10.06.2015 г.

ЕГИПЕТ И ТРАКИТЕ


Магията на Стария Египет е очаровала много хора. Монументалните храмове, статуи, красивите стенописи и невероятни бижута спират дъха на всеки човек. Виждайки пирамидите ние занемяваме от удивление пред тяхното величие. Историите на Хачепсут, Ехнатон, Тутанкамон, Рамзес Велики и др.с право предизвикват възхищение. Египет е една друга вселена, в това спор няма.


                                                                                    http://www.mummies2pyramids.info/images/edward-poynter-lion-god.jpg


                                            http://www.ancient-wisdom.co.uk/Images/countries/Egyptian%20pics/ancient-egypt-karnak.jpg

Колкото и уникална да е тази страна, нейната ранна култура е посята от чуждо население. Импулсът в развитието е донесен отвън. Не става дума да идване на шепа художници, каменоделци и златари от друга земя, а за вековно властване на хора, които нямат нищо общо с коренното население. Докато местните са били с тъмна кожа, черна, къдрава коса и нисък ръст, то владетелите на първите три династии са едри мъже със светла кожа, руса, рижа и кестенява коса. Не случайно най-ранната мумия носи прякора Джинджър – Рижия.
                    Рамзес Велики също е бил с русо-рижа коса

Странно е, че нито в училище, нито в университетите се преподава това. То не е спекулация, а отдавна установен факт. За присъствие на хора със светла кожа и коса в древния Египет са писали Енгелбах, Дери, Емъри и др. Не става дума за нова информация, а за публикации от преди половин век. Д. Дери смята, че индивидите представляващи благородническата прослойка са били малцинство, но превъзхождащи местното население по отношение на знания и умения. Тези качества са им позволили да наложат своята власт и да я задържат няколко века:

It is also very suggestive of the presence of a dominant race, perhaps relatively few in numbers but greatly exceeding the original inhabitants in intelligence; a race which brought into Egypt the knowledge of building in stone, of sculpture, painting, reliefs, and above all writing; hence the enormous jump from the primitive Predynastic Egyptian to the advanced civilization of the Old Empire.”

Тук идва най-важния въпрос – Ако най-ранните господари на Египет не са от Африка, то какъв е произходът им? Нито Дери, нито Емъри, или пък Енгелбах не ни дават точен отговор. Ясно е, че се касае за европеиди, направени са и краниметрични замервания, но въпреки това не е уточнено към кой народ можем да причислим първите фараони, хората, без които Египет никога нямаше да се превърне в чудото, което познаваме.

Индикация ни дава генетичния коктейл на коптите- потомците на старите египтяни. Сред тях се срещат маркерите J2, R1a, R1b, но най-интересен е EV-13, който при нас българите засяга около 17% от населението. Хаплогрупата Е е твърде рядка в Европа, наблюдава се известна концентрация в Британия, но присъствието там се отдава на идване на балканско население по времето на Римската Империя. Става дума за траки, които са били на служба в римските легиони стационирани в днешните Англия и Уелс.

Присъствието на четири общи хаплогрупи в генетичния облик на копти и българи е нещо забележително, но въпреки това не може да ни послужи като доказателство за това, че траки, наречени в по-късни времена българи са създали ранната египетска култура.

Изключително трудно е да се установи дали J2, R1a, R1b и EV-13 са попаднали в Египет преди 5000 години, или пък както е с хаплогрупата Е в Британия, едва по времето на римската доминация. Все пак губернатор на Египет и Либия по времето на Константин Велики е тракиец с име Реметалк (В.Бешевлиев, Проучвания...). Няколко века по-рано Павзаний съобщава за значително количество тракийски и галски колонисти в Египет. 

За да разрешим загадката трябва да потърсим помощ от археологията. Сред ранната египетска керамика срещаме няколко особени вида съдове, които в по-късни времена не са познати на египетското население. На първо място е така наречената шнурова керамика. Името й идва от това, че като украса на съдовете са използвани ивици имитиращи шнур, въже. Този тип украса се среща в нашите земи през 6-5 хил.пр. Христа, докато в Египет се появава през 4-3 хил. пр. Христа.Друг тип особена керамика е така наречената Black topped pottery. Горната част на съда е черна, а останалата част е червеникава. Такава керамика има по нашите земи около две хилядолетия по-рано, среща се също и в Трансилвания в приблизително същия период.

Третият тип керамика е украсен с триъгълничета изпълнени със щрихи. Несъмнено този орнамент е тракийски, присъствието му в нашите земи е поне 7000 години. Използва се дори и ново време в украса на носии, съндъци и т.н.

Освен керамиката и типичните за дедите ни орнаменти има и други неща, които свързват ранния Египет с Балканите. По керамиката от първите три дианстии са открити знаци, чийто произход още не е установен. Ясно е, че не са йероглифи, смята се, че са нещо като маркировки на грънчарските работилници, или пък на майсторите изработили съдовете.

Интересното в случая е това, че голям брой от този знаци присъства около 2000 години по-рано на Балканите. Това е така наречената Дунавска, или Староевропейска писменост. Още по-интересно е това, че известен брой знаци имат съвсем ясни успоредици със старобългарските руни от Плиска и Преслав.


Докато в Египет мистериозните знаци изчезват от употреба след Първия Преходен Период – краят на трето хилядолетие преди Христа (2170-2040 пр. Христа), у нас традицията продължава чак до Средновековието, а дори и в по-ново време както виждаме от знаците на българския рабош.Налице са още доказателства за влиянието на стари балканци върху населението на Египет. Касае се за общи, или близки думи. Понеже езиците са от съвсем различен произход, то успоредиците не могат да се обяснят с някакъв общ корен от далечното минало. Единственото логично тълкуване на факта е тракийското влияние върху старите египтяни.

СТАРОЕГИПЕТСКИ  - БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ

АТЕФ   -*АТЬКЪ (баща)           – FATHER
АН -       -*АНЪ, ОНА (той, тя)   HE, SHE
БХА        -БЕЖАТИ (бягам)      - TO RUN
БЕС        -ВЕСТИ                        - TRANPOSRT, BRING, CARRY
ВСТ        -ВЬСЪ (селище)           - SETTLEMENT, VILLAGE
ДР           -ДВОР                            - ENCLOSURE, YARD
ИИ -        -ИТИ (идвам)               - TO COME
КЕС        -КОСТ                            - BONE
МСТИ    - МЪСТ                           -REVЕNGE, WRATH
ПТ          - ПИТА(хляб)                -BREAD
ПРИ        - ПРАВО                        - FORTH
РУТ         -РЪТЪ (уста, отвор) – MOUTH, OPEING
РУХ        -РЪСТ                           - GROW, HEIGHT
РК           -РОКЪ ( време)            - TIME
САЧ        -СЕКА                          - CUT
СЕПТ      -ШИП                           - THORN  
САМТ     -СЪМВАНЕ                - MORNING
СУ           -СЪ (този, това)         - THIS
СВИ         -СВЕТЛИНА               -LIGHT
СБТ          -СОБА (стая)              - ROOM, CHAMBRE
ТА            -ТА ( тази, това)          -THIS, THAT
ТУ            -ТЪ ( това)                    -THIS, THAT
ХР            -ГОРЕ                            -ABOVE, ON

Общите неща между  египтяните и траките наречени още българи не свършват с езика, керамиката, орнаментите, особените знаци и ранните обзерватории. Може да се добави още нещо. Някои от нашите учени знаят много добре, че изкуствената черепна деформация на старите българи се практикува на наша територия от времето на Неолита. Известно е също, че този обичай е практикуван от египетската благородническа класа, но когато това бе открито, определени безсъвестни изследователи обявиха общият за българи и египетяни обичай за рядка болест, навярно, за да може да се скрие връзката с Тракия.

Освен Робърт Бовал има и други учени, които смятат, че в далечното минало е имало миграции на европейци в Северна Африка и по-точно Египет. Проф. Ян Бест и Сибила фон Реден и др. смятат, че хората от така наречената Курганска култура са стигнали дори до Египет. Тази култура принадлежи на хората, които в исторически времена ще бъдат наречени скити, траки, а по-късно и българи. Името идва от курган-надгробна могила, която е служела като паметник на древните благородници от средите на дедите ни. Де факто могилите са само един регионален вариант на египетските пирамиди, а и са по-стари от тях.


Карта на   


В различни региони се вдигат паметници с различни материали. В Египет най-подходящ е варовика, той е мек и лесен за рязане, а и друга обработка. У нас се срещат предимно гранит и базалт, а това са едни от най-твърдите материали. Поради тази причина могилите на древните ни владетели не са правени изцяло от камък, а са се използвали предимно пръст и глина.

Мигрирайки в Египет в дълбока древност, малка част от дедите ни успява да наложи своята власт над местното население. На предците ни се е гледало като на божества, свръхестествени същества притежаващи невероятни умения. Благодарение на донесените знания Египет получава силен импулс в развитието си. Прескочени са няколко хилядолетия развитие и страната на пирамидите става дори център на култура. Поради това, че предците ни колонизирали Египет са били малко на брой, те са асимилирани в продължение на няколко века, но не и преди да оставят следи в езика и културата.

Възможно е част от дедите ни да са се завърнали по родните си места след време.Това би обяснило присъствието на масивния крилат слънчев диск, който бе открит у нас край Тополовград преди около 40 години.
                                                                         http://godsun.thracica.com/userfiles/image/00_Disc-PALEOKASTRO-1-s.jpg

                                         http://godsun.thracica.com/article/krilat-slanchev-disk

Връзка с Египет срещаме и в Перперек. Разказвайки за това забележително място Таня Тодорова споделя следното: “Върху олтарите древните траки са правели огнени ритуали. В средата на второто хилядолетие такива култове са били практикувани в Египет по времето на фараона Ехнатон, и в Мала Азия - в Крит и в Хетската държава.”


Перперек, познат и като Перперикон е доста по-стар от други свещени места в Египет, а и Шумер. Ето какво казва Красимир Ангелов: “Перперикон е едно от малкото места в света, в което е кипял живот над 9000 години. Върхът, на който е изграден, има една особеност - карстов извор на най-високата точка. Вероятно това е една от причините той да се превърне в култово място.

Първите следи от култова дейност са от шестото хилядолетие преди новата ера. Хиляда години по-късно, когато в Месопотамия и Египет се създават първите градове, на Перперикон вече има изградени храмове и кипи живот.”
http://iskoni.com/new/wp-content/uploads/2012/01/Kardvali_9.jpg

Днес на доста сънародници е трудно да си преставят, че предците ни са създатели на цивилизации, че са били боготворени от много други народи. Какво да се прави, никой възход не е вечен. Нека не забравяме обаче и това – Шумер, Вавилон, Хетското и Митанско царство също са били богати могъщи и също са оказали влияние върху Египет, но къде са днес шумерите, вавилонците, хетите и митаните...Няма ги, само споменът за тях е жив. Потомците на страховитите асирийци каращи целия Ориент да трепери, днес са угнетено население в Турция и Ирак. Даровитите етруски и турдетани са асимилирани преди две хилядолетия, но нас ни има.

Докато други падаха в праха и потъваха в забрава, нашите деди се изправяха след всяко падение. Докато други губеха душата и културата си, предците ни успяха да запазят езика и културата си, чиито корени се крият в дълбините на времето. Както каза проф. Лихачов, ние българите сме последните оцелели от древните носители на култура и поради това трябва да се направи всичко възможно да бъдем запазени.

Ние ще се запазим дори и без чужда помощ защото нашия най-голям талант е способността ни да се възраждаме. Гние и изчезва порочното и слабото, но ние сме народ на светлината. Благородството ни не е изчезнало дори и след петте века зверски геноцид. Това, че има сила в мишците и решителност в сърцата ни сме доказвали многократно.

Днес когато дрипавата завеса на лъжите се къса и пада на мръсни парцали, ние вече можем да видим истинския си облик, можем да следваме истинския си път. Подадем ли си отново ръце, нищо не може да ни спре.


132 коментара:

 1. "Туй е тракийският народ, „най-многочисленият след индийците“, както се изразява Херодот, бащата на историята. С тая книга ние искаме да го възкресим и накараме да разкаже сам подвизите си. Той е свидетел на раждането на Египет и Халдея; той им е помагал да проходят, да растат, да се цивилизоват. Той даде религия и църковен език на Персия, на Туркистан и Индия; той основа Рим и създаде величието му; той научи финикияните да подражават индустрията му; той покори всички познати тогава страни с разселването си и асимилацията, и най-после, той обедини цивилизациите, тури на първо място братството на народите и храма на науките.

  И този народ няма история!

  Ето – ние му я даваме.” Проф. Н. Йонков-Владикин, 1911г."

  Точно това ти харесвам,че не се предаваш!!!Пряко,масивната стена от недоверие,съмнениея,нихилизъм,дори-омраза,която те заобикаля от всички страни!!Такава е съдбата на всички следовници на Прометея,на всички,които се борят за тържеството на Правдата и Истината!Прекланям се пред несломимата ти Вяра в българското бъдеще!С хора като теб,победата на Истината над Злото и Лъжата,е неизбежна!!!Успех в тежката борба,никога не се разколебавай и бъди винаги такъв,какъвто си сега,БЪЛГАРИНО!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Омраза -да, съмнения - често. Но недоверие едва ли. Който мисли, колкото и да се съмнява, може сам да си направи изводите. Така че към Павел ( и изобщо към автохтонната теория) има само два подхода - или доверие или омраза.
   Прави му чест на Павел че не спира с просветителството.
   Вече само промити мозъци без никаква аргументация поддържат мухлясалите лъжи за туранци, монголци и прочие азиатщина
   Поздрави на всички с новите ДНК изследвания на БАН на протобългарските погребения, които доказаха че българите и тогава и сега са е в р о п е й ц и
   Митко Димитров

   Изтриване
  2. Хубаво го е казал Никола Йонков-Владикин! Имали сме и писана история, но тя е подложена на фанатично издирване и унищожаване от враговете на народа ни.

   Днес имаме шанса да пренапишем историята си, този шанс не бива да пропускаме. Това, че отрочетата на старата номенклатура ме пръскат с кал и клеветят само показва, че съм на прав път. Злобее се не срещу този, който говори глупости, а срещу този, който казва неудобна истина.

   Изтриване
  3. samo naprede i predavaite na pokoleniqta . radvam se 4evi ima i neka bog da bade s vas . istinata shte shte prebade . za jalost togava moje i da nqma balgariq kato darjava

   Изтриване
  4. Май трябва да напомня, че българските думи в английския език се дължат не толкова на "траките" (т.е. българите), дошли по времето на Римската империя там. През 5-ти век преди новата ера келтите окончателно си заминават от Балканите. Те са едно от нашите племена, дори сега, след толкова години руните им са същите като нашите, както и танците. От тях произлизат много съвременни народи - ирландци, шотландци, уелсци, французи и др. И разбира се, голяма част от англичаните и американците имат келтска кръв във вените си. Дори всеизвестните "келтски" празници като "Вси светии" и старите (Самхейн и др.) всъщност са много стари наши празници от Балканите, но тук са вече почти забравени, заради смесването им с християнството - много лоша традиция впрочем...
   По подобен начин стоят и нещата с Римската империя и латинския език. Мога да дам примери с хиляди латински думи, произлизащи от нашия език, заради цар Еней, който е реалния основател на Римската империя, по-точно на това, което по-късно е станала негова империя. А сегашните велики сили се смятат за преки потомци на Римската империя по всякакви линии - закони, езикови заемки и дори пряко родство с римските династични линии (и от източната, и от западната Римска империя).
   Ето това обяснява част от опитите да ни затрият като език, народ и държава. А и факта, че сме може би най-древния народ, имал огромна империя в продължение на хилядолетия, който още съществува, въпреки всички лъжи на официалната история и опитите да ни затрият.

   Изтриване
 2. Г-н Серафимов,

  Благодаря за окрилящата статия. От нея става ясно, че сме необикновен, богато надарен народ. Вече знаем, че живеем в земи, където изобщо се е зародило човечеството, но и където е била силата на нанесения световен потоп някъде около 2348 год. пр.Хр.
  Как бихте коментирали тази природна стихия в контекста на това, че сме наречени „нацията на духа“, „древните носители на култура“ и „народ на светлината“. Има ли някаква връзка във всичко това или е просто една случайност ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че е имало потоп в басейна на Черно Море за мен е без съмнение. Напълно логично е също това бедствие да е послужило като катализатор за миграциите на дедите ни.

   Изтриване
  2. Уважаеми Г-н Серафимов,

   Много Ви благодаря за краткия, но съдържателен отговор!
   За съжаление обаче той разкрива противоречия, на които не мога да си отговоря. Библията казва, че потопът е станал преди 4363 години и че са го преживели САМО 8 човека – семейството на Ной. Вие ГОВОРИТЕ, че той „е послужил като катализатор за миграцията на ДЕДИТЕ НИ !“
   Вярно е, че се говори за поселения в нашите зами отпреди 8 до 10 хилядолетия. Второто противоречие е: след като дедите ни са били толкова извисени във всяко едно отношение, защо Библията твърди за човеците преди потопа точно обратното ?

   Тези въпроси не хвърлят ни най- малка сянка на съмнение върху произхода ни от най-старото население на Балканите! Но, ако искаме да бъдем перфектни, тябва да признаем, че горните противоречия ни поставят в положението на ревизионисти спрямо Библията! В такъв случай или трябва да коригираме Библията, или самите себе си!

   Изтриване
  3. Бибията не може да се изпозва като исторически документ, а само като допънителна информация, нищо повече.

   Прототипът на Ной е шумерския Утнапищим от епоса за Гилгамеш. Част от мойсеевите закони съотвестват на доста по-ранните закони на Хамураби.

   Не смятам, че библията трябва да се коригира, просто не трябва да забравяме, че тя е религиозно четиво, а историята от друга страна е наука, която борави с факти и доказателства. Тези неща не се изискват от религията.

   Изтриване
  4. Хей, Анонимний, сериозно ли питаш това тук? Омръзна ми от провокации. Добре, че Павел е обръгнал и реагира вече като истинкски дипломат. ТУК НЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ЕЗОТЕРИКА, РЕЛИГИЯ, ИЗВЪНЗЕМНИ, ЯСНОВИДСТВО, ЖИТНИ КРЪГОВЕ, ХОМЕОПАТИЯ, МАСОНИ, ИНТРИГИ, СКАНДАЛИ И ТЯМ ПОДОБНИ!!! Става въпрос за отчаян опит българската история да се изчисти от идеологическа и политическа тиня. Вярата и науката са ортогонални - нямат проекция една в друга. Не ни вкарвайте в капана на отвъдморските лицемери, които извиват ръце - или вярваш в креационизма или си атеист/безбожник. Това е дяволска клопка. Най-велики учени са били искренно и дълбоко вярващи и това не им е попречило да са добри учени. Само трябва рационално и честно да се разделят двете сфери на човешкия дух: знанието и вярата в доброто, науката и етиката. Ако пък сте искрено наивен и го мислите - съжалявам за приповдигантия ми тон. Тогава само препрочетете отговора на Павел 10 пъти и се замислете!
   Скит

   Изтриване
  5. Има и друг вариант, Г-н Серафимов. Вече заявих, че поддържам автохтонната Ви теза, но съм твърде скептичен към това прекалено превъзнасяне добродетелите на нашия народ. Вярно е, че сме богато надарени от природата, но, както и Вие сам ни сравнявате с античните титани, у нас е вродено едно самовлюбване стигащо до богоборство. А Вие вместо да ни възпитавате в самокритичност и разумна сдържаност, още повече подклаждате тези негативи. Ето Вашето верую:

   ( Българският ) Прометей

   ... душата ми гори –
   душата на един велик народ!
   ... със гръм раздрах аз черните завеси
   сред храма на вековните заблуди
   ... над Индия и над Египет ...
   Гори, гори земята
   навред аз хвърлих огъня на свободата!

   Ефектът от тази комунистическа поезия е вече ясен. Изходът от борбата на Вашите титани и от единствения рейс на „Титаник“ – също! Продължавайки по този път, нямам никакви съмнения и за изхода от Вашата лична борба. Само е жалко за поредното заблуждение на народа!

   Изтриване
  6. Не е грешно човек да е скептичен, неразумно е да не провери определени твърдения няколко пъти.

   Изтриване
  7. Който се интересува от потопа, да прочете книгата на Уилям Райън и Уолтър Питман "Ноевият потоп". Ако не знаете, те са много известни американски изследователи на моретата и шелфа. По покана на тогавашния директор на Института по океанография през 1991г. те идват в България със супер съвременна техника на кораба си и горецитираната книга е с резултатите от изследванията им. Те доказват потопа, и пишат, че Черноморската цивилизация се разселва в Двуречието и други места по света. Тях поне никой не може да ги обвини в патриотарство! Четете, защото незнанието не е оправдание при такива нападки!

   Изтриване
  8. С цялото ми уважение и респект към труда ви, но не мога да се съглася, че Библията не е исторически документ. Прочетете труда на Бил Купър "След Ной" - "После Ноя", книга писана след 30 годишни изследване само на Битие 10 глава като генеалогията описана там се открива извън Библията. Или на Дейвид Рол "Проверката на времето"- "Test of Time", а още и "Discovery of Genesis" с автори Етел Нелсън и Канг. Има и много други. Аз проведох 5 години изследвания и написах "Омфал между Месопотамия и Египет" с тази книга правя достояние на много доказателства за историчността на Библията. Не забравяйте, че като народ, както самия вие казвате сме правили два превода на Библията на Урфила и на братята Кирил и Методий. Не пренебрегвайте и Паисий, който много добре знаете как започва писанието си с Адам, Ной...и после с българските князе.

   Изтриване
 3. Това е официалното изследване на съвременните българи в най-големия в света генен институт iGenea в Цюрих

  Thracians 49 %
  Slav 15 %
  Hellenic People 15 %
  Antic Macedonians 11 %
  Phoenician 8 %

  Само българският народ,единствен в целия свет притежава 49% тракийски ген!!!Ще минат още няколко години и генетичните изследвания ще станат рутинни за всички народи по света!Тогава Истинската българска история ще засияе с цялата си красота и в Гърция,и в Турция,и в Египет,в цялата Евразия,а може би и отвъд океаните,в далечна Япония и Америките!!!Някои от нас питат:Като сме били толкова велики-къде са ни пирамидите,къде са ни обелиските,къде ни е Партенонът или Вавилонската кула??Светът все още робува на старите представи,но скоро ще разбере,че истинското величие се състои не в грандоманските струпвания и гигантските строежи,а в изначалния стимул,в първоначалния тласък,в първата искрица на познанието,от която се запали и засия Пламъкът на цялата човешка Цивилизация!!!Именно това направи един много древен народ,появил се на земята още в Зората на Човечеството,който по-късно беше наречен от съседите си "Траки",а после беше назован с името-БЪЛГАРИ!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, швейцарците са забравили да доуточнят нещо много важно. Носителите на така наречения славянски ген R1a1 не са се появили на Балканите пред 527-680 година, а хилядолетия по-рано. Според учени от Мичигънския университет носители на R1a1 обитават Балканите от поне 13 500 години, докато носители на същия маркер се появават в Русия едва преди 6000 години.

   Това означава, че хората носители на R1a1 са участвали в оформянето на тракийския етнос...а и на доста други. Дедите ни са дарили гени на доста народи :)

   Под Hellenic швейцарците разбират наверно хаплогрупата Е, но според британски учени присъствието на носители на тази група в Британия се обяснява с идване на траки, които са били на римска служба.

   Не зная какви маркери се имат предвид под Antic Macedonians, Phoenician, но мога да Ви кажа, че ние българите сме носители на хаплогрупи, които са типични за Балканите още от най-дълбока древност. Мисля, че няма да е пресилено да се каже, че поне 95% от българското население носи гените на народа наречен от Омир траки.

   Още през Каменната епоха на Балканите са се смесили няколко групи хора. Това обяснява смайващата генетична хомогенност, или по-точно - равномерно разпределение на хаплогрупите в България. За да стане това се искат няколко хиляди години престой на едно и също място. В древността хората не са се женили на далеч, най-много да си вземат булка от съседното село. Искат се дълги векове хора от съседни области да се смесят, а да се насити на тези пет стари гена България са нужни хилядолетия.

   Тъжното е, че учените ни са тези, които трябва да обяснят това. Истината показва, че ние не сме новообразуван народ, а де факто сме най-старите в Европа, да не кажа и света. Не в нас се е вливала чужда кръв, а ние сме дарявали на други народи, а с това сме дарявали също своя език и култура.

   Дано някой ден специалистите си надвият над страха и да обяснят на широката публика тези важни неща. Българинът заслужава да ходи с високо вдигната глава!

   Изтриване
  2. Ами,не знам,Павка,това са резултатите на IGenea по хаплогрупи.И аз не разбирам,какви са тези Antic Macedonians и Phoenician,демек "антични македонци и финикийци"??Ако се ориентираш по-добре в хаплогените:

   Regarding the origin of Bulgarians; these are IGenea.com's Y-Haplogroup statistics:
   R1B 41 %
   E1B1B 31 %
   R1A 28 %

   And the indigenous peoples of (modern-day) Bulgaria:
   Thracians 49 %
   Slav 15 %
   Hellenic People 15 %
   Antic Macedonians 11 %
   Phoenician 8 %

   Това са крайни резултати и изводи,може би трябва да се разгледа цялостното им изследване от 2006-2008г

   Изтриване
  3. По-скоро трябва да се въведат нови дефиниции, но пък това ще наклони везните прекалено много в наша полза и ще има голяма съпротива.

   Със или без съпротива това ще стане, във века на информацията няма как да се крият сведения дълго време.

   Изтриване
  4. Обявявяването на дадена хаплогрупа за "Hellenic " "Antic Macedonians" е спекулация. Това се прави само за пред публика. генетиката не работи с такива понятия.
   Невъзможно е по много причини и първата е че никой и от древните народи не е бил хомогенен.
   Славянската група е наречена така, защото R1a преобладава над 50% в Полша, Беларус и т.н. Но няма нищо общо с това, в което историческите долументи се разпознава като "славяни". Даже точно тази разлика доказва убедително че никакво славянско нашествие не е идвало тук на Балканите.
   Най-важни са обаче последните генетични изследвания на "прабългарски" погребения, които се очакваше да са азиатци, а те се оказаха чисти европейци, не по-различни от съвременните българи
   М. Димитров

   Изтриване
  5. Има по-нови и много по-мащабни изследвания от това на Игенеа. Изследването на БАН от 2012-13 г е изключително мащабно и е най-представително. Резултатите му са тук http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups_by_region.shtml
   Странно докога историята ще продължава да си затваря очите за фактите. Много от митовете в официалната история противоречат остро на фактите, особено на генетиката.
   Ако хуните бяха монголоиди, ако скитите бяха перси, ако българит бяха татари, а склавите бяха славяни - къде са им гените.
   И понеже не е само генетиката, а много други науки показват резултати, които няма как да се вържат с историческите митове, които са константни от 19-век насам, то е съвсем основателно да се попитат историците- "държите ли историята да бъде считана за наука?"
   Понеже цивилиозвания свят е показал че е рационален, то може да се надяваме че преосмисляне на остарелите понятия и теории предстои в скоро време
   Поздрави, М Димитров

   Изтриване
  6. Митак, истинската наука е прогресивна, но за жалост не само у нас, но почти в цял свят науката и по-точно историята е силно политизирана.

   Нужен е силен натиск от страна на обществеността, иначе промяна никога няма да настъпи.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. Митко,определено ,благодаря,за Генетиката на БАН!Личи си,че е по-нова,макар че и тук нещо ми намирисва на изветряли учени глави!!??Абе,ще си го кажа направо:Не ми харесват тия "балто-славяни" и това си е!!!Откъде се пръкна пък тоя модерен хибрид?Пак някаква ундурма прозира!!?И какво излиза,че Косоварите са най-чистите балканци с 47.5% ген Е1в1в /балканският/,пък знаем каква мешана скара са в момента-косовци+сърби+албанци+македонци+малко българи!!??Не знам,може и така да е!?По скоро искам да обърна специално внимание на нещо,дето излезе днес на стената във Фейсбука,за тези,които са го пропущили!!Защото е важно,според мен и може генерално да обърне отсега нататък посоката на Борбата!!!???

   http://frognews.bg/news_54658/Ucheni-priznaha!-Balgariia-e-zemiata-na-nai-drevnata-tsivilizatsiia/

   Май,май ще ставаме свидетели на "прераждането" на бълг.историческа "наука"много по-рано,отколкото всеки е очаквал!Комай ще се разделяме съвсем скоро с всичките тия тролове,философи,продажници,пишман-историци,летописци и цялата тая измет,дето трови и без това обърканото съзнание на народа!!!Да си призная откровенно,на мен лично ще ми липсват,особенно зоотехниците-летописци!!Ама на война,без жертви не може,нали!!!???
   Поздрави на всички!!!

   Изтриване
 4. Prekrasna statiya.. Pavle, imash darba da razvivash istinska nauka, zashtoto mojesh da rajdash originalni idei i da gi zashtitavash s neosporimi argumenti. Iskam samo da dobavya, che sled Hrista ( from 2 c. to 5 / 6 c. AD, Late Antiquity / Early Byzantine ) ima sahraneni artefakti ot Egypt, koito dokazvat nalichieto na silno Trakiisko kulturno vliyanie - izobrajeniya na bog Dionisii s negovite satiri i vakhanki, Trakiiskiyat konnik i saotvetnite ornamenti. Tezi artefakti sa Ancient Textile Coptic fragments,mosaic art and stone relief. Kogato az lichno gi vidyah, togava ne znaeh za trakiiskite kolonii v Alexandria, samo mojeh eventualno da predpolagam. No sega, sled kato prochetoh tvoite statii, vsichki fakti ot pazela se sglobiha i doidoha na sboeto pravilno myasto. Blagodarya oshte edin pat za poluchenite znaniya. Pozdravi.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, в Египет има доста интересни артефакти показващи тракийско културно влияние. Те действително са от сравнително късен период, този на римското господство, но пък си заслужава да се видят.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Това да не са тези мумии? - http://www.egyptorigins.org/ginger.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Gebelein_predynastic_mummies
  Само дето там пише, че това са преддинастични мумии, нямащи нищо общо с египетски владетели, а при ръст 1,63 за мъжа това си е направо гигант в сравнение с местните дребосъци! А и как извъртя пак работата и намеси вездесъщите траки. Ти си уникален! :D
  За кои траки става всъщност въпрос? За триполска и винча култури (да приемем, че са E-V13 според хронологията) или индоевропейците (R1b) нахлули по-масово около и след 3000 ВС? Изясни се веднъж та да ни стане ясно кои са тия траки, кои са тия българи, и кой кога идва. По твоята логика и циганите са траки или българи, щото и те живят днес по тези земи. Тукидид описва добре процеса на изместване на различните племена. Споменава пеласгите и карийците живели на Балканите и островите преди гърците. Описва и как се налага власт на едно племе и се формира държава-империя. Не е лошо да го прочетеш. Много неща могат да ти станат ясни, ако можеш да ги осмислиш, разбира се. И Ливий прегледай. И от него може да се научиш на нещо.

  “Малка част от дедите ни успява да наложи своята власт над местното население... Поради това, че предците ни колонизирали Египет са били малко на брой, те са асимилирани в продължение на няколко века.”
  Значи когато кажеш ти - може, а когато кажат други, че малкото българи налагат властта си над местното население - не може? :D

  “Ние българите сме последните оцелели от древните носители на култура и поради това трябва да се направи всичко възможно да бъдем запазени.”
  Това последното ме изкефи! Последните оцелели от древните носители на култура! На каква точно култура, Серафимов? Няма ли и други култури? Запри се малко с манипулациите. Как ще ни опазват и от кого? В зоопарк или в резерват? Щото ние сами не може да се опазим? Значи днешните "велики траки" не струват пукнат грош, та се налага да им подхранваш фалшиво самочувствие и да им създаваш измислена идентичност? Поредното ти писание обаче не е изненада, че отново хваща дикиш сред комплексираните профани! :D

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да се изясни нещо на някого, който желае да му бъде обяснено, за другите надежда няма ... :)

   Прочее, не се впечатлявам от тиради на тролове :)

   Изтриване
  2. Тоа/Трола,де/не ми изглежда да е от най-тлъстите,май е от тия-зашеметените!Ориентацията му нещо се е разцентровала!Хем се петляви,хем не знае какво иска,ама-напада!!!Ами,чети,бе Анонимко,какво точно са казали"НАЙ-ВЕЛИКИТЕ"за нас-"комплексираните профани":

   http://www.plevenonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2299&Itemid=98


   Ей това,пък,най ме кефи: ГРЪЦКАТА "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" Е ИМИТАЦИЯ НА ТРАКИЙСКАТА

   Изтриване
  3. Тези цитати са неудобни, показват истината и мачкат мошениците :)

   Изтриване
  4. "Значи когато кажеш ти - може, а когато кажат други, че малкото българи налагат властта си над местното население - не може? "

   г-н Анонимен,не е далече от ума да се сети човек защо при едните може а при другите не.А именно става дума за технологичното и културното развитие.В модерната история сме свидетели ,че технологически развит народ може да доминира над технологически изостанал народ със сравнително малко човешки ресурс.Да приемем официалната история за абсолютна истинна.Мислите ли ,че един народ които е номадски и живее по шатри,ще доминира културно,езиково и военно над народ които е прекарал последните 200 години в една от най-развитите технологично,културно и интелектуално отношение,империя.Като повечето от тракийските войници са били едни от най-способните римски войници,пълководци и владетели.Някак си не ми се вързват нещата.

   Изтриване
 6. Здравейте г-н Серафимов,

  Винаги съм знаела и вярвала, че развитието на египетската цивилизация е повлияно от външна намеса. Считала съм, че знанията за такива грандиозни строителства, като пирамидите, и с такава математическа прецизност няма как в древноста да са били измиселни от самите египтяни. Но какво бе моето изумление, когато разбрах, че всъщност черноморската ни цивилизация е била тази, която наистина е разполагала със знаията за числото "пи", златното сечение и числата на фибоначи. Златните плочики намрени край Варна и датирани от преди 7 хил. години са истинското доказателство за наличие на такава високо развита цивилизация, която да раздава знания и на други народи. Ако такова съкровище бе открито в съседните нам държави щеше светът да пропищи от хвалби и реклама. Но за съжаление при нас не само не се дава гласност, а властимащите се опитват да го прикрият и омаловажат. Е, за мен вече дойде "видов ден" и армията на научилите истинската ни история се увеличава ежедневно. Има светлина в тунела и тя се разгаря всеки ден благодарение на такива будители като вас. Успех в благородната Ви мисия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Археологическите находки се интирпретират фантастично и смешно -украсата на керамиката не може да се разчита като писменост,нито определени мотиви да се ползват като паралел за синхронни култури.Няма анализ на С-14 за поне приблизителна дата на находките ,нито се споменава да са от затворен комплекс / много е важно къде и в какъв пласт са открити/. Траките не са българи - преди 354г. в писмените извори никъде не се споменава етнонима българи.Култът към слънцето битува от Япония до Америка през античния период - негов израз са както пирамидите в Египет и отвъд океана ,така и надгробните могили в Тракия.Колкото до тракийски артефакти в Египет- те се появяват през елинистическата епохатам, в армията на Александър Велики служат много тракийски воини.Паралелът между древноегипетски,днешен английски /4000г. разлика/ и запазените 80 глоси/думи/ на тракийски главно топоними,хидроними и лични имена е направо смешен.Дденият пример с Ян Бест също е нелеп- това е един неуспешен холандски археолог,който се опита да направи т.нар. "пътуваща археология" у нас - богаташи -американци да ракопават тракийски могили- слава Богу не му разрешиха.Колкото до ДНК анализа - това е единствената истина - има много египетски фараони с европейска кръв.

   Изтриване
  2. Археологическите находки се интирпретират фантастично и смешно -украсата на керамиката не може да се разчита като писменост,нито определени мотиви да се ползват като паралел за синхронни култури.Няма анализ на С-14 за поне приблизителна дата на находките ,нито се споменава да са от затворен комплекс / много е важно къде и в какъв пласт са открити/. Траките не са българи - преди 354г. в писмените извори никъде не се споменава етнонима българи.Култът към слънцето битува от Япония до Америка през античния период - негов израз са както пирамидите в Египет и отвъд океана ,така и надгробните могили в Тракия.Колкото до тракийски артефакти в Египет- те се появяват през елинистическата епохатам, в армията на Александър Велики служат много тракийски воини.Паралелът между древноегипетски,днешен английски /4000г. разлика/ и запазените 80 глоси/думи/ на тракийски главно топоними,хидроними и лични имена е направо смешен.Дденият пример с Ян Бест също е нелеп- това е един неуспешен холандски археолог,който се опита да направи т.нар. "пътуваща археология" у нас - богаташи -американци да ракопават тракийски могили- слава Богу не му разрешиха.Колкото до ДНК анализа - това е единствената истина - има много египетски фараони с европейска кръв.

   Изтриване
 7. "Троловете "са хора,ако не знаеш!

  Точно заради дребни тарикати ,като теб и подобни ще се откажа от името "българин",веднага след като това стане възможно политически.Ставаш все по - нагъл манипулатор.

  Ако си въобразяваш,че си някакъв си гуру ,откривател на топлата вода - иди на изповед,заради високомерие.Гади ми се!

  Китов го убиха иманярски душици,като теб!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трол и тролене са предимно държание, по-точно непочтено, страхливо държание. Троловете използват злобни изрази и крият самоличността си.

   Това, че пишеш на български няма да ме накара да мисля, че си българин, наивниците се свършиха :)

   Изтриване
  2. Троловете не са тролове,когато насреща си имат достойни събеседници!За останалите - трол!Това е!

   Ако си мислиш,че се обиждам от това,че не съм "българин" - грешиш.Така е - не съм.Друго съм - космополит.Не съм сигурен,че можеш да го осъзнаеш.Дребномислен си.

   Изтриване
  3. Слушай,Тролчо,като ти се гади-облекчавай се,само че не тук!!Ти ВЕЧЕ си се отказал от името "българин"и не са ти виновни нито тарикатите,нито политиката,а най-малко Павел Серафимов!!Търсиш си жертви и виновници,да ти "обират"луфтовете-на гузната съвест!!И никакви Серафимовци не са убивали Индиана Джоунс.БГ/Лека му пръст!Беше един от добрите!/.Китов си почина от инфаркт "на терена" сред колегите си!!!За какви иманярски"убийства"говориш??Параноята съвсем те е преборила,да знаеш!!!...

   Изтриване
  4. Лека му пръст, същия ден бях на сватба в този комплекс.Вечерта седнаха на една странична маса, хапнаха и пийнаха малко. После ние се очудихме защо дойде линейка към полунощ.

   Изтриване
 8. Споделям написаното; бих желал да уточня:
  „...в Египет ...На предците ни се е гледало като на божества, свръхестествени същества притежаващи невероятни умения.“
  Този начин на отношение към предците ни е характерен и за много други древни култури/владетели – най-вероятното обяснение е, че те са били „контактьори“ – поддържали са контакт с Космоса, от където са получавали тази необяснима за другите информация.
  Примерите са много; само някои свидетелства:
  - използваните знаци на българите VІ хил. пр.н.е. на територията на България (и не само) са именно за връзка с Космоса;
  - знаци на българите изобилстват върху „драконовите кости“ за гадаене в Китай;
  - Родът Ашина е владетелската династия на Тюркския хаганат на гьоктюрките („небесните тюрки“). Те стават известни в началото на VІ век. Според редица изследователи в продължание на десетилетия потомците на Ашина образуват своеобразна аристокрация, чиито представители управляват поредица държави в степната зона на Евразия. Според някои гьоктюркски и хазарски сведения те имат свещен статут, може би близък до обожествяване, в религията на степните номади от този период - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html
  - Чингисхан е избран за владетел едва след като получава съответната информация от Космоса и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е извън моята област на компетенстност и няма как да дам коментар.

   Изтриване
 9. Споделям написаното; бих желал да уточня нещо по следния цитат“:
  „...изкуствената черепна деформация на старите българи се практикува на наша територия от времето на Неолита. Известно е също, че този обичай е практикуван от египетската благородническа класа...“
  В представената женска глава на принцеса „Аmarna“, дъщеря на владетеля „Ikhnaton“, се вижда много добре следата от превръзката, с която е деформиран черепа.
  Доколкото ми е известно, деформацията на черепа е била правена на детето след раждането през първите шест месаца с една или две меки превръзки. Вижда се, че в изобразената глава е използвана една превръзка – от тила и над челото. Вижда се добре ширината на превръзката – горе между двете издутини на главата (над челото и на върха на главата), а долу – между издутината на тила (вляво), а другият край се губи в меките части.
  Защо е била правена деформация на черепа? Чрез такава деформация енергийно е била подсилвана епифизата, в резултат на което се е отваряло така нар. „трето око“, т.е. този човек е получавал „контактьорски способности“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изкуствената деформация на черепа несъмнено води до промяна на налягането в черепната кутия, а с това се влияе и на жлези като хипофизата. Какво точно е въздействието не смея да спекулирам.

   Изтриване
 10. Споделям написаното; бих желал да уточня нещо по следния цитат:
  „Друг тип особена керамика е така наречената Black topped pottery. Горната част на съда е черна, а останалата част е червеникава. Такава керамика има по нашите земи около две хилядолетия по-рано, среща се също и в Трансилвания в приблизително същия период.“
  В долната част на средния съд: поредици от знаци Т.27.а един в друг – www.za-balgarite.com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста работа е паднала за създаването на страницата, браво!

   Изтриване
 11. Здравей Спароток! Обмислял ли си да сложиш форма за контакт в блога за по-бърза връзка? Исках да те питам за мнение за нещо, но като нямам фейсбук профил трябваше да ти изпратя съобщението в Блог.бг, където влизаш по-рядко.

  ОтговорИзтриване
 12. Здравей Спароток! Обмислял ли си да сложиш форма за контакт в блога за по-бърза връзка? Исках да те питам за мнение за нещо, но като нямам фейсбук профил трябваше да ти изпратя съобщението в Блог.бг, където влизаш по-рядко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се направи бърза връзка. Ежедневието ми е доста натоварено, имам да отговарям на писма, мейли от началото на миналия месец.

   Мисля, че blog.bg си остава едно от най-подходящите места за търсене на контакт с мен, въпреки, че наистина вече почти не влизам там. Мои приятели правят това и, ако има важно съобщение ме уведомяват.

   Можете да ми пишете и тук, просто още в началото призовете коментара да не се публикува и да е само за четене.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. http://www.valuewalk.com/2015/06/modern-europeans/

  ...интересно - ако е вярно трябва да се съгасува с останалите хипотези...

  ОтговорИзтриване
 14. Първо но съм анонимен казвам се Костадин или Коста накратко.
  Искам да ти благодаря за прекрасния ти блог и много постове които си направил.
  Както и за изчерпателната ти аргументираност с снимки и публикации на Факти с които никой не може да спори.
  Искам да те помоля да помислиш над следното:
  След като има връзка на Траки с Египет, може би може да разкриеш дали има следната връзка:
  Известно е че Александър Белики (Македонски) е следвал подвизите на бог Дионисий (или както знаем тракийски цар/кан/княз Дионис) който е стигнал и покорил Индия - за което си писал.
  То хората живеещи сега в Афганистан и те са тези които Александър е пощадил като деца на Дионис, сега тази област се нарича Бахан Коридор :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wakhan_Corridor
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
  Но ако отидеш на гугъл снимки за хората:
  https://www.google.bg/search?q=Wakhan+Corridor+people&client=firefox-a&hs=LF3&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&biw=1914&bih=1068&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB4QsARqFQoTCNDRmN_0icYCFclrcgodHHEAJA
  Е ако тез хора не са траки просто незнам какви са?
  как се вижда са БЕЛИ хора не са мургави като индийците нито са с външен вид на монголоиди - споменавам ги защото една планина Хиндукуш ги дели с Индия и другата Памир с Китай.
  Вижда се и че са антропологично подобни на траки или както е мислил Александър че са (богове/траки) гърци.
  И вероятно тези хора са останали след преселеноето към Кавказ от Балхара (Бактрия) и след това са наричани/се наричали Болгар.
  Впрочем река Волга най вероятно е била Болга от Болгар.
  Ако не ти е известна книгата на Петър Добрев "Сага за древните Българи" тя разкрива доста по интересен езиково/именен(от имената) начин история за Българите дошли от древна Бактрия по Волга и Дунав.
  Приятно древно-историческо преокриване на историята.
  Също трябва да знаеш че последния брой 6 на списание Осем (числото 8) е в продажба и на първа страница пише:
  Старите българи са траки :)
  И има статии на други учени които може да ги познаваш които обаче не са толкова добре аргументирани като теб.
  Ако те срещна ще те почерпя нещо :)
  И много благодаря за всичко от сайта ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Костадине, разгледал съм подробно книгите на Петър Добрев и точно за това им нямам доверие. Прекалено много неща са пропуснати, прекаено много неща са представени в изкривен вид.

   Древните имена на Волга са Ра, Ранка, Ател... Волга е сродно на древномакедонския хидроним Олган, като значението е влага.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Забравих да спомена по темата за гетите/готи:
  Има снимка на хора/готи с композитен лък такъв който е изпозван от Хуните и Хунгарците/Унгарците/Хонугурите и Българите което е едно и също. Но такъв е лъка на Чингис хан с който по абсолютно същата тактика както Хуните е създал Китай :) .
  И ако се наредят годините на първият изобретател на композитен лък от дърво , рога и сухожилия може да се установи че Китай го има благодарение на Тракийския/Готския/Хунския/Българския лък.
  Освен това бърза конница с такива лъкове е най вероятната бойна тактика с която Атилкесе/Аспер/Аспарух/Исперих премазва 100 000 византийска/гръцка армия още с първия опит за създаване на България от 681 година (според официалната история).
  Атилкесе е споменат в Джагфар Тарихъ/Тарихи което трябва да е препис от стара история на Болгарите по Волга.
  Успех.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип този тип лък съществува в Европа още през Бронзовата епоха. Ако не се лъжа Снодграс е писал по този въпрос.

   Изтриване
  2. Чингис Хан създал Китай? Нещо мнооооого са ти объркани понятията.

   Изтриване
 16. Странни неща ще стават това лято.
  http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=710954

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази статия е шега, но със сигурност ще бъдат намерени интересни неща в земите ни и то не само идващото лято.

   Изтриване
 17. Забравих по темата с Африка и траките:
  http://www.frognews.bg/news_82560/Folksvagen-otkri-balgarski-gen-v-Afrika---tuaregite/

  http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://canov.jergym.cz/vyhledav/varian35/arab/maro2.gif&imgrefurl=http://canov.jergym.cz/vyhledav/variant6/tama.html&h=327&w=574&tbnid=0WhiS7YTYuNm0M:&zoom=1&docid=rHuL9SxztnC8jM&ei=PLh6Vc2GIKP4ywO7xYAY&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CEsQMyhHMEc4rAJqFQoTCM2U5u38icYCFSP8cgoduyIAAw

  http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.agadez-niger.com/images/tifinagh_dark.jpg&imgrefurl=http://www.last.fm/user/tartalo/journal/2007/10/12/7wia6_welgr_10_tamasheq__tinariwen&h=388&w=416&tbnid=oZCqPcgO_VQ_9M:&zoom=1&docid=QpeJ28qHcOZwLM&ei=PLh6Vc2GIKP4ywO7xYAY&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CFoQMyhWMFY4rAJqFQoTCM2U5u38icYCFSP8cgoduyIAAw

  Успех

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори във времето на Херодот Северна Африка е обитавана от европеиди и по-скоро древни балканци.Херодот споменава за гарамантите и максиите, по-късно, на територията на Тунис са локализирани гетулите, които определени автори наричат клон на гетите.

   С арабското нашествие се започва фанатично етническо прочистване на старите баланци обитаващи Северна Африка.

   Изтриване
 18. http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_E1b1b_Y-DNA.shtml

  ОтговорИзтриване
 19. До Анонимен11 юни 2015 г., 23:23
  Няма какво да "съгласуваме"Това са точно тези случаи за които ни предупреждава проф.Чилингиров!Как Палеолитните хора от Африка се "телепортирали"/прехвърчали/директно в Руските степи,там заради"прекрасните"условия се размножили невероятно,образували се огромни Славянски/напоследък-балтославянски/ морета и виждаш ли,"фактически" така започнало същинското заселване на Европа.Заедно със славянските "заселнически"вълни,имало и готи/германи!!!???Г-н Анонимен11 юни 2015 г., 23:23
  нима не сте чувал,че в момента някои световно известни "учени",на високи постове,включително в Харвард,са платени и подставени лица!!!???Тази"конспирация"е грижовно подготвяна и осъществена от много години и сигурно струва милиони.....Рубли!!!!

  ОтговорИзтриване
 20. Хайде,малко кино от един трол!

  https://www.youtube.com/watch?v=86dqhY4EwxI#t=241

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Ти го каза..."/Иисус/,Троле!Докато не се представиш,като културен и уважаващ другите,човек и те имат право да те наричат всякак!!!Видеото може да е добро,като качество,но си е Циониска,симитска пропагнда!!Напомням ти,че тук се появяват много крайни антисимити и е възможно да пострадаш!!Без да отнемам контролните функции на Домакина,ще ти кажа,че този блог не разглежда теологични или църковно-философски/библейски/ въпроси,пък дори и да са третирани в светлината на съвременната наука!И хич не пробутвай някакви уж "общочовешки"категории като Бог,Вяра,глобализация и пр.защото те нито отричат,нито оправдават БЕЗРОДИЕТО и националния нихилизъм,който изповядваш!!!

   Бъди здрав!

   Изтриване
 21. Рорик

  Атък ми звучи като татко.
  Като се ровите в думите ми е интересно думата грош , с какъв произход е? Идвало от дебел .Някак не ми се връзва. В укито пише че венецианците първи са я секли.
  За парАта прочетох че е равна на денги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А дали е случайно, че думата е двузначна - парата (парите) в даден момент се изпарява(т) като пара.
   А коренът на думата богат все си мисля, че е Бог- кога един човек е БОГат-когато има пари или когато има Бог (като ценностна система?).
   Като цяло нашите букви и думи май носят доста интересна семантика.

   ПОздрав!

   Изтриване
  2. Думата пара не е българска, а турска. Тюрките на своя страна са я взели от индийците, bhara означава сума, голямо количество, печалба, награда.

   Някои учени смятат, че богат е свързана с Бог, други, че значението е друго. На санскрит Bhaga е бог, а bhujyu означава богат.

   Изтриване
 22. Рорик

  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4819133

  Те така,
  Няма невъзможни неща за Българина.Па що пишем като че ли светът е наш.
  Ми ето защо.Княжество Нова Атлантида - българска, с площ колкото Белгия.Търсят се поданици.

  ОтговорИзтриване
 23. Надявам се да не възразите,че ще ви кача в пинтерест.Какво ще кажете за Queen MOO oR MU.Какво мислите за изчезналите бели хора населяващи канарските острови (Símbolos guanches ).И какво е общото между България-Сардиния-Баските и Канарските острови.Адмирации за това което правите,надявам се вашето знание и съждения да придобиват все повече публичност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сред населението на Сардиния се срещат носители на хаплогрупи типични и за българите, като това не е случайно. Сардинците са потомци на древния народ, който египтяните наричат шардунаш. Тези хора са част от групата на така наречените Морски народи - пеласги, тевкри, дардани, мизи...

   Изтриване
  2. Благодаря за насоките.Интригата се върти около няколко опорни точки.Но всичко тръгва от морето,морските хора.Нормално след като има достатачно доказателства че сме излезли от супата на океана и солената вода.И така интерестното е че, България има някаква първична роля в световната манджа и не е някакво незначително парче земя с още по нещастен народ.Това е повод за повдигане на духа особено за по младите.Това е важното и вав вашия труд да повдигате воала и да модернизирате не така комерсиалната история на тези дето се чустват Българи.И съм сигурен че когато почнат да излизат факти облечени с академична мисъл за това че сме си пили медовината със управителите на онези земи дето уж потънали,че сме роднини не само по кръв и по нрав и бит с половината свят и определено не сме започнали от някой квартал на амазонка.В заключение ще кажа че пирамиди не са ни били необходими,защото сме си имали вече Рила Пирин и Родопите.

   Изтриване
 24. Много интересно. И любопитно. Сaмо дето нито един трaк не е мръднaл и един километър нaвън от Бaлкaнския полуостров.С цел колонизaции или основaвaне нa държaви. Aко не е бил в нечия войскa кaто нaемник или aко не е бил роб.... Помaгaли нa съюзните си княжествa в рaйонa, дa.
  Тия зaслуги дето обичaщите дa пишaт ги приписвaт нa трaките сa нa съвсем други хорa. Повечето от тях и предстaвa сa си нямaли от Бaлкaни и трaки. Особенно тия в Египет...Гените и общите черти в културaтa не сa докaзaтелство зa нищо. Зaщото едно е минaлото и сведениятa зa него и съвсем друго сa нaучно- фaнтaстичните съчинения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-не, излагате се здраво, как може да твърдите, че нито един тракиец не е мръзнал на километър от Балканите?

   Мала Азия е обитавана от тракийските племена мизи, тевкри, дардани, фриги, бебрики, бюснеи, халиби, мариандини, меони, мейони, витини.

   За присъствието на тракийските племена скаи, трери, халиби в земите на Армения и Грузия е писал Киркор Джаукян.

   Траките сарапари са локализирани от Плиний Стари до Бактрия, същия автор пише за кикони още по на изток от Бактрия.

   Голяма тракийска колония е имало и в Египет, за нея разказва Полибий - Тhe total native Egyptian force consisted of about twenty thousand heavy-armed men, and was commanded by Sosibius, 10 and they had also collected a force of Thracians and Gauls, about four thousand of them from among settlers in Egypt and their descendants, and two thousand lately raised elsewhere. These were commanded by Dionysius the Thracian.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/5*.html#62%20Polybius

   Вие господине, четете ли изобщо работите на старите автори?

   Изтриване
  2. Аз пък казвам, че вие се излагате здрава и то отдавна. И колкото повече - толкова повече... И резултата от "работата" ви със старите и всякакви автори е много странен... Меко казано. Вие постоянно си измисляте и ги дописвате тези автори. Никакъв трак не е мърдал от Балканите навън никога! Това ни казват сведенията на всички налични автори и най-вече на средновековните български автори. С които работя аз! И които са най-изчерпателни и интересни и по този въпрос.
   Колонии имало всякакви, но това не създаване на държава или култура някъде. Аз това имам в предвид когато говоря за "мърдане" и преселения. Колонии има и сега, също и български по целия свят.

   Изтриване
  3. Киркор Джаукян не е измислен автор, ето линк към публикациите му - Г. Б. Джаукян. Фракийцы в Армении

   http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1984_Antichnaja_balkanistika_Karpato-balkanskij_region_v_diaxronii_Materialy_k_simpoziumu.pdf

   Що се отнася до тракийските държави на други места освен Балканите - проучете историята на Фригийското и Витинско Царство в Мала Азия. Фригите имат богата и развита държава още по времето когато Рим е бил село със сламени колиби. Витините също не отстъпват по отношение на култура и престиж.

   Държа да отбележа и друго, траките не просто имат държави извън Балканите, но и полагат основите на индийската цивилизация, поне по сведенията на Луций Ариан:

   So the Indians had no cities or temples built for the gods. They clothed themselves in the skins of the wild beasts which they killed, and ate the inner bark of certain trees, which are called tala in the Indian language, and, as upon the tops of palm-trees, there grow upon them things like clews of wool. They also fed upon the flesh of the wild beasts which they caught, eating it raw, until Dionysus came into their country. But when Dionysus came and conquered them, he founded cities and made laws for them, and gave the Indians wine as he had given it to the Greeks. He also gave them seeds and taught them how to sow them in the earth; so that either Triptolemus did not come to this part when he was sent by Demeter to sow corn through the whole earth, or this Dionysus came to India before Triptolemus and gave to the inhabitants the seeds of cultivated crops. Dionysus first taught them to yoke oxen to the plough, and made most of them become husbandmen instead of being nomads, and armed them with martial weapons. He also taught them to worship the gods, and especially himself with the beating of drums and the clashing of cymbals.

   http://www.shsu.edu/~his_ncp/Indica.html

   Както виждате - не си измислям нищо.

   Изтриване
 25. Стaвa въпрос зa мнение и мaлко критикa, толковa много стaнaхa теориите и писaниятa зa минaлото, че читaтелите съвсем се ошaшaвихa a БAН се прaви нa пaднaл от вторaтa половинa нa 20- ти век и ни приемa ни предaвa...
  A зa действителните исторически сведения се окaзa, че нямa никaкво място, те се окaзaхa "опaсни" и ги зaклеймихa и aнaтемосaхa изнaчaлно и предубедено. Без дори дa се позaинтересувaт зa кaкво стaвa въпрос.Товa лично нa мен ми покaзa, че стaвa думa зa aвтентични сведения от първa ръкa. Кaкто се окaзa и по- късно. Зa Египет съм изкaрaл няколко публикaции. Зa дa не излязa голословен критик в случaя дaвaм един линк. Другите публикaции сa следвaщи под ред.Нaдявaм се дa сa от ползa зa aвторa тук и зa тия, които се интересувaт.
  http://atil.blog.bg/history/2012/04/16/egipet-dar-na-reka-nil.940744

  ОтговорИзтриване
 26. ирена янчева7 март 2016 г. в 20:14 ч.

  Здравей, Павле ! Препрочитам статията и отново откривам интересни данни: новите генетични изследвания доказват общи хапло-групи между българи и копти. Това е много показателен факт успоредно с културните влияния, които нашите тракийски колонии са оставили в Древен Египет. Най - много ме порази характеристиката на една от най - старите мумии, пазена в пустинята - Джинджър - не случайно тя не се показва публично и не се популяризира. Несъмнено влиянето протича от Балканите към Египет посредством нашите общности ( напр. в Александрия и др. ). Тук бих добавила и два религиозни култа/ доктрини, за които има наличие на достатъчно артефакти - Тракийският конник / Хероса и Дионисий, споделени и адаптирани безпрепятствено от египтяните. Темата за египетската връзка е благодатна за по - нататъчни изследвания и би могла да бъде продължена с позитивна перспектива. интересно е какво мислят съвременните египетски учени за древните балканци ? Най - сърдечни приятелски поздрави!

  ОтговорИзтриване
 27. Прави ви чест все пак че пуснахте всичките ми коментари. Зацепих се за тази статия заради една приятелка във Фейсбук, където стана въпрос за нея. А иначе по-често съм откликвал на историческото творчество и изяви на опонента ви Милчев... Статиите са много, фантастичните конструкции също, има и отрития дори, ценни находки, но не може да се занимаваш със всички и по-често съм се занимавал с работите на българските историци и археолози от 20-ти век, И.Пастухов например доста е писал за вашите любими траки. Последният на когото обръщам сериозно внимание е Петър Добрев, но и той като Ганчо Ценов има колкото открития, толкова и заблуди... Вие се изявявате като ученник на Ганчо Ценов и вървите по неговия пък като развивате и положителното в неговия път и заблудата също.
  Главната слабост на нашите учени а и на чуждите е едностранчивото мислене и фикс идеите, а това е породено най-много от липсата на български източници. Дори каменната летопис често се тълкува извратено и превратно. Но източници български все пак има и се се каза дори, че са достатъчно за да можем да получим пълна и цялостна представа за нещата. Вероятно това е причината те да не се вкарват в научно обръщение от нашата странна академична общност.
  Това е последният ми коментар тук, защото няма смисъл, аз и с Милчев, и с предаването "История.БГ" по БНТ вече не се занимавам, нито с изтърваните от Карлуково, които се подвизават активно и в Блог БГ и навсякъде у нас... Тогава когато БАН се влезе в ролята, няма да има нужда от такива като нас(понеже няма кой!) а другите те никога няма да се свършат.
  Траките са древни булгари, това е било ясно на всички у нас и във Волжка България до 14 век. Дори Паисий е ползвал стари източници, които не са стигнали до нас. Има доста сведения, в древността българската диаспора в Източна Европа и на Балканите е имала връзки. Херодот слага и скитите и сарматите и траките в един кюп, защото са булгари и са шпрехали булгар-тюркски. Тия и ония като вас още не са разбрали, че от траките им по-големи тюрки няма, затуй и имат толкоз племена в Мала Азия. Та им им слагате дори съвременния български език в устата. А той не наследство от българските славяни, които никога не са били траки. Балканските траки останали чужди на славяните, но пък от първия ден се приобщили към българите на Аспарух. Траките станали румънци, римляни и румци(гърци). Много малка част запазила старата си култура и се присъединила към българите на Аспарух. Древнобългарският етнос се формирал на друго място, предците на траките някога били част от Идел, т.е. от този древнобългарски етнос.
  За разликите между славяни, българи , тюрки, монголи нарочно изкарах информация, но малцина са тия които имат нужда явно. Всеки си обича теорията и тезата пък после разправят на хората, че се занимавали с история, че то и еди каква си. Това е линка и пожелавам успех на вас и колегите ви:
  http://atil.blog.bg/history/2015/04/01/slaviani-bylgari-tiurki-mongolo-tatari.1350815

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам причина да не допусна коментарите Ви. Ваше право е да се съмнявате, а и да критикувате, свободата на словото е свещена. Кой е прав ще покаже времето.

   Изтриване
  2. Така де, но не ги допускаш Спароток, а само избирателно, което е доста съмнително с преобладаване на позитивни коментари и не отговаряне на фиксирани въпроси. Понеже истината е свещена, времето показва същината на подобни фабрикации.

   Изтриване
 28. Археологическите находки се интирпретират фантастично и смешно -украсата на керамиката не може да се разчита като писменост,нито определени мотиви да се ползват като паралел за синхронни култури.Няма анализ на С-14 за поне приблизителна дата на находките ,нито се споменава да са от затворен комплекс / много е важно къде и в какъв пласт са открити/. Траките не са българи - преди 354г. в писмените извори никъде не се споменава етнонима българи.Култът към слънцето битува от Япония до Америка през античния период - негов израз са както пирамидите в Египет и отвъд океана ,така и надгробните могили в Тракия.Колкото до тракийски артефакти в Египет- те се появяват през елинистическата епохатам, в армията на Александър Велики служат много тракийски воини.Паралелът между древноегипетски,днешен английски /4000г. разлика/ и запазените 80 глоси/думи/ на тракийски главно топоними,хидроними и лични имена е направо смешен.Дденият пример с Ян Бест също е нелеп- това е един неуспешен холандски археолог,който се опита да направи т.нар. "пътуваща археология" у нас - богаташи -американци да ракопават тракийски могили- слава Богу не му разрешиха.Колкото до ДНК анализа - това е единствената истина - има много египетски фараони с европейска кръв.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мамака му, не се сдържах, Павка! :)
   Тука тролят явно не само тролове, а и поне един-два бота, като тази гу-жа отгоре, която пуска 3 пъти за един ден едно и също и това не е грешка на цъкнатото три пъти копче.
   Сори, че се включвам тук така, с толкова ниска топка, след година отсъствие от твоите форуми. Мислех да пиша първо под някоя от последните ти статии и тогава да изкоментирам назад където имам нещо за казване. За съжаление, не знам кога ще имам време да пиша по-редовно и смислено. Все пак - По-здрави на теб и на бат Наско, че държите фронта :) А на него само ще му надмигна нещо: не рубли, а дорали ;)

   Изтриване
 29. "Траките не са българи - преди 354г. в писмените извори никъде не се споменава етнонима българи."

  В "Именника на българските канове" се казва, че сме имали владетели 500г. преди Аспарух. Това че никъде не споменава етнонима българи не значи, че не е имало българи под друго име. Това друго име е "мизи", които са най-голямото тракийско племе. Генетичните изследвания доказват, че българи=траки, а това че предците ни са ползвали различни имена за народа си, не е нещо ново, стават такива трансформации периодично.

  "Колкото до ДНК анализа - това е единствената истина - има много египетски фараони с европейска кръв"

  Ами след като генетиката показва прилика с траките и изнесените данни показват посоката на културното влияние, вие опровергавате сама себе си с последното изречение, т.к тази "европейска кръв" идва от траките (или поне първите династии).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мизите не са българи. Това, че през средновековието има автори, които наричат българите мизи/ защото обитават географската област Мизия/ не означава , че можете да пренесете извор от средните векове 2000 г. назад и да наречете мизите българи.Колкото до ДНК - няма сигурен некропол с останки на прабългари/българите от ранното средновековие/ за да се вземе материал и да се сравни със сегашните българи.Има хора, на които не им харесва , че генетично имаме най-много от траките и се опитват да ги изкарат българи.

   Изтриване
 30. Здравейте, господин Серафимов! Правя известна аналогия между мита за Орфей и древноегипетския мит за Озирис. Дали втория не е повлиян от първия в потвърждение на вашата теза за културното влияние на траките върху развитието на египетската култура и вярвания. И Орфей и Озирис са разчленени след гибелта си.

  ОтговорИзтриване
 31. Привет.Преди време ви попитах Какво е общото между България-Сардиния-Баските и Канарските острови.Направих малък пробив в търсенето на митичната кралица Му та искам да ви споделя колко съм развалнуван,че все пак българската следа е една основополагаща идея в населяването на света от разумни и цивилизовани високо образовани люде.Пробивът доде от това че по неведоми пътища бях така да се каже информиран че тази кралица тоест неини роднини били населяващите много мног отдавна тази земя днес дето се казва Франция.Няма да мислим за Наполеон,за френските колонии, за дендерската афера,за франк..... които само загатват някакви невидими мотиви.Те са много пресни.Та на материално ниво аз открих един младеж дето през 1924г на име Емил Фраден живеещ във фермата си в Глозел – изолирано село, южно от френския град Виши намерил една пещера,дупка или каквото е било там,та вътре какво ли нямало,но за широката публика изникнали някакви таблети с някакви знаци,та тези знаци ужасно приличали на такива каквито имало каде ли не по света само дето датировката ни в клин ни в ръкав.За повече подробности Чичо Гугъл сам ще разкаже.Та изведнъж моята ултра-алтернативна история която се явява нещо като сведена от никаде взе да приближава все повече България.Та общото между баските,французите,сардинците и със сигурност българите,като човеци не като териториялно административни еденици е явно в общият им произход направо преобърнат от комерсиализма на света.Високо образована и удохотворена е била тази група да кажем,пръскаики светлината на прогреса по целия свят.Още един повод да се гордеем.Е да лъха на Атлантида но няма как.Много бих се радвал да дадете коментар относно таблетите които са открити там във Франция.Моля да ме извините но за вас се сетих веднага след като получих потвърждение на сведената ми информация относно това че една измислена кралица разхождала се и строила свинксове и пирамиди всъщност има нещо общо с населяващите тогава преди 11 0000г земята на днешна Франция а не на Пуерто рико,което някак пак ме върна в България.И това не е плод на алтернативна история тип кликнете ми в блога,не това е нещо наистина важно, но трябва да се сглоби.Та най накрая този българин българка и българчета да получат поне по будните от тях онази принадлежност която са изгубили някъде,някога.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 32. Привет.Блогодарение на ваштето описателно представяне на този изключителен народ "Бесите" си отговорих кои са били тези така просветлени в научен и духовен аспект българи които може да имат нещо общо с истинската жива история на света а и тук в настоящата теза за Египет.Едно джудже наречено Бес,което пък било син на един техен бог Птах-Онзи които по първите египтяни изобразяват със своя телесен и материялен жезъл,които от своя страна пък е една овчарска гега която така да се каже пази от змии или лови змии и служи за други овчарски операции.Също така и умелата работа с камъка които знаино не се намирал по тези земи дето са построени уж техните мономентални паметници и следователно нямало и технология за обработката му,още по малко пък повод да се строят такива съорьжения защото нямали смисъл за онези дето населявали тогава тези райони.Но да се върнем на Бесите.Те нали имали някакви светилища дето и Цезаря така благосклоно посетил по късно докато работели,пък там един жрец наставлявал смело своя народ“тук се усмихвам защото се сещам за Астерикс и техния друид.Е тази история поразително прилича и на тази история с Волгес а също и онази битка при Алезия и неините герои.От каде са дошли бесите аз не знам но тази времева линия аз вече не търся,та този Волгес има общо с един друг мъдрец,ако е съществевал разбира се но има написано за него а имено аз му казвам Залмоксис е тои има безброи имена но на мен това ми допада най много.Този Залмоксис имал вземане даване с Орфевата мисъл пък и около питагореиците се споменава,но това не е важно тук.Светилището дето посетил цезаря пък не е ясно Перперикон или там другото е,но това също не е важно,защото са еднакви по предназначение и строеж а именно каменни и обслужват една и съща идея"Както между впрочем всички световни светилища с доказан тогава висок коефициент На полезно действие.А те именно са изработени от камък и са нависоко и имат водосъдаржателни устроиства,защото така се достигал нужния тогава резултат.Този камък не е дялън с голи ръце ами от сечива които са били изработени по тогава вече позната на тези Беси високо развита технология която пък се нуждаела от миннодобивната и да не изреждам останалите звена от това какво е нужно да направиш нещо полезно от метал и как да го ползваш та да създадеш нещо някои дето е проектирал.тук само ще вмъкна и овчарите дето са в гората а не на полето и някои дето викат слезли от"Ех тази пропаганда"Гьобек тепе"
  Всичката тази работа е част от това високо развито общество на тези малки и големи Беси и това си е видно и от историческите анали.Наи добрите познавачи на природата са овчарите те щото вольо не вольо все сред нея са и смея да кажа че наи богатите хора са те тези дето по късно са поръчвали катедралите на свободно скитащите се зидари дето някои от тях са били овчари.Те са знаели и придобивали знание за камъка за растението за луната и какво ли още не по надолу в бита.Вие виждате че за да отседнеш трябва и дом ама не сламенна колиба, а от камък здрава каквито и днес се срещат по цяла европа дето са се разселили тези беси поради чисто човешки стремежи и страсти.Благодарение на вашта работа около бесите открих поредния жив българо-подобен град“княжество а именно Астурия.Чудно място жива история.Тук вече се отвличам и трябва да спомена какво е обединяващото.Ще кажа само половината щото другата не е за този а пък и за които и да било блог.Овчарите,ковачите,и каменоделците са основата на общество за което аз също претендирам че е населявало тези земи и което е притежавало не някаква маимунска технология от бамбук ами съвсем напредничава идея за развитие което е видно и по късно от сътвореното от вестготите и по нататък до онзи стълб дето се перчи в чест уж на вашингтон.За конете и воената стратегия дето и лао се сетил да пише няма да споменавам.много неща са извършени и се извършват в името на нещо някого или каквото да било,та и тук елемента е същия.За да занесете на някого някакво религиозно учение и да го убедите в него то вие или трябва да сте чудотворец или чрез сила.

  ОтговорИзтриване
 33. Религиозно защото тогава така се е държалаи управлявала сурията иначе как с меч нестава.Ето го и пТАХ и нЕГОВИЯ сИН Бес.Това нее смешна аналогия на имена ами реалност сами се обедете като сравните онзи дето държи змията в или от Белинташ и всички такива по целия свят.Е някои някога са го наричали Дионис И всички онези миксове.Наи много на мен ми харесва като елен ама неисе.Тези египтяни и до днес нямат къщи живеят между 4 стени и толкоз.А тези дето са строили тогава тези грандиозни мономенти отдавна са заминали щото там вече не е интерестно.За да ненавлизам в религиозната история само набързо ще отбележа че този дионис с малка буква вече и до днес си стой в съвремието само дето от козел,овен,елен и какво ли още не едва за малко придобил човешки облик под названието на агнец ,пак агнета....сега искат да му сложат антенки и е по цял сват изобразен и то все я на камък я на метал като онзи дето държи в едната си ръка змия а в другата меч.

  ОтговорИзтриване
 34. Е има и в женски образ държащт две змии.Разпознахте ли го онзи дето побеждава ламята която и ние си имаме не само нибелунгите.Едва ли някой ще хаби ресурс да кове от злато някой дето е хванал змията и ще я закара на Преподобния Отче Креспи в еквадор та и тои да има дионис.А тези бели индианци от Пурто рико едва ли са казвали на кучетата пес песове и са строили пак от камани ма по ситни разни пирамиди щото са прочели във вестника.Е все пак Цезаря е владял света,да не се връщам към мъдрия Темуджин и там друго географски империи и владетели допринесли за прогреса.Та това с индиянците индииците и маите от амазонка напълно се срина.Как Бесите държат една от 4те църкви,как имат собствена библия на собствения си език как през повечето време си седят тихо плуваики през историята и дребните човешки интереси.-етруски-вестготи-Франки-германи-Масони.Е вече света не се кланя пред елени и не язди коне но.Кукерите са си тук както и сурвите"жезъла на египетския Хермеес както и долмените които са нещо като пирамидите в начална разработка.Един френски фотограф посещава 19 европеиски страни да заснеме кукерите.Те са и в сардиния където онази също древна цивилизация от монте парма кълцала камъка и ляла метали и у баските и в южна франция и на онзи остров малта.всички тези места тук в европа дето изброих са все с този древен произход и нрав и бит и култура.А египетския кукер е на слонския остров техния наи пръв...Бесите този велик народ със собствен език притежаващ модерната технология на желязото което не удържа за жалост през времето,но камъните и хората са си тук,както и пирамидите.Славен народ не уникален но част от онзи народ дето му е отредено да движи прогреса дето притежава онова дето никои не може да му отнеме.Империи и империи се раждат и заминават но мъничката България тихо си плува през океана на времето,а българи каде ли не и в коя от коя по напредничави реализирани идеи.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 35. ирена янчева22 май 2016 г. в 18:36 ч.

  Здравей, Павле ! Безспорен е факта, че културното влияние протича от Балканите към Египет ! Виждайки приложения от теб древен артефакт на Крилатия Слънчев диск ( каменна изработка ), намерен при нас в Тракия, мисля че би могло да се направят няколко асоциации или съпоставки с три много характерни и твърде разпространени символа от Древен Египет: 1) Фалкон / Falcon; 2) Скараб / Scarub, The Egyptian Book of the Dead, Spell 83 ( " I have flown up like the primeval ones, I have become Kherpi, I have grown as a plant, I have clad myself as a tortoise, I am the essence of every god. " ); 3) Ba, The Egyptian Book of the Dead, Spell 1 ( " O you who cause the perfected souls to draw to the house of Osiris, may you cause the excellent soul of the deceased to draw near with you to the house of Osiris." ). Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз живях известно време зад граница и в обзаведената ми квартира имаше порцелан с печат, върху който пишеше на кирилица Китка. Това означава ли г-н Серафимов, че народът в държавата, в която бях са българи, защото ползват наш евтин порцелан?

   Изтриване
 36. Г-н Серафимов, Египетската държава (и култура) възниква вследствие завладяването на тази територия от Шумерите. Шумерската държава възниква вследствие миграцията на Траките, по схемата предложена в http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/Bulgaria,_terra_europeansis_incognita.html. Детайли по тези и други неизвестни Вам теми можете да прочетете в списание "Ави-Тохол", http://www.dukaty-books.com/DUKATY-BOOKS/SPISANIE_%22Avi-Tohol%22.html.

  ОтговорИзтриване
 37. Здравейте,

  Имате ли информация тези староегиптески думи, които давате за пример, от кой период са?
  Доколкото съм запознат староегипетската азбука е копие на гръцката плюс няколко допълнителни символа.
  Къде мога да проверя източника на примерите ви?

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
 38. Eгипетските думи са от трето и второ хилядолетие преди Христа.

  Вие имате предвид коптската азбука, действително се вярва, че тя е взаимствана от гръцката, но дали наистина е така...

  Повечето думи са от работата на Алън Гарднър -Egyptian Grammar, Oxford Univercity Press, 1924.

  ОтговорИзтриване
 39. Коптската азбука не е взаимствана от гръцката, както е официалната теория в момента. Понеже самата гръцка азбука е взаимствана от тракийската, а коптската си е тракийска азбука, в линка по-долу доста добре се показва, че коптската азбука и кирилицата са всъщност страшно близки, да не кажем, че са почти едно и също нещо:

  http://www.evertype.com/standards/cy/coptic.html

  Разбира се, не мога и да отреча и това, че д-р Гайд доказа връзката на културен обмен между Тракия и Египет още отпреди 10 години. И то в посока от Тракия към Египет. Чак сега всички вкупом копи-пействат неговите трудове, но без "неудобните" истини в тях.

  Ето и още за тракийската писменост: http://tsvetanguide.com/sveshteniat-trakijski-ezik/

  Относно за това, че БОХАРСКИЯ е отпреди гръцкия, е факта, че са разчетени и много фригийски линейни надписи точно през Бохарски, което показва, че Бохарския не е късен език, миш маш от гръцки, а напротив. Както и г-н Серафимов започва да се усеща (дали под влиянието на директните му взаимствания от Гайд, не знам), че посоката не е от Гърция към Тракия, или от Гърция към Египет, а от Тракия към двете, което е съвсем логично. И щом тракийските надписи могат да се прочетат през "късния" бохарски, а не през гръцки, тук не искам и да споменавам нелепите опити за прочитане на тракийски йероглифи/руни през линейно писмо, което води до доста комични преводи. А един от тях ми е особено любим, за пръстена от Езерово като го бяха превели нещо от сорта на "Ролистене, ела че Неренея иска да й попея", цитирам по памет, но да, толкова малоумен прочит... изсмукан не знам от къде си, нищо общо със истината.

  ОтговорИзтриване
 40. Картината, поместена най-горе е в противоречие с това, което се пише по-долу. Тези, които размахват камшиците са тъмнокожи, а теглещите колата със Сфинкса са светлокожи. Аристократите, седящи в носилките, също са тъмнокожи.

  ОтговорИзтриване
 41. ДНК-резултатите не са толкова убедителни, колкото се представят в статията. В случая, научният реализъм, (който е един), е по-важен от пламенния патриотизъм (каквито има много). Резултатите от ДНК-анализи на фараонски мумии са неповторяеми и спорни. Затова, учените все още търсят по-убедителни методи, които могат да доведат до повторяеми и евентуално – общоприети резултати. За повече, вижте тук:
  http://www.mn.ru/society/68914
  Засега, обаче, като най-вероятна (!) остава хипотезата (!), че геномът на фараоните е най-близък до този на днешните египтяни. Т.е. – най-скучно, но и най-правдоподобно.

  ОтговорИзтриване
 42. Анонимния по-горе, цитиращ т.нар. Юдейо-Данайската - Ватиканска днешна модифицирана "Библия", да си намери ИСТИНСКА, такава от преди 1500 години на зад!И след това да коментира и критикува! Ще му се наложи обаче да научи и Арамейски език! Относно коментара на: "Загрей"... Що се отнася до т.нар. "Древно - Гръцки" "Език", данни за такъв "език" и "народ" в Древните Писания просто НЕ съществуват! "Истинската История иде и никой не може да я спре!" е казал : Беинса Дуно ! Крайно време е нашите Псевдо "Учени" да осъзнаят, че: Копти, Бохари, Етруски, Арамеи,Финикийци са Трако - Българи!

  ОтговорИзтриване
 43. Въпрос: Съгласен ли сте с тезата, че Лао Дзъ е българин и неговото име е Боян Болгар?

  ОтговорИзтриване
 44. Почти в края на статията четем следното: „Мигрирайки в Египет в дълбока древност, малка част от дедите ни успява да наложи своята власт над местното население. На предците ни се е гледало като на божества, свръхестествени същества притежаващи невероятни умения. Благодарение на донесените знания Египет получава силен импулс в развитието си. Прескочени са няколко хилядолетия развитие и страната на пирамидите става дори център на култура. Поради това, че предците ни колонизирали Египет са били малко на брой, те са асимилирани в продължение на няколко века, но не и преди да оставят следи в езика и културата.“ Изгледайте прикачения филм и сами преценете доколко дедите ни могат да се отъждествят с боговете, поставили основите на египетската цивилизация. Жалко е, че вместо наистина да търсим ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ сами си създаваме нови комплексарски легенди и митове... ЖАЛКО! https://www.youtube.com/watch?v=iIHz8IHApvg&feature=youtu.be

  ОтговорИзтриване
 45. Здравейте г-н.Серафимов.Бих искал да ви попитам,имате ли информация какво е древното име на Египет,защото до колкото съм запознат името Египет е измислено от гърците?Как се е наричала тази държава в началото,и има ли това име някаква връзка с древните траки?Предварително благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едно от най-древните имена на Египет е Кемет-черна земя, но то не е дадено от дедите ни. На акадците Египет е известен като Мисру, а дори и днес арабите наричат страната Маср. Не съм сигурен откъде идва названието Египет, ако не се лъжа то е споменато в микенски документи от Бронзовата епоха под формата Акупитийо. Най-вероятно се касае не за цялата страна, а само за крайморската област, с която микенците са били в контакт. Микенците разбира се не са гърци, а местно население - траки и пеласги.

   Изтриване
 46. Йерихон е най-стария град в света съществувал без прекъсване. Г-н Серафимов опреснете си информацията или си набавете пропуските.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, пропуски се запълват, не се набавят. Прочее, Йерихон е имал и период на запустяване, запълнете пропуските в знанията си!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, 22-та пласта на Йерихон потвърждават вашите пропуски. Все едно дали ги запълвате или набавяте, пак сте изостанал в миналия век с познанията си.

   Изтриване
  3. Помолете някой да Ви преведе следното: The first pottery users of Jericho were, however, primitive compared with their predecessors on the site, living in simple huts sunk in the ground. They were probably mainly pastoralists. Over the next 2,000 years, occupation was sparse and possibly intermittent.

   At the end of the 4th millennium bce, an urban culture once more appeared in Jericho, as in the rest of Palestine. Jericho became a walled town again, with its walls many times rebuilt.

   https://www.britannica.com/place/Jericho-West-Bank

   Дори 100 пласта да има, това не изключва хиатус.

   Изтриване
  4. Няма нужда да ми го превеждам, защото много добре владея езика. Друго ми направи впечатление от ваши публикации. Преди време четох ваш по-стар материал с посочени източници като единият източник е от моя съавторска книга. Скоро в друг материал вие с диалог с ваш читатели признавате, че всъщност не сте запознат с работата ми. Та възниква въпросът, само за тежест ли прилагате използвана литература, която всъщност, никога не сте чели или някой друг ви пише публикациите?
   проф. Д. И.

   Изтриване
  5. След като владеете английския добре, кой е прав - учените съставили Британика и съобщаващи за хиатус, или Вие, който твърдите, че няма хиатус?

   Относно това, че съм ползвал работа, в която има и ваше участите, ще Ви помоля да бъдете по-конкретен, уточнете за кой мой постинг става дума, коя е вашата книга и защо смятате, че съм я поставил в ползваната литература просто така, за тежест.

   Изтриване
  6. Ще я конкретизирам, сега да не цитирам по памет, че може и да сбъркам. А смятам, че сте я поставил за тежест, защото вие сам признавате пред читателят си, че всъщност наистина не сте запознат с работата ми, но видях, че преди години сте ми цитирали конкретната работа.

   Изтриване
  7. Да кажа, че познавам работата на човек, който коментира само под инициали е несериозно. Посочете работата ми, дайте и заглавието на вашата работа и ще видим как стоят нещата.

   Изтриване
  8. Ще я посоча разбира се. За мен е ясно, защо сте го направил, но въпросът ми е, готов ли сте да си понесете отговорността и последствията ако с това се докаже, че съм прав? И какво очаквате, че ще се случи?

   Изтриване
  9. Не ме познавате, не знаете нищо за ситуацията по време на която съм написал работа си, но Ви е ясно защо съм ползвал ваша работа по начин, който Вие намирате за некоректен?

   Ако действително сте уверен, че аз умишлено съм направил нещо нередно и противозаконно, намерети си добър адвокат, нека той се свърже с мен, а аз ще го свържа с моя. След като си поговорят, вашия адвокат ще Ви обясни защо няма да спечелите и колко ще Ви струва да опитате.

   Изтриване
  10. Чакайте малко сега, вие от едни въпрос, дали сте готов да си носите отговорността се поизплашихте и тръгнахте да печелите виртуално дело, успокойте се. Следя публикациите ви от години и знам доста подробно биографията ви, и с какво са занимавате, както и защо се занимавате. Пак ви питам готов ли сте да си носите последствията?

   Изтриване
  11. Какво Ви кара да мислите, че съм се изплашил :)

   На свои ред искам да Ви попитам - Вие и вашите колеги готови ли сте да носите последствията от деянията си?

   Ако Вие действително знаехте биографията ми и знаехте за хората около мен, съмнявам се, че дори щеше да Ви мине през ума да ме заплашвате с каквото и да било :)

   Изтриване
  12. Много добре знам кой сте, както казах и не съм ви заплашвал не ми вменявайте вашите страхове. Първо се изплашихте и сте си помислили, че може по същият начин да стресирате опонента си с виртуално правно дело и адвокати. После, без да ме познавате и само по титлата ми ме квалифицирахте към историците. Трябва да знаете, че в науката има и други направления използващи същата титулатура. За хората около вас, казвате, да не визирате онези, които правиха опити с хора, или другите, който участваха на пресконференцията по БНТ? Ни най-малко се страхувам от неизвестен блогър като вас, който си е повярвал толкова, че има нахалството да издава книги и да пише прокламации към българите без да има необходимата подготовка за това.

   Изтриване
  13. Ето, Вие не знаете нищо за мен :)

   Що се касае до Цвета Кирилова, към нея храня дълбоко уважение, но не нея имах предвид, а съвсем други хора, те не правят опити с човешки същества и имат доста по-голямо влияние от индивидите, които Вие визирате.

   За нахално поведение смятам поведението на тези хора, които игнорираха (премълчаха ?) следните неща:

   - две мащабни анропологични проучвания доказващи, че нямаме нищо общо на народите на Средна Азия,

   - фактът, че няма нито тюрски, нито ирански топоними и хидроними в ранносредновековна България,

   - фактът, че според Теофилакт Охридски и патриарх Фотий старите българи са политеисти,

   - фактът, че никой от авторите описващи покръстването на българите, не говори за покръстване на два народа,

   - фактът, че както полуземлянките, така също житните ями, защитните съоръжения земни валове и т.н. не са нещо новопоявило се на Балканите през 6-7 век, а са типични за териториите населени с траки през Античността,

   - фактът, че биритуализма - труполагането и трупоизгарянето не са нещо новопоявило се на Балканите през 6-7 век, а са типични за териториите населени с траки през Античността,

   - фактът, че редкия погребален ритуал - полагане на трупове в кръгов гроб, като при Девня, се наблюдава при северните траки обитаващи земи край Истрия,

   -фактът, че според етнолози като Евгений Теодоров, древнотракийските елементи в българския фолклор, обосновават правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството,


   Трябва да се срамуват тези, който харчейки парите на българския данъкоплатец отиват да търсят корените на народа ни в Иран, Афганистан и Монголия.

   Трябва да се срамуват тези, които са унищожавали и укривали находки, непасващи на вижданията им.

   Трябва да се срамуват тези, които сътрудничат на иманярската мафия.

   Трябва да се срамуват тези, които, за да не си развалят рахатлъка с колегите, не смеят да им кажат, че вече е време да се оставят старите и неверни теории.

   Аз няма от какво да се срамувам, за разлика от Вас, аз излизам открито с лицето и името си.

   Изтриване
  14. Малко ще ви разочаровам. Нямам морално право да казвам на историците как да си вършат работата, само защото вие нямате доблестта да го направите. Аз също не бих приел някой да ми казва как да си върша работата, за която съм инвестирал доста време и средства и резултатите са особено добри. Вие инвестирал ли сте в историята, че искате да давате посоката им на работата? За горният словоред няма нужда да го изреждате всеки път, тъй като това го правят всички блогъри, които са направили шаблонните си образци от извадки. Това ви издава липсата на подготовка и нестабилното емоционално поведение, което ви пречи да водите конструктивен диалог. Когато сте готов да си признаете умишлените компилациите и истинските ви цели за тях, вероятно и опонентите ще приемат да дискутират с вас открито и да ви изслушат, стига да сте готов да седнете на една маса с тях.

   Изтриване
 47. Здравейте Павел,

  Казвам се Мая.
  Бих искала да насоча вниманието Ви към препратка (линк) свързана с цитат на Робърт Бовал от публикацията Ви.

  Тъй като препратката/източник не зарежда информация удостоверяваща думите на Бовал, Ви моля да коригирате и посочите източника на цитИран от изказване.
  С уважение към Вас, не изключвам и цензура от източник на информация като БНТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте Мая,

   Понякога информацията бива сваляна, или пък линка не работи, но пък сега успях да намеря това -

   По следите на древна цивилизация в Родопите - разговор с Робърт Бовал

   https://www.bnt.bg/bg/a/po-sledite-na-drevna-tsivilizatsiya-v-rodopite-razgovor-s-roba-rt-boval

   Изтриване
  2. Пробвах няколко пъти на страницата на БНТ, но уви, без резултат. Нямам представа каква е причината толкова важно нещо да бъде затрито...

   Изтриване
 48. http://historynakratko.blogspot.ae/2015/07/blog-post_31.html?m=1

  Интересна находка от древния град Аркаин свързана със изкуствената черепна деформация!
  Учените изследвали скелета го определят като сарматски!


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Неделчев! Според Прокопий, сарматите спадат към семейството на гетите, а пък и единствената сарматска глоса - арисп (вид билка), старият автор Апсирт твърди, че се произнася по същия начин при гетите. Да не забравяме и това, че при траки и сармати има групи с идентични имена. Траките саи обитават Беломорието, а сарматските саи обитават Черноморските степи.

   Изтриване
 49. Браво, пак съм згрешил явно, бях ви писъл в една ваша статия за балканската писменност, кадето твърдяхте че е една от най старите, исказах съмнение, като аргумент за съмнението исползвах една книга за древен египет, там пишеше колко вида писменност имали, и така нататък, а аз смятъх египетската цивилизация за по стара, но май съм грешал, за доста и убедителни факти пише в статията ви. Също искам да добавя за етруските, че е намерена мумия в египет овита със бинтове на които има етруска писменност, от където има мнго иформация за етруския език и писменност, за мен етруските са тракийско племе но може пак да греша.
  Дори бях чул че етруските са преселници от троя, но както и да е.
  Също искам да споделя, че гледах клипче за тюрките в ютуб, братята тюрки в това клипче представяха, скити, сармати, българи и така нататък за тюрски племена, а и унгарците също, аз мисля че имат връзка но тя е по скоро от траки да ги наречем отишли до китай и монголия, смесили се с азиятците и тръгнали на обратно, те смятът кургана за тюрска могила, когато аз обяснявах на един турчин за могила с типичен за тракиския инвентар или начин на погребение, заедно със жената и коня, вътре човек със светла коса от европейската раса, той ми вика, че това си е типично тюрска могила и се казвала курган, не се сетих да му пиша че тракийските предхождат тяхните с хиляди години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етруските са смесен народ, част от тях са местни хора говорещи неиндоевопейски език, а другата част, без съмнение са наши деди - траки.

   Турците, или по-скоро хора, които се представят за турци, се опитват хем да си присвоят скитската история, хем да противопоставят отново българи и турци. За сега опитите са жалки, но с пари се постига много.

   Изтриване
 50. Също искам да попитам гн.Серафимов за нишите на глухите камъни за които бях ви писъл и тези абсолютно същите на остров на атлантическия океан, какво мислите за това, на каква възраст са ако сте запознат, и какъв народ ги е правил.

  ОтговорИзтриване
 51. Многа нявороятни изглеждат статиите ви за хората които не са чели статиите ви и примерно още малко ,алтернативна история да я наречем, за да са по наясно за какво пишете. Хората си мисля че са луди хората които ви четът и ви вярват. Както и да е, искам да ви питам и за пра Българския календар и летоброене, дали е реално, и има ли връзка със Руското и Византиското, но по скоро ме интересува дали е реално, другото мога и сам да вида в интернет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За старобългарския календар, в който са споменати особени думи като шегор, дилом, етх, някои хора твърдят, че е признат от ЮНЕСКО за най-стар и най-точен. Това не отговаря на истината, от ЮНЕСКО никога не са правили такова признание.

   Иронията е, че действително най-старият точен календар е изобретен в земите ни, но на този важен факт не се отдава дължимото внимание.

   НАЙ-ДРЕВНИЯТ TОЧЕН КАЛЕНДАР Е ТОЗИ ОТ ЗЕМИТЕ НИ

   http://sparotok.blogspot.com/2017/09/t.html

   Изтриване
 52. питам за летоброенето, защото ако е реално, значи цивилизацията по нашите земи съществува от 7000 години, веднага след потопа примерно. Наясно съм че никой не може да каже със сигорност, но просто като предположение питам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В най-стария календар няма нулева година, тя просто не е била нужна защото календарът е създаден, за да обслужи нуждите на земеделци.

   Не можем да говорим за обединена държава в онези отдалечени времена, не може да се говори и за някакво събитие - рождена дата на цар, или основаване на град, като това събитие се превърне в нулева година като например основаването на Рим, годината на раждане на Христос и т.н.

   По принцип дори и сравнително новата дата -753 г.пр.Хр. - основаването на Рим е избрана въз основа на легенди, а не благодарение на писмени документи от това време.

   Изтриване
 53. Мавроди Мавродиев24 юли 2018 г. в 23:10 ч.

  Здравейте!
  След като изчетох статията и всички коментари и виждам,че отговаряте толкова конкретно и подробно се изкуших да Ви попитам какво се знае за Гьобекли тепе и цивилизацията която го е създала?Тук говорите за цивилизации от преди 3-7 хил. години а този мегалит е на минимум 12 000.Някъде прочетох,че го свързват с Дунавска цивилизация а също и с аборигени от Австралия.Има ли някаква по-подробна информация от тази в уикипедия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът с Гьобекли Тепе е интересен. Смятам, че на това място, а и на други места в региона, са съжителствали хора от различен произход, като нашите деди със сигурност са били една от групите. В последствие, народите на Ориента изстласкват дедите ни на запад и север и завладяват плодородните им земи.

   Не зная дали е извършване проучване на ДНК от костните остантки намерени в Гьобекли Тепе, но и да има, едва ли ще ни бъде представен ясен и точен резултат. За жалост науката също се потдава на политически натиск...

   Изтриване
  2. Ако разбирате английски, тази работа ще представлява интерес за Вас. Обърнете внимание на орнаментиката и символите, те се срещат по-късно по керамиката от Балканите.

   https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A1AA4FB20657599F859860D94CCD090E/S0003598X00047840a.pdf/role_of_cult_and_feasting_in_the_emergence_of_neolithic_communities_new_evidence_from_gobekli_tepe_southeastern_turkey.pdf

   Изтриване
 54. Все статии,които ме карат да се гордея, че съм един от тях и в същото време да се срамувам, че се докарахме до просешка тояга!

  ОтговорИзтриване