8.10.2015 г.

ЗАГАДКАТА С ПРОИЗХОДА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА КЕРАМИКА


Животът се променя постоянно, но не всеки от нас обича промените. Свикнали сме с определени действия, условия, а дори и виждания. По този начин ние продължаваме напред с най-малко усилия. Това действително е най-удобния път, но нямаме гаранция, че края на този път ще е добър. Доброто и благоденствието не са неща, които се появават спонтанно, те са плод на много труд, на много борби и на постоянно преодоляване на пречки. Лесното не е нищо друго освен една илюзия, от която неизбежно ще се събудим и колкото по-късно направим това, толкова по-сериозни ще са последствията за нас.

За жалост, по една или друга причина ние сме привлечени от лесното. Това е и основната причина за някои хора да не желаят да променят вижданията си, а с това и начина си на живот. Франц Фенон - един френски мислител от XX век казва, че ние се привързваме силно към основните си вярвания и това ни пречи да приемем факти, които противоречат на това, което смятаме за вярно, понеже приемането би ни извадило от равновесие. Поради силната си привързаност към основните си вярвания, някои хора ще пренебрегват, дори отричат това, което оборва вярванията им.

Без съмнение Фенон е прав, в това съм се уверявал многократно. Срещал съм се с културни, интелигентни, високо образовани хора, които обаче отказват за приемат новото не защото липсват доказателства за това, а защото новото разклаща вижданията им, а с това и целия им свят. Говорил съм както с учители, така и с археолози относно произхода на старите българи. Представял съм резултатите от мащабните проучвания на антрополози оборващи старите твърдения за азиатския произход на дедите ни. Представял съм данни от проучвания на етнолози, които закючават, че ние българите спокойно можем да се наречем пълноправни наследници на траките. Представял съм сведения на езиковеди, които са установили, че в тракийския и старобългарския език се срещат едни и същи фонетични явления, граматически особености и т.н.

В доста случаи, след колебания, събеседниците ми приемаха новото, но при една малка група не помогна абсолютно нищо. Явно високото образование и културното поведение не са гаранция, че определен човек е готов да зачеркне остарелите теории. Страхът от новото се оказва по-силен от аргументите.

С подобен феномен са се срещали и приятелите ми. Те също постоянно дават на различни сънародници планини от укрита информация, показват грешките на учените в миналото, но въпреки това не успяват да убедят всеки свой събеседник, че сме наследници на Залмоксис, Спартак и Орфей. Често съмишлениците ми са ме питали какво трябва да се прави в такъв случай.  Винаги съм съветвал – въпреки отричането и съпротивата, трябва да се продължава с показването на истината. Процесът на приемане на новото е труден и често продължава доста дълго време. Нужно е постоянство, то е най-доброто лекарство в случая.

Поради тази причина продължавам и аз. Преди няколко години публикувах сравнения на старобългарска и тракийска керамика показвайки не само приликите във формите на съдовете, но дори и украсата им. Тогава бях укорен, че не съм специалист и, че това, което правя е грешно. Наскоро получих ценна информация от един прогресивен и талантив български учен. Проф. Асен Чилингиров – авторът на Готи и Гети, а и много други стойностни творби, ми изпрати данни, за които дори не бях предполагал, че съществуват.

Успях да се запозная с работа на Стамен Михайлов засягаща произхода на старобългарската ранносредновековна чернолъскава керамика. Става дума за съдове, които са произведени по особена, сложна технология. Повърхността на гърнето се обработва по специален начин като се стига дори до полиране и получаване на наситен черен цвят.

Още щом получих материала и се запознах със съдържанието бях силно заинтригуван. Причината за това бе, че по-рано се бях натъкнал на друга работа на г-н Михайлов. В нея той не засягаше керамиката на дедите ни, а произхода на старобългарския знак IYIВ доклад от 1987 година Михайлов бе споменал, че свещения символ се среща в Европа от незапомнени времена. Гравиран е на мраморна плоча (V век преди Христа)  край Атина (която е била обитавана от траките), среща се през Бронзовата епоха на остров Кипър, но най-рано IYI го има на територията на Централните Балкани – културата Винча – шесто-пето хилядолетие преди Христа.

За времето на тоталитаризма г-н Стамен Михайлов е проявил невероятна смелост.Въпреки, че е принуден от обстоятелствата да се придържа към виждането, че старите българи са тюрки, този наш учен изнася ценна информация, която де факто оборва заблудите. Реших, че щом Михайлов бе дръзнал да представи важни данни за балканския произход на старобългарския символ IYI , то той би дал и друга важна информация.

Предчувствието ми не ме излъга. Навлизайки в работата на този учен останах удивен колко много сведения не са представени на широката публика. Чернолъскавата старобългарска керамика се среща както в Плиска, така също в некропола от Нови пазар, а и други локации като с. Дибич, с. Злокучен и т.н. За датировката на тази особена керамика Стамен Михайлов признава, че съществуват трудности. Проблеми има и с определянето на това – кой народ я е създал? Трудностите идват от това, че съдове с черна лъскава повъхност се срещат не само на Балканите, но също и Приазовието, Северен Кавказ и при долното течение на р. Кубан, а също и в Крим. Тук обаче Михайлов добавя една невероятно важна подробност, а именно това, че този тип керамика присъства в Южна Русия още по времето на Бронзовата епоха.

Споменат е и още един важен детайл – Обикновено керамиката от тези находища е по-доброка-чествена от новопазарската, но съвсем очевидно е, че се касае до една и съща традиция, която има дълбоки корени в нашата страна. Съдове с механично излъскана повърхност откриваме още в епохата на енеолита, бронза и особено през латенската епоха, когато се оформят всички основни елементи на т. нар. сива тракийска керамика, чието по- нататъшно развитие ние виждаме именно в чернолъскавата керамика от Нови пазар.”

Какво излиза сега, старобългарската керамика, чиито корени би трябвало да са някъде в Сибир, или Памир, има тракийски корени, като развитието е започнало на Балканите преди около 6500 години – времето на Меднокаменната епоха (енеолита). Точно в този период и в този регион се появява и свещения за старите българи знак IYI. Това просто няма как да е случайно, както не е случайен и факта, че значителна част от българите носят гените на население обитавало земите ни по времето когато е създадено най-старото златно съкровище.

Да се върнем обаче на работата на Михайлов. Той се е опитал да даде отговор и на още една загадка, а именно – така наречената славянска керамика“Известна неустановеност се констатира и по въпроса за етническата принадлежност на ран­носредновековната керамика у нас. Обикновено се приема, че съдовете, украсени с врязани прави и вълнообразни линии, са славянски, а тези с плитки лъскави ивици -прабългарски. Ако двата типа се срещат заедно, това означава, че паметникът принад­лежи едновременно и на славяните, и на прабългарите или на славяно-българите, ако може да се употреби такъв израз за този несъществуващ етнически хибрид.”

Нашият учен набляга на факта, че съдове с прави успоредни и вълнообразни линии, макар да се считат за славянски, са познати и от доста по-стари епохи. Добавено е и това, че тя се среща в региони, в които са живели славяни. Навярно под  натиска на тоталитарната цензура, Михайлов не е уточнил, че така наречената славянска керамика е де факто гетска керамика, а тракийското племе гети е обитавало не само нашите днешни земи, но също така територии от Чехия, Словакия, Хърватско, Сърбия, Румъния, Украйна и Полша.

Керамиката на северните траки е украсена с вълнообразни, успоредни линии, а също така хоризонтални, или вертикални успоредни линии. Точно такава е и керамиката, която някои учени са предпочели да нарекат славянска и прабългарска.За тракийскито присъствие в древните земи на словени, словаци, чехи, поляци и др. знаем както от редица археологически проучвания, така също и от работите на Страбон и Клавдий Птолемей:

 – “Колкото до южната част на Германия отвъд Албис, то районът непоследствено до тази река се обитава от свевите.Непосредствено до тях е земята на гетите. Тя, макар и да е тясна в началото, като се изпъва по течението на Истър на южната му страна и на отсрещната покрай планинската част на Херкинския лес (защото земята на гетите обхваща и тази част от планините) след това се уширява на север чак до тирегетите.” – Strab. VII.3.1.


Херкинската гора е днешната Шварцвалд в Германия, откъдето извира Истър-Дунава, а тирeгетите са клон на гетите обитаващи поречието на река Днестър в Украйна. Клавдий Птолемей локализира тракийското селище Клепи-дава на север от река Тир-Днестър – “Above the Tyras river near Dacia ... Clepidava…” – Ptol.-III.5.


Селището Сети-дава пък е локалиризано на изток до река Висла в земите на днешна Полша – SETIDA´VA (Σετίδαυα) a town in the northeast of ancient Germany, on the north of the sources of the Vistula, so that it belonged either to the Omani or to the Burgundiones. (Ptol. 2.11.28.) Its exact site is not known, though it is commonly assumed to have occupied the place of the modern Zydowo on the south of Gnesen.”


Щом гетите са населявали земите на Чехия, Словакия, Хърватско, Полша и т.н. как да не е логично в тези територии да присъства гетска домашна керамика?
Какво виждаме няма загадка, така наречената славянска керамика се среща на Балканите и други места дълги векове преди славяно-българските съвместни бойни действия срешу Рим, защото хората наречени в древността славяни са де факто гетите – най-храбния тракийски народ.

Михайлов се удивлява защо така наречените славянска и прабългарска керамика са все заедно, но това може да се обясни много лесно, стига да оставим настрана внушаваните заблуди.

Уверихме се, че нито чернолъскавата, нито украсената с успоредни ивици керамика е нова, или пък чужда на Балканите. Тя е позната на траките от незапомнени времена. Ако приемем, че старите славяни са гети, а старите българи са мизи, то всичко си идва на мястото.

Няма главоблъсканици, няма феномени, а едно логическо подреждане на нещата. То обяснява и защо се стига за рекордно кратко време консолидация на Дунавска България. Два напълно различни народа не могат да се смесят така бързо и да образуват такава силна държава, която да устои векове наред на непрекъснатите нападения на Римската Империя (Византия).

Нещата са прости, но в миналото бе създадена страшна каша в понятията и бе укрита важна информация. Повечето българи не знаят, че дедите на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. са носили името венети. Земите на Словения и Словакия са наричани Terra Venetorum, Windisch Marc, а намиращият се в Полша Гдански залив е носил името Veneticos colpos. До ден днешен финландци и естонци наричат руснаците vene, venelanen, venäjän, а Русия име позната под името Venäjä.

Поради това, че венетите са съседи на гетите, а и говорят близък език, то след време и венетите биват наречени славяни. Докато това стане обаче, от първото споменаване на Sclavetis до наричането на някои хора славяни, ще минат повече от 1000 години. Тези данни за жалост не са известни на широката публика. Дори доста от почитателите на проф. Ценов не са обърнали внимание на едно негово важно обяснение - Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни.  Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан  -с. 18. 

http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

Няма заселване на нови народи в Тракия след прословутата 681 година. Хората наречени българи са потомци на древно балканско население наричано от римляните с името траки. Старите славяни са също местен народ – гетите, които Срабон определя като хора делящи един произход с мизите, които пък други автори идентифицират с българите в продължение на 1100 години.

Заблудите са дошли благодарение на изкривяването на събитията от римските летописци, а и действията на учени от ново време. Те са знаели прекрасно, че по начало името славяни е употребявано само за древен тракийски народ и чак след векове е дадено и на тракийските съседи и родини венетите, но тази важна подробност е укрита.

Знаело се е прекрасно, че няма свидетелства за разпространяване на материална култура от север на юг към Балканите, знаело се е и, че точно обратното е вярно.
Знаело се е, че дедите ни са повлияли неимоверно много дедите на словените, словаците, поляците, руснаците и др. като това влияние не започва с разпространяването на писмеността, а векове, дори хилядолетия по-рано.

За миграция на траки в земите на венетите (територията на Словения ) съобщава Страбон и датира тази миграция във времето на Троянската Война – Strab. XII.3.8. Тракийските корени на Лужишката култура са несъмнени. До известна степен се признава дори и тракийското влияние върху по-северни народи като скандинавците, но тази информация не е известна на българския читател. Вместо това се повтарят старите мантри за славянската прародина в Припятските блата и за азиатските корени на старите българи.

Как да въвим напред когато очите са ни вързани? Как да растем със самочувствие, след като методично ни объркват съзнанието? Как да сме единни след като ни се внушава, че сме буламач от различни етноси, събрани заедно от ханската, или канска строгост?

Човек следва не само примера на родителите си, но и този на далечните си предци. Орфей, Залмоксис, Ситалк, Спартак, Вологес и много други дадоха прекрасен пример как да се живее като буден, силен и благороден човек, как да се пази Род и Родина.

Оставим ли се на течението, изберем ли лесното, ще трябва да приемем и съдбата на слабите индивиди обречени да изчезнат. Дедите ни избраха борбата и това ги запази като народ няколко хилядолетия.


 Благодаря на проф. Асен Чилингиров за ценната информация!Използвана литература!

1.Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961 г.
2.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
3. Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.
4. Антични Автори, Изворите за Тракия и Траките, Страбон, География, превел Валерий Любенов Русинов


5. Клавдий Птолемей, География


6. The Celts, the Pannonians and the Dacians (1st-2nd century)94 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си, да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф.Ст.Михайлов : "При обнародването на материалите от
   Новопазарския некропол аз изказах предпо-
   ложението, че некрополът може да се припише
   на някое от многобройните, т. нар. от римските
   историци сарматски племена, поддържащи най-
   тесни връзки с местното тракийско население, а
   като най-вероятна дата на некропола тогава
   посочих IV-V в. Това означаваше, че приемам, че
   керамиката от дветe основни групи – славянската
   и чернолъскавата – намират близки паралели у
   нас още в керамичното производство на местните
   племена от късноримската епоха. "
   Ама че "логика"!!Е как керамиката,която се определя като "славянска" и "пра-българска",т.е.характерна за късните пришълци на Балканите,ще има паралел в кермичното производство на старите,местни тракийски народи и родствените им сармати!!??Керамиките на местните и пришълците,особенно далечните пришълци,би трябвало да се различават коренно!!!Паралелите,които професорът наблюдава,доказват,че керамиката или е тракийска,или "пришълците"не са никакви пришълци!!!
   Поздрави и Успех!!!

   Изтриване
  2. Да, прав сте г-н Лазаров! Няма как керамиката на един нов за определена територия народ да е същата като тази на коренното население, такива неща са невъзможни.

   В работата на Михайлов намерих и друго, той споменава, че определени изследователи не са желаели да определят монети намерени заедно с така наречената прабългарска и славянска керамика като датиращ материал, а са предпочели тези монети да бъдат наречени талисман.

   Нямам подробности от кой император са въпросните монети, но явно се касае за времето на Античността и, за да не се налага да се обясняват чудеса като присъствието на монголци в Тракия по времето на Константин Велики, определени данни се игнорират. И на това му казват наука!

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Серафимов, каква е причната в публикацията да се говори само за керамика? Керамиката от Новопазарския некропол когато е съпотствяна със сарматската керамика това е направено не изолирано, а наред с други съпоставки свързани с погребенията - погребаните хора, специфика на погребенията, погребален инвентар и т.н. Извадена от контекста керамиката може да прилича на тракийска, тъй като това да излъскаш грънците не е голяма философия. Археолозите никога не са твърдяли, че произхода на керамиката в Северното Черноморие и Кавказ се е зародила там без чуждо влияние и в изолирана среда. Всички земи около Черно море са били тясно свързани чрез търговски отношения и маршрути с елинистичния свят на Балканите. И цялата търговия на течности се е извършвала в глинени съдове. И така сарматите от онези земи са имали досег с балканската керамика, а в градовете на Боспорското царство е имало и майстори грънчари. Тоест керамиката сама по себеси не доказва много. Керамиката в некропола до Нови Пазар е открита в гробове със специфични елементи които ги определят като близки до сарматските от Северното Черноморие, като керамиката е само един от всички елементи. Тези гробове и елементите им не са близки до тракийските. Тракийските гробове нямат ниши, не са със северна ориентация, покрити са с могили, погребаните не са практикували черепна деформация, и т.н. И това се отнася за типичните тракийски погребения от периода от 5в.пр.Хр. до римското завладяване на траките. В саробългарските гробове няма антични римски монети които да датират гробовете в късната античност, въпреки че някой археолог може да е изказал такова мнение. В гробовете има медальони изработени от монети. В тези монети има дупки за окачване. Това е традиция при българите - да се кичат с монети. Българите са практикували натурална търговия и са нямали паричен обмен, а данъците също били натурални, както това е документирано. За разлика от тях балканските римляни през целия период от 1 до 7 век имат паричен обмен, който е ясно проследим от находките.   В публикацията се намеква, че всички славяни на север произхождат от балканските траки. Тази хипотеза обаче колкото и добре да звучи се отхвърля от генетиката. Характерните за Балканите северноафрикански хаплогрупи E3b, които често се определят като "балкански", и при съвременните българи са към 23%, не се срещат при северните славяни. Тоест погледнато генетично, няма подобни мащабни преселения на траки на север.

   Изтриване
  4. Прощавай, но въпроса е доста глупав. Темата е за керамика, защо трябва да се говори за други неща?

   В публикацията изобщо не се намеква, че всички славяни на север произхождат от балкансикте траки, чети по-внимателно! Обяснено е на съвсем достъпно ниво, че славяните от времето на Юстиниан и Аспарух са де факто траки, докато дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. са наричани венети. Кое му е трудното за разбиране :)

   Алцек, братът на Аспарух намира приют при венетите обитаващи северната чест на Апенинския п-в. Не случайно е казано, че Алцек е приет от Валук - владетеля на венетите -Valuc dux Venetorum.

   Изтриване
  5. - не , че защитавам човека по горе, но една тема не може никога да е за едно нещо, винаги се навързват много неща.

   - това, което му липсва на момчето е Карта, с отбелязване на намерената керамика и годините, народи обитавам от кога до кога, това липсва на повечето ти статии, преди няколко теми ти бях предложил Павка, лека полека да правиш, карта с териториите на траките-българи, имена, намерени неща, държавни образование и тн. Да се види с периоди, години, къде, как защо.

   - както и ти сам знаеш, почти всичко опира до правилните периоди на изследване и место-обитанията , това е и причината хората да се бъркат с това онова, да имат грешна представа за нещата или дори и да имат, когато търсят нещо всъщност, а го бъркат с друг период.

   - и дори всичко това да е налично, остава въпроса, ами "другите"

   Поздрави

   Изтриване
 3. Благодаря ти, Павеле, за блога ти и работата, която вършиш. Повярвай ми, доста често съм се чудил, как намираш сили и мотивация да вършиш всичко това, как никога не се отказа или не ти писна от клеветници и псевдоопоненти, какво е чувството да се будиш всеки ден и да знаеш, че трябва да подготвиш следващата си публикация и да не я оставиш за след няколко дни.
  Обичам страната си и и винаги съм се опитвал да бъда достоен представител на България, където и да съм бил, и да оставя добри впечатления сред чужденците (и не само) с които съм общувал, да покажа по някакъв начин твоите трудове с мои думи, но това не е и милионна част от твоя принос към Родината.
  Благодаря ти за постоянството, благодаря ти за труда, и за глътката адреналин, която чакам с нетърпение през 5-6 дена, докато не пуснеш следващата си публикация. Винаги точен, винаги подготвен, винаги подкрепил твърденията си с доказателства ( не съм съгласен с тебе до сега само за произхода на името на Ваал), ти си оставаш тоталния хегемон по темата.
  Безрезервно твой поддръжник - Иво Иванов.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, благодаря ти за подкрепата, за добрите думи! Ще ти призная, че отдавна ми е писнало от клеветници и псевдоопоненти, но пък точно техния бяс е доказателство, че съм на прав път. Когато някой говори глупости, той не е неудобен, но казва ли се някаква неудобна истина кучетата се разлайват.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Искам да извикам в някоя дупка - ХАН АСПАРУХ Е ГОВОРЕЛ НА РУСКИ, А ТРАКИТЕ ТОЕСТ СЛАВЯНИТЕ ТУК ПО ТЕЗИ ЗЕМИ СА ГОВОРИЛИ НА ХЪРВАТСКИ, И АСПАРУХ Е ДОШЪЛ ПРИ МАКЕДОНЦИТЕ - ПРАДЕДИТЕ. И ползвам интернет като дупка, за тази неудобна истина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още по-неудобна истина е, че русите са говорели на езика на КНЯЗ Аспарух, хърватите и днес употребяват много повече старобългарски думи от нас самите, а „унуците“ използват един от многобройните български диалекти !

   Изтриване
  2. Донякъде е така, фрапиращото е, че руснаците ползват старобългарски думи, които ние сме забравили. Пример за това е думата сапог-обувка, тя идва от стблг. сапогъ-обувка.

   Изтриване
 5. Очевидно силите, които командват света, разбират много добре това, което е написал Херодот:
  “Тракийският народ след индийския е най-голям. Ако той се съединеше под един господар и ако бе единен, той би бил според мене непобедим и много по-силен от всички народи....“
  Явно е нещо като доктрина, която се следва неотклонно - да не се допусне обединение на "тракийския народ".
  И затова ни делят - българи, македонци, сърби, румънци и т.н. Засега деленето е успешно за съжаление.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, успешно е деленето, то се прави със сатанински фанатизъм. Мисля, че разбирате какво искам да кажа.

   Поздрави!

   Изтриване


 6. Г-н Серафимов, по едно предаване един историк, съжалявам, че от яд веднага смених канала и не запомних името на историка. Той споменава, че един от вариантите ''Варненското съкровище'' е да е било взаимствано от гърците. Та този човек не знай ли, че данайците преди седем хиляди години са били малки новоизлюпени аспидчита. Правилно един мислител е казал "Невежеството е сила" Тадей  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа кой историк може да каже такова нещо, това е меко казано несериозно. Неотдавна се оказа дори, че вече има доказателства за това, че скитите сами са правили златните си изделия и то още във времето когато гърците са живели в колиби.
   The kurgan Arzhan 2, which is nearly 80 m in diameter and more than 2 m in height, consisted of a platform constructed from stone slabs, as it is characteristic of the early Scythian period. The wooden chamber of the burial no. 5 was dated by radiocarbon and dendrochronology to the 2nd half of the 7th century BC. During the excavations of 2001, more than 5700 gold items were discovered in the undisturbed royal burial no. 5.

   http://archeosciences.revues.org/2193

   Изтриване
 7. ...........................................................................(многоточието е вместо увод за да не дразня Спароток).
  Прието е, че Теофилакт Симоката, пише: "Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt” – „СКЛАВОС бивши Гети както им е древното име” .
  Прави впечатление че:
  1. Цитатът е на латински, докато произведението Historien е писано на старогръцки език.
  2. СКЛАВОС......, НЕ Е СЛАВЯНИ – въпреки, че дори в интернет го превеждат като славяни.
  3. Огледалния прочит на склавос e СОВАЛКс , ако се прочете така, то цитата на Симоката добива смисъл на "местещите се (мигриращи ежегодно) бивши Гети........" и много добре се свързва както с останалата част от текста на историческото произведение Historien, така и със сведенията за Гетите през 6 век от Р. Хр.
  4. СОВАЛК - ст.-бълг. СОВАТИ.
  5. Совна се , со̀ввам се - Разг. Преминавам бързо, леко някакво разстояние; мярвам се; показвам се и се скривам бързо.
  6. За дума „Славяни” до Венко Прибоевич – близо 10 века по късно, няма запазени сведения. Срещат се всякакви други фонетично по-близки или не толкова.
  7. Стилът на писане като се редуват ляво-дясно е известен в науката с термина „Бустрофедон”.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за тактичното поднасяне на материала си! Относно името Sclavos, Sclavi, Σκλαβοι, Σθλαβοι, Σθλαβηοι, то няма смисъл нито на гръцки, нито на старолатиски. Също така не присъства изобщо в работите на Херодот, Тукидид, Страбон, Ариан, Павзаний, Ливий, Плиний, Тацит, Цезар, Мела. Това е доказателство, че се касае за название, дума, която не е от речника нито на римляните, нито на старите гърци.

   Когато се говори за българската азбука е употребен израза - Σθλοβηνικα γραματα, а и по принцип Sclavos, Sclavi, Σκλαβοι, Σθλαβοι, Σθλαβηοι се употребяват първоначално само за балканско население, а не за хората населяващи земите на Полша, Чехия, Словения.

   Писано е Sclavos, Sclavi, Σκλαβοι, Σθλαβοι, Σθλαβηοι, а не славяни по простата причина, че нито в старолатинския, нито в старогръцкия има звукова комбинация СЛ, тя е била странна, несвойствена и се е вмъквала буква С или Т.

   Това е и причаната името на река ВиСЛа да бъде представяно като Viscla и Vistla, a пък Преслав и Славун да бъдат представяни като Περεσθλαβα, Σκλανουν.

   Изтриване
  2. Айнщайн е казал, че за човека е по-лесно да разбие атома, отколкото своите предразсъдъци.
   1. Спароток, това което се цитира от Вас като написано от Теофилакт Симоката-/котконосия/ е на латински, но пак ще напомня, че той е писъл на старогръцки, в началото на 7 век. По всяка вероятност популярният цитат е от изданието Theophylacti Simocattae historiae , гр. Лайпциг, 1885.
   2. В гръцкия език ИМА думи които започват както „СКЛ....” така и думи - със „СЛ...”, а дали се среща „SL” в т. н. „старогръцки” и „старолатински” издания от 18-19 век не е от значение.
   3. Терминът славяни е от 16 век. Популяризиран е през 18 век от основателката на Руската академия на науките, германката София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, извстна като Екатерина Велика. Смятам, че всичко това Ви е известно или може би греша? Германката Екатерина Велика само популяризира - "СЛАВЯНИ"...... Термина е на Винко Прибоевич с издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”,(забележете думите слава и славяни!!). Екатерина II търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство.
   4. Защо императриза Екатерина Велика се захваща със „славяните”?
   -През 1760 г. Русия окупира Померания, а един корпус под командването на генерал Захар Чернишов ПРЕВЗЕМА БЕРЛИН. През 1761-1762 г. Прусия загубва Померания, Силезия и Саксония и е изправена пред катастрофа. Императрица Екатерина II се отказва от мирния договора. Действията на Русия по същество спасяват Прусия от пълно поражение. Ясно е, че немските княжества не могат да устоят пред руската военна експанзия. За да се намали натиска към германските територии, бившата немска принцеса, прокарва идеята за освобождението на поробените „братя славяни” и „православните народи”. Руско-турската война от 1768—1774 г. е една от ключовите по значение войни. На 21 юли 1774 г. Османската империя подписва с Русия Кючук-Кайнарджийски договор, в резултат на който Русия получава правото на закрилник на православните в Османската империя ...........
   ***Спароток, в настоящия и предишния си постинг се опитвам единствено да разясня смисъла на думата „SKLAVOS” която се среща при Теофилакт Симоката. Относно произхода на „Славяните” подкрепям напълно твоето становище.

   5. За старобългарската керамика. От разговорите които съм имал с археолози работещи на терен и историци считам, че тяхното становище е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, - те не се занимават с такава прозаична материя като „Технология на керамичното производство”. Не знаят колко сложен е процесът по изработката на керамичен съд годен за дълготрайна употреба, от намирането на находища с нужната суровина и нейната подготовка, до изпичането и финишното покритие. Номадски народ не може да развие такива умения, поради непрекъснатата смяна на местообитанието, тежеста на керамиката и разбира се нейната трошливост при преходите. Любопитно потвърждение на по-горе написаното е „монголската керамика”.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Империалист, щом Хиггинс 1829 година нарича хората, който използват думите Куча и Кукери, СКЛавони, значи още 19 век в Англия е имало хора, който не са бъркали понятията Склав/Слав. Да не говорим, че тогава сме били още под османско робство. Хиггинс може да не бил много запознат с езика ни, но е ползвал превод на Ирландец - О'Браян за тези думи и за държавната система Тора(Хора). Човека прави доста добри връзки за трако-кимери-фриги-скити-склавони, като дава и връзката им с Мала Азия Халдея и Индия, като не е сигурен само в едно, траките халдейци ли са и как са свързани един с друг. След като езика, който гърците ползват, не е в голям процент на гърците, а е краден, от траки-халдейци-финикийци-фриги, както и някой неща свръзани между келти-траки-скити... Творил е човека преди почти 200 години и се усеща на места, когато бърка, но той бърка не защото не е умен, просто липсват му определени връзки, който ние откриваме 150-200години по късно. А и човека си казва, това е на този или този народ, не е сигурен, но няма кой друг да е.
   Не знам кой е чел книгите му, но човека в ПРАВ ТЕКСТ си казва, Гърция-Англия-Ирландия - народа дал законите, държавните системи и тн е минал от там и през Иран Индия, като държвните системи са идентични в Европа показва, че ирландците я имат тази система преди англичаните, който я взимат от тях, евреите също я имат, но не е на никой от тези народи , а е СКЛАВОНСКА държавна система, на голям създателски народ. Единствения център за това между ИРЕ-АНгл. - Иран-Индия, това е балканите- България, като човека дава 1 от познатите му имена за народа там. СКЛАВОНИТЕ. Той никъде не пише Слави-славяни. По него време съм сигурен, все още са имали някой и друг СКЛАВОНСКИ текстове т.е Български. Човека дори между другото не говори за църковно славянски езици, смята това за нещо по късно.
   След като нито РИМляни, нито ГЪРци, са дали нещо на света, по негови думи, а това не са нито Ирландия, Нито Англия, а и че не са нито Евреите, нито Иранците , нито Индийците, само народ от старо време, който е живял около черно море може да е този Титаничен народ. И той ясно си дава доста от имената на българите около черно море и правилно свръзва Склавонските думи Куча и Кукери. И дори дава много по точно значение на тези думи от познатите ни днес, че едното е закони, а другото законодатели. (KUCHJA - къщата със закони, СЪДЪТ) - от тук се вижда, че КУЧЕ и КЪЩА са взаимно свързани - от тук се вижда, че корените КУТ и КУЧ и ГУТ са едно, както КЪЧ, ГЪТ, КЪТ, и името на ГЕТ-ите, всъщност е от тук, само че корените КЕТ,ГЕТ,КЕЧ,ГЕЧ, не са се запазили, даже са навлезли в английския, но пък КИТ,ГИТ, КИЧ, ГИЧ и тн все още ги имаме, заедно с КАТ КАЧ и тн.

   Дори в тези връзки бях разглеждал, че на Фир Болгите им викали хора с ТОРБИ, и че било свързано, че били роби на гърците... Но след като знаем какво са Кукерите в наше време, веднага можем да свържем, големите Кукерски Маски с торби на главата на хората, както и за хора, който мъкнат книги със учения и закони и тн от връзките ТОРА-ХОРА-закони. По късно от тук е взел дори името ТОРБАЛАН Толкин, както и доста други крадени неща от нашата история, ако има толкинисти, който са български историци ще знаят, ФРИГИЯ и фригийската писменост е база за елфическия и тн.

   Изтриване
 8. ирена янчева9 октомври 2015 г., 16:41

  Павле се, благодаря за силната статия, която си създал - отново на високо ниво,подкрепена с много добри артефакти и доказателствен материал. Благодаря за великолепните снимки. Напълно подкрепям идеята при сравнението на произхода, технологиите и украсата между старобългарската и тракийската керамика, че става въпрос за една и съша традициа / приемственост, която е започнала и се е развила по нашите земи около 6 500 години преди Христа - още от времето на медно-каменната епоха. Тракийска древна керамика = черно-лъскава керамика от ранното среднивекивие. Вярно е , домашната керамика на гетите и мизите е била погрешно обявена за славянска.Очевидно е, че нейните древни корени са тук на Балканите. Благодаря за ценните сведения от Страбон и Клавдий Птолемей. Бих добавила, че много ми допадат откритията и тезите на проф. Асен Чилингиров - един български учен от световна класа. Най - сърдечни приятелски поздрави, пожелавам нови успехи и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
 9. Княз Войвода9 октомври 2015 г., 21:25

  Прекрасна статия!!!
  Тъй като ме заинтригува, има ли тракииски топоними с характерни за българските (славянските) топонимни окончания, като:
  1. Наставката "ик" и нейните производни: "ич", "ица", "ец", "ац", "ище"...
  2. Наставките за образуване на прилагателни "ско", "ска", "ски"...
  3. Наставките за образуване на прилагателни "ов", "ова", "ово", "йов", "йова", "йово"...
  4. Наставките за образуване на прилагателни "ин", "ен", "но", "на"...
  Има ли сведения за такива топоними на балканите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има, може да се провери - Procopius, Aedificus

   Dort-ic(um), Gourb-ic (um)

   Cab-ets(us)

   Vicano-vo

   Bacu-sta, Parnu-sta

   Bratz-ista

   Capa-za

   Ilyr-in, Baz-in(us)

   Durbilia-na, Berza-na, Duia-na   Изтриване
  2. Княз Войвода9 октомври 2015 г., 22:32

   Благодаря за ценната информация!!! Мисля че това е едно добро доказателство за това че ние сме на балканите още много отдавна, до сега знаех само за Сред-ик (София), но това че такива окончаниа се срещат често потвърждава това че нашия език е наследник на тракииския! Продължавай да просвещаваш хората!!! Поздравления!!!

   Изтриване
  3. Не просто окончанията, има си съвсем ясни тракийски топоними като Вода, Баба, Листе. Някои учени обаче се чудят как да изкривят информацията и да изкарат тези топоними не тракийски, а принадлежащи на други хора.

   Изтриване
  4. Да така е, има хора които се опитват да ни изкарат какви ли не... От една седмица споря с един тъпак който ми издава лекции как "Струма" не значело "струя", а нещо друго което не знаем... Аз за "Струма" мога да кажа че винаги съм знаел значението й, и никога не съм предполагал че е възможно да се лъже за такова пределно ясно нещо, разбрах че е възможно такова нещо чак преди една седмица...
   Та да се върнем на темата за топонимията, трябва да добавя че също е важно да се види дали в тракииските топоними има представки като "Из", "През", "Пре", "По", "За", "От", това е много важно, ако има такива, това ще бъде едно много добро доказателство за нашия произход, принципа е че тези предлози се срещат само в славянските езици. Ако има такива, то иранската теория за нашия произход е направо разбита

   Изтриване
  5. Тези представки се срещат в тракийската топонимия

   - пре се среща в Prae-valis - на територията на Западна Сърбия.

   - из, с, се среща в Sdebren в Хемимонт.

   Колкото до думата струя, тя се среща в споменатия от Прокопий топоним Struas.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/4B*.html

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/4C*.html

   Изтриване
  6. Бих искал да изкажа мнение относно наименованието на сегашната ни столица. Всички знаем предишното логично и вярно име - Средец. Мисля обаче, че за по-древен вариант на името се посочва Средон, което е не просто корен, а си е директно българската дума "среден". Подобно на името на обитателите му серди, т.е. средни, в средата. Нищо, че някои историци търсят името при келтите; както много други неща, няма да го намерят далеч навън, а тук вътре.
   По-късните имена на града, дори латинското, съдържат някои от споменатите по-горе български наставки.
   Любопитното доказателство обаче идва, когато човек отвори Google Maps и види местоположението на града върху Балканския полуостров. По средата. Не е ясно откъде древните са го знаели, след като не са имали сателити, а и картографията далеч не е била от най-точните науки. Но за мен точно старите имена (то е едно, в различни вариации) на столицата ни са едно мощно доказателство за приемствеността и директната връзка между траки и българи.

   Изтриване
  7. Сердите със сигурност не са келти, добре запознат съм с галския език, но не мога да намеря в него етимологията на племенното название серди.

   Има и друг пробем, Плиний Стари локализира в Илирия племе сардеати, а в Скития племе сарди. Като член на федерацията на Морските народи - траки и пеласги, египтяните споменават и народа шардуна. За хората от шардуна се смята, че са били прогонени от египтяните и са се заселили на остров в Средиземно Море, като острова е наречен по името им - Сардиния.

   Дали сердите, сардеатите, сардите и шардуна са групи на един и същ народ е трудно да се каже.

   Изтриване
 10. Павката, като спомена Висла, вчера точно нея проверявах, на английски е VISTULA, а не Уитула, Уисла, Уистла или дори Уитсла, т.е полското и германско W, не го четат У, както е с примера с думата WODъ-Уотър (Water-english, Wasser-german,WoDa-polish,Vatten-sweeden,WodЪ-български)
  Vistula или Vitula, повече Прилича на Битола- македоснкото.

  И в тази връзка, ако не съм споменал в някоя по стара тема, IYI и други родови знаци и са намерени от поляци в Крепост и отбранителни фортове, датирани от тях през 3-4век след хр. по техните земи и мисля, че бяха тези по близо с германската или австроунгарската граница (помня само че бяха ориентирани по начин, който учуди учените им, мисля че историците им го бяха вкарали, че нашите от там са се били с римската империя 3-4век). Това го даваха по К1,БНТ през 90 години(не помня, коя точно, но зяпах в захлас, да видя най накрая малко истина от историци а не комунисти) и го бяха вмъкнали не в отделен документален филм, ами в новините и то на живо само 5-10мин отделяне, бяха поканени и поне 2ма историци предварително, който по-бързаха да потулят случая и да кажат, че онези имат грешки за датирането и хич не ги бива и други такива ми ти работи (не можаха да отрекат че са стари български знаци), завършиха студиото с това, че най вероятно са били български роби водени от не знам си кого да строят насила и тн. Поляците останаха учудени, тъй като първо явно са поканили български екип да им помага в разкопките и разчитането вече на основите, но нашите вместо да пратят екип археолози, пращат новинарски трактор, който да отиде за 5мин и да се върне.

  Друго, което помня, е че поляците бяха споменали, че подобен вид крепост и не знам си какво още имало във френските и германските земи от по ранни векове 1-2век . Но разковничето бе и че за поляците ставаше дума за няколко века по рано наши неща, че и в различен край на Европа свързан с Френски-Германски-Полски земи, а при официалната ни история идваме от азиатския край на Черно Море- Аспарух и тн, не се връзвало с историята ни.

  Някой да изнамери архивите на БНТ-К1, и да намери поляци историци и археолози, да вкарат малко светлина.

  П.Я

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коренът на Висла е ВИС като значението е вода, движение, докато коренът в Битоля е БИТ, а значението е живея, обитавам.

   Изтриване
  2. Значи говорим по Полски или по Български, аз ако помня добре, коренът на българското ВИС идва от ВИСА ВЬСЪ-село , което е също БИТ-живея, обитавам.

   А за пример ВИТ е корен за вода от да речем думата Ин-ВИТро. Дори имаме Река ВИТ, ако не съм го споменал Бели и Черни ВИТ. Дори римляните са му викали Угис, показва на английски ще е WGU, което с В не биха го прочели, за това ВУГ е името, което те биха сменили за произнасяне, а нашите по късно на ВИТ.

   Сега да си припомним Висла с коя река се пресича в Полша? реката БУГ? Мисля, че ясно се вижда връзката, ВИТ-ВУГ-БУГ-ВИСТОЛА-БИТОЛА с ВИС-ла.

   Да не забравяме, че и във старо време, реките и бреговете, са местата, който се обитават най вече, нямаш вода, мреш.

   А ВИТ-ВУГ-БУГ може ги свръжем тези имена и със БЕРЕГУ, Beregh, BEREG, Бряг и тн., както се забелязва и ВИР - БИР думата/корена. Дълбок, вир, Вир вода, Бир-ник, Бер-а, със значения на вода, събиране на едно място и движение. На тохарски мисля ВАР е дори коренът за Вода, което се намира и в името на Вар-на.

   Всички тези неща са свързани с Вода и место обитаване и битуване, и ако се вземе в предвид, и древната история за речните-морски народи, т.е трако-българите, се намират и връзки с името БУГ-ари, Българи, а не както иранците твърдят, че сме планинци или специално Пещерняци.

   Други примери за това можем да кажем, както и по рано споменахме в по ранна тема с ВАР-Дар

   http://sparotok.blogspot.bg/2015/09/blog-post_28.html#comment-form

   Ще се види, че има и голяма вероятност Българи- да значи морски народ, някой може да каже Атлантите и Атлантида, и няма да сбърка, все пак ние сме били Титаните в далечно време. Само трябва да се прави разлика, че един народ не се определя само с едно нещо.

   За пример името на Българите дадено от иранците, че било българи скрили се в пещера да избягат от битка, т.е пещерняци - може да се определи за пример с нашата пещера МАГУРАТА-Багурата.

   БУЛГ - като смесване, както е по турски и не знам си какво още, може да се определи като българите, който ходят и учат народите и се смесват с тях, щото не става да отидеш за 1 ден и да ги учиш.

   В този смисъл ние Българите смятаме името си за Божесвен-Просветлен народ или поне една част от българите смятат така.

   Но да се върнем, към смесването, което е във връзка с казаното до сега, ВАР-БУГ, реки и морета и езера... и си припомним думичките Боил, Бояр , които са определящи за български, както и Вардач, педи време дадени учени, който цитираха и римляни/византийци, говореха че българите, пили пазачи по границите, така ги ползвали римляните/византийците и то било не народ ами римски-византийски титли за граничарите. Та от там искаха да ни изкарат деца на някакви дезертирали граничари селяци от римската армия.

   В случая с ВАР - като черен, искаха да ни изкарат и чернилки, пущаци, номади, турки, араби, което се подчертаваше от ВАР-ВАР-ин, двойно черни по гръцки, дваж по ужасни.

   Както споменахме и турското смесвам, английското смесвам за вода е БОИЛ, гореща вода, вряща и кипяща.

   До тук ясно, се вижда, че в почти всички случай, корените ВИТ,ВИР, ВИД, БИТ, БИР, БИД и тн и други близки думи, нямат звучене с начало У- от Уисла, и почти всички нямат С СТ и тн. Единствената такава дума е БИСТЪР-ИСТЪР-ДУНАВ, но пак всичко по български земи с връзки, БИТОЛА, ВИТОЛЯ, ВИТОША и тн са с корени ВИТ и БИТ... Освен ако не свържем ВИС с Висене по дърветата и не се запратим в Африка при маймунките :)

   П.Я

   Поздрави

   Изтриване
  3. Байно П.Я

   Имаш много интересни съпоставки! Например тази:„...все пак ние сме били Титаните в далечно време“! Би ли изяснил защо мислиш така и какви собствено са били тия титани, след като сме наричани от стари автори „gotas minores“, което означава „малките готи“!
   И също от сричката „БУЛГ“ ли (както било по турски) произлиза думичката БУЛАМАЧ ?

   Изтриване
  4. Няма такова нещо като „gotas minores“, провери пак!

   Булг не е сричка, а корен.

   Никой не е доказвал, че народностното име българи идва от буламак-смесвам. Това си е една неиздържана хипотеза, нищо повече.

   Изтриване
  5. gotas minores - означава малки капчици, а CHUVA на същия език означава ДЪЖД, по тази причина разни хора искат да ни пратят в Чувашия. Прегледай си ресурсите момче. И да Буламач е същото, но има и друго название, Булг-меч. Оставам на теб да откриеш какви са връзките с Булг-Меч.- малки жокери ще ти дам с подобни думи за да си направиш логическите връзки, БАЛКАЧ, БОЛГ МАК БАЯН, Симеон Бриг, Борис, Бурис, Мецово, може и да ти светне и от къде идва суфекса Мак-Меч в Ирландия и Шотландия и не ако стигнеш до Македонските, Ирландските, Скитските земи, Фанагория, Боспорското царство, както и с Хазарски-български връзки, а по късно и турски, няма да сбъркаш. сега остава на всички 100-200 връзки да повкараш и малко години, да пуснеш едни Конци от връзки и да сложиш едни БУЛЛА по картата с кръгчета, да омажеш така с водния печат направен от буламач с йероглифи. :)

   Поздрави

   П.Я

   Изтриване
  6. „Gotas minores“ може наистина и да няма, но има „gothi minores“ и ти самият си го написал в коментара си от 31. август 2015г. Но аз все пак още не съм получил отговор от П.Я как така тия невероятни ТИТАНИ са назовавани и „малките готи“ от земите на днешна България.

   Изтриване
  7. Да, това вече е нещо по-различно - 267 Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus.

   http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html#LI

   Изтриване
 11. Добра статия Павеле, много истини в нея. По принцип приготвих доста нещо да напиша, но си мисля да го вкарам и аз в статия нейде.Тъй като доста връзки, който съм писал и тук в предните 3 теми и някой други се връзват с нещата, които споменаваш в тази статия. Материала и изследването, което направих последно време не е много, т.е източниците, част от тях не може да се каже, че и са 100% надеждни, но и те самите подкрепят всичко от изследванията ми, а това се показва дори и от една статия като твоята, тъй като 4-5-6 неща от нея водят в една връзка точно такава ( до която и ти си стигнал ) и в това, което аз намерих по други пътища, може да се каже, че допълваш доказателства от намереното от мен и обратното.

  IYI- гетите, тери-гетите, р.Кубан, Клепи-дава, 6500г пр.хр. , Сети-дава, енеолита-Крит, както и споменатите славянски народи, всичко това е в една голяма връзка, която естествено е "българи" Други връзки, който ще спомена са Склавони, Нютон, Питагор, Математика, Космология и Астрология, "богове-Бог",, евреи, библия (колкото и де не ми се иска) и други.

  Поздрави

  Презвитер Янкулски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На историческите извори гледам само като на индикация. Причината за това са манипулациите в миналото, повече от ясно е, че не може да се разчита винаги на обективността на старите автори.

   Поради това винаги трябва да се прави проверка на старите свидетелства посредством сравения с данни от археология, антропология и ономастика.

   Изтриване
 12. Човека е Силно Инерционно Същество.
  В природата ако застанеш на пътя на инерцията рискуваш много.
  Смел си!!! С Теб Съм!!!
  УСПЕХ!!!

  ОтговорИзтриване
 13. Името Клепи-дава много напомня на името на извора Клептуза.....:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. "Setidava, mentioned by Ptolemy in his Geography, was a Dacian outpost in north central Europe.[1] [2] This town, with the typical Dacian location name ending of -dava, was mentioned in Ptolemy's Germania, who placed it north of Calisia (Kalisia), which is probably located at the present-day town of Kalisz, in Poland.[3] Setidava was not far from the Warta River; most likely it was located in present-day Konin.[4]

   Ptolemy's manuscript also included the variant spelling Getidava"

   Сети-дава и ГЕТИ-дава, 2 от вариациите дадени от Птолемей.

   С-Г-S-G, вариация, като други латинизирани народи биха дали К от C .. Тогава близки вариации стават, Кети, Гети, Сети, Кити, Гити, Сити, а Дава, може да се чете и като ДеВа.

   Не знам защо пък КЛЕПИ-дава, ме подсети за Лепид и Лепида, римска фамилия, която е била в център на заговори и въстания срещу Рим.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Marcus_Aemilius_Lepidus.jpg/210px-Marcus_Aemilius_Lepidus.jpg

   вижда се Легидус изписано , макар по от писанията на Тацит и други по късно да го пишат ЛЕПИдус, а счупеното Г е със старт отпред, т.е изглежда и като счупено Т.. сега ако видим и първата буква C точка Л, в старо време някой ги прочита монетите, CLETIDVS или CLEPIDVS или KGEPI, KGETI,KGERI... най вероятно по неправилно разчитане от грък-трак или който се е мъчил идва , КЛЕПИ-ДАВА, като V римско отговаря на У, но при гърците то отговаря на В (δαυα) . Така прочетено името идва Клепидавос, тъй като не идва на грък да сложи за варварско име ОС от отзад, името завърша на ДАВА, но не на ДАВас,Давос,Давис и тн, тъй като то би станало гръцко... К.лепиДВС, не става да се чете, така името което е ЛЕПИДУС, възстаническа фамилия срещу РИм, най вероятно ГЕТСКА смесена, гръци-траки я четат КЛЕПИ-ДАВА-махайки С-то в края. От монетата се вижда, че К е с точка преди Л, така, че идва ЛЕПИ-ДАВА, но явно нещо не се е вързало, та Л изчезва, като остава първата буква С-К .. така тя идва СЕТИ-Дава, КЕТИ-ДАВА, ГЕТИ-ДАВА...

   От тук имаме и една българска дума да обясни всичко това, КЛЕПАНЕ! :) Някой се е "оДОакъРл", дали е Птолемейчо, дали е някой друг, или някой се мъчи да фалшифицира нещо. (На скоро румънците доказаха, че техните ГЕТИ-ДАКИ-ТРАКИ, са тези от който идват Римляните, първите Римляни, който по късно биват завладени от Картагенците-Испанците и че всъщност РИМ са потомци на ГЕТИТЕ , да не забравим и допълнението румънците са същия народ, който обитава България и Гърция... КЛЕТИте римлянчета :)


   ПС. В момента братята Рим-ънци със столица БАКХ(Г)орещ , разискват по ранната си история с център Влахо-Булгария, на целите балкани, изключвайки Византия и от части долна долна Гърция. Показвайки с това връзките за по стар народ, от Римляни, Византийци и Гърци, както изключвайки Оногондурия(Унгария) и Сърбо-Хървати. Давайки продължение на Влахо България с Влад Цепеш Дракона, след като днешната им територия е завладяна от Османците.

   Бахарест - Букурещ -> БАКХГ- БУГ-Горещ - Бълг-а-рест (Rest angl. БИТ, Обитаване, Събиране), (горещ от ПЕЩ - огън, бликане на огън, БОИЛ и тн по горе обяснено в други коментари и тн)
   - Будапещ -> същото важи и за тук.....

   Подчертано, старите български територии от историята и от топонимите, хидронимите и етнонимите и тн...

   П.Я

   Поздрави

   Изтриване
  3. Клептуза по-скоро идва от гр. клепто-крада, това поради факта, че водите на извора ту се скриват, ту се показват.

   Изтриване
 14. Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961 г. -
  http://www.otizvora.com/files/stm1961.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато при едно изследване се тръгне от грешни първоначални постановки, няма как да се стигне до верни изводи. Заслугата на автора е, че е достигнал до "ПАРАДОКСИТЕ" на официалната ни История, но само до там са му стигнали познанията и куражът.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. За онова време не е било никак малко, този учен е направил каквото е било по силите му.

   Изтриване
 15. В допълнение, за Лепидите и Клепидава, както и Жужана споемна Клептуза, Велинградско - Родопите, те са с връзка и с Гърция и реката Аркудорема, както е и във връзка с Влахите (румънците) и Македонците, както споменахме от по горе връзките с Рим, Румъния и България и Гърция. Та аркудорема реката на гръцки мечата река, се намира в един район , който се води национален парк и на арумънски език се нарича Валия КАЛДА, топлата долина.

  ето и снимка за кой регион на балканите става дума :

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Fl%C3%BCsse_in_S%C3%BCdalbanien.png

  Дори тази река от снимката Вьоса (ВОЮС) (гр.АООС, лат АУС ) е във връзки с по гоните коментари за ВИТ, БУГ, ВИС, като можем да го подчертаем от от крайния район БИСТРИЦА и споменаването за връзка с БИСТ, ВИС, ИСТ и ИСТЪР.
  Други връзки са споменаването за мечата река от гръцки, но и факта, че в този район най близкото градче свързано с парка се казва МЕЦОВО, МЕЧЕВО - а това са връзки, който по рано споменахме с Вар-Дари Боймица, Мицо Асен и тн.

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE

  Споменахме ли че, ЛЕПИДА е име на гора в него район, БУК-ови гори ?
  Както и име на водопад там?

  Да спомена ли още връзки с БЪЛГАРИТЕ? В него район се намира поток св. ВАР-ВАР-а, кръстен на християнска Светица почитана най вече в ПОЛША, българка родена в Благоевградско 270г починала 305г сл.хр.

  Малко повече за нея:
  http://dveri.bg/kfa48

  От многото говорене до тук и връзки, има още много, ясно се вижда, как всеки КЛЕПА и КРАДЕ още в древно време. А ясни доказателства за Българите на Балканите има от много много отдавна. Не случайно мощите и се носят в Константинопол и Елия Верина, жената на Лъв Велики, Лъв Първи ТРАКИЕЦ, ЛЪВ БЕС, и прави ХРАМ.

  ПС. Само да подчертаем от по горните коментари - Лепидидите в Рим са от 1век пр. н.е, Птолемей е роден 2 век, св.Варвара е 4век, нека не забравяме и кой са ГЕПИДИТЕ и къде се намират , нека да не забравим, че те не само са не само в Дунавския край, но и кой край и на кого са били сподвижници (АТИЛА-АТИС).

  Всички тези връзки показват, старото българско-тракийско-гетско, не показват римско- нека не забравяме кой създаде РИМ и не забравяме че траки-българи-гети са били по троновете както на РИМ така и на Византия. Нека не забравяме, кой създаде и Унгария и Румъния, нека не забравяме и от друг мой пост за българските крепости в ПОЛША още в 2-3-4век, което нашите комунисти веднага потулиха - защото щеше да се види и връзката по късно с Русия и създаването на Киевска Рус.. т,е Киевска България, нека не забравяме и старите български родове в Киев, Украйна, Бесарабия, Молдова, Крим т.е свободните българи, наричани и Склави.

  От всичко казано до момента се вижда защо дадени народи биха крали историята ни, биа ни клеветили, биха ни пращали на майната си , биха ни клепали с калища и тн. Когато някой е искал власт и е бил близо до нея, но се е намирал законен ищец, той е бил подло убиван веднагически.

  Ваш Презвитер Янкулски

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Несъмнено мнозина са тези, които са крали от историята ни и са манипулирани летописите. В крайна сметка обаче истината винаги излиза!

   Изтриване
  2. Княз Войвода17 октомври 2015 г., 0:29

   Латинския език също е създаден на базата на тракииския!
   Дайте да изясним нещата, тракииски език се е говорил (още преди идването на гърците) от Пелопонес до Мала азия, включвайки големи територии от Тесалия, источна Македония, значителна част от Сърбия, части от Унгария, та дори от Словакия и карпатите (и безусловно в цяла България), освен тракииския има и други сходни езици като илирииския и скитския, илирииския език се е говорил в Албания, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения и части от Италия... Скитския е бил говорен впредимно при черноморските степи, крим, и северен кавказ, а също е имал и голямо влияние в южна Русия. Границите между тези народи не се знаят точно, а често са били бъркани, примерно, даките са били определяни и като траки и като скити, по същия начин стоят нещата между траки и илири, границите между тези народи не са били ясни, както днес българския преминава чрез преходни говори към сърбохърватския... Та докато трако-илиро-скитския се е говорел от Истрия до Мала Азия, та до Северен Кавказ и Балтика, латинския се говори САМО В ЦЕНТРАЛНА ИТАЛИЯ!!! Предимно от селяни, които обикновено освен латински, знаят и други езици, латински термини свързани с религията като "emolumentum", което идва от "emolere" (смелване на зърна) доказват че е говорен от селяни. Та тъй като латинците са знаели и други езици, почти сигурно е че са знаели и тракииския, и са взели много заемки от него. Няма да се учкдя ако се докаже че "stare" идва от българското "стоя", "ставам". Също както и "positus" идва от "по-ставям". А глагола "emolere" идва от "меля", "смесвам", "смелвам", "оМАЛявам"...

   Изтриване
  3. Рядко се съгласявам с толкова много неща на коментиращ, но в случая съм съгласен с всичко.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Спаро, струва ми се, че с това чоплене на дребно в коментарите блогът започва да се обезличава. Непрестанното ровене в не дотам важни подробности създава впечатление, че и ние самите имаме нужда непрестанно да се самоубеждаваме в тезата, която защитаваме. По този начин самата теза губи своята мащабност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично се опитвам да се изразявам кратко, точно и ясно. Върху другите хора нямам влияние, те сами трябва да решат как да представят своите аргументи, възражения, съвети.

   Изтриване
  2. Едно камъче, преобръща каруцата, няколко вече правят лавина, истината не е само една, истините са много. Това, че някой се задушават от лавината или биват прегазени си е техен проблем господин Анонимни.

   Изтриване
  3. Едното камъче преобръща каруцата, да, а многото камъчета с техните многословни бръщолевения правят ПЪРТИНА, в която камъчето се обезличава и каруцата продължава необезпокоявана стария си ход, г-н Нонимни !

   Изтриване
  4. Някои неща са неизбежни, истината винаги си пробива път, тя може да се забави, но не и да се унищожи. Хубаво е определени хора да осъзнаят това.

   Изтриване
  5. Това русофили.бг е комунистически сайт, няма ли някой по достоверен сайт? Не че отричам филосовския камък и двуглавия орел да имат общ произход, но предпочитам по достоверни сайтове.

   Изтриване
  6. Княз Войвода19 октомври 2015 г., 0:57

   Коментара ми се отнася за долното изказване, някаква грешка е станала, и се е публикувал тука...

   Изтриване
  7. Нямам представа как се е получило това, бъгове има и в Blogger.

   Изтриване
 17. Здравей пак, Спаро!!! Искам да те попитам някои неща спрямо запада ни. Тъй като ме заинтригува въпроса за сърбите, и това за произхода на албанците...
  1. Смятате ли че етнонима "сърби" има нещо общо с старобългарската дума "сур" (бял)?
  2. Какво ви е отношението по въпроса на произхода на сърбите, сърбите българи ли са? Този въпрос се отнася най вече за сърбите в Сърбия, а не босненските сърби, тъй като през средновековието границата на България е била река Дрина, днешните "сърби" би трябвало да са българи, ако ли не, какво е станало с българското население?
  3. Какво ви е отношението към Душановата Империя (аз лично я смятам за западнобългарска) и към Стефан Душан?
  4. Има ли някакво обяснение защо българите в Румъния се наричат традиционно сърби, въпреки че имат българско самосъзнание?
  Тук искам да попитам и един въпрос за Албания, за средновековна Албания:
  1. Знаете ли нещо за Княжество Арбърия (1990 - 1225) и кралство Албания (1272 - 1368)? информацията която намерих в уикипедия е оскъдна, а и не ми се нрави много уикипедията. Интересува ме езика най вече, а също така и информация за владетелите, и топонимията, искам да знам дали въпроса с тези княжества не е същия както с Влашко, всичко българско... Ако имате информация, давайте я.
  2. Имате ли информация за първия писмен документ на албански?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на сърбите е доста разпространено подобно на нашето народностно име. Среща се на Балканите в древността - споменатият от Птолемей гр. Сербинум, среща се и на север оф Кавказ - споменатите от Плиний серби, да не забравяаме и сорбите в земите на днешна Германия.

   Какво значи сърби е трудно да се каже, някои смятат, че значението е - главорези. Фасмер вярва, че сърби означава съюзници, други са убедени, че значението е -потомци, дума идваща от корен сер-тека, изтичам. Има и такива, които са убедени, че сърби означава светли, русокоси, в такъв случай българската дума сур е сродна.

   Несъмнено сърбите са наши роднини, но странното е това, че както езиково, така и антропологически ние сме по-близки до по-отдалечените хървати и словени. Не зная как да обясня това, а този проблем е засегнат преди около 100 години от проф. Ценов.

   Изтриване
  2. Нямам сведения българите б Румъния да се наричат сърби.

   Държавата на Стефан Душан не може да се нарече империя, сръбската държава не може да се отъгдествява с българската, която си е империя по време на Средовековието.

   Албанците са също загадка, най-вероятно те са пришълци на Балканите още по време на римското владичество. С времето те асимилират голяма част от местното население, а с това в албанския език навлизат и много български думи.

   Нямам сведения кой е най-стария албански документ.

   Изтриване
  3. По въпроса за етнонима "сърби", още отдавна смятам че идва от "сур", бял...
   А наистина е интересно защо сърбите са толкова близо генетично до нас, за това се питам, дали сърбите в Сърбия не са всъщност българи.
   Колкото до Душановата държава, според мен, тя е по скоро западнобългарска, да не забравяме че законите на държавата са написани на български.
   За българите в Румъния имам предвид по точно влашките българи, те са с българско самосъзнание, но те традиционно се наричат сърби, мисълта ми е дали и със сърбите не е така, те просто така да се наричат, но да са българи...
   До колкото за албанците, не знам от къде са дошли, но предполагам че е след римско време. Възможно ли е според вас, да са докарани от византииците? Този въпрос е много интересен, защото византииците по късно докарват османците, заради разпространението на Рашка (тогава под владичеството на Стефан Душан, съюзник на Търновското царство). Византииците молят за помощ османците, които обаче виждат слабото място на византииците, точно това дето те се избиват един друг за власт, и османците се възползват и превземат Константинопол... Малцина знаят това... Въпроса ми е дали и албанците не са докарани от византииците? Ние знаем че по време на византииско робство, в Албания се бунтуват българи, а не албанци... За това питам за княжествата Арбърия и Албания. Също трябва да отбележа, че не изключвам възможността албанците да са българи, както и румънците, за това ми е интересно да знам какъв е бил офицялния език в тези две княжества.
   Питам също, албанския герб, не е ли от български произход? Двуглавия орел...

   Изтриване
  4. Двуглавия изпърво в Европа на римо/византийци, интересно е че за сърбите го дават дошъл от Тертерите, тъй, като бил техен герб, т.е от майката на Душан, Ана Тертерина, същия орел се ползва по късно и от албанци и от Русия.

   Иначе Y-Rela, се води Шумерски, по късно зает от Перси и Инди.

   Интересното на двуглавия орел е, че той е точно копие на IYI :)

   А Shqiptar - както се наричат Албанците значи "от рода на Орела", Shqip - езика на орела, интересното в случая , е че това всъщност е българската дума Скиптър, Жезъл... А до колкото помня, имаше някой учен, който свързваше IYI със жезъла(кой, какъв не помня, и кой беше).

   Българи живеят в Румъния от край време, тя е българска, след освобождението част от родата отиде да си види старите роди там и там останаха за да не се губят, но през комунизма знам, че са почнали да се наричат, румънци, сърби и там, каквито не са били гонени, но не и българи, дори децата си не учеха на български, щото беше забранено и било по добре да не знаят, че са българи. Та старите, са ми казали отдавна да ги забравя родите в Румъния, същото беше и с родата в Гърция, само македонската рода си бе наред, но те там по "дефаулт" си учат български.


   А по повод двуглавия орел, правих проучване преди време за IYI и успях да го свържа със стара Ирландия/ Англия, както и по късно Германия, тайните секти, както и отново Англия и Нютон, и философския камък.

   Ето една статия в която, свързват двуглавия орел с философския камък - "аз свързах IYI с камъка, а по късно IYI с орела, но не и орела с камъка, което естествено е логика..." , но ето:

   http://rusofili.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE/

   Поздрави

   Изтриване
  5. Shqip по-скоро може да се свърже с българската дума кобец-вид граблива птица. Действително двуглавия орел се среща най-рано по асирийски печати, но пък самите асирийци са повлияни от хети и митани. Трудно е да се определи първоначално на чий народ двуглавия орел е бил символ за царска власт.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Точно, с падението на Хетите се губи връзка с орела в Азия и хилядолетия по късно се появява в Рим и Византия. Друго интересно е, че по късно татарите и по специално златната орда са ползвали валута с двуглавия на нея.

   Поздрави

   Изтриване
 18. Рорик,

  Боже,гледам и не вярвам на очите си.
  Старото знание извира от грънците. Търсих бог Турман , а попаднах на турманий. Открили го били южнокорейци. Керамиката на 21-ви век..Правят накити,гривни , колиета, пръстени,килими,...Съдържа турмалин,германий, калий,калций,желязо..На това ние не казваме ли гледж,гледжосване? Я да потърся какво е гледж, че се същисах на първо време от вълните. .Излъчвали инфрачервени вълни само под въздействието на слънчевата светлина..Вълните прониквали в тялото от 5 до 9 сантиметра. .
  Някой от вас не знаели колко е вкусен боба ,картофите , гърнето на баба?
  Виждате ли първата снимка в статията- вълни и 5 сантиметра?

  Открили са грънци , казваше баба.
  Знанието ще ни избоде очите. Гръцка керамика ли? Гръцка , грънци.!
  А ,какво мислите? Божо,Божооо., кога дедите ни са чертаели вълни по грънците ,гърците къде са били?

  ОтговорИзтриване
 19. Рорик

  "Имаш много интересни съпоставки! Например тази:„...все пак ние сме били Титаните в далечно време“!

  Титани сме били та и отгоре даже като гледаш грънците.Защото тези резки, хоризонтални вертикални вълнообразни "украси" и по късно бои не са само за украса.Това е знание да се пести енергия. Резките по съда увеличават повъхността на съда и така се увеличава усвоемоста на топлинната енергия .А вълните са за равномерното и разпределение по съда. А там където е имало железен и меден окис са боядисвани със същата цел.Защото боите са били меден и железен окис.Както знаеш медта и желязото имат добра топлопроводност..В боите е използван и кварцов пясък,и днес фурните се насипват с кварцов пясък за да поглъщат и запазват топлината.Ползвана е червена глина в която има железен окис,ползвана е и хума,в която има калии, ...... Същото е и с чернолъскавата керамика .Черния цвят ,глазура поглъща топлината и я отдава на храната. .А след 30-та година на 20-ти век учените са направили оловни бои.И след 50 години са се усетили какво са направили и са ги забранили.
  Остава да разберем точните размери на тия грънци за да ги свържем и с с дължината на вълната на инфрачервените лъчи.
  Защото са ползвали пръст - т.е минерали ,които трептят с инфрачервена честота, дълговълнова , за приготвянето на храната си.С тази честота трептят и клетките на тялото ти.Клетките на сърцето ти трептят с 8 херца. А размерите, ормата на съдовете гърнета,гювечета,гювечи,сачове,подници, ...,на "шарките" са важни за разпространението на тези вълни и предаването им на храната. .
  А днес какво правим ?
  Ползваме високочестотното излъчване на микровълновата печка.Отпред имаш екран,мрежата на вратичката , за да не те облъчва вредното високочестотно излъчване,Отзад на генератора имаш знак за атомна енергия и е забранено отварянето като работи печката. А какво става с храната в тая печка , замисляли ли сте се. Храниш тялото си с високи енергоемки честоти.А храниш ли го или го тровиш?Няма да мине някоя и друга година и ще забранят и микровълновите печки.Това са ни учените.Работата им е да гледат,но са слепи. Абе баш като великата данайска цивилизация , регистратори на знания.но слепи да ги осъзнаят.
  Е глупаци ли са били.а?
  С малко енергия,баба си вареше боба с говежди питки.,Трябва ти малко храна да си набавш жизненоважна и полезна енергия? ...

  ОтговорИзтриване
 20. А какви са сърбите?
  Ами явно са наети от Рим да пазят границите им с ИРИ..Много по приличат на чехи,словени,словаци.Сякаш са ударени с широка дъска през лицето.Широколики и пухкавички точно като тях..
  Имаше един министър на МВР Петков от Плевен ,точнокато него.В северозапада имамногоот тях ,преселници ,защото в Балкана е глад. Явно до 12-ти век са били подчинени на данайците.Но след многократни войни между България и ИРИ , данайците са ги отстъпили на нас.Българските царе са им вземали опърничавите претенденти за трона във Царевец като заложници.и са женели дъщерите си за благосклонни към България първенци.Били са една шепа хора по баирите на Балкана..По време на кръстоносните походи сърбите са посрещали кръстоносците със хляб и сол, а българите са ги стреляли по клисурите.В по-добри отношения сме били с кроватите. Не помня дали писах има ги и в Сръбска крайна,и има едно село власи в северозапада чието име беше Сърбеница. Та може и сърни във влашко ,които ние наричаме власи, които са православни да са се наричали сърби.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разполагам със сведения сърбите да са били съюзници на Рим, без сведения е трудно да се правят сериозни твърдения.

   Изтриване
  2. Сърбите не са били съюзници на рим, те са били техни врагове, "servus" на латински значи слуга, по същия начин както "sclavi"... Проблема със сърбите е че те през последните два века са руски филиал, те всъщност са наши братя, както македонците и румънците. Държавата Рашка няма нищо общо с днешна Сърбия (по същия начин както и Киевска Рус няма нищо общо с днешната хазаро-комунистическа държава Русия), днешна Сърбия произлиза от Белградския Пашалък, който е бил под силно руско и австроунгарско влияние, и от самото начало прокарва антибългарска политика... Първоначално тази държава е контролирана от Австрия, но по късно Австроунгария губи влиянието там, и там остава само проруското влияние, за това се създава и Югославия, в синхрон с имперската руска политика за създаване на "балкански съюз". Сърбите не са служили на византия, по дълго време Рашка е била васална на България, да започнем с това че по време на Първото Българско Царство, царете там са се наричали Велики Жупан, а не Княз, Крал или Цар.

   Изтриване
 21. Рорик

  Цитирам от друг форум без да е даден извор.Но някъде беше се казало че е римски източник.

  "--- Сърби и хървати са „заселени” на Балканите по заповед на римския император Хераклий, (610 – 641г): като военни части. Доколко това може да се счита за „заселване” е много весело тълкуване на Имперторски заповеди..---"
  Т.е това не може да се тълкува за съюзник а по скоро за военно нахлуване,без да се каже от къде са набирани тези войници.. Предполага се че изворите са от летописите за Хераклий.
  Това имах предвид. .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Без извор това си е само фантазия...а дори и да има извор, той трябва да се провери добре.

   Има град Сербинум по времето на Птолемей, а и етнос арвиати-хървати на територията на Хърватско по времето на Плиний. Говорим за половин хилядолетие преди времето на император Ираклий.

   Изтриване
 22. Излезе ново изследване предния месец за Славянските народи.

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135820

  От новото изследване се вижда, че пак сме си близки с румънци, гърци, македонци, сърби, хървати, босненци, унгарци, че и словаци, а българите са по близки с Албанците от останалите народи, албанците са близки и с гърците, и пак се вижда че ние сме близки и с останалите не-славянски, италианци, испанци, французи че и пак близо и до германите и англичаните.

  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем логично е да сме близки с балканските народи, все пак ние сме си местни хора. Жалко е само, че генетиците са ползвали историческа и езиковедска литература, в която има доста пропуски. Барфорд е добър автор, но той е твърде слабо запознат с материалната култура на Балканите от Късната Античност и Ранното Средновековие.

   Курта притежава прекрасни познания по отношение на старите извори, но и той като Барфорд, или не е запознат, или не желае да представи важна информация за керамика, въоръжение и т.н. от Балканите - период - Късна Античност и Ранно Средновековие.

   Шафарик, Седов, Погодин, Ростафински я карат направо през просото, в същата графа трябва да се добави и Хедър.

   Проучването е интересно, но не може да се нарече крачка напред понеже изобщо не е отворена дума за влиянието на старите балканци върху народите на Средна, Западна и Северна Европа, или по-точно за участието на траките в създаването на Лужишката и Халщатската култура и т.н.

   Изтриване
 23. Здравейте г-н Серафимов!
  Пиша за първи път коментар по вашите трудове понеже открих блога едва преди седмица.
  Въпреки това чета статиите ви и коментарите след тях по всяко време,стига да съм свободен за това. Вече прочетох доста от тях и мисля във възможно най-кратък срок да ги прочета всички. До скоро и аз бях от вярващите на иранската или азиатската теории, дори си набавях различни книги свързани с историята ни, но винаги ми се искаше да прочета нещо повече за старата ни история. Интересна ми е най-вече онази история от ''Първото българско царство'. Понеже така и не успявах да открия задоволителен източник се рових и във художествената литература и къде ли не.Един ден случайно попаднах на 'Кроватова България...' и...о,чудо!
  Прочетох на един дъх този труд на професор Ганчо Цонев и потърсих всичко останало с което се е занимал,после се запознах и с работата на проф. А.Чилингиров, Лесной и други. Така и аз станах привърженик на тезата за местния произход на българите(че кой няма да стане при тези факти).
  И така попаднах и на вашия блог, който много ме впечатли и ентусиазира. Ще се опитам да ви бъда полезен във вашето трудоемко начинание и борбата с невежеството на народа ни.Поздрави и все така напред българино!!!

  П.П.
  имам много въпроси, но ще се опитам да ги задавам при подходящите теми.Въпреки това ще ви задам въпрос свързан и със Иван Рилски, който е почитан на днешния ден;
  Мислите ли, че по времето на Борис/Михаил се е случил най-големия поврат в нашата история и точно тогава с приемането на "официалното християнство" сме загубили връзката с миналото си и сме заличили сами цялото богато наследство оставено ни от древните?Съответно редно ли е да четем историята ни от тогава насам, както дявола чете евангелието?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Чомарев, тъй като притежаваме оскъдни данни за миналото си, ние трудно можем да разберем напълно събитията от времето на Борис Михаил. Казва се, че той избил 52 рода, но дали е така...Във всеки случай Борис Михаил бледнее пред Луций Корнелий Сула, по чиите ръце лепне кръвта на стотици хиляди негови сънародници.

   Не Борис Михаил е основната причина за загубването на връзката с миналото, а действията на гърци, турци, а и други врагове издирвали и унищожавали старата ни книжнина.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Не само гърци и турци, а и руснаци!!!
   Не ги пропускайте уважаеми Спароток!

   Изтриване
  3. Няма как да пропуснем работилите в руския двор Август Людвиг Шльоцер, Александър Хилфердинг, Викентий Макушев. Не бива за забравяме и Самуил Бернщейн - радетелят за създаване на македонски език. Как да забравим и Дина Сергеевна Мухина - майката на Сергей Станишев, тя продължи делото на Бернщейн.

   Изтриване
 24. Ето едно блестящо доказателство на Вашата теза уважаеми Спароток:
  http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=humbiol_preprints
  и
  http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=34753
  Предстои изследване на генетичен материал и от тракийските могили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зная за това, но нека не бързаме да се радваме. Методиката на Давид Карамели е нова, поддръжниците на догмите ще използват това, за да оспорят резултатите, ако те не им отърват.

   Изтриване
  2. Аз съм обнадежден и оптимист за развенчаването на лъжите относно нас - БЪЛГАРИТЕ!!!
   Радвам се защото виждам края на лъжите и измамите!
   Все повече учени и сериозни изследователи ще разкриват съкровищата на българската история, безмилостни заринати под купища лъжи и фалшификации!
   Радвам се че и Вас ви има!
   Намерете статията за разкопките на италианската експедиция на връх Трескавец над Тетевен, уникални неща са разкрити там.
   Също италианската експедиция в Каварна е открила потресаващи неща!

   Изтриване
 25. Не само гърци и турци, а и руснаци!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да пропуснем работилите в руския двор Август Людвиг Шльоцер, Александър Хилфердинг, Викентий Макушев. Не бива за забравяме и Самуил Бернщейн - радетелят за създаване на македонски език. Как да забравим и Дина Сергеевна Мухина - майката на Сергей Станишев, тя продължи делото на Бернщейн.

   Изтриване
 26. Какво е значението на думите и смисълът на сричките, е интерес за мен, но не намирам информация. БОЛ-ЯР БОЛ-ГАР БОЛ-КА БИЛ-КА ....., ... ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ТАТАРИТЕ, БЪЛГАРИТЕ ОТВЪН ДУНАВЪТ, ЕЗИКЪТ ИМ, ГЕНЕТИКАТА ИМ, ВСИЧКО

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Боляр може да се свърже със стблг. болии-по-голям, т.е. имащ власт, силен.
   Българин може да се свърже с благ, чието най-ранно значение е бял, светъл.
   Билка може да се свърже със стблг. былие-билка и быти-бъда, съм, живея.

   Изтриване
 27. Франсоа Шаму: „Микенската цивилизация” – Гръцката цивилизация ... С., 1979, 27-44.

  http://greece.jordan-iliev/bg/text/1-3.htm

  През последните години ние станахме свидетели на едно събитие, което имаше голямо значение за изучаването на гръцката история: писмеността, наречена линеар Б, която до този момент си оставаше загадка, бе разчетена през 1953 г. от англичаните Вентрис и Чадуик, а успехите, постигнати оттогава насам, потвърдиха онова, което двамата английски учени бяха установили от самото начало: че транскрибираният на тази писменост език е гръцки. Това откритие има огромно значение може би не толкова поради съдържанието на текстовете, които вече разбираме, колкото поради новите перспективи, които то ни разкрива върху наченките на гръцката цивилизация. Наистина добре известно бе от легендарните предания, събрани в Омировите поеми, от историци и митографи, че индоевропейските народи, предшественици и близки родственици на гърците от героическите времена, са проникнали на полуострова през II хилядолетие пр.н.ера. Според Омир те се наричали ахейци и се предполага, че тяхното име фигурира в някои египетски и хетитски документи. Приписваше им се определяща роля в развитието на т. нар. микенска култура, разкрита при разкопки в континентална Гърция и на много други места в средиземноморския басейн. Но твърде често се изтъкваше сродството на тази цивилизация с онази критска цивилизация, която сър Артър Еванс разкри в началото на века от руините на Кносос в Крит, и се бе наложило убеждението, че между разцвета на микенската култура към XIV—XIII в. и наченките на архаична Гърция през VIII в. е имало рязко и продължително прекъсване. Смяташе се, че тъмният период, който някои наричат „гръцко средновековие", с недостатъчно познатите, но дълбоки сътресения, които прозират в него, разделя два свята — пределинския свят от II хилядолетие, изчезнал през XII в. в последователните вълни на дорийското нахлуване, и гръцкия свят в същинския смисъл на думата, който започва с Омир. Наистина от двадесетина години насам благодарение на многобройните вази, намерени предимно в некрополите на Атика, проучванията на археолозите позволиха да се нюансират тези гледища, като разкриха приемственост между микенското и геометричното изкуство от XII - VII в. пр. н. е. За да се обозначат етапите на този преход, бяха създадени термините "субмикенски" и "протогеометричен" и се установи постепенно една относителна хронология на керамиката. Но учените все още се колебаеха да направят категорични изводи в исторически план и микенците продължаваха да бъдат считани за прагърци....
  ...микенците са гърци или поне са говорили гръцки, което е съществено за нас, понеже принадлеността към гръцкия свят се проявява преди всичко в езика.

  ОтговорИзтриване
 28. Дворец от Микенската епоха беше открит край Спарта

  http://www.arenamedia/na_arenata.php?intervu_id=14915

  Археолозите в Гърция са открили останките на древен дворец, датиращ от Микенската епоха, обявиха от министерството на културата на страната във вторник.

  Дворецът, вероятно построен около между XVII и XVI век преди новата ера, има около 10 стаи и е бил открит в близост до Спарта в южната част на Гърция.

  На мястото археолозите са намерили ритуални предмети, глинени фигурки, чаша, украсена с глава на бик, мечове и фрагменти от стенописи.

  От 2009 г. насам при разкопки в района са открити надписи върху глинени плочи, които подробно описват религиозни церемонии, имена и места в писменост, наречена "линеарно писмо б" (Linear B), която се счита за най-старата форма на писменост, намирана на континентална Европа. Първоначално тя се появява на остров Крит около 1375 година преди новата ера и е отчасти дешифрирана в средата на ХХ век.

  Новото откритие ще даде възможност за повече изследвания на "политическата, административната, икономическата и обществената организация на региона" и ъе осигури "нова информация за вярванията и езиковите системи на хората, живели през този период", съобщават от министерството.

  Според министерството на културата повече от 150 археологически разкопки са били извършени в Гърция досега тази година.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истинските микенци са траки, дори старите гръцки автори са признали това. Страбон казва следното - in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops388 brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him;

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   Изтриване
 29. Така наречените гърци ги няма отдавна в Европа, но са успели докато ги е имало да разделят траките с африканските си простотии, да погърчат българите и да им посменят езика с африкански и неправилен гръцки-тракийски-български, с четене откъдето им кефне на думи и паметници и тн. Успели са да породят объркване, кой, кой е и за какво и кого и срещу кого се бие. Римляните правят същото, това се вижда и в предателските им политики, а всичко това е "екот" от Египетски мурафетии и робството, не зачитането на другия, хората, ближния, дори семейството и една от причините семействата постоянно да кроят заговори за престоловете на Рим и Византия. този екот се вижда и при картагенските войни 5век преди н.е в Рим, когато се свалят етруските. вижда се в пелопонеските войни 200 години по късно, екота се губи по времето на Александър и се появява отново, Рим, Египет, Гърция, Прусия дори, всичко това се вижда по рано и от Троянската война, отглас има и при битките на египтени с хети, вавилонци, арабите и те не стоят с кръстени ръце, всеки иска парче от медния пай и сладката кръв.

  ОтговорИзтриване