8.10.2014 г.

ТРАКИ И ДРУИДИ


"Друидите са считани за най-справедливите хора, на тях се възлага решаването не само на обикновени спорове, но и на това дали да се започне война с някого... Те вярват, че човешката душа е безсмъртна, а вселената вечна."  Страбон, География, V-4.

От древността до днес мистериозните келтски свещеници събуждат интереса на много хора. Мненията за друидите са различни. Плиний ги нарича даровити лечители и пророци. Дион Касий ги определя като незаменими царски съветници, а други като Тацит и Лукан вярват, че галските духовници са отговорни за оплискани с кръв олтари и безбройни човешки жертвоприношения.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Two_Druids.PNG 

Според Гай Юлий Цезар обучението на келтските жреци е траело повече от двадесет години и e изисквало огромна дисциплина. Било е забранено получените знания да се записват. Предания, рецепти, лечебни билки и закони е трябвало да бъдат запаметени до най-малката подробност. Фактически друидите са били живата библиотека на келтите. В свещени гори са се организирали събирания на религиозната общност и са се извършвали особени ритуали. Често са били жертвани бикове, може би да се символизира смъртта на на примитивната сила и трансформацията й в духовна.

След завземането на Галия от легионите на Цезар, за известно време келтската религия е била толерирана, но по времето на императорите Тиберий и Клавдий се започва жестоко преследване на друидите, което довежда  до изчезването на това древно учение от земите на Франция и Южна Британия.

Благодарение на изолираноста си Ирландия успява да съхрани друидизма още няколко века до идването на  християнството, чийто ревностен разпространител е Свети Патрик.  През Късното Средновековие интереса към отдавна отмрелия друидизъм е събуден отново и с времето привържениците стават все повече. 

След време, през 1781 г. Хенри Хърл основава окултискката организация “Древнодруидски Орден”. Дори и в настоящем почитатели на келтското езичество се събират на Примроуз Хил в Лондон, за да извършат (както те си мислят) стари ритуали. Разбира се това е само жалка пародия на действията на галските свещеници проповядващи любов и уважение към хора и природа. Новите “друиди” са всъщност опасни окултисти, способни да оплетат в мрежите си хиляди наивници.

http://a51.idata.over-blog.com/0/04/08/20/entretiens/stonehenge-druides.jpg

Идеалите на древната религия са отдавна забравени, както и истинския й произход. Днес почти всеки свързва друидизма предимно с Ирландия, но корените на учението са намират на няколко хиляди километра на изток от Британските острови. Началото на това благордно учение е положено в сърцето на Балканите.

Херодот споменава за свърхестествените способности на скитските мъдреци Абарис и Анахарзис. Хиполит свидетелства, че учението на гетския Залмоксис е станало основа на друидизма. Не случайно гетите са наречени най-справедливите от всички траки. Херодот е силно впечатлен от гетската храброст породена от вярата им в безсмъртието на душата. Техните роднини мизите (наречани след време българи) са будели възхищението на римляни и гърци със своята духовна чистота и доброта. Мизите са вярвали, че е грях да се убие сътворено от бога създание и са се хранели с млеко, плодове и зеленчуци.

Сред това древно тракийско племе е съществувала  особена религиозна общност, която се е откъсвала от всичко светско, като участниците са се обричали на безбрачие. Страбон казва, че тези хора са наричани ктисти. Всъщност ктисти е гърцизирания вариант на българското прилагателно чисти.

Понеже гърците не могат да произнесат ч, те го заменят с кт. Така чисти (свети) става ктисти. Мизийските свещенници са фактически и първите друиди. Вярата им е оформена от обожествения Дионис. По-късно Орфей допълва учението със своите методи на лечение на душата с музика. Типичните тракийски ритуали с песни и музика са наречени пейан.

Това е всъщност  българската дума пеене. Наистина песента може да освободи чувства и да накара човек да се чувства по-добре. Ритмичното повтаряне на особени думи отключва  определени зони в човешкото подсъзнание, а това води до нов мироглед. 

Страхът, завистта и неспокойствoто изчезват, а за сметка на това се появяват много по-добро самочувствие и настроение. Получава се духовно прераждане. Още в дълбока древност дедите ни са знаели, че човекът е психо-соматично същество, т.е. тялото и духа са свързани. Пази двете чисти и ще останеш здрав!

Моралната извисеност на траките е спомогнала за това много народи да преминат доброволно под властта им. Не може да се командва единствено със силата на копието и меча, няма ли заслужено уважение към господаря поданниците рано, или късно възстават.

Чрез  своите далечни походи траките пренасят вярата си в различни части на света. В Галия и Британските острови тряхната религия намира плодородна почва и се радва на голям успех.  Вече бе споменато, че според Хиполит идеите на гетския Залмоксис са станали основа  на друидизма.

Съществуват обаче и други свидетелства за ранен контакт между траки и келти. Страбон споменава за култ към Дионис в Галия, като описва с подробности дори ритуалите на вакханките. В ирландските летописи (Левор Гавала Еирен) се говори за няколко нашествия от Източна Европа. Зад пристигането на Партолон се крие явно похода на илирийското, или тракийско племе партини, съседи на пеоните. Немед идва от Скития (Северна България, Румъния, Украйна). За болгите се казва, че идват от Тракия.-  “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Част от болгите, наречени още белги се заселва в Галия и става доминантна група там. За тях Цезар казва, че са най-смелите от всички келти и до негово време не са се поддали на римско влияние. В битката с тяхно племе той с удивление и страхопочитание установява как те се сражават до последния човек. Изправени над купчини от трупове на свои сънародници, болгите продължават да хвърлят копия и камъни срещу римляните...

Не само исторически извори, но също и археологически находки свързват Тракия, Галия и Британските острови, което показва, че древните легенди почиват на реалност. Тракийските оръжия и украшения от Бронзовата Епоха са идентични на тези от Ирландия и Галия. В Желязната Епоха има нови тракийски преселения към Средна и Западна Европа. Днес се признава макар и неохотно, че Халщатската цивилизация, на галите е създадена от трако-кимерийци, които преди време бяха наричани от келтолозите нашественици от изток.

Ако в Бронзовата епоха се е касаело за миграции на хиляда-две хиляди човека, то в Желязната епоха може да се говори за преселване на десетки хиляди души от земите на България, Сърбия, Румъния, Украйна и Русия към древна Франция. Неминуемо местното население на Галия е било силно повлияно от старите източноевропейци.
По-силния винаги налага културата си. Това обяснява защо много от названията на келтските божества са лесно обясними на български и други сродни езици:

Алаунос е божество на слънчевата светлина, името му е свързано с нашата дума ален, сръбската алан и руската алены (червен). Тук трябва да се обясни, че според руския лингвист М.Фасмер старобългарският език става основа за руския и сръбски език...

Белен е върховния галски слънчев бог, името му е сродно на тракийския теоним Балиос-белият, светлият, сияйният.

Белсурд е галско божество, чието име е засвидетелствано на епиграфски паметници.
Белсурд не е нищо друго освен галското предаване на тракийското божествено име Сбелсурд- мятащият мълнията.

Беисириса е друг бог на светлината. Паралел за Беисириса намираме в тракийския теоним Бистира, а обяснението идва от българската дума бисер, чието първично значение е светло, сияйно.

Ворокиос е бог-лечител. Името му е обяснимо със старобългарските думи врачъ-лекар, врачевати-лекувам, врачба-лечение, врачилие-лекарство.


 Дори названието друид е лесно обяснимо с помощта на български думи. Келтските свещеници са били известни с пословичните си мъдрост и знания.
Друид е всъщност множествено число от друи-свщеник. думата идва от галската дума дерко- око. Друиди означава виждащи, зрящи, знаещи. Видя, виждам означава и зная, това е и значението на старобългарския глагол ведети. Старобългарската дума  ведь означава знание, мъдрост. Галската дерко-око е свързана с нашите диалектни думи дзря- зря, гледам и дзъркел- око.

Галските жреци са считали определени растения за свещени и са вярвали в лечебната им сила. Галската дума за свещено растение е биле, а това е название, което отговаря стопроцентово на нашата дума биле, билка- лечебно растение

Въпреки териториалната си отдалеченост галския език е невероятно близък до българския. Галските думи: море, дерво, бел, седлон, бриос, биту, декс, три, яро, йоркос, люто, татос, влатос звучат като диалектни варианти на българските: море, дърво, бял, седло, бърз, битъ-бит, десен, три, ярка, яре, люто, тате, власт-владетел...

 Важна подробност е и приликата на келтските и българските термини от областта на бита и селското стопанство. Галските думи секо, аратро, арат, неска, секно, реиго, серо, седлон отговарят на нашите сека, орало, ратай (орач), нишка, сукно, верига, сърп, седло. Старобългарският метод на съхраняване на житото в ями и типичен и за земите на галските белги (болги).

Тракийският (и разбира се старобългарски) погребален ритуал с жертване на кон се среща и сред галската аристокрация. Произходът на този древен обичай са Балканите.


 http://balkancelts.files.wordpress.com/2014/05/gc-2.jpg

Друга индикация, че келтите са били повлияни от дедите ни са екзотичните лични имена. Не сме ги чували във филми, нито пък сме чели за тях в книги...защото са неудобни, прекалено български звучат. Ето част от тях:

Авор (Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус...

Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус отговарят на старобългарските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян. Тюрко-алтайци и иранци в Галия не е имало, но за сметка на това трако-кимерийците са били дълго време аристокрацията на много келтски племена.

 От представените тук данни може да се заключи, че в дълбока древност племена обитаващи Източна Европа са мигрирали към Галия и Британските острови. Там, благодарение на силата и на високата си култура древните траки се превръщат в благородническата прослойка на местното население, което приема религията на новите си господари. Идеалите на Дионис, Орфей и Залмоксис стават основа на вярата в доброто, уважението към всяко живо същество и безсмъртието на човешката душа.

Тези идеали носи в дъбоко сърцето си всеки истински българин, защото са изповядвани хилядолетия наред от дедите ни. Помагали са им да се възстановят след всяко поражение и да изградят за рекордно кратко време нови държави. Това наследство ще ни помогне и днес да се измъкнем от ужасното положение до което сме докарани служейки на порочни доктрини създадени от чужденци. Без да прегърнем древните духовни цености няма да успеем да изградим по- добър живот. Нека помним думите на Пенчо Славейков:

“Един народ расте сам с идеалите, със задачите, които взема на своите плещи и с тях той се въздига до подвизи, за които преди се е считал некадърен да стори. Ето ви и пример: С векове народа ни мърцина живя в мрак, и ражда се, и гина со скотовете скот. Кое го възроди, кое заспала мощ в юначните гърди събуди? В подвизи кое го днеска води? Ричагът всемогъщ на мъртвите народи – светия идеал!

Използвана литература:

1.Jean-Jaques Hatt, Celts and Gallo-Romans, Geneva, 1970; 
2.A.Holder, Alt-
k
eltischer Sprachschatz, Leipzig, 1897; 
3.Hallstatt, 700 -400 av.J.C. A laube de la metalurgie, catalogue, Liege, 1987; 
4.S.James, Exploring the world of Celts, 1996; 

34 коментара:

 1. Поздрави, г-н Серафимов, от Любомир Лозанов!
  Ровейки из уикипедия отново(недостоворен източник, знам) попаднах на описание на божеството Дионис. Както вие сам сте казвал, Дионис е може би най-разпространеното и влиятелно предхристиянско божество в Евразия. Някои дори твърдяха, че има сходство между гръцките форми на имената Дионисус и Исус( Бог Син). Оказва се, че дори и в официалната, ако мога така да се изразя, митология Дионис е син на самият Зевс - "Дионис, един от главните богове в гръцкия пантеон, е син на Зевс и на С(З)емела, съпруг на Ариадна, дъщерята на критския цар Минос". Исус Христос също е Син Божи. " Когато ревнивата Хера разбрала, че Семела (смъртна жена, по друга версия – богиня на земята) е бременна от Зевс, тя ѝ се явила като старица и посяла в нея съмнението, че именно бог е бащата на нероденото ѝ дете," Изключително много напомня на историята за непорочното зачатие и Дева Мария - смъртна жена, която ще роди Божият син. А какво се случва с Дионис? "Титаните се страхували, че Дионис ще наследи трона на Зевс и го преследвали. Титаните го разкъсали и изяли части от тялото му." Тук историята малко напомня на това как Орфей бил разкъсан от подивели вакханки. Интересното е, че и Орфей, и Дионис, слизат в подземния свят - единият, заради жена си, а другият, заради майка си. Също така виждаме паралел и с Оза/ирис, който бил разкъсан от брат си Сет, но в крайна сметка станал бог на отвъдното. " Атина и Деметра успели да спасят сърцето на малкия Дионис. Зевс използвал сърцето, за да възстанови тялото му, като го поставил в утробата на Семела. Оттук и наричат Дионис "дважди роден". " Тук виждаме връзка с Христовото възкресение. Интересно е кога, в кой период от годината, траките са почитали второто раждане на Дионис, ако въобще е имало почит на това събитие? Тракийското наименование на Дионис е Загрей, както знаете, а това име показва връзка с българският глагол "изгрявам". Сходен на "изгрявам" е глагола "озарявам" или съществителното "озара". Не бяха ли около десетима(сериозен брой) древни автори, които твърдяха, че един Дионис е провел поход към Индия, където бил обожествен, а друг Дионис е провел поход в Египет, където също бил обожествен(Озирис?). Все интересни сходства

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Загрей няма връзка с изгрявам, Загрей, или даже Сагрей е име сродно на стблг. шегор-бик, гал. сeго-сила, санскр. сахас-сила.

   Изтриване
  2. Интересно, аз също мислех че Загрей е свързано със култа към Слънцето - този който ни загрява, сгрява, стопля... Шегор бик ли е на старобългарски?! Ако е така, това ме праща към именника на българските князе с тези странни думи, за които се твърдеше от официалната история че били прабългарски, т.е. тюркски.Ама от някакъв много странен и изчезнал тюркски народ... А на галски сего е сила както на санскрит - сахас, така ли?

   Изтриване
  3. Владо, поне за мен няма съмнение, че Шегор-бик е просто форма на Сагрей, Загрей - Дионис почитан като бик - символ на първичната сила.

   Смятам също, че със Сагрей, Загрей е свързана и старолатинската дума sacro-освещавам, правя свещен, неприкосновен.

   В Именника думата Сомор се превежда като плъх, а сминт, *соминт е трако-пеласгийска дума за плъх, в Троада има и град Сминта.

   Изтриване
 2. Големите християнски празници са на дни, които съвпадат с големи езически, по-точно тракийски, големи празници - Коледа, Еньовден, Герман, Цветница, Трифон Зарезан, Гергьовден, а може би и Великден. Всички те са свързани с тракийски божества, най-често с обожественото слънце. Това съвсем не е случайно, тъй като траките са първият народ, който е бил масово християнизиран. До началото на двадесети век по българските училища още се е учело, че българите са били покръстени от апостол Павел. Историците казват - Това не е възможно, защото апостол Павел създава християнско средище в Сердика и покръства траки. Но ако българите са наследници на траките ето как всичко си идва на мястото. Ето как се обясняват нещата, описани в тази тема. Защото траките са били многоброен народ, който дава богове и празници на гърци, римляни и, очевидно, келти.
  Същината на християнската религия напълно съвпада с тракийските вярвания. Сам сте давали цитати на древни автори, които показват, че траките са вярвали в безсмъртието на човешката душа, че много народи били повлияни да вярват в това именно от траките, че Орфизма представлявал едно, а може би и първото такова, човеколюбиво учение. Подобна човеколюбивост, подобно вярване в безсмъртието на душата, подобни сходства на тракийски и християнски празници, подобни прилики между историята на Дионис, Озирис, Орфей и самия Исус, всичко това показва, че християнството в България се явява продължение на една хилядолетна вяра. Много учени считат, че образа на Исус е изграден въз основа на култа към божеството Митра, а вие дадохте сведения, които доказваха, че Митра е едно от многото имена на върховно тракийско божество(подобно на Сабазии - Звет, Свет, Зевс, Херос - Свети Георги, Перкун, Дионис и т.н.). В Библията е написано, сам Исус го казва на своите ученици, че Царството Небесно е сред тях и в самите тях, че каквото Той може и те го могат. С други думи, Исус казва на своите последователи, че ако са като Него, живеят като Него, то те са Синове Божи. Историите за светии, живеещи по християнски, които са имали свръхестествени умения, са стотици. " Това схващане е основа на Дионисовите мистерии, тъй като се смятало, че във всеки човек е заложена частичка от Дионис, тоест божествена същност." Отново имаме явна връзка с тракийско вярване. :)

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения Апостол Павел да е създавал религиозна общност в Сердика и изобщо някога да е бил в Сердика. От друга страна, Св. Ерм, който е владика на Филипополис е бил ученик на Апостол Павел, т.е. наистина първите европейски християни са нашите деди.

   Съветвам Ви да се запознаете с работите на проф. Чилингиров, той обяснява прекрасно тези неща.

   Изтриване
 3. 1. Душата наистина е безсмъртна. Това го знам от личния ми опит.
  2. „....... Баян обаче чак дотам бил изучил магията, че от човек ставал веднага на вълк и на какъвто друг звяр поискаш. ...бе силен в магия, вълшебство и тайно очарование"
  Цитатът е на кремонския епископ Лиудпранд през 949 и се отнася за Венеамин (Боян Мага), багрянороден син на Цар Симеон Велики. Това означава, че знанията на Друидите не са изчезнали.
  3. Стоухендж е съвременна туристическа възстановка. Има снимки в интернет от изграждането му - това е по повод на приложената му снимка със съвременните „друиди”.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 4. Българското име Каран е интересно, може би оттам идва и името на с. Караново, но досега не бях срещала това лично име в ежедневието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е Караново да идва от Каран.

   Изтриване
  2. Каранус се нарича оръжието(мълнията) на Зевс

   Изтриване
  3. т.е. руското "кара" наказание и "каратель" тоя който наказва?!?

   Изтриване
  4. Да, но карам първоначално означава придавам движение, после идва смисъла удрям.

   Изтриване
 5. Наистина интересна статия.

  Но не могат ли част от тези сходства между келти и траки да бъдат обяснени от преминаването на келтските племена през Балканите през 4 век пр.х.? Имаме сведения за келтски племена в Анатолия (Галатия) които повлияват със своята култура и бит местните племена.

  Не се опитвам по никакъв начин да оспоря казаното в статията, просто питам :)

  Марин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То няма лошо нещо да се оспори, даже е полезно.

   По принцип е съвсем логично да се предположи, че общото между траки и келти може да се дължи на келтско влияние върху траките.

   Нека разгледаме фактите:

   - Житните ями се появават първо на Балканите, а после в Средна и Западна Европа.

   - Ритуалното убиване на оръжието - огъването на меча, се появава на Балканите около 1000 години по-рано от идването на келтите.

   - Жертването на кон в гроба на благородник се среща на Балканите около 1000 по-рано отколкото в земите на келтите.

   - Облицоването на гробница с дървени трупи, така нареченото Timber Chamber Burial се среща в Източна Европа около 1000 години по-рано, отколкото в Галия.

   - Породата коне, типична за галската аристокрация се появава в Западна Европа дълги векове след като траките имат такива коне.

   - Имаме свидетелства за тракийско влияние върху келтите, а не обратното.

   От тези данни може да се отсъди, че траки повлияват келтите... Разбира се, по време на престоя си на Балканите, а дори и след като са асимилирани, келтите оказват някакво влияние върху дедите ни, но то е било минимално.

   Изтриване
 6. Здравейте!

  Може ли да се каже, че християнските ценности са били познати на пеласгите? Св. Августин твърди, че тези ценности ги има от зората на цивилизацията. Египтяните имат Корпус Херметикум, който съдържа много идеи, изграждащи християнството, но Хермес Трисмегист не е ли пеласгиец?
  Има данни, че Орфей е пребивавал в Египет преди да създаде орфизма, но нали пеласгите управляват Египет в самото начало?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди около 1700 години един свещеник нарича Христос с назваието Втория Орфей...явно е имал причина да го направи.

   Изтриване
 7. ----че галските духовници са отговорни за оплискани с кръв олтари и безбройни човешки жертвоприношения-----
  Има ли някакви документи за траките , че са правили жертвоприношения?
  Много ми е интересно, това.Познавали са билколечението, гадаели са по звездите , вярвали са в прераждането , пък да не са проявили любопитство какво има в тях?
  Тия олтари ,да не са били вид операционни маси?
  А иначе за религията.Тя е заемала голямо място в живота на хората него, . Нещо , като науката - днес. Как религията се е превърнала в нещо ,което трябва да вярваш в без да се замисляш, да променяш?. Казват че сме първия народ , който е приел християнството от учениците на Христос.
  Ами това не е ли било , първото прекръстване на траките в българи? Какво е било това покръстване от Михаил?
  Гледам тия белодрешковци около Стоунхендж , и ми идва на ума , колоните около изворите, чешмите с вода.Във Хисар , Видин, Варна има такива.
  Ето една такава чешма.

  http://www.dnevnik.bg/shimg/zx620_2398216.jpg

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е сигурно дали друидите са извършвали човешки жертвоприношения, или сведенията са само римска пропаганда. Дали олтарите са операционни маси също няма как да се потвърди...

   Изтриване
  2. Покръстването при Св цар Борис-Михаил е било само на една част от българите, които още не били покръстени. Но "една част от" се пропуска в историческите трудове на историците и истината бива изцяло променена и изопачена.

   Изтриване
  3. По-точно, историците "пропускат" да обяснят кои точно българи, живеещи на коя територия, е покръстил Св цар Борис-Михаил.

   Изтриване
  4. Според мен се касае само за българите от най-западните предели на страната ни - тези, които съотвестват на територията на днешна Албания.

   Изтриване
 8. ирена янчева11 октомври 2015 г., 5:38

  Павле, благодаря за чудесната статия ! Споделям напълно анализираните от теб факти за тракийска миграция към Галия, Южна Британия и Ирландия и за древно тракийско културно влияние сред тези народи - учението на Залмоксис, Дионис и Орфей формя общността на първите друиди. Има ли възможност с повече данни да бъде разтълкувано братството на друидите като религиозна общност, която стои на границите между шаманството и жречеството, в детайли - инициации, иерархии, символи, правомощия, ритуали, обреден реквизит и др., защото те са наречени не само свещеници, а и пророци, жреци, лечители, съветници ? Допада ми фактът, че тяхната философия е изцяло позитивна - вяра в безсмъртието на човешката душа, чистота на тялото и духа. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 9. През 2004 г живях в Испания,област Галисия,западното крайбрежие на Европа,Там населението са келти,В тяхна книга за историята им пише,че от техните земи с кораби част от келтите са се преселили в Ирландия,Случайно попаднах на техен фестивал на народното им творчество и бях удивен-все едно си бях в България,Гледах същите танци-хора и ръченици,същите народни носии като нашите,Народната музика беше почти същата като нашата,инструментите бяха гайди,флейти,гъдулки,тъпани и тамбури,Външноста на гайегосите е като нашата-едри,красиви хора с червендалести лица,Имат домашни казани и варят силна гроздова ракия 50 градуса също като нас.Чух думи еднакви с нашите.,,арар=ора,,ено=сено,,флаута=флейта,,гайта=гайда,,вино секо=вино сухо,,да ме=дай ми,,дай=дай и други,Освен това старите им къщи са еднакви с нашите стари планински къщи,Изградени са от масивни камъни и покрити с големи каменни плочи,По историческите места в Галисия и Астурия има същите мегалитни камъни,погребални и обредни камъни както на траките в България и на келтите в Ирландия и Шотландия,Варенето на уиски е същото като на нашата ракия,Ирландските и шотландски танци,музика,гайди,флейти и носии са много подобни на нашите,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В епиграфски паметници от Испания - II пр. Христа срещаме етнонимите Bolgi (Bolgens) и Bolgondisi, а също така и тракийски лични имена като Суро, Сура, Баба, Котизо. Лошото е, че тази информация почти е непозната на българския читател.

   Изтриване
 10. Траките са били многобройни и различни племена,За това не е ли възможно келтите да са едно или няколко тракийски племена,които са се преселили на запад?Възможно ли е да не ги считаме за отделен народ различен от траките?Както има гети,мизи,одриси,така да има и тракийско племе келти?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сред келтите срещаме племена като биброки, бриганти, айдуи, а бебриките, бригите и айдите са дефинирани като тракийски племена. Със сигурност траки са се заселили в земите на галите, това си личи от погребенията в Клермон Феран, Зейвенберген и т.н.

   Изтриване
  2. Ганчо Ценов споменава в трудовете си келтоскити.

   Изтриване
  3. Да, а днес дори се знае, че келтската Халщатска култура е създадена от трако-кимерийци.

   Изтриване
 11. Наскоро гледах ансамбъл "Чинари" и ми направи впечатление, че все едно гледам ирландските" Lord of the dance", както казва по-горе един читател има голямо сходство между българския и ирландския фолклор. Четох също, че съществуват някои свидетелства, че друидите от старите времена вярвали във вид универсална Сила на живота. Тя струяла от някакво централно място и всепрониквала всичко съществуващо. Това твърдение много се доближава до християнската религия. Друидите също възприемали тройката като първото съвършено число; за тях две и четири били по-скоро небалансирани, защото нямали нищо по средата, като числата три и пет. Една друидска триада казва: "Три са свещите, които просветляват всяка тъма - познанието, истината и справедливостта". Триадата е характерна келтска поетична форма /тристишие, което друидите импровизирано изпявали в отговор на поставения им въпрос/ . Тя била начинът, по който се изразявала друидската мъдрост. Много ми прилича на Светата Троица при християните. Те вярват, че човешката душа е безсмъртна, а вселената вечна, в което вярват и християните. Те още подобно на християнските монаси са водели безбрачен живот. Както пишете друидите са преследвани и убивани и това води до тяхното намаление и на места изчезване..Висичко тези неща много ги доближава до християнските ценности. Интересно ми е откога влизат в действие "новите “друиди”, които всъщност са опасни окултисти, очернящи името на истинските друиди.

  ОтговорИзтриване
 12. Още с първите изпълнения на "Lord of the dance"в България получих "еретичната мисъл", че друидите са тръгнали от Родопите,но когато споделих с мой познат екстрасенс,той ми каза да не се доверявам на вътрешните си усещания, а да потърся факти. Оставих всичко на времето и преди няколко години при поход до "Алков камък" "случайно" разбрах от водача,че в близост до така нареченото "Светилище на Хера" е имало келтско селище.От преживяванията ми там и с помощ от приятел, установих, че на това място още по времето на Орфей - 13-12в.пр.н.е е имало нещо като мъжки манастир, където са изповядвали слънчевия култ,култа към единството; едно затворено общество със строги морални принципи.А за келтите усещането беше,че взаимоотношенията им са били основани на уважение и разбирателство, дори са били допускани за обучение.Колкото до жертвоприношенията,моето лично мнение е,че никой, който почита Живота, няма да посегне на друга жива душа.По всички светилища расте едно мъничко,червено цвете, което свързах с "кръв",но моята кръв, на мястото,където ритуално са ме убили вакханките.Затова мисля,че по тракийските светилища кръвта е на тези, които са ги защитавали.Много лесно може да промени или подмени външната истина, но паметта на Душата винаги се активира навреме. Благодарение на задълбочените Ви изследвания разбрах, "еретичната мисъл" съвсем не е еретична, а спомен от преживяно, което някъде, някога можеш да преживееш отново. И можем да съберем истинската история и с такива спомени...

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте,
  бих искал да Ви попитам, имате ли сведения или данни за връзка (не само чисто семантична) между наименованията Галия и Галилея?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, сведения по този въпрос има само в книги, които днес са забранени и ползването им може да доведе до сериозни проблеми.

   Изтриване
 14. Извинявам се за въпроса бихте ли обеснили езикът на който говорим славянски ли е или тракийски,или смес? Щото в Ирландия говорят келтски но нито една дума няма сходна с езиците на Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българският език принадлежи към славянската езикова група, в която обаче той се отличава ярко с граматическите си особености. Това, което наричаме тракийски език е реално древна форма на българския, а що се касае до понятието славяни, или по-точно славени, то първоначално е важало само за гетите, които стават един от основните етнически компоненти на Дунавска България.

   Изтриване