29.12.2019 г.

БАЛКАРИЯ В КАВКАЗ И БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ– ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО?


За пореден път се уверявам, че Марк Твен е бил гениален човек. За пореден път виждам, че е бил напълно прав казвайки:  “По-лесно е да излъжеш хората, отколкото да им обясниш, че са били излъгани”. Явно не е български синдром това да ставаме лесно жертва на безсъвестни спекуланти, да вярваме на измислици и фантазии. Касае се за явление, което се случва по цял свят. Hие разбира се трябва да изчистим нашите Авгиеви обори пълни с лъжи създадени от безотговорни индивиди.

Още преди да бъде създадена българската историческа школа, голям брой чужди учени се надпреварват да ни изкарват родини на различни, нямащи нищо общо с нас народи.Постепенно се налага теорията, дедите ни са тюрки, макар да няма абсолютно никакви доказателства за това.

Вместо да окажат отпор и да представят доказателства за това, че ние сме потомци на древен балкански народ, нашите учени, като цяло, не просто приемат лъжата за тюркските корени на князете Кроват, Аспарух, Тервел и т.н., но дори предано  я защитават с невиждан фанатизъм.

С течение на времето историците преклонили глава пред теорията създадена от чужденци рафинират защитаваната от тях заблуда. Допуска се, че дедите ни не са били по произход тюрки, а са само тюркизирани. Друга група казионни учени пък смятат, че сред тюркоезичните протобългари е имало и иранци, с които дедите ни са се смесили. Едно нещо обаче остава непроменено – българската прародина трябва да е извън Балканите, колкото по-далеч, толкова по-добре.

Виждането, че дедите ни са смесица от тюрки и иранци се поддържа от различни руски учени. Цитирайки В.А.Куцнецов, А.П.Алексеева излага точно тази теза. Смята се, че балкарците са смесица от от алани и тюркоезични българи: “В статье «Археология и происхождение карачаевцев и балкарцев» В.А.Кузнецов пишет, что народ «тулас» или «таулас» образовался в результате смешения алан и пришлых тюркоязычных болгар. О появлении болгар В.А.Кузнецов пишет: «По-видимому, это была первая сильная волна тюркской колонизации в предгорьях Центрального Кавказа» («Ленинни Байрагьы», № 121, 1963 г., стр. 4).”


Подобно е и виждането на проф. В.В.Мавродин, цитиран в страница посветена на балкарците, наречени кавказки булгари: “С алано-булгарами связывают происхождение известной салтово-маяцкой археологической культуры, охватывавшей территорию от Поволжья до Дуная. О связи с ней так называемых «черных булгар» писал профессор Мавродин, признавший их потомками современных балкарцев.”


В излязла неотдавна книга зясягаща прародината на народа ни,  се споменава за предположението, че “местните народи – балкарци, осетинци и карачевци, са потомци на древните българи”.

Това изложение виси във въздуха понеже нито от гледна точка на езика, нито пък от гледна точка на генетиката ние делим общи корени с балкарците, твърде различни сме даже:

... The major Y-chromosome haplogroups in the studied groups of Balkars and Karachays were G2a-P16 and R1a-Z2123. In addition, for a better understanding of genetic relationship between the male lineages in the studied populations and other populations of the Caucasus, we performed an analysis of R1a-M198 subhaplogroups in 22 populations of this region. The principal component analysis demonstrated that a greater difference was observed between Kholams and the other Balkar subgroups. According to the Fst analysis, Chegems, for which the prevalence of haplogroup R1b-M478 (32.2%) was reported, demonstrated the maximum difference from the other subpopulations of Balkars and Karachays.”


Други изследвания, този път на наши и италиански учени също доказаха, че не може да се говори за общи корени на българи и представители на населението на Кавказ. Отново става ясно, че стоим твърде далеч от тюрки, араби, индийци, и което е важно за случая – отдалечени сме и от кавказките народи:

 “Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.” 


Заблуди за родство между нас българите и жителите на кавказката Балкария биват лансирани най-вече чрез интернет.  На страницата на Bulgarnation.com, директория Българи в Русия, Северен Кавказ -  Република Кабардино-Балкария срещаме следното твърдение:

“балкарци-кавказки българи,преки наследници на българите на кан Батбаян.Населяват най-високите части на Кавказ.В етногенезисът им взимат участие и кумани и алани.По вероизповедание са мюсюлмани сунити.Говорят на карачево-балкарски език,който е клон на тюркския език.”


На страницата на samoistina.com, твърденията са не просто странни и недоказани, но дори умопомрачителни. Там срещаме следното: “Днешното име на балкарците произхожда от името на древните Кавказки Българи, които още от 11 век, различни арменски източници са посочвали като население на различни места от Кавказките гори. Аранския автор Ибн Русти, пише че в пределите на Грузия живеело племе Таулу-ас, което означава Горни аси. Това название се припокрива с самоназванието на Балкарците - Таулу - Планинци. През 1395/1396, Тимур и неговите летописци упорито наричат балкарците качаевците - аси, и споменават за ожесточените битки. Към групата на асите в тези летописи се споменават и осетинците.Балкарски лингвисти днес са намерили хиляди думи в Балкарския, с нетюркски, а ирански или шумерски произход.”


Обърнете внимание – на авторите опитващи се да направят от кавказките балкарци българи е добре известно, че балкарците наричат себе си таулу-планинци. Ако самоназванието на балкарците е таулу, то по каква логика те могат да бъдат определени като българи?

Твърдението, че балкарски лингвисти са намерили в своя език хиляди думи с нетюрски, а ирански или шумерски произход не е подкрепено нито от цитат, нито е посочено поне едно име на учен, който да е направил това сензационно “откритие”. А и каква е логиката в балкарския да има хиляди шумерски и ирански думи и това да доказва родство с нас българите? В старобългарския няма нито ирански, нито шумерски субстрат.

Явно истината не може да бъде намерена на страницата samoistina.com, там се пускат недоказани, подвеждащи, но най-вече невярни твърдения. Каква е реалността в такъв случай? Има ли родство между балкарции българи, географските названия Балкария и България сродни ли са?
Едно нещо е напълно сигурно – балкарците са тюрски народ и езика им е разбира се тюрски. Названието Балкария идва от тюрските думи *bal/бол-много, изобилно и къар, кар-сняг. С други думи – Балкария означава страна с много сняг, а това действително е така понеже областта е планинска и е на голяма надморска височина. Все пак Кавказ е висока планина и някои върхове даже са постоянно заснежени. Най-високият връх в Европа - Елбрус (5642 м.) е на територията на Балкария.

Държа да отбележа, че това важно откритие засягащо името Балкария не е мое. Заслугата е на блогъра Илиян Вълчанов. Работата му е посочена в използваната литература.

Както вече бе отбелязано, самите балкарци наричат себе си таулу (или по-скоро таулума, а езика си тауча, малкъарча бел.моя). Като потвърждение на споменатото до този момент, представям кратък списък на думи от езика на балкарците сравнени с наши думи. За човек знаещ турски първата колонка би била разбираема.

Балкарски-Български

алма-ябълка
аскерчи-войник
байтал-кобила
въгъэмбэкъу-бразда
гу-сърце
дэ-ние
ефа-пиян
жыгей-дъб
зежэн-бягам
исын-седя
кëз-око
лячин-сокол
мангылай-чело
нек-защо
онбеш-петнадесет
сакъал-брада
тиш-зъб
топрак-земя
хау-да
угъай-не
узун-дълъг
юсю-повърхност

Както се уверяваме – нито балкарският език има нещо общо с нашия, нито името Балкария е сродно на България, нито пък самоназванието на хората познати като балкарци е сродно на нашето народностно име българи. За жалост, навярно поради звуковата прилика в имената, определени индивиди внушават, че балкарците са част от споменатите от арменските автори българи, а това не отговаря на истината.

Ето за това е хубаво да се проверява преди дадена работа бъде разпространена в интернет. Лъжите и манипулациите няма да спрат скоро, напротив, ще се увеличават защото защитниците на вредните за България теории са изплашени, че скоро ще бъдат разобличени. Не всеки, който се представя за патриот е действително такъв. Не всеки, който поднася информация галеща ухото има добри намерения.

Ние сме потомци на древен балкански народ, за това свидетелстват типичните за нас хаплогрупи. Ето и тяхната приблизителна възраст:

I2 – 13 000 години
R1b *L23 – 12 500 години
R1a – 12 400 -  4500 години.
E-V13 – 9000 години.
J2 – 9000 години
G2 – 13 000 години.

Над 80% от представителите на българското население се явяват потомци на хора, които са обивали Балканите през Мезолита, Неолита, Халколита и Бронзовата епоха. Това е доста преди времето на Потопа, това е хиляди години преди избухването на Троянската война, това е и причината гърците да наричат дедите ни – първородните на земята. Предците ни наистина са били първородните деца на нашата земя.

Те са били първите, които са засели жито, лимец и пшеница в Европа. Те са били първите, които са изкопали медна руда и стопявяйки я са добили най-стария метал-медта. Те са били и първите, които са се научили да добиват злато от реките, а и да изработват изделия, които дори и днес изумяват със своето майсторство.

Бивайки първият високо развит народ на Европа, древните ни предци са повлияли всички хора, които са срещнали по време на своите преселения. Влияние и общи корени обаче са две напълно различни неща. Ние можем да се гордеем с приноса на дедите ни в оформянето на културата и държавността на други народи, но не бива да преминаваме границата на разума наричайки българин всеки, който е повлиян от предците ни наричани от Омир, Тукидид, Херодот и др. с името траки.

Използвана литература:

П. Петков, Българите: историята на едно уникално пътуване : 30 000 километра в търсене на прародината, Изд. Труд, 2007;

Извори от интернет:

И.Вълчанов, 09.02.2016 10:49 - Как бяха измислени “волжките българи”. Хронология и технология на измамата – трета част (посл.вид. 29-12-2019)

Е.П. Алексеева "Карачаевцы и балкарцы древний народ Кавказа" (посл.вид. 29-12-2019)

Булгары Возрождение (посл.вид. 29-12-2019)

Genetic characterization of Balkars and Karachays according to the variability of the Y chromosome, Human Genetics, Published: 11 February 2017, M. A. DzhaubermezovN. V. EkomasovaS. S. LitvinovR. I. KhusainovaV. L. AkhmetovaN. V. Balinova & E. K. Khusnutdinova (посл.вид. 29-12-2019)


Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians, European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, The Netherlands, May 28 - 31, 2011, S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2 (посл.вид. 29-12-2019)

Българи в Русия, Северен Кавказ, Република Кабардино-Балкария (посл.вид. 29-12-2019)


Бат Баян и Кавказка България (посл.вид. 29-12-2019)


Бол - From Old Turkic bol‎ (bol) (compare Kazakh мол (molabundant, large)), from Proto-Turkic *bol (abundant, full). First attested in 1312. (посл.вид. 29-12-2019)


Къар- от пратюркск. *kār, *Kiār «снег», от которой в числе прочего произошли: др.- тюрк. qar, азерб. qar (гарقار), башк. ҡаргагаузск. kaarказахск.шорск. қаркаракалп. qar (қар), караимск., кирг., ногайск., южн.-алтайск. каркарач.-балк., крымчакск., кумыкск. къар, кр.тат. qar (къар), османск. قار (kar), тат. кар (qar), тофалар. ӄартувинск.хакас.,урумск. хартур. karтуркм. garузб. qor (қор), уйгурск. قار (qar), якут. хаар и др. (посл.вид. 29-12-2019)


Карачевцы и Балкарцы (посл.вид. 29-12-2019)


Карачевцы и Балкарцы (посл.вид. 29-12-2019)

21.12.2019 г.

ДРЕВНИЯТ ПРОИЗХОД НА ПРАЗНИКА КОЛЕДА -БЪЛГАРСКОТО СЛЪНЦЕ


Ние българите умеем да пазим духовното си наследство. Въпреки няколко жестоки чужди окупации, въпреки страшния геноцид извършен върху народа ни, дедите ни упорито са се придържали към старите си обичаи. Един от тях, може би най-големият е Коледата.Атмосферата по време на този празник е особена. Не само заради празничната трапеза настроението ни е приповдигнато. Има и нещо друго, сякаш всички ние инстинктивно усещаме, че се случва нещо важно. Нещо, което е много древно и се е появило в далечните, незапомнени времена от зората на човечеството.

Официално думата Коледа не е наша. Приписва ѝ се латински произход, като се казва, че идва от латинското calendae първият ден на месеца. Действително, нито може да се оспори нито вековното римско присъствие в земите ни, нито пък трябва да се отричат латинските заемки в езика ни. Думата коледа обаче не е една от тях, в никакъв случай! Тази дума, а и самият празник е по-древен от Римската Империя!

Езиковедите не са обърнали внимание, че calendae е заемка в латинския. Там няма обяснение за нея защото думата е от пеласгийски произход. Това е установено преди повече от половин век от фламандския учен Алберт Йорис ван Виндекенс. (A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehelinque, Publications Universitairs, Institut Orientaliste, Louvain, 1952, c. 143).

Пеласгите са древен балкански народ делящ един произход с траките. Според Вл. Георгиев (цитиран от К.Порожанов) тракийският/пелазгиският език е говорен на Балканите още по времето на Неолита - VII хилядолетие преди Христа (Общество и Държавност у Траките, с.43).

Някои може да зададе въпроса: Какво ще правят трако-пеласги при древните римляни и как така са ги повлияли? Който е чел "Естествена История" на Плиний Стари знае, че този автор определя не гърците, а пеласгите като разпространителите на азбуката в Лациум:

“…litterarum usus. in Latium eas attulerunt Pelasgi.Plin.HN, VII.193. 

Плутарх отива по-далеч разказвайки, че според древните легенди Рим е основан, не от кой да е, а от пеласгите. Те били силен и войнствен народ, който покорил много други. Когато тези стари балканци пристигнали на Апенинският полуостров, те основали свое селище, което назовали Rome -сила на оръжие (раменъ означава силен на старобългарски )

"Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome." Plut.Rom.I.1.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html

Страбон разказва за идване на траки и венети в северните части на Апенините не дълго след края на Троянската война – Strab.XII.3.25: Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias ." - Strab.XII.3.25


Пишейки за царете от троянски произход, Тит Ливий споменава владетели с тракийски имена: Атис, Капус, Капетус: “… from Atys Capys, from Capys Capetus Liv.I.3

Балканските колонисти са оставили много следи на Апенините. Голямо количество топоними там нямат никакво обяснение на латински, но за сметка на това не само притежават трако-пелазгийска етимология, но и имат успоредици в Тракия. Като пример могат да се посочат Адрия/Атрия, Брентесиум, Висентиум, Дола, Калатия, Калис, Каларна, Калетра, Перусия, Пирги, Полентия, Руселе, Салапия.

А в названията на градовете Сентиум и Сатрикум срещаме даже имената на тракийските племена синти и сатри. Плиний разказва за присъствие на племе с име дарди (в Тракия живеят дарданите бел.моя) на Апенините. Те обаче били избити още в древността – Plin.HN.III.104.

Да видим обаче какво означава името Коледа? В древността се е смятало, че на този ден слънцето се ражда и се разгаря с нова сила. Не случайно месец декември е носил името Коложег, т.е. разпалване, разжегване на слънцето, на което се е гледало като на огнено колело (коло). Другото име на Коледа у нас е Божич, то идва от думата Бог, отговаряща на тракийската Багос/Багайос и ведическата Бага, която има значението слънце. 


   Слънчеви символи по скали край Палеокастро, Сакар Планина
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Paleokastro_2.jpg?1472472030124
http://www.wikiwand.com/bg/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%80%9E%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%E2%80%9C

Нашите предци са считали слънцето за върховно божество. Софокъл не случайно казва, че слънцето е най-почитаното божество на конелюбивите траки (цит. Fol, Marazov, Thrace and Thracians, p.39). Taка разбираме, че Коледа е древна дума за трако-пеласгийския празник на слънцето. То е било олицетворявано с огнено колело, което светва с нови пламъци в определен период от време.


                             Слънчево светилище край Татул, снимка Мартин Константинов

Неслучайно Рождество Христово е на Коледа. Доброто винаги е отъждествявано със светлината, а Христос е най-голямото добро, което светът е видял. Нека не забравяме думите на Св. Йоан:

4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.
5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
6. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;
7. той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.
8. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
9. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света.Неслучайно дедите ни стават първите християни на Европа въпреки зверските преследвания. Религиозната доктрина на предците ни е представяла същите идеали както и Христовия завет. Смиреността, постененето, търсенето на духовно извисение са типични за ктистите – духовниците на траките, наречени в по-късни времена българи.

Партеногенезисът, т.е. непорочното зачатие е добре познат феномен във вярата на предците ни. Те познават и принципа на възмездието – наказанието на злите и порочните в отвъдния свят. Разликата между старата религия на предците ни и учението на Христос е в това, че то не е мистерия, до която се допускат само определени хора, а е достъпно за всички. Няма богат и няма беден, няма силен и няма слаб – всеки може да намери себе си в учението на Спасителя.

Уникалното при нас е това, че сме взели най-доброто от Христовия завет, но не сме забравили корените си. Новата вяра не е заличила стария духовен свят, а се е сляла в него в здрава спойка, толкова здрава, че въпреки изпитанията вече повече от две хиляди години устоява на атаките на злото.

На Коледа не само слънцето се разпалва, но Бог ни дава възможност да пречистим своята душа и да поставим пламъка на любовта в сърцето си както подобава на благородни хора. Разгарящият се огън на слънцето унижощава тъмнината и студа, a нашите пречистени мисли и желания отнемат силата на злото. Нека по време на празниците да потърсим доброто в нас  и да почетем нашите деди, които бяха народ на светлината!

Весели празници на всички родолюбиви българи!

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=SKM22I05_7s