20.06.2015 г.

АРИЙСКИЯТ ГЕН, СЛАВЯНИТЕ И ХИТРИТЕ МАНИПУЛАЦИИ


Има хора, които вярват, че в библиотеката на Ватикана са скрити важни книги. За тези работи се смята, че съдържат тайни засягащи истинската ни история и произход. Други сънародници са искрено убедени, че сензационните археологически открития тепърва предстоят. Това, което разкопките ще извадят на бял свят би променило радикално виждането на учените относно нашето далечно минало.

Изобщо не се съмнявам, че в папските архиви се съхраняват ценни ръкописи. Зная, че те биха били от полза за нас българите. Също така не се съмнявам, че археолозите ще намерят забележителни артефакти, които да смаят със своята изработка, а и значение. По принцип с колкото повече информация разполага човек, толкова по-лесно може да наложи нова теза.

Реално погледнато обаче книгите от Ватикана изобщо не са ни нужни. Не са ни нужни и нови, пък било то и уникални находки. Ние притежаваме всичко, което е необходимо, за да се признаят древните балкански корени на народа ни, а и водещата роля на нашите предци в оформянето на историята и културата на Европа и Азия. Има предостатъчно ценни ръкописи, които са на разположение на българските изследователи. Не чудеса трябва да станат, а просто е редно учените да анализират безпристрастно исторически извори, които имаме и да сравнят сведенията с тях с данни от археология, ономастика, антропология и не на последно място генетика.

Генетиката е важна наука, с чиято помощ могат да се разрушат догмите. За жалост дори и в тази област е възможно да се получи неправилно тълкуване на данните. Това става лесно, когато умишлено биват смесени термини от лингвистика и история. Като се премълчат важни подробности е възможно да се извършат хитри манипулации. Ярък пример за това е арийския ген R1a1, който е известен и като славянски ген. Според някои изследователи R1a1 се е появил в България, или посредством славяните, или чрез дошлите от изтока стари българи. Поне за мен подобно твърдение е смешно, дори заблуждаващо. Нека разгледаме подробно нещата.

В Индия и по-точно сред населението говорещо арийски езици R1a1 се среща често. Понеже сред говорещите тамилски език дравиди носителите на R1a1 са редки изключения, учените заключават, че древните арийци създали Ведите са изконните носители на този особен маркер. Това е верно, няма съмнение, че арийците са се различавали от от тъмните дравиди по външен вид. Брамините са били върховната каста на арийците, а за брамините Патанджали казва, че те трябва да са с руса коса, т.е. те са принадлежали на население, което е дошло в Индия от регион, в който живеят хора с кожа и коса по-светла от тази на дравидите.


http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/General/Iranian_Women_Warriors.JPG

Тази информация е ценна, но не ни помага особено много. Със светла кожа и коса са доста европейски народи, сред които се среща R1a1. При сорбите наречени още венди процентът на носителите е най-голям, около 60%. Следват поляците и украинците, да не забравяме и датчаните, при които за 20% от хората е типичен генът, който едни наричат славянски, а други арийски. Приблизително същото както при датчаните е и при нас българите количеството на носители на R1a1 -18-20%.

С тези сведения картината става по-интереснa, но не и по-ясна. Както винаги разрешението на загадката идва благодарение на подробностите. В тях са скрити важни елементи на мистерията – кои са потомците на древните арийци и къде е прародината на тези хора?


Отговор ще получим когато изследваме подробно наследниците на древните арийци в Индия. Както бе споменато, брамините, т.е. свещениците, са висшата класа на арийското общество. Сред тези хора се среща не само генетичния маркер R1a1, но също и два други. За това не се говори много понеже истината е неудобна. Проблемът се състои в това, че индийските брамини са носители и на маркерите J2 и E.

Сега става много интересно защото тези маркери са чужди за населението на Средна Азия. За сметка на това те са типични за населението на Балканите и Мала Азия – дом на тракийските племена фриги, тевкри, дардани, мейони, меони, витини, халиби, мариандини и мизите, които средновековните автори наричат българи.

Коктейлът от гени R1a1, J2 и E, който е типичен за индийските брамини е типичен и за нас българите. Около 55% от населението на страната ни е носител на тези маркери. Нито сорбите, нито поляците, нито украинците, нито пък датчаните могат да се похвалят с такова нещо.

Маркерът Е в комбинация с R1a1 ce среща и в Британия, но там присъствието му се обяснява от английските учени с идване на траки. Отдавна е установено, че благодарение на необикновената си сила и мъжество, нашите деди са били най-желаните кандидати за римските легиони. В написаната през IV век Totus Orbis Descriptio” се твърди, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници. Предците ни са били стационирани в различни места в Британия като едно от тях е Камулодунум. Името на тази крепост е вдъхновение за Артуровия замък Камелот.

Има и други неща, които определят нашите деди траките като градителите на арийската държава в Индия. Благодарение на Стефан Византийски ние знаем, че най-древното име на страната ни е Ария. Друг стар автор, Луций Ариан пък разказва за походът на Дионис в Индия. На тракийския бог се приписва създаването на индийската цивилизация.  Идването на балканско население в земите на юг от Хималаите обяснява как са се появили типичните за арийците брамини маркери J2 и E.

За арийците се знае, че са били бойци колесничари, а точно такива са били и нашите предци траките. Важна подробност е и това, че конят не е опитомен край река Ганг, а в Черноморските степи, там където условията за развъждане на коне са идеални. Най-ранните погребения от арийски тип, т.е. с издигане на могила са от Черноморските степи и Дунавската равнина. Учените са установили, че на територията на България са издигнати около 60 000 могили. Никъде по света няма такава забележителна концентрация на древни погребални паметници.

Поредната индикация кои са древните арийци ни дават древните погребални обреди. В арийската религия е съществувал странен и дори жесток от гледна точна на съвремието ритуал. При смърта на благородник неговата съпруга го е следвала в гроба. Този обред се споменава във Ведите и носи името сути, което пък се обяснява със стбг. суть-истина. Обичаят на доброволна саможертва е описан от Херодот като типичен за траките – Her. V.5.

Тук е мястото да засегнем още една деликатна тема и да обясним няколко хитро наложени заблуди. Тракийският и арийски ритуал, при който съпругата доброволно следва мъжа си в отвъдното е описан и при старите славени от Псевдомаврикий. Този автор обаче пише само за старото население на Дунавската равнина, а не за хората обитаващи бреговете на Балтийско Море и поречието на Буг. Тази важна подробност бива пропускана от повечето учени писали за старите славени.

В древността Дунавската равнина е обитавана от различни тракийски племена, като най-голямото и най-известното е това на гетите. По време на Ранното Средновековие тези гети са наречени славени. По принцип и двете имена са тракийски, арийски. Гети се обяснава с ведическата дума гаяте-прославям с песен, а славени се обяснява ведическата дума славана- славене, прославяне. Това също никой не е благоволил да обясни, а информацията е важна.

Често се премълчава и друго. Северни съседи и роднини на траките са венетите. Те са локализирани от Корнелий Тацит, Клавдий Птолемей и др. в земите на днешните Полша, Русия, Словения, Словакия. На територията на Полша е Венетския залив, в старите землища на Словакия е Венетското езеро, древното име на Словения е тера Венеторум, а дори и днес финландците наричат Русия с името Веная. На руснаците пък казват венелайнен – венетски народ. Тези важни данни са неизвестни на повечето хора, чиято неосведоменост ги прави лесна плячка за хитрите манипулатори на историята.

Понеже езикът на гетите наречени славени е бил бил близък до този на венетите, то и венетите биват наречени славени, словени, но векове по-късно. Както става ясно старите венети са предци на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци, а и на вендите в Германия. Когато Алцек е предаден от баварците избили коварно хиляди българи, този благородник е принуден да избяга по на запад и да потърси приют при владетелят на венетите Валук – Valuc dux Venetorum. Венетите на Валук са предци на днешните словени.

В периода VI-VII век няма идване на чужди хора на Балканите. Предците на словени, словаци, поляци са си били по старите земи и са носили името венети. Тези хора макар да са говорили език близък до този на дедите ни си имат своя територия и своя история.

Старите славени смачкали безброй римски гарнизони не са северен народ както се внушаваше в миналото. Прокопий е ясен в описанията си – славените са едри и изключително силни, но това е типично качество и на траките. За телата на старите славени се казва, че не са бели, т.е. касае се за хора с лека пигментация. Точно такива са били дедите ни. За косите на старите славени е използват епитета ксантиси. Днес превода е руси, но в древността под ксантиси се е разбирало цвят на силно препечено месо, т.е. светло кафяв. Със същия цвят коса са описани и траките бистони, но тези данни не се представят на широката публика защото ще стане ясно, че старите славени са де факто траки.

Не е възможно R1a1 да е донесен от блатни обитатели от Припят, или набедени иранци от Памир през VI-VII век по простата причина, че носители на R1a1 са обитавали Балканите поне от 13 500 години. Това е установено от учени работещи в Мичигънския Университет. Докато носителите на R1a1 живеят на Балканите още през Палеолита, в Русия, а и Полша те се появяват едва в началото на четвърто хилядолетие преди Христа – времето, в което започват интензивни миграции на древни балканци в различни посоки.

Няма нищо сложно нали? Старите славени са тракийски народ, а поради това, че са причинили най-много проблеми на Римската Империя, името им става известно. Името славени се използва няколко века по-късно и за венетите – северни съседи на нашите деди траките.


http://www.romanianhistoryandculture.com/The%20battle%20in%20the%20storm.jpg

Вместо това да бъде обяснено, учените от миналото ни омайват, че старите българи били тюрко-монголи, а славяните, с които Аспарух влиза в съюз са живели век по-рано в една общност с предците на словени, поляци, руснаци и др. в Припятските блата на територията на Украйна. Изумен съм как подобна срамна лъжа и невероятна дивотия е успяла да омая съзнанието на няколко поколения.

Всъщност не е нужно да се дивим. От читателите са укрити важни сведения, а лъжите са повтаряни с неестествен фанатизъм. Човек започва да вярва на това, което чува най-често. Не случайно има поговорка, че една лъжа повторена хиляда пъти започва да звучи като истина.

На всяка лъжа обаче и идва края. Уверихме се как след споменаването на няколко важни подробности картината на миналото се променя. Разбрахме, че не е редно да се говори просто за арийски ген, а за коктейл от гени R1a1, J2, E. Той е типичен за индийските брамини, но и за българското население. Присъствието на типичните за земите обитавани от траки J2, E в Индия показва, че арийците не са азиатски, а източноевропейски народ. R1a1 не е донасян по време на ранното Средновековие по простата причина, че негови носители са обитавали Балканите през далечната Каменна епоха.

Разбрахме и, че старите славени не са пришълци от север, а са де факто многобройните племена на гетите, чиято храброст смайва Херодот. Името на тези мъжествени хора бива използвано в по-късни времена и за съседите им и говорещи близък език венети.

Всички тези неща могат да се проверят. Съветвам ви да не ми вярвате сляпо, а да проверите всичко сами. Направите ли това вече никой няма да е в състояние да ви омая с лъжите си. Осъзнавайки истината ще разберете, че сте потомци на създатели на цивилизации и на хора, които рушат покварените империи.

Ние не сме случайни хора и не е редно да живеем в мизерия. Не е редно да бъдем обиждани, подтискани и тероризирани. Заслужаваме по-добро бъдеще, но за него трябва да се борим. Имаме качествата за това, просто трябва да пробудим благородникът, който живее в сърцето на всеки българин.109 коментара:

 1. Манипулациите с генетични маркери и изследвания на генома,са продукт на съвременната Лъжа и Измама!!!Затова всеки от нас,млад или стар е длъжен да опитва да се ориентира в сложната картина на модерната европейска генетика!!Докато успее да отдели,за себе си,както се казва,зърното от плявата!!Докато успее да си изработи вярна и непоклатима Гледна точка и отправна система на разсъждение!!!Последните генетични изследвания на БАН/И/показаха смайващата генетична хомогенност на българския народ!!!Считам това за една много добра основа,на която да стъпи всеки един българин в понататъшните си разсъждения и ориентации,защото мненито на всеки от нас е наистина-ВАЖНО!!!За да докажем пред Света и най-вече,на самите себе си,че Ария не е само верско,имагинерно понятие,че Ария е съществувала реално,че не е била нито в Иранските пустини,нито по Кавказките чукари,нито-в Украинските мочурища!!Че Ария не е била никъде другаде,а ВИНАГИ е била тук-на Балкана!!!
  Статията открехва още малко тежката,ръждясала Врата на Познанието,за нас самите!!!

  Благодаря и Упех!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста проверки се искат г-н Лазаров. Мошениците на това разчитат и се надяват, че никой няма да има волята да проверява и отсява, а после пък няма да има възможност да разкаже за откритото.

   Да, но ето, сметките на мошениците се объркаха и те сега са бесни, активизирането на троловете и ченгетата е доказателство за това.

   Истината излиза напук на тези, които я затрупаха с купища кал.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. БАН отдавна не може да е авторитет,поради много причини и най - вече,поради това,че в БАН все още ....командват парада същите,които преди това писаха история в услуга на имперски стремежи!
   Сам казвате,че трябва да си имаме собствен критерий.Това е интересното!Критериите са различни,според знанията.Има една хубава мисъл:Човек наблюдава от собствената си камбанария.Проблемът е в това,че на повечето хора камбанарията достига само до тавана на мазето им.

   Но,да се върнем на "авторитетното"проучване на БАН.Ами не!Няма как да се съглася с него.Не ми трябват техните проучвания,а само 10 минути наблюдение на хората,които вървят по улицата.Невероятно разнообразие от различни генотипи!Не считам,че ако продължаваме с твърденията ,че сме "хомогенни"вършим услуга на Истината!
   В услуга на истината е и да признаем,че арийският генотип е най - съхранен при помаците.Дълто е за обяснение,но това се вижда от ..."моята камбанария"!
   Колкото и да е болезнена истината,а тя Е!,трябва да я изречем веднъж завинаги,за да не продължават шмекерлъците на хора ,като Божидар Димитров,Валерия Фол,Николай Овчаров и т,н "величия"!

   Изтриване
  3. Анонимни господине, би било добре да проучите по-внимателно какво се разбира под хомогенност. Това не означава, че сме хора от един единствет тип, а, че носителите на различните хаплогрупи са равномерно разпределени из цялата страна.

   Именно това равномерно разпределение и липсата на анклави е свидетелство за древния балкански произход на българския народ.

   Изтриване
  4. Няма как да ти ....монтирам една карта,която не е made in БАН,ама карай!Ти всичко си знаеш...

   Изтриване
  5. Не, аз не зная всичко, а и няма да дойде такъв момент, в който да кажа, че зная всичко.

   Изтриване
  6. Г-н,Анонимен20 юни 2015 г., 18:29,ти не разбираш!!В никакъв случай не рекламирам сегашните "критерии"на "историци"като Божидар Д.,"траколози"като Валерия Ф.или "археолози",като Николай Овч.!!! Генетиката обаче е сравнително точна наука!!!При нея "шмекерлъците"са значително по трудни!!!Колкото и да им се иска да не е така/а аз съм убеден в това/на българските учени-генетици,няма начин да не признаят Истината за българския геном!!!Да не забравяме,че генните изследвания се поръчват от европейски организации и се плащат с европейски пари,при съответния европейски КОНТРОЛ!!!!В резултат-разполагаме със сравнително обективни резултати за преобладаващите Понтийски/Черноморски/гени на българския народ,от дълбока древност-до днес!!!

   http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups_by_region.shtml

   Точно тук и сега, на мен лично,ми става много интересно!!Задавам си въпроса: Как ли се разминават по коридорите на БАН/И/ професорите ни историци с професорите-генетици????Как и кога ще координират теориите и рузултатите от изследванията си????Как и най-вече КОГА,някои хора ще свалят тенекиените очила и ще размърдат плесенясалите си мозъци!!??"Завоят"ще бъде много труден за някои,но той е исторически НЕИЗБЕЖЕН!!!

   Изтриване
  7. Г-н Лазаров, аз съм се дивил много на различни твърдения на учени от БАН. Едни обявиха трупоизгарянето за тюркски обичай, а други трупополагането. Поне да се бяха координирали един с друг...

   Чудя се как този, който е определил трупоизгарянето като тюркски обичай, ще обясни присъствието на този обичай в Източна и Средна Европа още през Каменната епоха и пълното отсъствие на обичая в земите на тюрките по това време.

   Изтриване
  8. Лелее,Павка,сериозно ли говориш!!??Щото ти си много по-отдавна в тая система на нагаждане и "координиране"на различни професорски теории!!Това дето го казваш си е направо-уникум!!Къде ги "видяха"тия монголски жертвени клади,бе???Ами за тая работа се иска бая дървен материал!!Де го тоя дървен материал по татарско-монголските степи,дето на 1000кв.км я има-я няма 1-2 дървета???За тая работа се иска Балкан,бе ей,аланкоолу!!!Нали вкупом и единодушно определят "Илиадата" като "гръцка"???Ами,че тя започва и завършва с погребални клади!!Айде,нас ни зарежи,ние "сме"тюрки!!Ама и гърците им,ли прихванаха тюркски обичаи???Аха,сигурно от нас са се "заразили"!!!.......Мамоо! И заплати им плащаме на тези хора!!!!

   Същия миш-маш,като от преди 100г!!!Сещам се за "некоректните"методи на Ганчо Ценов,дето се смее на Златарски и компания,че набутват цялата Аспарухова орда,барабар с жените,децата и старците,на едно Дунавко островче,което и 1000души не побира,камо ли цял народ!!А после академиците възмутено обявиха Ценов за враг на народа и национален предател!!!Май,май на същата къвърма ми мяза и днешната "научна"общност!!!

   Изтриване
  9. Да г-н Лазаров, ние плащаме заплати на хора, доста от които просто не знаят какво говорят.

   Едни двама академици пишещи за ритуалите извършени от княз Крум пред стените на Константинопол, след споменаването на жертването на хора и животни на кладата въздъхват - Жесток бог трябва да е бил Тангра!!!

   А, че ритуалът извършен от княз Крум е копие на това, което прави Ахил Пелеев при погребението на Патрокъл и дума не се отваря. Съмнявам се, че тези господа не са чели Илиада и не са запознати с обредите описани там.

   Един друг учен поддържащ тюркската теза като бе принуден да признае, че старите българи са вдигали могили над гробовете на благородниците си...както правят траките, взе, че направи странното твърдение - Старобългарските могили били в речни долини, а тракийските не...

   Нямам думи! Как да класифицирам подобно твърдение? Та една от най-големите концентрации на тракийски могили и край реките Тунджа, Марица и Стряма....Важното е обаче да се посочи някаква разлика между старите българи и народът наричан от римляни и гърци с името траки.

   Изтриване
  10. Именно тракийските могили са най-масово там където е административния център и аристокрацията т.е. около посочените реки. Обаче центровете на Българската държава са на североизток от Хемус и има само заварени антични могили не се насипват средновековни, особено след 9 в.

   Изтриване
 2. Желязото се кове докато е горещо! Давай Павле, докато враговете на България имат и ще имат още много проблеми в бъдеще! Да си възстановим вярата на хората пък после ще видим!
  Значи потомците на българите в северна Индия съвсем не са малко и са около 200-300 милиона??? Има ги и на остров Хокайдо в Япония и са около 15000-20000 хиляди, наричат ги "Айну"!
  А за книгите, според мен, ще се появат още много такива, които ще подвърдят истината за Българите и България не толкова от Ватикана, колкото от частни библиотеки по Западна Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Симеоне, това, че айну са интересни хора е верно, но нямам данни те да са потомци на стари балканци.

   Изтриване
  2. Доказано е, че са от европейски генотип, но нямам повече данни засега! Други европейци дето са се скитали по Азия преди 2-3 хиляди години не знам?? Интересно би било да се направят допълнителни проучвания. Преди известно време ми казаха, че японската дума за градина била "НИВА", струва си да се проучи, може и да е вярно? Може да излезе, че говорят все още древният си език или поне са запазили думи от него...

   Изтриване
  3. Нямам представа от каква група е езикът на айну, може да е някакъв изолиран вид.

   Изтриване
 3. За тези, които още не са видели това:

  http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=humbiol_preprints

  Професор Гълабов е попитал известни историци, кой са прабългарските некрополи и е взел от тях зъбна ДНК. Е, това е резултатът.

  Поздрави,
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип са дадени важни неща, но въпреки това пак се прави опит за натирване на народа ни в Азия посредством иранската вратичка. Я виж кой е цитиран :)

   Dobrev, P. 1991. The proto-Bulgarians: Origin, language, culture. Sofia: Proxima.

   11 (Добрев, П. 1991. Прабългарите: Произход, език, култура. София: Издателство Проксима.)

   Dobrev, P. 1998. Crucified history. Part I: Delusions of the 19th century. Sofia: IKK “SlavikaRM.” (Добрев, П. 1998. История разпъната на кръст. Част I: Заблудите на 19-ти век. София: ИКК „Славика- РМ.“)

   Dobrev, P. 2005. The golden core of the Bulgarian antiquity. Sofia: Tangra TanNakRa IK. (Добрев, П. 2005. Златното ядро на Българската античност. София: Тангра. TaнНakРa ИК.)

   Fol, A., G. Bakalov, P. Dobrev et al. eds. 2000. The Bulgarians. Sofia: Tangra TanNakRa. (Фол, А., Г. Бакалов, П. Добрев и съавтори. 2000. Българите. София: TaнНakРa.)

   Изтриване
  2. Знам, авторите са доста предпазливи и не обичат резултатите им да се интерпретират в контекста на автохтонната теория. Но това ми звучи странно защото резултатите им са най-доброто доказателство. Нещо като - не ме слушай какво говоря, а виж какво правя. Знаеш, че бях свидетел колко стреснати бяха когато лично ги попитах на една конференция няма ли да кажат думата автохтонен все пак...
   скит

   Изтриване
  3. Всъщност, говори се за Западна Евразия, което според мен си е точно Балканите и/или Причерноморските степи, освен ако авторите не искат да ни пратят в Германия или Британия ;) . Иранците от Памир ми се струват по към централната част на Евразия.

   Изтриване
  4. Скит, май страхът на тези хора е основателен. Явно са притиснати здраво, не ми се вярва да са пълни идиоти и да не виждат истината. Страх от някого е най-доброто обяснение за странното държание.

   Изтриване
  5. От Г. Радославов
   Да наистина интересна статия/ Имам само няколко коментара към нея/
   Първо Акад. Гълабов и Акад Йорданов не са главните и автори, а младите ми колежки "D V. Nesheva и S Karachanak-Yankova от Department of Medical Genetics, Medical University of Sofia", които са изработили и голяма част от ДНК изследванията за българите от последните години. Заслужават уважение, поне от мен го имат :)
   Второ какви са тия "пра" българи по времето на цар Симеон, и като са еднакви с съвременните защо се обсъждат :). Това е все едно на прадядовците и прабабите ми да кажа, че май те имат същите гени като моите. Т.е. не аз съм им наследник, а те са произлезли от мен, "щото чак сега съм го разбрал" :))
   "there is a genetic similarity between proto- and modern Bulgarians"   Department of Medical Genetics, Medical University of Sofia

   Изтриване
  6. Г-н Радославов, наистина трябва да се внимава с дефинициите, а и интерпретацията на резултатите, иначе се поражда объркване.

   Аз лично се питам защо хората направили генетичното изследване не са ползвали работата на Анатолий Клюсов, който писа за това, че носители на така наречения славянски маркер R1a1 са обитавали Балканите преди 13 500 години.

   Клюсов работи за Мичигънския Университет, все пак това не е случайно място.

   Изтриване
  7. Несъмнено, Карачанак-Янкова и Нешева, а и проф. Драга Тончева са имената, които трябва да се цитират и уважат като автори на тези безценни изследвания. Споменах само проф. Гълабов защото той влезе в публичен спор в защита на тези резултати и пред значителна аудитория заяви това, което цитирах, а и защото заложи името си на известен учен.
   скит

   Изтриване
 4. Благодаря за поредната чудесна статия!
  Бих искал да попитам, дали има връзка между глагола гаяте (прославям с песен) и названието на музикалният инструмент гайда? Струва ми се логично едната дума да произлиза от другата.
  И още една успоредица - знаем че едно от имената на Дионис е Бромий. В същото време се говори за пътуване на Дионис/Бромий до Индия, където той е дал цивилизацията на местните. А пък представителите на висшата арийска каста се наричат брамини. Твърде голяма е приликата между Бромий и брамини, за да е случайност това, според мен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги, аз лично смятам, че има връзка между гаяте и гайда. Може да се добавят също лит. giedoti - пея, giesme- песен, giedojmas-пеене, а и ирл. гаел.guth - глас.

   Несъмнено има връзка и между Бромий, брамин.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Георги, то по принцип иранци уж е имало между делтата на Дунава и Алпите. Според Херодот в тази огромна територия живеят сигините, които пък са потомци на медите. Хубаво, но в споменатата територия няма ирански топоними и хидроними, а само тракийски. От това излиза, че нито сигините, нито медите са били от един произход с персите.

   Изтриване
 5. Спароток, на 10 ред от горе сте пропуснали едно "не"

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за забалежката! Нанесох поправка на нужното място.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. И така, в старо време, нашият Дионис отишъл в Индия и там едновременно с многобройните други майсторлъци научил индийците да обожествяват змиите на дядо си Сабазий. Знаем на каква висока почит се радват тия невинни гадинки в азиатската страна!
  В доста по-ново време тоя змиебоязлив народ решил да отговори на жеста на прадедите ни, като ни изпратил най-читавата част от племето си за развъждане на Балканите. Според дефиницията за „хомогенност“ на един народ имаме ли вече право да се считаме хомогенни с нашите мургави съграждани или е необходимо още малко търпение, докато всички достигнем нивото „кафе о ле“ ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Макар да съществува вярването, че ромите са част от индийците, това не е така. Ромите са носители на различни генетични маркери, дори не е имало смесване на дедите на ромите със старите индийци поради това, че ромите не са се вмествали изобщо в кастовата система.

   European Roma descended from Indian 'untouchables', genetic study shows Roma gypsies in Britain and Europe are descended from "dalits" or low caste "untouchables" who migrated from the Indian sub-continent 1,400 years ago, a genetic study has suggested.

   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/9719058/European-Roma-descended-from-Indian-untouchables-genetic-study-shows.html

   Изтриване
 7. Поредната изцепка на "научната" общност Y хаплогрупите и митохондриалната ДНК. В наукообразен стил правим каквито искаме интерпретации. А може ли да се разчита на малкия доверителен интервал при изследванията, конкретно за България. Категорично, не. Не и защото J2 и Е не са тракийски хаплогрупи.
  "Хаплогрупа J2 се смята, че се появява някъде в Близкия изток към края на последното заледяване, преди 15 000 и 22 000 години . Сегашното и географско разпределение говори, в полза на хипотезата за разширяването на неолита от Плодородния полумесец. Това разширяване вероятно е свързан с разпространението на опитомяването на говеда и кози ( в. 8000-9000 г. пр.н.е.) от Zagros планина и Северна Месопотамия, а не с развитието на селското стопанство в Levant ,което изглежда е свързано с хаплогрупа G а може би и E1b1b. А втората експанзия на J2 може би е настъпила с появата на металургията (също от Анадола и Месопотамия) и възхода на някои от най-старите цивилизации.


  Най-високата честота в света на J2 е намерена сред Ингушетия (88% ) и Чечения (56%) в североизточната част на Кавказ. И двете принадлежат към Nakh етническа група, които са обитавали тази територия,от най-малко 3 000 г. пр.н.е.. Езикът им е далечен роднина с дагестанските езици , но не и с всяка друга езикова група. Въпреки това, дагестанските народи (Dargins, Lezgins, аварците) принадлежат предимно към хаплогрупа J1 (84% сред Dargins) и почти напълно липсва J2 линии. Друга висока честота на хаплогрупа J2 се срещат при азери (30%), грузинците (27%), Kumyks (25%), и арменци (22%).


  Извън Кавказ, най-високите честоти на J2 се наблюдава в Кипър (37%), Крит (34%), Северен Ирак (28%), Сицилия (26,5%), Ливан (26%), Турция (24%, с върхове от 30% в региона Мармара и в Централен Анадол), Южна Италия (23,5%), България (20%), Албания (19.5%) и континентална Гърция (19% с изключение на Северна Гърция), както и сред еврейския народ ( 19 до 25%).

  Хаплогрупа E1b1b представлява последната голяма миграция от Африка към Европа. Най-вероятно преди 26 000 години тя се разпространява от Източна или Южна Африка, по-време на Горен Палеолит и Мегалитния период. В Европа най-висока концентрация на E1b1b се наблюдава в Северозападна Гърция, Албания и Косово. Извън Европа тя е най-често срещана в Близкия изток, Северна и Източна Африка, особено в Мароко, Либия, Египет, Йемен, Сомалия, Етиопия и Южна Африка.
  E1b1b1а (Е-М78) е най-често срещания вариант на хаплогрупа Е сред европейските и близко-източните народи. Е-М78 мигрира от Египет през Ранен Неолит и колонизира Близкия изток, където се смесва с местните жители принадлежащи към хаплогрупи J и G.
  Все още не ясно кога точно хаплогрупа Е се появява в Европа, но ДНК тестовете от неолитните градове в Южна Германия и Южна Франция не показват никакви следи от E1b1b. Явно тя пристига по-късно някъде през Неолит/Халколит или през Бронзовата епоха. Хаплогрупите J1 и Т корелират с E1b1b в Европа. E1b1b1а вероятно пристига от Южен Левант в Гърция. Финикийците, произхождащи от Леванта, разпространяват хаплогрупи E1b1b1а и Т на места като Кипър, Малта, Сардиния, Ибиса и Анатолия и са свързани с конкуренцията на другите неолитните хаплогрупи: G2 и J2.
  Считате ли се за семити от Шумер или африканци банту? В Махабхарата се говори за сини хора и царя на маймуните, участник в битките на боговете. Има и рисунки. Но там светли, синеоки същества няма. Да не би, понеже светлия ген е рецесивен?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен// от Г. Радославов
   Това което казваш е вярно до преди година. Аз работя в БАН и последните ни генетични проучвания върху одомашняването на кравите (говедото) през неолита до днешно време показаха стряскащи дори за нас резултати. В България през неолита преди 8 000 години българите са одомашнили самостоятелно крави от дивите ни турове !@!. Това може да изглежда маловажно, но означава, че по това време няма такъв миграция на познание и материална култура от Мала Азия към Европа, т.е. Европейците са и в частност Българите са си били "напълно нормално умствено развити хора :)) ". Или по друг начин казано не са "пещерняци" образовани от центъра на света (Месопотамия).
   М/у другото ако ви се ходи до Родопите вижте как са изглеждали тези крави ;).

   За съжаление не мога да ти дам линк към това изследване защото е в процес на публикуване
   ""Хаплогрупа J2 се смята, че се появява някъде в Близкия изток към края на последното заледяване, преди 15 000 и 22 000 години . Сегашното и географско разпределение говори, в полза на хипотезата за разширяването на неолита от Плодородния полумесец. Това разширяване вероятно е свързан с разпространението на опитомяването на говеда и кози ( в. 8000-9000 г. пр.н.е.) от Zagros планина и Северна Месопотамия, а не с развитието на селското стопанство в Levant ,което изглежда е свързано с хаплогрупа G а може би и E1b1b. А втората експанзия на J2 може би е настъпила с появата на металургията (също от Анадола и Месопотамия) и възхода на някои от най-старите цивилизации"

   Изтриване
 8. Ирена Янчева22 юни 2015 г., 5:43

  Искам да изкажа благодарност за хубавата статия. Аргуметите от генетиката са направо железни. Сачетанието на няколко научни дисциплини, включително и лингвистика, в анализа подпомага тенденцията да се разгледа проблема по - задалбочено и от всички възможни гледни точки; това е комплексен подход, които е налице само при много добре подготвени специалисти. Павле, ставаш все по - добър и по - добър ! Възхищавам ти се ! Наи - сърдечни приятелски поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Винаги трябва да се съчетават няколко дисципини, ако искаме да минимализираме възможността за грешка.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Господин Серафимов, искам да обърнете внимание на едно изказване на един руски монах, гост в предаването "Общество и право" от 13.06.2015г. от 23-та минута на татък. Вие сте умен човек и ще си изкарате мнение от всяка дума, на монаха. според мен, трябва да излезнат други двама братя, като Църхо и Страхота и да преведат от църковно-СЛАВЯНСКИ (български) на съвременен български. Таман ще имаме 4-ри официални езика на които ще славим Бог; юдейски, гръцки, латински, църковно-славянски. И останалите.Извинявайте обезпокои Ви ''малкото камъче" Тадей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eзикът наречен староцърконославянски е всъщност старобългарски. Староцърковнославянски също е правилно название, но при условие, че винаги се уточнява следното - старите славяни са гетите, чието алтернативно име е използвано за всички останали хора говорещи сродни езици.

   Дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. са носили името венети и са били съседи на гетите.

   Изтриване
  2. Анонимен23 юни 2015 г., 1:50

   Драги Тадей,

   Господин Серафимов е отговорил на въпроса ти кратко, но изчерпателно и се радвам, че отговорът съвпада с мнението на другото „малко камъче“, каквото съм и аз.
   Не съм съгласен с мнението на монаха, че църковният език бил някакъв специално изнамерен приповдигнат стил, употребяван само в църковните служби. Явно е, че с това изказване той също плаща дан на руската политика по този въпрос.
   Но не е лошо да се замислим върху смисъла на другите неща, за които говори или казано накратко: „Не се безпокойте за нищо, а търсете на първо място БОЖИЕТО ЦАРСТВО и всичко останало ще ви се приложи !“

   Изтриване
  3. Няма 4 богослужебни езика и никога не е имало. Двете брадати дядки не измислят азбука, а правят реформа на триезичната догма, като изхвърлят еврита и на негово място поставят старобългарския(староцърковнославянския :) продължила близо 1000 години хе-хе. След просвещението е разрешено богослужение на всякакви езици.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 10. Благодаря ви г-н Серафимов.
  Нещо и за вас(надявам се полезно)
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062587047102953&set=a.147317798629887.25378.100000550043558&type=1&fref=nf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но линка не води до никъде.

   Изтриване
  2. Съжалявам, може да се споделено с приятели на приятели и не всички. Монети със свастика и харалдически лъв, точно като нашите от средновековието. Тракийски монети.
   Ако пожелаете, ще ви пратя снимките във фейсбук.
   Поздрави

   Изтриване
  3. Хубаво, пратете, всяка информация е от полза.

   Изтриване
 11. Анонимен23 юни 2015 г., 0:32

  Желязна статия, благодаря! Чакам с нетърпение отговора ти относно публикацията на анонимен от 21.06.2015 22.01 ч. не за друго, а защото същите твърдения и доказателства съм ги слушал и чел само, че за гърците. Автора се казва Димостенис Лякопулос и неговата теория се припокрива изцяло с твоята. Въз основа на ономастика, археология, генетика, лингвистика, исторически документи той доказва по доста убедителен начин древни гръцки поселения в цяла Евразия, Африка, двете Америки, Океания и на доста неочаквани за обикновения читател, места. Включително и за народа Айну в севрна Япония. Подробно описание на войната гърци - атланти, колонизацията на Индия от Дионис и доста други неизвестни исторически събития от световно значение. Не мога да опиша всички негови трудове (може би 30-40 тома!), в ю-тюб има доста клипове негови, може и да има някои по темата. Но на мен лично версията за ,,дошлите от Африка гърци", ми звучи абсолютно по същия начин като,,българите - азиатци". Какви са археологическите, лингвистични и писмени сведения за техния африкански произход, и точното местоположение на тяхната родина? В края на краищата прабабата на Данай е нимфата Йо, от Аргос, мисля че беше, която бяга в Египет.. И в цялата тази мозайка мира не ми дават албанците. Те от къде се вземат? Смятат се за наследници на древните илири, което води до извода, че нашия и техния език би трябвало да си приличат, но не би. Струва ми се, че никога няма да бъде доказано по категоричен начин нито една теория за произхода на балканските народи, въпреки че за нас автохтонната теза е най-достоверна. Поздрави!
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По отношение коментара на Анонимний от 22:01 - трябва да се внимава с генетичните изследвания. Маркерите са се появили много по-отдавна от историческия период, който обсъждаме и и сега (и тогава) обозначават доста по-големи общности. Обърнете внимание, че в статиите на българския екип винаги обобщението се прави чрез факторен анализ - начин да се обобщи информацията от цялата генетична формула от НЯКОЛКО маркера. До това се свежда и постинга на Павел. Факторният анализ винаги ни поставя като роднини само на местни балкански народи.
   скит

   Изтриване
  2. Анонимен26 юни 2015 г., 9:55

   Към Анонимен23 юни 2015 г., 0:32 ака Иво Иванов

   "Но на мен лично версията за ,,дошлите от Африка гърци", ми звучи абсолютно по същия начин като"

   - Гръцките историци са го казали, ние не сме Европейци, Балканци, ние сме нашесвеници тук и идваме от Африка, Етиопия... Върви попрочети малко старогръцки историци. Някой от тях не са гърци по ДНК, но са гърци по образование и възпитание и култура, защото така гърците си правят инвазията и нашествията, влизане в правата вяра гръцката, като започнеш да пишеш и четеше и мислиш на гръцки от бебе, и нямаш друг език и хабер за историята си ставаш грък. Та явно доста погърчени българчета имаме и тука...

   Пигментацията на кожата, по кяфявата кожа, не идва от траките, арийте, а от смесването им с гърците, който все още държат къдравите си африкански коси и кафявта си кожа. Няма бял грък, няма грък с права коса и гърците не са Арийци, но българите в Гърция са такива а те са 78-85% от населението там.

   Всичко в Гърция и Турция е наше, това важи и за Украйна и Румъния и много други крадени места, с меч и кръв, с политика, с правите вери, лъжи, измами и масово унижощение, на всичко Арийско, защото то значи контрол и власт над не арийското.

   Аргос е български, няма такава нимфа Йо, Данай е Грък Африканец, Египет е създаден от българи, точно както Унгария и Румъния за пример, първите владетели са българи, след това простоватите диваци им виждат сметката и се качват на троновете ... Направи на някого добро и той ще ти отвърне със зло.

   Всяко бебе знае, че гръцката(гРес-ката) митология е българска. античните гърци нямат буква Ц, те има Тсъ, Тса. Илиада се тълкува ИЛИ-АДА, живей свободно ИЛИ умри в АДА във вечни мъки. Всеки, който знае тракийските обичай, знае че след смърта идва по добрия живот, логично това води заключението, че една от най смъртните обиди е да не получиш добър живот след смърта, Или-ада е трактат за образование на българите, от тук също и Данте си пише неговия АД. Хадес (hАДes) Адът... Одисеята също е българска, две от най тачените книги от старобългарските царе, Оди-сея , hOДи-си , Оди сей семето си и се върни по башиния край или Оди-си и като се върнеш нямаш жена, децата ти са изклани и тн... Много хора правят грешката да си мислят, че това са някакви фантастични книги, измислени гръцки глупости.. това са книги с притчи за живота и поуки, български такива.

   Тангра- > Танк с огнени снаряди, Ра-Ар- Огън, Жупел, Жар...:) сега да ви стане ясно, какво е Тангра-Тигъра и за какво са писали индийците, когато българи са ОДи-ли там та им покажат що е то Ад.

   Изтриване
 12. Павел Серафимов,благодаря Ви :)

  ОтговорИзтриване
 13. инж.Иван Дунчев23 юни 2015 г., 3:00  Препоръка (лична) :


  –Приятелю Серафимов,да не ти пука въобще от хулителите ти,анти–Българските мерзавци и мръсници,мекерета и подлоги на Българските душмани,чиито души и измърсени съвести скоро време ще почнат да се пържат в екстремални катарзисни събития!Давай все така и смело самопожертвователно,защото всичката ти Любородна мисия е от Тях и цялото небесно войнство те води и бди над теб и дома ти!

  Това те потвърждават и чрез импресийните ти обобщения в прекрасната ти статия,които Те лично вложиха в мисълта и перото ти:

  НА ВСЯКА ЛЪЖА И ИДВА КРАЯ чрез=чрез Бълкари на Бокиня Диана и Исуж

  В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ЖИВЕЕ=ЖИВЕЕ Бокиня Диана и Цар Бог Исус Българина

  В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ЖИВЕЕ=ЖИВЕЕ Кан(Жрец) на Бокиня Диана и Цар Бог Исус Българина–
  което ще рече,че в сърцето,в гените на кръвта на всеки истински чист и праведен родолюбив Българин живее свещеният жречески и Божествен ген на Всемогъщите и Всесилни Господари и Властелини на Световете и Мирозданието,Българските Богове Исус И Богинята Майка Диана,сега Богиня Мария Майка на Дуло,Богиня Мария Магдалена!

  В твоите вени тече Тяхната съхранена свята кръв,което е указано и директно в името ти:

  ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ=ПАВЕЛ от Богиня Мария и Бог Иса–Павел,Първородният син на Исус и Мария Магдалена,роден 33 година и живял до 333 година като познатият от Именника на Българските канове(Жреци) цар Авитохол,който е и всички римски(Български) императори до Диоклециан включително и който от 333 година е преминалият в реално транспространствено служение Свети Апостал Павел!
  От чиято чиста родова династична линия Дуло си и ти читав израстък.

  –и още една препоръка:

  Те казват,че е време да дадеш полет на мечтите си и да прекрачиш смело в Техния сакрален свят,който Те предоставят на тебе и на
  всички Българи чрез всепроникващата мощ и животоградяща сила на Свещения Български език,която Те ни разкриват чрез Свещения шифър!


  Бъдете благословени Българи,и тръгвайте смело подир Божиите мисионери и емисари на истината и творете и вие Истината!
  Бъди благословен,Приятелю и Братко!

  ЕМИСАРИ НА ИСТИНАТА= Исус и Диана Матар
  МИСИОНЕРИ НА ИСТИНАТА=Исус и Диана Матара
  ИСТИНА=Иса и Диана

  Още инфо за Индия в нашите постинги:

  Holi Festival Of Colours. Как най–големия индийски празник си намери Българските корени в Тракия
  http://bezistena.blog.bg/history/2015/06/21/holi-festival-of-colours-kak-nai-golemiia-indiiski-praznik-s.1370842

  Разсекретеното досие на ДИОНИСИЙ потвърждава безапелационно,че цялата Древногръцка цивилизация е 100% Древно Българска!
  http://bezistena.blog.bg/history/2014/02/28/razsekretenoto-dosie-na-dionisii-potvyrjdava-bezapelacionno-.1243293

  Най–мощното оръжие на света–Българският Свещен език,разкриващо тайната на Българския род и на човечеството!Върви Народе
  възродени!Върви Народе,роден от Боговете
  http://bezistena.blog.bg/history/2015/05/24/nai-moshtnoto-oryjie- na-sveta-bylgarskiiat-sveshten-ezik-raz.1363981

  ВСИЧКИ ДРЕВНИ ИНДИЙСКИ ДОКУМЕНТИ ДОКАЗВАТ БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ИНДИЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
  http://bezistena.blog.bg/history/2013/11/30/vsichki-drevni-indiiski-dokumenti-dokazvat-bylgarskiiat-proi.1212833
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инж. Дунчев,

   Вие май сте прекалили с четенето на Дан Браун! Време е да си вземете хапчето...

   Изтриване
 14. Интересно ,какво казват индийските историци и изследователи на брамините?

  ОтговорИзтриване
 15. Д.Милев, цитирам проф.Табов:,,Причината за негативното отношение към Българите и за изкривената ни история е,че в Охридската архиепископия,първата Българскацърква,която е обхващала Тесалия,Епир и днешна Македония,са били само Богомили.И тъй като те са представители на ерес,цялата Охридска архиепископия е извадена от историята.За това се твърди че Българи на Балканите в онези векове не е имало.Какво знаете днес за архиепископията Юстиниана Прима?Защо св.св.Кирил и Методий,които се представят по учебниците за Гръцки мисионери са канонизирани от Гръцката църква чак през 1971година?Техните имена там са трити,маханиса от всякъде..За тях пишат единствено Гръцки богомили от Юстиниана Прима.Българската история е смачкана тъкмо заради тези богомили,те пречат и на католиците и на православните.През 20-те години на миналия век,църковната история е вече написана.За да се се промени нашата история,трябва да се промени църковната.Това означава да кажем,че Богомилите са ранните християни,че Богомилството е раннохристиянското учение на апостол Павел,а католицизмът и православието фактически са ереси"...............................
  Според скромното ми мнение,Г-н Серафимов, точно тук е ,,заровено кучето"! Цитираното е от списание осем бр.6/юли2015г.,където е поместен материал за Ганчо Ценов,а ДИН Тодор Чобанов ни се присмива точка по точка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Милев,

   Не сте единственият агитатор на съвременните атаки срещу църквата. Ако се опитвате да пропагандирате някакво лично учение на ап. Павел, прочетете какво пише той самият за такива като Вас. Или цитирайте нещо от „учението“ на богомилите, за да ни убедите в неговото превъзходство пред официалната Библия. Случайно ли е според Вас покъртителното събитие и следващото го робство на българите по времето на цар Самуил, който доказано се е увличал по богомилската ерес ???

   Изтриване
  2. Хайде господа да обясните значението на думата "ЕРЕС " , за да разберем за какво спорите .

   Изтриване
  3. Богомилите са били най много мразени и гонени, и е цяло чудо, как дори знаем за тях и не са заличение во веки, както с много други неща в историята ни...

   Ерес означава Змийски език, т.е нещо долно.. не ви ли е ясно драги ми българчета какво е ЕРЕС и откъде идва думата Еректус, да не говорим пък и за другото значение на АРЕС, змия в Атака.. направи буквата А на някоя котка пред лицето и да видим какво ще направи :) върлия враг на змията е Реса без А, т.е котката, за това и древно българските титли са били Рес-ове,Рис-ове, резЖещи змийските глави... т.е зЖрец българската дума издва също от тази връзка и както в по горен пост обясних, гърците нямат Ц те ползват ТС, където Т се губи и става С... Зрес Жрес и тн...

   Изтриване
 16. Нещо любопитно - в България има поверие, че бременна жена не бива да си реже косата, докато не роди (както и куп други необясними суеверия). Споделих това с една англичанка (съседка), която веднага възкликна, че това е така и при жените в Индия. Интересно съвпадение:).

  ОтговорИзтриване
 17. До ggeca(Г.Радославов) от анонимен "ТРОЛ":)

  1. "Второ какви са тия "пра" българи по времето на цар Симеон, и като са еднакви с съвременните защо се обсъждат :)."

  По́весть временны́х лет: "Погибоша аки обре... Их же несть племени ни наследника...".
  Интересни неща се случват в историята. "Истината" е само предполагаема, но пък за сметка на това има бол "пророци" дето ни убеждават, че само те я знаят. Умен човек си, разбираш какво искам да ти кажа. ;)

  2. Поста на Анонимен/21.07.2015-22:01/ и твоят отговор от 23.07.2015-12:05 добре описват движението на J2 и E.
  От мен и още едно допълнение - не намерих данни за наличие на Е при индийските брамини.;)
  Интересно защо Серафимов не коментира постовете ви?

  Що се отнася до разпространението на хаплогрупите, споменаваш се че са свързани с последното заледяване, правилно се търси връзка с говедата и със селското стопанство(в Библията ненапразно пише за Каин и Авел...), но трябва да се отчита как се променя климата в регионите и къде има условия за такива дейности. Влиянието на развитите цивилизации, завоевателските им войни и съпътстващото "етническо инженерство"също трябва да се имат предвид.

  3. "Европейците са и в частност Българите са си били "напълно нормално умствено развити хора."
  Винаги ме е озадачавало това, че древните цивилизаците на отделните континенти, дори и несвързани според нас физически, особено в случая с Америка, се развиват почти едновременно и успоредно материално и духовно??? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не си търсил достатъчно за брамините - Three distinct lineages were revealed based upon 13 haplogroups. The first was a Central Asian lineage harbouring haplogroups R1 and R2. The second lineage was of Middle-Eastern origin represented by haplogroups J2*, Shia-specific E1b1b1

   Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/

   Изтриване
  2. Брамини - РАМА - равини, каква е връзката? И да не съм чул няма такава... :)

   Изтриване
 18. Г-н Серафимов, извинете ме, че няма да пиша по темата, но разбрах от приятел, че ще участвате на 17.07.2015 г. в предаване по СКАТ от 10:30 ч. в диспут се Милчев - "Летописец". Гледал съм ви 2 пъти в предавания по ТВ. Избщо не храня илюзии относно това, че с Милчев ще бъдете при равни условия. Повярвайте ми, ще му се организират ПРЕДИМСТВА, евентуално клакьори, маневри, закрила/фаворизиране от страна на модератора и пр. Той затова и се е съгласил на този диспут. Мисля, че поназнайвам нещичко и имам опит от публична защита на теза в спор с опоненти. Ако не Ви се струва арогантно или самоуверено, искам да Ви помогна за този диспут. За целта, ми трябва контакт (най-добре - личен) с Вас и малко от времето Ви. Не мислете, че искам да Ви подведа, провокирам, объркам, дезинформирам, да ви губя времето или да ви навредя по друг начин. Най-искрено искам да ви помогна и мисля, че знам как. Просто ми дайте контакт, ако сметнете, че може да съм ви полезен. Позволявам си това писание, защото наустина уважавам възрожденския ви труд за българската кауза толкова години и уменията Ви да боравите с лингвистична, генетична, културоложка, етнографска, археологическа, историческа и донякъде богословска материя. Ще се радвам да ви бъда полезен ПРЕДИ този диспут, ако прецените. Какво ще кажете?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги съм готов да приема съвет. Можете да ми пишете на лични съобщения във Фейсбук, а също и на лични съобщения в blog.bg - sparotok.blog.bg

   Изтриване
  2. Скъпи Павле !

   Всички ние бихме искали да бъдем с теб и да те укрепим, ако можем, по някакъв начин. Но моето скромно мнение е, че ти съвсем не се нуждаеш от странична помощ. Твоята мисия е велика и ИСТИНАТА е на твоя страна ! Единственото, което искам да ти кажа е: „БОГ ДЪРЖИ ПОБЕДАТА В ДЕСНИЦАТА СИ И Я ДАВА НА ПРАВЕДНИЯ ПРЕД НЕГО !“

   Изтриване
  3. Благодаря! И моралната подкрепа е подкрепа!!!

   Изтриване
 19. Хич не ми се иска да пълня този блог с много(празно)словие.
  Но искам да споделя моето мнение за неразбирането на гледната точка за "местния произход".
  В нашата и чужда историография цари в момента вторатата гледна точка --> за център на цивилизация ("Библията ненапразно пише за Каин и Авел").
  Основната лъжа е че народите (така наречените "племена") се появяват <-> мигрират <-> и ? изчезват или претопяват. Истинските думи за това изчезване са ИЗБИВАНЕ, ГЕНОЦИД и т.н.
  Хората, с които съм дискутирал този въпрос сляпо вярват че неолитните хора от Балканите, Румъния и Украйнаса изтрепани от някакви си варвари от север и цивилизацията им си е заминала. И така "траките", като видели тази изпразнена от хора територия решили да се преселят от север (но не се знае кво е станало с горните варвари, сигурно и те са избити). После пък траките по време на Римската империя са нападнати от други варварски племена (отново от север), изтрепани са тотално, така щото на тази гола земя покрита с тракийски кости не имало никви люде. И както продължава да коментира един наш известен публицист Б.Д. римския имератор решил да засели тази празна територия с "кротките" славяни (за справка потърсете предаване от сутрешен блок от миналата година с участници Проф.Димитров.и Акад Гълабов ). Значи дотук имаме поне 2 големи изтребления. Е после дошли и прото българите, после пък още и някой друг, ама и те са се претопили и са си забравили и майчиния език.
  Ако някой иска да вярва в такава гледна точка за света, е негова си работа в крайна сметка.Ако иска да си търси и доказателства за подкрепа....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто им се чудя на някои господа, не се ли усещат, че номерата им вече не минават. Само до преди век земята ни бе покрита с огромни гори, в които човек можеше да се изгуби и никога повече да не излезе. Селското население винаги е успявавало да се скрие от чужди нападения, страдали са градовете, но там от друга страна са живеели предимно чужденци в периода 1-7 век.

   Изтриване
  2. Напълно подкрепям вашите мнения. За мен буди недоумение фактът, че повечето народи от Западна, Централна и Източна Европа се смята, че са дошли от север и/или от изток, имайки предвид факта, че на север се намира тундра и блата, докато на изток - пустини. Официалната историческа наука иска да ни убеди, че тези сравнително неблагоприятни за живеене места са люпилни на цели народи, а плодородна и "умерена" Европа си стои празна и чака поредните "наематели".
   Днес модата се мени постоянно, изглеждаме и се обличаме съвсем различно спрямо преди 20 години. И все пак археолози и историци, сравнявайки различията между отделни, отдалечени с векове, периоди, твърде лесно пишат за изтребления, вместо за естествена и логическа промяна, за еволюция - материална и на разума.
   Ако следват същата логика, след хиляди години бъдещите археолози биха решили, че до към края на 20-ти век сл. Хр. по нашите земи е имало "съветско-социалистически" народ, който за кратък период е бил изтребен и към началото на 21-ви век на това опустяло място се заселват представители на "евро-атлантическата" култура, които са били по-технически развити, имали са "умни" телефони, боядисвали са стените си с латекс, карали са по-овални по форма автомобили... все неща, нехарактерни за съветско-социалистическите племена. Звучи нелепо, нали?

   Изтриване
  3. Днес се знае, че дори през Ледниковия период Южните Балкани са обитавани от хора. Дори и в исторически времена Тракия е била извор на хора, наречена е дори неизчерпаем извор на способни войници.

   Верно е, че известни промени на материалната култура не винаги са доказатество за идване на нов народ. Поради това аз пледирам за комбинаторен метод на изследване - исторически извори, археология, ономастика, антропология и генетика.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Д.милев,до анонимен от 23 06 15/19.33
  Анонимняк,споделих мнението си с ПАВЕЛ и нищо друго!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г- Милев,
   Благодаря Ви за изчерпателната реплика!

   Изтриване
 21. Поредната статия с неточности, своеволни авторови тълкувания и от тази гледна точка отново я отнасям към нямащите нищо общо с истината за българите.
  Ето какво е разпространението на R1a - http://www.eupedia.com/images/content/Haplogroup_R1a.gif
  Това дали не обяснява връзката на арийците с Индия? - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Indo-ScythiansMap.jpg/501px-Indo-ScythiansMap.jpg
  Странно е, че R1b която се среща в същото процентно съотношение като R1a сред съвременните българи, и предполагаемо сред траките като техни наследници, липсва в Индия. Какво е обяснението на автора? Както четем тук(понеже не намираме данни за R1b в следващия линк за брамините) - http://dienekes.blogspot.com/2009/01/indian-origin-of-haplogroup-r1a1.html - “India is exceptionally notable for its lack (except in a few erratics) of the related haplogroup R1b, which once again argues against the emergence of R1a in India itself.” Или преведено: “Индия е особено забележителна с липсата(с незначителни изключения) на свързаната хаплогрупа R1b, което още веднъж оспорва зараждането на R1a в Индия.”
  Ето линк за хаплогрупа E сред брамините - http://www.nature.com/jhg/journal/v54/n1/fig_tab/jhg20082t1.html - Среща се само в Гуджарат - западна Индия, граница с Пакистан, най-близо до Иран, като е 3.33% според данните. Както пък дава Серафимов в линка - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755252/ - тя е свързана само с мюсюлманите шиити ( и не се среща сред другите индийски мюсюлмани!!): “Shia-specific E1b1b1... The presence of haplogroup E in Shias, first reported in this study, suggests a genetic distinction between the two Indo Muslim sects... Therefore, our observation suggests that Shia Muslims might carry some African/Middle-Eastern ancestral alleles.”
  Каква е тук тракийска връзка? (Сега най-много да се обади един “историк” дето измисля помашка нация и да "открие" факт в полза на своята теория, че мюсюлманите са по нашите земи преди българите. :) )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пълен хаос ви е генетиката. С произволни цитати не може да се замени липсата на елементарни знания от генетиката. Ще си позволя само един пример за мизерните ви познания на фактите и логиката на темата, която се опитвате да коментирате.
   Липсата на R1b по никакъв начин не противоричи на миграция на R1a по маршрута Балкани-Индия. Тук дори не е нужно да имате подробни знания относно хаплогупите.
   След като науката, която несръчно цитирате, ясно посочва североизточната част на Балканите ( северното черноморие) за мястото на възникване на R1a, то очевадно (потвърдено и във вашия цитат) R1a е привнесена в Индия. Абсолютно по същата схема (без R1b) е миграцията на R1a на север, към днешна Полша и Русия, която миграция е установен факт и изобщо не и пречи липсата на съществен процент R1b. ака че използвания от вас аргумент е без стойност, защото от липсата на R1b не следва по никакъв начин изключване на Балканите като източник на разпространението на R1a

   Изтриване
  2. Всъщност R1b ма в Индия и много добре се вижда тук http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1b_Y-DNA.shtml
   Прочети ето този абзац :
   "R1b-M269 (the most common form in Europe) is closely associated with the diffusion of Indo-European languages, as attested by its presence in all regions of the world where Indo-European languages were spoken in ancient times, from the Atlantic coast of Europe to the Indian subcontinent, which comprised almost all Europe (except Finland, Sardinia and Bosnia-Herzegovina), Anatolia, Armenia, European Russia, southern Siberia, many pockets around Central Asia (notably in Xinjiang, Turkmenistan, Tajikistan and Afghanistan), without forgetting Iran, Pakistan, northern India and Nepal. The history of R1b and R1a are intricately connected to each others."
   Разгледайте картите на разпространение на хаплогрупата и избягвайте спекулации, които лесно се разкриват
   После може спокойно да извините за прибързаното си изкаване и да потърсите по-стойностни аргументи
   Поздрави от Митко Димитров

   Изтриване
 22. И още нещо опровергаващо написаното в статията: “Тракийският и арийски ритуал, при който съпругата доброволно следва мъжа си в отвъдното е описан и при старите славени от Псевдомаврикий. Този автор обаче пише само за старото население на Дунавската равнина, а не за хората обитаващи бреговете на Балтийско Море и поречието на Буг. Тази важна подробност бива пропускана от повечето учени писали за старите славени.”
  М. Орбини – “Аймоин Монах (IV, 23) пишет, что славяне, придя в Тюрингию, жили в Мерзебурге (Merouesburgo) и основали за его пределами множество селений. Так, в лесу под названием Hirsbrulis они возвели Tunechdorff, Tugebrachtest, Nevuchenrodt, Hochdorff и много других селений.
  Как пишет Винфрид Английский, который позднее получил имя Бонифаций и стал епископом Майнца (Maguntia), в послании английскому принцу Эдуарду (Edoaldo), у упомянутых славян был обычай, что жена после смерти мужа бросалась в костер, на котором предавалось огню тело ее мужа.”

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цитирането на М. Орбини е несериозно и ви препоръчвам да не прибягвате до него, особено пред сериозна аудитория. Неговите писания са твърде, твърде късни и са пълни с пропаганда, неслучайно се имат за начало на панславизма.
   За старите склави има предостатъчно сведение от съвременници на появата им в аналите на Римската империя и всички те ги описват около Дунав и като наследници на гетите или готите.
   Митко Димитров

   Изтриване
 23. Павеле, сещам се кое те е провокирало да напишеш тази статия.
  Периодично излизат всякакви тълкувания и спекулации на тема генетика. Но те не са наука, защото науката работ с доказани твърдения или предлага хипотзи, които се опитва да докаже.
  Заявяването на твъдения като "траките са пришълци на Балканите според ДНК изследванията" не са наука, защото науката генетика няма доказана хипотеза по тази тема.

  За нас е важно едно - хаплогрупите които съставят българския генетичен фонд са присъствали много преди 6-ти век от новата ера. Генетиката няма данни за поява на азиатски пришълци, отличаващи нашия народ от останалите балкански народи.
  Още повече - огромна част от българите са наследници на автохтонното население още от неолита.
  Нито "славянското море" нито "прабългарите" имат потвърждение в ДНК изследванията.
  И най-накрая - последните изследвания на "прабългари" категорично отрича техния азиатски произход
  Поздрави, Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не вярвам опитите за манипулации да спрат скоро, прекалено много е интвестирано в създаване на заблуди, а тези, които са платили ще защитават инвестициите си.

   Това разбира се не означава, че ние трябва да стоим със скръстени ръце.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Анонимен26 юни 2015 г., 1:47

  ДоТодор Х./25.06.15г./19.33ч./от Д.Милев
  Драги Тодоре, Ерес е отклонение от догмите-проповядвани от официалната църква,също така : Вероотстъпничество,разкол,сектантство,еретичество.Ако имаме автентичен дпкумент че паството на Юстиниана прима се състои от Българи-това преобръща историята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Картата на Санстефанска България е създадена точно по диоцеза на Юстиниана Прима(южно дунавската част от нея)
   Случаеност!?!
   Нашето християнство е първото в Европа. От наша гледна точка католицизма и византийското християнство са отклонения от нормата и следователно ереси!
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  2. Да, така е, но нали знаеш поговорката - Крадецът вика дръжте крадеца! Получи се така, че най-злостните врагове на християнството и неговите най-фанатични гонители изведнъж се превърнаха в християни и обявиха за еретици дедите ни. Понякога печели този, който крещи най-силно...

   Изтриване
  3. До Бриг . Точно това ме интересуваше , но господата просто искат да спорят , дано и те да проумеят тези факти и най-после да видят кои са ересите в християнството . Поздрави .

   Изтриване
 25. Ирена Янчева26 юни 2015 г., 15:22

  Напълно съм съгласна с теб - не трябва да стоим със скръстени ръце. Спекулациите касаят не само Античноста, но и по - нови периоди, все горещи теми ( например: Османска империя и Българският етнос в нея ). Необходимо е да се отреагира сериозно, защото тези клики от хора владеят маркета и те имат специална стратегия, дълга във времето от много декади насам. Приятелски поздрави, успех и до скоро ( Торонто - Пловдив ).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние ако стоим, други не стоят със скръстени ръце и последиците са ужасни.

   Изтриване
 26. Славянският ген и хитрите манипулации,определено интересна тема.:)
  За съжаление,дълголетните опити историята ни да бъде подменена и изопачена,водят до вкоренени заблуди и днес,а различните теории объркват някои хора.
  Радвам се,че ги има твоите публикации,които внасят яснота и носят така необходимата днес истина за българската история!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мая, казаното от мен може да се провери, това е важното и се надявам хората да го правят.

   Изтриване
 27. Много интересна публикация,благодаря.

  ОтговорИзтриване
 28. От годоини живея извън България и съм пропуснала доста неща,в последно време чета за открития и факти свързани с нашата история за които не съм имала изобщо идея това преобърна представата която ни бяха насадили години наред.Хубавото е че има хора като Вас г-н Серафимов а лошото е че други се възползват от положението в страната от безизходицата и проблемите на хората и продължават да промиват мозъци карайки ни да се чувстваме нищожни,слаби,зависими това е страшното.
  А лично на Вас пожелавам да продължите с делото си защото имаме нужда от истина,но не онази фалшивата,нагажданата а РЕАЛНАТА ИСТИНА.
  Хубав ден.

  Калина

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата Калина!!! Народът ни има огромен потенциал, а точно дарбите ни няма кой да ни открадне. Тези дарби могат да се отключат когато народът ни си върне самочувствието и желанието за живот. Този процес вече започна и враговете ни в страха си правят всичко възможно да го забавят...но забавя ли се огромен камък търкулнат по надолнище...

   Поздрави!

   Изтриване
 29. Последно четох "Български хроники" 1 на Ст.Цанев не знам до колко е достоверна(самият автор не е историк) но поне едно е сигурно от векове предателсвата и убийствата съпътстват живота ни...та до днешно време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е във всяка държава. Не случайно римляните казват - Homo homini lupus est- Човек за човека е вълк...

   Изтриване
 30. Но потомците на древните римляни днешните италианци казват следното:si chiude una porta e si apre il portone-затваряме една врата но ще се отворят дверите,дано дверите на просветлението за нашия изстрадал народ се отворят,дано прогледне и осъзнае значимостта си за Европа и света и за самите себе си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Портите се отварят въпреки отчаяните опити на малка група хора да се спре този процес. Пътувам из цяла България и навсякъде срещам пробудени българи, хора чието сърце е изпълнено с гордост.

   Изтриване
 31. Г-н Серафимов,какво бихте казал по въпроса за тракийското пкеме кробизи?Днес ми попадна вестникът на община Г.Оряховица в който на първа страница има голяма статия за крепостта Ряховец която се намира на 3км.западно от Г.Оряховица и е считана отархеолозите за военен гарнизон пазешт подстъпите към Търново,първите разкопки са правени 1985-1991 но е проучена малка част става ясно че е бил град апогеят на който е настъпил 12-14 век но поради липса на средства тогава проекта е бил замразен.Интересното в случая е друго 2014 общината е поискала от министерството на културата да бъде сформирана комисия която да предостави статут на крепостта Ряховец,оказва се че след като разкопките са възобновени крепостта е не само военен център но вероятно(според проучванията)преди това е била използвана и като светилище сходно с това на Перперикон.Аз съм от В.Търново чувала съм за крепостта Ряховец но никога не съм я посещавала статията ме заинтригува точно заради това предположение за култовия център и заради племето кробизи което като име ми е непознато.

  ОтговорИзтриване
 32. Здравей Калина! Племето Кροβυζοι е обитавало земите край Търново. Тези хора са споменати за първи път от Херодот - Hdt. 4.49, а по-късно от Клавдий Птолемей, ако не се лъжа в Георгафия, книга III.

  Смятам, че племенното име Кροβυζοι е сродно на личното име Кубрат, или по-точно Κροβατος. Коренът е един и същ- Кροβ, а значението е защита, покровителство, подслон. Обяснение получаваме със стблг. кровъ-покрив, жилище, защита. Кровизи означава – живеещи в домове, под покрив, защитени.

  Цитиращ Филарх, Атеней съобщава за владетел на кробизите наречен Исант. Той бил известен с несметното си богатство и невиждания лукс, в който е живеел. Освен това е бил и невероятно красив. За жалост няма повече данни каква е по-нататъшната съдба на този цар на племето Кробизи. Ако съкровищата му не са ограбени в по-късни времена от римляни и др. един ден може да ни радват в музеите.

  ОтговорИзтриване
 33. Здравей Павел,
  Принципно не съм запознат със всичките ти статии, но има нещо на което не обръщаш внимание и това е религията. Според мен доста добре разглеждаш историята, но според мен не че имам някакво подплатено или проверено мнение, но в продължение на твоите разсъждения, според мен картината ще се допълни много добре ако се разгледа и религиозната история. Та може би някъде около 3-1 век преди новата ера се заражда религията на Тангра и на Слав, която разделя единния народ населявал източна европа или всички тия които ти наричаш траки и техните клонове като саки, скити, даки и т.н. Та като продължение на тази статия може ли да се предположи, че след разпадането на тракийската култура под ударите на римската империя този народ да се разделя на две обусловени от различната религия, а и от там култура на слави религията това са според теб славени населили сегашните държави от бившия соц блок с изключение на Полша, Русия, Украйна и т.н. къдета са живеели венетите които очеизвадно са носителите на славянския ген R1а. Та именно венетите да са приели религията на Слав (за това има много доказателства) и тогава съвсем логично е да са ги наричали няколко века по-късно славяни поради простата причина, че са изповядвали същата религия? А другия клон който приема Тангра за основен бог ( и не само те запазват номатския си начин на живот за което свидетелства, че използват лунния календар типичен за един номадски народ) да стане основа за началото на пра Българите (това са земите на днешна Украйна както и доста по на изток в Азия чак) и тази религия да е разпространена от тях към тюрките с които са имали обща граница някъде над каспийско или азовско море. Та след това на българите да им казват че са азиатци понеже когато идващите към европа тюрки изповядват точно тази религия преди на приемат Исляма. Та именно от тези пра Българи са основа и на доста други народи като Хуните, Татарите, Маджарите и т.н. А съвременните Българи се отделят от тези пра Българи с приемането на християнството по днешните Български земи и съответно скъсвайки с номадския си живот и усядайки в днешните ни земи? Ако може да ми провериш по някакъв начин тълкованията ще съм ти благодарен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, за пръв път чувам за възникване на религия на Тангра и Слав през 3-1 век преди Христа.

   Теорията, че етнонима словени идва от божество Слава остана недоказана. Името Тангра пък не е споменато от нито един гръцки, или римски летописец писал за дунавските българи в периода 3 век пр. Христа - 8 век след Христа.

   След като няма стари документи потвърждаващи култове към Тангра и Слав сред древните обитатеи на Балканите, то Тангра и Слав като божества на старите балканци си остават само предположение. В това няма нищо лошо, но за за бъде прието нещо ново, то трябва да бъде добре аргументирано и най-вече доказано.

   Изтриване
 34. Иван Стаматов4 септември 2015 г., 12:26

  Чета всички теми с голям интерес,но имам едно леко съмнени. Та така... Преди време си спомних моето детство на село. Аз съм от Карнобат,а селото е Невестино на има няма 10км. Когато бях малък имахме крави и винаги когато ги изкарвахме на паша, дядо ми им викаше "Гя Гя ". Един път и аз когато прибирахме овцете една вечер реших да викам и аз като него той ми се скара и ми каза, че така се викало само на кравите. :)
  Преди време реших да попитам google.com какво означава Гя и попаднах на сайт мисля, че беше нещо от сорта на protobulgarians.??? където имаше следното тълкуване : "Авестинска дума gao - говедо,крава,вол,бик" (това е по спомен само)
  Интересното тук е че в селото на баща ми Лозарево (крепоста Голое) тази дума не се използв, а двете села ги делят няколко хълма и 5-6 км. през гората.

  Нещо много интересно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво е човек да има съмнения, без съмнения и проверки не се стига до истината. Да, има авестийска дума гао-говедо, но дали думата гя е свързана с говедо и гао не зная.

   Прочее говедата са опитомени първо на Балканите, а после в Иран...

   Изтриване
  2. Анонимен6 юли 2016 г., 5:28

   Аз съм от едно плевенско село - и там като малък съм го чувал това Гя, Гя. Но беше свързано с конете, не със кравите.

   Изтриване
  3. В различните региони навярно употребата е различна.

   Изтриване
 35. Saglasen sam s tova koeto predlagate za R1A1. Ruski specialisti sashto predpolagat che R1A1 se e poiavil niakade okolo cherno more na Balkanite. Po otnoshenie za slavianite neshtata sa malko po slojni a mojebi po prosti. Vsichki plemena koito sa se razbirali ka to govoriat sa se narichali Sloveni ot Slovo a tezi koito ne sa gi razbirali sa gi narichali Nemci ot nemi. Samo Slavianite narichat Germancite Nemci. Rimlianite sa gi narichali Germanci. Interesnoto e che i haplogroup R1A1 i haplogroup I sa razprostraneni ot Balkanite do Skandinavia. Ruskite specialisti smiatat che slavianskia etnos se obrazuva pri slivaneto na tezi dve haplogrupi v koeto ima silna logika. V razlichni procenti sa razprostraneni ot Balkanite do Skandinavia. Visok e procenta v Rumania i Ungaria no razbira se te ne sa Slaviani zashtoto ne govoriat slavianski ( kulturno ) biologicheski sa. Znaem che haplogroup I e nay starata Evropeiska. Tova e korennoto naselenie koeto garcite narichat Pelasgi nay veroiatno. Az lichno smiatam che Trakite sa bili ili R1A1 ili I. Balgarite sa bili R1A1 naslednici na Skiti i prochee. No e trudno da se tvardi zashtoto i ednata i drugata sa se podvizavali na edni sashti teritorii.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още не са излезли резултатите от изследването на ДНК от скелетни останки на траки, но съм убеден, че траките са носители на същите хаплогрупи, на които сме носители и ние българите.

   Изтриване
 36. Да не забравяме че има още един път по който българските (тракийските) гени са стигнали средния изток и Индия. Това е военната кампания на Александър Македонски. Някой задавал ли си е въпроса, какъв етнически състав е имала неговата армия, ядрото й? То безспорно е било балканско - македони, елини и ТРАКИ. Това са хората покорили света и стигнали до Индия. Основали градове, чиито руини и днес се откриват в Афганистан, а култът към Искандер (Александър) и да днес е силен в Средна Азия до Индия. Има изследвания за това. Много племенни вождове тям претендират че са потомци на Александър. А да не забравяме че древните македони са били всъщност не гръцко а тракийско племе. Трябва трезво да преоценим и идеите на македонизма в днешна БРЮМ. Като отхвърли глупостите и антибългаризма в него има и нещо вярно а именно идеята за автохтонния произход на местното население а не за някакви измислени тюркско монголски корени

  ОтговорИзтриване
 37. Анонимен19 май 2017 г., 1:18

  С почти всичко съм съгласен. Доста по-логично е написаното за славянския ни корен, отколкото за прабългарския. Ще приведа още няколко убийствени аргумента - Паисий е написал история Славянобългарска. Тоя човек е бил по-близо до корена си и е знаел че е славянобългарин. Второ - изключително нагла лъжа е на Божо Димитров и компанията от агентура и неграмотни историкоспекуланти, че българският език е прабългарски а не славянски и прабългарите са го дали на славяните, които са забравили езика си а са научили прабългарския език. Как не ги е срам. В същото време твърдят че ние сме персийци - ами тогава би трябвало да дадем на славяните персийския език фарси и днес и ние да говорим на персийски. Ама така е като са си продали съвестта. Най-голямото доказателство, че българите прабългарите са взели славянския език от славяните е това че българският днешен език е НАЙ-ПРОСТ с извинение по строеж. Само в него няма падежи. А в Западните български диалекти има шест падежа като в руския език. Просто персопрабългарите като чужденци възприемащи славянския език са го учили неграмотно и са го опростявали както днес негър учи български - едно жена, едно човек, нали така соросоидна измет???? На трето място, проф. Христо Гандив в книгата си Българската народност през петнайсти век сочи че въпреки християнската именна система огромен дял от имената на населението на България е със славянска именна система - Радослав, Драгослов, Воислав, Стана, Стан, Драга... Не само църквата, но и славянската именна система ни е спасила от потурчване. А най-малко славянски имена има в Делиормана, на хора, на местности и на реки. Там другарите прабългари, в чмиито диалекти са останали персийските елементи, са се потурчили масово към турските диванета и днес там има компактни турски маси от прабългарския саракт. И това тия три мои твърдения НИКОЙ не може да ми ги оспори. Глупостите на Божидарчо и агентурната компания че от славяните няма следи са за пълен смях - ами славянски е езикът ни, славянски са русите ни коси, славянски са сините ни очи, славянски са имената на градовете ни, селата ни, реките ни, планините ни, местностите ни. Диваците гърци турци и западняци, които хиляда години горят книгите ни, превръщат църквите ни в развалини не могат да изтрият безбройните исторически сведения за славяните. Ако прабългарите имат десетина нападения на Балканите, нападенията на славяните са стотици. И за разлика от прабългарите за 218 години славяните завладяват самите византийци пишат целия полуостров с цяла Елада. Какъв освен славянин е византийския пълководец Велизар-ий.
  Що се отнася за това че траките отведнъж стават славяни. Ами пълен абсурд. гЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДНЕС, КОИТО СОЧАТ ЧЕ ние сме италианци се оказаха поръчковии един си призна по медиите, но разбира се веднага случаят се потули. Всички тези, които лансират тракийската теория за мен са много наивни хора или пък платени агенти на Скопие. Щом българите сме траки, значи македонците лесно ще докажат че не можем да имаме претенции щото те са си антични македонци. Г-н Спароток, престани да си скалъпваш нещата като игнорираш безспорните аргументи за славянската ни същност. Ако славяните са траки, що никъде няма нищо тракийско в целия славянски свят - нито една тракийска дума. Жертвоприношението на Ахил и на Крум няма нищо общо, освен че е жертвоприношение. Няма нито една тракийска могила след втори век и това е очеваден факт. Няма да се занимавам да ти разсейвам заблудите. Славянската именна система е двусъставна - Драгослав, Станислав и няма нищо общо с тракийската, освен с бълнувания и фалшификации. А и с платени от разни шпионски централи поръчкови блогърски бръщолевения.

  ОтговорИзтриване
 38. Шапка му свалям на Павел за труда,който полага. Най-вече за осъзнаването ни като Българи. И ако знаехте съдържанието на думите Арий и Българи щяхте да разберете коко е прав. Ългарин както и ХОРА< ЧОВЕК И БОГ не са същества, а характеристики в еволюцията ни, А ЗАщо ние като народ носим това свято име е еди огромен въпрос, на който Павел Ви помата да разберете/ всеки сам за себе си/Така например АРИЙ – Активно Реализиране на Индивида в Йерархиите; БОЛГАРИ---Благоденствието Обединява Любовта и Градивността чрез Аза и като Реализация на Индивидуалност.

  ОтговорИзтриване