3.10.2015 г.

ЗАБЛУДАТА „БАЛХАРА“ НА ПЕТЪР ДОБРЕВ, ИЛИ „КРАКАТА НА ЛЪЖАТА СА КЪСИ“ - автор: Ж. Войников

След публикуването на статията ми за недостоверните сведения на Михаил Сирийски получих както обиди, така и упреци. Защо трябвало да нападам г-н Петър Добрев и неговата иранска теза? Учените били приели работите му, а само аз съм се магарял.

Честно казано останах удивен защото въпреки критиката си към сведенията на Михаил Сирийски, аз не съм споменал нито веднъж името на г-н Добрев.

Едиствените имена на учени споменати от мен са тези на Веселин Бешевлиев, Ганчо Ценов и Антонио Скиарета. Бегло споменато е и изследване на Скул, Шарда и Сонина.
Верно е, че отправям критика към поддръжниците на иранската теза, но това е мое право. Всеки жител на свободно и демократично общество трябва да има възможност да изрази личното си мнение.

В предишната си работа, а и в свои по-стари статии аз съм посочил защо не ми допада иранската теза:

Hе са представени важни исторически извори

- Hе са посочени важни паралели между древните топоними от Азия и Европа;

- Пренебрегнати са двете мащабни антропологични изследвания показващи, че нямаме нищо общо с народите на Азия;

- Не ми допада и това, че се внушава, че повечето от българите са от памиро-ферганската раса, но не се цитира нито кой и кога е направил изследването, нито пък е дадено описание на белезите на тази раса – тъмна кожа, голям, изпъкнал нос, черна коса.

- Не е отбелязано и това, че понятито памиро-ферганска раса е въведено от съветски учени.

Както виждате критиката ми е обоснована. Не отричам сляпо, не отричам без да съм се аргументирал. Има и друго, държа да подчертая, че не съм единствения, който изразява критика към работите на г-н Добрев. Друг критик е г-н Живко Войников. Той е прекрасно запознат с историята и археологията на Средна Азия.  Ясно е, че е човек, който се е задълбочил в изследванията си. Вижданията ни не съвпадат по доста точки, но това не ми пречи да призная ерудицията му.

Представям част статия на г-н Войников, в която той аргументирано и подробно е обяснил защо определени твърдения на г-н Петър Добрев не отговарят на истината.
В края на статията съм представил линк, който води до пълната версия на работата на г-н Войников. Приятно четене!


ЗАБЛУДАТА „БАЛХАРА“ НА ПЕТЪР ДОБРЕВ, ИЛИ „КРАКАТА НА ЛЪЖАТА СА КЪСИ“ - автор: Ж. Войников

В последните 20-25 години, в редица свои публикации, ориентирани към широката публика в популярен стил, специалистът по стопанска история, проф. Петър Добрев се опитва да докаже, че древните българи принадлежат към земеделската иранска общност, обитавала античната област Бактрия. Идеите му получават голяма популярност сред широката общественост и любителите на историята, но не и сред академичните учени.

След първоначалната еуфория от началото на 90-те год. на ХХ в., по-трезвата преценка на фактите посочени от П. Добрев, сравнени с добре изучената история на тази част от Средна Азия показва, че те не могат да бъдат приети за изобщо коректно представени и са изцяло плод на незнание, неверни интерпретации и заблуда. П. Добрев твърди, че древните българи за 100% иранци и 100% уседнали земеделци, живеещи от най-древни времена в района на град Балх и историческата област Бактрия.

За тях имало множество споменавания в „Махабхарата” като народа „бахлики”. По-късно, след като идват кушаните (роучжите / юечжи) – диви скотовъдци и номади, древните българи-бахлики са прогонени от Бактрия и се заселват в Кавказ, където предводителят им Вунд (Вънд) е записан от арменския историк Мовсес Хоренаци. Това е в общи линии т.нар. „Бактрийска хипотеза” която в България, започва да се цитира отчасти и от историци-професионалисти, приели я напълно безкритично. Какви са доказателствата на Добрев?

Основно изхожда от чисто звуковото съвпадение гр. Балх / българи, респ. „бахлики”, както нарича древните българи в своите книги. След това цитира арменската география „Ашхарацуйц” от VІІ в., и споменатия в нея народ „булх”, чиято локализация е в района на Хиндукуш. Също цитира арабския автор Димашки, който споменавал областта „Балхара” във въпросния район, „на запад от Таджех” което П. Добрев разбира като Таджикистан....

Тези сведения свързва със съобщението на Михаил Сирийски, за преселението на българите от планината Имеон, която Добрев свързва само с Памиро-Хиндокушкия масив в Средна Азия, въпреки че Имеон обхваща основно Тяншан. Не на последно място Добрев цитира и китайските хроники (в случая Бей-ши, Тан-шу), говорещи за държава Боло (Bolo) (средн. кит. „pā-lhāk”) в Средна Азия и най-вече основният му довод е за открит лексикален фонд, показващ близост с езика на съвр. „памирски таджики”.

Оттук той започна да пише за „памирски” произход на българите и за прародината „Балхара край Памир”. На практика изцяло приравнява историческа Бактрия с въведения от него термин „Балхара“. Неговата “Балхара” е твърде разтеглива и неуловима, от съвр. Бухара до Кашмиро-хималайския Болористан и вечното някъде около Памир. (1)

Уж кушаните прогонват „българите” от Бактрия, а като доказателствен материал за антропологичния вид на древните българи използва точно известните скулптурни кушански портрети от двореца в Халчаян (без разбира се това да се посочва).

В привеждането на своите доказателства, П. Добрев игнорира изцяло археологията и липсата на каквито и да е археологически сравнения е типична за неговото творчество. Лингвистичните му сравнения, въпреки някои интересни попадения, са лишени изцяло от сравнителен етимологичен анализ и са некоректно поднесени!  ...

Проф. Сурен Еремян (Suren Eremian, Reconstructed version of Shirakatsi's map of Central Asia) е направил карта-реконструкция, на картата направена и публикувана от К. Патканян, по описанията в «Ашахарацуйц», която е вариант на картата на Птолемей. Посочил е бушките като съседи на ефталитите – алхан / алхон и валхон, които живеят по поречието на Думос или Сърдаря. Следва още едно споменаване на народ с името Булх (Boułkh) като съсед на хорезмийците, които се намирали на северозапад от него, и масагетите разположени на север от него.

Това показва, че народа Булх се е намирал в Средноазиатското междуречие, някъде по средните течение на Амударя или Сърдаря, т.е. на югоизток от Хорезъм и в съседство с тохарите, т.е. населението на Тохаристан или Бактрия. В картата си, Патканов (и Еремян) са поставили народа Булх почти в самия ъгъл на планините Имеон и Емод, вероятно подвеждайки се по Птолемей. Аналогично в картите на Птолемей, там се поставя народа „Билти” (Biltae, Bilthe), т.е. дардите и буришите в областта Балтистан, където през VІІ в. те образуват държавата Болор.

В случая Булхите са посочени в Согдиана и са източни съседи на Хорезъм, а Болор е доста по- отдалечен, т.е. няма как народа Булх от «Ашхарацуйц» да отговаря на Билтите на Птолемей и това е резултат от грешката на Патканян, при съставянето на кратата!

Разбира се пълен анализ на „творчеството” на Петър Добрев няма да правим, в България то е достатъчно известно на всеки интересуващ се от „прабългарският въпрос“. Има ли основание да виждаме в Балх непременно българският етноним? Смятам че такава връзка изобщо не съществува.

Източноиранското Балх отразява западноиранското Бахди / Бахтри, което в древногръцка транскрипция звучи като Бактра – главен град на областта Бактрия. Самото древно название на Балх е Бахди (Baxdi), но етимологията му не е много ясна. Бахди (Bāxδī) е авест. форма на ст.перс. baxtri, което може да е свързано с посоката запад или север, в пехлеви ābaxtār – посоката север, в перс. bākhtar – запад, abhar – заден, в пущунски badar, badr, съвр. персийски bād - север. (25)

 Ето един пример за «бахликите» който е некоректно поднесен от П.Добрев, във връзка с Калингската война на индийския цар Ашока, от династията на Маурите, в ІІІ в.пр.н.е. Според П.Добрев, Ашока воюва с народа болхики или болинги, които са „естествено” българи от Балхара. Битката била толкова кръвопролитна, че Ашока победил с цената на много жертви. Това го отвратило и до края на живота си бил мирен владетел, почитател на културата и будизма. (44)

Наистина има такова събитие, но се отнася за съвсем друг народ. Ашока воюва с държавата Калинга и народа калинги. Калинга се намира на юг край Бенгалския залив. (45) Съпоставата болинги- калинги, е напълно невярна. 

Едно друго “доказателство” което П.Добрев привежда в защита на своята „балхара“ е отразената от Ал Бируни и Масуди титла на северноиндийски владетел “балхара”. (47) Тази титла наистина е зафиксирана при раджпутската династия Раштракути в VІІІ в. Известно е, че означава изкривена арабска транскрипция на санскритското “валлабхараджа” – господин, господар-раджа. Ибн Хордабехт в “Книга за пътищата и страните” потвърждава въпросното становище. Като изброява титлите на владетелите на света, пояснява че владетелят на Индия се титлува „балхара“ което означава, владетел на владетелите. ***

Без да отегчавам читателя с по-нататъшен анализ на творчеството на този автор, само ще добавя, че при него се забелязва един основен наивен, емоционален комплекс – да си намерим „по-културни и цивилизовани предци” от набедените за такива хуни на Атила, или древните тюрки.

Така днес, в България сред трезвомислещите, се наблюдава закономерен и пълен отлив от идеите на П. Добрев. Неговата “бактрийска” теория не издържа на по-сериозна критика. Тя се оказа една красива лъжа, оказал се обаче, неизчерпаем извор вдъхновяващ фантазиите на много наши доморасли „чалга“ фолк-хистъри творци!Препоръчвам на читателите да се запознаят с пълната версия на работата на г-н Живко Войкинов. Тя може да се намери на линка по-горе.

52 коментара:

 1. П.Добрев има безспорни заслуги за разбиването на господстващата Монголо-татарска теория за Произхода на Българите!!!Ако беше продължил неотклонно да следва пътя на Истината,днес щеше да бъде Светец на българската историческа наука!!!Но УВИ!!!Днес сме принудени да определим г-н Добрев като ПОРЕДНИЯ МАНИПУЛАТОР на българската Историография!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност най-големите заслуги за разбиването на така наречената монголо-татарска теория има проф. Ганчо Ценов. Не по-малки заслуги имат също и Георги Сотиров, а и писалите по-рано Архимандрит Кирил Рилски, Д.П. Даскалов, Н.Йонков-Владикин.

   Изтриване
  2. Петър Добрев - Стопанската култура на прабългарите (1986)

   Преди близо 30 години с тази книга "В сърцето на тирана той твори такава люта рана, която никога няма да заздравее!"
   В днешно време, съвременниците трудно могат да разберът огромния интерес който предизвика книгата на неизвестния за широката публика специалист по „Стопанска история”. Официалната историческа наука беше като зашеметена от изложените в нея факти и аргументи. За съжаление, той се възгордя от популярността си и по-нататък се впусна в грешна посока, а може би целенасочено го вкараха в нея.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 2. http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Maps/Achaemenid_and_Iranic_Peoples_in_the_Ancient_World.PNG

  т.нар Иранска теория за Българите (СКИТИТЕ) от катедра в Лондоския университет, по иранистика Скитката Империя е на Балканите още 800 г преди христа... :)

  "The Scythian empire stretching from the upper Balkans and russian steppet, west to Iran through Syria and Judaea to the borders of Egypt."
  Централизация на управление на Скитите и Скитската държава, днешна Кримея , 8th - 7th C. BCE.
  6th- 5th C.BCE Побеждават Кимерийците и ги асимилират.
  4th-2nd C.BCE Скития става Сарматска-Скития.

  Още по времето на Херодот имало бракове между Тракийска царица и Скитски Цар :) Българските Сармато-Скити (саки) са отсам ДУНАВА още 8век пр.н.е ...

  :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Hяма доказателства за идване на скитите от Азия в Европа. Херодот просто е отбелязал една миграция, една от многото.

   Предполагам, че не са Ви известни доста неща:

   1.Cкитите са наречени тракийски народ от Стефан Византийски.

   2. Oтъждествяване на северни траки и скити намираме и в работите на Дион Касий.

   3. Отъждествяване на саки с траки намираме в работи на старогръцки автори.

   4.Прокопий Цезариски свидетелства, че сарматите са част от гетското семейство.

   Препоръчвам Ви и работата на А.Мелюкова - Скифия и фракийский мир. Там е отделена специална глава за така наречената предскитска култура и е признат нейния тракийски характер.

   Фракийские элементы в предскифских культурах степи и лесостепи северного причерноморья

   http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/3

   Изтриване
  2. Териториите на днешна Украйна се дават, Скитски , както и около тях. най вече към долен Истър и на изток към Азия, с разширение около Черно Море. Връзки се дават и с 2 трако-скитски града Таос, единия е в Троя, а другия е по късното Боспорско царство/Фанагория.

   Пезрон в неговите изследвания 17век обяснява, за връзките между Скити-Фриги-Кимери-Траки.. Като извежда, че Тевтонския е дошъл от Фригийски, и стара Германия, не е Галска, нито на по късни народи, а е формирана от генезиса на Трако-Фригийците и Трако-Кимерците (последните наричани на места чистите Келти). Давайки много примери от старите автори, че където ходят Фригите ходят и Траките, където ходят Кимерийците ходят и Траките, и че единствената връзка с 2 корена, която може да обясни с Тевтонския език и това, че е идентичен с Иранския, е не че Тевтонци/Германци са Иранци и обратното, а с връзката Скити и Фриги. Бидейки Скития свързана с Балканите чак до Тибет, и доказвайки, че Кимерийците са клон на Скитите, плюс факта, че готи-гети-траки също са скитски клон. За да ходят така наречените Траки и да колонизират територии в древно време заедно със Фриги и Кимери, то единствената причина за това би била, че всъщност, че те са от Един народ. Като Пезрон прави голяма разлика между късно дошлите гърци и траките, давайки куп доказателства за кражбите на старите гърци от Фригите и Траките. Дори Партия и партите ги дава като по късен скитски клон на Кимерийците, след като Асирийците завземат част от територииите им.
   т.е от всичките му изследвания както и на други хора идва, че пред колониалните древни земи, са били колонизирани с централно звено над и под и около Черно море народ, останалите краища на света. Дава и връзки за това с долна Мизия Троя, и горна мизия т.е Скития, като под горна Мизия/Скития, се има в предвид долен Дунав т.е региона между Долен Дунав и нашия град ВАРНА( по късно знаем там се формира Одриското царство, в него регион са и така наречените Склавони, т.е свободните хора), като да не забравим изключва Арменците, за който казва, че не са скити-гимери-траки-фриги,
   Нека да споменем, че Пезрон прави тези изследвания по време на Османското робство, когато България я няма по картите, той няма връзка с българите/Траките за да направи по точни изследвания и от езика им.
   Пезрон дава и друга връзка с кралските Скити наречени от гръцките автори Даи и връзки с божеството Диос, Даис.
   Споменава, че Дорийците наричат планетата Юпитер - Таи/Даи.
   Също така, че това име, означавало още Ден, Светлина, Бог и тн.

   Поздрави Презвитер Янкулски.

   следва... 2ра част от поста.

   Изтриване
 3. Какъв Иран, какви тюрки, какъв Памир! Ние сме наследници на хората създали най-древната цивилизация на планетата, наследници на Дионис - просветителя на далечния Изток, на Реформатора Орфей и на цялата древно-тракийска култура.
  Нашите земи помнят златните епохи на Терес, Ситалк и Севт, тътените от сраженията с римските легиони, перипетиите, които всички наши владетели са минали за да наложат държавността над едини и същ народ от древността до наши дни. Същия този народ, за който средновековните автори описаха, че светът е определен за тях и че са страшни и непобедими в бой. Никой не ни обяснава, защо на наша територия са написани няколко азбуки. Наследници сме на народа, на който светът се е удивлявал, на полковете, които разпънаха Балканския п-в на длъж и шир и на героите, които скачаха в турските окопи и хващаха щиковете им с голи ръце. Земята по която ходим е подгизнала от кръвта на дедите ни и ние сме отговорни за нея и всеки трябва да бъде достоен, защото е тежко бремето да имаш такива предшественици.
  Благодаря ти Павеле, за впечатляващата работа и на всички, които допринасят за разпространението на истината.
  Има ли още някой да мисли, че сме пришълци от някъде си?
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, никой разумен човек не би ни нарекъл азиатски пришълци. Нито антропологичния ни тип, нито езика, нито културата ни произлизат от Азия. С повтаряне на заблуди обаче може да се замъгли съзнанието на мнозина.

   Изтриване
  2. Никой разумен човек не би ни нарекъл азиатски пришълци освен българското посолство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   http://www.mfa.bg/embassies/greecegk/en/618/index.html

   In the second half of 7th century A.D. the proto-Bulgarians – people of Turkic origin, settled on the territory of today’s North-East Bulgaria. In an alliance with the Slavs they founded the Bulgarian state, which was recognized by Byzantium in 681. Khan Asparuh, the leader of the proto-Bulgarians, headed the state, and Pliska was declared to the capital of the state.

   Изтриване
  3. От това проличава колко българи са тези, които са одобрили текста...нищо повече...

   Изтриване
 4. Зашто тогава не се казвате Траки,Трибали,Беласки...А Булгари? точно се знае кои се БУЛГАРИ ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки е езконим на нас, точно както немци е екзоним, наивно е дедите ни да се разпозвават под името траки.

   Дион Касий обяснява, че по неговото време доста от старите тракийски племенни имена са вече изоставени, като са се запазили само тези на големите племенни групи.

   Не е трудно за разбиране, нали?

   Изтриване
  2. Ние ли да се казваме? А ти как се казваш? Кой е народът ти? И дали народът ти се е казвал и в далечното минало по същия начин?
   Защото в Европа няма държава с по-древно име от нашата, какво остава за народ, който да е запазил народностното си име като нас.

   Изтриване
 5. ирена янчева4 октомври 2015 г., 5:50

  Здравей Павле,изразил си правилен подход- професионално верен и добре аргументиран ! Старията за Михаил Сирийски беше великолепна и с много добри доказателсва. Напълно подкрепям твоите становища ! Аз считам, че Памиро - Ферганска раса не съществува и че тя е напълно измислена за други ненаучни цели. Българският народ и неговите далечни прадеди не са пристигнали от Памиро - Хиндокушкия регион. Област, формация или понятие като Бактриа - Балхара не съществува. Нашите предци не са били на 100 % оседнали земеделци, а основатели на укрепени градове - значими културни средища и иерархизирано общество. Българските корени са тук на Балканите. Приятелски поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, всеки има право на лично виждане, но тези, които твърдят, че повечето от българите принадежат на памиро-ферганската раса са длъжни да пояснят, кой е въвел това понятие, а трябва да опишат и основните белези на тази раса. Това не е направено изобщо...

   Изтриване
 6. 2ра част...

  Всички земи и народи, които той свързва с всичко това, са все в Черно морието, Балканите, Тракия, Гърция, Фригия, Кимерия, Скития... Всички знаем, че българите в старо време са знаели с точност движението на Юпитер, чрез който са могли да направят старобългарския Календар толкова точен. Казано е, че в Българските земи най добре се наблюдава и сега движението на Юпитер.

  Свързва гръцкото ТИТАН, с народа, който е бил отговорен за политиката във Фригия, и че тези големци са народа Даи, т.е царския Род ДУЛО, както ние вече знаем. коренът Тит свързва с татко, обяснява, че Т не е гръцка буква бидейки последна в гръцката азбука (Тав,Тау), същото важи и за Тheta, Тета, обяснявайки че двойното ТТ, ТъТ е взето от скиткото Тат, т.е татко и титан появило се при тях, като народът баща, отделно Ти-Къща Тан-огън. Още един пример ще дам, в Германски добър дет е гутен таг, т.е TAG e ден и идва от ТАТ, т.е от Юпитер. Връзки за Мам и Тат, че са и еднородни имаме много и в днешните езици, като Татен, Титен, Тати, който ясно и просто са дошли по късно и при римляните и гърците.

  Да не забравяме и че, тракийската богиня Тети-да е майката на тракийския Стримон. Да не забравя, че ТИТАН, т.е къща огън, се обозначава с IYI. Като Ти-означава и Земя. Пезрон дава примери, когато този знак се намира по специални постройки, за поклонение, показно, както и с такива при който не се вижда с око, но е под постройките, да обозначи земния дом.

  Колониите по света, който ние знаем като гръцки, автора извежда, като трако-фригийскии и трако-кимерийски, а не гръцки.

  Можем да пишем още мног по повод изследванията на другите историци, било гръцки, римски, български, руски, английски, германски и тн... Това което трябва да ти стане, ясно, е че родинатата на Българите, не е Иран, нито Индия и тн. Това е Черно морието от всички страни. Доказателства за това БОЛ.

  Поздрави Презвитер Янкулски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За коя Тетида става дума, за титанидата Тетида, или за нереидата Тетида?

   Τηθύς или Θετις ?

   Изтриване
  2. Вероятно авторите говорят за Титанката Тетида, а не за нейната внучка, майката на Ахил Пелейски.

   Изтриване
 7. Можем и да допълним с първите страници на книгата на Пезрон, в който обяснително показва, че древните Кимри/Гимири, са познати и по късно като САКИ, са станали много известни в региона Маргиана и Бактрия, но по късно и че те са тези които са владели и ЦЯЛА ТРАКИЯ, целия КРИТски Басейн и цяла Гърция. Добява и другото тяхно име, отвън Черно море в дълбоките земи на Дунава, познати са там и като Cibiri, Cimbri, Cimbrians, Мъже на войната. Наричани в Рим Terrae Dominati funt. - The TIME Masters of Earth...

  Само, ще добавя че Юпитер е този контролира времето.. Времето е бащата на всички, вечния.

  Дори и от изследванията на Пезрон и Годфри, независимо, че и те като всички искат да изкарат техните келти, ирландци, бритонци, англо-саксонци по най най и тн. Ние намираме много връзки с трако-българите , трако-фригите, трако-кимерите, трако-пеласгите, скитите, саките.. и че всичко се централизира в Черно море, а не обратното...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес е ясно, че на Балканите е блеснала искрата на познанието, но за доста учени е все още трудно да изоставят остарелите си виждания.

   Изтриване
 8. Дори в момента погледнах предната тема и последния пост на една мома, за палеолексикона на стари езици/думи.

  http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18776

  Веднага от Фригийски намираме имената Тадас, Татис, Татас, и теутоес-като народ. Дори можем да видим и българското местоимение Ти. Виждаме и Тети-кменос като стигма/знак, като кменос- много бие на каменос, каменен, веднага хващаме, че това е знак издълбан на камък за пример. От тук веднага хващам и Тети-кменос има връзка с глагола Чети, Чета и тн...

  На тракийски пък Тита, означава Светлина. И тн.

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
 9. ирена янчева5 октомври 2015 г., 20:23

  Павле, ако имаш време можеш да погледнеш следното полезно издание: " Човешките Раси и Типове ( Човекът по Земята ) ", 1993 г., превод от унгарск на български, автори са Илдико Ханко и Марта Лацза.Аз го прегледах и видях, че няма сведения за Памиро - Ферганска раса - такава не съществува в главата за Расови типове в Азия. Приятелски поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, благодаря ти за ценната информация! Ще се постарая да си набавя това четиво.

   Изтриване
 10. Княз Войвода5 октомври 2015 г., 21:11

  Целта на ираноманите е да ни изкарат братя с циганите, тъй като те идват от Индия, и ние също някъде оттам...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Циганите са дравиди, които нямат нищо общо с древните перси, парти, скити (саки) и тохари - длевните индоевропейци в Азия ! Точно от тези народи произлизат сарматите които са предци на аспаруховите българи.

   Изтриване
  2. Мисля, че е по-правилно да се каже, че скити, сармати, тохари и т.н. са дошли в Азия от Източна Европа.

   Изтриване
  3. Княз Войвода, не съм сигурен, че хората поддържащи тезата за иранския произход на българите целят да ни изкарат роднини на ромите. Последните прочее се различават значително от индийците що се касае до гените.

   Изтриване
  4. Княз Войвода6 октомври 2015 г., 15:51

   Да, те затова вдигат толкова шум че българския е единствения славянски език който има звука "ъ", тъй като в циганския също има този звук. Новата теория за иранския (циганския) произход е една коварна теория, вместо да ни изкарват татари, те ни изкарват "индоиранци", на пръв поглед, нищо, но това подкрепя македонистите и великосърбистите, заедно с новия измислен народ, помаците, които ще се зарадват като разберат че "идваме от Индия или някъде оттам", те само това чакат за тяхната пропаганда, нали разбираш? Нещата са сериозни, никой не подозираше по рано че в Македония някога ще живее друг "народ", обявяването на "македонския език" не беше прието от българите като сериозна заплаха... днес е обявен "помашкия език", целта е същата, да се създаде друг народ в Родопите за да може да се използва за антибългарска пропаганда. Освен това, причината за Втората Балканска Война е точно "Чуждия произход на българите", и по точно "тюркския". Ето затова е опасна иранската теория за произхода на българите.

   Изтриване
  5. Звук Ъ има даже и в словенския макар да няма буква за него. Звукът Ъ е познат също на англичани, уелсци, холандци и др.

   Верно е, че преди стотина години никой не е и предполагал, че враговете на България ще успеят да откъснат от територията ни Македония. Доста чужденци са спомогнали за това, но най-пагубно е делото на съветския учен Самуил Бронщайн и нашата лингвискта Дина (Мухина) Станишева - майката на Сергей Станишев. Тези хора упорито работеха за създаването на македонския език.

   Изтриване
  6. Княз Войвода7 октомври 2015 г., 20:24

   Не забравяй и най големите български предатели: Димитър Благоев, Стефан Стамболийски и Георги Димитров.

   Изтриване
 11. Размисли, Мнение и Обяснения, по повод подръжниците на Иранския произход на Българите.

  Не е това целта на ираноманите, ираноманите и те четат старите писатели, били те тези от древноста или по късните. Дори знаменити английски историци и изследователи от предните векове, са писали в книгите си, че всичко започвна от БАЛХ и древна Бактрия. И че този народ е народа дал всичко на света и го свързват със Гомерите, Саките, Скитите. И после този народ е дошъл насам след потопа и е завладял цяла мала Азия, Гърция, Тракия, Балканите и Европа. Но старите автори до един не са имали доказателствата, който откриваме чрез археологията, палеонтологията, ономастиката и тн в наше време и това, че цивилизацията започва от Балканите и часта Мала Азия-Фригия и Европа и се разпръсква по света. До скоро дори и в наше време хората мислеха, че всичко тръгва от Месопотамия, Тигър и Ефрат и тн..

  Старите автори всички до един казват, че бактрите са бели хора, те не са индуси, и не са дори перси, дори и да са били в Персия, то е било преди персите да се появат там. Този народ е бил народ на строители и изобретатели, на велики писатели и поети "тъй рече Заратустра". Старите автори 16,17,18,19 век до един казват на всички, Нито Индия, Нито Иран са изобретатели на нещо си, те са ПОЛЗВАТЕЛИ. В него район е било пълно с номадски племена, в долните крайща с араби, в другия индуси, покрай тях азиатци, нагоре други степни номади, монголци, татари и тн... Единствения народ, който може да се свърже с Бактриа и Балх, това са само българите. Много доказателства има, че Балк е техен, Българите се свързват - саки, скити, сармати, кимери. Скитите и Кимерите се свръзват с траките. Но българите бидейки Траки, се завръщат като Етнос, един народ, а не набор от племена, което е едно от разкочничетата за разликата в Тракологията и Иранологията за произхода на българите.

  НО КЪДЕ СЕ РАЖДАТ ТЕ за първи път, там или тук? или в Мала Азия -Троя, Фригия, или пък в Горна Скития,Крим Урал и Руските степи? БАЛК-АНИТЕ или БАЛК-ария? . Ето за това, има не 2 теории, а над 20десет откъде са Българите, защото те явно се свързват със Саки, Скити и Сармати, защото те се свръзват с траки, фриги и кимери, защото те се свързват със по късните Перси и Индийците, като последните две, не принадлежащи към тяхната кръв.
  Това което се пропуска е че те са и траки и кимерийци и фриги по кръв, като старите автори си го казват. Бащата на Фригия е Гомер, наш цар е доказан МИДАС, че не само не е наш ами и не е гръкопутин, от това идва, че БРИГИЯ, това е ГИМЕРИЯ. Кимерйиците са Скити, който по късно са познати В Бактрия и Маргиана като САКИ, доказа се че и по късните Кушани са също с българска кръв. Където ходят фригите ходят и траките, където ходят кимерите ходят и траките. т.е където Траки там и СКИТИ... Да не забравяме и че чрез Александър, трако-македонското ядро, ще изключим гърците от него по причина, ясни на хората запознати с Алекасндър, е достигнало до региона Иран, Бактрия, Индия. Най вероятно александър е спрял с разширяването на Империята нагоре, поради факта, че там е намерил Скити-Траки-Фриги-Кимери или с други думи трако-македонците, който ние знаем като ЕТНОС българи.
  Всички тракийски племена, който се намират в Мала Азия, централна и на други места, дори и гръцко наречени такива, там все се намират по горните народи, които споменахме.
  Да не забравяме, че преди това индийския поход на Дионис.

  следва 2ра част

  Поздрави

  Презвитер Янкулски

  ОтговорИзтриване
 12. част 2
  http://i2.wp.com/archaeologyinbulgaria.com/wp-content/uploads/2015/05/louvre-museum-ancient-thrace-exhibition-4.png?resize=548%2C728

  ТРАКИЯ СКИТИЯ един до друг на тази древна карта от 1во хилядолетие преди христа на балканите(да бъдем по точни 7-5век одриското царство), едно на ръка, между тях нагоре са т.нар. Даките-Гети, който се смятат за Трако-Скити, а над тях на много други карти от старо време се дават Сарматите, до тях е Скития, както и Скития това е Сарматия го има на много места в много от старите карти. Но картите идват в различни варианти, едните дават там Сарматия, а Скития идва след нея в Азия, други дават обратното. В едно излседване бях чел, че там било 1во скития, после станало Сарматия, скитите отишли на изток в Азия, после Сарматия станала Скития, Сарматите отишли на изток при Скитите, Скитите отишли по на изток, Балк, Самаркандските територии.. и от това изследване и картите се видя, че се появиха 2 Сарматии и 2 Скитии, всичките един през друг.... а накрая след тях пък имаше 2 Кушански империи едната над Индия/Тибет, другата под Иран,до Индия. Не помня какво излседваха точно хората, защото аз останах много объркан да видя, че накрая в едно време идват 3 народа с по 2 царства всички един през друг, и 3т е по принцип се водят български...

  Другия проблем, който иранистите не харесват, е че тракоманите искат да се изкарат ГЪРЦИ, никой БЪЛГАРИН с всичкия си няма да се изкара грък. Това е проблем, който ни е натресен от същинските гърци в древно време, ние вече знаем че гърците са българи, който говорят на гръцки от ДНК анализите. За да обясня по подробно, всички около Черно Море се дава все, че е гръцка колония, дори и в малоазиатските територии дори и тези в Азия, но иранистите забравят, че и Бактрия, се води такава. Да не забравяме, че първоначално и Скитите говорят и пишат с гръцки букви, освен с руните (който някой наричан Огам, други Куниг, терти нещо си друго), както и българите, преди да си преправят писмеността, която явно е била по богата, но се е появила РАЗЛИКАТА, на ЕДИННИЯ РАЗЕДИНЕН НАРОД от гърците едно на ръка и римляните от друга и тн. НАШАТА ПИСМЕНОСТ е базирана на 2 български езика, единия на балканите променен от гърците, а малко по късно и от римляните, а другия на завръщащите се българи, който също са с променен език, бидейки в контакт, с Перси и Индийци и други народи.

  Не Може да се завърнеш при народа си , когато езика ти е половинчато „Тракийски/Български” СРАВНЕН с половинчатия на хората, които си оставил и да не промениш веднага законите да ги приложиш да са общи и религията и писмеността и тн... Нямало е друг избор, а идеята за това идва от идващите българи, а не от тези който са си стояли на балканите и са гърчеели, кой БЪЛГАРИН ИСКА ДА ГЪРЧЕЕ пак ще питам? :)
  Тук не идват пришълци, идват освободители и те са го показали много пъти.

  Поздрави

  Презвитер Янкулски

  ОтговорИзтриване
 13. част 3:

  Да го кажем по сбито:
  Проблем идва от това, че Българите на Балканите и Българите в Балк, са се променили едни от други, след потопа, така че тези който идват, идват с по различен строй, с по плътна маса, с по голяма цялостност на това кой са, като един етнос, с по развита държавност, военни титрли и стратегии, докато при Балканските българи все още е имало разделяне имало е и робство.. Това е една от причините определена група хора, на който им е ясно, че българите тук и там са от едно племе/кръв, но докато едните все още се разделят на племена т.е на балканите, другите са плътна група като народ с държавност , който носят тук и това не е малка разлика. За това "Бактристите" да го кажем предпочитат Иранската теория. Сега, другото едно на ръка е, че Бълкарските Канаси са учили разни неща във Византия. Дори главното ядро на Византия е всъщност трако-българско, или да го кажем и трако-фригийско, трако-кимерийско, сега като сложим и гърчеещите българи, т.е тези който се смята за гърци, а не траки/българи и, че част от римляните-също наполовина са трако-българи. Ние пак имаме Българска дъжава, но с централизирано Римско управление, и гръцко мръсна политика, но пък и бая нашенци си е имало по престоловете.

  А най сбито можем да го кажем така:
  Политика – Власт. Господари и роби.

  Поздрави

  Презвитер Янкулски

  ПС. Това, също показва, и защо се е пръкнал и такъв човек като Михаил Сирийски, а също защо не го и кажем, траките-българите-кимерите , фригите, скитите и тн. всички са били против Асирийската империя... Враговете на асирийската империя, Сирийците ,са все около нея, а това са все нашенски хора:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Map_of_Assyria.png

  Поздрави

  Презвитер Янкулски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Присъствието на част от предците ни в Азия и по-специално Бактрия не може да се отрече, но е редно човек да се придържа към фактите и хронологията на различни събития. Ако това бъде направено, веднага ще стане ясно, че дедите ни нямат азиатски корени, а са просто част от хората обогатли езиково, а дори и генетично местното население на Средна Азия идвайки от Източна Европа още в най-дълбока древност.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Днес вече има открити конкретни исторически извори,чиито автори в прав текст и съвсем недвусмислено заявявяват,че славяните са Българи:

  "Славяни сиреч Българи"- пише Йоан Зонара,който е византийски книжовник а не Български шовинист! В същия дух е писал и византийският духовник Теофилакт Охридски:

  "5. Понеже славянският или Българският народ не разбирал писанията,изложени на гръцки език,светците (Кирил и Методий- бел.моя) смятали това за най-голяма загуба и намирали основание за своята безутешна скръб в това,че светилникът на писанията не се пали в тъмната страна на Българите (2 Петр. 1,19). Те (светите братя- б.м.) тъгували,страдали и се отказвали от живота.
  6. И така какво (да) правят? Обърнали се към утешителя,чийто пръв дар са езиците и помощта на словото (Деян. 2, 2),и измолили от него тази благодат- да изнамерят азбуката,която съответствува на грубостта на Българския език,и да могат да преведат Божествените писания на езика на народа..."**

  Не по-различно е написаното от Димитър Хоматиан:

  "Славяните сиреч Българите не говореха гръцкия език"!,за да покаже на наивните и лековерни казионни "историци",че древните очевидци не са правели никаква народностна,расова или езикова разлика между "славяните" (т.е. Склавите) и "прабългарите" (т.е. Българите)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разликата между старите славяни и старите българи и точно такава каквато е разликата между тракийските племена гети и мизи. Въпреки различните имена, тези хора са от един и същ произход, смесват се лесно и лесно сключват договори.

   Проблемът се състои в това, че между 7 и 17 век венетите също биват наречени славяни поради близостта на езиците. Венетите са предци на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др.

   За учените би трябвало да е пределно ясно, че след 7 век няма следи от два различни народа, но за жалост учените ни са следвали поставените от чужденци тенденции да се разбива народа ни на части.

   Изтриване
  2. Не че нещо, ама "тъмната страна на българите", "грубостта на Българския език",не е писано тенденциозно, ами свръх тенденциозно.
   В "тъмната" страна на българите, не става по "светло" щото се е написала азбуката.
   До азбуката всички са били неграмотни ли?! Щото им е груб езика ли?!?!
   И сега бих казал спокооойно, човек може да се изрази с латински букви на български. Изобщо не виждам пречка човек незнаещ гръцки или английски да борави и да се изразява на езика си с гръцки или латински букви, просто знаейки звуковата им стойност.
   Създаването на азбуката няма нищо общо, ама НИЩИЧКО с незнанието на гръцки език.
   Извинявам се че избягах от темата, но българите незнаели гръцки и ИМ измислили азбука все ми звучи, като монгол, руснак и некъв местен се събрали пред централата на ЦРУ срутили половината сграда и си вдигнали там палатките всред руините. ЦРУ мълчи по случая, защото методите на групичката са прекалено първични и прости, а агенцията отдавна действа с модерни прийоми за справяне с конфликти тоест може да се бори само с модерен враг. На кой му се вЕрва да вЕрва!
   Милен

   Изтриване
 15. Здравейте,г-н Серафимов.Извинявам се предварително ако имате такава статия,но какво мислите за Варненски халколитен некропол (4400 - 4100 г. пр. Хр.)?

  ОтговорИзтриване
 16. Тодор Карапетков12 октомври 2015 г., 15:34

  Смятам, че Петър Добрев е отчасти прав и отчасти не.
  Българите не са иранци, а отделен народ, отделил се от най-древния народ на Земята – траките (праотци на всички индоевропейци), тръгнал на изток, установил се трайно в земите на днешен Северен Афганистан и основал държавата си БАЛКА̀РА със столица БАЛК, съществувала там няколко хилядолетия. Впоследствие са принудени да напуснат земите си и постепенно след многовековна вълнуваща история се завръщат на Балканите от север, налагат владичеството си над Северна, а по-късно и Южна България. По този начин макар и по-малобройни, но добре организирани, със силна армия, хилядолетни традиции в държавното управление и изграден управленски елит българите налагат властта си над живеещите по тези земи от най-древни времена автохтонни племена от славяни и траки, като заедно с това налагат и народностното си и държавно име - БЪЛГАРИ и БЪЛГАРИЯ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм отричал, че определени региони на Азия са били обитавани от древно балканско население. За г-н Добрев обаче корените на народа ни са край Памир, нищо, че доказателства за това няма.

   Изтриване
 17. Г-н Серафимов, искам да обърна внимание на две неща. Правилно ли е да се обръщаме към тези които държат на пакистанския и ирански произход на българите, като към булгаристанци. Другото е , че този който е възстановил образа на Цар Калоян по черепа е допуснал, МОЖЕ БИ, две грешки. Гърците най-големите ни и вечни врагове са му казвали ,,Хубавият Иван", а този човек го прави , като болен от ,,Синдрома на Даун'' човек.И много ме съмнява Цар Калоян да е бил със сключени вежди. Според мен трябва триизмерният ксерокс на царският череп да се даде на учен който не знае нищо за България, за да не бъде предобеден. Тадей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че не е нужно да се дава специално име на хората поддържащи теорията за иранския произход на старите българи. Няма полза от това, диалогът не би се подобрил изобщо.

   Колкото до възстановката на лицето на Калоян - да, забележката е на място. Наистина не е никак случайно, че гърците са наричали нашия вледетел хубавия Йоан.

   Изтриване
 18. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде е личната нападка? Защо изобличаването на заблуда трябва да се нарече лична нападка?

   Учудвам се на безочието Ви, как не Ви е срам да твърдите, че от моя страна има нападки срещу Кирил Милчев. Този човек черни името ми вече пет години, служи си с лъжи и срамни клевети, а Вие изкарвате мен черния???

   Всеки има право на лично мнение, но и всеки има право да държи дома си чист. Този блог е мой, в него се допускат инакомислещи, но не и безочливи индивиди непознаващи срам и приличие.

   Спестете си коментирането в този блог, спестете си и посещението, не сте добре дошъл.

   Изтриване
  2. Кирил Милчев напада Вас, а Вие- него. Вярно ли е? Кое точно е лъжа, къде е безочието? Склонен съм да се съглася, че от него идва повече черна пропаганда, но това е ирелевантно. Питам Ви защо се занимавате с това?
   Колкото до другото- няма да е първият път да съм изтрит или баннат. Не съм добре дошъл, защото казвам честно какво мисля?
   Няма ли да кажете нещо по същество за самата ви статия относно Булхара?

   Изтриване
  3. Кое е честното на това, което казвате? Кирил Милчев е написал значителен брой материали, в който той най-нагло ме клевети и нарича с обидни епитети. Става дума не за някакъв спонтанен емоционален изблик, а за нещо, което продължава пет години.

   Колко мои работи с клевети и обиди към Милчев можете да посочите?

   Ако не можете да посочите, значи ме черните.

   Изтриване
  4. Не сим Ви личен хроникьор. Не съм видял Ваши неща, в който да сте използвали клевети и обиди към когото и да било. Виждал съм чужди неща, в които подобни неща се пишат спрямо Вас. Това е вярно.
   Само че аз Ви попитах нещо друго. Не е ли по-разумно да игнорирате вместо да участвате в подобен тип разговори ( като този). Не съм проявил безочие. Честно казано, ми се струва, че сте прекалено емоционален. Последният път когато разговарях с Вас беше в една група във фейсбук. Скоро след това и най-вероятно като награда бях баннат от тази група. Можете спокойно да го направите и тук, нищо фатално.
   Коментирах тази Ваша публикация, защото си спомням времето, когато Петър Добрев написа първите си книги. И си спомням с каква помия го заляха. Може и да Ви звучи лудо, но има хора като мен, които вярват, че Бълхара като държава е имало, тя не е и нито първата, нито последната. Липсват Ви извори и топография, но същият проблем има и с българските държави в таримската низина.
   Блогът си е Ваш, щом ви е неприятно да коментирам, просто няма да коментирам. Но не сте разбрали смисъла на честността. Обиди, клевети, безочие, чернене. Бъркате ме с някой друг.
   Историята ми е хоби, малко или много както и на Вас. Нямам каквито и да било претенции. Но ми е гнусно ако задам простички въпроси да бъда обвиняван в ред дивотии.

   Изтриване
 19. Зачудих рязко, с малкото си и необемни знания защо братята сръбе са потомци на Трибалите. Аз съм от северозапада и съм говорил с доста от тях и наистина се имат за техни потомци! Защо турците се имат за наследници на римската империя и на троянците в частност. Бракята македонци за потомци на Филип и Александър. При румънците и дума не може да става да не са потомци на Даките. Гърците ако им кажеш че не са елини ще ти извадят очите през носа и пр.Тези народи, камъче с резка от водна струя да извадят, го обявяват за историческа ценност и като цяло излиза че всички са тук от началото на времето, а ето ние, които сме комай едиствения народ за който важи това, го отричаме и сме набелязали половината свят за наша прародина. Не схващам логиката при условие че ние имаме не само камъни с резки от дъждове или водни струи, а писмени данни, фолклор, артефакти, древна писменост и преки свидетелства на очевидци.
  С уважение: Владимир Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Насилствено въвеждане на чужда религия, възпитаване на робско мислене, нихилизъм, и не на последно място интернационален полукомунизъм.
   Само победите ни през ПСВ надхвърлят в толкова много отношения възможностите на великите сили. Другото сега би било конспирация. Но всъщност сами сме си виновни.

   Изтриване
 20. Анонимен1 юни 2017 г., 19:03

  Жените войни на сарматите така наречените амазонките са почитали валкириите и своята Стара родина Балхара. Може ли да се търси връзка между това и скандинавските саги където се говори за валкириите, Вилхала (и техния върховен бог Один(един, единствен). Тоест ели е възможно общото между Траки и викинги, езикови сходства и названия и Балхара с древните българи

  ОтговорИзтриване
 21. Серафимов, да твърдите че Михаил Сирийски е недостоверен, е нелепо, най-малкото показва, че изобщо не сте запознат с изворите, или не сте в състояние да ги тълкувате, предвид изцяло погрешния ви псевдонаучен и извратен подход, да създавате измислена "чалга-история", храна за патриотарски настроени български еврогейски компелксари! Стига с тия траки бе, така и не разбрахте, че нито са културни, нито пък имат нещо общо с българите! Иди в Алабния да ги видиш, техните потомци! Тракошизофренията е опасна патриотарска психоза за исторически неграмотни идиоти, приличате ми на гъркоманите от 19 век, не са те прости българи, а потомци на древните елини, та и вие, не сте потомци на българите-сармати дошли от Имеон (Тяншян) и Кавказ, а потомци на траките, а кои са траките, примитивни овчари които така и не създава държава, нямат градски тип култура, и бързо се превръщат в провинциалното ромейско население на Византия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, имате ли представа какви са зимите в Хиндокуш, а също и какви са температурите през зимата в Черноморските степи? Да се тръгне на преселение през зимата е самоубийство, няма храна по пътя, но вълци колкото искаш. И как ли са вървели примитивните каруци в дълбокия сняг, това запитахте ли се? Дори и през лятото, при идеални условия, разстоянието от Хиндокуш до Балканите не може да се измине за 60-65 дни. Това осъзнавате ли го? Явно не :)

   Изтриване