30.05.2019 г.

ДВАДЕСЕТ ВАЖНИ ФАКТА, ЗА КОИТО ИСТОРИЦИТЕ НИ СИ ЗАТВОРИХА ОЧИТЕ


Всеки от нас харесва особените изказвания на интелигентни хора. Аз не правя изключение и преди повече от тридесет години книгата “Латински Сентенции”, стана мое любимо четиво. В нея наистина имаше мъдрост, там намерих забележителни неща, които останаха завинаги в паметта ми. Сигурен съм, че е така и при много други хора. Често срещаме нещо впечатляващо и не просто го запомняме, но дори и го предаваме на приятели, познати и т.н.

Не всяка интересна сентенция обаче, било тя латинска или друга е правдива, не всяка съдържа истинска мъдрост. Като пример може да се посочи добре известната: “Истината се ражда в спора”. Това не е вярно, никога не е било вярно, просто няма как, невъзможно е. Аз лично смятам, че истината се ражда не в спора, а в културната беседа, при която бива поднесена точна, ясна и неотклоняваща се от действителността информация.
                                                
По време на спор, опонентите желаят на всяка цена да наложат своята гледна точка, като невинаги борбата им е с почтени методи. Има и друго, ако определен човек през целия си живот е защитавал нещо невярно, дали ще намери смелост да го признае? Дали ще може да наведе глава и да каже, че не просто е сгрешил, но и, че е помагал на лъжата да замъгли съзнанието на мнозина други? Колцина имат смирението, а и духовната сила да сторят това? Всъщност, познаващите смирението и имащи духовна сила никога не застават на страната на заблудите.

Не, истината не се ражда в спора, отдавна съм се убедеил в това. Когато представях на противниците си необорими аргументи, те просто се оттегляха мълчаливо. Като няма шум, няма и привличане на вниманието към това, че са загубили. Не притежава ли някой чест и достойнство, няма надежда за ползотворен спор.

Трябва да добавя и нещо друго. Неотдавна един от читателите ми спомена много интересно изказване на американския интелектуалец Ъптън Синклер: “Няма как да обясниш някому нещо, ако заплатата му зависи от това да не те разбере.”

Точно такова е положението и с повечето от противниците ми, за това аз карам по своя път: представям точна, ясна и неотклоняваща се от реалността информация. Българите са умни хора, като им се даде база за сравнение, те сами могат да разберат кое е вярно и кое не е.

В миналото мнозиха бяха оплетени в капана на заблудите по простата причина, че липсваше база за сравнение, а и достъпа до ценната информация бе ограничен за шепа избрани хора. Волю-неволю трябваше да вярваме на хората накичени с титли (както се оказва сега - в доста случаи без покритие).

Вече съм напълно убеден, че много преди за излезат резултатите от генетичните проучвания на народа ни, специалистите са разполагали с предостатъчно информация, която им е позволявала да оповестят, че като цяло, ние българите сме нещо уникално – реликва от древността, народ, който е успял да се запази на собствената си територия в продължение на около десет хиляди години.

Ако това твърдение ви звучи странно, обърнете внимание на следните важни неща, които историците ни не са взели под внимание:

1.Още през 1938 г. са оповестени резултатите от мащабни проучвания на българския народ, като става ясно, че ние стоим твърде далеч от народите на Азия. Тези данни показват, че Васил Златарски - основоположникът на българската историческа школа се е лъгал и защитаваната от него теория е невярна. Естествено, никой историк не дръзва да ползва неудобната информация.

2.През 1959 г. са публикувани резултатите на нови, също така мащабни антропологични проучвания, които отново доказват, че предците ни няма как да са дошли от Азия, а което е и по-важно: излиза, че повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски тип – клон на средиземноморската раса, т.е. от гледна точна на антропологията, повечето от нас със сигурност са потомци на хората, които в далечното минало са наричани траки и пеласги. В продължение на дванадесет години, никой не посмява да коментира или ползва издаденото от БАН проучване и свързайки го с първото да обори аргументирано властващите вярвания.

3.През 1971-та година, имайки предвид тези проучвания, проф. Димитър Ангелов споменава в книгата си Образуване на Българската Народност следното: “Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.” 

Останалите колеги на проф. Ангелов мълчат, а и самият Ангелов, макар дръзнал да публикува една неудобна част от изследването, не посмява да спомене другият важен извод, а именно това, че дедите ни в никакъв случай не са били тюрки. Ако този наш историк имаше подкрепата на колегите си, със сигурност би дал и данните събарящи теорията на Златарски, Иречек и др., но сам човек няма как да се опълчи на системата, резултатът ще е печален, дори страшен. Съдбата на д-р Ганчо Ценов показва какво се случва с такива хора.

4.Кръвта е нещо важно, но също така е важно и един народ да запази древната традиция на своите предци. Нашата е запазена смайващо добре като се имат предвид няколкото жестоки чужди окупации и подтисничества. През 1972-ра година проф. Евгений Теодоров споделя неудобните дори и днес за определени хора думи: Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни…. те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ 

Проф.Теодоров не е самотник, не е единственият етнолог, който е успял да намери важни неща за корените на народа ни. Акад. Иван Венедиков свързва обредите по Еньовден с древните ритуали провеждани в светилището на Делфи, а в Русалийските игри намира остатъци от култа към Залмоксис. Проф. Иваничка Георгиева смята, че особеният статут на Св. Марина е ехо от култа към Бендида, а в образите на Св.Модест и Св. Илия се крият християнизираните образи на Хермес и Тракийският Зевс, който само при траките е изобразяван на колесница. Почти всички етнолози и фолклористи са единодушни, че честването на Трифон Зарезан е още живия култ към бог Дионис. Това е мнението на акад. Михаил Арнаудов, акад. Иван Венедиков, проф. Иваничка Георгиева и още много други. В работата на Борис Илиев “Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес“ са представени интересни, а което по-важни - убедителни доказателства за култа към майката на Дионис при нас българите дори и в ново време. Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов преставя много интересна работа, в която е разгледан един особен обичай в региона на Етрополе. Д-р Стефанов вижда в честването на празника на Св. Атанасий остатъци от култа към древния Сабазий. Дори и днес участващите в празника подвикват Сабой, Сабой, макар да са забравили какво означава това.

A това, че култът към Тракийския Конник е запазен в честването на Гергьовден не се отрича дори от скептиците. Ясно е и, че обредите Герман, Ладуването, поманата, нестинарството, сурвачката, мартеницата  и т.н. са древно балканско наследство

Къде обаче са остатъците от тюрски и ирански религиозни обреди? Защо такива отсъстват напълно? Защо в именната ни система отсъстват напълно теофорни имена вдъхновени от названията на ирански или тюрски божества, но за сметка на това броят на българските теофорни имена свързани с название на тракийски божества са много?

5.Ценен е и приноса на проф. Николай Колев, според когото: “Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:  I, II и IV тип рала за обработка на земята, вършитбата с диканя, култивирането на лозята и направата на вино, трансхуматното (подвижно) животновъдство, носенето на опинци и ямурлук от пастирите…”

6.Оказва се, че ние българите сме наследили не само физическия тип, но и културата, която е създадена от Залмоксис, Орфей, Тамир, Лин, Евмолм и още много други светли личности. Българският селянин пък е съхранил даже облеклото на синовете на Арес, накарали да треперят не кой да е, а римските легионери.

Разбира се важно е и друго – езикът. Доста по-рано от проф. Теодоров, през 1958-ма година, акад. Владимир Георгиев стига до заключението, че: “ ... разликата в нашите днеши названия Янтра и Етър се дължи на якане и екане... следователно откриваме в тракийския същото явление, което представлява една от най-характерните черти на нашия език.”   

7. Историците смятащи старите българи за дошъл от Азия народ, не са пожелали да използват споменатата до този момент важна информация в работите си, като списъкът с пропуски не свършва тук, а е плашещо дълъг. През 1966-та година Веселин Бешевлиев завършва работата си “Ирански елементи у първобългарите”, като тя е представена през 1967-ма година на конференция в Москва. Старобългарските имена Аспарух, Борис, Кубрат (Кроват бел.авт.), Мостич, Персиян, Расате, Гостун са сравнени с ирански имена, но не е отворена и дума за тракийските Аспиос, Борис(кос), кровизи, Мостис, Прусий, Раскос, Гастос. He e отворена и дума за родството на тракийските имена Бурил, Бузос, Войнес, Телеф, Токей, със старобългарските Борил, Бузан, Воин, Телец, Токт.

Обективна наука ли е това, можем ли изобщо да говорим за наука при условие, че всички данни, които свързват Аспаруховите българи с древното балканско население биват упорито игнорирани?

Mонета на тракийския цар Мостис, чието име е съпоставимо със старобългарското Мостич
http://www.wildwinds.com/coins/greece/thrace/kings/mostis/deLuynes_1822.jpg

8.Подложилите на анализ вярата и културата на старите българи учени, споменават нашият владетел Крум и това, как той заповядва да бъде направена ритуална чаша от черепа на опожарителят на Плиска – император Никифор. За това, че абсолютно същият обред се среща в Тракия дълги векове по-рано, не се казва нищо, а Луций Аний Флор е ясен:”траките пият от чаши направени от човешки черепи.” Дали никой от нашите историци не е бил запознат с работите на Флор, или пък е счетено за нормално фактите показващи, че старите българи са местен народ трябва да бъдат премълчани?

9.Един от най-ранно проучилите военното дело на старите българи е Геза Фехер. Той правилно определя дедите ни като конни стрелци, но защо си е затворил очите за това, че преди около две хиляди и петстотин години Тукидид нарича северните траки ипотоксоти - конни стрелци? Та нима тези северни траки не обитават същата тази област, в която е локализиран Аспаруховия Онгъл.

10.Историците ни смятат, че старите българи са говорили език, който е от различна група в сравнение с днешния български. Едни изследователи причисляват речта на дедите ни към тюрските езици, а други към иранските. Никоя от двете групи специалисти не обяснява мистерията: Защо в цялата старобългарска ездаческа терминология няма нито една тюрска или иранска дума?

Нито кон, нито кобила, жребец, седло, юзда, стреме, лък, тулъ (колчан), стрела, тетива, острие, яздя, ездач и т.н. не спадат към тюрското или иранското езиково богатство. За сметка на това, тракийската ономастика намираме Коне, Кобилатус, тула-,  Уздика, Асдул, Ездикая и др., но това явно не трогва никого. Сякаш съществува табу всяка връзка на старите българи с местното балкански население да бъде избягвана. Дори да не разполгахме с тракийските думи показващи, че българската ездаческа терминология е от балкански произход, учените са осъзнавали прекрасно какъв сериозен проблем е пълната липса на ирански, или тюрски термини, като разбира се това не е споделено нито със студентите, нито със широката публика.

11.Проф. Йордан Андреев и проф. Андрей Пантев са учени, които уважавам, но не мога да се съглася с тяхното тълкуване на един особен обред извършен от княз Крум. Става дума за жертването на хора и животни недалеч от Златната врата на Константинопол и твърдението, че "Тангра ще да е бил жесток бог", щом за умилостивяването му са били необходими и човешки жертви.

Та нима водещият мирмидони Ахил Пелеев не жертва много хора и животни на кладата на роднината си Патрокъл? Синът на Тетида не е бил поклонник на Тангра, а почита Зевс Пеласгийски, чието име самотракийците тачат под имет Ден – название обяснимо със стблг. дьнъ, според акад. Георгиев.Защо никой историк, който е писал за денията на княз Крум край Константинопол, не прави връзка с обреда извършен от Ахил, при условие, че Йоан Малала смята българите от своето време за принадлежащи на народа, който Ахил е предвождал по време на Троянската война?  

12. Един особен аспект на старобългарската религия е жертването на кучета. В работата си “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Веселин Бешевлиев споменава  свидетелството на Теофилакт Охридски, който нарича българите “народ непознаващ Христа и служещ на скитското безумие, кланяйки се на слънцето, луната и други звезди, а даже принасяйки жертва на кучета.” Странно е как учен със завидна ерудиция не е забелязал паралела с култа към тракийската богиня Зеринтия, в чиято пещера се принасят в жертва кучета. Още по-голям парадокс е това, че самото име на Зеринтия е обяснимо със стблг. звѣрѧте. Не само култът е местен, но и названието на богинята, в чиято пещера биват жертвани кучета е българско. И това е без значение? Редно ли е това да се игнорира? Нима данните не хвърлят ясна светлина върху въпроса - каква е била религията на българите от ранното Средновековие?

13.Всеки сънароднник знае за особения символ IYI, но на малцина е известно, че най-рано този знак се среща на Балканите – отпреди около 7000 години. В Южните Балканите знакът се среща и през Бронзовата епоха, а по време на Античността го има и гравиран на мраморна плоча, някога стояла в маслинената горичка край приадлежащата някога на траки и пеласги Атина. Не е ли това силна индикация, че старите българи са местен народ? През 1997-ма година, Стамен Михайлов представя на колегите си ценната информация съдържаща резултати от изследвания на Тодорович, Церманович, Бенсън, но никой не я използва адекватно. Всъщност, поне по мои сведения никой не я използва изобщо, какво остава да я популяризира до такава степен, че важните данни да станат обществено достояние.

14.Същият археолог - Стамен Михайлов, представи доказателства за това, че появата и развитието на старобългарската чернолъскава керамика е на Балканите, като уточни, съдове с механично излъскана повърхност се появават у нас още през Енеолита (времето, в което на Балканите съществува и знакът IYI бел. авт.). Не се ли събраха много случайности???

15.За датировката на първата ни столица Плиска се води война отдавна, като със зъби и нокти се защитава виждането, че строежите са започнали през пред Средновековието. Общо взето се тиражира следното: "дошъл водещият номади хан на юг от Дунава, поограбил византийците и като позабогатял с ограбеното, извикал сирийски или др. чужди майстори да построят Плиска - перлата на ранносредновековната архитектура ..."

Професионалистите признават, че по време на Античността, в Тракия има традиция на строеж с едри квадри, знае се, че има исторически извор, в който се твърди, че Константин Велики е финансирал издигането на Плиска, Преслав и др. с огромната сума от шестотин златни кентинария. Известно е, че през Средновековието дори Византия не може да си позволи такива грандиозни строежи като тези на Плиска и Преслав, но старото виждане не се променя, а оборващата го информация бива ингорирана. 

Та нима не е повод гордост това да се признае, че от уважение към дедите ни, император Константин Велики е финансирал строежите на Плиска и Преслав, като строителите са били местни хора - българи? Защов такъв случай учените ни напират да търсят строители от Сирия, Армения, Иран след като няма нито един извор, в който да има дори бегло споменаване на такова нещо???

15. В началото на ХХ век д-р Ганчо Ценов пише за създадената през IV век карта на Св. Йероним, на която е написано Мизия също и България, но тази ранна датировка събаря старата, създадена от чужденци теория за произхода на народa ни и названието България бива обявено за добавено по-късно. Реално причина за това няма тъй като останалите топоними от картата са древни, а и имаме свидетелствата на Йоан Никиуйски, който описвайки събитията от 513-515-та година казва, че военоначалникът Виталиан се завърнал в Провинция България. Разказвайки за същите тези събития- 513-515-та година, Йоан Зонара пояснява, че император Анастасий изградил защитното съоръжение Дългата стена, за да предпази от нападенията на българите. Дългата стена не е на Дунава, не е в проходите на Стара Планина, а в близост до Константинопол, Южна Тракия. Къде трябва да са живели българите, за да се прави стена за защита от тях на около 60 километра от столицата на империята? По времето на император Зенон 474-491 българите са на Балканите и то не само край Дунава защото през 499 година разбиват римска армия край Чорлу, недалеч от Константинопол. Нима информацията представена от д-р Ценов не е логична и правдива, защо е отречена тогава?

16.Геза Фехер пише за особената прическа на старите българи, като обяснява, че част от косата е остригана, а друга е оставяна да расте дълга. Точно това е прическата на пеласгът Тезей, който е и основателят на Атина. Разказвайки за прическата му, Плутарх обяснява, че тя е типична за траките абанти и мизи, като даже обяснява, че причината е практическа – да не може противника да те хване за перчема. Тези важни подробности не се отбелязват от историците ни, за които отъждествянането на българи и мизи ще да е било грешка на старите автори.Изображение на Ахил Пелеев с бръсната глава и кика-прическа типична за старите българи

17.Освен особената прическа, за старите българи е характерно още нещо, което също е доста необичайно. Става дума за изкуствената черепна деформация. Това не е чужда за земите ни практика, напротив, среща се още през Каменната епоха както споменава Йордан Йорданов. 

Александър Монгаит пък пише за изкуствена черепна деформация сред населението на Черноморските степи от Бронзовата епоха. Посоката на разпространение на особения обичай е пределно ясна. 

През 1957-ма година американски екип разкопава могилата на фригийския цар Мидас. Оказва се, че прочутият с богатството си монарх е изглеждал доста странно поради изкуствената деформация на черепа си. Дори американските археолози да са отложили публикациите си с двадесет-тридесет години, поне до края на 80-те години на ХХ век, вече е било добре известно, че фригите, а и останалите траки практикуват изкуствената черепна деформация. 

През 2000-та година Стефан Йорданов оповестява в “Тракийският Воин”, че някои от установилите се в Мала Азия трако-пеласгийски племена познават черепната деформация. Почи двадесет години по-късно, никой не посочва изкуствената черепна деформация като общ белег между старите българи и древнобалканските народи.

18.Днес облеклото вече не е белег на национална принадлежност, но в древността не е било така. Късата куртка и тесните панталони на старите българи са доста по-различни от шалварите на бактрийците и дългият им широк кафтан. За сметка на това, точно типичното за старобългарските бойци удобно, позволяващо бързи действия облекло, се среща на Балканите в дълбока древност и е облекло на трако-трояните.Възстановка на дрехата на трако-троянските бойци, тясната куртка, тесните панталони и закривената напред шапка са основни белези на този древен тип облекло
https://christogenea.org/images/32-greek3-300.jpg

19.От значение за историята на старите българи е и тяхната руническа писменост. За знакът IYI вече бе споменато, че се среща на Балканите още преди пет хиляди години.По-интересно е това, че над четиридесет старобългарски руни съвпадат по форма със знаци от Линеар А и Линеар Б, а за тази писменост Джейн Елън Харисън смята, че е създадена от Орфей. Още по-интересно е, че ако на руните от розетката от Плиска дадем стойности на еквивалентите знаци на Орфеевата Линеар Б, ще получим смислени български думи: лоно, пек, вопъл, буря и т.н. 

Розетката от Плиска е открита от Станчо Ваклинов в началото на 60-те години на ХХ век, а по това време Орфеевата писменост Линеар Б вече е разчетена. Нужно е било някой специалист само да даде звукова стойност на руните въз основа с приликата им с писмеността, с която според Юрий Откупщиков, на микенски документи е гравирано името Дуло. Това име Откупщиков сравнява с тракийските Дулес, Дулас и др. То се среща и по тухли от Античността намерени при разкопките на Плиска, но уви – няма кой да го сравни с българското родово име Дуло, а за останалите пропуски няма какво да говорим, просто не зная как да формулирам игнорирането на планини от важна информация.

20.Всички споменати до този момент неща са важни за историята ни, но са поставени в сянка, за да не пречат на общоприетите виждания, според които старите българи в никакъв случай не са местен народ, а пришълци от Азия. Това аз в никакъв случай не мога да приема за научен метод, трудно ми е да повярвам и, че се касае за невинна грешка. Едно-две неща могат да бъдат пропуснати, но не и огромно количество данни, за които е характерно това, че са неудобни на поддръжниците на официалните теории. 

Последният важен, но като цяло игнориран факт е това, че през 1980-та година излизат резултатите от интересни антропологически проучвания. Този път те засягат скелетни останки от Каменната, Меднокаменната, Бронзовата и Желязната епоха на Балканите. През 1984-та година, авторите Петър Боев и Славчо Чолаков оповестяват откритието си:Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “

Благодарение на проучванията от 1980-та година (излезли през 1984-та година), ние разбираме, че няма как населението създало блестящата енеолитна цивилизация, да е унищожено, или прогонено от прототракипрез Бронзовата епоха. А благодарение на антропологичните проучвания от 1938-ма и 1959-та година, става ясно, че повечето от нас спадат към същия тип както и древното балканско население наречено траки и нямаме нищо общо с народите на Азия. Налице е приемственост – от Каменната ера до ново време.

Нима въз основа на представените в тази работа доказателства не е справедливо да се каже, че ние сме нещо уникално – реликва от древността, народ, който е успял да се запази на собствената си територия в продължение на около десет хиляди години?

Нима нямаме право да претендираме, че историята на Европа започва с нас? Все пак на наша територия е открито колелото, при нас започва най-ранната обработка на злато, мед, а и желязо. Наши са най-древните европейски градове, наша е и най-древната писменост. Организираното земеделие и скотовъдство, предизвикали неолитната революция на континента ни и спомогнали на много народи да оцелеят, тръгват на запад, север и изток от Балканите.

Нашите претенции не са безпочвени, не са нещо пресилено, а самата истина. Тя трябва да бъде чута, осъзната и приета от всички прогресивни хора.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=I7uc9rZcGa0

194 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много хубава статия . Изглежда има нещо вярно в това , още повече , че генетичните изследвания сред българското население, направени наскоро, говорят за това , че ние сме преки наследници на траките, а не славяните от Русия или Полша.

   Изтриване
  2. До кога сме били човекоядци-човешки жертвоприношения?!?

   Изтриване
  3. Истината винаги е само една и за нея не може да има спор. А когато двам или трима спорят за нещо, техният спор може да роди само компромис, но това не е истината за спора. Благодаря за есето.

   Изтриване
  4. Анонимен4 май 2022 г., 21:43 ч. На вашия въпрос - До кога сме били човекоядци-човешки жертвоприношения?!?, ще отговоря - За вашия народ не зная, вие не си казвате името, но НИЕ БЪЛГАРИТЕ сме първите в Европа, който са се очовечили. Това ни е направило духовно извисени, но и лесна плячка за такива като вас.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов адмирации за труда , който сте положили за нашето историческо обогатяване.Да живее Ббългария

   Изтриване
  6. Благодаря за есето. Всички го осъзнаваме и колкото повече се пише и дават писмени и материални доказателства, толкова повече устоите на истината за произхода ни и самочувствието ще укрепва, а устоите на лъжите ще се сриват като колода от карти след повей от вятъра

   Изтриване
 2. Аз питам съвсем културно - колко ви плащат от Масква, за да заблуждавате българския народ че има нещо общо с траките? Траките славяни, рашките славяни, демек България е рашка?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно на Москва подобни ровичкания и доказателства са крайно неудобни.Защото иначе ще трябва да преосмислят темелите на духовността си.

   Изтриване
  2. Христина, твърденията на патриота са "умопомрачителни", нищо повече от елементарни софизми. Даже руски учени признавят двете български влияния над руския език, а пък Фасмер дори уточнява за фундаменталната роля, която играе старобългарския в оформянето на руския и сръбския.

   Влиянието в древността е от Балканите на север, запад и изток. Такива са фактите, ако някой разполага с други - нека да ги представи.

   Изтриване
  3. В наглата милиционерска манипулация, където причините се търсят точно там където най-малко могат да бъдат намерени и което се прави за да се обърка напълно стадото няма нищо културно. Така се заличават следите към истинската опозиция срещу истината. Освен това, то прилича на наглостта най-унизително да бъдем приучвани да се "гордеем" с азиатския си произход измислен от други именно за да бъде пречупен българския дух.
   скит

   Изтриване
  4. Коментират по този аргантен начин лаици, неуки и незнаещи хора, които не знаят, но и не проявяват интерес към древната история на Българите, защото руското влияние (меко казано) над България поради и заради така нареченото Освобождение научи много българи на лакейщина, а съветското влияние задълбочи това... Няма и не може да има русофили и русофоби сред истинските Българи. Те притежават само българофилство, другото е измислено за противопоставяне на народите и за държането им в невежество. Аз сам бих си определил за русофил с радост, защото съм възпитаник на руски институт в Астрахан, където осъзнах, че народите в този район са ни роднини, но не защото сме тюрки, а защото сме Българи! Но не съм Кремълофил, защото това е символ на империята, която има особен принос за фалшифицирането на българската история... Не е случайно, че един от най-видните световни Българофили е руският академик Дмитрий Лихачов, който заради твърденията си за древния произход на Българите и приноса им за създаването и оцеляването на Русия е бил дори заточен в каторга в Сибир...!?!?!? А той казва: БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ-ДРЕВНАТА КУЛТУРНА НАЦИЯ В СВЕТА (забележете, не в Европа, а в Света)... - достоен честен човек, макар и руснак, още повече, че името на Европа е пак Българско - територия наречена "Европа" е имало именно в земите на Тракия, южно от Балкана... Да не говорим за Шумерското (Българско! писмо, че работата "надебелява", а и това е друга тема, още по-древна от маркираните тук епохи... и засяга произхода на Библията... Но в самата книга на книгите е казано "Всичко тайно ще станя явно!"... И това вече се случва!!!

   Изтриване
  5. Ти си меко казано прост!!!
   Руснаците последни биха поддържали теория за каквито и да е Траки!! Там има друга доктрина на Екатерина велика, но е трудно да обясниш на човек нещо, с който ви разселят 2 вагона книги, нали така беше!?

   Изтриване
  6. Тодоре, Тодоре.......... тъпо СЪВЕТСКО парче си Тодоре.......... Екатерина развива ПАНСЛАВИЗМА, за да колонизира всичките си съседи. Славяни няма и никога не е имало, но по време на 75 годишното СЪВЕТСКО робство у нас (считано от 1944 та до ден днешен) ПАНСЛАВИЗМА е в разцвет. Именно РУСНАЦИТЕ крадат нашата история, наричат траките СЛАВЯНИ, защото така им отърва........Чети Тодоре, чети. Не вервай на партийната пропаганда на БКП, която всячески угажда на КПСС и до ден днешен....

   Изтриване
  7. Защо трябва да е платен от Москва?! Човека (Павел Серафимов) си прави труда да намери изгубената и открадната от нас история,а вие го нападате.Другите народи само да намерят някакво малко камъче и веднага вдигат шум до небесата.А при нас направо се спъваме в находки от хилядолетната ни история и (историците ни) мълчат.Японци,унгарци и руснаци са ни казвали ,че сме най-старата нация,а вие сте против.Ако не ви е интерсно е лесно,пропуснете и продъжете напред.На мен ,а и на много други будни българи ни е интересно и искаме да научим истинската си история.

   Изтриване

  8. Здравей mitko795 февруари 2021 г., 20:10 ч., аз съм на твоето мнечие, че ние сме най-старата нация и е задължително да си изискаме това, което е наше. Но проблемът се състои в това, че приемането на истината изважда на яве престъпленията на българските историци и археолози, които в услуга на други народи, унижават, лъжат и мамят българския народ. Васил

   Изтриване
  9. Аз също подкрепям мнението на Митко79. Не задължително да сме най-старата нация, но трябва да си търсим истинския произход, защото това което ни учеха и още учат явно не е истина. Чета с интерес нещата споделяни от Павел Серафимов и го подкрепям в търсенето на истината.

   Изтриване
  10. Казвам се Сергей Зайранов, българин съм и се гордея с древния ни произход. Смятам, че не бива да се отговаря на хора, които се срамуват от името си и застават зад псевдоним. Написал се е "патриот", но всъщност е ... Българомразец! Може и Ибрахим да е...

   Изтриване
  11. До Серго 4 април 2021 г., 19:33 ч.

   Никой анонимен не може да спечели хора, защото никой не обича страхливците. Анонимниците само показват, че са с гузна съвест.

   Изтриване
 3. Георги Бранков30 май 2019 г. в 14:44

  Мда, той Владимир Попов даде доказателства, че Афтохтонната теза е поръчка на Коминтерна и Москва. Това май означава, че Вие работите против България, как не Ви е срам бе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Бранков, нямам представа кой е Владимир Попов, но съм абсолютно сигурен, че не е представял доказазателства. Причината е проста - вижданията за местния произход на българите са много по-стари от появата на коминтерна. За древния балкански произход на българите са писали Георги Раковски, Цани Гинчев, Ганчо Ценов, Никола Йонков-Владикин и др., и то във времената преди появата на коминтерна.

   За местните корени на народи ни пледират също духовните лица Архимандрит Кирил Рилски и Иван Селимински.

   Предполагам, че Владимир Попов е или студент, или се подготвя за докторантура. Около 80% от противниците ми са точно такива лица, но от тяхното мнение не се притеснявам изобщо. Тези хорица не могат да представят факти, разчитат на внушения и клевети. Всеки интелигентен човек ще прозре намеренията им.

   Изтриване
  2. Не ми стана ясно, как доказването че родината на Българите са Балканите може да бъде в услуга на Московието?

   Изтриване
  3. Преди време един бивш милиционер, днес изживяващ се като борец против комунизма, пусна мухата, че от Кремъл са наредили да се твърди, че българите са местен народ. Невероятно тъпо изказване на въпросния господин, но подхождащо на нивото му. Странното е, че други, уж по-умни хора се хващат на глупостта.

   Изтриване
  4. Бранков, какъв Коминтерн, каква Москва, какви пет лева! Не знаеш ли, че така наречения Коминтерн е създаден и доминиран от евреи. Същото се получава с новия Коминтерн - САЩ, също само евреи, както и в Западна Европа. Не те ли е срам бе, еврейска подметко. И нека собственика на блога да не премахва коментарите наричащи нещата с истинските им имена, колкото това и да не е политкоректно съгласно "западната" номенклатура.

   Изтриване
  5. До Анонимен31 май 2019 г., 17:59 ч.

   Господине, авторът на блога няма време да се занимава с одобряване на коментари. Признавам най-откровено обаче, че ако одобрявах, този ваш коментар нямаше да допусна.

   Уважавам правото на всеки да изкаже мнението си, но ако го прави по спокоен и културен начин. Нямам нищо против някой да критикува остро, да каже нещата с истинските им имена, но когато този някой се крие страхливо, се създава впечатление, че въпросният индивид е евтин провокатор целящ компрометирането на блога.

   Докажете, че не е така, регистрирайте се, коментирайте с истинското си име, така всеки ще знае, че сте искрен, а не евтин провокатор и мой враг.

   Изтриване
  6. Мдааа, той Коминтерна измисли македонска нация, за да заличи общите ни тракийски корени, той Коминтерна създаде оста Москва-Белград-Атина, за да изкара гърците наследници на нашата древна култура а нас късни пришълци, за да могат гърците и сърбите да претендират за наши земи. Боже, какво ли Ви се върти из главата ? Може би едно голямо Мда.

   Изтриване
  7. Все пак "родоначалниците" на "съвременната" българска история са евреите Шафарикр и Иричек..... Да не забравяме този факт. Омразата и ненавистта на евреите към българите християни е пословична и не е от вчера....Фактите сочет че след Батенберг все от евреи сме управлявани и до днес.... Може да се зададе въпроса защо трите национални катастрофи на България в новото време са тяхно дело, ако не са те решавали съдбините на България и до днес.

   Изтриване
  8. Никакъв Коминтерн не е казвал,че сме местни,това е лъжа!Комунистите се учат,че сме някакви мелези от някви и малко поизмрели или траки..

   Изтриване
 4. Г-н Серафимов, разбира се, че при Вас е невъзможно истината да се роди в спора, тъй като Вие отхвърляте онези които оспорват думите Ви. Обявявате ги за казионни, платени, консервативни, и т.н. и т.н. и с това просто премахвате отсрещната страна. От една страна вие не ги приемате, а от друга те не биха дискутирали нищо с човек който ги отхвърля.

  Древният мъдрец е казал, че истината се ражда в спора, но е имал предвид спорът на научната дискусия, а не идеологическите препирни.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми остава нищо друго освен да спомена поговорката: Крадецът вика - дръжте крадеца!

   Каква е моята идеология? Нима не показвам точно и ясно с какво не съм съгласен и защо не съм съгласен? Не съм употребил обидни епитети когато говоря за учените, чиито изводи критикувам. Щеше да е хубаво и Вие да правехте така - конкретно да посочите защо не съм прав.

   Изтриване
  2. Точно така „проф.“, „древният мъдрец е имал предвид спорът на НАУЧНАТА дискусия“ понеже е завършил твоя факултет, където ти си му бил преподавател...

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, идеологията Ви е автохтонизма, като идеологията е оформена от Г.Ценов.

   Какъв е смисъла да посочвам защо не сте прав, при положение че това ще е чиста загуба на време в двадесет точки. Щом се подредили този списък значи наистина няма смисъл човек да се занимава. И това не е защото нямаме аргументи, а защото просто няма смисъл. Щом сте сложил в списъка Плиска, за която е абсолютно сигурно, че не е античен град, значи няма смисъл. Вие принизявате всички направени до момента археологически разкопки, като аргумента Ви е това, че на Балканите имало квадрови градежи, и че в някакъв късен тескт е написано нещо за Плиска. Това не са аргументи, както ви беше посочено преди време в поредицата публикации по темата.

   Безмислено е да се коментира каквото и да е при положение, че не мърдате и на йота от това което сте си навили на пръст. Всичките Ви приказки, че разкривате някакви истини са пропиляна енергия. Тези приказки са подходящи за хората които не разбират нищо, но не минават пред историците. И това не е защото са платени конспиратори бягащи от спор по повдигнатите въпроси.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. До проф. Д.И.

   Не зная как отъждествяване виждане с идеология, за мен е странно. Прочее, виждането, че българите са местен народ не е оформено от Ценов. По-рано от него Георги Раковски, Цани Гинчев, Никола Йонков Владикин, а идруги са смятали народа ни за местен.

   Не казвам, че Плиска е античен град, а, че строежите са започнати през Античността. Колкото до "доказателствата", че тази наша столица е средновековна, държа да напомня, че Богдан Филов, Веселин Бешевлиев и др. са смятали, че в ранния си етап на развитие, Плиска е била римско укрепление. Това, че след време тези учени се отмятат от старото си виждане, поне за мен е индикация за оказан натиск.

   Не подценявайте обикновите хора. Те нямат титли, нямат и академично образование, но могат да мислят.

   Изтриване
  5. Иво Иванов31 май 2019 г. в 9:55

   Нека Проф Д.И. Да си напише доводите си, няма лошо.
   Автохтонната теория е единствено полезна не само за българите, но и за погърчените гърци по цяла Гърция, Румънци, Украинци, Молдовци, Албанци, Черногорци, Босненци, хървати, РУСНАЦИ. Т.е. те искат да скрият истината, защото се страхуват като едни МИШКИ, които се страхуват хората да разберат истината и ще се вдигне народа от тези страни постепенно с годините. Защо сега от 20-те най-бързо изчезващи страни в света - над 15 са от Източна Европа, потомци на старото население на т.нар "траки". Та, като продължа мисълта си - Нарочно изхвърлям сърбите, защото това е бил проект първо на гърците, а след това и на еврейските банкери за плячкосването на български земи от Македония, Западните покрайнини и от днешна Албания. Т.е. оклеветяването на автохтонната теория по всякакъв начин е реално истинската битка на западно-бледите, банкерски евреиски елити в Европа. Те са се опитвали от поне 2000 г. пр. Христа да унищожат спомена за първата позната цивилизация в нашето време, а именно - българите - бъл,бол - БЯЛ цвят и гар- гур и др - НАРОД. Белият НАРОД. Албания - означава Бял на латински.
   Така че моля тези мишоци, дето се опитват да размътят мозъка на Българите сега, когато вече истината постепенно излиза на яве, само ПОДКРЕПЯТ косвено автохтонната теория. Едно куче няма да лае по спряла кола. Павел Серафимов не е сам в разследването си в днешни дни - Христо Маджаров, Александър Бояджийски, Екипът Руните Говорят, а да не говорим за повече от дузина българи от началото на 20 век.
   Скоро този клуб на Златарски ми писа отговор на мой коментар, че теорията за тракедонизма е реално МАКЕДОНИЗЪМ, т.е. стига до 3-4 в след Христа и толкова. Е как така, нали се вижда,че никой от горепосочените не поставя граница някога между българи и т.нар от гърците "траки" - "Траки" на всички е ясно,че е грешна дума в историческата наука,значещи необразовани хора - меко казано. Същата работа "Гяури".

   Крадецът вика дръжте крадеца. Боклуците и мошениците се опитват с неистини, подмолно да мачкат, никога в честен двубой противника си. Те винаги ще си останат боклуци.

   Изтриване
  6. Г-н Серафимов, едно виждане на няколко революционера и учителя от възраждането няма как да го приемем за достатъчно за науката особено през 21 век. За стара хипотеза или идеология от онзи век може и да е достатъчно, но не и днес за науката. Още повече, че тези виждания не са доказани.

   Не казвате, че Плиска е античен град, а че строежите били започнати през античноста. Тоест, не врат, а шия. Словоблудство. Богдан Филов и Бешевлиев са имали становище, но защо го приемате за вярно при положение, че те са смятали че българите са тюрки от степите. Тоест двоен аршин прилагате. Избирате това което е угодно за идеологията Ви, и отхвърляте онова което не е угодно. Така не се прави в науката. Плиска е средновековен град и под него няма античен пласт. Квадровите му градежи са издигани със строителни техники от ранното средновековие, а не от античността. Няма как да е научно простото сравняване на квадри с квадри каквото правите Вие. Археологията изисква по-задълбочено сравнение, на което нито Вие сте способен, нито Г.Ценов е бил. Това са фактите. Градът е построен на кръстопът където преди това са преминавали римски пътища между няколко римски крепости - Дуросторум, Динея, Шумен, Мадара, Марцианопол и Абритус, но на полето там е нямало римски град.

   За подобен род изкривяване на данните и фактите до които е достигнала науката, каквото правите Вие, има много точно научно определение.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Аз може да не разбирам кой знае колко, но тук става въпрос за трудове (и мнения :) ) на академици!
   Доколкото знам, няма по-високо научно звание. При положение, че официалните теории за нашия произход са в очевидно противоречие с изводите на тези учени, трябва да имаш някакво обяснение, а не да се правиш на обиден и на разсеян.

   Изтриване
  8. И още. Като истински, професионален, йерудиран, титулован и пр. учен ти трябва да си проучил всички тези по даден въпрос. Най-накрая след дълбок анализ си избрал една, останалите си ги отхвърлил. Това, което ме интересува, е по какви причини е отхвърлена автохтонната теза, за която ние тук виждаме подкрепа в работите на Акад М. Попов, Акад. Вл. Георгиев и т.н.

   Изтриване
  9. На тоя ако не си му чел бисерите от предишни постове, ще ти ги покажа. цитат:"Задължение на историка в днешно време е да се отнесе критично към написаното от авторите от античноста и средновековието, тъй като те често са съчинявали разни неща..."(Проф.Д.И) Т.е. днес всеки може да си пише история, каквато му харесва. Останалото без коментар.
   P.S.

   Изтриване
  10. Г-н Дойчев, подготвям работа за расовия тип на траките. В нея ще видите какви манипулации са правени само и само да се запази статуквото.

   Изтриване
  11. До проф. Д.И.

   Това са думите на проф. Ваклинов: "Строителството с едри каменни квадри, което отличава още първите монументални строежи в Плиска, а след това и главните строежи в другите хански аули в Североизточна България, има известни стари традиции в Мала Скития, датиращи още от края на римската епоха — IV в. Но строителство с такъв характер отличава и византийската Таврика, и то тъкмо в епохата, когато започват интензивните връзки на прабългарите в Приазовието с градовете там (V—VI в.)"-c. 92

   http://promacedonia.org/sv/sv_3_1.htm

   Признава се, че през IV век, не къде да е, а точно в региона, в който е Плиска има традиция на строеж с едри квадри, а като аргумент, че няма продължение на местната традиция, се посочва, че Таврика също има такива градежи...Що за аргумент е това???

   Коя строителна техника използвана при строежите на Плиска не съществува по времето на късната Античност?

   - опус микстум си го има.
   - строеж с едри квадри го има също.
   - хипокостът е познат.
   - розовият, червеният хоросан е познат.
   - земните укрепления с вал и ров са познати на северните траки векове преди идването на римляните.
   - черириъгълните и петоъгълните кули са познати.
   - фланкиращите кули край портата са познати.
   - пропугнакулумът е познат.

   Да, в Плиска има и постройки от Средновековието, то оставаше да няма. Съвсем нормално е един град да запази повече елементи от епохата, която е най-близо до нас, в случая това е Средновековието. Не можем да забравим и това, че император Никифор Геник опожарява Плиска и това налага въздстановяване на града с материали и техники от Средновековието.

   Изтриване
  12. Г-н Серафимов, явно не можете да прочетете какво е написал Ваклинов. Той прави описание на това къде са съществували въпросните строителни техники във въпросните периоди. Тоест когато казва, че в Малка Скития са съществували през IV в. това означава, че не са съществували там през V—VI в. и по-късно. Тоест традицията там е изоставена и няма как съвършенните градежи на Плиска да са наследени от тази традиция. На север в Приазовието също има квадрови градежи при това направени с познаната от Плиска техника биндер-лойфер, но проблемът е, че там строежите са доста примитивни сравнено с тези на Плиска.

   Плиска в каменния период е строена с наети от империята майстори през периода на 30-годишен мир при Омуртаг. Наети майстори с перфектни познания по строителните въпроси. Тези майстори не са местни, тъй като през VII-VIII век в империята на Балканите не се строи по такъв начин. Майсторите не са и от Дакия, тъй като и там не се строи по такъв начин, и въпреки че там има крепости от камък обичайно са без хоросан за разлика от Плиска.

   Наетите майстори изградали Плиска най-вероятно са сирийци или арменци, като за това говорят някои особености от архитектурата и планировката на Плиска и това, че по онова време в азиатските римски провинции строят по този начин. В Персия има крепости, които имат същите особености, които виждаме в Плиска, които обясняват защо примерно Плиска има малко кули.

   В Плиска е открит строителен материал от античността, но това е само преизползван материал, като често е използван като подложка под дървените колони от дървения период на Плиска. И това не е материал от цял град, а е пренесен материал от съседните римски крепости. Просто там няма античен слой. За разлика от Плиска при Дръстър нещата са много ясни и доколкото там е имало античен град ясно могат да се проследят стените на стария град, средновековните градежи и други неща. И въпреки че Дръстър е изграден върху Дуросторум, и при него няма пряка приемственост. Града е разрушен и няколко века стои в руини, докато при Омуртаг не е възстановен.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  13. До проф. Д.И.

   Как проф. Ваклинов е доказал, че традицията на строеж с квадри в Малка Скития е изоставена? Просто казва и това е доказателство? Мнението, или по-точно желанието, не е доказателство.

   Няма сведения Омуртаг да е ползвал услугите на византийски майстори, но има сведения, че Плиска е започната по времето на Константин Велики. Няма абсолютно никакви доказателства, че по времето на княз Омуртаг дедите си са разполагали с огромното количество средства необходими за строежине на Плиска, но Scriptor Incertus споменава за 600-те зланти кентинария, споменава с удивителна прецизност и служителите на Константин Велики, активни по време на строежите.

   Какво излиза сега - Вие, който сте професионалист не разполагате с исторически извор, в който да е ясно указано, че княз Омуртаг е получил майстори от Византия, не можете да докажете, че по времето на княз Омуртаг България може да издигне постройки, които даже Византия не може да си позволи, а същевременно се опитвате да ме убедите, че не съм прав, при условие, че аз предлагам както исторически извор, така също точната сума и точните имена на служителите на Константин Велики.

   Дайте някакъв пример - къде другъде по времето на Омуртаг са издигнати такива мащабни строежи като тези на Плиска.

   Изтриване
  14. Г-н Серафимов, Scriptor Incertus е от 9 век, тоест 500 години след Константин Велики! Много време не мислите ли!? И защо забравяте, че по времето на Константин, а и чак до 9 век Констанца, която е спомената в този текст наред с Плиска и Преслав се нарича Томис! И ако вярваме на текста трябва да приемем, че и Дуросторум е построен от Константин Велики, но знаем много добре, града е по-ранен. Тоест Scriptor Incertus разказва истории които не са верни!

   По същия начин онзи текст за Мизия тоест България не е от Йероним, а е в книга от 12 век или 800 години след Йероним.

   Един историк следва да се съобразява с тези подробности.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  15. Стойността на едно историческо сведение зависи най-вече от неговата точност. Анонимният автор може да е писал петстотин или хиляда години след определено събитие, но да е ползвал оригинал от времето на въпросното събитие.

   Анонимният автор не просто знае каква е била отпуснатата сума за строежите на Плиска и т.н., но знае с точност и имената на служителите на Константин Велики, имам предвид Урбикий и Салустий.

   Относно Дуросторум ще спомена това, че именно твърдението за издигането на Дуросторум по времето на Константин Велики е силна индикация, че имаме извор от времето на Константин Велики. Ако Константин Велики е отпуснал средста само за благоустройнството, а защо не и възстановяването на граничния град Дуросторум, авторът има пълното право да каже, че императорът е издигнал града.

   Мисля, че знаете за това, че Дуросторум е доукрепван и възстановяван през IV век - времето на Константин Велики.

   Изтриване
  16. До проф. Д.И.

   Мисля, че неволно пропуснахте да споменете къде през VIII-IX век, във Византия има строежи сравними с мащаба на тези от Плиска?

   Изтриване
  17. Др Д.И.да провери,че негови казионни колеги откриха сгради на над 3000(три хиляди)години при прокарване на тръбопрод за сегашната Плиска и да види антични карти с мине там на град Плисенум..Ако не е трол.

   Изтриване
  18. Професор Д. И., в спора не сте дали/показали доказателства и източници, на които се основават Вашите твърдения! Направете го, може пък да повярваме на Вашите твърдения... :)

   Изтриване
 5. Перфектно написана статия с безупречно обосновани източници.Поздравление за коректността и достойнството да се отстоява Истината за произхода и ролята на България.Дерзай,Павле !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата Христина!!! Дал съм нещата ясно, друг е въпросът дали историците ни ще приемат моите доводи, или не.

   Изтриване
 6. Георги Маринов30 май 2019 г. в 15:09

  Тази статия ми стана любима. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще се появят други, които са още по-интересни :)

   Изтриване
  2. Само да кажа: от известно време забелязвам,че много мой познати започват да се интересуват от темата. Препоръчвам е Вашите статии, като най-модерните за момента и тези на Ганчо Ценов,(за сега това съм чел най - много). Радвам се ,че се" запалват" по темата.Поздрави

   Изтриване
  3. С риск да стана банален, ще кажа още веднъж: Българите са умни хора, ако им се даде база за сравнение, те сами ще разберат кое е истина и кое не е. Аз просто давам база за сравнение, а нека хората сами да си правят изводите :)

   Поздрави!!!

   Изтриване
 7. Български учен30 май 2019 г. в 15:18

  Серафимов, не сте коректен изобщо, макар да представяте себе си за честен човек. Никой български учен не си затваря очите за факти, но не може всяка писаница да се спомене и приеме. Ако имахте нужното образование, Вие щяхте да знаете, че преди някаква информация да се ползва, тя задължително се подлага на критичен разбор. Но Вие сте само блогър, който търси сензации.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с това, че не всичко може да се спомене, но от друга страна, ако се касае за нещо съществено, имащо потенциала да доведе до промяна на общоприетото, смятам, че споменаването е задължително.

   Нима фактът, че от гледна точна на антрполологията няма доказателства за азиатския произход на старите българи, е редно да бъде премълчаван толкова време?

   Наистина ли мислите, че при анализа на имената Аспарух, Кроват, Гостун, Мостич и др., случайно са пропуснати тракийските Аспиос, кровизи, Гастис, Мостис? Веселин Бешевлиев е учен с невероятна ерудиция, а и добро познаване на тракийската ономастика. Работата му "Проучвания върху личните имена у траките" излиза преди другия му труд засягащ иранските елементи в старобългарската ономастика.

   Да, аз съм само блогър, но казването на истината не е патент на учените, а на всеки човек, който има търпението да търси, сравнява, анализира.

   Изтриване
  2. Здравейте,
   какво мислите за това изследване -

   https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-018-0094-2/MediaObjects/41586_2018_94_MOESM1_ESM.pdf

   Което определя българския народ с кавказки произход и генетически най-близо до сарматите и аланите..?

   Изтриване
  3. Ако българите бяха кавказки народ, то генетичните проучвания на италианците щяха да покажат родство с кавказците, но такова нещо няма. Родството между българи и италианци засяга хаплогрупи, които са типични за старите балканци, а не за народите на Казказ.

   Що се касае до аланите, то те са определени като роднини на гетите от Прокопий. Самите алани се заселват в Испания, но при испанците не са открити хаплогрупи типични за иранците, или кавказците. Ако имате друга информация - представете я моля Ви!

   Изтриване
  4. В това изследване няма такива резултати

   Изтриване
  5. В науката не се използва термина критичен разбор. Казва се анализ или критичен прочит. Така че анонимник като теб няма нищо общо с науката

   Изтриване
  6. До Анонимен30 май 2019 г., 18:25 ч.

   Имате право, във въпросното изследване няма резултати показващи ирански произход на българите, но хорицата опитват и се надяват номера да мине. Е, не мина :)

   Изтриване
  7. Едни от най-великите открития са направени от хора, без нужното образование....
   ;)

   Изтриване
 8. Ок, ако едната страна си затвори очите за "казионните, платените" и т.н., а другата страна се примири с "липса на специализирано образование" и т.н., може ли да коментираме поставените въпроси? Те подлагат на съмнение това, което всички сме учили в училище, университета и пр.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина е най-добре да се говори по същество, аз също се надявам дискусията да поеме нужната посока.

   Изтриване
  2. Дойчине, тук не става въпрос за „амбиция срещу казионните“ и „специализирано образование“, а за борба между нечестни манипулатори и радетели за истината. Никога няма да се стигне до безпристрастно дискутиране, защото резултатът ще изправи първите по долни гащи пред обществеността и те са много наясно с това!

   Изтриване
  3. Никой не слага доброволно примка на шията си...

   Изтриване
 9. Още не съм се запознал със статията, но обилното изхождане на тролове вкл.„проф“ скоро след излизането ѝ убедително говори за нейните качества.
  В замяна на това за пореден път се насладих на двата видеозаписа на Г-н Серафимов със Стойчо Керев. В тази връзка се сетих за две съобщения на БНТ, първото преди около три дни, второто от днес:
  1.В софийския квартал Слатина е открит най-добре запазения досега скелет от цивилизация преди 7600 години. Това е около 3000 години преди появата на египетските пирамиди.
  2.В БАН до 6 години трябва да бъдат пенсионирани половината от сътрудниците му, които наброяват в момента 1300 души. Сещате ли се към мъртвите души от коя специалност са насочени надеждите ми?
  А сега, след кратък ангажимент, с пълна пара към запознаване с новата статия!

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте,
  Какво ви е мението за това иследване -
  https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-018-0094-2/MediaObjects/41586_2018_94_MOESM1_ESM.pdf

  Което представя българския народ с кавказки произход. Генетично най близо до сарматите и аланите...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли посочили страницата и копирали текста, в който се казва, че българите са народ с кавказки произход?

   Аз лично Ви предлагам следния цитат:"Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians."

   Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians
   S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2;

   https://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   Цитатът се намира в увода.

   Изтриване
  2. Мисля че е видно от изложените данни. Отхвърля тюрския произход за сметка на индоиранския... Сарматите и аланите най вече които мисля че са доста далеч от траките

   Изтриване
  3. Нищо такова не видно. Българите са споменати 4 пъти и нито веднъж не се казва че са близо до кавказците

   Изтриване
  4. Ще е видно, ако дадете точен цитат, но ето - за пореден път отказвате да преставите текста. Прочее, няма такова нещо като индоирански произход, индийците са различни от иранците, а са различни и от нас. За разлика от Вас, аз дадох точен цитат, който ще представя отново: Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians
   S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2;

   https://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   Изтриване
 11. Благодаря Ви, г-н Серафимов! Чудесна статия! Дерзайте!

  ОтговорИзтриване
 12. Благодаря Ви, за събраните ясно и точно поднесени факти!Приемането на тези древни и съвременни доказателства от историците е трудно,но неизбежно.Въпрос на време е това да се случи.Браво на Вас!

  ОтговорИзтриване
 13. Благодаря Ви, за събраните ясно и точно поднесени факти!Приемането на тези древни и съвременни доказателства от историците е трудно,но неизбежно.Въпрос на време е това да се случи.Браво на Вас!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано, не вярвам историците ни да приемат аргументите ми защото това е равносилно да признаят, че един блогър стига до правилни изводи, е те - професионалистите, които българския данъкоплатец издържа, поддържат неиздържани и вредни за България теории.

   Изтриване
 14. Само офцете ще се вържат на манипулациите ти Спорчо, нямаш ценза да спориш и анализираш, но се пъчиш и се правиш на нещо, което не си. Айде да те видим сега как ще реагираш: обясни защо критикуваш Ангелов, като той пише за доклада на Попов! Ще те спаси цензурата, която прилагаш от години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напротив, хваля проф. Ангелов за невероятната смелост, но и обснявам, че обстоятелствата, а и липсата на подкрепа от страна на други колеги са го принудили да не спомене вторият по важност извод на д-р Попов и колегите му. Става дума за отдалечеността на българите от азиатските народи. Този извод събаря теорията на Златарски и понеже антропологията е необорима, сведенията остават неизползвани.

   Изтриване
  2. А ти, байно, като какъв се мислиш, като овца или офца. Май май си си чиста ОФЦА!

   Изтриване
  3. Ало,анонимния,научи се как се пише дребния домашен добитък от женски род бозайник и преживно чифтокопитно животно отглеждано за мляко и вълна,оВца,и на много места на стадото овце се подвиква с думата Хайде а не Айде.

   Изтриване
  4. Аз лично смятам, че правописната грешка е допусната умишлено. Съжелявам, че този коментар е допуснат...

   Изтриване
  5. По повод правописните грешки. "Съжелявам, че този коментар е допуснат..." СъжЕлявам - жАл, жАлост, съжАление...

   Изтриване
 15. Господин Серафимов, благодаря за светлината и надеждата. Аз съм от поколението, което изучаваше в училище от най-ранна възраст, че ние българите сме азиатци, но когато се обърнах и огледах съучениците си, не видях нищо подобно. С поздрав: И. Тодорова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според д-р Ганчо Ценов, теорията за тюрския произход на старите българи е създадена съвсем съзнателно, като целта е била да бъдем унижени, давайки ни се един произход с тези, които ни клаха и бесиха пет века...

   Изтриване
 16. Скъпи Павле,

  Статията действително е страхотна тъй като се явява като рекапитулация на твоя многогодишен труд. Ако се вземат в предвид многочислените аспекти, изложени в защита на твоята теза, всеки един подкрепен богато с доказателствен материал, не виждам каква съвременна титла би могла да съществува като награда за твоите колосални разкрития!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Титлите не представляват нищо, но пък удовлетворението, че съм допринесъл за излизането на истината е голямо.

   Изтриване
 17. г-н Серафимов ще се опитам да запазя вашия културен и спокоен тон за дискусия. Как с лека ръка правите директна връзка между различни културни елементи с разлика от пет хиляди години или повече. Ако име или дума имат три енакви букви не е задължително да от един език особенно с тези 5 хиляди години разлика.Издължаване на черепи е имало на много места по света за период от 5-10 хиляди години. Всички ли са траки в Азия и в Америка? Вашите основми доводи и доказателства са тези хапало групи- нова псевдо наука без особенна тежест. Вие пренебрегвате стотиците хиляди истирически артефакти върху които се оповават истинските историци и археолози. Скачате от епоха в епоха и избирате само факти които ви харесват, пренебрегвате всички прабългарски артефакти около Плиска непознати до идването на Аспарух и изключение на аварите. В заключениние бих ви помолил да проведете телевизионен диспут с истински историци и археолози а не да пишете каквото ви дойде на акъла във форумите. Но надали ще стане ,всички уважаващи себе си историци и археолози дори не желаят да коментират тези тркийски теории.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истинските археолози един път датираха съкровището от Бързица 7-8 век след Христа, а после се оказа, че то е от 8 век преди Христа, т.е. грешчица от 1500 години.

   Според Ст. Михайлов, истинските археолози са обявавали за медалион монета, която е прекрасно средство за датировка, за да бъде елиминирана тя като надежно средство за затиране. За да не съм голословен, проверете сам: "В некропола в Нови пазар бе намерена монета в ръката на покойника от гроб № 26. За да се елиминира като надежден материал за датиране, тя бе обявена за амулет" c. 11(7).

   https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/St_Michailov_keramika_1961.pdf

   Ще Ви бъда много благодарен, ако уточните в коя научна работа мога да намеря данни за прабългарските артефакти около Плиска, непознати до идването на Аспарух.

   Прочее, известно ли Ви е, че нито хунската, нито аварската материална култура е нова за Източна Европа? Toва че определени артефакти ги има и в Азия, не означава, че са се появили най-рано в Азия.

   Изтриване
  2. Разбира се, че монетата е прекрасен извор за датиране и циркулиране като монета, но както много често срещано явление след смяна на владетеля, тези монети излизат от обръщение и се преизползват за суровина или се дупчат като медальони. Ние успяхте да ни убедите и този си "довод" г-н Серафимов.

   Изтриване
  3. Доводът не е мой, а на професионалист - археологът Стамен Михайлов. Дал съм линк към работата му. Прочее, къде е казано, че монетата е продупчена и, че е носена като медалион. Археологът пише, че монетата е в ръката на покойника.

   Изтриване
  4. Дори и да е открита в ръката на покойника вече е била продупчена, което означава, че е излязла от обръщение и не е синхронно производството й с погребението. Има и други данни за нестандарно полагани монети в ботушите на покойника, тогава как ще интерпретирате сведението, че покойникът си е крил монетите в ботушите ли?

   Изтриване
  5. Хубаво, нека монетата да е била продупчена не на едно място, а на десет. Може ли да посочите публикацията, в която артефактът е описан и е уточнено, че има перфорация. Без да представите доказателства, твърдението Ви си остава фантазия wishful thinking :)

   Изтриване
  6. Ха, нещо дето съм пропуснал. цитат: "Дори и да е открита в ръката на покойника вече е била продупчена, което означава, че е излязла от обръщение..." Още един ясновидец дето има желание да редактира онова, което други са писали преди него затова, че може и да са си измисляли историйки. Също като "Проф.Д.И.". Пък знае ли човек, може и да е същия, но не смее да легитимира поредната си глупост.

   Изтриване
  7. До Анонимен2 юни 2019 г., 19:38 ч.

   Аз още чакам научната публикация, в която е указано ясно, че монетата е продупчена. Как мислите, дали ще дочакам да получа информация?

   Изтриване
 18. ирена янчева30 май 2019 г. в 23:43

  Благодаря много, Павеле ! Подкрепям напълно изложението; считам, че то е издържано от страна на артефакти и библиографски източници !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, този спидък може да се удължи прилично и това си е направо страшно. В какъв свят са живели нашите историци...

   Изтриване
  2. В свят, в който научните догми се спускаха директно от секретните служби, а с тези, които не се подчиняваха, се процедираше според максимата: „Има човек – има проблем, няма човек – няма и проблем!“.

   Изтриване
  3. За жалост, до голяма степен е така и днес. Няма физическа разправа, няма пращане в Белене, но може да се сложи край на нечия кариера лесно. Студентите осмелили се да заемат прогресивна гледна точка биват нападани със озлобление ...и повечето млъкват...

   Изтриване
 19. Prekrasna - i kakto vinagi - podkrepena s fakti statiya.
  Blagodaria mnogo i da ste jiv i zdrav skapi Pavle!

  ОтговорИзтриване
 20. Павел Серафимов, благодаря за фактологично логически издържаната статия. Тъй наречените "учени" си затварят очите за да не им се затворят джобовете. Вие се придържата към стила, който Пламен Пасков нарича "казвам, показвам, доказвам", който е единствено правилен за достигане на истината. Радвам се, че има хора като вас, също Христо Маджаров, Стойчо Керев, и др. С ваша помощ рано или късно народът ни ще научи истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С голи твърдения не става, макар точно с голи твърдения да е изградена официалната ни ранна история. Ние се доверявахме защото даже не сме и предполагали, че липсват каквито да било доказателства за хановете, юртите, Тангра и т.н.

   Изтриване
 21. В използваната литература към дисертацията на Д. Нешева има книги на П.Добрев и е налице отметка, от която на читателя трябва да стане ясно, че българите идват от Балхара. Дотук добре, но никъде в дисертацията не можах да видя информация за общ произход на българи и популациите на Балхара-Бактрия. Коментар?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам пълно доверие към д-р Нешева, но нека не забравяме, че генетиците работят в екип с историци, археолози и др. Волю-неволю, генетиците трябва да съгласуват проучванията си с данните представени от своите колеги.

   Прочее, вие сте петият човек, който ми задава този въпрос. Или може би само Вие сте отправяли това запитване пет пъти?

   Изтриване
  2. Вече имате отговор от г-н Серафимов, Но искам да споделя и моето мнение. Темата за произхода вълнува всички, но през последните години имаме възможностда сравняваме информация от различни извори. От съществено значение е и кой какво търси. Дали потвърждение или опровергаване на дадена теза. Ще се намери достстъчно и от двете. На мен ми допада тезата на г-н Серафимов, доста преди да попадна на неговите публикации. За себе си, търся информация от двата вида, с цел лично да достигна до собствени изводи и да си изясня картинката, доколкото е възможно. На този етап съм стигнал до изводи, че много от информацията, макар и да е вярна, не е добре систематизирана и често се случва две твърдения които може би са верни, да изгледат на пръв поглед противоречиви. Това се получава когато, по различни причини, не се следват събитията хронологически, а образно казано се слага каруцата пред коня. С други думи, заради различни мнения за посоката на придвижване в древността и разпространението на маркерите, се изпада в недуразумения относно съвпадения които изглеждат необясними. Не знам дали го обясних ясно и макар да ства доста дълго ще дам пример с изводите които аз съм си направил. Според мен, цивилизацията се заражда на Балканите, след което се разпространява в няколко посоки. Една част си оства тук, друга голяма част се насочват към Мала Азия и с годините се предвижват към района между Черно и Каспийско море. Има и поели път към западна Европа, но тях няма да разглеждаме. От там едни продължават към Индия, Китай, а има сведения и за достигнали до Тихи океан. Други се заселват в района, а с годините се разселват към Украйна. В един момент, една част от заселниците в района се завръщат на Балканите така, че съвсем нормално е в деревна Балхара-Бактрия, както и в други райони да има съответствия. Без да съм специалист, това си е моето становище до което съм достигнал сравнявайки информация от различни източници.

   Изтриване
  3. Възможно е стари балканци да са обитавали Бактрия, все пак Плиний локализира траките сарапари в близост до бактрийците. Въпросът обаче е дали Балхара е прототип на България? Според мен няма как да е по простата причина, че думата балхара се появава около 500 години след най-ранното споменаване на българи в римски извори.

   За наследници на старите балканци в Индия бих приел народа баргава, познат още като бригу.

   Изтриване
  4. Аз приемам наименованията за особено важни, но в горния пост се опитвам да разсъждавам в общ план, без тяхната помощ, където и диколкото това е възможно. Свидетели сме на множество различни наименования на едни и същи племена, многократната им промяна във времето, обединения, разделяния и какво ли още не. Твърде малко е моята информация за генерални изводи и затова изказвам предположения изградени на базата на това на което съм попадал. Като цяло, теорията за посоката на придвижване не е моя. Аз само съм се опитвал да запълня празнини които за мен са неясни. Всички нови исторически сведения сочат, че цивилизацията на Балканите е вероятно най старата в света. Дори най древните фосили от хоминиди (маймуночовеци) отдавна не са от Африка, а от България и Гърция. Ако балкански народи, без значение как са се наричали сами, са направили този преход който съм описал, има голяма вероятност те, като по цивилизовани, да са повлияли на тюрки, иранци и други по пътя си, а не обратното. Ето я и тюркско-алтайската връзка, но с обратен знак. Разбира се, процесите винаги могат да бъдат двупосочни, но едва ли цивилизованите биха се върнали назад в развитието си. Обратното е по логично. От там нататък можем да разсъждаваме за имената като имаме предвид, че те може да са много по стари отколкото ние имаме сведения. Всичко това, че ми се подреждат нещата в хронологичен ред, не ми дава право да твърдя каквото и да било, но съм убеден, че с нови находки и открития, миналото ще става все по ясно отколкото е било и все повече хора ще имат лесен достип до тази информация. От там нататък, всеки носи глава на раменете си.

   Изтриване
 22. Прочетох статията с интерес и смятам, че мога да добавя нещо, което в значителна степен да я подкрепи и обогати. Пишете:
  13.Всеки сънароднник знае за особения символ IYI, но на малцина е известно, че най-рано този знак се среща на Балканите – отпреди около 5000 години. В Южните Балканите знакът се среща през Бронзовата епоха, а по време на Античността го има и гравиран на мраморна плоча, някога стояла в маслинената горичка край приадлежащата някога на траки и пеласги Атина. Нима това не е силна индикация, че старите българи са местен народ? През 1997-ма година, Стамен Михайлов представя на колегите си ценната информация, но никой не я използва адекватно.
  Неотдавна смятам, че открих ипсилона с хастите вписан в една от най-важните сцени от скални рисунки в Магурата. Точната датировка е спорна, а интерпретацията изключително интересна. За повече подробности виж:
  https://www.academia.edu/37410991/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82_IYI-%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%A3%D0%A0-%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Гърчев! Магурата е невероятен паметник, който за жалост не е стопанисван както трябва и така ценната информация, която предлага, винаги може да се оспори от скептици.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Тази статия е за учебниците.Ако я имаше преди 30-40 години ,безбройните ми въпроси към другарката по история щяха да са излишни .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето данни са били налични, Михайлов пише за древността на знака IYI през 80-те години, но доста по-рано, Тодорович и Церманович са публикували информация за наличието на знака IYI върху керамиката от Винча.

   Дори антропологичното проучване от 1938-ма година да е отхвърлено по политически причини след 1944-та година, то през 1959-та година излизат резултатите на ново, също така подробно проучване, което показва, че ние няма как да сме потомци на азиатци.

   Явно е било въпрос на желание да се търси дали има и друга информация освен тази служеща на официалната теория.

   Изтриване
 24. Валентин Николов31 май 2019 г. в 12:21

  Днес в НДК ще има представяне на книгата "Популационна генетика на българите,основоположници на европейската цивилизация". Авторът не е посочен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Евгени Делев е името на господина.

   Изтриване
  2. Евгени Делев е доста объркан по историческите въпроси според думите които казва в интервю относно книгата си. Това обаче е нормално за един непрофесионалист с обикновено висше образование по физика. Докато говори за гените и миграциите на населенията можеш да си помислиш, че думите му са авторитетни, но когато казва, че историята на българите (които били наследници на автохтонните балканци) трябва да се върне много назад преди 680 година, тъй като ЮНЕСКО било признало че българския календар е на 7000 години, разбираш, че не е учен и не разбира от история.

   Календарът от Именника на българските владетели нито е на 7000 години, нито е балкански, а е азиатски календар в който има термини от няколко азиатски езика от различни езикови групи.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. За календара съм съгласен, няма признаване от ЮНЕСКО, няма и доказателство, че е изобретяван от старите българи, но пък при тохарите, чиято прародина е на Балканите има подобен 12 циклов календар, като имената на годините са на животни, прочее нещо подобно има и при старите келти. Въпросът е важен, но аз самият нямам време да го проучвам.

   Като отворихме дума за гафове, акад. Гълъбов не остъпва изобщо. Той твърдеше, че старите българи са донесли просото в земите ни, а това е несериозно. Не само има археологически доказателства за гледане на прото у нас още в най-дълбока древност, но има и достатъчно извори за това, че определени групи траки се хранят с просо - мелинофагите.

   Акад. Гълъбов отъждествяваше също сърбите със сорбите, а това са две различни групи, които впрочем се различават генетично. При сърбите R1a е около 20-25%, а при сорбите в Германия е 80%. Те са четири пъти по-"иранци" от нас :)

   Изтриване
  4. Бях на представянето в НДК. Съгласен съм, че този, иначе интелигентен господин, се увлича и ме провокира да си спомня сентенцията "sutor, ne supra crepidam", което звучи забавно като имаме предвид, че и генетиката не е неговия занаят. Но няма да бъда тесногръд и ще призная правото му да навлезе в нова научна област и да бъде добър в нея. Все пак много добри биоинформатици и структурни биолози са именно физици. Харесва ми задълбоченото разглеждане на молекулярната генеалогия и най-вече съвпадението с данните от групата на проф. Драга Тончева. Не ми хареса небрежното отношение към историята, кулминацията на което беше цитирането на Стефан Гайд(арски) и натрапливото усещане за търговска реклама на фирмата Family Tree DNA. Като цяло г-н Делев се е нагърбил с едно похвално начинание и поддържам призива му за единна база данни от генетични изследвания на българите.

   скит

   Изтриване
  5. Борбата за истината не е никак лека. Всеки избира път и начин, който е по силите му. Наведнъж няма да се постигне нищо, важното на този момент е да се открехна вратата и да се сложи край на объркването и разделението на народа ни.

   Изтриване
 25. Харесва ми всичко, включително и дискусията!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, общо взето всичко преминава спокойно и сравнително културно...с малки изключения.

   Изтриване
 26. По точка 18 от статията, за облеклото, сиреч народната носия. В източната част на страната се носят потури и навуща, които не кореспондират с описанието и представените на илюстрациите дрехи. В западната част на страната облеклото е беневреци и къса куртка, дорамче, което облекло се доближава до описанието и илюстрациите. Може би, потурите са промяна в обичаите или следване на модни тенденции за времето си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че няма как някакви български дрехи от 19 в. да се сравняват с трако-троянски дрехи от преди 3500 години. Подобни твърдения не могат да се определят като научни. Въпросът е как можеш да изтъкваш подобни паралели при положение, че имаме сведение в което се казва, че българите приели и започнали да носят аварско облекло. Как можеш да твърдиш подобни неща при положение, че българските владетели приемали като подаръци много византийски дрехи, но и обикновенните хора си купували такива от пазарите в Солун, Константинопол и другаде.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Представените дрехи са на бойци, а не на селско население. Иначе, както по Траяновата колона, така и по други монументи и артефакти от по-късни времена може ясно да се види една от най-разпространените наши носии.

   Вярно е и това, че с течение на времето настъпват промени, това е нещо неизбежно.

   Изтриване
  3. До проф. Д.И.

   Традицията на облеклото е упорита, Дънкън Тейлър бе един от първите, които упоменаха приликите между облеклото на балканците с това на идолите от Бронзовата епоха.

   Що се касае до сведението на Свида, то е важно, но не е указано за какво облекло става дума - това на управляващата прослойка, това на бойците, или това на обикновеното население.

   Да българските благородници са си купували чужди дрехи, но селското население винаги остава вярно на бита си. А и кой ще купи скъпа дреха, с която да оре, коси, жъне, вършее, копае, дои и т.н. Нашата народна носия е практична и подзволява тези действия, които са типични за ежедневието на българския селянин.

   Изтриване
  4. цитат: "...обикновенните хора си купували такива от пазарите в Солун, Константинопол и другаде." (Проф.Д.И.) Ама Вие наистина сериозно ли? Ами аз си спомням, че през 60-те и 70-те години на миналия век баба ми все още плетеше, тъчеше и шиеше дрехи за ежедневни нужди. Купуваха се дрехи или по скоро платове от които се шиеха най вече официални дрехи. Не е реално през 19-ти век да пращате "обикновените хора" на пазар в Солун.

   Изтриване
  5. Вие не разбрахте ли, че г-н „профа“ има специална слабост към южните ни съседи и при всяка открила се възможност насочва прожектора натам? Какво пречи както и днес – нашите деди шибват конете и политат към „обетованата земя“, където тече масло и мед!

   Изтриване
  6. До Анонимен31 май 2019 г., 23:45 ч.

   Да, имате право, българинът винаги е бил способен сам да си направи стоките от първа необходимост. Имам спомени от прадядовци и прабаби, които са родени през XIX век, тези хора си правеха сами опинци, а и крояха дрехи от собствени платове, за кожусите и калпаците да не говорим.

   Българинът не само е практичен, но и обича своето.

   Изтриване
  7. Павка, това, което казваш се отнася някъде до средата на XX век. Днес, при повече от два почивни дни един след друг, българинът пали колата и се разнася във всички възможни посоки вън от България. При това раят на земята съвсем възможно е да е бил тук поради несравнимо красивата ни природа. Ще успее ли твоята интервенция постепенно да възвърне и любовта на българина към Родината?

   Изтриване
  8. Една птичка пролет не прави. Всеки трябва да даде своя дял и ако това стане, ще успеем.

   Изтриване
 27. Случайно попаднах на последното предаване на Стойчо Керев от 26. май за Книгата на Енох. Изключително полезно за хора с недостатъчна обща култура като например доскорошната размирница в блога Върбанка Миленкова. А също и за такива други, които се възхищават от предпотопната цивилизация на титаните.
  Интервю, полезно за всеки жител на Земята! При съмнения, недоверчивите могат да се отнесат до книгата на Ибън Алегзандър „Доказателство за рая“, преведена и на български.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Видимо имате висока обща култура, та кой е Енох? А също и Илия? Може би сте пропуснали да студирате книгите на Зехария Сичин "Хрониките на Земята" и по-точно "Стълба към небето" и "Войните на боговете и хората".

   Изтриване
 28. https://m.fakti.bg/bulgaria/384068-prouchvane-nad-75-ot-genite-ni-sa-balkanski     ➤     [прочетете повече новини със Световни вестници android - https://goo.gl/8UPovw]

  ОтговорИзтриване
 29. Да, но само с призиви нищо няма да се промени: "Нашите претенции не са безпочвени, не са нещо пресилено, а самата истина. Тя трябва да бъде чута, осъзната и приета от всички прогресивни хора."! В случая възникват два въпроса: "кой е виновен" и "какво да се прави". Въпросът какво да се прави може да се постави и така: "ние тях, или те нас". В България има демографска катастрофа. До 2050 година българите ще изчезнат като нацио-образуваща съставка, което значи, че ще изчезне и държавността на България. България е с най-големия отрицателен естествен прираст в света. Чудеса в демографията не стават. Ще са нужни десетилетия за да се спре сривът, което при сегашната структура и тенденции е невъзможно. За това е нужно бързо действие по решаване на горните въпроси. Нивата не иска молитва, а мотика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хайде стига с тези глупости и вредна пропаганда! В началото на римската окупация дедите ни са били по-малко от един милион, но са се съвзели.

   Управляващите са вредители, но не по-малки вредители са черногледците и дребните душици...

   Изтриване
 30. За голямо съжаление, списъка с фактите за които историците си затварят очите, може да бъде продължаван до безкрайност. Ако не бяха омаловажавани, укривани, изопачавани и тенденциозно унищожавани фактите, не само нашата, а и свтовната история би изглеждала доста по различно. Много често се правят опити да бъдат представени изкривени представи за очевидни неща. Например картата на Св. Йероним, за която се оспорва автентичността ѝ. Добре, нека да приемем и това, но има и друга подобна карта, тази на Равенски космограф, чиято датировка е спорна, но каквито и усилия да се правят няма как да я върнат преди VI век, като и е предположението. На нея е отбелязана Тракия с едри букви, а в курсив е отбелязано какво е населението. Освен други са отбелязани и българите. Известно е, че заселването на една територия, от различен народ, не става за години, а векове. Има вероятност картата да е още по стара защото на левия бряг на COLFUS PONTICUS (Черно море), където се намира Кимерийския Босфор (Керченския проток) е отбелязано Боспорското царство, което изчезва малко след средата на IV век.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Karte_Ravennat.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъжното е, че списъка наистина може да се удължи. Още по-тъжно е, че днес макар уж да живеем в свободно общество, все още се робува на вредните за България догми. За един келепир и едно его, шепа хорица погребват България...

   Изтриване
 31. и факти, факти, факти :) а когато фактите говорят и.... не0либералите мълчат ;) В частност "експерти" вМОН, грантовозависими НПО-та, продажни политикани и т.н.

  ОтговорИзтриване

 32. Има един НЕОСПОРИМ ФАКТ - празниците!
  Ако траките са изчезнали или са били незначително количество при заселването на славяните и азиатците, как последните ще им празнуват празниците?????
  Дори и най-върлите противници на автохтонната теория признават тракийският произход на някои празници. У нас се празнуват общохристиянски и тракийски празници, на някои от тях като е дадена религиозна окраска. Противниците на автохтонната теория да изброят прабългарските тюркски и славянски празници, празнувани и днес.
  Каквито и смесвания да е имало, явно траките са били преобладаващото население при завоюването на земи южно от Дунав при княз Аспарух.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако е имало смесване, то е било смесване на три групи роднини, нищо повече. Това е причината да няма етнически анклави у нас, както е във Франция, Британия, Испания.

   Изтриване
  2. Празниците идват директно от римската империя, а не директно от траките. През 681 година на онзи събор в Константинопол се издават няколко десетки правила в които се забраняват повечето от празниците като езически, като в това число са и 1 март, кушиите, прескачането на огън и т.н.! Тоест римски празници!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 33. Представям си, идва Аспарух, претрепва римляните и започва да чете решенията на вселенския събор: това се забранява, онова се забранява. И си вика "Вашата кожа ромейска, ще забранявате, а! Нареждам, от днес забравяме всички наши обичаи, защото са просташки и започваме да празнуваме това, което е забранено от подлите ромеи! Казах! Което е забранено там, е разрешено тук! Насам народее!" Това било, понеже те дошли едва 10000 души, а траките тук били избити от преди това и нямало кой да работи. На славяните им е било все тая какво ще празнуват, важното е да има пиене. Нали ги виждаме в днешно време как са.
  Само така ще да е било, да.

  ОтговорИзтриване
 34. цитат: "Празниците идват директно от римската империя, а не директно от траките. През 681 година на онзи събор в Константинопол..."(Проф.Д.И.) Може ли малко по подробно, че нещо не ми се вързва. През 681 година Контантинопол подписва капитулация и се задължава да плаща данък, а не да налага свои правила и забрани. Дори и да пренебрегнем този факт, това да твърдиш, че теоретично този който прави опит да внесе някакъв регламент за начина по който се почитат и празнуват обичаите е вносителя им, не го намирам за научно, а още по малко за логично. Няма да задълбавам темата, че края и не се вижда.

  ОтговорИзтриване
 35. Г-н Серафимов, като говорите за онази карта от 12 век, която се приписва на Йероним, следва по-подробно да опишете как са се рисували картите през средновековието. Има много примери в които са смесени племена и народи от различни периоди върху една карта. Вижте примерно картата на Абрахам Ортелий от края на 16 век - Daciarum, Moesiarumque. На нея има записани всякакви трибали, българи, сармати, язиги, гепиди, кробизи, роксолани. Всички те от една епоха ли са? От времената на трибалите ли са!?

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещо много взехте да нареждате кой какво трябва да направи! Ами вие само с едното голо отрицание на всичко ли ще минавате? Малко като милиционер ми звучите. А пък и по милиционерски подмолно действате.
   Ако изобщо сте един и същ човек де. Не ти обръщаме внимание ама пък и ти прекаляваш с императивния тон. Хубаво е да не се опитваш да манипулираш и объркваш хората. Или и ти смяташ че 80% са дебили?

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. До Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!
   Тук целта е съвсем различна. Той никога не отговаря на реплики, отправени към него, освен ако не са от блогъра. С други думи, не важно да се коментира темата, а нейния автор. Това е достатъчно за да стане ясно, че стремежа е да се генерира възможно повече спам и читатели които се отегчават да четат подобни безмислици, се отказват и да пишат коментари. Този похват е добре познат и масово прилаган в електронните медии онлайн. Там дори и не четат публикациите, а гедат само автора. Минути след като е публикуван даден материал, за автора вече има десетки квалификации и нито един коментар по темата.

   Изтриване
  3. До проф.Д.И. Анонимен3 юни 2019 г., 20:14 ч.

   Нека не смесваме различни документи. Ако смятате, че картата на Йероним показва контаминации, посочете новите топоними и новите народи от 12 век...може и от 10...

   Изтриване
 36. Вселенският събор през 680-681, както разбираме от един от присъстващите там (Константин Апамейски), е бил насочен срещу "еретиците", които живеят по нашите земи, т.е. българите. Той е бил като оправдание за пращането на ромейска войска насам. Защото тук след Атила ромейска войска не е стъпвала. Нарушавайки споразумението, Византия влиза във Война с България, която губи. Забраните, които се приемат на събора не са за нас, тъй като нашата църква не е била под тяхната шапка тогава. Тя е била схизматична (чак до XII век). Така че от ромеите никакви празници не са идвали.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как установихте, че е насочен срещу еретиците този събор и конкретно българите? И защо от тези провинции (Мизия и Скития) отсъстват църковните прелати на този събор, да запознаят с факти от първо лице единствено число?

   Изтриване
  2. До Анонимен4 юни 2019 г., 13:17 ч.

   Не усещате ли как сам си отговорихте?

   Изтриване
 37. Г-н Дойчев, много са ви объркани представите за събитията. Събора през 680 година не е насочен срещу еретиците от "нашите" земи, а срещу еретици от всички земи на империята, затова и забранените празници са римски, а не са тракийски. Не всички от тях са дошли от Рим, но след завладяването на новите територии римляните налагат своите култове и обичаи сред местните и асимилират някои от техните обичаи. Синкретизация е имало, и тя е вървяла паралелно с преселението на много цивилни или военни не-балканци в новите територии, което няма как да се отрече. Каквото се е случило в Испания където се е наложил новия език почти същото се е случило и на Балканите, но с налагане на елинския.

  Българите по времето на събора не са били християни и са нямали църква. Сред българите е имало християни и Кубрат сигурно е бил такъв, но църква е нямало, тъй като ако имаше тя щеше да има и своите храмове изградени според определен канон идващ от Библията. Такива църкви няма открити в българските земи във времената на Аспарух. Битката която печели България води до договор, ромеите плащат данък, губят земи, но нищо повече. Нито България е завладяла цялата империя, нито войната е имала някакъв ефект върху решенията на събора. И със сигурност войната не е бунт на някакви местни ромеи с тракийско (антиримско) самосъзнание.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Д.И., преди седмица привидох аргументи, с които се доказва, че през бронзовата епоха, е нямало кой да победи траките в родните им земи, поради тяхното числено и технологично предимство, особено пред хората населявали тогава северните земи, откъдето според вас са дошли "победителите" на траките, изтребили мъжкото население. Вместо да приведете контрааргументи и да ме оборите, вие просто казахте, че римляни и перси лесно са победили траките. Даже това е само частично вярно, но не там е проблемът в "научният" ви метод за водене на дискусия. Обсъждаме бронзовата епоха, а вие се опитвате да ме оборите с аргументи, отнасящи се с хилядолетия по-късно! Вие сте обикновен манипулатор. Сега пишете, че българите не са имали църква и храмове. Дали е така господине? Тогава защо православните от Константинопол разрушиха Първа Юстиниана? Защо разрушиха над 900 първохристиянски храма/проф.А.Чилингиров/ в края на 6-ти век? Извинете, забравих, че според вас, тогава българи по тези територии е нямало, те са дошли след 681г. Няма нужда да съм историк, за да забележа неоспоримия факт, че войната, която води Аспарух с ИРИ има характер и на религиозна война, заради унищожението на църквата, храмовете и съответната книжнина, традициите на българите/траките/. Победата на православните в Константинопол води и до прекратяване на доминацията на траките/българите/, за избутването им от властта и заграбване на собствеността им. Те са обявени за варвари, безписмени диваци и еретици. Два века православната църква води тази борба против българите/траките/, чиито земи са най-хубавите в ИРИ, чиято история и култура са крепители на силата им и затова е трябвало да бъдат унищожени. Борба за власт и облаги. Според вас какви са били движещите сили на тези процеси? Нима теологичните различия или борбата за чистота на вярата? Още един път ви питам, в бронзовата епоха, какви победи над траките са имали "римляни и перси"?

   Изтриване
  2. Г-н Богомил, ситото на г-н Серафимов не винаги пропуска коментарите ми.

   Относно битката на Аспарух със сигурност не е "неоспорим факт" това, че е имала религиозен характер. Неоспоримите факти са доказани. Ако имаше религиозен характер битката досега десетки учени византолози от света и у нас да са я разнищили като религиозна война. Разрушените храмове за които казвате че пише Чилингиров по какъв начин е доказано, че са разрушени от еретици-християни, а не от езичници?! Езичниците също са разрушавали храмове особено ако вътре са се заключили хора. Стотиците разрушени храмове са разрушени от езичниците хуни, авари, склави, българи и други, въпреки, че сред тези племена както знаем е имало и християни.


   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Г-н И., представата ми може да е объркана, но не и грешна, нли така? :)
   Как може Кроват да е християнин, Тервел да е светец на църквата, Крум, Омортаг да са рисувани все с кръстове около тях, а вие да ми говорите, че българите били езичници? Ами няма стари църкви по същата причина, по която няма и стари книги - унищожени са от гръчките папази след 11ти век.
   Според Арх. Кирил Рилски (вероятно сте чели книгата му) Българската църква е създадена от Апостол Павел и придобива право на автономност със създаването на Първа Юстиниана през 6ти век.

   Изтриване
  4. Езичници, казвате! А кой определя кой е езичник или еретик и кой не?Не са ли тези, които са оставили тези сведения. Но те са едностранчиви, значи манипулирани. Творецът едва ли знае какво се върши от негово име? Човеколюбецът само ако знаеше....
   Не съм писал че войната " е имала религиозен характер", както пишете вие. Моето твърдение, напиксано по-горе е "че има характер и на религиозна война". Това е нещо различно- "и на", а не "на".Не съм писал, че това е доказано, писал съм, ме това е мое наблюдение и анализ. Това, че много от "академичните" ни историци, никак, ама никак не "умеят" да анализират комплексно процесите и събитията, не е моя вина. Това, че често пишат приказки за малки деца и се позовават на предишни авторитети и така преповтарят безкритично много лъжи .
   Чилингиров не пише, че "еретици-християни" са разрушили първохристиянските храмове. Това е дело на православните. Те обявяват всички останали за еретици и варвари, езичници. Твърдят го даже и днес. Сливенският митрополит Йоаникий, даже забрани на българи да сключват брак с арменци или грузинци, защото не били достатъчно православни, значи са еретици И най-накрая, какви хуни, авари или българи са разрушили на 2 пъти църквата "Св.София" в Константинопол, когато не е била православна? Или може би същите хора са унищожили протоколите от няколкото всеселенски събора? Ако тези "десетки византолози" са имали интерес да намерят истината, отдавна да бяха разнищили всичко това, което г-н Серафимов поднася в този блог и не биха всячески крепили елиноцентризма, изгоден както на Запада, така и на Изтока. И чиято позиция вие подкрепяте, иначе как ще получавате по някое и друго евро от различни грантове? Близко до ума е, че езичниците, поради техния политеизъм са били толерантни към боговете на другите, та те самите са имали много богове. Тези които са обявили, че има само един бог, именно те унищожават светилищата на езичниците, за да наложат своя единствен бог, своята власт над хората. Не търсете тук ръката на никакви "хуни, авари, склави или българи". Те не разрушават това, което сами са създали! Разрушават го тези, които искат земите и богатствата им. Толкова е просто. Помислете си, кой беше против независимостта на БПЦ? Не бяха ли гърци и руснаци? Това движи света драги, а не приказките ви.

   Изтриване
  5. Г-н Дойчев, представите Ви са объркани, тоест грешни. Кубрат може и да е бил покръстен и да е имал титла дарена от ромеите, но това не прави наследниците му и подчинените му християни. Същата е ситуацията и с Тервел. Крум и Омуртаг със сигурност не са били християни, а това, че на някои от каменните надписи има кръстове не означава, че те са били християни. Надписите вероятно са били издялани от ромейски литописци наети при българите, които просто са спазвали познатите им правила на писане върху камък. Относно вярата на българите си има преки сведения които доказват това, че са били езичници със идоли, капища и други подобни, а не са били християни. Такова сведение е онова за сина на Омуртаг Ернавота:

   "...Тази вяра, заради която сега аз умирам, ще се преумножи на българската земя, въпреки опитите ви да я възпрете чрез моята смърт. Кръстният знак ще бъде побит навсякъде, ще се въздигнат Божи храмове и чистите свещеници ще служат на чистия Бог, и жертвоготовно ще въздадат възхвала на жизнедаряващата Троица. Идолите, заедно със жреците и техните небогоугодни капища, ще се срутят и потънат в небитието, сякаш никога не са съществували. А единствен ти (Маламире), след много лета, ще погубиш безбожната си душа, не получавайки нищо заради жестокостта ти."

   Идоли, жреци, капища, и опити за възпиране на християнството, които ще бъдат заменени с кръстове, божи храмове и чисти свещеници! Какво повече да говорим по въпроса с българското християнство, Юстинияна прима и други подобни.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Г-н Богомил, и вашите представи са доста обърркани, а това, че говорите за някакви евра и някакъв елиноцентризъм говори ясно за това, че сте затънал здраво в логическите заблуди и псевдонауката, които изискват учените да се принизяват и да се обявяват за анти-българи на които им се плаща за това и които от страх да не си загубят работата пишат глупости. Осъзнайте се. Днес подобни неща или теории на конспирациите не съществуват при професионалните учени и няма някаква висша сила която да ги контролира всички. Щяха да споменат това в книгите и статиите си ако съществуваше натиск.

   Къде е логиката в това римляните от Константинопол да разрушават хиляди църкви на еретици от собствените си територии, и съответно на тяхно място да не изграждат свои църкви. Именно такава е археологическата ситуация на Балканите. Инвазията на хуни, авари, склави и българи води до разрушаването на римските крепости в това число и на църквите и до изоставянето им за столетия. Дорусторум например е бил разрушен и чак при Омуртаг през IX век е бил възсатовен като град, като в центърът му не е построена църква, а капище! Тези факти от археологията и писмените сведения, които описват българите като езичници няма как да се прескочат.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. цитат:"...вероятно са били издялани от ромейски литописци наети при българите..." (Проф.Д.И.)
   Ами не знам как науката би приела това за доказателство, но знам, че аз мога да твърдя друго.
   Обясняването на историята само по логичен начин е твърде недостатъчно и подвеждащо!
   Особено от професори ,които са обучени в "историческата надстройка" и по този начин са се клонирали!Историята е наука. Има си научен подход - за едно събитие трябва да има поне три извора. Като се изключат няколко спорни момента които се редактират по идеологически причини (произход на българите, периода по Освобождението и новата история),

   Изтриване
  8. Представите ми може да са грешни спрямо сбърканата ни историография и група съветски учени. Но поне са по-близо до истината.
   Така можем да си говорим до утре. По-точно аз, защото не аз съм професорът. А вие вземете да дадете някой и друг източник в подкрепа на голословните си твърдения, че е срамно вече.

   Изтриване
  9. Според Паисий, покръсването е станало при Тривелия (Тервел)
   Откъс от История Славянобългарска:
   "1. Първият е свети крал Тривелия, наречен монах Теоктист, живял в 703 г., малко след шестия вселенски събор, приел свето кръщение и през неговото царуване се кръстил целия български народ. Първото българско кръщение било при тоя свети крал Тривелия. Понеже той имал ревност и усърдие към Христа Бога, след малко време оставил кралската власт и мирската слава, съградил си голям манастир близо до Охрид и в тоя манастир приел монашески чин. Живял строг живот, завършил свято и богоугодно своя живот и се представил на Бога в тоя манастир.

   2. Вторият е търновският цар, блаженият и достопаметен Михаил или Йоан. Така се наричал Михаил-Йоан. От него се повели племето и родът на българските царе до последния Шишман Йоан Всички, които били от неговия род, се подписвали според неговото име и титла: първо писал своето име, като му било името, след това Йоан, тоест на Йоан, така българските царе държали титлата и почитта на своя прародител Михаил-Йоан, от когото имали своя царски род и православната си вяра; у тях от него се почнало. После в Търново, както рекохме, тоя цар бил втори просветител на българите след цар Тривелия. В 845 г. се кръстил и чрез него Бог показал чудеса на българите. С кръст в ръката си, с молитвата си към Бога той избавил България от големия Божи гняв, както се пише за него у Бароний във втората му част, на лист 950. Преживял щастливо и мирно на българския престол 45 години и преминал във вечния живот."

   Изтриване
  10. Г-н Анонимен, Тервел е превърнат в светец през възраждането след Паисий и особено след Захари Зограф, който първи започва да го изобразява по църквите. Преди това не е бил светец и не е бил изобразяван по църквите.

   Тези истории разказвани от Бароний, Мавро Орбини и други подобни не винаги отговарят напълно на реалността и историята. Особено онова с първия цар Илирик. Тоест възрожденската историческа литература трябва да се чете внимателно и с особено критично отношение.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  11. Аз също съм ходил на училище и знам какво пише в учебниците. Не схващам обаче с каква цел го публикувате, освен да се измести фокуса, че да продъжим моабета. "Абе, аго, жива ли е кобилата, дето умря лани? Хич бива ли, ако е умряла, да бъде жива? Нейсе, лаф олсун, я дай една лула тютюн." (Захари Стоянов) Акцента беше, че по горе някой твърдеше как българите били диваци и езичници, които унищожавали християнските символи и храмове, а историята говори друго. Има още много доказателства, а най яркото е известния печат на Тервел, с христовите символи и надписа на гърба му, върху кръста, "Богородице, помагай на кесаря Тервел!". Мисията на Сталин, Васил Златарски и всичките им последователи, с "внимателното и особено критично отношение" да заличат от историята на Балканите всичко, което не успяха за повече от три и половина хилядолетия гърци, римляни, турци, вече сме обсъждали.

   Изтриване
  12. Отново някой аматьор папагалства и се упражнява по темата за печата на Тервел, познах ли?

   Изтриване
  13. Вие като се подписвате "проф.",бихте ли отговорил защо в официалната история,се тиражира лъжата ,че българите са покръстен и при цар Борис,след като 30-40 години преди официалната дата има български архиепископия и те са посещавали папата като делегация.

   Изтриване
 38. "Валентин Николов31 май 2019 г., 12:21 ч.
  Днес в НДК ще има представяне на книгата "Популационна генетика на българите,основоположници на европейската цивилизация". Авторът не е посочен.

  ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK31 май 2019 г., 16:14 ч.
  Евгени Делев е името на господина."

  Тук може да чуете две аудио интервюта с автора, по същата тема.
  https://www.sbs.com.au/yourlanguage/bulgarian/bg/audiotrack/intervyu-s-evgeni-delev-genealog?language=bg
  https://www.sbs.com.au/yourlanguage/bulgarian/bg/audiotrack/intervyu-s-evgeni-delev-genealog-chast-vtora

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен4 юни 2019 г., 22:57 ч.

   Съжалявам ,но още в началото господина каза че в проекта са участвали и хора с не-български произход от територията на България, в това число слагам и "българите"-мохамедани.

   Според вас как се прави генетичен анализ и карта на порода кучета, да кажем немска овчарка, като добавим и генетични проби и от други породи?

   Мисля самия проект от самото начало е компрометиран до известна степен. Не че не можем да си правим някакви обобщени заключения от него, но трябва да е с едно на ум. Особено когато самите изследователи говорят с усещаща се гордост, за присъствието на проби които ще изкривят крайния резултат.

   Изтриване
  2. Никола 6 юни 2019 г. 19:05 ч.
   Малко ми е трудно да осъзная какъв е замисъла на упреците към поста ми, по горе, но ще се опитам да отговоря според своите тълкувания. Не съм оставил свои коментари по отношение на тълкуването на посочените от мен линкове, но Вие се опитвате да ме обвинявате в некоректност. Ако просто допускате, че сме на различни позиции относно автохтонността на населението на Балканите, вероятно сте прав ако смятате, че освен гърци и турци има и други пришълци. По света няма чиста нация, ако за такава се опитвате да намеквате. Според мен не се прави генетичен анализ на порода кучета, а чрез съвремени методи се правят опити да се поправят наложените сбъркани (неволно и умишлено) тълкувания на исторически факти. Давам си сметка, че такива като Вас има още много, но времето ще покаже на чия страна е истината.

   Изтриване
  3. До Д.И.
   Явно не сте "професионален" учен, защото днес всеки сериозен историк трябва да направи статистическа обработка на артефактите и сведенията, когато се прави комплексен анализ. От гледна точка на статистиката е безсмислено да се позоваваме на отделни единични факти. В можеството от обекти, факти или процеси може да има такива, които много се отклоняват от средностатистическите параметри, но те в никакъв случай не са определящи. Така, че вашият пример с Доросторум нищо, ама съвсем нищо не означава, в дравнение с общата тенденция. Освен това не всички първохристиянси храмове са унищожени в края на 6-ти век и след това. На някои е разрушено само олтарното пространство, построено е отново по православния канон и след преосвещаване храмът е станал православен. Разрушените храмове са строени в продължение на 3 века. Следователно може да се очаква и построяването на тяхно място нови храмове също да отнеме 3 века. Та 3 века е продължил самият процес на приемане на християнството в Константинопол. Предвид на сложните и радикални промени военно-политически характер по нашите земи през 7-ми век може да се очаква забавяне на строителството на нови храмове. Пож кой начин Константинопол е могъл да строи храмове в държавата на Аспарух, Тервел и т.н. Къде ве вашата логика. И все пак, след като Борис приема Никейския символ на вярата, в крайна сметка страната се изпълва с православни храмове. Но са били нужни векове.
   Следвайки и вашия апел да се осъзная, си спомних, че цял един директор на Историческия институт към БАН е бил уволнен и книгата му конфискувана. Спомних си колко академични историци са били агенти на ДС и си дадох дметка защо никой не се оплакал от съществуването на насилие или натиск. А вие какво мислите за тези факти господине?
   Всъщност ние много се отклонихве от първоначалния спорен въпрос, че някакви пришелци/прототраки/ от север са унищожили населението на първата цивилизация по нашите земи. Аз ви доказах, че това е невъзможно. Вие не представихте контрааргументи.Защото такива няма и отклонихте спора в друга посока, като типичен трол накрая започнахте да правите квалификации за опонента. Да, осъзнах, че е безмислено да се спори с трол, осъзнах колко е прав Макс Планк казвайки, че противниците на истината просто ще измрат и новото поколение ще я приеме за естествена. Вие сте минало драги, каквото и да напишете. Днес нещата се променят бързо, поради простия факт, че информацията е много по-достъпна и се разпространява светкавично. Времето на манипулаторите отминава, въпреки, че и те използват нет-а за своите цели.
   П.П. Русия например никога няма да каже пълната истина за Чернобил, но нима това не е ясно за непредубедените хора, които познават "особеностите на руския атом".Така и вие никога няма да признаете кой и защо манипулира историята. Вие сте част от това. Така и в затворите е пълно с невинни хора, според техните думи, но статистиката казва друго, въпреки някои съдебни грешки. Отделните случаи не характеризират общото. Статистика.

   Изтриване
  4. Г-н Богомил, отговорих Ви относно пришълците-траки от степите и неолитната цивилизация, но отговорът ми не беше одобрен от Г-н Серафимов, тъй като явно не подхожда на идеологията. Неолитните фермери според генетичните проучвания са били основно от хаплогрупа G2. Те са били избити или изтласкани и в днешно време в Европа и на Балканите процентът на тази хаплогрупа е изключително нисък!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. "Всъщност ние много се отклонихве от първоначалния спорен въпрос..." Ами нали той точно това целѝ? Аз съм го отбелязал: "...да се измести фокуса, че да продъжим моабета." Важното е спама, другото е без значение. Не му се обяснявайте с такива дълги словоизлияния!

   Изтриване
  6. До г.н Д.И.
   Уважаеми вие пишете, че българските учени: "Щяха да споменат това в книгите и статиите си, ако съществуваше натиск". Днес в една телевизия, по повод делото на Св.Кирил и Св.Методий, известният български учен, проф. Кирил Топалов заяви:" Аз, както и други учени, освободили се от оковите, които доскоро ни стягаха, заявяваме, че езикът на светите братя е български, а не славянски. Тяхното дело е българско, а не славянско. Това, че в учебниците пише за славянска писменост се дължи на една инерция и е грях за душите на тези автори". Разбирате ли драги, проф. Топалов пише направо за "окови". А според вас е нямало даже натиск.От думите на проф.Топалов даже става ясно какъв е векторът на този натиск. Оттам откъдето са дошли вашите "прототраки" и са "избили" населението на първата цивилизация през Бронзовата епоха. Оковите падат драги и това е необратимо, колкото и да се съпротивлявате.

   Изтриване
  7. Г-н Богомил, тълкуванията на думите на Топалов могат да са много. Оковите му може да са били психологически и доколкото си е преодолял психическите бариери днес явно може да говори по-свободно и да се бори с предрасъдаците налагани в световната наука относно кирилицата.

   Този пример с кирилицата обаче не доказва някакъв инстутиционален натиск днес в България върху учените, и примерът не е подходящ за други науки и сфери особено по отношение на историята на прабългарите. Примерът единствено показва това, че някои учени от по-консервативни стават по-свободни. Това обаче е нормално с възрастта, като в зависимост от науката онези пред пенсия често могат толкова да се освободят, че да започнат да се занимават с алтернативни и паранауки.

   Интересно е обаче защо се отказвате толкова лесно от въпросът с индоевропейският геноцид над неолитното население на Европа. Учените по света на база генетичните изследвания приемат за сигурен този геноцид, който е довел до изчезването на хаплогрупата G. Археологията също потвърждава поне две инвазии на Балканите на индоевропейци преди I хил.пр.Хр. от земите на Северното Черноморие.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Господин Д.И.
   В природата водата никога не тече от морето към планината! Никога! За да стане това трябват помпи.Вие се опитвате да сте помпиер, като много други, които пишат историографията. Но те имат интереси и могат да си плащат за това, а който плаща, той поръчва музиката. Но светът се променяи днес нивото на свободата с която живее човечеството е по-високо, отколкото преди 100 години. И ще се повишава, което неминуемо ще доведе до изчистване на много твърдения на днешната история. Въпреки съпротивата на заинтеросованите помпиери, които помпат не само самачувствието си, но и джобовете си с чужд "капитал". Възхищавам се на проф.К.Топалов, че е "преодолял психологическите си бариери". А вие може би просто му завиждате за младата му съпруга? Този занимаващ се с "алтернативни и паранауки" българин днес защитава българският интерес в междуправителствената българо-македонска комисия по история. Нали не твърдите, че го прави защото е изкуфял?!
   Археология казвате, да не е като онова единствено костено гребенче, намерено при проучване с чуждо финансиране, което може би е готска изработка и следователно в радиус от 500км наоколо трябва да са живели готите. Ами ако тези "индоевропейци" са били роби или подчинени племена на по-висико развитите местни жители.Каква е статистиката? Нали не става въпрос за едно гребенче? Нали и българите доведоха в Европа подчинените им маджарски племена.
   П.П. Господине, не смятате ли, възпитаният човек е редно да спомене титлата на проф.Кирил Топалов, който стои с името и делото си и не е анонимен като вас, заради което аз нямам основание да ви титуловам. Вие се самотитуловате, поне до момента, докато не разкриете самоличността си. Не се отказвам от нищо, което мога да докажа с комплексен анализ, но е безпредметно е да продължавам този спор, особено когато той се отклонява в "психологическа" посока. Все пак реката тече от планината към морето, въпреки преградите и бентовете и след достатъчно време, водата разрязва и най-твърдите скали, истината си пробива път.

   Изтриване
 39. Поздравявам всички, които считат гърците за етиопски цигани - https://www.youtube.com/watch?v=_qOPjlPqgls

  ОтговорИзтриване
 40. Браво, господин Серафимов! Не знам кога ще се появи на бял свят истинската ни история.Тези, които се опитват да ни манипулират с писанията в учебниците, го правят вече твърде дълго. Но за пари какво ли не се прави? Фактът,че подписваме с инициали тезите си е много показателен.Кой професор се е отказал от преподаването, като това е достатъчно добър източник на материални блага.Ние знаем, че истината винаги е била скрита в апокрифната литература.Вие пишете, но и представяте доказателства, слепите само не виждат.Продължавайте в този дух!

  ОтговорИзтриване
 41. Делото ви е в Полза Роду! Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 42. Господим Серафимов поклон за делото ...НЕ СПИРАЙТЕ НЕ СПИРАЙТЕ ...хейтърите троловете мразещи всичко Българско и родно каквото и да напишат и да ви провокират "какъв си ти " " с какво право пишеш " само покзват колко клети мишлета са ...ИСТИНАТА ВЕЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДДТИСКАНА ,НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРИТА ....ТЯ НАБЛИЖАВА ДА СЕ ПОЯВИ С ЦЯЛАТА СИ ПРЕЛЕСТ И СИЛА ...НИЕ НЕ СМЕ ШОВИНИСТИ ..НИЕ ПРОСТО ИСКАМЕ ИСТИНАТА ДА ИЗЛЕЗЕ ..БЛАГОДАРЯ , че има хора като вас като д-р Ганчо Ценов и още които имат делото в тях бЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ

  ОтговорИзтриване
 43. Уважаеми Г-н Павел Серафимов, от времето, когато се появява името Дуло на обитаваните земи от предците ни, има артефакт от Варненския некропол, с една от най-важните точки на традиционната китайска медицина, по-стар с повече от 2500 г. от известното за нея.

  ОтговорИзтриване
 44. БРАВОС! САМО ТАКА! ФАКТИ, ДОСТОВЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА! Писна ми да слушам малограмотни "уЧени", на които години наред и плащаха да си затварят очите по време на социализЪма! Последните години пак взеха да надигат глава предишните ни господари в Кремъл. Апропо този целия ансамбъл от сгради наречен "Кремъл" е проектиран и построен от българи, а самата идея е била (и още е) Кремъл да стане нещо като Ватикана. Аман от Съветски ламтежи. Окрадаха ни държавата, още я крадат, използвайки протежетата си (явно и скрито). Освен с фактически кражби искат да ни окрадат и историята ни. Паисий едно време е написал "ИСТОРИЯ СЛАВНА БЪЛГАРСКА", а нашите "братя славяни" са я "коригирали" много внмимателно в "История славяно болгарска" за да им е по-удобно да седнат на нашата трапеза. На два пъти окрадаха държавният ни архив, през 1878 и през 1944 г. и още не желаят да ги отворят напълно. Руснаците винаги са искали да са най-великите, но уви нямат древна история. След като ни окупираха през 1944г още не са си тръгнали. Искат да окрадат и историята ни. И за съжаление има още глупаци и гъзолизци (платени разбира се), които от глупост или интересчийство продават рода си!

  ОтговорИзтриване
 45. Уважаеми г-н Серафимов,вероятно ще е по-добре за коментари да бъдат допускани само тези , които са се регистрирали с истинските си имена и адреси. В просташки спорове не само, че не се ражда истината, но се губи и ценно време. Моля Ви направете необходимото за да стане Вашият блог по-сериозно и по-приятно место за песещение. Няма никаква полза за който да било от голословни тези и преднамерени и провокативни просташки заяждания. Грешка е въобще да ги удостаявате с внимание и с отговори. Изцяло Ви подкрепям и препжръчвам на моите близки и познати. Л.Б.

  -сериозно и по

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 6 февруари 2021 г., 9:25 ч.

   Коментарите се одобряват от друг човек, защото аз не разполагам с достатъчно свободно време, а и в миналото срещах технически проблеми. Да се одобрят коментари не е лека работа, понеже на ден те са десетки и понякога е трудно за администратора да прецени кое да допусне и кое не.

   Изтриване
 46. Многобройно Тракийско племе главно войници тръгнало към Азия там около 100-200 години са се адаптирали развъждали трепали превземали територии накрая се завръщат в българските земи със силата на кръвното право омесени и кръвосмесени с дръпнатите очи това са тюрки мюрки и подобни глупости българите не са пришълци а Тракийско племе което се връща на земите си след много години

  ОтговорИзтриване
 47. Здравейте. "В спора се ражда истината" според мен идва от там, че за нас "SPQR" е "СПОР". Демек в сената (парламента се ражда истината). Римският имам в предвид.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown6 април 2021 г., 12:17 ч.

   Не зная на кого е сентенцията "Истината се ражда в спора", не мисля, че е латинска.Споменах я, защото тя е добила статут на важно изказване, подобно на латинските сентенции.

   А иначе"SPQR" го има не само като съкращение, но и в пълна форма SENATVS POPVLVSQVE·ROMANVS.

   Изтриване
 48. Възхитен съм от търпението Ви да отговаряте на хора, кото нямат доказателства, а активно спорят и пазят титлите си, а други политическите си илюзии. Поздравления и благодарност за конкретиката. Сега с новите изследвания всичко това е лесно доказуемо, но Вие сте водили битките успешно твърде рано. Браво.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown10 юли 2021 г., 10:07 ч.

   Благодаря Ви от сърце за добрите думи и подкрепата!!!

   Изтриване
 49. Прочетох статията и коментарите и логически смятам г-н Серафимов за мнооого прав. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 50. Излиза че целия свят знае нашата история,само ние НЕ.И затова всички съседи ни мразят зашото имаме законно право на всички земи,и дефакто зада не се сменя историята на цяла европа заради едни БЪЛГАРИ,е по евтино да плащат за пропаганда на няколко бг,историка поколение след поколение,,,,,

  ОтговорИзтриване
 51. Здравейте, следя статиите Ви с голям интерес. Не успявам да изчета всичко, но може ли линк към ваш коментар за тълкуване на знакът IYI

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,

   Имам есе по този въпрос http://sparotok.blogspot.com/2013/09/iyi.html

   Изтриване
 52. Здравейте Павел, с удоволствие Ви чета и Ви слушам/гледам в Ютюб.
  Искам да попитам къде мога да намеря повече информация относно изкуствената черепна деформация? Каква е била целта и при. Ще съм Ви благодарна ако можете да ме насочите в правилната посока.
  Поздрави, Калинка

  ОтговорИзтриване
 53. На първо място - огромни благодарности на Павел Серафимов за труда и усилията, които полага за изследване на българската история. Аз не съм историк, нито учен, но знам едно - историческите източници (доколкото е възможно да се считат за правдиви) са текстове, които могат да се тълкуват нееднозначно. Ето защо за мен е важна логиката в историческите събития. А такава логика определено липсва в официалната ни историческа наука. Въпреки хилоядолетното развитие на човешката цивилизация, човекът като такъв не се променил особено. Както и неговото поведение. Затова всяко историческо събитие носи своята човешка логика. И когато тя липсва, идва съмнението за необективност и пристрастност.

  ОтговорИзтриване
 54. На първо място - огромни благодарности на Павел Серафимов за труда и усилията, които полага за изследване на българската история. Аз не съм историк, нито учен, но знам едно - историческите източници (доколкото е възможно да се считат за правдиви) са текстове, които могат да се тълкуват нееднозначно. Ето защо за мен е важна логиката в историческите събития. А такава логика определено липсва в официалната ни историческа наука. Въпреки хилоядолетното развитие на човешката цивилизация, човекът като такъв не се променил особено. Както и неговото поведение. Затова всяко историческо събитие носи своята човешка логика. И когато тя липсва, идва съмнението за необективност и пристрастност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена15 ноември 2023 г. в 18:52 ч.
   Благодаря от сърце за оценката на труда ми!!!

   Изтриване