон може ли да кажем, че народът зован с измисленот име Траки е по-правилно да наричаме Пеласги, не само населението на южната част на Балканския полуостров?

   Изтриване
  3. Името траки не е измислено, то е по-скоро преиначеното гръцко предаване на племенното название дерзики. Напълно е възможно пеласги да е самоназвание на най-древната балканска общност, като с течение на времето и с отделянето на различни групи да са се наложили и други названия.

   Изтриване
  4. Павка, обясни им най- после, че България е ЕДНА и ЦЯЛА **ВО ВЕКИ ВЕКОВ**, а на Тогавашната огромна ФЕДЕРАЦИЯ( ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ НАРОДИ ПОД ЕДИННО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ) са принадлежали Географски Области като.... МИЗИЯ, ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ, СКИТИЯ, ВОЛЖСКА-РУС, ДОНСКА-РУС, МОЛДАВИЯ, АНАТОЛИЯ....и т. н 12 на брой с безброй родови колена и народностни мотиви, обединени не със сила и коварство, а ПО СИЛАТА НА СОБСТВЕНИЯ ИЗБОР, подарен им от СЪЗДАТЕЛЯ, Водени от силата на СВЕТЛИНАТА , ИСТИНАТА и ЛЮБОВТА( липсващи на голяма част от днешните ВСЕЗНАЙКОВЦИ). Това е била тогавашната В Е Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я. Гордея се, че принадлежа на НАРОДА от ПРЕДБАЛКАНА!!!

   Изтриване
 30. Спароток,хубаво си го написал:"Земята на вечните герои".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, но от нас зависи това, дали земята ни ще продължава да бъде дом на герои.

   Изтриване
 31. ирена янчева5 март 2016 г., 1:16 ч.

  Здравей, Павле ! Благодаря много за точния и изчерпателен отговор. Да, така е, приемам че детайлите могат да преобръщат и променят смисъла на нещата. Сега от теб научавам, че пеласгите са живели в Скития и са били предци на скитите, а след това се преселват в македонския край: това обяснява развитието на култовите почитания. Благодарности !!! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 32. Галина Ганчева5 март 2016 г., 20:16 ч.

  Здравей, Павел! Искам да изпратя горното на приятел в скайп. Може ли?

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте г-Серафимов!Отдавна искам да ви попитам,дали ще съберете всичките си статии в една книга?Мисля,че ще има успех.Вие сте от съвременните народни будители и аз много ви уважавам и се възхищавам на трудовете ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Ванов! Имам вече една издадена книга -

   https://www.helikon.bg/books/15/-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_181387.html

   До скоро я имаше в Хеликон, но сега май е в наличност само в книжарниците на Хермес. Ако и там я няма опитайте да я поръчате на мейл sparotockniga@abv.bg Мисля, че има останали още десетина бройки.

   Сега подготвям нова книга, като страници е готова, но следват доста проверки, чак когато минат ще я дам за печат.

   Изтриване
 34. Здравей, Павел !
  Защо според преданията, митичният образ на Ахил Пелеев, който същевременно е и реална историческа личност, е бил отпратен след смъртта си в Ада ? Роден и израснал в Тесалия, повеждайки мирмидонците, той отива да се бие срещу друго тракийско население от град Троя - срещу свои сънародници, от едно родово потекло - можем ли да приемем това за истинската причина, един вид наказание ? За областите Беотия и Тесалия имаме сведения от Тукидид, че те са населени с трако - пеласги / " история на Пелопонеската война ", Книга първа.
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 35. За къде е бил погребан Ахил>В Статията пише,<>, ако това е позоваване на стари автори,то бихте ли конкретизирали,защото така значи-че островът е в реката?Иначе би трябвало да е ,недалече от устието на Дунав,за да може да е в морето,но там такива острови с исторически находки за Ахил не са изветни,не е известно по онова време и катаклизъм,да е потъвал остров в морето.А единственият възможен начин е,островът да е бил в реката.Там и сега често острови се местят или появяват или изчезват от течението и наносите. А постоянните често менят бреговете си.

  ОтговорИзтриване
 36. нещата ...всъщност са по-прости ...

  ОтговорИзтриване
 37. острова е сега си съществува-това е т.н. остров ЛЕФ/в/КА/БЕЛИЯТ остров известен сега като "ЗМИЙСКИ ОСТРОВ" до 16 век означаван на вс.карти като "острова на Ахил".За него пише П.Мела и Плиний Стари и се конкретизира местонахождението му-даже са посочени към 1 в.н.е.на каккво отстояние е от остров Павки/Певки/сегашната Бабадагска планина/.18 -19 век са правени разкопки и са открити СТАРИ/антични строежи/До преди 3 години острова не можеше да се наблюдава чрез ГУГЪЛ мапс...Към днешна дата/2020г/ вече може.Обиколката му към 1 в.от н.е. е била около 15 мили/според Плиний стари/

  ОтговорИзтриване