4.12.2013 г.

ГОТСКИЯТ ПРОБЛЕМ И УКРИТИТЕ ДАННИ


Има едно забележително изказване на Самюел Бътлър. То гласи – Бог не може да промени миналото, но на историците това се отдава. Британският писател е казал една неоспорима истина. Явно е бил добре запознат с действията на дадени учени от различни времена. Те действително са успели да изкривят истината до неузнаваемост и да наложат лъжи, които ни държат в плен до ден днешен.

Една такава лъжа е германският произход на готите. Понастоящем даже и наши изследователи считат визиготите и остроготите за хора сродни на англи, сакси, франки, лангобарди и др.  Все още се намират хора, които най-безсрамно твърдят, че визиготи има връзка с Westзапад, а остроготи с Ostизток. Опитите на цяла армия западни учени да изкарат готите германски народ са разбираеми. В Античността и Ранното Средновековие името на готите е символ на храброст, достойнство, непобедимост. Тези хора се проявават не само като опитни пълководци, но и като добри държавници.

В древността те са обитавали земите на днешните България, Румъния, Молдова и Украйна. По време на Късната Античност част от готите напуска Балканите и се заселва в северната част на Апенините. 

                    http://www.studenthandouts.com/photo_gallery/Maps/AncientRomeRomanEmpirein376CE.jpg

По-късно е основано визиготско царство в Испания. То процъфтява векове, но е унищожено от арабите нахлули в Европа през Гибралтар. Докато княз Тервел успява да спре арабската агресия край Константинопол, но разединени от и остлабени, визиготите са победени от враговете си. 

Не всички чужди, а и наши учени смятат готите за германски народ. Слава Богу има български изледователи, които показват едно по-трезво виждане на нещата. Преди доста време проф.д-р Ганчо Ценов доказа, че готите обитавали земите ни са в действителност старите гети-тракийски народ. Това заключение бе направено и от Г.Сотиров в Убийството на Юстиниановата Самоличност”.

В по-ново време солидни доказателства за местният произход на готите предложи и проф. А.Чилингиров. Прочелите работите Готи и Гети знаят за това. Аз също съм представял кратки статии за етническата принадлежност на народът на Урфил и Теодорик Велики. В blog.bg срещнах упорито опониране от страна на други блогъри. Това ме накара да отправя предизвикателство към поддръжниците на германския произход на готите. Поисках да бъдат представени германски топоними и хидроними от земите на България. При своите проучвания аз не бях срещал такива и за мен това бе доказателство, че в земите ни не е имало трайно присъствие на германски народи.

В началото никой не успя да даде имена на населени места, или на реки имащи смисъл на германски език. След време обаче се появи добре образован противник, който ме позатрудни. Опонентът ми посочи, че пишейки за готите, Амиан Марцелин посочва топонима КавкаландаAmm.XXXI.4.12. Според опонентът ми частицата ланда не е нищо друго освен германската дума land-земя.

Поддръжникът на германския произход на готите добави и други аргументи в полза на твърденията си. Той спомена тълкуването на проф. Дуриданов на името Осогово. Според нашия езиковед Осогово може да се обясни с трак. Asa-каменен и gavстрана, област,  сродно на гот. gawi-страна, местност- Езикът на Траките, с.57.

За да заздрави позицията си опоненът ми представи и виждането на С.Янакиева за хидронима Gilpil, чиято германска етимология не може да се отхвърли понеже има сведения за присъствие на германски племена в региона – Тракийската Хидронимия, с.58-59.

Честно казано тези данни ме смутиха. Един топоним може да се приеме за случайно съвпадение. Ако са два вече едва ли се касае за случайност, а при три работата вече е сериозна. Запитах се какво съм пропуснал в изследванията си, какво ме е накарало да се заблудя? Вече бях готов да призная, че съм сгрешил с твърденията си, когато реших да направя обстойна проверка на твърденията на моя опонент.

Проверих веднага писанията на Марцелин, а също така прегледах и книгата на Дуриданов. Оказа се, че противникът ми не бе измислял нищо. Нещата взеха да стават сериозни...Не бях запознат с работата на проф. Янакиева, затова си поръчах четивото незабавно. След като получих и прегледах работата, установих, че макар споменатите от опонента ми сведения да присъстваха в книгата, бяха пропуснати важни данни.

Верно е, че проф. Янакиева поставя под съмнение тракийския произход на Gilpil/ Гилпил и не желае да отхвърли германската етимология на речното име. В същото време обаче не е даден никакъв паралел с германски хидроними, нито пък е дадено тълкуване с езика от Сребърния Кодекс приписан на готите. Проф. Янакиева даже представя тракийския топоним Gildoba/Гилдоба съдържащ присъстващата в Гилпил частица –GIL – Янакиева, с.59. Посочени са също и аргументите на проф. Дуриданов, който тълкува Гилпил с лит. gils-tief (дълбоки pílti- gieẞen, fleẞen (лея, тека).

Йордан локализира Гилпил в Северна Дакия, в близост до река Марисия (днешната Муреш) - De Origine Actibusque Getarum -113. Този регион не е далеч от земята на балтийските народи, част от които със сигурност са живели в съседство с траките.В такъв случай Gilpil/ Гилпил няма как да се приеме за германско речно име.

Когато един от аргументите на опонента ми отпадна реших да проверя по-обстойно и другите. Взех Gotische Grammatik” на W.Braune и K.Helm. Там обаче не намерих дума, която да обясни Кавка от топонима Кавкаланда. В езика от Сребърния Кодекс единствената близка дума бе háuhs-висок. В действителност Кавкаланда е описана като планинска земя - "Athanaricus withdrew with all his followers to Caucalanda, a place inaccessible because of high mountains and deep forests, from which he first drove out the Sarmatians".  - Amm.XXXI.4.12.


Тук обаче трябва да обърнем внимание на две подробности. Кавкаланда е принадлежала на сарматите, преди Атанарик да ги прогони от там, т.е. името е сарматско. Сарматите от своя страна са обявени за принадлежащи на семейството на гетите – Proc. Bello Gothico –III.ii.3. А гетите безспорно са тракийски народ, това ще рече, че Кавкаланда е тракийско име. За подобен топоним в Тракия съобщава Луций Флор твърдейки, че воювайки с траките римския военоначалник Волсо стигнал до Родопите и Кавказ- Bello Thracico- III.4.

Не трябва да забравяме, че Клавдий Птолемей локализира тракийското племе Кавкенсии/Caucoensioi в същия регион, в който Марцелин поставя КавкаландаОще по-рано Страбон споделя за кавконите - съседи на траките мариандини- Strabo 12.3.5. Нито кавконите, нито птолемеевите кавкенсий са германски народ.

Кавкаланда лесно може да се обясни на български език. Частицата Cauca се е развила в блг. кука, чука-връх, планиско място, а пък на landa отговаря стблг. лендина-пустееща земя. Освен това Кавкаланда се намира в Карпатите, чието име се тълкува с българската дума карпа-скала. Уверих се, че липсват каквито и да е било аргументи в полза на германския произход на топонима Кавкаланда.

Остана да се обясни Осогово. Проф.Дуриданов е човек, на чийто талант аз се възхищавам, но зная и това, че този учен е бил принуден от тоталитарната цензура да премълчи дадени неща и да акцентува на други. Колкото и да уважавам проф. Дуриданов не мога да се съглася с неговото тълкуване на Осогово посредством хипотетичните Asa-каменен и gavстрана, област,  сродно на гот. gawi-страна, местност.  

Дуриданов посочва, че елементът АСА се среща и в тракийското речно име Asamus - Осъм, което той тълкува като сродно на санскр. asman-камък, небе, авест. asman-камък, небе, пеласг. аsaminthos-каменна вана и др...- с.31.  Нашият учен обаче не е обърнал внимание, че освен Asamus в земите на траките има и друг хидроним с подобно име. Това е течащата на територията на Румания река Samus/Someş.За нея споменава С.Янакиева в работата си Тракийската Хидронимия, с.24.

Общото между румънската Samus/Someş  и нашата Асамус/Осъм е това, че и в двете реки има особен вид риба, това е сома. Явно сам е тракийското име на рибата сом, то е дало името на двете реки, а не някаква предполагаема тракийска дума аса-камък.

Колкото до частицата гава в предполагаемото Асагава/Осогово, тя в никакъв случай не е германска. Срещаме е в тракийската титла акенано-гавос, регистрирана през VIII век преди Христа, в надпис M 1a.Тракийската титла акенаногавос означава началник на общината, групата, селищетоЕлементът акен означава началник, думата е сродна е на тракийската кентос и на стблг. чендо, наченти, а също така на *кань, конь-начало. Гавос може да се преведе като общество, хора обвързани с един закон, хора свързани по родство. Сродна думи са българските говея, заговявам – започвам да постя, т.е. обвързвам се с обет да не ям месо.

Не трябва да забравяме и това, че в земята ни има още топоними с наставка гово. Това са Войнягово, Брацигово, Чернигово. Имената на тези селища са възникнали поне 1000 години след Йордан и няма как да са германски. По-скоро в тях са скрити слабо познати български диалектни думи, като войняг, войнеган, което е дало името на Войнягово. Такъв впрочем е и случая с Осогово. Най-вероятно името е произлязло от дума сродна на стблг. сонкъ-клон*осонкъ→ осогъ→ осогов→ Осогово. В такъв случай значението на Осогово е гориста планина.

Ето какво излезе, така наречените готски топоними се оказаха, че не са германски изобщо, а тракийски, т.е. български. Безмислено е да се правят опити готите да бъдат изкарвани германи. Колкото и упорити да са манипулациите, те не могат да издържат на обстойната проверка. Учените ни смятащи, че готите на Урфил/Вулфила са германи премълчават голямо количество важни сведения:

1. Няма нито един стар автор, който да твърди, че готите са роднини на англи, сакси, франки, лангобарди, алемани.

2. Готите биват идентифицирани от гетите от Прокопий, Йордан и др. летописци. Гетите от своя страна са траки, а не германи.

3. На готите бива приписана материалната култура от Сънтана-Муреш и Черняково, но се премълчава, че прототипът на керамиката и земеделските сечива е от Тракия, а не от Германия, или Скандинавия.


http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/915dacian_clip_image018.jpg

Тракийска керамика-II век преди Христа, която е почти неразличима от готската IV век след Христа. От това сравнение учените бягат като дявол от тамян.

4. Готски имена като Видимир, Витимир, Свинтила, Рецисвинт, Амаласвинта, Витица, Остро, Гнив, Гайна и др. нямат германска, а българска етимология. Недобросъвестни учени и преводачи даже прекроиха Гнив на Книва, Амала-свинта на Амала-сунта, за да бъде скрита връзката със старобългарските думи гневъ, свентъ.

5. Готските църкви в Испания са изградени в същия стил както и тези от България, но никой германски народ не гради така.

                                                                    http://sleague.civfanatics.com/images/6/60/Visigoths2_Title.png

6. За готи по Балканите се говори от II до IX век. За такъв огромен период от време би трябвало да очакваме да се появат хиляди германски топоними и хидроними, но такива няма. Случая с Кавкаланда, Гилпил и Осогово показват това достатъчно красноречиво.

В нашите земи не срещаме никъде германски думи като brunnaизвор, flodus-наводнение, sthatis- селище, fani-блато. За сметка на това тракийските виса-село, друм-гора, балта-блато отговарят на стблг. вьсъ-село, блг.диал. дръм-гора, стблг. балтина-блато.

7. Йордан съобщава за Gothi Minorespopulus inmensus- един огромен народ обитаващ подножието на Стара Планина – De Origine Actibusque Getarum -267. Ако тези хора бяха германи, то в речника на жителите на Добруджа щеше да има стотици, дори хиляди германски думи от Сребърния кодекс, това обаче не е така. 

8. От гледна точна на археологията няма доказателства за миграция на германски народ от Скандинавия към Тракия някъде към I век, или даже по-рано.

9. Точно благодарение на археологията обаче ставя ясно, че е имало тракийско влияние върху народите на Северна Германия и Скандинавия. Гундеструпския котел, този от Химзее и др. са ярко доказателство за това.

10. Благодарение на старите автори описали оръжието и бойната тактика на готите разбираме че те са конни стрелци. Точно такива са и гетите по описанията на Тукидид.
При германските народи лъкът навлиза масово в армията около хиляда години след Христа, а и по принцип германите разчитат предимно на пехота, а не на конница.

11. Един от първите готи споменати от старите автори е Максимин Тракиец. Самото му прозвище говори за какъв е считан той – за тракиец, а не за германец.

12. Немските учени Braune и Helm признават, че частицата виси, визи във визиготи няма нищо общо с немската дума за запад – West, като добавят, че визиготите са наричани  и с името Vessi. Това обаче е името на тракийските веси, които нашите учени ни представят като беси. Библия Бесика не е нищо друго, а библията на Урфил, чието име е прекроено на Улфила.

Недопустимо е тези неща да се премълчават и укриват. Те променят представата ни за старите визиготи и остроготи, а и за историята ни като цяло. Става ясно защо е намалял тракийския народ, какви са причините за неговото разделение е ред други неща. Вместо обаче да се говори за влиянието на дедите ни върху германите, няколко поколения студенти бяха принудени да учат за готското влияние върху предците ни...

Днес, когато излизат все повече и повече доказателства за силата на нашия народ, става трудно лъжите да се поддържат. Старите догми започват да се клатят и скоро ще се озоват там където им е мястото – на боклука. Истината за произхода ни и за деянията на нашите предци ще вдъхнови много наши сънародници. Те ще престанат да се свиват в ъгъла и вместо това ще направят всичко възможно да наподобят дедите си – ковачите на история!


56 коментара:

 1. Вижте какво пише Орачов в "История на предхристиянските римски императори" издание на БАН. Там се казва, каква е причината за преименуване на гетите в готи. Това е станало след като император Каракала Север побеждава Гетите около 200 г. сл. Хр. По римска традиция той е трябвало да приеме прозвището "Гетски", или покорител на гетите, но не го прави... Защото година преди края на войната е убил в спор за властта своя брат Гета и така Гета- гети става мръсна дума за онова време, С това гетите стават постепенно готи.., но са си трако българи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен дали това е причината. Аз лично смятам, че гети е само по-старият вариант на готи, гути, като значението е славни хора, смели хора.

   Изтриване
  2. Така е. Гета е бил брат и съимператор на Каракала(което показва произхода им). След убийството му, е забранено със смъртно наказание споменаването на името "Гета" и е обречен на дамнатио нещоси - заличаване от историята. Името му е заличено от архива и от каменните надписи хе-хе.
   Отново много силна статия. Поздрави. Бриг.

   Изтриване
  3. Не мисля, че Гета и Каракала имат нещо общо с народа на гетите, ако бе така старите автори щяха да го отбележат, както отбелязват тракийския произход на Максимин Тракиец, Максимин Дая, Галерий, Юстин, Юстиниан, Фока и др.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. В тая връзка, Каракала Север - Север от къде идва ?!
   ;) (Y)

   Изтриване
  6. Severus е латинска дума със значение строг, суров.

   severus - serious, sober, grave, strict, austere, stern, severe

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=severus+&la=la

   Изтриване
 2. Българската етимология на името "Осогово" става достатъчно ясна когато разясним,че то означава "Осиково". А за първосигналната реакция на нашия съблогър,обявил го за "немско" ни говорят голямото множество селищни имена завършващи на "-гово" и "-ково",с които изобилства България и особенио южна,в която няма данни да са се заселвали Готи:

  1. Брацигово,Войнягово,Пищигово,Бегово,Югово,Пиргово,Глогово,Гюргево (Гюргово),Дрангово,Драгово,Брягово,Брегово,Снягово,Дънгово,Благово,Гигово,Гагово,Чернигово и пр.
  2. Дорково,Марково,Биково,Раково,Дренково,Осиково,Люляково,Раковсково,Блъсково,Величково,Дяково,Новаково,Велково,Бараково,Вуково,Шипково,Давидково,Лясково,Братушково,Хасково,Костилково,Янковзо,Аксаково,Гурково и пр.

  От тези примери не само виждаме от кого и как са образувани имената,завършващи на "-гово" и "-ково",но и колко ограничено и едностранчиво е да се твърди,че Българските думи и имена може да произлизат от немските.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Данни достатъчно, но се иска и добра воля да бъдат безпристрастно анализирани.

   Изтриване
 3. Ако България иска да изглежда положително в очите на хората отвън, положителната промяна на образа трябва да се случи първо вътре в самата страна. Това заяви професор Майкъл Холман, който подчерта, че за момента за средния британец страната остава в съзнанието най-вече като мрачно и непознато място, свързвано основно с негативни тенденции. Според британския професор, който през 1966 г. въвежда обучението по български език в "Лийдс" и е носител на орден "Стара планина", образът на България е най-вече негативен във Великобритания, като за това ключова отговорност носят и медиите. Коментарът на Холман дойде по време на кръгла маса на тема "България - Великобритания (BG-GB): Огледалният образ?", организирана от Дипломатическия институт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Безспорно трябва да дойде промята в държанието на гражданите на България. Съмнявам се обаче, че медиите ще променят своето отношение, дори и след значителна промяна.

   Изтриване
  2. Дали този учен професор знае за каква промяна говори, или и той се води по представите на медиите? Май британците са, които трябва да се променят и да избиват предрасъдъците си и намалят нарцисизма си леееекичко поне.

   Изтриване
 4. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 6. Hello Mr. СЕРАФИМОВ,

  Is there any way to get in contact with you other than commenting on your blog? An email perhaps? I would like to ask you a question, if you permit me.

  Thank you for your time,
  Yoan

  ОтговорИзтриване
 7. Г-н Серафимов, тъй като стана въпрос за готи и германци, бих искал да Ви попитам дали поддържате следната теза http://balkanec.blog.bg/history/2010/11/12/aventin-i-bylgarskiia-proizhod-na-bavarcite.633736

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Запознах се с баварския език преди време, но в него не успях да намеря български думи...

   Изтриване
 8. Здравей Спаро,
  Мисля, че и преди в blog.bg коментирах, че "кук, каук, кукнал /като глагол/" все още се използват в Добруджа и то не само от стари баби, а и от млади хора като нас. Общо прието е примерно като видиш някой качен на високо опасно място да възкликнеш в знак на учудване: "Гледай го къде се е кукнал!" Разбира се както в повечето други езици, кук е корена от който можеш да образуваш съществително, глагол и прилагателно. Така, че пълна подкрепа и поздравления за статията! :-)

  Също така имам един въпрос: Не е ли по правилно да не употребяваме названието Германи, когато говорим за северните съседи от Дойчланд? Не мога да го подкрепя с исторически извори, но мисля, че Германи има връзка с Гетско или Сърматско племе или род, заселил се на територията на днешна Бавария. Дори и днес Баварците са различни като скули, цвят на косата и очите от синеоките и руси хора в останалите провинции. Например те имат понтийски тип скули на лицето, кестенява до тъмно кафява коса и тъмни очи без епикантус /ярко изразен при северните провинции/. Също така те са различни и по характер /по отворени, ведри и обичащи кафенетата по площадите/ и често ги обиждат, че са като италианците например.
  Странно е че и ние имаме села с имена Джерман и Герман. Имаме и цар с име Калиман /Каломан/, както и други подобни названия с МАН и ГЕР. За ГЕР се знае, че идва от предгръцкия Херкулес, от където произлиза и херой, герой.
  Ще се радвам да разбера какво мислиш по тази тема и имат ли подобни предположения историческа основа?
  Благодаря предварително,
  Митака

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип думата германи е латинска по произход и означава истински, непокварени от чуждо влияние, за това свидетелства Страбон.

   Гай Юлий Цезар пише в Галските Войни, че германите са де факто истинските келти, които не са влизали в контакст с чужденците.

   Мисля, че най-ранните германи са били смесен народ – дедите на немците водени от келтска, или даже тракийска аристокрация.

   Имената на германските царе Укромир, Ариовист, Бойорикс определено нямат обяснение на немски.

   Изтриване
 9. Не знам какви точно са връзките между отделните "тракийски" племена НО Петър Добрев в книгата си "Необясненото и необикновеното в ранната Българска история" обяснява че БРИГИТЕ в Мала Азия са наричани ФРИГИ и достигайки Памир и Хиндокуш са основали БАЛХАРА, където през санскрит БРИГ става БЪЛГ - ТА предците ни са точно БРИГИТЕ.
  Останалите тук приели християнството и по късно Пресиан отбелязва в надписа от Филипи - На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.
  Факта че сме си тук от време ОНО се потвърждава и от "котарака" с рибя опашка ( орнамент от обкова на колесница в Източна могила край Караново ) , който всъштност си е датировка по Българския календар - година БАРС в цикъл ВОДА -
  http://balkan1.blog.bg/technology/2010/01/18/bylgarskiiat-kalendar.474831

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Петър Добрев старите българи са ирански народ...как е успял да съчетае тезата си с твърдението си за фригите в Индия за мен е непонятно.

   Изтриване
  2. Дали фриги са ходили до Памир науката има още да се чуди, но в Анабазиса на Ариан е ясно записано, че цар Александър е оставял всичките си негодни за военнна служба ветерани по градовете на Согдиана и Бактрия, за да се залови държавата му за тези далечни земи. Очевидно се е заловила, щом и до сега се намиарт там български следи. По всичко изглежда, че някои пак се мъчат да ни намерят една много далечна родина, само и само да не сме тукашни. Защото тукашните трябва да са други-малко по-чернички и малко по-дребнички. Петър Добрев започна много добре, но сега вече е ясно, че пее в хора на онези, които след като ни изкарваха тюрки повече и от турците, сега ни изкарват цигани повече и от циганите. Защото от Балхара тук може да са дошли само цигани. А ние не сме, поне повечето!

   Изтриване
  3. По принцип траките в армията на Александър Велики едва ли са били повече от 5000-8000 човека. Част от тях наистина остава в Азия, но дали след смъртта на Александър те решават да се установят в Бактрия, или пък са се върнали веднага не се знае.

   Честно казано считам работите на Петър Добрев за крайно несериозни и недоумявам кой редактор е рискувал името и престижа си пускайки такива спекулации...

   Изтриване
  4. Тук мисля, че трябва да се обърнем към неясната част от Именика на Българските Канове. Там пише, че 500 години преди Кубрат нашите са царували от другата страна на Дунава. Досега не съм чул, нито прочел нещо категорично по въпроса. Та май наистина е имало движение. Най-малко ръката на Римската империя не е могла да стигне по-далеч от Дунава.

   Изтриване
  5. Рим побеждава не толкова поради смелостта на войниците си, а на своята тактика и бойни машини. Без балистата, скорпиона, онагра и др. римляните не са особена сила.

   В гъстите гори и стръмни хълмове на Карпатите бойните машини са неизползваеми. Същото важи и за блатата, там дори класическият римски строй е неприложим, остава борбата на човек срещу човек, но там римляните губят.

   Не случайно Северна Добруджа е наречена Гетска Пустиня...там римлянин не е можел да вирее. Страхът от свободните гети и мизи е бил толкова голям, че на Балканите са изградени 6 пъти повече крепости, отколкото в цялата азиатска област на Римската Империя.

   Изтриване
 10. или даже тракийска аристокрация................Г-н Павел Серафимов, какво значи думата "аристокрация"? Според мене тази дума е старобългарска, нали е така?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих нарекъл думата аристокрация не просто старобългарска, а архаична българска дума :)
   Понеже според Херодот, Страбон, Плиний, Есхил...гърците са африкански пришълци, то архаичният гръцки не е спадал към индо-европейската група. Местното пелазгийско население е било на по-високо културно ниво и гръцките пришълци са заели огромно количество думи от него. По този начин се създава нов език, в който доста от заемките са променени поради примитивността на африканския гръцки.

   Изтриване
  2. Че си прав, казва самият Йорданес. Според него благородството на хуните се мерело с кръвта на враговете, която са проляли. За това те са "аристократи- владеещи чрез Арес". А за Арес гетите казвали, че е роден сред тях-тракиец. Истински варварин! Нищо гръцко! Следователно нито един грък не може да е аристократ! Зараади това ги е било толкова страх атинските гърци от аристокрацията! Проста математика!

   Изтриване
  3. Здравейте,

   В един сайт, който пуснах на "Спаро" преди време във връзка с рода Дуло, тълкуват по следния начин думите благородник и аристократ:

   „Думата Благородник е съставена от името „Благо“ и „родник“, което означава роднина. Според гностиците и ранните христични Благо е името на Христос. В старите български, руски и църковно-славянски речници има доста думи с корен името Благо. Изглежда, че в древността с титлата „Благородник“ са се назовавали само тези, които са можели да докажат роднинска връзка с Христос – Благо.

   Думата „Аристократ“ е подобна на „Благородник“ и е съставена от името „Христо“ и „крат“, от „кратен“ – „за число, което се дели без остатък на друго число“.
   „Елит пък е съставена от „Ел“ – Бог, или божествен и „иТ“. Буквата „Т“ означава „твърд“, „земя“. Така думата „елит“ трябва да се употребява само за Божествените хора на земята, защото означава точно това.“

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Не съм сигурен, че думата елит има връзка с Ел-бог. Поне информацията, с която разполагам ме кара да търся връзка с френския глагол еlire- избирам, елит означава избрани (хора).

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Най-вероятно терминът "гети" е синоним на "скити". В полза на такова мислене е наличието на народ "маса-гети" северно от Западните хималаи. Арабите на ричали тюрките "сакалиби", което е едно и също с персийската дума "масагети". Вероятно арабите са нарекли тюрките с това име, като са използвали същия механизъм на словообразуване, който приложили персите. И двата народа са нарекли тюрките"деца на скитите". Така може да се приеме, че терминът "готи" е етноним, който е възникнал след наименованието на цялата общност на "гетите". Поне така твърди Йорданес. Някъде там, може би е решението на тази задача?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разполагам с информация, от която да разбера, че сакалиба е название за тюрки. Сакалибите са описани като светлокожи и светлокоси хора с едър ръст - точно противоположното на сравнително ниските тюрки, имащи мургава кожа и черна коса.

   Скити означава скитащи, проф. Ценов бе един от първите, които обърна внимание на страбоновата съпоставка на скити и номади-скитащи.

   Изтриване
 12. @sparotok,не е точно по-темата,но може да бъде от полза за в бъдеще...намерих този сайт случайно,най-малкото се възхищавам на северните ни съседи,къде търсят историята си в момента.Провери го,може и да е полезен:http://romanianhistoryandculture.webs.com/thraciansandthegetai.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам тази страница от няколко години. Там се срещат хубави данни, но съседите ни усилено дърпат чергата към себе си.

   Изтриване
 13. Здравей, Павел! Хубаво е, че си прилижил географска карта. Подобни карти са изключително необходими, за по-добра ориентация и особено ми липсваха в предишния ти блог- sparotok.blog.bg, когато доста от тези области и народи ми бяха непознати. Естествено набавям липсващата ми информация и от други места, но там не винаги е коректна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Георги! В интерес на истината аз заслужавам укор за това, че в миналото представях твърде малко карти. Те са нужни, за да могат читателите да добият по-ясна представа за местоположението на древни градове, племена и т.н.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Здравей, Спароток!

  "Зенон не „повика“, а се свърза в съюз с живеещите между Цариград и Адриатическото крайбрежие българи главно против ОСТРОГОТСКИЯ Теодорих, който не се намираше на Дунав, а в Дурацо, на Адриатическия бряг, и се готвеше да навлезе в Тесалия. За да защити тезата, че българите са късни монголски пришълци, Златарски си служи с неистини, като казва, че това събитие е станало на Дунав, докато то е станало на адриатическия бряг. Според Златарски „Зенон бил повикал от Централна Азия българите против остготите, които заплашвали дунавските провинции“, без да знае, разбира се, че ОСТРОГОТИТЕ слязоха от Панония на юг и завзеха най-напред Македония; че бащата на Теодорих Теодомиров умря в Прилепско; че Теодорих Теодомиров тук наследи баща си и оттук заплашваше Цариград и пр..."

  из "Кроватова България и покръстването на българите" Ганчо Ценов

  Ганчо Ценов използва исторически сведения според Йоан Антиохийски , но ми е любопитно според теб от къде идва това разделение на българи и ОСТРОГОТИ...!

  от Константин!

  ОтговорИзтриване
 15. Павел сигурно има по-пълно и добро обяснение. Но според мен понятията от 21-век за народност не са приложими към текстовете от 4-5 век.
  Готи, скити, хуни, авари са все общи названия за народи, които са много близки. Най-често тези названия са външни - от авторите, които обикновенно принадлежат към Империята.
  Как са се самоопределяли различните народи е трудно да се каже. Затова и името "българи" най-често се споменава от "готскитте" летописци -Йордан и Енодий. те като "вътрешни" за този общ голям народ на-добре са знаели как се наричат отелните му народи.
  А войните между отдлните народи на този общ народ не са нещо изключително. Някои от тях са съюзници на Империята и воюват с непокорните. Някои съюзници пък се разбунтуват и минават на другата страна.
  Факт е обаче че говорят един език, имат едни и същи имена и се самоопределят като роднини.
  А роднински войни в историята колкото искаш

  ОтговорИзтриване
 16. http://gepard96.blog.bg/history/2011/10/28/gotite-teodorih-veliki.843335

  ОтговорИзтриване
 17. Спароток, една подсказка в подкрепа - има местност в Родопите наречена Чеч. Аналогията Хемус-Хималая и т.н.
  Тя логиката е много проста. Племената са се преселвали и от сантимент са кръщавали местностите и планините на тези от предишната им родина. Както сега казваме на всяка планина Балкан.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано това с Чеч не го разбрах...за преселници от Чечня ли става дума?

   Чеченецът назовава себе си нохчо...

   Изтриване
 18. Emi trqbva ti da gi razkriesh ukritite danni. Nqma koi drug. Nqma! Shtom imash danni, razkrii gi. Kak li puk si gi otkril? Sigurno ot KGB ili Vatikana te puskat da vlizash v bazata danni. Moje i Akashovite zapisi da chetesh. Docent Pavel, Profesor Serafimov, Akademik Sparotok. Evala i aferim (stari trakiiski dumi).
  Aferim i mashala (sushto stara takiiska duma). A vprochem, Znaiko, kak se prevejda ''Sparotok'', znaesh li kakvo oznachava ili da te osvetq?

  ОтговорИзтриване
 19. Учудващо е като как все ние сме заемали неща от тоя и оня, а никой не е заемал неща у нас. И като как еди коя си дума била тюркска, иранска германска и незнам каква си, а не просто тракийска. И естественото че най-големия народ след индусите да е повлиял на иранци, тюрки, германци, а не обратно.
  Какво е това мислене ? Робско. Друго не се сещам. Да принизяваш своята същност и да величаеш чуждите същности ...

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте г-н Серафимов,прекрасен постинг и аргументиран както винаги,единственото което си позволявам да добавя е,това което проф.ГЦенов изследва и пише в книгата си "произходът на българие и началото на бг. държава и бг.църква" ,дял първи номер 4 Лангобарди,където той установява че те са живеещи близо или са имали известни преселения в германски земи,но не са германци.
  Поздрави и лека вечер. :)

  ОтговорИзтриване
 21. Здравей спаро, много добра тема! ;) Заинтригува ме вашето твърдение че готските църкви в Испания са от същия тип както в България... Имате ли някакви източници по въпроса? Интересно ми е да знам дали готския език е повлиял испанския, което ще бъде интересно откритие, ;) А има ли готски топоними в Испания?
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има, но има и един голям проблем, за готски топоними се обявават само тези, които показват връзка с германските езици. Пример са Бургос, Бурго...но такива има и в Тракия - Бургоноборе, Бургуалту, Тулкобурго, Скулкобурго, Стилибургу. Тези крепости са построени по времето на Юстиниан Велики, т.е. около 40 години след като Теодорик и неговите готи заминават за Апенините.

   Изтриване
  2. За имащи готски произход са обявени Алфонсо, Елвира, Фернандо, Франциско, Гонзало...да обаче в никой от старите извори такива готски имена не са споменати.

   Иначе в старите извори срещаме Остро, Гнив, Видимир, Витимир, Свинтила, Беса, Егица, Витица...все германски имена :)

   Изтриване
  3. В испанските извори пък срещаме следните готски имена - Булгар, Ардо, Ахил, Рецесвинт, Юлиан, Брауило....

   Изтриване
  4. Интересно, не съм знаел за тези данни... Иначе в Испания има село "Eslava" (слава): https://es.m.wikipedia.org/wiki/Eslava_(Navarra) :D
   Дали има информация за думи в испанския с възможна славянска етимология?

   Изтриване
  5. За село Eslava не бях чувал, но зная за местността, пещерата Долина, от област Бургос :) Има и други разбира се - Rodec, Riba, Cozar, Zaria, Odemir, Moura, Carpa, Carpio, Cicca, Elche, Serpa, Barza, Biel...

   Изтриване
  6. На територията на Испания обаче липсват топоними съдържащи думи от Сребърния Кодекс :

   FLODUS-река
   STATS-селище
   RAZN -дом, къща, обиталище
   THAURP-село
   THAHO-глина
   THAURSUS-сух
   BRUNJA-вир, извор
   FAIRGUNI-възвишение, хълм

   Или готите са онемели, или са приели езика на старите балканци, за да има в Испания топоними като Риба, Козар, Карпа, Бьел :)

   Изтриване
  7. За "долина" се знае че е славянска дума... Но мисля че тя е по-нова... https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dolina Много думи свързани с пещерите в западните езици са от славянски произход... Но са по-нови заемки: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karst За мен е по-интересно да се разгледат топонимите Риба, Карпа, Козар, Заря, Одемир, Барза, Бйел... Които няма как да са късни заемки...

   Изтриване
 22. На Бог не му е нужно да променя миналото, Той знае истината, а истината не може да се скрие. Тя винаги излиза наяве, защото няма нищо скрито, което да не се открие и нищо тайно, което да не стане явно. Пиша това в подкрепа на Вашето достойно дело г-н Серафимов, за смелостта и издигнатия глас в защита на истината за нашите корени и нашата идентичност като народ. А Бог е справедлив и е винаги на страната на истината и е против всяка манипулация и лъжа. Бог да Ви подкрепи в търсенето на тази истина. Благодаря Ви и Ви подкрепям.

  ОтговорИзтриване