24.11.2015 г.

БЪЛГАРСКИЯТ АЗ И ТАЙНИТЕ НА ИСТОРИЯТАБогатството на българския език е признато от приятели и врагове. За това са се погрижили както средновековните просветители, така и поетите от ново време. Въпреки няколко жестоки чужди подисничества, речта ни се е запазила жива и красива. В нея са закодирани и ред доказателства за древните балкански корени на народа ни.

През 70-те години на ХХ век Кирил Влахов открива в езика ни същите фонетични особености, които са типични и за тракийския. В друга своя работа този автор споменава нещо, което е от изключителна важност. Става дума за това, че в тракийския език се наблюдава начален процес на изпадане на падежите. Именно изоставянето на падежите – аналитичния характер на българския е неговата най-голяма отлика от другите сродни езици.

Връзка между българския и тракийския намира и Владимир Георгиев. Този лингвист установява, че в речта на Залмоксис и Орфей се среща екането и якането, което пък е типичен белег на българския. Друга особеност на тракийския език е синкопa (изпадане на звук). Георгиев е уточнява, че това явление е типично и за много  източнобългарски диалекти. Като пример нашият учен е дал изразите Дъ͜   н͜  пани  да не падне, Шъ ͜  г земъ- ще го взема

Интересен особеност от тракийската граматика е суфикса –инт. Според проф. Георгиев този суфикс е идентичен на старобългарския – енте, който се среща във воленте, теленте, жребенте. Това, което нашия талантлив ливгвист е пропуснал да уточни е важната подробност, че през  Късната Античност тракийския суфикс – инт вече се е развил във – енте, както става ясно от антропонимите Кард-ентес, Бурк-ентес и др.

Общи граматически особености между български и тракийски успява да изолира и Иван Дуриданов. Той отбелязва идентичния начин на постройка на Критѣне и др. с Βεσσοπαρ-ηνοι- жители на Bessapara, като смята, че се касае за балто-славяно-тракийска успоредица в словообразуването

Виждаме, че тракийския е смайващо близък до българския по отношение на не малко граматически особености. Тук е мястото да бъде засегната още една граматическа особеност, а именно личното местоимение АЗ. В речта на Орфей и Залмоксис то е звучало идентично, т.е. както и днес – АЗ. Знаем за това благодарение на надписа на златен пръстен от Езерово. Там на първия ред проф. Георгиев разчита – Ролистене, аз...

Надпис от Езерово, думата АЗ е подчертана с червено
http://www.kroraina.com/thrac_lang/EZERO2.jpg

Дедите ни наричани в миналото с името траки са били много племена. Регистрирани са около сто и четиридесет различни етнонима. За това, че предците ни са били огромен народ знаем и от Херодот. Съвсем естествено е различните групи да ползват различни диалекти. Несъмнено въпреки общите корени речта на одрисите е била малко по-различна от тази на беси, гети, мизи, трибали. По същия начин родопските говори днес се различават от шопските и др.

Многообразието на диалекти в древността обяснява добре забележително големия брой разновидности на личното местоимение аз. Известни са вариантите: азе, ази, азека, азка, азкана, язкана, eз, езека, езе, яз, язе, язка, я

В нашия език личното местоимение аз се проявава в четиринадесет форми - това е нещо уникално. Немският език е говорен от около 90 000 000 души в Германия и Австрия. Аз лично познавам три варианта на личното местомение аз (Ich), тяхното звучене е их, иш, ик (последният вариант е от речта на северните фризи).

В една малка България се срещат четиринадесет варианта на една основна дума, а сред немско говорящите има само три.

Поне за мен обяснението на феномена е лесно. Както бе споменато по-горе, дедите ни са били огромен народ. Съвсем естествено е, че в различни региони са ползвани различни говори. Някои са изчезнали по естествен път, други са загубени поради деянията на римляни, гърци и др. подтисници. 

Все пак, това, което се е запазило не е никак малко и свидетелства не само за древността на езика ни, но и за това, че сме потомци на най-големия народ на Европа.

Територията обитавана от дедите ни е била голяма. Не само по-голямата част от Балканите е била наша, предците ни са населявали значителни части от Мала Азия, Черноморските степи, Кавказ, а дори и Средна Европа. За жалост ничие величие не трае вечно. Дори и създателите на първата цивилизация не могат да предотвратят всичко. 

Земята ни е земен рай и винаги е била желана от различни агресори. Всеки от тях е знаел, че не може да владее нашата страна без сериозно да намали населението й. Това е причината дедите ни да бъдат принудително разселвани и дори продавани в робство в далечни региони.

От ерата на Октавиан Август до ново време различни врагове децимират народа ни. Прокуждането на хора от родните им земи е страшно, но не по-малко страшно е и промиването на съзнанието на отделни групи. Преди стотина години никой не би повярвал, че жителите на областта Македония някога ще говорят с озлобление за своите братя от България. Преди хиляда години власите – предците на румънците са били част от нас. Доказват го не само хилядите книги на български език съхранявани в румънските библиотеки, доказателства има и от областта на етнологията, а и генетиката. 

Още по-рано част от предците ни са обитавали териториите на днешните Украйна, Словакия, Южна Полша, Унгария. Тези хора са асимилирани напълно и дори по-късното пристигане на българи в някои от тези земи не е успяло да обърне процеса на обезбългаряване. Сякаш някаква зла сила ни е преследвала навсякъде и с нечовешки фанатизъм е правила опити да унищожи българщината.

Злото има защо да се страхува от нас. Земята ни е родила не само благи хора като Залмоксис и Орфей, но също така опитни бойци и смели бунтари, които срещаме в лицето на цар Ситалк и Спартак. Едни са внасяли светлина в душите на хората, други са пресичали планове на подли хора и са чупели веригите на робството. 

Дори страшния петвековен геноцид не успя да изтръгне от сърцето на българина неговата любов съм свобода и справедливост. Докато ни има злото не може да пороби света, първо трябва да изчезнем ние, за да може тъмнината да наложи своята воля.

Ето за това сме мразени от определени групи индивиди. Ето за това те ни преследват като бесни кучета и не се спират пред нищо, за да намалят броя ни, да замъглят съзнанието ни, като крайната цел е пълното ни унищожение. Едни от враговете ни действат с перо, други с пари, едва ли и отровите в храните ни са случайни. Всичко обаче е напразно, няма съмнение, че много от нас ще пострадат, но и няма съмнение, че ще надделеем над злото както са правели дедите ни.

Борбата започва не с нож в ръка, а с пускане на светлина в сърцето, с протягане на ръка на тези, който имат нужда от помощ. Първият, който трябва да падне убит, това е егото.
Благодарение на него синовете на лъжата ни делят и настройват един срещу друг. Ако се поддържаме един друг и си помагаме ние сме сила. 

Индивидът е като пръчка, която лесно може да бъде пречупена, по-добре е да сме като сноп стрели, така както заръча княз Кроват (Кубрат), а и други по-стари владетели преди него. Вместо да се кланяме на запад и на изток е по-добре са се преклоним пред предците ни и да следваме заветите им. Не запада и изтока са гаранция за оцеляването ни, а нашата способност да се върнем към себе си, да бъдем истиски българи – такива, които милеят за Род и Родина и пазят ревниво своето.

124 коментара:

 1. Княз Войвода24 ноември 2015 г., 19:49

  Колкото по древен е езика, толкова повече разлчни диалектални норми има!!! В българския има много различни говори, които се различават не само по фонетика и акцент, а също и по морфологическо отношение! За разлика от френски и испански например. Няма друг език в който с такава лекота може да бъркаш "е" и "я", няма друг език в който буквите "к", "ч", "ц", и "щ"/ "г", "ж", "з", и "жд"/ "х", "ш", "с", и "ф", да се заменят толкова лесно, в българския частицата за бъдеще време има форми: ще, ше, ша, че, же, зе, ке, к'е, к'а, и.т.н. Това го няма в нито един друг език. В нашия език има говори с единично и тройно членуване, в нашия език има говори в които са запазени дателен и местен падеж, такава разлика не съществува в други езици. А в преходните говори има родово различие. Това богатство е вследствие на древността на езика ни!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, само език с изключително дълга история може да притежава такива уникални белези.

   Изтриване
  2. Княз Войвода24 ноември 2015 г., 21:42

   Затова семантичните гнезда в българския са огромни, защото езика ни е много древен!!! Ще дам няколко примера (мои тълкувания):
   корен "*гар" (с първоначално значение на слънце): горе, горя, гаря, грея, жаря, жарко, жарава, зар (наставка), зрея, зелен, зор (зрение), зора, яр, сур, жълт, злтато, слава, сила, галя, жаля, жуля, шило, жило, сулица (вид копие), червен, черен, и още много думи!!! Вероятно и корена "бял" също е свързан (не съм сигурен).
   Корен "*раг" (вероятно с първоначално значение на бърз): раз (представка), рязък, режа, руша, ръся, рат (война), ратя (правя), ръка, оръжие, оръдие, и още други думи.
   Корен "*клет" (затворен): ключ, клет, крия, клещя, клисура, клечка, и още други думи.
   Тези корени съм ги изкарвал аз, но не са точната форма на първоначалната дума.
   Толкова големи семантични гнезда няма в нито един друг език, само българския ги има! Но това е било укрито с помоща на измисления термин "индоевропейски език", с което обясняват "мистериозното наличие" на отделни думи в определен "индоевропейски език", но не се споменава че корена на дадената дума представлява верига от свързани думи в българския!

   Изтриване
  3. Точно, голяма част от така наречените индоевропейски думи имат обяснение на български, това обаче се пренебрегва, както се пренебрегват и още много други неща.

   Изтриване
 2. Благодаря за прекрасната статия, само коригирайте техническите грешки в последния абзац!

  Сентенцията "Разделяй и владей" е приложена с пълна сила към Тракийската цивилизация!
  Имам усещането, че кукловодите в сянка са едни и същи от древни времена, просто се сменят поколенията им. Те проведоха два експеримента за ефективна манипулация на човечеството: социализъм и капитализъм. Първият беше изоставен, защото вторият се оказа много по-ефективен. Манипулацията продължава, кукловодите са същите, но изглежда, че техният страх от нас българите вече граничи с истерията.

  П.С. Тук са събрани на едно място някои от трудовете на Ганчо Ценов: http://zelka.org/details.php?id=456862
  Гледам, че и Вас са посочили в nfo файла!

  Поздрави.


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павел Серафимов:

   „Сякаш някаква зла сила ни е преследвала навсякъде и с фанатизъм е подтискала българщината.“
   „Докато ни има, злото не може да пороби света, първо трябва да изчезнем ние, за да може тъмнината да наложи своята воля.“

   Карол Мордохай:

   „НАШАТА РЕВОЛЮЦИЯ НЯМА ДА УСПЕЕ, ДОКАТО ЕДНО ЦВЕТЕ НА БАЛКАНИТЕ НЕ БЪДЕ СТЪПКАНО !“

   Изтриване
  2. Не мога да потвърдя достоверността на това изказване, но е факт, че от 19 век насам все се опитват да ни стъпчат.

   Изтриване
 3. http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html

  древния ген на днешните народи. Българите са отново център, показно и че са стари с връзки към, тусканци, баски, сицилийци, гърци, албанци, дори техния ген е във връзка с древните турци, тъй като живеят турците на стари български земи, те са и връзка към гените на йорданци, иранци, испанци и дори бедуините.

  четете пироко изследване от до..

  ОтговорИзтриване
 4. ирена янчева25 ноември 2015 г., 2:52

  Здравей Павле, поздравления за успешната статия и вложения труд ! Признавам те за спец по езикознание ( твърде тежка материя ); бих искала да изразя своето голямо възхищение от теб в тази насока !!! Разбирам, че има налице твърде сериозни и немалко на брой общи граматически прилики между българския език и тракийския, които заедно с развитието и многообразието на нашите диалекти доказват един и същи езиков корен, една непрекъсваема традиция във времето и един и същи етнически носител. Подкрепям напълно принципите на обединение на българския етнически елемент, за да бъдат прекратени зловредните процеси на обезбългаряване ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена, но аз не съм спец, просто не обичам да вървя в коловоза и проверявам по-често от някои хора, това е.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Николай Овчаров: В Бурятия и Монголия видяхме запазени древните танци и ритуали, които са изпълнявани от нашите предци

  http://www.focus-news/opinion/0000/00/00/17511/

  По повод завръщането на българска експедиция от Бурятия и Монголия, Агенция „Фокус” разговаря с археолога проф. Николай Овчаров.

  Фокус: Проф. Овчаров, какви са впечатленията ви от експедицията, която проведохте в Монголия и Бурятия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф:Овчаров, странно защо, но мойто вътрешно : я,яз,азе, ази, азека, азка, азкана, язкана, eз, езека, езе и язка и т.н ми говори, че нещо сте сбъркали с координатите ? Определено мойте предци НЕ са от Бурятия и Монголия а думи като: юрта, аул,шаман и подобни "танци и ритуали" ми предизвикват само алергия. Кой плаща за подобни идиотски експедиции : монголски или БГ данакоплатци ??? А моите предци биха казали : Е па ,оно мале и одънак Монголия д'иеш - блъсковици нема да найдеш, а камо ли назе/назека/нази/нас .. :-)

   Изтриване
 6. Да си Жив и Здрав.

  Още един довод, че сме голям народ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Деяне, доводите са много, жалко е, че тези, от които популяризирането на истината зависи гледат втренчено в Азия.

   Изтриване
 7. Интересното е , че както и в българските тракийски диалекти, така и в гръцките тракийски диалекти е налично редуциране на неударените широки гласни , както и т.нар. синкоп. Смайваща трайна вековна традиция, запазена и до ден днешен и в двата диалекта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали е така не зная, но зная друго - повечето хора от Северна Гърция носят българска кръв. Може съзнанието им да е промито, но все нещо българско е останало в тях.

   Изтриване
  2. Княз Войвода26 ноември 2015 г., 21:13

   Гръцкия език е кентум (не палатинизиран), но доколкото знам, в северни гръцки диалекти, задните съгласни (к, г, х), имат палатинизиран вариант, питай защо, като гръцкия е кентум (не палатинизиран). Обяснението е че по голямата част от гърците са българи, а в българския палатинизацията е характерна (българския е сатем, палатинизиран). Същото е и с румънския, в който има якане, палатинизация, бъркане на "б" и "в", наличие на "х", които не са латински особености, да не говорим за наличието на фонемите "ъ", "ы", "з", "ш", "ж", "ч", дж", "ц", "дз", а също и типичните за българския "щ" и "жд".
   Подобен е и случая с албанския, в него има много български особености, като започнем с фонемата "ъ", а също и твърдото "л".
   Това става защото румънците, албанците и гърците са асимилирани българи.

   Изтриване
  3. Гръцкият език е кентум защото той е изкуствен. Първоначално той е зает от африканските данайци, за които той е бил напълно чужд, т.е. при заемането се прекъсва естественото развитие на езика. После, в старание да се изкарат древен народ гърците умишлено правят реформи целящи да придадат архаичен характер на езика им.

   Английския, френския и т.н. официално спадат към кентум групата, но доста френски и английски думи вече са така еволюирали, че могат да се причислят към език от тип сатем - Fr. chat, chateau, cent...

   Изтриване
 8. Георги Лозанов: И за това в тракийските могили където се откриват текстове са все на гръцки. Кой народ който има свой си език ще поставя в най-святото место - погребалната могила - текстове на чужд език? Приказките за писменост на племената на траките просто стават супер банални. И няма нищо общо с произхода на нас българите. Нека в тази група наистина да се поместват неща касаещи именно произхода на нас българите, а не на разни племена.......

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че си Георги Лозанов :) В никоя тракийска могила не е открит текст на гръцки, да не забравяме и факта, че няма гръцка азбука, никой грък не е създавал азбука, просто е присвоена тази на трако-пеласгите.

   Изтриване
 9. Много тъжно ми стана, когато четох една от книгите на проф. Чилингиров, където той разказва за опита си да снима български църкви и иконописи на територията на Гърция по време на комунистическия режим у нас. Как са му крали материалите - нашите собствени продажни комунистически отрепки, забранявали са му да снима..как по говора разпознава българки на една спирка, които му разказват, че им е забранено да говорят на родния си език....тъжно, тъжно...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето от така наречените комунисти не са българи, как да очакваме тогава българско поведение, или пък действия в полза на българския народ. Кръвта вода не става...

   Изтриване
 10. трако-пеласги, финикийци, ханаанци, кана-анци, траки, скити, кимери и тн, все един народ...

  ЗАЩО е войната в Сирия ? Ами много ПРОСТО да се УНИЩОЖАТ БЪЛГАРСКИТЕ АРТЕФАКТИ, ЕТО снимки от преди няколко години, на сгради от 4-5век нейде :

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1913/6838/original.jpg

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1913/6839/original.jpg

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1913/6840/original.jpg

  Това се намира в Qasr Ibn Wardan, СИРИЯ, и е БЪЛГАРСКО, от около 5 век най малко, надписите не са нито на арабски, нито на гръцки, нито на латински, как 5 век ще има сгради там на Старо БЪЛГАРСКИ ? Говори се, че са строени по времето на Юстиниан Първи, църкви за българското население.

  Нищо не знаете деца, целия свят е бил наш, Сирия, Иран, Ирак, Индия, Украйна, Австрия, Унгария, Румъния, Гърция, Германия и тн, всичко е било наше, за това един историк е казал едно време за българите "Те дотогава не бяха намерили някой да им се опъне и не знаеха, що е граница, защото до тогава всичко във Света бе тяхно"

  Всички войни с арабите, са чисто и просто бонус, целта е унищожаване на старата българска история, или това което арабите, не са унищожили до сега.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има логика, а да не забравяме и, че търговията с антики носи милиони печалба.За да се разбере кой е организирал войните, трябва да се види кои аукциони продават незаконно изкараните от Сирия и Ирак артефакти. Винаги следвай парите и ще намериш злодеите.

   Изтриване
  2. Дори хората от НГ го казват и имат не една статии по въпроса.

   http://news.nationalgeographic.com/2015/11/151125-isis-syria-satellite-images-looting-archaeology/

   още преди няколко години, когато бе войната в Авганистан се видяха тези неща, и трамвая кара по пътя си, ирак, иран, сирия, либия и тн..

   Дори имаше статия преди време за памирското и балхарското злато, че не само е намерено ами и изкарано от авганистан и няма кой да се бори за опазването на тези артефакти (в статия също се говореше че тези артефакти не са правени от арабите. Приличаха на трако-скитска обработка и тн.

   Аз не мога да разбера защо българите не пращат хора да изследват старобългарските храмове, съкровища и тн по старите ни земи.. и то говоря за още преди години.. може би за това са всички войни и конфликти в близкия изток, да няма достъп до тези неща, а колко разбират арабите от българското... всичко българско-християнско се унищожава...

   Изтриване
  3. Княз Войвода27 ноември 2015 г., 23:44

   Хей, прави ли ви впечатление какъв символ е изобразен на втората фигура от ляво на дясно на портата?

   http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1913/6839/original.jpg

   Ми това си е българския символ, използван в Стара Велика България и Волжка България.

   http://www.google.es/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&tbm=isch&prmd=ivns&ei=_8xYVqSIMsWoa8jRsOAN&start=40&sa=N#mhpiv=5

   Изтриване
  4. Княз Войвода28 ноември 2015 г., 16:14

   Ми това е същия линк, който е пратен по горе, втория линк на горния коментар на "Анонимен, 26 ноември 2015 г., 18:36"
   Същия човек пише че това се намира в Сирия, по точно в "Qasr Ibn Wardan".
   На мен ми направи впечатление втория знак от ляво на дясно на портата, и го сравнявам с българските символи.

   Изтриване
  5. това е църква в Сирия и от надписа ясно се резчита септември http://www.syriaphotoguide.com/home/qasr-ibn-wardan-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/

   Изтриване
  6. На старобългарски септември е СЕПТѦБРЬ, текста от снимките е гръцки, друго потвърждение за това е думата индикт...На надписите няма нито юсове, нито ерове...

   Изтриване
  7. Не забравяй диалектите, не забравяй и че при българите има римляни и гърци и че не всичко се пише и чете по абсолютно един начин. Надписите не са гръцки, Византия- Константинопол не са гръцки, имало ли е гърци и и римляни, имало е.

   От коя дата ти е старобългарксото СЕПТА БРЬИ?, щото АЗ до колкото помня се води 9-10век, най рано да е 8сми, а тези надписи са от 5-6век.

   Изтриване
  8. Добре, но какви са критериите ти за идентификация на надписа като български? Нито септември, нито индикт, нито пък която и да е било от изписаните думи са български.

   Щом няма български думи, как да твърдим, че надписа е български.

   Изтриване
  9. Не крадяха ли гърците, тракийския-българския език и тракийскатата-пеласгийската-финикииската и тн писмености? за какъв гръцки език и писменост си говорим тогава? не се ли вижда от символите, че са български? Всички тези думи уж се водят латински, защо тогава пък са писани с гръцки букви? Защо тези думи не се употребяват в Италия и Румъния например, ами само в България и то по начина на изписване? Каква е разликата между ранния СЕПТЕМВРИ и късния СЕПТАМБРИ.?

   Аз пък чета от надписа Еним Септември ГОТ (Goth) Д' Станиго Етъ(у,о)с, или по ясно казано Един Септември ГОД (Господ) остана тук, лежи тук и тн. Смисъла мисля, че е ясен

   Ако в последните векове на новото време са се забелязали след освобождението поне 14 диалекта в България, говорими/писмени, то колко е имало преди 1500-2000 и тн години? 1-2-3? За колко и точно да се мисли лингвистиката и самите лингвисти и други "учени", тя не е толкова точна, щом за пример няколко такива индивида, могат да спорят, че дадено име- може да се произнася най малко по 5 различни начина от надпис, някой скачат и на 10 , най накрая науката или по точно научната общност решава, че най близки ще са 3, от които в дадените региони, си избират по 1 от 3те, като всеки гледа да клони към мнението на дадена друга група от индивиди.

   Сега стигнахме до извода 3, римско-византийски (латински), гръцки, българо-нещо си - кое ще изберем?

   -писали ли са траките и българите и македонците (нека нарочно ги разделим) с гръцки или латински букви?

   -къде са в днешно време римляни, византийци и гърци? (гръцкото население по ДНК в днешно време се води българско с промито съзнание, италиянците се водят испанци и българи, като малко под половината население се води българско по ДНК, по големия процент е испански, в Австрия и Унгария положението е същото, Румънското и Македонското ДНК са български също), та къде са римляните/византийците/гърците?

   Та ако надписа е гръцки защо ще има латински думи, ако надписа е латински( все пак правен от византийци) защо ще пишат гръцки думи? къде останаха траките-българите във Византийската империя (стопиха се). Нима Византия не е била българска държава? Нима не е случайно местенето на столицата от Рим да е в древна ТРОЯ? Нима Троя и Рим не са тракийски?

   Поздрави

   Изтриване
  10. Септември идва от латинското septem - седем, индикт от латинското indictio, което идва обаче чрез гръцко посредничество. Не в буквите е проблема, а в думите и по-точно тяхната етимология.

   Илиос и Рим притежават българска етимология, но същото не може да се каже за септември и индикт.

   Изтриване
  11. - индикт

   Цикъл от 15 год. въведен от Константин Велики Тракиеца

   Изтриване
  12. ...да допълним по горе казаното за Константин Тракиеца

   http://thracebulgaria.blogspot.bg/2015/11/elementa-nova-pro-historia-macedono.html

   Изтриване
  13. Няма значение, че Константин Велики е от тракийски прозиход. Неговата национална принадлежност и деянията му не могат да направят от латиската indictio българска дума.

   Константин Велики може да е писал на родния си език, но това не означава, че е въвел тракийския, т.е. архаичния български като официален език в Римската Империя.

   Изтриване
 11. Пълни лъжи и простотии от едно миризливо лайно на командировка срещу България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво е човек да има лично виждане, но също е хубаво да го изрази по спокоен и културен начин.

   Изтриване
 12. Привет Павеле,

  твоите разсъждения отново ме подтикват да се изкажа поне по три точки...
  Първо да допълня за личното местоимение Аз - има и още няколко форми от Я, което е всъщност ЙА. Има и форма ЙЕ и дори само Е... Всъщност всичките лични местоимения в Европа произхождат от този общ корен - Ай - англ., Их - Иш - немски , Ио - итал., Йо - испански. Дори френското Je е всъщност Йе, само че днес се чете Жьо...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей! За родството на ego, ik, jai, Ich, io, eu...няма да споря, в случая е важно друго - при нас българите се среща забележително разнообразие на личното местоимение аз. Това поне за мен е индикация, че още в дълбока древност, в земите ни са се говорили доста диалекти принадежащи на хора от една огромна общност.

   Изтриване
 13. Българският език, със всичките му говорни варианти е едно от най ценните неща, които притежаваме... Ами колко варианта имаме за обръщение към Жената - майка... Мамо, Мама, майка, майко, майчинко, майчице, мале (стара мале), майчо и т.н. ...! Дано българите по бързо да разберат за какво става въпрос ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Езикът ни не е просто богат, той е и древен, именно древния му характер е причината за словесното богатство.

   Изтриване
 14. http://infomax.mk/wp/?p=26597# хехе какво открих.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо да е "хе-хе"?

   Изтриване
  2. Защото Македония е "Центарот на светот".

   Изтриване
  3. Не мога да видя страницата, антивирусната ми програма не позволява това.

   Изтриване
  4. Мадам,може ли по - конкретно да обясните точно какво ви притеснява?Аз не открих никакво неточност в статията.

   Изтриване
  5. Хм странно, на мен ми се отваря. Слагам линкове за снимките на мястото, където са в оригиналния текст. Част първа

   ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК: Пат низ времето и просторот на македонскиот јазик и описменувањето на светот
   април 3, 2015 / By iNFOMAX   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik.jpg

   Презимето на можеби најпознатиот научник и физичар на 20-от век, Алберт Ајнштајн (Einstein), знаете ли што значи? “Еден камен!”: Ein = еден (1) и Stein = камен (на Англиски: Stone) – уствари од Македонски “Стена“. Треба ли да ce спомнe дека на пример прастарото име на Демир Капија било Стена?

   Сведоштва за Македонското Писмо и Јазик има безброј и тие се единствени и непобитни докази за континуитетот на Македонската писменост која била раширена по целa Eвропа и пошироко. Македонскиот јазик е единствениот јазик во Европа, а можеби и во Светот, којшто може да си ги пронајде корените уште пред новата ера. Потврда за тоа имаме во Македонскиот Зборник (“Glossario“) на Америас, во мноштвото документи од Старото (Рим) и Новото Римско царство (Константинополитана Нов Рим), како и во Лексиконот на Македонски Jазик од 16 век. Во сите нив среќаваме зборови кои се апсолутно и недвосмислено исти на денешниот литературен Македонски јазик.

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik2.jpg

   Tака на пример древниот Македонски лексикограф Америас во 3-от век п.н.е ги запишал чисто Македонските зборови: Зелка, Елан, Кал-јаруга, Клизи(он), Легло, Лична, Смуѓ, Шор, и т.н. Англискиот историчар Хамонд (T.Hammond) направи случај со зборот “Челник” кој остана забележан од повеќе антички автори. Типично е и името на Македонската капа за сонце „Каусиа“, на модерен Македонски: кога ќе усвити (сонцето).[1]

   Римјаните од Стариот Рим и Ромеите од Константинополитана Нов Рим истотака ни пренесоа други бројни сведоштва за континуитетот на Македонскиот јазик низ вековите. Така, во 4 и 5 век го имаме важниот сведок на Македонската писменост – Св. Јероним од Стриговиа, кој останал забележан како доктор, теолог и познат историчар во Сиријa на тогашното Ново (Источно) Римско Царство во 4-от и почетокот на 5-от век. Но најважно од сé е што останал забележан како творец на Глаголицата – цели четири века пред Кирил и Методиј!

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik3.jpg


   Горе: Од „Хроника“ на Антон Врамец од 1578 г. каде тој помеѓу другото запишал: „429.(гoдина) Свети Йеронимдоктор словен (писмен), oво време умре у Витлеем, деведесет и едно лето је бил стар, роден од Еузебиусу Стриговиа[2], у многи книги наДијачки[3] јазик напиcа, и Глаголска книга и Писмо он најде и справи.“ (приближна транскрипција за полесно разбирање)

   Доле: Глаголицата (или ‘Буквица‘)на Св. Јероним од 4-5 век од нашата ера, како што стои забележана во архивите на Ватикан.

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik4.jpg

   Потоа во Сирија, која во последно време за жал ја гледаме заради крвопролевање и страдања, ни остана уште еден споменик на Македонскиот јазик и писменост. во местото кое денес се вика „Палата на Синот на Вардан“ (Qasr Ibn Wardan) се наоѓаaт остатоци од прекрасна црква и палата изградена од Јустинијан I Велики. Комплексот се наоѓа на работ на пустината североисточно од Хама. Бил изграден заедно со придружни воени бараки за време на владеењето на Јустинијан, и завршен во 564 година. Како засилување на околните Ромејски тврдини, како што се Халабиех (Halabiyeh) и Ал-Рашафех (Al-Rasafeh), служеле како истурена одбрана на Новото Римско царство Â (Константинополитана Нова Рома) од Персијците на исток.

   Изтриване
  6. Част втора:

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik5.jpg

   Но, она што за нас Македонците е интересно околу ова место се натписите зачувани на градбата на ова здание од времето на Јустиниjан I Велики. Бидејќи се напишани на Кирилица и – на Македонски јазик! На едниот од порталите на црквата може многу јасно и буквално да се прочита Септември (СЕПТЕМBPI), а на друг понатаму Ноември (NОЕМВРI):

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik6.jpg

   Какошто може да се види и од сликите и натписите, кои за секој нормален и писмен човек се многу јасно видливи, нема место за сомнеж: „Септември и Ноември“ се многу јасно и читливо напишани на јазик ист со денешниот наш Македонски јазик. Што не би требало ни многу да не чуди ако знаеме дека Јустинијан I бил родум од Таор близу Скопје. А таму сигурно не збореле Јапонски или Турски (уште помалку Англиски), бидејќи во 6 век овие јазици уште не биле измислени.

   Значи Македонскиот јазик со кој ние и ден-денес зборуваме, во помалку или повеќе неизменета форма бил во употреба и за време на владеењето на Јустинијан I Велики, а сигурно и пред него. Докази за тоа и за континуитетот на Македонската писменост која била раширена по цел свет има безброј, а заслугата за неа денес се приграбува од многу модерни нации, но caмо не од Македонската.Â

   Би требало повеќе да не запрепасти неозбилноста и индолентноста на нашите (ај за странските фалсификатори и арамии да не се чудиме) лингвисти и научници, кои сеуште ни сервиpаат една иста странска метанија дека: „писменоста ни ја создале Кирил и Методијдури во 9 век…“ Па откаде тогаш чисто Македонски зборови на чисто Македонско писмо од 564 г. во Сирија? Повеќе од 3 века пред официјалната приказна што ни ја продаваат како алва… До кога восочните фигури од МАНУ ќе ќутат за овие и други факти?

   Значи, ако зборовите “Септември” и “Ноември” се зачувале во иста форма во Македонскиот јазик цели 15 века, т.е. еден и пол милениум (1500 години!), нема причина да не веруваме дека и други зборови не биле исти или слични и пред 6-от век, или уште порано, пред новата ера.

   Ромеите од Константинопол, покрај “Септември” и “Октомври” ни сочуваа и многу други наши зборови кои денес ги велат “Латински“. еден таков типичен Македонски збор какошто е “Другар” означувал армијски чин од ранг на Капетан во Ромејската Војска (еден Drouggarios[4] командувал со 1000 коњаници). Или “Пролетери“! Toa не се никаква “Работничка класа” туку Пролетари, т.е. млади, полетни (пролетни). Кој не верува слободно нека го погледа етимолошкото објаснување на овој “Латински” (?) збор. (cпоред мене вистинското значење на терминот “Латински” е всушност “Лажински”, а „латин“ значи лажен!)

   Значајно е да се напомене и тоа дека според историските извори Сиријските кристијани во тоа време јасно се чувствувале како дел од таканаречената Сиро-Македонска и Константинополскo-Македонска културна историја. Да не заборавиме дека Константин I Велики, Јистинијан I Велики, како и Македонската династија на Васил II “Вулгароубиецот” биле сите од Македониja.

   Изтриване
  7. Част трета:

   Кои биле овие Сиро-Македонци во 6-от век во тогашна Сирија? Интересно е да се спомне и тоа дека во античката Горна Македонија, или Пајонија (денешна Р. Македонија) постоеле и Сиро-Пајонци! Според познатиот Сиријски историчар и теолог Јаков од Воден (Jacob of Edessa) династијата на Авгаридите која останала во Сирија по походот на Александар била по потекло од Македонија, од околината на Воден. Тој понатаму објаснува и дека тие бидејќи биле родум од Беломорска Македонија, затоа и таму во Сирија градот кој го основале на местото на поранешниот град Урхој (Urhoy) си го нарекле истотака – Воден. Тоа е само еден од низот градови со Македонски имиња во Мала Азија посведочени од историчарите: Бела, Бер, Диум, многубројните „Александрии“, и т.н.

   Сиро-Македонците, бидејќи не основале свое кралство, ja признавале влаcтa нa Константинополитана Нова Рома и Ромејската империја владеена од Македонски династии како единствена своја држава. Истотака, нивното рано прифаќање на кристијанската вера, запишано во историските хроники и според кристијанските записи и еванѓелија, се поклопува повторно со нивното Македонско културно потекло.

   Е Â дури потоа настапиле Кирил и Методија, кои во 9-от век на барање на Великиот Кнез Ростислав од Велика Моравија, и по наредба на Царот од Контантинополитана Нов Рим, пристапиле кон создавање на азбука која би била читлива за тогашните жители на Велика Моравија. Значи, тие не измислиле топла вода, туку само го преправиле дотогашното Македонско Црковно Писмо – Глаголицата, во облик кој би бил поедноставен за читање и пишување и поразбирлив за широките народни маси.

   http://infomax.mk/wp/wp-content/uploads/2015/04/makedonski_jazik7.jpg

   И на крај, зa да го запазиме континуитетот, вреди да се спомене Лексиконот на Македонски Јазик направен пред 400 и кусур години од професорот Чиро Џанели (Čiro Gianelli) од Римскиот Универзитет и Андре Ваилант (Andre Vaillant) од Франција. Тие биле во Богатско, Беломорска Македонија, и таму запишале голем број зборови со кои се служеле Македонците во 16 век. Оригиналот на овој Македонски Лексикон се чува во архивата на Парискиот Универзитет. Еве како зборувале Македонците во тој дел од Македонија:

   “Господине, брате, да си здрав, да си прост, остави ни да спиме, ела да јаме, и да пиме, дол да појдиме, да работиме. Имате хљабо(леб) да купиме, имате вино да купиме, од која страна да појдиме во Богацко.“ Зборови эа Животни/Храна/Анатомија: Мраве, Цурвец, Сокол, Врапци, Голоби, Кокошки, Петел, Офци, Кози, Јагне, Мечика, Елен, Лисица, Кон, Зелје,Катици (Ореви),Круша, Месо, Сирене, Јајца, Вино, Сол, Жито, Коска, Мишка, Стапалки, Галухци (глувци), Велигден, Дедо, и т.н.

   Значи, како Зелката и другите Македонски глоси (зборови) запишани од Америас пред 2300 години, Септември и Ноември од пред 1500 години, Аз-Буки-Веди-Глаголи-Добро… од пред 1200 години на Кирил и Методи, така и овие зборови од пред 400 години се истите со кои ние денес зборуваме во Македонија. Ни тогаш, ни пред тоа ни по тоа, долго немало ниту “Бугарски“, ниту “Српско-Хрватски“, ниту “Албански“, ниту многу други новокомпонирани јазици, а камоли па нивни писма или лексикони.

   Изтриване
  8. Част четвърта:

   Извори:

   http://www.syriaphotoguide.com/home/qasr-ibn-wardan-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/

   http://books.google.mk/books/about/Religious_Origins_of_Nations.html?id=ZxDi924k4RIC&redir_esc=y

   http://books.google.mk/books?id=2b4ADqorY1oC&pg=PA272&lpg=PA272&dq=Syro-Macedonians&source=bl&ots=v2atVupyvY&sig=V3H-U-dQ9Al01spRZzw77Gagpkw&hl=en&sa=X&ei=w-QnU4OTNsamyAOs2oGQAg&redir_esc=y#v=onepage&q=Syro-Macedonians&f=false

   http://www.scribd.com/doc/28858477/Macedonian-Lexicon-XVI-Century-Un-Lexique-Macedonien-du-XVie-siecle

   [1] Каусиа – Србскохрватски: кад усија; Модерен Македонски: Кога ќе се усвити; Тиквешки дијалект: Ка‘ че се усвите.

   [2] денес Хрватско-Словенска граница.

   [3] Уште едно старо име за Македонските јазици, подоцна изменети и поделени на Србски, Хрватски, Словенски, и т.н.

   [4] “Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204″ од John Haldon, стр. 6. University College London (UCL), Издание од 2003 г. во публикација на Taylor & Francis e-Library.

   Изтриване
  9. Мадам,може ли по - конкретно да обясните точно какво ви притеснява?Аз не открих никакво неточност в статията.Всички факти са точни!Какъв е проблемът Ви?Оборете поне един от фактите!

   Изтриване
  10. Това с доказателствата за македонския език е ужас и безумие. Чудя се кой човек може да ги съчини тези неща и още повече се чудя кой е готов да ги повярва.

   1. Следното изказване е не просто несериозно, то е смехотворно - “ Типично е и името на Македонската капа за сонце „Каусиа“, на модерен Македонски: кога ќе усвити (сонцето)”

   Каусията е направена от кожа, това е дало и името й, по-точно един от диал. форми на думата кожа-кужа, което гърците са преиначили на кауса.

   2. Няма регистрирана старомакедонска глоса зелка, Хезихий определя зелкия като фригийска дума за зеле.

   3. Думата легло също не е регистрирана като старомакедонска глоса, то е и невъзможно, понеже стария вариант на думата легло е доста по-различен.

   Препоръчвам следното четиво, то поне е научно и издържано - Единството на българския език в миналото и днес
   Българска Академия на Науките. Институт за български език, София 1978, Отделен отпечатък от сп. Български език, год. XXVIII (1978), кн. 1

   http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/index.html

   Изтриване
  11. Ще допълня и това - Българският характер на диалектите в Македония още през Средновековието е бил подчертаван по различни поводи от византийски и западноевропейски хронисти, историци и пътешественици (Теофилакт — XI в., Роберт Реймски — XI в., Лоренцо Бернардо — XVI в., и др.). В по-ново време от по-голямо значение за посочване на народностния характер на населението и говорите от тази географска област са констатациите на най-добрите представители на славистичната наука в чужбина. Интересно е да се изтъкне, че първите образци на българска реч и първата новобългарска граматика, с които българският език бе открит за света и за науката, са на разложки говор. През 1822 г. известният сръбски просветител и книжовен деец Вук Караджич издаде във Виена „Додатак к санктпетербургским сравнитељним рјечницима свију језика и нарјечја с особитим огледом Бугарског језика”, в който помести 273 думи, къса граматика, 27 народни песни и две глави от евангелието. За тях Караджич отбелязва: „Ове бугарске ријечи мени је писао и казивао прави бугарин из Разлога”. Като български определя Вук Караджич и кичевския диалект на X. Йоаким Кърчовски, на който е написана книгата „Различна поучителна наставления сочиненная иеромонахом Иоакимом Хаджи” (Будим, 1819). За Караджич български са не само говорите в Източна и Северна, но и в Централна Македония (Битолско и Прилепско). Той намира за особено чист българския език в четириезичния гръцко-влашко-българско-албански речник на арумънския просветител хаджи Даниил, поместен в неговата книга Дидаскалия (Είσαγωγικη διδασκαλία).

   Речникът на х. Даниил, цитиран от Вук Караджич, е изключително явление в новата история на българския език, защото показва, че през XVIII в. когато в Македония нямаше и помен от български черковен въпрос, а камо ли от някаква българска екзархия или „пропаганда”, говорите в Прилепско и Битолско са наречени от чужденеца х. Даниил не македонски, а български (βουλγάρικα).

   С българска диалектология в Македония се занимава и авторът на известния сборник „Народне песме македонски бугара” (Белград, 1860) — сръбският изследовател Ст. Веркович. В писмото си към своето „Описание быта македонских болгар” той определя северната и южната граница на българската реч в тази област: „Въобще Македония е населена с народ, който говори най-чист български език, като почнем от най-северната граница, от върха Люботрън и свършим с най-южната, т.е. Средиземно море*.


   http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_makedonija_2.htm

   Изтриване
  12. И това е писано от учени, които си разбират от работата - Прям и обективен в писмата [1] си до проф. Л. Милетич е и големият хърватски славист професор от Виенския университет В. Ягич. В писмо от 31 дек. 1903 г. той съобщава във връзка с подготвянето на първата част от „Славянска енциклопедия”, че дели българските диалекти на три групи: „восточноболгарские наречия или говори, западноболгарские наречия или говори и македонские наречия или говори”. В друго писмо от 16 ян. 1904 г. той пише: „Аз вече, мисля, достатъчно съм определил положението на македонските говори, като съм ги поставил под заглавието „български език” („Ja sam mislim, već tim dovoljno označio položaj makedonskih govora, što sam ih smestio pod glavu „bugarski jezik”).

   Известно е, че по почин на Ягич неговият бележит ученик словенецът В. Облак отиде в Македония да изследва българските диалекти в Солунско.

   В най-ново време (1960) големият сръбски езиковед Ив. Попович в своя крупен труд Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden, 1960, отбелязва, че македонски е „повече или по-малко идентичен със старобългарски и български” („mehr oder weniger mit dem Altkirchenslawischen und Bulgarischen identisch”, стр. 262).

   Най-големите представители на чешката наука в лицето на Шафарик, Нидерле, Перволфе, Гайтлер, Вондрак, Гебауер недвусмислено се изказват за българския характер на езика на населението в Македония.Големият френски славист проф. А. Мазон премества тази граница пò на запад, като включва към българските говори диалектите на селата Бобощица и Дреновяне, които се намират днес на албанска територия: „Говорите от районите на Леринско и Костурско образуват с известни го вори от областта на Корча (Бобощица и Дреновяне) най-крайната югозападна точка на западнобългарските говори” (Contes slaves de la Macédoine sud-occidentale. Étude linguistique, textes et traduction; notes de folklore, Travaux publiés par l’Institut d’études slaves I, Paris, 1923).

   Бележитият холандски славист проф. Н. ван Вейк в O stosunkach pokrewieństwa midzy językami południowo-słowiańskimi пише: „Изобщо може да се каже, че тези диалекти, в които силните ерове са минали в о и е, носовата гласна ѫ в ъ или о, а (покрай няколко думи с у), са от български произход” (Prace filologiczne, Tom XI, 1927, стр. 105).

   Известният немски учен проф. Г. Вайганд в специалната си работа Ethnographie von Makedonien (Geschichtlich-nationaler, sprachlich-statistischer Teil, Leipzig, 1924) посвещава нарочна глава на българския македонски език („Das makedonische Bulgarisch”, стр. 67-76).

   Датският учен и балканолог проф. К. Зандфелд в извънредно ценния си труд Nalkanfilologien (København, 1926, MCMXXVI) подчертава, че езикът вМакедония е български, при все че голям дял от нея се намира под Югославия („sproget i Makedonien er bulgarsk tiltrods for, at dele deraf er lagt ind under Jugoslavien”, стр. 56).

   http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_makedonija_2.htm

   Изтриване
  13. Пак за българския маедонски говор - Въз основа на диалектни особености в езика на първите книжовници Селишчев прави забележителна оценка на ролята на Македония в културната история на българския народ: „Македония е люлката на старата и новата българска писменост. Македония е люлката на Българското възраждане. Оттук са излезли ранните будители на българския народ” (там, стр. 283). Тук Селишчев е имал пред вид такива просветители като братята Д. и К. Миладинови, К. Пейчинович, Партений Зографски, Райко Жинзифов и др., които имат ясно съзнание за границите между език и диалект, народност и етнична група.Научният анализ, въз основа на който представителите на славистиката изследваха българския характер на македонските говори, е в пълно съгласие с оценките, които правят за същите диалекти споменатите български книжовници от Македония. Показателен е случаят с българското съзнание, което имат съставителите на известния сборник „Български народни песни” (Загреб, 1861) братята К. и Д. Миладинови. Обстоятелството, че пишат на стружки диалект с гръцки букви, понеже късно се запознават с кирилицата, говори най-добре, че чувството за националност е било развито в тази област още преди създаването на български училища в Македония

   http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_makedonija_2.htm

   Изтриване
  14. Уважаема Антоанета Ванелова ...

   "македонския" език с който сте написали коментарите си по скоро е български, писан на сръбска пишеща машина,
   но сигурен съм че ако задълбочено прочетете историята от близкото минало ще разберете защо това е така.

   Изтриване
  15. https://www.youtube.com/watch?v=pEjkDt61loI

   Изтриване
  16. Драги господине, всичко това ми е пределно ясно. Открих тази статия, и реших да я споделя тук, за да видите за каква промивка на мозъци става дума, след като братята ни не припознават македонския като български. Това не е моята теза, никога не е била и никога няма да бъде. А трябваше да поставя текста тук, вместо да се отвори линка, защото антивирусната на Спароток не му позволявала да го отвори.

   Изтриване
  17. WASP1 декември 2015 г., 22:51

   Благодаря за линка към клипчето, много е добро, ще го споделя във Фейсбук.

   Изтриване
 15. И още по отношение на това което казваш за егото - по точното е мисля да говорим за подчиняване на аза, а не унищожаване... Азът трябва да бъде овладян, контролиран и подчинен, и не е нужно да го унищожаваме ако постигнем това... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, егото трябва да се покори, не да се унищожава.

   Изтриване
  2. Според мен, егото е личното чувство за важност и значимост, което много от хората настървено защитават и всячески се опитват да го утвърждават! Това отнема много жизнена енергия, която иначе би могла да се използва по-разумно. Примерно за лично усъвършенстване. В този смисъл егото не представлява Аз-а и е добре изцяло да се освободим от него!

   Изтриване
  3. Когато човек се усъвършенства, той покорява егото си.

   Изтриване
 16. Рорик
  Факт е че всеки може да каже че е наследник на езика и културата на древните Факт е обаче че колкото и да е претърпял реформи българският език с диалектните си форми съдържа думи, които са пренесени в другите езици.За езиците от така наречената "славянска" група е очевадно.За връзката на другите езици с българския е необходим специалист който да анализира.
  Тъй като стана на въпрос за "АЗ" ,ако го разбираме съвсем изначално,азът = човекът , то съвсем лаишки аз виждам връзка с английското мен = човек,мъж.
  Човекът от памтивека се стреми към справедливост..Няма развитие и цивилизация ако няма справедливост.,мир.От памтивека светът е бил биполярен.Днес е многополюсен. Тези прекрасни сгради са строени ,когато се е намерил някой който е обединил човеците ,а не ги е разединил.По храмовете са и глаголицата,кирилицата , и латиницата.Светът се е развивал в 2посоки -материалното- парите, законите на парите ,изкуствено измислени от човека и духовното - съзерцанието и връзката с природата,извечните закони на природата. . .Когато са били обединени, когато е имало мярка , без граници,сме имали цивилизация.Ако тези сгради са от 5-ти век , то виждам Кирило-Методиевото дело,като възстановяване на равностойното място на съзерцанието,мярката,духовното в баланса в развитието на човечеството.Толкова - 1-2 века е била "латинизацията" и глобалното разделение.Всяка обществена система в началото си е прогресивна и води до съзидание.После става регресивна и спира развитието .И капитализма и комунизма са във фаза на регресивност. Толкова изкараха тия системи - 1-2 века-- и сега.Сега говорим за демокрация и либерализъм.Законите на парите са изкуствени и неустойчиви.Просто трябва да се сменят.Човекът в частност и общественото устройство като цяло, ,като част от природата се подчиняват на природните закони. От няколко века е нарушен баланса на материалното и духовното.Всичко изкуствено създадено ,ще "умре" от катаклизми - природни- земетресения ,наводнения,суша ... или обществени - войни.
  Връщането на духовното в живота на човека,няма да стане с бомби., а със справедливост ,разум, мир , смирение , книга ,благост , доброта За съжаление , живеем в преход.20-ти век беше век на войните.На войните се гледаше и още се гледа като на разпределение на ресурси.Ресурсите на Земята са за всички хора на Земята. Когато това се осъзнае всеки ще си знае мястото и ще е щастлив от труда си.Българският народ е нещастен защото му липсва,справедливостта , мира ,съзиданието..Това е така защото на тази територия останаха хора които не могат да се трудят. Тези които могат намериха мястото си в света.Но е сигурно че жалеят че това не се случва в България. .

  ОтговорИзтриване
 17. Коментара ми не е много по темата, но по препоръка на приятел започнах да гледам първа серия на един турски сериал за Ертугрул http://turkcinema.tv/turkey-serials/voskresshiy-ertugrul-dirilis-ertugrul.html След 30 мин. когато има едно посещение при Сюлейман Шах на стената зад него има голямо платно със знака IYI Сериала е за началото/създаването на Османската империя...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Турците винаги са заемали охотно от други народи и то не само символи, но също и думи, дрехи, организация...

   Изтриване
 18. Турците ползват българските значи, за да се правят на велики, а и е имало българи смесени в кастата им управляваща едно време, та е нормално НОМАДИТЕ турци, да те са номади! не са строители на камъни!, да се правят на велики, турците не са нищо друго от една орда, с която българите са взаимодействали в съюзи едно време, Ако не е бил едно време раздора между тримата братя Пишманци (Шишманци), друга песен е щяло да се пее.

  а освен Ибн Вардан, гледам бая други старобългарски места е имало в Сирия, като http://www.syriaphotoguide.com/home/al-andarin-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86/ и други..

  И гледам една горда Македонка е писала по темата, че всички тези Констаниполски неща, били Македонски, да не забравяме, че България е освободена от Македонските опълценци, всици всьо бугари.

  Тъй като АЗ съм Македонец и си знам родата от хилядолетия и то няклко, мога да заява, че човек да каже, че е МАКЕДОНЕЦ ОЗНАЧАВА чисто и просто, че казва ГОРД БЪЛГАРИН.

  В случая на македонците, че казват, че всичко било македонско, а не българско е просто незнаение, че българи и македонци е едно и също, но второто е повляно от РИМЛЯНИТЕ, който успяват на няколко пъти да завземат Македония и да осерат нещата. От там се пръква и Константинопол. ЗА всеки историк, лигвист и свещеник е ясно, че БЪЛГАРИТЕ са първите християни, а първата държава, в която те са били така лъжовното християнизирани е Македония, сиреч България (на всеки е ясно, че Орфей е първия христос, той е и този който отива в Ада и и се връща с книгата на мъртвите и е наречен и ТОТ, и с много други имена, това което хората не знаят и се бъркат са годините в които той е живял тази все още Жива Легенда след много хилядолетия).
  А онзи Василий българоубиеца също е булгарин, но е имал гръцка политика, за това е тачен от предателите, т.е българите които гърчеят, щото е ясно на всички, че такова нещо като грък отдавна няма, а и до колко е имало не е ясно. Но животното българин е тук от зората на 1вата цивилизация, която е създал на тази планета, много българи не признават и Александър като такъв, защото и той е обичал да гърчее, не за друго но братка любов към предателите, ние истинските българи трудно намираме, но българинът си е българин, ако ще и предател да е, дори и лошото не трябва да забравяме иначе, няма да се поучим от грешките си, а това, че други народи пишат само хубавите/лъжовни моменти в историята си, е ние не сме като тях, ние сме специална особена порода, всичко имаме, от най долните отрепки до най големите мислители, философи и държавници, а куртизанската професия не е най старата, това е предатеслката такава. А за по любознателните, родът ан Цезар Август и династията също се водят български (преди няколко месеца имаше излседване на генът на старите българи, не на наш днешните, водят го за близък с долна и централна Италия).

  Всички видни учени на планетата историци, знаят, че македонския език е Български, а не Македонски, по повод днешните две държави и народи, които всъщност са ЕДИН РАЗДЕЛЕН НАРОД, в това число РУМЪНИЯ и ГЪРЦИЯ и тн, на Румънците им измислят, латино италияно български (наречен ромънски, щоти те били Ромей, Роби, деца подвластни на РИМ) на гърците им измислят ново гръцкия, или по точно на БЪЛГАРИТЕ в българските територии под долна Македония, наречени лъжовно гръцки. На сърбите и хърватите им е много трудно да им сменят езика, за това измислят купища лъжи, че са друг народ, славяни и тн. А всичко това се прави с политика, смесване на народи и тн, вкарване насила няколко хиляди човека в дадената територия за да се завземе.

  Това правят в момента АРАБИТЕ, това правят турците с България и тн. ПРИМЕРИ много.

  Поздрави П.Я. (Анонимен, 26 ноември 2015 г., 18:36"), Презвитер Янкулски

  ОтговорИзтриване
 19. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 20. Израел - новооткрита находка българска от 2-3век най малко.

  http://www.ewao.com/a/1700-year-old-roman-mosaic-discovered-during-city-sewer-construction-project/

  Сега да не се запита някой, какво прави това там, това не е Римско, а българско, това са част от старите ни земи. За това и се правят конфликтите там между Израелтяни и Палестинци, за да се руши българското и да няма исторически доказателства, за това кой владя целия свят по модерен начин преди хилядолетия, кой измисли и създаде боговете, науките и тн.

  Не случайно други български историци шумеристи, говорят за царят на Кутиите, който е първия ЦАР с такава титла и е бил владетел на четирите посоки на Света.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мозайката е римска, това, че такива мозайки има и по нашите земи означава само, че на наша територия са живели римляни по време на Античността.

   Що се касате за гутеите от Месопотамия, те наистина може да са балкански народ. Езикът им е определен като прототохарски от Иванов и Гамкерлидзе.

   Изтриване
  2. Павка, благодаря ти за компетентния обоснован отговор на неудържимите претенции, предявени от г-жа Антоанета Вангелова !
   В тази връзка искам да заявя, че до завършване на средното ми образование, сред неколцината ми учители по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК най-релефен спомен е оставил учителят ми в прогимназията Никола Църношанов от град Прилеп, известен сред македонските среди в София и ненавиждан от комунистите.
   Напористият темперамент демонстриран от г-жа Вангелова изобщо не ме впечатлява, тъй като от десетки години съм женен за македонка, която ежедневно се опитва да ми внуши, че не мъжът е глава на семейството, а жената, но аз и до днес намирам сили да се боря с тези претенции ...

   Изтриване
 21. Колкото повече се подигравате с думата МАКЕДОНИЯ,толкова повече се гордея с нея!Защото тази дума означава много повече,отколкото предполагате....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Намирам коментарчето за доста глупаво и провокационно! Ако сме се били „подигравали“ с Македония, това би означавало да се подиграваме със самите себе си, а това никой не го обича. А това име означава действително твърде много за всички нас !!!

   Изтриване
 22. Павка, допуснал съм грешка в коментара си третиращ учителя ми по бълг. език, българинът от Македония Църношанов. истинското му име беше Коста. Съжалявам за грешката.

  ОтговорИзтриване
 23. Чрез този линк ще откриете интересни факти за историята на земите ни в ранните векове.
  https://slivensega.wordpress.com/2015/11/28/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някой е пооткраднал от мен и то доста нескопосано. Това са мои неща - Благодарение на епиграфски паметник от Южна Тракия разбираме, че етническото ни име е познато и през I век. На посветителски надпис от село Дъждец, Ивайловградско, ce среща посвещение на бог Зевс Блегур. От същият период – I век, но от друг регион – долното течение на река Волга от село Сосновка е известен друг надпис – този на Арес Блегур.

   Понеже Арес и Зевс са различни по характер богове, то епитета Блегур е етнически, т.е. преди около 2000 години на Балканите и по долното течение на Волга са живели хора, които са носели името блегури. Това име не е нищо друго освен древният, а и гърцициран вариант на българи.

   Един от най-древните варианти на народностното ни име записано с кирилица е бльгар(инъ). Формата бльгар отговаря прекрасно на епитета Блегур, с който са назовани трако-пеласгийските божества Арес и Зевс.

   Обикновено повечето наши учени посочват сведение от IV век. Става дума за споменатото от анонимния римски космограф ZIEZI EX QUO VULGARES. Нито нашите, нито чуждите учени са обърнали внимание на интересната подробност, че Зиези е тракийско име. То е документирано във вариантите Ζισις, Ζεισις, Ζεισζις, Ζια, Ζεισσις.

   Изтриване
 24. Господин Анонимни (Анонимен29 ноември 2015 г., 21:48) първо, моля ви, прочетете добре коментара ми, подсказвам- онзи, написан на 27 ноември 2015 г., 15:42, а след това си изкажете мнението. Защото ако го прочетете и осмислите, разбира се, ще разберете, че по никакъв начин не подкрепям този така наречен македонизъм.

  ОтговорИзтриване
 25. до Анонимен29 ноември 2015 г., 21:48
  TAKA E, българските жени, които се опитват да управляват Родите са МАКЕДОНКИ :) СПОР НЯМА! Македонките са най хубави и най борбени от всички Българки. За това така наречените "твърди" Български мъже, винаги говорят за Македонците като МЕКИТЕ Българи, щото жените им са по борбени от мъжете. Да не се чуди някой, къде изчезнаха Амазонките, не са изчезнали.

  Поздрави

  За всички българsки "рози" жени една песен поздрав, когато я чуя виждам всичките ви майки в древноста на коне, с лъкове и мечове на бой дружно да влизат в битка за родината.

  https://www.youtube.com/watch?v=ykOEHsG1zGY&index=10&list=PLB887952044752989

  ОтговорИзтриване
 26. Ново 20сет Павка, имало Кримски пирамиди, били по стари и от динозаврите, ех тези Кимерийци, Скитски, Тохарци, Траки и Боспорци.

  http://www.ewao.com/a/1-the-crimean-pyramids-built-before-dinosaurs-roamed-the-earth/

  ?

  ОтговорИзтриване
 27. Четох една сатира в "От извора" тези дни.
  Та значи откъде идвало името на континента Азия?
  Ами логично е - от АЗ-и-Я. :) :) :)
  А ние се питаме защо учените ни все към Азия залитат. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Названието Азия по скоро е свързано с името на тракиеца Άσιος, но то няма нищо общо с личното местоимение аз.

   Изтриване
  2. Да, да, разбира се.
   Сатирата там беше насочена срещу склонността на учените да ни "разхождат" по света в търсене на люлката ни. Прочетете я. Интересно е написана.

   Изтриване
 28. А деструктивната роля на Русия???
  Смятам че това което е нанесла Русия на България в духовен план е решаващо за днешното състояние на нещата.
  Дори под турско не сме били толкова обезличени и с промити мозъци колкото е сторила руската пропаганда по времето на комунизма в България.
  В София тия дни се откри поредния паметник на руснак, който е работил активно за порусначването на България.
  Докога ще позволяваме да се откриват, почти всеки ден, капища за поклонение на русофилите - продажници в България???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма да е зле да дадете списък с имената на руските царе, да посочите техния произход, кои са техните роднини и т.н. Ще излезат много интересни неща и на доста хора ще им просветне.

   Можете също да публикувате списък с имената на болшевишките комисари, техния произход и най-вече техните спонсори, така всичко ще си дойде напълно на мястото.

   Изтриване
  2. Какво значение има това след като фактите говорят сами за себе си!?
   Важното е че Русия иска да ни изтрие от лицето на историята!

   Изтриване
  3. Русия е име на държава. Там има хора, които ни ненавиждат, има и такива, които ни симпатицират. Ето за това е важно да се знаят подробностите - кой какъв е, кой организира преврати и ги нарича революции, кой прави концентрационни лагери и по чий модел.

   Врагът трябва да се познава добре, да се посочва мястото на местоживеенето му не помага за нищо. Доста продажни политици живеят в София, но това не означава, че цяла София е пълна с боклуци.

   Изтриване
  4. Ето цитат от книгата му , поместен в сайта obshtestvo.net http://obshtestvo.net/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82/   „Левски открито изразява недоверие към руската намеса в българските работи, споменава дори, че е изгонил дошли при него шарлатани от Одеса. В писмо до Филип Тотю той пише: „Българите, ако бяха се повлекли след четите, щяха да принесат полза на руския цар, пък за тях си щяха да загубят най-добрите си юнаци“.

   Книгата с автентични документи „Авантюрите на руския царизъм в България“ е издадена по идея на Георги Димитров и Васил Коларов с величавото одобрение на Сталин. Внимателно подбрани документи на Азиатския департамент имат една цел: да покажат на българите с какви средства е действала царска Русия и колко продажни са били българските буржоазни политици. Потокът от документи секва с приемането на Борис Трети в лоното на православието и последвалото императорско признаване на Фердинанд. Няма как в сборника да има документи и данни за политиката на съветска Русия към България, не ни казват на каква издръжка са били българските служители в Коминтерна и наследилите го организации.
   Годината е 1885-а, част от България е донякъде свободна, а Драган Цанков е забравил войнствената си омраза към Русия, вече е зрял политик и знае къде зимуват раците. Руският дипломатически агент в София пише на началника си в Азиатския департамент в Одеса:
   „Имайки предвид ползата, която можем да извлечем за собствените си интереси, като обвързваме към себе си Цанков с материални изгоди, аз си позволявам да подкрепя неговото ходатайство за оказването му на парична помощ от сумите на окупационния фонд. Като начало, като лично подпомагане би следвало да му отпуснем от 10 до 12 хиляди франка. Впоследствие също би могло да го снабдяваме със средства, необходими за борбата с неговите политически противници, които сега са и наши най-опасни врагове“.
   Забелязахте, нали? Годината е вече 1885-а, по незнайни причини днес считаме, че по онова време България е била свободна страна. Извадка от инструкцията на руския министър на външните работи Лобанов до дипломатическия агент в София Чариков обаче ни кара да се замислим: „…да настоявате пред българското правителство за изплащане на руското правителство на окупационния дълг, чиято капитална сума бе установена с конвенцията от 28 юни 1883 г. на 10 618 250 рубли и 43 копейки, от които към 13 юли 1886 г. остава недобор от 5 018 250 рубли и 43 копейки.“
   Доста точно, до копейка, са изчислени освобождението и следосвобожденската братска помощ. По незнайни за българските русофили причини Русия счита тези разходи за окупационен дълг.
   Освен окупационен дълг Русия създава и окупационен фонд, той е финансовият инструмент за установяване на руска Дунавска област – потайно име на бленуваната от руските царе Задунайска губерния. Естествено в тази схема българските земи отиват под върховенството на сръбския крал.
   От този фонд идват средствата за издръжка на панславистката Пета колона у нас и в съседните държави. През 1887 г. щедра Русия задълбочава сътрудничество, в знак на коленопреклонна благодарност Драган Цанков подписва обръщение до Александър III. Документът показва добре платената лоялност на група български политици към Господаря, уверете се сами:
   „Ваше високопревъзходителство, окупацията на България от руснаците е необходима и неизбежна. Тя е така неизбежна, както и последната освободителна война. Ако на славянството и на православието им е необходимо да разчитат на съществуването на България, то трябва да побърза и възможно най-скоро да изтръгне страната от това гибелно и убийствено положение“.
   Русия, естествено, не може да остане безучастна на горепосочените молби на българските патриоти. Край нашите брегове се появяват братски канонерки, но до схватки не се стига, международното положение не е подходящо за военна интервенция в България.
   ========
   Ето това е Русия!!!

   Изтриване
  5. Това до голяма степен е вярно, спор по този въпрос не може да съществува. Руския цар, а и хората край него не са хранели абсолютно никакви симпатии към българския народ. Русия обаче не е само руския цар и хората му.

   Пак не е засегнато най-важното - произхода, родствените и финансови връзки на династията Романови. Произхода, родстевните и финаснови връзки на руските дипломати и политици.

   Това са хората, които определят действията на Русия, те трябва да са на прицел, а в случая те биват оправдавани и деянията им укрити.

   Изтриване
  6. Това е историческата истина!
   Руският народ никой не го споменава!
   Просто руските управници през вековете са лелеели да ни обезличат и превърнат в един от безправните народи на руската империя!
   Да минат по нашите глави и по нашите кости за Константинопол!

   Изтриване
  7. Така е, от времето на Екатерина управниците на Русия не само са децимирали руснаците, но са имали същото намерение и за нас. Лошото е, че днес разни хитреци се опитват да отвлечат вниманието от управниците, които са истинските злодеи и в същото време криминализират жертвите.

   Винаги има разлика между управници и народ и тази разлика трябва да се подчертава, иначе няма да разберем кой точи ножа предназначен за гърлото ни.

   Изтриване
 29. За съжаление е така. Руснаците забравят доброто, което е дошло от българите. Уж са християнски народ, но нанасят повече щети от ислямския. Езикът им се базира на старобългарският, първите им патриарси са от български произход, често в царската управляваща династия има българи. Бабата на княз Светослав е внучка на цар Симеон, Петър Велики, Михаил Романов и много други също. Волжскобългарския владетел Габдула Челбир спира монголите и забавя нашествието им и в Киевска Рус. Неслучайно руски професор отбелязва, че напрактика така е спасено руското княжество. И не само... падането на Волжка България под ударите на монголите осигурява приток на хора към тях и следващите векове волжските българи оставят макар и разпръснати съществена следа в разцвета и културата на Русия. Всичко това там е потулвано, защото няма да признаят руснаците, че преди тях е имало там по развита и цивилизована страна.

  Да отвърнеш на злото с добро е божествено, да се отвърне на доброто с добро е лесно, но на доброто да се отвърне със зло е животинско и варварско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н нямам намерение да защитава действията на царете на Русия, но е хубаво да се знаят подробностите - Светослав не е руснак, а украинец, той принадлежи по право на украинската история.

   От времето на немкинята Екатерина Велика на престола на Русия седят хора с с немско-оринталскки проидход. Те са потопили Русия в кръв, та какво остава за България, да са можели да изпият и нашата кръв, щели са да го направят.

   Що се касае периода 1917-1990 препоръчвам Ви една прекрасна работа на проф. Антъни Сътън. Той обяснява добре кои са болшевиките и кой ги е спонсорал, посочва и кои държави са подпомагали активно болшевиките.

   https://www.youtube.com/watch?v=RD_cJXOjYl8


   WALL STREET
   AND THE
   BOLSHEVIK
   REVOLUTION
   By
   Antony C. Sutton

   https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

   Изтриване
  2. Хазарска работа!
   Общо взето по разни конспиративни сайтове за всички по-големи революции и войни по света от 18-ти век насам се обвинява фамилията Ротшилд. Целта им е чрез подчиняване на централната банка на дадена страна да командват самата страна. Русия е била една от страните, които не са разрешили на фамилията да завладее финансовата им система и са им организирали революция. В САЩ например битката продължава от началото на 19 век до 1913 г., когато се основава Федералния резерв под контрола на Ротшилд. Дж.П.Морган и Рокфелер също се водят техни хора.

   Изтриване
 30. Напълно подкрепям Г-н Павел Серафимов ! За да представиш едно обективно мнение, необходимо е да познаваш нещата в детайл, а много често подробностите са скрити от повърхностния познавач. Г-н Серафимов многократно е доказвал своята ерудиция и обективност. Ако някой смята, че комунизмът се е зародил в Русия, той е в голяма грешка. Комунизмът е внедрен в Русия не за да я възвиси, а за да я унищожи. Господарите на Елцин доказаха това, но изпуснаха духа от шишето с идването на Путин. Колкото и да им е трудно, те и сега не са се отказали от старите си намерения.
  Що се отнася до нас, българите, ние страдаме от странно заболяване – все търсим някой политически приятел, който да ни обича и да се грижи за нашето благоденствие. В политиката ПРИЯТЕЛИ НЯМА, А ИМА ИНТЕРЕСИ ! И нека най-сетне престанем да се обявяваме за някакви си „...фили“ или „...фоби“, а да бъдем само българофили !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да така е, ще ни е добре само, ако спрем да гледаме на изток и на запад и вместо това обичаче своята Родина.

   Изтриване
  2. Напълно Ви подкрепям в заключенията Ви , уважаеми господине/госпожо , аз смятам ,че „експеримента КОМУНИЗЪМ” е една блестяща глобална стратегия на група велики сили с цел дълготрайното отслабване на друга велика сила и нейни приближени държави ,ведно с една категория страни – неудобни и на едната и на другата страна .От категорията „неудобни и на едните и на другите”, е и нашата мила Родина .
   Необходимостта от такава стратегия е логически обяснима с потребността от методи с глобален мащаб за запазване на статуквото ,обслужващо някои велики сили . Всичко ,което е заплаха за статуквото се преследва упорито .
   Напоследък постиженията на генетиката и генеалогията все повече се използват като изключително точно средство за определяне на действителния произход на индивиди , етноси и народи . Гените не могат да се манипулират., а Историята е тясно свързана с Политиката .
   Този факт е ужасяващ , но за политическите мозъчни тръстове и техните "кукли на конци" - продажните историци , които се страхуват от методи за извличане на историческа информация , чийто резултати ,не подлежат на престъпни манипулации , за изковаване на лъжи . Това се случваше досега и повечето наши сънародници не осъзнават последствията, колко сме загубили като хора , нация и държава от лъжливата информация /историческа , политическа , културна и т.н./
   Зад лъжите стоят държави по силни във всички аспекти от нашата , техни организации / тайни служби в тайните служби/ , анализират ,чертаят и планират . Действайки чрез своите физически проводници /платени или симпатизиращи/ в България ,се стремят да изкривят и подменят всичко ,което не е в техен интерес , защото заплашва реализирането на техни глобални или регионални бъдещи цели . МАНИПУЛИРАНЕТО НА ИСТОРИЯТА НА НАЙ - МОГЪЩИЯ НАРОД В ДРЕВНОСТТА НЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ , А ОТ ВЕК ЗА ВЕК –ЦЕЛЕНАСОЧЕНО , БАВНО И МЕТОДИЧЕСКИ, ето как би станало :
   - Първо, ще се унищожават източниците на неговата историческа памет
   - Второ , ще се цели създаването на лъжлив елит от историци , който да води историческата наука на нацията в погрешна посока.
   - Трето, ще се цели създаване на условия за вътрешно противопоставяне на народа.
   - Четвърто , преуспелите с честен труд ,членове на обществото ще се сочат с пръст
   като крадци .
   - Пето, ще се събира информация , кои са силните и кои слабите страни на нацията , за да се приложат стратегии ,които да отслабят страната чрез различни методи ,бавно -десетилетие ,след десетилетие /петилетка след петилетка/ .
   - Шесто , с различни средства ще се лансират подходящи индивиди , които ще бъдат политически водачи , учени във всякакви области , собственици и редактори на средства за масова информация , ще се вербуват хора с влияние и т.н. , които всеки от своята област , ще подкрепят „системата” .
   - Седмо , специално за България , ще се търсят начини за отчуждение на народа от земеделието и животновъдството. Животновъдството и особено земеделието бяха източника за препитание на 75 % от българските семейства преди 1949 г. . ЧАСТНОТО ФАМИЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ,БЕШЕ ГРЪБНАКА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И МНОГОЛЮДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЕМЕЙСТВА СА В ОСНОВАТА НА ТОВА ДА ИМА СИЛНА БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ , ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 20 ВЕК. ОБИЧАИТЕ НИ , ТРАДИЦИИТЕ НИ , ФОЛКЛОРА НИ , ЦЯЛАТА НИ САМОБИТНА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА СА СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯТА НА НАШЕТО ПЛЕМЕ .

   И …….дойде 9 септември 1944 г. - до сега – „ДРЪЖ СЕ ЗЕМЬО – ШОП ТЕ ГАЗИ „.......... И........... САМО СЛЕД 10 ГОДИНИ
   „ УЧИ МАМА ЗА ДА НЕ КОПАШ В ТКЗС-ЕТО” . ЕТО ТАКА СЕ ОТРЯЗА КОРЕНА НА ДЪРВОТО .

   Шопов

   Изтриване
  3. И още нещо :

   Някой ще каже „абе какви ги дрънка тоя , та чак служби ,та вербуване , та дългогодишни стратегии ,…..

   Уважаеми сънароднико – някои от нас , виждат нещата от особена гледна точка , която бих могъл да нарека „свръх бдителностт на родолюбеца” , някои от нас имат способността да виждат в последствията от дадена ситуация , политика , статукво и т.н. от настоящето , твърде близо до реалността в бъдеще време – след 10 , 20 или30 години и повече.
   Трябва да носим на ръце сънародници като Павел Серафимов , истински „свръхбдителен родолюбец” ,който с завидните си познанията по история , разобличава лъжите и заблудите , втълпявани ни вече век от нашите врагове ,за да ни погубят като народ – „сами погубвайки себе си с отровата , с която храним от историческите буквари ,нашите деца” .
   Нека се замислим върху следните данни :
   От 1880 г. до 1946 г. или за 66 години населението на България се увеличава с
   5 милиона ,21 хиляди и 430души .
   От 1946 г. до 2012 г. или за 66 години , населението на нашата страна е само с
   235 хиляди и 651 души , повече.
   Причините : икономически , политически , социални , образователни, ментални съвсем не са случайни.
   Изводите оставям за вас .
   Шопов

   Изтриване
  4. Няма случайни неща. Както увеличаването на един народ, така и децимирането му са продукт на добре обмислени стратегии.

   Изтриване
  5. Така е Павел , стратегиите правят нещата . Лошото е ,че нашите стратегии не могат да се противопоставят на чуждите ,.Ако така продължават нещата нищо добро не ни чака .
   Поздрави Шопов

   Изтриване
  6. Съгласен съм, че Павел е скъпоценен камък за народа ни ! Но скъпоценностите трябва зорко да се пазят, защото силите на злото биха дали всичко, за да сложат ръка на тях. И още нещо: в тази борба се нуждаем от най-надеждния съюзник, в противен случай ще си останем само с голия ентусиазъм понеже силите са твърде неравни !

   Изтриване
  7. Много добре казано. Но нашия най-надежден съюзник не е единен в духа си. Към там са насочени ударите и се надявам пазителите да не спят а да противодействат .Бих бил спокоен ,едва тогава когато видя думите на Павел в учебниците по история.
   Шопов

   Изтриване
  8. Казаното от мен може да се провери и след проверката да се разкаже на други хора, най-вече на подрастващите, за да бъде предпазено тяхното съзнание от отровата на заблудата.

   Изтриване
  9. Драги Павле,

   Използвам възможността за отговор, като ще си позволя да включа коментара и на уважавания Г-н Шопов.
   Лично аз нито изпитвам нужда да проверявам „казаното от теб“, нито разполагам с такива възможности. Аз просто ти вярвам. И докато чакам думите ти да се появят в учебниците по история, използвам всяка възможност да ги разпространявам с надеждата да се получи верижна реакция.
   Не ми е ясна представата на Г-н Шопов за „нашия най-надежден съюзник“, който „не е единен в духа си“. Може би той ще ми обясни какво има в прдвид, но лично за мен той е самият Дух, Който единствен превъзхожда по мощ силите на злото, получили за последен път възможност да проявят до край унищожителната си омраза към човеците.

   Изтриване
  10. Не е нужно да сте специалист, за да проверите казаното от мен. В интернет има достатъчно информация, а и аз често давам активни линкове към цитираната от мен литература. Благодаря ви, че ми вярвате, но ще съм Ви още по-благодарен, ако проверявате думите ми.

   Поздрави!

   Изтриване
  11. До " Анонимен 5 декември 2015 г., 17:46"

   Уважаеми Г-не/Г-жо , нашия най-надежден съюзник е българския народ и Божията помощ , други по надеждни няма .Казах , че е разединен , защото много наши сънародници , българи по кръв и принадлежност , са носители на чужд-небългарски дух , дори не съзнават това . Тези които го осъзнават можем спокойно да определим като предатели . Но ,какво да кажем с за тия първите ?- Ами това , че чуждите враждебни стратегии победиха българските . Как ? Ето така : враговете наши като не можаха да ни победят на бойното поле , пристъпиха към византийски и римски хитрости - те ни победиха отвътре ,чрез собствените ни слабости .От 50 години насам в хиляди български семейства се раждат деца , възпитавани от българи в духовни ценостти ,които не са български .
   "Студената война" свърши , но продължава друга , тиха ,подмолна и коварна - войната срещу общо българската народна култура като цяло . Битките са невидими за българската държава и т.н. български елит , камо ли за главите на семейства.
   Павел Серафимов е "скъпоценен камък" , представител на българската съвременна интелигенция , който много добре осъзнава това и всяка негова статия има силата на спечелена битка срещу подменената ни история . И тъй като , историята на един народ е тясно свързана с неговата идентичност , се надявам "пазителите" някой ден да се пробудят и да предприемат мерки за адекватен отпор . Като се има предвид ,че "пазителите" произхождат от народа и са избрани да го водят , адекватния отпор скоро няма да се случи , защото какъвто е народа , такива са и пазителите - тъжна истина.
   Смятам ,че това което трябва да направи всеки от нас , който осъзнава какво казвам е да занесе "светлината на скъпоценните ни камъни" в дома си,при децата си ,сред приятелите си и близки хора , а те на други.
   Това е единствения път .
   Поздрави на Павел и всички приятели.
   Шопов - разнасящ светлината.

   Изтриване
  12. Уважаеми Г-н Шопов,

   Съгласен съм изцяло с всички Ваши разбирания. Единствено по въпроса за „най-надеждния съюзник“ отивам по- далеч. Когато Вие давате определение за него, сещам се за надеждите на Ботев, че само като стъпи на българска земя, този съюзник устремно ще го подкрепи в самоотверженото му начинание. Въпреки някои обещания, нищо подобно не се получава! При това народът тогава не е бил с такова промито самосъзнание, както е днес.
   Днес „тихата, подмолна и коварна“ война не се води само срещу нас – тя се води срещу цяла Европа, срещу целия свят. Не виждате ли, че Европа и светът са неспособни да ѝ се противопоставят? Как тогава малка България би могла да се конфронтира с нейните могъщи стратези?!
   Присъдата над този свят е вече произнесена и изпълнението няма да закъснее. Но това не означава, че не трябва да се борим за истинскта ни история и да изобличаваме всичко пошло и разлагащо, което ни се налага. За да можем да посрещнем с гордо чело Този, който ще донесе истина и справедливост за тези, които го очакват!

   Изтриване
  13. Спасителя ??

   Изтриване
  14. Спасителя !!!

   Изтриване
 31. Знам че не е по темата, но искам да попитам нещо за румънците.
  Преди 1861 г. влашкия език е бил само 20% латински... Имате ли някакъв линк към страница в която да е доказано това? Имате ли надписи на "румънски" преди тази дата, та да се види че тогава в "румънския" има повече български думи отколкото румънски? Защото не съм намерил такава информация в чуждестранни източници, и не съм виждал нито един текст на "румънски" от тогава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам цяла тема по тови въпрос - БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ НА РУМЪНСКИЯ НАРОД

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/09/blog-post_27.html

   Изтриване
  2. А имате ли конкретни снимки на документи на "румънски" преди 1861?

   Изтриване
  3. Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II.
   Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ
   .
   Л. Милетичъ (Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 3—152)

   http://www.promacedonia.org/lm/index.html

   Изтриване
  4. Като разглеждаме езикътъ на съобщенитѣ по-горѣ грамоти, виждаме, че той толкова е по-близъкъ на тъй наречената срѣднобългарска редакция на нашия старъ книжовенъ езикъ, колкото грамотитѣ сѫ по-стари, и обратно, че толкова повече се приближава къмъ новобългарския езикъ, като приема и разни чужди примѣси, колкото сѫ грамотитѣ по-нови. Сѫщитѣ тия характеристични черти има езикъть на цѣлата влахобългарска писменость.

   http://www.promacedonia.org/lm/lm_7a.htm

   Изтриване
  5. Много ви благодаря г-н Серафимов! Беше ми от полза!

   Изтриване
 32. Как да видиш текстове като от десетилетия се заличава всичко свързано с българите в Румъния. това се опитват и в Македония да направят но е трудно след като не могат да им сменят езика и дори националноста, та се мъчат да измислят нещо различно от българо-македони... Ако се пише и говори на български от българите в Румъния, то хората ще се запитат, ама защо? Защо имаме българи и български, пък се казваме Румънци? те и се питат там вече историците, гледай им предаванията историческите и формата и ще разбереш, че на тях им е ясно, че са българи, но политиците си гледат техния кяр. Иначе какво? иначе румъния и българия ще се съюзи в едно щото са един разделен народ, същото важи за Македония, Сърбия, Хърватия, дори и Гърция, но там политиката е такава, че те ще си пилят и те Гърция и само Гърция , ако ви приемем да се съюзим, ставате Гърци, ще гърчеете и така нататък, така се разделят народите. Кръвта вода не става обаче, истината е една, без значение колко някой тачи лъжата и и вярва. Ей за това светъ нема се оправи.

  Защо ги знам тези работи? Родата е в Румъния от векове, част от родата от Македония се премести вРумъния да си види старата рода, отдавна преди първата световна, роднините там за последно са се чували, след падането на комунизма, но от българи, още по комунизма е трябвало да станат румънци и да изтрият всичко българско, дори и българското в децата си, иначе смърт. Или родата ти става румънска или смърт, какъв ще е избора ти? Същото е било и все още е така в Гърция.

  ..................

  Измислиха вече изкуствения интелект, ще се ползва изпървом в университетите :), ИИ-то ще помогне, да каже, кой кой е, какъв е, колко е умен, колко знае и тн. работел доста добре над исторически въпроси... повече инфо в нета(дано да не е слух, чакам го това от векове).

  ОтговорИзтриване
 33. а думата ВЛАХ всъщност е БЛАГъ , поредна измислица, че е нещо различно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вероятно през средновековието с "власи" , българите са наричали своите сънародници в българските земи на север от Дунав.
   Може би уважаемия SPAROTOK , ще каже дали е така или бъркам.
   Шопов

   Изтриване
  2. Влах няма нищо общо с благ, значението на влах е пастир. Влах е и самоназване на нашите каракачани.

   Изтриване
 34. Черен като влах, се нарича и черен като оБЛАК, когато Влахите, не са черни, те са Благи, мирни, Бели... ех тези готи-гети-даки...

  ОтговорИзтриване
 35. Ах тези невероятни,Българи!!!

  ОтговорИзтриване