18.07.2013 г.

ПРАБЪЛГАРСКИ ЕТНИЧЕСКИ СУБСТРАТ ?Според официалната историография старите българи са късни пришълци на Балканите. Смята се, че хората на Аспарух се се смесили със "славянски" племена и  са изгубили езика и културата си, за изумително кратко време. Вярва се също, че са останали съвсем малко белези от най-древния облик на народът дал име на държавата ни. Тези останки се наричат от специалистите етнически субстрат.

Редица автори са писали за прабългарския етнически субстрат. Един от тях е Н. Колев (Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987). Той е създал интересна творба и за  информацията, с която е разполагал навремето е свършил работата си добре. Все пак ние правим заключенията си въз основа на данните, с които разполагаме. 

За съжаление през 80-те години на ХХ-ти век у нас не бяха известни доста неща. Тогава се смяташе, че ние сме роднини на чувашите, това е народ живеещ в Русия и говорещ тюрко-алтайски език. Съвременни генетични изследвания обаче показват пределно ясно, че българи и чуваши нямат абсолютно нищо общо. Оказва се даже, че чувашите не са тюрки по произход, а са роднини на грузинци, финландци, франзуци, австрийци. Българското влияние върху чувашите е по-скоро културно.Н. Колев посочва като  прабългарско наследство в традиционната българска култураостригването на дете с оставяне на три кичура коса ( практикувано при чувашите). Това в никакъв случай не е обичай на тюрко-алтайски народ защото е нещо типично за траки ( мизи) и пелазги още през второ хил.пр. Христа. На минойски фрески от остров Тера могат да се видят момчета с остригана глава и оставени кичури коса. С абсолютно същата прическа са изобразени на стените на Луксор хетските съюзници мизите.

                                         http://www.minoanatlantis.com/pix/Minoan_Fisherman_Fresco_Art_650px.jpg


Колев споменава за тотемизма при старите българи, т.е. даването на хора имена на животни. Да, възможно е, но това присъства и при траките, името на одриския цар Орол е свързано с птицата орел.  Езиковедите Вл. Георгиев и К.Влахов съобщават за тракийски имена като Зайкус (от заек) и Козис (от коза). Обърнете внимание на важната подробност, че орелзаек и коза принадлежат на българския основен речников запас, а произхода им е тракийски.

Като прабългарско наследство е посочено също жертването на кон и куче. Това си ечист тракийски обичай, който е практикуван навсякъде из Тракия, като понякога кучето е заменяно с вълк (Al.Fol, V.Fol.K.Porozhanov, K.Porozhanov).

Нашия етнолог определя забраждането на омъжената жена като останка от прабългарското културно наследство. Отново трябва да се добави, че този обичай съществува и при траките, може да се види често на погребалните им паметници.  

Според Колев старите българи са почитали вълците ( явно са ги смятали за свещени животни). Знаем обаче за едно силно тракийско племе, чието название има значениевълци. Става дума за даките, езиковедите (В. Георгиев и др.) смятат, че даки идва от давос, даос – вълк, а самата дума давос отговаря на нашата давя, душа (както правят вълците).

Като общ етнически белег между българи и чуваши Колев посочва престилките в женската носия. Тук е редно да се поясни, че престилки като българските са имали и пеласгийските жени, това може да се види от минойските фрески и статуетки. Самата българска женска носия не се е различава много от древната тракийска женска носия (според Д.Агре и Г.Китов). Най-широко разространената българска мъжка носия пък е идентична с тази на даките и техните роднини гетите...

Виждаме, че поради липсата на достатъчно информация Н.Колев, макар и да е работил съвестно е допуснал грешки. Твърде голяма част от така наречения прабългарски етнически субстрат се оказва тракийско наследство. Колев сам посочва редица тракийски елементи в нашата култура. Ето какво споделя нашия етнолог:

Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

-        III и IV тип рала за обработка на земята,
-        вършитбата с диканя,
-        култивирането на лозята и направата на вино,
-        трансхуматното (подвижно) животновъдство,
-        носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
-        грънчарското колело;
-        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
-        сходството на самодивите с тракийските нимфи,
-        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
-        кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
-        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
-        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
-        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
-        жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.Добавяйки към тези тракийски елементи и споменатите по-горе става пределно ясно, че не може да се говори за прабългарски етнически субстрат по простата причина, че обичаите на старите българи показват местния произход на нашия народ, т.е.културата на старите българи е тракийска по характер. Като потвърждение на това могат да се посочат още известно количество данни.

Веселин Бешевлиев споменава в работите си за многоженството при старите българи, но за съжаление пропуска свидетелството на Страбон, който казва за траките, че при тях е нормално един мъж да има десет-дванадесет съпруги.... Това е било наложително защото поради войните мъжете са били много по-малко от жените и, за да не бъдат те изключени от обществото се е практикувала полигамия, чийто край идва след приемането на християнството.

Ксенофонт е бил добре запознат с тракийските обичаи защото прекарва извество време в резиденциите на тракийските владетели. Гръцкия автор прави интересно описание на банкета на Сефт. Тракийският цар бил този, който разпределял храната, сам отделял за благородниците си хляб и месо.

Явно този обичай е причина за термина хранени хора, който се споменава в старобългарските надписи. В пряк и преносен смисъл владетелят е хранел своите подчинени.

Описвайки бита на дедите ни автори като Фехер и Бешевлиев споменават свидетелствата на старите автори, които твърдят, че старите българи вземали кобили по време на военните си походи и ползвали млякото им за храна. Това е помагало на предците ни да се придвижват бързо и да не са зависими от бавните обози. 

За съжаление нито Фехер, нито Бешевлиев не съобщават, че пиенето на кобилешко мляко е типично и за траките. От преданието за благородната тракийка Харпалика научаваме, че тя била кърмена с кобилешко мляко, баща й я научил да пие направо от вимето на кобилата (Г.Батаклиев, Антична Митология-Харпалика).

Пишейки за траките Херодот споменава, че техните жени увивали жертвените дарове в пшеничена слама и така ги поднасяли на боговете. Краеведът Енчо Донев споменава за абсолютно същият обичай практикуван в Пловдивска област поне до петдесетте години на двадесети век. Безспорно тракийската традиция е възникнала още във времето на Неолита, а продължението й при нас след 7000 години е ярко доказателство за местният ни произход.

Отново бащата на историята ни дава сведения за друг тракийски обичай, а именно за това как гетите запращали стрели в небесата по време на буря. Запращане на огнени стрели (явно символизиращи светкавици) в облаците се практикува и от българите на Сирни Заговезни. В този случай се наблюдава интересен синтез на езическия и християнски празник, което между другото не е изключение у нас.

Ксенофонт дава и други свидтелства за тракийските обреди. Той споделя за това как бойците на одрисите изливали вино на гробовете на своите загинали другари. Поливането на гроба с вино се е практикувало от българските хайдути, този особен ритуал  е жив и днес във всички краища на България.

Учените ни знаят, че старите българи са правели чаша от черепа на повален враг, който е сторил много злини на народа ни. Почти всеки един от нас е чувал за съдбата на жестокия император Никифор Геник. Той напада държавата ни, опожарява Плиска и подлага мирното население на страшен терор въпреки предложението за мир от княз Крум. Разгневени от зверското държание на нашественика, българите се мобилизират и унищожават имперската войска в битката при Върбишкия проход. Никифор е обезглавен, от главата му е направена чаша, с която Крум е черпел славянските вождове.

Това, което учените ни не допълват е, че абсюлютно същият обичай съществува при траките. За това пише Луций Флор в работата си Тракийската Война - B.Thr.III.4 After the Macedonians (heaven save the mark) the Thracians, former tributaries of the Macedonians, rebelled and, not content with making incursions merely into the neighbouring provinces of Thessaly and Dalmatia, penetrated as far as the Adriatic; checked by the boundary which it formed, since nature apparently stayed their advance, they hurled their weapons against the very waters. 2 Throughout the period of their advance they left no cruelty untried, as they vented their fury on their prisoners; they sacrificed to the gods with human blood; they drank out of human skulls;Както се уверяваме това, което в миналото е представяно като прабългарски етнически субстрат е всъщност древна тракийска традиция, на която ние българите сме носители. За съжаление тези данни не бяха известни на широката публика и по този начин ние бяхме принудени да приемем на доверие тезата, че старите българи са пришълци на Балканите. Виждаме обаче, че направи ли се проверка истината излиза на повърхността.

Нека кажем нещо и за славянския етнически субстрат, той също e мит. 

Учените знаят прекрасно, че историческите славяни споменати от Прокопий, Симоката и др. не са деди на поляци, руснаци, словени и т.н., а са основен компонент на българския етнос. Теофилакт Симоката обяснява пределно ясно, че славяни е само новото име на гетите

Те са древен тракийски народ, близко сроден на племето мизи, познати и като българи. През VII-ми век се стига до обединяване на гети, наречени още славяни и мизи наречени още българиПонеже гетите-славяни са били най-известните, то с течение на времето, тяхното име се налага над всички хора говорещи сродни езици*. 

Тъй като траките са били роднини на илири ( дедите на словени, словаци, хървати и др.) а също и на скити (предци на украинци, руси и др.) то е напълно естенствено, че нашия език, който е развит тракийски ще има много общи неща с езиците на словени, словаци, украинци и т.н. Не разбирам какво чудно може да има в това? 

Eто и друг пример – норвежци, датчани, шведи и др. са германи, езикът им принадлежи към германската езикова група, но това не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал с викинги (които са де факто германи), нали? В никакъв случай не трябва да се смесват названията на исторически народи с езиковедските термини!

Когато всички данни бъдат показани се оформя една интересна картина. Оказва се, че ние българите не сме амалгама от три напълно различни етнически групи, а сме наследници на един единствен народ- траките

За родството на траките с други народи като илири (венети)и скити (предци на словени, словаци, украинци) се мълчи упорито, иначе не биха могли да ни заблуждават, че – ето виждате ли, понеже българския език е сроден на украински, словенски и т.н. то той не може да бъде тракийски. 

На тази манипулация й мина времето, днес дори един любител може да направи проверка и да установи, че древните траки, илири и скити имат общи корени и макар да са се разделили още в най-дълбока древност, то езиците на техните наследници все още показват смайваща прилика (по-долу е дадена сравнителна таблица).

Историята на България ще се пренапише, това е неизбежно. Съпротивата на определена група личности ще е голяма, но рано, или късно ще стане невъзможно истината да се укрива. Истината, че ние сме потомци на древен народ, на когото Европа дължи много. 

Не приказките на Платон и статуите на Праксител доведоха до подем на цивилизацията, а тръгналите от нашите земи организирано земеделие, скотовъдство и не на последно място обработка на металите, без които народите щяха да тънат хилядолетия в мрак. 

В Тракия бе родена първата хуманна доктрина, разпространена от Орфей и Залмоксис. Дедите ни бяха първите, които бяха наречени народ най-праведен и справедлив...Ю. Венелин назова нас българите учители, образователи и наставници на Русия...Едва ли е знаел колко скромно се е изразил, деянията на дедите ни започват хилядолетия преди разпространяването на кирилическата писменост от нашите предци...Още малко и всичко ще си дойде на мястото. До тогава нека се държим както подобава на истински българи.Използвана литература и пояснения:

1.Н. Колев (Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987;
2.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002;
3.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
4.В.Бешевлиев, Първобългарите - История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6. Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
7. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
8.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;


* Словените са потомци на илирите, или по-точно на венетите (вендите). Генетическите изслeдвания показаха, че в мнозинството си днeшните словени са потомци на древното илирийско племе венети. Ще допълня, че в далечното минало Словения е наричана земя на венети (Venetia, Windische Mark, marca Vindicatermini Venetorum) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Tabula_Ducatus_Carnioliae%2C_Vindorum_Marchiae_et_Histriae.jpg


Много усилия бяха хвърлени, за се посее заблуждението, че илирите не са роднини на тракитеСравним ли обаче словенски с българския и по-старата му форма тракийския веднага става ясно каква е истината.БЪЛГАРСКИ –ТРАКИЙСКИ-СЛОВЕНСКИ

АЗ                      -АЗ                      -ЯЗ
ОКО                  -АК                     -ОКО
БАРА(река)     -БАРА                -БАРА
БИСТЪР          -БИСТР             -БИСТЕР
БОГ                   - БАГАЙОС      -БАГА (Цркл.диал.)
БРОД                 -БУРД                -БРОД
БРЕЗА               -БЕРЗА              -БРЕЗА
БЯЛ                   -БАЛИОС          -БЕЛ
БРЯГ, БРЕГ     -БРЕГ                 -БРЕГ
ВЬСЪ(село)      -ВИСА                -ВАС
ВИР                    -ВИР                   -ВИР
ВОДА                 -ВОДА               -ВОДА
ВОЛ                   -ВОЛИНТ          -ВОЛ
БЪРЗ                  -БРУЗ                 -БРЪЗ
ГОРА                 -ГАРА                -ГОРА
ДЕБРИ              -ДЕБРЕ              -ДЕБРИ
ДЕВА                 -ДЕВА                -ДЕВА
ДЕЕН                 -ДЕИН               -ДЕЯВЕН
ДОМ                  -ДАМА               -ДОМ
ДЪРЗЪК            -ДАРЗ                 -ДРЪЗЕК
ЗАЕК                 -ЗАИК                -ЗАЕЦ
ЗЛАТЕН           -ЗАЛТА               -ЗЛАТЕН
ЗЕМЯ                 -ЗЕМЛА             -ЗЕМЛЯ
ЗВЯР                  -ЗЕР                    -ЗВЕР
ЗМИЯ                -ЗУМ                  -ЗМИЯ
КАЛ                   -КАЛ                   -КАЛ
КОЗА                 -КОЗА                 -КОЗА
КОН                   -КОН                   -КОН
КОПА                -КАПА                -КОПА
ЛИСТИ             -ЛИСТЕ             -ЛИСТИ
ОРЕЛ                -ОРОЛ                -ОРЕЛ
ПЯНА                -ПАНА                -ПЕНА
ПИЕНЕ             -ПИНОН             -ПИЯЦА
СКОРО             -СКОР                 -СКОРАЙ
СВЕТЯ              -СВИТ                 -СВЕТИТИ
СУХ                   -СУУ                   -СУХ
ТРОША             -ТРАУС              -ТРОШИТИ
ТЪМА                -ТИМА               -ТЕМА53 коментара:

 1. Как бихте коментирали тази новина "...Тази събота (20 юли) обвитото с тайнственост тракийско светилище Беглик Таш край Приморско ще „оживее" посредством спектакъл-възстановка, основан на древна митология и история. Среща с нашите прадеди ще ни предложи Школа за оцеляване „Бага-тур", чиято идеология е основана на вярването, че силата на духа се крие в нашето минало - в културно-историческото наследство, което носим като българи. Бойни практики, обичаи, материална култура, облекло, оръжия..., или как са изглеждали животът и хората по нашите земи години назад ще можем да видим на 20 юли от 20.00 часа. След спектакъла всеки, който желае, ще може сам да влезе в ролята на „багатур", като изпробва лично някои от практиките на предшествениците ни."

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен23 юли 2013 г., 9:23

   Опошляване на светилището. Така го виждам аз. Не съм гледал предаването и незнам какво е било. Миналата година бях на Беглик таш и съм разочарован от музейните работници дето работят там.

   Изтриване
  2. ДО ИМПЕРИАЛИСТ

   Трудно е да отговоря на този въпрос. Звучи интересно, но не зная на какво ниво ще е изпълнението, нито пък достоверността на реконструкцията на оръжия, дрехи и т.н.

   Във всеки случай, няма нищо лошо в това да се направи опит за пробуждане на националната гордост.

   Изтриване
  3. ДО АНОНИМЕН

   Нека не губим така бързо надежда. Верно е, че много неща не се вършат така, както трябва, но да не забравяме, че има и хора, които действат от сърце.

   Изтриване
 2. Каква е религията на пра-българският етнически субстрат?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В разговора си с Кинам, княз Омуртаг твърди, че българите почитат слънцето, луната и звездите...

   Върховният бог на траките е слънцето, почитана е и луната, възможно е също зад тракийското божество Дин, Ден да стои звездата Деница.

   Изтриване
  2. ПРЕКИТЕ ни предци всъщност не са някаквиси прабългари, а точно БРИГИТЕ -
   http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

   Изтриване
 3. Голяма част от музейните работници се правят на зомбита при задаването на неудобни въпроси. Пазят си хляба.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 4. Здравей,

  http://play.novatv.bg/play/317624/?autostart=true

  от 21-22-ра мин. - интервю с физика Евгени Делев, който се занимава с генетични изследвания на българите

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещата ще си дойдат на мястото, само въпрос на време е.

   Изтриване
 5. Поздравления за така добре поднесеният материал за нашата история, справил сте се чудесно! Вие често казвате, че истината никога не е сложна, а е сложен пътят тя да укрие, сега аз ви вярвам на 100%!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че ми вярвате, но още повече ще се радвам, ако проверявате написаното от мен. Когато човек сам се добере до истината, никой вече няма да го откъсне от нея.

   Изтриване
 6. Нещо не е излязла снимката с киките, знаете ли каква е причината, че ми се иска да ги видя тия интересни неща. А вие знаете ли нещо за чумбаса по нашите земи, дали е нещо като киката? Нали преди време бяхте писали, че Ангел Войвода си бръснел косата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За чумбаса, или киката мога да кажа, че те са познати на народа ни поне до 30-те години на 20 век в Пловдивския и Бургаския край.

   Изтриване
 7. Bravo be pich, mnogo gotino si go obyasnil i bez uvartaniya, ey taka tryabva da se pravi, ne da se pishat shturotii kato nashte uchoni ot BAN.Evala!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В БАН има много способни учени. Те за жалост трябва да се съобразяват с доста неща. Аз от друга страна не съм обременен с това.

   Изтриване
 8. Да знаеш, че доста хора ще ядосаш с тия писаници, ама здраво ще ги пищисаш, няма съмнение. То те са си виновни де, да не са лъгали навремето, да не са разпространявали щуротии за хански шатри и тангри-мангри. Не спирай да пишеш само, няма да се плашиш, много хора са с тебе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една хубава римска поговорка - Юпитер, ти се сърдиш, значи не си прав...

   Вместо да се сърдят, противниците ми могат да започнат един културен спор, в който да победи виждането на този, който има най-много и най-солидни аргументи.

   Изтриване
 9. СПОМНЯМ СИ НЯКЪДЕ БЯХ ЧЕЛ, ЧЕ ДРУГАРИТЕ ЮДЕЙ ОТКРИЛИ БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЕ БИЛИ ПЪРВОИЗТОЧНИЦИ НА КУЛТУРА ! ТОВА МЕЖДУ ДРУГОТО ! ТЕ ИДВАЛИ ОБАЧЕ ОТ ЕТИОПИЯ, КЪДЕТО ВЛАДЕЛИ ТАМОШНАТА РЕЛИГИОЗНА КУЛТУРА, НО БИЛИ ВТОРИ, А НЕ ПЪРВИ!
  -
  / Така за сведения на четящите в Етиопия има копска църква, която е първи християнски култов или културен напън от християнството. Тяхната култура и писменост много приличат на нашето или нашето глаголично писмо е тяхно. Същото се отнася и до религиозната иконопис/
  -
  СЛЕД КАТО ОСТАВАТ ЕДНИ ТАЙНИ ИСТОРИИ НА КЛАНЕТА МЕЖДУ ТОГАВАШНИТЕ РЕЛИГИИ, ЕВРЕИТЕ ПОБЯГНАЛИ ИЛИ СА БИЛИ ИЗГОНЕНИ ОТ ЕТИОПИЯ И МИНАЛИ ПУСТИНЯТА, КАТО СЕ ЗАСЕЛИЛИ В АРАБСКИЯ ПОЛУ-ОСТРОВ. ИНАЧЕ ПРЕТЕНЦИИТЕ ИМ, ЧЕ СА ГОСПОДАРИ НА ЕТИОПИЯ ИДВАТ ОТ ОНЕЗИ СЛАВНИ ГОДИНИ, КОГАТО СА НАТИРИЛИ ТАЗИ КРЪВОПИИСКА РЕЛИГИЯ ОТ ТЕЗИ ЗЕМИ !

  ТОВА ИЗГЛЕЖДА ИМА НЯКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАСИТЕ И ТРЯБВА НЯКОЙ ДА ИЗСЛЕДВА ДНК, КОЕТО СЕ ОКАЗА ПАК ТУКА В ФЕЙСБУКА СЕ ПОМЕСТВАТ ЕДНИ ПОДОБНИ ИСЛЕДВАНИЯ, ЧЕ ОТ БАЛКАИТЕ ТРЪГВА КУЛТ-ТУРАТА!

  ДОРИ ДНЕС ИМА НА ЕДНО МЕСТО СТАТИЯ !
  -
  http://www.bulgarianproperties.bg/statii-ot-bulgaria/peshtera-magurata-v-bulgaria-1626.html
  -
  ЧЕ ПЕЩЕРАТА КРАЙ МАГУРАТА ЩЕ ЕБЕ МАМАТА НА ЮДЕЙСКАТА КУЛТУРА
  -
  И ТАКА ПРОДЪЛЖАВАЙКИ СТИГАМЕ ДО БАРЕЛЕФА ДЕТО Е ПОСТАВЕН ТУК ДА РАЗСЪЖДАВАМЕ ДАЛИ ИМАМ ПРАВО ДА СЕ ДЪРЖА ЗА ТЕМАТА ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДЪРЖА ЗА ДОЛО-ПОДПИСАНИЯ МИ КУР ДО КОЛЕНКОВ ПОКАЗВАЙКИ СВЕТОВНИ СТРАНИЦИ ОТ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКА ПРОСТИ-ТУЦИЯ НА СВЕТОВНИЯ ЦИОНИЗЪМ, КОЙТО ИСКА ДА НИ ВТЪЛПИ, ЧЕ СМЕ ВТОРО КАЧЕСТВО ЧОВЕЦИ ................................
  -
  -
  УВАЖАЕМИ ДРУГAРИ И ДРУГАРКИ, ДАМИ И ГОС-ПОДАРИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ТУКА ИМА МАЛКО ПЛАТЕНА ЮДЕЙСКА ПРОПАГАНДА, ЕТО НА ВИДИТЕ ЛИ ТЕЗИ СА АНТИ-СЕМИТИ, ФАШИСТИ, ККК И ДРУГИ .
  -
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595729880479825&set=a.190422681010549.62559.190311954354955&type=1&theater
  -
  ЕТО ЩЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДИН ОТ ТЯХ АХМЕД РАМИ, ЗА КОЙТО ПИШЕТЕ, ЧЕ БИЛ ОТ КЪМ АЛ КАЙДА, А ЗНАЕМ СЕГА, ЧЕ ТОЧНО ДРУГАРИТЕ ЦИОНИСТИ ОТ САЩ - ИЗРАЕЛ ПЛАЩАТ НА ТЕЗИ УБИИЦИ ДА ВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ СИРИИСКИЯ НАРОД .......
  -
  НО, ЕТО ВИ АХМЕД РАМИ С НЕГОВАТА СТРАНИЦА, МОЖЕ БИ ДА ОТКРИЕТЕ ПОДХОДЯЩ ЕЗИК , ЧЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЗА НЕГО !
  -
  http://www.radioislam.org/islam/svenska/svensk.htm
  -
  ЩЕ В ПРЕДСТАВЯ И ЕДНА ДРУГА ЮДО-ЦИОНИСТИЧНА СТРАНИЦА, ЗА ДА ЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ДЕТО ЗНАЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЕЗИК - ТАМ Е КАЗАЛ НЕЩО И ДРУГАРЯТ ХЕНРИ ФОРД ЗА ЕВРЕИ-ТЕ, ДЕТО СА ИСКАЛИ ДА ГО ОГРАБЯТ И НЕ САМО НЕГО !
  -
  Frank Weltner Presents...
  This Scholarly Library of Facts about Domestic & Worldwide Zionist Criminality
  -
  http://www.jewwatch.com/
  -
  -
  ИНФОРМИРА
  -
  http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=links&year=3
  -
  http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?year=2014&p=statiibg&title=%C4%EE+%C3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E8%ED%E0+%CC%C2%D0+%96+%EC%E8%ED%E8%F1%F2%FA%F0+%D6%E2%E5%F2%E5%EB%E8%ED+%C9%EE%ED%F7%E5%E2%FA+-+31.12.2014
  -
  СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ
  -
  ШВЕЦИЯ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Чолаков, бихте ли ограничили коментарите си, като задавате въпроси, или давате предложения само по засегнатата тема. Иначе просто няма как да Ви дам отговор.

   Изтриване
  2. ЕТО И за какво точно става въпрос -
   http://balkan1.blog.bg/politika/2013/02/09/boje-pazi-bylgariia.1051394

   Изтриване
 10. Митко Станков13 януари 2014 г., 11:21

  Долният коментар е отговор на имейл ,на един от моите синове и затова го публикувам тук в оригиналния му вид, без изменение . Целта ми е по този начин да обърна вниманието не само на автора, но и на доверчивите и незапознати с изворовото богатство за миналото на българите, патриоти-лаици. „Благодаря, за линка! Моят жизнен опит на историк и учен показва, че такива обобщителни съчинения се правят винаги по две причини : Първо- примитивно „патриотично“ (патриотрско !) търсене на идентичността на българската нация. Второ- наукоподобно „ровичкане“ във фактологията с цел да се оправдае безплодния характер на авторовите фикс-идеи на откривател на сензации. Новите, както и старите „изследвания“ за принадлежността на българите(„прабългарите“) към тюрките, траките или каквито и да било праисторически племенни и културни общности имат едни и същи недостатъци. А те са: повърхностно търсене на прилики в бита , религията или езика на българите от средновековието и новото време с исторически предшестващи ги племена и народностни групи.“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще съм изключително благодарен на критика, ако посочи ясен метод за установяване на произхода на българския народ. Да критикува може всеки, но не на всеки се отдава да посочи разрешението на даден въпрос.

   Изтриване
  2. Тук сме си от време ОНО и това не е само мое мнение -
   http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

   Изтриване
 11. Уважаеми, господин Серафимов,
  ясен метод за установяване на произхода на българския народ не може да се изрази с ясна и кратка дефиниция, подобно на дефинициите в точните науки . Поради това именно, хуманитарните дисциплини , каквато е науката история , се„родеят“ с философията. С голямо желание бих се включил в дискусията, но за съжаление не разполагам с достатъчно свободно време, за подобни удоволствия. Само ще Ви кажа, че търсенето на общо между тракийски, словенски и български (какво-не казвате, но предполагам, че сте имали предвид и сте го изпуснали - „език“) е толкова успешен метод, колкото и търсене на общото със сръбския език например, или руския, или словашкия, или някой от трите хиляди езици в Индия. А може би и с езика на аборигените в Австралия или индианците в Латинска Америка ?!
  Според мен, неправилно и погрешно е да се използуват „изследванията„ на „учените“, които са се поставяли в услуга на определени политически интереси и са „родеели“ българите сразлични племена и народи от „адамово време“- та и до днес.Тюрки, славяни, готи (германи), кумани, печенеги, чуваши,оногундури, чукундури и т. н...Темата е много обширна и затова няма да конкретизирам. Не отричам ползата от дискусии по проблематиката и смятам, че вашето дело е полезно, дотолкова-доколкото „разчепквате“ замотаните нишки, водещи към решаване на проблема с „произхода на българите“. Желая Ви успех !

  ОтговорИзтриване
 12. Г-н Станков, ясно е, че не желаете успех...бъдете поне искрен...

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте, наскоро гледох интервю с двама български професора, които доказваха че Аспарух не е завладял България, а просто е освобождавал роднините си от Рим и че Потопа е прогонил голяма част от българите към Азия(Персия, Индия, Китай) и после те просто са се върнали тук, където е тяхната Родина.

  ОтговорИзтриване
 14. Господин Станков, това вашето е дрън-дрън ярина - наукоподобни дрънканици...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Заприличахте на македонците по присвояване на чужди култури! Никой народ, няма да ни уважава, ако ние не уважаваме нашите предци, тяхната култура и бит, такива каквито са. Тази култура , която ни е направила такива каквито сме и е създала двуличници и нагаждачи Веднъж сме славяни, друг път траки, а някой ден може да се окаже че сме индианци.

   Изтриване
  2. Анонимни господине, когато говорите за българите в множествено число моля Ви не употребявайте изрази като двуличници и нагаждачи. Ако Вие и хората във Вашето обкръжение отговаряте на тази характеристика, това не означава, че всички бъргари са като вас.

   Нагаждачи и двуличници в България са предимно политиците, много от които не са българи...

   Изтриване
 15. Мисля, че има един факт, който говори съвсем недвусмислено за това, че сме си откакто свят светува по нашите родни земи - това е фактът, че предците ни са жертвали самия си живот за благото на народа си, за да запазят земите си, за да живее народът ни свободен в отечеството си; владетелите ни не са били разточителни, не са били робовладелци и не са поробвали чужди народи; дори напротив - не само че не са посягали на мирно население, но са пускали дори пленените си врагове на свобода и са давали първа помощ на ранените си врагове на бойното поле; целта им е била - не да завладяват, а да пазят своето, което им се полага по родственото им право и по наследство! Ако са били пришълци по тези земи, жадни за власт, земи и богатство, тактиката им щеше да е съвсем различна: коварство, лицемерие, лъжи, измами, всичко би било подчинено на принципа: "разделяй и владей", както са правели и продължават да правят истинските нашественици, колонизатори и поробители и биха били властвали над други племена и народи, биха унищожавали културата им и плодовете на духовността и културата им! А всичко това са го правели на нас, а ние - никога и на никого! А защо от десетки години насам не браним и не търсим своето - причините са малко по-назад в миналото, и защото в един момент всички заедно се оказахме измамени от малцина, и трябваше първо да се съвземем от първоначалния шок, и да намерим начин да оцелеем физически. Но сега, когато благодарение на натрупания опит и преживените изпитания вече станахме по-силни от преди, съумяхме да оцелеем дори във вражеска среда в пределите и извън пределите на скъпата ни Родина, никой повече не е в сътояние да ни лъже и мами. Ясно е като бял ден че този, който диктува какво да се пише и учи официално, се страхува от истината, тя не му е удобна. И затова който иска да се образова действително, си намира алтернативни начини. Някои научни среди се опитват да изкарат човека,че е произлязъл от маймуната - все още има такива по света, които споделят подобни налудничави възгледи. Добре, че IQ факторът на българите е от първите най-високи от всички народи, та лъжата при нас не може да се задържи дълго - дойде окончателният й край. Характерни черти за българите от дълбока древност винаги са били високата духовност, високият морал и човечност, честност, достойнство, любов към знанието (истинското) и просветата, високата интелигентност - така е било, така е и така ще бъде!

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен8 юни 2014 г., 17:50

  Здравейте,
  На минойската фреска ,всъщност са нарисувани два малки октопода ,а не кичури ,както би могъл да си помисли човек. Самото бръснене на косата се употребява и днес от практикуващите самураи в Япония ,с цел повишаване на прецизността и контрола. Възможно е да са забелязали ,че хора с професии свързани с прецизност или просто родени по-педантични, рано оплешивяват като реакция на организма. Относно начина на мислене ,съответно начина на живот и косата -лесно може да се забележи ,че войници ,спортисти са с много къси коси ,а музиканти ,артисти са дългокоси. Разбира се има много изключения ,но тенденцията същаствува.
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Плутарх дава друга причина за бръсненето на косата. Според старият автор, мизите бръснат косата си защото са ръкопашни бойци. Ако нямат перчем, то и враговете им няма да какво да се хванат...

   Изтриване
  2. Два октопода?!?!
   Съвсем се опетлахте антибългарски интернет анонимници. Питай в БАН за по разумна опорна точка. Преди време един като теб доказваше че сме иранци, защото орела на Аспарух бил от ирански вид. Естествено колкото ти разбираш от история,толкова той от орнитология. Но когато целта е обемен спам, лаици като вас са точните хора. Чумбаса (киките) са доказана практика при траките и скитите. Но това едва ли те интересува. Прабългарите са скорошна измислица,както знаеш, но явно не харесваш истината

   Изтриване
  3. Има и египетски фрески на хора с кика не само минойски!

   Изтриване
  4. Да, има, това са представители на така наречените Морски народи....които са си траки.

   Изтриване
 17. Единстено съм съгласен, че българите произхождаме от древните пелазги. Ама айде да не отричаме всичко, а да напаснем известните факти. Говорим за българите, които и да са траки не означава, че са си стояли тука в продължение на 10 000 години. Е това е абсурдното. В реда на мисли траки е обобщено име за множество племена и като цяло българите не характеризират всички тези племена, а в случай, че сме техни наследници на общото траки, то характеризираме именно едно или няколко от тези племена. Както е известно траките не са единен народ. Всеки е поел по пътя си, дали са даки, хиксоси, фриги, мизи или още много е по верният път според мене. Защото като се твърди, че сме траки въпроса е на кои от всичките траки? Няма как да сме единствено на траките като представата за това е, че не сме мърдали от тука. Ние сме българи преди всичко трябва да търсим пътя и произхода на българите. Защото е ясно, че не 10 000 хиляди коника създават държава и после се притопяват в траки или славяни, а е имало българи и държавата не случайно е на народа българи, а не на славяни или траки, та дори по произход българите да са тракийско племе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой днешен народ не е потомък на едно единствено племе. Във вените на италианците тече кръвта на старите латини, сабини, самнити, волски, умбри, месапии, етруски, лигури, инсубри, лепонтии, рети, венети, лангобарди, да не забравяме и трако-пеласгите.

   Днешните германци са потомци на алемани, свеви, херуски, хати, бруктери, хамави, ингвеони, иствеони, квади, сакси, тунгри, франки, тенктери, усипети и много други.

   Защо тогава да е странно, ако се каже, че българите са потомци на гети, мизи, сармати, кимерии, беси и т.н.

   Кое племе къде е ходило не е важно защото една част остава винаги по старите места. Беси има в Родопите, Добруджа и на север от Карпатите. Мизите обитават земите на север и на юг от Дунава, но също и части от Мала Азия. Медите са стари жители на долината на Струма, но техен клон има и във Вининия - така наречениет медо-витини. Сарапари има до Армения, но и в Бактрия, гетите пък са владели земи в Германия, Австрия, Хърватско, Словакия, Сърбия, България, Румъния и Украйна.

   Изтриване
  2. Това точно искам да кажа и аз. Може да произхождаме от траките(то характеризираме именно едно или няколко от тези племена), това обаче не доказва или воъоще не казва, че ние сме потомци на(Кое племе къде е ходило не е важно защото една част остава винаги по старите места) тези, които са останали по тези земи. От народ А и от народ Б може както да се получи народ В така и народ А или Б. Да не забравяме, че името българин дори да сме траки, може да означава друг период в нородната смес, съзнание и т.н. и не е задължително то да идва от Тракия или да е с тракийски произход. Ако беше така нямаше да има Тракия, а България още преди античноста и сега нямаше да е България, а Тракия. Може и да сме тракийско племе познато под името българи, вече как става това е друг въпрос спрямо това кога се появява името българин. Това не отрича обаче, че дори като траки преди да е българи е имало друго наименование, от нищото нород не се появява. Ако сме траки изначално, това са предците ни и древен период от по късното българи, между българи и траки(в периоди) обаче има израз в науката "липсващо звено" . Сам посочвате(Никой днешен народ не е потомък на едно единствено племе).
   Поздрави и "Истината е някъде там" :)

   Изтриване
 18. Българин от Тракия21 май 2015 г., 0:58

  Полемиката е интересна в разсъжденията и тълкуванията на исторически материали, но е некоректно да се категоризира, като АБСОЛЮТНА ИСТИНА, или ГРУБО ДА СЕ ОТРИЧА! Точно да се конкретизира истинския произход изисква още много труд,технологии и източници. Може да се възприеме като най-уникална расата на циганите, които на всякъде по света са си все цигани и с нищо не може да се сбъркат. На 1000 души ЕДИН да има пак се познава! Хиляди години са все всред чужди народи и пак не си забравят нито език, нито "култура". ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ Е ДОБРЕ ДА СЕ ТЪРСИ ЗАЕДНО СЪС ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО БЪЛГАРИН! Ако се търси общото в езика на "славяните" и българския, да се има в предвид и местата, където били държавите с името БЪЛГАРИЯ! НЕ Е ЛИ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ОСНОВАТА НА "СЛАВЯНСКИЯ". Като чета таблицата със славянски, тракийски и български наименования, напълно приличам на "славянин", макар, че съм роден в сърцето на Тракия, имам ДНК -ТРАКИЕЦ , а жена ми е от с ДНК на Аспаруховите БЪЛГАРИ /2% ?/. Няма как да изчезне местното население на ТРАКИЯ. А за това, че имаме МНОГО ОБЩ ЕЗИК С РУСКИЯ, ТОЙ НЕ Е ЛИ староБЪЛГАРСКИ ОТ ОСТАНАЛОТО ОГРОМНО МЕСТО НАСЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИ? Който иска да се увери лично, ДА ПОГЛЕДНЕ В ЦЪРКВНИТЕ КНИГИ НА БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ И ДА КАЖЕ, КАКВА Е РАЗЛИКАТА В ЕЗИКА!

  ОтговорИзтриване
 19. Българин от Тракия21 май 2015 г., 1:07

  Имам ДНК Тракиец! Роден съм, израснал и живея в Тракия, но езикът ми е "славянски", сравнен с таблицата. Жена ми е с ДНК българка от Аспаруховите /2%/.

  ОтговорИзтриване
 20. Анонимен21 май 2015 г., 6:47

  СТРАХОТНА ИНФОРМАЦИЯ!МНОГО БЛАГОДАРЯ!

  ОтговорИзтриване
 21. Някои историци смятат името траки за изкуствено създадено, както и името македонци, румънци, турци и т.н. За траките започват първо да пишат Александър Фол и дъщеря му, които са евреи. Международен източник няма за такъв народ. В старите летописи никой не е споменал името траки, а това че българите били над 20 племена. Тракия най-вероятно е само област, както област Македония, област Далмация и прочие. Прочетете Посланията на Апостол Павел към Коринтяни, Солуняни, Филипяни, Римляни, галатяни и т.н. В посланието към Коринтяни се говори за местното население, като се споменават елините и иудеите, които не приемали християнството. Няма послание към елините и никъде не се споменава, че те владеят града или имат държава. В посланието към коринтяни се споменава за едипизъм (психично отклонение за сексуално влечение на сина към майката). Това косвено показва, че "Едип цар" не е гръцко произведение, както и Аристотел не е грък, защото е роден в край Солун пред н.е., където там е нямало още гърци. Четете библята и между редовете. В посланията никъде не се говори за римско присъствие на Балканите. От това послание следва, че Минойската куртура не е гръцка, а дело на местното население на остров Пелопонес, тогава бил полуостров преди изграждането на коринтския канал. В посланията към Солуняни и Филипяни въобще не се споменава за елини, което означава, че те не са достигнали тези части на Балканите или са били незначително малцинство. Град Солун не се е казвал тогава Тесалоники, а Солун!!! Това име той носи повече от 2000 години!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Стамбулова, ако предшния път приех коментара Ви като продиктуван от незнание, сега съм уверен, че се касае за евтини провокации.

   Изтриване
 22. ирена янчева5 март 2016 г., 16:21

  Здравей, Павле ! Интересно поднесен материал и добре защитен ! Благодаря за споделените от теб данни от Страбон, Херодот, Ксенофонт, Луций Флор, Прокопий, Теофилакт Симоката ( славяни = гети = българи ),които са много интригуващи и несъмнено верни свидетелства за тракийските обредни практики. Според мен Прабългарски етнически субстрат не съществува, както и славянски такъв, защото нашият етнос не е създаван части по части от пришълци ( на парче ). Българското генетично и културно наследство е древно тракийско - пеласгийско: организирано земеделие, скотовъдство, обработка на метали, религиозна доктрина и религиозно - обредни практики, календар, традиционен костюм, изкуство. Трако - пеласги = българи - древен и местен балкански народ от времето на неолита. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, генетическото проучване доказа, че съм прав, в никакъв случай не може да се говори за изчезване на траки и пеласги, изчезнали са само най-древните названия, а това си е в реда на нещата.

   Изтриване
 23. ирена янчева6 март 2016 г., 5:00

  Да, прав си Павле ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 24. Добре де, някъде бях чел за първи път терминът "славяни" се споменава 17 век. Това вярно ли е? Къде пише, че гетите са славяни? Може ли да ме насочите към литературата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Препоръчвам Ви работите на Ганчо Ценов, а и една работа на Макс Фасмер, там от с.12 надолу са дадени основните извори за старите славяни.

   http://promacedonia.org/en/mv/mv_2.htm

   Ето и цитати от проф. Ценов:
   “БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ПОСЕЛНИЦИ НА МАКЕДОНИЯ ОТ СЛАВЯНИТЕ” – “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Това разбира се не е единсвеното място, на което проф. Ценов обяснява, че старите славяни делят една кръв със старите българи. В същата работа, на друго място се казва следното - “...отношението между българи и славяни е отношение на сродни народи, а не отношение на диви азиатци и мирни европейци….. Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират “ с.8

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   “...че българите насилвали славяните, се взима като доказателство от привържениците на чуждия произход на българите, че българите не са славяни. Като че ли славяни не могат да насилват славяни. Заблуда се прави и като се идентизира славянското племе “словените” със славянската раса, когато всъщност словените са само едно от племената на славянската раса, към която са спадали още българи, агазири ...Като се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “ c. 23.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   В друга своя книга проф. Ценов отново обяснява на читателите си - “ Българи, славяни и анти са били един народ в три имена....Работата обаче съвсем не стои тъй, че името славяни е първичното име на славянската раса, от което най-сетне са се разделили имената на другите славянски племена. Името славяни е частично име. До сего са съществували и други славянски имена, като българи, анти, венети, акацири и пр. То се явава след името българи и наместо името българи“ – “Праотечеството и Праезикът на Българите”, Хелиопол, София, 2005, с. 178.

   Изтриване
  2. Повечето от хората не знаят, че предците на словени, словаци, поляци, чехи, руснаци и др. са носили не името славяни, а венети.

   Това е причината земите на Словения, Словакия и тн. да са познати в древността под името Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. На територията на Полша е Венетския залив, а дори и днес Веная е името, което финландците употребяват за Русия.

   Понеже името на старите славяни е най-известно, а и техния език е близък до този на венетите, то и венетите биват наречени славяни след време.

   Изтриване