23.11.2017 г.

АХИЛ, АХЕЙЦИТЕ, ДАНАЙЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ


Историята на Троянската война е позната на много хора. Едни са трогнати от любовта на Парис към хубавата Елена, други се възхищават на силата и смелостта на Ахил Пелеев, храбростта на Теламоновия син Аякс, героичния край на Хектор. 

Безспорно впечаление прави също описанието на цар Резос, неговите доспехи и колесница, оръжията и външния вид на тракийските бойци. Тези, които са се запознали добре с творбата на Омир, със сигурност са забелязали няколко интересни неща. Старият автор не употребява нито веднъж думата варвари, т.е. говорещи различен език.

Това е доста странно защото трояните и техните тракийски съюзници в никакъв случай не са роднини на гърците, които днешната наука счита за потомци на ахейците предвождани от светлокосия Менелай и амбициозния му брат Агамемнон. Странно е и това, че погребението на Патрокъл прилича на погребението на Хектор, а общите погребални обреди са индикация за общ произход. 

На пръв поглед срещаме необясним феномен, но всъщност няма нищо сложно. Ако приемем, че учените от ново време грешат и ахейците не са гърци, а роднини на “траки” и трояни,  ще стане ясно защо Омир не говори изобщо за варвари. Троянската Война не е била нищо друго освен конфликт между роднини. Не само дедите ни, но също така келтите, германите, а и италийските народи са водили вътрешни, братоубийствени войни.

Как обаче гърците влизат в “Илиада”? И това не е мистерия, не е никак трудно някой да си присвои деянията, заслугите, а дори и названието на други хора живели преди дълго време. Немците нямат нищо общо със споменатите във “Ведите” арийци, които покоряват Индия, но благодарение на умело организирана пропаганда, милиони хора искрено повярваха в арийските корени на немския народ. Така е и с гърците, смятам, че не нямат нищо общо със старите ахейци и само са си присвоили земите и историята им.

Нека видим как стоят нещата. От трите названия: ахейци, елини, гърци, най-старо е ахейци. Съгласно информацията в енциклопедия “Britanica”, то е споменато под формата екуеш в египетски  документи заедно с имената на други хора от коалицията на Морските народи: “Tentative identifications of the Sea Peoples listed in Egyptian documents are as follows: Ekwesh, a group of Bronze Age Greeks (Achaeans; Ahhiyawa in Hittite texts)…


B хетските летописи, като страна, Ахея, или по-точно Ахиява, най-рано е локализирана не в Гърция, а в Анатолия (по-точно западна Мала Азия), която в древността е дом на “тракийските” народи фриги, мизи, витини, тевкри, бебрики, халиби и др.

“Mycenaeans or not, Ahhiyawa was situated between the western Anatolian coast and the Luwian state of Arzawa, with the Lukka on its south-eastern border. It first became prominent in the fifteenth century BC, but it was in the mid-thirteenth century that it became a serious problem for the Hittites, once Arzawa had become a Hittite vassal. Chronicled by them as the state of Ekmesh or Ekwesh (a name also linked to the Sea Peoples)…”       АХИЯВА –изображение базирано на карта от Уикипедия

С тази локализация на дома на ахейците в Мала Азия повечето учени не са съгласни. Причината е следната – ако най-старата Ахея е в Мала Азия, то там трябва да изобилстват гръцки названия на градове, местности, реки, но такива няма изобщо в периода, в който хетите съобщават за Ахиява.

Вместо да се направи заключение, че въз основа на тези данни ахейците не са говорили гръцки език, определена група учени просто отказва да приеме, че най-древната Ахея е граничела с Хетската Империя и така проблема е “разрешен”.

С това обаче проблемите на учените не свършват, има и други неща, които те не обясняват обстойно. Става дума за свидетелството на Страбон относно това, че в древността цяла Гърция е обитавана от варвари (т.е. хора различни от гърците), като Пелопонес (там където властват ахейците Менелай и Агамемнон) е заселен от фригите на Пелопс:

“Now Hecataeus of Miletus says of the Peloponnesus that before the time of the Greeks it was inhabited by barbarians. Yet one might say that in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him.“ - Strab.VII.7.1.


Отново, ако следваме логиката, то трябва да отсъдим, че ахейците не са гърци, а “траки” от групата на фригите. Това прочее се признава и от Софокъл, който чрез думите на Тевкър не само определя Атрей (бащата на ахееца Агамемнон) като потомък на Пелопс, но и уточнява, че Пелопс е варварин фригиец:

Are you not aware of the fact that your father's father Pelops long ago was a barbarian, a Phrygian?“ - Soph. Aj. 1299


Доказателства за това, че дори на територията на Гърция, по време на ахейската доминация не е говорен гръцки език, получаваме от древните селищни названия. Даже ревностни елинофили като Джон Чадуик признаха, че имената на ахейските градове Микена, Атина и т.н. нямат смисъл на гръцки език и са оставени от хора имащи съвсем различна реч, но за жалост британският изследовател не уточни за каква реч става дума – J.Chadwick, “The Mycaean World”, 2005, c.1.

Не само названията на ахейските градове не са гръцки, същото важи и за ахейските лични имена. Относно негръцкия произход на имената Axил, Агамемнон, Клитемнестра и т.н. се изказа преди доста време Артър Еванс: “Many names, also in Greek mithology are not of Greek origin, and others have been Graecized imperfectly – Άχιλ(λ)εύς…Ἀγαμέμνον, Κλυταιμ(ν)ήστρα…“ – Scripta Minoa II, 1952, c.67.

Еванс не е единствения, който смята, че имената на героите от старогръцките легенди не са гръцки. Цитирайки свои колеги Сергей Откупшиков съобщава следното: греки героической эпохи носили почти исключительно негреческие имена (см., например (Myres 1930, 310). В классическую эпоху большая часть греческой ономастики также была негреческой (Chadwick 1967, 273). В Греции было «очень мало чисто греческих имен» (Chadwick 1969а, 10). Даже те личные имена и топонимы, которые по гречески что-то значат, могут оказаться догреческими, в какой-то мере переосмысленными под воздействием народной этимологии (Chadwick 1969а, 10; 1969b, 83)…- “Догречейский субстрат, у истоков европейской цивилизацией”, 1988, c.114.

Не по-малко важно е това, че самия етноним ахеици, или по-точно  ἈχαιFοί (ахаивои) няма никако обяснение на гръцки език, учените не могат да определят изобщо какво е значението. Или както споделя лингвиста Хялмар Фриск: “Da der ursprüngliche Sinn des Names Ἀχαιοί unbekant is, sind alle Etymologien leere Spekulationen.” – GEW, p. 199.

Ако се търси в гръцкия език, етимология наистина няма да бъде намерена никога, по простата причина, че ахейците не са гърци, а местно население, което има връзка с нас, а не с южните ни съседи. Защо учените са пренебрегнали свидетелствата на Страбон, Софокъл и т.н. относно “тракийските”, фригийските корени на ахейците за мен е загадка. Все пак твърденията на старите автори се подкрепят от негръцкия характер на топонимите, хидронимите и личните имена на героите от древните легенди.

За да се разбере със сигурност етническата принадлежност на ахейците, е било достатъчно най-древната форма на народностното им име -  ἈχαιFοί (ахаивои) да бъде сравнено с други подобни, да се направи сверка с историческите извори и тогава би дошъл бързо край на “загадката”.

Учените знаят за съществуването на тракийските етноними Σκαιβοαί /скаивои и Περραιβοί /перхаивои (переби). Частицата -вои е обща за най-древните варианти на имената ахейци, переби, скаи (ахаи-вои, перхаи-вои, скаи-вои).

Щом ахейците Агамемнон и Менелай са обявени за потомци на фригиеца Пелопс, а и народностното название ахаи-вои е изградено по идентичен начин на “тракийските” перхаи-вои и скаи-вои, то е редно да приемем, че ахейците принадлежат на местните балкански народи, чиито наследници сме ние българите. В такъв случай не е никак странно, ако старобългарското вои-бойци, се окаже най-добрия кандидат за обяснение на частицата -вои.

Това, че дедите ни наречени “траки” са обитавали територията на Гърция в древността е видно и от селищните названия Коринт, Тиринт, Провалинт, Каминт, Коскинт, Саминт и т.н. Имената на ахейските градове Каминт, Коскинт, и Саминт например могат да бъдат обяснени със стблг. камы-камък, коска-кост, самъ-сам. Наставката -инт се среща в “тракийската” глоса волинт-див бик (вол, eдро животно).

За тази наставка Иван Дуриданов споменава,  че се среща в стблг. като -енте, ср. род.п. телѧте-телеЕзикът на траките, 1976, c.21. За това, че суфиксът (наставката) -инт съответства на слав. -ѧт-, стблг. телѧ, род.пад. телѧте-теле съобщава по-рано Владимир Георгиев - “Тракийският език”, 1957, с.55.

По отношение на културата на ахейците трябва да се спомене това, че те изграждат куполни гробници за мъртвите си благородници. Тази традиция е непозната на гърците от Класическия период, но е типична за дедите ни познати по това време като “траки”.По време на Античността, куполни гробници се градят не само в земите между Дунава и Бяло Море, но и на полуостров Крим – територия, която е в пределите на спомената по-късно от Теофан Изповедник Стара Велика България. Случайност ли ще да е това?

На гърците е чужд и друг ахейски обичай – направата на златна погребална маска, но за сметка на това нашите деди създават истински шедьоври увековечавайки лицата на владетелите си с изкован златен образ. Златни маски се изработват и за властелините на Боспорското Царство (наречено по-късно Стара Велика България), като например за цар Рескупорис II.Отново за ахейци и “траки” е типично конското жертвоприношение в дромоса на гробница и отново това е нещо непознато за гърците от Класическия период. Намирам за нужно да подчертая, че този особен обред се практикува от старите българи до Средновековието. Ярък пример за това е некропола от Нови Пазар където до покойниците са положени и конете им. Сведения за това можем да намерим в работата на Димитър Овчаров, “Въведение в старобългарската култура”, 2002, с.87.

Знаейки тези неща e редно да се запитаме: Какво дава право на учените да наричат ахейците предци на гърците игнорирайки планини от информация? Защо е толкова трудно да се каже, че ахейците спадат към древнобалканкските народи, чиито потомци сме ние? Защо е толкова трудно да се обясни, че старите гърци само са повлияни езиково и културно от ахейците, чиито изконни наследници сме ние?

Признае ли се това, ще стане ясно защо Тевкър е име ползвано от трако-трояните, а и от ахейцте. Теламоновия син Тевкър е ахеец, но има и Тевкър от Троя, реално той е първия цар на величествения град, а името му несъмнено е свързано с “тракийското” племенно название тевкри.  

Признае ли се, че ахейците не са гърци, а спадат към древнобалканските народи ще бъде разрешена и друга загадка. Ще стане ясно защо Йоан Малала е уверен, че хората водени от Ахил Пелеев в ново време се наричат българи.Бъдат ли дефинирани ахейците като деди на българите, ще се реши още един необяснен от учените феномен. Касае се за това, че ахейската писменост наречена Линеар Б показва смайващи прилики както със старобългарските руни, така и с глаголицата.

Сравнение на старобългарските руни със знаците от Линеар Б

БР- български руни
ЛП-линеарна писменост

Сравнение на формата и звуковата стойност на глаголическите букви и линеарните писмености от Бронзовата епоха

Редно е ахейците да бъдат причислени към нашите предци, а за по-голяма яснота, за южните ни съседи да започне да се изпозва името данайци. 

Никой не може да се бори с фактите, никой не може да изкривява реалността до безкрай. Средновековието бе епохата на догмите. Тогава инакомислещите бяха заклеймявани и изгаряни на клада. Във времена на свобода и демокрация е редно да се казва истината, независимо от това, че тя ще урони авторитета на определени хора. 

Не може заради интереса на шепа индивиди да се поддържат неверни неща и да се представят като неоспорима истина в училища и университети. Не може наследсвото на дедите ни да се подарява на други хора и то не кои да е хора, а гърците, тези, които унищожиха държавата на дедите ни в Южните Балкани, присвоиха си постиженията на предците ни, а тях самите подложиха на геноцид. Такива престъпления трябва да се заклеймяват, а не да се поддържат.

Не е нужно да мразим южните си съседи, не е редно днешните гърци да плащат за греховете на бащите си, но справедливост трябва да има. Миналото не можем да променим, но можем да допринесем за по-добро бъдеще за народа ни като си получим заслужената слава и престиж - това, което си е наше.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП. Приятно гледане! 

https://www.youtube.com/watch?v=MzAdhb8e9u8

   


203 коментара:

 1. Отговори
  1. za griegos
   aheitsi(akei)-eta bulgarui
   na miastoto na kreposta Afin e imalo krepost (buliar kikon)-buliar oznachava goliam ,i kikon oznach. krepost.
   Tova e tuirko bulgarski balshaia krepos.
   do piataba veka Aninui (afini)nazaivalsa buliarkikin.eta nazvanie chista tiurka bulgarsoe nazvania.
   niakoi bulgari galtat gto.
   naprimer bularia-buliar

   Изтриване
  2. Жив да си ЧОВЕКО!!!Днешният български народ трябва да се гордее с мъж като теб.Всички други ги е страх да кажат истината да не им се случи нещо.Възхищавам се на твоята смелост.Успех ти пожелавам

   Изтриване
  3. До Unknown 19 август 2021 г., 20:30 ч.

   Благодаря Ви за добрите думи!!!

   Изтриване
 2. Истински благодарности, Павел ! Много интригуваща статия и богат набор от доказателства ! Напълно убедително доказана теза ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто съм представил факти, които други не желаят да представят. Нека хората четат, нека сравняват и проверяват и така ще разберат кой казва истината.

   Изтриване
  2. Тези "факти" г-н Серафимов са от ваши материали и са плод на вашата фантазия, а не от автентични документи. Няма смисъл да ви се обръща внимание на политическата амбиция. Дори на пресконференцията нямахте доблестта сам са прочетете собственото си писмо, което прави много лошо впечатление, особено като цитирате имена на автори, които никога не са били привърженици на вашите автохтонни виждания.

   Изтриване
  3. В кой факт се съмнявате драги господине:

   1. В това, че Хялмар Фриск и останалите езиковеди не могат да дадат гръцка етимология на етнонима ахеи?

   2. В това, че според Джон Чадуик топоними като Атина, Микена и др. не са гръцки?

   3. В това, че траките градят куполни гробници подобно на ахейците, а гърците не?

   4. В това, че дедите ни жертват коне при погребение, а гърците не?


   Посочил съм откъде съм взел информацията, а някои неща са толкова елементарни, че дори и неспециалисти ги знаят.

   Изтриване
  4. Хайде да спрете да взимате информация, а като искате да пишете сам се понапрегнете малко. Няма полза от преповтаряне на същите неща, които са вече са представяни веднъж.

   Изтриване
  5. Izliza če trakite sa rodnini na egiptjanite,a egiptjanite sa hamitski narod.Znači če i vsički taka narečeni slavjanski narodi sa hamitski.

   Изтриване
  6. Забележително заключение! Какво Ви кара да мислите, че траките са роднини на египтяните :)

   Изтриване
 3. Поради стечение на обстоятелствата дълго време не можах да си набавя „История на великите българи“. Прочита завърших преди малко. Непосредственото ми впечатление е, че това е една велика книга за народа ни.
  За съжаление не мога да премълча нещо, което дълбоко ме наскърби. Това е в смисъла на типичната ни българска черта: „Да се изходиш на метеното!“.
  Защо беше необходимо в края на книгата като апотеоз да се публикува изреченото от Иваничка Георгиева като характеристика за народа ни мнение, между което четем и следното:

  „... няма свръхестествено същество, което да не може да бъде победено от човека. ... Изключение не е направено и за Господ, който понякога е несъобразителен и не винаги всесилен.“

  Изхвърляния, точно в духа на английския случай Георги Марков и на доброто старо време, когато тръбяха: „Човекът победи природата!“
  Настоящото съпоставяне за кой ли път ме убеждава, че българинът още дълго време ще си блъска главата и ще страда докато достигне до истината!
  Прави чест на Г-жа Цвета Кирилова, че в нейното откровение е застъпено доста по-различно становище. С това нямам намерение да всявам раздор в авторския колектив, нито да омаловажавам ролята на Г-н Серафимов за написването на книгата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля Ви, не бъркайте оптимизма с богоборство. Вярата в собствените си сили е нещо жизнено важно, дори както Вие смятате, в случая да е прекалено. Не вярата в собствените сили е докарала пороци в страната ни, а точно обратното - неувереността, сервилното поведение, сляпото покорство.

   Може да не е точно тук мястото, но ще спомена едно изказване на Каравелов - Не слушай дяда си като ти казва, че преклонена главица сабя я не сече, касапинът коли най-кротките крави, дивите вълци са живи и здрави!

   Изтриване
  2. Съгласен съм Г-н Серафимов с вашите разбирания, но много често българинът изпада в другата крайност. На какво отдавате това, което се случва ежедневно по пътищата в България?!
   Колкото до истинската сила, за нея спомена днес от Струмица недолюбвания от мнозина бивши величия наш премиер, който каза: „Винаги, когато имам да върша важна работа, предварително се моля на Бога за Неговата благословия!“. Странно, нали ...

   Изтриване
  3. Печалните неща, които се случват по пътищата са последствие от няколко неща:

   - корупция;
   - липса на отговорност у управляващите;
   - липса на възпитание в общочовешки ценности;
   - разпуснатост и прекомерна употреба на алкохол;

   Изтриване
  4. Не мога да Ви противореча, Г-н Серафимов, а и за всичко останало съм Ваш привърженик. Единственото, за което ме боли, е казаното от Дмитрий Лихачов: „България е държава на духа“. Мисля, че като народ сме все още много далеч от това определение!

   Изтриване
  5. Кой друг народ заслужава според Вас дефиницията „държава на духа“?

   Българи ли управляват днес, българи ли определят каква да е политиката ни?

   Смятам, че въпреки ужасното положение, в което сме поставени, ние сме по-човечни от много други хора, които живеят охолно и без проблемите терзаещи нас.

   Изтриване
  6. Народът, който пръв е приел евангелското послание на територията на Европа – този народ олицетворява „Държавата на Духа“ според Лихачов! И след това е предал това послание на сродни нему народи. Точно затова този народ е непростимо ненавиждан и днес от враговете на християнството!
   За съжаление вярата на неговите потомци беше съзнателно обезкървена от перфидната комунистическа инвазия. Унищожи я голият материализъм, ненаситният стремеж към материални блага и удоволствия. Апатията към духовни ценности се шири повсеместно.
   Доколкото дали е българин българският премиер, който се моли непопулярно за Божието присъствие в държавните дела – тази преценка оставям на Вас самия.

   Изтриване
  7. Павка. В bbc руска секция от днес е публикувано DNK изследване на американци, които потвърждават че микенците са траки-сиреч българи. Както и тезата ти за ахейците. Поздрав. Пратих ти линк на мейла.

   Изтриване
  8. Благодаря за информацията! Ще отворя мейла да видя за какво става дума.

   Изтриване
  9. Прочетете книгата на професор Маджаров

   Изтриване
 4. Всеки гледа напред, само спаро назад гледа, че и принуждава други хора също да правят това, да му уйдишат на акъла дето го няма. Значи не съществува реномиран университет където да не се преподава, че ахеите, сиреч микенците са гърци, но наш спаро ги изкарва българи нищо че българското име се появава към 1600 години след края на ахейското, сиреч микенското общество. Това можеш ли да го обясниш господин автохнонски гуру?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, името българи е по-древно от Троянската Война, дори е споменато от Омир. Става дума за бльгиите, чието име гърците споменават като флегии.

   Да, в много университети се преподава, че ахейците са гърци, но не всичко, което е общоприето е вярно. За науката е важна истината, а не това, което група хора са приели.

   Не принуждавам никой да ми вярва. Напротив, често казвам на читателите си да не ми вярват сляпо, а да проверяват. Надявам се искрено те да правят това.

   Изтриване
  2. Спаро, дай първо да докажеш, че Троянската война е действително събитие, а не художествена приказка на Омир като твоите упражнения. Нали си топ изследователя на селфи-Цветка и то без конкуренция в България?

   Изтриване
  3. Жалки човече,
   Обяснението е толкова простичко и добре подкрепено с доказателства, че само илюстрира нивото ти – по-ниско и от най-злощастния трол!

   Изтриване
  4. Хитроооо, значи името българи било по-старо от Троянската война, да, сигурно.Но кой твърди това, не си ли ти и оня твой агент Мошев от София?Един ден българите ще те намразят и ще те бичуват като разберат как си лъгал, че са потомци на пияниците траки, а истината е, ме сме иранци, наши роднини са афганците и това не можеш да го промениш.

   Изтриване
  5. Анонимен, за българското име разбрахме. А за елинското, какво ще кажете? Да не би да е съществувало редом с ахейското?
   Да не говорим за името гърци или за гръцката държава, че нещата стават много неприятни за поддръжниците на "мегали" идеята.

   Изтриване
  6. Георги, иронията е, че дори имената елини, гърци, или по-точно грайки не принадлежат на дедите на южните ни съседи. Тяхното най-правилно име е данайци.

   Елини идва от ели, сели - пеласги обитаващи Додона, но явно и Тракия, съдим за това по името на областта Селетика.

   Гърци, или по-точно грайки е също име на пеласги и отново има парале в тракийския етноним граи.

   Тези неща не съм ги споменал, за да не отежнявам темата.

   Изтриване
  7. До Анонимен23 ноември 2017 г., 19:30

   Българите са носители на следните хаплогрупи: EV-13, J2, I2, R1b, R1a, G2. От тези хаплогрупи само R1a я има при населението на Афганистан, а като имаме предвид, че голяма част от носителите на R1a у нас са потомци на хора живели на Балканите преди около 13 500 години, много ми е интересно как сме роднини на народ, чиято прародина е Средна Азия.

   Изтриване
  8. До Анонимен23 ноември 2017 г., 19:30:

   Знаете ли, че терминът "ирански народ" обозначава лингвистична, а не непременно етническа (да кажем, генна) принадлежност? Дори славяните, за каквито официалната историография смята и руснаците, са смятани за ирански народ. И какво излиза, че кюрдите (безспорно ирански народ) и руснаците са едни и същи хора с общ произход. Г-н Анонимен, вие виждали ли сте кюрд и виждали ли сте прибалтийски руснак? Ето до какви смешни фантасмагории и парадокси води своеволното преиначаване на истината в посока нечии интереси. Вярно, че уж всички произлизаме от Адам и Ева или от Люси, в зависимост от различните схващания, но това е нелепо.
   Да кажеш, че българите са ирански народ е все едно да кажеш, че бразилците са португалски народ. Само дето бразилците говорят на португалски език, а българите дори не говорим на някой от иранските езици. Имаме ирански думи, както имаме и английски, турски и дори японски, но това не ни прави англичани, турци или японци.
   Толкова по теорията, че мургавите и брадати фанатици, които чакаха да преминат югоизточната ни граница, едва ли не са наши братя.

   Изтриване
 5. Както винаги – пламенен и облягащ се на желязна логика!

  Не мога да се въздържа още веднъж да припомня, което съм казвал: присъствал съм на разговор с ГРЪЦКИ студенти, които се възмущаваха, че техните професори им проповядват лъжлива история!
  Къде стоят нашите български студенти в това отношение?!
  Чул съм, че данайците са семити. Не мога да си обясня защо в Откровението на Йоан племето на Дан не е споменато заедно с останалите еврейски племена. Бих бил благодарен, ако някой е открил това и го съобщи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сред дедите на южните ни съседи е имало семити. Традиционната гръцка дреха - хитона е семитска, а и със семитско име, кетонет означава лен на акадски.

   Колко са семитите обаче и дали са от Дановото коляно не зная. Не мисля и, че библейския Дан има нещо общо с Данай.

   Изтриване
  2. Господине Анонимен23 ноември 2017 г., 19:08, не поставяйте всичко на религиозна основа. Все пак гърците са се появили в Аркадия-Пелопонес, много преди раждането на Йешуа. За еврейската връзка можете да научите нещо от книгата "Светата кръв и Свещеният Граал" на Майкъл Бейджънт, Ричард Лий, Хенри Линкълн.
   За по точни генетични връзки ето няколко сайта:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506,
   http://www.keithhunt.com/Arch4.html. И понеже в статията на уважаемия господин Серафимов се говори за подмяна на историческата правда, то обяснете си защо на Западна Европа е излязло прозвището Еврейски съюз. И защо богослужението е могло да се извършва само на гръцки и латински. Не етруски, но латински.

   Изтриване
  3. С чул съм или ми се струва, не се правят доказателства г-да разбирачи. Кой от вас коментиращите включително и авторът е специалист по история или археология?

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. "Компетентността" на "специалистите" по археология личи от следното :

   Първоначално Вълчитрънското съкровите бе датирано 8 в.пр. Христа, сега се оказва, че е от 16-15 в.пр. Христа.

   Още по-фрапираща е разликата на датировката на съровището от Бързица. Първоначално то бе датирано 8 в. след Христа, сега се оказва, че е 8 в. преди Христа. Малка "грешцица" от около 1500 години, само 1500 години, какво са те за "специалист по археология" :)

   Някои археолози твърдяха с пяна на устата, че Плиска е построена на голо поле, че няма по-стари селища на това място. Сега се оказа, че има селища и то даже от Бронзовата епоха...ако можем да се доверим на датировката на "специалистите" разбира се :)

   "Сега за първи път става ясно, че Плиска е селище не с вековна, а с хилядолетна история. Намерените при проучването материали показват, че обектът датира от Късната бронзова епоха (ХІV - ХІІІ в. пр. н.е.). „Възрастта" на обекта е повече от 3 300 години и той е съвременен с културата в Микена (днешна Гърция) и Новото царство в Египет."

   https://dariknews.bg/regioni/shumen/otkriha-selishte-ot-kysnata-bronzova-epoha-v-pliska-1609168

   Доста историци писаха за монголоидните черти на старите българи, но уви, антропологичните и генетични проучвания показаха, че само при едно незначително малцинство, около 1,5-2% може да се говори за монголоидни черти и маркери типични за тюрко-алтайските народи.

   Явно е имало задължителни изказвания, за да може някой да се нареди в редиците на "специалистите".

   Изтриване
  6. С „чул съм или ми се струва“ говорим НИЕ, коментаторите, но никога Павел Серафимов по исторически теми, а само с доказателства! А по теми, по които сме добре осведомени и ние говорим само с цитати. За разлика от всички вас – ПЛАТЕНИТЕ!

   Изтриване
  7. Към Анонимен24 ноември 2017 г., 9:03. Преди няколко дни полицията "откри" в Казанлък, в джип златно съкровище подобно на Панагюрското. Това да не би да е със съдействието на "специалисти" по история и археология. Замълча се по въпроса, може би вече е изпратено на задграничния колекционер. А привличането на кръвната връзка е съществено. Всяко живо същество търси себеподобно, макар и интуитивно, неосъзнато, подаващо се на вътрешен повик. Ако го нямаш, значи не принадлежиш към тази общност.

   Изтриване
  8. До Анонимен24 ноември 2017 г., 13:10 сигурен ли си, че Павел по исторически теми, НИКОГА не борави с "чул съм или ми се струва"? Лично аз съм убеден, че Павел дори няма представа как се борави с историческа информация на сносно ниво, видно от посредствения стил на писане и липса на собствена теза. Винаги посочва според този или онзи, но никога няма лично становище или заключение. Може и да си има причини и по този начин да прикрива нивото си на подготовка или липсата на такава.

   Изтриване
  9. Колко забавно, сега научавам, че нямам собствено становище :) Я кажи тогава кой е използвал доводите, които ползвам аз и е стигнал до заключението, че ахейците са траки от групата на фригите? Искам да му стисна ръката на този човек :)

   Изтриване
  10. Колко забавно творчество. Как може обикновен читател като мен да провери за достоверността на написаното, и умишлено ли няма използвана литература?

   Изтриване
  11. До Анонимен27 ноември 2017 г., 20:10 разбира се, че е умишлено, не четете ли какви имена цитира Спароток по надолу, Чилингиров, Мошев, Киряков и т.н.

   Изтриване
  12. Да има съмнения за семитския генезис на данайците! Има сведения,че идват от Етиопия.Там част от населението изповядва юдаизъм а друга част християнство.Изповядващите юдаизъм са известни днес,като фалаши.Етиопия е била част от империята на Савската царица,която е включвала и днешен Йемен! Както е известно Савската царица е приятелка(любовница или жена на Соломон ).В папируси се намира информация за общуване между данайците и първосвещеника на Юдеите по това време( с име Оня) Там те се уверяват взаимно,че знаят,че принадлежат към един народ и си обещават да си помагат едни на други при нужда. Мисля,че данайците са били известни и с друго име в историята -дорийци!

   Изтриване
 6. Браво Павка!!!
  Невероятен си!!!
  Право в целта!!!
  Приятелски поздрави!

  ОтговорИзтриване
 7. Здравей, Павел ! Предоставям едно допълнение от същия регион -Делтата, погребален ритуал-жертвоприношение на кон. A horse skeleton found in a tomb at Tell el-Daba – ancient city of Avaris, capital of the 14 Dynasty
  http://www.ancient-egypt.org/Media/horse_skeleton_tel-daba-t_med_hr.png

  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е от времето на хиксосите, те въвеждат бойната колесница в Египет. Хрозни смята, че хиксосите са митани властващи над семити и с това аз съм съгласен. Рижата и кафява коса на хиксосите е силна индикация, че те са стари европейци, това се потвърждава и от особените им погребални обреди.

   Изтриване
  2. По какъв начин се доказва, че даден народ е с балкански произход?

   Изтриване
  3. Произходът на дадена група хора се установява чрез:

   - изследване на езика.
   - изследване на културата.
   - изследване на антропологичния тип.
   - изследване на материалната култура - керамика, въоръжение, земеделски сечива и т.н.

   Изтриване
  4. Благодаря, но това не е истина, нито последователността на изследванията са в такъв ред.Пропусна ли сте любимите си генетични изследвания. Разбрах за себе си, че не сте историк, а просто любител със свободно време.

   Изтриване
  5. Щом казаното от мен не е истина, то обяснете какво е истина, нали не е някакъв огромен проблем за Вас да обясните?

   Изтриване
  6. Истината тепърва предстои. За момента набират скорост редица детайлни изследвания от натрупаната информация, откакто имаме наука.

   Изтриване
  7. Не му пречи на Павел Серафимов това, че не е историк, той търси истината. Аз го поздравявам за това. Може и да има някъде грешки и пропуски, но това е нормално за историята. А на вас всички анонимни, които спорите без да си казвате името ще ви нарека с една чисто българска дума "МЪРГЪЗЪ". Знаете ли какво означава тя на български? Мърка г*зът му (не е цензурирано). В Лудогорието произнасяме тази дума с три Ъ-та, така, че не е турска, а чисто българска дума.

   Изтриване
  8. Ако в продължение на много години си се занимавал с изследователска дейност в дадена област, изчел си хиляди страници литература и си проучвал постиженията и опита на десетки други изследователи, то ти ще можеш ли да се наречеш изследовател или не? Ако си прочел стотици исторически изследвания, правил си интердисциплинарни анализи, прилагал си системни методики за извличане на знания от наличната информация, участвал си в екипна проучвателска дейност и дори си ръководил такава, то ти можеш ли да се назовеш историк или не? Да не би за да се наречеш историк ще е достатъчно да си завършил с тройка и да си получил диплома от второразряден университет в България, да си написал дисертация преписвайки цитати и дори цели страници от други подобни на теб историци или пък трябва да си работил нископлатена и безперспективна работа в БАН, защото на друго място не би имал шанс ? Ако имаш смелостта да обявиш за вредни утвърдените в историята грешки или манипулации, примитивното натъкмяване на артефакти към измислени и недоказани теории, възприети само защото авторите им били професионални историци, признати за такива от други подобни на тях, то ти историк ли си? Историята е наука и като такава тя трябва да следва принципите на научното познание и тези, които не го правят не могат да бъдат историци-учени независимо, че са завършили история или, че са написали дисертации.

   Риторичните ми въпроси са в подкрепа на Павел. За мен той е историк-учен в истинския смисъл да думата и най-малкото доказателство за това е дали има или няма диплома или дисертация по история. Най-великите исторически или археологически открития са направени от хора без непременно с исторически или археологически дипломи. Откритията по принцип се правят от тези, които мислят извън границите на кутията, в която са затворени повечето човешки умове. Много ми се иска, тези които са против тезите на Павел да не ползват аргументи от типа "нямаш право да говориш за история след като не си историк" защото това е много смешно и граничи със клинично малоумие.

   Изтриване
  9. Бих се пошегувал с учените историци! Някой беше казал,че истинската история не съществува,защото Историята се пишела от победителите,тоест,както ги устройва след победата!Вместо да търсят истината в миналите събития, историчарите често слугуват на победителя и се опитват да увековечат внушенията му !Ярък пример за това днес са напъните на едни такива историчари на запад до нас!

   Изтриване
 8. Железен си!!!
  Това,което казваш е Необоримо.
  Как не видях толкова години някой да застане срещу теб с името си и с аргументите си.Или само с едното от двете.
  Няма и да видя.Те знаят,че са обречени на неуспех.Лъжата,дори и хилядолетна,умира.
  Успех!!!
  П. С.Троя ,всъщност,не е ли Цариград.
  Има такава теория.Има и логика,мисля.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Троя, или Илиос няма как да е Цариград- Бюзантион по простата причина, че географията не съвпада, няма ги планините и реките от областта Троада. Ида, Скамандър, Симоис са твърде далеч от Босфора.

   Изтриване
  2. Троя може и да е просто съчинение на Омир с недействителни и непотвърдени за момента герои.

   Изтриване
  3. "Илиада" e несъмнено компилация от различни работи, създадени в различни времена, но топоними Уилуша-Илиос и Тариуша-Троя са споменати в хетските документи. Там се споменава и името Алаксандуш - Александър, т.е. Парис.

   Мисля, че е по-правилно да се говори за Троянски войни, или по-точно войни за власт над протоците. Още по времето на Херодот се е знаело, че не Елена е причина за войната.

   Изтриване
  4. Ало, неграмотните анонимни!!! Разкопките на Троя са открити в Турция. Има и екскурзия до Троя. Който иска да се запише и да отиде. Намира се на брега на Западното крайбрежие на Мала Азия след Дарданелите.

   Изтриване
  5. Здравейте, относно хиксосите прилагам една публикация на Стефан Симеонов - d3bep
   http://d3bep.blog.bg/history/2011/11/17/traki-i-quot-hiksosi-quot-ili-malko-iasnota-v-myglata-na-hik.852152 .В нея се вижда, че тези мургави "хиксоси" са с бради и идват с магарета и кози, а не с коне.

   Изтриване
  6. Въх, убедих се от раз :) Какво доказва, че хората от фреските са хиксоси ? Амиии...нищо ? Стефчовите фантазии и претенции са смешни. Дааа, смешни защото точно на фреската, която Стефчо използва да докаже неевропейския прозход на хиксосите, хората са с много по-светла кожа от египтяните :)

   Изтриване
 9. :-) И немците са арийци.Те не се наричат "НЕМЦИ". Наричат ги така народите използващи "ВЯРНОТО СЛОВО"- словяните. за тях немците не могат да говорят- "неми са". Но това не значи, че не са АРИ. Такива са като наследници на сако- масагетите= англо- саките= келтите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съседите на немците носят името венети, прочетете Тацит, а и Клавдий Птолемей.

   Няма как немците да са арийци, нито културно, нито езиково.

   БЪЛГАРСКИ - АРИЙСКИ - НЕМСКИ

   ЗЕМЯ КСАМА ERDE
   ПРЪСТ ПУРУТ STAUB, ERDE
   ЕЗЕРО САРА SEE, TEICH
   РЕКА РЕТАС FLUSS
   ПЯНА ПАНА SCHAUM
   РОСА РАСА TAU
   КАПКА КАПХА TROPFEN
   ОГЪН АГНИ FEUER
   ЖАР ЖВАРА GLUT
   СУША СУШКА TROCKNEN
   ДИМ ДУМА RAUSCH
   НЕБЕСА НАБАСА HIMMEL
   СВЕТЛИНА СВИТА LICHT
   ЗОРА СУРИЯ МОRGENROTE
   ЖИВ ЖИВА LEBEND
   ЖИВОТ ЖИВИТА LEBEN
   БОГАТ БАГИАТА REICH
   ДЪРЗЪК ДРСАТ MUTIG
   МЪРТЪВ МРТА ТОТ
   ТОПЛО ТАПАА WARM
   СТУД СИТА КALT
   ЗИМА ХИМА WINTER
   ГРАМАДА ГРАМАА HAUFEN
   ДЪРВО ДАРУ BAUM
   ДОМ ДАМА HAUSE
   КЪЩА КОСТА HAUSE
   ДВОР ДВАРА HOF
   СОБА САБА ZIMMER, RAUM
   ХРАМ ХАРМИЯ TEMPEL
   СТАН СТАНА LAGER
   ПРОСТОР ПРАСТИРА WEITE, RAUM
   ТАТЕ ТАТА VATER

   Изтриване
  2. Тези думи не са ли от новия съчинен "тракийски" речник на Павел, а не от Тацит и Клавдий Птолемей?

   Изтриване
  3. По темата арийци - германци.Мисля че правите заключения извън контекста на времето в което е направено това твърдение.
   До колкото знам,по това време арийци е било общо название на бялата раса,разбира се самоназовала се така.Точно във вашия блог беше споменато че преди появата на термина индо-европейски ,се е ползвал индо-арийски или нещо от сорта.Ако реално така са се самонаричали европейците ,съпоставяйки се със другите раси,то е нормално твърдението на германците.Грешали са само в твърдението си че са най-качествените от арийците в европа.Но и това можем да им го простим,понеже по онова време каква е била картинката?Западна европа в сериозна икономическа,културна и морална криза.Източна европа, в изключение на големите градове, е в средновековието.Нормално е било като се изправил германеца и се е огледал и е видял другите народи около него да са превити до земята,да е заключил че е най-великия от всички.Днес знаем че в това е грешал.Но реално термина по онова време е ,че бялата раса е "арийска".Така ,че според мен не става въпрос за заблуда,просто такава е била концепцията в сферата на науката по онова време.Ако е имало пропаганда то е било за превъзходството на германеца над другите народи.Но ,отново в предвид времето в което е направено това твърдение и общата ситуация в европа сравнение с Германия,реално не е ли било така?Отново, когато е направено това твърдение европа като цяло е тънела в дългове и мизерия,а Германия е била икономическа,културна и технологическа супер сила за времето си.Така ,че идеята за целенасочената пропаганда ,изкривяваща истината е идеология на модерната история,която сам знаете и се оплаквате ,че не се интересува много от истинските факти.

   Изтриване
  4. Г-н Невенов, названието арийци е от Бронзовата епоха, като арийците са европейски народ, но не и деди на всички европейци, просто няма как да са.

   Нашата страна е наречена Ария, не земите на Германия, или Австрия. Нашите деди са били бойци-колесничари, не старите германи. Нашите деди са били конен народ и са правили жертвоприношение на кон в гроба на благородник, не старите германи. И не на последно място - езика, нашия език е най-близък до арийския, не този на гермаските народи.

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов, не оспорвам твърдението ви.Но както казах,по онова време са говорили за арийци с идеята ,че днешните европейци са техни наследници.Чел съм и съм чувал записи от това време(не само от германия)където, когато говорят за европейците съпоставени с другите раси, ги наричат арийци.Разбира се сега знаем ,че това не е напълно вярно. Та това беше критиката ми.Че според мен не целенасочено ,германците и германската пропаганда е ползвала този термин. Понеже тогава е бил използван с това значение.Както казах ако тази пропаганда целенасочено е заблуждавала хората от това време,то заблудата по онова време е че германците са най-чистите арийци.Както и да е ...надявам се разбирате гледната ми точка. Не отричам вашата нито тяхната.А просто погледнато по задълбочено и взимайки под въпрос терминологията от онова време нещата са леко по-различни от това което вие представяте.Все пак нали на това искате да ни научите,когато анализираме една информация от миналото,да го правим в историческото време от където е взета.Та забележката ми е приятелска критика към вас.Но все пак може и аз да греша,в предвид ,че познанията ми не са големи.

   Изтриване
  6. Всяка гледна точка трябва да се вземе под внимание, колото до грешките, аз също правя такива, те са нещо съвсем нормално, никой не се е научил да ходи без да пада.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. Относно грешките - ако не ги правехме сега щяхме вече да сме богове. Относно името арийци - някога от тук, посока Индостан е имало държава с име Ариана. Нейните граждани били наричани арии, което в последствие става арийци. Те също са били европеиди - това е и една от причините нацистите да тръгнат посока Индия да си дирят "корените".

   Изтриване
  8. До tres 11 октомври 2021 г., 14:13 ч.

   Аз все още не съм разбрал кой излъгва немците, че имат нещо общо с арийците. Да знаеш случайно?

   Изтриване
 10. БЛАГОДАРЯ ! ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН !ПРОДЪЛЖАВАЙ ВСЕ ТАКА !

  ОтговорИзтриване
 11. Поздравления, Павел ! Изключително ясно, аргументирано, убедително представяне на факти и доказателства... Изключително интересна, полезна, важна статия !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Таня!!! Още много неща можеха да бъдат представени, като ахейските титли например, нито лавагета, нито ванакател и т.н. имат обяснение на гръцки език. А и най-ранното им записване с писменост различна от Линеар Б е на фригийския надпис от 8 век пр. Христа.

   Изтриване
 12. Привет. След втората световна щом Гърция остана под английско влияние , сами можем да се досетим колко хиляди километри лъжи са изписани по политическа причина и за гърци и за българи. Така, че за " офшциалните" историци , нека гледаме напред и търсим истината а не да се заяждаме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При една радикална власт официалните историци-предатели отдавна щяха да са увиснали на площад „Александър Батемберг“!

   Изтриване
  2. Защо? Аз им пожелавам дълъг живот и всеки ден да срещат хора, които да ги питат защо са поддържали неверни и вредни за България теории.

   Изтриване
  3. В интерес на истината, без зараждането на филхелинизма и в последствие на елиноцентризма, нямаше да се стигне до такива абсурди в историографията. Не само гърците имат вина, но и голяма част от западните учени.

   Изтриване
  4. Да ви кажа само че една група от Шумен ви мрази много и тия хора искат да ви злепоставят по всякакъв възможен начин, няма да е лошо да внимавате.

   Изтриване
  5. Зная, но пък аз съм приготвил такава изненада на две човечета от тази група, че те дълго време ще се будят нощно време. Каквото повикало, такова се обадило...

   Изтриване
  6. Шуменските шушумиги са прозаични! Един от тях се пусна да се заяжда, но бе твърде недодялан за качествен спор. Язък за 5те години търкане на скамейките в Шуменския ...

   Изтриване
  7. Някои човечета имат дарба единствето и само за заяждане. Те осъзнават, че не са постигнали нищо в живота, а и, че никога няма да постигнат нещо съществено. Тъжна работа...

   Изтриване
  8. Г-н Серафимов, къде точно ви е драмата с шушумигите, и защо да се заяждат погледнете си думите? БЪЛГАРИТЕ И ПИСМЕНОСТТА НА ДРЕВНАТА ТРОЯ - ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK 26 май 2016 г., 9:22
   Лесно е, подложете на проверка работите ми и щом се убедите, че са издържани - разпространявайте в социалните мрежи.

   Изтриване
  9. Тъжна работа е да.Павел да не би да имаш в предвид онзи господин, който се опитваше да внесе заблуда относно размерите на релефа на Хероса намерен в Плиска?Той даваше сантиметри а височината на релефа май е в почти естествен ръст?Ако е тоя да знаеш, че е заврян зет и не е постигнал нищо в живота:)

   Изтриване
  10. Зная, че се повтарям, но наистина е така - внимание чрез заяждане търсят тези, които не са постигнали нищо в живота и знаят, че няма и да постигнат нищо...

   Изтриване
 13. Любима тема!
  И много интересно представена.

  Един горе каза, че във "всеки университет се било преподавало, че ахейците са гърци".
  Ами по-рано се е преподавало, че земята е плоска. Сега - че е кръгла. А след нас кой знае какво ще се преподава.
  Така че нека не робуваме на "международно признати предположения" и т.н.
  Като ахейците са гърци, да кажат какво означава на гръцки Атина.

  Освен това, може да звучи несериозно, но според летописите на поп Йовчо и на Спиридон Габровски първите българските царе са царували в Троада - към 1100г. пр.н.е. Може никъде това да не е доказано, но не е лошо винаги да се има едно наум. Щом все още в учебниците по история пише небивалици, като че "прабългарите" са вярвали в Тангра, защо пък да не кажем, че гореспоменатите свещеници са написали истината?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реално никой не е докавал, че ахейците са гърци, както и никой не е доказвал, че старите българи са дошли от Средна Азия, че са назовавали владетелите си ханове и канове...но ето, тези неща са приети, а приетото не винаги е вярно.

   Ние търсим истината!

   Изтриване
  2. Пак ще кажа „струва ми се“, че Гьобелс беше казал: „Всяка лъжа, която многократно се повтаря, след време се счита за истина“.
   Действително не гърците носят главната вина, че сладко са си хрупкали баницата, която западните историци са им пъхали в устата. Но главното е: кой е манипулирал тези историци да представят лъжите за истина !!!

   Изтриване
  3. Интересно откъде поп Йовчо е взел данни за Пелемен и Антигон в списъка на българските царе от Троада? Има ли някъде споменато от древните летописци, да речем не българи,не може да си го е измислил за екзотика, сигурно го е вярвал ? Им али стари български легенди където се говори за Троада?

   Изтриване
  4. Аз също съм любопитен откъде поп Йовчо черпи данни, но не съм успял да намерия източника. Навремето е имало някакви ръкописи, навярно подобни на тези, за които споменава Г.Раковски, но явно в по-късни времена тези важни документи са издирени от враговете ни и в последствие изгорени.

   Изтриване
 14. Това е интересно по темата за Троянската война,ако съществуваше оригинала естествено , засега данните са от копие на копие.Така,че ако Илиадата е просто фолклор , то този надпис също може да се окаже някаква съвременна фалшификация с определена цел.Докато не се разбере, аз лично повече ще вярвам в фолклора, там все пак вероятно има искрици истина :-)
  http://nauka.offnews.bg/news/Vaprosi_2/Razgadan-e-3200-godishen-kamenen-nadpis-razkazvasht-za-troianski-prin_95511.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Троянската Война може да не се е развила така както я описва Омир, но трояни, траки и ахейци е имало. Тази работа засяга етническата принадлежност на ахейците.

   Изтриване
 15. Къде Софокъл говори за тракийските, фригийските корени на ахейците ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Ето тук:

   “Are you not aware of the fact that your father's father Pelops long ago was a barbarian, a Phrygian?“ - Soph. Aj. 1299

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0011,003:1299

   Изтриване
 16. Здравейте
  "От трите названия: ахейци, елини, гърци, най-старо е ахейци. Съгласно информацията в енциклопедия “Britanica”, то е споменато под формата екуеш в египетски документи заедно с имената на други хора от коалицията на Морските народи: “Tentative identifications of the Sea Peoples listed in Egyptian documents are as follows: Ekwesh, a group of Bronze Age Greeks (Achaeans; Ahhiyawa in Hittite texts)… “
  Здравейте според мен подреждането не е точно, защото Ахей, който според митологията е епоним на ахейците е син на Ксут, който е син на Елин (епоним на елините). Това тввърдят Аполодор, Страбон и Пазваний. Тоест названието елини възниква едно-две поколения преди това на ахейците. Освен това, е първата част на известния пароски мрамор надпис, се съобщава, че когато Елин започнал да царува в Фтия, граикои-те започнали да се наричат елини. Тоест названието греки, граикои, гърци предхожда това на елините. Естествено тук става дума за предгръцки племена с митичен произход от титана Прометей. Този надпис датира събитието на смяната на названията около 1520-21г. пр.н.е., няколко години преди Данай да пристигне в Аргос. Названието граикои навярно не е било много по-ранно от елините, защото според една стара енциклопедия Елин имал брат Грекос или нещо подобно. Според други граикои е името на едно древно племе живяло в областта Епир около светилището на Додона. Римляните първи контакт с него и това название с времето се прехвърлило на другите сродни нему племена, дори и след като наванието граикои изчезва от Епир.
  така, че можем да кажем, че последователността на възникването на названията е следната - граикои, елини, ахейци, данайци, съответно в чест на Граикос (брат на Елин?), Елин (син на Девкалион), Ахей (внук на Елин), Данай (правнук на Йо, която е от династията на Инахидите,както и Пеласг). Освен това т.н. данайци са в по-голямата си част, преименувани пеласги,т.к. предишния им цар е бил Пеласг-Геланор, а земята наричанла Пеласгия. Данай жени 50-те си дъщери Данаидите са местни пеласгийски герои и мъже.
  Колкото до царството Ахиява в Азия Минор, според датировката на хетските документи се споменава по-късно от 1500 г.пр.н.е (1400-1300)Данните за самостоятелна държава Аххиава с владетел обаче са налице. Някои учени свързват Ахиява като форпост или място на кръстосване на интересите на микенската и хетската цивилизация. Египетските източници също потвърждаватт за съществуването на владетел на Аххиява, но според тях, но интересното е, че под названието е екуеш или еквеш сочат, че това са "обрязани" мъже, нещо нетипично за средиземноморският район.

  ОтговорИзтриване
 17. А какъв е смисъла на ахеи, ти също не даваш СВОЙ анализ, или си дал пък ние не сме разбрали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че ἈχαιFοί означава яки бойци, силни бойци. Частицата Ἀχ отговаря на българското прилагателно як, /ак - як, силен, твърд.

   За Fοί вече обясних, че отговаря на стблг. вои-бойци.

   Изтриване
 18. В едно от последните си проучвания върху проблема за етнополитическата конкретика, криеща се зад името Ахиява, Г. Штайнер е твърде скептичен относно възможността в Ахиява да бъде видяна страна вън от Мала Азия (Штайнер Г. 1992, с. 26 и сл.). Още повече отдалечава микенците от участие в малоазийските дела в края на бронзовата епоха хипотезата на Доналд Ийстън. Той тръгва - след детайлен тексткритичен анализ на сведенията от хетските извори за Ахиява - от допускането на Дж. Меларт (Mellaart J. 1978, p. 58; срв. Mellaart J. 1984, p. 71 ff.), че Ахиява всъщност лежи в Тракия, както и от твърдението на J. B. Rutter (Rutter J. B. 1975, p. 31-32), че не само букел керамиката от Троя VII b 2, но и грубата керамика от Троя VII b 1 е тракийска по произход. Но тази груба керамика се появява в редица микенски селища в Гърция, винаги в среда от късноеладския III C период, и там тя се тълкува от Ратър като доказателство за северни пришълци. Изводът на Д. Ийстън е неочакван, съществено различаващ се от традиционните търсения за етническия състав на етно-политическите колективи, противопоставени в т. нар. Троянска война, но е твърде логичен:

  "Хората от Ахиява, произхождайки от Тракия, едновременно нападнали Троя и се придвижили към старите центрове на микенската власт. Те донесли със себе си името Ахиява, което като гръцко местно име, Achaiis, се появява в Пелопонес. Устната традиция запазила спомена за ахейско разрушаване на Троя, но нейните носители от Тъмните векове познават ахейците само като обитатели на бившето Микенско царство. Така те предпоставили, че ахейското нападение било микенско нападение и в повествуванието били вплетени всички микенски folk-memories - включително, може би, тези за същинския интерес на Микена към Троя" (Easton D. F. 1984, p. 35).

  http://www.kroraina.com/st_iordanov/trojan_war.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Артефакти от микенски характер има не само в Южните Балкани, но също и в Украйна, Румъния, Унгария, а дори и в Скандинавия. Това показва, че микенците, или по-точно ахейците просто няма как да са гърци, а реално са траки.

   Изтриване
  2. По какъв начин се различават характерните артефакти дали са микенски, ахейски или тракийски?

   Изтриване
  3. Много забавно! Бихте ли обяснили каква е разликата между термините ахейски и микенски? Доколкото зная, това са синоними, но може и да се бъркам...?

   Изтриване
  4. Спароток щом не сте сигурен напълно не е редно да пишете утвърдено по темата.

   Изтриване
  5. Напротив,Спароток може да пише в собствения си блог каквото му е кеф на него и както си смята за добре.Не е редно да му давате анонимни съвети какво да пише и какво да не пише, негова си лична работа.Ако нещо можете да кажете допълнително по темата,а именно,че Троянската война е дело на два тракийски съюза и Ахил е един от тях-ОК,коментирайте,кой ви спира

   Изтриване
  6. Предлагам да изчакаме да се докаже, че Троянската война действително се е състояла и тогава да коментираме, защото иначе е безмислено.

   Изтриване
  7. Вие в качеството си на какъв (каква) поставяте условия, за които смятате, че всички останали хора трябва да приемат?

   Изтриване
  8. В качеството си на по рационално мислеща. Има достатъчно и премного информация по темата, но всъщност никоя от тях не е засява дали това се е случило в действителност. Може и да си пишете колкото искате, но докато не се докаже съществуване или не, всичко останало е в сферата на виртуалната наука.

   Изтриване
  9. Надявам се не искате да кажете, че останалите хора са нерационално мислещи? Никое събитие не е отразено със 100% правдивост, дори и събитията от ново време.

   Дали Троянската война се е развила така, както се представя в Илиада, в случая е без значение. Темата не е за Троянската война, а за произхода на ахейците. Те не са виртуални, името им е регистрирано в хетски и египетски документи, да не забравяме и плочиците с Линеар Б.

   Надявам се да ме разберете правилно...

   Изтриване
  10. О, разбрах ви и още как, и затова ще освободя скъпоценния ви безполезен блог от моето присъствия.

   Изтриване
 19. Хора, българите са народ, обитавал обширни земи от Балканите чак до Централна Азия, трябва да се гордеем с това! В Афганистан и Иран официално учат в учебниците им по стара история, че през X век прабългарите, наричат ги "болги" на фарси, обитават цялото поречие на днешната река Волга, в Русия, която и до днес на фарси се произнася "Болга," "Реката на болгите." Българите, един от най-силните народи в Централна Азия са били.
  Отделно Чингиз Хан, е хазаро-българин, т.е. "хазаро-болг," баща му е бил афганистански хазарин, майката е била от болгските племена, истинското му име е Тимокчин. Не знам защо това никой у нас не го споменава днес, добре че поне по света не са го забравили...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чети по-внимателно и не се поддавай на емоциите. Какво значи "хазара" на фарси? Не е ли хиляда? Кои са тези хазари? Още нещо, никакъв Тимокчин няма. Името на този водач на халха, както сами наричат себе си монголците е Темуджин. Днес в Монголия живеят около 1,9 милиона човека, такъв е и броя на халха-монголи в Китай. Как този народ, който в днешните условия е около 4 милиона, в средновековието е бил много по-малоброен, е можел да владее тези територии за които пише в официалната история. Някой е контролирал "Пътя на коприната" но кой и как за сега е неизвестно. Някой е събирал данъци и мита. Нищо ново под слънцето. Именно около Ангора, днешна Анкара е убит Баязид-Светкавицата, османския владетел покорил Балканите, но убит от наследник на Чингис Хан. Какви са били икономическите предпоставки и кои са задкулисните кукловоди също не е ясно, защото османските владетели са семити, не са тюрки.

   Изтриване
  2. Властва не най-силния, а този, който най-умело може да застрахова позицията си...оставайки в сянка. Не можеш да нападнеш нещо, което не виждаш...

   Изтриване
 20. Много врагове си създаде ти и ми се иска да вярвам, че броят на приятелите не е малък. Пази се момче, не подценявай мижитурките защото ще плачиш горчиво, пази се!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам приятели, дал Господ! Колкото до мижитурките, да, те не са безобидни, но аз си имам средства за противодействие.

   Изтриване
  2. Не знам какви средства имаш, но забелязах, че в скорошен коментар сподели, че не си запознат с изследванията на определени изследователи, но странно как си ги цитирал преди години в старите си разработки. Умната, пишеш увлекателно, но залиташ много в крайности без да имаш подготовката.

   Изтриване
  3. Абе вие, платените, сте тъпи, ама и нахални. Павел нарочно ви публикува, защото неговото съпоставяне с вас му носи само дивиденти, но вече ми се повръща от тая измет!

   Изтриване
  4. Да Ви кажа и на мен ми се повръща от някои опониращи, но пък е добре да се знае що за стока са те.

   Изтриване
 21. Дано не се обидите, но ви смятам за нещо като Дон Кихот, понеже вие като него поемате срещу противник, който не може да бъде победен. Защо хабите живота си в неравни битки Павеле? Вие сте интелигентен човек и със сигурност сте намерил ниша за изява, не се хабете за тези, които утре ще викнат разпни го!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дон Кихот е един самотен идеалист, аз съм по-скоро прагматик, а и не съм сам. Проф. Асен Чилингиров, Александър Мошев, Асен Киряков, Петър Георгиев, Юлия Хаджи Димитрова и др. също се изявават достатъчно добре. Книгите им са увлекателни и изпълнени с ценна информация.

   Колкото до тези, които днес се пишат приятели, а утре ще искат да ме качат на кръста, така е било откакто свят светува, нищо ново под слънцето.

   Изтриване
 22. Простете невежеството ми, но може ли да ми обясните значението на името Солун?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смята се, че името Солун идва от старомакедонското Θεσσαλονίκη. Става дума за дъщерята на Филип II Македонски- човекът, който побеждава съкрушително атиняните, тиванците, а и тесалийците. Някои вярват, че Тесалоника/Θεσσαλονίκη означава тесалийска победа. Дали това е така, или названието е преосмислено по народна етимология не мога да кажа.

   Във всеки случай Тесалия не е гръцко название. В Тесалия са разположение планините Олипм и Пинд. За Олимп Вл.Георгиев предлага тълкуване със санскр. лумпате-троша, но обяснение се получава и с блг. лупам, ломя, т.е. Олимп означава - скалисто място, място с отломки.

   За Пинд Вл. Георгиев смята, че името не е гръцко и сравнява с трак. спинт-светъл, трябва да се допълни, че спинт е древен вариант на свентъ-светъл.

   Още по-интересно става като се разгледа името на течащата през Тесалия река Пеней. Георгиев дава тълкуване с думата пена-пяна.

   Тесалия е земя на траките и пеласгите, които се явяват наши предци и чиято култура и постижения гърците си присвояват.

   Изтриване
  2. БЛаГодаря за произхода на името Пинд. Още една връзка с тесалийската и епиротска хаплогрупа E-v13, която е със завишени стойности при чуваши и казански татари - 14% § 10% спрямо 2,5% при великие русские москали, 6% при украинците /русините/, 14% при румънците, 24% (най - много!!!) при БъЛГарите/ БЕЛгарите/ БъРГарите/ БЛъГарите, 20,5% при северна Гърция, 27% при албанци, 27,5% в южна Гърция (Морея/ Пелопонес), 29,5% в средна Гърция (Тесалия). Тесалия е и средището на ПЕЛасгите (БЕЛасците?). Така че тая етимология на Пинд добре се връзва с народностното ни име и предполагаемият ни произход. Но от де се знай, че спинт е светъл и е тракийска реч?

   Изтриване
 23. https://www.youtube.com/watch?v=KFvnYzZJ3vM

  Кво праим сега ? Росиянете казват че било московско?От кога , от къде 15-ти век, когато са заровени камъните с български надписи в Кремъл и варосани стените с иконите и викнати талянците да строят Петербург и няма един ръкопис в Москва от преди 15-ти век?
  Скитите били техни предшественици?
  Що учихме в края на миналия век че сме били диваци?

  За това ли им трябваше на московците Крим?Наскоро гледах филма за Иран. Съдовете в Иран мисля като панагюрското или вълчитрънското съкровище, тоя нагръдник от Крим , като обиците на тракийската принцеса от Враца? Гръците търсили "златното руно " на север?
  Разрушават ни и от юг и от север и от Исток и от Запад и ни казват че ни нямало.
  А ония хора от Иран , рекли на нашите , търсете си културата на Север в Иран.И няма и намек да е била тяхна. Колко векове по точно хилядолетия , варвари с пушки искат да закрият културата ни?Най изразено през 20-ти век с 2 войни. Един археолог който разкопавал Бастет , за което местните казват че с автомобили са товарени савецки кораби , казва , няма ли да се намери един наш държавник да тропне по масата и да каже че още не сме затрити?

  Да се самозатриват с пушкалата си и от нас миром да стоят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дядо Рорик,

   Не затова им трябваше Крим, а защото си беше техен и селяка Хрушчов го подари бадива на другите. А и затова, че иначе, след преврата в Киев, руският черноморски флот би бил унищожен.
   От друга страна съм чел, че на Крим имало следи от Стара Велика България, но това е съвсем отделен въпрос.

   Изтриване
  2. Крим е част от Стара Велика България!
   Българите в Крим са изтрити с огън и меч, като последните от тях са депортирани от Сталин в Сибир.
   Не можеш да подаряваш нещо. което не е твое.

   Изтриване
 24. Г-н Серафимов имах в предвид не българското благозвучие Солун от гръцкото Θεσσαλονίκη, това го пише във всеки речник. Исках да разбера вашето обяснение не на Вл. Георгиев. И от къде това последно заключение за предците ни само от една дума, която така и не разяснихте?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Заключението ми не идва от анализа на една дума, а на няколко важни древни имена - Олимп, Пинд, Пеней. След като най-древните названия на определени планини и реки са обясними на български, а не на гръцки, то въпросните названия на планини и реки са дадени от нашите предци.

   Изтриване
  2. На Павел работата му не е да обяснава каквото и да е , а просто да развива блога си както смята за добре,защото той е блогер.Задайте подобни въпроси на блоговете или сайтовете на така наречени корифей на българската наука и те да ви обяснят защо и как,после елате тук и споделете ценни мисли.Може пък Павел да се съгласи с някой забележки ( да ги наречем) или пък да каже друго мнение и така нататък.Не всички читатели на блога са специалисти,това наример ,че Павел ни насочва към обяснението на Вл. Георгиев, или който и да е друг източник е разбира се добре.Дайте и вие други източници(или собствено тълкуване) и т .н - може да се заинтересуваме.

   Изтриване
  3. До анонимен от 29 декември 2017 г. 8:45

   Няма как в случая да си имал каквото и да е било в предвид защото въпросът за Солун го зададох аз а не ти! И прочее много е подло да си приписваш чуждо нещо пък дори и въпрос да е от друг човек. А ако не ти харесва отговорът, моля търси такъв другаде. Аз лично съм удовлетворен напълно. Нещо повече. Никога не бях чувал за значението на имената на Олимп и Пинд. За Пеней бях чувал и за всеки българин става ясно откъде идва това име. Още веднъж плагодаря на г-н Серафимов за изчерпателния/поне за мен /отговор и му пожелавам да е жив и здрав и Бог да е с него. Като гледам какъв добър българин е няма как да не е Бог с него! Та нали Господ е Българин!

   Изтриване
  4. Благодаря Ви за уточнението! Прочее, не само Пеней, Олимп и Пинд имат обяснение на български, същото важи за споменатите в древността реки Олган, Камандър, Тимок, Риндак.

   За Олган Вл. Георгиев дава тълкуване с влага (улага диал.), Камандър бива преведено като каменно течение, т.е. влачеща камъни, на Тимок се дава смисъл със стблг. тьма, а колкото до Риндак, това име може да се обясни със стблг. ринонти-хвърля се.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. 24 След река Аксий е Тесалоника, град, който в по-стари времена се е наричал Терме. Основан е от Касандър, който го нарекъл на своята съпруга, дъщерята на Филип, сина на Аминта. И прехвърлил в него (жителите) на околните градчета, например Халастра, Енея, Кисос, както и някои други. Както може да се подозира, тъкмо от този Кисос е роден Ифидамант на Омир, чийто дядо Кисей, го „отгледал”, според Омир, в Тракия, която днес се нарича Македония.
   Страбон, География – кн. 7 – фрагменти
   Значи, ако се вярва на Страбон - а защо не, по-старото име на Солун е било Терме,което ни подсказва, че градът не е основан от македонския цар Касандър,а завладян и прекръстен.Какъв е произходът на думата ТЕРМЕ не мога да кажа.но вероятно ще да е от тракийски произход.Поправете ме ако се заблуждавам
   лк

   Изтриване
  6. Г-н Серафимов къде са локализирани въпросните Олимп, Пинд, Пеней?

   Изтриване
  7. В Тесалия, вижте тази карта https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Thessaly.jpg

   Името на Пинд е малко поотрязано, останало е .indus Mts, в лявата част на картата. Олимп е вдясно, горе, а Пеней тече край планината Пинд.

   Изтриване
  8. На тази карта са дадени и Пинд, и Пеней, и Олимп

   http://www.lightfigures.com/numismat/larissa/images/Map_Ancient_Northern_Greece_Large.jpg

   Изтриване
  9. А България кога е включвала земите от Тесалия в границите си?

   Изтриване
  10. Тесалия е била земя на дедитe ни хилядолетия наред преди да дойдат нaшествениците от Африка.

   Изтриване
  11. Възможно е, само остана да се уточни, кой точно от всичките народи са дедите ни.

   Изтриване
  12. Траките от преди 1600г. преди Йешуа/ Иисус по Auf_der_Spur_der_ersten_Griechen_Woher_kamen_die_Mykener в широк смисъл, ПЕЛасгите (БЕЛасците) от Тесалия и Епир в по тесен смисъл. Произходът на името Пинд - още една връзка с тесалийската и епиротска хаплогрупа E-v13, обособила се преди 9000г., която е със завишени стойности при чуваши и казански татари - 14% § 10% спрямо 2,5% при великие русские москали, 6% при украинците /русините/, 14% при румънците, 24% (най - много!!!) при БъЛГарите/ БЕЛгарите/ БъРГарите/ БЛъГарите, 20,5% в северна Гърция, 27% при албанци, 27,5% в южна Гърция (Морея/ Пелопонес), 29,5% в средна Гърция (Тесалия). Тесалия е и средището на ПЕЛасгите (БЕЛасците?). Така че тая етимология на Пинд, светъл, добре се връзва с народностното ни име и предполагаемия ни произход.

   Изтриване
 25. Не е по темата но е интересно,аз съм пропуснала тази новина, това е от лятото на 2015 година и слагам линк(може да е полезен за някой хора тука)
  Уникална находка от световно значение откриха археолози сред руините на древните бани Акве Калиде край Бургас. Ценното откритие представлява мраморна плоча с надпис на гръцки език от времето на Христос. Според историците летописът е бил гравиран през 20-30-те г. на І в. от новата ера и разкрива последните години от Тракийската държава и живота на тракийските царе преди падането им под властта на Римската империя. В него се изброяват имената на трима от последните тракийски царе и се проследява династическата връзка между тях

  http://www.monitor.bg/a/view/48650-%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81/

  ОтговорИзтриване
 26. Спаро,Спаро....хората какви открития правят , а не като теб ))))))))))))

  http://dnes.dir.bg/news/istoria-bulgaria-modena-rakopis-26639501?nt=4

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да са живи е здрави тези, които правят открития в полза на България!

   Да видим само как ще бъде използвана новата информация, защото до сега бе така - Не е важно какво е открито, важно е кой и как го тълкува :)

   Изтриване
  2. Ти също си наясно,че това не е никакво ново откритие. На мен поне ми е известно отпреди десетина години, но "някои видни историци" извадиха поредно зайче от ръкава, също като мощите на някои светци, а покрай тях и други взеха своите пет минутки слава...Спаро, не искам да те отчайвам,но докато такива мушмороци топуркат по белия свят, положението ще е като за мушмороци)))

   Изтриване
  3. Ами още в статията пише, дане очакваме разкази за вечики битки защото Петър Богдан не пише за такива работи. Въпрос. Ако Историята още не е преведена от латински, от къде авторът на статията знае какво е написал Петър Богдан?

   Изтриване
 27. До Анонимен 29.11. 15:41

  Чудесен коментар! Аз също благодаря на Г-н Серафимов като му пожелавам да е жив и здрав и Бог да е с него. Само с последните ти две изречения не съм много наясно. Не съм убеден, че Бог е длъжен да бъде с него само затова, че „Г-н Серафимов бил добър българин“! Но може би ще ми докажеш претенциозното: „Та нали Господ е българин!“ ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никъде не съм казвал, че Господ е "длъжен" за каквото и да е! Колкото до последното спомни си мача на Парк де пренс България срещу Франция :)

   Изтриване
  2. Какво да му кажеш на това!... Няма коментар, който по-добре да илюстрира духовното състояние на масовия българин ...

   Изтриване
 28. Накрая "откриха" и историята на България написана от Петър Богдан Бакшев, повече от век преди тази на Паисий.
  Сега ще "открият" и Библия Бесика и ще "открият че ние българите сме първите християни покръстени във вярата от Свети Апостол Павел и Свети Апостол Андрей Първозвани.
  А ето и нещо много интересно.
  В амфитеатъра в Пловдив на пейките са обозначени местата на тракийските родове:Орфеиди,Родопиди,Евмолпиди:
  Надписите на Античния театър в Пловдив – Орфей, Родопа, Евмолпия...
  http://prarodinata.blog.bg/history/2017/06/03/nadpisite-na-antichniia-teatyr-v-plovdiv-orfei-rodopa-evmolp.1549987

  ОтговорИзтриване
 29. Според ДНК на модерните гърци се оказва че са тесно свързани с минойци и микенци.......това някой може ли да го коментира?

  https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/alte-dna-enthuellt-herkunft-von-minoern-and-mykenern20170805/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много просто е - гърците са асимилирали по-старото и стоящо на по-високо културно ниво микенци и минойци. По същия начин турците асимилират по-старото население на Мала Азия състоящо се от траки, келти, потомци на римски колонисти и т.н.

   Страбон разказва за асимилацията на по-старото население от африканските данайци - And Euripides too, in his Archelaus,93 says: "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos,94 took up his abode in the city of Inachus,95 and p347 throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans."

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

   Изтриване
  2. Това вече беше изяснено от Г–н Серафимов, че като са дошли етиопците, изобилно са се размесили с населяващите по това време Южни Балкани пеласги.

   Изтриване
  3. А Д.Ангелов в Образуването на българската народност, на когото се позовава г-н Серафимов е писал, че българи и славяни асимилират остатъците от завареното месно население по нашите земи.

   Изтриване
  4. До Анонимен2 декември 2017 г., 9:07 ч. Тези неща на г-на Серафимов не са му удобни, дори не е схванал, че авторът Д. Ангелов поддържа коренно различната хипотеза от автохтонната. Това по никакъв начин, обаче не пречи на Спароток да прави конкретни извадки на определени думи, изречения, а понякога цели пасажи от първоначалният им смисъл, с който са заложени от авторите им. Просто собствени спаротокови съчинения с използване на имената на изследователите за придаване на тежест на фантазиите си.

   Изтриване
  5. Какво от това, че проф. Ангелов поддържа друга теза? За определени неща, той е прав, а именно за това, че от погледнато от биологична гледна точка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.

   Човекът е имал смелостта да каже част от истината и това е било подвиг по онова време. Съвсем различно е положенето днес, днес няма оправдание да тези, които не просто отричат истината, но и всячески се стремят да я укрият.

   Изтриване
  6. Завареното население по тези земи не е само от траки, а е имало преселения на различни етноси. Серафимов се прави на критик, без да има подходящата подготовка и капацитет, пише си за спорта и наивна популярност. Щом колегите на Д. Ангелов, които НЕ поддържат неговите виждания е предприемат стъпки да го оборят, значи Павел няма ни най-малко право на това без да има квалификациите. Между другото Серафимов, колко публикации имаш издадени и обнародвани в научната литература, дори и да не е в реномирани издания с импакт фактор? Тъжна работа, но резултатите от лулите е така.

   Изтриване
  7. Да, на наша територия, до освобождаването на страната ни през 680-681-ва година е имало и хора от други народности, но от една страна те са били малцинство, от друга след падането на римската власт повечето от тях са напуснали България. По същия начин, но дълги векове по-късно, през 1878 г. определени паразитиращи елементи напускат държавата ни...за жалост не всичките---

   Изтриване
  8. Спароток е изменил тотално смисъла на информацията от Д. Ангелов като е спестил удобно част от цитата.

   Изтриване
  9. Не знам какво е пропуснал Спароток, но господин професорът (Ангелов имам предвид) със сигурност е пропуснал най-важното от изследването на Попов и др. От една страна, в "Образуването на Българската народност" той казва-"По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено ”, от друга, не обелва и дума за това, че според най-мащабните антропологически изследвания на българския народ, в никакъв случай при българите не може да се говори за етнически примеси от тюрски етноси.Ами как да коментира човекът, като той самият поддържа тезата за тюрскиия произход на прабългарите, та ето - изглежда че академиците могат да цитират селективно информация от един и същи източник. Ако Спароток е направил подобно нещо, то в никакъв случай не е в разрез с методите, които уважавани професионалисти като Димитър Ангелов практикуват.
   Д.Денов

   Изтриване
  10. Отговор на Д.Денов
   Правят ни на балами тия от БАН и си мислят, че номерцата им ще са винаги вървежни, ама нема. Сега са се стреснали, че някой им изкарва на показ кирливите ризи и се разджафкаха, то се знае кой се крие зад злобните коментари на анонимките - или са писачите на лъжи, или са техните протежета дето се надяват да се вредят на топличко некъде.
   Петър

   Изтриване
 30. ==Много просто е - гърците са асимилирали по-старото и стоящо на по-високо културно ниво микенци и минойци. По същия начин турците асимилират по-старото население на Мала Азия състоящо се от траки, келти, потомци на римски колонисти и т.н.==

  Как ние не се асимилирахме за 500г?
  Това за асимилаците хич не ми харесва.
  Не гърците , а ахейците, елините ,са се смесили и са се пръкнали гръците.
  Колко е африканското у гръците?
  Та дори генетиците казват че гена се формира и от местоположението на което живееш и храната която консумираш.
  Преди да се формират държавите с границите които познаваме днес и езикът е бил по близък.
  Как си обясмявате че за траките се е писало на старогръцки език??? Да не би вюера да бяхме росияни като знаехме росийски или днес сме ингилизи, по точно американци като знаем анерикански?? Старогръцкият и българският езици са били много по близки.Предполагам де. Да кажат специалистите.
  За елините вече клони че са били тракийско племе.
  За данайците смятам че е било нарицателно за лукави предатели , за времето си. Иначе защо троянците ще приемат данайски дарове.40 данайски дъщери убили 40 тракийци и станали гръци. За Троянската война нали клони да е война между тракийски племена???
  Както показва историята тези които идват последни , първи си заминават.
  Вижте и примерите от вчера. Колко рускини си заминаха? Най малко 80 прецента забягнаха обратно в Росия иили на запад. А си остава местното население. Наследява характеристиката на гена , местоположение и храна.Е, дет казваше един ще са малко по мургави за известно време , но след 2,3 поколения ще изсветлеят.Вижте колко роми изсветляха .

  ОтговорИзтриване
 31. ==Това вече беше изяснено от Г–н Серафимов, че като са дошли етиопците, изобилно са се размесили с населяващите по това време Южни Балкани пеласги.==

  Като преди това са минали през Мала Азия та се поизсветлели, после са се поиздавили в пелопонеските войни , пък Дарии го е държал и убил Бес, а Александър Македонски е държал жената и дъщерите му.

  ОтговорИзтриване
 32. Троянската война е богат материал за българската история. Може би трябва да отворите една нова тема за българите в Троянската война. Книга може да се сътвори по тази тема. Българи и троянци имаме един прадядо: Пришед или Фриг на гръцки. Оттам цяла история може да се напише.

  ОтговорИзтриване
 33. Уважаеми Господин Серафимов. Бих искал да Ви попитам за новооткритата българска история на латински или по -скоро електронното и копие от Ватикана - имате ли достъп до него и кога можем да очакваме Вашите коментари? Аз лично много бих искал да разбера Вашата гледна точка.
  Поздрави и благодарности,
  Д Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам достъп до новооткрития ръкопис, но и не смятам да го търся. Петър Богдан пише късно и ползва вече фалшифицирани исторически извори. В неговата работа няма как да се намерят нови факти, които да са от полза за историята ни.

   Прочее, ръкописът на латински не е новооткрит, просто се прави опит за създаване на сензация и за поредното отвличане на вниманието.

   Прегледайте писанията на Богдан, преценете дали изобщо внасят нови елементи, или преповтарят старите лъжи за основаването на българската държава:

   Оттам следователно носи името си началото на българското царство, от българския народ, който населявал тези места. Но откъде и кога е пристигнал тук, обясняват писатели, които не са пренебрегвали истината: “През 499 г. от Р. X. от далечни северни земи в Тракия нахлу племе, непознато по име, странстваше, напредвайки със силни бойни редици”, казва известният епитоматор на Бароний, а Кромер в “За полската държава”, книга 1, глава 8, помества най-древните земи на българите в “азиатска Сарматия при Ра или река Волга, и със съседите си руси или като минавали покрай тях, или повикани за съюзници, завзели Мизия” – така (бил) наказан от бога Анастасий, нечестивия император, който отказал да се подчини на предупрежденията на папа Симахий да не защитава еретиците, а дори и сам общувал с всички тях и останалите свещеници, патрони на католическата вяра, подтиквал да общуват с тях. И тъй варварите, като нахлули в римските провинции, унищожили войската на римляните. И когато обаче се разпространили в тях, възгордели се, казва Павел Дякон, и завзели лагерите на Римската република и, както пишат Зонара и Кедрин във (времето) на Анастасий, българите проникнали не само в Тракия, но опустошили даже Илирик, като убили техния цар в Акум."

   http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_1.html

   Изтриване
  2. Много благодаря за отговора. Ортодоксалните историци ми се видяха твърде въодушевени. Поздрави от мен.

   Изтриване
 34. А нещо ново ще има ли скоро или пак ще притопляш стари манджи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако е рекъл Господ, утре ще представя нещо интересно за мизите.

   Изтриване
 35. Здравей, Павел ! Бихме ли могли да свържем наименованията Ахиава/Ахил/Ахейци с топонима Ахелоиди, споменат от Есхил в неговата трагедия "Перси" (около 5 в. пр. н. е.), можем ли да предположим, че имат общ корен и че са близки по значене. Например: "Алелоидите - острови на Стримонското море (заливът при устието на река Стримон),съседни на тракийските поселения (т. е. на Тракия)... Ахелоиди: влажните. Понеже Ахелос наричат цялата вода.... Ахелоиди: приморски. Понеже Ахелос е вода според речта. ...".
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Ахил може да се свърже с хидронимите Ахелой, Ахерон, а дори и Келена, но и с думата челяд, т.е. изтекли от.

   Изтриване
 36. Благодаря, Павел !

  ОтговорИзтриване
 37. В старобългарската притча за Троя името на Ахил е Ацилееш. Тоест много близко до българското "оцелееш". Може да се свърже с неговата неуязвимост породена от потапянето му в реката на безсмъртието.

  ОтговорИзтриване
 38. Истинско щастие е , че има будни българи като Вас , решени да изтрият вековната грамада от лъжи трупана от хитрите ни съседи върху блестящата ни древна история!Успех!

  ОтговорИзтриване
 39. Г-н Серафимов може ли тема за древно грътските богове-митология.Може ли да се събере такава информация

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам такава тема - ГРЪЦКИ ЛИ СА ОЛИМПИЙСКИТЕ БОГОВЕ?

   http://sparotok.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

   Изтриване
 40. Много ми харесва как ви опонират само анонимни профили с фразите"това не е вярно" и " вие не сте историк и специалист".
  Никой до сега не показа документ(линк към него) за да докаже,че не сте прав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Целта на троловете не е да докажат нещо, което и не могат, а да ме очернят. Забавното е, че в интернет са смели, а в истинския живот са страхливи мижитурки :)

   Изтриване
 41. Браво! С интерес чета вашите публикации! Дерзайте! Весело посрещане на 2019г!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Весело посрещане на Новата 2019-та! Нека да е белязана със здраве и сполука!!! :)

   Изтриване
 42. Е не е толкова просто. Първо мисля че на картата е Ашува а не Ахиява и все пак версията за конфликта Ахея Ашува не е изключена въпреки, че хронологията по хетските източници бяга с около 100 години поне, понеже има и едно легендарно превземане на Троя от Херакъл. Класическото сведение на Диодор казва че след троянската война лидите са владеели морето, което впредвид с тракийската керамика открита в Троя 7а поставя въпроса защо следи от съюзниците на троянците се откриват а не от ахейците и как е възможно ахейците да са спечелили такава война, а културата им да загине по същото време. По-скоро морските народи не са само морски и цяла югоизточна Европа прави някакво велико преселение на народите и в Мала Азия се оказват фригите, мизите, витините, лидите, карийците и т.н. Културата на ахейците обаче е факт колкото и да не ти харесва в т.ч. и златната маска на Агамемнон. Най-вероятно самите ахейци са били пометени или са участвали като васали в Троянската война, а заложника ги прави главни герои. Троя не е превзета а загива след пожар причинен от земетресение затова и ахейците се връщат без плячка. Пътувайки към Троя ахейците минават през владения на Фригите, а самия факт че Пелопс е фригиец сочи че Фригите са в региона на Троя много преди ахейците да се запътят натам. И изобщо ахейци траки, фриги и т.н. са една палеобалканска общост но не са един народ. Все пак етносите се обособяват от 2 000 г. преди н.е. и продължават да се формират до днес. И с гърците е така и с българите също. Не може да се каже, че гърците не са ахейци а данайци.

  ОтговорИзтриване
 43. Аз другия месец ще пътувам до Пафос,Кипър(пътешествията и историята ми са хоби и ги съвместявам),като изчетох всякакви материали в нета за града и там се посочва,че е основан от ахейците около 1200 г.пр.х..Това не е ли твърде късно,в смисъл че като хронология е след троянската война,когато ахейците вече залязват?Дали това основаване не е по време на морските народи,ако и ахейците участват в него(все пак са отлични мореплаватели),макар да се казва,че всичко са рушили и палели по пътя си тези морски народи?Ако троянската война не се е случила по този начин,а някакво земеъресение е бутнало стените(метафората за троянски кон),а гърците са се вкарали във филма,че ужким били те,този епизод не напомняли много и библейския сюжет за падането на стените на Йерихон 100 години преди идването на евреите с Исус Навин(археологията го доказва,че евреите да го заварили разрушен вече града),а те си приписват заслугата за падането на стените?

  ОтговорИзтриване
 44. Браво! Страхотна работа, както винаги!
  Четейки за градовете с окончание инт, се сещам за егейския остров Закинтос. Дали наименованието му може да има тракийски корени и какво би било значението на думата. Благодаря отново и успех с мисията Ви!

  ОтговорИзтриване
 45. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 46. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 47. Здравейте) Искам да се обърна към всички които се подиграват на труда на Спароток,защо до сега един от вас не го оборва с доказателства върху нещата които той твърди.Хубаво не сте съгласни виждате че греши,покажете грешката,дайте доказателство което да унищожи неговите твърдения..А не да се подигравате и да мислите че сте по умни нищо че някои от вас са археолози,пак имате липса на мозък и възпитание.Няма смисъл да ви четем в Фейсбук както и тук подигравките искаме да видим как го оборвате!Г-н Серафимов определено знае какво пише в учебника и няма смисъл да коментираме това,тук не става на въпрос за самата оценка и дали знае какво пише в учебника а че започва да анализира знанията които е събрал през годините,да вкарва логика и истината излиза.По принцип това е работа на археолозите,да мислят и анализират,а не да говорят на изуст нещата които знаят от учебника,това не ги прави археолози и не ползват пълноценно работата си.Ако един археолог не анализира и не разсъждава то това е все едно е продължил средното си образование с любим предмет История,не го прави археолог само защото има висше образование.Коментирам с вас това,защото имах точно спор в социалните мрежи със няколко археолога,аз ползвах някои от доказателствата на Спароток,а те само се подиграваха по неразумен начин без да оборят нещата които им казвах.Така че господа ако четете това понеже обичате да четете докладите на Серафимов,не се подигравайте,покажете че сте по знаещи и умни,давайте аргументи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ален Зарков19 август 2021 г., 2:59 ч.

   Посланието Ви е разумно и добро, но хората, към които се обръщате не могат да надрастнат нивото, на което са. Точно поради това, че са ограничени, а и лишени от почтеност, те са селектирани да бъдат представители на "науката" унищжожаваща българската идентичност.

   Изтриване
 48. Предлагам ви да проследите една линия за произхода на названието АХЕЙЦИ.
  Всички могат да се запознаят с легендата за бог Ахелой, смята се че река Ахелой на Пелопонес е негово владение и т.н.
  Не трябва да забравяме обаче че е в България има река Ахелой, която преди потопа когато е създадена тракийската религия е била няколко стотин километра по-дълга и не се знае къде и какво се е вливало във нея и колко голяма река е била.
  Вярванията на населението около река Ахелой съвпада с тези на ахейците...

  ОтговорИзтриване
 49. АЗ НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КОЙ АДЖЕБА РЕШИ, ЧЕ ЖЕНСТВЕНИТЕ ГЪРЦИ ИМАТ НЕЩО ОБЩО С ГЕРОИТЕ АХЕЙЦИ? ЕЙ КАКВО ПИШЕ РОБЪРТ ОТ ЛОНДОН ЗА ТЯХ - “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

  Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си...”.

  ЕЙ КАКВО ПИШИ ЛИВИУС МНОГО ПО-РАНО - "Ето, македонци, траки и илири – все силни и войнствени народи, докато сирийците и азиатските гърци са най-долният човешки род, годни само за слугуване". (T.Livy, History of Rome from its foundation, XXXVI-17).

  ЕЙ КАКВО КАЗВА БЕШЕВЛИЯТА, НО КАТО ДАВА ДУМИТЕ НА ПРОКОПИЙ ЦЕСАРИЙСКИ - Прокопий е различавал също така ясно траки от гърци. За последните, които той нарича Γραικοί, съобщава, че били страхливи и негодни за военна служба.Приведените по-горе места из съчиненията на Прокопий за участието на траки в походите срещу перси, готи и др., както и тези за негодността на гърците като войници потвърждават изказаното в древността мнение за Тракия като неизчерпаем извор на способни войници за римските легиони.

  ОтговорИзтриване
 50. Йоан Цеца (Johannes Tzetzes) има подобно твърдение за Ахил. Той пише: „и тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин“.[1]-

  Йоан Цеца, „ГИБИ“, том X. Издание на Българската академия на науките. София 1980, стр. 104

  Но не ставаше ли въпрос за това, че всъщност той и Мирмидонците идват от северните брегове на Черно Море?

  ОтговорИзтриване
 51. Ако погледнете в Wikipédia. Историята на Стара Велика България, и Боспорското Царство. Ще се натъкнете на странна информация, как гърци са се били с други гърци в Троя. От там,така наречените археанактиди, създават Боспорското Царство и назначават тракийски царе в управлението на царството. Звучи нелогично, но излиза, че гърците са в основата на създаването на Стара Велика България

  ОтговорИзтриване
 52. До Unknown19 септември 2021 г., 11:12 ч.

  Ако нещо е лишено от логика, то едва ли е вярно.

  ОтговорИзтриване
 53. Йоан Цеца и Йоан Малала твърдят, че Ахил и мирмидоните са българи. Обаче имам спомен (не помня автора), че Ахил и хората му идват от региона между Мала Скития и Крим. А обяснението беше, че Ахил е бил много буен и конфликтен и са го принудили да се изсели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До cosmopolitanbay 11 януари 2022 г., 0:02 ч.

   Ахил действително е почитан извън Елада. Ако не се лъжа Херодот пише за култ към Ахил на остров Левка, който се намира на юг от делатата на Истър, Дунава.

   Изтриване
 54. Георги Момчилов27 юни 2023 г. в 19:01

  Здравей Павле от доста време следя писанията ти и не само твоите. Надали всички които ги четем си даваме реална сметка за невероятния труд вложен в тях, труд на благо рода. Бъди здрав!

  ОтговорИзтриване