29.05.2016 г.

Българската мечта


Тази статия не е моя,  тя е плод на труда на мой приятел.  Откакто се помня имам много приятели, всеки с различен характер, доста са и с различни убеждения и вяра. Аз съм християнин, но някои от хората, с които общувам са атеисти, има даже и мюсюлмани. Разликите не пречат на дружбата ни, нито на любовта ни към България. Ние храним уважение един към друг и се опитваме да разберем различната позиция, вместо сляпо да й се противопоставяме. Различията в нашия случай не водят до вражда, а до стремеж към осъвършенстване. Не е нужно да сме съгласни по всеки въпрос с приятелите си, не е нужно всичките ни мисли да са в една посока. Ако ние се отнасяме с уважение един към друг и, ако сме честни спрямо себе си,  е само въпрос на време, когато ще се постигне съгласие, а то е основата за всичко хубаво.

По отношение на много неща, аз съм съгласен с автора на статията. За мен няма никакво съмнение, че ние българите сме създадели на Източноевропейската цивилизация. Съгласен съм и с това, че ние можем да се превърнем в мост между Изтока и Запада. За нуждата от тясно сътрудничество и приятелство между Балканските народи съм убеден, че трябва да се работи активно по въпроса. Съгласен съм и, че трябва да се борим за възстановяването на престижа, който заслужаваме. Все пак дедите ни са създатели не само на Източноевропейската цивилизация, но и създатели на първата цивилизация в историята на човечеството.

Смятам, че е крайно време хората с различни убеждения да си подадат ръка и да започнат да работят за България заедно. Егото трябва да умре, за да се роди едно ново, пречистено и необременено общество, чието съзнание не е покварено от идеи на чужденци. Няма да е лесно, това няма как да стане за ден два, но именно това е причина да започнем да действаме колкото се може по-скоро. Надявам се работата на Валентин Сарлов да накара доста хора да се замислят и да видят “идеологическите си противници” в различна светлина.
Българската мечта

Автор: Валентин Сарлов

УВОД


Мечтите са едно естествено явление. Те са нашето желание да оформим света, или поне битието си във вид, който намираме за хармоничен и добър за нас. Всяко начало е скромно, но продължим ли, ще достигнем местата, които сме видели в своето съзнание. Ако не бяха мечтите, робите никога нямаше да счупят веригите си, нямаше да се научим да летим, нито пък щяхме да достигнем до космоса.

Нещо което се счита за невъзможно се случва, защото първо сме замечтали за него, а след което сме намерили вътрешна сила и знание за неговото осъществяване.
Съществуват и колективни мечти, това са мечтите на цели народи. Те придават смисъл на националното съществуване. Те обединяват милиони умове и съставляват основна част от колективното съзнание – кодът на един народ.

Не случайно великият българин Пенчо Славейков казва следните думи -“Един народ расте сам с идеалите, със задачите, които взема на своите плещи и с тях той се въздига до подвизи, за които преди се е считал некадърен да стори. Ето ви и пример: С векове народа ни мърцина живя в мрак, и ражда се, и гина со скотовете скот. Кое го възроди, кое заспала мощ в юначните гърди събуди? В подвизи кое го днеска води? Ричагът всемогъщ на мъртвите народи – светия идеал!”

Идеалът, за който говори Славейков е всъщност колективната мечта. Тази мечта трябва да обединява всички българи, без значение от тяхната религия или политически симпатии. Тя няма просто да задава посоката на развитие, а ще представлява движеща сила, мотивация, която прераства в национална мощ за изключително кратко време. Това е първата и най важна крачка към национално възраждане. В българската история съществуват достатъчно примери за него.


БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА

Българската мечта е идеята да превърнем България в рай на който да се възхищават всички народи в света. Целта на един такъв български успех е  да придаде глобално значение на българската държава, която да влияе на духовното развитие на света. Да вдъхновява други държави и цивилизации, така както дедите ни са правели нееднократно в миналото.

Българската мечта има четири части:

I. Обединена и мъдра България;
II.Силни Балкани;
III.Интелигентна България;
IV.Красива и духовна България;
Обединена и мъдра България

Днешният свят е резултат от контакта и борбите между различните цивилизации. Стремежът на всяка цивилизация е да докаже, че нейните идеали са най-смислени, най-правилни и добри, и по този начин наложи своята визия върху другите. Цивилизацията която е оставила най голяма следа в световната култура е европейската цивилизация. Тя е разделена на две – източна и западна.

На глобалната цивилизационна карта България представлява „раздвоена страна”. В раздвоените страни има една доминираща култура, която я свързва с определена цивилизация, но нейните лидери искат да я прехвърлят към друга цивилизация.

България е част от Източно европейската цивилизация, но след 1989 година,  целта на нашите политици е да бъдем на друго място – на запад, като част от западната цивилизация. Това е може би най големият ни вътрешно-духовен проблем.

За нас е невъзможно да бъдем част от западната цивилизация без да унищожим собствения си национален дух, който ни е крепил стотици години. Западната цивилизация изповядва съвсем различни ценности на подчертан индивидуализъм, неолиберализъм и контрастиращ мултикултурализъм. Ние, като народ, не можем да се вместим ва тази картина. Нашата народопсихология, вътрешния ни свят са напълно различни. Ние сме свикнали да живеем мирно и заедно с другите култури без да го афишираме. Нашия индивидуализъм винаги е преминавал през идеята за общото благо и е постигал баланс между общите и личните интереси.

Още повече, че ние не просто сме част, а реално сме исторически създатели на Източно-европейската цивилизация, установявайки и разпространявайки нейното духовенство и език.

Същият проблем на „раздвоената страна” имат и други държави като Турция, Русия, Украйна, Румъния, Сърбия и т.н. Руските елити осъзнаха това и оформят Русия като ядро на Източно-европейската цивилизация с наченки на Евразийски съюз. Турските елити също осъзнаха този проблем и формираха стратегическа доктрина с цел насочването на Турция към Ислямската цивилизация. Украйна се разкъсва между запада и изтока, вместо да бъде мост между двете, поради политиката на собствените си елити.

За България е неразумно, дори вредно да прекратява хилядолетното си развитие като източна цивилизация и да се опитва да приеме модел който не е присъщ за нас като народ.

За да се справим с този проблем, българският елит и авторите на българската политика трябва да намерят правилната формула, да държат на това което сме и същевременно да работят активно със западна Европа. Ние сме създатели на Източно-европейската цивилизация и няма как да прекъснем отношенията си с източните цивилизации и оформящата се като ядро на Източно-европейската цивилизация Руска Федерация. Същевременно ние можем да работим със Западна Европа в сферата на икономиката и общото развитие, и да бъдем мост между двете европейски цивилизации.

Какво представлява Източно-европейската цивилизация в днешно време? Отговорът на този въпрос е сложен, тъй като тя е в процес на вътрешна промяна и „отърсване” от миналото. В момента Източно-европейската цивилизация се оформя като мост между далечна Азия и западна Европа.

България, въпреки своя малък материален ресурс притежава огромен духовен ресурс и трябва да насочва тази вътрешна промяна в правилната посока. Българската култура е дала език, религия и древно познание на всички източно европейски народи. Тя представлява основен елемент на базата на който може да се осъществи сближаване между най далечните народи от Азия и Европа.

След срещата на Папа Франциск и Патриарх Кирил в Хавана стана ясно, че съществува желание за сближаване между двата европейски вектора. Това е изцяло в интересите на България. Нашата държава може да бъде катализатор на подобен процес, като използва своето стратегическо разположение и духовно-исторически ресурс.

Около тази цел биха могли да се обединят всички българи, без значение от богатство, религия и професия. Това е висша цел, достойна за българския народ. Осъзнаването на нашата същност ще доведе до духовно обединение. Обединението ще ни даде сили да работим заедно и да дадем своя принос в по голямата цивилизационна картина, която се рисува в момента.

Силни Балкани

Българската мечта изисква българската държава да има мощна икономика и външна политика. България е ядрото на Балканите. Идеята „България на три морета” не е грандоманска експанзивна идея. Тази идея олицетворява теорията за значението на морета и континентална суша според която целта на морските народи е да превземат бреговете и по този начин да задушат в обръч континенталните сили. Поради тази причина българските империи са желали да стигнат до бреговете на трите морета, за да запазят ядрото.

В днешната реалност стабилността на Балканите е от значение за цяла Европа, а стабилността на Европа е от значение за целия свят[1]. За да има стабилност на Балканите е нужно стабилно ядро, а това е България. Векторът България – Сърбия е най важният вектор на суб-континента. Двете държави имат стратегически интерес от сътрудничество на всички нива – културно, икономическо, политическо и т.н. Това ще гарантира и стабилност в Македония, която е едно от най опасните звена на Балканите. Векторът България – Румъния е вторият най-важен. Румъния има историческо значение за българите, като близък народ, произлязъл от старите български държави и приютил българските революционери през 19 Век. Румъния като държава няма друг път, защото тя има исторически конфликт с Унгария и обтегнати отношения с Украйна. България и Сърбия са нейните единствени близки стратегически партньори.

Поотделно трите държави са слаби. Нямат тежест в международните отношения. Заедно, обаче, формират територия от 426 855 кв. км. богата на ресурси земя и население от над 35 милиона души. Това не е достатъчно за абсолютно независима външна политика, но все пак подобен стратегически съюз ще бъде нещо с което всички ще се съобразяват, особено в Европа.

ЕС вече преживява вътрешни промени, като се обособяват вътрешни малки съюзи – Вишеградската четворка, Франция-Италия, Испания-Португалия, Скандинавските страни и т.н. Германия като балансьор и икономическо ядро губи все повече тежест поради зависимостта си от САЩ и грешната си политика.

Време е и ние да формираме Балкански съюз вътре в Европа - България-Румъния- Гърция и Сърбия. Подобен съюз ще бъде важен за всяка глобална сила. Най важното в Балканския съюз е да се формира обща концепция за сигурност. Подобна идея ще гарантира сигурността както на ЕС/Западна Европа, така и на Балканските държави участващи в съюза. С правилната политика, Балканският съюз може да се превърне в сериозна регионална сила и балансьор между глобални сили като САЩ-Русия и ЕС-Русия. Балканският съюз ще гарантира сигурна европейска граница и контрол на мигрантските потоци от Юг.

Съюзът не трябва да работи срещу Турция, а заедно с нея за постигането на просперитет. Сътрудничеството ще помогне за намирането на общ език. При добър диалог и партньорство с Турция, Балканският съюз може да представлява посредник и между Европа и ислямската цивилизация.

Подобен ход е единственият начин за България да осигури своята сигурност и да запази ядрото от външни сили. Румъния, Сърбия, Гърция и Турция ще имат надежден партньор в своя тил. С отслабването на ЕС и вътрешното му разделение на по малки съюзи, емигрантската криза и превръщането на Балканите в коридор за бежанци, както и нуждата от посредник между Запада и Изтока, получаваме исторически шанс за формирането на такъв съюз.

България трябва да бъде инициатор на тази идея. Осигуряването на стабилността и сигурността на ядрото на Балканите в лицето на България ще привлече финансов ресурс.

В тези времена на глобална несигурност, свободните глобални капитали ще се придвижат там където има защитено ядро. Въпреки, че този капитал ще бъде чужд, България може да го използва за формирането на собствен национален капитал и силна икономика. Това вече е правено в миналото и е спомогнало страната ни да се превърне в най-благоденстващата страна на Балканите -30-те години на ХХ век.

Интелигентна България


Българската мечта за интелигентна България се изразява в това държавата ни да бъде велика сила в световната наука. Българското образование трябва да бъде на максимално високо ниво. Още от детските градини трябва да се провежда политика която да накара децата да се влюбят в науката и познанието. В училище те трябва да бъдат подготвени за света който ги очаква. На ниво университетско образование, бъдещите творци трябва да получават умения за развитието на висша наука, където да бъдат подбрани най добрите. Те ще бъдат отговорни за развитието на държавата и на света.  Те ще трябва да работят за народното благо и националната ни мисия.

С овладяването на космоса и развитието на фундаменталните науки съществува реална възможност за промяна на глобалната система – религия, глобално съзнание, културите и цялостната картина на света, което ще доведе след себе си нов свят. Точно поради тази причина, големите сили Китай, Русия и САЩ се борят не просто за технологично, но и за научно превъзходство на фундаментално ниво. Който открие отговорите на големите въпроси във физиката, той ще създаде новото поколение технологии, новата религия (ако в бъдеще изобщо има религии по подобие на днешните), новите учения, разбирания на човечеството и философии.

Тенденциите диктуват, че в бъдеще ще започне процес на обединяване на науката с религията. Ще се изгради ново разбиране за божественото и връзката Бог (абсолют) - човек. Голяма част от научния ресурс ще се концентрира в изследвания свързани с човешката психика, съзнание, мисъл и т.н. Ще се промени световната медицина. Възможно е дори да се разкрият съвсем нови методи за комуникация на ментално ниво. Това ще бъде така наречената наука в сферата на духовното и тя е бъдещето на света.

Ако ние българите искаме да бъдем значим фактор, ние трябва да участваме в тези глобални процеси. Важно е да бъдем интелигентен народ със световен принос науката. Достойна мисия за нас ще бъде да имаме главна роля в градежа на новата науката - да я развием и обединим с духовното, поставяйки основите на нов свят.

Красива и духовна България

Красива и духовна България е идея за запазване и разпространение на красивата българска природа, древната култура, история и духовност. Желанието на всички българи е да се признае древният произход на нашия народ от всички световни сили, организации и народи. Ние трябва да се борим за това признание. Българските земи са люлката на цивилизацията на Европа, а може би и на цивилизования свят. Преди повече от 8000 години земите на днешна България са били люлка на човешката цивилизация. Тук възникват първите градове и човешки организации по подобие на днешните държави. Това е така наречената „черноморска цивилизация”. Робърт Бовал с екип от български учени и американски астрофизици вече създадоха филм за „Забравената цивилизация”. Тази цивилизация е била в пълен разцвет много преди създаването на древен Египет.

Извисяването на нашата култура и признанието на древната ни история ще ни даде самочувствие и вдъхновение за велики дела. Добре известно е в политическите среди, че икономиката следва културата, а политиката идва след икономиката. България ще бъде перлата на културно-историческото наследство и красивата природа. Това ще бъде добре за нашата икономика. Сближаването на ниво култура с близки народи като Русия, Индия, Германия, Италия, Франция и Иран ще доведе изгоди и необходимото уважение. Това ще бъде идеалната формула за трупане на политически дивиденти.

Кратък анализ и позициониране на България в голямата глобална картина. Голямата българска мечта.

След края на студената война, матрицата на глобално делене се преформатира. Глобалните идеологии вече не се основават само на икономически филисофии, но и на цивилизационни такива. Разпознават се осем ясно обособени цивилизации - западна с ядро САЩ, индийска, източно-европейска, японска, китайска, ислямска, латино-американска и африканска. САЩ успя да разшири ЕС и НАТО до границите на Русия, като сложи ръка на Източна Европа. В Източна Европа се оформи така наречената санитарна линия от Балтийско Море и Естония, през Полша, Украйна и Румъния до България. Целта на тази линия е да не допусне допир между Русия, като суровинен източник и Френско-Германските високотехнологични сектори. Подобно сближаване би довело до промяна в Западната цивилизация, като тя ще си върне старото ядро – Западна Европа и ЕС.

Съюз в някои стратегически направления между Европа и Русия ще обедини Евразия и ще доведе до нов световен ред, което не е желано от американските елити. На Изток, стратегическият съюзник на САЩ е Япония чрез Японо-Американския договор за сигурност. На Юг е Саудитска Арабия, на което се крепи и световната доларова финансова система.

От 2001 година тази стратегическа глобална карта започна да се изменя динамично. Днес ситуацията е различна. Обединиха се ядра държави на незападни цивилизации – Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка (БРИКС) срещу САЩ. Американската гео-политика прави опит да създаде Анти-БРИКС съюз и да очертае периферия до която Китай, Русия и Индия да нямат икономически, финансов и политически достъп чрез ТТИП, ТТП и ТИСА. За сега този опит е неуспешен.

Ислямската цивилизация, която държи ключа към важни енергоресурси, се намира точно в центъра на динамичната битка между западната и незападните цивилизации от БРИКС. Именно поради тази причина Арабският свят е раздиран от конфликти и хаос, като взема предишната роля на третия свят –там където ще се водят горещите войни. Територията от Либия до Пакистан, на Юг до Йемен се превръща в „Армагедон” – бойното поле върху което ще се срещнат всички военни глобални сили. За това има няколко причини – петролът и бъдещето на  петродолара, липсата на ядро на ислямската цивилизация и вътрешно съревнование между Иран и Саудитска Арабия и стратегическият китайски път на коприната. САЩ неможе да допусне ситуацията в тези територии да е под нечии чужд контрол, който да установи мир и интеграция между Китай и Европа.

Разчитайки тази глобална картина, народите в Евразия в един момент неизбежно ще желаят да се отдалечат от САЩ. Ако Тихият океан е бъдещето пространство на икономическо развитие, както иска САЩ, то Европа остава периферия със затихващи функции, а България се превръща в крайна периферия и коридор за бежанците от войните. Поради тази причина някои сили в Европа вече започнаха да претендират за завръщане на ядрото на Западната цивилизация в европейския континент, или изместването му от САЩ в западна Европа/ЕС.

Така Западно-европейската цивилизация ще се върне оттам откъдето се е родила. Именно това е една от възможностите за сближаване между Ватикана и руската православна църква. Западно-европейската и Източно-европейската цивилизация да оформят обща цивилизационна рамка с цел взаимно запазване и установяване на нов ред в Евразия. Ако САЩ не прекрати политиката на конфликти в Евразия  рискува трета световна война с всички средства, дори ядрени.

Подобно развитие на събитията е в полза на българските интереси. България има интерес от контитенталния „път на коприната” между Китай и Европа, от сближаването на източния и западния полюс на европейската цивилизация, от премахване на „санитарния кордон” в източна Европа и от реализирането на Източна Европа заедно с Русия като зона на обмен на знания и ресурси между полюсите на Евразия. За да се сближат двата полюса на Европейската цивилизация е нужно нещо повече от икономически интереси. Трябва да се достигне до умовете на хората, които повече от 100 години се възприемат като врагове.

Това изисква сближаване на обща културна основа. България и българския народ като един от основоположниците на западно европейската и източно европейската цивилизация е идеалната платформа за подобен процес. Ние трябва да упражняваме мека сила с цел признание на древния ни произход и национален код, който и до днес е съхранил уникално културно наследство. Така нашият културен код ще даде отговор на въпроса какво е общото, още от дълбока древност, между континентална Европа и Русия, между руснаците и волжките българи вътре в Русия и между Балканите и Европа.

На базата на този исторически момент и сътрудничество, ние можем да изградим българската мечта. Тя може да промени ситуацията в Евразия, а оттам и целия световен ред. Един ден, ние не просто ще бъдем горди да се наречем българи. Можем да превърнем България в новият духовно-научен световен център от който да произлизат новите знания, учения, технологии и глобални партньорства между цивилизациите. А това е голямата българска мечта и нашата мисия като народ.
[1] Стабилността на Европа е важна както за БРИКС, които имат нужда от икономически пазари и спокойствие, така и за САЩ, които въпреки желанието си да доминират над Евразия, все пак виждат в Европа сигурен съюзник и нямат интерес от война, която да премине в сърцето на континента.

122 коментара:

 1. СИЯЙНИТЕ ВЪРХОВЕ НА НОВА СВЕТОВНА УТОПИЯ

  Павка, не зная какво разбираш под това – да си християнин – но чувствам голямата ти симпатия и към статията, която си публикувал.
  Ако поне малко имаше понятие какво съдържа Божието Слово, щеше да си дадеш сметка, че това е една чиста утопия. Една красива мечта, изобилстваща с истини, но поредна илюзия за човечеството!
  Не е възможно да пропагандираш подобни идеи и да си въобразяваш, че имаш съпричастност към християнството, понеже правиш Божието Слово лъжец! Поради това, че Там е предсказан съвсем друг развой в бъдещето на съвременното човечество.
  Ако се опиташ да ме упрекнеш, че съм черноглед – тъкмо напротив – вярвам в едно скорошно идване на царството на доброто на Земята, но не чрез вашите наивни рецепти. Защо, защото злото, което в момента властва на Земята може да бъде унищожено единствено от Небесния Цар на доброто, Който ще дойде да управлява!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И като как ще стане това!? Как ще дойде!? Ще се спусне отгоре със сопата наляво Русия - бой! Надясно САЩ - бой! На ти и на тебе Бойко- бой! Не разбрахте ли най- накрая,че човека има право на избор и това какво ще му се случи зависи единствено и само от него! Питам Ви! Кой родител е унищожил децата си!?!?!? Ненормалния! Мигар мислите,че Бог е ненормален!?!?!? Бог ли ни праща мигрантите!? Той ли ги пуща безпрепяствено да минават границата!? А, да бе! Това е Господа на злото! А сигурно хората които хващаха мигрантите ги е пратил Господа на доброто! Стига тъпотии! Писна ми от тъпаци!!!!!!!

   Изтриване
  2. Защо изобщо коментираш тук, ако имаш да кажеш нещо по темата -хубаво, иначе всеки по пътя си.

   Изтриване
 2. ирена янчева29 май 2016 г., 16:15

  Здравей, Павле ! Подкрепям напълно принципите, че различията не бива да водят до непримирима вражда или до тотално противопоставяне. Българската мечта е нашата бленувана мечта от епохата на Българското Възраждане - това е нашият възрожденски идеал за една обединена нация, призната по достойнство и равна по права на всички европейски народи, със собствен път на културно развитие! И ние днес , като истински българи трябва да защитим този изконен български идеал, за който нашите предци са дали живота си - да бъдем част от развитието и напредъка на цивилизованите народи ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, уважаеми участници в блога на Павел, пред вас са две диаметрално позиционирани становища. Всеки има право на свободен избор – само със собствени сили ли или и с нещо друго...
   Давам си сметка, че е трудно човек да се реши, когато му липсват необходимите познания. Но сте чували за цивилизацията от сагата за Атлантида, за подвизите на „титаните“ и световния потоп. Сам авторът на статията свидетелства, че България е имала най-развитата икономика на Балканите през 30-те години на миналия век и то донеотдавна изстръгнала се от 5-вековно робство! Какво е останало от всичко това?!...

   Изтриване
  2. Не е важно какво е останало след всичко това, важно е дали имаме воля да станем отново силна държава. Мисля, че това е напълно възможно, няма да е лесно, но нищо хубаво не става лесно.

   Изтриване
  3. Ирена, приятелството и сътрудничеството между народите води до благоденствие. Не е хубаво да се обръща гръб на едни и да се поддържа връзка с други.

   Един приятел в повече не е много, но един враг в повече е прекалено много. Ние не сме в позиция да си търсим врагове, още повече силни врагове. Някои хора не желаят да осъзнаят това, но всяко поведение води до определени последствия.

   Изтриване
  4. Преди москалската великоруска съветска окупация на Б-я след втората световна война, Б-я е била по добре и вероятно би се развила до ниво Италия, Испания (по добре от Гърция), ако москалите, както правилно ги нарича Паисий в 8 дял за слав. учители на историята си, като различни от действ. руси - украинците, не бяха се намесили. Напомням, за който не чатка или удобно пропуска, че великоруските авантюри на бълг. земи, следващи анти-бълг. гръцки проект на Екатеринка Величка, довеждат в края на краищата до най голямата нац катастрофа на бълг. народ, това, което "гадовете" турци не успяват за 500г. С множеството си военни действия на земите ни, особено Източна Б-я, разоряват, прогонват и разчленяват българите. Ако не бяха се намесвали с измамните си благородни намерения, българите щяха да имат по добра можност за по пълно нац освобождение. Напомням и това, че москалите са се самозабравили, узурпирали са славянското историческото и езиково културно наследство на ТРАКО=СЛАВЯНО=БЪЛГАРО ~=УКРАИНЦИТЕ [СТАРА РУС/ИЯ/ - УКРАЙНА ~= СТАРА БЪЛГАРИЯ], без официално да пропагандират и да са благодарни за това. Един пример, дали Кирил и Методи се лансират като българи, дали вярата - от Б-я вместо Византия (ромеите), дали наричат буквите си български (кирилицата си е баш българска, дори не на Кирил и Методи), и е ОЧЕВАДНО, че 400г. не уважават самобитността на старите руси украинци и до ден днешен ги окупират, депортират, асимилират и УБИВАТ. В КАКВО СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ НИЙ, КОГАТО ОВЧЕДУШНО СЕ ПРИМИРЯВАМЕ С ТИЯ ВЕЛИКОРУСКИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ СПРЯМО НАС И НАЙ БЛИЗКИЯ НИ УКРАИНСКИ НАРОД. Велика Русия е политическо квазимодо, което трябва да бъде пълно изолирано от цивилизования свят без ламтеж за търговия, ресурси, пари - и без туй ще свършат, пи рано да се внедряват технологиите на бъдещето!!!, докато на москалите им уври акълЯ(т) (тук би трябвали да има пълен член!). И ако някой ще възроптае, че Западът бил лош, КОЙ НЕ Е ЛОШ!!! ТИ, всякой четящ тива, ДА НЕ БИ ДА СИ
   СЪВЪРШЕН!!! ВСИЧКИ БЯГАТ НА ЗАПАД!!! И милиони москали, и изчадията на великоруските олигарси и самия Путин. Какъв го дири щерката на Путин в ГЕЙропска Голландия!!! Абсолютен факт е, че Велика Русийка, при 1/8 от земната суша и ресурси, досега само са се проваляли, собствения си народ са проваляли и тия, които са окупирали/ "освобождавали". Засега нито древна и толкова славна Б-я, нито Велика Русийка, да се пръснат, не могат да предложат тия права, свободи и блага, и СИГУРНОСТ, които са постигнали на Запад, дори в капиталистически САЩ. Изходът не е в Москва, нито в Китай, а поправянето на Запада и запазване на вече постигнатото на Запад. И НАЙ ВАЖНОТО, ЗАПАДЪТ СЕ ДЪРЖИ ПОДОБАВАЩО С БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА, ДОКАТО НИЕ СЕ ТЪПЧИМ ЕДНИ ДРУГИ, НЯМА КОЙ ДА НИ УВАЖИ И ПОМОГНЕ ОТ ЗАПАД. ЗАЩО ДА ГО ПРАВЯТ, СЛЕД КАТО НИЕ САМИ СЕ МАЧКАМЕ!!! ВИНАТА НАЙ НАПРЕД Е У НАС, ЗАРАДИ АЛЧНОСТ, БЕЗДУШИЕ И БЕЗОТГОВОРНОСТ (КОРУПЦИЯ). Толкоз е просто, но кой ще си размърда акълЯ (тук няма пълен член!)

   Изтриване
  5. Ако решиш да ми пропуснеш предния коментар, забравих - москалите великите руски (русские е прилагателно, не същността руси!) трябва да бъдат изолирани не за винаги, а до момента на увиране на акълЯ, достигане на критична точка и маса, когато нареклите се велики руски ще проявят тоя благороден духовен потенциал на българо-украинското наследство. Но сега не може да им бъде позволено да действат, защото само правят поразии без ползи...

   Изтриване
  6. Добри човече, една позиция се защитава с открито лице и име, иначе не става. Колкото и важни данни на представиш, колкото и да обичаш България, криеш ли лицето и името си показва, че те е страх и, че не си напълно сигурен в това, което казваш.

   Да търсиш помощ от запад е безумие, както е безумие да чакаш помощ от изток. Великите сили са станали велики не защото са се надявали на нечия помощ, а защото са разчитали на собствените си сили.

   Не е лошо да проучиш и кои са болшевиките, кой и защо ги финансира. Предлагам ти проучването на професор Антъни Сътън

   Wall Street and the Bolshevik Revolution - Antony Sutton

   https://www.youtube.com/watch?v=kEVOIO4TbZs&t=19s

   Изтриване
 3. Павка, пусни коментара. Не се страхувай, той е и за твоя полза.

  ОтговорИзтриване
 4. Чудесна статийка на господин Сарлов! Само за едно можем да поспорим! В близкия изток ще се водят тъй наречените малки конфликти а големия конфликт ще стане на Европейска територия! Нека не забравяме Турция която е проводник на политиката на САЩ. Русия им обърка плановете. Те и сами си вкараха автогол с мигрантите! Сега всички държави в Европа са против тази им политика която унищожи европата и тя никога няма да е същата и вече не може и дума да става за /обединена/ такава.Другият аспект е Че САЩ всячески се стреми да обезсили Германия която е гръбнака на Европа защото евентуално икономическо сътрудничество м/у Германия и Русия е началото на края наСАЩ и те прекрасно го знаят ! Та на думата! Защо в Европа!? Меркел губи почва под краката си! Десните ще вземат власта и ще опитат да оправят нещата ! Не забравяйте обаче САЩ ! Германия все още е окупирана територия! Доколкото ми е известно американските бази са около 300 ! Тука ще има призив на десницата към Русия за помощ защото САЩ станаха прозрачни! Дори дете се досеща за,замислите им. Освен това Русия си е окупант също както и Англия която във всичко потдържа САЩ,защото силна икономически Германия им са трън в очите! Сами си направете изводите до къде ще доведе това!?!?!? И пак се връщам на статията сбито, точно ,верно! Особенно за Българите! Успеем ли да се съюзим ще ни има!Ако ли пък не.......!

  ОтговорИзтриване
 5. На пръв поглед - един благороден опит да се създаде една българска идея, от която имаме огромна нужда за да се обединим.
  На втори - префасониране на идеологията на нео-фашиста Дугин за Евразия, използвана в момента от Путин.
  Заменете фразата "западна цивилизация" с "цивилизация, базирана на общочовешки ценности, приети в хартата за правата на човека", и "източна цивилизация" с "тоталитарна държава, базирана на догматична идеология (нацизъм, комунизъм, рашизъм, чухче или друго по избор)" и прочете статията отново, за да се уверите, че май се опитват да ни подменят мечтата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Авторът на статията би трябвало да даде отговор, но пък аз имам два въпросa - кои са създателите на фашиската и комунистката идеология и кои са техните спонсори?

   За другите неща - дискутирай с автора, дано да се появи.

   Изтриване
  2. Силна народност се формира в условията на изолацията и протекционизъм. Великите български патриоти от 19 век и българското Възраждане, което по-късно роди най-силната страна на Балканите се сформираха в условията на изолация. Това няма как да стане в България сега или в следващите 50-100 години. Така, че оставаме си в сферата на пожеланията и патетичните думи.

   Изтриване
  3. За мен лично българската мечта е да се съхрани физически нацията ни защото останахме не повече от 5 милиона тук в родината и прогресивно намаляваме. България на три морета е утопия, силни балкани - също, няма такова животно и никога не е имало.Искам да се събудя в един слънчев ден и всичко да се е променило. България да не е обвързазана със съюзи а наистина да е независима,а нови честни и умни хора да започнат всичко от начало и нека да сме бедни, но горди ,а после да си оправим страната - толкова ли е трудно ,някакви си 5-6 милиона? За т. III.Интелигентна България и IV.Красива и духовна България- ДА , но тряба да се почисти неворятната тиня трупана за много години назад. Но както каза зелас : "...оставаме си в сферата на пожеланията и патетичните думи." и ...сънища.

   Изтриване
  4. Добре, а имате ли готовност да работите за една по-добра България? Хубавите неща не се появават от нищото, те са плод на много труд и жертви.

   Изтриване
  5. Пламене, за протекционизма съм съгласен, но изолация никога не е имало. Както изтока, така и запада са се бъркали посредством свои хора в нашите работи. Политическите убийства в началото та ХХ век са резултат от чужда намеса в политиката на България, век по-рано пак е имало чужди агенти на наша територия.

   В пожеланието няма нищо лошо, без желания няма планове, без планове няма действия, а без действия няма бъдеще.

   Изтриване
  6. Yordan, точен коментар!!
   Блогът на Спароток стана притегателно място за доста хора, които наситина се интересуват от миналото и не робуват на догми, полуистини и манипулации.
   Явно е влязъл в полезрението на руските манипулатори и те са задействали своят човек да омаскари блога о да отврати хората от материалите на Спароток, които разбиват на пух о прах руската версия за хашата история.
   Ето защо смятам, че този човек не е никакъв приятел на Спароток!

   Изтриване
 6. Виждаш ли, Павка, какво се получава – всеки от коментиращите си има мнение, отчасти много проникновено разкриващо съвременната геополитика и на всеки му се иска да даде рецептата си за успех. Но на никого не му идва на ум как да се отървем от ЗЛОТО в света, което малко или много държи всеки човек в своя власт и има сила да попречи и на най-гениалните ни намерения. Както и това световно зло, за което ти споменаваш, създател на измамни социални идеологии с единствената цел да си осигури абсолютна световна власт на Мамона – бога на парите.
  Могат ли човеците със собствени сили да изкоренят ЗЛОТО от света ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Могат да, но не успяват защото се надяват на чудо, или на някой друг. Забравили са поговорката - помогни си сам да ти помогне и Господ.

   Изтриване
  2. От една страна поговорката, която си предложил, има смисъл. Но предполагам знаеш, че на ЗЛОТО е дадена власт на Земята поради нашето незачитане на Божията заръка. Ако ние с теб например решим „сами да си помогнем“, такива като г-н Драган Данев ще направят всичко възможно, за да ни попречат, понеже ЗЛОТО вече му е внушило, че ние сме отчаяни „тъпаци“! А той далеч не е сам, който мисли по този начин...
   И после – как ще искаме „Господ да ни помогне“, когато не искаме и да знаем за Неговото намерение ...

   Изтриване
  3. Не мисля, че хора като г-н Данев ще пречат, дори напротив. Просто е нужен добър пример и добър стимул, без тях всичко е безмислено.

   Вътре в себе си хората знаят кое е добро и правилно и когато го видят, те го следват.

   Борбата със злото е всъщност правене на ДОБРО.

   Изтриване
  4. Завършекът на коментара ти е в унисон със Словото, както е казано:„Побеждавайте злото чрез доброто“. Но ти се стремиш да вложиш цялата си вяра изключително в човешките възможности, без да си осигуриш Всевишния за твой съдружник. Нито се интересуваш каква е Неговата воля в конкретния случай. Срещал ли си някога този текст:
   „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите; ако Господ не опази града, напразно бди стражата.“
   Не е достатъчно да имаш добри намерения, за да постигнеш успех. Защото Неприятелят не спи и ако нямаш Висшата Защита ще превърне и най-добрите ти планове в поражение.
   Ти казваш, че си християнин, но ако имаш друго мнение – опитай и бъдещето ще покаже кой е прав. Аз въпреки всичко бих ти пожелал на добър час!

   Изтриване
  5. Благодаря!

   Изтриване
  6. Унищожим ли сегашната финансова система, значи ще унищожим Злото. Не мисля, че е невъзможно!

   Изтриване
 7. Как ще станем умна държава,като най-умните ни хора се изнесоха извън страната и продължават да се изнасят?! В момента населението ни е с един от най-ниските IQ в цяла Европа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Настев, не зная откъде черпите информацията си, но мога да Ви уверя, че в България живеят хора със забележителни умствени качества. Аз пътувам из Западна Европа и мога да направя сравнение. Българите са не просто умни, но и изобретателни. За всеки талант обаче се искат условия да се развие.

   Изтриване
  2. Ми ако гледаш телевизия и четеш вестници,така се получава.Него приемаи лично не те обиждам,до някаква степен помагам.Изхвърли всичко това на боклука,и ще видиш че реалноста е съвсем друга!Законът за причино-следствията!Опитаи се да гледаш на нещата сферично-кълбовидно!Наи добрият вариант е ВЯРВАИ във СЕБЕ си!Таината на таините е мисълта,това което не виждаме!Променяш начина си на мислене,променяш всичко около теб!Тази тема е доста дълга и сложна(онези в пирамидата въобще не са за подценяване!)Борбата е за твоето съзнание-енерго информациона матрица!Ако не си гледал MATRIX,гледаи го!

   Изтриване
  3. Искате да кажете, че всички българи ще бъдат унищожени освен вас и тези които имата вашата ДНК защита?
   Не е задължително. Така или иначе българите умират. До 15-20г. тази територия ще представлява най-големият старчески дом на земята – нещо като концлагер за стари и недъгави хора на открито. Това е тенденция, ако се запазят досегашните темпове-ТОВА Е НАШ ДЪЛГ ДА НЕ СЕ ЗАПАЗЯТ!-а те съвсем скоро ще бъдат катализирани. Това не бива да ви тревожи – това е част от плана. За нас това е нормален оздравителен процес. Еволюция. То е свързано с ДНК защитата. Добрата вест за вас е, че българското ДНК е уникално. Заключените кодове в него съдържата невероятна сила и потенциал. Тези защити са осбено силни на квантово ниво. Действат като синергетици. Интересно кои ще успеят да достигнат до това ниво, за да се свържат в тази мрежа. Другият ключов въпрос е дали това поле ще достигне критична маса. Какъвто и да е изходът със сигурност ще останат семпли и то от най-добрите. Няма да се стигне до пълна анихилация.Както казах-ПРИЧИНА=СЛЕДСТВИЕ..................https://bulgarianilluminati.wordpress.com/...........Тука има едно две несъответсвия,разбира се умишлено!Това също е много инересно......http://www.otzvuk.com/Knigi/Okultna/Taini%20obshtestva/xnetbg-razkritiata.na.edin.posveten.pdf..............Не трябва да се вярва на всяко едно нещо,като на чиста монета!Нещата трябва да се пресяват."ОПОЗНАИ СЕБЕ СИ"

   Изтриване
 8. Г-н Серафимов,

  Разсъжденията на Вашия приятел са в абсолютно правилната посока. Със сигурност това е голямата мисия на нашия народ и държава и затова и в момента продължава с още по-голямо ожесточение нечувания икономически, политически, етнически и духовен геноцид над нас. Въпреки всичко това, за което става въпрос в публикацията, ще се сбъдне, дори да останем една шепа българи на една поляна – нека никой не забравя, че количеството прави качеството само при парите. Балканската федерация между България Сърбия и Румъния също ще бъде факт в по-близко или по-далечно бъдеще, но не поради „взаимната братска любов“ между трите балкански народа или осъзнаването на факта, че сме една кръв и потомци на едни и същи славни деди, а защото не само елитите в трите балкански държави, но и все повече обикновени хора ще осъзнаят, че имаме общи интереси в борбата за оцеляване и че в гроба, който копаят на българите, искат да натикат всички останали балканци. Много се надявам, че този съюз ще бъде наистина равноправен и съзидателен, а не някакво безпринципно съглашение на базата на поредните политически „поцелуйки“. Трябва да има взаимна прошка за миналото, но и истинско покаяние за стореното зло на съседа, особено за стореното на нас, българите. Войнстващият шовинизъм на нашите съседи, а и имперските амбиции на Русия няма да отмрат току така – от самосебе си. Да не говорим за Турция и Гърция! Абсолютно не съм съгласен, че разполагаме с ограничени ресурси или недостатъчно население и работна ръка, които да формират силна икономика. Новото време, което вече настъпва, ще наложи коренно различни обществено-икономически отношения, където няма да има място за девиза на прехвалената пазарна (аз я наричам позорна) икономика - „прецакай другарчето и му вземи всичко“ и няма по такъв хищен и безсмислен начин да се унищожават ресурсите на нашата майка Земя. НЕ ВЯРВАМ НА НИТО ЕДНА ОТ МРАЧНИТЕ ПРОГНОЗИ ЗА БЪЛГАРИЯ и отдавна не обръщам внимание на зомбираните българи, които като тамагочита повтарят мантрата „никога няма да се оправим“ или „в тая държава няма бъдеще, защото никога няма да се оправят нещата“. На някого много му се иска да повярваме в това, само че не му се урежда въпроса. Познавам много чисти и позитивни хора, истински родолюбци, които не стоят със скръстени ръце!
  Поздрави
  Каранешев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каранешев, аз познавам добре потенциала на българския народ и съм уверен в силата му. Ние сме уникален народ, който все още не е загубил силата си.

   Изтриване
 9. Ако позволите! Да кажем, че тук в този блог търсим истината: историческа, духовна и световна. Всеки е открил своя истина и се опитва да доближи темите до нея своята...
  От историята се вижда с колко много лъжи сме захранени много от, които тук при г-н Серафимов разкриваме и опровергаваме в ползу роду. Мога да си позволя да допълня, че лъжите не са свързани само с темите, които разглеждаме тук. Нека се замислим за еволюционната теория както и за много други теории отхвърлящи Бога. Със много лъжливи неща сме захранени... И целта ми се струва само една; да бъдем маниполирани. Предлагам да не се нахвърляме един други, като се опитваме да наложим някое мнение, а да не спираме да търсим истината, да я ценим и да се придържаме честно у нея, а не само когато ни утърва:-)

  ОтговорИзтриване
 10. ...да си довърша мисълта от по горе:в края на 19-ти век по време на отоманското робство макар и много по подтиснат, народът ни е бил много по образован, разпространен и плодотворен на полуострова. Същото население макар и с много променено мислене живее и днес. Всички идеи които тук по горе са коментирани вече са опитани под различна форма от различни структури. Резултатът е неразбории дори войни. Трябва да бъдем много внимателни в идеите и намеренията си, особенно когато ги поверим на организаторите! За това скромните очаквания биха били много по полезни. Да речем, че сме под "туско робство" нека се образоваме, нека търсим истината, нека се надяваме и на всички наши братя да търсят истината. Нека раздаваме любов и уважение и така желаната федерация ще бъде факт, макар и никога да не се случи административно. Впрочем администрациите вече не ги определят хората...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, нека се образоване, нека търсим истината, но най-вече нека си подадем ръка и да си помагаме. Когато егото умре, се ражда новото бъдеще.

   Изтриване
 11. Ето го и филма "Забравената цивилизация":
  http://bnt.bg/predavanyia/v-kadur/zabravena-tsivilizatsiya-v-kada-r-09-02-2015

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 12. Идеята е добра, само теябва да се замени Гърция с Македония.
  Подобен съюз ще доведе до това Турция да ни целува цървулите, а Русия и западна европа да не могат да се изпърдят без наше разрешение хе-хе.
  Което значи всички срещу нас, но вече открито.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен31 май 2016 г., 8:50

  Защо да пишем само хвалебствия. Излиза, че дедите ни не са имали недостатъци! Все пак са били обикновени хора.И от много доброта и толерантност от държавата ни не е останало нищо. Понеже, много хора в форума, декларират, че са вярващи православни християни, ще ги попитам следното. В Библията е казано за смирението и толерантността, "ако те ударят по едната страна, обърни си и другата, да ударят и нея"!!!??? Но и с каквато мяра мерите, с такава ще ви отмерят"? Виждаме двойственост, както всичко у божият народ. Сега ни се предлага същото от "родолюбци"! Аз съм прост човек, мнителен, не съм свикнал само с хвалебствия, за това, ще си позволя да цитирам един от доайените на българската класика и коментара на един съвременник:
  Не сме народ

  Не сме народ, не сме народ, а мърша,
  хора, дето нищо не щат да вършат.
  Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
  "Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас.
  И не знаем, не можеме, не щеме
  да работим за себе си със време.
  Само знаем и можеме, и щеме
  един други злобно да се ядеме...
  Помежду си лихи, буйни, топорни,
  пред други сме тихи, мирни, покорни...
  Все нас тъпчат кой отдето завърне,
  щот сме туткун, щото не сме кадърни...
  Всякой вика "Яман ни е нам хала!" -
  а всякому мерамът е развала...

  Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
  пак ще кажа и с това ще да свърша.

  1875

  Това стихотворение на дядо Петко Р. Славейков, което е известно най-вече с последните си две строфи, е написано по повод на годишното събрание на Българското читалище в Цариград през 1875 г. От 37-те члена идват само 12 и изборът на ново настоятелство не се осъществява. Познато...
  В литературната история не един поет ругае народа си. ,,Не е хубаво така... - ще кажете – и то заради някакъв кворум... Даже е смешно...“ Да, не е хубаво... И аз така мисля, но не е ли по-добре да помислим има ли нещо вярно и, ако има – кое е, преди да дойде последната строфа – тази тежка диагноза, присъда или просто емоционално избухване.
  Подбор и коментар Николай Петев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и друг вариант.Това стихотворение може и да не е Българско!Целта е да ни накара да си мислим че сме такива,нещо от сорта изкривяване на реалноста!И все пак големият въпрос такива ли сме?!

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2016 г., 0:22

   Значи ли това, че твърдите-стихотворението не е от Петко Славейков, а ни е пробутано от конспиратори като негово! Но как е станало това, Петко Славейков е бил известна обществена личност! Ето цитат от Уикипедия: от Уикипедия, свободната енциклопедия
   Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист и политик. Един от водачите на Либералната партия след Освобождението, той е председател на Народното събрание (1880) и министър в няколко кабинета (1880-1881, 1884-1885).
   Петко Славейков е баща на общо осем деца, сред които са политиците Иван Славейков и Христо Славейков, публицистът Рачо Славейков и поетът Пенчо Славейков.
   Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново, в дома на Рачо Казанджията. Майка му, Пенка, умира при раждането, а детето е спасено по чудо. Дядото на Петко Славейков, Рачо Чехларя, е от Банско или Якоруда. Заради убийството на турчин, който го принуждавал да го пренася на гръб през река Глазне, е принуден да избяга и се преселва в Търново. Бащата на Петко също е наречен Рачо, но се заема с казанджийство. Той е слабо образован, но е с горд български дух. В селото на майка си, Вишовград, Петко вижда славеи, които го впечатляват дотолкова, че променя фамилията си на Славейков.
   За обществената нагласа на Българина
   "Таквизи сме ти ние: на гърци-владици, на лъжци-просяци, за инат, за салтанат, за моди, за угоди, за едение, за пиение, за игри, за кеф да правим даваме и наддаваме, а за общополезни неща са вкаскастяваме; затуй народните ни работи никак не харосват, но като те не харосват, то и ний ще видим ли някога добър ден?" Кой ще ни помогне, ако сами не си помогнем, Гайда I, бр. 15, 26. II. 1864 г.

   Изтриване
  3. Анонимен1 юни 2016 г., 23:53

   Понякога тишината е наи добрият отговор-Далаи Лама.

   Изтриване
 14. Mмммдаа,
  Трябва да започнем на местно равнище без да ни интересуват световните проблеми.
  Преди неразборията в Сирия,ЕС предложи една линия на Европа на 2 скорости,Европа на регионите.
  Жалоните са правилни
  I. Обединена и мъдра България;
  Как да обединим олигарсите с народа? Как да ги убедим да не крадат европейските средства и да инвестират навън а да инвестират тук. Те просто не могат да правят това. Всеки лев откраднат от тук изнасят навън.Единствения начин е да бъдат накарани да работят по такива закони , но така ще бъдат фалирани.То всъщност отиваме по законите на капитализма натам.
  II.Силни Балкани;
  Трябва да се засилят връзките между балканските държави. Бяхме преди Румъния а сега изоставаме. Трябва първо да се интегрираме с Румъния , около Дунав , което е най естественото, както разнищвахме тук Дунавската цивилизация от преди една две теми. Така е било и преди Девети и даже малко след това на което бях свидетел.Товариш си житото на колата и директно при немеца на митницата , мери окачествява , плаща , с документите на гишето Бирникъ,плащаш и готово.България е била най силна когато е била житницата на Империите.Това е най късия път за плащаща Германия.
  III.Интелигентна България;
  " житото" ще задържи и изучи децата на България и те ще се върнат след като се изучат - лекари ,инженери, агрономията ни е на световно равнище.Ето ни интелигенцията , модерно високо технологично био земеделие, високотехнологична консервна промишленост от чисти продукти , .
  Като прибавим и зелената енергия,туризма ,имаме си Долината на тракийските царе, римските крепости , ....Нататък вървим От ония дни министерството на земеделието и туризма се споразумяха да предлагат български храни в ресторантите.Имаме един милион неграмотни които не ги бива за друго.
  По Балкана и Родопите стадата на свободно отглеждане.
  IV.Красива и духовна България
  Като парите си остават тук а не аргатуваме , ще си построим красиви домове.Ето красотата.
  Тогава ще надигнем глава и трябва да станем център на православието.

  Гърците няма къде да минат Не ни трябват мръсни производства, химия, ..

  Те това ни е пътят и още от 2000 година е начертан . .В това трябва да се инвестира.

  Рорик  ОтговорИзтриване
 15. Поздравления има надежда.Както се казва,да си доидем на думата-мисията ни!

  ОтговорИзтриване
 16. Ето ви една статия във връзка с темата.
  http://www.segabg.com/article.php?sid=2016053000040001201

  От това до просперитета в България има само една крачка.Това е умът ,"ръцете" = = автоматизираните роботи се правят лесно.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
 17. До Г-н Николай Петев(31. май, 8:50)

  Уважаеми Г-н Петев,

  В днешния Ви кометар има много истини, но и изказвания, с които не съм съгласен и ще опитам да оборя.
  Прав сте, че Г-н Серафимов малко прекалява с „хвалебствията“, но според него това е начин да се стимулира самочувствието на обезкуражения народ. За мен истината стои някъде по средата между превъзнасянето и стихчетата на дядо Славейков. Но общо взето ние сме един народ на крайностите.
  Нямам впечатлението, че „много хора във форума декларират, че са вярващи православни християни“. По скоро вече съм се убедил, че почти всички са православни атеисти. Нещо, което за съжаление се отнася и за болшинството българи. Такова е мнението и на убития в Лондон писател Георги Марков.
  Тъй като и Вие се изявявате като такъв, постановявате, че „двойствеността“ е нещо типично за божия народ. Ако имате опитност с някои „православни“, това не ви дава право да жигосвате всички християни. Широко погледнато, всички християни са обикновени хора и не е изключено те да имат недостатъци. Това е между другото и мнението на Библията, която Вие не се поколебавате също да обвините в „двойственост“.
  Когато критикувате нещо, първо си направете труда добре да го познавате, а не – нещо чул-недочул – да издавате постулати! Или поне да бяхте осмислили коментара на Г-н Серафимов от 30. май,12:48. Там ясно е казано:„Борбата със злото е всъщност правене на добро“. Такъв е и смисълът на Вашите „шамари“ – да не отговаряш на злото със зло.
  Примерът с „мерите“ иска да каже, че със строгостта, с която гледаш на двуличието на другите, като му дойде времето, със същата строгост ще те преценяват по твоите собствени престъпления. Във всичко това мога да видя някаква двойственост единствено, ако самият Вие се изживявате като Бог...
  Не мога да разбера логиката Ви, защо християните да не могат да бъдат родолюбци. Единствено сектата „Свидетели на Йехова“ отказват да ходят войници. По времето, когато девизът на България беше „Бог, цар, отечество“, българските войни са показвали чудеса от храброст. А не се съмнявам, че тогава между тях е имало много повече християни, отколкото биха били в наше време!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, аз декларирах, че съм прост човек, не съм господин Николай Петев, само си позволих да го цитирам. Още нещо, не съм и теолог, така, че не познавам в детайли различните религии. Но Вие говорите за "православни християни", или като ги наричат едни особени същества на Запад, ортодокси, като разбирам, че там не включвате католици, протестанти, съботяни и други "разбирания" за християнство. Под "божия народ" не съм определил християните, а евреите, чиито съплеменник от Вениаминовото коляно, Йешуа е и създателя на християнството. Друг един, пак от "божият народ", Мохамед е създал мюсюлманството. Пишете за Георги Марков, една спорна личност, за която не се знае почти нищо. Все пак, той е работил във Военно издателство, което предполага едно "по-голямо доверие" от управляващите по онова време, но и тук Вие не намирате двойственост! Къде съм написал, че "християните да не могат да бъдат родолюбци"? Казвам само, че предлаганото от автора на статията помиряване с враговете ни, ще им даде основание за още по-голям натиск върху остатъка от държавността ни. Те разбират само от сила, в противен случай, покажеш ли слабост те унищожават. Пред дни, президентът на Турция, Ердоган празнуваше годишнина от превземането от Османската империя на Константинопол. Призова сътрудничество с братята си от Сараево до Баку. Това говори ли Ви нещо? И когато пишете за проявените чудеса от храброст от българските войници, напишете и за проявените чудеса на жестокост, пак от българските окупационни войски на н.в. цар Борис III, Кохари в Гърция и Македония през Втората световна война. За това сега македонците не искат и да чуят, че са българи. Но всеки има право на мнение, само да не перифразира мнението на другите в контекста на своето разбиране.

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2016 г., 20:36

   Уважаеми господин не Николай Петев,

   Не е нужно отново да кокетирате излишно със смирение, че сте бил „прост човек“. По-скоро се чудя какво ви кара за втори път така да дискредитирате собствения си народ и да хвърляте кал върху него. Пътувал съм и в Беломорска Македония и във Вардарска, но никъде не съм се натъквал на такова негативно отношение към българите, за каквото Вие претендирате. С фойерверка, който хвърляте за „проявени чудеса на жестокост от българските войски“, Вие заслужено се приравнявате с един друг българомразец в блога – Павлос Георгаднис!
   За всичко останало не изпитвам никакво желание повече да беседвам с Вас...

   Изтриване
 18. Един виден български митрополит , на когото са кръстени улици из България...казва точно кога тези утопии биха се сбъднали!...


  ИЗ “ПОГРОМА НА БЪЛГАРИЯ. ВИНОВНИКЪТ”

  Митрополит Методий (Кусев)

  България е болна. Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Погромът се дължи на тоя недъг […] Кабинетите Гешов – Данев приеха съюза и подписаха договорът със Сърбия по искането и посредството на руската дипломация и под гаранцията на императора. Тия кабинети бяха чисто русофилски.

  Подир погрома руският посланик Неклюдов побягна от София. Чичо Петър, сръбският крал, го награди с най-голям орден за заслуга към сръбските интереси. Защо кралят на Сърбия награждава един пълномощен министър, който действувал в друга държава, в София?.. По заповед от своето началство той, Неклюдов, дирижираше нашите русофилски кабинети, които му служеха за кукли, дирижирани от него, слепи оръдия. Всяко утро той се осведомяваше от нашите министри за състоянието на нашите войски, где кои части се намират, где е голямата сила и где се намира слабата ни страна. Всеки ден Неклюдов чрез Хартвига държеше сръбското правителство в знание за движението и положението на частите на нашата армия. Значи Руското дипломатическо агентство в София е служило за шпионско отделение на сръбската армия […] Но не е само тази заслугата на Неклюдов. Той издавал заповедите за отстъпленията и настъпленията на нашата армия. В помощника на главнокомандващия, в генерала Савов, се съзряло и посрещнало едно препятствие за правилното командуване на армията ни от Неклюдов. Затова генерал Савов се замести от генерал Радко Димитриев, най-благонадеждния, послушен русофил. Где ги не сееш, тамо не поникнуват руските дипломати […] Не 16 юний, а 18 юний създаде погрома на България, когато Неклюдов заповяда да отстъпи нашата армия по всички линии. Ако не беше тая заповед, т.е. ако не беше се извършило това отстъпление, цялата сръбска армия щеше да попадне в плен. Тогава и гърците щяха да бъдат унищожени […]

  Император Николай IIРуската дипломация, во главе със своя император, протестираха ли за тия свирепости и нечути жестокости, вършени над българите в поробените земи от сърби, гърци и румъни, угрозиха ли тия зверове да престанат да унищожават един в нищо невинен народ? Драконовския, най-свирепия закон, който издаде Сърбия за унищожение на българите в Македония, руския вестник “Новое време” намери, че е много мек, трябва да бъде много по-жесток, за да смаже главата на тая змия – българския елемент […]

  За тия страшни грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен. Не като оня във време на Руско-японската война. Много по-страшен. Във време на Руско-японската война, за греховете, извършени (1903 г.) от руската дипломация против българите в Македония, извършени чрез Зиновиева и Ламздорфа, Бог я наказа със загубата на флотата, на Порт Артур, на Манджурия и на Корея. Сибирската железница, за която се изхабиха милиарди, остана сега излишна. Отгоре на това, пожертвуваха се напразно стотина-двесте хиляди храбри руски мъже.

  За греха с погрома на България, какво по-страшно ще бъде наказанието? Величието на Руската империя се дължи на “теократизма”. Основата, върху която се съзида великата Руска империя и върху която се крепи, беше режима на “теокрацията: да се върши всичко по волята Божия, за неговата слава (да освобождава от властта на мюсюлманите поробените християнски народи). Тая основа – теократизма – окончателно е разрушена от речения грях (погромът на България). Следователно Руската империя остава без основа, и, като такава, ще се разгроми и ще се разпадне […]

  Всички крайбалтийски области: Финландия, Остландия, Литва, Полша и Бесарабия й се отнимат. От Малорусия (Украйна) се образува отделна, самостоятелна държава. Губи целия Кавказ. Владенията й в дълбока Азия хвръкнуват. Сибир отива на Япония и на Китай. От Русия ще остане едно Московско царство […] Руската дипломация, во главе със своя император, приготовляват такъв кюлаф на Руската империя…

  1914 г.
  Стара Загора

  ОтговорИзтриване
 19. Къде са истините , чрез които се сбъдва всяка мечта!?

  На 24 май в Русия се говореше за ТЯХНАТА писменост, дадена от ТЯХ на славяните! Не стига , че са си присвоили нашето българско-словени - славяни ами и направо се говорят и разпространяват открито лъжи!

  Т.нар. Евразийски съюз в момента се състои от държави на чело, на които стоят откровенни диктатори при това подчинени изцяло на Путлер!

  Единствената цел и на сегашна Русия е пълното унищожение на суверитета ни!...
  Има прекалено много доводи и то крещящи в полза на това твърдение!

  Без истина няма катарзис. А истините са ужасно болезнени , както за руснаците така и за сърби, румънци и разбира се гърци!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен1 юни 2016 г., 19:57

   Господин Konstantin Nedelchev, защо търсите вина за неуспехите на българската държавност у други народи. Защо все други са ни виновни за нашето незавидно минало и настояще? Защо нищо не можем да извършим сами, освен да се саморазрушаваме. А това го правим отлично и от векове. Не сравнявайте огромната Русия с утвърдена държавност с една нестабилна и в народностно и в психическо отношение нация. Защо под диктовката да "приятелите ни" от неопрадаленият "Запад" беше унищожена държавността на България. Унищожена промишленост, селско стопанство, електроника, енергетика. Унищожено и чувството на принадлежност към българският народ. Първо си изяснете коя азбука е първа, глаголицата или кирилицата. Целта на Русия едва ли е това което декларирате. Когато бяхме съюзници на Русия-СССР имахме енергетика, много евтини въглеводороди и наука и отбранителна способност. Нямаше военни бази на СССР. Сега има 4 военни бази на САЩ и тъпи "съветници" от "Запада"

   Изтриване
  2. Не беше ли унищожена държавността ни и при СССР? Всичко тук беше по съветски модел макар да не бяхме 16-а република и те командваха парада тук. Бяхме им тотално зависими както и сега. Русия контролира поне 2/3 от икономиката ни сега. Каква енергетика имахме само? Същите реактори в АЕЦ Козлодуй са били и в Чернобил- съветски боклуци опасни за човечеството. 6 работещи реактора имахме и разбира се с режим на тока. Промишлеността, селското стопанство рухнаха при края на комунизма по ред други причини. Тези неща са рушени с десетилетия. Нямаше бази на СССР, защото си бяхме тяхна база цялата държава, въоръжението и 100 годишните джугани също. Доставчикът на енергия е същият Русия/СССР, е цените са високи за този техен скапан петрол.
   Руснаците имат носталгия по СССР, имат не държава, а диктатура и една от най опасните страни за живеене в света. Населението и е намаляло с 12 млн души от 1992 до 2008 година и продължжава да намалява. С тях ли за бъдем съюзници? Преди 1000 години сме им дали култура и възпитание, били сме по цивилизовани. За какво ни е отбранителна способност? Тогава бяхме врагове с Турция и Гърция, които са натовски държави, а сега си ходим там по почивки. С мухите и муджахидините ли трябва да воюваме сега? Или да де борим за палатите и богатствата на мафията и корумпирани политици. Или да изградим някаква национална кауза в дългосрочен план не в байганьовски стил , разбира се.

   Изтриване
  3. Покажи доказателство?

   Изтриване
  4. Анонимен2 юни 2016 г., 23:04

   Защо изобщо трябва да се правят сравнения !?Стига сме седяли в онези времена ( САЩ или СССР ).Само погледнете ръководството на СССР в 1923 г.Само и единствено от еврейски произход.Какво се оказва реално,че света и ръководството му е надбягване с един кон,който да спечели все е от "нашите"
   Потърсете от кого са спонсорирани Япония,Русия и САЩ.Какви са резултатите!?Замислете се на кого беше нужно да се разбие селското стопанство!?То не беше направено след 1989,а много,много по-рано с помощта на СССР и САЩ взети заедно с цел да се откъсне човека от земята и да се ползва от благата на града.Сега всички берем от "плодовете" на "лесния начин на живот" и евтините ГМО "решения"..............

   Изтриване
  5. Анонимен3 юни 2016 г., 0:44

   Господин Georgi Nikolov, това което пишете не отговаря на истината. Явно пишете тенденциозно и провокативно, без изобщо да познавате технически, а и политически нещата. Именно СССР запази държавността ни, след иска на Гърция и Югославия за територии от България като репарации за безчинствата извършени от "българската окупационна войска" на Борис III, Кохари, по време на Втората световна война в тези държави. СССР ни даваше технологии, производства, наука , евтин петрол. За какви "2/3 от сегашната българска икономика" пишете, след като по съветите на евреите Ран и Ът икономиката ни бе унищожена , а държавността ни разрушена. Като тайфун преминаха и "ликвидационните комисии", които ликвидираха България. Съветските, руските атомни реактори са най-надеждните в света. По Вашата логика, реакторът в Фокушима, Япония съветски ли беше? Още нещо, не забравяйте, че Чернобил се намира в ухажваната днес от Вашите аватари Украйна! Видимо искате нещо в сферата на енергетиката, което Ви се диктува от "Запада" но нито те нито Вие имате решение. Като сте толкова умен или тези на които "симпатизирате" са гениални, дайте решение за "диверсифициране". В Солун се състоя церемония за началото на Трансадриетическия газопровод. Той ще започва от залежа "Шах Дениз в Азербайджан, ще минава през Турция, Гърция, Албания и през Адриетическо море до Италия. Строи се и втората нишка на Северен поток 2. И двата газопровода заобикалят България. Какви работни места има в България и не са ли всички "бизнесмени"-мутри? Не пишете за страни в които никога не сте били и не познавате. Не само, че населението на Русия не е намаляло, но въпреки колапса се е увеличило. Имат висока наука и технологии. Какво е в момента България, протекторат на САЩ с вицекрал Бойко Борисов, назначаван от ул. Козяк в София с фалшифицирани избори. Демографски срив. Българите изчезват. И господин Николов, не искам "национална", а народна общност, обединявана от държавността. В нацията влизат и цигани и турци и сега прииждащите семитски и африкански нашественици. Видимо можете да мразите, но не можете да мислите за народното дело, а се ползвате от пропагандните похвати на "Отворено общество" на изпълнителя за Европа на клана Ротшилд, Дьорд Шорош и откровено антибългарската "Български хелзинкски комитет".

   Изтриване
 20. Анонимен1 юни 2016 г., 19:55

  Уважаеми Г-н Неделчев,

  Допускам, че изнесените от Вас факти са верни. Това обаче не означава, че трябва да търсим някакви си други добри наши „братя“ в друга посока, защото това е политически олигофренизъм. В политиката „братя“ няма и не може да има. Тази типично българска наивност ни е коствала много в нашата история.
  От друга страна не можем да излезем от света, без да имаме контакти с наши съседи или други държави. Но крайно време е да се научим на това тънко изкуство – да защитаваме на първо място собствените си интереси и да не се поддаваме на перфидни манипулации.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, най-важното на този момент е да се научим да защитаваме собствените си интереси. Имаме силата за това, но трябва и да я използваме.

   Изтриване
  2. А според вас митрополит Методий Кусев, чий интереси защитава?!
   Ние българите НЕ защитаваме себе си щом можем да си затваряме очите и да търпим безчинства над народа, държавата и всичко свързано с нея!
   Истината се търси и отстоява!

   Изтриване
  3. Но, по-смешното в случая е, че пак се пръкна някой си, от нейде да говори за "братя"!

   :)
   За онази не стихваща "дружба"... От векове за векове! Току виж им е отнемат!...

   И не забравяйте, че политика е едно, а омразата,човеконенавистта и жестокоста съвсем друго!

   Добре е писал митрополита! И ако сте забелязали думите му са пророчески и се сбъдват.

   Изтриване
 21. Анонимен2 юни 2016 г., 2:00

  Аз пък се замислих над тези размисли на автора

  Тенденциите диктуват, че в бъдеще ще започне процес на обединяване на науката с религията. Ще се изгради ново разбиране за божественото и връзката Бог (абсолют) - човек. Голяма част от научния ресурс ще се концентрира в изследвания свързани с човешката психика, съзнание, мисъл и т.н. Ще се промени световната медицина. Възможно е дори да се разкрият съвсем нови методи за комуникация на ментално ниво. Това ще бъде така наречената наука в сферата на духовното и тя е бъдещето на света.

  И както казва баба Ванга
  Ще се върне най старата религия.

  Науката днес не е нищо друго само търсене на доказателства за всичко отдавна познато в природата и в частност в обществото.
  Бог е създал това което ние се стремим да откриваме тепърва. Бог е създал биокомпютъра =Човека.
  Ние днес създаваме компютъра по образ и подобие на човека.
  Да си спомняте че създателят на компютъра е с българска кръв? Отвориха се границите и нашите деца видяха своите сили. Още по времето на соца по радио"свободна Европа"казаха че най успешния програмист ,не зная как попаднал във ФРГ, е българин.
  Ако нашите деца осъзнаят тази си сила , а както ви показах в по горната препратка , започват да го осъзнават , то тогава България ще бъде нацията на програмистите - т.е източник на теорията на технологиите и ще си наемат китайци да им ги правят и прекрасната ни земя ще е чиста от отрови , а тя може да изхранва с чиста храна 10 Българии.И ще са свободни И България ще е Швейцария не на хартиените пари а Швейцария на свободния дух. Децата ни трябва да се мотивират да се научат да инвестират ума си .Това е новата стара религия.
  Не да създаваш мощни оръжия, да покоряваш Луни и Марсове. А да разгадаеш същността на Божието творение човека и да откриеш неоткритите му възможности на ума .


  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен2 юни 2016 г., 23:26

   Ще опитам да го кажа по-простичко.Човека е устроен да живее на земята.Да се храни от нея и да живее на нея.Той не е създаден да трупа излишъци и да манипулира останалите,които не могат да се справят понякога.Защо е нужно да има компютри и технологии,налагащи да купуваш неща,които не ти трябват и ти вредят и да го правиш с ясното съзнание,че ти е нужно.Нима това не е манипулация!?
   За мен земята ни може да изхрани много повече от населението ( поне тройно ) на страната ни.Да не говорим за съседите на север,но по някакъв "странен" начин това не се случва и не се получава.

   Изтриване
  2. Анонимен3 юни 2016 г., 17:55

   Господин Анонимен от 2.юни, 23:26

   И моят отговор на витаещия в облаците чичко Рорик беше в смисъла на Вашия коментар, но очевидно такава реакция не пасва на автора на блога и той не беше публикуван. Колко е трудно в това разнообразие от мнения да се установи в действителност кой на чии интереси служи ...

   Изтриване
  3. Анонимен3 юни 2016 г., 22:22

   Рорик, 1. религията не търпи наука 2. Българите не са наи-добрите програмисти в света 3. Няма лошо да се изучава Марс и Луната. 4. Навсякаде по света интелигентните хора учат децата си да инвестират в ума си , ако дават признаци за инвестиция

   Изтриване
 22. Анонимен3 юни 2016 г., 0:50

  Така нашият културен код ще даде отговор на въпроса какво е общото, още от дълбока древност, между континентална Европа и Русия, между руснаците и волжките българи вътре в Русия и между Балканите и Европа.На базата на този исторически момент и сътрудничество, ние можем да изградим българската мечта. Тя може да промени ситуацията в Евразия, а оттам и целия световен ред...Мм да,не е лесно.)Р.В.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че установиха, че " волжките българи " няма!

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2016 г., 11:50

   Първо-Никои не е споменавал за волжките Българи.Второ-След като е поставено в кавички,това е доста показателно,че съществуват,а не обратното.Трето-Нищо не е такова,каквото е.Четвърто-Тоз който ни освободи,той ще ни пороби.Пето-Земята продължава своята еволюция,със и без нас,или други,тя продължава.Шесто-Място за лъжи,вече няма.Седмо-Или се свързваш със новата енерго-информациона матрица,или изгасваш,като свещ при вятър.Осмо-Маските падат.

   Изтриване
 23. Променете заглавието на "Руска мечта"!
  Защо се страхувате от коментара ми Спароток???
  И вие ли се продадохте за рубли???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От коментари на смели и достойни хора готови да защитят открито виждането си не се страхувам. Страхувам се от платените тролове, които не критикуват по същество, а се опитват да внушат своите инсинуации.

   Казал съм от ясно по-ясно, че материалът не е мой, обяснил съм също и, че съм християнин, следователно няма как за служа на олигарсите.

   Прочее, отдавна съм забелязал, че тези, които по времето на тоталитаризма бяха най-облагодетелствани и най-предано служеха на поставения от чужденци режим, днес се правят на света вода ненапита и на бойци срещу рубладжийството.

   Евтините номера не минават при мен тролче :)

   Изтриване
  2. Тролче е Вашият приятел. на когото сте дал трибуна да излива плодовете на болният от русофилия мозък!
   А инсинуациите Ви не ВИ правят чест!!!
   Твърдите, че сте християнин и българина а публикувате откроено антибългарска и антихристиянска статия пълна с ярки глупости!!!
   Жалко, жалко!!!
   И Вас налазиха платените с рубли публикации!!!

   Изтриване
  3. Публикувайте предишният ми коментар моля ,уважаеми Спароток!
   Твърдите че сте християнин, а не зачитате истината!!!
   Жалко!

   Изтриване
 24. Анонимен3 юни 2016 г., 22:13

  Съжалявам, но никак не се съгласявам с илюзията наречена Българска Мечта. Утопия . Както Спароток е посочил в много от статиите си за древните траки, чиито гени носим , тези хора не са способни да мечтаят.Даже ако няма с кого да воюват, воюват със сродните си племена. Не се подчиняват даже на лидерите си,обаче стават за перфектни воини и боенноначалници,даже императори. Индивидуалисти сме, всеки се спасява индивидуално ,ако трябжа да оживее. Не сма способни да обединяваме други племена. Талантът ни е в производство и дегустациа на вина и ракия собственно производство- няма лошо , традициите са сахранени. Освен да си седнем на задните части и да си оправим първо државицата , за да оцелеем поне като нация, но нямаме достоини лидери поне за сега. А след 100-200г може и да обединяваме Европа и Азия ,ако искате и Австралия и т.н ако някои вече не е свършил това дело . Мечтите се сбъдват казват хората , обаче не утопичните а реалните. Какъв лидер може да сме ние, няма как просто. То и гените се променят с времето може да стане след хиляди години :-)

  ОтговорИзтриване
 25. Анонимен4 юни 2016 г., 0:31

  Драги колеги,

  Нагорещяването на обстановката при последните коментари, което подведе дори и създателя на блога да изостави добрия тон и да премине към „тролче“, мисля че достатъчно ясно ни говори да се откажем да прогнозираме с помощта на нашите малки мозъчета световните събития. Има вече някой, който се е погрижил за това, а като не желаем да четем, нам остава само да си мечтаем...
  Откриването и пропагандирането на истината за българската история е едно благородно дело, което не трябва да изоставяме, но очевидно за по-висши истини не сме дорасли и ще продължаваме да берем плодовете от собственото си превъзнасяне.
  На добър час!

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен4 юни 2016 г., 2:23

  Винаги съм бил против обобщаващите и събирателните тези.Видите ли тези били такива,а онези някакви си други.Колкото по-рано го осъзнаем,толкова по-добре.Не търсете събирателен образ на нацията,на българите,французите,арменците и на който друг се сетите.Света се движи от индивидуализма,няма две еднакви неща в природата.Колкото по-рано осъзнаем,че не ни е нужно да поставяме всичко в рамки ( от - до ),толкова по-далече ще стигнем.
  Ще дам един странен пример с една уж детска книжка.Четох я като дете и нищо не разбрах.След доста време опитах пак и взех да схващам идеята.Не мисля,че и до момента ми се е получило и на 60%.
  Ето ви и цитат : "Като не знаеш,къде отиваш,няма значение къде ще стигнеш" Луис Карол "Алиса в страната на чудесата "

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен4 юни 2016 г., 13:00

   Уважаеми Господине,

   Предполагам, че ще Ви помогна да разберете на 100% предложения от Вас цитат с мисъл от една друга книжка:

   „А АКО СИ ДАДЕШ ВОЛЯ ДА НАУЧИШ КЪДЕ ОТИВАШ, ЩЕ РАЗБЕРЕШ КАКВО ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ЗА ТЕБ ТОВА – КЪДЕ ЩЕ СТИГНЕШ!“

   Изтриване
  2. Анонимен6 юни 2016 г., 22:35

   Здравейте уважаеми господине,

   Опитах да напиша това,което съм разбрал или част от него,което ме впечатли и е вярно и то с пълна сила в настоящето ни.Сам проверете,кога е писана книгата и опитайте да я прочетете цялата.След,което се наемам да коментираме с Вас на лични.Няма смисъл да товарим блога.

   Изтриване
 27. Уважаеми Спароток, имам Вашата книга и Ви уважавам изключително много.
  Но да ме обиждате по такъв долен начин и да ме наричате "платен трол" не очаквах!!!
  Изумен съм!!!
  Жалко, е съм препоръчвал книгата Ви и вашият блог на толкова много хора!
  Да предоставяте трибуна на такава долна инсинуация каквато е тази статия не е достойно за Вашата кауза, ако изобщо е имало такава!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми сънароднико, ако не искаш да бъдеш наричан трол, не се дръж като такъв. Един истински мъж ще излезе с името си и ще покаже лицето си без страх и без страх ще защити своята позиция, като ще я защити културно.

   И друго, как може да наричаш някого рубладжия без да познаваш миналото му? И се чудиш защо има ответна реакция? Не си ли чувал поговорката - Каквото почукало, такова се обадило.

   Не мога да повярвам, че човек, който ме уважава ще ме нарече рубладжия, продал се за рубли.

   Не мисля, че статията може да се нарече инсинуация, това определение засяга съвсем различни неща. Статията е израз на гледната точка на човек с леви убеждения.

   Ако определени неща в тази статия не ти допадат, просто обясни спокойно и културно защо не ти допадат, а и дай по-добро предложение. Това е целта, към това се стремим - не към налагане на определена доктрина, а към съвместно обмисляне на засягащите битието ни събития.

   Изтриване
 28. И кажете на Вашият "приятел" да не се занимава със геостратегически и геополитически анализи, не му се получава!!!
  Всичко написано от него са "опорни точки" на Александър Дугин и ген. Леонид Решетников.
  България няма да стане ничия колония, дори на Русия!
  Това кажете на Вашият приятел!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз самия не искам България да става руска колония, не искам да е ничия колония.

   Не съм запознат с писанията на Дугин и Решенников, виждам обаче, че ти ги познаваш добре. Моля те да ми дадеш линк към работите на тези господа, за да мога аз самия да проверя дали казаното от Валентин Сарлов е копие на писанията на въпросните господа.

   Изтриване
  2. Александър Дугин е идеолог на новият руски "православен фашизъм", в този сайт за проруска пропаганда можете да намерите някои неща от Дугин:
   http://geopolitica.eu/component/tag/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD
   А другият герой, Леонид Решетников е офицер от КГБ, ръководител на РИСИ.

   Изтриване
 29. Уважаеми Спароток, Валентин Сарлов има ли нещо общо с БСП????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполагам, че Валентин Сарлов има приятели в БСП, нямам сведения той самия да е в тази партия, но дори и така да е, това не ме притеснява изобщо.

   Аз не бягам от инакомислещите и не ги обявявам за врагове, напротив, търся общ език с тях, опитвам се да ги разбера. Мисля, че всеки културен човек би трябвало да постъпи така. Соченето с пръст и анатемосването не са продутивни методи, имаме си прекалено много чужди врагове, нека не си създаваме още повече.

   Изтриване
  2. Добре тогава.
   Дайте трибуна във Вашия блог на проф.Калин Янакиев.
   Дайте трибуна на проф. Пламен Цветков, за съжаление вече не е между нас, който е казал паметните слова:
   "Всеки завоевател, като си изработи своя план, търси в териториите, които смята да обсеби и прегази, някаква петта колония. И от тук започва едно масирано финасиране на среди, които да виждат в московския самодържец някакъв освободител. Почват да го канят, да го търсят, а на него целта му е да ги зароби. Това всъщност е цялата история на България. Тя не е борба между революционери и някакви привърженици на османското владичество, не е борба между либерали и консерватори, не е борба между левица и десница. Тя винаги е борба между някакви български сили и платената агентура на Русия. Това е нашата история. Страшното е, че българинът не може да разбере това положение, защото от крехка детска възраст, включително и на моя милост, ни се втълпяваше един русофилски, което означава - противобългарски, прочит на собствената ни история. Ние сме разделени на две нации, защото не можем да бъдем едно."

   Изтриване
  3. Порових се в "мрежата" и намерих първообраза на горната статия от г-н Сарлов може да я прочетете на:
   http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9075

   Изтриване
 30. И ето какво още е написал в книгата си СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВИЧ

  ПОГРОМА НА БЪЛГАРИЯ.

  ВИНОВНИКЪТ.

  От един петдесет годишен деец за освобождението на стара България – Македония.
  Стар българин, Македонец.
  Стара Загора, 1914 г.
  "Принципът на Руската империя е „теократизъм”. Основата, върху която е съзидана руската държава, е „Богодържавието".
  Русия беше една малка държавица. Беше си създала посланието да освобождава христианските народи от робството на мусюлманите: татари, турци и арапи. Талантите – силите които беше й дал Бог ги увеличаваше с работене по Божия промисъл за благото на поробените християни.
  За това, като беше вярна на малкото, Бог я постави господарка на многото: стана първостепена велика империя. Напоследък Русия освободи и България. За това благодеяние Бог я възнагради, увеличи талантите, силата й: тя зема „Батум", Черното море стана почти половината руско езеро. „Ваку" стана руски. От Ленкоран до Астеробад всичкото Каспийско море стана руско. Зема знаменитите крехости: „Карс" и „Ериван": и „Нахичеван” с една голяма част от планината „Арарат", пъпъкът от гдето се развило човечеството.
  После, подир Берлинския трактат, за да бъде Божието дарование стократно по-голямо от направената жертва за освобождението на България, Господ взе умът на великите европейски сили, затвори очите им и запуши устата, да не разбират и да не виждат какво правят руските генерали в дълбоката Азия.
  Руските генерали тръгнаха по дълбоката Азия: завладяваха господарства след царства, и царства след господарства; Хива, Мерв, Самараканд, Коканд, Ташкесан и пр., пр., отидоха в Манджурия, излезоха на Жълто топло море и създадоха знаменита крепост и пристанище: Порт Артур. За това пристанище и се създаде най-дългата в света линия – Сибирскита железница, която костува милиарди.
  Европейските велики сили не разбраха, не видоха какво направи, какво приспечели Русия и не казаха дума, не продумаха нищо.
  Силата на Русия се удвои. Така щедро Бог я възнагради. Силата на тоя напредък на Русия се заключава в нейния основен принцип: „теократизмът" – т. е. да изпълнява волята Божия, да върви по Бога – да освобождава поробените християнски народи от игото на бусурманите.
  Значи основата, върху която е съзидано и почива величието на руската империя е, както се каза: „теократизмът".
  Когато тая „основа" се разклати и разпадне, тогава и руската империя ще се разклати, ще се разпадне и ще се сгромоляса.
  Тая основа се изостави от руската дипломация когато, в изпълнение на планът за подялбата на Македония между Сърбия и Гърция, подкани турците да нанесат поражение на християните, на българите в Македония.
  Решението на Русия да въздигне в държавен принцип „девизът" „намалението и изтощението на България чрез разделението на Македония и раздаването й на нейните люти врагове – сърбите и гърците и чрез даването на стара Добруджа на румъните, враговете на славянството, беше едно престъпление което, според закона на инерцията, води неотразимо към по-големи и по-страшни престъпления – православна и христианска Русия да се съедини с бусурманите; в услуга на враговете на славянството, в полза на гърците и румъните.
  С това православна, славянска Русия, плюна вече и на православие и на славянство. Се показа, че не е нито православна, нито славянска; по своите намерения и по своите дела."
  =========
  Какви ни ги пробутва Вашият приятел, кандидат за общински съветник от БСП???
  Да обяснявам ли що за партия е БСП и какви са нейните грехове пред България????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е, че Валентин Сарлов не се яви да защити сам виждането си. Аз няма как да се впрегна зад неговата идея и да давам отговор на всеки въпрос.

   Статията на Сарлов обаче не е за връзки само с Русия, а също и със Запада, това аз лично го считам за разумен ход. Вместо да си създаваме врагове е по-добре да търсим приятели, държа да подчертая - приятели, а не господари. Всяка голяма държава се опитва да държи по-малките под контрол. Както Русия, така също Европейската Общност, Турция, Саудитска Арабия, Китай, а и САЩ правят това.

   От тези опити няма измъкване, но може да се лавира, както правеше Негово Величество Цар Борис III. Ако не бе покосен от смъртта, той би уредил по-добра съдба за България след края на ВСВ.

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2016 г., 21:04

   Господине със странния псевдоним Дъ Рок,

   Дори да сте прав за някои неща не мога да приема Вашата едностранчивост. Аз също бях русофоб по времето на комунизма, защото това беше естествено. Понастоящем нещата се обърнаха на 180 градуса. Да нападаш държава с претенции за „теокрация“, а да мълчиш за демокрация, която си е чиста „демоНкрация“ ми се струва доста преувеличено. Г-н Серафимов писа веднаж, че всяка империя се стреми към все по-голямото си разширение, но такива са законите на несъвършения свят, в който живеем (нямам в предвид възвръщането на Крим и събитията в Югоисточна Украйна!). Той винаги е поставял националните интереси на България над всичко останало. Голямата заплаха за света, Господине, идва точно от обратната страна, за която Вие претендирате!

   Изтриване
  3. Моята едностранчивост е че искам България да заеме полагащото й се място на Балканите и в света.
   Искам да спре да се гледа на България като на руска колония.
   Искам да разбера защо в България се населиха над 500 000 руснака, и защо една руска банка ги е финансирала при преференциални условия, а тези руснаци са все разни бивши военни, държавни чиновници и така нататък.
   Защо никой не смее да развее турско знаме, а руското се вее из цялата страна и на всякъде.
   Та и Русия, и Турция са две чужди държави!!??
   Каква съдба на България замислят двете кървави империи - Русия и Турция?????

   Изтриване
 31. Хайде сега "демокрация"-та ви виновна!
  Направете еди паралел между идеите на ИДИЛ и комунизма и ще видите колко интересно ще ви стане.
  Та всички ислямски терористи наричат САЩ -Големия Сатана" и демокрацията им е виновна и на тях.
  Империите в старият им вид вече са минало и то забравено.
  Светът се движи в друга посока, която Русия пак не е разбрала.
  Държава, която прави така че България да бъде слаба и уязвима няма как да има моето уважение, Русия не може да се примири че бившата й комунистическа колония избра пътят на просперитета.
  България винаги е била и ще бъде част от Европа, така както е било винаги.
  България е люлката на Европейската цивилизация, българските царе не са се притеснявали да бият както Светослав, така и Балдуин; както сърби, така и руснаци, и турци, и румънци, и гърци.
  Комунистическата индоктринация ви личи отдалече'
  Прочетете какво ни е завещал Стамболов и тогава пак се пробвайте с теориите си против демокрацията и цивилизацията.

  ОтговорИзтриване
 32. А ето как БПЦ провали Всеправославния събор по руска поръка!!!
  ======
  Как българската църква провали Всеправославния събор?
  http://www.webcafe.bg/webcafe/obshtestvo/id_667161276_Kak_balgarskata_tsarkva_provali_Vsepravoslavniya_sabor?
  =======
  Русия вече е съпреник а не партньор и за Германия.
  http://www.faktor.bg/novini/svjat/74975-germaniya-rusiya-e-sapernik-a-ne-partnyor.html

  ОтговорИзтриване
 33. Специално за левците в България:
  "НАТО е едно дремещо, лениво и могъщо чудовище. Него бива да унищожиш с един удар, неочаквано, така както Хитлер през 1941-ва разби чудовищната военна сила на Сталин за да стигне чак до Москва.

  Каквото си е тъпо ченге, обаче, Путин започна да дразни НАТО само колкото да го разбуди.

  Хвърчат руски изтребители покрай американските самолетоносачи, прелитат над балтийските държави, прелитат над Турция и над България, а нашенските нещастници – путинофили се кефят – вижте само как се утвърждава великата Русия.

  Какво се утвърждава бе, папуняци. Путин само разбуди чудовището – вече се правят потиворакетни установки и в Румъния, вече всеки руски самолет прелетял на балтийските републики се прихваща от три самолета на НАТО, това на тях им е като учение с безплатен реквизит, дремещото доскоро НАТО се привежда в бойна готовност, това постигна тъпото ченге. А, и още…

  Пълен стопански крах, санкции, политически иночество, обедняване, дива пропаганда, цялостно умопомрачение на населението.

  А какво постигна България през тия путински времена ? Мрънкащата, дребна и последна в Европа държава ?

  Четирикратно увеличение на Брутния Вътрешен Продукт, четирикратно увеличение на заплатите, трикратно увеличение на пенсиите и покупателната способност на населението. И то истинско увеличение, което се дължи на истинско производство и на износ, износ най-вече за Европа – велосипеди, мотокари, оборудване за коли, медикаменти, замеделски стоки – / по износ на слънчогледово семе през 2013 – та година България беше на първо място в света/. Какво постигна мрънкащата, нещастна и свита България ли ?

  През миналата година България застигна Русия по Брутен Вътрешен Продукт на глава от населението.

  Представяте ли си. Могъщата, велика та и не знам каква си Русия, с неизчерпаемите си източници на нефт, газ, злато и диаманти, с безкрайните си гори, тундри и степи, с многобройните си и пълноводни реки произвежда, на глава от населението, толкова колкото малка, уж бедна и уж и нещастна България."
  http://www.ivremena.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен5 юни 2016 г., 20:02

   Господин Рокендрол,

   Съветвам Ви да си намерите друг сайт, където да се пенявите на воля! В този вземат участие предимно интелигентни хора, пред които няма да мине Вашата евтина пропаганда. Ние имаме представа за апетитите както от изток, така и от запад, за да се хванем на лъжливата Ви реклама. Бих помолил Г-н Серафимов вече да не пуска досадните Ви коментари, при положение че не промените тенденционната си стратегия.
   Благодаря за Вашето разбиране.

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2016 г., 20:10

   heRock5 юни 2016 г., 13:45 :
   Точно така "чете дявола и евангилето".Натрапеното отвън,плюс неистината стават истина.Абсурада ражда абсурд.Защо само и единствено ни оценяват,само едни и същи с променящи се имена!?
   Следва ние сами да оценим начина си на живот в България.За всички е ясно,къде са проблемите,но към момента нямаме и възможност да се откажем от привидната "демокрация",а за НПО-тата да не говоря!
   Крайно време е да се вдигне духовността,а не конфронтацията и кой зад кого застава,като партии и привидни защитници на "демокрацията".

   Изтриване
  3. Аругментите ви "ад хоминем" са ясни и не си струва да се коментират.
   Фактите са такива.
   Русия не може да се примири и съгласи с факта, че най-вярната т колония се откъсна от нейната сфера и търси свой път под слънцето.
   С какво ни отговаря Русия???
   Отговаря ни с подлост, така както тя си знае и може от векове.
   Активизира и своята "пета колона", съставена от псевдопатриоти и левичари.
   Този сайт явно доста здраво бърка в здравето на руската пропаганда и се търсят начини той да бъде "превзет".
   Четете Захари Стоянов, Левси, Ботев, Георги Раковски, Стефан Стамболов и ще видите що за "доброжелателка" е Русия.
   И "Евангелие" и "Библия" се пишат с главни букви!
   Щом не ви харесва в тази България - чемодан - вакзал -масква!

   Изтриване
  4. Проблема е, че никой не хваща влака за СССР, а гледа на Запад към цивилизацията.

   Изтриване
  5. Анонимен6 юни 2016 г., 22:54

   Защо се пениш толкова!?Защо си решил,че всичко е размяна и везната на кантара трябва да е на 0.Дадено и получено да е равно !?Това няма как да стане в реалния живот.Защо не опиташ да влезеш и прецениш,какъв е замисъла на блога !?Виж и другите статии.

   Изтриване
 34. Анонимен5 юни 2016 г., 23:16

  Видимо, еврейската масонерия следи и българските блогове. Поне никовете на тези "юнаци" да бяха на кирилица, а те на еврейската латиница. Явно, "силно българско пристрастие". Осъзнаването на принадлежността на българите, много ще затрудни действията на еврейската масонерия, насочени към лелеяния от нея векове "нов световен ред". Но, за нейно съжаление и за наша радост се разминава с мечтите си или с обещанието на Яхве. Каквито и никове да си слагате, каквито и благовидни предпоставки да "измисляте", вие си личите веднага. И защо толкова пеня по перата ви? И без друго от САЩ наблюдават всичко и имат номерата на машините ни, а сигурно и личните ни данни. Е, и? Защо тогава масонерията вкарва в битката провокатори. Видимо, не се чувства уверена. Така че, братя българи, пред Вас е избора. Отново е "Време разделно".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен6 юни 2016 г., 9:15

   Точно така! Напънаха една част от света да мине насила през социалистическата революция на Мордохай, но и това е било с цел налагането на „нов световен ред“!
   Колкото до „Яхве“ – те се разминаха с него още преди 2000 години. Лошото е, че и ние самите не можем да се похвалим с нещо по-добро ...

   Изтриване
 35. Анонимен6 юни 2016 г., 9:04

  Анонимен3 юни 2016 г., 17:55

  "Господин Анонимен от 2.юни, 23:26

  И моят отговор на витаещия в облаците чичко Рорик беше в смисъла на Вашия коментар, но очевидно такава реакция не пасва на автора на блога и той не беше публикуван. Колко е трудно в това разнообразие от мнения да се установи в действителност кой на чии интереси служи ..."

  Е, стига с това вайкане за непубликувани мнения.И мои не се публикуват.Но се замислям защо, а не се вайкам.Или не са по темата,или авторът не може да отговори,трябва ли пък да знае всичко каквото на мен ми хрумне да питам , или отговора е даден а не е прочетен, не са професионални , а тук си е форум за професионалисти.

  TheRok е прав но е много емоционален.Но такова е времето. Търпението на хората се изчерпва.
  Казано на кратко,както казах в предишното си мнение,жалоните са верни но голяма част от статията е политиканстване,едностранно показване на нещата , споредмен грешен път за постигане на целите, на което TheRok отговаря с другата гледна точка.
  Какво "витая в облаците"?Просто търся реалистичен начин за постигане просперитета на България.Не става с оръжие купено или от едните или от другите.Религията си е наука.Наскоро прочетох , че Библията е написана въз основа на намерени плочки само с 10-те Божи заповеди.Останалото са евангелия разкази , на различни хора , изследване на личностното и общественото поведение при спазване и неспазване на тези закони.Има неразгадани неща.Това че поповете не дават нищо да се изменя и да се вярва без въпроси на тези евангелия само стимулират науката да ги разгадава.Пазят си хората авторското право.Макар че са покрили от хората някое и друго евангелие.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен6 юни 2016 г., 12:34

   Ето как такива проводници на гласа на сатаната като „чичко Рорик“ ни поставят в положение да не критикуваме евреите, че „са се разминали с Яхве“, защото и ние не сме нещо по-добро от тях!

   Изтриване
 36. Анонимен6 юни 2016 г., 13:56

  Преди да прочета внимателно текстовете от старобългарската книжнина и аз се заблуждавах, че не сме славяни–словени–словяне. Но от тогава не изпитвам и грам съмнение, че ние българите сме славяни - 100 % езиково и културно, 70 % генетично. Не е професионално, честно и патриотично, то и политически е губещо, да твърдим, че не сме славяни, а траки, иранци, тюрки, скити и пр. Споровете са излишни, на времето в "Спароток" бяха публикували 800 думи уж от "тракийски произход". Когато проверих, установих, че 99 % са със славянски корени. Четете акад Стефан Младенов. Изследвал над 20 000 славянски думи с общ корен във всички славянски езици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен6 юни 2016 г., 19:44

   Вие, господине, май доста често не сте в час щом сте пропуснали определението за понятието „славяни“ и кои за първи път са били наречени така. Иначе заключението Ви, че тракийският е в основата на всички славянски езици е съвсем вярно!

   Изтриване
  2. Други академици казват, че славяните са траки и траките са славяни, най големия народ след индийците, населяващи Източна Европа и Мала Азия, на кого да вярваме, кой " академик" е по прав и по крив.

   Изтриване
  3. Анонимен7 юни 2016 г., 8:05

   Николов, повече от очевадно е! Тези, които според "академиците", първи са наречени славяни, сиреч гетите от днешна Румъния, сега говорят някаква лингва италика! Та какъв е бил "тракийският език", като тези хора не са наричали себе си траки. Тези "академици" определящи световната история пишат за Читгиз Хан и монголите, като също тези хора не наричат себе си монголи. "Наука", прогресивна, западна!!! :)))))))))))))) Пишат за слабият математик, евреина Айнщайн и много малко за сърбина професор Никола Тесла. Същата обработка на умовете тече и сега от еврейските средства за осведомяване. Видимо, Вие сте обсебен от "истината на евреите" и не се замисляте да отричате традициите на българите. Предполагам сте готов да защитавате тезата, че едва ли не последователи на Йешуа е имало и по времето когато тракийци са населявали Палестина, въпреки, че стереотипната приказка за появата на такъв "спасител" я има и в Египет и на други места по света, а Йешуа не е бил още роден от "непорочното зачатие". В крайна сметка, не е толкова важно дали някои първи са наречени славяни. И ако това е така, то това не са българите-мизи, а днешните румънци! Изглежда се включи еврейският феномен за "единство и борба на противоположностите" философски термин от Кабала, обнародван от Мордехай Леви-Маркс, внук на равин, от рода на левитите, от Вениаминовото коляно, от което е и Йешуа. На където и да се обърнеш, еврейска слуз. Налази и по форумите.

   Изтриване
  4. Анонимен7 юни 2016 г., 12:47

   До Анонимен 7 юни, 8:05

   Господине, безспорно сте си дали много труд да изложите всички мисли, коити са напирали в главата Ви, но се е получила една каша, от която не се разбира какво точно Ви мъчи. Бих Ви помолил, спокойно да обясните какво искате да кажете.

   Изтриване
  5. Анонимен7 юни 2016 г., 16:24

   До Анонимен7 юни 2016 г., 12:47
   Нямайте грижи! Нищо не ме мъчи, но Вас Ви мъчи със сигурност. Искате със "думи прости", но по-прости думи от тези няма. Както и народност "траки" няма. И историята е политика, искаме или не искаме. А геополитиката е ключът в съвременността. Геостратегическото положение на България предизвиква много апетити. Но, спечели "Биг Брадър" с 4 военни бази, сигурна цел на ответните ракети. Няма да усетим, че сме изчезнали. Вашата "мъка" каква е?

   Изтриване
  6. Анонимен7 юни 2016 г., 18:20

   Същата! Но ако няма народност траки, сигурен съм че прадедите ми са били пеласги.

   Изтриване
 37. Коментара ми не е свързан със статията, но се надявам да е интересен и полезен за читателите.

  "Тракийското" племенно наименование Мизи/Мези (Moesi) със сигурност има връзка с "тракийската" дума мезенай, което означава конник. Все пак мизите са обитавали днешна северна България, която е предимно равнинна. А и по думите на древни летописци, конете и кавалерията са били важна част от културата на мизите.

  Затова според мен Мизи, на нашия древен език, означава конници, по същия начин по който Германи, на древно-германски език означава копиеносци (ger-mann = копие-човек). Това е едно напълно логично обяснение за древния Български племенен етноним.

  ОтговорИзтриване
 38. Анонимен7 юни 2016 г., 16:21

  АДЪТ Е ПОСЛАН С ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ, ПЪТЯТ КЪМ АДЪТ Е ШИРОК

  Georgi Nikolov6 юни 2016 г., 22:16

  Проблема е, че никой не хваща влака за СССР, а гледа на Запад към цивилизацията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен7 юни 2016 г., 18:27

   Защото в Русия никога няма да ми разрешат да се „оженя“ за мъж, а на Запад вече и дечица ще ни разрешат да си вземеме!

   Изтриване
  2. Ами всеки с мераците си, който каквото посява, това жъне после.

   Изтриване
  3. Първи сесесерците изкопаха дупката към ада преди повече от 30 години, запечатаха я, засекретиха я, но всички знаят.

   Изтриване
 39. Анонимен7 юни 2016 г., 16:25

  Колко оръжие ни даде Хитлер, НАТО, и Турция? нула! А руснаците дори в средата на 90те, ни дадоха самолети и стотици танкове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не са ни ги "дали", а си ги платихме!!!
   С какво ли???
   С хилядите тонове уран извлечен от недрата на България, защото Русия може де огромна но няма уран, т.е. атомната бомба става една мечта.
   За този уран платиха с живота си доста българи, които работеха в рудниците, имаше и такива момчета, които за да не ходят войници копаеха уранова руда 5 години.

   Изтриване
  2. Анонимен8 юни 2016 г., 13:53

   Дори за пари, турците, натовците и хитлеристите не ни дават. Защото се страхуват от нас, врагът им.

   Изтриване
 40. и за какво ти е оръжие и с кого и за кого ще воюваш - защлашва ли те някой или просто те нахъсва - това е симптом на социалната маргинализация, но то се деградация

  ОтговорИзтриване
 41. Анонимен8 юни 2016 г., 14:16

  Защо в СССР, заплатите бяха еднакви, за еднакви професии, а между страните в ЕС са с разлика 10пъти. ... Защото ако има равенство - може да ги стигнем, и да ги подчиним, като планетата на маймуните - визирейки негрите, азиатците, индианците, славяните.. Ние сме маймуни за тях. Дясното има принцип, че бедните са глупави, и затова дръпнаха стълбата на истинската икономика. ....... ...... ....... Всеки трети в НРБ, взимаше 300 лева сега равни на 1300 лева. Сега всеки трети нзима ли 1300 лева. Според буржоазните десните икономисти, ако има минимална заплата, то тя трябва да е различна в рамките на страната, вероятно според търсенето на работа. Тоест евтин труд където има глад и безработица и немотия. А логически и математически, е правилно да се гледа поне БВП на зает. Но вероятно БВП на зает във Видинско може да е по-голям от София. Както добавена стойност от селско стопанство на зает тук, е 4 пъти повече от Полша. А спрямо Швейцария, имаме 60% от добавената стойност на зает в селското стопанство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спокойно можете да емигрирате в Северна Корея, там неспокойният Ви дух ще намери утеха!!

   Изтриване
 42. Анонимен8 юни 2016 г., 23:01

  http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2016/06/08/2773629_bulgarskite_programisti_sa_chetvurti_v_sveta_po/?ref=yellow_ip

  Българските програмисти са4-ти света по заплати между 50 страни.. И то заплатите им се дават от "партийните секретари" Смятате ли че тия деца ще търпят "партийните секретари"
  Ми капитализъм е .

  Прочетете статиите в лявата колона.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 43. Преди москалската великоруска съветска окупация на Б-я след втората световна война, Б-я е била по добре и вероятно би се развила до ниво Италия, Испания (по добре от Гърция), ако москалите, както правилно ги нарича Паисий в 8 дял за слав. учители на историята си, като различни от действ. руси - украинците, не бяха се намесили. Напомням, за който не чатка или удобно пропуска, че великоруските авантюри на бълг. земи, следващи анти-бълг. гръцки проект на Екатеринка Величка, довеждат в края на краищата до най голямата нац катастрофа на бълг. народ, това, което "гадовете" турци не успяват за 500г. С множеството си военни действия на земите ни, особено Източна Б-я, разоряват, прогонват и разчленяват българите. Ако не бяха се намесвали с измамните си благородни намерения, българите щяха да имат по добра можност за по пълно нац освобождение. Напомням и това, че москалите са се самозабравили, узурпирали са славянското историческо и езиково културно наследство на ТРАКО=СЛАВЯНО=БЪЛГАРО ~=УКРАИНЦИТЕ [СТАРА РУС/ИЯ/ - УКРАЙНА ~= СТАРА БЪЛГАРИЯ], без официално да пропагандират и да са благодарни за това. Един пример, дали Кирил и Методи се лансират като българи, дали вярата - от Б-я вместо Византия (ромеите), дали наричат буквите си български (кирилицата си е баш българска, дори не на Кирил и Методи), и е ОЧЕВАДНО, че 400г. не уважават самобитността на старите руси украинци и до ден днешен ги окупират, депортират, асимилират и УБИВАТ. В КАКВО СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ НИЙ, КОГАТО ОВЧЕДУШНО СЕ ПРИМИРЯВАМЕ С ТИЯ ВЕЛИКОРУСКИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ СПРЯМО НАС И НАЙ БЛИЗКИЯ НИ УКРАИНСКИ НАРОД. Велика Русия е политическо квазимодо, което трябва да бъде пълно изолирано от цивилизования свят без ламтеж за търговия, ресурси, пари - и без туй ще свършат, пи рано да се внедряват технологиите на бъдещето!!!, докато на москалите им уври акълЯ(т) (тук би трябвали да има пълен член!). И ако някой ще възроптае, че Западът бил лош, КОЙ НЕ Е ЛОШ!!! ТИ, всякой четящ тива, ДА НЕ БИ ДА СИ
  СЪВЪРШЕН!!! ВСИЧКИ БЯГАТ НА ЗАПАД!!! И милиони москали, и изчадията на великоруските олигарси и самия Путин. Какъв го дири щерката на Путин в ГЕЙропска Голландия!!! Абсолютен факт е, че Велика Русийка, при 1/8 от земната суша и ресурси, досега само са се проваляли, собствения си народ са проваляли и тия, които са окупирали/ "освобождавали". Засега нито древна и толкова славна Б-я, нито Велика Русийка, да се пръснат, не могат да предложат тия права, свободи и блага, и СИГУРНОСТ, които са постигнали на Запад, дори в капиталистически САЩ. Изходът не е в Москва, нито в Китай, а поправянето на Запада и запазване на вече постигнатото на Запад. И НАЙ ВАЖНОТО, ЗАПАДЪТ СЕ ДЪРЖИ ПОДОБАВАЩО С БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА, ДОКАТО НИЕ СЕ ТЪПЧЕМ ЕДНИ ДРУГИ, НЯМА КОЙ ДА НИ УВАЖИ И ПОМОГНЕ ОТ ЗАПАД. ЗАЩО ДА ГО ПРАВЯТ, СЛЕД КАТО НИЕ САМИ СЕ МАЧКАМЕ!!! ВИНАТА НАЙ НАПРЕД Е У НАС, ЗАРАДИ АЛЧНОСТ, БЕЗДУШИЕ И БЕЗОТГОВОРНОСТ (КОРУПЦИЯ). А москалите трябва да бъдат изолирани, докато им уври акълЯ(т), докато достигнат критична точка и маса за проявяване на това благородство на българо-украинското културно наследство, можещо да доведе до действ. благоденствие зс най много хора, което сега никак не е налице във уж велика Русия...Толкоз е просто, но кой ще си размърда акълЯ (тук няма пълен член!)

  ОтговорИзтриване
 44. Анонимен11 май 2017 г., 2:44

  Здравейте,

  Отдавна не бях чела блога и се заех да наваксам пропуснатото. Останах меко казано шокирана от публикуването на политическо есе в блога Ви. Русофилските напъни са ясни от ехее..., както и русо-сръбската антибългарска пропагандна политика в бивши наши територии, ама да се говори и за съюз с византийцийте?!?! Е щях да падна, ако не бях седнала.

  Павел, наистина не разбирам защо си публикувал това?

  Точно русофилските и русофобски залитания са били камъкът, водещ към дъното!

  Аз питам къде са БЪЛГАРООБИЧЛИВИТЕ тук? Кога някой ще пише за обичта си към България, а не за обичта съм към този или онзи съюзник - било то от Изток или от Запад? И какви са изводи от историята относно съюзите ни? Кога на официалните ни празници ще се вее знамето само на Република България, а не и на тази или онази държава. Кога ще се носят портретите на нашите държавници, а не на чужди диктатори и окупатори? Кога ще има паметници на нашите герои, царе, цезари, кесари, акенаси, канаси и все тая наречени държавници? Защото търсенето на първоизточника на името се обезсмисля, ако няма кой да му отдаде заслуженото! А и българообичливите държавниците в тая държава "умряха" отдавна - убиха ги -филите и -фобите.
  Все пак Иисус е продаден от Негов ученик, а родоотстъпници и сребролюбци бол...

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че много ясно съм обяснил защо съм публикувал есето на Валентин Сарлов. Това беше за първи и последен път да дам трибуна на друг човек в блога си, но за стореното не съжалявам. Направих каквото можах - подадох ръка на един инакомислещ, но и сънародник.

   Смятам, че диалог с инакомислещите трябва да се търси, защото ако извадим нож, те също се извадят нож и става страшно. Достатъчно българска кръв се е проляла от 1878 насам, повече братоубийствени конфликти не са ни нужни, те ще ни съсипят.

   Няма вълшебна пръчица, с която да замахнем и да изтрием от лицето на земята тези, които имат различни виждания. Не можем да игнорираме опонентите, нито пък е разумно да ги демонизираме, по-добре е да се опитаме да разберем мотивите им и културно, спокойно да представим своята гледна точка. Никой не бяха от хубавото.

   Изтриване