3.11.2015 г.

МИТЪТ ЗА ЮРТИТЕ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ


Днес хората вярващи на догмите са вече малко. Незначителен е и броя на тези, които продължават да поддържат остарелите теории, но пък упорството им е забележително. Има такива, които неспирно се опитват да насочат вниманието ни към Средна Азия и да я определят като наша прародина. Срещат се индивиди, които докарват юрти от Монголия, канят се хора оттам, все едно са наши роднини.

Парадоксалното е, че дунавските българи не са описани като хора обитаващи юрти. Верно е, че някои автори поставят равенство между хуни и българи, но дори и хуните живеят в къщи. В средата на V век Атила е посетен от Приск Панийски, който описва добре резиденцията на великия пълководец. Приск говори за домове направени от масивни дървени трупи, които или са украсени с дърворезба, или са полирани изящно. Благодарение на разкопки в Монголия и Бурятия знаем, че азиатските хуни са имали  не просто къщи, но дори и укрепени градове. За това прочее свидетелстват дори някои китайски летописци.

В такъв случай, от отъждествяването на българи с хуни в никакъв случай не бива да се прави заключение, че Аспарух и хората му са се подслонявали в мазни, опушени юрти, а че са живели в постоянни жилища и дори укрепени градове. Къде е тогава оправданието да пропагандирането на юртата като типично българско жилище, за мен е пълна загадка.

Несъмнено по време на военни походи предците ни са нощували в палатки, това е неизбежно. Няма как когато си на поход да строиш подслон от камъни и тухли, дори римската войска е ползвала палатки, за да не забавя кампанията си. По пътя си за Йерусалим кръстоносците са спели в палатки, това важи и за армията от ново време.

Непонятно защо Димитър Овчаров смята, че трябва да се предполага, че най-ранния тип прабългарско жилище е била юртата. Нашият учен дава доста подробности за устройството на номадското жилище, но не представя стар исторически извор, в който да се твърди, че дунавските българи обитават постоянно юрти. Не са представени и ясни, убедителни доказателства за присъствие на номадски жилища в земите на България. Овчаров вярва, че идвайки на Балканите прабългарите са изоставили юртата, но споменът за нея е останал, това личало от така наречените юртообразни жилища.

Всъщност името е дадено поради това, че домът е с кръгъл, или овален план. Подчертано е и, че жилищата са вкопани в земята, а това е белег за уседналост на обитателите. Овчаров смята, че става дума за преходен тип жилище към землянката и полуземлянката, познати на автохтонното население (траките) и на славяните, но и на прабългарите още в техните обиталища в земите на Стара Велика България.

За овално жилище (юрта) приписвано на прабългарите съобщава и Димитър Ангелов, като посочва и локализацията – с.Кладенци, Толбухинско. Същото това юртообразно  жилище е споменато и в работа на друг наш учен - Ст.Ваклинов.

Редно е обаче да се запитаме дали изобщо е правилно постройка с кръгъл, или овален план да се нарича юртообразна? Жилища с такъв план съществуват на Балканите хилядолетия преди времето на Аспарух и на никога не му е дошло на ум да ги свърже с обиталища на тюрски номади. Напротив, знае се добре, че това са си стари тракийски жилища, които се срещат дори и на територията на Гърция понеже в древността тя е била обитавана от предците ни както знаем от Страбон.

Традицията на направа на жилища с овални стени продължава дори през доста по-късната Желязна Епоха. Пример за това са жилищата от територията на културата Бабадаг – Добруджа. Тази култура е в същия регион, в който е локализиран и свързаното с княз Аспарух укрепление – Онгъла. 

Ще добавя и това, че за тази култура е характерно защитното съоръжение земен вал. То е ползвано в Добруджа около 1300-1400 години преди идването на Аспарух. На времето Геза Фехер или не е знаел това, или го е премъчал в желанието си да изкара правенето на земен вал тюркска традиция възникнала в Азия, а по-късно пренесена в Европа.


Къщи с кръгъл план са имали и живелите на другия край на Европа келти и то дълги векове преди хуните на Атила да стигнат до бреговете на Атлантическия Океан.На друго място в работата си Овчаров споменава, че най-разпространеният тип жилище без съмнение е землянката, полуземлянката, която се среща във всички селища с прабългарска култура. Стените най-често са облицовани с дървен плет и по-рядко изграждани с камъни. На една от стените обикновено е имало пещ. Допълнено е и това, че покрай стените са били изкопавани ями, които са служели за зърнохранилища.

Ще напомня, че Димитър Овчаров признава, че землянката и полуземлянката ca познати на автохтонното население (траките). Тук може да се добави и това, че траките също ползват зърнени ями. Знаем за това от различни проучвания на нашите археолози Георги Китов и Даниела Агре.

Нека да се замислим – в случай, че жилища с овални ъгли, а и земни валове и окопи съществуват на Балканите от хилядолетия, в случай, че тракийското селско население живее предимно в землянки, полуземлянки и ползва зърнени ями, то какво е новото след прословутата 681 година? Май новото е премълчаното, или непознато старо?

Разбира се има разлика между землянките и полуземлянките от V век преди Христа и тези от VII-X век след Христа, това е напълно нормално. С течение на времето се наблюдава развитие, то се налага от нови климатични условия, или пък от нарастване на броя на хората в определен регион. Когато няма заплахи и същевременно изобилства храна, населението расте, семействата стават по-големи и са им нужни по-големи помещения. Обратно, по време на война, или пък след епидемии, засушавания и т.н. броят на хората намалява, а това влияе не само върху типа обитавано жилище, но и върху качеството на домашната керамика.

В различните региони дедите ни са обитавали различни жилища. Макар землянката и полуземлянката да остават най-разпространени за дълъг период от време, имало е и друг тип жилища. Едни са строени от дърво и са имали покрив от каменни плочи, други пък са били с покрив от слама. На Траяновата колона се виждат добре къщите на северните траки –даките. Домовете са както от дялан камък, така и от дървени трупи.

В определени региони се е градяло с камък, в други с кирпич. Имало е както едноетажни, така и двуетажни къщи във всяка епоха. Хората обитаващи земи край езера и блата са изграждали наколни жилища. Тази традиция е описана от Херодот през V век преди Христа, но просъществува на наша територия и до ново време.

Благодарение на написаната от Константин Иречек История на България научаваме как сръбският писател Веркович разказва, че у българското племе пиянци (още в средните векове се споменава областта Пияньць, Πιάνιτσα), което живее в старата Пеония между Горна Струма и Брегалница, се запазило предание, че техните прадеди били преследвани от морски вили и големи води и че те „строили колиби над водата, в които спели”.

Към който и тип българско жилище да погледнем, едно е ясно – традицията на направата е местна и древна, много древна. Слава Богу, намират се хора като  Явор Бояджиев, който в интервю за БНР спомена, че “ домовете (край Юнаците – пето хилядолетие преди Христа)  били с 80-120 квадрата, а част от сградите дори били двуетажни. „Тези постройки не са много по-различни от кирпичените къщи по селата ни от преди 70-80 години.” 


Макар днес хранениците на тоталитарната цензура все още да имат власт и дори са си подготвят заместници, истината вече е трудна за манипулиране. Много по-трудно е да се укрие информация, докато разпространението на неудобните факти може да стане изключително бързо. Голяма част от младите хора се оказаха имунни против чалгата и затъпяването леещи се от корпоративните медии. Българинът си остава костелив орех.

Духовните болести смазали други народи засягат и нас, но в много по-малка степен защото в нашите гени е закодирано нещо уникално. Предците ни са живели хилядолетия наред като чисти и благородни хора, като народ на светлината, а тя не може да се погуби.  Използвана литература:

1.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002;
2.К.Иречек, История на Българите, ред.П.Петров, Наука и Изкуство, София, 1978;
3.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
4.Ст.Ваклинов, Формиране на Старобългарската Култура, Наука и Изкуство, София, 1977;
5.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
7. A. Mazarakis-Ainian, Late Bronze Age Apsidal and Oval Buildings in Greece and Adjacent Areas, The Annual of the British School at Athens, Vol. 84 (1989), pp. 269-288;
8.A.Avram, The territories of Istros and Kalatis 


9.ROMANS IN WALES FOR PUPILS
10. Наследници на Чингиз хан смениха Алтай с Балкана


11.Прабългарска юрта с древни оръжия в столичния зоопарк ще образова децата


12.За селищната могила „Юнаците” и най-старата европейска цивилизация
83 коментара:

 1. Всеки знае поговорката за крушата и дървото!!!Има случаи,обаче,когато крушата пада дори по-далеч от сянката на дървото,макар и в същата посока!!!Точно такъв е случая със сина на Димитър Овчаров,доцент,доктор и псевдопрофесор Николай Овчаров,самонарекъл се българския Индиана Джоунз!!!Чудя се,как е възможно цял живот,а преди теб и баща ти,да копаеш тракийски градове и светилища и в същото време да се самоопределяш като наследник на монголоиден народ,да се опитваш категрично да твърдиш това през 21 век и с целия авторитет на реалните или нереални научни степени,които притежаваш!!??

  http://www.cross.bg/ovcharov-nikolaii-slavyanski-1440476.html#axzz3qRpnLAEL


  http://www.focus-news.net/opinion/0000/00/00/17511/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази мистерия с вижданията и твърденията на Николай Овчаров, аз не мога да си обясня. Баща му, Бог да го прости имаше оправдание за теориите си, да не забравяме и това обаче, че в последните си работи Димитър Овчаров каза съвсем ясно, че старите българи не са тюрки.

   Изтриване
  2. Ами това,ако е верно,а прилича на точно такова сведение,тоя "професор"Н.Овчаров си е за затвор отвсякъде!!!Такъв човек би бил готов на всякакви измами!!Боже,в каква държава живеем,Павка!!!

   http://rodopi24.blogspot.bg/2015/09/blog-post_621.html

   Изтриване
  3. Цитирам буквално - " Началните етапи на този процес показват, че в основата си прабългарите не са тюрки. Техният етногенезис е пряко свързан с индиевропейските племена ( предимно аланоезичните). В продължение на векове обаче те са се намирали в тесни връзки с тюркски общости..." - с.147 - Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и Син, София, 2002.

   Изтриване
  4. Точно това е необяснимото!!Бащата Димитър Овчаров,когото бихма могли да определим като "социалистически"учен,достига до извода,че българите не са тюрки!! Синът,Николай Овчаров,който работи в условията на демократична България категорично заявява : "Това(монголският шаманизъм-б.м.) подкрепя тюркската теория за произхода на прабългарите и е изключително важно да можем да правим експедиции по тези места",организирайки експедиции в Монголия под надслов "По дирите на прабългарите" и канейки монголски шамани в България да ни показват "прабългарски"обичаи в Мадара,Перперек и Варна!!??

   http://www.bgchudesa.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD.html

   Изтриване
  5. Всеки има право на лично мнение, всеки има право на поддръжка на определена теория, но един учен е дъжен да се обоснове и да престави доказателства защото харчи народни пари.

   Изтриване
  6. Нищо "ЧУДНО" няма!Лицето ПИШМАН "историк"Н.Овчаров ПЛЯМПА това което е УГОДНО на ВРАГОВЕТЕ на Българите,т.е. на МАСОНИТЕ бидейки той САМ е МАСОН!

   Изтриване
  7. Да е жив и здрав, а покрай него и всички български масони! В крайна сметка всичко излиза наяве.

   Изтриване
 2. Тъкмо и днес от НГео чета за азиатските юрти в Казакстан, които са за същите периоди :) Курганите на турците ги наричат, защото турските племена са живели там, само че археологията казва, че тези "юрти" са поне от 800 г преди христа, допълнителни постройки от същия тип има и около нулевата година, както и към по късни дати, а казакстански археолог споменава, че някой от тези постройки били поне на 8000 хил.години. Намират се символи на кръстове, кръгове и дори един на Свастика-Хермес-пречупения кръст, няма на кой друг да е освен на българите-траки.


  http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151102-kazakhstan-earthworks-geoglyphs-space-satellite/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20151103news-earthworks&utm_campaign=Content&sf14834129=1

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Даже и на магьосник няма да му се отдаде да намери следи от юрта от преди 8000 години. Кръста, кръга и свастиката съществуват като слънчеви символи на Балканите хилядолетия преди да се появят в Азия. Учените би трябвало да знаят това.

   Изтриване
  2. Павка, мисля че е правилно да се каже „няма да му се Удаде“, въпреки че този глагол липсва в повечето речници. Ако има литератор в блога, не е лошо да даде мнение.

   Изтриване
  3. В интерес на истината и двете са правилни:
   http://kaksepishe.com/otdava-udava/

   Изтриване
  4. Да, аз лично предпочитам - отдаде, въпрос на вкус :)

   Изтриване
 3. Ето и още статии за тези юрти в Казахстан , били на 8000 години и не били правени от номади.

  http://www.sciencealert.com/nasa-can-t-explain-who-made-these-huge-8-000-year-old-glyphs-in-kazakhstan

  http://www.nytimes.com/2015/11/03/science/nasa-adds-to-evidence-of-mysterious-ancient-earthworks.html?_r=0

  Тъй като на света не му е ясно, че трако-българите са началото на цивилизацията, не им е ясно, кое, какво, как защо и тн., по повод тези структури.

  Остава да се намери, какъв е бил общия етнос като име на траките и българите преди потопа, за да може по правилно да сложим ключа в ключалката.

  ОтговорИзтриване
 4. Румяна Златева3 ноември 2015 г., 21:15

  Много добре обоснована и защитена теза, БРАВО! Павел, относно традицията в градежа на жилища искам да споделя, че си спомням навеса зад дядовата ми къща.Беше вкопан в земята,а стените бяха изплетени от пръти и измазани със смес от червена пръст и плява.Тази постройка служеше за съхранение на зърнени храни и плодове.Във фолклора на родното ми село - Голица, Варненско има предание ,че месните са наследници на аспаруховите българи. Интересни са и традициите и говора, който е определен като ваешки, защото говорят на ва. А в думи като българин, например ъ-то се изговаря [ъа], но двата звука се изговарят слято, а не като самостойни или последователни. Това между другото може да обясни факта, че чуждоезичните летописци не са могли да предадат точно езика на нашите предци. В техните езици няма нито такива звукове, нито букви.

  ОтговорИзтриване
 5. Спароток,
  много ме кефят послесловите ти в твоите писания т. е. финалните изречения. Звучат винаги оптимистично, нравоучително, с поглед към светлото бъдеще, облъхнато от свеж патриотизъм.. Нещо като американските хепиенди. И винаги се намеква за някакъв "благороден произход" на великите ни предци, въобще в България и по света де що се нарича българин все е със синя кръв. Много аристократи, много нещо, ще се счупи клонът. От пет години живея в Марибор, Словения. Малка държавица, малък народ. Никога не са имали назад във времето собствена държава и аристокрация. Никакви държавни традиции. Векове наред са живяли под немска власт. Обаче немците са ги научили на две много важни неща: дисциплина и трудолюбивост. Затова словенският селянин получава 2000 евро заплата, а българският благородник 300 евро. Беше писал, че част от времето прекарваш в чужбина. Мини някой път през Марибор, а после отскочи оттатък границата и иди в Австрия, например в Залцбург. Разликата не е голяма. Пък после някой ден може да се видим във Фелибето, да пием по една бира и да си поговорим за благородници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная откъде идват сведенията ти за 2000 евро заплата при словенските селяни. Познавам такива, но те докарват към 500-800 евро. Виж, в Австрия фермерите могат да си докарат и повече от 2000 евро.

   Хубаво е да си говорим за благородници, но още по-хубаво е да се държим като такива.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Словенците не могат да бъдат „благородници“ като нас, защото не са се възпитавали в петвековно ориенталско робство и още 45 години ориенталски комунизъм. Но, задавам си въпроса, с какво сме заслужили тия перипетии, тъй като в живота няма нищо случайно?

   Изтриване
  3. Стига сте писали за 5-вековно робство и какви сме били страдалци. Да, били сме под чужда власт, били сме без държава, притиснати от чужди свещеници, чуждо владичество, опитвали са се да заличат българското самосъзнание, българската писменост и т.н., истински 5 -вековен кошмар, но НИЕ БЪЛГАРИТЕ СМЕ ЖИВЕЕЛИ ПРЕЗ ТОВА РОБСТВО 10 пъти по-добре от който и да е селянин в Европа или Азия и така до комунизма :). Ние не сме мързеливи, не сме били с робска психика и не сме били предатели. Ние, разбирайте последните няколко поколения сме с промити мозъци - това е всичко...., македонците забравиха, че са Българи, появиха се "български" турци, навлякоха ни цигани - внос, освен това над 1 млн. българи бяха принудени да не са българи, измислиха се нови писмености, написаха ни нова история.
   Само геройствата на българските войници през 20-ти век са доказателство, че българите не са били роби, за разлика от селяните из Европа и Русия. Ако знаете за народ, който прекарал толкова векове под чуждо владичество и пак да се е възродил, моля напишете ми за него. Че то има цивилизации, които са се зародили и изчезвали за по-кратко време.

   Изтриване
 6. Както винаги кратко точно и ясно. Без излишни приказки и винаги посочващ източници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така трябва да е - кратко, точно и ясно, в противен случай, ако текста е сложен, дълъг и труден за проверяване, това е доказателство, че нещо е неудобно и затрупано с излишни данни-

   Изтриване
 7. ирена янчева4 ноември 2015 г., 2:44

  Здравей Павле, благодаря за точната и изчерпателна информация, която си споделил в статията отностно най -старите български традиции в строителството и оформянето на фамилните жилища. Използвал си най - достоверните аргументи от стари летописи и археологически разкопки, срещу които никой не може да излезе - арх. Г. Китов, Даниела Агре, културата Бабадаг от Добруджа / 1 300 - 1 4000 години преди Аспарух, домовете на Даките, традицията от 5 хил. пр. Хр. и др. Поздравления за всичко написано, което доказва, че нашите предци древните траки / стари българи са създавали овални или кръгли жилища далеч преди идването на Аспрух; ; използвани са били материали от дърво и камък ( освен землянките и полуземлянките ). Лично аз считам, че изборът на овален план за личното жилищно пространство далеч не е характерно само за нашето автохонно население; този избор се среща и при други култури далеч извън Европа - напр. в Африка. Причините за този феномен можем да потърсим в митологичното мислене на древните и начините, чрез които те изграждат своята културна среда - частна и публична, профанна и сакрална. Кръгът или кръгът с център е много силен позитивен митологичен символ, който тук влиза в действие и моделира пространството, осигурява неговото добруване и защита. Освен това, мисля че нашите деди са живяли в постоянни домове и укрепени градове . Те не са били никакви наследници на тюрко - номади. Твърденията на проф. Овчаров са алогични и тотално неприемливи. Според мен траките не са копирали монголската юрта - съвпадението на формата не е доказателство в тази посока. Тракийската цивилизация / старите българи са сътворили значима култура и продукция като изкуство, които не могат да излязат на практика от " мазни " и " опушени юрти " . Приятелски поздрави и до скоро.

  ОтговорИзтриване
 8. Павка, ново 20сет, :) 22 потопени тракийски кораба в средиземноморието, обаче всичките ги дават гръцки, как един различен от гръцки няма.

  "The earliest wreck dates to the Archaic Period (700-480 B.C.), while the most recent is from the Late Medieval Period (16th century A.D.). Ships from the Classical Period (480-323 B.C.) and the Hellenistic Period (323-31 B.C.) were also found, though a majority—12 of the 22—sailed and sank at some point during the Late Roman Period (300-600 A.D.) "

  http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151103-greek-shipwreck-find-trading-route/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иронията е, че до 8 век преди Христа гърците не са били в състояние да прекосят Босфора, не са имали плавателни съдове способни да се справят със силното течение.

   От друга страна траките са господари на моретата дълги векове. Списъка с таласокрацията е повече от ясен, но не е угоден на определена група хора.

   Изтриване
  2. Георги Лозанов: За начало на гръцкия флот не може да се посочи точна дата, дори и година. Корените му се губят дълбоко в историята. През Архейския периос гръцкият флот провежда първата си морска експедиция — походът срещу Троя, описан от Омир в Илиада и Одисея. И в двете поеми има много примери за техническите и навигационните умения на древните гърци. Тези им умения спомагат за изследването на Средиземно и Черно море и основаването на множество заселнически колонии от днешен Гибралтар до Кримския полуостров. През Класическия период гърците вече се чувстват господари на почти цялото Средиземноморие. Думите на Перикъл "Велика морска държава" (гръцки: Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος) са изписани на гроба на на съвременните гръцки ВМС. Флотът на Атина, след победата си на персите при Саламин, се преръща в едноличен господар в Източното Средиземноморие. Основно оръжие в него е триерата, кораб с три реда гребла и таран на носа. През Елинистичния период се прочува адмиралът на Александър Велики - Неарх, извършил плаване по долното течение на река Инд до Персийския залив. Римляните, след като завладяват земите на днешна Гърция, наследяват и гръцкия опит в мореплаването. С разделянето на Римската империя този опит преминава в ръцете на византийскя флот. След падането на Константинопол през 1453 г. След Революцията от 1821 г. и възстановяването на новата гръцка държава се възражда и гръцкия флот. След няколкото победи на въстанниците по суша идва и победата над турския флот при Наварин. След Освобождението Гърция организира модерен за времето си флот. Той взема участие във всички войни водени от страната след това. В хода на Балканската и Междусъюзническата и Първата световна война гръцкият флот осигурява господство в Егейско море и освобождава островите в източната му част. Флотът взема дейно участие и във Втората световна война, като премества базата си от окупирана Гърция в Александрия, Египет. Взема участи и в съюзническия десант в Нормандия.

   Изтриване
  3. Не зная дали сте действително г-н Лозанов, но ето отговора ми:

   1. За големи тракийски кораби от трето хилядолетие преди Христа пише К.Порожанов цитирайки Х.Фрост.

   2. Отново Порожанов допълва, че в древността, като изобретател на котвата е считан Анахарсис - герой от палеобалканската, негръцка общност.

   3. Пак в работа на Порожанов ще намерим списъка с хората владели протоците в древността. От 1275 до 944 г.преди Христа господари на протоците са различни групи траки, там е добавено и, че траките владеят безапелационноБосфора и моретата около него.

   4. Ахейците не са гърци, едно, че името им няма обяснение на гръцки, друго, че културно те се различават ярко от гърците.

   Изтриване
  4. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС6 ноември 2015 г., 1:34

   ПАВКА...ТРАКИТЕ НЕ СА ВУЛГАРИ.АМА ТИ ПРИШИВАШ НАГЛО И БЕЗОЧЛИВО ТРАКИТЕ КЪМ ВУЛГАРСКОТО ПЛЕМЕ. КОЕТО Е ПЪЛНА ДИВОТИЯ.

   А АХЕИЦИТЕ СА ХЕЛЛИНОС ГЕНОС...ПО ВСИЧКИ ДАННИ И ИЗВОРИ !!

   ТРАКИТЕ СЪЩО СА ХЕЛЛИНОН ГЕНОН....

   ЩЕ ИМА ГРЪЦКО ОТМЪЩЕНИЕ НАД БОЛНИТЕ И СМАХНАТИ, ГЛАВИЦИТЕ ВИ.

   ОБЕЩАВАМ ТИ !

   Изтриване
  5. Събирай пари да си плащаш дълговете, африкански приятелю!

   Изтриване
 9. Спароток, ни най-малко не престават официалните лъжи за Българите. Вижте за какво става въпрос:
  "........Интересът към житието и битието на ранните българи в последно време все повече се засилва. През миналата година на територията на Националния историческо-архитектурен резерват „Плиска“ бе изградена и оборудвана с експонати ранносредновековна юрта, изработена изцяло от плъстена вълна. Старинното жилище дава представа за начина на живот на нашите предци по времето на заселването им отсам Дунав.
  През август 2015 г. старопрестолнината се сдоби с още една прабългарска юрта, която „изникна“ пред музея на старините в Плиска по проект „От славно минало към достойно бъдеще” на Община Каспичан....."

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зная, че предаване няма да има, зная и, че подготвят нови дивотии, но на този свят всеки среща това, което е надробил.

   Изтриване
  2. Щом е дадено разрешение за тази юрта в Национален историко-археологически резерват „Плиска", то значи цялата система е заразена с вируса "Шльосер-Иречек" мутирал в "Бешевлиев-Златарски".

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Така е, цялата система е не просто заразена, цялата система е заложник в ръцете на шепа недобросъвестни индивиди, които обаче разполагат с власт.

   Изтриване
 10. Който тюрки търси - юрти намира :-) .. съвременна поговорка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като има кой да те финансира, ще намериш всичко, дори и това, което го няма...

   Изтриване
  2. Като държиш паричките на целия свят, ще намериш начин да финансираш пожеланието на сърцето си !

   Изтриване
  3. Един френски дипломат бе казал, че ако разполага с достатъчно пари щял да накара македонците да повярват, че са французи, потомци на останали по Балканите кръстоносци... С пари могат да се извършат много добри неща, но някои индивиди предпочитат да вършат предимно гадости.

   Изтриване
  4. Аз

   За пари продавате кръв,пролята за тази земя,все едно кака се е наричала...Бог да ви е на помощ!

   Изтриване
 11. Нова атака на гърците срещу българщината. В медиите прочетох следната новина:
  Вселенският патриарх иска богослужение на гръцки по Черноморието ни? По неофициална информация той ще поиска и премахването на паметника на Антим I от българската църква „Свети Константин и Елена" в Одрин, а също българската църква да се откаже от използването на някои титли.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги ще има атаки срещу българщината. Един ден ще се измъкнем от блатото, в което ни набутаха чужденци, но дори и товава няма да престанат да ни атакуват. Животът е една безкрайна борба.

   Изтриване
 12. Е това ние българите,го можем най-добре,борбата де.Колкото повече се опитват да ни тъпчат и унижават ,толкова повече ни идва стръвта да се опълчим...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз

   Дай конкретни примери!Историато доказва обратното,както и съвраменноста.

   Изтриване
 13. Някой нейде питаше за Трибалите, ето една карта от средновековието, трибалите ги дават български.

  http://www.map-fair.com/pub/Lrgimg/22867.jpg

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Europa_Prima_Pars_Terrae_in_Forma_Virginis.jpg

  да не се бърка някой Гърция е много по долу, ето и къде е:

  https://www.raremaps.com/maps/medium/8075.jpg

  на тази пък всичко в червено е България, интересна и държавата/народа Ямбол :)

  http://216.117.166.233/zoomifyURLDrivenWebPageFR.htm?zoomifyImagePath=http://216.117.166.233/os/zoom/13891/

  някой яката е срязал българските земи, но поне знаем, че почти всичко е наше :)

  и една по късна пак от средновековието:

  http://www.map-fair.com/pub/Lrgimg/60405.jpg

  всичките тия счупени карти, само доказват, че унгария, румъния, словения, хърватия, албания, македония, тракия, сърбия и тн са все български, дори и гърция, интересно е че дори острови от мала азия се дават български :) Разбира се всички тия карти са все по турско/османско време...

  А ето и възхода на гърците през 5век пр христа, когато са най големи:

  http://edgarlowen.com/map-ancient-greece.jpg

  - държава като гърция няма, гърците са взели важни постове в тракийските градове и правят въстание и се обединяват, по късно в 4 век Александър им е показал, какво става като вдигат въстания.

  един руски сайт със голям списък на тракийски владетели

  http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/11604708

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес сутринта Божидар Димитров, отговаряйки на въпрос по телевизията, заяви неопровержимо, че българите произхождали от Иран ! Идва ми поговорката:„Ти го плюеш – то вика:„Дъжд вали...““.

   Изтриване
  2. Някой в този блог много добре беше посочил колко е глупаво първо да посочваш прародината на българите и чак след това да организираш експедиции на хиляди километри в търсенето ѝ. Все едно да кажем, че родината на картофите е Австралия и да си организираме експедицийки до австралийската пустиня или до Сидни, за да я намерим. Е, не я намираме там, сред аборигените, но продължаваме да си я търсим. Кой би се отказал така лесно от посещение до Големия бариерен риф?
   То донякъде си граничи с олигофрения и щеше да е много смешно, ако не беше тъжно и опасно.
   Иначе, (в кръга на шегата) аз пък смятам, че щом са кръгли откритите жилищни структури, може да са племенни краали, които, както знаем, също имат кръгла форма. Тоест, като не намираме нищо при тюрките, може да пробваме с негрите. Откритият обожествен фрагмент "ТАГГ" пък съответства на африканската богиня (Т)'А(Г)конади и ето - негърска теория за произхода и религията ни. Нова дисертация, нови средства и най-важното... нови километри далеч от истината.

   Изтриване
  3. Аз вече не бих се учудил на никаква дивотия. Хора, които не познават срам и свян са способни на всичко. За едно си прав обаче - тези действия не само са тъжни, но и опасни.

   Изтриване
  4. TAGG не е ли ДЕН в германския? Гутен ТАГ ? :) Може да е дошло от готите или трако-кимери-фриги в германския и да е било с подобен смисъл едно време на нашия език.

   Изтриване
  5. На немски ден е Tag, дори и на старовисоконемски думата е същата :) Надписа, на който Фехер чете Тангра е всъщност съвкупност от няколко фрагмента, които според мен даже не са от една и съща плоча. Със създаване на мозайка и добавяне на несъществуващи букви дори и Кетцалкуатъл може да се изкара български бог.

   Изтриване
 14. На средновековните карти на всякъде пише там, където е България, Европа ПАРС ( т.е европейските перси). т.е преди и по време на турското робство, така че няма как Бучидар да каже нещо друго.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. PARS означава част, област, а не перси. Persae е названието за перси.

   Изтриване
 15. letopisec - Колкото повече смачквам тракедонизма, толкова по-жалки са молбите ви към мен.......

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз

   Ти си глупак!

   Изтриване
  2. Не знаех, че някой изобщо се интересува от теб и това, което пишеш :)

   Изтриване
  3. летописец ти от години писал ли си нещо?

   - я дай да видим една хронолигия на света и българската цивилизация?

   Бактрия това не е ли формирование на трако-македонците от 3 век пр.хр?

   А, я кажи на всички кой е Самхейн (Кимон) Цар Кучев, нейде из него период отново, свързан е с възстание да обадя и къде е то?

   А и обади защо има две Кушании под долен Египет в Африка? още преди други две такива, и защо от към вторите по късни едната е кръстена като държавата Монгол?

   Я обади за корейските жреци, защо са позвали титлите Ма(Ба - съответно в Китай) и Ка(Га-съответно в Китай) и защо ХЕМУСъ е легендарния суздател на КОРЕЯ (Когюръ)? - (бел ред Ко-гю-ръ е транслация на Кучеръ)

   - все още има Кучеръ село в Иран останало от по късно,

   - Кучеръ - Кукеръ - са законите, съда, държавата, законодателите, съдниците, старците...

   Я обади ни нам, тракоманите :)

   Обади ни кой са Хексовете (Трековете, Боксьорите) отишли в Египет от Тракийските земи и създали първите египетски династий, обади ни кой са Хети и Фриги и Кимериите и Митаните.

   Обади ни защо ведите се появяват една 7-8вел преди хр. в Индия, а не по рано, обясни пътя на българските топоними, как аджаба идват първо от Балканите през Скития и Мала Азия, а едва после В Аремния, Иран , че чак накрая в Индия.

   Обясни ни моля.

   Поздрави.

   Изтриване
 16. НА ГОЛ ТУМБАК – ЧИФТЕ ПИЩОВИ

  БНТ съобщи, че гръцкият министър на отбраната Пано Каменов при посещение в Леринско направил изявление:„Македония е гръцка и ние никога няма да предадем това име на други!“
  Самият аз мога да разбера безпокойството на човека, тъй като лично наблюдавах какви вихрени хора тропаше „славяноезичното гръцко“ население точно в този регион преди няколко години на свой народен празник.
  Вероятно другарят Каменов е набрал кураж от визитата на дядо Вартоломей в София, който се застъпи за гръцки църковни служби на неколцината гръкоезични българи по нашето Черноморие. На това нашият дядо Неофит основателно отвърнал, че първо е справедливо да се помисли за над двата милиона „славяноезични“ в Северна „Гърция“ и след това ще видим и за нашите поморци.
  Може справедливо да ме упрекнете за поместването на горната поговорка, защото се чува, че западняците са кандисали да подарят гратис на комшиите едно прилично костюмче (макар и без вратовръзка) вместо просешките дрипи, които би трябвало да навлекат за в бъдеще, за да прикрият голотиите си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дядо Неофит е прав, нека първо да се помисли за така нареченито славофони, които са си чисти българи.

   Изтриване
 17. Може ли да попитам в официалната ни история племената Мизи, Серди, Гети, Даки, Пеони, Фриги и Трибали за тракийски ли се водят или не?
  Защото в уикито попаднах на страница, където те не се пишат тракийски, а родствено близки до тракийските!!!???!!!
  И още нещо да уточним,племената с имена производни на гетите може ли да се каже, че не са свързани с Гети.Например Масагети, Тисагети и други.
  Благодаря предварително за отговорите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Чомарев, преди около век на никого и през ум не му минаваше, че македонците са нещо различно от нас българите. С течение на времето, благодарение на чуждата пропаганда нашите братя ни считат за чужди хора. Така стои въпроса с трибаи, фриги, мизи - нарочно биват обявени за нещо различно от траките, за да се сее объркване.

   Изтриване
  2. Просто се прилага старата максима: "Разделяй и владей".

   Изтриване
  3. Да, този способ се прилага повече от 2000 години.

   Изтриване
 18. Ей момци,няма нищо по хубаво от това,да си Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой разумен човек не би оспорил това.

   Изтриване
  2. Тъкмо в братска Гърция съм се срещал с наши хора, които живеят от албанската страна на Охридското езеро. И на ум не им минава да се считат за „унуци“ на Александър. Отдавна се каня да ги посетя там, където живеят. Много хубави хора, защото са се запазили в непокътнат вид! Добре би било и ние да се върнем към началата на българщината!

   Изтриване
  3. Да, това не само е хубаво, но е и пътя към спасението ни.

   Изтриване
 19. Я да се стягат , тези , които биха дали всичко за семейството , родината и народа си ! Да знаят от мене , наследник на достойни българи и
  истински родолюбци , седем поколения възпитание на мъжете и жените в рода :
  Просперитета на един народ , на една нация започва от учението на децата в семейството на честност и трудолюбие , съчетани с висококачествено образование , ревностно пазене на историята , традициите и обичаите български .Резултатите идват с времето . Бавно , но сигурно - при всеки е различно , зависи от способностите на личността . Това е изгубената българска тайна , това е сега тайната на французи , германци , британци и др.преуспяващи европейски нации . Тих национализъм - всеки работи за семейството си , спазвайки законите на страната и с евентуалния си успех дава своя принос за икономическия възход на своята страна.
  Павка , истинско удоволствие е човек да чете статиите ти - въздействат мощно на всеки български родолюбец.
  "Шопов"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубави думи Г-н Шопов !
   Но като погледнем какво се върши в момента в България ще открием, че има сили, които провеждат точно обратното! Наскоро съобщиха, че съкращават повече от половината национални празници, с които запознават децата в училище; премахват от учебния материал стихотворения като „Родна реч“ и др. подобни; от пети клас премахват българската средновековна история и я заменят с древна история на „първите“ цивилизации. Трябва човек да е дебил, за да не разбере за какво става дума, а думата е „ОБЕЗБЪЛГАРЯВАНЕ !!! Но като си дадем сметка от кои среди е произходът на просветния ни министър, едва ли трябва да се очудваме на тези тенденции !
   Искам да подчертая, че тези среди определят световната политика и колкото и големи патриоти да сме, ние сме безсилни пред тях, ако не призовем за наш съюзник Владетеля на вселената, за Чието съществуване нехаем !

   Изтриване
  2. Wlsgdw

   Уважаеми тосподине(9:06), нима не съзнавате, че най- много са допринесли за нашето, както Вие казвате ,"обезбългаряване", точно "православните", които призовават и се молят на същият този "Владетел на вселената", към когото, според Вас и ние трябва да се обърнем? Не е ли позицията на г-н Шопов по-българска от Вашата? Не е ли по-близка до завещаното ни от Офрей, от нашите първохристияни и богомили знание, че божественото се проявява само чрез действията на всеки човек?Че любовта към бога, всъщност е любов към кебеподобните ни? Че божественото е в това, да се даде свобода на всеки, а не да се обожествява властта, която както знаем, без значение дали е светска или църковна, има за цел да се живее добре, за сметка на ограничане свободата на болшинството или на други народи, да се живее за чужда сметка? Извинете ме за наглостта да изляза извън моята компетентност, но аз само задавам въпроси.
   За "обезбългаряването": Не разрушиха ли "православните" два пъти Св.София в Константинопол, преди Юстиниян да я построи за трети път. Не разрушиха ли точно те всички "еретични" църкви по нашите земи в края на 6-ти век? Не изгориха ли нашите стари книги? Не наложиха ли промяна на нашите празници, с измислени "православни" митове, например как Трефон Зарезан си порязъл носа, за да заличат българското, тракийското Дионисиево наследство. Та кой ни обяви за пезписменни, варвари и еретици? Не се молят и те на същия"Владетел"? Моля, господине, не ни бутайте в това тресавище, от което няма излизане. Не ни принизявайте. Свободният дух няма нужда от"Владетели", а от вяра в себе си. Повярвалите в себе си правят чудесата. Другото е от "Лукавия", ако използвам Вашата терминология. Останете със здраве.
   Д3


   Изтриване
  3. Уважаеми г-н Wlsgdw ДЗ,

   Малко сте пресилили да наречете „наглост“ Вашето желание да задавате въпроси извън Вашата компетентност. Тъй като въпросите са доста, ще се наложи да отговоря малко схематично.
   Въпреки че православната църква не е моят идеал за църква, смятам, че отправеното към нея от Вас обвинение за „обезбългаряване“ не може да се категоризира иначе, освен като една напълно безпочвена клевета.
   Вече споменах, че по светски приемам напълно размишленията на г-н Шопов.
   За Орфей и орфизма не знаем повече освен това, че идеите му са намерили място в гадното масонство.
   Иска ми се да вярвам, че нашите първохристияни са били такива, каквито са описани в Евангелието. За съжаление арианите, богомилите и катарите изкривяват учението на апостолите.
   Фалшиво е, че божественото се проявява „САМО чрез действията на ВСЕКИ човек“.
   Властта не се обожествява. Тя само е допусната от Бога. Революциите са приоритет на комунистите, а не на християните и това е обяснено в „Приказка за стълбата“ от Смирненски.
   Вие се опитвате да критикувате нещо, което не познавате. Ако бяхте чели поне Новия Завет, щяхте да откриете, че световното развитие в момента е предсказано още преди 2000 години. Аз не се опитвам „да ви бутам в това тресавище“, за което говорите, а искам да разберете, че само с патриотизъм и вяра в себе си сте безсилни да се противопоставите на „лукавия“, който има още власт да ви държи в него.

   Изтриване
  4. И все пак господине, не разрушиха ли точно "православните" християни 2 пъти Св.София и църквите на "еретиците" , т.е. на българите? Разрушението не е ли характеристика на всяка революция? Може би и изгарянето на Търновската патриаршеска библиотека е клевета? Може би изгорените древни български(разбирай еретични) книги в Атон също са клевета? Даже патриарх Евтимий е унищожил много български книги, а с това и част от нашата история. Ами инквизицията? По какво, питам аз действията на самообявителите се за "православни"(съвсем революционно, по болшевишки) и католиците се различават от действията на "Ислямска държава" днес? И едните рушат и убиват, както и другите. Нали!
   Казвате, че "властта не се обожествява", но защо тогава "православните" казват, че всяка власт е от бога? Кого обслужва това твърдение? Нима то води отделния човек към духовно самоусъвършенстване, а не към ограничаване на свободата му? За съжаление точно "православието" е тясно свързано с властта и я обслужва, колкото и някои течения на исляма, от което днес всички се възмущаваме. И това ли е клевета? Защо например нашите свети отци не поканиха на празника в Плиска, по случай1150г т промяната на символ-веруюто на българската църква, представители на Украинската православна църква - Киевски патриархат? Не е ли това чиста политика в угода на една голяма само по теритирия северна страна?
   Аз не съм чел много неща и никога няма да мога да прочета други, но мога да анализирам малкото, което съм чел и да се уча от него.Нали по това се отличава интелигентния човек от "вярващото" стадо. Затова търсещият човек никога няма да влезе в "стадото" или в блатото. Но Вашето християнство не толерира търсещите хора. Затова забраниха Евангелието на Тома!
   Относно това, че световното развитие е предсказано преди 2000г., се сещам, че според исляма и в Корана всичко е предсказано ,всички сегашни и бъдещи научни открития и технологични постижения. Всички , които искат да властват над другите толкова много си приличат. Обикновено наричаме това мафия. Всяка власт се стреми да се превърне в мафия и да има монопол. Както и християнските църкви. Не могат да се разберат вече 1000 години, кой е по-християнин от другия. Каква безмислица!? 1000 години, не могат да се разберат помежду си, а претендират да са морални стожери и пастири на "стадото". Та на кого да вярвам драги?
   Д3

   Изтриване
  5. Уважаеми г-н ДЗ,

   Склонен съм да приема, че мненията, които излагате, се споделят от по-голямата част наши сънародници. Те прокламират едно голо бунтарство, анархистични забежки, отчасти комунистическа идеология и празно самоизтъкване. Не зная дали Ви е известно, но и съвършеният ангел „сатаната“ е имал подобни мисли в главата си, когато си е въобразил, че трябва да измести Бога от неговия престол. Това също би могло да се нарече духовност, но с отрицателен знак.
   Е, ако това е нашата духовност, ще получим това за което мечтаем, само че ... с отрицателен знак !

   Изтриване
  6. Димитров-Д3
   Уважаеми, всички религии, както и идеологии като комунизма, които ограничават човешката свобода било със страх от бога, от страшния съд,пишат "божи" заповеди или комунистически декрети и въвеждат"диктатура на пролетариата" са еднакво противоестесвени и несъстоятелни. Те водят само до увеличаване на ентропията, до намаляване на обществения потенциал, с други думи до намаляване на движещите сили на общественото и личностно развитие. Това те постигат било с физическо унищожение на другомислещите, било със забрана на техните идеи. Това разбира се изисква използване на обществена човешка енергия за организация на неестествените(неправилните) процеси. Всеки нестествен процес изисква за компенсация, разход на енергия за неговото организиране. Колкото е по-неестествен, толкова по-голям разход на обществена енергия е необходим. Това неминуемо води до изчерпване на обществения потенциал и обществен регрес. Такива религии или идеологии или отмират или се реформират в стремежа си да се оцелеят. Как мога да имам "отчасти комунистическа идеология" като виждам колко той е несъстоятелен и противоестествен?! Така и с религиите. Нима радикалният ислям не е противоестествен?
   Останете със здраве.

   ПП. Естествен процес е когато реката тече от планината, към равнината. Неестествен процес е реката да тече от равнината към планината. Тогава трябва помпа и енергия за нейното задвижване. Разбира всички процеси са частично неестествени. Въпросът е да са по-малко неестествени, по-близки до "идеалните" процеси. Несъмнено, учението на нашите богомили, дало и лозунга на Великата Френска революция, дало и идеята за реформацията, стои в основата на цивилизационните успехи на Западна Европа. А вижте "православните" страни на какво ниво на развитие са. Напримир Русия или Гърция.

   Изтриване
  7. Не е смехотворно да се твърди, че някой се самоизтъква, кагато той е анонимен? Вяра, вяра, добре! Но поне малко логика!
   Димитров - Д3

   Изтриване
  8. На няколко пъти съм опитвал да напиша коментар, но съм бил отхвърлян.
   Не съжалявам за това, защото не мисля, че моето писание е изключително и че мнението ми ще успее да промени мнението на другите - повечето хора, които пишат в Интернет не се интересуват от мнението на другите, а просто се опитват да се изтъкнат пред останалите и да привлекат вниманието им, а още по-добре, ако могат да ги скандализират.
   Аз рядко се опитвам да напиша някой ред. В повечето случаи, когато се подразня от простотията на прочетеното и когато претенциозен текст е написан неграмотно. По-долу ще се опитам да отговоря по съществото на спора.
   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  9. До ДЗ от 11 ноември 2015 г., 17:10 и следващите.

   Според Уики: "Религията е организирана система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване." А самата дума е от латински произход и означава "свързвам", "връзвам", т.е. религията привързва човека към някаква система, както беше посочено по-горе. Религията сплотява хората в общество доброволно, налага спазване на морал, който спомага да се запази и да функционира нормално това общество. Всяка религия дава обяснение за създаването на света, мястото на човека в него, какво/какъв е бога (боговете), определя морала чрез това, кое е грях и кое се награждава от Бог в действията и помислите на хората, подпомага развитието на културата и дори науката до отделянето на последната, което довежда до по-бързото й развитие, обещават на хората вечен живот (не във физическото тяло), ако спазват моралните норми и вечни страдания или смърт при неспазване. "Комунизмът" също е религия, но без свой бог, обаче с много "пророци" и със свой морал, като хората са освободени от страха, че Бог ще ги накаже. Може да се пише още много, но тук не е място за това.
   По-дълговечните религии са тези, които определят опростен морал, включващ неотменно изконните човешки добродетели (затова "комунизмът" не издържа дълго).
   Религиите, по определението по-горе, са в своята същност консервативни. Включвайки в себе си народните обичаи, те от една страна се развиват макар и бавно, но спомагат и за запазване на народността (както прави православната религия, особено у нас), ако религията е свързана тясно с обществото, а не е абсолютизирана, както е мюсюлманската. Всяка религия по определение заявява, че властта е дадена от Бог, защото само ако има властова система, ще има общество. В противен случай, ще бъде по-зле отколкото е било „в дивия запад”. Ако религията е на уважение в обществото и нейните представители (църквата) не налага конкретна власт, но и запазва независимост от нея, тя може да бъде коректив, както „четвъртата власт”. Тогава такова общество ще бъде притегателна сила за всички народности.
   И все пак искам да обобщя, че православната църква е нанесла по-малко вреди отколкото ползи на народа ни от всички останали религии. Може би щеше да бъде по-добре, ако беше се запазила първоначалната ни религия, но в историята (която е минало) няма „ако”.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  10. За коментара на анонимния от 9 ноември 2015 г., 21:43,бих казал че не само ,че тези уроци са забравени в българия но вече и по целия западен,бял свят.Днес е по-важно да сме индивидуалисти.Малки специални снежинки.От колкото да сме едно цяло с масата и да сме силна буря.Но това е и идеята.Аз обаче бих добавил към уроците които всеки родител трябва да предаде на своите деца.А именно ,че тези които са от твоя етнос винаги трябва да са на преден план за теб.И разбира се,нямай никакво доверие на евреи,цигани,турци и въобще всякакви там семити или африкански народи.Защото историята говори повече от красноречиво,че тези хора ще те намушкат в гърба при първа възможност.Така както стадо бизони се брани срещу хищници така трябва и ние да се браним от подобни народи.
   Иначе за темата за вярата която г-н Д3 зачекна.Безспорно днешните църкви са виновни за много беди,но вярата зад която застават и използват за параван,е онази сила която е сплотявала цели нации.В нея има морален и духовен компас които всеки индивид се опитва да следва,някой се справят по-добре други не.Но реално погледнато,периодите на възход на всяка нация са периодите когато вярата им е силна.Аз не бих се определил като християнин но определено няма да отрека че християнството е помогнало на не малко учени,изследователи и обикновени хорица в тежките им моменти,да станат и да продължат напред.А от както започна да царува материализмът и атеизма,виждаме само една деградация и разлагане на семейството и обществото,което води и до забавяне както на технологичното развитие,но и на културното развитие на цивилизацията.Ако не и направо нейното унищожение.
   Иначе за статията няма какво толкова да коментирам.

   Изтриване
 20. До "Анонимен10 ноември 2015 г., 9:06"

  "Отиди да гони Михаля" - израз от моя край.
  .
  Ако сме единни в своето , няма сила , която да наложи със законни средства , каквото и да било над сплотен народ знаещ , какво иска и къде отива .
  Проблема е , че не сме единни , а единството се постига , както писах по-горе бавно и тръгва още от семейството с възпитанието на децата в добродетелите на народностната ни култура .
  Не само ,че не сме единни ами даже сме разделени и сме лесна плячка за всеки недоброжелател.
  Само до преди 25 години "дробяхме и сърбахме" комунистическа попара .За 25 години момченце ,мъж не може да стане , камо ли поколение да се отрезви от грешките си и да намери верния път.
  Шопов


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „ДА ГОНИШ МИХАЛЯ“

   Сърдечен поздрав, бай Шопов,

   Първо искам да ти благодаря за коментарите, защото те изявяват една голяма истина за състоянието на нашия народ.
   Без да лицемернича – съгласен съм с абсолютно всичко, което прокламираш като пожелания, но само с голи пожелания нищо не се постига. Човекът е сложно творение, понеже е съчетание от дух и материя, които са в непрестанна борба помежду си. Академик Лихачов нарича България „нацията на духа“, но от приложения „израз от твоя край“ виждам, че ти си много далеч от това определение.
   Идеята, че ще успеем само със собствени сили и себевъзвисяване да превъзмогнем над нищетата е предварително обречена на провал. И понеже знаем, че нищо не идва случайно, много вероятно това незавидно настояще ни се дава, за да се опомним и да потърсим ИСТИНАТА не само в исторически, а и в духовен аспект. Две абсолютни истини не съществуват! Лично аз признавам само Този, който е казал:„Аз съм пътят и истината и животът!“. Мога да те уверя, че от личен опит съм се убедил в тези думи. На друго място Той е казал:„Ако Бог не построи къщата, напразно се трудят зидарите; ако Бог не пази града, напразно бди стражата!“. Аз бих добавил:„Ако Бог не спаси България, напразно се надяват патриотите!“.
   Не ме разбирай криво – не казвам, че трябва да се кланяш на „вселенския“ или на някой друг патриарх, или на когото и да било. Но както търсим тук и изучаваме истинската история, така всеки трябва да познава истинския Бог, Който единствен може да му даде благословението, което търси!
   Струва ми се, че всичко това ти наричаш „да гониш Михаля“. И се опитваш да поставиш отпред каруцата и отзад да впрегнеш коня, та да си свършиш работата. Не те съветвам да пренебрегваш законите, които съществуват във вселената. За най-голямо съжаление имам чувството, че болшинството от българите имат твоята настройка.
   Е, насила хубост не става! Но винаги идва време, когато се разбира КОЙ Е ГОНИЛ МИХАЛЯ!

   Изтриване
  2. Прав сте г-н Шопов. Най-голямите злодеяния на тоталитарната комунистическа власт са разрушаването на морала на българите и замяната на родолюбието на нашите деди с интернационализма, т.е. с идеологията, нужна на Русия да продължи разширяването на империята си. Моралът се създава дълго и мъчително,голяма е цената за помъдряването на хората, породено от неизбежността да живеят заедно. Неимоверно висока цена! А комунистите разпиляха с престъпната си власт този безценен капитал - морала. Затова днес сме бедни, защото сме лоши хора. Това трябва да се разбира средностатистически, въобще нямам предвид пишещите тук. Ще дам пример какво разбирам под "средностатистически". Преди 100 г. моят прадядо се е върнал от Щатите и е убит от руски(румънски или сръбски) куршум в Северна Добруджа. Този факт няма статистически смисъл. Но от българите, имигранти в САЩ са се върнали 2/3 от общия им брой! Ето това вече е статистически факт, който доказва по неоспорим статистически метод, какъв е бил морала на дедите ни. Днес няма паметник с името на прадядо ми, но има паметник на окупатора ни и то в центъра на столицата. Та "верният път" минава през преосмислянето на историята ни и дейността на хора, като уважавания П. Серафимов. Поклон!
   Д3

   Изтриване
 21. Веднъж писах това,но темата е такава,че го пиша пак.През цялата 2004 година живях и работих в Испания,област Галисия.Там и в област Астурия насалението са келти.Имат футболен отбор ,,Селтик,,.Един голям град на морето се казва ,,Понтеведра,,Да ви звучи познато ,, Понте ведра,,?Келтите приличат много на нас българите-едри,червендалести,обичат веселието,варят в домашни казани силна ракия като нас,но не забравят и виното.Имат доста запазени стари къщи.Тези стари къщи са изградени от масивни камъни,дървени греди и покривите са покрити с каменни плочи.Тези къщи са еднакви с нашите стари каменни къщи в планински местности и край реките-където има камъни за материал.Правят каменни изворни чешми еднакви с нашите.Бях случайно на техен фестивал на народното творчество и все едно,че бях в България.Музиката им е подобна на нашата.Танците им са хора и ръченици.Носиите им са еднакви с нашите.Инструментите им са гайди,флейти,кавали тамбури и гъдулки.Може да потърсите тези неща в интернет и ще останете изненадани.Мисълта ми е,че след като келтите са живели на Балканите заедно с траките,те са били роднини и за това имат толкова общи неща.

  ОтговорИзтриване
 22. Рорик

  Като чуя думата юрта,ми се проговаря на "дедовия"език.

  "се запазило предание, че техните прадеди били преследвани от морски вили и големи води и че те „строили колиби над водата, в които спели”.
  Точно.Истинската дума е колиба а не юрта. Колибите са планински и рибарски и ловни..
  Българите са спели там временно не са живели.На лозето , кай реката., на лов. . Някои са копали и землянки. на лозето, под колибата. .
  Живеели са в къщи.И до днес се казва с презрение че 5 колиби не са село. че някой си не си е построил къща а колиба. ,ако не е висока. Разбира се че в колибите са намерили временни огнища, грънци, паници .
  Какви юрти ги прихващат нашите учени?Българите са били войници, граничари. .Живеели са в домове крепости, както казват някои с по 270 декара земя.
  А тоя шаман от предната статия прилича на баба ми,забрадила си забрадката зад ушите .Това не е брада , а краищата на забрадката.Вижте следващата снимка на Кибела с развързаната забрадка, дето е предназначена и в двата случаи да придържа високата им шапки.Такива са били колибите ,кръгли . .

  ОтговорИзтриване