18.01.2020 г.

БЪЛГАРСКИ ДУМИ УПОТРЕБЕНИ ОТ ОМИР В ИЛИАДА И ОДИСЕЯ


Преди време ми направи впечатление, че определени стари автори са не просто честни и обективни в описанията си на “варварските” народи, но в някои случаи дори признават моралното превъзходство на чуждите за гърци и римляни хора. Когато проверих етническата принадлежност на съвестните летописци, се оказа, че те не са гърци и това обяснява липсата на омраза, която дедите на южните ни съседи хранят към най-древното балканско население – нашите предци.

Докато Херодот твърди, че траките не са в състояние да се организират и обединят, то живелият по същото време Тукидид без увъртане споменава, че Одриската Империя е най-богатата и най-могъщата държава в Европа. Владетелят Терес I е направил това, което не се е одало на никой грък, а именно - да обедини в една държава няколко сродни етнически групи. Тукдид е внук на тракийския цар Олор и това без съмнение е причината за обективността на стария летописец.

Павзаний нарича принадлежащите на северните траки - костобоките разбойници, но творилия по-рано Страбон не се колебае да посочи добротата, великодушието и почтеността на живеещите на север от Елада народи. Както може да се досетим – Страбон е от тракийски произход. Според Юрий Откупщиков във вените на този стар автор тече фригийска кръв.

Теофан Изповедник назовава дедите ни мръсен и нечист народ. Този автор внушава, че старите българи са нашественици в земите на юг от Дунава, но за сириеца Йоан Малала, българите са древен балкански народ наречен в миналото мирмидони, същите мирмидони, които Ахил Пелеев води по време на Троянската война.

Освен Малала има и друг автор, който свързва дедите ни с героите от Троянската война. Става дума за произлизащия от средите на грузински благородници Йоан Цеца. Той  подобно на писалия по-рано сирийски летописец, отъждествява старите българи с Ахиловите мирмидони, но също и с пеоните – стрелци с криви лъкове.

Ако имаме предвид отъждествяването на българи с мизи направено от Димитри Хоматиан, то на пръв поглед информацията е противоречива защото докато мизите и пеоните са съюзници на Троя, то мирмидоните са врагове на цар Приам.

Всъщност няма нищо странно защото Троянската война е конфликт между роднини. Битката не е за завръщането на хубавата Елена, а за властта над протоците: Дарданелите и Босфора. Те са важен търговски път и този, който владее протоците, контролира търговията в Черноморието и източното Средиземноморие, а това докарва огромни богатства.Хората проливащи кръвта си край стените на Троя са говорили един и същ език, имали са един и същ бит, а и са делили едни и същи погребални обреди. Както ахейците, така и трако-трояните са известни с майсторското си владеене на бойната колесница. Както ахейците, така и трако-трояните издигат могила над гроба на благородник, а и, което е по-важно - провеждат военни игри в чест на починалия.

Интересна подробност е факта, че ахейците и трако-трояните ползват общи имена като Автоной, Акамант, Димант, Долопс, Ейоней, Еномай, Медон, Меланип, Ойлей, Орест,  Офелт, Перимед, Подарк, Хелен, Хипсенор, Хромий.

Най-същественото обаче е това, че описвайки конфликта пред стените на Троя, Омир не споменава нито веднъж думата варвари. В далечното минало тя е ползвана за обозначаване на хора, които говорят език различен от гръцкия. След като Омир не прави това разделение, а и трако-трояните делят с ахейците общи имена, погребални обреди и т.н., то единственото логично обяснение е, че става дума за представители на една и съща етническа общност, нямаща нищо общо с гърците от Класическата епоха.

Прочее, това се подтвърждава и от друго място. Троянската война е през XIII в.пр. Христа, като конфликтът е за владеенето на протоците. Гърците се научават да правят кораби способни да се справят със силното течение на Босфора половин хилядолетие по-късно – чак през VIII в.пр. Христа. През Бронзовата епоха дедите на южните ни съседи са облечени в кози кожи африкански номади и могат само да си мечтаят да се отделят от сушата и да водят война за морски пътища.

За сметка на това, точно през XIII в.пр. Христа траките дардани, тевкри, веси, мизи, да не забравяме и пеласгите, са познати на египтяните като Морски народи. Старите балканци са известни и със своята войнственост. На тях се приписва падането на Хетската Империя, потеглилите от Балканите и Мала Азия наши предци за малко не превземат даже и Египет.

Самото име ахейци е необяснимо на гръцки език. Ахейци, или както е правилно акеи-вои е изградено по същия начин както тракийските етноними сика-вои, перкаи-вои (сюкабои, перхеби). Eлементът –вои може да се изтълкува лесно със стблг. вои-войни, бойци, като трябва да се отбележи и, че лично име Войнес/Foινες е отбелязано на един от най-старите фригийски надписи с регистрация – G 286.

Ето и как истината за хората сблъскали се пред града на цар Приам се губи и как историята за конфликта бива преиначена. По време на Троянската война избухва чума, като заразата е пренесена и в Ахея от завръщащите се от Мала Азия бойци. В резултат на епидемията населението на Южните Балкани намалява силно, а и отслабва силно. За дошлите от Африка предци на гърците е лесно да завземат земите принадлежали на Менелай и Агамемнон. В по-късни времена, заемайки писменост от фригите, гърците създават “своя” история, като разбира се приписват на себе си геройствата на хората живели в Пелопонес, Тесалия, Атика и т.н. много преди тях.

Оцелялото местно население, носещо кръвта на хората обитаващи Тракия е поставено в незавидно положение. Потомците на гордите някога ахейци, по време на Античността са представени от периеките и илотите. Те обработват земята и се грижат за добитъка, плащат данъци на Спарта, участват във водените от лакедемоните войни. По този начин коренното население постоянно намалява за сметка на дошлите от Африка деди на южните ни съседи.

Във времето когато Омировите творби започват да се споменават от авторите от времето на Античността, коренното население на Южните Балкани е почти асимилирано от гърците. Понеже благородническата прослойка, която е запозната със старата история е елиминирана много по-рано, местните хора дори не подозират, че окупаторите на територията им са отнели и историята им.

Днес ние не разполагаме с оригиналния тект от “Илиада” и Одисея. Омровите творби са преписвани и редактирани многократно, като хората извършили това са добавяли неща, което са били удобни на силните на деня, като същевременно угоднически са премахвали неудобното за своите господари.

Още навремето представители на южните ни съседи са недоволствали от това, че Омир е използвал прекалено много варварски думи. Само можем да гадаем до каква степен стиховете са променяни, колко думи са заменени и колко са преиначени.

Има някои неща обаче, които манипулаторите на миналото не са могли да заличат. Касае се за основни думи зясягащи семейството, бита, а и названия на реки, селища и т.н. Колкото и дошлите от Африка пришълци да са се опитвали да преработят речта си, за да я отдалечат от тази на старите обитатели на Ахея, Тесалия, Атика и т.н., просто няма как да се премахнат думите от основния речников запас.

Голяма част от тези думи свидетелства за това – какъв език е говорен на територията на Гърция по време на Бронзовата епоха. Нека хвърлим поглед към така наречения Омирически гръцки и обърнем внимание на определени думи. На първо място е Троя, или по-точно – алтернативното ѝ име Илион. Както можем да очакваме – селище с подобно име съществува и на Балканите, в Южна Тракия. Там, но и в Македония, Стефан Византийски локализира градове с название Илион.

Сродно е и името на течащата в Атика река Илисос, като тук трябва да се спомене свидетелството на Страбон, че някога (преди Троянската война бел.моя: Атика е била обитавана от траките: Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus” –Strab.VII.7.1


Иван Дуриданов търси обяснение на Илион с ц.слав (стблг.бел.моя) илъ-кал, гр. ἰ̄λύ̄ς-тиня и т.н. Като имаме предвид, че най-старите обитатели на Тракия, Атика и Троада са били дедите ни, то не е трудно да се разбере, че гр. ἰ̄λύ̄ς-тиня е заемка.

За името на Пеней, която се явава най-голямата река на Тесалия, Владимир Георгиев предлага тълкуване със стслав. (стблг.бел.моя) пѣна-пяна. Както можем да очакваме, съществуват сведения за присъствие на траки край река Пеней дълго преди времето на Троянската война. Херодот разказва за това как мизите и тевкрите покорили всички траки и стигнали чак до река Пеней: Mysians and Teucrians, before the Trojan war, who passed over into Europe by the Bosphorus and not only subdued all the Thracians, but came down also as far as the Ionian Sea and marched southwards to the river Peneios.” –Her.VII.20


Както вече бе посочено, в по-късни времена мизите са отъждествени със старите българи от Димитър Хоматиан: “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи.”


Освен в Тесалия, река с име Пеней тече и в Пелопонес – там където е и земята на ахейците. Благодарение на Страбон ние знаем, че полуостров Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс, който е населил мястото със своите хора дълго преди идването на гърците:

“ Now Hecataeus of Miletus says of the Peloponnesus that before the time of the Greeks it was inhabited by barbarians. Yet one might say that in the ancient  times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him”-Strab.VII.71.


Самият Пелопс е баща на Атрей, а Атрей е баща на Агамемнон и Менелай. Това се знае от всеки историк, но по необясними причини, макар сведението да показва, че поне благородническата прослойка на ахейците е от тракийски произход, учените пропускат информацията и гледат на опиталите се да превземат Троя братя като на гърци.

Да продължим обаче с употребените от Омир думи имащи обяснние на български език. Старият автор споменава течащата във Фокида река Кефисос. За името ѝ Владимир Георгиев търси обяснение с ие. kāph-īs(y)o, съотвестващо на стблг. капати-капя, авест.kafo-пяна, като посочва и българските топоними и хидроними Капищец, Капна, Капката, Капощница, Капчек, Капчовец, Каплещ и др.

Фокида не е случайно място, там в град Давлида е властвал тракийския цар Терей:  “Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus…”-Strab.VII.71.

В работите си Омир споменава древния град Гортус, чието название Владимир Георгиев съпоставя с Гордион (столицата на Фригия бел.моя), Гординия селище в древна Македония и др., като дава обяснение с ие.*ghordo-град, селище.

Доста интересно е името на Коринт и то не само поради умалителната наставка –инт, присъстваща в тракийската глоса вол-инт, но и поради това, че корена е обясним с наша дума. Цитирайки фламандския изследовател Ван Виндекенс, Албер Карни вижда в Коринт думата гора-планина: Korinthos, eponyme de Corinthe. — Le nom de cette ville est pregrec et a servi d’abord a nommer l’acrocorinthe puisque en pelasgique κορ- peut venir de l’i. e. ger- tourner (Rg. 2) et designe souvent des sommets arrondis. Ce nom peut aussi etre ramene au slave gora montagne [V. Windekens, Pelasg. 107, Onom. 16].

Омир пише и за река Сатниоис, чието име по-късно става Сафниоис. Владимир Георгиев смята, че древното название идва от *sałtniowents-солен, като дава примери с армен.аłt-солен, стблг. сланъ-солен (идваща от *saltīna БЕР с.856). Сравнението е правилно, но трябва да се добавят блг.слатина-извор, от който водата не блика силно, а изтича бавно, слатини-минерален извор, а и многото български топоними съдържащи елемент Слат: Слатина, Бяла Слатина, Слатината, Сулина слатна, Калната слатна, Слатенец и т.н.

Омировият език разбира се съдържа не само топоними, хидроними и антротопоними, но и други думи. Една от най-интересните е ἄττα/ата-отец, баща. За нея Алберт Йорис Ван Виндекенс смята, че е пеласгийска заемка в гръцкия. От друга страна, Стефан Младенов предлага древна форма *atikъ на стблг. отьцъ-баща.

Друга ползвана от Омир дума за роднина е δᾱήρ/даер-девер. Интересното е това, че при нас българите е запазена оригиналната форма – тази съдържаща в девер. Хялмар Фриск смята, че гр. δᾱήρ идва от по-стара форма *δαιFήρ.

Наша заемка в Омерическия гръцки е и ἑκυρος/екурос-свекър. На гръцки тя няма обяснение, там тя е запазена в променен вид поради това, че предците на южните ни съседи не са разбирали добре речта на нашите деди. В речника на Мехлер е посочено, че древната форма на ἑκυρος е била *σFἑκυρος-свекурос. С други думи – отново при нас е запазена оригиналната форма.

Гальовна дума за баща, тате е Омировата τέττα/тета, като по-късен вариант е ταττα/тата. Тя бива считана за дума от детската реч и поради това е трудно да се даде етимология, но имайки предвид, че дедите на гърците идват от Африка и изконния им език е бил семито-хамитски, то е повече от ясно, че τέττα/тета и ταττα/тата са наши думи, които южните ни съседи са заели.

Създателят на Илиада и Одисея дава и други особени думи като  εἰνατέρες/еинатерес-етърви. Тя е много близка до фригийската ἰανατέρα/янатера-етърва, а фригите както бе упоменато са древни жители на Пелопонес –дом на ахейците Менелай и Агамемнон. Според нашите езиковеди, древният вариант на българската дума етърва е бил *jętry (*yentry/йентръ), т.е.  почти идентична на фригийската ἰανατέρα/янатера-етърва.

Като потвърждение на казаното до тук, трябва да се спомене още един факт, чието значение е огромно, но над споменаването му сякаш тегне страшно табу. Става дума за това, че древните трояни са ползвали писменост, чиито знаци са идентични с руните на дедите ни. Броят на еквивалентите е прекалено голям, за да бъде наречен случайност.
Сравнения на Троянска писменост (по Шлиман) със старобългарски руни (по Успенски, Шкорпил, Лепор, Айналов, Панченко, Елих)

В старогръцкото изкуство трако-трояните са представяни като стелци с лък, облечени с тесни панталони и тесни куртки - типичните за старите българи дрехи.

Ако в миналото историята ни не бе осакатена и ощетена от следващи интересите на държавите си чужди учени и следващи го покорно наши изследователи, за никого не би било мистерия това, че българската реч е запечатана от Омир.

Историците са знаели, че в древността на пеоните се е гледало като на преселници от Троя. Известно е било и това, че според Йоан Цеца в далечното минало българите (или поне част от българите) са носили името пеони. Йоан Малала също е ясен свързвайки Ахиловите мирмидони с дедите ни. Не са били тайна и свидетелствата на Херодот, Есхил, Страбон и Плиний за идването на гърците от Африка, но веднъж съчинена и наложена, наглата лъжа за средноазиатския произход на старите българи пуска корени и бива защитавана с ориенталски фанатизъм.

Лошото е, че дори днес когато имаме необоримите доказателства на генетиката, учените ни отказват да преразгледат вредните за народа ни теории. Какво му е трудното за разбиране: типичнита за нас хаплогрупи I2, R1b/*L23, E-V13, J2, G2, а и значителна част от R1a са наследени от хора, които са обитавали Балканите във времената преди потопа – хиляди години преди Троянската война.

От друга страна, за гърците е доказано, че са роднини на обитаващите Африка етиопци. Преди деветнадесет години бе установено, че македонците (спадащи към българската народност бел.моя) не са роднини с гърците, които не принадлежат към по-стария средиземноморски субстрат, за сметка на това гърците показват близост с етиопците, като идването на южните ни съседи е било във времето на египетските фараони:
Macedonians are not related with geographically close Greeks, who do not belong to the "older" Mediterranenan substratum, 3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.


Ако свидетелствата на езика се потвърждават от генетиката, то какво още е нужно, за да бъде призната истината? Не е ли време лъжите мърсящи паметта на дедите ни и отравящи съзнанието на много от нас, да бъдат разобличени? Не е ли време да се обясни на младото поколение, че носи кръвта на благородници, а това задължава за придържане към поведение на благородници: странене от пороци, търсене на справедливост, придържане към доброта и честност.

72 коментара:

 1. Името Атина или Атене (както се казвала по Омирово време) също би могло да се обясни с ἄττα/ата-отец/*atikъ/отьцъ-баща или даже ταττα/тата,ако си спомним за легендата,че тя е родена от главата на баща си Зевс,тоест тя е тАтина -бащина а не майчина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 18 януари 2020 г., 16:26

   Атина може да се свърже и с Атис-богът на фригите, като първоначалното значение е родител, т.е. приложимо е за индивиди от мъжки, но и от женски пол.

   Изтриване
  2. Ата е баща от турски

   Изтриване
 2. Благодаря за важните факти, така полезни при изучаване на античната литература !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Milena Petkova Petkova18 януари 2020 г., 16:37

   Благодаря и аз за интереса към работите ми!!!

   Изтриване
 3. Поздравления, нека поне първия коментар не бъде негативен, защото всеки от негативните си има свои доводи за подкопаване на българщината, те действат тук от хилядолетия !!! Бих искал да задам въпрос към Павел Серафимов - навярно знаете нещо за коптите в Египет ?!? Ако е така и можете да отговорите - те имат ли някаква пряка или косвена връзка с нашия народ ?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До EguHCTBEHuqT 18 януари 2020 г., 16:39

   Коптите са хамити, те са потомци на старите египтяни. Още в дълбока древност в Египет се заселват траки, а по време на късната Античност губернатор на Египет е тракиец с име Реметалк, но като цяло, коптите са си отделен народ, с различен от нашия език.

   Изтриване
  2. Имам сведения, че коптите са преки потомци на коренното неарабско население на Египет, чиято писменост се основава почти изцяло на гръцката азбука и изповядват древноизточното християнство !!! Не мисля, че древните народи вършат нещата току-така, а със замисъл и цел, да се доближат максимално до божествения си произход - както смятат всички !!! Не казвам дали аз вярвам в нещо такова, а че те вярват !!! Египет - страната на боговете, а коренното население търси друг източник на божествени корени с ориентир - близките наши земи ?!?

   Изтриване
  3. И в Судан има копти,доста късно преселили се там, а ето какво казва генетиката за тях:
   По данным анализа Y-ДНК (2008), около 45% коптов в Судане несут гаплогруппу J. Остальные в основном принадлежат к Гаплогруппе E1b1b (21%). Обе отцовские линии распространены среди других местных Афроазиатскоязычных групп населения (беджа, эфиопы, суданские арабы), а также среди многих нубийцев[90]. E1b1b/E3b достигает своих самых высоких частот среди североафриканцев, левантийцев Ближнего Востока и эфиопов Северо-Восточной Африки[91]. Следующие наиболее распространенные гаплогруппы, переносимые коптами, это связанная с Европой гаплогруппой R1b (15%), а также архаичная африканская линия B (15%)[90].

   По материнской линии в 2009 году было обнаружино, что копты в Судане несут исключительно различные потомки макрогаплогруппы N. Эта гаплогруппа мтДНК также тесно связана с местными Афроазиатскоязычными популяциями, включая берберов и Эфиопиов. Из N производных, переносимых коптами, наиболее часто встречается U6 (28%), за которым следует гаплогруппа T (17%)[92].

   Изтриване
 4. Тюркско е всичко.
  Омир е Ömür.
  Агамемнон е Agamemnun.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зафере, успокой се ! Иначе приличаш на "северо-македонец"!!..

   Изтриване
  2. До zafer ertürk18 януари 2020 г., 17:37

   За старите тюрки мога да кажа, че са били смели, силни, а и са държали на честта. От друга страна, тюрките идват в Мала Азия и Европа едва през ранното Средновековие, а започват да строят с камък около 3300 години след Троянската война.

   Зная за работите на Полат Кая и Силахи Дихер, но там аргументи няма.

   Изтриване
 5. Имаме ли сведения за въпросната чума. Или това е просото ваша интерпретация,целяща да обясни как мнозинството от трако-пеласгите ще подвият коляно и ще се оставят на дедите на гърците да ги избият във войни и асимилират.

  Междудругото бях попаднал веднъж на това видео:
  https://www.youtube.com/watch?v=hMQmU0epVr4&t=4s

  В него авторът споменава ,че спартанците са били предимно военна аристокрация. Като в битките са се славели като стратези, повече от колкото воини. Като по-голямата част от армията им е била съставена от не-спартанци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Чумата винаги е била бич божий ...!
   Но няма как да се подмине и апокалиптичното изригване на супервулкана на о-в Тира( Тера ),сега Санторини, в средата на второто хилядолетие пр.н.е. и дестабилизираната тектонична обстановка в целия регион за векове напред...!
   Вулканичната експлозия изхвърля 60 км3 магма  от кратера на вулкана, а височината на вулканичния облак достига 38 – 39 км.
   Експлозията е била равна по сила на взрив от около 200 хиляди атомни бомби като тази, пусната над Хирошима.
   Изригването е станало в края на XVII в. пр. Хр. и по-точно през 1628/7 г. пр. Хр. на базата на радиовъглеродни изследвания, както и косвени показатели като следи в ледникови проби от Гренландия и засеченото забавяне в растежа на дърветата в северното полукълбо(вулканична зима) от последвалото разпространение на вулканична пепел.

   Според Х. Мелерш в „Минойският Крит" ,след Троянската война, микенците унищожили Минойската култура, като краят дошъл всъщност с падането на Троя. Това събитие се датира приблизително към 1190 г. пр.н.е .Но той отбелязва, и че първоначалната гибел на тази високоразвита култура е вследствие на неколкократни земетресения .
   Същата участ постига и микенците .
   Страбон се спира на тези събития :
   " След Троянската война,... могъществото на Микена отслабнало, особено след възвръщането на  Хераклидите (дорийците).

   За края на Микена и като цяло на ахейския съюз пише и Изабел Клок – Фонтаний в труда си „Хетите”; (стр.29) :
      „Рухването на Хетската империя в началото на XII век пр.н.е. се дължи на серия от кризи, глад, предизвиканите от него преселения и вътрешни размирици, които се пренасят и в страните от Егея и Изтока: разрушени са Микена и други “ахейски” градове…”
      Версията за природни катаклизми (най-вече поредица от земетресения), които са унищожили големите култури в източното Средиземноморие отдавна има своите привърженици, а се подкрепя и от археологията. Интерес предизвиква и фактът, че Троя е разрушена от земетресение. За разлика от ахейските градове, които напълно изчезват след тези, големи трусове, обаче Троя и центровете от тракийския хинтерланд се възраждат много бързо:
      „През XIII – XII  в. пр.н.е. Източното Средиземноморие е разтърсено от десетки катастрофални земетресения. В науката този природен катаклизъм носи наименованието “земетръсна буря” и обхваща периода 1225 – 1175 г. пр.н.е. Трусовете събарят стените на Троя и Микене, съсипват блестящата минойска цивилизация. От това се възползват племена от север, които нахлуват и унищожават някога цъфтящите градове. При тези земетресения е пострадало силно и светилището при Татул.После обаче то се е възстановило и през ранножелязната епоха (XI – VI в. пр.н.е.) продължава да функционира не по-малко величествено отпреди.” *

   * http://umaybg.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/

   Изтриване
 6. До Никола18 януари 2020 г., 18:34

  Ако имате достъп до JSTOR, вижте този мателиал: Blickman, Daniel R. “The Role of the Plague in the ‘Iliad.’” Classical Antiquity, vol. 6, no. 1, 1987, pp. 1–10. JSTOR, www.jstor.org/stable/25010855

  Bernheim, Frederick, and Ann Adams Zener. “The Sminthian Apollo and the Epidemic among the Achaeans at Troy.” Transactions of the American Philological Association (1974-), vol. 108, 1978, pp. 11–14. JSTOR, www.jstor.org/stable/284230

  По принцип чумната епидемия е спомената и от Омир, но вижте и това:

  A long-lasting epidemic that plagued the Eastern Mediterranean in the 14th century BC was traced back to a focus in Canaan along the Arwad-Euphrates trading route. The symptoms, mode of infection, and geographical area, identified the agent as Francisella tularensis, which is also credited for outbreaks in Canaan around 1715 BC and 1075 BC. At first, the 14th century epidemic contaminated an area stretching from Cyprus to Iraq, and from Israel to Syria, sparing Egypt and Anatolia due to quarantine and political boundaries, respectively. Subsequently, wars spread the disease to central Anatolia, from where it was deliberately brought to Western Anatolia, in what constitutes the first known record of biological warfare. Finally, Aegean soldiers fighting in western Anatolia returned home to their islands, further spreading the epidemic.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17499936

  ОтговорИзтриване
 7. Според историците гърците са от първата или втора вълна на индоевропейско говорящи преселници, но също от историята знаем, че такива в Африка няма, а гръцкият е още език, не е ли?! Та кой е крив и кой прав, ако погледнем съвременната генетика на гърците, тя не се различава много от нашата?! Което за мен доказва една от най-негативните ни черти - родоотстъпничеството, и че паралелите с африканско население, могат да се обяснят с факта, че след неуспешната инвазия на балканци в Египет е последвала обратна успешна инвазия и Египет е заселил свои колонизатори на Балканите! Също, в цялата статия говорите за траки, които по подразбиране натрапвате за първобългари, въз основа и единствено на лингвистични връзки от индоевропейското семейство!
  Основното оръжие на индианците в Америка е лъкът, но те не са българи! Както и не всички индоевропейско говорящи са, или поне докато не докажете научно, че индоевропейският език всъщност е старобългарски по своята същност, само така ще изпреварите български родоотсъпници от Македония!
  И накрая, моля отделете време, и изяснете научно и достоверно връзките и предполагаемото движение на бльгиите от Фокида, болгите от Тракия, болгенс от Иберия и БЛКР от Киликия, ако може подкрепено с хронология и археология!
  Благодаря за провокативната Ви статия, в спора се ражда истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен19 януари 2020 г., 11:04

   Това, че днес в Северна Африка няма значителен брой хора говорещи индоевропейски език, не означава, че и в миналото не е имало. Фараонът Меренпта позволява на част от Морските народи да се заселят в Северна Африка, а Морските народи предимно траки, т.е. говорят индоевропейски език.

   Поне до арабското нашествие в Египет, там е имало хора говорещи не просто индоевропейски, но дори палеобалкански езици. Ако вярваме на Хрозни за идентификацията на хиксоси и митани, то още през 19 в. пр. Христа, т.е. преди 3900 години, в Етипет са говорени индо-европейски езици.

   Фактът, че гърците са генетично близки до нас в никакъв случай не показва, че родоостъпничеството е типично за нас, а, че гърците умеят да асимилират другите народи.

   Намирам разсъжденията Ви за доста странни.

   Изтриване
  2. До :
   Анонимен19 януари 2020 г., 11:04

   Не публикацията на Спароток е провокативна !
   Отново изпълзява една и съща опорна точка ...!
   Като поредната глава на стоглавата хидра от митологията !

   В Британска Индия , включваща сегашните държави Индия(1,25 млрд) ,Пакистан (197 млн) и Бангладеш ( 169 млн) ,никой не оспорва,че живеят без съмнение индийци..., в случая разделени на 3 държави по религиозен признак !
   При все ,че не само езиците ,а и писменностите им са различни !

   Индийски езици са например :
   Асамия ( অসমীয়া )
   Догри (डोगरी / ڈوگرى)
   Маратхи (मराठी)
   Хиндустани (हिन्दुस्तानी, ہندوستانی)
   Урду (اردو) 
   Те́лугу (తెలుగు)
   Ка̀ннада (ಕನ್ನಡ )
   бенгалски ( বাংলা )
   Малаялам (മലയാളം)

   Официалните езици само в Република Индия са 22, вкл. английски .
   Освен това цели 122 езика се приемат като основни .
   В допълнение има над 1600 диалекта, които се говорят там. *
   За всеки от нас индиецът е безпроблемно разпознаваем, без да е необходимо да разбираш конкретния му език !?
   Облекло,бит,музика ...!
   Поотделно те са с различия , но цивилизационния им дух е един ! Индийски !
   И задължително споменаваме - много древен народ !
   И с което си обясняваме всичко !
   Мисля,че гореописаното определено важи и за Българския цивилизационен дух !
   Да си спомним за Херодот и прочутото му описание за Траките( б.моя Българите) ,че са най-многобройния народ на Земята,след индийците !?

   Херодот е бил наясно с пъстротата и многообразието на индийската "диаспора" ...!
   Направеното от него сравнение на Индийци с Тракобългари със сигурност е отчело по същия начин съществуващата и при двете общности пъстрота и многообразие ,в културно -битово и в езиково отношение,но и единство !
   Всички знаем за Единството в многообразието !?
   Което е позволявало на многобройните Български племена да се обединяват на базата на общоБългарското, да го съхраняват ,преоткриват и препредават в следващите поколения с векове напред .

   И , откъде накъде, някой си, си позволява да ни отнема правото да се изследва и доказва аргументирано принадлежността ни към Българите, означаващи
   "Първопредци" още в езика Шумерското царство !

   С пълно право в Световнста история сме вписвани като Българска империя !

   При все,че реалните и граници през хилядолетията далеч ,далеч надхвърлят "скромните" географски очертания в "официалните карти" ... !
   Неслучайно в книгата си "Големият заговор срещу българите" проф.Христо Маджаров
   пише за уникалното Българско тройно държавно устройство от Източна,Централна и Западна Български държави ...!
   Единственият начин да се управлява територия от Западна Европа до ...Тихия океан !
   И аргументирано премества Българската държавност в зората на следледниковата история на човечеството !

   Наше Необоримо Право е да отстояваме Българското през вековете и да НЕ позволяваме то да бъде нагло заменяно и заличавано ,било с "Общославянско" ,било с "Древногръцко" или с "Готско" !

   Разбира се, че има словени, склави ,сакалиби и други "славяни", с взаимно разбираеми езици,бит и материална култура ,но ... !

   Те са ни повече,ни по- малко, просто една част ,продукт от хилядолетното
   Световно Българско историческо наследство !

   Крайно време е хартийката с написаната опорна точка да я преглътнете , пиейки от бистрата вода на истината , колкото и да е горчива за някои ...!
   * (https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
   ...

   Изтриване
  3. Както винаги, безоснователни заключения , напудрени с фанатизъм! Херодот никъде не споменава българите, следователно може да изведете генеалогията им от което и да е племе/народ, с което имаме поне малко общо! По вашата логика, може да заключим, че индийците са се преселили от Балканите в Индия и само малка част от тях е останала тук - циганите!
   Вместо да си измисляте м килограм, вземете докажете поне един грам от безоснователните си словоизлияния! Не знам на какво сте архитект, ама щом говорите глупости по тема, която не разбирате, вероятно и където би трябвало да показвате знания, сте посредствен!

   Изтриване
  4. До :
   Анонимен19 януари 2020 г., 23:58
   Здравейте ,

   Безоснователни заключения , напудрени с фанатизъм са натъпкани във вашия гневен коментар !

   Херодот ,разбира се,никъде не споменава българите, а траките !
   Б.м. -бележката е моя !

   Какви индийци , преселили се от Балканите в Индия ...!?
   Какви цигани !?...
   Къде го прочетохте ?
   В коментара ми ли ..!?
   - Между другото, индийски учен пише за 300 млн "българи" в Индия ! Оборете го !?
   - Между другото, в наши дни се счита индийския "произход" на циганите за недоразумение...
   Налага се и се доказва все по-убедително , че те са от едно коляно с евреи и гърци и са с"египетски" корен ...
   Прочетете,запознайте се ...

   В "безоснователните си словоизлияния" цитирам проф.Христо Маджаров , когото адмирирам,
   а вашият "патос" наистина показва колко точно е заглавието на книгата му и понастоящем , в ден днешен !

   Коментарът с професионални и лични нападки приемам като явна проява на слабост и неспособност да прикриете
   раздразнението си от категоричната ми защита на
   Нашето Необоримо Право да отстояваме Българското през вековете и да НЕ позволяваме то да бъде нагло заменяно и заличавано ,било с "Общославянско" ,било с "Древногръцко" или с "Готско" !
   ...
   Крайно време е хартийката с опорната точка да я преглътнете , пиейки от бистрата вода на истината , колкото и да е горчива за вас ...!
   Съжалявам !

   Изтриване
  5. До Анонимен19 януари 2020 г., 11:04
   Кой е доказал, че т.нар. прабългари, протобългари, първобългари са нещо различно от сегашните българи, че са говорили различен език от нашия и прочее глупости на търкалета? Траките не се натрапват. Приликите между нас и траките сами се натрапват и трябва да не си българин или да си кон с капаци, за да не ги виждаш.

   Изтриване
  6. Това е същото като да твърдите, че французите са келти, чукчите - славяни, иранците - траки!
   Просто защото още никой не е доказал противното!
   Изглежда не само казионните учени следват сляпо недоказани идеи!
   Ето Ви няколко примера доказващи, че малобройни, но по-силни могат да асимилират и подчинят местно население!
   Гърци, асимилират огромното местното население на Пелопонес по пътя на търговията и по-охолен живот, и не на последно място, по-силна армия!
   Тюрките, създават най-голямата империя някога на земята, заради по-силната си армия от наемници и разбойници (!!!), но културно са 'маймуни' в сравнение с подчинените им!
   Отоманците по същия модел създават една 'тъмна' империя, погубила цели култури - по модела силна армия от главорези наемници, на всичкото отгоре имат за база на културата си не монголски, а персийски и арабски обичаи и език!
   Римляните, и те така, на базата на наемници и 'купени гласове'! Руснаците в модерно време, също, нищо свое, все чуждо - език, идентичност, култура!
   Колумб и Кортес сигурно са имали танкови бригади и дронове, за които не знаем, иначе шепа идиоти, гладни за злато и кръв, как ще се бият с милионна армия туземци? А, разбира се добре че е била шарката!
   Значи, историята не веднъж е потвърдила модела - малочисленост, но по-силна армия, заличава култури или се адаптира и губи своята предишна идентичност!
   За българите е интересно, че те са имали със сигурност по-силна армия от местното население, на всичкото отгоре са изключение от горните примери - били са многобройни за времето си, в сравнение с местните и Византийската мощ! Но, това не е достатъчно, трябва да са местни, иначе как ще подчинят Балканите толкова лесно?! Разбирате наивитета и слабостта на тезата си, но не пречи на поддръжници да се упражняват в лъжи! По логиката на Вашите доводи и тези на автора, монголците всяка година са си сменяли етническата принадлежност в зависимост кой са завладявали, руснаците също!
   Българите не е доказано, че са траки, нито че са изповядвали някакви тракийски вярвания и обичаи в Заддунавските си владения, но е доказана връзката с късните сармати от ирански произход, следователно не са траки! Аварите вървят ръка-за ръка с българите, и не са тюрки и монголци, нито македонци, смесвали са се със славяните, не с траките, и затова унгарците са така светли в голямата си част, иначе са си чисти българи! Ако аварите идват от същото място като българите, защо никой не ги набеждава за траки?! Аха, сигурно защото са объркали пътя към своята прародина! Смях! Тракийските елементи навлизат в културата ни след като местното население е подчинено и става неотличима съставна част от Средновековна България, затова и днес има тракийски заемки, както във френския има келтски, в руския всякакви! И не забравяйте, руснаците не са българи, нищо че културата и езикът им имат за основа средновековният български! Но разбир се, Вие и Сие, можете да си пишете каквото си искате!

   Изтриване
  7. Анонимен26 януари 2020 г., 10:00
   Да предположим, че отговаряте на мен.
   Наивно ще бъде да продължаваме да налагаме теза (че българите са чужд народ), за която няма нито едно доказателство. И да отхвърляме теза (че българите са местен народ), за която доказателствата ще ни извадят очите.

   Изтриване
  8. Лъкът и коня са донесени в Америките от европейците.

   Изтриване
  9. Може да ви е интересно!
   https://www.nature.com/articles/s41598-019-41945-0?fbclid=IwAR0M3cF9c4YLUTYsZ8Yhs_Uq1YVvPuuJEzXZ2dxA2xGNmcez25bxG1zUJ3I

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/?fbclid=IwAR0MUHeXUz5C0Dq9hDjT2hGqfQUM8XDJpRsiHDijHudcio9fxw6M81fiaMk

   Изтриване
 8. Аз също не доумявам как по-низсша култура и военно по-слаба сила, може да асимилира по-силните на деня без родоотстъпничество или без да са променили съществено своята?! От първите два абзаца на коментара Ви, не може да се допусне нищо друго, освен че твърдите, че гърците са завърнало се палеобалканско население, т.е. траки! Или сте искали да кажете нещо друго?
  Хиксосите се появяват в Египет като работна ръка, не завоеватели и бавно поставят ръка на властта! Някои смятат, че са част от минойската цивилизация. Ок 1500 гПХ са изгонени от Египет, това е и времето на упадък на минойската цивилизация, под ударите на Микенците! Микенците пък до някъде могат да се определят като наследници на фригите на Пелопс, макар в митологията техен прародител да е Персей! Ахейците са някъде сред тях, т.е. съоснователи! И всичко това, ми се струва, заради нарасналата сила на Хетите, които изтласкват групи от население от Мала Азия към Егейския регион! Забележете, че дорийжите идват от север!! И те ли са траки? Възможно е, но освен по-силните си оръжие, те не носят по-изтънчена и висока култура! Настъпват тъмните векове за протогръцката цивилизация. Последват нападенията на морските народи над Египет! Та за какви точно инфоевропейци в Египет говорим? За местно население от преди възникване на Египет или други? Те ще се окаже, че всички други са "тракийци"!
  И не ми става ясно на мен, българите като са се отказали от всякакви претенции над Крит, по каква линия е това - минойска или микенска, или друга?
  Отново спекулации, но нека да е интересно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 19 януари 2020 г., 15:02
   " Аз също не доумявам как по-низсша култура и военно по-слаба сила, може да асимилира по-силните на деня..."
   Ами защото няма как да си обясним процесите в древността, погледнати през призмата на днешното време. Всичко се случва на доброволни начала, а не по принудителен или насилствен начин. Тогава на практика не са съществували държави, такива каквито днес познаваме. Къде е Гърция на тази карта?
   http://factsanddetails.com/archives/003/201811/5bfd07808d218.png
   С червено са изобразени колонии, където са се заселили гърци, но най често това е ставало със съгласието на местните жители, ако е имало такива. Отначало са малка общност, на малка територия, но те не притежават земя и се прехранват предимно с търговия и някакво занаятчийство. Това дава възможност за бърз подем и бързо увеличаване на дейностите, а също и на заселниците. За помощни дейности, охрана, отбрана и други, наемат от местното население. На по късен етап някои местни също започват да развиват своя дейност, но за да просперираш е нужно да успееш да се впишеш максимално в създадената структура, която е свързана и с други колонии. Така на практика части от местното население се претопява между колонизаторите.

   Изтриване
 9. Това, че пелазгите са познати с името Морски народи вероятно има връзка с това, че според Якоб Фалмерайер полуостров Пелопонес от местните жители се е наричал Морея. В коментари от предишната тема беше споменато за книгата му "За произхода на днешните гърци"
  https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/J_Falmeraer_Dn_GR.pdf
  На стр. 61 четем: " Преди идването на европейските господари на Пелопонес никой в Европа не знае каквото и да е за жителите на полуострова. Следователно как биха могли да познават наименованието на полуострова? Когато френските рицари стъпват на Пелопонес, чуват името Морея и оттогава го използват често в докладите си, понеже, бидейки
  необразовани мъже, нямали никакви знания за древната история на Пелопонес......Самите жители обаче са наричали и продължават да наричат до ден днешен родината си Морея и никой закон и заповед няма силата да промени тази традиция..... Мнозина знаят, че е често срещат феномен определен народ да нарича себе си и родината си по начин, различен от това как го наричат съседите му. Примерно германецът нарича съседа си „бохемен”, а той нарича себе си „чех”. По същия начин византийските мъдреци наричат дадената провинция „Пелопонес”, докато жителите ѝ я наричат „Морея”."
  цитираното "...продължават да наричат до ден днешен..." би означавало 1835 г., когато е писана книгата.
  По същата тема, "История на полуостров Морея през Средновековието" автора има издание поне от 3 тома, а може да са и повече, но аз намитрам сканирани в books google само първите два и то на немски. Естествено в онова време, много по малко са били известните факти и има моменти в които изводите са не съвсем точни заради грешната основа от която тръгват разсъжденията, но това е преодолимо.
  Колкото до самото име Морея, едва ли е нужно да се разсъждава от къде произлиза и какво означава.

  ОтговорИзтриване
 10. Как ми се иска да имам власт :-) ...Тогава ще национализирам обратно язовир "Копринка",ще го източа( след осигуряване на алтернативен източник, а той може и да е празен сега,както почти всички други),а след това ще осигуря средства за ново,много детайлно археологическо проучване с международно участие ( сега и археологията е напреднала, и генетика и т.н), и чак тогава ще дам онези 150 милиона Евро за проекта на арх.Жеко Тилев, и древната столица на цар Севт III, която някога потопиха под водата, защото траките били "изчезнали"и и зобщо какво общо имаме с "тези" и закакво са ни и т.н простотии ,да стане уникален обект за туристи от цял свят и наша гордост.... Да, ама не .... мечти на наивник ..А толкова е просто,да ама ако имаш желание и генетическа памет за предците си ,ако си българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имаше много готин проект -дасе огради Севтополис

   Изтриване
 11. Историята е като едно смесено начало.
  Каквото и да потърсите в миналото , всичко го има!!
  Въпросът е кое търси човек.
  И колко ще му бъде полезно в настоящето и разбира се за бъдещето.

  ОтговорИзтриване
 12. Павка,
  Имаше един много интересен историк преди време (починал е 2012 г. доколкото си спомням) - Детелин Вълков. Той написа и издаде през 1997 г. книгата "Кой сой е в Илиадата и одисеята" като обяви при това, че тази е първата книга от една четирилогия за ранната история на народите по нашите земи. За жалост така и не написа другите три книги. Според една госпожа, която първа ме уведоми за неговата смърт в един от форумите по история, в които се лутах преди години, Детелин Вълков е бил подложен на критики и осмивания от колегите си историци и това ме се е отразило много зле и се отдал на алкохола, който го вкарва и в гроба през 2012 година. Много българска история...
  Та в "Кой кой е..." Д. Вълков пише, че не е имало такова тракийско племе (нито гръцки) племе - АХЕЙЦИ. Това е събирателно име за ВОЖДОВЕ, СТАРЕЙШИНИ. Също така, той изказва обосновано съмнение, че ОМИР е гръцки поет и твърде че най-вероятно това е тракийският бард ТАМИР, който надпял на някакво състезание бога Аполон и затова бил ослепен от него! Та така... Бъди здрав и деен!

  ОтговорИзтриване
 13. Позоваването на откровения мошеник Хр. Маджаров е смехотворно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До :
   Гого20 януари 2020 г., 0:03

   Всеки може да дава оценки за всекиго , но да не забравяме,че излятата помия Винаги се връща върху "поливача"...!
   : )
   Нека читателите преценят сами :

   Цитати от книгата на Хр. Маджаров "Големият заговор срещу българите" :

   "...През 1976г. аз (става въпрос за гореспоменатия автор - б.м.) протестирах срещу мълчанието на археолозите за великата цивилизация по нашите земи по времето на първите египетски фараони, но ми бе казано да си гледам моите университетски специалности. Когато през 1992 писах, че българите, предвождани от Аспарух не идват, а се завръщат тук сред свои, имаше негативна реакция от ортодоксалната ни историография. Днес тази реакция отслабва и ще дойде време, когато тезата ми ще се потвърди. НО ИСТИНАТА Е ТАКАВА И ПРЕДИ ДА СЕ ДОКАЖЕ!
   На въпроса ми защо не се разкриват тракийските храмове получих отговор от ректора на шумнския университет, че не бивало да се правят нови археологически разкопки, защото... не сме можели да ги опазим! Дали по тази логика да не вземем да позарием някои вече открити храмове?
   "- Не може тогава да е имало развита цивилизация, защото това е епохата на неолита..." - казва съветския учен Е. Черних.
   Това е традиционната схема на научно мислене, която робува на наивната концепция за непрестанната човешка еволюция и игнорира многократните възходи и падения на древни култури и цивилизации. Затова се скриват всички факти, противоречщи на тази схема. Ако пък се поднесат НЕДВУСМИСЛЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА за съществуване на по-развита цивилизация през палеолита, учените ги поставятв специална ниша - т. нар. "загадки на древността".
   По този "научен" подход цялото велико българско минало ще мине към "загадките". Защото, противно на насажданото в нас малодушие и нихилизъм, българите са били голям, древен и цивилизован народ с развита култура и собствена писменост ОТПРЕДИ НОВАТА ЕРА. Те са открили хелиоцентричната система и са създали униклен календар, за който са нужни поне 7-вековни наблюдения. Българския род Дуло е управлявал велики империи край Китайската стена, край днешен Пенджаб; тази на Атила; Велика България на Кубрат; империята Дулоба на брат му Шамбат, разпростряла се на половин Европа... Носели са космополитна култура, притежавали са уникални архитектурни и технически похвати - построили са над 300 града; създали са северния морски път и Копринения път; дали са имена на реки, планини, градове по целия свят; били са първите металурзи и още...
   (...) - Какво крият могилите на Сборяново, пещерите на Яйлата, какво търсеха 40(!) британски археолози в Дуранкулак?
   - Какво "изследва" подводницата на ВМС на САЩ по нашето крайбрежие? Смея да твърдя, че д-р Балард не търси примитивни наколни жилища, нито митичния Ноев ковчег. Може нашите управници да превиват гръбнак, за да ги приемат в Европа, но това не значи, че тук живеят аборигени. Откривателят на Титаник няма да хвърли половин милион долара, за да търси изгнили площадки, подпрени с дървени колове.Важна е цивилизацията отпреди 7000 години, оставила край Варна най-старото обработено злато в света; важни са пирамидите, открити във водите до Крим. Морето скоро ще разкрие своите тайни...
   (...)Летописите, митовете и свещените писания говорят за златни векове на славно минало, последвани от ужасни катаклизми.
   Когато пък на наши учени в продължение на две десетилетия и повече (!)се отказват архиви от Министерството на културата в Иран и Монголия, касаещи древната ни история, аз говоря за организиран Заговор срещу България в услуга на чужди доктрини..."

   Изтриване
 14. И още показателни цитати на проф.Христо Маджаров от книгата му "Големият заговор срещу българите" :

  "...Ето три лъжливи постановки, целящи унищожение на собствената ни гордост и родолюбие:
  -Западният модел ни представя като незначително тюркско племе, свързало се със "славянския племенен съюз" и някаква неясна "тракийска общност".
  -Руският модел: "Южните славяни - българи - се отделили, но трябва да се приобщят към своята земя-майка - Русия"!
  -Чехът Томашек извежда името ни от "булг" (боклук, престъпник), а не от "бълг" (светли, силни, сияйни). Проф. Младенов преписва първото тълкуване, като в последствие то е прието и от БАН!
  Така нашата история е оформена от руско-славянската идеология, трнсформирана после към руско-комунистическата. В резултат руският интернационализъм доминира и заглушава българското родолюбие. Така истината за величието и културната значимост на старите българи е принизена, изопачена или отхвърлена. Прекършва се достойнството на българина и вярата му в народните идеали."

  "...До ден днешен нашата история започва в учебниците от VІ-VІІ век, т.е. от 681 година. И ако някой заяви, че кан Аспарух не идва, а се завръща по нашите земи, че тук и преди него е имало България, твърдението му ще бъде отречено категорично. Големият Заговор срещу България старателно е унищожил или скрил източниците, които разпростаняват тази истина. За да не бъда голословенили обвинен в пристрастие, ще посоча няколко иточника, които все още съществуват:
  1. В "Именник на българските ханове" Аспарух е едва пети по ред български владетел на Дунавска България. Що за история! Има ли национална история, която започва от петия си владетел? По света няма, но у нас явно има!
  2. В хрониката на архиепископ Йоан от Никиу се гвори, че в началото на VІ век Мизия се казвала България.
  3. Отец Паисий, поп Йовчо и йеросхимонах Спиридон говорят за една паметна битка при Одрин през 378г., в която хуни* и българи са разбили 80 000 византийска армия. На гроба на победителя кан Алип-би е издигнат монумент със знака на рода Дуло - символ на българската царска власт. Това говори за наличие на силна българска войска и държава на Балканите близо 300г. преди Аспарух.
  4. На картата на Иероним от ІVв. Мизия е означена като България.
  5. Отец Спиридон успява да докаже, че т.нар. "масагети" всъщност са българи. Знае се, че масагетите (тоест българите) са дошли тук в 986г. пр. Хр. (...)"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма източник в който да пише, че Аспарух идва през 681 година в България...просто свързват мирния договор от 681 г. с "Именник на българските ханове".

   Изтриване
  2. В миналото историците са смятали, че войната, при която Византия губи Тракия е била през 678-679 г.

   Изтриване
  3. 1ви век от новата ера. Йосиф Флавий (37-95), син на Матей, античен еврейски историк и писател. Автор е на “История на юдейската война”. По това време според нашите официални историци не би трябвало да има никаква България. Той казва – “даките наричани блъгаре” и “Синовете Ахилесови, наричани преди мирмидонци, а сега българи”

   Изтриване
  4. Тъй е като не четете старите ръкописи, дрънчите простотии за булги, болги, балхи, бълги и т.н. 😁

   В тях ясно пише - БЛГАР, БЛЪГАР, БЛЬГАР, БЛЪГАРωМЪ, БЛЪГАРЬСКИ, дори на глаголица ⰱⰾⱏⰳⰰⱃⰻⱀⱏ - БЛЪГАРИНЪ.

   Въпросът е, защо 120 години след австрийския шпек кюпек, нашите историци не са ви уведомили, че нашето народностно име е БЛЪГ-АРИН, а не българин? Защо го крият? Защо не светкат чуждите историци, че ние сме БЛЪГАРИ, но и това, че в този словоред не е алтернативно име за каквото го представят чужденците, а истинското ни народностно име през първото и второ БЛЪГАРЬСКО ЦРЬСТВО.

   В старобългарския речник също пише - БЛГ - БЛАГ! На печата на КАЛОЯН - БЛГАР! Едно е БЪЛ-ГАР, друго е БЛЪГ-АР.

   Как, по дяволите, да разберем с извинение, какво е БЪЛГАР, когато дефакто нашето народностно име е било БЛГАР, БЛЪГАР? Каква е причината историците ни да го крият от нас? Сега зацепвате ли БЛАГИ АРИ? 😉

   Сега зацепвате ли, защо АРОN от плочата на цар Самуил е записан като ААРОН от нашите продажни мърши историци, а от чужденците правилно ARON?

   За протокола: БЛАГ има дозина значения на родопски - рупски диалект (тракийски), красив, хубав, най-вече румен, сладък и т.н.

   Ето затова крият нашите мишки историци, защото БЛЪГ-АР веднага ни свързва с АРИА, АРИС и АРИТЕ - ТРАКИ (РАКИ - РЕЧНИ - СВЕТЛИ - СЛАДКИ). Нямало е също име БЛЪГАРИЯ, защото тогава още сме нямали буквичката Я, а словосъчетанието от ИА, иначе звука сме го имали. 😉

   Толкоз за нашите фалшиви историчета. Ето ви и доказателство! БЛЪГАРИНЪ било алтернативно име, пази ни Боже от продажни историци!

   https://en.m.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8A#Old_Church_Slavonic

   Тъй като не мога да влеза през гугъл, ще си напиша името с най-голямо удоволствие - Милко К. Костов, с прякор БЛЪГАРИН!

   Това кой ни е разместил името няма значение, дори да сме самите ние, но важното е че нашите историци го крият от всички нас.

   По-здрави, Ари!

   Изтриване
 15. до Г-н Серафимов , може ли да направите статия в която да изложите цялата хронология с названията на обитателите по нашите земи , откакто имате сведения , за е по-ясно как са се сменяли названията ни от различни автори и историци.

  ОтговорИзтриване
 16. до Г-н Серафимов , направете статия в която да изложите хронологично названията на обитателити по нашите земи.

  ОтговорИзтриване
 17. Детелин Вълков предизвикателно провокира мисленето ни. Книгата му „Кой Кой е в „Илиада" и „Одисея"" поставя под съмнение писаната официална история на Балканите и Средиземноморието. Авторът разравя наслоената върху древната история псевдонаучна тиня и извежда на бял свят скандални разкрития, които променят представата ни за миналото. Никога не е съществувало племе, наречено ахейци. Древните елини може да са били траки, може да са били египтяни, но не - и гърци. Аргонавтите никога не са виждали река Дунав, а бягството им от Колхида е през Мала Азия. Херкулесовите стълбове не са били при днешния Гибралтарски проток, а на Арабския полуостров. Древногръцки език? - такова чудо никога не е съществувало, а „древногръцката" писменост е късна измислица на исторически фалшификатори... Факти, който изплуват от мъглявините на древността.

  Освен това, авторът беше обявил, че това е книга първа от една четирилогия, от която, за жалост, останалите томове така и не се появиха на бял свят. След неговите изследвания, представени в тази книга, да се говори за гръцка цивилизация и митология, вече е кощунство.

  ОтговорИзтриване
 18. Твърди се, че гърците са данайци. Самият Данай е син на Бел. Бел е син на финикийския цар Агенор, който е баща на Европа. Излиза, че данайците са роднини на финикийците, които са траки. Т.е. гърци и траки са роднини … или греша?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен20 януари 2020 г., 14:56

   Това, че Давай е от балкански произход, не прави гърците нито балканци, нито тракийски роднини.

   Фердинанд властва над българи, но не е българин, Отон властва над гърци, но не е грък.

   Изтриване
 19. Aрх.Г. Петров

  +++
  Аз нямам достъп до специализирана литература по история , но търпеливо чета всякакви мнения.
  Интересът ми към историята е от сборовете по които се събираха войниците и си говореха , кой къде е бил и с подробности описваха битки.Как са разузнавали ,как са предполагали , как са ги изненадвали , как са изненадвали...Къде е имало връх , къде долина ,скала , път , къде пътека. ..Ядосваха се за избитите на Шипка ,Добруджа , през ВСВ.Споменаваха имена на началници , за които едва сега чувам и ги чета.
  Имах чувството че за отрицателно време са се ориентирали даже в непозната местност къде да водят бой.
  Мислеха преди всичко да оцелеят а не да се втурват като луди в боя. Излъчваха някакъв разум. Говорега тихичко и се усмихваха "под мустак" когато разправяха за глупоста на врага си.
  Дядо ми гледаше 4 коня.Знаеше пътеките на цяла България и даже ходи с кон чак на другия край за пръчки сунгурларски мискет
  Така че изобщо не си мисля че тази земя някога е обезлюдявала.

  ОтговорИзтриване
 20. Ако се обърнем към основната тема за омировия език думата атта е голямо откритие.
  Тази дума се среща в улфия и неговата молитва "Отче наш" и доказва, че готите са изполвали точно същата дума за баща!
  Много често си мисля, че и името на Одисей или Улисей е тракийски прякор на героя. Защо ли- ами когато привикват войници срещу Троя, Одисей, който е млад съпруг с малък син се прави на луд (улав-оттик ули) и зпочва да оре и сее сол. Оттук не изключвам нашите тракийци да са го подигравали от стените на Троя като са му подвиквали: Оди сей! Или пък Улав сей! Един вид да ходи да сее вместо да се бие срещу тях. Оттук и името му. Разбира се това са си мои размисли, но може и да са верни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз пък си мисля понякога за името на Одисей(древнгр. — Одюссеус,гръцки — Одиссеус и т.п),като това Одюссеус,Одюс ми напомня за Одрюсите/одрисите и ми идва на ум дали това не е име а прякор...(еди кой си) Одрисът,като например: Виталиан Тракиеца/Мизиеца и т.н.

   Изтриване
 21. Сравнението ми се струва, че е неточно. Фердинанд няма български произход, но синовете на Бел/Бал/Белус - Данай и Агенор (финикийски цар) са братя, следователно Данай е и чичо на Европа и брат й Кадъм. Това не е ли роднинска връзка? Херодот предава, че Кадъм донесъл в Гърция финикийската писменост, която била преработена в азбука.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 21 януари 2020 г., 9:43
   И кое доказва, че Данай и данайците имат родствена връзка? Има безкрайно много примери когато владетел или предводител на някакъв народ е от съвсем различен произход.

   Изтриване
  2. Точно, аз също се чудя на коментирали по-горе, напълно нормално е подвластните на даден благородник да са от различен произход.

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, попаднах случайно на един сайт, в който се споменава една интересна хипотеза - че Троя може да се е намирала в Скандинавия. Ето и самата статия:

  Къде се е провела Троянската война?

  http://forum.radiogong.net/viewtopic.php?p=855489&sid&fbclid=IwAR0Oei0zA8aW9Bd2PbHhsxU8F56eIyFvCGJADP0bZSXt88h-0ggYQCOwxUg

  Вие имате ли мнение по темата? Да очакваме ли ваша статия по тази тъй прелюбопитна тема?

  Сега да не се окаже, че и викингите са траки?

  Май ще се окаже вярно, че живеем във време, в което истината за миналото "ще залее света така, както водата залива морското дъно." (пророк Исая).

  ОтговорИзтриване
 23. Правени са опити Троя да бъде поставена и край Британия. Това са са просто напъни на спекуланти.

  ОтговорИзтриване
 24. Мисля,че трябва да добавим още една българска дума от Илиадата, а това е РЕЗ и името на цар Резос. Имаме и река Резова,и село Резово,идиалектна дума "рез" за острия ръб на режещ инструмент, имаме "резняк" термин за вино под ферментация,силна ракия и др. дето те "отрязва" и т.н и т.н,изобщо от рязане,срязване и подобни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рез по-скоро трябва да се свърже със стблг.*резъ-богатство, злато, т.е. .резъ=богат човек, благородник, окичен със злато.

   Изтриване
  2. Благодаря,значи "Богат като Крез" може да го заменяме с "Богат като Рез" :-)

   Изтриване
 25. Възможно е Данай да е повлякъл със/след себе си и африканско население на север, но 50 дъщери средно ако са родили по 5-6 деца, което е малко за оновва време прави 250-300 деца и ако и те толкова е = 1250-1500 пак по пет/шест прави близо 10 000 души в рамките на четири поколения, което си е цифра.
  Още по темата може да прочетете тук:
  http://didanov.blog.bg/history/2017/05/13/cherniiat-danai-i-beliiat-kadym.1546634

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо трябва да се позоваваме на библията, дали тези данни са исторически или до каква степен изобщо са достоверни ,никой не може да го докаже?

   Изтриване
 26. Макар бавно и мъчително, но постепенно излизаме от създадената изолация.
  "20 Януари 2020, Понеделник - В Солун бе отслужена литургия на български език "
  http://www.desant.net/show-news/51954
  " Следващата служба на български език в горепосочения храм ще бъде на 15 февруари от 09:00ч., събота."

  ОтговорИзтриване
 27. Статията е интересна. Проверете и родословието на троянските герои. Водят начало от тракийската митология. Но ако може да се вярва на Виргилий,то и историята на Рим става интересна.

  ОтговорИзтриване
 28. ==Възможно е Данай да е повлякъл със/след себе си и африканско население на север, но 50 дъщери средно ако са родили по 5-6 деца, което е малко за оновва време прави 250-300 деца и ако и те толкова е = 1250-1500 пак по пет/шест прави близо 10 000 души в рамките на четири поколения, което си е цифра.==

  Тоя е трябвало да има поне 25 жени , да ги оплоди едновременно и да му родят поне по 2 дъщери в близка възраст за омъжване да ги натовари на кораби и да ги доведе да ги омъжи за местните тракийци.
  И какво им е дал за зестра. примерно де??? Децата им израснали като гърци ли ? Я гледай ти Траките били изчезнали? А къде са данайските мъже та не е довел тях а довел 50-те си "дъщери"

  Не мога да си обясня как за онова време все още някои учени ползват думата "гърци" и "гръцки език" Да не са били 50 проститутки, доведените? На това вярно може да се каже че е "гръцка митология .

  Елинизирането на древните траки е станало според мен де с езика и църквата .
  Идват Римляните и оставят елините да пишат на техния език Идва Константин и пак ги оставя да пишат на елински. Идват турците и пак ги оставят да пишат на елински. Те и арменците ги учат че езика им бил индоевропейски. Превеждали си Светите книги от "гръцки" и сирийски и си съставили азбука някъде 450- тната година . И гръцкия ли е индоевропейски? Добре де къде се породи тоя език? В Елада ?
  Ами той трябва да е половината тракийски половината някакъв друг на който са писали елинските Омир и т.н. учЕни
  И защо арменцие се сещат още в 450 -тната година да си създават азбука а ние цели 400 години по късно?
  И то напред глаголицата и после вземаме елинскаъа?
  Да не би защото сме го разбирали?

  Добре де , а колко хора днес пишат и говорят тоя език?
  А колко на църковно славянския .
  Константин от Ниш станал император ,чак до Симеон низ от тракийски императори , а траките били изчезнали?
  За това така жестоко са палили Симеоновите книги .
  Великият елин Александър Македонски му стигнаха силиците да измине само 200-300 км на север и да се върне като срещна трибалите а тръгнал на изток да победи великите индийци?
  Все "гръцка " митология.Смешна митология .

  ОтговорИзтриване
 29. до Рорик26 януари 2020 г., 7:00
  Аз също не доумявам как с такива бакалски сметки може да се правят опити за доказване на популация. (...50 дъщери средно ако са родили по 5-6 деца, което е малко за оновва време прави 250-300 деца и ако и те толкова е = 1250-1500...) На онези времена са единични случаите когато поне 80% от децата на една жена доживеят до зряла възраст. Най често явление е било 2 до 4 оцелели деца и то в нормални семейства.
  За самите гърци също е по вероятно да е повече легенда отколкото реалност. Пелопонес е много "на течение" и по различно време са минавали различни хора оттам. Оформила се е една амалгама от много и различни заселници. Единдтвено езика, който се е оформил с търговските отношения, е станал широко популярен и това е което ги е свързвало. За нещо такова ни говори Тукидид:
  Тукидид (I, 12) " Но даже и след Троянската война в Елада ставали все още преселения и разселвания, така че страната, не се радвала на спокойствие, за да може да преуспява. Тъй като и завръщането на елините от Илион [Троя] се забавило дълго, то имало за последица многобройни вълнения и преврати; в отделните полиси избухвали ожесточени междуособици, а онези, които били прокудени в резултат на тези междуособици, основавали нови градове. Така например сегашните беотийци били прогонени шестдесет години след превземането на Троя от тесалийците от Арна и се заселили в сегашната Беотия, която преди това се наричала Кадмида. Впрочем една група от беотийците живеела и по-рано в тази област, като част от тях потеглили на поход срещу Илион. Също така осемдесет години след похода срещу Троя дорийците завладели Пелопонес заедно с Хераклидите. Едва дълго след това, и то с голяма мъка, в Елада настъпило спокойствие, като страната не преживявала повече преврати и нейните жители уседнали по-трайно. След това елините изпратили колонист, като атиняните населили Йония и по-голямата част от островите, а пък пелопонесците населили по-голямата част от Италия и Сицилия, както и някои местности от останалата част на Гърция. Всички тези заселвания се извършили след Троянската война."
  Колкото до имената траки, гърци, съм склонен да допусна като възможност варианта който предлага Веселин Тракийски:
  https://stariknigi.bg//books_img_lat/index_admin.php?p=Istoricheski/Balgarski_istoricheski_knigi/Drevni_istoricheski_tekstove/Edno_razhsazhdenie_zha_etimologichnoto_zhnachenie_na_dumite_trak_i_traki&id=2982&page=1

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте на всички,
  има няколко въпроса, свързани с гореизложеното:
  1.На първо място според вас от какъв/преобладаващо/ етнос са жителите на ИРИ, наричани понастоящем византийци? Трудно обаче може да се нарекат преоблазаващо гърци, защото не са, надали са и латини/римляни дошли от Италия/, арменци, евреи, финикийци … та последно какви са?
  2.Моля Павел да каже какво мисли за теорията на Фоменко, защото на въпросите които този човек поставя, "казионната" наука не отговаря, а подходът и е, меко казано странен и донякъде познат, и най-точно - същият като на Златарски към Ганчо Ценов... Нищо градивно и само личностни нападки. А въпросите, които Фоменко поставя са всъщност Ганчо Ценов на квадрат или дори повече. И всъщност въпросът кога траките са станали българи, според Фоменковата теория изобщо май и не стои на дневен ред, защото един неколковековен буфер/в които се твърди, че е станала трансформацията/, май изобщо не се е състоял, а хронологията просто е разтеглена с едно количество векове...
  Също така Фоменко сочи едни не много лицеприятни факти от стари сведения, че май дори троянската война е водена от рицарите на поредния кръстоносен поход.
  Също така има цял огромен списък с подозрително съвпадащи двойки събития от античността и средновековието.
  Например Содом и Гомор - най вероятно са унищожени от вулкан. Ама на арабския и синайския полуострови няма вулкани, за сметка на Везувий с Помпей и Херкулан. Подозрителните съвпадения между Венеция и Финикия и много други. Моля прочетете внимателно какво е казал академикът, преди да го отхвърлите с лека ръка, както това прави "казионната" наука. Може да се окаже, че теорията му всъщност само изяснява тракийското минало и не влиза в противоречие.

  ОтговорИзтриване
 31. Като сме подкарали гърците да пусна един материал, който срещам на няколко места в нета и не мога да определя кой е първоизточника, но този ми изглежда по подреден и изчерпателен. "СЕМИТСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ГЪРЦИТЕ"
  https://bgistoria.jimdofree.com/семитският-произход-на-гърците/
  Този сайт има същото заглавие като блога на г-н Серафимов, подобни са и темите които са публикувани, но са само 20 на брой. Въпреки, че има известно припокриване на материалите и сходни заключения, който има време и желание определено си заслужава да ги прочете. Заради различния стил и начин на изложение не допускам, че има някаква връзка между двете работи или някой да е преписвал от другия, макар да има линк към стария блог на г-н Серафимов, но дребни детаили и различния поглед ни дават възможност да си представим по ясна картината която ни се представя.

  ОтговорИзтриване
 32. Добре написано и най-важното е, че е истина. Аз обаче имам въпрос, който ме занимава от известно време и на който не намирам отговор. Кой всъщност е Омир? Много ми е подозрително също, че Омир и Тамир имат много сходни имена. Идвамата са слепи и двамата създават оди и т.н. Та млбата ми е, ако сте наясно с тематиката (в което не се съмнявам) да напишете нещо. За мен също остава неясно как Омир, който не есвидетел на Троянската война, успява да предаде такива подробности за събитието.

  ОтговорИзтриване
 33. Приятно и полезно е известни до днес факти от древността да бъдат постоянно осветявани от различен ъгъл-което прави П.Серафимов-с интерес се чете публикуваното.Нека има и различни мнения-само злобата да е далеко от споровете.

  ОтговорИзтриване
 34. Понеже съм разгадал цялата световна история и знам на 70% истинската география на света и съм прочел Херодот, Апиан и други, но с правилната география бих могъл да ви насоча малко към истината.
  Името Hellenes и Хелада и Ладия и Елада не са имена на държавата Гърция или на народа на Гърция. Името Hellenes което е същото с името Lydia означават област на Балкана. Hellenes е град Солун (Тесалоники), а Лидия е владението на града (тоест общината). Искам да ви кажа, че Лидия (Lydia) която е в Мала Азия всъщност означава областта на град Тесалоники.
  А сега ще обясня как се получава името Тесалоники. Може да го прочетете с Б като Бесалоники. Така този град доста се доближава до Вавилон, но не е. По скоро означава, че Вавилон е близо до Тесалоники. Но да се върнем на името. Солун е град. Голям град. Хората го наричат града с многото хора. Много хора или тоест "селяни" правят Солун. Селянин = Солун. Другото обяснение е "население" = Солун. Много голямо население прави името Солун или както в предният случай "много селяни" правят името Солун. Както днес. Имаме град и село. Тогава е имало "село" и "Солун". Но от къде идва "Те-Село-Нике"? Тук в помощ влиза град Вавилон = Бабилон = Татилон = Тесалон - победителя. Това е първото значение което може да откриете. С това само ви насочвам.
  Истинското значение на "Те-Сало" идва от Populus. Populus - народ (хора) или това е "население = селяни". Pop ще се прочете като "Те-Салоники". От тук идва името и на Вавилон. Популос + град. Тоест: Вавилон и Тесалоники имат кажи речи едно и също значение.
  П.С. Не вярвайте на Траките. Те не са това което ви казват. Те не са народ, а духовно движение, наругано от един народ към един друг народ, чист и славен. В момента нанасям настоящите владетели на Ксеркс, Крез и компания. Целта ми е първо да пресъздам истинските битки на балкана.
  П.С. Ще ви насоча в едно от моите открития. Император Траян създава първият мост на Дунав. Пълни глупости. Император Траян създава първият мост на река Марица в град Тримонциум. Защо Дунав става Марица и как ни лъжат друг път... Успех на всички търсещи истината.

  ОтговорИзтриване
 35. Като е имало трако-трояни, имало ли е и трако-спартани и трако-атиняни? А дали е имало трако-македони?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 7 май 2022 г., 15:20 ч.

   Това знаехте ли го:
   “Всички изброени съюзници на трояните са в родствени връзки с тях, което ще рече, че те представляват не само военнополитически съюз, но съставляват една етнокултурна общност, която в научната литература се нарича трако-троянска и/или трако-пеласгийска”. (проф. Калин Порожанов, ОБЩ ЕСТВО И ДЪРЖАВНОСТ У ТРА КИТЕ, 1998, с.с. 33 - 34).

   "защото Атика някога се е владеела от траките, които дошли с Евмолп386, Давлида във Фокида от Терей387," (Strab.VII.7.1, В.Русинов).

   "Хекатей Милетски казва, че Пелопонес преди елините е бил населен от варвари. Но може да се каже, че в древни времена цяла Елада е била поселище на варвари, ако човек разсъди от самите традиции: Пелопс383 довел хора384 от Фригия в Пелопонес, който получил името си от него."(Strab.VII.7.1, В.Русинов).

   Има термин трако-трояни, Атика някога е принадлежала на траките, а пък фригите, които също са траки, са предгръцките обитатели на Пелопонес, там където е Спарта.

   Изтриване
 36. Благодаря за труда.Това което е написано за мен е вярно.Даже искам да спомена че и до ден днешен в Атина,старите гърци казват че северните гърци са Българи.Тоест всичко от столицата на север е българско население

  ОтговорИзтриване