19.08.2015 г.

ЕТО КАК НИ ЗАБЛУДИХА, ЧЕ ТРАКИТЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИ


Има една интересна максима, която гласи, че лъжата казана хиляда пъти започва да звучи като истина. Това е така, няма абсолютно никакво съмнение по въпроса. Ако постоянно чуваш едно и също нещо и нямаш възможност да провериш как стоят нещата, рано или късно съзнанието ти ще попадне в плен дори на абсурдни неща.

За изчезването на траките са се надпреварвали да пишат доста автори. Като една от основните причини за края на народа на Орфей се посочва римската окупация I-VII век. Вярно е, че в началото на римското нашествие в земите ни доста от дедите ни са избити. Както Хеброс (Марица), така и Истър (Дунава) са били неведнъж обагрени от кръв . Няма съмнение и по отношение на това, че стотици хиляди наши предци са депортирани в различни краища на империята.

Трябва да се отбележи обаче и това, че легионите на Вечния град са вършили кланета и в други региони на Европа. Гней Помпей, Октавиан Август и Гай Юлий Цезар са отговорни за смъртта и поробването на милиони жители на Испания, Галия (Франция) и т.н. Никой не твърди обаче, че старите ибери и гали са изчезнали като народи, макар реките Ебро и Гарона съшо да са текли с червена вода след битките между местното население и окупаторите. Жертвите са били много, но и много хора са оцелели.

Така е било и по нашите земи. Докато през I век има спад на населението, то през III се наблюдава значително увеличение на тракийското население. Някои учени смятат, че то е достигало до 3 250 000 души. Тук не са включени траките обитаващи Мала Азия, не са включени и тези обитаващи Източните Карпати, Черноморските степи, Южен Кавказ.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg

През III се започва и засилването на тракийското влияние в Римската Империя. Роденият в лоното на Хемус (Стара Планина) Максимин Тракиец става генерал в армията на Септемий Север, а по-късно и император. 

След него на престола сядат много други: Клавдий II, Квитилий, роденият в София Галерий, Максимин Дакиецът, Лициний, Констанций Хлор, Константин Велики, Констант, Кoнстантин II, Констанций II, Тиберий II, Ветран, Юлиан Отстъпник, Лъв Бесът, Маркиан, Юстин I , Юстиниан I, Юстин II. Нека не забравяме и Фока, който е властвал в Константинопол до 610 година


 Монета на император Максимин Тракиец  
http://www.wildwinds.com/coins/ric/maximinus_I/RIC_0004.jpg

Траките дават не само императори, но също така способни военонначалници и управители. Бащата на Аеций е местен жител от Дуросторум (Силистра). Най-великият пълководец на Късната Античност е роденият в Германея (Сапарева Баня) Велизарий. 


Монета на императора от тракийски произход Фока, властвал до 610-га година
http://www.wildwinds.com/coins/byz/phocas/sb0616.jpg

Прокопий Цезарийски съобщава за пълководците от тракийски произход: Бузес, Куцес, Рекитанг, Руфин, Кутила, Улимут, Теренций, Зайдус, Маркиан, Имерий, Сита, Петър.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Belisarius_mosaic.jpg/800px-Belisarius_mosaic.jpg
Предполагаемо изображение на Велизарий

Предвождащият през 513 година българи, генерал  Виталиaн е също тракиец. По рано, по времето на Константин Велики управител на Египет и Либия, е бил тракиец с фамилно име Румиталк

Виждаме, че колкото повече време минава, толкова повече се засилват траките политически. Не се забелязва абсолютно никакво отслабване, да не говорим пък за изчезване на народа на Орфей, това е пълен абсурд. Повече от ясно е, че е несериозно за се обвинява Рим за изчезването на траките. 

Трябва да се отбележи нещо важно - дедите ни извършват подвиг, те не само оцеляват, но и стават господари на бившите си подтисници – факт заслужаващ възхищение.  
          
Другата причина за края на траките са така наречените варварски нашествия на готи и хуни. Няма спор, че римските владения на Балканите са подлагани на атаки, но това не са нападения на хора чужди над местното население. Касае се не за жадни за плячка и кръв бойци, а за освободители, но пропагандата в миналото си е изиграла добре ролята.

Готите бяха набедени за германи, макар да няма никакви доказателства за това. В земите обитавани от готите няма германски топоними и хидроними, а за няколко века трябваше да се появят не десетки, а хиляди такива. Готската материална култура от Черняково и Сънтана-Муреш няма прототип в Германия, а в Северна Тракия. Още повече, няма нито един стар автор, който да е нарекъл готите народ сроден на франки, свеви, алемани. Напротив, както Йордан, така също Орозий Павел, Прокопий, Изидор Севилски и др. определят готите като гети - същите хора, които Херодот определя като най-храбрия тракийски народ.

Що се касае до хуните, те също не са чужд на Балканите народ. Приск Панийски посещава двора на Атила и описва прекрасно бита на тези хора, а и без колебание ги нарича скити, царски скити. Точно това е значението и на името хуни. Неговият смисъл е царски, благородници, а обяснение можем да поучим от стблг. унии-по-добър, т.е. благороден. Скитите обитават земите на Добруджа още по времето когато Рим е бил село със сламени колиби, това е причината Добруджа да бъде наричана в древността Малка Скития.

За това, че скитите и траките делят едни корени научаваме от Дион Касий, Стефан Византийски, а и други старогръцки автори, които съобщават, че източните скити – саките са траки. Според Прокопий Цезарийски хуни и масагети са едни и същи хора. Йордан от друга страна е пределено ясен, че масагетите са част от семейството на гетите. Този автор даже твърди, че град Томи (в Добруджа) е основан от масагетската царица Томира след битката й с Кир Велики. Това събитие е станало през VI век преди Христа.


http://www.ancient.eu/uploads/images/display-225.jpg
http://klio.uoregon.edu/im/gr/barbarians/scythians.jpg
скити-обитаващите Добруджа роднини на траките

В такъв случай е абсурдно да се твърди, че хуните са азиатци дошли в Европа хиляда години по-късно. Става дума за хора, които са основали колонии в Централна Азия, но чиято прародина е на Балканите. Нали никой не би нарекъл англичаните азиатци поради факта, че са основали колонии в Индия? Далечните колонии са само ярко свидетелство за силата и многолюдието на даден народ.

Така наречените варварски нападения са били опити за освобождение на населението на Тракия. Не случайно местните хора подпомагат готите на Фритигерн, те са техни роднини говорещи същия език, имащи същите обичаи. Нападани са прочее градовете, а там живеят предимно римляни, гърци. Атаките на готи и хуни не са редуцирали тракийското население, а само броят на чужденците.

Има още една причина, която се дава като обяснение за изчезването на траките. Става дума за земетресенията и чумните епитемии. Не може да се отрече, че по времето на Юстиниан Велики стават земетресения, а се появава и чума.   

Прокопий Цезарийски е писал за тези събития. Земетресенията обаче са опасни най-вече за живеещите в тухлени и каменни сгради хора обитаващи градовете. Селските колиби от кирпич и дървени трупи са по-устойчиви, а дори и да паднат, шансът за оцеляване на тези попаднали под срутения дом е по-голям. Вече бе отбелязано, че в градовете на Тракия живеят предимно чужденци. Земетресенията са били фатални повече за тях.

Чумата от друга страна не отбягва никого, но тя засяга не само нашата територия. Жертви падат на териториите на днешните Иран, Турция, Сирия, Ливан, Египет, Либия, Гърция, Италия. Опасни епидемии са избухвали не само по времето на Юстиниан Велики, но също така по-рано, а и по-късно през Средновековието. 

Няма съмнение, че тази болест е допринесла за намаляването на броя на траките през Късната Античност, но пак напомням, че не само дедите ни са били засегнати, а и още много други народи.

Както виждаме – нито действията на римските окупатори, нито варварските нападения, нито чумата и земетресенията могат да се ползват като доказателство за изчезването на траките. 

Изчезването е организирано от учени в ново време. Те са знаели, че дедите ни са били многолюден народ, една част от който живее под властта на Рим в периода I-VII век, но друга, не по-малка част обитава земите на север от Дунава и живее на свобода.

Учените са знаели също и, че информацията за предците ни идва от техните врагове. Римските и гръцки летописци са считали земята ни за своя собственост и всеки опит Родината ни да бъде освободена е дефиниран като варварско нашествие

В случай, че ние българите бяхме слаби хора, учените на така наречените велики сили нямаше да изкривяват нещата, но от България на три морета се е бояла всяка империя. Дедите ни съкрушиха силата на Рим, смачкаха арабите готови да погълнат Европа, победиха и унижиха обединените сили на кръстоносците, които в миналото, гладни за земя и власт нахлуха в държавата ни.

Още по времето когато страната ни е била под страшното турско потисничество, на запад са знаели за потенциала ни да изметем агресорите от земите си и да си върнем старите територии. Орбини свидетелства през XVII век, че историците Биондо, Сабелик и Платина са считали българите за най-могъщия народ, който може да срази турците. Точно от XVII век насам се започва интензивното фалшифициране на нашата история с ползването на работите на предубедени стари летописци и добавяне на безсрамни лъжи.

Готите бяха изкарани германи, скитите бяха обявени за монголоиди. Премълчано бе, че държавата ни носи името България поне от IV век, че Константин Велики е дал определена автономност на дедите ни, а и, че той е финансирал изграждането на носещите български имена Плиска и Преслав. За ирландските хроники, според които народ с име болги е обитавал Тракия през VI век преди Христа, никой не пожела да спомене.

Истината е проста и можеше да се каже само със стотина думи – българите са потомци на хората наричани в древността траки. Още в незапомнени времена, част от тях се преселва в Черноморските степи, а по-късно друга част основава колонии в Централна Азия като повлиява езиково и културно местното население. Траките останали в родните си земи биват покорени от римляните в периода II век преди Христа-II век след Христа. 

Обитаващите Източните Карпати и Черноморските степи независими траки правят опити от II до VII да освободят своите братя. Това те постигат през 680-681 година когато се стига до обединение на всички сродни групи. Българи първоначално е име на част от мизите, поради своята популярност то се налага над всички хора говорещи сродни диалекти и имащи сродни обичаи.

Има ли нещо сложно в горните редове? В ново време както проучванията от областите на антропологията, така и тези от генетиката потвърдиха, че ние българите не сме пришълци на Баканите, а потомци на най-старото цивилизовано население. Не в Сибир, или Памир се е оформял народа ни, сърцето на нашата общност е на Балканите. Наричани сме различно в различни периоди защото сме били огромен народ с дълга история.

Имената се менят, но хората са едни и същи. Кръвта, която носим е текла и във вените на знатните Парис, Хектор, Резос, Терес, Котис, Ситалк. С древен вариант на нашата реч са си служили Орфей и Залмоксис. Обичаите ни са ехо на традиция, която води своето начало от времената когато римляни, келти, германи и дори и гърци са били бедни, слаби хора. Милостта и благородството изпълващи сърцето на истинския българин са от епохата на Прометей, ние сме неговия народ, който даде много добри неща на други хора, но бе наказан за това.

В който и период на миналото си да погледнем, ние имаме повод за гордост. Нито сме били зли, нито жестоки, нито продажни и подли. Дедите ни са били вечните дарители, а и пазители, били са хора калени духом и физически. От нас се иска само да бъдем като предците си, за да могат и наследниците ни да ходят с високо вдигнато чело.
Използвана литература:

1.В.Бешевлиев, Участието на траките в обществения живот на провинция Тракия, Известия на Института за българска история, 1-2, БАН, София, 1951;
2.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
3.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
4.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
5.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
6.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
7.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
8.A.Marcellinus, History, Books 27-31, transl. J.C. Rolfe, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2001;
9. Procopius, Buildings, transl. H.B.Dewing with the collaboration of G.Downey, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,Harvard University Press, London, 2002;
10.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
11.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
12.Chr. A. Smith Plague in the Ancient World: A Study from Thucydides to Justinian


246 коментара:

 1. Спаро, чувал ли си за Юстиниановата чума, вилняла по нашите земи през VI в. Не прочетох да си я споменал. Четох преди време едно изследване, че бая хора е отнесла и около 50% от населението на Балканите са се стопили. Това до голяма степен е обезлюдило най- вече земите на север от Стара планина. През късната античност стопяване на балканското население има, това е факт и трябва да се има предвид, когато се говори за политическата ситуация по нашите земи през следващия VII в.
  Башбакан

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Явно не си чел внимателно, ето думите ми - Не може да се отрече, че по времето на Юстиниан Велики стават земетресения, а появава се и чума. Прокопий Цезарийски е писал за тези събития.

   Няма точни данни какъв процент от балканското население е станало жертва на чумата, няма данни и, че на север от Стара Планина жертвите са повече отколкото в други региони. Това е само едно предположение, нищо повече.

   Изтриване
  2. Преди да отправиш подобно твърдение е добре да се запознаеш с микробиологията на едрата шарка - чума и нейното разпространение.
   Прочее в България поради огромните планински масиви, пресечени местности, множество реки, потоци, вятър, относително малко градско население, липса на навици в градовете изпръжненията да се изхвърлят през прозореца на улицата /за справка в градовете ни има права и обратна вода от най дълбока древност - Пловдив, Плиска, Преслав, София, Варна и т.н./, което е основна причина за разпространението на заразите, също така навика и селяни и граждани да се къпят, да се перат, да се хранят с изобилие от плодове и зеленчуци - всичко това възпрепятства разпространението на Чумата.
   Ако погледнете западните градове, в които тази болест е вилняла ще видите, че до 16-17 век те са пълен антипод на българските от древността и средновековието. По филмите все още ги описват доста добре. :)
   Та в тая връзка няма начин тая чума ей така да прескочи балкана и да се разпространи със страшна сила. Просто природните дадености и хигиенните и хранителни навици на българите не го позволяват.
   Поздрави Спаро за яката статия....
   Митака

   Изтриване
  3. Благодаря ти Митак! За хигиената на нашите деди и за мръсотията, в която са тънели ориенталци и западноевропейци е писано доста. Лошата хигиена, а и липсата на богата на витамини храна наистина е предпоставка за разпространяване на епидемии.

   Изтриване
 2. След като за Научните среди си просто един клоун каквито глупости и да пишеш резултата си остава същия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-добре клоун, отколкото измамник. Клоунът развеселява хората, измамникът е готов да отнеме и душата на човека.

   Изтриване
  2. Даа, изглежда че т.нар. "научни" среди са толкова безсилни пред аргументите представени тук, че единственото което могат да правят, е да си измислят звучни епитети по адрес на Павел.

   Само преди няколко столетия и католическата църква си е държала на своите погрешни разбирания за света, но се е усетила преди да стане масово посмешище. Тогава това е отнело доста време.

   В днешната информационна ера, нашите т.нар. "учени" вече стават за смях и ако в скоро време не се осъзнаят, им предстои да станат повсеместно посмешище!

   С най-добри пожелания към тях,
   Станимир.

   Изтриване
  3. Браво Павка !!! Страшния съд идва за боклуците. Винаги от както свят светува ше се намерят хора които да са спънка със начина си по-който мислят и наивността си само да обвиняват и да се подиграват за усилията на други опитващи да им отворят очите. Тази ограниченост в главите им само може да им помогне да се надуват самочувствието без никаква основа, но за жалост това ги прави щастливи. Този вид да стои на страна и поне да не си отварят устата е достатъчно, ти Павле.... Давай със всичка пълна сила напред да разобличим тези окупатори узурпатори невежи. Всички българи са със теб.... Много изстрадал народ сме но не се предаваме!!!! Не се предавай и ти!!! Само неЗнам как ще се изчистят мозъците на много наивни и лъгани хора зада прогледнат отново и да не се захласват по новия стил на живот мутри измамници крадци използвачи и т.н

   Изтриване
  4. Станимире, аз храня добри чувства към повечето наши учени. Зная, че са в плен на ситуацията, а и, че зависят от влиятелни хора, които могат с едно щракане на пръстите да им унищожат кариерата.

   Заблудите се поддържат от една малка група хора. Ако след 1989 бе проведена лустрация, днес щяхме да си знаем историята.

   Изтриване
  5. Клоун си ти нещастен трол..

   Изтриване
 3. Павле, поздравления, много силна статия !!! Искрено споделям факта, че сърцето на българската етническа общност е тук на Балканите ! Най - важната същност на изложението за мен е извода, че днешните българи са потомци на хората, наричани в древността траки ( останалото касае само миграционни процеси или културни влияния ). Разбира се, че никой не може да изчезне така лесно, защото след римското нашествие ние преживяваме забележителен възход, а "варварите" готи и хуни са родствени групи на траките. Успял си да прилижиш много силни доказателства - имената болги, българи, България и нашата специфична автономия, която получаваме през 4 в. !!! От нас се иска само да бъдем като нашите предци - споделям напълно тази линия на поведение и принципи, но това ще бъде един нелек и дълъг път, който всеки от нас трябва да извърви. Приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, някои народи имат доста имена. Иранците са познати в историята също като перси, артеи, кефени, хорсари. Ето - пет имена за едни и същи хора.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Павка,
  това че някой е роден на територията на днешна Тракия не го прави автоматично тракиец. Пример: византийският император Василий I Македонец е въщност от арменски произход. Такива са и другите представители на Македонската династия.
  Ти си обявил маса исторически личности за тракийци?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дай конкретен пример - за кой от посочените от мен императори се съмняваш, че е от тракийски произход?

   Това, че нещо не ти е известно, не означава, че то не съществува, или, че не е вярно.

   Изтриване
 5. Например Виталиан, че дори и Максимин Тракиец. Това малко прилича на един анекдот за Сливен: Попитали един сливенчанин: "Абе верно ли е, че в Сливен има много цигани? " Той скокнал като ужилен и казал: Какви цигани бе. Няма цигани! Е, има само един, но на него му викат Иван Българина"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вместо да търсиш мъдрост във вицовете, запознай се със старите извори. Йоан Антиохийски казва съмсем ясно, че Маккимин е тракиец по род.

   http://www.promacedonia.org/gibi/3/gal/3_026.html

   Що се касе до Виталиан, той е наречен скит, но се казва, че заклал Кирил със гетския си меч. Самите гети са назовавани скити, а и синовете на Виталиан носят тракийските имена Куцес, Бузес, Венилос.

   Никифор Калист Ксантопул нарича Виталиан тракиец - natione Thrax, nomine Vitalianus.

   Йоан Малала също нарича Виталиан тракиец - Corpus scriptorum historiae byzantinae: Ioannis Malalae chronographia, с.402.

   От това по-ясно няма накъде :)

   Изтриване
 6. Спаротокчо,
  В използваната литература не видях да си споменал гуруто на автохтонната теория - "професор" Ганчо Ценов. И дай да се разберем най-накрая - Ганчо не е професор, най-много доктор и то по нова история. Питах един мой приятел инж. Пламен Минев. Той е учил в Берлин и още навремето е проучил кои българи са учили там. Ганчо е получил САМО докторска степен по НОВА история. Помолих инж. Минев да напише това в блога ти, но ми каза, че не си качил коментара му. Проверих и наистина се убедих, че не си го качил. Не се учудвам. Добрата стара цензура е заговорила в "тракийското" ти сърце.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимчо, хайде без глупости! Нали не си мислиш, че ме е грижа за мнението на някой, който страхливо се крие в сянката на анонимността :)

   Изтриване
  2. Иванчо Хаджипенчович?

   Изтриване
  3. Хаджи Иванчо, като нямаш аргументи, започваш да ни занимаваш с глупости от рода "кой, какво бил казал".
   Може би ще е по-лесно и ти да му лепнеш на Павел един звучен епитет от името на т.нар. "научни" среди и после да си включиш доволно телевизора!

   Чудя се на търпението на Павел, откъде все още намира сили да ви отговоря на глупавите коментари!

   С поздрави от България,
   Станимир.

   Изтриване
  4. Анонимен, Ганчо Ценов е първият Българин с титлата доктор в Берлин. Това малко ли ти се струва? И какъв ти е проблема по-точно? Искаш да сме тюрки ли? Искаш да сме народ без самочувстие ли? Спаро може и да прави грешки на моменти, но не можеш да му отречеш старанието, което влага, за да събуди заспалия ни народ! Жоро

   Изтриване
  5. Абре Иванчоууу,
   Ти не знаеш ли, че в западните университети Професор означава преподавател във Висше Учебно Заведение - ВУЗ. За целта защитаваш титлата Доктор на еди кои си науки и след това можеш да преподаваш като професор. Но колкото и да преподаваш пак си оставаш с титла Доктор. За справка виж PhD.
   За разлика от тях на Изток под влияние на СССР се оказало, че Доктор е твърде недостатъчно и лесно за изкачване по стълбицата на успеха и затова са измислили допълнителни титли, които трябва да се защитават - Професор и Академик.
   Айде със здраве и поздрави на твоя приятел инженер.
   Митака

   Изтриване
 7. Спароток : "Чумата от друга страна не отбягва никого, но тя засяга не само нашата територия. Жертви падат на териториите на днешните Иран, Турция, Сирия, Ливан, Египет, Либия, Гърция, Италия. Епидемии са избухвали не само по времето на Юстиниан Велики, но също така по-рано, а и по-късно през Средновековието. Няма съмнение, че тази болест е допринесла за намаляването на броя на траките през Късната Античност, но пак напомням, че не само дедите ни са били засегнати, а и още много други народи"

  Башбакан,как четете бе хора???Чувал е,тука пише за Юстиниановата чума,а даже я има предвид!!!А,ти,да не искаш да кажеш,че поради чумата,Траките "измрели", целите Балкани се обезлюдили,но "имунизираните Славяни" се настанили тук под формата на "море"!?После долетяли отдалеч още по-устойчивите на вируси Монголо-татари,известни под името-"Българи",начело с Великия Хан-Кан(Кхан) Аспарух!!!И с мощтни викове "Тангра!!"прочистили целия полуостров от зарази!!!За тази ли политическа ситуация напомняш,Башбакан???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, някои хора прочитат само това, което искат...

   Изтриване
  2. Хахаха г-н Лазаров точно това щях да пиша и аз. Мога да добавя само,че жителите на град Лондон са 100% славяни и прабългари. Там ги е тресла чумата най-малко 3 пъти тоест 3 пъти по 50%жертви и Лондон остава обезлюден. Славяните и прабългарите нахлуват и толкоз. Но славяните по традиция преобладават. То затова руснаците там се чувстват като у дома си.
   Българската история е писана от хора, чийято работна квота е изчерпана с назначаването на Ангел Каралийчев. И са се писали историци за заплата, за това Павел дразни щото го прави безплатно. Павка твоя проблем не е исторически, икономически е. Ти си като оня виц за адвоката и сина му, дето сина като завършил право си харесал едно заплетено дело дето баща му го влачел 15години и го приключил успешно за 2 месеца. Баща му смръщил вежди и му казал: От тебе адвокат няма да излезе, аз с това дело те отгледах, изучих а ти го приключи....като ваксиниран славянин чумата. Всичко добро ви желая!
   Милен

   Изтриване
  3. Милене, стриктно погледнато руснаците не са славяни. Те са част от огромния народ на венетите, които Клавдий Птолемей и Корнелий Тацит споменават - Germania-46.

   Това е причината финландците дори и днес да продължават да наричат Русия с името Venäjä, а на руснаците казват venäläinen - венетски народ.

   Естонците също са запазили спомени за най-древното име на руснаците защото продължават да ги наричат vene, a на Русия казват Venemaa.

   От първото споменаване на Sclauetis в Южна Дакия, до наричането на руснаците славяни, ще минат повече от 1000 години.

   Лошото е, че тези сведения не са познати на българския читател, който няма и достъп до работите на Теофилакт Симоката обясняващ в три книги, че Sclaveni е новото име на гетите.

   То става популярно защото племената от гетски произход създават най-много проблеми на Римската Империя. В по-късни времена това име се ползва за всички хора говорещи сродни езици.

   На нас обаче ни бе разказана една друга история, а именно, че дедите на руснаци, поляци, чехи, сърби, българи и т.н. са носили името славяни и са живели незабелязано от никого в Припятските блата на Украйна. После станали като по чудо многомилионен народ, който залял половин Европа.

   Истината е, че почти никой не си е мърдал от мястото. Както поляците, така и руснаците обитават днешните си земи от хилядолетия, но дедите им са били познати под друго име - венети.

   Изтриване
  4. Благодаря за уточнението Павка, но не съм го писал стриктно, щото да се знае че чумата не е заличила ни един народ. Демек в Лондон не са ни руснаци ни славяни ни прабългари ваксинирани против шарка. Каквото е било там тогава било е и тука.

   За да се изразя по ясно ще кажа че чумата мори хора, не траки или прабългари!

   Щото бе изказано мнение, че си пропуснал чумата по балканите, сиреч скриваш факти за изчезването на траките.

   А траките все повече си мисля че са изчезнали като комунистите. За щастие или не живеем в преходни времена и можем да осъзнаем процесите лично от опит.

   Тоест човешката природа е нещо от което не можем да избягаме, колкото и да се въртим и прекръщаваме, покръстваме или препокръстваме.

   Защо споменах комунистите. В България никога не е имало Комунизъм, но винаги комунистите са ни виновни за всичко, твърдят го дори бившите партийни дейци и управници, които съвпадение или не и днес държат властта. Но днес са Демократи.

   Така че когато умира/изчезва Комунист се ражда/появява Демократ нищо че е един и същ човек или поколението му.

   Та така го виждам аз и с траките. Те са "изчезнали" само щото модните тенденции са били Римски.

   Нещо като да смениш Народната власт с Демокрация не по врат а по шия. Колкото и да го тъсиш все пред очите ти е само да го видиш.

   Един обясни, че тюрките били монглоиди и не монглоиди. За да ти противоречи на автохтонната теория. Тогава обаче автоматично тюрк излиза от родовите понятия, щото ако тюрк може да е и монглоид и европеид то тюрк е характеристика или идеология. А тука търсим род и "порода".
   Траките са били многобройни племена воюващи едно с друго, докато накрая Римското племе ги яхва и така то става империя това е факт. А кое е най страшното за една империя? Друга империя! Затова другите извън империята са диваци, варвари, нямат и писменост демек необразовани са и т.н. Така тези от империята незнаят че има друг живот и си кютат. Щото извън империята само варвари и поквара.
   А защо наште учени четат старите надписи, като ултрас надпис в икона?! Щото преклонена главица сабя не я сече, а и заплатка има и пенсийка
   Милен

   Изтриване
  5. Така е, преклонена главица сабя я не сече, но и слънчева светлина не вижда.

   Не ги разбирам аз някои от учените, човек винаги има избор, макар не винаги този избор да е приятен. Именно изборът ни обаче определя дали сме Човеци или кукли на конци.

   Изтриване
 8. Павеле, щом твърдиш, че хуните са траки по произход следва да обясниш и как сред тях се срещат имена като Амбазук, Хормидак, Балас, Хорсамант и по - късните Заберган и Зартир. За някои от тези личности изворите посочват масагетски произход, което според теб е равнозначно на тракийски. Би ли обяснил на тези които ти вярват безрезевно (аз не съм от тях) какви са тези тракийци и масагети с ирански по произход имена ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Балас е и тракийско име, зартас е тракийска дума със значение златист. Нито Балас, нито Зартер са ирански имена, това, че някой ги е определил за такива не е доказателство.

   Не е тайна, че мидийците са тези, които повлияват персите културно и езиково. На мидийците персите дължат своята държавна организация, а според Плиний Стари сарматите са потомци на мидийците - Plin. VI.19. Според очевидецът Прокопий Цезарийски сарматите са част от семейството на гетите - B.G. III.ii.3.

   Какво излиза сега - хора от тракийски произход са повлияли персите :)

   Изтриване
  2. А какво правим с хунските/масагетски имена (според теб тракийски/гетски) Амбазук, Хормидак, Хорсамант и кутригурското Заберган които имат несъмненана иранска етимология ? Какво правим с тях Павеле ? Замитаме ги под килима защото не са нещо в унисон с автохтонната ''теза'' ?

   Изтриване
  3. Колко пъти трябва да обяснявам - персите, а и други народи съдедни на тях са повлияни от траки. За връзката мидийци-сармати-гети вече ти споменах. Сега ти давам цитат от Ариан, който определя Дионис като създател на индийската цивилизация:

   But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself,

   Arr.Anabasis Alexandri VIII.vii.

   Надявам се сега да сванеш, че това, което ти наричаш ирански език е реч повлияна от траките. Нали знаеш, че имена с наставка - мант са трако-пеласгийски, чувал си за Ифида-мант, Рада-мант, Ата-мант ?

   Изтриване
  4. Амбазук, Хормидак и Заберган са 100% ирански !

   ''това, което ти наричаш ирански език е реч повлияна от траките''
   Всъщност е точно обратното - траките са повлияни от ираноезични племена, Максимин Трак е от смесен брак, майка му е аланка. Значи излиза че в Мизия е имало и алани, които несъмнено са азиатски народ появил се северно от Кавказ в 1 век. Несъмнено има заселване на скити, а изворите споменават и за едни ареати (сармати по същество).

   Изтриване
  5. То и някои от днешните българи започнаха да кръщават децата си със западни имена, това прави ли ни автоматично "западняци"?!

   Изтриване
  6. Също така, доста чужденци днес играят наши народни хора и танци, това прави ли ги автоматично българи?!

   Изтриване
  7. Етническата принадлежност на един народ се определя не само от танците му, но и от ред други неща

   - антропологически тип

   - език

   - обреди

   - традиции

   Изтриване
  8. Прочее, аланите са определени като хора от един род с готите наричани гети - Proc.B.G. III.iii.1 :)

   Знаеше ли го това ?

   Изтриване
  9. Според Анонимен19 август 2015 г., 21:02

   „Максимин Трак е от смесен брак, майка му е аланка. Значи излиза че в Мизия е имало и алани,“

   Мой приятел(българин) е женен за казахка. Те живеят в Северна България. По твоята логика какво следва – че в Северна България освен българи има и казахи. Само дето не е известно кои са повече – българите или казахите.

   Това, че на Максим Трак майка му е аланка, не значи, че в Мизия е имало алани. Може да е имало, но може и да е нямало - ВЪПРОС НА ДОКАЗВАНЕ, а не на логически извод от брака на бащата на Максим Трак.


   kansandilh


   Изтриване
  10. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  11. Така е, въпросът с аланите е спорен. Има нещо друго обаче, генетичните проучвания показали хомогенното разпределение на различните хаплогрупи у нас са ясна индикация, че няма анклави. Такива би трябвало да има при идване на население, което се различава от завареното. Анклави има във Франция, Испания, Белгия, Германия...

   Аланите спадат към сарматите, а по времето на Константин Велики около 200 000 сармати са заселени на Балканите...само където не са оставили ирански топоними и хидроними.

   Изтриване
 9. Има достатъчно доказателства, за да може "тракийската" теза да бъде застъпена по-сериозно в науката.
  Има и учени с достатъчно голям авторитет както в България, така и в Румъния, които с общи усилия биха могли стъпка по стъпка да променят статуквото - общи проучвания, статии, конференции.
  Чудя се чака ли се нещо, пречи ли нещо това да се случи сега?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, пречат определени хора с голямо влияние. Става дума за представителите на тоталитарната цензура и агенти на ДС. Тези хора са все още на високи постове и могат да вгорчат живота, а и да унищожат кариерата на всеки млад учен дръзнал да се изправи срещу догмите.

   Изтриване

  2. ПО ПРИНЦИП, НАЙ-ТРУДНОТО НЕЩО Е РАЗКАЯНИЕТО ЗА ЛЪЖЛИВИТЕ ПОЗИЦИИ, КОИТО СИ ЗАСТЪПВАЛ.
   ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ НЕ СИ ГО ПРАВЕЛ ПОРАДИ ЗАБЛУДА, А КАТО СИ ЖЕРТВАЛ ДОСТОЙНСТВОТО СИ НА УЧЕН, ЗА ДА ОБСЛУЖВАШ ЧУЖДИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ ! ! !

   Изтриване
  3. Някои са били заблудени, някои са били притискани, но е имало и такива, които съзнателно са жертвали интересите на българския народ поддържайки заблудите.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, не пречат само представителите на тоталитарната цензура и агенти на ДС а и световната научна общност която признава преселението на народите и демографското и културно значение на варварските миграции на Балканите и в цяла Европа в ІІІ-ІІ в. Без задгранично признание на автохтонната българска хипотеза нищо няма да се постигне а това е просто невъзможна мисия. Разбира се, най-безумен е другият автохтонизъм - този на Македонската Академия на Науките и Уметноста. Няма нормален българин, който да не се отнася с насмешка към претенциите на братовчедите ни за античен произход. Същевременно обаче мнозина нормални българи се гордеят със своя собствен античен произход.

   Изтриване
  5. Ето едно филмче "оттатък Дунава", което разисква въпроса за изчезването на траките и завършва с изказване на представител на румънската държава, че българите и румънците са с общи корени. Членове на Румънската Академия на Науката казват, че историята трябва да бъде написана. Явно там са готови. Дали пак няма да се случи нещо подобно на събитията по Аспарухово време?
   https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM#t=3246

   Изтриване
  6. Явно при румънците има по-смели прогресивни учени.

   Изтриване
 10. Браво Павка !!! Страшния съд идва за боклуците. Винаги от както свят светува ше се намерят хора които да са спънка със начина си по-който мислят и наивността си само да обвиняват и да се подиграват за усилията на други опитващи да им отворят очите. Тази ограниченост в главите им само може да им помогне да се надуват самочувствието без никаква основа, но за жалост това ги прави щастливи. Този вид да стои на страна и поне да не си отварят устата е достатъчно, ти Павле.... Давай със всичка пълна сила напред да разобличим тези окупатори узурпатори невежи. Всички българи са със теб.... Много изстрадал народ сме но не се предаваме!!!! Не се предавай и ти!!! Само неЗнам как ще се изчистят мозъците на много наивни и лъгани хора зада прогледнат отново и да не се захласват по новия стил на живот мутри измамници крадци използвачи и т.н

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нещо, което да не може да се преодолее с любов, упорство и решителност. Няма да е лесно, но кога животът е бил лесен?

   Изтриване
  2. Серафимов,дедите ни недоумяват с кой акьл наричаш Свещенната им империя-"римска"!Малко по-сериозно,ако обичаш!
   Виждам,че аудиторията ти заслужава повече уважение.Кажи им това ,което знаеш!

   Изтриване
  3. Моля те, опитай се да се изразяваш по-ясно. Аз не съм шаман, не мога да чета мисли и да гадая кой какво точно е имал предвид.

   Изтриване
 11. Ще ме извиниш, но изводите ти само се отъркват (ако мога така да се изразя) в истината за така наречения тракииския народ. Първо такъв народ няма това са интерпретации на Тъмата за да осъществява правилото разделяй и владей, за това и назовава отделно части от един огромен народ прострял се от Тихия океан, чак до Атлантическия, на територията на Азия и Европа. Той не е имал държавна форма на устройство на живот и Тъмата в лицето на Римската и Византийска империи са го разпокъсали и претопили и по този начин са унищожили всичко от него. Така, че така наречения период на траките е тази част от историята на тази част която, поради предателството на собствените им сънародници е започнало тяхното падение. Мисля, че и друг път съм ти обръщал внимание, да си направиш справка с книжките "Звънтящите кедпи на Русия" от В.Мегре където той предава думите на един Веелик Адепт Анастасия за съдбата и част от историята на този народ, наречен Ведруси или Славяни-Арийци или Хиперборейци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Досев, взе да ми омръза от мъдри съветници, които не са направили свое проучване, не са написали нито ред, но дават съвети.

   Готов съм да приема сведения от Вас, но първо покажете компетентността си чрез създаване на собствен блог и собствени, добре аргументирани статии.

   Изтриване
 12. И аз съм чел ,че Максимин Тракиеца е аланец а също и Марк Аврелий...имаше и още един късен император !! Това го пише в едно три томно издание във които са публикували всички западни новини и преса ...забравил съм точното име на книгите ,мисля ,че беше " Публикации за Северна Осетия " Изданията са от 1890-1895 , в тези книги могат да се прочетат много интересни информации ! Поздрави от Стойко !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но аланите са определени като част от гетите. Марк Аврелий със сигурност не е алан, ако това е писано някъде, то се касае за евтина манипулация.

   Изтриване
 13. Не забравяйте драги приятели автохтонисти, че в някои извори Кубрат е споменат и като Курт, а Курт на тюркски е вълк. Не може да се изключи тюркско влияние сред българите. А за антропологията на древните българи - не всички тюрки са монголоиди. В Киргизстан и Казахстан са монголоиди, но в Узбекистан преобладават европеиди. В някои части на съвременен Китай има европеидно население там където има тюрки. Уйгурите пък от своя страна са чисти монголоиди. В Таджикистан има тюрки, които са се смесили с иранско преобладаващо население и са с европейски черти. Съвременните турци също са европеиди. Много се смея на хора, според които тюрк е равнозначно на монголоид.
  Любител на тюркската теория

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо няма тюркски генетични маркери при старите българи? Изследвана е митохондриална ДНК от гробове на стари българи, не знаеше ли това?

   Изтриване
  2. Тюрки с европеидни черти може да са "родители" на всяка една европейска нация.... теоретично.
   Може и марсианци с "европеидни" черти да са "родители" на българите.
   Всичко може да се твърди, но с доказателства.
   Тюркската теория е само едно предположение, което за 200г не намери нито едно доказателство по същество.
   Спекулациите с някое име или дума са безполезни. За сведение на теб и подобни, Курт е и ГЕРМАНСКО име, което прави ли германците тюрки?
   Митко Димитров

   Изтриване
  3. Тюрк монглоид и тюрк европеид- гениално!!!!

   Така вече идва сметката. Сещам се за още един подобен народ. Америкоурките сега ги знаем като американци или гринго. Там има и монглоиди и негроиди и европеиди и марсоиди.

   Ако има тюрки монглоиди и европеиди тва кво значи бре?!?!?!?!
   Сигурно ще кажете че една майка ги е раждала от различни бащи и все пак ш се пръкнат мулати.
   Кво беше колко и да се въртиш гъзъ ти все отзат и мирише. Ако не го "срещнеш" със сапун и вода смърдиш и тва е.
   Милен

   П.п Кубрат е повлиян от решението на цар Борис Михаил за покръстването и приема християнството. Ей така ми звучи тюрки влияят на траки. А траки и българи дали са братя, братовчеди или родители и деца то все ще излезе някога. Аз лично последното го чувствам в сърцето си, което разбира се няма научна тежест, но все пак...

   Изтриване
 14. Павка по-горе си писал на някой, че нямало ирански топоними и хидроними в нашите земи. Ти за връх Мусала не си ли чувал. В Иран има барем три планини, които се казват Мусала. А знаеш ли, че на фарси "хубав" е "хуб"? С иранските езикови паралели мога да продължавам доста, ама имам работа за вършене. Аре със здраве!
  Шахиншах Пахлави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като си свършиш работата прочети по-горе за тракийското влияние върху персите. Сега имам работа и не разполагам с време да обяснявам вече обяснени неща.

   Изтриване
  2. Прочее, на немски хубав е хубш...горките немци, и те станаха иранци :)

   Изтриване
  3. Може ли да посочите средновековен текст от който да става видно че българите са използвали името на Мусала преди турското робство. Това би доказало че то не е турска заемка.
   По принцип не е зле да почетеш малко за заемките теоретично. Може да ти светне че една-две общи думи между два народа е смешно да се считат за доказателство за родство.
   Например латинските заемки в българския и старобългарския са поне 100 път повече овсякакви "ирански" съответствия.
   Означава ли това че сме латини ?
   Митко Димитров

   Изтриване
  4. До Митко Димитров,
   Абе аланкоолу, ти знаеш ли, че в османския-турски, турските думи са едва 35%? Другото е персийски и арабски заемки.

   Изтриване
  5. Oт Митко Димитров
   Какво значение има какъв е турски по казуса за произхода на името на Мусала.
   След като нямаш доакзателство че името е използвано преди турците, то явно не може да бъде аргумент.
   Както и много други думи, за които няма доказателства че не са турски заемки в българския
   Разбра ли сега. аланколу :(
   Поздрави от бате ти Митко

   Изтриване
 15. До Атанас Лазаров,
  Точно така баце! Хубави си ми отгатнал мислите! Точно това имам предвид. Виж и ти как си се сетил. Това е най-логичното!
  Башбакан

  ОтговорИзтриване
 16. Здравей, Павеле! Здравейте и на всички Българи по Дух! Слава Богу, дойде времето , в което Истината излиза! И вече не може да бъде спряна! "Язовирната стена" вече се е напукала и пропуска информация, и е въпрос на време да рухне! Целият този къртовски труд на Павел , Приятели, не е за да се захласваме по миналото, а за да повярваме в Себе си! Защото Новото Време дойде , и пак на Нас, Българите по Дух, ще се разчита! И както гласи една Българска поговорка: "Където е текло, пак ще тече"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, разкритията за миналото ни не трябва да ни карат да се захласваме и тупаме по гърдите, а по-скоро да направим всичко възможно да бъдем като предците си, че дори и да ги задминем!

   Изтриване
 17. Г-н Дойчин Дойчев,
  Моля да ми изброите имената на съвременни учени историци и археолози, но дипломирани специалисти, а не любители-"специалисти", които подкрепят тезата на автохтонистите т. е. това дето го ръси Павката от блога си? Аз за такива учени не знам, ако Вие знаете, напишете им имената да се ограмотим малко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност, който вярва на приетите теории трябва да се ограмоти. Науката е нещо прогресивно, а не догма, която се защитава с фанатизъм. Няколко генетически изследвания показаха, че сме потомци на древно балканско население. Какво казват хората с дипломи няма значение. Често и най-големите авторитети се бъркат.

   Изтриване
  2. Мой човек, анонимни ми приятелю, не дипломата, а практиката прави специалиста. Дипломата показва, че си взел определен брой изпити и имаш евентуално познания и начин на мислене да решаваш задачи в определена област. Нищо повече.
   Мишо Константинов има 150 статии по математика преди да се дипломира.
   Освен Асен Чилингиров не познавам други съвременни учени, поддържащи тази теза. Но аз не съм историк, така че не е необходимо да знам когото и да било. Само съм сигурен, че не може да е единствен. Все трябва да има мислещи хора и сред историците.

   Изтриване
  3. Ето ви един съвременен , действащ , световно признат bylgarski историк Професор Асен Чилингиров ... но има и други,разбира се!...Сигурен съм , че Павел Серафимов може да изброи имена!
   Постоянно се чудя как има хора , които повече от явно не четат и не се интерeсуват , но иначе задават риторични въпроси с една тежка, твърда непоколебимост и набиваща в главите на околните своите пълни безмислици и своето безкрайно незнание!

   "И да повтарям още веднъж, че считам всички видове опити за покушение върху идентичноста на моя Български народ, неговата история и неговата култура за най-страшното углавно престъпление-независимо от това дали, то се отнася към отделни индивиди, или към общността от тези отделни индивиди, за която ние сме приели названието НАРОД.А за това престъпление ние сме възприели названието ГЕНОЦИД."
   Цитат от Българският професор Асен Чилингиров

   Изтриване
  4. До Анонимен20 август 2015 г., 12:07
   Имало едно време един дребен човец, който се казвал Шлиман/ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD /. Забогатял човека и решил да намери Троя. Всички му се смеели и му казвали че Тоя и Омир са митове. Само че той не им повярвал и взел че намерил Троя.
   Културата на Етруските също е открита от любител-специалист. В световната история има много неща открити от любители, докато специалистите с буквички пред името им са се смеели.
   И както съм казвал и в други коментари - никога не забравяйте че Титаник е построен от специалисти, а Ноевият ковчег от аматьор.
   В. Янков

   Изтриване
  5. А тук са публикувани една част от неговите трудове:
   http://www.otizvora.com/tschilingirov/

   Изтриване
  6. Ето и едно интервю с проф. Асен Чилингиров:
   http://www.otizvora.com/gab_gallery/интервю-с-д-р-асен-чилингиров-на-истори/

   Изтриване
  7. Проф. Чилингиров е един от малкото, които се осмеляват да кажат истината!!!

   Изтриване
 18. Спароток, моля Ви да посочите каква информация има за АУТОДАФЕ на Българска книжнина, особено след написването на Паисиевата история. От кого е цитата: "Ха, вие българите не си знаете историята и не знаете, че сте най-древните на Балканите. Сега не можете и да го докажете..."

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че думата аутодафе е подходяща за описване на систематичното унищожаване на българска писменост.

   Изтриване
 19. Един път не се случи да отворя български форум или блог и в коментарите да не се псува и хората да се ядат един друг. Един път не се случи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спорът е нещо нормално, но не и грубостите. Обикновено те са дело на анонимни противници на дадена идея, на които в някои случаи се плащат да развалят атмосферата на блога, форума и да отвличат вниманието.

   Изтриване
 20. До Дойчин и Неделчев!
  Е, то трябва да има и изключения. Чилингиров е единственото от съвременните изследователи, но на него му е простено, защото той е преди всичко културолог и музиковед. Интересува се най-вече от изкуството на средновековна България. Не е специалист по етническата история на средновековните българи. За това и като напише нещо в тази посока ръси глупости. От по-старото поколение Ганчо е същата работа. Той е доктор по нова история. Написал е перфектно изследване за Наполеоновите войни. Жалко, че то не е толкова известно сред българската публика. Но новата история му е специалност. А като е решил да се откаже от нея и да забие към античността се е оцапал яко.
  А, за Дойчин след като не са важни тесните специалисти, които са дипломирани, му препоръчвам, когато го заболи сърцето да иде на ветеринар, вместо на кардиолог. Може пък ветеринарят повече да му помогне :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен21 август 2015 г., 9:09

   Изглежда, че за пореден път нямате аргументи и пак се започва с изтърканата тактика "хайде сега да атакуваме личността на историците, които не ни харесват".
   Това, което очакваме да последва е да ни лепнете и на нас по едно етикетче: "Ценовисти, Чилингировци, Клоуни" и т.н и после доволно да си включите телевизора!
   Вашето безсилие става все по-очевадно...

   Изтриване
  2. „При пълното бездушие на така нареченото общество. И при пълната незаинтересованост на управниците ни. Още ли се чудите защо твърдя, че България ще загине? да, България ще загине, ако не се стреснем и не се опълчим срещу убийците. България ще загине, ако не спрем убийствата на най-добрите измежду нас.
   Кратък списък:

   Роман Томов - поет и историк, син на Александър Томов шеф на НСРТ – „самоубил се.”

   Опитва се да защити аспирантура на тема "Императорите - орфици", в която твърди, че повечето императори на ранна Византия са били орфици. Посечен е от "светилата" - от 20 члена в комисията - 19 са против, а научният му ръководител Александър Фол не си помръдва пръста да го защити. Един от привържениците на тезата за автохтонния произход на българите.

   Проф. Станимир Калоянов - историк и филолог. Защитил докторска дисертация на тема: "Форми на социално-политическо развитие на Тракия през елинистическата епоха". Убит от цигани, докато празнувал абитуренския бал на свои познати. Привърженик на автохтонната теза за произхода на българите.

   Орда цигани уби с камъни проф. Калоянов, още няма задържани

   На 23 май 2005 г. в София цигани пребиха проф. Станимир Калоянов. Същата вечер той бил на абитуриентски празник в резервирано заведение в бл. 29 на столичния квартал кв. "Захарна фабрика". Без значителен повод пиян около 50-годишен циганин в заведението се опитал да предизвика свада. Поканен настоятелно да напусне заведението, той по-късно се върнал с подкрепление. В масовото сбиване са участвали около 40 души, в следствие на което 42-годишен мъж бил с контузия в главата, а 24-годишен младеж с рана в бедрото. След побоя професорът е откаран в "Пирогов" с хематом в мозъка, причинен от удари с тръби и камъни по главата. Една седмица проф. Калоянов бе в кома на апаратно дишане в неврохирургията на болницата. 8 дни след свадата на 31 май около 21 ч. Станимир Калоянов почина. До момента задържани за престъплението няма.

   Проф. Благой Шклифов - лингвист, изследовател на българските диалекти в Егейска Македония, доказал безапелационно, че така наречените "славяногласни елини" са най-чисти българи. Убит при катастрофа в Северна Гърция, докато бил на гости при роднини. Колата с която пътувал през нощта е била блъсната от кола с изгасени светлини. Издирванията му доказват, че голяма част от днешна Гърция е населена с българи.

   Здравко Даскалов - юрист, карикатурист и изследовател на българската история. Племенник на доктор Ганчо Ценов - основен застъпник на автохтонната теза. Даскалов доказа чрез правни аргументи, че обесването на Васил Левски е било не по законите на османската империя, следователно е чисто убийство. Прегазен една вечер от две леки коли и мотоциклет, докато пресичал бул. Дондуков в близост до дома му. Привърженик на автохтонната теза за произхода на българите.

   Проф. Рашо Рашев - най-добрият български археолог в областта на древните българи. Издал научен труд, с който доказва по обективен археологически път връзката сармати-древни българи. Загива във влака София-Кардам - изгаря жив в ужасния инцидент. На практика доказва безапелационно, че древните българи не са нито тюрки, нито памирци, а народ, който е напълно аналогичен на сарматите.”
   -----------------------------------

   Д-р Стефан Гайд, лингвистът разчел Тракийската писменост, и автор на поредицата „Тракийското Писмо Декодирано” също почина неотдавна при неизяснени обстятелства. Преди три години срещу него имаше и друг опит да бъде премахнат...

   Повече в интервюто на неговия брат акад. Цветан Гайдарски:

   www.tsvetanguide.com/

   Изтриване
  3. Г-н Неделчев, няма съмнение, че срещу нас се води война. Тиха, подмолна, но и ефективна война, чиито жертви са както будните българи, така и обикновени хора.

   Това, което Вие наричате стресване вече се случи. Не е масово явление все още, но броят на пробудилите се е значителен. Медиите са слепи за тези хора, но да погледнем реално на нещата - медиите ни не са български. Въпреки мълчанието си за позитивното и въпреки помията, с която ни заливат, тези така наречени медии, не са успели да отровят съзнанието на всички ни.

   Вече има ответна реакция и тя само ще нараства.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Неделчев,
   Чети сега внимателно:
   Стефан Гайд е куку! Питай Спароток дали му вярва!
   Здравко Даскалов е роднина на Ганчо Ценов и това обяснява всичко. Още повече, че Здравко поде кампанията за реабилитация на Ганчо.
   Благой Шклифов беше много голям учен и голям патриот, но той се занимава с езикови проблеми касаещи 19-20 в. Никога не е твърдял, че езикът на който говорим е идентичен с тракийския. Никога не е твърдял, че българите са траки. но съм съгласен с професор Шклифов, че доста българи населяват Северна Гърция. Това си една истина. Смъртта му е и до днес е неизяснена, това е така.
   Рашо Рашев няма предвид под "сармати" траки. Няма предвид подобно нещо! Никъде не връзва траките със сарматите и от сега ти казвам да не се мориш, няма да намериш в книгите му подобно нещо.
   Роман Томов - не го знам кой е. Съжалявам, че се е самоубил. Но комбинацията поет и историк не ми се връзва.
   За проф. Калоянов съм съгласен, че смъртта му е голяма трагедия, но не съм чел никъде да твърди, че е привърженик на автохтонната теория.
   И като ги посочваш всичките тези смъртни случаи, какво искаш да кажеш, че има заговор срещу автохтонистите ли?
   Рашо Рашев почина във влака който се запали. Едва ли са се опитали да го убиват. Това е трагедия, поради човешки грешки и немърливост. Единствената, вероятна насилствена смърт е тази на Шклифов. Там според някои твърдения са замесени гръцките тайни служби. Но може и да е пътен инцидент. Виж в България какво става по пътищата.

   Изтриване
  5. Тази война се води от години.
   Само ще щрихирам още факти
   1. Какъв е пътят на Четвероевангелието на цар Иван Александър (Лондонското евангелие)?
   2. Какво става с народните певци, чиито песни са записани в сборника "Веда словена"?
   3. Защо никой не закача братя Миладинови докато пишат с гръцки букви?
   4. Кой заличи гробът на проф. д-р Ганчо Ценов в гробищният парк на Берлин?
   .....................................................
   Стига, че нямам нерви!
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 21. Спароток, цитирам ти по-долу въпроса за да ти отговоря:
  "Защо няма тюркски генетични маркери при старите българи? Изследвана е митохондриална ДНК от гробове на стари българи, не знаеше ли това?"
  Много добре знаеш, че са взети генетични проби само от Ножарово. От Девня не са взети. Там щяха да открият тюркски произход. Когато Йорданов е предоставил на Гълъбов и сие генетичен материал от три некропола, Гълъбов взел само от Ножарово. Това го знам от човек, който работи в Антропологическия музей. Тази работа на мен лично ми намирисва. Когато дошъл Гълъбов в музея, хубаво разгледал експозицията, видял и възстановените глави от Девня с ясни монглоидни черти, прочел от къде са костите на табелките, обаче човекът се ограничил само до един некропол. Защо Гълъбов е взел проби само от Ножарово? От друг некропол той не е взел проби.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21 август 2015 г., 9:26

   "Кой, какво, неизвестно къде бил казал" - поредно безсилие пред аргументите!

   Изтриване
  2. Може ли да не изплзвате толкова груби лъжи, г-н Анонимен МОНГОЛОИД.
   Прилагам ви цитат от акад. Гълабов:
   : Археологичният материал е взет от Антропологичния музей към БАН, създаден от чл. кор. акад. Йордан Йорданов. Изследванията са на точно доказани гробове. Това са находища на древни българи от VIII до X в. и на траки от V-III хилядолетие пр. Хр. Готвим публикация съвместно с археолози, проучили и идентифицирали гробовете, за които има доказателства, че са на прабългари. Главните находища на прабългарски кости са от Ножарево, Силистренско, а другите са от манастира на Мостич, кръстен на чъргубиля Мостич – висш държавен сановник при царете Симеон и Петър. Има малко находище на кости от областта Чеч, датирани към Х век.:"
   Обърнете внимание на името Мостич, когато говорите за фалшивите моголоидни възстановки и след това се върнете към резултатите на ДНК проучването което категорично изключва всякаква монголоидност при старите българи
   С поздрави Митко Димитров

   Изтриване
  3. Митак, благодаря за хубавия коментар, благодаря и за това, че ми спести време за обяснявам!

   Изтриване
  4. Митко Димитров,
   като цитираш нечии думи пиши от коя публикация си ги взел. Не знам в какво съм излъгал. Гълъбов е взел кости само от Ножарово. От Девня и Кюлевча не е взел. Ако са верни думите му , които си цитирал, той казва само, къде според него се намират главните находища на прабългарски кости. Веднага ти казвам не е вярно! Пропуснал е още два-три големи некропола. Много се учудвам, че говори за Чеч, а изтървава Девня. Или си мислиш, че лъжа и че в Девня няма български некропол?

   Изтриване
  5. Е, не знам как да характеризирам твоето поведение, уважеми АНОНИМЕН МОГОЛОИД :)
   Казваш:
   "Не знам в какво съм излъгал. Гълъбов е взел кости само от Ножарово. "
   А по-нагоре акадимика казва :
   " Главните находища на прабългарски кости са от Ножарево, Силистренско, а другите са от манастира на Мостич........... Има малко находище на кости от областта Чеч,"
   Да четеш ли не можеш, да разбираш ли ти е трудно. Съвсем ясно са посочени ТРИ места от коит са взети кости.
   Публикация няма да ти посочвам, защото ти си тоя, който говори наизуст и лъже.

   Изтриване
  6. E, сега виждам, че ти лъжеш. Не посочваш от къде си взел думите на Гълъбов. Никъде не прочетох Гълъбов да казва, че е взел кости от тези три некропола. Той посочва, ако това разбира се е вярно, че според него главните три находища където имало кости били еди кои си...Никъде не е споменал "взехме от тези три находища кости" или "лично взех кости от тези три находища". И пак ти казвам, че Гълъбов е в заблуждение. Не е посочил некрополите от Мадара, Девня, Кюлевча. Не е наясно човекът, а ти си в още по-голямо заблуждение.

   Изтриване
  7. Слаба ракия си Анонимен Монголоид.
   Както и да се въртиш, седалището ти все отзад и все оцапано.
   Ето ти научната публикация по темата :
   http://eurogenes.blogspot.com/2015/06/mitochondrial-dna-from-medieval-bulgaria.html

   Съсредоточи се върху изречението:
   "we have collected human remains from the VIII-X century AD located in three necropolises in Bulgaria: Nojarevo (Silistra region) and Monastery of Mostich (Shumen region), both in Northeast Bulgaria and Tuhovishte (Satovcha region) in Southwest Bulgaria."

   THREE NECROPOLISES !!!! Пише си го от ясно по-ясно. Мъка е да си моноголид, нали?
   Поздрави от бате Митко !

   Изтриване
  8. А защо не прочетох Девня. Умишлено ли е изтървано? Ами Кюлевча? Ами Мадара?

   Изтриване
  9. Задай въпроса на извършилите проучването, дано ти отговорят.

   Изтриване
  10. Лицево черепната възстановка се прави И на база ПРЕДПОЛАГАЕМА расова идентичност.
   Има и база за сравнение от налични портрети от тази епоха, с каквито доколкото ми е известно науката не разполага.
   Има известна доза ЛИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ на специалиста или импровизация на база опит. Двама различни специалисти по лицево черепна възстановка не винаги ще стигнат до едно и също лице.

   Лицево черепната възстановка НЕ Е математика за наша беда.

   Ако няма ДНК информация от дадени гробове това не ги прави автоматично Тюрки или квито и да били.
   Милен

   Изтриване
  11. Проблемът с масовия гроб в Девня е това, че обредът е особен, доколкото ми е известно, това е единствения масов гроб, чийто ров е във формата на кръг. Няма добре запазена старобългарска керамика, няма добре запазени старобългарски украшения, няма добре запазени старобългарски оръжия. Това, че гробът е на наша територия не ни позволява да определим погребаните като българи.

   Все пак на наша територия са живели и тюркските племена узи и печенеги, каква е гаранцията, че в Девня не са погребани узи и печенеги? Този въпрос май изобщо не е разглеждан от учените извършили проучването?

   Изтриване
 22. Спароток,
  Естествено,е че и германските езици имат общи паралели с нас, те не са далече от индоевропейските езици, какъвто е и персийският. И германците, и българите, и руснаците някога са говорили на общ език. Все пак сме индоевропейско езиково семейство. Ето ти следният пример: в немски wolf (чете се "волф" ), в руски "волк", в български "вълк", едно и също звучене, една и съща етимология в три съвременни езика. Думичката за отрицание: на български "не", на английски (който е от германската езикова група) "no", на испански, който пък е от романската езикова група е също "no", на руски, който е от славянската езикова група е "нет", обаче думичката "не" в неиндоевропейските езици звучи по съвсем друг начин, например в баски е "ez" в турски е "değil". Има много паралели, които доказват общите корени на германските, славянските и романските езици и липса на такива, които да доказват близост с угро -фински, тюркски и баски езици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай, но не си прав за това, че немската дума Wolf има обяснение на немски. Вълк е свързана с влача, защото вълка отвлича животни, на немски глаголите изразяващи действието влача са ziehen, schleppen, zerren, lenken.

   Как да си обясним факта, че 30% от немския речеви запас не е от индоевропейски произход?

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС24 август 2015 г. в 16:20

   БРАВО ПАВКА..НАИСТИНА СИ УМЕН ЧОВЕК. (КАЗВАМ ГО СЕРИОЗНО ). АЗ СЪЩО СЪМ ЧУВАЛ И СЪМ ЧЕЛ ЧЕ ГЕРМАНСКАТА ЛЕКСИКА (ГРЪЦКА ДУМА), ИМА ДООСТА ДОООСТА ДУМИ КИТО СА МНОГО РАЗЛИЧНИ ОТ НА ДРУГИТЕ ГЕРМАНСКИ НАРОДИ.

   НЯКОИ КАВАТ ЧЕ СА ОСТАНАЛИ ОТ КЕЛТИТЕ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ГЕРМАНЦИТЕ ДНЕС, ИМАТ ЛИНИЯ ОФИЦИАЛНА--ЧЕ СА ПОТОМЦИ НА КЕЛТИТЕ ОТ ХАЛЛЩАТ.


   А ПЪК ДРУГИ ЛИНИЯ,...СЪЩО С ГОЛЕМИ ПОДРЪЖНИЦИ, Е ЧЕ СТАРИТЕ ГЕРМАНЦИ СА БЛИЗО И БЛИЗКИ ДО ПЛЕМЕНА КАТО АВАРИТЕ И НЯКАКВИ ПРА-БАЛТИИЦИ...КОИТО СА БИЛИ В ПРУССИЯ, ПРЕДИ ПРУСАЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ ТОВА КОЕТО СТАВА ПРУССИЯ. = НА ЛАТИНСКИ ''БОРУСИЯ'' !!
   ЗАЩОТО ОФИЦИЛАНО ДНЕС Е ПРИЕТО, ЧЕ ПРУСАЦИТЕ СА ВСЩНОСТ ПОГЕРМАНЧЕНИ БАЛТИИЦИ.

   А ТИ КАТО УМЕН ЧОВЕК...ЗНАЕШ И КАКВИ СПОРОВЕ ИМА ДНЕС КОИ СА АВСТРИИЦИТЕ ВСЪЩНОСТ.

   ТУРЦИТЕ КАЗВАТ , ЧЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ АВАРИ...И ЧЕ АВСТРИЯ Е ТЯХНА.
   НА ГРЪЦКИ ВЪЛК Е ''ЛИКОС'', ЛИКАОН.

   НА ЛАТИНСКИ Е ''ЛУПУМ, ЛУПУС'' .

   КУЧЕ НА ГРЪЦКИ - СКИЛО, СКИЛА, СКИЛИА, СКИЛЕС.

   НА ЛАТИНСКИ Е КАНО, КАНИН-А/О, КАНИС.

   Изтриване
 23. Браво на Анонимния за това, че е зачекнал темата за некрополите в Девня и Ножарово. Аз колко пъти от този блог се опитвам да им кажа на автохтонистите, че при такива генетични изследвания е нужно и количество. Не може от малко проби да се правят големи заключения. Затова и на статистиката й викат шеговито стъкмистика. Ето сега, акад. Гълъбов съди от генетичния материал взет от некропола в Ножарово, какви били древните българи, а останалите некрополи като тези в Девня и Кюлевча пренебрегва! А ако беше взел проби от Девня друга песен щеше да пее. Между другото, все пак да кажа една хипотеза защо вероятно не е взел проби от другите некрополи. Навремето антрополозите не са и сънували за ДНК изследвания, такива каквито се правят сега. Костите в по-лошо състояние, те, сваряваха за да ги запазят и да спрат процеса на разпад. От сварени кости обаче ДНК не можеш да вземеш. Подозирам, че са съхранили суров материал само от Ножарово. Ето защо Гълъбов се е спрял само на Ножаревския некропол. От Девня обаче има монголоиди. Това твърдяха не само Йорданов, но и немски антрополози от бившата ГДР.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20NA%20DR%20ZHIVKO%20VOYNIKOV/OBYCHAJ-ICHD_files/image039.gif
   Реконструкции на древни българи. Отдясно на ляво: жена от погребение №1 от кръглия масов гроб на некропол №3 при Девня; мъж от погребение №71 от кръглия масов гроб на некропол №3 при Девня; жена от погребение №51 от некропол №3 при Девня; чъргубиля Мостич

   http://nauka.bg/forum/index.php?s=d7a26df3480626130bbf55613dc3940f&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=15586

   Известна е антропологичната въстановка на черепа на ичергу-боила Мостич. Първоначалната представа за известна монголоидност се оказва ПОГРЕШНА. Според Й.Йорданов тя се дължи на по-широките скули и очници. Носът е голям, гърбав и клюновиден. Коренът на носа е тесен, а основата широка и като цяло е изпъкнал напред. Хлътването на бузите е свързано със старческата възраст и липсата на зъби, определя триъгълната брадичка. /ЙЙ-ВГЧ стр.199-200/

   http://pochivka.com/files/lib/500x350/zlatno_sykrovishte_varna.jpg
   http://nauka.bg/forum/index.php?s=ac7f671af098adf958d297411821da7f&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=15580
   http://4.bp.blogspot.com/_3VmSl3VqNSY/TF6yFH2HsuI/AAAAAAAAFns/ojGguxT2Lr4/s1600/Anthropological+Museum+trakiiski+vladetel+-+jretz.JPG
   Реконструкция на Владетел-жрец - погребение №43 от халколитния некропол край Варна (около 4200 г.пр.Хр.)
   Гроб № 43 е от особенно значение не само за историята на българските земи, но и за европейската като цяло, защото там са открити останките на 45-50 годишен мъж, вероятно владетел – жрец, съдейки по намерените над 1,5 кг златни накити и скиптър – брадвичка, той е съчетавал политическата, религиозна и военна власт.
   Къде в чертите на този древен владетел от Девня , на който са възстановили черепа можем да видим нещо монголоидно!?!
   Това е бил влиятелен човек! Върховен жрец!...Замислете се! Той е бил водача!

   Изтриване
  2. Ето още снимки и хубави обяснения от и за Варненския некропол:

   АНТРОПОМОРФЕН ОБРАЗ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛСКИ РОДОВЕ ОТ РАННА БЪЛГАРИЯ.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antropomorfen%20obraz.htm

   Ето картини!
   Най-долу в статията има много интересно изображение: Старинна икона от гр. Просека (днес Демир капия) - БЮР Македония- старинна икона на св. Йоан Богослов (фиг. 14) –
   –"За наше голямо удоволствие, ние може би притежаваме една невероятна, хубава “фотография” на обикновен прабългарин от епохата на ранното християнство."

   Ето и снимки на възстановени човешки глави от варненския некропол:

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-150x150.gif

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-150x150.jpg

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-2014-%D0%B3.-150x150.jpg

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-150x150.jpg

   Не знам по каква методология е обучаван професор Йорданов , НО ТЕЗИ ДВЕ ВЪЗСТАНОВКИ ОТ ВАРНЕНСКИЯ НЕКРОПОЛ СЪВСЕМ НЕ СА МОНГОЛОИДИ!..
   Човек едва ли трябва да е специалист дори в случая , за да види , че това са глави на европейци!
   Всъщност това са двете възстановки на глави от варненския некропол!!!

   Първата е на :
   Гроб No.43 – т.нар. погребение на цар-жрец. Открит в края на месец ноември 1974 г. Съдържа скелет в изпънато положение по гръб на около 40-50 годишен мъж. Това е и един от най-възрастните индивиди, погребани в некропола; проучванията на останалите скелети на израсналите индивиди сочат между 20 и 35 годишна възраст. По костните останки се предполага, че височината на мъжа е била между 168,6-176,5 см. (168,6 см. по методиката на Pearson, 170-172 см. измерен директно в гроба, 176,5 см. по методиката на Trotter-Gleser) – над средната за епохата (за жените е 156 см., а за мъжете – 168 см.); чувствително превъзхожда всички останали конкретно от този некропол, които са с ръст по методиката на Pearson от 148,4 см. за жените и 161,2 см. за мъжете). Гробните дарове са изключително богати и разнообразни и включват ритуална брадвичка с обкована в злато дръжка, изпълняваща ролята на жезъл (скиптър), златен накрайник за фалос, златни обковки от лък, 7 броя медни сечива (включително меден връх на копие, гореспоменат като единствена подобна находка от тази епоха, откривана в Югоизточна Европа – повече от всички медни предмети от Дуранкулашкия некропол), 7 броя каменни оръдия (включително кремъчен нож с дължина 44 см.), 5 броя глинени съдове, костена гривна със златни апликации, мъниста. Златните предмети са 1011 (990 ?, 991 ?) с общо тегло 1516 грама, повече от цялото открито злато по света от тази епоха. Проф.Йордан Йорданов е автор на възстановка на главата по черепа.

   Ето отново и линка на сайта-със снимки и история на разкопките и още доста инфо:
   http://miroslav.eu/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/

   Изтриване
  3. Драги Неделчев,
   Не е ясно във Варненския халколитен некропол дали погребаните хора са българи. Но това оставяме настрана.
   Някъде да съм споменал възстановката на главата на чъргубиля Мостич?! Ето какво съм казал: В Девня има монголоиди. Искате или не искате има! Идете в Антропологическия музей в София, говорете с тамошните антрополози, питайте ги дали това твърдение се потвърждава и от чуждестранни специалисти и тогава се правете на знаещи. Самият Йорданов казва, че погребаните в Девня имат монголоидни примеси. Същевременно няма как да се каже, че погребаните в Девня не са българи, защото материалната култура: керамика, торевтика, пластика е идентична с тази на некрополите от Ножарово и Кюлевча. Това е всъщност голямата загадка за произхода българите. Идентична материална култура от няколко некропола, а пък различни раси. Сега на бялото да казваме черно, някак си не върви. И разбира се Вие забивате към чъргубиля Мостич :)

   Изтриване
  4. Спешно до Неделчев!
   Правиш огромна грешка! Бъркаш Варненския енеолитен Некропол със средновековния некропол в Девня. Ама много ги бъркаш!
   Това са два различни обекта!

   Изтриване
  5. Позволявам си да Ви отговоря вместо г-н Неделчев. Няма различни раси в нашите некрополи, има разновидности на европеидната раса. Преди време се смяташе, че алпийския тип е внесен на Балканите от келтите. После, при разкопки на селища от Халколита бе установено, че представители на алпийския тип са обитавали земите ни повече от 4000 години преди идването на келтите.

   Няма как някои от старите българи да са били мелези от европеиди и монголоиди и това да не се отрази на тяхната ДНК. При изследване на ДНК от стари гробове се оказа, че типичнита за Азия хаплогрупи отсъстват напълно. Помислете по този въпрос.

   Изтриване
  6. Спароток, какво да помисля като от Девня не са взели проби. Може Гълъбов да не е виновен за това. Може и хипотезата на Бочев и Хаджи Иванчо да е истина за варенето на кокали и унищожената ДНК, но според антрополозите в Девня има монголоиди. Позволявам си да им вярвам, защото има и заключения на чуждестранни специалисти. Ако Гълъбов беше излязъл и беше казал "от Девня взехме проби и тия дето бяха обявени за монголоиди са европеиди" тогава ще се съглася, но потретям Гълъбов съди за древните българи само от Ножарово, а това е ограничено мислене. И какво толкова страшно има ако някои древни българи са се оженили за представители на монголоидната раса. Нима от тук не са минавали такива народи. Имах роднина, който работеше навремето в СССР и си доведе жена от Якутия, а мой приятел се ожени за монголска студентка, следваща някаква славянска филология в СУ. Стават такива неща бе хора. Не ги изключвайте.

   Изтриване
  7. Искаш да кажеш, че само в девненския некропол са погребани българи ли? То даже няма доказтелства, че се касае за българи. Какво пречи това да са чужди колонисти, които да са се провинили я в убийсто на българи, я в нещо друго и поради тази причина да са екзекутирани.

   Дано не се лъжа, но край мъртъвците погребани в масовия гроб при Девня няма оръжия, няма керамика, няма нещо, което да подсказва, че е спазен старобългарски обред.

   Изтриване
  8. Спароток, казал ли съм, че САМО в Девня са погребани българи?! В гробовете в Девня има гробен инвентар. Именно той насочва археолозите, че погребаните са българи. Ясно казах по-нагоре, че гробният инвентар е същият като този от Мадара и Кюлевча. Абе четете бе хора. 5 лв. струва еднодневна карта за Националната библиотека. Идете там и четете! Има поне 5-6 монографии за древнобългарските некрополи. И още нещо: в Девня погребаните са около 160 см. Не са гиганти като в Ножарово и Кюлевча. В Мадара са около 160 - 165 см.

   Изтриване
  9. Относно ичиргу-боиля Мостич...ето защо го споменах-
   Цитат:
   "Известна е сред обществото антропологичната въстановка по черепа на ичиргу-боиля Мостич. Първоначалната представа за известна монголоидност се била оказала погрешна ."
   (едва ли е било грешка , по-вероятно да е казано "отгоре" как да се сгреши ?!)

   Този цитат обезмисля цялата "научност" на този псевдометод !
   Има две възстановки на Самуил, които се различават тотално, а са по един метод (русняшки по Герасимов) тъй, че всичко това е политика и няма нищо общо с историята ни!

   Относно "спешно до Неделчев" -

   Некрополите от Варна, Девня и Дуранкулак свидетелстват за едно население, състоящо се главно от мъже. В техните гробове се откриват оръжия и златни украшения. Вероятно в тези райони се оформила висша прослойка, където между мъжете имало социални различия.
   Къде се намират халколитните некрополи?...Те са разположени в района на североизточна България - Русе, Кубрат, Голямо Делчево, Виница, Поляница, Дуранкулак и НЕКРОПОЛИТЕ КРАЙ ВАРНЕНСКИТЕ ЕЗЕРА- това са ВАРНА и ДЕВНЯ .

   Причерноморския ареал се отличава от другите с добре развито икономически и социално общество, за което е доказателство голямото количество метални предмети от различни погребални обреди. При гробовете от Девня, Дуранкулак и Варна метални предмети се срещат най-често при мъжките погребения и кенотафите (гробове, в които няма тленни останки), а по-рядко при жените и децата. Това показва, че мъжете били важна част от енеолитното общество. Проучените халколитни некрополи показват отсъствие на матриархална структура в обществения живот.
   Некрополите от Варна, Девня и Дуранкулак свидетелстват за едно население, състоящо се главно от мъже. В техните гробове се откриват оръжия и златни украшения. Вероятно в тези райони се оформила висша прослойка, където между мъжете имало социални различия.
   Какво показват находките от Варненският некропол-Варна и Девня?...Те определят социалния и материален статус на погребаните в некропола. През енеолитната епоха се появява металургията и започват да се правят предмети на лукса, като намерените във Варненския некропол. Златните предмети символизират социалния статус на починалите индивиди. Дългите кремъчни пластини и брадвите били използвани за престиж, което показва високопоставеността на покойниците. Украсените дръжки в гроб 4 и 43 са използвани като скиптри. Техните орнаменти са изработени от много рядко срещан минерал и черупки от морски животни, донесени от Егейско море. Металът, от който са изработвани предметите от мед, е донасян от Ай Бунар.
   Невероятно е преди колко хиляди години започва развитието на цивилизацията, какви предмети са изработвани и с каква прецизност! Нещо, с което можем да се гордеем и показваме на света. Това не са само находките, а загадъчната история, която се крие зад тях и хората от епохата на халколита.
   Какво символизират гробовете, които не съдържат човешки останки?...
   Те са интерпретирани като символични и са правени в чест на загинал член от населението.
   В тях са открити маски, направени от неизпечена глина, огърлици, направени от черупки на миди, и голямо количество златни предмети.-всичко това е нещо много характерно за траките!

   Понеже сте влюбени в "монголоидите" от Девня-
   Не случайно споменах за гроб номер 43!...Много отдалечен във времето от вашите "монголоиди"!
   Ето още една съпоставка този път между възстановки на Волжки Българи и монголоиди от златната орда-само ще кажа , че нямат нищо общо с монголоиди Волжките Българи :
   http://s1.netlogstatic.com/bg/p/oo/69161022_584535_2665637.jpg

   Ето още възстановки-този път вкл. и на Български Царе:
   http://gepard96.blog.bg/history/2011/08/25/rekonstrukciia-na-cherepi-ot-drevnostta.807714

   Естествено няма как да не се спрем на множеството оставени картинни изображения на Българи от старо време:
   http://sparotok.blogspot.com/2015/01/blog-post_21.html

   Изтриване
  10. Ето и още данни за външния образ на някои представители на висшата класа при старите българи, за които има оставени исторически свидетелства. Във всички тези автентични документи, висшето българско съсловие има европеиден антропологичен вид, с буйна лицева окосменост и противоречи на представата, че те може да са монголоиди :

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop13.jpg - Плочка с надпис и изображение на човек и животни, намерена в Шумен-Първа българска държава..

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop12.jpg - Канас увиги Омортаг освобождава византийски пленници и прегръща малкия Василий.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop11.jpg - Канас увиги Омортаг се бори срещу християнските проповеди на византийски пленници. В дясно епископ Мануил проповядва на българи, облечени в панталони и къса горна дреха. В ляво - посичането на епископ Мануил. Миниатюра от Мадридския ръкопис на хрониката на Йоан Скилица, Мадридска национална библиотека

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop10.jpg - Канас увиги Омортаг изпраща двама вестителя при византийския император Михаил II.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop9.jpg - Български войници тормозят византийци. Миниатюра от Менологията на император Василий II от XI-ти век. Библиотека на Ватикана.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop8.jpg - Пиршество на канас ювиги Крум след победата над император Никифор. Миниатюра от българския превод на Манасиевата летопис. XIV век. Библиотека на Ватикана

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop7.jpg - Медалион с релефно изображение на български войн-победител върху златна кана от съкровището от Наг Сент Миклош (Големият свети Миклош), Румъния. IX век.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop4.jpg - Златен медальон с изображение на канас увиги Омортаг– IX –ти век, намерен във Велико Търново.Над главата на кана е поставен надпис с гръцки букви на езика на българите - САNЕS VВНГI ОМОРТАГ. Встрани от лицето на владетеля, надолу, падат буйни дълги чупливи коси. Антропологичният тип на владетеля е европеид - слаб, почти мършав, вероятно нисък.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop3.jpg - Образи на прабългари върху медальони от Преслав, VIII век. представени са хора с напълно европеиден вид, съгласно чертите на лицето и характерната буйна окосменост.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop2.jpg - Медальон, намерен в ранносредновековната крепост до с. Изворово, Генерал Тошевско (ИМ – Добрич, инв. № 3088). Датиран е в края на IX-X-ти век

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop1.jpg - Новооткрит печат на цар Петър.Печатът е анонимен, без надпис, но образът на владетеля съвпада напълно с този върху другите три негови печата, които са с надписи.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop5.jpg - Княз Борис Първи - фреска от град Верона, Италия. Българският княз – покръстител е представен в дрехите на католически свещеник. Тъй като княз Борис Първи е имал интензивна дипломатическа кореспонденция и лични връзки с Римската църква може да се смята, че неговия физически портрет е бил добре известен на художника на тази фреска и образът му е предаден достоверно. Както се вижда, княз Борис, който е внук на Омуртаг и правнук на Крум, е бил типичен европеид. От лицето му отсъстват монголоидни черти.

   В църква от град Просека (дн. Демир Капия) е намерена старинна икона на св. Йоан Богослов, която се датира от IX-век и се пази в музея на град Скопие.
   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antrop14.jpg


   ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От представения антропоморфен доказателствен материал следва, че управляващата прослойка при прабългарите - владетели, военначалници, колобри, държавни служители и войни е имала в преобладаващ брой европеидни лицеви белези, както е установено чрез археологичен материал от некрополи и за по-голямата част от народа.

   Изтриване
  11. До Анонимен22 август 2015 г., 22:36 - относно инвентара в гробовете от Девня

   гроб 3 съдържа антична керамика

   гроб 14 съдържа антична керамика

   гроб 25 съдържа антична керамика

   гроб 26 съдържа антична керамика

   гроб 45 съдържа фрагменти от антична керамика

   гроб 49 съдържа антична керамика

   гроб 57 съдържа антична керамика

   гроб 69 съдъжа антична керамика

   гроб 74 съдържа антична керамика

   За справка - Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовият гроб при Девня, Тангра ТанНакРа, София, 2008.

   Прочее, благодаря ти, че ме накара да се поразровя в работата на Йорданов, открих ценни неща!!! :)

   Изтриване
 24. Дайте да се разберем! Някой тук спомена Шлиман. Шлиман не е учен, а иманяр. Да, открил е древни градове, щото "луд умора нема", обаче е нанесъл маса поразии на културните пластове. Съвременните археолози, при всичките грешки, които допускат, поне водят полеви дневник на разкопките и в него детайлно е описано всичко. А и днес всичко детайлно се фотографира. Шлиман няма полеви дневник, няма и инвентарна книга, защото не е специалист и не е знаел как да копае. Шлиман казва, че златните съкровища бил открил в Троя, но същевременно се похвалил, че изкупувал ценни предмети включително златни, от местните турски и гръцки рибари. Какво е намерил от Троя и какво е донесъл в Троя са две различни неща. И до днес се водят жестоки спорове на Запад за прословутата "маска на Агамемнон". Учените твърдят, че тя не е от Микена, а Шлиман я намира на друго място и после твърди, че я намерил в Микена. Колкото и да не ви се вярва Шлиман е бил голям мошеник и документално е хващан, че не един път лъже. Казвал едно на музейните специалисти и съвсем друго в писма до свои приятели. Колкото полза от него, толкова и вреда.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същото може да се каже за действията на доста наши учени и археолози. Как да се характеризира потапянето на Сефтополис под язовир Копринка, как да се нарече потапянето на доста други антични селища???

   Знаете ли колко къщи са построени с материали от древни крепости?

   Знаете ли, че при проучването на определени обекти и трите дневника на археолозите са ...изчезвали???

   Изтриване
  2. До Анонимен21 август 2015 г., 16:55
   Аз споменах Шлиман и като ти чета писанията, нищо не си разбрал от написаното от мен.
   Истината е че Шлиман не е бил идеален. Не оспорвам твоите забележки към него. Но те питам- къде са били СПЕЦИАЛИСТИТЕ които е трябвало да свършат неговата работа? ТЕ МУ СА СЕ ПРИСМИВАЛИ. А той им е показал, че те не са никакви специалисти, а само се смятат за такива. Защото истинската работа я е свършил той. С всичките си недостатаци и ограничения като неспециалист.
   Истината е че някои историци са заседнали в своите догми и заклеймяват всеки който има по-различно мнение от тяхното. Смятат че буквичките пред името и заплатката която вземат е по-важна от ИСТИНАТА. Но голямата истина в науката е една, тя се нарича НАУЧЕН МЕТОД. А той казва - събери доказателства, на база на събраните доказателства създай хипотеза. Подложи хипотезата на проверка и ако някое от доказателствата я оборва, то тя не е вярна. Този принцип е създаден преди стотици години. Можете да го проверите в интернет.
   Всяка хипотеза или теория е научна ако отговаря на доказателствата, а не на титлите или името на човека който я предлага. Истинската наука приятелю, се прави не от от хора с титли, а от хора търсещи истината. Всеки сам за себе си си избира в коя група да влезне. Всичко останоло се нарича лицемерие.
   И по повод един пост - ако имам проблем със сърцето къде да отида, при кардиолог или ветиринар? С оглед на личният ми опит и от ковчезите които съм носил, май бих избрал преглед при ветиринар. Там шанса ми да оцелея май е по-голям. За жалост това е реалността в България. Боже опази ни от псевдоспециалистите!
   И имайте достойнството поне да си пишете имената. Надявам се че не ви е срам.
   В. Янков, т.е. Величко Янков,гр. Хасково ул. Одрин №19, тел 0885311727
   Аз не се срамувам от моята гледна точка. А Вие срамувате ли се от своята гледна точка?

   Изтриване
  3. Г-н Янков,
   Не съм длъжен по никакъв начин да си разкривам личността, след като в този блог се допуска анонимност.
   Сега за Шлиман: Шлиман е иманяр. Световна практика е преди специалистите да вървят иманярите. Не само в България, но и в Англия е така. Там обаче т. нар. иманяри са обединени в клубове по история и го правят с цел наистина да търсят артефакти, след което ги предават на музеите. Нашите иманяри го правят с цел търговия. Само, че това, което откриват специалистите-археолози в България остава в музеите, правят се допълнителни проучвания и хората могат да го видят и да разберат от къде е. Артефактите на Шлиман не е ясно от къде са! Разбирате ли: не е ясно от къде са! Той твърди, че са от Троя. Но на един свой приятел от Бавария писал, че купил една златна каничка от един турчин, за която казал преди това на историците, че я намерил в Троя. И с маса други находки на Шлиман е така. А като е копал некадърно е унищожил редица други находки. Човекът се е спирал преди всичко на благородни метали. Керамиката я хвърлял безразборно. Трудно е сигурно да си представите какви поразии е направил. Между другото къде били специалистите по това време? Специалистите по това време не са чак толкова много и в този момент ги вълнува Минойската цивилизация и Египет, както и Вавилон. Намесили са се навреме преди Шлиман да обърка целия свят, че намерил "съкровището на Приам" и "Маската на Агамемнон"., всъщност те се оказали доста по-стари.
   Съгласен съм, че специалистите също бъркат, но са по-добре подготвени от лаиците и малко повече трябва да им се вярва. Сигурен съм, че никога не бихте отишли на ветеринар да Ви прегледа сърцето. Но дори да отидете, ако този човек е свестен и има съвест би Ви казал: "Според мен трябва да се лекувате така и така, но все пак идете на кардиолог, аз съм просто ветеринар!"

   Изтриване
 25. Спароток, тези случаи нямат нищо общо с археолозите. Когато маститите невежи в ЦК на БКП са решили, че ще правят някакви модерни съоръжения, тях нищо не ги интересува. Археолозите на Севтополис са копали буквално на прожектори и през нощта, защото инжинерите натоварени от ЦК да действат бързо с машините и да не се съобразяват много много с археолозите. Там учените нямат вина. Същата работа и за ларгото в София. Партийните босове решили да си строят модерен соц.център и казват на археолозите, че имат супер кратко време и никой няма да ги чака. Това е проблем на държавата и институциите. А за "определените обекти", които говориш, моля да ги посочиш. Още от 50-те години в БАН се съхраняват дневниците на арх. обекти. Специалистът няма право да си приключи обекта ако не предаде документацията си. Е може и да са станали грешки някъде, но от немърливост. Но къде няма грешки? При всички положения обаче е по-добре арх. обекти да се копаят от археолози, отколкото от иманяри или самозвани археолози.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз да съм подкрепял иманярите? Разбира се, че археолозите трябва да правят разкопки, но това не означава, че всеки археолог си върши работата както подобава.

   Изтриване
 26. Ще си позволя един доста страничен въпрос, г-н Серафомов. Връзката му със статията Ви е само това, че за да обосновте тезата си, споменавате множество племена, живели или дори само преминали през нашите земи. Сред тях ги няма обаче славяните, за които на времето ни учеха, че били местното население тук преди Аспарух да нахлуе начело на прабългарите. Не съм историк, но знаейки колко много официалната ни историография се е слагала на тази от Русия и СССР, "настаняването" на славянските племена тук всъщност дали не е под влияние на руския имперски "панславизъм"? Съзнавам, че кратък отговор на въпроса ми едва ли е възможен и ще съм благодарен и на линкове към статии по въпроса.
  Бъдете здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Савов! Често амбициите на руските императори се смесват с явлението панславизъм, а това са две напълно различни неща.

   1. Императорите на Русия се стремят към пълен контрол над хората говорещи славянски езици, като е предвиждано дори депортирането и дори унищожаването на част от тези хора.

   2. Панславизъм от друга стара е опитът на чехи, словени, поляци и др. хора говорещи сродни езици да се обединят в сремежа си за независимост от германци и др. Панславизмът е пълната противоположност на руските имперски амбиции.

   Нека добавя нещо и за името славяни. По начало то не принадлежи на руснаци, поляци, чехи и т.н. Славяни е новото име на гетите -най-храбрия тракийски народ. Тези гети са от един род с мизите наречени още българи. Поради това, че езика на гетите-славяни е бил близък до този на дедите на поляци, чехи, руснаци, след векове и тези хора биват наречени славяни.

   Първоначално обаче дори словените и словаците, а също поляците, руснаците са носили друго име - ВЕНЕТИ.

   - По време на Античността земите на Словения и Словакия са познати като Terra Venetorum.

   - Veneticus Culpus - Венетският цалив е локализиран в Полша.

   Финландците дори и днес продължават да наричат Русия с името Venäjä, а на руснаците казват venäläinen - венетски народ. Естонците също са запазили спомени за най-древното име на руснаците защото продължават да ги наричат vene, a на Русия казват Venemaa.

   Тези неща не се знаят от 99% от нас и поради това като се чуе думата славяни и се мисли за чужди хора. Истината е, че става дума за нашите деди гетите, които имат алтернативно име славяни.

   Изтриване
 27. Искам да споделя едно свое наблюдение. Когато започнах да чета ГИБИ и ЛИБИ, ми направи впечатление, че всички стари автори наричат императорът Максимин освен, тракиец му поставят и името "ДАЯ". После по разни блогове за автохтонната теория, на много места се срещаше името Максимин Дака. Реших, че старият автор нещо се е объркал и правилното име е Максимин Дака. Така беше до скоро, когато започнах да правя родово изследване и сред многото документи в Държавен архив намерих едно свидетелство за наш роднина, който бил убит от турците през 1825год. в даямата си. Хората от архива ми казаха, че даяма било овчарник. Много устойчива думичка, не мислите ли дая- овчар, даяма- овчарник, при това възприета от дошлите няколко века по късно монголци. Дано ме разберат всички тролове и хейтъри какво искам да кажа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочее, Максимин тракиец също е наричан овчар от римляните :)

   Изтриване
 28. Четейки горните редове, ханджи Иванчо доволно потрива ръце.Добра работа е свършена от
  Интернационалистите-днешни глобалисти! Д.Милев

  ОтговорИзтриване
 29. До Д. Милев,
  не знам как си ме видял, че потривам ръце. Нямам подобен навик. А и интернационалистите-комунисти не обичам и даже преди 10-ти си имах проблеми с тях. Не, че искам да се правя на репресиран или на голям борец за демокрация. Станах почти десидент по неволя. Просто в края на 70-те години чичо ми, който беше университетски преподавател, реши да избега на Запад. Докато се усетим, верните синове на партията ни извикаха да ни четат конско и от тях разбрахме, че чичо ми стигнал чак до Буенос Айрес, Аржентина. Не мина много време, вуйчо ми си плю на петите и той извърши успешен опит за бягство през Югославия. Впоследствие разбрахме, че се е установил в Париж. Само ние баламите останахме и на нас всеки път партийците ни четяха конско какви предатели били роднините ни и какви предатели можело да се окажем и ние.
  Така че, ти е невярна представата за моята "любов" към интернационалистите-бивши комунисти-днешни глобалисти.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абе, хаджи, ти като оди у Ерусалим, туриха ли ти кипа ? Защото това обезлюдяване на България от българи, което проповядваш, май-май най-много мяза на таквази работа ! ...

   Изтриване
  2. Бах, тоз анонимния много ма ядоса! Пътуването ми в Светите земи беше страхотно изживяване. Когато влизах да разглеждам синагога си слагах кипа. И кво от това? Не съм юдей, бъди спокоен!
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  3. Няма нищо лошо в това да си юдей. Религиите са много, Бог е един. Лошо е, че поведението ти е антибългарско.

   Изтриване
  4. Павле, благодаря ти, че представи коментара ми в по-спокойна форма.
   Религиите са много и Бог е един, но една единствена религия признава Божия Син като такъв. Иска ми се да вярвам, че тя е и твоята религия !

   Изтриване
  5. Ако досега не е проличало каква вяра изповядвам, то каквото и да кажа е безмислено.

   Изтриване
 30. До анонимен от 21.08.2015/19.11ч.
  Така както и геноцида срещу Богомилите, е неволна грешка! Д.Милев.

  ОтговорИзтриване
 31. Ееее! За първи път ми хареса коментарът на Хаджи Иванчо за некрополите и сваряването на костите от антрополозите. Така е. За да ги запазят до 80-те години наште антрополози следваха тази съветска методика на запазване на костния материал, без обаче да съобразят, че по този начин унищожават костния мозък и ДНК-то. По същото време на Запад ги консервираха с восък и други препарати, но от вътрешната част на костта можеше да се изчегърта нещо сурово. Понеже гръцките антрополози са следвали в Англия и Германия, те обработваха костите по този-втория начин и така костите на Самуил са запазени и може да се вземе от тях ДНК. Ако ни ги бяха дали през 70-те години, считайте, че щяха да бъдат сварени. Затова и много се смея на прословутите спорове за гроба на Левски. Някои учени тикви в днешно време казват, че ако костите от църквата "Св. Петка" бяха запазени до днес, сега в днешни условия щяло да се вземе проба от косата на Левски и от костите и да се сравни ДНК-то. Ха! "Щеше" ако преди това, наште антрополози следващи съветската методология не ги бяха сварили. И до днес в Русия пазят костите на Тамерлан-Тимур, но файдата е никаква, защото костите са сварени и никакъв ДНК анлиз не може да се направи. Сега руските антрополози са отхвърлили метода със сваряването именно за да могат да се правят генетични изследвания. Трябва обаче и друго да се признае, с метода на сваряването костите най-добре се запазват, защото се унищожават всички разрушителни микроорганизми. Даже и на Запад понякога прибягват до този метод, но само след като са взели ДНК проби.
  Още един път браво на Хаджи Иванчо!
  Симеон Бочев

  ОтговорИзтриване
 32. Спароток, какво мислиш за трудовете на Кръстю Мутафчиев?

  ОтговорИзтриване
 33. Как БНТ ни разказва за откриването на „гръцкия“ град Пистирус до Септември

  Първо този град се пръкнал в „самото сърце на Тракия“, а пък за неговото име претендирали „още два гръцки града“(?)
  В него така миролюбиво си търгували „елини и траки“(този порядък се спазва на няколко пъти, за да се подчертае вероятно върховенството на първите пред вторите!)
  Акцентира се колко изящна била елинската керамика пред „грубата“ тракийска такава.
  Нялолко пъти се споменава Дионис, без да се уточни за кого става дума.
  Цялото повествувание е увенчано от разказа как простите траки сами изсекли горите наоколо, за да топят желязо, с което предизвикали гнева на природата и Марица, а може би и някой друг, отнесла с водите си цялата агора на града.

  Въпросът ми е: не е ли вече време да прекръстим БНТ – ГНТ, то и без това тяхната телевизия беше затворена доскоро за известно време !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. http://novinar.bg/news/svishtovskoto-sakrovishte-na-izlozhba-v-sofiia_MzgzNTs2MA==.html?w=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD

   Свищовското съкровище на изложба в София

   В експозицията са включени и откритията на археолозите от праисторическите селища край Ябълково и Юнаците. Три витрини са посветени на гръцкия град Пистирос край Септември, който е уникален може би в цяла Европа с това, че е единственото гръцко търговско селище извън територията на Гърция, което не е разположено край морето.

   Изтриване
  2. Пистирос има и друго име - Бистирос, а то се обяснява с българското прилагателно бистър.

   Верно е, че гръцкото лоби у нас прави каквото поиска, няма да се учудя и ако скоро траките бъдат обявени за гърци.

   Изтриване
  3. След като използват гръцката азбука понеже са нямали собствена няма да е странно дори това да се случи..те са си виновни за това

   Изтриване
  4. А траките не са били гърци но до много голяма степен са били елинизирани а после и романизирани за наше нещастие!

   Изтриване
  5. Романизираните и елинизирани траки са били малцинство, няма никакви доказателства за това, че траките са забравили своята реч и култура.

   Изтриване
  6. Прочее, няма такова нещо като гръцка азбука. Няма нито едно свидетелство на стар автор, че гърците са създавали азбука. Паламед и др. са добавяли букви, но да добавиш буква е едно, да създадеш азбука е нещо съвсем различно.

   От друга страна разполагаме със свидетелството на Алкидамант по отношение на това, че Орфей е създател на буквите - Д.Попов, Гръцките Интелектуалци и Тракийския Свят, Лик, София, 2010, с.465.

   И. Маразов и Ал. Фол споменават свидетелството на Еврипид относно- medicines onthe Thracian tablets, recorded by Orpheus - лекарства, чиито имена били записани натракийски плочици от Орфей. (Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977, p. 30.

   Диодор Сицилийски също твърди, че траките Орфей и Лин са ползвали най-древната азбука - (Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814 стр. 208.


   Хайде сега представете Вие някакви извори за това, че гърците са имали писменост преди траките, или, че гърците някога са създавали азбука.


   Изтриване
  7. "Линеар А и Линеар Б": Лекция по-История за Студенти използван в София в СУ "Св. Климент Охридски"
   Минойската цивилизация е майката на Древна Елада:Лекция по История за Студенти използван в София в СУ "Св. Климент Охридски"

   ENCYCLOPEDIA Britannica: Linear A and Linear B
   http://www.britannica.com/topic/Linear-A

   Linear A and Linear B, linear forms of writing used by certain Aegean civilizations during the 2nd millennium bc.
   Linear A is attested in Crete and on some Aegean islands from approximately 1850 bc to 1400 bc. Its relation to the so-called hieroglyphic Minoan script is uncertain. It is a syllabic script written from left to right. The approximate phonetic values of most syllabic signs used in Linear A are known from Linear B, but the language written in Linear A remains unknown. It must have been a pre-Hellenic language of Minoan Crete. Its eventual relation with the Eteocretan language of the 1st millennium bc is also unknown.

   Linear B is an adapted form of Linear A, which was borrowed from the Minoans by the Mycenaean Greeks, probably about 1600 bc. Its language is the Mycenaean Greek dialect. Linear B script is attested on clay tablets and on some vases, both dating from about 1400 bc to roughly 1200 bc. The script was exclusively used for the economic administration of the Mycenaean palaces, such as those at Knossos and Khaniá in Crete, and Mycenae, Pylos, Thebes, and Tiryns in continental Greece. Linear B’s 90 syllabic signs express open syllables (i.e., syllables ending in a vowel), generally beginning without a consonant or with only one consonant; because of this, the script is unable to represent groups of consonants or final consonants clearly. For instance, sperma ‘seed’ is spelled pe-ma, and stathmos ‘stable’ is spelled ta-to-mo.
   The Linear B texts are extremely important for Greek linguistics. They represent the oldest known Greek dialect, elements of which survived in Homer’s language as a result of a long oral tradition of epic poetry. Linear B was deciphered as Greek in 1952 by Michael Ventris.

   Изтриване
  8. Верно е, Минойската цивилизация е майката на Древна Елада, но минойците са трако-пеласги, на тях гърците дължат културата си, а и значителна част от езика си :)

   За тракийското идване на остров Крит е писал проф. Б. Хрозни в работата си Ancient History of Asia Minor India and Crete, Artis, Prague, 1952.

   Езикът записан с Линеар Б просто няма как да е гръцки понеже особеностите му не се срещат в никой гръцки диалект от Класическия период. Кои са микенците е ясно благодарение на свидетелствата на Страбон, който твърди, че Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс.

   Този Пелопс е праотец на Атридите Менелай и Агамемнон, а гърците, т.е данайците са африканци :)

   Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt;

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   Изтриване
 34. Е, благодаря на Бочев дето ме хвали!
  Някой напада някой си, дали българите били монголоиди. Слабо ме вълнува този въпрос, но наистина има един ранносредновековен некропол в Девня, където антрополозите твърдят, че погребаните там имат монголоидни примеси. Сега, ако на някой не му харесва това, да напсува ако иска Йорданов и всички български антрополози, но това е така. Освен това вижте предаването на История БГ, което се казва: "Митове и легенди за прабългарите", или нещо от тоя род беше. Качено е в нета. Там е поканен Йорданов. Там той застъпва тезата, че българите са европеиди, но казва, че има сред тях монголоидни примеси. В некрополите някъде по-слабо изразени, някъде по-силно. Но ги има. Върнете предаването ако искате сто пъти и го чуйте отново, но той го каза в прав текст. Точно в това предаване той коментира некропола в Девня.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 35. Шалом,Хаджи Иванчо. Това за чичо ти и вуйчо ти,не хваща много дикиш.Твоя си работа.
  Баба ми,казваше че сме тука от памтивека.Показвала ми е зидовете и местата на предишните ни къщи,всички строени от преплетени клони и глина.И аз съм роден в такава.
  Казваше че историците пишат за каквото им плащат.Всеки е такъв,какъвто се чувства.Аз съм местен,щом родът ми е от местни хора.Ти си бъди монглоид или славянин.Аз не!

  ОтговорИзтриване
 36. Искам да попитам хаджи иванчо пенчович и & дружинка, каква е връзката между статията на Павел и "монголоидните" черепи в Девня??? А те дали наистина са такива? Кой свидетелства за такива черепи? Веднага ти отговарям хаджи. Другаря професор Йордан Йорданов и неговите подчинени между които си може би си и ти продължавате да поддържате тюркската теория, защото за това ви плащат. Възтановката на черепи е най фриволната наука, ако може да се нарече такава. Колко материал ще се сложи върху черепа е изцяло по желание на възстановяващия. Не че няма правила, о има си такива само дето въпросният проферор не ги спазва и всичките му възстановки излизат на монголоиди. Защото пак подчертавам за това му плащат. За потвърждение на думите ми може да видите възстановките на Мостич (пълна карикатура) и на други черепи от ранното средновековие. Ами възстановката на цар Калоян, двуметров българин пък и той монголоид. Не съм сигурен, че по негово време е имало двуметрови монголоиди. То като се замисля и сега няма такива. Да продължавате да твърдите, че хората погребани в Девня са монголоиди, при положение, че 80% от тях са с ръст по висок от средния по това време (дори и при жените) си е направо НАГЛОСТ. И стига вече сте ни занимавали с този масов гроб край Девня, докато самите вие не си изясните нещата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Известната снимка на ичергубоила Мостич, с която плашат македонците, е по възстановката направена от съветския проф. Герасимов. Държавната комисия, за приемане на работата му и съответното изплащане на хонорара, е задала въпрос за обективните причини по които Мостич е с епикантос. Герасимов не е могъл да отговори нищо смислено и се е базирал на "общоприетата истина, че българите са с азиатски произход". Комисията ни не приема това обяснение. Разразява се неприятен скандал и в резултат не се приема и възстановката и на професорът не му е изплатен хонорара. Това обаче не пречи на заинтересованите да публикуват и широко популяризират снимка на фалшивата възстановка (има дори и пощенски марки с нея).

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Благодаря за информацията, това не го знаех.

   Изтриване
 37. Поздравления, Павка ! Блогът набира скорост! Все едно някой е ръчнал с пръчка в гнездото на осите. Е, не могат вечно да се преструват на глухи. Но опитите им да ти се противопоставят са жалки. Свалям шапка и на Г-н Константин Неделчев за подкрепата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря!!! А г-н Неделчев наистина заслужава поздравления.

   Изтриване
 38. Изобщо не ме интересува дали ми вярваш за чичо ми и вуйчо ми. Нито пък какво е казала баба ти! Единственото, за което съжалявам е, че не се ометох навреме от България когато чичо ми ми предложи подкрепа. Вече, уви, е късно. Имам семейство, за което се грижа.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изобщо не е късно, щом не се чувстваш у дома си в България, няма защо да стоиш. Познавам доста хора, които заминаха за чужбина заедно със семействата си.

   Изтриване
  2. Аз самия съм принуден известна част от годината да съм извън България и всеки пък като видя табелата за Калотина ми се свива сърцето. Скитал съм по три континента, но място като България не съм намерил, няма и да намеря.

   Изтриване
  3. Знаеш ли, абсолютно прав си! Такава красива природа като нашата никъде не съществува. Понякога си мисля, че тъкмо тук се е намирала райската градина. И може би затова толкова настоятелно ни тормозят и ни гонят из нея – щом „ще им правим тук житницата“ – какво по-добро да се нанесат да си живеят в самата житница ?!

   Изтриване
  4. Да, така е! Води се хитра война, вместо да се праща армия се плаща на определени политици да ни вгорчат живота така, че да намразим Майка България е да я напуснем. Дори и стотици милиони да се инвестират в това деяние, излиза по-евтино, отколкото ако се води конвенционална война.

   Когато един народ бъде нападнат по традиционния начин, този народ се обединява и става силен. Освен това нападнатия народ отвръща на удара, може да не е със същата сила, но отвръща и падат жертви. От това ги е страх тези, които ни гонят от Родината.

   Изтриване
  5. Спаро, подкрепям те за да се запази идеята "Тракия"
   Хитрата война която се води цели да всява нихилизъм, пренебрежение към своето. Защото загубим ли "Тракия" идеологически ще я загубим и политически(териториално).
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 39. Уф ,имена и думи много.
  И изменени и запазани през хилядолетията много.В различните години и в различните географски области,с различна вяра едни и същи хора са наричани с различни имена.То не може и да бъде иначе.

  един пример.
  Гетите са гети в Дакия.Гетите стигнали до Цариград са станали славяни, гетите стигнали до Германия станали готи-германи..
  Данайците дошли от Африка и се настанили при елините запазили езика си но се нарекли елини.Мизите дошли в долна Мизите траки станали българи.Даките сменили езика си с латински станали власи. Всички траки латинизирали езика си станали ромеи,българите в България приели мюсюлманството станали помаци.Българите по Волга приели мюсюлманството станали татари,и...
  нататък още много каквото се сетите.Траките приели християнството се нарекли българи, Нищо не изчезва,а само си сменя името.
  И то е съвсем нормално.Защото като сменяш географията се изменяш,като сменяш езика се изменяш,...не си еднакъв с онова първото.
  Хаджията ,между другото волжските българи имат един празник,рече техния мюфтия , който се нарича ХАДЖ..Бил празник когато ходели до дома на Адам и Ева.
  Това ще знаеш е твоя хаджилък,дето си ходил в Ерусалим.
  Няма как да изчезнат траките от чумата. Разпространител на чумната зараза са плъховете. Ако е било суша плъховете първи са се настанили в Западна Европа а хората са си оцелели.Кръвната връзка отделно си се е запазила,независимо,какъв език говориш,каква вяра вярваш.
  Некой беше рекъл.
  Нищо в тоя свят не се губи,само се превръща от едно нещо в друго..
  Та без човек да е чел дебели книги,може да си го обясни най простичко така.
  Та няма как един такъв народ като траките да изчезне,просто се е превърнал в българи точно в трети век след онзи църковен събор в 300 и не помня коя си година.Но векове след това на ромейския престол са се се чували имената тракиец,мизиец, ....Както са се запазили и 3000- те славянските имена в старо германския език.Както са се запазили и тракийските думи в българският език,....
  Така че стига философия кой кога бил изчезнал.
  Що пара дава държавата на баняджийте историци да философстват.Ми да попитат физиците баняджии като си пият кафето да им кажат че нищо не изчезва.
  Разведряващо и без факти,ама не е лишено от логика нали?

  Рорик .

  ОтговорИзтриване
 40. === Да продължавате да твърдите, че хората погребани в Девня са монголоиди, при положение, че 80% от тях са с ръст по висок от средния по това време (дори и при жените) си е направо НАГЛОСТ. И стига вече сте ни занимавали с този масов гроб край Девня, докато самите вие не си изясните нещата.---
  В история. бг казаха че само 3-ма от тези са мъже.Останалите с а жени и деца,които не могат да различат дали са момичета или момчета . .И то с деформирани черепи.Дали не са убити тракийки жреци заедно с момичета.,които са са в начална фаза на деформираност на черепите, за които Херодот им казвал големоглавите. . Та викате тракийките - гадателки са оцелели до 8-век. Дали за тях не каават че са монголи , та ни пращат пришълци от монголите. Щото бабите като стягаха главите на бебетата с кърпа на бебетата им се дръпваха очите нагоре. .

  ОтговорИзтриване
 41. http://cao.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B8/

  ОтговорИзтриване
 42. Отново „бисер“ по Българската „Национална“ Телевизия, в който се съобщава за „постоянни атаки на германски??? племена“ в 3-ти век срещу наскоро откритата уникална кула в Дебелт, Бургаско !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като нямаме български медии ще е така и за в бъдеще. Който плаща, той поръчва...

   Изтриване
 43. “Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.”
  Внимавай, Серафимов, Бог вижда. :) Посоката на миграциите е от Централна Азия към Балканите, Европа и азиатската периферия според археологията и генетиката. За незапомнените времена, не знам ти откъде черпиш сведения.
  “Траките останали в родните си земи биват покорени от римляните в периода II век преди Христа-II век след Христа.” - Оттам насетне няма такъв народ, не че и преди го е имало. Имало е незнамсиколко различни племена на Балканите, всичките са се делели едно от друго, и са си трошили главите взаимно при първа сгода. За да си запази положението след покоряването от Рим, аристокрацията се е втурва през глава да се предлага на новите господари. На простолюдието по ония времена, както и по-късно, му е било все едно кой го яха и експлоатира икномически при положение, че никой не го насилва да си променя вярванията и обичаите, а и определено новите римляни, бивши “траки”, са си живуркали и доста по-мирно, и щастливо под крилото на Pax Romana. Не вярвам изобщо да с били щастливи от нашествието на “роднините си”, защото те вече са други. И като говорим за изчезнали народи - Къде и кои са днес римляните? Да не сме пък и ние по твоята тракийска теория?
  “Обитаващите Източните Карпати и Черноморските степи независими траки правят опити от II до VII да освободят своите братя.” - Дексип пише, че при Деций, скитите наречени готи в голям брой преминават Истър, опустошават подвластната на римляните страна, побеждават мизийците избягали в Никопол, а при обсадата на Маркианопол тракийците защитават града от скитите(готите). Защо ли местните не са приемали варварите като освободители? Сигурно защото са ги освобождавали само от имуществото и “земните им мъки”. За разлика от теб, всички от “незапомнените времена” са разбирали , че освен генетиката има и самосъзнание определящо различните народи и хора, дали ще са например българи, или римлянини/траки/християни. На основа самосъзнание човеците се делят и враждуват най-ожесточено.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да кажеш нещо и да го докажеш са две различни неща :)

   1. Линеарна керамика има в Източна Европа около 2000 години преди тя да се появи в Китай и Индия.

   2. Кирко-копачи с втулка има в Източна Европа около 2000 години преди този тип сечиво да се появи в Индия и Китай.

   3. Колелото, а с него и колата са открити на Балканите, по-точно България, а не в Азия където ти се иска на теб :)

   Какво вярваш и какво не няма значение, ти си просто един човек, който няма смелостта да защити позицията си и за това коментира като анонимен.

   За останалите неща няма смисъл да давам обяснения - предубеденият така, или иначе не приема нищо друго освено илюзията, в която вярва.

   Изтриване
  2. Смешник си ти, Серафимов!!! Като винаги, когато нямаш доводи по същество, прибягваш до опити с обиди да се изкараш прав, но такива жалки човечета не вървят при мен. А колесниците впрочем стигат до Китай и Индия от евразийските степи. Ето ти линк да се просветиш: http://www.ancient.eu/chariot/. В балканските гори е нямало как да върви такова чудо, че да го измислят. :))

   Изтриване
  3. Не е зле да си поприпомниш географията на Балканите, има и равнини, които са подходящи както за гледане на коне, така и за воюване с колесници.

   Прочее, не можеш да промениш факта, че коелото е отрито в България, а не дивата пустош на Азия :)

   Изтриване
 44. Д.Милев: Браво на Рорик!!! Умението да синтезираш сложното на общодостъпен език,
  -си е благодат.

  ОтговорИзтриване
 45. Искате да кажете, г-да автохтонисти, че в Девня няма монголоиди, че Йорданов си измисля за монголоидни примеси в Девненския некропол и не само той, защото никой не е оборил тезата му за смесени раси при погребаните индивиди в този некропол. Ясно е, че генетичен материал от там не е взет и на практика няма кой да обори до този момент заключенията на проф. Йорданов и проф. Петър Боев? Очевидно е, че това ви дразни. Идете при Йорданов и сътрудниците му, кажете им да счупят възстановените глави с монголоидни примеси за да се приключи спорът. Или направете нещо по градивно: питайте Гълъбов, защо не е изследвал Девненския некропол, като е видял ясно в експозицията на Антропологическия музей монголоидни глави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво е спряло Йорданов да даде материал от Девня, нали е сигурен в екпертизата си?

   Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective. Karachanak S1, Carossa V, Nesheva D, Olivieri A, Pala M, Hooshiar Kashani B, Grugni V, Battaglia V, Achilli A, Yordanov Y, Galabov AS, Semino O, Toncheva D, Torroni A.

   Както виждаш Йордан Йорданов е деен участник в проучването - Yordanov Y. Не съм чул някой да му е забранил да взема материал от Девня, той явно е имал добра причина да не прави това.

   Изтриване
 46. Да ви кажа право, не искам да заемам ничия страна, според мен не е толкова важно дали сме били европеиди или монголоиди или австралоиди. Но аз лично не вярвам на разни генетични изследвания правени незнам си къде в чужбина. Т. нар "македонци" преди година две направиха генетично изследване в швейцарска лаборатория и като им излязоха резултатите разтръбиха навсякъде, че генетично са преки потомци на древните македонци и пак генетично нямат нищо общо с българите. Вие вярвате ли на такива резултати? Аз не! Прабаба ми беше от Дебърския край, сега е пълен с албанци, и винаги се чувстваше българка. И през ум не й беше минало да седне и да каже "Е, па бабе я сум потомка на древните македонци". И друго да ви споделя, преди време четох за един еврейски журналист, който намерил някакаква лампа с абажур от кожа и понеже лампата е от някакъв концлагер му хрумнало да провери абажура да не е от човешка кожа. Дава абажура на две лаборатории занимаващи се с генетични изследвания. Резултатите на двете лаборатории са диаметрално противоположни. Едната излиза с твърдението, че абажура е от човешка кожа, а другата твърди че кожата е животинска. Даже цялата тази одисея мисля, че беше филмирана по Дискавъри.
  Симеон Бочев

  ОтговорИзтриване
 47. Едва ли Йорданов се съмнява в заключенията си по некропола в Девня. Между другото те не са само негови, но и на проф. П. Боев. Съвсем наскоро в предаването История БГ Йорданов потвърди старата си позиция за Девня. Ако бях на мястото на Гълъбов точно от най-проблемния некропол щях да взема проби. Има три варианта: Или Гълъбов не е пожелал, или Йорданов не е дал, или тезата на Хаджията и Бочев за унищожените кости може да е вярна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вместо да се чудиш, помисли логично - може ли ние да не сме монголоиди, а дедите ни да са?

   Изтриване
  2. Какво да се чудя, днешните азербайджанци са европеиди, днешните турци са европеиди, днешните унгарци са европеиди. Виж стари фотографии на сибирските народи ханти и манси, които говорят угърски или по-точно пра угро-фински. Техните потомци са днешните унгарци. Те са били монголоиди, а пък унгарците не са. Между другото в Русия все още живеят няколко хиляди ханти и манси всичките са с монголоидни черти. В Унгария всички лингвисти са на единодушно мнение, че ханти-мансийският език е прародител на маджарския.

   Изтриване
  3. Ако логиката имаше място в преценката на световната история, много лъжи щяха да се опровергаят, между другото и мистерията за произхода на абажурчето на лампичката ...

   Изтриване
  4. Не всички турци са европеиди, има милиони турци с монголоидни черти. Да не забравяме, че турците асимилират завареното в Мала Азия население от галати, фриги, мизи, гърци, исаврийци, а и българи.

   Ето как изглеждат тюрките

   http://img01.ibnlive.in/ibnlive/uploads/2013/06/turkeyprotest.jpg

   http://www.joaoleitaofoto.com/images/Turkish-Men-Bursa.jpg   http://unpo.org/imgi/p/1810.jpg

   http://unpo.org/images/stories/RebiyaKadeer.jpg

   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fb/e9/70/fbe970410a04ac18509e0ec5fe1b3eca.jpg

   Колкото повече се отдалечаваш от Европа, толкова по-ясен става истинския облик на тюрките.

   Изтриване
  5. А да не забравяме и за тези 500 години колко хубави българки са завлечени в Турция! И сега удивяват почитателите на турските серийки по българската телевизия с красивите си артистки – абе досущ като българки! А дебелите забулени ханъми крият в задните стаички!

   Изтриване
  6. Не гледам турски сериали,но разговорът отново е станал кръчмарски и няма нищо общо с "благородните траки"!Следователно те са се заселили на други места.
   Спароток,толкова те заслепява национализма,че дори сам си пишеш глупави коментари и .....олекваш!

   Изтриване
  7. Благодаря ти за загрижеността, но не се притеснявай за мен, няма нужда :)

   Изтриване
  8. „Глупавият“ коментар е мое дело, а не на Павел! А ако ти е чудно, че все още съществуват благородни патриоти, на мен никак не ми е чудно, че мухите л...оядки се въртят около тях – те винаги се изцвъкват там, където е най-чисто !!!

   Изтриване
  9. Серафимов,да се правиш патрЕот у интернет,не те прави РЕАЛЕН такъв!Бесни сте,защото каквато и да е кашата във вътрешнополитически аспект,в международен - България все повече се отдалечава от спонсора ти - Русия!Това ти е трънчето.Удоволствие е за нас да го наблюдаваме.Както и да въртиш и сучиш е ясно!

   Изтриване
  10. Като гледам бесни се вие анонимните, хем бесни, хем треперещи от страх :)

   Аз не се правя на никакъв, аз съм си Родолюбец, а какво си мислят шепа анонимни криещи се в сянката не ме интересува изобщо :)

   Изтриване
  11. Моля?"Треперещи от страх"!?От кого,от теб ,ли?.....Ти вЕрно си живееш само виртуално.....

   Изтриване
  12. Дерзай, Павле !

   Нарастващата злоба на противниците ти е доказателство, че си на верния път! Колкото повече беснеят, толкова повече авторитетът ти нараства. Това е съдбата на всички големи !

   Изтриване
  13. Авторитетът не е важен, но злобата на анонимните противници на теорията за местния произход на българите е наистина доказателство, че съм на прав път.

   Изтриване
 48. Там на картата на Тракия където е Провинция Европа е и мистичната Аркадия, отбелязана на картина на Пусен.
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
 49. Здравейте, на всички които участвате във този форум. Страхотен е. Поздравления на създателя.Научавам много неща, не само от изложените материали но и от споровете Ви. Моля продължавайте в същия дух. Някой трябва да изтупва праха от истината. Само искам да обърна внимание на простаците, развалят стила на цялата полемика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ема!!! Колкото до хората опитващи се да развалят атмосферата в блога, на някои от тях им се плаща за това. Има индивиди, които се страхуват от истината...и с право.

   Изтриване
 50. Спаротокчо, как ще си обясниш факта, че автохтонната теория никой не я взима на сериозно в средите на историци, археолози и културолози. Няма я никъде застъпена в по-сериозните академични изследвания посветени на историята на нашите земи, включително и в новите. И в чуждите исторически трудове посветени на историята на България отсъства. Най-големите британски изследователи на средновековната българска история Стивън Рънсимън и Джонатан Шепърд се придържат към официалната българска историческа наука. В историческите изследвания обикновено за автохтонната теория се споменава с не повече от две редчета, че съществува и такава, привържениците й са предимно сред непрофесионалистите и няма достатъчно основания да й се вярва. За мен е необясним факта, че тя съществува още от кр. на 19 и нач. на 20 век и все още никъде не е пробила сериозно в историческата наука. Прави ми впечатление, че дори по-старите историци, които застъпваха тюркската теза са готови да ревизират, вижданията в полза на индо-иранската, но не и за автохтонната. Освен Ганчо Ценов и Чилингиров други по-сериозни имена май няма, като застъпници на тази теза. Е, как така толкова време тази автохтонна теория, не е застъпена сериозно в науката ни. Да не би да има масонски заговор? И друго не мога да си обясня. В Германия никой не взима на сериозно трудовете на Ценов. За толкова години неуморна работа, той не успя да промени виждането на германските историци за историята на българите. Ако германците са се дразнили от Ганчовата формулировка готи=гети, те просто можеха да му забранят книгите и изобщо нямаше да се издадат. Особено по времето на Хитлер, това е много лесно. Но все пак германците му позволяват да си ги издава, но ако отвориш една немска историческа книга от 30-те или 40-те години посветена на българската история няма да намериш никъде някой да подкрепя Ганчо. Как си обясняваш всичко това?
  Башбакан

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всяка нова теория има нужда от време да бъде нарожена. В началото на ХХ век никой не е искал да повярва, че хетския език е индоевропейски, а днес никой не се съмнява в това. Така е и с теорията за местния произход на българите, иска се време да се отмият лъжите наслагвани дълго време.

   Прочее, твърде слабо си осведомен, поддръжници на автохтонната теза са немалко хора:

   - Цани Гинчев
   - Данаил Юруков
   - Никола Йонков Владикин
   - Архимандрит Кирил Рилски
   - Д.П. Даскалов
   - Георги Сотиров
   - Ганчо Ценов
   - Сергей Лесной
   - Чавдар Бонев
   - Александър Мошев
   - Андрей Киряков
   - Юлия Хаджи Димитрова
   - Петър Георгиев

   Препоръчвам ти да четеш повече :)

   Изтриване
  2. Един жалък клоун си и нищо повече!

   Изтриване
  3. Това, че съм клоун го каза вече няколко пъти, измисли нещо по-оригинално :)

   Изтриване
 51. http://www.svobodata.com/page.php?pid=16364&rid=20

  ОтговорИзтриване
 52. До анонимен от 27.08.2015г./09.57ч.
  Защо е цялата тази омраза?Нима всички изброени по горе личности нямат никакво основание за твърденията си?Раковски щеше да ИМ докаже че сме най древни на балканите! На кои? Бих казал на такива като Вас!

  ОтговорИзтриване
 53. Здравейте господин Серафимов. До скоро, аз като повечето българи знаех за историята ни само това, което съм учила в училище. На последък по телевизията и в интернет видях изнесени факти за нашата история, от които бях много заинтригувана. Започнах да си задавам въпроси и да търся материали свързани с нашата история, но ми е трудно като непрофесионалист. Предимно се дават сведения за отделни отрязъци от време, за отделни племена и връзката им с българите. Имам един такъв въпрос към Вас. Дали скоро и дали въобще е възможно да се случи, нашите историци, а и не само историци, да се съберат и да разгледат всички факти и доказателства и да се стигне до една пълна и последователна в събитията история, до колкото е възможно, която да се популяризира сред обществото. Те всички с общи усилия да застанат зад нея и поискат да бъде призната от света. Като гледам всеки работи на парче и имам усещането, че няма синхрон, разбиране между тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-жо Акшарова! Основният проблем се състои в това, че хората на тоталитарната цензура, а и агентите на ДС са си все още на старите постове и разполагат с власт. Тази власт плаши младите и прогресивни учени, кой би желал да загуби работата си, а с нея и доходите си?

   Все пак има надежда, когато броят на хората запознати с истината стане прекалено голям и тези хора започнат да изискат неясните моменти от историята ни да бъдат изяснени, тогава вече можем да се надяваме, че истината ще излезе. Няма да е лесно, но пък си струва.

   Изтриване
  2. Благодаря. Съгласна съм, с Вас, разбирам, че ще е много трудно. Може би ще стане, след като си отиде това поколение учени, автори на историята, която сме учили и продължават да учат нашите деца.
   Една молба. Има ли информация и къде мога да прочета за историята на Стара Велика България и по специално за територията на Стара Велика България между 5 и 9 век, след като синовете на Кубрат се разделят и всеки създава своя държава. Както казах вече, трудно ми е да сглобя цялата история, поради факта, че се пише на парче.

   Изтриване
  3. Заминаването на старото поколение историци няма да промени нищо защото те отдавна са си подготвили заместници. Тези заместници са много по-агресивни и безочливи от своите учители, които поне се опитваха да пазят приличие.

   Това, което наричаме Стара Велика България не е някакъв изолилан остров на българщината. На тази територия са живели наши предци от поне 6000-7000 години. По времето на Неолита и Халколита, а и в по-късни времена, материалната култура, погребалните обичаи и особените обреди на населението от територията на Стара Велика България са идентични на тези от земите на от Дунава.

   Тази статия може би ще даде отговор на някои Ваши въпроси - КАКЪВ ЕЗИК Е ГОВОРЕН В СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/11/blog-post_5.html

   Изтриване
 54. Пафка тази статия кърти с около 200 коментара до момента. Браво интереса на българина кой е и от къде е определено се надига.
  Митака

  ОтговорИзтриване