28.12.2013 г.

ПАНТРАКИЗЪМ ?


Уважавам всеки достоен противник. Няма значение това, че сме на различни мнения, важното е спорещият с мен да се държи коректно. Няма значение и това, кой от нас двамата ще се окаже прав. Важното е да се открие истината, а тя се ражда в културния спор с добре подготвен събеседник.

Достойни опоненти обаче се намират трудно. За доста хора е трудно да преглътнат това, че не разполагат с аргументи. От гордост, или по друга причина определени индивиди не желаят да признаят, че са пропуснали значителни подробности. Едни се оттеглят мълчаливо, други обаче тръгват на контраатака. 

Най-често тя е стандартна”, сякаш всички тези хора са инструктирани от един и същ индивид. Отправят ми се обвинения, че правя всичко тракийско, че слагам траките в основата на всичко, че създавам пантракизъм.

Възможно е понякога наистина да изглежда така. Писал съм за тракийско присъствие в Ирландия, Индия, Италия, остров Крит, Египет. За доста наши сънародници подобни твърдения изглеждат абсурдни, но това не прави автоматично твърденията ми неверни. Никой човек не се ражда образован и знаещ всичко. Минават дълги години преди да съберем достатъчно знания и опит, за да сме компетентни по определени въпроси.

Повечето от нас  разчитат не на свои проучвания, а на това, което са попили в училище. Там се оформя нашата истина, нашето виждане и вярвания. Един път приели дадени идеи е доста трудно да ги заменим с нови, пък било и по-логични. Истината обаче трябва да се търси постоянно. Не бива да се задоволяваме с това, което някой преди доста време ни е казал и ние сме го повярвали.

Всяко време носи своето бреме. Политиците винаги са се месили в работата на историците. Така е от незапомнени времена, а и едва ли някога ще се стигне до промяна. Не можем да очакваме, че официалните теории са изградени само от истини, това е твърде наивно. 

Пореди повече от 2000 години Октавиан Август -първият император на Рим, дава поръчка на Тит Ливий да създаде героична история на народа им. Ливий се справя добре приписвайки на римляните троянски корени. Работите написани от този летописец са се знаели от всяко дете. Възхищението от подвизите на предците и техния благороден произход е направило от римляните горд  народ.

Това високо самочувствие е помогнало на потомците на Ромул да станат силни и да завладеят огромна територия – от Британия до земите на днешен Ирак и от Германия до Египет, Тунис, Либия, Алжир. Не дълго след смърта на Октавиан Август латинският език се говори на територията на над тридесет съвременни държави. Това не се отрича от никой защото римската история е добре документирана и не е имало организиран геноцид над жителите на Вечния град.

При нас положението е различно. Преди 2000 години Страбон пише, че населението на Тракия е децимирано от римляните, но въпреки това страната може да изправи внушителна армия от 200 000 пехота и 15 000 конница. Това е войската на една опустошена Тракия! Хайде представете си колко хора са били избити и депортирани, за да може Страбон да говори за обезлюдяване.

Освен Страбон, други автори като Ливий и Дион Касий разказват за зверствата на римляните в земята ни. За сеенето на раздор и войни между племената, за жестокото осакатявене на военопленници, за отнемането на храмове. Не само населението, но и културата ни е била подложена на унищожение. Голяма част от образованите хора – благородническата прослойка взема страната на чужденците и се романизира.

Малкото останали верни на народа си благородници, а и селяните не са били в състояние да опазят историята на Тракия. За това се иска постоянна и организирана политика, която римляните в не са позволили. Те са познавали добре бунтарският дух на траките, тяхната гордост и жажда за свобода. Въстанието на Спартак разтърсило Вечният град до основи и е служело като предупреждение за потомците на Ромул.

Унищожаването на нашата история е дошло и от друго място. Смъртните врагове на дедите ни са били старите гърци. Те не са се свенили да организират заговори, а дори и покушения над древните ни царе. Котис I бива убит от двама ученика на Платон, които Атина посреща с отворени обятия и провъзгласява за почетни граждани.  

Обърнете внимание на това, че единствените оцелели тракийски надписи са тези, които са скрити от човешкото око. Езеровският, Браничевския, Кьолменския, Дуванлийския и др. надпсиси са в гробници, това ги е спасило от унищожение. Ситовския, Надарският, а и неотдавна откритите в Странджа надписи са в трудно достъпни планински места. Тяхната отдалеченост от градове, в които са живели старите гърци е спомогнало тези паметници да оцелеят.

Нали не мислите, че траките са правили надписи само, за да ги скрият. Разбира се, че е имало и други, много други, които обаче са заличени с нечовешки фанатизъм. В по-късни времена хиляди български ръкописи са изгорени, или пък текстът върху пергамента е бил измиван и е изписван нов. Ето за това не е оцеляла книга за тракийската история.

Това обаче не означава, че не можем да възстановим миналото си. Деянията на дедите ни са описани и от други народи. Поставям траки в Индия не защото ми се иска да е така, а защото има подробни данни за това. Луций Ариан твърди, че тракиецът Дионис е създателят на цивилизацията в Индия -Anabasis Alexandri”, VII.viii. Походът на Дионис е споменат и от Павзаний – Описание на Гърция-Х.29. В  работата си За Същността на Боговете” Цицерон не пропуска да каже за влиянието на Дионис в Азия De Natura Deorum”, III. 21- 23. Това се потвърждава от Страбон -“Geography” III.v.6, също от Хигиний във “Fabulae” -191, а и Плиний Стари в “Historia Naturalis, VI.69. Да не забравяме Нон - Dionyssiaca, XII.19.

И какво сега, да се престорим, че тези сведения не съществуват ли?  Не е моя вината, че някои хора тръгват да спорят по въпроси, които изобщо не познават. Щом данните съществуват, те трябва да бъдат използвани. Разбира се преди това трябва да се направи щателна проверка. Ариан твърди, че Дионис е дал и религия на индийците, като е поставил себе си начело на пантеона. Върховният индийски бог, този, който е в основата на всичко, носи името Брама. Бромий пък е един от епитетите на Дионис.

Да приемем за момент, че приликата в имената е случайност. Едни от първите поклонници на бог Дионис са тракийското племе бриги. В индийските предания се споменават бригус, те били бойци колесничари (като траките). Нека да приемем и това за случайна прилика. Известно е, че при старите индийци същесвува обичая сати. Това е ритуално самоубийство на жената при смърта на съпруга й. Този обичаи се практикува в древността и от траките. За това с подробности разказва Херодот- История, V.5. Идването на част от дедите ни в Индия може да се проследи и археологически. В книгата на S.Piggot, Prehistoric India, p.p.111, 239 могат да се видят кирко-копачи от Бронзовата епоха, а и керамика от Kulli Culture имащи прототипи в Тракия.

Нека обобщим:

1.Имаме не един, а много извори, в които се споменава за тракийско присъствие в Индия.
2.Твърдението, че Дионис поставя себе си начело на индийския пантеон се потвърждава от приликите в имената Брама и Бромий.
3.Спътници на Дионис са бригите, а в староиндийските предания се говори за народ бригу, които са колесничари като траките.
4. На лице е ясна успоредица между тракийски и староиндийски погребален обред.
5. Присъствието на траки в Индия се потвърждава и от археологията.

На всеки разумно мислещ човек е ясно, че не могат да съществуват толкова много случайности. Твърденията за тракийско влияние в Индия не са пантракизъм, а просто една твърде неудобна за някои хора истина. Никой друг освен ние българите няма сметка България да получи престиж.

Да видим как стои въпроса с тракийското присъствие на Британските острови и Галия. В книгата “Leabhor Gabhala Eirenn” се споменава за идването на народ болги от Тракия -   ancestors of the second colonizing race, Firbolgs -Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299.

Този извор не е използван от хората написали историята, която българските ученици и студенти изучават. Пропускът е голям понеже има доказателство за достоверността на древните сведения. Ирландските летописци твърдят, че болгите идват от Тракия по времето на цар Кир –VI век преди Христа. Точно в този период по Британските острови се появават артефакти като тези от Тракия. Какъв е шансът това да е случайност?Друго доказателство за присъствието на наши деди в Ирландия са споменатите в  Leabor Gabala Erenn”  имена на благородници: Умор, Гостен, Ган, Дела. Тези лични имена са български. Да не забравяме, че Умор и Гостун са наши стари владетели. В земите на галите пък се употребяват имена като Авор (Явор), Аспериус, Балан, Балио, Бато, Белена, Белено, Бодило, Бойо, Бойкус, Боисил, Борилус, Борисус, Венда, Весулус, Ветер, Гарус, Гетиус, Дейка, Дейко, Девана, Елениус, Каран, Кобер, Корсиус, Котус, Лад, Любена, Любия, Любиамус, Каменус, Медикус, Медула, Медуна, Место, Миро, Персинус, Рума, Румо, Тате, Тато, Татуло, Токетус, Траюс, Ярила, Яровидус...

Най-интересното е, че галските лични имена Аспериус, Борисус, Борилус, Токетус, Кобер, Корсиус, Курмисиус и Персинус имат успоредици сред българските Аспарух, Борис, Борил, Токту, Кубер, Корсис, Кормисош и Персиян...Толкова много примери не могат в никакъв случай да се класифицират като случайност, просто няма как! Би било нихилизъм това да отричаме и пренебрегваме ценни за историята ни данни. Аз лично не бих го направил никога и намирам за странно, че никой наш учен не е ползвал работата на А.Холдер Alt-celtischer Sprachschatz при своите изследвания. От нея има какво да се научи.

За тракийското присъствие на Апенините писах в предишната си статия. Сега ще представя само изворите споменаващи за стари балкански поселници в земите на Италия.Това са Страбон, Geography, XII.ii.25, Плиний Стари – HN, VII.lvi-193. Плутарх, The Life of Romul –I, Liv.I.3...Ще допълня и това, че материалната култура на Голасека и Есте в Италия е неразличима от тракийската, а точно в региона на Голасека и Есте са се установили траки според Страбон...И тези сведения ли да забравим, че съществуват...

Противниците ми се сърдиха най-много когато казах, че траки са създали първите египетски династии. Да, това звучи налудничаво, но не е измислица, не е лично желание. От Диодор Сицилийски знаем, че е имало няколко личности/бога с името Дионис. За този, който е посетил Египет разказва Цицерон в De Natura Deorum”, III. 23. За поход на Дионис в Африка пише и Псевдохигиний в Astronomica” II. 20. В Лексикона на Свида пък срещаме отъждествяването на Дионис с египетският бог Озирис.

Ясно е, че тези сведения сами по себе си не могат да служат като доказателство. Нужни да и други данни, такива разбира се има. Специалистите знаят добре, че царете на първите три династии на Египет не са от африкански произход. По този въпрос са писали Емъри и Дери. Най-ранните владетели на страната на пирамидите са били едри, широкоплещести хора с рижо-кестенява коса и светла кожа. Това е и описанието на траките от старите автори. Дедите ни са описани като едри, силни мъже с рижа и кестенява коса.

Малко хора знаят, че в Египет е намерена керамика имаща прототип на Балканите и срещаща се по цялата територия на България. 

По тази керамика има особени знаци, които не присъстват сред по-късните йероглифи, но ги има по по-старата балканска керамика...а по-късно се срещат и сред руните от Плиска.Доказателство за присъствие на дедите ни край Нил дава и езика. Между староегипетски и български има смайващи и необясними паралели, които не би трябвало да съществуват. Те обаче са факт е не е редно да се отричат.

СТАРОЕГИПЕТСКИ  - БЪЛГАРСКИ – АНГЛИЙСКИ


АН                        ОНЪ, ОНА (той, тя)  HE, SHE
АТЕФ                  ОТЕЦЪ (баща)           FATHER
БЕС                      ВЕСТИ (водя, нося)  TRANPOSRT, BRING, CARRY
БХА                     БЕЖАТИ (бягам)      TO RUN
ВСТ                      ВЬСЪ (селище)          SETTLEMENT, VILLAGE
ДР                         ДВОР                            ENCLOSURE, YARD
ИИ                        ИТИ (идвам)               TO COME
КЕС                     КОСТ                           BONE
МСТИ                  МЪСТ                           REVЕNGE, WRATH
ПТ                        ПИТА(хляб)                 BREAD
ПРИ                      ПРАВО                          FORTH
РУТ                      РЪТЪ ( уста, отвор)    MOUTH, OPEING
РУХ                      РЪСТ                             GROW, HEIGHT
РК                         РОКЪ (време)              TIME
СЕПТ                   ШИП                              THORN
СВИ                     СВЕТ (светлина)         LIGHT
ТА                        ТА ( тази, това)            THIS, THAT
ХР                         ГОРЕ                             ABOVE, ON

Както виждате твърденията ми не почиват на спекулации, а на факти. Понеже тези факти не са известни, то много хора ги приемат с недоверие. Вкопчили се в старите догми, доста сънародници са готови да приемат отровата бълвана от безсъвестни индивиди, че българите са мързеливи, злобни, лоши, отколкото да се държат като горди българи и да се борят за правата си.

На нас не ни е нужно да съчиняваме лъжи, за да добием престиж, не е нужно да прекрояваме историята в свой интерес, а само да я покажем на света в истинския й облик. За нас е пагубно да продължаваме  да се свиваме и да треперим от всяка забележка на чужденците и продажни политици. Последствията от това държание ги виждаме – държавата ни е опустошена ...за пореден път. За пореден път обаче ние можем да се вдигнем и да я изградим отново. Прераждането и духовното обновление е типична черта на българина, не забравяйте това! В нас има сила, която трябва да използваме за общо благо, а не да я оставяме да линее.

Пътят към промяната започва с гордост. Не тупане в гърдите, не перчене, а гордост, благородническа гордост, която става основа за достойнството и силата. Ако не считаме себе си за заслужаващи по-добър живот, то кой ще го направи. Заобиколени сме от вълци и живеем във вълчи времена. Не се ли пазим сами, няма да ни пази и Господ, а България не трябва да загива, защото тук се роди светлината, която огря Европа в Каменната ера. 

България не трябва да умира, защото тук се родиха най-старите човеколюбиви доктрини, защото тук се родиха най-големите борци за свобода. Покажем ли на света кои сме, ще разберем, че имаме много приятели и, че за нас има бъдеще.


43 коментара:

 1. "На нас не ни е нужно да съчиняваме лъжи, за да добием престиж, не е нужно да прекрояваме историята в свой интерес, а само да я покажем на света в истинския й облик. За нас е пагубно да продължаваме да се свиваме и да треперим от всяка забележка на чужденците и продажни политици. Последствията от това държание ги виждаме – държавата ни е опустошена ...за пореден път."
  Тези твои думи особено ми допадат.Те са един достоен отговор към опонентите ти.Силата ти е в това,че работиш с извори и цитати,които всеки може да провери.Стига да има желание и време.
  Честита Коледа и Успех!!!
  bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често съм призовавал читателите си да не ми вярват сляпо, а да проверяват казаното от мен. Тези, които са го направили, са се уверили, че не съм ги подвел.

   Весели празници!

   Изтриване
 2. Ако се разбере истинската история на Българите, много народи ще останат без своя стара история, а това плаши. Последните няколко века се опитват да убият самочувствието на Българина по всякакъв начин, да припишат културата му на други народи, но това е част разбира се е част от политиката на световните зли сили. Много народи се хвалят с воините си. А българите могат да се похвалят и Орфей, който с Музиката и Словото младее света

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Загубата на история и престиж наистина плаши определени хора. Каквото и да правят обаче, те не могат да променят неизбежното. Мисля, че Юго бе казал - Истината върви напред и се смее последна!

   Изтриване
 3. Ако се разбере истинската история на Българите, много народи ще останат без своя стара история, а това плаши. Последните няколко века се опитват да убият самочувствието на Българина по всякакъв начин, да припишат културата му на други народи, но това е част разбира се е част от политиката на световните зли сили. Много народи се хвалят с воините си. А българите могат да се похвалят и Орфей, който с Музиката и Словото младее света

  ОтговорИзтриване
 4. Привет Павле,
  Рядко пиша коментари по форуми, но като се замисля тук съм писал най-много. Миналата седмица си бях наумил в някоя твоя следваща тема да засегна "пантракизма". Като ти проверих блога, направо неможах да повярвам, че тази статия е точна на тази тема. Основата на която градиш е доста стабилна и трябва да предизвика сериозна дискусия в обществото ни, относно миналото ни. Защото без осъзнато такова, няма и бъдеще. Незнам каква цел си си поставил. Дали да разсъждаваш и да развиваш теоретично тезата за предимно тракийските корени на съвременните българи или да я вкараш (тезата) на някакъв следващ етап, под някаква форма в национален дебат за максимално изчистване на въпросителните ни в миналото ни. Това са две коренно различни плоскости и се нуждаят от два коренно различни подходка, според мен. Ти по-скоро гравитираш около първата линия, но се впускаш в защитата и при спонтанни атаки от привърженици на други теории, което пък е белег на втората плоскост. За да е защитима, прагматична и полезна тезата ти, според мен трябва да се ограничи малко географски в нашият ареал. Тогава, на фона на историческите извори е най-сериозната в сравнение с останалите, всички ги знаем кои са те. Но като се впускаш в т.н.от опонентите ти пантракизъм , просто разводняваш сериозните доводи, които си постигнал и им даваш хляб да омаловажат и подбиват безспорно трудът ти, който ценя и на който лично се възхищавам. Нищо, че и за тези ти твърдения имаш доказателства. Не само противниците ти, но и някой от привържениците ти, в това число и аз, когато забиваш в прекалено в далечни географски измерения се чувстват фрустрирани, защото даваш хляб на опонентите ти да омаловажават като цяло трудът ти не чрез рационални доводи, а чрез подбив и за съжаление в тези случаи са по-успешни от защитата ти. Това явление го забелязвам и в други сайтове, защитаващи твоята теза. Затова, ако искаш количествените натрупвания, които безспорно си събрал, да се превърнат в качествени изменения, които предполагам съзнателно или несъзнателно гониш, може би според мен наистина трябва малко да стесниш ареалът на изследванията ти. Аз лично съм зад теб и се опитвам да представям тезата, защитавана от теб като такава, заслужаваща да се включи в един бъдещ дебат за ревизия на приетата ни история. В противен случай на чисто теоритезиране лошо няма, но шансовете както сам забелязваш, да се възприеме от широката общественост намаляват, в следствие на противодействието на опонентите ти. На мен лично никак не ми се ще инерцията, която безспорно си събрал вместо да се развие в нещо материално, да бъде намалена и убита. Дерзай, събираш симпатизанти, но имаш потенциал за още.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за съветите! Нека обясня действията си. Верно е, че е по-ефективно и по-разумно човек да се съсредоточи върху ограничен ареал и строго определена тема. Това ми е пределно ясно и съм си мислил дълго време дали да не процедирам точно така.

   Има един проблем обаче. Нима е възможно да опознаем римската история, силата на Рим, увереността и тактиката, с които едно малко племе разпространява езика си на три континента, ако се съсредоточим само върху събитията станали на Апенините...Не става, губи се много, твърде много, за да е разумно да се постъпи така.

   Същото е и положението при траките. Да, аз мога да се концентрирам единствено и само върху Балканите. Сигурен съм, че така бих бил разбран по-лесно от повече хора, но ще се загуби силата на това, което желая да покажа, а именно - че траките се в основата не само на европейската цивилизация, но и на много други...Не можем да говорим за Прометей без да споменем делата му.

   Опонентите ми няма да се откажат от нападките си, дори да бях сменил подхода, но иначе имаш право- те биха имали по-малко амуниции...Може би постъпвам неправилно опитвайки се да покажа културата и деянията на дедите ни в пълния им блясък. Може би съм надценил възможностите си. Времето ще покаже, а докато стане ясно дали съм прав, или не, аз ще продължа по стария си път. Когато се хвана на хорото, опитвам се да го изиграя до край.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Благодаря ти за отговора.
  Значи си решил да работиш на теоретична основа. Много се надявах да имаш втората идея, но и това е нещо и на общият фон си е направо героизъм от твоя страна, за което те адмирирам.
  Сравняваш с величието на Римската империя. Имаш основание, но както сам си писал не веднъж за римската и елинската култури са останали тонове източници и векове след залезите им са били отразявани в исторически материали. Твоят път е много по-труден, защото започваш от нула, да не кажа от отрицателно ниво. Но дори и целта ти да покажеш блясакът на предците ни и това да се приеме извън средите на привържениците на тази теория, то според мен трябва да става по-плавно, на етапи. Това е пак личното ми мнение, а не съвет, държа да отбележа. Защото ти все едно се опитваш да посадиш едно прекрасно голямо развито дърво, в песъчлива почва. Знаеш на практика какво се случва - изсъхва и умира. Ще стои докато има някой да му подпира изсъхналия ствол. Ако го отглеждаш от малко обаче и му облагородяваш постепенно почвата и поливаш правилно, по може да се хване. Апропо нямам агротехническо образование, опитвам се да бъда образен.
  Поздрави, жив и здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбирам те напълно и съм съгласен с теб. Аз имам обаче и друга причина да представям многото аспекти на тракийската история. Няма как да обява това с подробности във виртуалното пространство. С представянето на доста неща аз се надявам да подтикна други хора - всеки да се съсредоточи върху една област и да работи върху нея.

   Всъщност това вече и стана. Някои мои съмишленици се съсредоточиха само върху тракийската писменост и не мръдват от Балканите. Други решиха, че е по-добре да разгледат историята на скитите-хуни. А има и такива, които разглеждат само тракийската археология.

   Доволен съм от постигнатото! :)

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Какво и колко от съчиненията на "древните елини" (слагам кавички, защото понятия като "Древна Гърция" и т.н са кухи и фалшиви - никога не е имало такава държава например). Имало е някакви древни гърци, пришълци от Средния Изток, част от Северна Африка, но дали са били толкова напреднали в науката, в изкуствата и т.н.?? Един наш изследовател, Детелин Вълков написа преди двайсетина години една малка книжка, в увода на която твърдеше, че написаното се основава на прегледаните от него близо 6000 страници документи, а г-н Вълков е специалист по класически езици. Книжката се казва "Кой кой в Илиадата и Одисеята и той почти направо казва, че въпросните "древни гърци" са били някакво паразитно, скитническо племе, не притежаващо митология, нито пантеон, но умеещо много бързо и ловко да се приспособява към условията на средата и да се възползва максимално от тази си способност. Като най-специален пример за това им качество г-н Вълков посочва прехранването на гърците след като идват на Балканите и се заселват сред траките - предимно чрез кражби от местното население. Това се е търпяло донякъде, но разните тракийски владетели в един момент им спретнали кланета (за едното г-н Вълков твърди че е намерил документ в който се твърди че били изклани близо 20 000 гърци) и потърпевшите веднага сменили и тактиката и стратегията си на оцеляване във враждебната среда. Те започнали да се присламчват към селищата от градски тип и дапредлагат услуги на местните големци и т.н. В един момент започват да взимат на концесия самите тези селища - градчета. Това са били предимно селища по черноморското крайбрежие, но г-н Вълков пише и за самата Атина - древен пеласгийски (т.е тракийски) град взет за стопанисване в 6-и в. пр. н.е. от някой си Пизистрат. Вече и официалната история потвърди че това е самата истина. Писах толкова с тоя процес защото така наречените "древни гърци" не просто заимстват каквото и да било от местното население - те направо крадат, ограбват това население. И това продължава и до наши дни. Например чия е била Беломрска Тракия допреди стотина години? Изконна българска земя! Ами същият гореспоменат Пизистрат е имал секретар - тракиец. Когато се появяват епическите поеми на "Омир" той изпраща секретар си да събере където намери писани тези поеми (вярвам ще се съгласите че твърдението какво Омир съчинявал само отно поемите си е пълно идиотщина) да ги купува и да ги носи в Атина където да ги превежда (!!!) на гръцки език а оригиналите да унищожава! И по-нататък се коментира кой и какъв е бил Омир? На какъв език е писал щом е трябвало да се превеждат поемите на гръцки? От какво е бил ослепял? Защо и сред траките има един велик и почти непознат днес поет епик - Тамир. Той също бил сляп, защото спечелил нещо като състезание по стиховорство със самия бог Аполон (който разбира се не никакво гръцко божество!) и богът ядосан го ослепил. И т.н. и пр.

   Изтриване
  3. Владо, г-н Вълков е прав, гърците са се опитали да колонизират вътрешността на Тракия, но се опитали тракийския меч. В началото на заселването си на Балканите наистина са се занимавали с пиратскво и разбойничество. А това, че са умеели да унищожат цели градове го доказват с клането на град Кира. Там те отравят водата на хората и после доубиват омаломощените оцелели.

   Този начин на водене на война е възникнал в Близкия Изток...

   Изтриване
  4. Хубави истории, дори красиви, но те имат много малка връзка с древните българи, а те са били скито-сармати. Хипотези за тракийски корени на българите има доста, но най-мощно се разпространяват по указания на руките секретни служби, по времето на правешката принцеса Людмила и агента на ДС Александър Фол.

   Целта на тези шмекери бе същаата каквато бе целта на шмекерите да правят българите тюрки и славяни - нихилизиране на българското население, така направиха българите от Велика и Волжска Българии "татари", по тази причина в руските 'етнически лаборатории' създадоха 'македноснкует славяни', а после и "македонския етнос и език".

   Днешните българи нямата тракийски корени, според генетичните данни тракийската част в мутациите на нашите гени е незначителна. Днешните гърьци сщо нямат нищо общо с древните гърци, един немски ан трополог който е работил в южна Гърция и егейските острови е написал "днешните гърци няма и една капка кръв от древните гърци" и дори по него време преди 150 години това население там дори не е говорили гръцки език, а са албански преселници, като голяма част от населението до и включително Полопонес са българи.

   Тракийското население е било унищожено, в по-голямата си част, първо от Римската империя, а в последствие от ОГРОМНОТО население от германски племена населявали Балканите няколко поколения. Когато българите (хуните) се заселват по тези земи описанието е че това е Балканите са били безлюдна пустиня. Остатъците от древните траки и древните македонци са се заселвали около Константинопол, но остатъците от тях са незначителни в гените на днешното предимно българско население на Балканите.

   Защо масовото заселване на германски племена по Балканите някак си се пропускат от пан-тракийците? :)

   Сурвакар

   Изтриване
  5. Масово заселване на германски племена на Балканите има само в нечии фантазии :) При масово заселване на нов народ след време се появават нови топоними и хидроними. Къде са те обаче, трябва да са хиляди, но ги няма, а защо?

   Да се твърди, че Римската Империя ще остави плодородната и стратегически важна Тракия като безлюдна пустия е смехотворно. Несериозно е да се взема легенда от неизвестен автор на сериозно :)

   Изтриване
 6. Уважавам всеки достоен противник............Един противник имате само господине, Психиатрията( (от гръцки ψυχή — душа и ιατρός — лекар: „лечение на душата“)!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не тълкувате ли нещата неправилно, психиатрията би трябвало да ми помогне, а не да ми е враг :)

   Прочее, гърците са научили за лечението на душата от траките :)

   Such, Charmides, I said, is the nature of the charm, which I learned when serving with the army from one of the physicians of the Thracian king Zamolxis, who are to be so skilful that they can even give immortality. This Thracian told me that in these notions of theirs, which I was just now mentioning, the Greek physicians are quite right as far as they go; but Zamolxis, he added, our king, who is also a god, says further, "that as you ought not to attempt to cure the eyes without the head, or the head without the body, so neither ought you to attempt to cure the body without the soul; and this," he said, "is the reason why the cure of many diseases is unknown to the physicians of Hellas, because they are ignorant of the whole, which ought to be studied also; for the part can never be well unless the whole is well." For all good and evil, whether in the body or in human nature, originates, as he declared, in the soul, and overflows from thence, as if from the head into the eyes. And therefore if the head and body are to be well, you must begin by curing the soul; that is the first thing. And the cure, my dear youth, has to be effected by the use of certain charms, and these charms are fair words; and by them temperance is implanted in the soul, and where temperance is, there health is speedily imparted, not only to the head, but to the whole body. And he who taught me the cure and the charm at the same time added a special direction: "Let no one," he said, "persuade you to cure the head, until he has first given you his soul to be cured by the charm. For this," he said, "is the great error of our day in the treatment of the human body, that physicians separate the soul from the body." And he added with emphasis, at the same time making me swear to his words, "Let no one, however rich, or noble, or fair, persuade you to give him the cure, without the charm." Now I have sworn, and I must keep my oath, and therefore if you will allow me to apply the Thracian charm first to your soul, as the stranger directed, I will afterwards proceed to apply the cure to your head. But if not, I do not know what I am to do with you, my dear Charmides.

   Изтриване
  2. Проучете ги тези неща господине, поучете се :) http://classics.mit.edu/Plato/charmides.html

   Изтриване
  3. Много си тъп и жалък подчовече!

   Изтриване
  4. Със сигурност не съм тъп, за подчовек да не говорим :)

   Жалък е този, който си е изградил престиж с лъжи и измами и 24 часа на ден трепери да не би да го разкрият...:)

   Изтриване
  5. г-н Серафимов, материалите ви винаги са интересни

   хах... някаква анонимна подлога, неграмотен, жалък страхливец се опитва да каже нещо... хах... изтрийте му коментара, света няма да загуби много

   Изтриване
  6. Г-н Гочев, благодаря Ви за подрепата!

   На плювачите гледам да не обръщам внимание, кучетата си лаят, керванът си върви :)

   Изтриване
  7. Абе каква е тая работа да се криеш под "анонимен"? Не мога да ги разбера такива хора каквото и да ми разправят - това просто не е нормално!

   Изтриване
  8. Владо, аз също не ги разбирам анонимните противници. Нали, ако защитаваш някаква позиция трябва да се знае кой си...

   Изтриване
 7. НАШАТА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ: „История славянобългарска“ (оригинално заглавие: “Исторїѧ славѣноболгарскаѧ”) е първото произведение на българската историография, написано от Паисий Хилендарски в Хилендарския манастир и Зографския манастир в периода 1760–1762 г. Нейният пръв препис е дело на Софроний Врачански (1765).Творбата на светогорския монах Паисий с право е сочена като важен подтик за формирането на българското национално самосъзнание. В дългите години на робството българите загубват чувството си за общност, родината за повечето от тях се е свила до собственото им малко градче или селце. Българите са имали велика история и велики царе, но не са знаели за миналото си.„Към ония, които желаят да прочетат и чуят написаното в тая история,“ Паисий се обръща към целия български род, като критикува чуждопоклонниците и хвали патриотите. Сравнява българи и гърци и изтъква достойнствата на простия чистосърдечен наш народ, правейки аналогия с библейските апостоли.Паисий Хилендарски се обръща към българите с думите:”Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Паисий е велик българин, но неговата история не може да се използва като извор без щателна проверка. Паисий е ползвал руски преводи на работата на Мавро Орбини, а по това време Романови започват да си търсят история и славно минало...

   Делото на Пасий е велико, заслугите му са огромни, но е задължително да се направи проверка на написаното от него.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов как мога да се свържа с вас?

   Изтриване
  3. Ако имате регистрация във Фейсбук, можете да ползвате личните съобщения https://www.facebook.com/sparotoc

   Друга възможност са личните съобщения в blog.bg - http://sparotok.blog.bg/

   Изтриване
 8. Г-н Серафимов как мога да се свържа с вас?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако имате регистрация във Фейсбук, можете да ползвате личните съобщения https://www.facebook.com/sparotoc Друга възможност са личните съобщения в blog.bg - http://sparotok.blog.bg/

   Успех! :)

   Изтриване
 9. Привет Павеле и за много години!

  Честита нова 2014 година, здраве и успехи!

  Все пак първо да коментирам по тази последната тема от миналата година...

  Мисля че основният проблем е следния - много хора не са подготвени за такъв голям скок. 50 години ни обясняваха че сме дошли на коне от Средна Азия, или даже от Алтай. Че сме били роднини на всякакви тюркски, угро-фински и т.н. народи и дори индоевропейското начало на прабългарите беше отречено. С една дума запратиха ни в девета глуха.
  И сега изведнъж такъв скок - българите били траки, били местни, живеят тук от 8000 години, създатели на съвременната европейска цивилизация. Просто хората не са подготвени за такъв гигантски скок.
  Естествения процес на развитие минаваше през признаване на индоевропейското начало на древните българи, нещо което направи Петър Добрев и за това стана толкова популярен навремето. Той доближи така да се каже българите до европейските земи, поне ги изкара индоевропейци : ) Но той и до там си остана, не можа да продължи по нататък. После разни други хора, докара произхода на българите до Кавказ и земите между Черно и Каспийско море, но и те дотам си останаха : )
  Мисля че човек трябва да мине през един подобен процес докато стигне от Далечна Азия до Балканите... А за това се иска време...
  Поздрави и до скоро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години Андрей! Здраве, любов и щастие през 2014!!!

   Май си прав, трудно е да се отърсим от старите догми и лъжи доминирали създанието ни толкова дълго време.
   Да, иска се време, за да могат хората да приемат истината, въпросът обаче е - разполагаме ли с това време?

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Привет!

  Мисля че разполагаме с достатъчно време. Нали в Библията пише че има време за всичко на този свят. Включително и да уверим българите, че са потомци на прадедите си, а не на някой друг ... : )

  Успехи през новата година!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Андрей!

   Успех и на тебе с новото ти начинание - тълкуването на Именника!
   Дано скоро да можем да прочетем за откритото от теб!

   Изтриване
  2. Честита Нова Година Павле!
   Жив и здрав, и все така вдъхновен.
   В горните си два поста имах точно идеята на г-н Киряков. Хубавите неща стават бавно и постепенно.
   Ако успееш да привлечеш и просветиш повече хора, дори ще се катализират и ще стане по-бързо.
   Ако се надпреварваш с времето и не успееш да убедиш хората, които виждат истината в твоите слова, но им идва малко повече отколкото са способни да възприемат и ги губиш, целите ти дори ще се забавят. Както казва г-н Киряков, това е гигантски скок във възприятието на нацията.
   В интерес на истината, след като разбрах че има институт по тракология и погледнах с какво се зинамиват, не се възрадвах особенно.
   Поздрави, отново всичко най-хубаво през новата 2014 година.

   Изтриване
  3. За много години!!!

   Андрей е прав, иска се време, за да могат всички сънародници да приемат истината. Все пак десетки години сме били манипулирани, не е лесно да се отърсим от лъжите.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Димо Томов.

   В началото около когато започнах да Ви чета, както и други тези, мога да кажа, че по- аргументирани доказателства никой не е давал за своите тези от вас. За което, Ви напълно подкрепям. Обидите няма как да помогнат на вашите противници, само доказват още веднъж, че сте прав. Човек като загуби с аргументи започва с обиди и "налита на бой" в безсилието си. - Толкоз за "достойните" :) противници.
   Съгласен съм с Вас, че не е необходимо само да се ограничаваме само на балканите, макар и да е по- лесно ( да позволят) да излезе цялата истина. Не сме ние виновни , че траките (и ние като техни наследници) са сътворили толкова много начала за толкова дълго време на толкова много места. А това, че дадени съвременни държави имат проблем с индентичноста си - си е техен проблем.
   Други неписани извори в подкрепа на тезата Ви са топономите поне на три континента (Европа, Азия и Африка) оставени от траките- българи. Преди време прочетох от друг изследовател за наличие на повече от 20 топонима във северна и централна Африка над екватора (бяха отбелязани на карта) "Мадара" и "Плиска" и/или техни производни. Човека не беше в състояние тогава да обясни как са се появили - но на всички вече им е ясно, че един топониом не се появява от днес за утре. Това изисква време и голямо основание всички местни да го приемат. Със сигурност може да се каже, че щом са го приели (топонима), те са оказали ОГРОМНО УВАЖЕНИЕ към хората който са го донесли със себе си. Това си твърдение мога да го подкрепя със следния пример от София. Има две улици в София който не са преименувани откакто са им дали имената им (Леге и Позитано - идеален център). Не защото не се преименуват улици по политически и конюктурни съображения от кого ли не, но остават тези за който има Защо. (Леге и Позитано спасяват София от опожаряване и грабеж при изтеглянето на османските войски от града по време на Руско - Османската война от 1877/1878 г.
   Подобни по пресни примери могат да се дадат от всеки край където живеят или са живяли българи.
   Подобен пример за прием на топоним е името на Добруджа - дошло от името на Владетеля Добротица - с доказани огромни заслуги за региона. (Добруджа преди се е казвала - Скития).
   Относно официалната теза в училищата:

   Изтриване
  5. Г-н Томов, това, че траки са обитавали Северна Африка за мен няма съмнение. Дали част от дедите ни е отишла по- на юг не смея да кажа. За това се искат комбинирани доказателства от исторически извори, археология, ономастика...

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Един по-познат пример,по коментара по-горе.В САЩ има много градове с имена едно към едно с европейски.Примерно знам за Санкт Петербург,Атина а един от най-известните е Ню Йорк.Като последното ще рече новият Йорк.А Йорк е град от Великобритания.Предполагам Европейските заселници в Американските земи са си избирали имената на градовете от които са си дошли,може би за да се чувстват по-близко до дома.Като може би същото се е случило със тракийските преселници по всички континенти.Като до ден днешен местното население не знае защо и от къде идва името...като навярно афро-американците в гетата не знаят защо техния град се казва Нов Йорк и въобще има ли стар Йорк.

   Изтриване
 11. интересни анализи се правят днк-а проби...най близки на предците ни са в румъния, северна гърция и северна италия...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е, гърци и румънци са асимилирали милиони наши предци, а в дълбока древност дедите ни са колоницирали и Апенините. Културите Терамара, Есте и Голасека доказват това.

   Изтриване
 12. Аз нещо се губя..., "траките са основа на всяка цивилизация"??? Значи всеки що е народ произлиза от тракийските? Шумери, франки, перси, египтяни, китайци....., Атлантиди!!!! Може би Гуадванци и Лавразийци....

  1.во Траките не сме ние..., траките са биле наистина храбри бойци, и освен, че много добре са си защитавали териториите много са се биели и помежду си... Те са над 80 различно назоваващи се племена!

  ХЕРОДОТ - Тракия (дива земя)
  ТРАК - див човек (от древногръцки)

  Силно е да кажем, че преди 2500 години това са биле наши земи тъй като по - това време е имало Римляни по тези земи, траките (както пише горе в статията) наистина са биле насилвани, осакатяване и (жените и момичетата) изнасилвани. Твърде малко са останали, но целта на Римляните е било да има да не ги заличават като народ, за да могат да черпят от плодородната и отделно други данъци. Нека ви направи впечатление дори по древните карти ако ги видите има ги и в google Скитите си седят като народ, не са превзети от Римляните (може би и те са траки, сигурно и римляните са траки)..., Скития също не са слаби, ноедва ли причината Рим да не се рашири на горе е това. Между другото и Германия не е била владение на Римляните, там е имало много немски племена, които зверски са се биели със Римляните.

  Българите, които сме ние, в момента живеем в 12-та Българска държава това го проследява един Унгарски историк, археолог, който се занимава спецялно и само с древна българска история, проследил е Пътят на Българитеот Бахрия (първата държава) Намираща се малко над Персия. Те наистина са биле много добри войни има записки как малобройна арбия се изправя срещу 10 пъти по - голяма от тях и побеждават с малко жертви.

  На Балканския поуостров Българите започват да навлизат малко преди уж 0-левата година. И до 300 г. има Държава от дунав до Стара Планина. Според редица Римски документи, в които се посочва и не успехите им да си върнат територията!

  Напоследък чувам много твърдения и за религията им и много искат да ги опишат като вярващи в християнския бог - но това съвсем не е вярно,те са биле особенно вярващи в каквито и да е религии и божествата им са много малко!

  Прочете Легендата за 7-те златни града, някой от вас може да намери траки и там....
  Може би 1-вите били се с Индианците са Траки?
  Може би Колумб е трак?
  Можеби Артур е трак?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сигурен ли сте, че коментирате на точното място? Аз никога не съм твърдял, че траките са в основата на всяка цивилизация. Това си е налудничаво...

   В работите на Херодот не може са се намери отъждествяване на Тракия с дива земя, търсете сериозна литература.

   Трак няма значение див човек..... Thrax - Eponymous founder, and mythical son of the war-god Ares

   http://www.historyfiles.co.uk/KingListsEurope/GreeceThrace.htm

   Другите неща не виждам как мога да ги коментирам...

   Изтриване
 13. При едно посещение в Египетския музей в Торино бях силно изненадан от керамичните съдове, които приличаха много на българските. Даже си помислих, че по някакъв начин тяхната култура е повлияла нашата!
  Също исках да споделя, че има научни методи, които позволяват да се четат стари изтрити текстове!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На мен също ми е правила впечатление приликата между определена египетска керамика и тази от земите ни. На този момент е трудно да се каже дали става дума за случайност, или приликата се дължи на културно влияние.

   Изтриване