12.10.2014 г.

ОТКЪДЕ ДОЙДОХА ТРАКИТЕ?


Все още ми е трудно да си обясня любовта на определени учени към нашата история. Чудя се и как сме вярвали дълго време на невъобразими дивотии? Дали ще да е било от уважение към титлите на академиците? Или може би причината се крие в това, че необоснованите твърдения на неколцина авторитети се повтаряха упорито и в миналото нямаше много алтернативна информация? Както и да е, нека хвърлим поглед на това - какво са ни внушавали години наред.

Според официалните теории, по време на Неолита и Халколита земята ни е обитавана от забележителни хора. Те изграждат високо развито общество, на тях се приписва издигането на най-ранните градове в Европа, тези край Провадия и Юнаците. Древните балканци са и тези, които са създали невероятно красивите златни артефакти от Варненския некропол, Хотница и др. места.


http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/retrieve/891/P2115965.jpg.preview.jpg

                      http://e-vestnik.bg/imgs/zlato_varna/Grivni-2-01.jpg

http://www.archaeo.museumvarna.com/uploads/subcategory/real/1f1aa97598005114e3df58205415c384b15da742.jpg

Тези прометеевци създават също невероятна за времето си керамика. Тя е украсена със сложни спирали и др. фигури. Дори стените на домовете на най-древните обитатели на земите ни са били богато украсени с различни орнаменти. Появява се особен тип жилище, доста обширно и добре посторено, хората и добитъка са под един покрив. Битът на старите балканци спокойно може да се нарече рай.

Според повечето учени обаче, през Бронзовата епоха от север дошли траките, подложили всичко на опожаряване и разруха и наложили своята власт.

До тук добре, няма нищо неестествено в едно нашествие. В нашите земи са идвали много народи, това не може да се отрече. При всяко идване на чужденци обаче се наблюдава рязка промяна в материална култура и названия на селища, реки, местности. Така е при идването на римляните, така е по време на турското владичество.

Тук идва проблема за официалните теории, защото според проф. Владимир Георгиев, на територията на България най-старите топоними и хидроними са тези на траките. Няма по-стар слой, няма и дори легенда за идването на траките на Балканите.  

Тези факти обаче не притесняват изследователите, които твърдят, че траките са нашественици в земите на юг от Дунава. Самозабравилите се учени не се наемат да оборят проф. Георгиев по отношение на твърдението му, че тракийския (трако - пеласгийския) език е говорен в земята ни поне от VІІ хилядолетие преди Христа (К.Порожанов цит. Георгиев).

Не се представят никакви убедителни доказателства за идване на нов народ. Тракийската керамика от Бронзовата епоха има същите красиви орнаменти както и тази на народа, на когото принадлежи Варненския некропол.   Същите тези орнаменти красят и традиционната българска носия, по този въпрос обаче се мълчи.Сравнения на орнаменти от Медно-каменната и Бронзовата Епоха на Тракия и орнаменти от традиционната българска носияНосия от Бронзовата епоха на Тракия, приликата с българската женска носия е смайваща.

Мълчи се и по отношение на това, че особения тип жилище, при който хора и животни са под един покрив не изчезва през Бронзовата епоха. Проф. Я. Бест споменава в своя работа за смайващата прилика, която показват някои от жилищата на българските животновъди с жилищата от Неолита. Този тип дом е бил типичен за България до преди около 60 години.

Най-важното, което не ни се казва е това, че в Черноморските степи се срещат същата керамика, същата архитектура, идоли и др. като тези от земите на юг от река Дунав. А нали точно от Черноморските степи би трябвало да са нахлули траките през Бронзовата епоха? 

Фактите показват, че материалната култура в двата региона е почти идентична, а това означава, че принадлежи на един и същ народ. За какво нашествие да говорим тогава? Kак може някой да нахлуе в собствената си земя?  Река Дунав не е разделяла два различни етноса.


Керамика от Черноморските степи (Украйна)-V-то хил.пр. Христа


Керамика от Черноморските степи (Румъния) - V-то хил.пр. Христа

Тракийска керамика от Черноморските степи ( по Мелюкова) http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/1347824682_ae7c.jpg

През Бронзовата епоха действително настъпват известни промени. Те обаче не са причинени от идване на нов народ, а са резултат на местно развитие. Това е нещо напълно нормално, всяко общество се развива и по този начин навлизат промени в бита, културата и т.н.

Знаете ли какви са аргуменитте на учените пледиращи за идването на траките на Балканите? Веселин Бешевлиев посочва топоними като Вис-дина, Амлаи-дина и др. съдържащи елемент –дина и тълкува това като езикова особеност на нетракийски народ. 

Бешевлиев смята, че топоними от този тип принадлежат на населението, което е обитавало земята ни преди траките. Нашият учен не уточнява изобщо, че без изключение топоними съдържащи частица –дина, не са от най-древните, напротив, те са споменати едва през новата ера, между IV и VI век. Те не са познати нито на Омир, нито на Херодот, нито пък на Тукидид, Павзаний, Плиний, Страбон, Мела, Ливий. Не е ли странно точно най-новите топоними да бъдат изкарвани най-стари?

Други учени наблягат на така наречения хиатус, т.е. прекъсването на развитието на определена култура. Този феномен е обяснен от Алексадър Фол и Иван Маразов с това, че проучванията на археолозите са били недостатъчни и неадекватни (Thrace & the Thracians), реално хиатус причинен от идване на нова народ няма.

Траките не са идвали от никъде през Бронзовата епоха. Дедите ни са обитавали Балканите, Черноморските степи и части от Мала Азия поне от Каменната епоха. Това е причината през пето хилядолетие преди Христа да се наблюдават идентични погребални ритуали на в Тракия и Анатолия (К.Бъчваров). 

Най-важното доказатество за това, че дедите ни са народ, който се е оформил на Балканите представят Петър Боев и Славчо Чолаков. Тези учени изследват скелетни останки от различни периоди, като се започне от Каменната епоха и се стигне до Желязната. Въз основа на проучванията си, антрополозите заключават, че като цяло траките са местен народ, чиито корени се крият още в Каменната епоха на Балканите.

Когато блесва искрата на човешката цивилизация дедите ни са вече в земите, в които след време ги поставят гръцки и римски летописци.Карта показваща земи със сходна материална култура през V-то хил.пр. Христа.Не мога да си обясня кому бе нужна заблудата, че траките не са местни хора, а нашественици? Защо бяха сметени под килима важните изследвания на Петър Боев и Славчо Чолаков? Нима е научен метод това да се игнорира ценна информация? Работата на Боев и Чолаков е важна и поради това, че допълва едно по-ранно антропологично изследване - това на д-р Методи Попов.

Според това изследване изобщо не може да има съмнения относно принадлежността на българите към европейските раси. Д-р Попов спомена и това, че повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски тип. Касае се за разновидност на средиземноморската раса, към която принадлежат и траките. 

Неотдавна генетиката потвърди виждането на Попов, с оповестяването, че болшинството от българите носят гените на хора, живели по земите ни още през Каменната епоха. Това бе поредния шамар в лицето на псевдонауката, чиито поддръжници твърдят, че траките са нашественици на Балканите, а и унищожители на създателите на халколитната цивилизация. Същите тези индивиди, които внушават, че старите българи са азиатци, макар нито антропология, нито генетика могат да отвърдят това.

Поставяйки друг народ в земята ни преди траките, изследователите най-безотговорно дават възможност на спекуланти да твърдят, че някой друг народ е обитавал земите на юг от Дунава и наследниците на този народ притежават изконните права върху Родината ни.

Въпрос на време е някой да изяви претенции върху територията ни. Смахнати теории се пръкват доста бързо, стига да има кой да ги финансира. И ако тези теории пасват на политическите интереси на силните на деня, не ми се мисли за последствията. Да пази Господ! Не бива да ламтим за чуждото, но както казваше Левски - и своето не бива да даваме никому.43 коментара:

 1. Tурчорите в съседните ни бивши наши земи се надъхват и възпитават от малки, че всичко от тях тръгва и именно те са наследниците на древните "родове" ...!
  Без да им се дава разбира се обяснение, като кой така е построил завареното на готово!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, зная за гьоктюрките - пропаганда, за която Европа си затваря очите. У нас национализмът е мръсна дума, но на съседите никой не прави забележка...

   Изтриване
 2. В това се крие истината!
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, истината за тези :

   - гръцката дреха с име егида е по произход африканска - Херодот, IV-189

   - гръцките погребални обреди са като тези на африканските номади - Херодот, IV –190

   - Данай доведе своите хора-гърците от Египет - Страбон, VII, 7. 1

   - гърците идват от Африка - Плиний Стари, VII. LVI.195-198

   Всички тези сведения се потвърждават от генетиката - Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Когато фактите говорят ... :)

   Изтриване
  2. Eto i istinata ot.....1- McGill University Health Centre, Division of Infectious Diseases, Montreal Children's Hospital, Montreal, Quebec, Canada.
   2- University of California, Berkeley, California, USA.
   3- Department of Genetics, Development and Molecular Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Macedonia, Greece.
   What counts is not what sounds plausible, not what we would like to believe, not what one or two witnesses claim, but only what is supported by hard evidence rigorously and skeptically examined. Extraordinary claims require extraordinary evidence.
   Carl Sagan

   http://greek-dna-sub-saharan-myth.org/greeks-sub-saharan.html#_ftn47

   Изтриване
 3. Господин Серафимов, много ми се иска да кажем, ние не искаме чуждото, ние чуждо няма да вземем, но своето ще си върнем обратно. Има ли такива настроения в българите, достойни внуци ли са на великите си прадеди? Предполагам, в поместената карта на "земи със сходна материална култура ", са били и дедите на българите. Или има и още нещо? Можем ли да считаме гетите за съставна част от българският, мизийски народ. Ако отговора е утвърдителен, то цитирам професор Георги Сотиров "От I век от нашата ера насам една много важна част от историята на Централна и Източна Европа е играна от гетите. Някои писатели са наричали гетите даки, други са предпочитали да ги назовават готи. По-голямата част от това население е живяло между Дунава и Карпатските планини, макар че е имало гетски поселища и южно от Дунав и много други в пространството североизточно от Карпатите". Та в случая, не се ли касае за една стара наша , имам предвид тракийска слабост, кой да води бащина дружина?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гетите не са изчезвали, днешните българи от Добруджа носят тяхната кръв.

   Борбата за надмощие не е типична само за нас, а за всички народи. Нашият проблем е в това, че чужденци са се инфилтрирали в обществото ни и настройват брат срещу брата. Лекарството за това е пробуждане на националното самосъзнание.

   Изтриване
 4. В статията 'Морските народи' (I popoli del mare) в списание 'Сторика' (Storica, n.66, agosto 2014), издание на National Geographic се казва, че през 13 и 12 преди н.е. групи от войни, от неизвестен произход???, са всявали ужас в източното средиземноморие и само египетския фараон Рамзез II е успял да ги отблъсне, не за дълго, по суша и по море(те са имали и много кораби). После обаче показват една карта, в която се вижда, че всичките походи тръгват от Балканския п-в (значи ясно им е кои са!) и после се разселват по островите, и достигат даже до северна Италия, Сардиния, и т.н. Интересно е описанието на тези събития, войниците са били следвани от тяхните семейства с тежки каруци теглени от биволи. И автора Хавиер Мартинес Бaбон (Javier Martinez Babon) смята, че това е всъщност едно изселване, а не само военен поход. Защо тогава, ще се изселват 'тези народи', защото са били зле или са били толкова много, че са имали нужда да се разширят? И ако са били толкова много това не означава ли, че това е следствие на благоденствие(високата технология, която са имали за времето си, бойни кораби, бойни колесници и т.н.), a това е така, защото са живеели от много време на Балканите и не са дошли малко преди да решат отново да се изселят?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морските народи са траки и пеласги, ето и имената им както ги споменават египтяните

   пелесет-пеласги
   мешуе-мизи
   чкр - тевкри
   шерден-серди
   тереш-травси
   еквеш- ахейци (те са от рода на фригите)
   вешеш - беси

   Споменати са също лука-ликийци, шекелеш-соколоти - това е името на царските скити, от които произлиза Атила.

   Изтриване
 5. Г-н Серафимов, предполагам, знаете за изследователя Пламен Пасков и неговите "Пет лъжи в българската история"... Той има немалко последователи и с него се явявате съратници, съмишленици на едно дело. Защо не обедините усилия?
  Г-н Пасков изложи своите виждания по телевизия Алфа, клиповете са достъпни в ю тюб. Бихте ли обединили усилия с други изследователи, макар и те да симпатизират на определена партия, бореща се за идеи и принципи, за каквито се борите и Вие?
  Поздрави от Любо Лозанов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, с Пламен Пасков имаме съгласие по повечето въпроси, с изключение на само един, но той пък е ключов. Според Пасков славяни е измислено понятие, а според мен славяни е име на старите гети и поради това, че езикът на гетите-славяни е бил близък то този на венетите (словени, словаци, поляци, руснаци) то и тези хора са наречени с името славяни.

   Това е също виждането на проф. Ганчо Ценов, Георги Сотиров и др.

   Безспорно Пламен върши полезна дейност, но за тясно сътрудничество е нужен консесус по въпроса за славяните. Аз съм давал пояснения няколко пъти. Използвам случая да го направя още веднъж:
   Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.

   Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Те са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

   По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от линвистиката с имена на исторически народ.

   Това, че немски и шведски са от една едикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.

   Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища.


   Не е трудно за разбиране, нали?

   Изтриване
  2. Социалната структура на славянското общество не се отличавала от тази на другите варварски народи, появили се на историческата сцена в прехода между Античността и Средновековието. Основната обществена единица била родовата община (задруга), оглавявана от старейшина. Няколко родови общини образували племето, което се управлявало от племенен вожд, наречен княз. Неговата власт била ограничена от общото събрание на племето (Вяще), в което влизали всички мъже воини. Славянските селища били строени край реки, езера и блата - труднодостъпни за враговете им места. Славяните живеели в землянки или полуземлянки, изградени от плет и глина, но с течение на времето започват да се строят и къщи от камъни. Домовете им имали повече от един изход, за да е възможо бързото отстъпление в случай на неприятелско нападение. За дълго време славяните били зависими от номадските племена скити и сармати, които били велика сила в Античността. Те също били индоевропейци, но принадлежали към иранските народи, което оказало важно влияние върху славянската култура. Славянският език останал архаичен, много близък до общия индоевропейски и до индо-иранските езици.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, има логика в думите ви. Но можете ли да посочите къде древните автори използват името славяни? Доколкото ми е известно, имаме наименуванието склави - склавус в латинския има значение на роб, подчинен... Имаме и името словени, което се е отнасяло за българските книжовници, тоест мъдри и знаещи, това е определение, а не етническа принадлежност.
   Понятието славянин е въведено от хърватски историци през 16 - 17 век като средство против асимилацията на хърватите от османците.

   Изтриване
  4. Мита за славянството отнема признанието, което българите заслужаваме, защото няма славянски език и писменост - има старобългарски език и писменост.
   Една империя, каквато е била руската, намира в хърватското славянство, идеално оправдание за бъдеща инфилтрация сред поробените народи на Балканите. Империята има известен опит във фалшифицирането на наша история - лъжата че волжките българи били претопени и станали татари.
   Знаете всичко това, сигурен съм, но аз искам да аргументирам мнението си, че славянски етнос няма - това са гети/готи или българи/хуни. Никой древен автор не говори за славянобългарска държава...Не мисля, че това мнение противоречи съществено на Вашите изследвания.
   Мисля си че, ако обедините усилия с господин Пасков в името на общата цел, която имате, и проведете един диспут, в който да изясните различията си, бихте били невероятна сила...
   С уважение, Любомир Лозанов!

   Изтриване
  5. Славянско общество не е съществувало, защото славяни не се споменават изобщо никъде преди 16--ти век
   Авторите от 5-7 век говорят за склави, а това и тогава и сега е синоним на роб, подчинен човек.
   Възможно е Павел да е прав и да става дума за изкривено предаване на самоназвание, например "словени". З амен е сигурно че става дума именно за подчинено население, защото склави е изплзвано в много текстове, в които няма как да става дума за етноним. Но едно е ясно - под склави и словени никога не се е имало предвид поляци, чехи руснаци.
   Така по презумция отпада официалната версия за "идване" славяните от Полша. Това е нелепица, за
   ото както каза и Павел старите автор приравняватт склавите с гетите (готи). Така че славянството е една измислица.

   Изтриване
  6. Спароток, това което сте написали в отговор на Любо Лозанов само потвърждава, че етнонима "славяни" е измислено понятие. Теофилакт Симоката пише "Sclavos sive Getas...." СКЛАВОС бивши Гети......, НЕ Е СЛАВЯНИ.
   Прави впечатление, че огледалния прочит на склавос e СОВАЛКс , ако се прочете така, то цитата на Симоката добива смисъл на "местещите се (мигриращи ежегодно) бивши Гети"

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  7. Старите гърци и римляни няма как да напишат славяни, нито в старолатинския, нито в старогръцкия има звукова комбинация СЛ.

   Ако намериш само една дума с комбинация СЛ в работите на Херодот, Тукидид, Цезар, Ливий и др...обади се.

   Изтриване
  8. Ами тогава името славяни трябва да е засвидетелствувано и сред други автори, не гръцки и не латински. Дори арабите ги зоват сакалиби - били бунтовниците, част от армията на арабите срещу Византия. Да не би да е имало славяни и в Близкия изток?
   И сякаш стигаме до въпроса за яйцето и кокошката - славяните етнос ли са, който стои в основата на западните думи за роб, или пък са роби, които са дали име на етнос?
   В крайна сметка съм съгласен, че това определение се е отнасяло само за гетите-готи, и то само за тези , които са били подчинени на източната империя. Но не виждам защо този въпрос, който не е от първостепенна важност за нашето истинско минало, да пречи на едно единение в името на каузата, на която служите?

   Изтриване
  9. Славяните в Мала Азия са де факто депортирани траки. Те пазят границата на РИ поне до 11 век, но понеже стават прекалено силни, римските императори започват депортации на това население обратно към Европа - грешка, за която ще заплатят прекалено скъпо.

   Славяните не може да са роби защото робите нямат свои царе :) Добрита, Мизок, Пирагаст и др. са описани като славянски царе. Самите славяни са наречени етнос.

   По времето на Прокопий, Йордан и Псевдоцезарей не е съществувала дума склавос със смисъл роб. Това значение е дадено по-късно, с цел да се унижат славяните.

   Нито Цезар, нито Ливий, нито Херодот, Страбон, Павзаний и т.н. не познават дума склавос със значение роб. Тази дума не присъства в старогръцките и старолатински речници.

   Изтриване
  10. Ако славяни бе изконна дума за роб, то тя щеше да се изписва по идентичен начин, а де факто вариациите са много - Σκλαβοι, Σθλαβος, Σκλαβηνοι, Σκλαβινοι, Σθλοβηνοι.

   Римляни и гърци не само не могат да запишат името славяни, те срещат трудности и с имената Ви-сла, Пре-слав, Свето-слав. Там също има епентично К, или епентично Т - Viscla, Vistla, Περεσθλαβα, Σβηνθοστλαβος.

   Въпросът със славяните е важен защото нашата азбука е наречена славянска азбука - Σθλοβενικα γραμματα, а де факто писмеността е създадена само на територията на България и само за българи. Даже диалектът за, който е създавана ранната ни азбука не е солунския, а някой от родопските.

   Ето това трябва да се знае, а също и почти неизвестния факт, че старите славяни са гетите, които пък говорят същия език, който говорят и мизите наречени българи. Приеме ли се това ще стане ясно, че старите българи никога не са губили древната си реч и не са азиатски нашественици, а местен народ.

   Поради това, че гетите -славяни са причинили най-много главоболия на Римската Империя, то те стават и най-известни. По тяхно име са наречени славяни венедите - дедите на словените, словаците, поляците, руснаците. Древните земи на Словения и Словакия са познати като Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк, а Русия все още бива наричана Веная от финландците.

   Тези важни подробности не са известни на повечето хора и поради това те свързват името славяни с руснаци и поляци, макар тези народи да са потомци не на славяните, а на венетите.

   Никой не може да стигне до правилен извод, ако не разполага с пълната информация.

   Изтриване

  11. "Славяните в Мала Азия са де факто депортирани траки. " Траки са и славяните, чиито земи България след 681 година, а и преди това, иска да присъедини към държавните територии.

   "Славяните не може да са роби защото робите нямат свои царе" Може би са били васални към РИ в определен период от царуванията си тия владетели, а впоследствие ромеите, типично по гръцки, да са ги изкарали едва ли не някакви роби. Защо иначе нямаме склави на север от Дунав, а само в рамките на ИРИ?

   Имате ли доказателства, че това "склавос със смисъл роб" е със "значение дадено по-късно, с цел да се унижат славяните"? Кога се използва за пръв път в такъв смисъл?

   "Тази дума не присъства в старогръцките и старолатински речници." Тук не мога да споря с Вас, защото не съм проверявал старогръцки и старолатински речници.

   Русия, която се води славянска държава, бе хвърлена в смут и недоумение, когато разбра това:
   "СПОРНОТО СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО"
   От новите генетични изследвания в Русия, резултата е, че руснаците не са славяни. Изследването предизвиква широка дискусия в Русия:
   Спорное славянское единство
   Михаил Голденков, 2006

   Три богатыря - худ. В. Васнецов
   Первое масштабное исследование генофонда русской нации, которое проводилось самыми передовыми методами ДНК-анализа, с изучением антропологии, традиций, имен и языка. Сенсация получилась невероятная – русские вовсе не восточные славяне, как и не славяне вообще. Их родными братьями по крови являются финны Финляндии, эстонцы, мордвины и карелы.
   Между русскими и татарами также небольшой разнос
   /Под "татари" в Русия се имат предвид волжките българи - очевадно бял народ в Североизточна Европа, под руско владичество от 16-17 век. Генетиката потвърждава известните думи на Лев Гумильов: "Всеки втори руснак е потомък на покръстен татарин". Известно е и че голяма част от руските дворянски фамилии са с произход от аристокрацията на Волжка България./
   Братьями-славянами оказались лишь, русские Смоленской, Брянской и Курской областей, белорусы и поляки. В меньшей степени словаки и чехи. И все на этом. Даже украинцы не попали в этот ряд! Как выснилось, вся Восточная Украина - это такие же славянофицированные, как и русские финно-угры (мордовско-москельские племена), а запад Украины оказался родственный тюркам. Не смотря на то, что в Украине присутствует значимая славянская составная, она не превышает остготскую (восточно-шведскую, ибо готы еще с 4 века жили на территориях Украины и Беларуси) и куда-как меньше тюркско-финской. Основная же масса западных украинцев – это русифицированные потомки сарматов.
   придется переписывать практически всю историю России, которая в нынешней редакции является ложью и пропагандой от начала до конца.
   Теперь все эти войны России с поляками и литовцами должны будут представлены в истинном свете, как войны финно-угорской Московии (которая еще пока не называлась ни Русью, ни Россией) с Русью, русским государством Великое Княжество Литовское
   Получается, что из восточных славян остались одни беларусы? Х-м. Но термин восточные славяне вообще не верен, ибо никогда не было восточных славян, как и не было западных, северных или южных.
   /Изследването е доволно объркано - както са объркани от панславизма и пантюркизма понятията за народи и етноси. Русия попада в капана на лъжите на собствената си двувековна наука.
   "Славяни" могат да бъдат всички или никой. Славянинът е като "европееца" и като "съветския човек". Или като "Летящия холандец". Днес може да бъде един, утре - друг. Според политическата поръчка./

   Изтриване
  12. Траките траки ли са били или пеласги/пелгари? Гяурите гяури ли са били или християни? Славяните славяни ли са били или гети/хуни/ българи? Вие сам казвате, че славяните са другото име на гетите. Тоест отделен обособен етнос славяни няма, според Вас? Къде е противоречието тогава? Ами няма такова...
   Ето и това: "Както видяхме, древните гърци, византийците и латинците от VI-VIII в. наричат южните протославяни не "словене, славяни", а "склави, склавини", а заетите от тях земи "склавинии". И на това обаче се намира обяснение. Според М. А. Голубцов "склави" произлиза от "ранното самоназвание славяни", което гърците, византийците и латините заимствали, като вмъкнали едно "К" в първата сричка. Появата на това вмъкнато "К" се обяснява твърде изкуствено. Забелязано е, че в речника от оригинални древногръцки думи липсват такива, които да започват с началното съчетание "СЛ-". Според авторите на горната хипотеза, водени от съображения за езиково удобство, гърците трябва да са вмъкнали звука “К”, получавайки SKLAVOI, SKLABOI. Промяната sl- > skl– е предположена най-напред от [A. Meillet, MSL 12, 22]. Според този автор, новообразуваната в средногръцкия език дума Σκλαβοι е заета в латински – slavus, мн. ч. slavi и арабски - saklab, siklab(a), мн. ч. sikalibet. От арабски е заета в турски – isklavun. От народния латински е заета в албански – shka, румънски schei, от където в тайния зидарски говор в Брацигово (Родопите), шкиян „човек, българин”; в тайния грънчарски говор в Прищина ckavac „човек, сърбин” и др. [Skok 3, 283].
   Тази хипотеза обаче страда от сериозни противоречия. Не е ясно защо гърците трябва да вмъкват именно звука “К” в думата “слово”, а не някакъв друг звук, например гласен звук. Например, имайки за модел гръцките думи ТЕСАЛОНИКИ, ТЕСАЛИЯ, "словене" би могло да се трансформира в "селовени" ? Има и други фонетични начини да се разреши неудобното за гърците начално "СЛ-". Средновековното гръцко название на съвременния български град Сливен е Стилвнос. С течение на времето названието Стилвнос се променя: Истилифунос, Савулен, Силимно, Сливно, Ислимие, Сливен. Вижда се, че най-ранното название Стилвнос е много по-сложно от по-късните, които се получават по пътя на опростяването и отпадането на съгласни от него. Защо тогава при названието "славяни-склави" да бъде обратно, по-късното "склави" да бъде по-сложно от началното "славяни" ? Освен това, защо "СКЛ-" да е по-удобно от "СЛ-"? Защо изобщо е необходимо да се гърцизира чуждата дума "словене" до гръцката "склави"? Защо римските автори, които самостоятелно познават протославяните, също трябва да вмъкват "К" по "гръцки" образец, когато от гледна точка на латинския език това изобщо не е необходимо? Ясно е, че извеждането на "склав" от "слав" на гръцка почва е твърде изкуствено и нереално. Независимо от тези недостатъци обаче, това обяснение влиза в литературата [Советская историческая энциклопедия. М., 1969, т. 12, с. 957] и се изучава масово."
   А възможно ли е това обяснение? " Византийското название на южните протославяни - SKLABOI не произлиза от старобългарския църковно-литературен термин СЛОВЕНЕ, а от самоназванието СКОЛОТИ на царските скити."

   И за да не цитирам постоянно някой какво е казал: http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=16&t=31&start=40
   Попаднах на интересна дискусия в този форум.
   Поздрави от Любомир Лозанов!

   Изтриване
  13. Казвате - Тази хипотеза обаче страда от сериозни противоречия. Не е ясно защо гърците трябва да вмъкват именно звука “К” в думата “слово”, а не някакъв друг звук, например гласен звук.

   Добре, намерете една единствена дума с комбинация СЛ в старогръцки и старолатински речник...и чак тогава говорете за изкуствено и нереално :)

   Прочее, във форума, който предлагате не съм срещнал нито един подготвен човек, нито един...

   Изтриване
  14. Г-н Лозанов, не е зле преди да започнете дискусия да се запознаете добре с темата. Вие казвате - Имате ли доказателства, че това "склавос със смисъл роб" е със "значение дадено по-късно, с цел да се унижат славяните"? Кога се използва за пръв път в такъв смисъл?

   Нали точно това обясних - в работите на Цезар, Страбон, Ливий, Тукидид, Херодот, Павзаний ...няма дума склавос със значение роб. Самата вариация - склави, склавени, стлави, склауи показва, че не се касае за дума от гръцки, или латински език, а за етноним. Когато се пише за славяните се употребява думата етнос.

   Σκλαβηνῶν ἔθνος- Menander Protektor, Hist. ed. Bonn. S. 327

   τῶν Σκλαυινών ἐθνῶν - Theophanes, Chron. (ed. de Boor) I S. 456

   τὰ ἔθνη τῶν Σκλάβων - Arriani Tactica et Mauricii Artis militaris libri duodecim, ed. Scheffer, Upsaliae, 1669

   Запознат ли сте с тези сведения?

   Вие питате - Защо иначе нямаме склави на север от Дунав, а само в рамките на ИРИ?
   Е как да няма, точно на север от Дунава са земите им:

   - изворите на Висла, там където е гетския град Сети-дава са на север от Дунава и извън границите на ИРИ
   - Днестър - там където живеят тирагетите е на север от Дунава и извън границите на ИРИ
   - Прокопий е пределно ясен, че славяните обитават земите на север от Дунава, недалеч от бреговете на реката.

   Склавите, или по-точно славяните се считат за нашественици в Римската Империя, иначе нямаше да бъдат наричани варвари. През 6 век жителите на земите на юг от Дунава имат статут на римски граждани.

   Не търсете знания по форуми, а в специализирана литература. Проверявайте сам и ще се уверите, че повечето от участниците в споменатия от Вас форум не са чели нищо сами, а се доверили на думите на някого...Това е най-сигурния начин да сбъркаш.

   Изтриване
  15. Ами аз не твърдя нищо, г-н Серафимов, просто задавам въпроси, предизвиквайки вашата реакция. :Д Както виждате, аз не изразявам никъде категоричност, защото категоричността по даден въпрос е най-лесният начин да сбъркаш в преценката. Аз винаги проверявам всичко, питам най-абсурдни въпроси, щом се налага, не се доверявам на никого и си вадя заключенията. А това, откъде си търся аз знания, не го мислете - то си е моя грижа. :)
   Е, какъв е извода тогава? Имало ли е отделен етнос славяни или не? Отделен, смисъл, от гети/готите.... Не, не е имало отделен етнос. Славяните са просто едно от многото наименувания на местните балкански народи. Г-н Пламен Пасков това мисли. Аз също. Имаме ли противоречия с вас? Аз не виждам. А вие? :)

   Изтриване
  16. Да, старите славяни са един от древните балкански народи. Доколкото съм запознат с тезата на г-н Пасков, според него славяните са измислица от времето на Руската Империя...но знае ли човек, може и да не съм разбрал правилно :)

   Изтриване
  17. Не измислица от времето на руската империя, а измислица още на хърватски "историци", по-късно възприета от Русия... Да, не сте разбрал правилно. :) Но аз останах с впечатлението, че вие смятате, че славяни и склави са едно и също. Ако това е така, ако склавите са местен народ, то значи и славяните са. Г-н Пасков смята, че именно от тези склави е "изфабрикувано" славянството. Тоест от местния стар народ, какъвто е според вас "склавянския", е излязла идеята за славянството като огромен и широкомащабен етнос. А слаквите са едно от многото наименувания, независимо етнически или социални, на местните балкански народи. И отново нямаме противоречия, освен онези, които Вие виждате. Или създавате, по-точно.
   Не знам защо реагирате така, аз нямам никакви лоши намерения към Вас и уважавам делото Ви. Може би задавам прекалено много въпроси, може би въпросите ми Ви се струват нелепи, от гледна точка на Вашия светоглед, котиран на високата кула на високомерието, която познанията са Ви дали. Аз съм прос' човек :Д и имам нужда от повечко разяснения, при все че не съм отделил 20 години да изследвам българския произход. Очевидно не Ви харесват моите предложения за съвместна работа с други подобни изследователи. Смятате, че това дело си е лично Ваше, може би, не знам... Или пък смятате, че само Вие държите пътя на истината... че само Вие сте обективен и "неплатен", както е модерно да се казва...
   И все пак, продължавайте в същия дух! Историята ни има нужда от ревизия!
   С уважение, Любомир Лозанов!

   Изтриване
  18. Г-н Лозанов, аз никога не съм твърдял, че хората говорещи днес славянски езици произлизат от народът наречен склави, или славяни.

   Според сведенията, с които разполагам склави, славяни са гетите. Едно, че обитават земите на старите гети, друго, че титлите им, имената им, а обичаите са тракийски. Тацит и Птолемей описват венетите, но не споменават за обичая съпругата да се жертва в гроба на мъжа си - ритуал типичен за траки, склави-славяни и арийци.

   По-късно Карл Велики се пита - Как е възможно хора, които говорят почти идентични езици да се различават толкова много по облекло и обичаи. ...Става дума за сравнение на балканските славяни...и венетите, които по времето на Карл Велики също са наречени славяни поради езиковата прилика с последните.

   Не разбирам защо е толкова трудно да се разбере, че склави, склавени е само чуждото предаване на слави, славени. Обясних за епентичното К и епентичното Т, дадох примери за същия епентизъм с Висла-Вискла-Вистла, Преслав-Перествава, Светослав-Светностлаус.

   Не съм казвал, че не ми допада работата с други хора, които милеят за България. За да могат обаче двама, или повече човека да работят заедно, те трябва да имат съгласие по основните въпроси. Точно по един от най-важните въпроси за разбирането на българската история, аз все още не мога да се разбера с г-н Пасков.

   Представил съм своите аргументи, но те не бяха приети...какво друго мога да направя? Аз съм готов да приема чужда теория, а и да призная грешките си, правил съм го публично няколко пъти. За да си призная грешката обаче, някой трябва да ми представи солидни аргументи, повече от моите, иначе не става.

   Въпросите Ви не са нелепи, дори професори се оплитат като петле в калчища по въпроса със славяните. Няма тема, която така жестоко да е забатачена и манипулирана. Трудно е човек да се оттърве от клишетата, много трудно.   Изтриване
  19. В случая аз съм длъжен да приема вашите доводи, тъй като Вие представяте по-убедителните доводи. :)

   Изтриване
  20. Не сте длъжен изобщо да приемате моите доводи. Хубаво би било, ако проверите това, което казвам, аз съм готов да ви предоставя и допълнтелни данни. Проверявайте, сравнявайте сам и чак тогава решавайте чии доводи ще приемете.

   Изтриване
 6. Като показваш снимки на керамика от черноморските степи – Украйна и Румъния, да беше показал и на такава от България. Или трябва да ни е достатъчно твърдението ти, че на юг от река Дунав керамиката е същата. За рисунката на тракийски и български орнаменти какво да ти кажа – изключително несериозно! Покажи снимки, не нечии рисунчици. Ясно е, че ползваш илюстрациите за пълнеж, защото не ти достига текст, но все пак... Претендираш, че си сериозен автор на ''истинската история.'' Не си измисляй.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А ти защо не провери, не е чак толкова трудно:

   http://www.amvarna.com/images/intext/Keramika_Suvorovo.jpg

   http://www.amvarna.com/images/intext/Keramika_VEN2.jpg

   http://www.amvarna.com/images/intext/729_12.jpg

   http://www.omda.bg/uploaded_files/pics/articles/thumbs/t_2600.jpg

   http://www.omda.bg/uploaded_files/pics/articles/thumbs/t_2800.jpg

   Изтриване
 7. Златна жрица край Свещари

  Уникално златно съкровище изровиха археолозите в Свещари. Екипът на проф. Диана Гергова откри тракийска гробница от епохата на гетските царе. Става дума за ритуално погребение, най-вероятно на жена жрица, убедени са археолозите.

  "До момента сме извадили около 200 ювелирни предмета от златната находка.

  В пръстта, която е прибрана за пресяване и изследване в лабораторни условия, лежат още много златни късчета. Открили сме и нишката, на която са били нанизани мънистените зрънца", обясни проф. Гергова.

  Около останките на жрицата са намерени и магически предмети, свързани с ритуалната й служба в чест на три божества.

  Златната дама е била положена заедно с мъж войн
  „Монитор"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да е точно обратното - благородник погребан заедно със своята съпруга. За такъв обичай споделя Херодот.

   Изтриване
 8. Здравейте!
  Можете ли да напишете нещо повече за драконите, рептилите и прочие и за тяхната връзка с нашия народ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понеже няма ясни свидетелства за значението на змиите в културата на траките, то всички тълкувания биха били до голяма степен спекулация. Върху плочите от Летнишкото съкровище са изобразени както змии, така и дракони, като ролята им е положителна. Те вземат участие в свещената сватба и т.н.

   От друга страна едно от имената на върховното божество на дедите ни е Зум-удренос, т.е. змиеубиецът, този, който удря змиите.

   Дали се касае за две течения в тракийската религия, или пък просто някои аспекти от нея не са ни ясни е трудно да се каже.

   Изтриване
 9. Sparo Tok4e, po4va6 da se iz4erpva6 ot kum izmislici. Use6ta6 li? Ne samo, 4e ne ti spori v nAukata, no i v grupite, koito obikalq6 te rejat na sitno. Ne6to ne ti raboti proekta ''istinska istoriq.'' Normalno...sled kato ne si istorik, a laik. I pove4e usmivki, 4e i usmivkite ti se zagubiha. Nqma li radost v istori4arskoto ti bitie?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трогнат съм, че така си се загрижил за мен. Не се притеснявай, няма нужда, имам още доста материали, които ще представя :)

   Изтриване
  2. Анонимен19 октомври 2014 г., 11:39
   Анонимчо хвани се да прочереш Грътски класици …! +Историята на Рим…! Гарантирам че ще ти се отворят малко очите….!
   А фактите който СПАРАТОК ни показва са написани ……И да отричаш….е като да отречеш че днес слънцето не изгря….! Само малко създание - ( Духовно джудже ) може да подхожда аргументите си като теб….! А ако сакаш яви се …ШоПе да те научи на история……..! Гюбре анономно….!

   Изтриване
  3. Павле защо не триеш тези анономни боклуци …………..? Вредни дразнители… майката !

   Изтриване
  4. Владо, нека си начешат крастата, пък дано се поуспокоят и им дойде ума в главата.

   Изтриване
 10. ирена янчева6 юни 2016 г., 14:01

  Здравей, Павле ! Благодарности за силната статия, особено за споделените научни становища на учените Петър Боев, Славчо Чолаков и д - р Методи Попов ! За мен ключовата дума е непрекъсваемост и приемственост в живота на Балканите, Пред-Карпатието, Черноморските степи и Мала Азия - ние сме местен европеиден народ още от 7 - то хил. пр. Христа. Павле, бих искала да узная от къде се базира снимката / графиката на женския традиционен костюм от Бронзовата епоха на Траките - може би каменен релеф, стенопис или скулптура ? Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване