14.06.2015 г.

БЪЛГАРСКИЯТ БОГ САБАЗИЙ


Заглавието може да предизвика учудване и скептицизъм сред учените ни. За повечето от тях траките са забележителен, но изчезнал, асимилиран отдавна народ.  Вярва се, че хората, от чиито среди произлизат Орфей, Спартак и Залмоксис са незначително малцинство когато Аспарух прекосява Дунава. Повечето изследователи смятат, че това тракийско малцинство е говорело предимно латински и гръцки през VII век.

Виждането, че през Ранното Средновековие е станала замяна на населението в Тракия е здраво вкоренено не само в съзнанието на специалистите, но и на доста от обикновените хора. Заслуга за това имат както покорното следване на теории създадени от чужденци, така също и литературата, филмите, в които старите българи бяха представени като азиатски нашественици.

Тук е мястото да се каже, че въпреки репутацията си на високо образовани хора, учените грешат. Грешат както наши така и чужди учени, грешали са в миналото, грешат и в ново време. Ярък пример за това може да се даде с хетския език.

Малко след откриването на хетската писменост специалистите решават, че хетския език е хамитски, или семитски. Първият осмелил се да тръгне срещу течението е проф. Б. Хрозни. Без да се притеснява от авторитета на своите колеги, чешкия учен обяви хетския за индо-европейски език. Съпротивата срещу това твърдение бе огромна, Хрозни бе оплюван и подиграван, но истината бе на негова страна и той доживя да види как противниците му наведоха смирено глави и признаха правотата на вижданията му.

Залитания има не само при лингвистите, но и при археолозите. В миналото, почти всички от тях смятаха, че шедьоврите на златарското изкуство намерени в могилите на скитските царе, са работа на гръцки майстори. Повечето учени не желаяха дори да изслушат версията на тези, които смятаха, че господарите на Черноморските степи са били не само страховити бойци, но и добри златари. Това продължи до 2000-2003 година, когато археолозите Парцингер, Чугунов и Наглер се натъкнаха на скитско погребение в Арзан, Сибир. 

Бяха намерени торкви, медальони, обеци и други украшения с невероятно фина обработка. Когато стана ясно, че артефактите са от VIII век преди Христа, учените останаха без дъх. Оказа се, че скитите са били майстори на златарското изкуство още по времето когато гърците са били в своите Тъмни векове. Иронията е голяма - оказва се, че скити и траки са учили гърците на златарство.

Днес е ред да се срути друга догма. Крайно време е да се признае, че траки и българи са имена на един и същ народ. 

Съвсем нормално е да съществуват няколко названия за един етнос. Южните ни съседи са познати в историята като данайци, гърци, елини. При иранците срещаме още повече имена, това са артеи, перси, кефени, хорсари

Защо, ако иранците притежават пет различни названия, ние да нямаме две? Защо да се чудим, че траки и българи са едни и същи хора след като стария летописец Фулко казва това в пряк текст – “…Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.”Българите, които назовават траки според предишните паметници (Д.Ангелов, Образуване на българската народност, с.374 ).

От гледна точка на антропологията, не може да се говори за изчезване на траките понеже сред нас българите преобладава антропологическия тип на най-старото балканско население. Това е споменато от Д.Ангелов, който цитира изследователите М.Попов и Й.Иванов (Образуване на българската народност, с.44, 188-190). Неотдавна генетичните проучвания потвърдиха свидетелството на антропологията доказвайки, че траките не са изчезвали изобщо.

Ние българите сме наследници на най-старото цивилизовано население и по отношение на културата. Етнологът Евгений Теодоров стига до това заключение след подробни изследвания - “…недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.- Древноракийското Наследство в Българския Фолклор, с. 271.

Не само антропология, генетика и етнология показаха, че сме потомци на Залмоксис и Орфей. Въпреки бремето наложено от тоталитарната цензура, учени като Владимир Георгиев, Кирил Влахов и др. вмъкнаха макар и бегло в свои работи ценни сведения.

Лингвистите споменаха, че в българския език се срещат фонетични явления и граматически особености присъщи на тракийския – Вл. Георгиев, Въпроси на българската етимология, стр.115, К.Влахов, Тракийски Фонетични Явления в Българските Говори, с.16-24.

В която и област на науката да погледнем, свидетелствата за местните корени на народа ни са убедителни. Поради тази причина изобщо не е чудо това, че името на Сабазий – най-почитаното божество от дедите ни, може да се обясни на български език.  Това не е мое откритие, или спекулация. Проф. Владимир Георгиев е този, който изтълкува името на древния бог с помоща на старобългарското прилагателно свободъ-свободен.


http://www.mediterranees.net/civilisation/religions/dionysos/images/sabazius.gif

Названието на божеството се среща не само във вариантите Σαβάζιος, Σαβάδιος, но и като Έλεύθερος, Liber. Έλεύθερος е гръцки епитет, който отговаря точно на латинския Liber, чието значение пък е свободен(Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, с.84)

Виждаме, че не се касае само за звукова прилика – Сабазий-Сабадий-свободъ, но и за идентична семантика в гръцкия и латински вариант на името. Следователно проф. Георгиев е имал пълното право да предложи стблг. свободъ за тълкуването на смисъла на древния теоним.


http://4.bp.blogspot.com/-7FaZYcGihkU/Uj3ZDz9SgaI/AAAAAAAAA3k/Z4LtsMeEAwM/s1600/ps362142l+(1).jpg 
                        Артефакт свързан с култа към Сабазий

Дедите ни са почитали така силно своето върховно божество, че дори са кръщавали децата си на него. Истинското име на Юстиниан Велики - римския император от тракийски произход, е Петър Сабазий

Не е за пренебрегване и факта, че производна на Сабазий Савазий е и името на ревностния християнин и мъченик Св. Сава.

Вариант на теонима Сабазий срещаме и в командващият българи Сабиниан. По-интересно е, че и в името княз Сабин намираме следи от почитта към Сабазий, толкова силен е бил култа към този бог. Дори и днес Сава е едно доста често срещано име сред нас българите.

Сабазий между другото е едно от названията на бог Дионис, чиято майка е Земела. Тя е спомената за първи път от Омир, а името й бива тълкувано с помоща на стбг. землiа-земя. Това също на е моя спекулация, а е установено от проф. Вл. Георгиев. 

Трябва да се отбележи също, че Сабазий-Дионис е почитан на остров Крит и под името Загрей. Taм древният бог е олицетворяван с бик, а точно това означава и името Загрей. То е свързано с ведическата, арийска дума шакра/shakraсила, мощ. гал. сего-сила, англо-сакс. sigor – сила и разбира се старобългарското Шегор-вол, бик,т.е. едро, силно животно.

Става все по-интересно, не само името Сабазий и това на майка му Земела са обясними на български, но такъв е случая и с алтернативното име на Дионис-Сабазий – Загрей. То се е произнасяло Шагрей, или Шегрей, Шегор, но е записано погрешно от гърците поради това, че те не са били в състояние да разберат правилно речта на дедите ни.


                         http://cs305611.vk.me/u167373711/a_74c4edbd.jpg

Дионис-Сабазий има и други епитети, един от тях е Бромий. Той се тълкува като бръмчащият, шумящият, отново името притежава смисъл на български. Това важи и за Ванак – название за Дионис-Сабазий използвано от мизите, които в по-късни времена са наречени българи. 

Ванак е интересна дума, срещаме я като титла на фригийския цар Мидас, а най-рано тя се среща през Бронзовата епоха в микенски документи. Там тя е употребена за човек с тракийското име Одрис. Смятам, че Ванак е древна форма на старобългарската титла бан-господар, управител. Съвсем естествено е дедите ни да нарекат върховното си божество господарят.

Може би за някои е объркващо – как така Дионис, Сабазий и Загрей са едно и също божество? По-объркващо би станало, ако се спомене, че Сабазий е и име за слънцето.

Софокъл свидетелства за това, че слънцето е върховното божество на траките (познати по-късно под името българи) – (Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, с. 291). Векове след Софокъл, Теофилакт Охридски ще спомене, че българите почитат слънцето, луната и звездите - Тивериополските мъченици, ГИБИ, IX, част 2, с. 64.

Всъщност няма нищо странно. Съвсем естествено е едно божество да притежава много аспекти и с това много названия. Индийският Шива е познат още като Махадева, Махаишвара, Парамишвара. Шива е известен със своето очистително действие, олицетворен е с небесната доброта, но същевременно е и разрушителят – (Chr. Grunwald, P.Marchand). Иранският Ахура Мазда е наречен Воху Мана, Аса, Кшатра – (M.Lyer, Faith and Philosophy of the Zoroastrinism). Де факто арийските Адития – Бага, Митра, Варуна и т.н. макар да са почитани и като отделни божества, са де факто различни аспекти на слънцето.

Така стои въпроса и с Дионис-Сабазий, който е познат и като Загрей, Бромий, Ванак. Дедите ни са осъзнавали, че бог е навсякъде и може да се прояви в различни форми с различни функции. Стремежът да опознаят свърхестественото е накарал предците ни да се опитат да разберат всеки аспект на божеството, което са почитали. За жалост ние не притежаваме точно описание на тракийската доктрина.  

Все пак има някакви сведения за характера на вярата на дедите ни. Те са представени от Страбон, който пише за хора с особен статут сред мизите (наречени по-късно българи).

 По-нататък Посидоний казва за мизите, че поради своята набожност се въздържат от ядене на живи същества, а заради това – включително и от стадата им. И че за храна използват мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и по тази причина са наричани „богобоязливи” и „капнобати”. И има някои от траките, които живеят без жена; наричат ги „ктисти и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх. (прев.В.Л.Русинов)


Самата дума ктисти бива преведена от Вл. Георгиев като чисти. Действително тези наши далечни предци са били чисти във всеки възможен смисъл на думата. Те не само са пазели душата си светла, но и са се грижели да не замърсят тялото си отдавайки се на невъздържана консумация на месо. Постът и молитвата са неотделими от появилата се по-късно християнска вяра. Близостта на двете религии е причината за това, че дедите ни са първите европейци приели учението на Христос.

Вярата в доброто, стремежът към чистота на тялото и духа, съпротивата срещу злото са типични за древната вяра на предците ни. Те до такава степен са следвали религията си, че са превърнали нейните принципи в качества на своя характер. Това е направило от нас българите уникален народ – хора на светлината. Това ни е спасило от няколкото геноцида, на които е бил подложен народа ни.

Във всяка епоха са се раждали както будители, така и защитници на слабите и българщината. Смелостта е ставала знаме не само на мъжете, но и на жените. Имаме примера на Сирма Войвода, Румена Войвода, Райна Княгиня и много други, които са се изправили срещу зверовете унищожаващи народа ни. Днес българинът отново се буди и този път пробудените не са един-двама, а огромно количество хора. Сега те са само звездици в тъмното небе, но съберат ли се ще станат огън, който ще ни пречисти и възроди за пореден път.65 коментара:

 1. Несъмнено, поредната глътка истина, Павле. Сега ще си позволя да предложа за обсъждане една публикация и то най-вече коментарите под нея. Мисля, че са симптоматични.

  http://www.faktor.bg/mnenia/lacheni-carvuli/47648-svetata-rus-se-gotvi-pak-da-osvobodi-balkanite-nezavisimo-dali-iskame.html

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква връзка има това с темата ми? Какво ценно намери в коментарите на хора с промито съзнание и тези на платените тролове?

   Изтриване
  2. Съжалявам, че помрачавам впечатлението от статията ти. Намирам, че тези кресльовци използват симптоматични опорни точки, които вещаят нови атаки срещу българщината. Ние сме потомци на първите християни, а и сме повлияли християнството с по -старата си вяра и добродетели. Каквото и да означава геополитически, православието е попило в себе си тази древна ценностна система и е част от същността ни. Дори и да е било инструмент на империи като ИРИ и Русия, православието си има чисто българско измерение и няма място за обсъждане на алтернативи като цинично егоцентричен атеизъм, опорочен от властолюбие католицизъм или други деноминации отдалечили се още повече от истината. Просто, става дума за съвсем свременна версия на дълговечното подменяне на българската история.

   Изтриване
 2. Браво Павел, мисля че това е нещото, което ни прави различни - Общата душа, подобна на феникс!!! Прераждане, възраждане, себепознание, осмисляне, вникване, откриване, учение, обучение, изграждане,... мисля, че тея думи ни описват доста обстойно. По значимостта си в свтовната история, ние не оставяме следи а цивилизаций, не димим а горим - мисля, че сме баланса на тази планета, ако мога така да го нарека, надявайки се да не звуча налудничево - просто една идея!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, най-големият талант на българина е възраждането!!!

   Изтриване
 3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС14 юни 2015 г., 21:03

  ЗДРАСТИ ПАВЕЛ..ХУБАВА ТЕМА....ОБАЧЕ..ИМАШ ПАК ДОСТА ЕМОЦИИ И ПРИСТРАСТИЯ....ТИ ВИНАГИ СИ СИЛНО ПРИСТРАСТЕН И НЕ ГО КРИЕШ..И НЕМОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧИСТО НАУЧЕН РАБОТНИК....ЗАТОВА И НЕ СИ ИСТИНСКИ ИСТОРИК., А АМАТЬОР И ЕМОЦИОНАЛЕН ЛЮБИТЕЛ.

  КТИСТОС = ЗНАЧИ ОСНОВАТЕЛ !! ОТКЪДЕ СИ ГИ ИЗМИСЛЯШ --- ЧИСТИ / МИСТИ И ТН ??

  КАПНОБАТЕС/ТИС мн.ч. + Капнобатон/ос ед.ч. = означава ПУШЕЩИТЕ или Пушещ. ..Тази дума е синоном на Пневматос + Пневмас +Пневмон/Пнеумон = ДУХ/ ДУХОВЕН/ ДУХОВНИ/ ДУХОВНОСТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен ктисти има и кисти, а това си е прилагателното чисти.

   Изтриване
 4. Древната гръко/римска култура и най-вече,нейните висши духовни проявления,намерили израз в различните изкуства,са дълбоко митологизирани!Даже персонални портрети на реални исторически личности,като царе и императори,са изобразявани с митологични характеристики,обикновено-като богове или богини!Дори учени,изповядващи точни науки,като Херодот например,наричан "баща"на Историята,често обясняват конкретни събития с намесата на свръхестествени сили!Следователно,митологията играе определяща роля в живота и бита на древните елини и римляни!Тази тяхна традиция,намери своя много по-късен израз във Великата западноевропейска Ренесансова култура!!!Всеизвестно е,че старите гърци,а оттам и римляните,взаимстваха своята митология,като цяло и изцяло от съседните им балкански Тракийски народи!!!Това е,може би,най-сериозното доказателство,че нашите балкански предци са били високо развити във цивилизационно отношение!!!Защото не може един народ на низко стъпало на развитие да цивилизова по високо развит народ!!!Освен това и много важно
  ,за да окаже своето цивилизационно влияние в/у гърци и римляни,този народ трябва да е местен,балкански,съседен тукашен!Следователно,Тракийската култура и цивилизация тръгват оттук,от Балканите и Дунава-навън,а не обратно!Аз лично,нямам нищо против твърденията,че скити,савромати,кимерийци и хуни са оказали влияние в/у историята на Балканите,това е безспорно!!Въпросът ми към разпалените привърженици на разни Скитски,Кимерийски и Хунорски теории е как от Иран,Кавказ,Приазовието или Северо-черноморските степи,тези народи/които, на всичко отгоре са тракийски/ оказаха толкова голямо влияние в/у древна Елада,а оттам-и в/у Рим????Цяла Митология не се взаимства за година-две,за това са нужни векове,ако не и хилядолетия пряко непосредствено общуване!!!
  Поздрави и успех на новата статия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всички данни показват, че не само разселванията, но и разпространенията на култура, идеи и т.н. са започнали от Балканите. На много хора това не им отърва, но то си е за тяхна сметка. Един ден истината си излиза.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Браво,прекрасна публикация за Българският Бог Сабазий!Заглавието е повече от хубаво!Да наречем най-после нещата с истинските им имена!:)

  ОтговорИзтриване
 6. ирена яанчева15 юни 2015 г., 5:00

  Много точна и изчерпателна статия. Може да се добави евентуално участието на бика като жертвено животно и свьрзаните с него почитания в традиционните обредни практики от балгарския календар ( напр. погребения). Благодаря за добрата изследожателска работа и полезната информация. Очаквам с нетарпение следващата тема. Поздрави и на слука.

  ОтговорИзтриване
 7. Здравейте.
  С голям интерес чета статиите в този блог.
  Имам следните въпроси:
  При положение, че Омир пише, че Зевс е бог на пеласгите, а пеласгите са балкански народ, възможно ли е да има връзка между Зевс и Сабазий (Дионис)? Възможно ли е връзката да е както при Бог - Исус? Т.е. едното да е божество, а другото - човек, който е син божи? Тъй като, доколкото успях да разбера от другите статии, за Дионис се пише по-скоро като за човек.

  ОтговорИзтриване
 8. Статията е хубава , но мисля са пропуснати и някои важни неща...като например -защо Сабазий е изобразяван със змии ,които освен мъдрост символизират и долното (подземено) и горното( земно) царство а уж Сабазий е бог на светлината ... Интересно е и ,че до ден днешен по старите тракийски светилища старите хора казват, че са обитавани от змии пазителки ( за родопите) интересна е и статия от последния брой на списание 8 за баба Юлия от село Крибул която споменава за змията ( пазителка на светилището) . Безспорно Дионис Сабазий , Загрей са играли важна роля във живота на старите траки , но дали наистина са едно и също няма как да твърдим със 100% сигурност това ...А защо до нямат и различна функция ,както и съвремената Богородица е Богородица но има различни видове ,като пример ,във Троянският манастир е Богородица Треоручица !
  Поздрави от Стойко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен17 юни 2015 г., 1:02

   Относно змиите-пазителки - същото се казва и за някои скални църкви, като например тази при село Михалич - змията пускала в църквата само хора с добри намерения. Интересното е, че в стената на друга в близост до нея скална църква (при с.Маточина) има дълбок процеп и липваща част от камъка на скалата и гледани заедно приемат формата на змия, поне според мен.

   ПОздрав!

   Изтриване
  2. Змията-пазител на дома си я има във фолклора ни и този елемент е от най-далечното минало.

   Изтриване
 9. http://bghistory-letopisec.blogspot.com/2015/06/blog-post_21.html

  Тази статия е от днес 15.06.2015г.! Някой хора нямат спиране! А статията е объркана и едностранчиво написана ! Чудя се защо толкова много им се иска да сме част от тюркския хаганат!? И още нещо се чудя, дали появата на тази статия точно сега е случайна!? Имам на предвид последните забежки на министър -председателя на България Б.Б. в Азербайджан , където се провеждат игри!

  В момента българският премиер Бойко Борисов е единствения лидер на страна от ЕС, който лично уважи организираните в азербайджанската столица Баку първи Европейски игри. Как мислите, защо никой негов колега от Европа не направи същото? Нима в другите европейски столица не харесват мириса на природен газ и петродолари? Или дават знак, че не искат да легитимират един РЕПРЕСИВЕН РЕЖИМ ?
  Преди около седмица Б.Б. прие от Азебайджан парично дарение за ремонт на Царевец!!!!? Защо пък трябва Царевец в столицата Велико Търново да се ремонтира с азербайджански средства!????
  Въпросите са риторични. За Борисов, на когото руската агенция ИТАР – ТАСС косвено се подигра със съобщението, че “нито един европейски лидер не присъства в Баку”, човешките права са пренебрежимо малка величина.
  Или някой вярва, че режимът в богатия на газ и петрол, и ухажван от всички български управници поне от десетилетие насам Азербайджан, е по-малко репресивен от режима на още по-богатата на същите суровини Русия?

  Въпрос на РЕЖИМ! Б.Б. така или иначе съвсем ясно от край време се идентифицира със носталгичната си подкрепа към тоталитаризма!

  А другарят Милчев със подобни статии като тази от линка казва , че "В началото на VІ в. източните тюркски племена са обединени в каганат, а техният вожд има титлата „каган“ („хаган“)! Идеята е ,ч е ние трябва да се обединим и днес със тези "племена"! Това е била и идеята на онези червени безродници , които се самонаричаха комунисти, идея идваща и налагана от СССР, а днес от т.нар. Новорусия наччело с Путин

  Г-н Серафимов много моля погледнете линка и ми кажете този надпис на кеменна плоча , който е сниман .на какъв език е написан и и имали на него упомената думата "хан" или "хаган"! ?
  Манипулациите на безродниците продължават!
  Както казва професор Асен Чилингиров това е геноцид , невиждан геноцид!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, разбирам гнева Ви и смятам, че е оправдан. Рожбите на тоталитаризма не спират своята дейност, всичко си върви по старому, но в нова дреха.

   По принцип не чета Милчев, това си е живо наказание, но заради молбата Ви прегледах материала. Какво да кажа, ужасих се! Толкова глупости на едно място е трудно да се съберат, но Милчев е виртуоз в компилацията на неасимилаеми фрагменти и изкривени сведения.

   Сега по същество, няма никакви сведения, че някой български владетел е носил титла ябгу. Овен това няма как тази дума да се идентифицира на убиги в титлите на дедите ни.

   Прочее, каган и кан не са нито тюркски, нито персийски титли. Тюрките са повлияни от древни балканци по време на Античността. Това е причината да има трако-пеласгийски думи в тюрския-

   - ата - баща - призната е за пеласгийска дума от Ван Виндекенс, в латински, гръцки, а и старотюркски е заемка
   - тура - кула, укрепление е призната за пеласгийска дума, в латински и старотюрски е заемка
   - зар - злато и сребро е тракийска и авестийска дума - зарания-злато
   - деда -баща, праотец е също тракийска дума, среща се и в уелския език като daid
   - кабан- копаня, купаня не е засвидетелствана в тракийския, но я има в уелския като cwpan
   - какач - мръсотия съотвества на нашата къкам и на латинската cacare

   Хан идва от тракийската канас, акенас, сродна на хетската хантезия, кантезия - начало, а също и на гаелските ceann, ceannfide, ceannard - владетел, вожд, господар, също и уелската cynta - начало.

   Каган също е тракийска заемка. Румънският лингвист Сорин Олтеану изолира тракийската дума кага-свещен. Тя се среща и в хидронима Кагайон, Когайон. За жалост нашите учени не са обърнали никакво внимание на труда на румънския си колега.

   Аварите не са тюрки, аварското царско име Таргитай е познато още на Херодот, който определя Таргитай като скит. Археологическите проучвания показват, че аварите не са монголоиди, а европеиди с едър ръст. Учените веднага намериха обяснение разбира се - това били славяни, които приели аварския начин на живот :)

   Аварите са част от старите скити, това се вижда не само от имената, но и от материалната култура на аварите, идентична с тази на скитите.

   Изтриване
  2. Страницата на Сорин Олтеану е изтрита, но в интернет нищо не изчезва. Ето материал за тракийската дума КАГА

   κάγα: an important Dacian word in Tomitan inscriptions

   It is true that this new lecture would not have inlightened, right the way and by itself, the meaning of the text, but would have at least avoid to let go the inexistent κατα(χθόνιος), an epithete that Hērōs, of course, never bore. If we leave apart, for the moment, the etymologic discussion and consider this word not an adjective of Heros but an equivalent of the Latin sacrum, then all the difficulties mentioned above disappear: sacrum to Heros. etc. would suddenly become identical with kaga to Heros. etc. Though already more plausible, the unusual of this interpretation and the deontological prudence would still oblige us to admit other possible explanations, for example an error of the carver, and to subsequently consider the term as doubtful. But, fortunately again, here comes a second inscription to insure the validity of this new found word: it is nr. 36 of the same volume, the left half of a marble plate holding the following inscription:
   Ἱερωμένης Δήμητρος ἄρχο[ ντες… ]
   Ποσειδώνιον Νουμηνίου Καλλίμαχον Κα[… Διο -]
   νύσιον Διοσκουρίδου ΚΑΓΑ Ηρωί[δου ἐτίμησαν ]
   in translation

   Under Demeter's priesthood, the archo[nts…
   Poseidonios of Noumenios, Kallimachos of Ka[llimachos?,… Dio]
   nysios of Dioskurides, Kaga Ērōi[…

   Therefore we must expect kaga to be a Geto-Moesian word.
   There is nevertheless another decissive argument that comes to solve for good both its linguistic origin and its meaning. I speak about a well known text of Strabo's Geography which mentions the oronym Kōgaionon, a text whose information was not well enough interpreted until now. Here you are the Geographer's words, relating about the place with cave in the mountains where Zamolxis had retired (7.3.5 sqq.): "…καὶ τὸ ὄρος ὑπελήφθη ἱερόν , καὶ προσαγορεύουσιν οὕτως‧ ὄνομα δ᾿αὐτῷ Κωγαίονον ὁμώνυμον τῷ παραρρέοντι ποταμῷ." As we see, Strabon says, as clear as possible, that the name Κωγαίονον is in fact the adjective κωγαίονον and that it means ἱερόν. The ressemblence in form and the semantic identity of κωγαίονον(= ἱερόν) and καγα(=sacrum) are enough reasons to conclude that both forms belong to a single Geto-Moesian root.
   Accepting our hypothesis, prof. Dan Sluşanschi (at the Faculty of Classical Languages of the University of Bucharest) made an etymological study upon this word. He proposes, as a primary etymon of this root, the PIE *∂3kw - > okw "eye". From here came thereafter the derivated *(∂3)kweg(h) "obvious", inherited in Daco-Moesian both as *kōgayō, a verb of intensive aspect having *kōgayonom as a participle, and *kogos, its corresponding noun which became, according to the already known phonetic laws of this language, *kaga(s). As for their meanings, prof. Sluşanschi concludes that if "καγα = sacrum, then Κωγαίονον seems to be = consecratum". From the initial meaning "to show (himself), to manifest (himselfself)" this word naturally got the meaning "to indicate" and then "to say". This very stage was kept in Slavic languages in (s)kazat'(sya), from the same root as kaga.

   Изтриване
  3. Наказание казваш,това един разумен човек да чете Милчев!?Наказание,ама наложено направо от безпощадната,испанска Велика инквизиция!!!Павка,че то няма и едно вярно изречение,липсва и сянка от логическа мисъл,наистина да го побият тръпки човек!Тоя съвсем е изпушил,крайно време е да го пенсионираш!Нали,с годините,човек помъдрявал,ставал по-умен!?Като имаме предвид най-новото "творчество"на Кирчо,това твърдение ще се окаже,най-голямата лъжа в българската история!!!

   Изтриване
  4. Няколко пъти мои познати и мои читатели ме помолиха да проверя верността на писанията на Милчев и всеки път се ужасявах. Този човек сигурно си мисли, че живеем още по времето на тоталитаризма, че никой нищо не знае и няма как да провери.

   Смаях се от милчевата наглост, той твърдеше, че Хоразмия опира до Дунава, а Хоразмия е около Аралско Море в Азия. Човекът отъждестви разположения в Шумер Ур Халдейски с държавата Урарту от територията на днешна Армения. Венетският залив, т.е. залива на Гданск, Полша бе докаран до Каспийско Море. Не е ли това ужас и безумие?

   Изтриване
  5. Да не говорим, че на плочата никъде не се чете "канасюбиги". Просто това "у" или "ю" не разбирам откъде се взе. Вижда се нещо като "канас бипом" или "канас бигом", което за мен е директна отпратка към "княз божи", т.е. "княз от бога".
   Много ми е интересно също кой тюрк или персиец е носил титла хан/кан и кога.

   Изтриване
  6. По принцип тюрският език е засвидетелстван в края на 7 век, ако не и по-късно. По-важното е това, че на тюрски титлата кан няма смисъл, нищо, че тюрките я ползват.

   Изтриване
  7. Може ли тюрките да приемат титлата "Княз от Бога" и ... така да я докарат до Канасубиги (като отделна титла). Ако тюрките са били подчинени или приятелско племе на Хуните (българите)... то е нормално да им дадем титли... :)

   Изтриване
 10. бледоликия15 юни 2015 г., 16:15

  Здравейте.
  За наша радост вече доста отдавна има ето това четиво:http://www.otizvora.com/2011/04/2741/. Ако някой чувства дупка в разбиранията си за религиозните практики на Траките това е книгата, ако не знаете какви са били облеклата на Траките това е книгата, ако се чудите къде са изчезнали хората след Римската инвазия-Това е четивото. И накрая, ако Спароток иска да се прояви като Българин( да се зарадва на проникновения поглед на брата си, и да почерпи от него) Вместо като Трак (който се цепи на племенен принцип и не признава труда на брата си търсач на истината).....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Готов съм да призная всеки труд стига той да не противоречи на здравия разум.

   Изтриване
  2. "Тази книга нямаше да бъде написана, ако не бяха усилията на
   Г.С. Раковски, Г. Ценов, Г. Сотиров, А. Чилингиров..." П.Георгиев
   „Убий Сабазий, убий българина“:

   Бледолики,не си ясен,какво искаш да кажеш??!Защо ни пращаш при "От извора",не разбирам??Това е сайт,който предлага издания от най-различни автори в елекронен интернет вариант!Един вид-електронно издателство!Не виждам база за сравненито,което правиш!!??Ако става дума за книгата на П.Георгиев-естествено,че предоставя повече информация от една единствена статия!В крайна сметка,обаче,и двете четива говорят за едно и също!Не съм адвокат,но мисля,че статията на Спароток изразява същите неща,в много по-концентриран и целенасочен вид!Да не говорим,че който има нужда от повече и по-подробни сведения за траките,може да разгледа цялостното творчество на Серафимов в стария му блог-мисля,над 250статии,както и в новия-не съм ги броил,но никак не са малко+печатното издание на книгата му!Тогава нещата,като обем информация,просто стават несравними!Ако това не е труд на истински Българин,тогава не знам какъв трябва да го наречеме,тоя Спароток??!!Дай предложение ти,Бледоликий!!??

   Изтриване
 11. На въпроса дали името на бог Сабазий,лат.Либер следва да се обвърже с бълг."свобода".Вероятно да,но много внимателно,защото:1.старият смисъл на думи,запазени в употреба до наши дни,често е доста встрани от нашите очаквания;2.когато чуя лат. ЛИБЕР,първо се сещам за значението "книга" и едва после за "(о)свободен".Тоест имаме поне две насоки в мисленето:първа,"ти ще научиш истината и истината ще те направи слободен"(чрез книга,писаното слово,Либер) и втора,ще получиш свободата чрез мистерията на Бакхус,чието друго име е Либер или Дионис,още лоза, и най-после виното.

  ОтговорИзтриване
 12. бледоликия16 юни 2015 г., 0:05

  Серафимов, какво ми говориш за здрав разум когато прати Траките да даваме култура на Египет, сам тръбиш откога сме "Траки". Тези които са научили тамошните племена на култура и занаяти са ни били братя много отдавна и са пощаденото от потопа в Черно Море. Заблуждавай се колкото искаш но не мисли че който и да е народ може да прескочи хиляди години и да получи култура даром. Ако беше така циганите отдавна да са програмисти.
  Здравей Симеонов, мисля че имаш глава на раменете. Вземи прочети литературата която посочих за да не слагаш каруцата пред коня(Сабазий пред Дионис и Загрей).
  Да бъдем Българи които се събират вместо Траки които се цепят!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Помолих те най-учтиво няколко пъти да не влизаш в този блог и да не правиш опити да наложиш вижданията си на мен. Твое право е да създадеш свой блог, своя страница и там да изложиш вижданията си. Нека хората четат, нека сравняват, така те сами ще разберат кой е прав и кой не.

   Готов съм да приема съвет и поправка от всеки, но на теб ти липсват елементарни знания...

   Изтриване
  2. Поздрави, Павле и от мен! Виждам, че има и мой адаш, който коментира. А на теб, давай все така и напред за България!

   Изтриване
 13. Всичко е написано много хубаво и убедително, подплатено с много доказателства и извори. За всеки непредубеден читател това би било историческата действителност, която е изкривена за обикновения и незаинтересован от историята ни българин. Но за съжаление всичко свършва до тук. Всичко се изчерпва с периодични публикации в блога ти. И преди съм ти задавал въпроса за обединение с останалите търсачи на Истината, като Пламен Пасков, но не получих от теб никакъв конкретен отговор. В края на всеки твой материал неизменно присъстват призиви от твоя страна за обединение на всички българи, зов за това да сме силни и да помним дедите си. Оставам с впечатлението, че и малцината търсачи на истината, като теб и Пламен Пасков страдате от същата болест за която говори и Гоце Делчев - всеки дърпа към себе си чергата и се опитва да достигне до целта на всяка цена сам, все едно, че е някакво състезание. Според мен няма абсолютно никаква разлика в това, което говорите, няма никаква разлика и в това за което се борите, но по мое мнение така разделени няма абсолютно никакъв шанс да постигнете нещо. Освен ако не искате да си останете звезди във виртуалното пространство. Лично мое мнение е, че след като сте започнали нещо е нужно да го направите добре и да го доведете до победа. Заедно имате голям шанс да поведете тълпите след себе си и всеки да допринесе за общата цел. Нужни са ви повече тв изяви, повече гласност и обществени участия, които ако сте поотделно и некоординирани трудно ще постигнете, според мен. От цялата си душа пожелавам на теб и на всички останали истински родолюбци - трайно и истинско обединение, да строшите главата на лъжата за произхода на българите и да върнете поне отчасти заграбеното българско достойнство.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо всичко да свършва с блога ми? Имам два блога, а също профил и страница във Фейсбук, това е добър начин за популяризиране на виждането ми.

   Издал съм книга, подготвям още две книги за печат. Това не е никак малко като се има предвид, че разполагам с малко свободно време.

   Не ме обвинявай, че дърпам чергата към себе си, това е непочтено. Аз работя заедно с доста хора, обменяме данни, помагаме си един на друг.

   Относно Пламен Пасков, да, той е умен човек, за доста неща сме на едно мнение, но имаме и фундаментални различия по отношения на други неща. Това си е нещо нормално, щеше да е подозрително и странно, ако всички прогресивни хора говореха с един глас. Реално това няма как да стане защото всеки от нас има различни познания от различни области и прави изводите си въз основа на своите знания.

   Изтриване
 14. Анонимен17 юни 2015 г., 0:45

  http://curious.actualno.com/Moskovskijat-Kremyl---kopie-na-krepost-ot-Voljka-Bylgarija-news_478295.html

  ПОздрав!

  П.П.Какво мислиш за "Созополската" "звезда от Вергина"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ама нали на това му казваха ВЕНТИЛАТОР,докато македонците се гордееха с него.Пък сега божо ще ги съди,защото му откраднали вентилатора ))))))

   Изтриване
  2. Възможно е руснаците да за взаимствали елементи от архитектурата на Волжка България. Дали това е действително така не мога да кажа със сигурност.

   Изтриване
 15. Така нищо няма да се получи, напразно пишеш!

  Аполон се показа на Перперикон: Специално внимание ще има към скални рисунки, пресъздаващи култа към плодородието сред прабългарите, които почитали азиатската богиня Омай. Това е част от идеята за съвместно изследване на корените на прабългарите в Централна Азия, за което наскоро се договориха президентите на България и Монголия.

  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4812785

  ОтговорИзтриване
 16. " Да бъдем Българи които се събират вместо Траки които се цепят!"
  Изключително ободряващ лозунг!Нещо като:"Прегърнете се милиони...!"Не знам защо си мисля,че вече сме се возили на тази раздрънкана вършачка и то дълги години!Възниква резонния въпрос,с кои точно "Българи да се съберем"в името на общата Кауза??Защото,той и г-н Волен Сидеров ни приканва "да се съберем",зарязвайки ЕС и НАТО,под егидата на Руската федерация,някакъв "новосъздаващ се"Евразийски съюз и лично под егидата на Владимир Путин!!!А пък с ветеринаря Пасков сладко си гугукат в серия от предавания по тв Алфа-Атака,като истински съмишленици!Чест и слава на Павел,че не се ангажира политически,защото най-големите поражения на българската История са нанесени именно от политически зависими и "социално ангажирани"български историци!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=enDHkre6Uo8

  Не зная защо,но когато някой ми говори за Истинска българска история с руско-украински акцент и в същото време твърди,че притежава собствен и независим бизнес в Москва,ставам необяснимо подозрителен!!!Дано,параноята да си е само моя!!!???

  https://www.youtube.com/watch?v=_QZbCxh1ITA

  https://www.youtube.com/watch?v=9cI5n-Dww4w

  От последното интервю се вижда,как"родолюбеца" г-н Пасков в прав текст нарича българите-туземци, а България-колония на Амириканската империя!!Може пък,и да е"прав",само че не бяхме ли доскоро 16-тата,че да се връщаме отново ТАМ???...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека наистина да бъдем Българи и се обединим. Нямаме много време за препирни. Ние сме древен народ с древна история и с много дадености. Един ден всичко ще излезе. Лошото е, че много влиятелни общества знаят за българите и всячески се стремят да подменят историята, да я заличат и да ни унищожат като нация.

   Изтриване
  2. Определено и аз имам същото чувство за господин ветеринаря :)))))

   Изтриване
 17. Истината все повече намира своя път към умовете и сърцата на хората - това е неизбежно!

  Темата на броя в последното издание на Списание 8 е:
  "Старите българи са траки?" - http://www.spisanie8.bg/магазин/списание/170-списание-8-брой-62015-г.html
  Тезата е представена на цели 16 страници!

  В списанието е публикуван и коментар от 4 страници на д-р Тодор Чобанов, който се е опитал да обори автохтонният произход на българите (според мен неуспешно)! Д-р Чобанов е представен като археолог и историк, доктор на историческите науки, автор на книги и статии, в момента е заместник-кмет по културата на Столичната община.

  Отделени са и 8 страници за живота и делото на д-р Ганчо Ценов.

  Изглежда, че служителите в списанието са свършили добре своята работа!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не познавам Мариана Светославова, но в интелекта и ерудицията на Александър Мошев не се съмнявам изобщо. Радвам се, че списание 8 е публикувало смелата теза на Светославова и Мошев. Колкото до Чобанов, ами какво да прави човека, по-лесно е да се поддържа старото отколкото да се признавят грешки, а и грехове пред българския народ.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да,грехове или по-точно-престъпления! И последното им престъление е окепазяването на светлата памет на Великият ни цар-Самуил,с този кичозен паметник в сърцето на София!!!С клюмнала глава,със светещи очи,натруфен като циганска сергия с чуждестранни атрибути-византийска/унгарска/корона,гръцки медалион,византийски църковен жезъл,рицарски меч/а не българска сабя/,липса на всякакво благородство и достолепие,всяващ по-скоро страх,отколкото-възхищение!!Въобще-един чудесен дискотечен ескпонат със "стробоскопични"ефекти!!Всичко това нагло наложено постфактум на българското общество!!!Разбира се ,че ще свикнем,защото Самуил е велик български Герой и е в сърцето на всеки истински българин!Но такъв монумент би трябвало и да възпитава!!Нека поколенията да ги съдят!!!

   http://dnes.dir.bg/news/pametnik-todor-chobanov-samuil-19279437

   Реакциите и коментарите на хората от анкетата са показателни и симптоматични!!!

   Изтриване
 18. Кога ли истината ще излезе на яве? :(

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тя излиза постоянно. Никога не е имало такъв период, в който толкова много хора да са запознати с древната ни история. С помоща на интернет ще се постигне бързо това, за което в миналото са се искали десетки години.

   Изтриване
 19. Аз не съм съгласен въобще с Спараток .Значи засега се говори за стари прабългарски преселения но никое не показва такова от балканите на изток освен няколко тракийски племена които са се преселили към малаазия , но за български водачи с тракийски корени няма .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги човече, изобщо не мога да разбера какво искаш да кажеш...

   Изтриване
 20. Не е ли най-логично името на бог Сабазий да идва от СебАзи-СебеАз? Т.е. че богът е вътре в нас или всеки сам е бог вътре в себе си и той създава собствената ни реалност - света около нас.
  Теория от Когиталността го доказва това и то с редица последни открития на няколко науки... че всичко е енергия, вибрация или мисловност (когиталност), а материя, пространство и време са илюзия на сетивата. Древните българи са ги знаели тези неща и затова може и да се каже, че тяхното учение като най-старо на света се отъждествява с принципите, върху които е изградена тази теория. Иво Джеджеров
  Според Алия Ошо пък: "Още в най-дълбока древност Древнобългарските мъдреци са имали своята Божествена троица:
  - Бог Ра Отецът
  - Богинята МаРа, Майката на Материята и Природата
  - Богът Син Същността на Човешките същества, наричан СебАз / Аз/ Яз.
  До днес бог син СебАзи тъне в мъгла от недомлъвки, неразбиране и откровено манипулиране на историческите факти. Гръцкото неразбиране на този най-древен български бог го преименува ту в Дионисий, ту в Бакхус; римляните и персите от своя страна го превръщат в Митра. И при едните, и при другите обаче Бог Себази е обвит с мистериите на древните български духовни ритуали, целящи свързването с него и останали неразбрани и до днес."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип правилното име на Сабазий е Сабадии, или даже Свабадий, Вл. Георгиев не случайно тълкува името със стблг. свободъ-свободен.

   Изтриване
 21. ирена янчева5 юли 2016 г., 17:01

  Здравей, Павел ! Напълно споделям, че нашите деди са първите, които възприемат Християнското учение в Европа, че съществува приемственост между Античната и Ранно - християнската култура като цяло - едно надграждане и развитие напред ( философия, изкуство, литература, архитектура, символи и т. н. ). Един кратък въпрос: Познати ли са повече изследвания относно Братството на древните траки, наречено " ктисти " - " кисти " - " чисти " ( изповядващи праведен живот, чисто тяло и чиста душа ), има ли повече информация в тази насока ? И още нещо: Можем ли да разглеждаме Кападокия като плод на една непрекъсваема културна и общностна приемственост на една и съща територия, населявана от хети - фриги- траки ? За сега наследството на Кападокия се представя за творение на гръцка общност - нещо, което е трудно за вярване. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения кой представя културното наследство на Кападокия като принадлежащо на гърците.

   Изтриване
 22. ирена янчева5 юли 2016 г., 22:08

  Здравей, Спароток ! Самите гърци, които защитават Византийската хипотеза за гръцко християнско наследство / общности и изкуство в Мала Азия. А по принцип се знае, че фригите са родоначалници на най - ранните поселения там - 8 - 7 век преди Христа. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 23. Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.” – Българите, които назовават траки според предишните паметници (Д.Ангелов, Образуване на българската народност, с.374 ). Последните три думи от цитата, които Павката подминава умишлено, показват, че НЕ може да интерпретира информация. Не отчита модната архаизация използвана от авторите в епохата, както и съвременникът Д. Ангелов, който не е поддръжник на тракийската хипотеза.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сведението на Фулко би могло да се тълкува като архаизация само в случай, че у нас не беше доминантен същия антропологичен тип както в Античността, но реалността показва, че повечето от българите са не само културни, а и физически наследници на траките.

   Унгарците са наречени панонци, но не са от същия антропологичен тип както старите панонци, ето в този случай можем да говорим за архаизация, при нас е различно.

   Изтриване
  2. А стотиците хиляди преселени готи и хуни на юг от Дунава, и те ли са от същия антропологичен тип, тъй като оцелелите физически по-късно стават българи?

   Изтриване
  3. Драги господине, аз не притежавам сведения за значителен анклав в Северна България. Нямам данни за хора принадлежащи на напълно различен и неписъстващ в други региони на България антропологичен тип. Ако Вие разполагате с проучване хвърлящо повече светлина по въпроса, нищо не Ви пречи да го представите.

   Изтриване
  4. Серафимов, аз разполагам с проучвания по въпроса, но няма да ти паснат на теорията. Понеже вече доста специалисти са определили твоите писания като лъженаука (проф. Светлана Янакиева) и изкривяване на доверената ти информация (проф. Гергова), сори майна. Пуши си тревата на спокойствие и не се занимаваю с история, гледай си дърводелството. Жив и здрав.

   Изтриване
 24. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK Радвам се че има такива хора в България които да търсят истината !

  ОтговорИзтриване
 25. Саб-аз, За-грей, Дион-ис - имената са двуосновни < от 1. сева / све-ти / циб-ър (светъл, чист, прозрачен), 2. грее / Грею (бълг. име на слънцето), 3. ден (светло) + аз / за / ис (бог, слънце, из-грев - при етруски и др. стари народи). Тези названия са синоними, ползващи думи, присъстващи и днес в българския език. Няма тук никаква мистика, а чисто и просто думи, значещи слънце и изгрев. Мистика и неразбираеми са те за хората не знаещи български език, като гърците.

  ОтговорИзтриване