26.10.2014 г.

БИБЛИЯ БЕСИКА И МЕТОДИТЕ НА Д-Р ГАЙД


Преди няколко години в пресата ни гръмна новината, че е намерена библията на бесите. Книгите на Стефан Гайдарски познат още като д-р Гайд превзеха книжарниците, бяха предлагани дори и в музеи. Това ме учуди доста, понеже поне на този момент, както правителствата, така и учените ни като цяло пренебрегват тракийското ни наследство.

Когато се запознах с писаниците на Гайд разбрах каква е причината за великодушието на управляващите. Тракийското Писмо Декодирано се оказа заблуда. Едиственото верно твърдение в работите на Гайд е това, че сме наследници на траките. Начинът на работа обаче може да се характеризира като всичко друго, но не и научен. Творбите на Гайд са просто една бомба със закъснител. След време тя ще причини много душевни терзания, на тези, с чието доверие е злоупотребено.

Нека не бъда голословен. Нека обясня подробно защо смятам работите на Стефан Гайдарски за несериозни и изключетелно вредни. Първо, названието Библия Бешои- библия на бесите, е нелогично. През IV век Урфил познат още като Вулфила превежда библията за гетите обитаващи подножията на Стара Планина: “(Philostorgius)  says that at this time Ulfilas led a large body of the Scythians (Goths) from those living  across the Ister (the people whom in olden times they called Getae, but now call Goths) to the land of the Romans, driven through piety from their own homes… Ulfilas was elected by Eusebius (of Nicomedia) and the bishops of his party (the Arians) as bishop of the Christians in the Getic land. Among  the matters which he attended to among them, he was the inventor for them of their own letters, and translated all the Scriptures into their language - with the exception, that is, of the Books of Kings.”


Бесите са съседи на гетите не само в областта Мизия (Северна България), но и отвъд Дунава. Край Карпатите са живели не само гети, но и беси както знаем от работите на Клавдий Птолемей: “Below the Venedae are the Gythones, then the Finni, then the Sulones; below whom are the Phrungundiones; then the Avarini near the source of the Vistula river; below these are the Ombrones, then the Anartophracti, then the Burgiones, then the Arsietae, then the Saboci, then the Piengitae and the Biessi near the Carpathian Mountains”. Ptol. Geography, III.5.


Щом гетите имат превод на библията още през IV век, защо ще им е на живеещите заедно с тях беси да правят свой отделен превод? Двете племена говорят един и същ език, разликите в диалектите са били минимални. 

Всъщност никой от племето на бесите не е превеждал Cветото писание. Работата е там, че през Късната Античност името беси става колективно название за всички траки, включително и гетите. Това е причината гетската библия да бъде наречена библия на бесите. Гайд най-вероятно не знае тази важна подробност.

Този изследовател твърди, че: “езикът на древната тракийска писменост от Енеолита, както и този от Книгата на Мъртвите от Бронзовата епоха, а също и този от по-късните надписи на Желязната епоха, написани вече на линейната трако-фригийска азбука, е един и същ език, който за щастие е съхранен и до днес и известен като бохарски диалект на Северен Египет.”

Ако трябва да опиша това твърдение с една дума, единствената, която мога да използвам е дивотия. Поднасям извиненията си за грубия израз, но той даже е комплимент. Бохарският диалект на коптите в Египет няма допирни точки с граматиката на езика ни. Самото название бохарски няма нищо общо с името на езика ни – български.

Бохарски, или по-точно бохайра е арабска дума за езеро - Bohaira بحيرة (lake). In Arabic, words are either masculine or feminine, so anything you may think of should take either feminine or masculine form, now you can recognize if a word is feminine or masculine by its ending, for example: Shajara شجرة (tree), Saheefa صحيفة (newspaper), Kora كرة (ball), Ghorfa غرفة (room), Bohaira بحيرة (lake)


BOHAIRIC
The dialects of Lower Egypt were Bashmūric, about which little is known (only a few glosses in the dialect are extant), and Bohairic (from Arabic, al-Buḥayrah).


Който желае може да се запознае с граматиката на коптския бохарски диалект:


До VII век думата бохайра, бухайра-езеро не е била позната в Египет защото принадлежи на съвсем различен народ, това са арабите. През Ранното Средновековие те не само покоряват страната на пирамидите, но и цяла Северна Африка. В последствие налагат доста свои топоними и хидроними, към които спада и Бохайра. Това е област, в която има голямо езеро, което е и причината за възникването на името Bohaira بحيرة. За тази важна подробност Гайд не отваря и дума.

В работите на Гайд намираме още много заблуди. На с. 34 от Тракийското Писмо Декодирано IV сe споменава Дион-Исус. Направен е някакъв нескопосан опит за кръстосване на името на бога на виното с това на Исус Христос. Проблемите тук са няколко. Най-древният вариант на името Дионис е от микенски документи от второ хил. пр. Христа. Там срещаме ДИВОНУСО(С) – J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, 2005, p.99.

Исус от друга страна е гръцкото предаване на еврейско-арамейското име Йешуа.
late 12c. (Old English used hælend "savior"), from Greek Iesous, which is an attempt to render into Greek the Aramaic proper name Jeshua (Hebrew Yeshua) "Jah is salvation," a common Jewish personal name, the later form of Hebrew Yehoshua (see Joshua). 


Комбинацията с имената на Дионис и Исус, която Гайд предлага е невъзможна. Невъзможни са и доста от така наречените тракийски думи, които са представени в края на Тракийското Писмо Декодирано IV. Най-фрапиращият пример е с думата захар. Тя нито е българска, нито е съществувала по времето когато гетите превеждат библията на своя език. В древността като подсладител се е ползвал пчелния мед. Нито египтяните, нито дедите ни от Античността са познавали захарта.

Други невъзможни тракийски думи от речника на Гайд са кяр, одая, шамар, чешма, еснаф, сефте, кеф, шише, гемия. Касае се за турцизми, навлезли са в езика ни около 1000 години след като бесите превеждат библията на свой език. Нито одая, нито шише, или гемия не се срещат в старобългарски, или среднобългарски текстове. Това няма и как да стане.

Гайд се е застраховал казвайки, че някои наши думи са преминали в турския. Разбира се има български думи в турския, но те си имат българска етимология, докато кяр, одая, шамар, чешма, еснаф, сефте, кеф, шише, гемия не притежават смисъл на български. Те са заети през петте века мрак, в който е хвърлена страната ни от азиатските агресори.

Колкто повече се задълбочава човек в книгите на Гайд, толкова повече абсурди намира. На с.80-81 от Тракийското Писмо Декодирано IV е показана плочица с древна писменост от Енеолита. Дори и там Гайд намира името на Исус! За такова твърдение думата абсурд е твърде мека. По-горе бе обяснено, че Исус е гръцкото предаване на еврейско-арамейското име Йешуа. Освен това през Енеолита гърците са говорили съвсем различен език, а и са обитавали прародината си Африка.

Събират се няколко абсурда на едно място, но това не притеснява Гайд изобщо. Какъв е подтикът на този човек да публикува няколко книги със заблуди аз не зная. Може намеренията му да са били добри, но както е казано преди време: “Пътят към ада е заслан с добри намерения.” 

Не може да се спекулира произволно, не е редно да се играе безотговорно с доверието на българския читател. Нужни са проверки на книгите с научни претенции, а и консултации със специалисти.

Ето какво казват специалисти като д-р С.Янакиева за творбите на Гайд: “Друг проблем са появилите се в последните години абсолютно безпочвени спекулации на Ст. Гайд за намирането на Biblia Bessica (Гайд 2008: 103-117). Авторът на тази грандиозна манипулация за лековерни читатели (каквито са и другите три книги от поредицата) твърди, че именно на тракийски език е написан бохарският превод на Светото писание.

Г-н Гайд или е пълен невежа, или смята за такива българските си читатели. Както е добре известно на езиковеди и историци, бохаирският (бохейрски) е диалект на коптския език, последния стадий от развитието на древноегипетския от около І-ІІ век насетне. Откровена нелепица са твърденията на Гайд, че се спорело за това към кое езиково семейство принадлежи коптският, че най-голямата част от специалистите го определяли като състоящ се от два компонента - семитски и индоевропейски - и че „по всичко личи, че индоевропейските компоненти преобладават в бохарския диалект", който бил тракийски диалект…

Без съмнение древноегипетският (включително и коптският) принадлежи към хамитския клон на семито-хамитското езиково семейство. Коптските преводи на Библията и други текстове се изучават от няколко века - класифицирани са ръкописите в различните библиотеки, добре проучен е и самият бохаирски диалект. Той никога не е имал нужда да бъде „декодиран", тъй като има дълга писмена традиция и до днес се употребява като литургичен език в коптската православна църква.

Няма никакво съмнение, че евангелският текст, който психиатърът Гайд иска да ни представи като тракийски, е на коптски език и няма нищо общо с индоевропейския тракийски

Смехотворно е да се твърди, че в посочените текстове се срещат племенните названия траки и беси, както и името на Орфей. Това са преводи на различни части на Библията и те дори теоретично не биха могли да съдържат нещо, което не се съдържа в оригинала…”Ето така стоят нещата с методите на Гайд. Жалко е, че доста добри хора се полъгаха. Жалко е, че неиздържаните работи на въпросния господин компрометират връзката между траки и египтяни. Такава има разбира се, но не е описаната от Гайд. Верно е, че завладелите Египет хиксоси са от Балкански произход. Не те обаче пренасят йероглифното писмо в Египет.

Йероглифното писмо си е изобретение на самите египтяни. Балканската писменост съдържа други знаци. Те се срещат върху керамика от първите египетски династии, а после изчезват, правейки място за новоизобретените йероглифи.Разказвайки за древният Египет Уолтър Емъри споменава, че благородническата прослойка на първите египетски династии принадлежи на раса, която е различна от местното население. Емъри не уточнява от къде са дошли тези хора. Това подсказва проф. Ян Бест давайки карта на древни миграции на източноевропейци в Левант и Египет. Ясни индикации за балканският произход на първите господари на Египет дава и ранната египетска керамика. Тя показва прилики с по-старата балканска.Трябва да се отбележи, че балканските поселници в Египет са били добре организирани, а и по-силни физически от местното население, но са били едно незначително малцинство. Емъри а и Дери споменават, че в продължение на няколко века расата на господарите се смесва с тази на местното население. Балканските преселници оставят следи в египетския език, но се касае само за шепа думи:

СТАРОЕГИПЕТСКИ  - БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ

АТЕФ            ОТЕЦ (баща)              -FATHER
АН -                ОНЪ, ОНА (той, тя)  -HE, SHE
БХА               БЕЖАТИ (бягам)      -TO RUN
БЕС                ВЕСТИ                      - TRANPOSRT, BRING, CARRY
ВСТ                ВЬСЪ (селище)         - SETTLEMENT, VILLAGE
ДР                  ДВОР                          - ENCLOSURE, YARD
ИИ                  ИТИ (идвам)             - TO COME
КЕС               КОСТ                          - BONE
МСТИ            МЪСТ                         -REVЕNGE, WRATH
ПТ                  ПИТА (хляб)              -BREAD
ПРИ               ПРАВО                       - FORTH
РУТ                РЪТЪ (уста, отвор)  -MOUTH, OPEING
РУХ               РЪСТ                         - GROW, HEIGHT
РК                   РОКЪ ( време)          - TIME
САЧ               СЕКА                         - CUT
СЕПТ            ШИП                          - THORN  
САМТ            СЪМВАНЕ                - MORNING
СУ                  СЪ ( този, това)        - THIS
СВИ               СВЕТЛИНА               -LIGHT
СБТ               СОБА (стая)              - ROOM, CHAMBRE
ТА                  ТА ( тази, това)         -THIS, THAT
ТУ                  ТЪ ( това)                    -THIS, THAT
ХР                  ГОРЕ                            -ABOVE, ON

В по-късният вариант на египетския, коптския са се запазили също малко количество думи показващи връзка с езика ни. Някои от тях са кас-кост, калка-колело, сике-сека, тай-тая, тази. Със сигурност обаче представените от Гайд воки-бременна жена, какос-зъл и т.н. нямат връзка с българските девойка, дивак както се опитва да ни убеди Гайд.

Eто какво трябва да запомним:

1.Бохарски няма нищо общо с български, това си е коптски диалект, чието име идва от арабската дума Бохайра/Бухайра-езеро.

2.В най-древните надписи от земите ни няма споменаване на името Исус защото то е само едно гръцко предаване на еврейско-арамейското име Йешуа. По времето на Енеолита гърците са били още в Африка, а дедите ни дори не са знаели за съществуването на народи като евреи и арамеи.

3.Комбинацията Дион-Исус е измислица, нейното съществуване е невъзможно понеже най-древното име на Дионис е било Дивонус. Около 800 години след най-ранното споменаване на името на тракийския бог, гърците предават името му като Дионис. Историците приемат този вариант, но езиковедите знаят как е правилното, по-старо име на този бог. Нещо, което Гайд не знае. Дивонус е сродно на санскр. diva, diviya- светлина, сияние, чудо, а също така и на стблг. диво-чудо, дивьнъ-смайващ, дивьно-удивително.

4.Няма как тракийската библия да е наречена от дедите ни Библия Бешои защото само гетите правят превод на Светото писание. Гайд явно не знае, че през Късната Античност с името беси се обозначават всички траки, независимо дали те са гети, мизи, или одриси. Със сигурност дедите ни не са наричали превода на Светото писание библия. Тази дума е навлязла в езика ни късно, тя не присъства в старобългарски и среднобългарски.

5. Нарочените от Гайд за тракийски думи са си турцизми - кяр, одая, шамар, чешма, еснаф, сефте, кеф, шише, гемия. Те нито присъстват в старобългарския, нито пък имат смисъл на български. 


Тъжно е, че се появиха индивиди, които използваха желанието на българина да разбере истината за корените си. Имайки свои скрити цели, тези хорица подкопаха тезата, че ние сме потомци на най-старото цивилизовано население на Европа. Най-сигурния начин да бъде убита една идея не е като й бъде оказано упорито противопоставяне, а като бъде опорочена.

Дано Господ да прости на тези, които волно, или неволно са разпространявали заблуди. Дано и хваналите се в капана на заблудите да успеят да прозрат истината. Тя винаги може да се намери от тези, които я търсят упорито. Сега използвам случая да призова за пореден път своите читатели да не ми вярват сляпо, а винаги да проверяват моите твърдения. Ако информацията относно даден въпрос ви се стори малко, поискайте още. Съмнявате ли се в нещо, изразете съмненията си и заедно ще стигнем до разрешение на всеки проблем. Човек няма как да знае всичко, а и аз не съм безгрешен. Приемам съвети и корекции стига те да са изразени по културен начин и да са добре аргументирани. Така би трябвало да работи всеки изследоваел търсещ истината за корените на народа ни.
152 коментара:

 1. Уважаеми господин Серафимов, аз също се излъгах от заглавието на първата излязла книга на Гайдарски. Но той е включил в писането на небивалиците и брат си. Никой от големите имена, радетели за истината за произхода на българите, като проф. Ганчо Ценов, проф. Георги Сотиров и проф. Асен Чилингиров, не са перифразирали имената си в угода на нечие приемане и налагане на воля. Но ето, имаме д-р Гайд и освен това работещ в САЩ. А кои други учени, ако не учените от САЩ са най-ерудираните в света, това като ирония, защото считам, че точно с цел провокация са публикувани глупостите му. В крайна сметка внуците на Йешуа и Магдалена, служителка в храма на Инанна при двора на Вениаминовото коляно на еврейския род, управляват САЩ и света. Те не се интересуват от факта, че в Палестина са били белгите, белазги или пелазги в различна езикова семитска интерпретация. От тях идва и името на земята, която някой ги е излъгал, че е определена за тях. Може би това е Соломон с помощта на Яхве. Целта е да се изгубим още повече в неосведомеността си и да не роптаем срещу еврейската наглост. А поданиците на Савската царица, гърците и евреите, както и арабите са братя. Предполагам, че написаното от мен не е в унисон с Вашите религиозни и политически разбирания, но това е моето мнение. Днес провокативно ни подхвърлят фалшиви ценности, фалшива култура така, че вече е променена народопсихологията, а от тук и отрицателният демографски фактор. В ефира на електронните медии, журналистите ползват чуждици, българските аналози на които ползвахме до преди 25 години. Родолюбието отстъпи място на нихилизма. Дори и възклицанието за учудване вече е "уау".Така, че идиотите като д-р Гайд не са един или двама, те станаха мнозинство. Същата космополитна теза застъпва и един неориентиран човек, Емил Кошлуков в политическото предаване което води по една от небългарските национални телевизии, народността не значела нищо. Явно, все още сме пречка и не им се вярва, че са ни унищожили. Дали ще успеем да се възродим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом още ни пречат, значи още се страхуват от нас. Щом още се страхуват, значи в нас все още има сила да се възродим.

   Изтриване
  2. у ямболско казваха въх за уау, но май е турско, въй ли да казваме?

   Изтриване
 2. Уважаеми Господин Серафимов,
  Мисля, че нямам основание да се съмнявам в това, което пишете за „Библия бесика“ на Гайдарски.
  Бих искал да Ви помоля за Вашето мнение във връзка с едно друго явление в областта на съвременното българско книгоиздаване.
  Неотдавна се появиха по щандовете три книжки с общото заглавие „Знакът на българите“ от някакъв съмнителен автор, чието име не се постарах и да запомня. На едната от тях беше изобразен знакът „Ж“ с претенцията, че това е въпросният знак от заглавието. Опитах се да се запозная със съдържанието, но не издържах да прегледам повече от 2 (!) страници и захвърлих книжката с отвръщение.
  От Вашия блог съм запознат с розетката от Плиска и изобразения на нея небезизвестен български знак. Моля Ви, ако сте запознат с упоменатите книжки, да ни запознаете с Вашата преценка за това произведение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не мога да помогна. Подбирам добре литературата, която чета. По стила, начина на цитиране, а и библиографията си личи веднага дали едно произведение си струва, или не. Съмнявам се, че съществува такова нещо като знак на българина...

   Изтриване
  2. Много Ви благодаря! Все пак мисля, че ми помогнахте.

   Изтриване
  3. Здравейте,
   Ето възможно обяснение за буквата "Ж", а и за нашия IYI, което четох преди време.
   Предварително се извинявам за дългия цитат, но иначе би се изгубила нишката на обяснението, а и статия по принцип се занимава с други неща, несвързани с историята, за да пусна само линка.

   “Когато хората са излекувани от някой светец или от девата, има обичай да се прави малък оброк, модел от счупения крак, ръка (или каквато е била излекуваната травма), и да се окачва в знак на благодарност за оздравяването. В Бавария даже има една жаба на дева мария, за която се вярва, че представлява утробата. Жената, която ражда деца, не може да окачва утроба – би било проява на много лош вкус да се окачват малки матки от восък. Затова те поставят малки жаби от восък около статуята на дева мария. И това означава само благодарност за раждането на дете. Специално за черните мадони, се смята, че имат връзка с раждането и помагат на стерилните жени да имат деца…
   В случая изходна точка на прозрението е Дунавското писмо, което предлага най-ранното доказателство за мястото, където се пресичат археология, език и мит…
   Дунавското писмо дава доказателства за символи от религиозен контекст. Взаимосвързаните знаци „V“ и „М“ (по всяка вероятност те са взаимосвързани едновременно във физическата си форма и в своето значение, тъй като „М“ може да бъде съставено от два обърнати символа „V“) са в основата на много знаци от староевропейската писменост, които са открити върху хуманоидни и хуманоидно-анималистични фигурки, съдове и плочки. Символът „W“ (2 x „V“) по своята форма може лесно да се съотнесе към „М“ (те са огледални образи едно на друго…)… Съкратената форма на триъгълника, изобразена като „V“, може да съдържа в основата си магическата и уголемена вулва на женските фигури, открити с хиляди в неолитни и халколитни селища в праисторическа Европа и Анатолия.
   Характеристика на много от тези женски фигурки е магическото излъчване. Този образ продължава да бъде изобразяван в ранната иконография в цяла Европа, Близкия Изток, дори и в Далечния Изток.
   Дълбокото значение на символа „V“ навярно е триъгълния пубис на богинята. Както се случва при различните писмени системи, смисълът може да варира от конкретен до абстрактен. Абстракцията е налице, когато съществуват различни форми на символа. Известната археоложка от литовски произход Мария Гимбутас асоциира символа „М“ с раждането и с богинята-жаба като създаваща живот. Васил Николов, в разработките си върху семантиката на неолитните олтари, разглежда дълбоко гравираните символи „V“ на олтарите, сравнявайки знака с иконографията на долната част на изправените женски фигури от същия период. Той също разглежда фигурите с форма на символа „М“, които са особен вид статуетки. Тези женски фигури датират от най-ранния неолит и преди него, като са изобразени в наведена поза на тялото, разкривайки изпъкнали полови органи или са представени в стилизиран магически танц.
   В продължение на хиляди години, женските фигурки са били изобразени в шаманска поза, или магически танц, с една или две ръце вдигнати нагоре, стоейки на един крак. Често женската фигура е гола, разкривайки голяма магическа вулва. Вероятно най-ранното изображение на подобни статуетки датира от преди 8000 г. пр. н.е., като част от тях са открити в Гьобекли Тепе, Турция, изобразени в област между две колони, съдържащи и изображения на котки. Много лесно се различава символа „М“ в позицията на краката. Гьобекли Тепе е чисто ритуална област, тъй като няма никакви доказателства за население там, като например фурни или камини. Структурите (кръгли мегалитни постройки), съдържат колони, на които са изографисани барелефи на много животни, включително на гореспоменатите котки, вероятно лъвове, змии и глигани.

   Изтриване
  4. Продължение 1: "Петроглифи от планината в Канджиашмендзи, в Източноцентрална Азия, датирани от преди 1000 г. пр. н.е., изобразяват танцуващи женски фигури, които силно напомнят на ранни танцуващи женски фигури върху румънски керамични съдове от културата Винча, отпреди 4000 г. пр. н.е. При танцувалната поза една или две ръце са вдигнати нагоре, а краката са огледални на ръцете (краката сгънати в коленете, един крак нагоре и един надолу, или пък в позиция „М“). Представеният танц може би е ритуално-религиозен. Тази позиция на краката е много характерна за женските фигури от неолитната ера до класическата ера. Върху неолитен керамичен съд от Стара Загора, е изрисувана фигура с изпънати ръце, хващащи коленете, с разтворени крака. Това е магическа поза. Подобни фигури са намерени и в Румъния. Открити са толкова много женски скулптури в подобна поза на тялото, че би могло да се изведе заключението, че този магически (шамански) танц може би е бил важна част от неолитните религии поне в тази част на света.
   Жабата, символ на плодовитостта, раждането и дъжда, също може да приеме формата на „М“. Жабоподобни фигури са изобразени върху неолитни съдове от Чехия. Васил Николов отбелязва и религиозното значение на тази позиция при откритият от него гроб на млада жена от Слатина (София), която е погребана в позата на жаба. Имайте предвид, че погребенията са религиозни феномени, защото ако едно тяло се заравя с ритуал, то бива подготвяно за живот след смъртта. А това вече е част от динамиката на даден мит.
   Накратко, символът „М“ може да се интерпретира като тялото на богинята. В храма Тарксиен в Малта има колосална статуя на женска фигура, датирана като 3300-2500 г.пр.н.е. Въпреки че горната част на тялото липсва, долната част и краката приличат на трилитоните на малтийските храмове, посредством които се влиза в тялото на богинята, в „Светая Светих“, в утробата – мястото на прераждането. Утробата – центърът на целия жизнен цикъл, е това, което е важно тук. Долната част на тялото на богинята представлява стилизирано „М“...

   Изтриване
  5. Продължение 2: "От неолитното селище в Кърджали произхожда един от емблематичните за неолита в България артефакти – нефритен амулет. Този „предмет на престижа“ съчетава семантиката на слънцето с тази на жабата, предпазваща от безплодие и трудна бременност. Обединеният символ „свастика с жабешки крака“ придавал необичайна сила на амулета и вероятно бил носен от жена.
   Логично е да се предположи, че връзката между „М“ и „W“ (и респективно „V“) с жабата и женското начало идва от позата на краката при раждането, което го и прави свещен символ, защото то е началото на живота. Ето защо традиции подобни на описаната в Бавария съществуват и до днес. Метафорично, живота произлиза от геометрията на „М“ създадена от майката. Това е причината поради която и до ден днешен, обидите свързани с майката се смятат за ултимативната псувня в повечето култури по света (макар да има и други тези в тази връзка). Защото за хората от миналото няма по-свещено от живота. И тъй като именно майката износва живота, двете са станали почти синонимни…
   Друг основен знак за живота свързан с тези идеи е „ХХ“. Той е съставен от две преплетени „V“-та. Ще си го представите по-лесно, ако си визуализирате масонския пергел и линеал, който е на практика същия символ, но малко по-къс. В българската килимарска традиция тази фигура се нарича „жабица“. Названието навярно идва от външното подобие на знака с плуваща жаба – телце и четири крака. Тя обозначава конкретният въплътен живот на отделния човек, животът на смъртния (санскритската дума „смрити“ означава „живо тяло“, „въплътен човек“, „смъртен“). Не е ли интересно и че колективното съзнание е избрало именно символа „ХХ“, за да обозначи хромозомите на женския пол?
   Знакът вероятно включва донякъде и представата за безсмъртието на жабата, позната от българския фолклор. Нейната способност „да умира“ през есента, „да става на камък“, а напролет „да възкръсва“, като че ли прибавят към жабата идеята за безсмъртието и прераждането – както на отделния човек, така и на всичко живо.
   Има вероятност от жабицата, знака на живота, чрез замяна на ромба с кръст, да произлиза и буквата „Ж“ в кирилицата. Нейното название в азбуката е именно „живот“ („аз буки веде глаголи добро ест живот... “), което резонира с казаното дотук за връзката на този символ с раждането посредством символа на жабата. Навярно това е и причината думата „жена“ да започва именно с тази буква. http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/511-2014-09-15-21-07-14.html

   Относно Y: В Магурата ясно е изобраена жена/жрица с ръце към небето, както и такива знаци, но с овал. Според мен с течение на времето се е видоизменило в ъгъл.

   Изтриване
  6. Не мога да коментирам това, защото каквото и да кажа ще е спекулация.

   Верно е, че знакът Ж се среща сред най-ранните символи от земите ни. Верно е, че с Ж се означава живота, но пак казвам - навлидаме в тема, в която моята компетенция е ограничена.

   Изтриване
  7. Здравей, Анонимни!
   Напълно здрава реакция :) Книгата е пълен боклук, който следва същата цел като писанията на двете Гайди - объркване, дезинформация, подмяна. Авторът й, това кого ли учудва, е всъщност "висш" селски масонин (то у нас друг вид няма) - името му, ми то как да го запомни човек, толкова е простовато, е Димитър Недков. "Творбата" му е роман в стил простотиите на Дан Браун, поредният бездарник, плагиат в случая на родна почва. Ами толкова за книжлето.
   ето съвсем малко за автора:
   "Един от тях е Димитър Недков, журналист, автор на няколко книги за масонството, “зидар” от висока степен /велик оратор на ложата с велик майстор Румен Ралчев/, приближен на мултака Илия Павлов. В момента Недков е един от бигбосовете на в.”Стандарт”....."
   http://www.blitz.bg/news/article/68519
   Поздрав
   Деси

   Изтриване
  8. Пустите му масони, а в началото май е било съвсем различна организация.

   Изтриване
  9. Павка, удивително мек си към отците от "Конфратернитета за Харизматично Сближаване между Тракийските Католически и Тракийските Православни Християни". Туй е гадна секта с изключително вредни дейности и излъчвания, за която съм убедена, че не е създадена единствено с цел финансова облага. За интересуващите се мрежата е пълна с информация по въпроса, въпреки многократните опити тя да бъде заличена. Лично аз твърдо вярвам, че Гайдите изпълняват старателно подготвен план (подготвян от различни служби), а че той е успешен, не е особено приятен комплимент за средното интелектуално ниво на народа ни в момента, да не кажа нещо по-лошо.
   Иначе напълно подкрепям мнението ти за идентифицирането на беската библия с тази на Урфила, и аз така смятам.

   Изтриване
  10. Eто Деси, г-н Гайдарски не знае елементарни неща, но има претенции да е намерил нещо, което няма как да съществува.

   Страхувам се от сектантите, най-вече от тези, които са имали стаж в чужбина. Никой чужденец няма интерес да дава пари за благото на България и доброто на българите. Защо да го прави?

   Лошото е, че доста добри хора се подведоха...

   Изтриване
  11. Буквата Ж се среща само в българския защото символизира Бог Живец ( преименуван от гръцките плагияти по късно в Зевс ) според Хермес-трисмегис това което е горе е отразено и долу т.е. трите лъча които сочат земята са отражение на трите лъча сочещи на горе към небето ( Триединство на Небето и на Земята ) ;)

   С буквите W и V се означават различни женски органи - отворения тригълник сочещ с върха на долу е женското начало . ако триъгълника е обърнат нагоре наподобява мъжкия полов орган т.е. мъжкото начало. W е графичното изображение на енергията ци ( китайците казват чи или ци - и неслучаино когато двишваме през двете ноздри небесната енергия я складираме в гръдта си ) или както ние казваме цици ( млечни вторични полови органи) .
   П.П. Когато обръщаме буквите графично обикновено те носят същото съдържание само че с обратен знак
   т.е. ако \/ e женското начало то /\ e Мъжкото начало и ако W е символ за жена то М е символ за мъжкото ( Venus < > Mars )

   Поне аз така мисля с което не ангажирам никой да ми вярва :))))))))

   Изтриване
 3. И аз съм съгласен с определението "дивотия". Автохтоната теза е защитавана винаги с доказателства и логика, а не с бомбастични фантастики

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, Ценов, Сотиров, Чилингиров и др. защитници на местния произход на народа ни имат съвсем различни методи.

   Изтриване
 4. Павка, кажи ни ,моля те, какво мислиш за това, че първите българи били кимерийците и произлизали от внука на Ной – Гомер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кимерийците са само едно от около 140-те тракийски племена. Да наречеш само кимерийците българи е толкова странно, колкото да определиш за българи само жителите на Вакарел, а останалите да дефинираш като побългарени.

   Изтриване
  2. С този отговор ти като че ли определи някакво съотношение междо теб и Кирил Милчев, защото това е негово твърдение!

   Изтриване
  3. Кимерийците са определени за предци на българите не от Милчев, а от авторът на Зографска История, също така и от Г. Раковски, проф. Ценов... Милчев просто повтаря, но по доста нескопосан начин :)

   Изтриване
 5. Познавам Гайдарски като студент и не бих отдавал никакво значение на писанията му. По-обезпокоителен е фактът, че твърде лесно тези писания станаха незаслужено популярни, а същевременно автохтонната теория продължава да е табу. Едва ли е случайно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също намирам за странно, че медиите понесоха Гайдарски на крилата си, но за сметка на това мълчат за много по-ерудирани и по-талантливи автори като Ценов, Сотиров, Чилингиров.

   Изтриване
 6. Системата игнорира и изолира ерудираните хора, които не може да подкупи и пороби - нали се чувства застрашена от тях. А тези които могат да навредят на истината и доброто, да заблудят, са поддържани и прославяни всячески.

  ОтговорИзтриване
 7. Добър ден.
  Бих искал да Ви помоля за коментар /а има ли достатъчно материал и струва ли си цяла статия/ по следната тема - коптска азбука. Попадна ми снимка на коптската азбука - според мен /а аз съм МНОГО голям лаик в сравнение с Вас/ има сходство с нашата кирилица.Моля Ви за коментар - Вие сте един от малкото смислени хора, които имат отношение към нашата история.А за съжаление историята ни е доста "омазана" - предполагам, че някои имат силен интерес ние да не знаем кои сме.Но това е друга болна тема. За съжаление не мога да кача снимката "CopticLetters.png".
  Благодаря Ви и приятен ден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално коптската азбука е заета от гръцката, наличието на пси, омега, фи, потвърждава това. От друга страна коптската писменост притежава букви, които гърците не познават. За сметка на това тези букви - х, дз, ш, показват прилика с българските глаголически букви.

   За жалост нашата древна литература е унищожена и на този момент няма как да се докаже, че коптите са заели знаци от нас.
   Слава Богу, паралелите между глаголицата и използваните през второто хилядолетие преди Христа Линеар А, Линеар Б са доста повече, а това показва, че нашата свещена писменост е доста по-стара от официално приетата дата.

   Проверете тук

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post_19.html

   Изтриване
  2. Благодаря Ви, Линка съм го чел. Интересува доста голямата прилика със сегашната българска азбука
   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0
   Това нова коптска азбука ли е или стара? Исках да прочета Вашето мнение за това доста голямо сходство. Може ли да се вярва поне на някои публикации в мрежата / справка горният линк/ ?
   Ако не Ви се занимава, просто не ми пишете.
   Благодаря все пак. И приятна вечер.


   Изтриване
  3. Коптите са наследници на старите египтяни, а те имат няколко писмености :

   - йероглифна
   - йератическа
   - демотическа

   През 4 век започва да се използва така наречената коптска азбука, за която се твърди, че е заета от гърците. Тя е около 2800 години по-млада от старата египетска писменост.

   Изтриване
 8. Несериозни и найвни приказки но си признавам че ме забавлявате!

  ОтговорИзтриване
 9. Най-накрая:), отдавна чакам коментара по тази тема и благодаря. Прочетох почти всичко от книгите му и ми се сториха прекалено "сектантски" и "поамериканчени", все едно слушам проповед на някой евангелист....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също се запознах с работите на Гайдарски. Няма как да се критикува без да се познава материята. Това, което Гайдарски представя не е нито история, нито лингвистика...

   Изтриване
  2. Наистина ли се запознахте? Съмнявам се това да е така. Удивена съм как дори и Вашите източници с малки изключения не опровергават, а подтвържадават тезата му. Ако бохайра е арабска дума за езеро, какво тогава например е малка Бохария в Северен Китай? Жалко за повърхностния прочит на четирилогията, която е монолитна и всичко е свързано с множество връзки, които изграждат единна концепция. Толкова са дълбоки тезите и конципциите в нея, че като ги чета ми се струва, че хората и след 50 години едва ли ще ги осъзнаят напълно. Този труд е мощен и напълно компрометира клишето на научната методология на едностранно тълкуване на фактите, от която за съжаление и Вие сте заразен в повърхностно квадратно тълкувание на източниците. А каква по-тясна връзка между историята и лингвистиката? Жалко, че това сега се публикува и д-р Гайд няма възможност да отговори директно. Приживе, той призоваваше българските учени на дискусия, но нямаше кой да откликне, заклемявайки по комунистически неговия труд. Сега се намериха източниците, но те не опровергават написаното от него. А дори използвани за целта на критиката срещу него, пак са само за това поради интерпретацията,а не като фактология и като са единични, нямат доказателствена стойност в тази посока. Жалко за това...

   Изтриване
  3. За каква дискусия говорите, това е смешно. Гайдарски постоянно отказваше да покаже документите, с които е работил. Как да стане дискусия, ако на хората не се дава достъп до документите? Как да се направи проверка на истинноста, та нима всичко трябва да се приема на юнашко доверие?

   Изтриване
  4. Е това за документите звучи много наивно да не казвам милиционерски.
   Иначе като се абстрахира от личността Гайд човек не може да не отбележи че написаното е твърде логично.

   Изтриване
 10. Радвам се на блога и публикациите ви господин Серафимов ,защото народа от един геран със мръсна вода пие дълго време и взе да се самозабрава ... но никога не е късно за чиста вода и светлина ! Нашата история не е нито загубена нито унищожена ,просто мисля както Осоговеца е казал " България ще загива и като огнен феникс ще се възражда от пепелта" ,та наистина сега щандовете са препълнени със мръсна вода която ще изтече и то благодарение на хора като вас ! Отворихте ми очите за много неща за което ви благодаря ! Поздрави от Троян !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви и аз за доверието, но ще Ви помоля да проверявате моите твърдения. Питайте, ако има нещо неясно, критикувайте даже, това е от полза.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Каменни плочи от времето на траките намерени в Родопите и изписани на кирилица:
  http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=25082

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам автора, миналата сряда обядвахме заедно в центъра на Пловдив.

   Изтриване
 12. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС27 октомври 2014 г. в 14:46

  ПАВЕЛЧО, АКО НИЕ ГЪРЦИТЕ МЕ ДОШЛИ ОТ АФРИКА...ТО ВИЕ СТЕ СЕ ДОВЛЕКЛИ НА НАШИТЕ ЗЕМИ ОТ ЕКВАТОРА..
  ОТ ЗАИР..ОТ КЕНИЯ..ОТ ЕКВАТОРИАЛНО КОНГО.

  ПАФКА, НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯИ -- ВИЕ СТЕ НА ГОСТИ ВРЕМЕННО, ВЪВ ГРЪЦКИЯТ СВЯТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Опитвай се да различаваш факти от фантазии и измишльотини. Ето това показват фактите

   Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...”

   http://www.blitz.bg/news/article/117690

   “Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... “

   http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=142530

   Изтриване
  2. Павлос, Павлос, гръцки страхливецо.
   Павлос вашия свят е етиопския, вие сте чисти африканци - доказано с генетични изследвания.
   Павлос, обясни как така в Африка няма ни един европейски език, а гърците говорят европейски език днес.
   Признай, че всъщност гърците са продукт на нашите прадеди - Наследниците на Тео(Зеос) Блегур. Те са ги научили на европейски език, с говоренето на който гърците не се справят много добре.
   Обясни, как при етиопците няма следи от керамика и архитектура, която гърците "изобретили" тук(ама дори нищо подобно)
   А виж днес как сте помазани от съдбата - люлка на Европа. Въпроса е, кой ви насади в тази люлка и докъде се простира вашата неблагодарност

   Изтриване
  3. Хм....добри препратки,само дето цитираш избирателно,което е манипулация!

   омразното ти IP

   p.p Доказах,че не съм робот,ха,ха!

   Изтриване
  4. Аз не мразя никого. Мога да изпитам презрение, но не и омраза, тя е за примитивните хорица.

   Изтриване
  5. E, явно ще поостанем:)) във Вашия "гръцки" свят, защото още не можете да ни изгоните, въпреки вече хилядолетните Ви мъки :))). Интересното е обаче защо погърчването на Тракия започва от юг на север, а не обратното. Ако ние сме африканците - защо ще Ви тормозим от север, а не от юг. Точно от там идвате Вие:)) - наричани "неуки" и "непросветени" от нашите владетели.

   Изтриване
  6. Лекувайте се братя гърци!Светът не се върти около вас,но няма как да го знаете,защото не четете!:)

   Изтриване
  7. 🤣😅😂🤣😅😂

   Изтриване
 13. Разбира се всичко трябва да се проверява ,анализира и да се мисли логично ... Аз мислия ,че проблемът на масата хора е ,че обичат такава лесна храна каквато Гайд им поднася , а той и екипът му са много добре знаят това и просто взимат нещо уникално и го преработват по свой удобен начин и понеже са послушници на системата ,труда им става сензация и така се излива за пореден път мръсна вода по медии , щандове и т.н. .Също така смятам ,че т.н. " Библия бесилка "е уникално доказателство за величието на божествените траки по нашите земи и не съм сигурен...но предполагам ,че тя е изиграла голяма роля за дългите и неуспешни дискусии на втория вселенски събор във Сердика ...който естествено и умишлено се мълчи за него от Римската църква ... Въобще мисля,че тази библия е доста неудобна за църквата и няма как Гайд да пише истини във неговите книги !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, Библия Бесика е неудобна за Римската църква. Просто няма начин да се даде достъп на някого до този древен ръкопис. Най-вероятно тракийската библия е унижощена още през Античността. Нека не забравяме с какъв фанатизъм фанариотите изгарят тонове българска литература...а какво е една книга...

   Изтриване
  2. И да не забравяме,колко тонове книги ни открадна Русия.Нали?

   Това винаги го пропускаш удобно,Серафимов.Ако попитам:Защо? - въпросът ще е риторичен!

   Изтриване
  3. Хубаво, нека уточним, тонове с български книги са отнесени в Русия за няколко века, тонове, а не сто-двеста книги. Това не може да се отрече от никой обективен човек.

   Още по-голямо количество е унищожено от гръцките фанариоти. Унижщожено напълно, не окраднато, а изгорено, т.е. загубено безвъзвратно. През 18 век пак поради действията на гръцките фанариоти Българската Църква е подчинена на гръцкия патриарх, тогава се започва масираното, добре организирано унищожаване на българската книжнина. Г.Раковски е писал по този въпрос.

   Да видим сега кои точно са руските злодеи.

   1. За първи злодей е определен княз Светослав, но той не е руснак, а украинец, за жалост носи и българска кръв. Тъжно, но верно, той е правнук на българския цар Борис I.

   Светослав е подтикнат да нападне България от гръцкия дипломат Калокир, какво точно му е казал Калокир не се знае с точност. Същият Светослав обаче унищожава Хазария, а хазарите са тези, които отнемат от дедите ни Стара Велика България и налагат тежки данъци на окупираните наши предци.

   2. Друг злодей е Иван Грозни, в неговите вени не тече българска, а гръцка кръв - тази на Зоя Палеологиня. Грозни не е идвал в Дунавска България, но е водил войни и дори е анексирал мюсулманската Волжка България.

   3. Поредният злодей, или злодейка е Екатерина Велика. По нейно нареждане се започва съчиняването на руската история и съчиняването на лъжите за нашата. Задачата е възложена първо на живеещият в Русия германец с име Шльоцер.

   Самата Екатерина Велика е германка. Нейното истинско име е София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст.

   4. Да не забравяме злодеите Романови. По тяхно време стотици хиляди българи са завлечени в Бесарабия, за да станат крепости селяни.

   Хайде да видим които са тези Романови. Те са кръвни роднини на британските крале, а и на германските монарси. Носят кръвта на рода Сакс Кобург и Гота....пак германци.

   5. Неразумно е да пропуснем злодея Сталин. По негово време десетки хиляди българи от територията на СССР са депортирани в Гулаг, България е обявена за победена страна във ВСВ и губи територии и население. След 1944 г. по нареждане на Сталин, у нас се започват репресии на политици, учени. Бива забранена неудобната за съветската идеология литература, биват разрушени и важни архитектурни паментици.

   Да видим кой е Сталин. Той е грузинец, чието истинско име е Йосиф Висарионович Джугашвили.

   6. Не по-малък злодей е С.Бернщайн- създателят на "македонският" език. Както се вижда от името му Бернщайн, той не е руснак.За жалост делото на Бернщайн е продължено от Дина Станишева, майката на Сергей Станишев.

   Та ето ги "руснаците", чиито дела са пагубни за България. Не се съмнявам, че е имало и етнически руснаци, които са навредили на културата ни. Оставям на Вас да направите един списък с имената и делата им и да го представите.

   Моля Ви само да наблягате на подробностите.

   Изтриване
  4. Само представям фактите, очаквам от анонимния господин да представи свой списък. Аз съм готов да се уча от други хора, стига само информацията, която те представят да е обективна и верна.

   Изтриване
  5. Добре съм запознат с казуса "Гайд". Ще се въздържа от по-остри квалификации към единия, защото е покойник. Но не и към другия мошеник - Цветан Гайдарски. Този неотдавна започна да се самонарича "Гайд" с цел да преджоби починалия си брат. Той е АКАДЕМИК, КАРДИНАЛ И...ГРАФ! Горкият Ришельо, не е успял да стане академик. Всичко, което в бъдеще ще излезе под това име, ще е кражба на "интелектуална собственост", въпреки че съзнавам нелепицата на използваната дума "интелектуална". Преди години имаше презентация на "Библия бесика" в залата на БТА (което струваше някъде към 1500 лева, немалко пари за времето си) с фанфари и месианско експозе. Е, там се показваше прословутото "откритие" на самозванеца "Библия Бешшой". ТОВА БЕШЕ МАКЕТ, от който на опулената маса се показа само корицата и титулната страница! Толкоз! Къде е намерена - тайна! Как е внесена - велика тайна - зер, не е "открита" прашасала на някой таван! Тухлата е с такива размери (пуста просташка гигантомания!), че да мине граница, е нужно да владееш някаква техника, подобна на левитация. С голяма сигурност знам, че лицето НИКОГА не е било във Великобритания. Проверено! И съм срещал израза "ВатиканскИ библиотекИ", като че ли във Ватикана те са няколко. Мит е това, че е полиглот - да, знаел е английски добре и толкова! Някъде да сбърках, дали "хулех" покойника? Виж, живия няма да пожаля! Той е съвършен негодник, готов на всичко, в името на три неща: пари, власт и известност! Разбрал е буквално израза "И лошата реклама е добра реклама!". А тази материя е за интелигентни мошеници! Той е АРТИСТИЧЕН ТИП МОШЕНИК. Интересно как му се връзват и някои интелигентни хора. Явно, прав е бил персонажът от една книга, който казва: "Не е важно в КАКВО вярваш, важното е да вярваш". Организирал е нещата си добре, създал е църковна формация на конспиративен принцип (дълго е за разказване!), в началото на годината успя да я регистрира като вероизповедание в СГС. Боже, пази България! Пази и Христа, хиените го разкъсаха на стотици парчета! От лапнишарените получава главозамайващи доходи - ДЕСЯТИНА. От всекиго - 10% от доходите му! И какво мислите, декларира ги и плаща данъци, като всеки от нас? Да, да-а! До мен достигнаха данни и за други негови престъпления. Затова спокойно употребявам изрази, за които може да ме съди. Убеден съм, че този тип ще влезе, където му е мястото, рано или късно! Защото Цветан Гайд НЯМА ПРАВИЛНИ ХОДОВЕ...

   Изтриване
  6. Аз съм напълно убеден, че няма документ Библия Бешои. Чудя се само защо пресата така усилено хвалеше това "откритие".

   За тези, които вършат недостойни дела сте прав, те винаги си намират майстора.

   Изтриване
 14. Павлос, това че знаеш български е похвално…явно и ти като дедите си си привлечен от българското…но ти липсва усета да разбереш дълбочината на българската душевност, култура, език и история…и за по лесно само я критикуваш и съответно я копираш волно или неволно…;)

  ОтговорИзтриване
 15. Г-н Серафимов явно за Вас е много удобно да критикувате някого, особено когато този човек не е вече сред живите и не може да се защити! С голям интерес следя публикациите Ви и забелязах нещо много интересно. Имате голямо желание да разкривате истината , но Ви липсва гъвкавост, особено за открития на други Ваши колеги. Мисля ,че г-н Гайд Ви е станал неудобен, за да напишете цяла статия с цел да опровергаете неговия труд. Съветвам Ви да изоставите човешката злоба и завист и да прочетете гностическата библиотека, за да разберете малко повече. Само с отричане и хулене не ще постигнете много ! Недей съди, за да не бъдеш съден !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде в думите ми намерихте злоба? За завист да не говорим... Защо според Вас трябва да се примиряваме с лъжи като тази за бохарския език? Та това е подигравка, гавра с името, а и доверието на българския народ.

   След като смятате, че подбудите ми са завист и злоба, бихте ли посочили кое от моите твърдения не е вярно. Та аз съм дал линк, или цитат.

   Съветвате ме да не съдя, а какво правите Вие определяйки мотивите ми като злоба и завист? Към Гайдарски мога да изпитвам само презрение за злоупотребата с доверието на българите.

   Изтриване
 16. Бохарски диалект - Български език

  аха - да (потвърждение) yes
  ме - не (отрицание) no
  амой - ами would, o that
  халак - халка, пръстен ring
  вервер - варя boil
  битс - битка battle
  емк - ям, гълтам to swallow
  мках - мъчително, трудно (мъка) difficult, grieved
  мшиш - отмъщение, мъст vengeance
  тай - тази this
  томтем - тъма, затъмнявам to darken
  темтом - потъмнял to be darkened
  йот - баща, отец father
  йоти - бащи, отци fathers
  мау - майка mother
  кал / кели - коляно knee
  кари - корем belly
  карус - къдрав (за коса) curled (of hair)
  корж - кърша, откършвам, отчупвам to break off
  кас - кост bone
  какамау - кукумявка small night owl
  йави - теч, гной (от рана), язва discharge (from wounds or sores)
  келка - подутина, пъпка pustule, blister
  келфи - клепки, клепачи eyelids
  ким - мърдам, правя знак, кимам to move, make sign to
  клижи - клюн (на птица) (?) part of a bird
  колкел - глина, кал clay, mud
  хула - клеветя, злословя, хуля to slander
  лови - луд to be mаd
  ливи - лудост madness
  лавои - лъвица lioness
  ласнау - двуличен, лицемерен, лъжовен double-tongued
  лажи - безсрамен, нагъл (лъжец?) impudent, persistent person
  лoл - легло, пейка (люлка?) bed, bench
  лом - парче, частица, отломка morsel, bit
  лойли - плувам float
  леж - ближа, лижа lick
  меа - размер, мяра size
  маре - хайде, нека may, let
  мур - превръзка (марля) bandage
  масте - мразя to hate
  мeррe - червен цвят за коса red of hair
  млах - бия, боря, млатя, битка to fight, battle
  мгал - слуга, роб servant, slave
  маштам - затварям (махам?) shut
  меран - резервоар за вода (геран?) trough
  енкай - нещо по принцип, нещо thing in general
  пеже - каза, рече said
  сажи - слово, казвам to speak, say, word
  раши - радвам се to rejoice
  рек - отвръщам се от, отричам се to bend
  рими - плача, сълзя, ръмя (за дъжд) to weep
  роуш - грижа care
  са - страна, отстрана side
  санис - съмнявам се to doubt
  сат - сея to sow

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Че то в английския има около 100 пъти повече френски заемки, но това не прави английския френски език, или пък разбираем за англичаните :)

   Прочее, някои от паралелите дадени от Вас са неподходящи:

   роуш е по-близко до руша, отколкото до грижа се

   сажи е по-близка до сажди, отколкото до слово

   пеже е по-близка до пече отколкото до рече

   мгал няма нищо общо със слуга дори като звучене

   Не търсете под вола теле, там ще намерите нещо друго :)

   Изтриване
  2. Искрено ме развесели това "бохарски диалект - български език". С извинение, още заглавието е тъпо. Бохарският диалект на българския език - пак тъпо, но поне подредено. И невярно. Вземат се някакви думи, които имат езиково подобие, но това подобие често е в един звук. Не е като йогийската поза "триконозана"- триъгълник и гръцката "тригонон", значението на която дума знаем от гимназията. Или литовската "таурас" - "таур/тавър/" и литовската за злато - "ауксас" и гръцката "ауксос". Нали някои смятат, че "третата вълна" - синеоките и руси дорийци е дошла от тези краища. Всъщност, въобще не се нуждая от примери - всичко е ясно. Лицето Цветан Гайд (Гайдарски) е абсолютен езиков профан и сравнява индоевропейски език с хамито-семитски. Горе-долу да сравняваш тагалог с исландски. За интересуващите се би било интересно да намерят "Списъците на Сводеш", където са събрани и сравнени по 207 коренни думи от езици от различни езикови групи. По тях човек може да се ориентира добре за родството на езиците от дадена група. Но това са КОРЕННИ думи, думи "от първа необходимаст", без които вероятно не би могъл да мине нито един език. А в смешните драсканици име "нещо по принцип", "съмнявам се". Е, и аз се съмнявам! Някои думи са с толова различно звучане, че трябва да си пил LSD, за да видиш трансформацията. Толкоз! А сега нещо забавно, което видях в сайта на Цветан Гайд - едно филмче, озаглавено "Освещавене" в което лицето играе любимата си роля на кардинал. Смешно и жалко плагиатсво, но веселбата започна, когато обяви българите за богоизбрания народ, а Дунав - за реката Пишон, една от четирите реки на Едем! То и други "мислители" са предполагали разни реки за Гихон и Пишон/Писон/Физон от Ганг, Аму Даря, Аракс до Бели Нил и ...река, транверзално пресичаща Арабския полуостров. Но само нашите каба-гайди я намериха. Както много други неща...

   Изтриване
 17. Значи Гетите са могъщ тракийски народ. Гети и готи са един и същ народ според Йордан. В своята история на готите „За произхода и деянията на гетите“ [1] 22 Йордан няколкократно твърди, че сегашните Gothos са някогашните Getas, респ. скити [15]. Същото твърдят и Амвросий (* ок.337/340 - † 397), Филосторгий (* ок. 368 - † сл. 433), Павел Орозий (* ок.385 - † ок.420), а Клавдий Клавдиан (* ок.375 - † след 404) в “De bello getico” въобще не употребява "готи" 28. „Седемте скитски племена“ от Панония до Черно море, за които говори Херодот (* 484 пр.н.е. - † 425 пр.н.е.), св. Йероним нарича „седем гетски или готски племена“, които живеели на север, "понеже учените хора наричали гетите готи" [16]. В България откриха най-древните свастики в Европа.Предметите са открити по време на разкопки в село Алтимир, близо до Враца. Според археолозите, артефактите открити при село Алтимир са от V хилядолетие пр. Хр Оттук, дали Хитлер не е мислел или знаел, че германците произлизат от великите тракийски гети-готи( вестготите разгромяват Римската Империя), използвал е свастиката и е смятал че немците са едни от първите арийци, каквито сме и ние българите, сигурно и гетите и това да му е давало допълнително сила?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Новата история ми куца, едно обаче разбрах, идеологията, която Хитлер използва не е създадена от него, а от други хора.

   Най-старата свастика в света е от земите на Украйна, Мезин http://thelamplight.ca/schematicoftime/images/timeancient1.jpg

   Предполагам, че и нашите са толкова стари, но уви, у нас се датира с наплюнчен пръст...По принцип знанията за организираното земеделие, скотовъдство, металообработка се разпространяват от земите на България към Украйна, а не обратно.

   Изтриване
  2. Значи находките от Алтимир (V-то хилядолетие пр.Р.Х.) са тракийски? Да знам, да повтарям, да славя предците си! Сигурно и тези от Козарската пещера са тракийски? Дали не са от трибалите? И най-старата свастика е нашенска! Да, бе да! Сигурно сме били първите арийци, каквото и да говорят, че ариите са дошли от Азия. Сега по-сериозно: надали се знае, че неотдавна в една пещера в СЗ България са открити леко обработени черепи на пещерна мечка, подредени като свастика (ако приемете думата "саувастика" - обратно на часовниковата стрелка). Свастиката е символ или декоративен елемент не само при арийците (народите на полуостров Индостан, елини и др.). Употребяват я китайците, монголците и...индианците от Северна Америка. Туй за Хитлер и германците, произлезли от "великите гети-готи" можеш да го забравиш, да не мътиш съзнанието си с глупости...

   Изтриване
  3. Няма дума саувастика, а и аз никога не съм свързвал Хитлер с готите. Провери дали коментираш на правилното място.

   Изтриване
  4. Да знаеш е добре, да мислиш, че знаеш всичко - съжалявам, не е за препоръчване. ИМА дума саувастика, мисля, че съм я запомнил от детството си, когато на четири години започнах да чета и първата ми книга беше тази на братя Данчови, не на братя Грим. Почти съм сигурен, че е останало в паметта ми от тези времена. За съжаление, в момента не ми е под ръка, за да проверя. Погледнах в енциклопедията за бедните - Интернет - там има много статии за САУВАСТИКАТА. Дали коментирам на правилното място? Вероятно - не, щом тук се изисква да вървя в строй. А това не ми е присъщо. Трудно ми беше да направя връзка между Вас и автора на пост 26.Х; 22:07. Извинете, ако неволно съм Ви засегнал.

   Изтриване
  5. svastika m. a kind of bard (who utters words of welcome or eulogy) R. ; any lucky or auspicious object , (esp.) a kind of mystical cross or mark made on persons and things to denote good luck (it is shaped like a Greek cross with the extremities of the four arms bent round in the same direction ; the majority of scholars regard it as a solar symbol ; that is , as representing a curtailed form of the wheel of the Solar Vishn2u , consisting of four spokes crossing each other at right angles with short fragments of the periphery of the circle at the end of each spoke turning round in one direction to denote the course of the Sun ; accord. to the late Sir A. Cunningham it has no connexion with sun-worship , but its shape represents a monogram or interlacing of the letters of the auspicious words %{su@asti4} [%{svasti}] in the As3oka characters


   sauvastika mfn. (fr. %{sv-asti}) benedictive , salutatory W. ; m. a family Bra1hman or priest L. ; n. = %{svasty-ayana} L.

   Изтриване
  6. Чак сега намерих време да потвърдя, че онова в книгата не е като ерзац-знанията от екранчето. Значи прочетеното от мен преди много години се е оказало трайно запомнено. "Енциклопедия на братя Данчови", стр.1385, изд.1936 г. Наистина едно е дълговременнота памет, друго - кратката, възприемането им става по различни механизми. Мислех, че ще събудя интерес с невероятната находка, за която споменах. Пещерата, в която е намерено това изключително подреждане на мечите черепи, явно ритуално, се казва "Мишин камик" и е на не повече (трябва да проверя!) от 30 км по въздуха от знаменитата Козарска пещера. Не се получи, получи се спор за дума, напълно излишен. Оставям ви да си говорите за гайдаризмите! На пръв поглед лесна за оборване теза (тази за тъпните на сектантите, за смехотворните им напъни).

   Изтриване
  7. Трябва да се извиня за допуснатата неточност - пещерата, придобила голяма известност с находката от българо-френска експедиция на първия артефакт, намерен на територията на Европа (защото Грузия не е в Европа - границата минава по Главния Кавказки хребет), се нарича Козарника. Не "Козарската"! А "Мишин камик" употребих, спазвайки местния диалект. На картите е дадена като Мишин камък. Разстоянието по въздух между двете пещери е 25 км и 640 м. А от Козарника до Магурата - 13 км.

   Изтриване
 18. http://www.novini.bg/news/246207-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-6000-%D0%B3-%D1%81-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8.html

  Откриха храм на 6000 г. с човешки фигурки и останки от принесени в жертва животни

  Украински археолози откриха храм на 6000 години с човешки фигурки и останки от принесени в жертва животни, съобщи "Лайв сайънс", цитирано от БТА. Храмът е с размери 60 м на 20 м. Той е бил на два етажа, от дърво и глина, заобиколен от двор. Горният етаж е бил с пет помещения. В него са намерени осем глинени платформи, вероятно използвани като олтари. Подът и стените на всичките пет помещения на втория етаж са били декорирани с червена боя, което е създавало церемониална атмосфера. На първия етаж е имало още седем платформи. Праисторическото селище, където е храмът, е близо до гр. Небеливка. Имало е над 1200 сгради и почти 50 улици. По същото време са възниканили ранни градски центрове в Анадола и Месопотамия. Когато селището е изоставено, сградите, включително и храмът, са били изгорени. Това е било характерно за културата Кукутени-Триполие. Украинските археолози работят по храма от шест години.


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип това селище не е изолирано, не принадлежи на някаква малка култура, а спада към един огромен хоризонт, който включва териториите на България, Румъния, Молдова, Украйна, а дори и части от Унгария.

   Това изгаране на селищата е типично и за нашата територия, но у нас обичая бе изтълкуван неправилно като нашествие на степните народи...Значи номадите първо опожарили своите селища, дошли на юг от Дунава и успели да завладеят по-силните и по-развити обитатели на земите ни...и опожарили селищата им...Несериозно е, но това се изучава днес.

   Изтриване
 19. Благодаря на Анонимен27 октомври 2014 г., 20:53 за коптските думи. Несъмнено има много паралели с народния , неунифициран Български, но една ме удиви и тя е емк = емкането на парчето висяща халва от децата на Сирни заговезни.
  Спараток, благодаря Ви за тази статия, която НЕОЧАКВАНО се оказа много интересна... Най-голямото сладководно езеро в дълбоката древност е било на мястото на Черно море и около него се е зародила високо развита цивилизация. Вече всеизвестен факт. Благодаря, че ме осветлихте за произхода на думата бохайра, бухайра-езеро. Ще попитам, при първа възможност, арабист за произхода на тази "арапска" дума.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата бохайра, бухайра си е арабска. В българския не е засвидетелствана нито веднъж, нито в старобългарски, нито в съвременния български. Това са фактите...

   Изтриване
  2. писах по-горе и тук също, но никой не публикува коментара ми. В предишния си коментар Ви попитах г-н Серафимов дали имате поглед върху българските диалекти, които нямат нищо общо с книжовния /литературен/български правоговорен език. Никога не бихте се сетили за значението на думата, но диалектът е клон от същия този книжовен български език!

   Изтриване
  3. Имам книгата Българска Диалектология, притежавам и публикации за различните говори на България. Повече от 20 години контактувам с краеведи и от тях научавам много диалектни думи.

   Вие правите ли разлика между диалектна българска дума и турска заемка, която се представя за дума от езика на бесите?

   Изтриване
 20. Интересна статия. Питам се едно: защо не се появи по-рано, когато авторът на тези "откровени нелепици" беше между живите? Имахте доста време на разположение, за да изкажете компетентното си мнение. Има малко силни личности, които могат да обръщат времената. Д-р Гайд беше и е един от тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, кое е силното на Гайд?

   - отъждествяването на бохарски с български е заблуда

   - определянето на думи като захар, тава, кяр са заблуда

   - отъждествяването на Дионис с Дион-Исус е заблуда

   Работи, в които има повече заблуди от истини не могат да се нарекат полезни.

   Изтриване
 21. Господин Серафимов, за голяма съжаление, Вашето опровержение на истината в книгите на д-р Гайд не ме задоволява, защото то е основано само на много малко източници и то такива, които не опровергават твърденията в книгите на д-р Гайд, а точно обратното - аз считам, че дори и цитираните от вас и някои от тези на Вашите съмишленици, потвърждават в голяма степен неговите твърдение.Единственото, което виждам, е желанието Ви да опровергаете неговите тези с вашите ИНТЕРПРЕТАЦИИ на тези източници. Относно Бохейра като превод от арабски като дума за езеро, какво ще кажете тогава за съществуването на малка Бохария в Северен Китай или за всички, за съжаление, неизследвани от вас възможности за интерпретация на много други, а не само на тези, които цитирате. Освен това, дали сте запознат със съвременни български диалекти, които нямат нищо общо с правоговора на българския книжовен /литературен/ език, но са клон от него и смислово означават и това, което съвсем различните книжовни думи означават. Каква е вашата интерпретация на този факт? Вие, г-н Серафимов спекулирате с фактите, така както обвинявате в това д-р Стефан Гайд. Освен това разчленявате четирилогията, като не можете да видите нейната монолитност в цялостната й концепция, в която чисто логически се препотвърждава всичко от най-древните времена до наши дни. Дори, вие, който бихте искали да сте новатор, сте заразен от повърхностно външно използване на източниците като фактология на вече остарялата Ви конципция за научност. Жалко! Разбирам, че нещо Ви е обезпокоило в трудовете на д-р Гайд. Но те са толкова мощни и аз лично смятам, че хората , понеже са инертни в мисленето си ще осъзнават ФАКТИТЕ - явни и скрити в тях дори и след 50 години, понеже написаното там е много дълбоко и връзките, които той е предоставил за всяка една негова теза са многостранни и трудни за осъзнаване от повърхностния читател свикнал на науката, която борави с познатите на всички методи на клишетата, които дори не се осъзнавт колко квадратно-плоски са.
  И накрая - присъединявам се към един от коментарите: "Защо, г-н Серафимов, не публикувахте или още по-честно не изказахте съмненията си спрямо научните тези на д-р Стефан Гайд приживе? А публикувате Вашите "доказателства" за "ненаучността" на неговите тези сега, когато той не може да Ви отговори директно? Не считате ли, че така е много лесно да го направите, още повече, че самият той призоваваше учените на България към тази дискусия? Жалко, много жалко за закъснялото Ви "опровержение"...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, не съм планирал неочакваната кончина на Гайдарски. Искрено се надявах след време той да обясни, че се е увлякъл и, че неволно е заблудил читателите си.

   За Бохария в Китай не съм чувал, а и в Китайския език няма буква Р, та каква ще е тази Бохария не ми е ясно.

   Нали, ако дедите ни се разпознаваха като бохари, щяхме да срещнем тази дума в старите ни летописи, но тя отсъства напълно. Срещаме - бльгаринъ, блъгаромъ, блъгарскъ, болгаринъ, българинъ...и нито веднъж бохар. Не намирате ли това за странно?

   За едно сте прав - обезпокоен съм от работите на Гайдарски, прекалено много хора са с промито съзнание. Слава Богу, има и други!

   Изтриване
  2. Господине страстен почитател на творчеството на д-р Стефан Гайд, много сте забавен! Твърдя, че всичко там е изсмукано от пръстите, съчинено, направено наукообразно от чевек, който хал-хабер си няма от научна методология. Понеже повдигате въпроса за количеството литературни източници, ще попитам "А с колко източника си е послужил почитаемият доктор?". Понеже няма да отговорите, ще отговоля аз - с 8 в "Тракийското писмо - декодирано-I", 8 - в "Тр.П. - дек.-II", и цели 27 - в "Тр.П. - дек.IV" Възмалко, сигурно заради гениалната новост на изследвания материал! И НУЛА в "Тракийските послания", където има доста волен подбор на христиански текстове от различни епохи, направен по принципа Сору @ Paste. За сравнение, в трудничката за четене книга на Борис Поршнев "За началото на човешката история" списъкът на цитиранията
   съдържа 295 заглавия. Трудничка, но я препоръчвам на всеки мислещ човек. Тя е и единственото добро дело на превелия
   книгата Андрей Райчев. Господине, аз съм добре с географията, видял съм немалко и твърдя, че в Китай НЯМА никаква Бохария. Това, че в китайския няма, или по-точно е много рядък звукът "Р" не е удачен аргумент. Там има уйгуРи, китайците слагат в много манджи гъбата му-ъР и пият чай пу-ъР. Важното е, че няма страна Бохария! Или незабавно се извинете, или посочете източника на Вашата заблуда, или дайте координатите на "малка Бохария" в градуси И.Д. и С.Ш. Ние сме свикнали на гайдарски изпълнения. Знаем и за "трансцендентния анализ", и за "метода Гайд", и за "компютърната обработка на артефактите". Да не би Вие, господине да сте самият Цветан Гайдарски (вече и Гайд)? Питам, за да знам как да се обръщам към Вас, да съм информиран поне колкото Котарака в чизми! Искам да защитя поведението на г-н Серафимов с това, че той видимо е интелигентен човек, но надали е пророк - откъде би могъл да знае за предстоящото коварно убийство на доктора, така усърдно разпространявана от Вас пикантерия? TO BE CONTINUED.

   Изтриване
 22. ШАМАР e асирийска дума, която няма нужда от превод, както и хиляди други думи от езика на Ашурбанипал.
  Според известния наш арабист Кирияк Цонев, хискосите превзели Египет и каситите, управлявали Вавилон през Втората половина на второто хилядолетие преди новата ера са един и същ народ. По средата на това хилядолетие един и същ народ властва над Египет и Вавилон. От каситите у нас са останали имената Гунди/Ганде и Карабел/ьов/.
  А за Гайд - сигурно има и грешки, но методът да търси следи на по-древната култура култура от нашите земи по Египет заслужава адмирации....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, да се търсят следи в Египет е похвално, но няма нищо позитивно в това да се лансират лъжи като тази за бохарския език. Бохайра е арабска дума, а ние не сме араби, бохарския не е български.

   Изтриване
 23. http://zizioulas.wordpress.com/2014/10/26/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/

  Дано имаш духовни очи за да разбереш написаното!

  ОтговорИзтриване
 24. Ай стига бе, не мога да повярвам, в една македонска гробница да има гръцки бог и цяла мозайка от гръцката митология,, нали македонците са били старите славяни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зевс не е гръцки бог, Омир и Страбон го наричат пеласгийско божество.

   Аполон е признат за негръцко божество.

   Атина е призната за негръцко божество.

   Деметра не е гръцко божество.

   Арес не е гръцко божество.

   Дионис не е гръцко божество.

   Това, че гърците са позаели от културата на дадени хора, не прави заетото автоматично гръцко :)

   Изтриване
 25. А как може да се разбира Дивонус - има ли общо с Дева, или Дев.

  Предполагам Дионисий не единствен бог, има ли други, които за почват с Дев, или Див?

  Поздрави! Живко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, Дивонус е сродно с Дева, значението е - светъл, сияен, чист. Такъв е и смисъла на думата дева-чиста, неопетнена.

   Поздрави!

   Изтриване
 26. Това което прави Гайдарски с тракийската история и за връзката й с египетската е аналогично сравнимо с това което прави Болен Сидеров, това е начина една иначе много добра идея да бъде жестоко опорочена.
  Интересно ми е мнението Ви за това: http://d3bep.blog.bg/history/2011/10/06/proizhod-na-quot-slavianskata-quot-azbuka.830716
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стефан е умно момче, но се е поувлякъл с тази любов по египетската култура...

   Изтриване
  2. По нищо не съм се поувлякъл, просто не ми остава време. Като ми остане, май ще видиш и как следва да изглежда истинско научно изследване.
   Връзката започва в ревността и датира вече горе долу към появяването на така наречените траки. Освен това египетската култура е безспорно превъзхождаща всички ранноантични - без изключение - и те я копират на широко. Няма нищо необичайно в това ,даже е добре документирано. Всичко живо, Финикийци, Перси, Гърци, искат да се отъждествят с величието на Египет, макар и останало в миналото. Кирчо Велики се изобразява като ЕГИПЕТСКИ БОГ, без да има и един декар земя в Египет. Смятай сам колко е бил запален и то по религията им , да се изобразява на своите като чужд бог с йероглифи.
   Царете на Спарта и Кария ще се избият кой да охранява егиептския цар, макар че вече Егиепт е западаща държава ,а не световна империя.. И тъй нататъче. Римляните на практика стават реалн оимеприя като завладяват Егиепт. От тях им идва идеята за "уравняването на културите". Египтяните точно така са изградил идържавата си. 100% религиозна толерантност, водеща до .. асимилация. Никой друг, дажеи днес не е успял да създаде чувството за една нация на народ 50:50 бели и негри.

   Връзката на Егиепт с ВСИЧКИ култури на средиземноморието е буквално университетска дисциплина в целия свят. Само у нас е забранена и отъждествена единствено с Гайд.

   Изтриване
  3. Стефане, историята на Египет е дълга, но през повечето време страната е управлявана от чужденци. По време на преддинастичния период, а и на първите три династии, царе са хора от различен антропологичен тип. Тези чужденци размахват скептъра в Египет в продължение на около 1000 години.

   По-късно хиксосите управляват 500 години, това е по свидетелство на египтянина Манетон.

   Още по-късно, ХХII династия е представена от чужденци, които управляват около 220 години.

   След това нубийците управляват 100 години, последвани са от асирийци, перси, римляни, македонци, араби.

   Можеш да смяташ, пресметни колко време Египет е управляван от чужденци и колко време от изконното население.

   Изтриване
  4. А на мен ми изглежда съвсем нормално. След като прочетох книгата всичко си идва на мястото. Толкова ли никой досега не се сети да направи "връзката"? При положение, че всичко е било пред очите ни - няма някакви нови открития. Браво на Стефан. А Гайдарски/Гайдерих/Гайд излагаха "факти" без да видиш източниците. Добре е, че си се постарал да пишеш на тази тема. Няма значение дали някой жив или вече не - лъжата трябва да се разкрива.

   Изтриване
  5. И аз съм на това мнение - лъжите трябва да се разобличават.

   Изтриване
 27. Гайд почина , Спароток.
  Преди поне година, май и повече.
  Съответно с църквите се утихна.

  За мъртвите....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог да го прости Гайдарски!
   Ако не бе редно да критикуваме тези, които са напуснали този свят, нямаше да е възможно да съществува науката история.

   Изтриване
  2. Ми той.. Не са някакъв научен принос неговите молитви.
   Съответно обсъжждайки я в случая по - скоро рискуваме да му канонизираме щуротиите, отколкото да пропуснем да опровергаем велика научна грешка :)
   В тоя смисъл, ти си решаваш, но аз мисля че без критиката тея щуротии няма да имат смислени последователи . Пък не искам да помагам на подобна дивотия.

   Изтриване
  3. Целта ми не бе критика, а по-скоро пояснение. Тъжно ми стана, че доста добри хора се бяха полъгали...

   Изтриване
 28. За съжаление ГЕТСКАТА БОЛЕСТ за която пишат древните историци не подмина и Вас , господин Серафимов.
  За несведущите ще поясня, че става дума за проблема с пръчките на Кубрат и на тракийските родове според Херодот: РАЗЦЕПЛЕНИЕТО и постоянния спор кой да води бащина дружина.

  Разбирам че мнозина ги е яд че д-р Стефан Гайд първи е намерил връзка между писмото по нашите неоспоримо най-древни плочки и египетската култура, получила тласък от царете-хиксоси.

  Но покойният д-р Гайд в своите книги винаги е говорил за общ труд на учените по отношение на българската древност и за взаимопомощ при сглобяване на пъзела.

  Странната злост, с която пишете за човек който вече няма земни ръце да Ви отговори противоречи на исконно традиционната почит към българското, с която допреди години се отличаваше блога Ви и лично аз го харесвах.

  Тази Злост не е ревност за душите на българите, за духовния им растеж ... а какво всъщност е - Вие сам си погледнете в сърцето и си отговорете.

  Духовно развитите личности още от времето на Питагор са имали последователи и са давали плод в ЖИВОТА на тия последователи. Това предизвиква злоба и ревност у някои "духовни" дейци, които нямат такъв плод - но Вие по-добре не падайте на тяхното ниво а продължавайте да търсите Истината зад Фактите...

  Защото в противен случай Вие ще събирате Фактите ала на друг Господ ще даде да сглоби Пъзела.

  Уважавала съм и уважавам посвещението на учени непрофесионалисти като вас защото и Шлиман е бил такъв, но пак е открил Троя. Не дипломата от БАН е определящото за това кому ще се открие Троя.... НО когато няма отворено и меко сърце за Истината човек става слуга на собствената си неосъзната гордост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли публикувала някакъв цитат, от който да се види моята "злост".

   Ако някой заблуждава читателите си, аз няма за какво да му завиждам. За всяко свое твърдение аз съм дал аргументи. Не отричам нищо сляпо, а обяснявам защо не съм съгласен. Това не е злост, не е завист и не е омраза.

   Надявам се да намерите малко почтеност и да ми отговорите.

   Изтриване
  2. Вече всичко е съвършено ясно - имаме работа със самия кардинал на Тракийската църква - кардинал Цецо Гайд, академик и граф Гайдарих. Каква чест! Такъв "голям Българин" (според собственото му скромно признание) да слезе до нас, простолюдието! Само защо се пише в женски род, за камуфлаж или спонтанно, чувствайки обърканата си природа? Лапсус? Има няколко белега, по които безпогрешно може да се определи, че това е Той. Не ги съобщавам, защото така и в бъдеще ще го откриваме, ще се повторя - безпогрешно. Колкото до душите на българите, нека не бере грижа! Няма да допуснем те да бъдат цапани с ура-патриотарските вопли Гайдарски. Българите, като почти всеки европейски народ са сложна сплав от племена и народи, Един антрополог беше наброил 56! Изчисляването в %-ти на съставкете на който и да било народ е груба спекулация. Приказките за ДНК-анализ също! Втриса ме, когато стане дума за хаплогрупи от хора, които нямат хал-хабер представа от генетика. Нека знаят, че това е сериозна наука, със свои закони. Който не знае какво е да изследваш по Y-хромозоми, по митохондриална ДНК, който не знае коя база каква комплементарна изисква, не е чувал за доминантност, кондоминантни взаимоотношения, за алели и алелни изключения и др., нека избегва темата, моля! Преди години Ntnl.Geographic и Microsoft бяха се наели с амбициозната задача да се опитат да картографират населението на света чрез генетични изследвания. Нещо не се чу за някакви резултати. Първо, не е безплатно - даваш $10, за да си купиш една стъргалка за епител от устата и една пластмасова виала за материала, после се ръсиш да го изпратиш. Добре, ще го понеса, ами да давам МОЯ ДНК-проба да разполага някой си, без да съм извършил престъпление! Не, мерси! Ама аз се увлякох, а темата беше ГАЙД! И 30.11.2014, 18:28 е негава творба, и 28.10, 15.06, и смехорията "Бохарски диалект - български език", и други опуси. Пак се посмях на "речника". Та значи какамау е кукумявка? А на колко още езика звучи приблизително така? Добре, че не е взел кукувица, голям смях би бил! Абе, звукоподражателна дума бе, хайванче! "Сажи - слово, казвам"? В книгите дават "mouti". На Гайд ли да вярвам? "сат - сея", тук проблемът е на латинците, май им крадат думата! По-добре "заимстват". Въобще и в древните времена думите са пътували, някъде са се присаждали. Коптски думи са намерени даже в Каталуня, най-вероятно влезли с Конкистата. А у нас не. А, "лол- легло", защо не, има "Л". Ех Гайд, не е лисно до се правиш на това, което не си! Съжалявам те...

   Изтриване
  3. Имам познат копт, чудя се Цветан Гайдарски ще се навие да си поговорят на бохарски :)

   Май ще е само говорене от страна на копта и пъшкане, ахкане и тем подобни от страна на г-н кардинала...

   Изтриване
 29. Господа коментиращи, как сте погледнали на наследството от траките - като нещо научно или като нещо духовно?
  Какво бихте поискали да ви научи Орфей ако сега в момента го видите пред вас?

  ОтговорИзтриване
 30. Под "злост" имам предвид изразиъе "дивотии" и "писаници" които не бихте се радвали някой да употреби спрямо Вашите търсения..

  Също така, преди две-три години в стария Ви блог, когато някой /неизбежно/ споменеше в коментарите книгите н д-р Гайд, неизменно отговаряхте : "не коментирам."

  Какво се промени оттогава, че така ясно се декларирахте като противник? Дали това че самият учен вече го няма?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нима не е дивотия това да се твърди, че има някаква връзка между имената бохарски и български?

   Дълго време не коментирах Гайдарски защото първо исках да проверя всичко добре, и второ защото се надявах той да даде достъп до намерените от него документи. До ден днешен нито един български учен, или културен деец не ги е видял...защо ?

   Третата причина е, че твърде късно научих какви неща се вършат в сектата наречена тракийска църква.

   Изтриване
 31. Ако българите сме траки, а траките безспорно са велик народ, по-важен е въпроса:
  Кое ги е Изграждало като такива? Защо сега не сме такива? Искаме ли да бъдем?
  Иначе, можем просто да си чоплим различни вариации на историята, да се надуваме какви сме били и да се тюхкаме, че сега не сме.
  А, появи ли се послание за промяна - ще го анатемосаме.
  Посочи ли някой Пътя - ще го анатемосаме.
  "Не щем ний Път, защото свикнали сме на безпътица, и промяната не щем, щом започва от самите нас."
  Четирилогията на Д-р Гайд в същината си е послание за промяна. Това - най-важното е убягнало или е неудобно за мнозина. Да не забравяме, че освен другото (признато и непризнато), което се каза за него, Стефан Гайд е свещенник на Тракийската църква.
  "Тракийските послания" споменати по-горе, като "сбирщина от документи" свидетелстват за древните и славни Начала на Тракия и бохарският - българският народ,
  но не са история за напомпване на националното самочувствие, нито прославят човек!
  Впрочем те не са писани от Д-р Стефан Гайд!
  И изобщо, когато казваме "това е истината" или "това е факт", в най-добрия случай значи
  "това виждам" (защото това търся). А как гледам е друг въпрос.
  Истинските факти - това, което се крие в името Тракия, ще си останат тайна за мнозина и явни за малцина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пътят не се сочи с лъжи и заблуди, не се сочи и от хора, които се самовъзнасят и самопровъзгласяват за кардинали.

   Изтриване
  2. Да, Цветан Гайд хвърли котва тук и отърваване няма. Ще ръси глупостите си, ще се опива от чуруликането си. Само дето пилето не разбира, че чуруликайки в унес, не забелязва голямата котка, която се прокрадва към него. Така е, когато на някого досега нещата са му минавали и още минават. Още минават? Сбъркал е, това време мина! Професионален лъжец и измамник, а не вижда, че в пясъчния часовник падат последните песъчинки. Защо бе, епископ Цветан Сердикийски, понастоящем кардинал, православен кардинал (!) трябва да лъжаш на всяка крачка? На всеки ред се говори за Тракийската църква, а Тракия не е на Фарьорските острови и е написано това от епископ Стефан Йерусски, братът на гореспоменатия епископ-кардинал Цветан Сердикийски. Написано витиевато и обтекаемо тази словестна макулатура е едно "разузнаване с бой". Боят настъпи по-късно, когато се дрънчеше силно върху струните на "изключителността на нашия богоизбран народ", за излючителната роля на двамата братя, скромно сравняващи жалките си същества с Паисий, Раковски и Дънов. Честно казано, точно толкова безинтересна е и творбата на Цветанчо, включена в "Тракийските послания", както и на "анонимния журналист" на финала на книгата. Не бях държал по-скучно четиво, макар, че някой може да се възмути от квалификацията ми за сборник, в който е включен и апостол Йоан. Ще се въздържа от това да класифицирам този автор, все пак не съм отспециалността на д.р Гайд. В замена на това впечатлява изобилието на ругателства по адрес на науката, на учените. Да, за хора, които нямат представа от творческия процес и нагласата но хората от научния свят, това е напълно разбираемо. Те вярват, че науката е правене на открития, хей така: вървиш си и "Хоп! Откритие!", Че науката се прави с натъкмяване на разни данни към предварително измислена конструкция. .Даже Цветан Гайд (госпожата от пост 30.11, 18:28) се изцепи: "Не ДИПЛОМАТА от БАН е определяща за това, кому ще се открие Троя". Няма диплома от БАН - там отиват да работят хора с дипломи. Но хайванчето отде да знае?

   Изтриване
  3. Просто няма какво да добавя, така си е.

   Изтриване
 32. Терминологията, която използва Стефан Гайдарски, го компрометира и представя като шарлатан-компилатор. Да назовеш плочката от Градешница/ датирана към пето хилядолетие пр.Хр./ "кивот", е тотално невежество, слабоумие или шарлатания. Преди години този Гайдарски беше дошъл в читалище "Николай Хайтов" в ж.к. "Изток" - София да представя и продава първата си книга. Поради това, че от 25 години чета предимно научна литература, включително история и археология и следя всички нови открития в тази област, бързо схванах, че въпросното лице не може да ми поднесе книга с достоверно съдържание.Кога и къде Стефан Гайдарски е изучавал историята на древния свят, древни езици, археология, писменост? Той е само с едно медицински образование и протестантско вероизповедание.Няма нито ерудицията на лингвиста академик Владимир Георгиев, разчел линеарното писмо, нито тази на световноизвестния френски египтолог от български произход Васил Добрев, уважаван професор в Сорбоната, работещ и на терен. Отново повтарям, книгите на Гайд /Гайдарски/ не носят знание, а сеят заблуди и профанация на достиженията в научното знание.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имате право, нужни са знания, нужно е и консултиране със специалисти. Нямам сведения Гайдарски да е направил това, но пък се уверих, че на този човек му липсва подготовка.

   Изтриване
 33. Откога езерата дават имена на културите, а кой тогава кръщава езерата. Нищо лично. Защото няма нещо тайно, което да не стане явно. Според Божието обещание.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бохара не е просто име на езеро, бохара, бохайра означава езеро...

   Изтриване
 34. и това ви даде основание от дистанцията на хиляди години. да кажете. че Бохара няма нищо общо с българия. защото означавало езеро. Аз също нямам оснавание от тази дистанция да кажа, че има общо. Но това твърдение е несериозно и на базата на това и няколко турцизми отричате цял труд. Сам заявихте. че дълго време сте търсили как да изобличите Стефан Гайдарски. И за цялото това време само това ли намерихте. Без да засегнете основната му теза за първия завет с Бог. Но и да искахте не бихте могли. Но статията ви е тенденциозна и защо не един психоаналетк и психиатър да получи даденото откровение. Вярно е че всеки може да залитне и да се препъне. но е важно да не пада безвъзвратно. Похвално е че търсите истинската история. Но се пазете дебрите й са опасни, да я търсете по човешки и водени от гордоста за велика България. Защото ще дам няколко примера за размисъл. първи пример, какво е величието на цар симеон велики. като той се посрамва от Кан Тервел, спасител на християнския свят от арабите. а Симеон търси съюз с тях за превземане на Константинопол.
  втори пример. нима като византийски дипломати Килил и Метидий не са имали план срещу България и цялото славянство.
  Търсете факти и размишлявайте.
  И последно, в Чехия Българуя я наричат Бухарско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, названието Бохара, Бохайра се налага едва след арабското завладяване на Египет.

   Никога не съм заявявал, че дълго време съм търсил как да изоблича Гайд, не е почтено да лъжете така.

   Проверявал съм дълго време истинността на твърденията на Гайд, това е нещо съвсем различно, дано разбирате това.

   Изтриване
  2. Уважаеми анонимен, в Чехия, България се казва БУЛХАРСКО! "Случайно" сте пропуснали едно "Л", а това вече е различно от вашия свободен превод!   Изтриване
  3. Уважаеми анонимен, в Чехия, България се нарича БУЛХАРСКО! "Случайно" сте пропуснали едно "Л", което ви изобличава в опит за измама!

   Изтриване
 35. анонимен съм защото не знам на кого служите.
  по делата им ще ги познаете.
  Не смятах и не искам да ви нападам. Позволих си това в поради две причини. Явната нападка от вас към Гайд. Каквото повикало такова се обадило. Хванали сте го в грешки. Безгрешни няма. Но това значи ли, че поради грешка в една посока всичко друго е грешно. Ето това вие правите в статията си. Не съм авторитет по арабски нито по коптски, но имате неправилно отношении към този автор. Което лъха на лично, а не бива. На едно място казвате, че ако пуснете Гайд да си поговори вашия приятел копта, виждате ли, щяло да е монолог. Живея в момента в Чехия. Езика ни е на 99,99% един и същ и аз ако ви пусна с чех да си поговорите ще бъде монолог.
  Втората причина за нападката ми е, че вие вече се водите авторитет в тези области ине бива толкова дребнаво и плоско да съдите труда на дадения автор.
  Пак казвам нищо лично. Но в следствие на тази ваша статия аз повече не бих се доверил на ваше мнение. Дано ме разбирате правилно, нямам лошо към вас.
  Нека откровенията и истината бъде с вас. Успех

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българската и чешката лексика са близки, но в никакъв случай близостта не е 99,99%, това е нереално.

   Що се касае до коптския диалект от Бохайра, той е съвсем различен от българския език. Да има близки думи, но те са по-малко от 0.1% и могат да се определят като заемки, а не като доказаелство за това, че коптите от региона на Бохайра са потомци на бесите, или пък са по някакъв друг начин свързани с нас.

   Изтриване
  2. Когато поживеете малко в Чехия, ще разберете реалноста на процентите. Със славяните сме си първи братя. А това ни прави един от най многобройните народи. Имащи важна роля в световната иистория и тепърва ще имаме и още. А люлката на цивилизацията е тук. Надявам се достигате до тези заключения.


   Макар да стигаме до един и същи извод аз и Гайд използваме напълно различни методи.


   това е ваш цитат от 2011 година.

   незнам какво е променило отношението ви към него. И тогава и днес не сте си променили фактите, с които тръгвате срещу него. Но си променяте отношението.
   Гайд достига до съдбоносни изводи и рано или късно ще го разберете.
   А това е завета с Бог. Не случайно траките сеят сеят култура навсякъде. са многобриен народ и безпогрешен календар.
   Затова ви казах, че историята са не само факти, но и прозрения.
   Иначе е безполезна...
   Всичко добро и бодърстване в истината

   Изтриване
  3. Господине, ако двама души са достигнали до един и същи извод, но ползват различни методи това означава, че методът на единия е грешен.

   1. Въпреки многобройните настоявания Гайд не е представил нито веднъж намерените от него документи на специалисти, а това си е притеснително. Той е можел да прати просто едно ксерокопие, но уви, това не е станало.

   2. За името Бохайра обясних вече - то е арабско по произход, дори студент по лингвистика знае това.

   3. Не забравяйте, че някои хора използват едно позитивно послание не защото са съгласни с него, а защото желаят да привлечат последователи. Точно това направи Гайд създавайки тракийската църква, която не е нищо повече от секта.

   Изтриване
  4. Майсторът-строител на „Карловия мост” в Прага – ХІV век, според туристическата аудио-визуалната беседа на чешки език, се казва Петър Пърлеша,. Синът му е започнал градежа на катедралата св. Вит. За Петър Пърлеша се знае, че е чужденец, но с „неизвестен произход”. Пърле на чешки не значи нищо.
   Самият „Чешки език” е кодифициран чрез "Чешко-немският речник" (5 тома, 1835-1839) на евреина Йозев Юнгман, който си е направил гавра с езика. Пр.: Власт = Родина, пък Родина = Семейство и много такива други заменки. А, да не забравя за пражкото предградие "Клецани!!!", местните въобще не знаят смисъла на тази дума в българския език и я тълкуват като "клани, заклани ...."

   ИМПЕРИАЛИСТ

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. На територията на Чехия и Словакия са живели траки, има една прекрасна работа на Миша Душек по този въпрос.

   Изтриване
 36. г-н, Спароток, не може да имаме претенции към един блог като към научно съобщение или друг вид научна работа, но все пак добре би било в него да има повече уравновесеност, в смисъл- без пристрастия и излишна емоционалност. Разбирам, че е трудно да се устои на всякакъв вид коментари, че и провокации.Но това е от полза за работата,с която сте се заели. А пък нека всеки сам да преценя. Използвам анонимност не от страх, по- скоро както в миналото зографите не са изписвали името си- без да имам и прашинка от тяхната дарба и стойност. Бъдете здрав!

  ОтговорИзтриване
 37. По повод коментара Ви от 28.X. 2014 г.:"...та ето ги "руснаците", чиито дела са пагубни за България."
  Преде много години, минавайки покрай паметника на Киприан- митрополит Киевски, се опитах да спомена на екскурзоводката ни, че той е забележителен българин с приноса към културата и историята на Русия. Реакцита й беше на възмутен човек- какви са тези измишльотини. После разбрах, че тя е рускиня, женена за сърбин.Развеселихме са от тази бетонна комбинация.
  Да споменавам ли за акад. Д.Лихачов, комай единствен в съветската наука, който отдава почит на старобългарската наука и влиянието й върху Русия.
  Колкото до списъка, който очаквате, не нужно човек дълго да се рови,за да намери многобройни факти за имперската надменност на Русия спрямо България и причините, поради които се намесва в съдбата на Отечеството ни.
  Нека тука да не бъркаме обикновените руси и българи.

  ОтговорИзтриване
 38. Добър вечер,
  С огромен интерес прочетох коментарите относно трудовете на Стефан Гайд. Аз не съм лингвист, нито историк, а и нямам претенции за задълбочени научни познания, за да коментирам изложените в книгите му твърдения. Смятам обаче, че понякога е достатъчно малко здрав разум, за да осъзнае един обикновен човек като мен, че е мамен и жертва на манипулация. Имам лични духовни търсения и те ме срещнаха с последователите на Стефан Гайд и Цветан Гайдарски, които са си заформили едно малко общество или по-точно казано секта, в която се проповядват всичките "идеи" на Гайд. Там човек се сблъсква с невероятна смесица от християнство, неясни духовно-исторически теории в зоната на здрача и откровени глупости. Не смятам, че съществува противоречие между вяра/духовност и наука, но мисля, че един истински учен, бил той атеист или дълбоко вярващ не може да изгради подобна секта с миловидно лице и репресивни методи за улавяне на "души" и тяхното задържане. Съжалявам, ако това излиза от контекста на дискусията, но както е казано в Библията: По плодовете им ще ги познаете...Не е необходимо да си блестящ учен, за да усетиш в каква заблуда тънат хората в тази секта. И накрая бих добавила, както го прави многократно и автора на блога, жалко..наистина жалко, защото тези, които са част от нея са интелигентни, чувствителни и добри хора.
  Господин Серафимов, продължавате да пишете по тези теми, те вълнуват много българи! И то по същия начин: безпристрастно и с аргументи. Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно свидетелствата на хора, които са били в сектата на Гайдарски ме подтикнаха да се заема с проучването на този господин. Още в началото се натъкнах на нередни неща, но продължих с проверките си няколко години. Трябваше да съм напълно сигурен, че неверните неща не са просто неволно залитане, а съзнателна заблуда на читателя.

   Жал ми е за добрите хора, които са се вързали на заблудите. Не всеки има времето и средствата да проверява и щом в дадена теза има и частица истина, то дори и интелигентен човек би се подвел.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Не съм виждал по-нещастен човек... "свидетелствата на хора, които са били в сектата на Гайдарски ме подтикнаха да се заема с проучването на този господин?!!!" - Какво значи свидетелство?! Приемате твърденията им за убеденост? И сте решили да ги оборите, нали? Като твърдите, че сте направили проучване и ги съжалявате колко били излъгани?!!
   Плаче вълкът за агнето, че е далече се прави, че мисли за него...

   Колко жалък може да бъде човек с компютър и интернет - сещам се само за поговорката "Видяла жабата, че подковават вола, и вдигнала и тя крак..." Краят не го заслужавате - потърсете си го в интернет, нали това наричате наука....

   Какво ви дразни в теорията на д-р Гайд? Че не е скопенио-атеистичната версия от номенклатурното минало? Че става въпрос за вяра и Бог? Това ли ви "подтикна да проучвате"... Е, не всички са толкова невежи, че да се ласкаят, че много знаят... Като сте толкова "титулован" (с клакьорство copy-paste от чужди сайтове!!!), какво сте постигнали сам в живота!!
   Не повече от постинги тип "хейтър", на които между другото е обществена тайна, че им ПЛАЩАТ да пускат коментари...

   ... Май сте просто по-лаком от другите и ви се е пискал по-голпям "бизнес", та сигурно сте предложили направо блог да развивате, а??? Е, хитро, но с това ще си останете....

   Жалък, направо не мога да повярвам, че си загубих времето да пиша... дано няма грешки, че подобен хейтър ще ме обяви за неграмотен,... НЕЩАСТНИКА, без да знае, че съм толкова възмутен от глупостите му - и безкрайното му надуване - че не искам повече да го мисля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Изтриване
  3. Анонимни човече, първо провери що за език е коптския, днес хората лесно осъществяват контакти и изобщо не е проблем да се свържеш с коптски културен център.

   Помоли там да ти обяснят, дали твъренията на Гайдарски по отношение на коптския език са верни. Не казвам да вярваш на мен, а на хората, за които коптския е роден език.

   Не вярвай на мен, а попитай или езиковеди, или пък араби какво означава бохайра. Те ще ти отговорят, че това е арабска дума за езеро. Коптския бохарски диалект е наречен така защото е от региона край Александрийското езеро, което арабите наричат Бохайра.

   Не се гневи на мен, а на този, който се е подиграл на доверието ти.

   Изтриване
  4. Павел, явно си настъпил змията по опашката...

   Изтриване
 39. а-аааа - разбрах, г-н нещастник!!!! Искате да си припишете откритията на д-р Гайд... затова сте мълчали няколко години!!!!! Проверките ви са толкова нещастни, че не знам дали има първолак, на който ще му отнемат повече от 1-2 часа.... момент! Първолаците ще се затруднят от глупостите в този блог повече от самите извори ....
  ... Но знай, нещастно създание, че каквото правиш, това ще получиш...!!! използваш думи като "секта", "заблуда на читатели", "заблуди"..., както и "интелигентен човек би се подвел" и "не всеки има времето и средствата да проверява"... Е, сега знам какво ще стане с блога на Спараток - ще му СЕКНЕ времето и средствата като НЕинтелигентен ...

  Дано тогава напише как се чувства - дали е проверил истонността на трудовете на д-р Гайд...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни човече, така наречената Тракийска Църква е секта, нищо повече, нищо по-малко. Дали ти харесва думата секта, или не, това е без значение. Когато се появи ново течение в дадена религия, т.е. точно това, което е Тракийската Църква, тя е ново течение, то това течение се нарича секта.

   Преди да започниш да пищиш и плюеш, провери как стоят нещата.

   sect (n.) Look up sect at Dictionary.com
   mid-14c., "distinctive system of beliefs or observances; party or school within a religion," from Old French secte, sete "sect, religious community," or directly from Late Latin secta "religious group, sect in philosophy or religion," from Latin secta "manner, mode, following, school of thought," literally "a way, road, beaten path," from fem. of sectus, variant past participle of sequi "follow," from PIE *sekw- (1) "to follow" (see sequel). Confused in this sense with Latin secta, fem. past participle of secare "to cut" (see section (n.)). Meaning "separately organized religious body" is recorded from 1570.

   http://www.etymonline.com/index.php?l=s&p=19&allowed_in_frame=0

   се́кта начиная с Петра (Смирнов 273), народн. также сект м. (Мельников 8, 108). Первое, возм., через нем. Sekte — форма м. рода — из франц. sесtе. Источником этих слов является лат. sесtа (раrs) «отколовшаяся часть религиозной общины»: sесārе «резать»

   http://vasmer.info/%D1%81%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/

   Изтриване
  2. Този, който се обръща към Павел Серафимов с г-н Нещастник е самият Цветан Гайдарски. От високо гледаш, ама ниско ще паднеш, а от високото, където си ти най-много боли, да знаеш.
   Къде ти е Конфратернитетът сега? Много бързо стана пасивно-агресивен и озлобен. А прокламирате уж любов и прочее. Последно по източно православната доктрина ли залитнахте? Или ще ми кажеш, че имам нужда от помощ? Или, че са ме обладали демоните, понеже не само не възприемам, но и отхвърлям цялата ви идеология? Хайде, давай, изложи се още, Цецо Гайдата. Какво става? Още ли се молите на онзи странен, незнаен език?

   Изтриване
  3. Аз лично никога не съм общувал с г-н Цветан Гайдарски. Може той и покойният му брат, мир на праха му, да са имали добри намерения, но с деформиране на истината и нагаждане, не може да се стигне до нищо добро.

   Изтриване
 40. Защо спорите глупаци времето ше покаже кои крив кои прав само че вие няма да сте живи така че спора ви е безмислен

  ОтговорИзтриване
 41. Специално за ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ:)

  https://www.actualno.com/society/trakijskite-runi-sa-naj-starata-pismenost-v-sveta-news_544769.html

  https://fakti.bg/kultura-art/189992-trakiiski-runi-sa-nai-staroto-pismo-v-sveta-

  Истината се разкрива малко по малко и тези, които не я виждат, остават да тънат в своята тъмнина и невежество:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Невежество е да наречеш вече дефинирани писмености с името руни :)

   Наглост е да се възползваш от неосведомеността на хората и да ги водиш да носа.

   Непочтеност е въпреки пълната липса на подготовка от страна на "четящите руни" да се подхвърлят нападки към хора, които 30 години работят по даден въпрос.

   С невежество, наглост и непочтеност се постигат само временни успехи, не можеш да лъжеш хората през цялото време, на никого не се е отдало :)

   Изтриване
  2. Така е Спорчо, не можеш за лъжеш хората вечно. И тебе така те разобличиха. Още с увода и си послъгал, а? Да беше прочел добре гуруто си Чилингиров, който признава, че Вулфила е от готите тервинги, въпреки че много му се искало да е от гетите.

   Изтриване
 42. Малко ще възкръсна коментарите по темата. Ще бъда кратка и проста в изразяването си на мнение - Хубаво си пише книгите, било то верни, или не, ама нужно ли е в цялата работа да има сектантска формация? Историята на двамата братя, единият, от които, вече покоен, стартира още в началото на прехода. Сменили са имена на сектите си, догматики, смесвали са различни религии и религиозни ритуали. Общувала съм с членове от сектата по стечение на обстоятелствата. Имаше и предаване на БНР, една журналистка беше успяла да се добере до едно от капищата им на Графа, тогава се наричаха Съюз на българските гностици. Не казвам, че не живеем в свободна държава, просто ми се вижда нередно сдобиването с недвижими имущества, от които се облагодетелстват двамата братя и онези, които стават свещеници, помазани от тях, явно, най-много мазнещи се. То не са академии орфики, то не са книги, то не са епох, града на христос и прочее. И изведнъж и това. Че и регистрираха официално вероизповедание Тракийска църква, или каквото е там. И най-лошото е, че има хора, които имат нужда просто да се чувстват значими, да си мислят, че знаят и виждат повече от другите, същевременно постоянно търсят някой да ги покровителства по един, или друг начин. Къде е този институт по трансцедентна наука? Кой изобщо вярва в тези измишльотини? Егото е нещо изключително пагубно. Конфратернитет на изроди...харизматично сближаване...бла бла. Нека господин Гайдарски се оправи с егото си и спре да търси величие там, където не само, че го няма, а и на гърба на заблудени души...Тъжно е, смешно е, жалко е. В това няма никакво величие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа титлите на братя Гайдарски са дадени...от тях самите, те са и създателите на Института по Транседентна Наука.

   По този начин, всеки, който разполага със средства може да основе свой институт, да си даде титла, а и да основе църква. Това обаче не е нито смешно, нито тъжно, СТРАШНО Е!

   Изтриване
 43. Доктор Стефан Гайд, кардинал Стефан Гайдарих....кому са нужни тези прозвища и псевдоними??? Големите истини винаги са простички и не се нуждаят от предрешаване. Не се нуждаят от секти, от богоизбрани и други креатури. Ако някой българин има познание за произхода ни, което иска да сподели, просто да го направи без да търси там своята лична изгода. Темата с произхода ни и теориите, че има вероятност животът да се е зародил по тези земи напредват, все по-актуални ся и се привеждат находки, артефакти и обосновки, които са съпоставими с древни текстове от историческите анали. И техните автори и дейци не пропагандират ерес.

  ОтговорИзтриване
 44. Със sacred figurine като Ма-Ре-Уа, Ме-сто ре-чи Единого (The One) ? (~ = Мария ? ) не е ли налучкал малко? http://pic100.picturetrail.com/VOL710/4990010/18508051/292352720.jpg , http://pic100.picturetrail.com/VOL710/4990010/18508051/292352718.jpg

  ОтговорИзтриване
 45. Пътища към Истината - много. Най-слабо крещяшите и далеч от фанатизма и религиозната пропаганда, най-бавно изкристализират и в повечето случаи се оказват най-истинни. Не оспорвам какво е писал, не казвам, че не е напипал нещо, съвсем друг беше моят коментар. Винаги има шанс човек да се реабилитира, да осъзнае грешките си и да компенсира поне донякъде. След кончината на Стефан Гайдарски нещата при тях малко позатихнаха. Много от членовете им се закротиха и поспряха малко с натиска да канят външни лица на т.рнар. от тях - курсове(лекции).

  ОтговорИзтриване
 46. завист или зависимост
  или и двете
  с много празни приказки

  ОтговорИзтриване
 47. Така наречените "открития" са само стръвта за наивни и лековерни хора, които покрай историческите, културни и други дейности на "Тракийската църква", се оказват в мрежата на една типична тоталитарна секта - сектата на Цветан Гайдарски. Той официално е провъзгласен за кардинал на "църквата", но чрез умело психологическо владеене на умовете се явява като "духовен" водач на всички негови последователи. Проблемът не е дори в историческите манипулации, които са умишлени, а в тоталното владеене на съзнанието на членовете на сектата. Схемата и методите са много идентични с други подобни движения, които възникват на база на "исторически открития" и "откровения" на водачите им. Чрез определени стъпни нововъведените малко по-малко навлизат и биват допускани до "дълбоките знания", достъпни само за избраните. В публични представления чрез танци и песни, участниците практически извършват мистериални обреди, привиквайки духовни и чувствени състояния, които за непознатите изглеждат като безобидни представления. Най-голямата опасност от действията на Цветан Гайдарски е именно това - владеене и манипулиране, пълен контрол на живота и умовете на членовете на сектата, някои от които пострадват и биват довеждани до психически разстройства.

  ОтговорИзтриване
 48. Стефан Гайд (водач), Гайдарски демек :) след престоя в Кравария "прогледна" и барабар с братото, основаха някаква секта (течение) .... за нещо като десятък се споменаваше там, 10% от месечните доходи на членовете на групата на Гайдите (водачите). Спирам дотук. Лека Вечер на всички. Благодаря на коментиралите до тук. На Павката, успех в борбата за Българското, жив и здрав и все така :)

  ОтговорИзтриване
 49. Винаги ми е било интересно кой /или кои/ и как успява да убеди "родолюбивите" историци да "преобърнат" своите думи , твърдения и теории в ущърб на нашата история и авторитет и започват да повтарят пропагандата "спусната" от болшевишките историци в Москва?

  ОтговорИзтриване
 50. Аааа, не така другарю, без хитрости и тарикътлъци моля! Енгел, Тунман, Вамбери, Гибон, Шот, Маркварт, Шафарик, Фехер и пр., нито са жители на Москва, нито са болшевики. Бай Стефан Гайдарски ходи на инструкции не в Москва а в САЩ, Д-р Стефан Гайд е роден през 1960 г. в сърцето на Древна Тракия (днешна България).

  От края на 80-те години живее със семейството си предимно в Калифорния, САЩ, където се занимава с психиатрия, психоанализа, лингвистика и древни езици, философия и религия.

  Съосновател е на Института по Трансцендентна Наука и Психоанализ в началото на 90-те години в Лонг Бийч, Калифорния

  ОтговорИзтриване
 51. Леле хора ,браво за сайта ...Всеки ден с интерес и вълнение посещавам този сайт! Много качествени статии, браво и поздравления за редакторите. Препоръчвам Ви на прятелите си !


  P.S. - можете да разгледате и нашите блогове, ето някои от тях:
  Проет Беден Богат 📚💰🌍  Finansi.org 🔥📚🌟  Biznes BG com 🏢💼🌐

  ОтговорИзтриване