ПУБЛИКАЦИИ

31.10.2019 г.

РАЗОБЛИЧЕНИЕ НА НЯКОЛКО ВРЕДНИ ЛЪЖИ


Самюъл Бътлър е автор на едно много интересно изказване, което дава повод за размисъл. Преди около век и половина, британският интелектуалец казва:  “Даже Господ не може да промени миналото, но на историците това се удава.B същия дух е и изказването на Наполен Бонапарт: “Историята е съвкупност от лъжи, с които всеки се е съгласил.”

Действително, с упорити манипулации и укриване на важни факти, реалността може да бъде изкривена до неузнаваемост. Не става дума само за промяна и деформиране на определени детайли от исторически събития, но дори за фундаментални неща като например произхода на даден народ. Toва е неморално, ненаучно, но е напълно възможно: две групи от един и същ народ да бъдат представени все едно нямат нищо общо едни с други. Деянието вече е извършвано и то неведнъж.

За тези, които мислят, че няма как две групи на един и същ народ да бъдат изкарани различни по произход, ще дам пример с македонците. Те са наши братя, делим една кръв, една култура, един език, но за малко повече от век са посети толкова много заблуди, че голяма част от нашите роднини от Скопие, Охрид и т.н. съвсем искрено гледат на нас като на чужденци.

Намират се и сънародници от Македония, които ползват груб език към нас българите, все едно няма никакво значение, че родените в Македония Неофит Рилски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Симеон Радев, Кузман Шапкарев, Яне Сандански и др. се самоопределят като българи

Ето до какви крайности и промиване на съзнанието могат да доведат упорито повтаряните измислици на недобросъвестни индивиди.

Абсолютно същото е положението и с траките и старите българи – не се касае за два различни народа, а за две групи делящи едни и същи корени. Лошото е, че всичко, което свързва тези групи е премълчано, като за сметка на това са съчинени немалък брой заблуди с цел да се внуши, че се касае за напълно различни хора.

От една страна старите българи са обрисувани като дошъл от Азия народ, притежаващ желязна дисциплина, а и носител на висока култура позволяваща му да гради държави. От друга страна, траките биват представени в черна светлина, изкарвани са порочни хора, за които културата, писмеността и държавността са непознати неща. По този начин, изкривявайки реалността, определени хора създават у широката публика впечатление, че траки и българи са две напълно различни етнически групи, а това не е така.

Една от заблудите засягащи древното балканско население е постулатът, че траките не са способни да създадат държава. Най-рано това умопомрачително твърдение срещах при свой опонент – бивш милиционер представящ се за интелектуалец. Глупавa или не, тази лъжа е доста  разпространена и немалко сънародници са се хванали, защото в крайна сметка човек вярва не на най-логичното, а на това, което чува най-често.

Когато обаче направим проверка, се оказва, че нещата стоят съвсем различно. Всеки, който се интересува от история е запознат със свидетелството на Тукидид, който обяснява, че Одриското Царство е най-богатото и могъщото в Европа. Доходите от данъци получавани от елинските градове и др. възлизат на 400 таланта злато и сребро. Още 400 таланта са добавяни като подаръци – златни и сребърни предмети, скъпи платове и т.н. [1] -Thuc.II.97.  

С други думи – доходите на одриските царе само от данъци от чужденците въртящи търговия на тракийска територия са около 800 таланта злато и сребро. Като имаме предвид, че теглото на един атически талант е 26 кг, то събираната от одрисите сума е била огромна. Към нея трябва да се добавят доходите от златните и сребърни мини, средствата получени от продадените на гърците жито, пшеница, дървен материал, добитък, животински кожи и т.н.

Богата държава трябва да бъде пазена от силна армия, а одрисите са имали такава. Преди около 2500 години, цар Ситалк е разполагал с войска от 150 000 души, като една трета е съставлявана от конници, най-вече от средите на гети и одриси [1] -Thuc. II.98.

Освен Одриското Царство има сведения и за царството на пеоните. Като владетели могат да бъдат посочени Астеропей, Аудолеон, Бастарей, Дропион, Патрай, Ликей и др. Що се касае до наследниците на пеоните, трябва да се спомене нещо важно, а именно това, че римският византийският автор Йоан Цеца се присмива на тези, които не знаят, че пеони и българи са едни и същи хора. Отъждествяване на пеони и българи прави също Йоан Зонара [2] с.374*(1).

Траките витини също имат богато и добре известно цартво.To е управлявано от благородници като Дедалзис, Ботир, Бас, Зипоит, Етазета, Зиела, Прусий и т.н. За витините Страбон обяснява, че спадат към групата на мизите. Става дума за същите тези мизи, чиито предци Димитър Хоматиан локализира край Бруса (витинската столица Пруса) и пояснава, че в ново време те са наричани българи [3] c.59.

Достойно за споменаване е и царството на северните траки познати като гети и даки. При властването на Буребиста, то е толкова голямо и силно, и създаващо опасност за Рим, че (по сведения на Страбон) Гай Юлий Цезар възнамерява да организира военна кампания [4] -Strab. VII.3.5. 

В Мала Азия, дошлите от Балканите фриги създават силна държава, чието изкуство и постижения ще бъдат достигнати от римляни и гърци векове след смъртта на прочутия с богатството си цар Мидас.


Монументът на Мидас - User:China_Crisis - Own work -Midas Tomb at the archeological site Midas City (Midas Şehri). The site is in the village of Yazilikaya, midway between Eskişehir and Afyon.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/MidasSehri.Tomb.jpg/800px-MidasSehri.Tomb.jpg

Не на последно място е Боспорското Царство, което обхваща полуостров Крим и неговите околности – приблизително територията на Стара Велика България, или по-точно - нейната източна периферия. Най-известните владетели на Боспорското Царство са носещите тракийски имена Спарток, Берисад, Рескупорис, Реметалк, Котис. Рескупорис VI властва по времето на Константин Велики.

Ако се върнем още по-назад във времето, в епохата предшестваща Троянската война, ще научим и други интересни неща. Страбон твърди, че Пелопс е довел фриги със себе си и ги е заселил на полуостров Пелопонес. Пак Страбон твърди, че цяла Атика е принадлежала на траките, а в Давлида, област Фокида е властвал цар Терей. И сякаш това не е достатъчно, старият автор обяснява, че полуостров Пелопонес получава името си от фригиеца Пелопс, който довежда фриги там [4] - Strab.VII.7.1.

Пелопс поставя началото на династията, от която произлизат микенските царе Агамемнон и Менелай, това изобщо не може да се оспори, но пък бива често премълчавано. Причината за това е, че казионните учени не желаят да признаят неудобната за тях истина, а именно, че микенците не са гърци, а траки от групата на фригите.

Микенската титла за цар е ванакатело, тя се среща под формата ванакт в надпис посветен на цар Мидас, а най-рано е ползвана за човек с име Одрис. Знаем за това благодарение на два надписа с Линеар Б, намерени в континентална Гърция и Крит и публикувани от Бердрих Хрозни. Четенето е елементарно:
KAUNO ODURUWIJO WANAKATELO - Кана на Одрис царят.
Както се уверяваме – пълно безумие е да се твърди, че траките не са способни да създадат държава.

Не по-малко важен е факта, че точно от народа на Орфей идват едни от най-силните и способни владетели на Римската Империя. Достигналите до имперския престол траки са доста: Максимин Тракиец, Регалиан, Клавдий II, Аврелиан, Максимин Дакиец, Галерий, Констанций Хлор, Лициний, Константин Велики, Констанций II, Констанс І, Юлиан,  Йовиан, Валентиан, Валент, Йовиан, Ветран, Маркиан, Лъв Бесът, Лъв ІІ, Юстин І, Юстиниан Велики, Юстин ІІ, Тиберий ІІ, а и властвалия до 610 година Фока.


Златен солид на Константин Велики, изобр. -Unknown and one more author-Busts left of Sol Invinctus radiate and Constantine laureate and cuirassed, holding spear over right shoulder and oval shield on left arm with galloping sun quadriga. Gold nine-solidus multiple minted in Ticinum (Pavia) in 313 AD.Tрябва да се добави и това, че най-великите пълководци на късната Античност са Аеций и Велизарий, а те и двамата са от средите на траките. По времето на Константин Велики управител на Египет, Тебаида и Либии е тракиец с име Рометалк  [5] c.56.  

Въз основа на какво може да се говори за липса на управленчески талант при траките, след като те създават могъщи и богати царства векове преди появата на Римската Империя? Не е ли подвиг това, че победените от потомците на Ромул траки, след време стават господари на империята?

Един от най-упоритите постулати и заблуди засягащи траките е, че те нямат своя писменост. Твърди се, че народът на Орфей е ползвал азбуката на гърците, макар да липсват каквито да било доказателства за това. Дори напротив – има сведения, че създателите на първите букви са били траки.

Алкидамант определя Орфей като създател на ранната писменост [6] с. 465. Корнелий Тацит разказва за предание, според което тракиецът Лин (считан от някои за брат на Орфей) е една от личносттите, на които са е отдало да сътворят азбука [7]. Диодор Сицилийски смята, че  Лин е дал имената на буквите в гръцката азбука. Старият автор е уверен, че Лин е написал (преди времето на Троянската война бел.моя) творба, в която възпял деянията на бог Дионис, други важни герои, описал е дори своя живот [8] Diod.Sic.III.67. Същият автор е уверен, че троянецът Тимет е написал работа известна като “Фригийска Поема”, в която са запечатани древната реч и древните букви [8] Diod.Sic. III.67


Фригийски монументални надписи - VIII век преди Христа http://www.maravot.com/Areyastas.jpg

За плочици с тракийска писменост от времето на Орфей споменава също Еврипид [9] Eur. Alc. 966-959. От голямо значение е сведението на Аполодор  за това как Диомед, Агамемнон и Одисей принуждават един пленен троянец да напише послание с фригийски букви - Φρυγίοι γράμμασι, за да злепоставят Паламед, на когото завиждат [10] с.77.

В “Държавата” - познатата на всеки специалист работа на Платон, се говори за книги на Орфей и Муcей (Музей) [11] Plat. Rep. 2.364 e. Павзаний също съобщава за творби написани от Мусей (Музей)  - хим на Деметра [12] Paus. I.22.7  Този герой е син на тракиеца Евмолп – човекът въвел Елевзинските мистерии в Атина.  
  


Фригийски надпис от VIII в.пр. Христа, изобр. User:China_Crisis - Own work- Inscription in the Phrygian alphabet. This is part of the Midas Tomb in Midas City (Midas Şehri), Turkey.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/MidasSehri.TombDetail.jpgПодлагайки на анализ сведение на Страбон, Георги Сотиров уточнява, че на стария автор са били известни книги та фригийци и мизи (наречени по-късно българи) още от преди Троянската войнa [13] с.142.  

Както се уверяваме - съществуват планини от информация за писменост у траките и то още преди Троянската Война. Обърнете внимание най-важното: за Орфей и Лин дори се твърди, че са създатели на азбуката. Колко безочлив и безсъвестен трябва да е този, които нарича траките безписмен народ!

Поредната заблуда засяга твърдението, че траките продават децата си в робство. Сведението идва от работите на Херодот [14] Her.V.6, но информацията трябва да се разгледа критично. Има две изключително важни подробности, които ако се разгледат, ще представят всичко в по-различна светлина. Бащата на историята не уточнява за кои траки става дума – поданиците на тракийските монарси, или тези траки, които са подвластни на гърците.

Дедите на южните ни съседи са добре известни със своята жестокост и ужасяващо пренебрежение към хората от различен произход. Преди идването на данайците от Африка, територията на Гърция е обитавана предимно от траки. Ще напомня, че според Страбон полуостров Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс, който е населил мястото със свои хора. Същият автор пояснява, че някога цяла Атика е принадлежала на траките, а в Давлида, Фокида е властвал Терей [4] -Strab.VII.7.1. За установяване на мизи и тевкри в Тесалия, край река Пеней съобщава Херодот [14] -Her.VII.20

След идването на данайците, местното население не се изпарява. То става подвластно на чуждите окупатори и бива подложено на бавна асимилация. Тези, които не са желаели да изоставят родната си реч и традиции са поставени в угнетяващи условия и са обречени на беднота. Изпаднали в безизходица и отчаяние хорица наистина ще продадат децата си с надеждата, че служейки на богати хора, наследнците им ще имат по-добър живот.

Трябва да се отбележи, че дори бедните гърци са продавали децата си, не толкова, за да получат някаква сума пари, но и, за да усигурят бъдещето им. Продаване на деца от бедните им родители се е срещало cъщо в Рим, особено популярно е било и в Ориента. По сведения на Марк Твен, през XIX в. киркасците и грузинците са продавали дъщерите си на пазара в Константинопол. Както виждаме – в случая траките са очернени и стигматизирани съвсем незаслужено.

Последната заблуда, която ще бъде разгледана е монотеизма на старите българи. Понеже е известно, че траките почитат много богове, “разликата” в религиозните виждания се ползва от някои изследователи като аргумент за различния произход на траки и българи.

Честно казано не зная точно кой е създателят на твърдението, че старите българи почитат само Тангра и са монотеисти. За този бог при дедите ни пишат Веселин Бешевлиев, Димитър Овчаров, Живко Аладжов и др., но реално нито един римски (византийски) автор не обелва дума нито за Тангра, нито за монотеизъм при старите българи.

Дори напротив, Патриарх Фотий е пределно ясен в изказването си, че при своето покръстване, старите българи са се отказали от бащините си богове [15] c.114, т.е. касае се за няколко божества, а не за едно. 

В работата “Тивериополските мъченици” Теофилакт Охридски нарича българите народ непознаващ Христа и служещ на скитското безумие, кланяйки се на слънцето, луната и други звезди, а даже принасяйки жертва на кучета – [16] ГИБИ, IX, част 2, с.62.  

Добре известно е, че слънцето е най-почитаното божетво на конелюбивите траки [6] c.291. В работата на Платон намираме още по-интересен пасаж, там се казва, че “първите хора в Елада (т.е. траките и пеласгите бел.авт.) са почитали  тези богове, които и сега почитат мнозина от варварите: слънцето, луната и земята, а също и звездите и небето.” [17] c.87-88. Овидий твърди, че обитаващите Хемус сапеи жертват кучета на своя богиня [18] -Ovid.Fasti, I 380-391 


Излиза, че абсолютно същото, което по време на Античността е казано за особеностите на религията на траките, през ранното Средновековие е казано и за старите българи.

Когато се запознаем с подробностите, осъзнаваме колко много усилия са хвърлени, за да се създадат “разлики” между древното балканско население и Aспаруховите българи. Най-безотговорно и безсъвестно са създавани заблуди, за да се укрие истината, а тя е, че няма идване на нов народ на юг от Дунава през 680-681 година.

Синът на княз Кроват (Кубрат) не завладява чужда територия, а се свързва с роднини, за да освободи земята на предците си, които Омир, Херодот и Тукидид наричат траки.

Защо иначе княз Аспарух познат и като Есперих носи име сродно на названията  на Хероса-Утаспиос, Ведеспис? Защо иначе край южната порта на Плиска ще има масивен релеф на Тракийския Конник  (както съобщава археологът Атанас Милчев)?

Ако старите българи не бяха местен народ, защо имат за свещен символ  IYI? Най-рано IYI се появава на Балканите – преди около 7000 години, а не в Памир, Сибир или Кавказ.

Най-важният въпрос обаче е този: как e възможно три народа говорещи различни езици, имащи различен произход, религия, бит и обичаи, да се слеят смайващо бързо без да останат етнически анклави, като държавата е така силна, че се превръща в най-големия съперник на Римската Империя/Византия?

На близкосродните англи, сакси и юти са им нужни повече от четири века, за да се консолидират, а у нас “чужди” народи правят това чудо почти мигновено. “Чудото” може да се обясни много лесно, но отговорът показва, че официалните теории за образуването на българската народност не са нищо друго освен...поредица от лъжи, с които всеки се е съгласил.

Д-р Ганчо Ценов обясни преди повече от век, че съюзените с княз Аспарух дунавски славени са гетите*(2), а самите българи принадлежат на голямото семейство на мизите. За гетите и мизите Страбон твърди, че обитават земи както на юг, така и на север от Дунава и  принадлежат на една и съща общност - тракийската: 

“…Getae were Thracians; and the Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi.“ -Strab.VII.3.2

Ценов е безспорно прав – през прословутата 681-ва се обединяват три групи на един и същ народ – хора наричани по време на Античността траки. Това обяснява бързата консолидация, а и липсата както на етнически анклави, така и липсата на субстрат в езика ни.

Става ясно и защо в най-големите ни празници и тачени обреди намираме ехото от култовете към Хероса (Св. Георги), Залмоксис (русалийските игри според Венедиков), Дионис (Трифон Зарезан, кукерските игри), лазаруването, нестинарството, обичаите Герман, помана и тн. (според Колев), Бендида и Хермес (особената почит към Св. Марина и Св.Модест според Георгиева), Сабазий и т.н.

Ще мине време докато вредата от повтаряните дълго лъжи бъде неутрализирана от постоянно излизащата нова информация. Ще мине време преди всеки сънародник да осъзнае, че е потомък на хората създали най-древната цивилизация. Ще има съпротива срещу излизането на истината, но борбата си заслужава защото наследството ни е огромно и ние имаме пълното право да го получим, а и да се гордеем с това, че дедите ни са учители не само на източноевропейските народи, но са дали силен импулс в развитието на римското и гръцко общество.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=NwErmFtQvtM&t=1021s


Използвана литература и пояснения:

1.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
2. Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
3.Г.Ценов, История на България, Хелиопол, София, 2017
4. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
5.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965
6.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
7.Tacitus, publ. in Vol. IV of the Loeb Classical Library edition of Tacitus, 1937 (посл.вид.30-10-2019)
8.Historical Library of Diodorus the Sicilian, publ. in Vol. II of the Loeb Classical Library Edition, 1935 (посл.вид.30-10-2019)  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/3E*.html
9. Euripides, with an English translation by David Kovacs, Harvard University Press, Cambridge, 1994;
10. P.Ceccarelli Ancient Greek Letter Writing: A Cultural History (600 BC- 150 BC), Oxford University Press, Oxford, 2013;
11. Plato, Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969;
12. Pausanias, Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918;
13. Г.Сотиров, Чие писмо е Линеар Б? (посл.вид. 30-10-2019)
 14.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
16.Г.Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998 ;
17.Гръцки извори за българската история, Т.IX, част 2, подг.И.Г.Илиев, отг.ред. И.Божилов, БАН, София, 1994;
18.И.фон Бредоф, З.Гочева, В.Тъпкова-Заимова, Е.Казанджиева, А.Фол, гл.н.ред. З.Гочева, Извори за историята на Тракия и траките, Т.2, А.И. “Проф.Марин Дринов”, София, 2002;
19. P. OVIDI NASONIS FASTORVM LIBER PRIMVS (посл.вид.30-10-2019)
20.The Geography of Strabo, publ. in Vol. III of Loeb Classical Libraryedition, 1924 (посл.вид.30-10-2019)


*(1) Проф. Ангелов съобщава за отъждествяването на старите българи с пеоните, но смята това за архаизация.

*(2) Името славени първоначално важи единствено и само за гетите. По времето на Прокопий и Йордан, дедите на поляци, руснаци, чехи, словени и др. са познати под името венети. На територията на Полша е локализиран Венетския залив, Венетските планини са в земите на Словакия, а дедите на словените обитават Венетските Алпи.

Дори и днес финландците наричат Русия с името Веная, а на руснаците казват венелайнен-венетски народ. Благодарение на това, че езикът на гетите наречени славени е много близък до този на венетите, то и венетите биват наречени славени, словени, славяни, но това е много дълъг процес.

Тъй както при англо-саксите в Британия името сакси изчезва, а за колективно название се налага англи, така и при нас, името на гетите-славени се изоставя в полза на колективното название българи.

Същественото в случая е това, че името славени принадлежи на древен балкански народ и от Балканите се разпространява на изток, запад и север.


111 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. There is no doubt, but it is a fact that the modern "Bulgarians", or rather still today, as a new nationality and also as a new state, are citizens of Bulgaria that are called after the name of the new state, and there is every truth in this because it is the history of the 19th-20th century. A mixture of many different nationalities, old and modern, but I would say most of them are a mixture of the majority of Byzantium (Dardanians/Albanians and Thracians/Albanians a region/province of the Dardanian Empire), of Persian descent, of Albanian descent (Shyptar), of Turkish descent, of Slavic descent, ...
   The fact that the new Slavic country was created with the name Bulgaria and the fact that the official Slavic language was adapted and called the Bulgarian language, tells us that it is a new thing not an old one. Bulgaria today is Slavic state and its official language is of the Slavic dialect, so the citizens of the modern country Bulgaria are called Bulgarians as after the name of the state, and the Slavic language for the citizens of Bulgaria is called Bulgarian language (state Bulgaria, nationality Bulgarian, language Bulgarian) ... the Bulgarian language has never existed before in human history but it exists today because it is a new creation, it is a dialect of the Slavic language, the language and alphabet of the citizens of modern Bulgaria is a dialect of the Slavic language and the Slavic script ... It tells us the facts, facts and the facts that the population of old "Bulgaria" (there was never an Old Bulgaria but only a New Bulgaria) has chosen to assimilate from the old nationalities, Albanian, Persian, Turkish, Slavic, etc., into a new Slavic nationality so called today Bulgarians, to join in one religion as one and within a new state ... this is the new era, which opened for Bulgaria and brought a new state and a new national policy, and seemed to provide it with a future that was balanced by the friendship of Russia .... The Thracians have not never spoken Slavic language or any Slavic dialect, the cradle of Slavs is North-Azia and Northeast-Asia ... The Thracians who moved to a new places were taken as slaves by the Romans (Rome) ... The Thracians were the most favorite slaves of the Roma since they were very skilled in engineering construction, trade and spoke different languages. The Thracians built the city of Rome, thanks to the Thracians Rome was known as a magnificent city of construction.

   Изтриване
  2. Никола Ников. Следва да се направи разлика между "народ" и "нация". Българите не са "народ", а "нация", т.е. народ, който е създал държава (умее да построява, живее и защитава СПРАВЕДЛИВАТА ДЪРЖАВА). Народът със своите водачи, които са създали Държавата, и привлекли под нейното топло крило маса племена и народи („Те, българите, бяха загубили предишната си законност и справедливост..., докато по-рано те най-много почитали тези добродетели, сами достигнали до големи трофеи и градовете, и народите се присъединявали към тях доброволно..." ) се наричат "българи", а държавата им - БЪЛГАРИЯ.
   Има много свидетелства в хрониките и летописите, в изворите, но те не се тълкуват правилно. Нашите историци са повече историографи, отколкото историци, които могат да извличат УРОЦИ от историята. Ето няколко свидетелства от хрониките и летописите:

   „Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал. Народ, при който този е получавал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои.”
   Из панегерика на готския епископ Енодий към своя крал Теодорих, 505г.


   „Българите съставляват една голяма нация, силна и с голямо войнствено вдъхновение, която е подчинила всички народи, намиращи се в нейно съседство. Един войнствен кавалерист, който бил прегърнал вярата в исляма, заедно с хана е струвал сто и даже повече неверници. Без грамадните укрепления Константинопол не би устоял на една българска атака.”
   „Златните прерии”, Массуди, арабски летописец, 943г.

   „След като унищожил Аварската империя, хан Крум запитал аварските пленници: „От какво мислите, че загина вашата държава?” А те отговорил: „От това, че съдиите се съюзиха с престъпниците и крадците; от взаимните клевети, които погубиха храбрите и умните; освен това от подкупничество – всички станаха рушветчии; също и от търговията, понеже всички станаха търговци и се мамеха помежду си; и още – от пиянство, тъй като виното се увеличаваше и всички станаха пияници. От всичко това произлезе нашата гибел.””
   „Свидас лексикон”


   „Който казва истината, Бог вижда. И който лъже, Бог вижда. Българите сториха много добрини на християните, но християните забравиха. Ала Бог вижда.”
   Хан Пресиян

   „Когато царуваше Симеон, той вземаше от цялата своя земя данък по едно повесмо прежда, и лъжица масло, и едно яйце за цяла година. Това беше неговият данък нищо друго не искаше той. И в дните и годините на светия цар Петър имаше изобилие във всичко – пшеница и масло, мед, мляко и вино. И благословено бе неговото царство.”
   „Български Апокрифен летопис от XI век”

   „Поданиците на България от Карпатите, от Егея, от Ядранско (Адриатическо) до Църно море започват да се наричат българи.”
   Иван Лука Микулчич, македонски учен-археолог от хърватски произход (починал 26 юни 2020 г. (84 г.))


   „Те, българите, бяха загубили предишната си законност и справедливост..., докато по-рано те най-много почитали тези добродетели, сами достигнали до големи трофеи и градовете, и народите се присъединявали към тях доброволно... Те никога не бяха вкусили от благоразположението на византийските императори и не уважаваха гръцките обичаи, а преди всичко се стремяха към независимост...”
   Из „Готският топарх” – летопис от 1002г.

   „Българин е кой не лъже, не краде и не сменя вяра за печена кокошка!”
   Йордан Джинот, възрожденски поет и общественик от Македония

   Изтриване
  3. Извини се за милиционера или те блокирам!
   Покажи, че си с нещо различен.

   Изтриване
 2. Точно това разправям от години - тук се смесват царска кръв и народна, няма нищо общо с измислената теория за - прабългари, траки и славяни !!! Всички сме българи и такива сме били откакто свят светува, още от времената когато богове от плът и кръв за бродели по земята и са се смесвали със земни жители !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до EguHCTBEHuqT 31 октомври 2019 г., 18:49

   Въпросните богове са май дедите ни, които са имали знания и умения надвишаващи многократно тези на останалите народи...

   Изтриване
  2. Честит празник Будителю! Продължавай да будиш! Не спирай, защото и враговете ни не спират да повтарят лъжи за нашата история! Да си жив и здрав и Бог да те пази!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
 3. Имате право Павел, крайно време е да бъдат разобличени лъжите на наглите.

  Сполай ти българино!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Генчев, много заблуди се събраха, трябва да се разобличават, иначе кашата става още по-голяма.

   Изтриване
 4. Вие пишете интересно Серафимов, но не сте учен, липсва Ви подготовката на университета и поради това работите Ви могат да се квалифицират единствено и само като белетристика, за която имате талант, това е факт, който няма да оспоря. Но ви моля - Обяснявайте на читателите си, че вашите творби са плод на въображение, за да не се лъжат хората, да Ви вярват и да си мислят, че сте учен. Нали не нямате диплома за завършено историческо образование?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами г-н ТТ тогава да зачеркнем и Паисий Хиляндрски и той не учен и няма историческо образование.За да казваш истината,не е нужно да си учен или със рангове и санове.А и още повече последните ако са отговорни и доблестни хора ще говорят само истината дори и когато не е в техен или наш интерес.

   Изтриване
  2. Здравей Адаш, (и моите инициали са ТТ), по твоята логика автоматично трябва да приемем тезата на Ганчо Ценов. Той е европейски учен, става първият български доктор в Хумболтовия университет в Берлин. Е как е? От нашите ли си вече?

   Изтриване
  3. До Тихомир Тотев4 ноември 2019 г., 7:15

   Г-н Тотев, няма да Ви бъде даден отговор. Когато бъдат поставени натясно, троловете се скриват още по-дълбоко в сенките. Когато преди време обсъждах древните корени на Плиска и Преслав и наблегнах на това, че на местата им са съществували селища от времето на Античността, а и по-рано...последва мълчание.

   А темата бе интересна :)

   " Плиска е известна на всеки специалист като първа столица и важен център на средновековната българска държава и култура. Едва през последните 4-5 години в района по горното течение на Асар дере бе открит и се проучва Керамичен производствен център от Римската епоха. Сега за първи път става ясно, че Плиска е селище не с вековна, а с хилядолетна история. Намерените при проучването материали показват, че обектът датира от Късната бронзова епоха (ХІV - ХІІІ в. пр. н.е.). „Възрастта" на обекта е повече от 3 300 години и той е съвременен с културата в Микена (днешна Гърция) и Новото царство в Египет."

   https://dariknews.bg/regioni/shumen/otkriha-selishte-ot-kysnata-bronzova-epoha-v-pliska-1609168

   Изтриване
  4. Да имаш желание, Да имаш таланта да виждаш и да разбираш нещата, които са явни, не е нужно да имаш диплома! Нашите възрожденци какви дипломи имаха по специалността Възрожденец?
   Аз каква диплома имам, че виждам и обяснявам и се обосновава за неща, които са факт! Това, че специалистите си затварят очите и няма едно допитване до специалисти в този клон, например :древните строежи, паметници, Това си е чисто прикриване на нещата! То е имало, но резултатите са потушени!!!

   Изтриване
 5. Любимият банален въпрос на всеки трол :-)
  Т.Т.,диплома за завършено образование(с печат:-) е необходима само ако искате да кандидатствате за държавна служба.Ако искате да работите за себе си,се самообразовате сами( в собствения си университет) и работите каквото и както ви харесва! И никой не може да ви каже и копче! Вие, предполагам нямате нито едното нито другото.А може би заработвате жълти стотинки за баничка като трол в блог на човек без диплома? Какво търсите иначе тук? Безполезен сте просто....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 31 октомври 2019 г., 20:22

   Трябва да кажа на админа ми да допуска само хора, които спорят по същество. Троловете само разводняват темата...

   Изтриване
  2. Точно. Ценете времето ни.

   Изтриване
 6. Хахах....г-н ЩЩ. - вие като имате ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ИСТОРИЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ...имате ли отговор, доказуем и подплатен с факти срещу г-н Серафимов ...?

  ОтговорИзтриване
 7. вие г-н" ЩЩ." явно имате "ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ИСТОРИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ" , и като такъв горд притежател на този ВАЖЕН ДОКУМЕНТ , имате ли нещо да кажете, или да докажете или поне да опровергаете тези факти ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До петър31 октомври 2019 г., 20:27

   Ето това искам и аз - факти срещу факти, но уви...

   Изтриване
 8. До T.T.31 октомври 2019 г., 19:51

  Преди 30 години имах намерение да следвам история, но като видях какво е нивото на доцентите, а и какво е отношението им към тези, които имат различно мислене, се отказах. Трудно ми е да се преструвам, че вярвам в лъжи и то в продължение на пет години.

  Сега съм доволен, че не съм си загубил времето да повтарям небивалиците на посредствени хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, историята е често пъти нафантазирана..Един мой, много добър преподавател по история направо ни каза, че историята не трябва да се взима 100% като истина....Той ни обясни, че всъщност са важни някои основни елемнти или събития, а другите се строели около тях..вид хипотези..Или в както е в едно блато..имаш няколко камъни и по тях минаваш хеех..Около камуните, опорните точки е хмм вода, празно и измислено...

   Изтриване
  2. До Unknown 1 ноември 2019 г., 11:30

   Това, че историята се напасва според политическия интерес е ясно, но не мога да проумея защо българи защитават противобългарски писания. Глупост ли е, робско поведение ли е, съзнателно избиране на страната на враговете ли е?

   Изтриване
 9. Хахах....г-н ЩЩ. - вие като имате ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ИСТОРИЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ...имате ли отговор, доказуем и подплатен с факти срещу г-н Серафимов ...?

  ОтговорИзтриване
 10. Да въведа и аз първия си коментар макар и кратък-Благодаря за записките и успех с нови и още повече такива!

  ОтговорИзтриване
 11. Това трябва да се редактира според мен - "..., а даже принасяйки жертва на кучета". Жертва на кучета? Да не би принасяйки в жертва кучета?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами има малка разлика в точния цитат, но смислово не е толкова съществена. "Те не знаели Христовото име, служели на скитското безумие, както на слънцето, така и на луната и на другите звезди, а някои пък принасяли жертва и на кучета. Тъй много било помрачено безумното им сърце, че се кланяли повече на творението, отколкото на твореца."

   Изтриване
  2. До Анонимен1 ноември 2019 г., 1:37

   Понякога при преписи и преводи се губят детайли...

   Изтриване
 12. до T.T. 31 октомври 2019 г., 19:51
  Ако не сте забелязали, да подчертая, че тук едва ли ще попаднете на хора, които не знаят какви невероятни глупости се пишат по учебниците, но ние не ги обсъждаме. Тук се коментира най вече информацията която на първо време умишлено, а на по късен етап вече от незнание е укрита. Ако не харесвате подобни теми или сте от онези (от по късния етап), може да не коментирате.

  ОтговорИзтриване
 13. Г-н Серафимов,
  тази тема и преди съм ви споделял ,че звучи много лицемерно. Казват ни, че траките нямали ни език ни култура, не можели да се разбират един с друг и така били неспособни да се обединят в държава. А в същото време имаме толкова сведения за именно обратното. Като това идва не от един два периода или народа, ами на практика всички които са имали вземане даване с траките,през вековете.

  Честит празник на будителите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето някои верни неща за траките, споделени от учен и университетски преподавател, а именно - от Проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова, преподаваща тракология и древна история в ИФ на СУ "Климент Охридски".

   Изчезнали ли са наистина траките? Кога са изчезнали? И у колко българи тече кръвта им?

   https://m.24chasa.bg/ojivlenie/article/8027104?fbclid=IwAR2yz63133aC5mPfvEiRMGl8b0cvJE6WcA9Mmsgo36Dn-HhaWgyPYpYoIaY

   Изтриване
  2. До Анонимен3 януари 2020 г., 17:04

   Това интервю е доста интересно, за жалост не само проф. Ботева-Боянова, но и останалите наши учени, въпреки, че признават ролята на траките в образуването на българския етнос, гледат на дунавските славени и на старите българи като на чужд за Балканите народ.

   Според проф. Кирил Влахов праславянския език е близко сроден или дори идентичен на тракийския. Описанията на дунавските славени дават право да се каже, че тези хора са от същия антропологичен тип както и траките - едри хора със светло кестенява коса.

   Благодарение на Псевдомаврикий пък разбираме, че погребалните обреди на дунавските славени са идентични на тези на гетите.

   Ако два народа делят един език, един антропологичен тип и една култура, то това не означава ли, че реално става дума не за два народа, а за две групи на един и същ народ...

   Изтриване
  3. Здравейте, къде може да се прочете повече за това: "според проф. Кирил Влахов праславянския език е близко сроден или дори идентичен на тракийския"?

   Изтриване
  4. Кирил Влахов, Следи от трако-славянски езикови връзки преди новата ера, с.21-25. Сборник ЕТНОГЕНЕЗИС И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БАН, София, 1971.

   Изтриване
  5. Интересни нови открития в Хераклея Синтика https://www.archaeologia-bulgarica.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

   Изтриване
 14. Честит празник - Деня на народните будители! Доста дълго баланса беше нарушен и броя на заблудителите надвишаваше многократно този на будителите. Дано пробуждането да е набрало скорост и тенденцията да се обърне. Със заблуди не се стига далеч! Да се надяваме, че няма да се няма да стихне интереса и на чуждите специалисти, които отдавна са се включили на страната на истината.
  https://spisanie8.bg/рубрики/история/307-изгубеният-свят-на-прадедите-ни-от-варна.html?fb_comment_id=492410257238_20334182

  ОтговорИзтриване
 15. Описанието на Одриското царство от Тукидит. На практика съвпада с описанието на Българските земи през Средновековието -
  http://andorey.blog.bg/history/2018/01/17/odriskoto-carstvo.1588661

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, чудя се как на никого не е направило впечатление, че микенската титла ванакатело-цар е използвана за хора с тракийски имена като Одрис. По плочици от Тива и Пилос ако не се лъжа има надпис - КАУНО ОДУРУВИЙО ВАНАКАТЕЛО - Кана, съд на цар Одрис (Кана, съд на Одриския цар).

   Изтриване
 16. До Анонимен 1 ноември 2019 г., 11:39

  Честит празник!

  Благодаря Ви за сведенията! Това са доста интересни фрагменти:

  *Варненските фермери са много по-стари от египетските.

  *Английското престижно списание „BBC History Magazine" обърна огромно внимание на Варненското злато и съпътстващите го артефакти от изложбата в Оксфордския музей. Журналистът Дейвид Кийс вярва, че културата „Варна" не само е създала първите златни артефакти в историята на човечеството, но е и открила колелото.

  *Дейвид Кийс подчертава, че това е най-мистериозната цивилизация в Европа и първата в света, работила с метала злато. Кийс съобщава, че учените от университетите в Оксфорд и Дърам за първи път я датират акуратно. Проучванията им сочат, че това откритие е по-старо отколкото се смяташе доскоро – между 6600 и 6450 г. Тази варненска култура е играла изключително важна роля за икономическата търговска система, опираща се на размяна, в Европа. Европейската международна търговия започва преди около 7300 години.

  *Според Кийс културата Варна е една от най-старите напредничави култури – по отношение на мерителната система на тежести, вероятното изнамиране на колелото /макар и не за транспорт, технологията за обработка на злато и сложното йерархически общество – това е първата подобна цивилизация.

  *Една от теориите за Варна е, че Хората от неолита на Балканите са били първите в Европа, които са усвоили нов тип икономика, основана на земеделието и животновъдството. И това се случва преди седем милениума!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами не знам дали имаме още някаква полза от това, че по разпределение се паднахме към комунистическия блок, но по мое мнение археологията спечели изключително много. За комунистите не бяха удобни историческите истини, и до колкото е възможно избягваха разкоките, за да не се налага за кой ли път да измислят нова и ноива история. Ако погледнем нещата в Гърция и Турция, където западните историци имаха пълен достъп и се вложиха огромни средства, там всичко се разрови. Каквото имаше известно е извадено на бял свят. Не знам колко световни историци изградиха кариери там и колко фалшификации се легитимираха, но те вече могат да се надяват единствено на някакви случайни изненади. В момента ние представляваме "Клондайк" за световната история, а това което само за последните 2-3 десетилетия сме представили пред света и което е резултат на разработка на все още малка част само от познатите археологически обекти, е на път да пренапише световната история. Да се надяваме, че този път фалшификациите няма да се разгърнат в обратна посока, така както се получи в Гърция, според американския сатиричен вестник "The onion"(нещо като "Лукчо"). Вярно, че вестника е сатиричен, но сатирата по принцип не е някакви измислени смешки, а обикновено е на базата на действителни събития които съдържат некоректни епизоди и именно те се подчетават, предствени с хумуристичен отенък. С други думи, има доза истина, но тя е някъде по средата. Но все пак, хората и така правят история, стига да носи приходи.
   https://www.theonion.com/historians-admit-to-inventing-ancient-greeks-1819571808
   Някои обаче са взели статията изцяло насериозно и на тази основа в мрежата можем да попаднем на странни твърдения, включително и разработени или преведени на български.

   Изтриване
 17. Горкия Константин Циолоковски , как ли се е създал теория даже без завършено средно образование !

  ОтговорИзтриване
 18. Горкия Константин Циолоковски , как ли даже без средно образование е съумял да стане стълб на космонавтиката !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди доста време Марк Твен е казал следното:"I have never let my schooling interfere with my education" - Никога не съм позволявал на училището да пречи на образованието ми.

   За жалост в нашите университети не се учи, там царства индоктринация и ако някой не се съгласи с измишльотините, просто няма да се дипломира. Така човек е изправен пред дилема: Дали да остане верен на истината, или да остане без диплома...

   Изтриване
 19. Да не споменаваме Никола Тесла и Алберт Айнщайн, които също не са с дипломи по специалността си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Майкъл Вентрис също не е лингвист, но въпреки това работите му се четат от лингвисти..

   Изтриване
 20. До П.Дръндаров 1 ноември 2019 г., 14:07

  Поради липса на аргументи противниците ми винаги търсят нещо: ако не е диплома ще е правопис, ако не е правопис, ще е липса на мои публикации подкрепени от учени, ако не е това, ще е наклона на петия косъм от перчема ми :)

  ОтговорИзтриване
 21. Случайно ми попадна това изследване на стара местна популация, определена като зората на траките, дано е интересна на читателите, макар да е специализирана литература и на трудноразбираема за обикновените хора език.
  https://www.nature.com/articles/s41598-019-41945-0
  Мога да обобщя само, че това е изследване базирано на майчина ДНК, и изследването на бащина ДНК е препоръчано от авторите за пълното и ясно позициониране на траките сред заобикалящите ги популации. Според изследването пробите са на 26 индивида от 2000-3000 гПХ, като 33% са от група Н, която е най-разпространената майчина ДНК в Европа днес. 2 индивида от група HV, с представител в Сибир от 5800гПХ, и разпространена из Европа почти навсякъде. 4 индивида от група К, която е представен днес в България от 13% и е разпространена сред славяноговорящите народи днес. 3 индивида от J1 разпространена в Източна и Централна Европа, възникнал ок 16000гПХ в Близкия Изток. Няколко представителя на група Т, групата на фермерите заселила Европа от Анадола.
  Изследването поставя траките между фермерите от Анадола и разселението на Ямна култура от Черноморските степи (всичко това преди приетото възникване на траките като общност ок 3000 гПХ). Като заключение авторите казват, че траките по майчина линия главно произхождат от местното население, като изследването на мъжката линия може да докаже демографската промяна чрез придвижването на главно мъже от степите, които са завладели Европа.
  Дано да сте разбрали

  Николай, Пловдив

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Николай

   По бащина линия, като цяло пак сме стари балканци.
   I2 e от времето на Мезолита.
   G2 е от времето на Палеолита.
   R1b е от времената последвали Ледниковата епоха, т.е. от преди около 13 000 години.
   E-V13 е вариант на хаплогрупата Е, за който се предполага, че се е оформил на Балканите.
   R1a, или по-точно значителна част от R1a е на около 12 000 години.

   Остава само J2...

   Изтриване
 22. ....Октамасадес чиято майка била дъщеря на Терес. Като разбрал какво се правело срещу него и каква била причината, Скюлес избягал и намерил убежище в Тракия. Като стигнал до Истър, пред него се изпречили траките; двете страни щели да влязат в бой, когато Ситалк пратил човек при Октамасадес да му каже следното: " Защо е нужно да влизаме в бой помежду си? Ти си син на сестра ми и държиш в твоя власт брат ми. Върни ми го и тогаваа аз ще предам твоя брат Скюлес. Нито ти ще изложиш на опасност войската си, нито аз моята" - Херодот IV 80
  Какво повече да се каже?

  ОтговорИзтриване
 23. Да,преплетени биографии:-).От горното се разбира следното: 1.Терес овен 2-ма сина - Ситалк и Спарадок, има и сестра ,която е майка на Октамасадес,нали така ? 2. Майката на Октамасадес се е казвала Tirgatao или Tirgutawiya(за ея ни говори Полиян/Polyaenus в Stratagems, 8.55.Съпругът и Хекайтос се жени за друга и я затваря в кула, но тя бяга и отива в земите на родното си племе - иксомати и започва война да си отмъсти , и то успешна..... и т.н.
  От тук излиза,че сестрата на Ситалк и Спарадок е от племето на иксоматите???А Ситалк и Спародок също ли са иксомати ??? И изобщо какво знаем повече за иксоматите ???
  Polyaenus пише в 2 век за тези неща, дали са достоверни писанията му ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен2 ноември 2019 г., 12:40

   Не зная как разбирате нещата, но това са фактите:

   Майката на Октамасад е дъщеря на цар Терес и сетра на Ситалк.

   Тиргитао принадлежи на меотите и се омъжва не за скитския цар Ариапейт, а за царя на синдите Хекатей.

   Нямам представа откъде черпите информацията си.

   [55] Tirgatao.

   G Tirgatao of Maeotis married Hecataeus, king of the Sindi, a people who live a little above the Bosphorus.

   http://www.attalus.org/translate/polyaenus8B.html


   80. After this when Skyles was riding out again to his own abode, the Scythians took his brother Octamasades for their leader, who was a son of the daughter of Teres.

   https://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4080.htm

   Изтриване
 24. Аз никъде не пиша,че Тиргитао се жени за Ариапейт, даже не смоменавам това име. Аз цитирам :"Съпругът и Хекайтос се жени за друга и ...така нататък" както пише Полиян. Хекайтос или Хекатей - цар на синдите.
  Заитересува ме фактът, че сестрата на Ситалк заминава при родното си племе - иксомати,тоест те със Ситалк би трябвало да са иксомати?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен2 ноември 2019 г., 12:40

   Недоразумения се получават често в интернет. Ето обаче думите Ви: "Майката на Октамасадес се е казвала Tirgatao"...а Полиан не свързва Тиргитао с Октамасад изобщо. Полиан обяснява, че Тиргитао е от синдите, като добавя и, че родът й властва над иксоматите.

   Трудно ми е да разбера как от тази информация заключавате, че Тиргитао е майка на Октамасад и, че тя произлиза от иксоматите?

   Колкото до Ариапейт - той е бащата на Октамасад и съпруг на дъщеря на одриския цар Терес.

   Изтриване
  2. Да,в заблуждение съм, защото от тук; Polyaenus: Stratagems
   - BOOK 8, Chapters 26-71
   [55] Tirgatao. "... At last she reached the country of the Ixomatae, where her own family possessed the throne. Her father was dead, and she afterwards married his successor in the kingdom. Then she roused the Ixomatae to war.." се разбира , че нейната фамилия държи трона при иксоматите,не с еказва че самите са иксомати.
   Всъщност търсех връзката Терес-Тиргитао,а че тя е майка на Октамасад го четох тук:
   Ситалк в мирните преговори на брега на Дунава с неговия племенник и скитски цар Октамасад. „Защотрябва да си мерим силите? Та ти си ми сестрин син...“
   От по-горния цитат.. Her father was dead, and she afterwards married his successor in the kingdom... нещо не става ясно след като баща и (Терес)е починал,тя се жени за наследника му ,тоест брат си - Ситалк или втория им брат,но да речем някой друг да е бил обявен за наследник на трона на иксоматите. Все пак се разбира кога е починал Терес(ако може да се вярва на Полиан)

   Изтриване
 25. Мен пък ме заинтересува, как този текст, от фригийските надписи на картинката, - ATES: ARKIA EFAIS AKENANO TAFOS: MIDAI: PAFAPa TAEI: FANA Ki TEI: EDAES - могат да се определят като протобългарски и да се обяснят чрез български!! А, ако не може, тогава на какво основание приемаме, че фригийския, е родствен на тракийския, който г-н Серафимов ни вменява, че е родствен на старобългарски и сме наследили?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 2 ноември 2019 г., 22:07
   https://www.bulgarianassociation.co.uk/bg/нов-метод-за-разчитане-на-българските/

   Изтриване
  2. До Анонимен2 ноември 2019 г., 22:07

   Надписът е много древен, езикът използван в него е много древен, но въпреки това е най-близък до българския.
   АТЕС АРКИАВАИС-име на посветителя.
   АКЕНАНОГАВОС-титла състояща се от два елемента: АКЕНАН, сродна на АКЕНАС-княз, господар, ГАВОС-общност, община.
   МИДАЙ-името на цар Мидас в склонен вид.
   ЛАВАТЕТАИ-тилтата лавагет в склонен вид.
   ВАНАКТИ-титлата ванакт, имаща по-стара форма ванакател и сродна на бан-господар, тук в склонен вид.
   ЕДАЕС-постави, посвети-глагол съотвестващ на дявам-поставям в мин.св.вр.

   Изтриване
  3. Извинете, не cxванах добре превода, направен от вас с българския език. Никъде не съм срещал тези титли да са използвани от българите. Текстът, който представих за обяснение, е само част от целия фригийски надпис от картинката, ако може да предоставите един смислен цялостен превод/паралел с българския език поне на пълното изречение, което цитирах.
   Благодаря

   Изтриване
  4. До Анонимен 3 ноември 2019 г., 12:27

   На съвременен български надписът би бил преводим като - Атес Аркиаваис посвети на владетеля и пълководец Мидас този паметник.

   Колкото до титлите - дори използваните по време на Средновековието титли жупан, боил и др. вече са излезли от употреба, как тогава да искаме титли като лавагет и ванакател, ванакт, които са засвидетелствани най-рано преди около 2350 години да се употребяват и днес. С течение на времето много неща се променят, определени думи се изоставят, а други навлизат в речника.

   Изтриване
  5. От какъв език са заемките жупан и боил тогава, или са собствени тракийски думи, заменили остарелите, и защо, ако е второто, нали има традиции! Василевс/Басилеус се ползва по същото време, защо е била запазена?! Не е ли това индикация/показател за заимстване на чужди титли и език от местното население?!

   Изтриване
  6. PAFAPa TAEI как стана на ЛАВАТЕТАИ ?

   Изтриване
  7. Ето тук е дадена транскрипцията ates : arkiaevais : akenanogavos : midai : lavagtaei : vanaktei : edaes

   http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/phrygian/phryg.htm

   Изтриване
  8. До Анонимен3 ноември 2019 г., 17:54

   Както жупан, така и боил имат паралел в тракийската ономастика. Бален е тракийска дума за господар, а балайос означава голям, сродна е на стблг. болии-по-голям.

   Колкото до жупан, тя се среща при даките в малко по-различна форма.

   Изтриване
  9. "Župan" (жупан) в съвременния чешки език се използва за мъжки халат. Но значи и окръжен/районен управител.

   Изтриване
 26. Арх.Г. Петров :

  Г-н Серафимов ,искам да Ви поздравя с празника на Народните будители !
  : )
  Благодаря Ви и споделям твърдите Ви убеждения за
  правото на нас,Българите да разчистим всички Лъжи , които в продължение на векове са "втъкани" в официалната световна история ,лишавайки ни от полагащото ни се признание като първосъзидатели на съвременната цивилизация чрез хилядолетното цивилизационно наследство на нашите Велики деди !

  Сполайте !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Арх.Г. Петров

   Благодаря Ви и аз за подкрепата и съпричастността!!!

   Изтриване
 27. Споменавате, че финландците наричат Русия Веная, а руснаците венелайнен... Това за Киевска Русия ли се отнася или за Московска?
  Според руски историции московскитем рууснаци етнически са угрофини силно повлияни езиково от татарите и едва Петър първи започва да ги пославянчва.
  Той променя името от Московия или Тартария на Русия. Едва Ломоносов създава граматиката на руския език, в чиято основа заляга стария български църковен език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown2 ноември 2019 г., 23:33

   Става дума за днешна Русия. В далечното минало финландците дори не са и предполагали, че съществува Киевска Рус.

   Изтриване
  2. Вашето заключение не ми се вижда много умно, обосновано, и дори с минимален опит доказано! Сигурно можете и по-добре!

   Изтриване
 28. “Даже Господ не може да промени миналото, но на историците това се отдава.”

  На историците това им се удава,с у!, а не - отдава.

  Жената се отдава на мъжа си, когато решат да си направят дете.

  ---

  - удава ми се
  1. Природна наклонност да правя нещо; умея, справям се с лекота. Удава му се да шие.
  2. Сполучвам да направя нещо; успявам, случвам. Удаде ми се да си купя билети.
  Пада ми се сгоден момент. Удаде ми се да се запозная с него.

  - отда̀вам
  1. Давам за временно използване. Отдавам под наем.
  2. Давам завинаги, жертвам, посвещавам. Отдавам живота си за свободата.
  3. Приписвам. Отдавам неуспеха си на недостатъчната подготовка.

  - отдавам се
  1. — Оставям се да ме владеят. Тя му се е отдала.
  2. Увличам се в нещо. Отдавам се на пътувания.

  • Отдавам чест — козирувам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 3 ноември 2019 г., 13:31

   Благодаря за поучението! Отговарям на жестта със следния материал:
   Попадали ли сте на изречения като Английският език ми се удава (отдава). Чудили ли сте се коя е правилната глаголна форма? Отговорът е: и двете, стига да владеем тънкостите на синонимната употреба.
   Глаголите „отдава ми се“ и „удава ми се“ са синонимни в следните значения:
   1. Справям се лесно, усвоявам нещо с лекота: Шиенето, писането, карането на колело, чуждите езици, мисленето ми се удават (отдават). Удаваше (отдаваше) му се да рисува и пее.
   2. Успявам, съумявам да извърша нещо: Удаде (отдаде) ми се да развъдя тази порода.
   3. Улавям удобен момент да извърша нещо: Удаде (отдаде) им се възможност да видят оригинала на „История славянобългарска“.
   Когато употребявате тези значения, изборът на „отдава ми се“ или „удава ми се“ е изцяло ваш. Нека да обърнем внимание и на това, че синонимната употреба на глаголите „удава ми се“ и „отдава ми се“ и звуковата близост на двете глаголни форми не бива да ни подвежда да смесваме значенията им със значенията на глаголите „отдавам се“ и „отдавам“. В посочените по-горе синонимни значения „удава ми се“ и „отдава ми се“ се употребяват само в трето лице единствено и множествено число в комбинация с кратката дателна форма на личното местоимение и частицата се. Употреби от типа аз се удавам, ти се удаваш, вие се удавате очевидно са неправилни.
   Внимавайте в случаи като: Отдавам (влагам) цялото си внимание; Отдавам се (погълнат съм) изцяло на семейството си; Отдавам (приписвам) грешките му на умората; Отдавам (поддавам) се на лоши страсти. В тези изречения употребените глаголи са с различно значение. Замяната на отдавам с удавам в подобни случаи е неправилна.
   в. „Аз Буки“ Бр. 41, 8-14. X. 2015
   https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/341/

   Изтриване
 29. Чуждопоклонничеството е особен български феномен, който много рядко се изследва дори и от изследователите на родната история, култура и психология.

  Колкото и стряскащо да звучи, от вопъла на отец Паисий до днес националният ни манталитет не се е променил и преклонението пред чуждото варира от тъжно до смешно, и обратното.

  Корените на това явление са по-дълбоки, отколкото изглеждат – подобни прояви има от времето на траките, през Средновековието, до последните две столетия. През тях се появяват филствата и фобствата, които свързват България с Великите сили – Русия/СССР, Германия, Англия, Франция и САЩ. Колкото и стряскащо да звучи, поне от средата на XVIII век имаме примери на ерозия на българското национално чувство за сметка на преклонението пред "чуждото".

  Пируетите на националния нихилизъм, облечен в дрехите на съответните "филства" и "фобства", може да нанесе и нанася сериозни поражения на собствените ни традиции, ценности и многовековна национална идентичност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Феноменът чуждопоклонничество е общочовешки.

   -спартанците на Леонид бяха предадени от гърци.

   -едуите избират страната на римляните и така спомагат за унищожаването на своите роднини гали.

   -англичаните не биха се задържали в Индия без помощта на индийци.

   -ирландските протестанти предпочитат да служат на английските окупатори, отколкото да се съюзят със сънародниците си.

   Изтриване
  2. -спартанците на Леонид бяха предадени от гърци…...спартанците нe сa ли гърци?

   Изтриване
  3. До Анонимен5 ноември 2019 г., 9:30
   -спартанците на Леонид бяха предадени от гърци…...спартанците нe сa ли гърци?

   Именно - гърци са, предава ги свой :)

   Изтриване
 30. Спаро, ти разбра ли защо Жорко е комплексиран, защо ти завижда и те клипа по фб групите ? Жена му го е хрантутила цели пет години 😁😁😁😁😁 Резил на квадрат 😁😁😁😁😁😁

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това момченце изобщо не ме интересува. Той клевети защото няма възможнсти за друго. Ако се е оставил да бъде издържан от жена, при условие, че е в добро здраве си е срамно, но пък е в унисон с държанието му.
   Да е жив и здрав!

   Изтриване
 31. Интересен за мен е следният текст от статията:"Дори и днес финландците наричат Русия с името Веная, а на руснаците казват венелайнен-венетски народ. Благодарение на това, че езикът на гетите наречени славени е много близък до този на венетите, то и венетите биват наречени славени, словени, славяни, но това е много дълъг процес."
  Ако това е така, то и езикът на мизите-българи следва да е много близък до този на венетите! Логично би било венетите да бъдат наричани българи вместо славяни, съгласно "името на гетите-славени се изоставя в полза на колективното название българи" както пише по-нататък в статията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракийското Боспорското Царство е в основата на създаването на Древна Рус!От това Царство произхожда и Аспарух!Аспург или Аспар-хук наричан така от Арменците е родоначалник на Аспургидите,властвали в Крим и околностите от 14-та година до 5-6век!Това са Тракийски царе от които произхождат и Волжките българи!Аспург и Аспарух са с еднакъв тракийски генезис!Това е Истината,а борбата за разпространението и ще бъде дълга,но успешна!Павел не е сам,както и Апостол Павел не е бил сам разпространяването на Знанието на Спасителя!

   Изтриване
  2. До Анонимен 5 ноември 2019 г., 0:02

   Мизите са съседи на гетите както на север, така и на юг от Дунава, но самите гети живеят в непосредствена близост с венетите.

   Изтриване
  3. Уважаеми Анонимен от 5. ноември 0:02ч., много се надявам да сте употребили определението „интересен“ не в смисъл на „нелогичен“! Факт е, че езиците на българи и руснаци са сходни. Но това в никакъв случай не означава, че венетите са толкова близки по произход с българите, колкото мизите с гетите. Името на общността славяни е създадено на базата на сходните езици и то с политическа цел, но по никакъв начин не означава, че става дума за един и същи народ.

   Изтриване
  4. Чел съм хипотезата, че спартанците не са точно гърци, а смесица от гърци и местно население, от което са наследили странни за гърците традиции и мироглед, от там и тяхната борба с атиняните! Това може да дава някаква идея, защо са "изоставени", макар и официалната версия да не е такава!
   Но, пак не ми стана ясно, как фините не са знаели нищо за техните съседи венетите/русите и кога са узнали за тях?! И защо ги наричат така в ново време, ако не са ги знаели преди като такива?!
   Ако приемем, че мизите отвъд Дунав са коренът на българите, то трябва да се изследва и докаже, че сарматите на Зиези са с местни корени и ако да са били смесени с други общности, то основата и началото е мизийско!
   Ако приемем, че Аспарух е от родата на Боспорските царе, повечето от които имат тракийска кръв по бащина линия поне, то това все още не значи, че и народът е бил с тракийски корени! Гетите като готи, ако тъждеството е вярно, се изселват от техните земи, които са били управлявани от Боспорсото царство, но не са били единствените му поданици, но никой не говори за война с Боспорското царство, което официално е клиент на Римската империя. Тогава, за какви венети, славяни и други "белогвардейци" в черноморските степи говорим?
   Българите са си българи, с изразен ирански субстрат, и нищо тракийско преди да дойдат на Балканите. Kакви траки, какви гети и мизи има около р.Кубан и р.Волга?! А в Колхида, около Кавказ?!
   Моля, някой да обясни преселването на траки в Кавказ и последвалата етногенеза с арменци, грузинци и други, която е довела да появатан а ВННТР Булгар?!

   Изтриване
  5. До Анонимен 5 ноември 2019 г., 12:38
   цитат: "Българите са си българи, с изразен ирански субстрат..." А иранците какви са и от къде пристигат на днешните си територии?
   Заради неуспеха на тюркската хипотеза се лансира иранската. За да може да се продължи твърдението, че българите пристигат от Кавказ. Всъщност до голяма степен нещата се объркват и от трудностите по определянето на правилната датировка. Кое е било преди, а кое след. Само бегло запознаване с потеклото на иранците ни дава отговор на всички грешни теории за произхода на българите. Иранците също твърдят, че са арийци, а името им Aryan = Иран. За територия от която водят началото си посочват северен Индокитай, Афганистан, Памир и други прилежащи територии.
   WHERE DO ARYANS COME FROM? According to their scriptures, the homeland of the Aryans was modern day Iran, Afghanistan, Pakistan and Northern India.
   https://selfuni.wordpress.com/2015/10/15/who-were-the-aryans-indians-iranians-or-europeans/
   Да ни изглежда познато? Не съвпада ли това с някои твърдения за произхода на българите? А не си ли спомняме за легендарния древен поход на Дионис до тези райони и не е ли Дионис тракиец? Нека не си представяме, че Дионис е превозвал целия си антураж с влакови композиции, камиони и самолети. Такъв поход продължава с години само в едната посока, а само войските се движат в пакет и то до някаква степен. Условията предполагат някои да изостанат, други да се забавят с години, а някои да се установят там докъдето са стигнали. Никой не чака и последния да достигне групата, за да продължат напред.
   Много от старите автори в своите произведения недвусмислено посочвват наименованието на народа
   населяващ Балканите под общото име траки. Херодот ги описва като най-многобройния след индусите народ.
   "...Траките имат много имена, в зависимост от съответните им области..."
   Страбон заявява,че трибалите са траки, а Лаоник Халкондил, след като отбелязва, че трибалите били най-древния и най-голям от всички народи, допълва "...Сега те биват наричани българи..." Светлина върху нещата хвърля и Йоан Зонар. В края на своята 18-томна история той прилага един кратък речник за някои думи и наименования, в които, между другите пояснения, се срещат и следните "...Илири,варвари,траки – мисля,че са българите. Пеонци – латинското име на тракийският народ македонци..., а пеонци са сега българите..."

   Изтриване
  6. До Анонимен5 ноември 2019 г., 12:38
   1. Вие имате ли представа къде най-рано се споменава името българи? На кои места в античността се споменават българите? И изобщо какво ви дава право да смятате, че българите изобщо някога са дошли на Балканите?
   2. Кое доказва "изразения ирански субстрат" в българите?

   Изтриване
  7. До Анонимен 5 ноември 2019 г., 12:38

   Ще повторя и аз въпроса на г-н Дойчев: Какви са доказателствата за иранския субстрат при старите българи?

   Нали разбирате, че няма как да бъде прието нещо само защото някой анонимен го твърди :)

   Изтриване
 32. До Анонимен 5 ноември 10:47

  Уважаеми Господине,

  Виждам, че ни Ви е чуждо „Знанието на Спасителя“. Как бихте обяснили в смисъла на това знание разликата между проф. Искра Баева, която под „Скритата истина за българската история“ изтъкна всички възможни недостатъци на българския народ от падането под турско робство до ден днешен и становището на Г-н Серафимов от втори и трети коментар към настоящата статия, че ние произлизаме от древните богове, които в плът и кръв са бродели тогава по Земята.
  С интерес очаквам мнението Ви!

  ОтговорИзтриване
 33. Уважаеми господин Анонимен 5 ноември 2019 г., 12:08, употребил съм определението интересен, точно като нелогичен. Това, че Серафимов определя руснаците като венети е друг въпрос. Един град на Апенинския полуостров и до днес носи името на венетите, това е Венеция. Не Гетия, Славия, Мизия или България. Дори една държава на континента Америка, държавата Венецуела носи името на венетите. Какъв е критерия, по който определихте, че мизите и гетите са по близки помежду си отколкото с венетите! Или това е проявата на "българския синдром" в днешна Северна Македония. Смятат себе си за уникални и с никого не са братя, особено с българите.
  От всички езици в славянската езикова група, най-близък до българския език, особено в западните му диалектни форми, е руският език, независимо дали на някой не му се иска да е така. И простотии от рода, че това се дължи на приетите в Русия проповедни християнски книги на старобългарски език е най-малкото смешно.
  В случая Вие проявявате политически пристрастия, което според мен Ви пречи да видите истината. Не е ли това реакцията на малките, незначителни народи, които не могат дори да имат постоянна държавност. Пиша това с болка, но според мен е истина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен5 ноември 2019 г., 21:59

   Самите венети са близки роднини на гетите, а и на останалите траки. Около 40% от българите са носители на хаплогрупите I2 и R1a, които ги има при абсолютно всички представители на народите от славянската езикова група.

   Това родство според мен е довело до улесняването на неколкократната тракизация, или ако искате българизация на венетите. Без неколкократно наше влияние, днес езиците от славянската езикова група щяха да са много по-различни и по-отдалечени, точко както е при езиците от германската езикова група. Немци и датчани, холандци, макар да са съседи не са в състояние да се разберат добре.

   Изтриване
  2. Анонимен от 5-ти ноември 21:59, вашето твърдение „От всички езици в славянската езикова група, най-близък до българския език, особено в западните му диалектни форми, е РУСКИЯТ ЕЗИК...“ говори за отчайващата ви неосведоменост, подкрепена с безконтролно нахалство. Въпреки, че доблестният руски патриарх заяви неотдавна: „Вие, българите, сте дали на руския народ езика и християнската вяра“, което много малко хора се осмеляват да признаят.

   Изтриване
 34. https://www.peticiq.com/ .Г-н Сарафимов подкрепяте ли това ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Линкът води до огромен брой петиции. Коя по-точно имате предвид?

   Изтриване
  2. Казвам се А.Ф.Ф. и благодаря на Павел Серафимов за Просвещението и търсенето на Истинската История на България и българите!Относно Боговете,Царете и Митовете в Световната История,Аз също търся доказателства за това- Кои точно сме Ние?!В момента изучавам от къде произлиза названието Еврей и Мойсей,а също и ИСей-Исая-Иисус!Много от Боговете,Царете,Императорите или Митичните Герои-Хероси-Ероси са Траки,това е Неоспорим Факт в момента,но без Павел Серафимов не бих се и замислил за това!Поклон,Уважение и Респект към Делата му!Но това което е Великата Истина,е че Българския език и Азбука са Божественото Слово! Никой друг език на планетата не е съчетал у себе си Съвършеното съотношение между Звук и Знак!Това е Божието Слово-Българското!

   Изтриване
  3. Аз съм А.Ф.Ф.!След като Троя е открита,това означава че Гръцката Митология не е Гръцка,а Тракийска и че Героите и Боговете в Митовете са Реално Съществуващи Личности!В Древността Великите Герои са приравнявани до Боговете или директно произлизат от тях!Гръцко-Тракийската Митология е всъщност Исторически Документ,а не художествена литература,а Правилния Прочит е Кодиран,както Царското Знание на Александър Велики,Питагорейското или Жреческото от Египет!Египт присъства в тези Митологии,което показва ясно,че е основан от Нашите прадеди!

   Изтриване
  4. До Анонимен 7 ноември 2019 г., 20:15

   Всъщност истинското име на Египет е Кемет, което в превод е - Черната земя.
   Иначе да - повечето от героите от така наречената гръцка митология принадлежат на предгръцкото население.

   Изтриване
 35. ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА за промяна на българската история на държавно равнище, в съответствие с последните научни изследвания.Ето за тази петиция имах предвид , не знам дали сте запизнат с нея .Вносители са Евгени Делев-Руните 2 и други ........

  ОтговорИзтриване
 36. "ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА за промяна на българската история на държавно равнище"
  Правилния линк за тази петиция е този:
  https://www.bulgarianassociation.co.uk/bg/iziskwane-ot-suwerena/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 9 ноември 2019 г., 13:13

   Не зная дали Вие сте и Анонимен6 ноември 2019 г., 19:24, но ще дам отговор. Мисля, че е напълно излишно някой да ме пита дали подкрепям виждането за местните корени на българския народ. Блоговете ми, в които съм посветил над 600 работи в защита на това, че сме потомци на древен, балкански народ, са посетени над 15 000 000 пъти.

   Друг е въпроса с така нареченото "изискване на суверена". Текстът е написан ужасно неграмотно и нескопосано, да не говорим за крайно несериозното твърдение, че дедите ни са се самонаричали тираси.

   Има и други несериозни твърдения като това, че сме оформени като народ още през Неолита. За оформен тракийски геном можем да говорим едва в началото на Новата ера, т.е. 7000 години по-късно.

   Добрите намерения не са достатъчни когато се работи по сериозна тема, нужна е подготовка и много, много труд. За жалост това, което виждам е яхване на вълната от неподготвени хора, чиито действия, макар нявярно водени от благородни подбуди, няма да доведат до никъде.

   Като правиш нещо, или го направи както трябва, или не го започвай...

   Изтриване
  2. " Не зная дали Вие сте и Анонимен6 ноември 2019 г., 19:24 "
   Не, нямам нищо общо с въпроса относно петицията. Бях попадал на нея и също не одобрих някои неща, но видях, че някой е правил неуспешен опит да посочи линка и след това е публикувал заглавието.

   Изтриване
  3. До Анонимен 9 ноември 2019 г., 14:29

   Благодаря Ви за пояснението!

   Изтриване
  4. Какво ли носят на админите тези 15 000 000 посещения на блоговете във финансови измерения?

   Изтриване
  5. Ами направи си и ти блог,подържай го с интересни постинги и ако си кадърен ще разбереш какви са финансовите измерения :)

   Изтриване
  6. Такъв блог с интересни измислици и манипулации? Не благодаря!

   Изтриване
 37. Да, прав сте - точно страхът от загубата на кокала кара някои хора да ме чернят.

  ОтговорИзтриване
 38. само да вметна че външните физически белези не са показателни за произход ! сравнете добружанците с балканджии ! естествения подбор за кратко време довежда до съществени разлики !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 25 ноември 2020 г., 17:00 ч.

   Променените условия на живот могат да доведат до промени в ръстта, силата и издръжливостта на хората, но не могат да променят цвета на очите им, типа и цвета на косата им, формата на черепа и т.н.

   Изтриване
 39. Искам само да те поздравя, за това което правиш, надявам се повече българи да осъзнаят какъв ген носят в себе си

  ОтговорИзтриване