16.11.2016 г.

БИБЛЕЙСКИ НАРОД ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ ?


Оформянето на народите е бавен и сложен процес. Най-често консолидирането се извършва под ръководството на една група, която се явява най-силната. На Апенините, с най-добри организаторски качества са били хората от областта Лациум, там където е град Рим. Обитателите на това селище са се отличавали от своите съседи с амбициите, силата и решителността си.

В продължение на дълги векове римляните разширяват своята зона на влияние и покоряват роднините си сабини, самнити, волски, умбри, марси, оски, хирпини, които след време също приемат името римляни.

Подобен процес протича и при германите. Първоначално названието германи е важало само за тунгрите, но в последствие се налага над всички техни роднини – алемани, свеви, хавки, хати, херуски, ингвеони, сакси, франки, усипети и др. Днешните германци са потомци на всички тези хора.

По същия начин, ние българите сме наследници не на едно, а на много палеобалкански племена, носещи различни имена. Названието българи е принадлежало само на една група, като с течение на времето се налага над всички хора говорещи сродни диалекти и имащи сходна култура.


Поради това, че още в далечното минало населението на Балканите е нарастнало значително, някои племена са принудени да напуснат родните си места и да потърсят нови територии, в които да се установят. През Бронзовата епоха, дедите ни   обитават  Балканите, част от Средна Европа, Западна Мала Азия, Средна Азия, а както ще разберем след малко – дори и части от Левант и Египет.

По времето на Херодот, най-известните и най-влиятелни палеобалкански народи са траките, пеласгите и скитите. Обикновено учените определят тези хора като принадлежащи на различни етноси. Това виждане обаче не е базирано на факти, а на желанията на представителите на чужди исторически школи.

Разбира се има и изследователи, които не се страхуват да кажат, че траки и пеласги са една общност, че може да се говори за трако-пеласгийски език. От друга страна разполагаме с изобилно количество исторически извори, в които се прави отъждествяване на траки със скити.

Без никакво увъртане, Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ. Дион Касий определя северните траки (даките) като клон на скитите. За Страбон саките са мигрирали от Източна Европа в Азия скити, а по-рано сънародници на този автор наричат саките траки. Пак Страбон определя сарматите като част скитите, Прокопий от друга страна предава виждането на по-старите летописци, че сарматите принадлежат на семейството на гетите. Към траките наречени гети, Йордан  причислява масагетите, които Херодот е определил като скити.


                                                                              скитски цар http://www.mythology.ru/sites/default/files/images/skif/king.jpg
http://www.mythology.ru/skif.htm

Тези сведения са безценни, те са изключително важни за нашата история, но често биват премълчавани, сякаш изобщо не съществуват, а към тях може да се добави още едно свидетелство на Страбон засягащо кавконите. Старият автор определя тези хора като траки, но споделя и това, че други летописци виждат в кавконите ту скити, ту пеласги. Реално погледнато, всички твърдения са верни като се има предвид, че скити, траки и пеласги имат общи корени.

Официално скитите се заселват в Добруджа едва през VII век преди Христа, като се твърди, че преди това, те са живели в Азия. Интересното обаче е това, че Херодот поставя най-старата Скития до Истър (Дунава) – “At once from the Ister begins this original land of Scythia” – Her.IV.99.

За скитите Стефан Чурешки споделя, че те не просто са споменати в Библията, но и са разпознати от античните митографи като пазители на света от злото, което иска да го погуби.

В библейските земи, скитите се заселват в град Ниса, който е свещен за поклониците на Дионис. Вярвало се е, че древния бог е основал селището и го е нарекъл по името на своята дойка Ниса. По-късно мястото става известно като Скитополис, познато е още като Бет Шан. Предполага се, че скитите са се заселили там по време на Античността. Възможно е това да е станало след похода им стигнал чак до Египет – VII век преди Христа.

Еврейският летописец Флавий Йосиф смята, че скитите са споменатите в Стария Завет потомци на Магог – “Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians.” – Fl.J. I.122. Летописецът Йордан също знае за това, че скитите произлизат от Магог -Jord. Get. 28. Синовете на Магог са споменати и в Откровението на Йоан и са свързани с последната битка между силите на доброто и силите на злото –“ 8.и ще излезе да прелъсти народите по четирите краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война; броят им е колкото морският пясък “ Йоан, 20.8.

Странното в случая е това е, че докато цитиращият Омир и Есхил Страбон, определя скитите като наследници на най-праведните абии и хипемолги – Strab.VII.3.2, VII.3.7, то Йоан ги причислява към народите измамени от сатаната и решени да му служат.

Възможно е Йоан е имал предвид друг народ, който населява земята на скитите и от тази територия потегля, за да служи на злото. Индикация за това намираме в книгата на Езекил - “2.Сине човешки, насочи лицето си към Гога, в земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш 3.Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал”. – Eзекил, 38.2-3.

Трудно е да се приеме, че хора, които поколения наред са определяни като най-праведни, най-честни, най-простосърдечни и най-малко склонни към злонамереност, могат да бъдат причислени към враговете на бога. Далеч по-логично е да се приеме, че представители на силите на злото са се инфилтрирали в старите земи на скитите, проникнали са във властта и започват да я използват за своите тъмни цели.

Преди да преминем към връзката на скитските роднини пеласгите с библията, трябва да се уточни, че не само ние българите сме потомци на народа, от чиито качества Страбон, Херодот и други стари автори се възхищават. Верно е дедите ни често са назовавани скити от Теофилакт Охридски, Никифор Григора, Михаил Псел, Михаил Сирийски и др., но все пак скитите са обитавали както Добруджа, така също и други територии – тези на днешните Румъния, Украйна, Белорус, Русия, Казахстан, Иран.

Несъмнено, известна част от жителите на тези държави, могат да бъдат наречени потомци на скитите. Трябва да се добави и това, че по време на Късната Античност, скитите са познати под името хуни и на техните действия се гледа като на божие наказание предизвикано от греховете на римляните. Не случайно Атила е наречен “flagellum Dei” - бич божий.

Нека сега обърнем внимание и на друга група наши предци, които са споменати в библията. До неотдавна бе направо немислимо да се твърди, че българите са свързани по някакъв начин с пеласгите. Те бяха обявени за изчезнал народ, все едно са били шепа хора, а да се говори за родството им с траки и скити бе направо табу. След излизането на генетичните проучвания показващи, че милиони българи са потомци на хората населвали Балканите още през Каменната епоха, стана доста трудно да се поддържат старите вярвания.

В миналото, неиздържаните теории се наложиха поради това, че голямо количество данни не бе представено на широката публика. Само шепа специалисти знаеха за свидетелството на Плутарх, че пеласгите са били голям и могъщ народ, който е пребродил по-голямата част от света и е покорил всеки по пътя си, като на тези хора се приписва дори основаването на Рим -“Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome“ – Plut.Rom.1.

Пеласгите са и основателите на Атина. Дори елинофил като Джон Чаудик признава, че селищното название Атина няма обяснение на гръцки и е дадено от по-старото население на страната. Чадуик не споменава кое е това население, но тези, които са запознати с работите на Херодот знаят, че старото име на Eлада е Пеласгия - I suppose that in the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia” - Her.II.56.

Страбон също определя пеласгите като по-стари обитатели на Елада (Гърция) - “As for the Pelasgi, almost all agree, in the first place, that some ancient tribe of that name spread throughout the whole of Greece, and particularly among the Aeolians of Thessaly.“- Strab.V.2.4. За Плиний Стари е повече от ясно, че старото име на Пелопонес е Пеласгия – “ Peloponnesus, Apia antea appellata et Pelasgia”– Plin.IV.9.

Пеласгите са обитавали също остров Крит и със сигурност са представлявали част от благородническата прослойка на минойското общество, иначе едва ли щяха да бъдат назовани δῖοί τε Πελσγοί - богоравни - Strab.V.2.4.

Крит е наречен от старите евреи Кафтор е определен като дом на филистимците. Те не са никои други, освен клон на пеласгите. Според Владимир Георгиев, филистимци е по-новия вариант на ст.евр. пелиштим (פְּלִשְׁתִּים‎) -пеласги. Нашият академик дори смята, че пеласгите са дали името на Палестина Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name.”(V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107).

Благодарение на археологическите проучвания, а и на египетските летописи, днес знаем кога пеласгите са се заселили в Близкия Изток. Според Фредерик Ваудхойзен, това е станало през XII век пр. Христа, и по-точно – 1179-та година пр.Христа. Тогава Балканите, а и други части от света са засегнати от сериозни климатични промени.

Принудени от обстоятелствата, значителна част от дедите ни тръгва да търси нови земи. По това време Египет е останал незасегнат от природните бедствия и това превръща страната в желано направление за старите балканци.

Балканските народи -пеласги, тевкри, дардани, беси, травси, серди, а и мизи сключват съюз и с общи сили се опитват да победят египетската армия, за да успеят да се заселят край река Нил. Това обединение става известно като съюз на морските народи. Това не е бил поход за събиране на богатства, а опит за оцеляване, бягство от глад и епидемии. Мотивацията на дедите ни е била силна и Египет губи няколко битки.

Владетелите на страната на пирамидите обаче са били хитри. Служтели на фараона Меренпта започват тайни преговори с част от старите балканци и обещавайки им земя, ги склоняват да се присъединят към египетската армия. Тактиката успява, вече по-малобройни, а и сражаващи се срещу свои роднини, пеласгите и техните съюзници са принудени да остъпят.


Военнопленници от средите на морските народи, първият боец има татуировки, косата му е избръсната частично, оставена е и кика – белези на старите балкански народи

Пеласгите избират земите на Левант и се установяват там, създавайки силно царство, в което изграждат пет града – Газа, Гет, Акрон, Азот и Ашкелон. Интересното е, че някои от имената на тези селища имат паралели в  земите на траките и по-точно Газа, Гети-стирум, Акроенос. В Азот намираме същия корен както в тракийските Азорос, Азареис, Езереис, чието значение е яз, езеро, а пък елемента кел в Ашкелон съотвества на тракийската дума келе-извор.

Известно е, че пеласгите-филистимци обитаващи Газа почитат бог Марна. Смята се, че той е бог на водите и в такъв случай можем да свържем името му с тракийския топоним Марене, чието значение според Димитър Дечев може да се обясни с думата мари-море.
Фредерик Ваудхойзен от друга страна е склонен да преведе Марна чрез арамейски, но признава, че най-рано култът към божеството е практикуван на остров Крит.

Пеласгите филистимци почитат и бог Дагон, сведения за това намираме в “Първа книга Макавейска” – 83.Конниците се разпръснаха по равнината и избягаха в Азот, като влязоха в Бетдагон, тяхно капище, за да се спасят. 84. Но Ионатан изгори Азот и околните градове; той взе плячката им и изгори с огън капището на Дагона заедно с избягалите в него.” – Мак.10.83, 10.84.

Пак в тази книга, но на друго място отново се споменава за храма на Дагон – “4. Когато се приближи до Азот, показаха му изгореното капище на Дагона, Азот и околните разрушени градове, също и телата на убитите и на изгорените в битката, защото ги бяха натрупали на купове по пътя му.” – Мак.11.4.

Все още няма консенсус по отношение на функцията и значението на името Дагон. Възможно е то да идва от ие.*dag-жега, горещина и да е сродно на санскр. dahana-горене, гал.dagi-добър (изпечен), нидер. dag-ден (светлина, топлина),стблг. дъгна-белег от рана (изгорено).

Възможно е пеласгите-филистимци да са донесли със себе си култ към свое божество на огъня и да са слели този култ с друг, принадлежащ на местното население на Ориента и притежаващ име с подобно звучене.  Това не е нещо необикновено, доста по-рано, в Египет се сливат култа към Ра-слънцето и Амун-невидимия, тайнствения бог.


                                     Филистински олтар от град Гет (Гат)


Колко време пеласгите-филистимци са запазили националното си самосъзнание е трудно да се каже. Те са били заобиколени от народите на Ориента и това, без съмнение е оказало влияние както върху техния език, така и върху тяхната култура. Учени като Фредерик Ваудхойзен споменават филистински думи като серен-цар, княз и коба-шлем, сродна на хет.купа-шлем (а и почти идентична на думата купе-шлем от старобългарските инвентарни надписи).

Относно титлата серен, трябва да се спомене това, че тя се среща и в надписа от Лемноската стела под формата серониаи. Може да се обясни със санскр. siras-глава, череп, връх, рог, сродни са лат.cornu-рог, англ.horn-рог, и разбира се блг. сърна, чието значение е рогата.

В Стария Завет са описани много конфликти между филистимците и старите евреи. По времето на Самуил филистимците отнемат ковчега на завета, но поради божия гняв решават да го върнат обратно. От по-късно време е двубоя между Давид и филистимеца Голиат. В определен момент, поради негативното отношение на цар Саул, Давид търси убежище при филистимския цар Анхус, после отново започва да служи на народа си. За конфликт между филистимци и евреи се разказва и в историята за Самсон и Далила.

По време на асирийската агресия в Левант през VIII век пр. Христа, пострадват не само старите евреи, но и филистимците-пеласги. За превземането на град Азот научаваме от книгата на пророк Исая –“В годината, когато Тартан дойде до Азот, бидейки пратен от асирийския цар Саргона, и воюва против Азот и го превзе.” – Ис.2.1. Поради елиминирането на тяхната благородническа прослойка от Саргон II, вече няма кой да поддържа старият език и традиции, пеласгите филистимци са асимилирани от народите на Ориента.

Отношениията между балканските поселници и старите евреи не винаги са били враждебни, защото може да се говори дори за предаване на култура. Някои изследователи казват открито, че филистимците-пелазги са тези, които са дали писменост на старите евреи:

 “Dr.Cross said in an interview that several signs in the Ashkelon inscriptions fit in with well-known Cypro-Minoan,” in particular from artifacts recovered at sites in and at , in . He said the script had some characteristics of Linear A, the writing system used in the Aegean from 1650 B. C. to 1450 B. C. This undeciphered script was supplanted by another, Linear B, which was identified with the Minoan civilization of and was finally decoded in the mid-20th century... After the 10th century, the Philistines borrowed their Israelite neighbors’ Old Hebrew script and alphabet then evolving from Phoenician writing-  John Nobble Wilford, Philistines, but less philistine, The New York Times, 03-13-2007).

Има и други старобалкански народи, които са споменати в библията, но тяхната история е доста по-сложна и трудна за обяснение. Все пак, не е никак малко това, че две групи от нашите предци са споменати в Стария и Новия завет. А и как би могло да е иначе, като се има предвид, че дедите ни са изиграли важна роля в историята на народите от Мала Азия и Левант. Жалко е само, че на този аспект от нашето минало, твърде малко учени са обърнали внимание.

Причината за това е заблудата, че сме потомци на хора, които са се установили трайно в земите на юг от Дунава едва след прословутата 681-ва година. Кой би търсил сведения за историята ни в библията, ако същевременно вярва в измислицата за започналата през VII век смесица на пришълци от Припятските блата и дошли от Алтай, или Памир азиатци?

Огромен брой исторически извори свидетелстват за местните ни корени, но прекланяки покорно глава пред въведените от чужденци теории, учените ни в миналото игнорираха важните данни. 

Характерът на българския фолклор свидетелства за това, че традицията от времето на Орфей не е загубена, а продължава да живее в празниците и обредите на българския народ, но и за това доста изследователи затвориха очите си. 

Пренебрегнати бяхасъщо антропологичните проучвания от 1938 и 1959 година, доказващи, че нямаме нищо общо с народите на Азия и, че повечето от нас принадлежат на древния понтийски тип.  

Не науката, а индоктринацията царстваше и все още царства в нашите университети, а това е нещо печално, дори страшно, защото вместо младите българи да са горди с произхода си, те са принудени да изучават удобни на чужденци съчинения, нямащи нищо общо с реалността. 

Така се създават подтиснати хора, които нямат смелост да се борят за правата си, за доброто на народа си. На тази порочна практика трябва най-после да дойде край. Трудно е да се тръгне срещу течението, трудно е да се води борба със заблудите, но тези учени, които го направят, ще заслужат благодарността и уважението на българите, а в такъв случай усилията си заслужават.Използвана литература:

1.V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981;
2.R.A.S.Mcalister, The Philistines, Humphrey Milford, Oxford Univercity Press, London, 1913;
3.F. Ch.Woudhuizen The Ethnicity of the Sea Peoples, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties.
4.The parallel lives by Plutarch, published in vol. 1 of Loeb Classical Library Edition, 1914; 

5.Ст.Чурешки, Загадката на българската история или защо археолозите не четат на старобългарски език

9.Херодот, кн.4 http://www.sacred-texts.com/cla/hh/#section_003
13.Откровение на Свети Йоана Богослова http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/otkr.htm#20
15.Първа книга Царства https://chitanka.info/text/2255/9#textstart
16.Книга на пророк Исайя http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/isaiah.htm#20
17. John Nobble Wilford, Philistines, but less philistine, The New York Times, 03-13-2007;
18. Beth Shean (Bet-shan, Bet Shean, Beth Shan, Bet She'an

19. Sverre Bøe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as Pre-text for Revelation 19,17-21 and 20,7-10, Mohr Siebek, Tubingen, 2001;
20. Ancient Jewish History: The Philistines
21. A.Salimbeti, R.D’Amato, The Greek Age of Bronze, The Sea Peoples

111 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. Щапаров Младши:

  "Дагон" без съмнение е име на град- в текста е визирано,че са изгорени храмовете или храмът на гр. Дагон без да се споменавана кой бог е посветен той. Като име на град,Дагон се разгадава лесно- то произлиза от думите Дига (преграда) и Дигам (издигам)- нещо,без което никой град не може да съществува- същото значение има Тракийската дума Диза (дига).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Диза, или дидза е по-скоро свързана със зиздъ-стена, зид.Имаме и диактна дума дзизд - БЕР, Том 1, с. 689.

   Нямам сведения за град с име Дагон, "капище на Дагон" означава просто - храм посветен на бог Дагон.

   Изтриване
 3. Здравей, Павеле ! Много добра статия, ценен изворов материал и значителна библиография в подкрепа на всички аргументи ! Сведенията за миграционните процеси в Източното Средиземноморие се потвърждават и от последните генетични изследвания на Палестинската общност - човешки скелети, намерени при археологически разкопки, които доказват родство с хората, населяващи Балканите. И едно запитване относно капишето / храма посветен на божеството Догон ( Дагон ) - можем ли да направим връзка с преселената древна общност " Догони " от Източна към Западна Африка, носител на древен календар, астрономически познания, специфична обредна система и красиво изкуство ( понастоящем живееща в Мали ) ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понеже информацията за Дагон е оскъдна, няма как да се установи с кои други хора е свързан неговия култ. Мисля, че приликата между името на догоните и това на бог Дагон е случайна.

   Изтриване
 4. Павка,

  Отново благодаря за чудесната поредна статия! Както винаги, щедро подкрепена с доказателства. Въпреки съвета да не участваме повече в блога, не мога да си го позволя.
  Намираш ли връзка и между трите: „пеласги“, „Пелей“ и „Пела“?
  Във връзка с „марна“ се сетих, че баща ми употребяваше тази дума в смисъл на „хладка“(вода в леген).
  Вече писах, че Йоан Кръстител е кръщавал на мястото „Вита бара“ на река Йордан.
  Голиат ни е представен образно като непобедим войн.

  Дали новият ни президент няма да е човекът, когото отдавна чакаме да възроди България, а с това и нейната истинска история?
  Сърдечен поздрав: Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се каже какво означава пеласги, може да сродно на πέλας-съсед, или пък на πελιός-сив, светъл, т.е. хора със светли черти?

   Изтриване
 5. относно скитите отъждествявани като най-праведни, а в последствие обявени за подвластни на дявола. КОЙ ги обявява за такива. Едно еврейско учение, решило да изтрие от земята всички гои. Наследници на това учение са православието, католицизма и исляма. На КОГО са се кланяли нашите предци??? На слънцето, на учения Залмоксис, на природата. А тези учения в момента на КОГО искат да се кланяме на луната, на един единствен бог, който иска безпрекословно подчинение без капчица съмнение, който нарича другите ГОИ и позволява на последователите си да ги лъжат мамят и изнасилват без проблеми, или обещава 72 девици и рай на човека убил друговерец, или организирал кръстоносните походи и инквизицията избивала невинни хора столетия наред. В скитските /български/ земи всички са живели мирно без проблем заради вярата си. Цитирам : "Те, българите, някога бяха най-справедливия от всички народи и от всичко на света почитаха най-много тези добродетели и сами достигаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно".ние сме се кланяли на слънцето, на огъня, все божества, които са разпръсквали тъмнината, а сега се кланяме на бог който иска безпрекословно подчинение иначе ще страда родата ни до девето коляно. Прочетете Библията, Талмуда и Корана и вижте, колко лъжовни са тези еврейски творения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че имате твърде погрешна представя за християнството, иначе щяхте да знаете за посланието на Апостол Павел - Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно - Първо послание към коринтяните.

   Цитатът, който давате принадлежи на готския топарх, но едва ли важи за българите. Надявам се да не е за българите - прочетете целия текст, наистина целия, за да разберете.

   http://www.promacedonia.org/gibi/5/gal/5_299.html

   Изтриване
  2. Абсолютно вярно господине. В Стария завет се описват гадостите които извършват хибридните същества, семитите на съседните народи. А в последствие се дават няколко животоописания на Йешуа, синът на Домузи-Адад, по-известен като Яхве. Дори в статията на господин Серафимов е цитирано:"Индикация за това намираме в книгата на Езекил - “2.Сине човешки, насочи лицето си към Гога, в земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш 3.Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал”. – Eзекил, 38.2-3.". Езекил е патриарха, който е отведен на небето от нефилимите. Той не присъства в официалното християнство.

   Изтриване
  3. До Анонимен 16 ноенври,21:07

   Не зная доколко „скитите са били ПОДВЛАСТНИ НА ДЯВОЛА“, но Вие чрез кашата от лъжи, която ни предлагате и като обръщате Библията наопаки, се изявявате ТАКЪВ на 100%!
   Толкова сте затънал, че дори не можете да будите и омраза, а само дълбоко съжаление...

   Изтриване
  4. До анонимен 17 ноември 2016г., 9:36

   http://www.astrofenomen.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D0%BA/

   ето това обръща малко нещата в които трябва да вярваме безпрекословно, като коне с капаци

   Изтриване
 6. Браво...много интересна статия...преди време четох една книга в Русия за скитите, където се твърдеше, че са древни потомци на руснацити...пък за пеласгите съм чел че са прародители на етруските...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои скитски племена като будините например, навярно са предци на руснаците, но те са смесица и от други народи, а и нямам сведения да са наричани скити в ранносредновековните извори.

   Пеласгите по-скоро са повлияли етруските, а и латините, дори в по-голяма степен. В Лациум броят на трако-пеласгийските топоними е доста голям.

   Изтриване
 7. Здравей Павка , гледайки вторият човек от плениците виждам прилика между неговият медалион и украшенията открити във Варненският некропол.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е медалионът да е със същата форма като златните украшения от Варненския некропол. По-голяма сигурност можем да имаме, ако някой ден археолозите се натъкнат на такъв медалион. Така хем ще се направи проверка дали формата е същата, хем по спектралния анализ на златото ще се определи откъде идва то.

   Изтриване
 8. Здравейте,
  ако и днес имаше такива като апостол Павел, може би християнството щеше да има друг образ в очите на по-голямата част от хората. Но днешните му "представители" с тези златни ланци, скъпи швейцарски часовници и лимузини в никакъв случай не могат да служат като пример за подражание на ближния си, а още по-малко да поведат народа към духовно извисяване. Да, не всички са такива, но голяма част от тях са. И още нещо - винаги съм смятал, че религията трябва да ти дава криле, а не да ги подрязва при всеки удобен случай. То и самата дума религия за мен е натоварена със "задължително" количество догма. Християнството натяква, че човек бил грешен, че трябвало да се кае за греховете си, че нямало прераждане и че със сегашния ти живот всичко приключва. Не мога и не искам да вярвам в това. Аз греша, за да се уча от грешките си и за да стана по-добър човек. Аз вярвам в прераждането, в непрекъснатото развитие, в това, че днес може да се родиш като човек, но усвоявайки уроците си през хилядолетията един ден може да се преродиш в по-висше същество в космическата йерархия. А някъде в християнството да се говори за такива неща? Там всички трябва да умираме от страх и изпепелявани от вината, че сме сторили нещо грешно. Съгласен съм и с по-горния коментар, че в името на християнския бог са избити толкова много невинни хора през вековете. Кой е този бог, който би оправдал зверското избиване на толкова хора? Много "християни" са тръгнали на кръстоносни походи не в името на бога, а за да заграбят земи и власт. А това бог как го оправдава? Предпочитам да чета Петър Дънов или Лао Дзъ отколкото да отида на църква. Доколкото зная оригиналното учение на Исус въобще не включва строенето на църкви и създаването на някаква бюрократична организация от свещенослужители, които да живеят на гърба на миряните. Никого не искам да обидя - това е моето лично мнение. Всеки е свободен да търси истината и светлината. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 17 ноември, 9:51

   Скъпи приятелю,
   Разбирам твоите разочарования. Главен повод за тях е непознаването на написаното Божие Слово. Ако това не беше така, тъкмо Там щеше да намериш отговор на всичките ти терзания.
   Не се учудвай на мнозина от хората, които наричат себе си християни. Нима Йоан Кръстител не е наричал точно тогавашните религиозни водачи, фарисеите, „рожби ехиднини“(змийски)? А и е писано, че ще дойде време, когато вярващите ще изоставят правото учение. Справедливо ли е за това да упрекваме Начинателя на това учение?!
   Християнството казва, че няма човек без грях, но не ни го „НАТЯКВА“, а с любов ни приканва да променим начина си на живот така, както Исус е казал на блудницата: „Нито Аз те осъждам. Иди си с мир и не съгрешавай повече“. Мислиш ли, че след тази среща тя не е „придобила криле“ за цял живот?!
   Вярно е, че пише „човек един път се ражда и един път умира“, но никъде не се казва, „че със сегашния ти живот всичко приключва“! Врагът използва точно нашето незнание!
   За кръстоносните походи си прав, но Бог не ги „ОПРАВДАВА“, защото ни учи дори на насилието да не отвръщаме с насилие.
   Разбирам увлечението ти по Дънов и разочарованието от традиционната църква, лишена от живота на църквата на апостол Павел. Но ако не намериш църква, която „да ти даде криле“, отвори себе си за написаното слово, защото е казано, че тъкмо телата ни са „храм Божи“, а не „строенето на църкви и създаването на някаква бюрократична организация от свещенослужители“.
   Моля нашият, не апостол, Павел, който освен на история ни учи на добро възпитание, човечност и любов да ми прости, че настоящият отговор не е точно по темата на чудесната статия.
   Поздрави!

   Изтриване
  2. Съгласен съм, че голяма част от днешното духовенство не е по дух християнско, а по-скоро служи на мамона. Това изобщо не може да се отрече, тъжно е, страшно е, но е реалност.

   Замислете се обаче - дали това няма да е тактика на враговете на християнството - инфилтрирайки се в духовеството, да дават лош пример и да отвратят хората от религията.

   Не е нужно днес да търсим примери, примери от миналото има достатъчно, достатъчно е и да следваме почтените хора, а и ние самите да бъдем за пример.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Поздравления за статията, много важна информация и синтезираната.
  Благодаря Ви от името на всички, които се стесняват да изкажат своята Благодарност.

  Какво Ви е мнението за Балхара тогава?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто няма как корените на народа ни да са в земите на стара Бактрия. Хората, които твърдят това лишават читателите си от огромно количество информация:

   1. Някои иследователи твърдят, че според антроположката Акимова, българите били от памиро-фергански тип. Всъщност Акимова никога не е изследвала населението на България, а само скелетни останки от средновековна Волжка България, чието население в болшинството си няма нищо общо с нас.

   Съветските учени, които въвеждат термина памиро-ферганска раса дават следната характеристика за нея - Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/

   Трудно ми е да повярвам, че повечето българи са с тъмна кожа и голям изпъкнал нос...


   2. Авторите твърдящи, че старите българи идват от Балхара, пропускат да осведомят своите читатели, че има над десет стари автора, които са писали за тракийски поход стигнал до Индия. В земите на Афганистан и Индия са локализирани племена с имена едони, сарапари, туни, кикони, а това без излючение са тракийски племенни названия.

   Да, дедите ни са били както в земите на Индия, така също на Афганистан и Иран, но тези територии не са наша прародина, тъй както присъствието на англичани в Индия не е причина корените на англо-саксите да бъдат поставяни в Памир.

   3. Държава с име Балхара никога не е имало, всъщност, прочетете това - АБЛУДАТА „БАЛХАРА“ НА ПЕТЪР ДОБРЕВ, ИЛИ „КРАКАТА НА ЛЪЖАТА СА КЪСИ“

   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Zabludata_Balhara.pdf

   Поздрави!

   Изтриване
  2. А какво ще кажете тогава, че във Ведите се пише за Балхара, пише се за Балх, като за източник на знанието и че техните познания идват от племето от Балхара, наречено Мадара? След като има доказателства че т.наречените тракийски племена, които постоянно лансирате са ходили на там и вече е доказано, че сме сродствени, не е ли възможно Балхара да е българска държава? Любимата на Кришна е Рада, водачът на колесницата на Кришна - Райко? Защо отписвате Българското и България и всичко да произлиза от с многото кавички ''' тракийско '''?
   Също така за Балхара се говори и в Иранските епоси като извор на знанието... Да имало е и поход на Александър Македонски, но не всичко от тук до индия са македонци, траки или гърци нали така???

   Аз не вярвам че името Българи се е образувало от смесване на тракийските племена, бежанци на север от Дунава... И не разбирам, защо убеждавате постоянно в това?

   Не е ли възможно една група от хора да са живели около Черно море и след потопа да са се разпръснали в различните посоки на света?

   Като най-силните от тях са Българите? Аз не съм чул за държава 'Тракия' някога да е имало?

   Изтриване
  3. Нямам сведения във Ведите са се споменава държава Балхара. Ето ви линк към Риг Веда, ако намерите в този епос държава с име Балхара, ще Ви почерпя.

   http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/

   Eто и линк към Атарва Веда, потърсете и там, но Ви гарантирам, че няма да намерите име на държава Балхара.

   http://www.sacred-texts.com/hin/av.htm

   Eто и линк към Сама Веда, търсете, проверявайте! http://www.sacred-texts.com/hin/sv.htm

   Нямам представа кой Ви е налъгал така за тази Балхара, че е извор на познанието и т.н.

   Аз не искам да ми вярвате, иска ми се да проверите казаното от мен. Ако бяхте проверили обстойно твърденията за Балхара, щяхте да знаете, че са Ви излъгали.

   Пак казвам - част от дедите ни са се заселили в земите на Индия, Иран, Афганистан, но държава с име Балхара дедите ни не са основавали.

   Името българи не се е зародило в Индия, а на Балканите.

   Изтриване
  4. Тук не става въпрос за вярване и за убеждаване.
   Всички теории за произхода на българите изтъкват различни доводи в своя подкрепа, опитват се да предоставят доказателства и правят различни изводи. Въпросът е човек да седне, внимателно да прочете наличната литература и да прецени трезво коя от теориите му се струва най-достоверна.
   Не е добре априори да се отхвърля дадена теза.
   За мен към момента теорията за местния произход на нашия народ ми се вижда най-достоверна, тъй като има изобилие от свидетелства за това - исторически сведения, езикови прилики, топоними, ДНК, антропологически изследвания, обичаи, култура и т.н.
   За останалите тези се разчита предимно на сведения от различни автори, като изводите обаче ми се струват доста измислени, а някои - направо откровени лъжи.

   Изтриване
  5. Имаше време когато вярвах на теорията за тюрко-алтайския произход на старите българи, но когато видях колко много данни са игнорирани, или дори открити, ми стана ясно, че общоприетите вярвания са просто една химера, нищо повече.

   Така стои въпроса и с иранската теория за произхода на старите българи. Защитниците й премълчават, или не познават доста важни исторически извори, за антропологичните и генетични проучвания на населението на Средна Азия да не говорим.

   Правилна е тази теория, която съдържа логика и няма сиви петна, необясними моменти.

   Изтриване
  6. Ето как се е получило според мен...

   Потопът 5505 пр.Н.Е и всички са тръгнали да се спасяват в осемте посоки на света. Един и същи народ в осемте посоки...

   Българи е имало, когато е имало и траки по писанията им...

   Изтриване
  7. Кога точно се е случил потопа не зная, но нека помислим - само край Черно море ли е имало цивилизация на Балканите? Край Хотница, Великотърновско, Юнаците, Пазарджишко и Дъбене, Карловско е имало важни центрове, които са еднакви по важност с тези от Черноморското крайбрежие.

   Надморската височина на Хотница е 100-200 м, около 200 м е и надморската височина на Юнаците, а тази на Дъбене достига до около 500 м. Със сигурност, тези локации не са засегнати по времето на потопа и са продължили да функционират и след това събитие.

   Реално няма археологически данни за унищожени от водно бедствие селища през Неолита и Халколита на запад от Черно море. Това са фактите, да се поставя Черно море като център на древната култура е малко пресилено.

   Българи и траки са едни и същи хора, като под името траки нашите деди не са се разпознавали, тъй както немците не се разпознават под името немци, а вместо това се наричат Deutschers.

   Ако Вие сте си направил труда да проверите за държава Балхара във Ведите, вече знаете, че споменаване на такава държава няма нито в Атарва Веда, нито в Риг Веда, нито в Сама Веда.

   За сметка на това, ранен вариант на името българи е споменат дори в Илиада, за това скоро ще излезе една публикация, която е създадена в съструдничество с Александър Мошев.

   Изтриване
  8. Ако това за Илиада е така, това означава, че Българското име е първосновно. И също така походът на запад, изток, юг, север е Български?
   За Ведите ще проверя, но Ви говоря от името на няколко български професора - може по точката да се осведомите с Христо Смоленов и Явор Шопов - кой крив кой-прав.
   https://www.youtube.com/watch?v=Fmqx5ygRKyA&index=54&list=PLQbRNtQF6Imocu24ZZu_3KSA_ZR_BEhZS

   Имало ли е Българско присъствие според вас в Китай, Япония, Корея, Индия, Хималаите? За Ирландското знам от Вас?

   Изтриване
  9. Китай със сигурност е обитаван от наши деди, разпространението на така неречената Bandkeramik го доказва, а също така и множество други артефакти.

   Индия също е обитавана от предците ни, които аз считам за старите арийци. Хималаите са част от територията на Индия...

   За Япония и Корея нямам сведения и не смея да спекулирам.

   Г-н Шопов може да има титла професор, но методите му на работа са под всякаква критика. Всъщност, проверете сам във Ведите и вижте дали има споменаване на държава Балхара, или не. Най-добре ще направите, ако се свържете с г-н Шопов и го попитате в коя от Ведите трябва да търсите. Той би трябвало да Ви даде точен отговор и така ще си спестите време.

   Аз Ви гарантирам, че име Балхара във Ведите не присъства, но Ви призовавам за пореден път да проверите сам. Така ще се уверите дали определени хора манипулират българския читател.

   Поздрави!

   Изтриване
  10. Здравейте отново и Благодаря за напътствията :)

   Но Вие казвате - "Реално няма археологически данни за унищожени от водно бедствие селища през Неолита и Халколита на запад от Черно море. Това са фактите, да се поставя Черно море като център на древната култура е малко пресилено."
   Аз не знам да са правили подводни изследвания на Черно Море, освен чинията на Ной, която намериха пак до Варна. Имало е доста Варни по света...
   Всеки трябва да чете надълбоко, но всичко зависи от времето, то става все по-малко през деня. Намалял е както го възприемаме, или поне за мен :)

   Изтриване
  11. Относно чинията на Ной - не се хващайте на евтини сензации! Как така някой определи, че това е чинията на Ной? Няма абсолютно никакви доказателства за това. Някой намира парче керамика, слага му име чинията на Ной и готово...Със същия успех керамиката може да се нарече чинията на Адам и Ева.

   Изтриване
  12. "Любимата на Кришна е Рада, водачът на колесницата на Кришна - Райко?" - Това важи както и за нас, така и за словенци, хървати, украинци... :D Не знам дали ме разбираш, ама да се търси общо между българите и иранците отричайки сходствата между българите и останалите славянски народи, аз не го разбирам! Трябва да се откажем от подобни стрелкания насам-натам за да се "подкаже" "древния" ирански произход на българите... Трябва да се разбере че всичко общо между българския и персийския се дължи на общия "индоевропейски" произход на двата езика, или на по-късни заемки... но древни сходства има и с латинския, старогръцкия, германските езици... т.е. глупаво е отново да преоткриваме сходствата с иранските езици и да се правим на откриватели на електричеството... :D А иначе предполагам сте напълно наясно че болшинството днешни иранци, афганистанци, индийци, пакистанци, таджики нямат нищо общо с древните арийци, аз мога да сбъркам украинец, сърбин, хърватин или словак с българин, ама един афганец никога няма да го сбъркам нито с българин, нито изобщо с европеец, :D

   Изтриване
  13. Ето ви някои "научни" методи на иранистите, :D http://avitohol1.blog.bg/history/2012/02/13/ot-kyde-idvat-bitovite-ni-dumi-u-doma.900720
   Общи думи между българския и хинди:
   Ето някои "успоредници":
   Хинди - Български
   Паджама - Пижама
   Патлун - Панталон
   Шалвар - Шалвари
   Рух - Дух
   Сандал - Сандал
   Пакет - Пакет
   Парча (лист) - Парче хартия (само обърнете внимание!!!)
   Кисмат - Късмет
   Дам (цена) - Ще дам за (?????)
   Пучх (опашка) - Пух от под опашката (Само си представете какво значи това!!! Само без да се смеете :D)
   Сабун - Сапун (???)
   Тези (ум) - Теза (!?!?!?)
   Пирона (нанизва) - Пирон
   Кхурма - Фурма (Фурми в България??? :D)
   И т.н.
   Само забележете названието на статията, "от къде идват битовите ни думи у дома" - вече си представям прабългарите облечени в пижами и панталони, а прабългарките в шалвари, ядящи фурми и миещи се със сапуни, нанизват пирони, и т.н. :D Изглежда смешно ама като гледам скоро ще ни направят сандалите народни обувки, съответстващи на славянските цървули... Ето и мнението на блогъра (пишещ се за Шопов): "Степента на сродство на прабългарския език с източно- иранските, западно- иранските и индо-иранските езици е определена с корелационен анализ на някои от тези езици с основите на българските фамилии (Шопов и др., 2002в). Корелацията (!!!) е най-висока с източно- иранските езици и затова прабългарският език е отнесен към тази група езици. Съвременните изследвания, показват висока степен на корелация (!!!) между източно - иранските езици (Шопов и др., 2002в и Ненчев, 2002) и фарси (Хнканосян, 2002, Мутафова и Мутафов, под печат) с древно - българските думи в съвременния български език." - не знам как ви се струва това за "корелацията" (???) Ама това си е чиста подигравка с българския език!

   Изтриване
  14. Подигравка, кошмар, луда работа - все верни дефиниции за методите на работа на горепосочените "учени".

   Имам усещането, че те си нямат представ какво е неоогизъм, заемка и т.н. Кой изобщо е дал титла на такива индивиди?

   Изтриване
  15. Не само че си нямат понятие от термина "неологизъм", ами си нямат и представа за обща култура... Да твърдиш фурмата за "български плод", това си е направо гаф! Изобщо как може да им позволяваме на такива индивиди да ни се качват по главите и да ни се подиграват с историята?

   Изтриване
  16. Зад тези индивиди не стоят случайни хора, достаттъчно е да провериш кой финансира някои от книгите на Петър Добрев и ще разбереш за какво става дума.

   Изтриване
 10. Прекрасна статия! Вероятно имаш предвид Соломон, а не Самуил : "По времето на Самуил филистимците отнемат ковчега на завета, но поради божия гняв решават да го върнат обратно" ? П.Дръндаров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа този текст е от четвърта глава на Първа книга царства, споменат е Самуил, а и вземането на ковчега с божия завет:

   Глава 4.

   1. Филистимци се събраха да воюват с израилтяните. И словото Самуилово бе обърнато към цял Израил. И излязоха на война израилтяните против филистимци и разположиха стан при Авен-Езер, а филистимци се разположиха при Афек.
   2. И филистимци се наредиха за бой против израилтяните; завърза се битка, и филистимци разбиха израилтяните, и разбиха от тях на бойното поле до четири хиляди души.
   3. Тогава народът дойде в стана; и старейшините Израилеви казаха: защо Господ ни порази днес пред филистимци? Да си вземем от Силом ковчега на завета Господен, и той ще върви посред нас и ще ни спаси от ръката на враговете ни.
   4. И народът прати в Силом, та донесоха оттам ковчега на завета на Господа Саваота, Който седи на херувими; а при ковчега на завета Божий бяха и двамата синове на Илия — Офни и Финеес.
   5. И когато пристигна в стана ковчегът на завета Господен, цял Израил дигна такъв силен вик, че земята ехтеше.
   6. И филистимци чуха радостните викове и рекоха: поради какво ли са тия радостни викове в стана на евреите? И узнаха, че в стана пристигнал ковчегът Господен.
   7. И се изплашиха филистимци, понеже казаха: Оня Бог е дошъл при тях в стана. И рекоха: горко ни! понеже такова нещо не е бивало ни вчера, ни завчера;
   8. горко ни! кой ще ни избави от ръката на Тоя силен Бог? Това е Оня Бог, Който порази египтяни с всякакви порази в пустинята;
   9. стегнете се, филистимци, и бъдете юначни, за да не станете роби на евреите, както са те в робство под вас; бъдете юнаци и се ударете с тях.
   10. Филистимци се удариха, и израилтяните бидоха разбити, и всеки побягна в шатрата си; поражението беше твърде голямо; от израилтяните паднаха трийсет хиляди пешаци.
   11. Ковчегът Божий биде взет, и двамата Илиеви синове, Офни и Финеес, загинаха.

   a това е от края на предишната глава трета:

   21. И Господ продължаваше да се явява в Силом, след като се бе открил на Самуила в Силом чрез слово Господне. (И у цял Израил, от край до край на земята, се увериха, че Самуил е пророк Господен. Илий пък остаря твърде много, а синовете му продължаваха да ходят по беззаконния си път пред Господа.)

   Соломон идва след Давид, а горе описаните събития са от преди времето когато Давид става цар.

   Изтриване
 11. Георги Лозанов: Изворите за пеласгите са известни (за онези, които могат да четат гръцки). Няма откъде да се появят нови. Херодот също споменава в своята „История“ пеласгите във връзка с т.нар. итифалически статуи на Хермес и Самотракийските мистерии, разказвайки как:

  “...елините не са се научили от египтяните да правят статуи на Хермес с изправен член, ами първи от всички елини атиняните заели този обичай от пеласгите; а от атиняните – и останалите елини. Пеласгите дошли и се заселили с тях в страната, когато атиняните вече се числели към елините; откъдето именно и пеласгите започнали да се смятат за елини. Всеки, посветен в оргиите на Кабирите, извършвани от самотраките – а те са заели този обичай от пеласгите – знае какво искам да кажа. По-рано Самотраки е бил населен от пеласги и тези пеласги заживели заедно с атиняните и тъкмо от тях самотраките заели мистериите. И тъй статуи на Хермес с изправен член направили първи от елините атиняните, научавайки се на това от пеласгите. Пеласгите разказвали за този обичай един свещен разказ, който бил показван по време на мистериите в Самотраки".

  Какво казва Г. С. Раковски знаем, знаем и повече от него, и особено гръцки език. Гърците никога не са писали "б" с "п", а с "мп". "П" на гръцки винаги се е пишело "п". А нашето "б" от античността до края на средновековието се е пишело "в", през античността по-скоро е звучало съвсем като нашето "б". От написаното от Раковски излиза, че по-скоро пеласгите са били белгийци! Ухилен съм. Аз предлагам да се захванем също и за теорията, че и афганистанците са българи. Защото Кабул звучи съвсем като село "Кабиле" (ΚΑΒΥΛΗ), Ямболско, което съществува от време тракийско и до днес.
  За "Обичаи, традиции и фолклор" няма нито един исторически научен източник - няма откъде и да се намери. За "Антропология и генетика" - също, да не говорим за невъзможността изобщо да съществува такъв раздел, написан научно.
  "Хипотези" остава, защото твърдението е вярно и подкрепено с научен източник.
  "Пеласги"-"Пеларги" няма научна обосновка. Да се цитира Тукидид в източник "ТУК, с.73" е безсмислица, дори не може да се определи само като ненаучно. Няма нужда да си учен, та да си чувал как звучи "пеларг" на гръцки. "Пеларгос" е гръцката дума за "щъркел", от дълбока древност и до днес. Звучи си тъй както се пише, с ударение на "О". Гърците го произнасят с меко/влажно "л", което на нас ни е малко трудно. Че на Атинския акропол (щото акрополи - много) има пеласгийска стена, не може да е аргумент, че стената е била българска. Пеласги идва от гръцката дума слънце - Ήλιος - Πελασ. Деца на слънцето (светлината).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ήλιος няма смисъл на гръцки, както и огромно количество други думи. Името на пеласгите няма как да идва от гръцка дума по простата причина, че когато пеласгите са градили блестящата минойска цивилизация, гърците са били номади в Африка.

   Изтриване
  2. Ами да, така е, по поръчка на гръцкото лоби Джон Чадуик съчинява теорията, Линеар В е служел за записване на гръцка реч, но ние знаем, че ахейците са били траки защото са от рода на фригиеца Пелопс :)

   Ари

   Изтриване
  3. Разбира се, че ахейците са траки, тяхната култура е тракийска, облеклото им е тракийско, гробниците им са като тези на траките и напълно чужди на гърците от класическия период.

   Изтриване
 12. Моето мнение е че Елада не е гръцко наименование, а произлиза от по-ранното Пелагия, с отпадане на първата буква, но това едва ли някога ще си го признаят гърците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Елада в никакъв случай не може са се обясни на гръцки. Елада идва от името на елите, чието по-древно название е сели - пеласгийско племе пазещо светилището на Зевс в Додона.

   Изтриване
  2. Tя Гърция вече е станала за посмешище на цял свят, идва ерата на България, идва Видовден за етиопските цигани.

   Мария Иванова

   Изтриване
 13. Култът към Дагон е разпространен в Сирия от много древни вемена,а когато филистимците в XII век. преди Христа завземат Палестина го избрат за свой върховен бог.На първо място, той се появява като бог на земеделието, затова името му се свързва с името на зърното в финикийски език,както и патрон на рибарите изобразяван като мъж-риба(от кръста на долу).В чест на Дагон филистимците са пиели много бира,за което свидетелстват археологическите разкопки в градовете им.Намерени са голям брои кани за бира, като на чучура им има като филър за задържането на ечемичени люспи, плаващи в прясно сварено бира.Култът към Дагон не включва човешки жертвоприношения,проституция и т.н , всъшност на модерен език може да се преведе примерно като масов запой,парти и вероятно завършващ с оргии,което си е типично за онези времената повсеместно под Слънцето.
  Мисля си Дагон вероятно да е бил някой стар хетски бог,когото филистимците са си харесали,като Dagan-Zipas и т.н
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм имал възможност да проуча добре характера на култа към Дагон. Благодаря за информацията!

   Изтриване
  2. Името на този цар Анхус доста прилича на троянеца Анхис, бащата на Еней. Очудващо прилича но може и да греша.
   Владимир

   Изтриване
  3. Изобщо не грешиш, това е и виждането на Фредерик Ваудхойзен, той също смята, че Ахшиш-Анхус е чуждото предаване на троянското име Анхис. Той май даже се е произнасяло Анкус.

   Изтриване
 14. И все пак господин Серафимов, не става ясно защо трябва да сме горди, че хипотетичните ни предци са описани в някаква си еврейска книга. А в Палестина местното население са траките белги-беласки-пелазги, затова и името и е Палестина, от пилищим, както са ги наричали с особения си говорен апарат евреите. Именно чрез Яхве те успяват да окупират тези тракийски територии. Не случайно подаръкът на Яхве, апарата за връзка наричан "кивот на завета" е пленен от пелазите, наричани филистимяни. И защо тази еврейска каша, успява да е политическа доктрина за унищожението на другите народи. Нищото което унищожава. Откровено, не мога да разбера Вашето усърдие да твърдите, че нашите предци траките са с добродетели за които трябва да сме горди и именно тази политическа доктрина Вие приемате безропотно, доктрината унищожила тракийското общество. Дали ще се нарича юдаизъм, християнство или мюсюлманство, тя има една основа. Понякога имате неодобрително отношение към така наречения "комунизъм", също еврейска доктрина. Основата на "комунизма" е дадена или копирана от внука на еврейски равин, Мордехай Леви-Карл Маркс. Особен избор за хора наричащи се наследници на гордите и мъдри траки да приемат на нищо не основаващи се еврейски измислици основно от животоописанията за Йешуа, защото "стария завет" пише какви поразии са сътворили евреите на други народи. Нещо като "единство и борба на противоположностите" на Карл Маркс. Защо семитския фанатизъм се е предал в психиката и на наследниците на траките, или ние вече сме "генно модифицирани" хора, далеч от същността на нашите предци. Хибрид с качествата на Орфей и Христос не се получава. Не желая да обидя "вярващите", но не желая да се опитват да ме агитират за еврейската кауза под каквато и да е форма. Между семити и траки има огромна разлика и перифразирайки думите на един тракийски княз ще кажа "не се е родил и не го греят лъчите на слънцето този, който би подчинил нашата сила на своята воля".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да се съглася с Вас по доста въпроси. Народ беласки не зная да е съществувал, има пеласги, пеласти, те са споменавани от евреи, асирийци, а и египтяни. Тези народи имат звук П и не е проблем да запишат име започващо с П.

   По отношение на християнството ще спомена това, че още преди Христос да се роди, в нашите земи е имало учение, което е изповядвало непривързване към материалния свят, избягване на месна храна поради това, че се убиват животни, стремеж към честност и справедливост. Да не забравяме и безбрачните и посветени на духовен живот мизийски монаси наречети ктисти-чисти.

   Реално, няма особена разлика между ранното християнство и тракийската доктрина. Точно за това Климент Александрийски нарича Христос Вторият Орфей.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Сепафимов, взимам цитат от достъпната Уикипедия "Ахил (на древногръцки Ἀχιλλεύς) е тесалийски герой, най-силният, най-храбрият и най-красивият[1] от гърците, участвали в легендарната Троянска война. Ахил е внук на Еак, син на смъртния Пелей и на морската богиня Тетида.[2] В Илиада е споменат като цар на мирмидонците." Едва ли дядото на Ахил се е казвал Еак, истинското име е Як.Баща му е Пелей, Пела, но това е гръцка транскрипция, българското име е Бела.В този случай как да тълкуваме пеласги? Названието на гърците за жерави или белите, беласки.

   Изтриване
  3. Едва ли пеласги, пеласти е било първоначално беласги. Името на пеласгите е дококументирано от евреи, асирийци и египтяни под формите пилиштим, палашту, пелесет. Както старите евреи, така също асирийците, а и египтяните имат звук Б и за тези хора не представлява трудност да запишат име започващо с Б.

   В определени случаи гърците наистина са предавали Б като П, но пак напомням, че освен гърците, има и други народи, които са документирали името на пеласгите като започващо с П. Към тези народи - евреи, асирийци, египтяни, трябва да се добавят и римляните. Варон пише пеласги, а не беласги.

   Изтриване
  4. Може евреите, асирийците и египтяните да са използвали гръцкото наименование на "пелазгите". Арабите дълги векове ползват "сакалиба" за славяните, което произлиза от гръцкото "склавои".

   Изтриване
  5. Гърците са дрипави номади в Африка по времето когато летописците на Рамзес и Меренпта пишат за пелесет и останалите морски народи.

   Изтриване
 15. Напълно сте прав.Ако бяхме библейски народ щяхме да вярваме силно в библията и всички еврейшини ж нея, а не да бъдем само битови потребители.Св.Иван Рилски , какво казва на учениците си?Да проповядват повече,защото хората не вярват не от упорство,а от незнание.А дали не е упорство щом и досега християнският ни народ вярва повече на разни гадатели,врачки,оракули,предсказатели и т.н. отколкото на Библията.Дори да са интегрирани някой стари ритуали в църковните празници ,като прескачане огньовем и огнени стрелички на заговезни,нестинарсто и оше други народът пак си упорства по старите си навици.Къде на друго място по света се яде и пие след погребение като на банкет, само хоро остава да се заиграе? Даже подаръци се раздават след погребенията,както старите тракийци,които са обожавали подарузите- да дават и получават. И сега има хора,които си правят паметници за гроба преживе,все едно тракиец си прави могила.А от телевизионния екран наперени гадателки и пророци с икони в ръка, прорукуват онлайн на християните по зададени теми по телефонни заявки....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но вярването в библията, изповядването на християнството и споменаването на определен народ в библията са напълно различни неща.

   Изтриване
  2. Хубаво е да,защото ако бяхме споменати там като библейски народ, май трябваше мъжете ни да са подрязани в определени части на тялото,но сме забелязали такава аномалия :-)

   Изтриване
  3. Сатанински човече,

   Не се опитвай да си навираш гагата в теми, които са ти тотално недостижими! Християнството не е никаква национална манипулация, а послание, общовалидно за цялото човечество! Явно ти си един от тия, които на времето крещяха: „Разпни го! Разпни го!“. Бедният ти мозък не може да схване, че точно това е реализацията на заветните идеи, оставени ни от нашия Орфей!

   Изтриване
  4. Едва ли съм от тези дето са креяли „Разпни го! Разпни го!“, но изглежда ти си от тези сатани дето са носели съчки за кладата на Джордано Бруно

   Изтриване
  5. Какво точно имате предвид под "заветните идеи, оставени ни от нашия Орфей!..". Основната орфическа вяра е вярата в безсмъртието - в живот отвъд или в прераждане.Тракийските орфици вярват в безсмъртието телом и духом, за тях смъртта е преминаване в отвъдна реалност,гръцките орфици вярват в безсмъртието на душата и прераждането ѝ в други тела.Къде е връзката с християнството?Бог не одобрява сливането на библейските учения с човешки философии, като например вярването в безсмъртна душа. Вместо това в Библията сме предупредени: „Внимавайте да не би някой да ви отвлече като плячка чрез философията и празната измама, основани на човешките обичаи.“ (Колосяни 2:8)

   Изтриване
  6. До Анонимен23 ноември 2016 г., 19:40

   В библията са описани също римляни, гърци, галати - все хора, чиято религиозна доктрина не задължава обрязването.

   Изтриване
  7. „Пазете се от безнравствените учители, пазете се от злите работници, пазете се от (плътското) обрязване, защото НИЕ сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта.“ Филипяни 3:2
   Орфей

   Изтриване
 16. Здравейте,
  Не съм сигурна доколко може да се вярва на книгата наречена библия! Все пак тя е писана в 1 век от новата ера и представлява компилация от истории взаимствани от други народи, представени в изопачен вид. Въобще с библията евреите са направили това, което южните ни съседи са сътворили с историята на племената наречени "траки".
  Евдокия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не казвам, че в библията всичко, от кора до кора е вярно, става дума за това дали дедите ни са споменати там.

   Изтриване
  2. Евдокия,
   Библията не е една книга писана в 1ви век, а сбор от 66 книги писани от 40 автора в продължение на повече от 1600 години.
   Нито една история не е взаимствана от други народи.
   Защо разпространяваш лъжи? Каква ти е ползата от това? Стегни се и научи повече за това колко уникална е Библията.
   С добри пожелания,
   Вальо

   Изтриване
 17. До анонимен 24.11., 11:20

  Естествено, че не можеш да бъдеш от тези преди 2000 години, но по начина, по който се изхождаш, ти принадлежиш към тях. А понеже плачеш за Джордано Бруно, информирай се доколко неговите идеи са били продукт на собствения му мисловен процес...

  ОтговорИзтриване
 18. „Ние сме пленници на… опростени представи,
  основани върху технически данни, техническо мислене и въображение,
  без съмнение в несравнимо по-голяма степен, отколкото сами си даваме сметка.
  Но истинското значение на екзистенциалното мислене,
  самата му същност, доколкото то преодолява изкушенията на обективността,
  се състои именно в освобождаването ни от тези груби представи.
  Струва си да се каже и че подобно освобождаване никога не може да бъде пълно,
  не може да бъде постигнато веднъж завинаги”- Маркес - пак от лудия поп

  ОтговорИзтриване
 19. До анонимен 24.11., 11:49

  Под „заветните идеи, оставени ни от нашия Орфей“ разбирам „непривързване към материалния свят, стремеж към честност и справедливост, няма особена разлика между християнството и тракийската доктрина“. Ако четяхте коментарите и на Г-н Серафимов, не би следвало да ми задавате този въпрос.
  „Бог не одобрява сливането на библейски учения с ЧОВЕШКИ(?) философии, като например ВЯРВАНЕТО В БЕЗСМЪРТНА ДУША“ – с този бисер Вие доказвате, че изобщо не сте в час!
  Поучително щеше да бъде, ако не бяхте спестили стиха, който следва този, предложен от Вас: „ЗАЩОТО В НЕГО(ХРИСТОС) ОБИТАВА ТЕЛЕСНО ВСИЧКАТА ПЪЛНОТА НА БОЖЕСТВОТО;“(Колосяни 2:9)– това ще рече, че Исус е телесно превъплъщение на самия Бог, Който е Дух!

  ОтговорИзтриване
 20. Мила Евдокия,

  Ценя ексцентричността на твоето стряскащо мнение, но все пак бих те помолил да го запазиш изключително за лична употреба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги анонимен "приятелю"
   Не виждам какво ексцентрично и стряскащо има в мнението ми. Потърси малко информация за създаването на библията и я прочети и след това нападай хората, които са имали смелостта да не се крият като тебе зад анонимността. По скоро ти запази ограничените си познания за лично ползване!!! Евдокия

   Изтриване
 21. “Имаше време когато вярвах на теорията за тюрко-алтайския произход на старите българи, но когато видях колко много данни са игнорирани, или дори открити, ми стана ясно, че общоприетите вярвания са просто една химера, нищо повече.

  Така стои въпроса и с иранската теория за произхода на старите българи. Защитниците й премълчават, или не познават доста важни исторически извори, за антропологичните и генетични проучвания на населението на Средна Азия да не говорим.

  Правилна е тази теория, която съдържа логика и няма сиви петна, необясними моменти.”

  И реши, че заблудата която сега сееш е истината?
  Все още не съм видял твоето обяснение на факта защо високоразвитата балканска култура от 6-5 хилядолетие (Пр.Хр.) за която всеки може да добие представа ако е ходил в някой археологически музей, изведнъж изчезва, а на нейно място през 3-2 хилядолетие идват дивите орди които и едно гърне не могат да направят. Ако ахейците се учат от пеласгите които предполагаемо са високоразвитата цивилизация, а траките се учат от ахейците, не ти ли куца логиката? Траките не са пеласги само защото са живели по тези земи след тях, както и днешните "българи" не са траки, нито са българите направили държавата.
  Отдавна не съм ти чел “научните” теории, но виждам, че по малко започваш да узряваш за някои неща, да схващаш, че има разлика между сбирщина от племна и народ, че малка група която покорява, обединява, управлява сбирщината, прави държавата и дава името. Сега трябва да разбереш и че името остава и след тези които са го дали. Тези които ги наследяват не трябва да го позорят и отричат подобно на безродните ни “европейци”, “македонци”, “тракедонци” и българските “турци”.
  Казвал съм ти нещо, запиши си го на стената, всеки ден си го чети и дано го проумееш: “Проблемът на България не е, че днешните българи не са траки, а че не са, и не искат да са българи!”
  Нямаш представа какво са били “траките”. Нямаш представа и какво са били българите. Чоплиш на дребно, на парче. Не виждаш глобалната картинка. Не проумяваш движението, преплитането, трансформацията, промяната на имената, ролята на отделните групи. Това не става само с четене и претенции. Необходими са и други качества на ума – наблюдателност, аналитичност и философска нагласа. Поработи малко в тази насока и го давай по-скромно. Многото приказки и многото писане, не значат и много истина. Винаги има нещо което не знаеш, не може да го осмислиш и си го уйдурдисваш както ти е удобно.
  Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Българино", хубаво е, че даваш съвети, но дай да прочета и някоя твоя разработка, имаш ли такава?

   И бъди мъж, не се крий под псевдоним, страхливите хора не могат да спечелят уважение.

   Изтриване
  2. Ей, жалки критикарчета! Кога най-сетне ще престанете да нападате Павел Серафимов с голи нравоучения и усуквания по килифарски?! Как не се намери поне един от вас да го обвини конкретно в прилагане на несъществуващ доказателствен материал или неубедително тълкуване на приложените исторически извори?!
   Къде се крият вашите титуловани кукловоди, които не се осмелиха досега да застанат открито срещу него с цялата „мощ“ на своята ерудиция, за да смажат самозабравилия се изобличител?!
   Ах, с какво удоволствие биха го направили, но не могат! И в отговор остава единствено гробното мълчание, като белег на тяхното безсилие!...

   Изтриване
  3. Българино, отлична реч и готин словоред. Хубав пост и всичко щеше да е идеално ако бяхте сложили и някаква "подплата" на своето изказване. За жалост такава "подплата" сте пропуснали да постнете, може би като човек, виждащ глобалната картина, но ние на думи сме се наслушали и сме обръгнали. Искаме факти и доказателства. Желая ви успех.
   Владимир Иванов

   Изтриване
 22. Някъде прочeтох че с похода на Ал.Македонски са били и траките.
  Траките са минали по северен път а Македонски по южен път.Дарий е убит от Бес.Не помня Дарий сам ли е избягал при Бес или е пленен от Бес след като е избягал при поражението си.. Жената и дъщерите на Дарий са били заложници при Македонски. Тогава Македонски и Бес се скарват заради убийството на Дарий.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква е връзката между Александър Велики, Дарий, Бес и пеласгите?

   Изтриване
 23. ===Здравейте,
  Не съм сигурна доколко може да се вярва на книгата наречена библия! Все пак тя е писана в 1 век от новата ера и представлява компилация от истории взаимствани от други народи, представени в изопачен вид. Въобще с библията евреите са направили това, което южните ни съседи са сътворили с историята на племената наречени "траки".---
  Има една книга "Урантия", която е била засекретена в САЩ. Мисля че 60-те години на миналия век е разсекретена .Акоине и по късно. Та в нея пише че преселението започва от Африка ,отива към Индия и далеч преди новата ера започва поетапно преселение от северната страна на Черно море. Пише че между Карпатите и Балкана живеят Крьоманьонци които изобщо не се влияят от никакви нови вери.Имат си своя вяра.Явно в Индия се е зародила нова вера различна от Африканската ,която преселниците са искали да насадят по пътя си към Запада.


  А за евангелието на Йоан прочетох че е написано от Йоан на народен език, за да може Йоан да проповядва на народа , по устните разкази на Андрей.Йоан е проповядвал в Ахея , Филипи ,...
  Означава ли това че народния език в 1 -век в Ахея , Филипи ,... не е бил елински /гръцки/


  Евдокия

  ОтговорИзтриване
 24. http://www.ur-bg.net/

  Ето ви Урнтията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е "Урнтията", а Урантия!Ето ти и тълкувателя ))))

   Изтриване
 25. Наистина нахвърлях нещата без да покажа връзката.
  Връзката потвърждава идеята ви за местната цивилизация , която е била мобилна и е стигала до Китай, Египет , Индия,....
  И предполагам естествено е оказвала влияние върху формирането на библейското време и новата религия. .

  ОтговорИзтриване
 26. До Българин , 24.16.20.57.;Живеем в ,,компресирано'' време .Промяната в бита и обществените отношения , стават светкавично , сравнени с тези преди хиляди години.Тези 30 години от началото на прехода , са съпоставими с 3000 години в древността.Ако след време историците спорят за този период , някои основателно биха казали че тук са живяли различни народи . До 20 век вкл.,с култура и индустрия , а след това диви индивиди -без ! Народът е същия , имало е упадък .

  ОтговорИзтриване
 27. До Владимир Иванов, Димитър Милев и анонимното критикарче ;),
  За “подплатата” може да погледнете коментарите към по стари писания на Серафимов. С него си имаме приказка отдавна и му е ясно за какво иде реч. До едно време отделях време да го чета и коментирам, но общо взето си е загуба на време. Тук за мен има нещо повече от писане на заблуден човек. Това е писане на човек който съзнателно заблуждава. Защо? Имам както се казва “обосновано предположение”.
  Относно глобалната картина накратко:
  За мислещият човек е ясно, че в основата на всяко деление е цивилизационният модел. Този модел е основан на светогледа, а той се формира от вродения морал – представата за добро и зло. Затова се говори за цивилизации и свързани култури, за тяхното зараждане, развитие и упадък. Това е в основата на всяко по-нататъшно групиране. Всъщност хората се обединяват по две основни причини, едните се събират за да могат да крадат, а другите – за да могат да се отбраняват по-успешно.
  Траките са само фрагмент от цивилизационен модел. Те са елемент от поредна миграционна вълна на индо-европейци изместили по-стара цивилизация и формираща нова такава. Те изместват и предходна индоевропейска вълна, а посоката на движение е от изток на запад. Движението логически е към нови свободни и възможни за обитаване територии след оттеглящите се ледници. Отделните елементи/групи на цивилизационния модел достигат различен етап на развитие, имат различни духовни и материални достижения, а траките не са сред имащите роля във формирането и развитието на новата цивилизация. Тракедонците мислят другояче, но колкото и да им е мъчно, траките не дават насока на цивилизационно развитие, а само го следват и то без значителни постижения.
  След тази вълна има още две вълни от Азия към Европа променили историята, но същевременно има и обратно движение след “прегрупиране на силите”. Серафимов нищо не пише, а може и да съм пропуснал, за келтите и настаняването им на Балканите. За няколко века се променя етническия състав и се смесват две индоевропейски вълни от различни времена. След пеласгите и траките тук се оформят келто-траки. След това идва нова вълна индо-европейци – скитите, от които са и савроматите и конфедерацията на българите. Отново се променя етническия състав. След формирането на българската държава също има няколкократна значителна промяна и смесване на етноси.
  На този фон всички твърдения, че съвременните българи са траки, или иранци, или измислени славяни, или тюрки са една голяма ЛЪЖА. Хеле пък “библейски народ” и богоизбрани подобно на евреите! Никой не е велик само защото предците му са били велики. Важно е какъв е той самият. В крайна сметка от значение за единството и съществуването на народа е самосъзнанието и чувството за общност основано на история, предшественици, за принадлежност към един цивилизационен модел и морал. Всички които делят и противопоставят общността чрез различни теории изкривяващи историята, които отричат едни или други от предците ни, са врагове на народа на днешните българи.
  Българин

  П.П.: Серафимов, дано да няма поредно непускане на коментар след цензурата ти.

  ОтговорИзтриване
 28. Уважаеми „българино“,

  От твоето изобилно претенциозно словесно криволичене действително ми стана ясно.....че си усвоил един чужд метод на словесно изразяване – този на „цивилизационния модел“ на масурите. Просто, жалко за мастилото!
  Критикарчето

  ОтговорИзтриване
 29. ---На този фон всички твърдения, че съвременните българи са траки, или иранци, или измислени славяни, или тюрки са една голяма ЛЪЖА. Хеле пък “библейски народ” и богоизбрани подобно на евреите!===
  Анонимен27 ноември 2016 г., 21:17

  Опс . Я чакайте.

  Първата половина на поста ви съвпада с логиката.Обаче заключенията ви май куцат.
  Най знаещия тук е Серафимов.Дава източниците върху които прави заключенията си. Библията ми е трудна за четене.

  Та темата е има ли ни в Библията а не дали сме избран народ.Ако ни има в Библията значи че сме библейски народ.Кои евреи са избрания народ.Евреите от Назарет , дето не е бил само еврейски и дето е бил кръстовище на не една и две вери.
  По горе ви дадох адрес към Урантия.Не зная дали това е фентъзи, но има истини в нея.
  Логично е племена които се придвижват и живеят на Север да имат повече разум и умения. То и днешните времена го потвърждават.Животът, повтарям животът се заражда в Месопотамия а цивилизациите се зараждат на север от Месопотамия.Миграцията Юг Север и обратно създава цивилизациите , миграцията Изток-Запад създава влияние на цивилизациите една върху друга. И се ражда нова.
  Така че всяка цивилизация оставя отпечатък.Предбиблейската е елинската а тя съвсем не е далеч от траките и по точно може да се каже че е повече тракийска отколкото гръцка.Та римската цивилизация повлича елинската в Месопотамия в предбиблейско време.
  И има има огромно влияние върху зараждането на християнската.
  С миграциите не се пренасят гени , а се пренасят цивилизации.
  Пътищата на пренасяне на цивилизации спрямо Балканите са два .
  Южен и Северен.И все минават през нас.
  Та темата е има ли ни в библията.
  Има ни и не малко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странни разсъждения:“Не съм чел, но вярвам на ... защото той “знае”.” Нормален мислещ човек ще се хване и ще прочете. Аз съм чел Стария и Новия Завет. Там са споменати въпросните народи, но това, че били българи не пише. Това Савел го твърди. От тия народи има още куп други съвременни народи, а и в края на краищата всички според Библията сме потомци на Адам. Значи всички са библейски народи, но никой не се тупа в гърдите като наш Савел.
   В Библията пише и друго: “Не вярвай на лъжепророци!”, но пък щом лъжите ви повдигат ниското самочувствие си е ваш, на тракедонците, избор. Българите занят какво са направили и могат, и не си търсят фалшива история.

   Българин

   Изтриване
  2. Държиш се като ориенталец "българино", никого не можеш да излъжеш...

   Изтриване
 30. Важно откритие: Античният театър в Пловдив е по-стар, отколкото се смяташе досега! Старогръцки надпис от 90-те години на I век от новата ера ракриха и разчетоха археолози на Античния театър, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

  https://www.youtube.com/watch?v=wH06veXXXWk

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аристотелчо, ти си можел да коментираш по културен начин, прекрасно!

   Изтриване
  2. Не се самоубивай, няма да има кой да ни развеселява.....

   Изтриване
 31. Споменат съм поименно , та затова ще ти кажа :
  Ти не си никакъв Булгарин , ами от онези които искаха да купят чинията на Ной , когато бе открита .Също и от онези които претендираха че златото от Варненския некропол , било тяхно.Тоест от любимците на оня с малките мустачки.

  ОтговорИзтриване
 32. Уважаеми г-н Серафимов, съжалявам за толкова късното включване в дискусията, но за съжаление нямах дълго време тодостъп до интернет. Дано поне Вие успеете да прочетете моя коментар. Прекрасно е, че участниците в дискусията засягат толкова въпроси, свързани с далечното ни минало. Аз обаче искам да обърна внимание на съвремието и ще спомена само два факта. Наскоро гледах един клип на фондация Виделей, в който се разказва за пътуването на наша група група сънародници начело с Асен Асенов в Украйна. Споделяйки впечатленията си от пътуването той спомена, че в Украйна не просто има българи, а има МИЛИОНИ българи, които обаче не смеят да заявят своята етническа принадлежност, които ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЗАСЕЛЯТ В БЪЛГАРИЯ, НО ПО НЕЗНАЙНИ ПРИЧИНИ ТОВА НЕ МОЖЕ ДА С Е СЛУЧИ. През лятото у дома имах гости от Украйна, които ми разказаха, че около Азовско море живеят много българи, има много села, където хората ревностно пазят език и традиции, че там се срещат имена като Бончо, Пенчо, Ганчо, Дичо... И според мен няма как това да са изселници от Османската империя, избягали след поредната руско-турска война. Ама нейсе, нали един проблем се решава най-лесно, като се правиш, че не съществува!
  сърдечни поздрави
  Драгомир Каранешев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каранешев, изобщо не се съмнявам, че в Украйна живеят много българи, но уви - както за тамошната власт в момента, така и за тази у нас, тези хора сякаш не съществуват. Явно нито Украйна се управлява от украинци, които са наши родинни, нито пък България се управлява от българи. Май пророчеството на Цани Гинчев се сбъдна...

   Изтриване
 33. After the 10th century, the Philistines borrowed their Israelite neighbors’ Old Hebrew script and alphabet then evolving from Phoenician writing. Т.е. филистинците са заимствали езика на евреите, а не обратното.

  ОтговорИзтриване
 34. ирена янчева3 януари 2017 г. в 23:21

  Здравей, Павел ! Можем ли да обвържем датировката за преселение на старото балканско население на юг ( морско и сухопътно ) - 12 век пр. н. е., с пренасяне на лозата от Балканите в земите по поречието на река Нил ? Имаме примери със стенописи от 18 династия. Възможно ли е да е било по - рано ? Питам, защото тези процеси рефлектират върху култа към бог Дионисий и неговия египетски вариант Озирис. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 35. Павле,прощавай но имам дълбокото вътрешно чувство ,че Дагон не е божество.

  ОтговорИзтриване
 36. "Относно т.нар. "Библия" и цитатите от нея днес: Мартин Лутер открива над 5000 пасажа в библията в 15 - 16 - ти век, които не отговарят на оригинала на Арамейската Библия?! Превежда от Арамейски, на Латински и Старонемски библията със свой приятел знаещ Арамейски ез! Също така, само Юдейска може да е идеята да се съберат две противопоставящи се едно на друго учения и Философии: Стария и Новия Завет в една книга?! С две думи и вълкът сит и агнето е цяло?! Стария Завет противоречи на Учението на Исус! Ако някой търси Истината в Библията би трябвало да намери такава от преди около 1500г на зад! Ако търсите Истинския Коран той е писан минимум от преди около 500г на зад! Т нар. Юдейо - Данайци идват в Европа около 2400г на зад в градовете държави в Средиземно и Бяло море.В мала Азия са от около времето на Троянската война. Старите Болгари НЕ идват от Иран! Те са родени на Балканите и около Черно Море, отиват на Север и на Изток и се връщат обратно през Азия, Кавказ и Украина. Останалото са просто поредните Теории и предположения.Не е възможно Цивилизован народ Филистинците /част от Тлаките/ да приеме езикът на едно малоббройно крадливо и криминално проявено племе каквото са Юдейо- Данайците по това време! Названието "Евреи" се отнася само за Хазарите - Белите "Евреи" Братовчеди на Болгарите изтласкани в Сев.Унгария и Сев. Германия по-късно! Юдеите са черни дошли от Южна Африка на север, а Данайците са тъмни Африкански цигани!Най-ранната развита Цивилизация е намерена на Балканите не случайно! Тук са най-добрите условия за развитие на Земеделието, животнотновъдство, интиликт, сърце и воля! Има 4 сезона и е нужно да да се резвиваш и работиш постоянно!Цивилизацията в Месопотамия е след Потопа а т.нар. Тракийска е хиляди години преди нея! Но това въобще не означава, че сме "избран Народ", няма "Изброни Народи" всеки Народ си върши работата за която е бил създаден на Земята! Както казва Исус: "Всички сме Братя и Сестри"!" - Сада

  ОтговорИзтриване
 37. Г-н Серафимов, Ведите не са три, а 40. Народът на Балх /или Балхара/ можеш да откриеш в Махабарата и в Рамаяна. И днес има регион в Авганистан, който се нарича Балх. Индийските пандити казват, че знанието им е дадено от страната Балх и винаги започват своето пеене с благодарност към Кубера, който им е дал 4-те Веди /от които произтичат останалите 36/ и е бил цар и свещенослужител на Балх. Наследниците на Цар Кардам /в северна Индия/са от коляното на Кубер. А нима това не са български имена? Потопа в Черно море естествено е довело до голямо преселение в 8-те посоки, което не означава, че част от населението не е продължило да живее тук - на Балканите. Великите мъдреци от различните епохи, казват че писанията имат най-малко 7 нива на тълкуване, отговарящи на 7-те нива на съзнание./прочетете книгата на проф.д-рТони Нейдър "Ведите в човешката физиология"/- Сада

  ОтговорИзтриване
 38. На Спароток относно Ведите ! 40 аспектов Веды и ведической литературы в физиологии человека: http://miytvideo.ru/video/40-aspect-of-veda-and-vedic-literature-in-the-human-physiology
  Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде се споменават 40 веди? Четиридесет аспекта и четиридесет веди са две напълно различни неща, дано да го осъзнавате.

   Изтриване
 39. Веда означава Цялото Знание! "Рик,Сама, Яджур и Атхарва" са само част от 40 Аспекта /клонки/ на Веда от които произлизат останалите 36! "Поведай ми" на Български означава разкажи ми от Веда! Заповедай - нека да бъде по Веда ! и т.н... "Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть ... Веда присъства и в старата ни Азбука?! На+веди, под Веди, Пре+Веди, при+веди все Български език...! Има цял Курс свързан с 40 те Аспекта на Веда, прекрасно Знание, което се надявам да се преведе и на Български някой ден, а не само на: Английски, Руски, Немски, Френски, Испански, Иврит и др. езици! Веда не е била приоритет само на Индия в Древността.
  Димитров

  ОтговорИзтриване
 40. Първо Царе 5Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)
  8 Затова изпратиха пратеници и събраха при себе си всички филистимски началници, и попитаха: „Какво да правим с ковчега на Израилевия Бог?“ И рекоха гетци: „Нека ковчегът на Израилевия Бог премине у нас в Гет.“ И изпратиха ковчега на Бога Израилев в Гет.
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%20%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5+6&version=CBT

  ОтговорИзтриване
 41. https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=%22%D0%93%D0%B5%D1%82%22&qs_version=CBT&limit=500 - При търсене на Гет
  ---
  https://www.biblegateway.com/quicksearch/?qs_version=CBT&quicksearch=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC&startnumber=1&limit=500 При търсене на "филистим"

  Битие 10:14
  Патрусим, Каслухим, от които излязоха филистимците, и Кафторим.

  Разгледах и за карти, които горе долу да описват нещата...
  https://www.lds.org/scriptures/bible-maps?lang=eng

  Първо Царе 17:4
  От филистимския лагер излезе юнак на име Голиат, от Гет, висок шест лакътя и една педя.

  ОтговорИзтриване
 42. https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F&qs_version=CBT&limit=500

  ---
  Йеремия 50 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)
  Пророчества за Вавилон
  За разрушение на Вавилон и връщане на Израил от плен

  50:14 Подредете се срещу Вавилон отвред всички, които опъвате лък, стреляйте против него, не пестете стрели, защото той съгреши против Господ. 15 Викнете силно срещу него от всички страни! Той се предаде, неговите укрепления паднаха, съборени са стените му, защото това е възмездието на Господ. Сторете му, както той е правил! 16 Изтребете във Вавилон сеяча и онзи, който държи сърп по жетва. Всеки ще се върне при народа си вече, нека всеки се оттегли в страната си.
  41 Ето идва народ от север – да! Голям народ и много царе ще се надигнат от краищата на света! 42 Те държат лък и копие. Жестоки са и не са милостиви. Гласът им бучи като море. Възседнали са коне. Наредили са се като бойци против тебе, дъще вавилонска. 43 вавилонският цар чу вестта за тях и ръцете му отмаляха, обзеха го скръб и болки като на жена, която ражда.
  11 Изострете стрелите, пълнете колчани! Господ възбуди духа на мидийските царе, защото намерението Му срещу Вавилон е да го унищожи, понеже това е възмездието от Господ, възмездието за храма Му.

  ---
  Много хубаво предаване за Книгата на Енох
  https://www.youtube.com/watch?v=hwyOlokK41I
  https://www.youtube.com/watch?v=lc57ZA_XTF4
  ----
  П.п - Може да го махнете ако не се връзва към останалата част.
  Но си мислих, че потомците на Вавилон и сега се опитват да унищожат Родът ни.
  https://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-eu-parliament/

  ОтговорИзтриване
 43. Уважаеми сънародници, уважаеми коментатори, нека НЕбъдем вече толкова идейно-оглупяли че, да гласуваме за деконсолидацията на България, чрез членство в която и да е култ-групирала се сбирщина.
  Политиката си изигра Народ-деконсолидиращата си роля с 20ти век!
  Сега е време на истинска КОНСОЛИДАЦИЯ въз ОСНОВА на НОВО СОЦИАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО, което ние Българите сме длъжни да покажем на Човечеството.
  Българският Народ, и не само но и Човечеството трябва, да сe консолидира на основа на Толерантната-Приемственост на трите му лични увлечения, които в момента са го ДЕКОНСОЛИДИРАЛИ, и са го поставили в ролята на поборник, а не строител на мира , народното единство, и прогрес!
  Българският Народ, конституционно трябва дa узакони ПРИЕМСТВЕНОСТ на трите лични, човешки Груп-увлечения;
  1/ Лични груп увлечения в ИДЕОЛОГИИ / ПОЛИТИКА,
  2/ Лични груп увлечения в РЕЛИГИИ и
  3/ Лични груп увлечения в произход-ЕТНОСА
  Като строго Конституционно, забрани намесата на тези 3(три) лични, поляризиращи обществото, КУЛТОВО-групирани фактора;
  ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЕТНОС ), в Държавния сектор на отношения.
  Строгата забрана на намесата на трите лични, груп-култови увлечения във вътре-Държавните отношения, създали и поддържащи котерийният-фактор за корупцията, и деконсолидииращи Народното единство в професионално-Държавните отношения, е основата на истинската Демокрация !!
  Става дума за КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА само на ВМЕШАТЕЛСТВОТО, във вътре-Държавните отношения на тези 3 ОСТАРЯЛИ с 20ти век, горе-упоменати, груп-култови-прослойки, а не забрана на съществуването им!
  Нека си останат по домашному и по райони, проповядвайки идеи, вери и произход, па макар и групирано, НО КАТО ХОБИ ВЕЧЕ!!
  Със закона на "Толерантната-ПРИЕМСТВЕНОСТ" приет КОНСТИТУЦИОННО, ще ЗАБРАНИМ много строго не само намесата на мажоритираните ни посредствени, лични-увлечения; ( религиозни, идеологични и етнически ) в общо-Държавните социални отношения, но ще прекратим и КОТЕРИЙНОСТТА, т.е.; ( ползване на служебно-държавните постове, единствено за лична облага).
  С тои закон, ще преустановим не само парламентарните поборства, които ДЕКОНСОЛИДИРАТ Народа но, и международните войни които са вследствие на БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТТА именно на тези ни 3 лични, групирани-увлечения. От чиято безприемственост страда човечеството.
  Време е вече не само Държавните ръководни кадри но, и всякакви други ръководни постове да избираме НЕ от мажоритираната посредственост на груп-увлеченията ни, а на основа ИНДИВИДИТЕ-ТАЛАНТИ сред нас.
  Но и даже те, след всеки избор всички избранници, да бъдат подлагани на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ЛОЯЛНОСТ на поста, със строго регламентирани изисквания за срок и резултати, а не назначавани мандат-хрантутно, без строга отговорност и контрол!!
  Коя Държава в света е гарантирала това, Конституционно??
  Никоя!! Затова няма Демокрация никъде !!
  Първи Българите забелязахме че, ЦИК ( централната избирателна комисия ) се явява НАЙ-ГОЛЯМИЯТ РАЗЦЕПНИК ЕДИНСТВОТО на Народа.
  И зародиша на жестокото КЛАСОВО; (идеологическо, религиозно и етническо) разединение на обществото !
  Българите зашлевихме прозвището ( Център за Идеологическа Конфронтация), в следствие на безотговорността и че, записва кой да е, единствено въз основа на съмнително събран и купен брой подписи на КОТЕРИЙЦИ - (кариеристи за държавни постове с единствената цел за ЛИЧНА-ОБЛАГА).
  Без да ИЗИСКВА Най-важното от всеки един предизборен кандидат или група-, а именно; "ПЛАН-ПЛАТФОРМА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАРОДА-Български", като МНОГО-ЕТНИЧЕСКИ и тотално разединен.
  Със конституционно приетият много строг закон за "Толерантна-Приемственост", Човека ще прекрати веднъж за винаги и войните, които са предимно в следствие БЕЗПРИЕМНОСТТА на тези три, лични-увлечения.
  Ние Българите сме исторически призвани да изправим тази Социална-грешка, показвайки правилният, Мирен път на живота на Планетата.
  С уважение; Енчев

  ОтговорИзтриване
 44. Днешния българин, изпада в недоумение, когато чуе твърдения, като това на покойния френски президент Франсоа Митеран (26 октомври 1916г. ~ 8 януари 1996 г.) че;
  "Българският род е създател на световната цивилизация на нашата планета"
  "Българите стоят в ядрото на европейската цивилизация"
  "Българите са светована сила"
  Като факт за древният ни произход и възраст, говори и уникалния календар на българите, според които още през 4,768 година преди Христа сме знаели, че Земята се върти около Слънцето , а издълбаното върху надгробните камъни Слънце с кръжащите около него 6 планети е било нещо като Български държавен герб.
  Според професор Васил Златарски за начална година на хронологията на прабългарите трябва да се приеме 5,505г. преди Христа, което съвпада с времето на потопа в Черноморския басейн след образуването на Босфора.
  Като факт за произхода и възраста на Българите се говори и в санскрита - древно писание за единния произход на всички индоевропейски вери и религиозни теории от Япония до Англия, основаващи се на произхода на древните траки, факт, който ни показва, че Българите сме народ учил и цивилизовал народите чрез завоевания и разселване.
  Да именно ние Българите сме и потомците на народа, изковал най-старото технологично обработено злато на планетата!
  Ето защо с гордост може да се поздравим с;
  Честита 7525г./ 2018г. според Българския календар!
  (Най-точният календар в света, признат от ЮНЕСКО)!
  Списъка на Българските царе, /канове/ от рода "дуло" от които са Аспарух, Атила и Ирник най-малкия син на Атила, е признат от всички западно-европеиски историци,за което говори и д-р Ценов.
  Готи, Хуни, Авари, Хазари, Лангобарди, Вандали, Славяни и Бугари, са тези скитскo-тракииски племена, които се нарекли при Кубрат -"Българи" а държавата им "СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"!
  С Уважение, Енчев < enchev_ip(at)abv.bg

  ОтговорИзтриване
 45. Поздравления г.н Серафимов, те просто се страхуват от нас Българите, подозират за духовната сила която притежаваме, затова от векове се опитват да манипулират историята ни. Но благодарение на вашия труд и работа, все повече Българи започват да се интересуват от ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. Само напред и нагоре и бог да пази БЪЛГАРИЯ!

  ОтговорИзтриване
 46. http://buditeli.info/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80/999/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB

  В намерени досега изображения княз Тервел е представен като кесар и цар с християнски символи. На негов печат, открит през 1972 година, е гравиран надпис: „Богородице, пази кесаря Тервел”.

  ОтговорИзтриване
 47. Филистимци не са народ. Тука идва объркването на хората. Това са хората на град Филистим. Такъв град естествено няма. Да си спомним спартанците и Спарта! Тука е същото. Филистимци (Палестинци) от град Филипопол. Това са евреите (Европейците) живеещи в район Европа (стари карти) на Тракия. Кръстени на река Еброс (Хеброс). Еброс е славянско, а Еврос е латинско както например Басилика = Василика, Васил = Басил, василевс = басилевс. Филистимци са жители на Пловдив. Идват от река Струма. Първото име на реката е Палестин. Струма (Струмон) = ПалеСТин. ВСЪЩНОСТ ИМЕТО РУМ/РУМЕЛИЯ/РИМСКА може да идва от точно тази река. Пал (Бал, бел) като Фанагория = Панагория = Балагория.
  Основателите на град Пловдив идват от река Струма.
  Същото може да се прочете в КонСТантинопол - ФилиСТими. Константинопол = Кон (Кан, Хан, Сан, Кинг) СТ (Струма) и Филистим (Бал, Бел, БалКан - балЦар) + СТ (Струма).
  Пирин е кратката форма на Палестин.
  Остава само един въпрос. Витлеем ли ще е Пловдив?
  А Родопи какво е? Родопи = Подора (обратно). Това не е ли Пандора? Пандора дали е част от Пенеропол (Пан+Ра+град)?
  Тази нова информация дали ще смали разширената територия на Филистимци до един голям град? Май да.

  ОтговорИзтриване
 48. “The Phoenicians in Haiti and on the American Continent”:
  Корабите на D'Hiram и Salomon на река Амазонка." 1887
  От Vicomte Onffroy De Thoron

  МАЛКО ЧАСТИ ОТ КНИГАТА:
  "За негово превъзходителство г-н Рамон Фернандес ... министър на Мексико"

  "Аз Vicomte Onffroy De Thoron в моя публикация в Женева 1869, ... чрез моите открития на „“Tri-annual Voyages of the Flotilla of the Salomon and the Hiram on the Amazon River”, в която всички моряци са били финикийци."

  "Там можете да намерите регионите на Офир (Ophir), Таршич (Tarschich) и Първаим (Parvaim)..."

  "следвайки новите документи и разследвания, извършени в моето плаване на река Амазонка, които преди да бъдат завладени от португалците, носеха името на Солиман (Соломон) (Soliman)."

  "През същата година (1886) издадох книгата си “Grammar and Dictionary French-Kichua”. Кичуа и хебрейският език, който го предшества, са тези, които улесниха моите първи открития за Амазонките и на няколко други места след това."

  "Получихме доказателствата, че няколко американски езика съдържат финикийски както и еврейски, санскритски, гръцки, келтски и древноегипетски езици..."
  Повече за това в книгата: „Навигацията в океана в древността“ Женева 1869г..."

  ЗА ВОЙНАТА:
  Чрез Платон автора на книгата:
  "... разказва за страхотното нашествие на пеласгите с армия, съставена от атланти и за войната на голямата терама (terra firma) (Америка), подчинена на тяхното господство. Това нашествие беше отблъснато обратно от хората, населявали тогава територията, която с времето стана, територията на скитите, на палагите и на гърците. Това бе решителната битка, която ги избави от контрола на Атлантида, и се проведе там, където сега се намира Атина (Athens). Добавям и това в мемоарите си, че тази запомняща се победа стана тогава когато името Атина (Atina) стана на Атина (Athens) и това откритие, което е лично за мен, дължа на изучаването на езика на Кичуа (Kichua) в Перу, който е примитивният език, същия този език, който се е изгубил с разпръскването на Bable (Вавилон)."

  "... Но както и да е, при езика на Кичуа обаче глаголът „ати“ (ATI) означава „побеждавам“ и „подчинявам“ и Атин (ATIN) е „победен“, „подчинен“: от което женската самобитна Атина (Atina) „победител” се дава на град Атина (Athens); която е и същата статуя, която беше удостоена под името Палас (Pallas); същото което идва от езика на Кичуа (Kichua), Пала (Palla) или това е „девица или млада кралица”, която римляните нарикоха Минерва (Minerve)."

  ЗА ГРАД РИМ
  "... оригиналното основаване на Рим, или, с удар от скалата, тоест Ромул (Romulus) убива (Забележка: удря на скалата) Ремус (Remus). скала в Кичуа е роуми (roumi) или роми (romi); и същото оригинално име на града е така както го наричат Рома (Romа). Рома (ROMA) ни напомня едновременно на убийството на Ромул и основната (фундаментална) скала на Рим (Rome), а етимологията му е като тази на Атина (Athens), поради „примитивния език“ и за което аз публикувам това произведение, съдържащо неоспоримо доказателство за съществуването на спомагателен (много стар) език, който смятахме за изгубен, но който аз намерих..."

  "Името Ацтек (Aztecs) трябва да привлече вниманието ни, тъй като етимологията му е изцяло Финикийска (Phoenician):
  1 Хаз (Haz) или Аз (Az), произлиза от хазаз (Hazaz), пробива (пронизвам)..."
  2 Тея (Teq) от глагола (taqa) и (teqe), рана (ранен, наранявам), удрям ..."

  "... Ацтеките са от ханаански (Canaanite) произход и второ ... и миграциите към Мексико от ханаанците (Canaanites) и финикийците (Phoenicians) и картагенците (Carthaginians), тъй като те са един и същи народ;"

  ОтговорИзтриване