15.05.2016 г.

ТРАКИТЕ НА СЕВЕР ОТ ДУНАВА И ЧЕРНО МОРЕОбикновено когато стане дума за траки, се разбира народа обитаващ земи между река Дунав и Бяло Море. Несъмнено в тази територия са живели най-много от племената на предците ни. Други територии обаче също са били заселени от тях и то от най-дълбока древност. В намиращата се на юг от Балканите Мала Азия се установяват фриги, витини, меони, мейони, бебрики, бюснеи, халиби, медовитини и разбира се мизите.  Тези мизи, които Деметрий Хоматиан нарича българи.

Армения и Грузия пък са обитавани от скаи, халиби, сарапари, трери. Те са създали колонии в Кавказ преди около 3500 години. Това е виждането на Киркор Джаукян, който изучавайки древните топоними и археологически находки стига до извода, че траките дошли по време на Бронзовата епоха са оказали силно влияние върху арменците и други народи обитаващи Кавказ.

Плиний Стари споменава за клон на сарапарите край Бактрия. В близост до Индия този автор разполага също кикони, едони, туни и др. През IV-III в пр. Христа е имало и голяма тракийска колония в Египет, за това научаваме от разказите на Полибий. Благодарение на надписи от времето на Античността разбираме за присъствието на дедите ни в Германия, Галия, Британия.

За нашата история обаче са важни други територии населени от дедите ни. Става дума за земите на север от река Дунав и Черно Море. Там са живели гетите познати и като даки, костобоките, карпите, тирагетите. Имало е и други разбира се, Овидий споменава за беси край Томи (Кюстенджа). Клавдий Птолемей пише за други беси на север от Карпатите, Страбон разказва за мизи на север от Дунава, същото прави и Елиан няколко века по-късно. Въз основа на личното име Гетомиз, Кирил Влахов изказва предположение, че край Северното Черноморие се е образувало ново племе от смесването на гети и мизи, като дава пример с новообразуваните племена медо-витини и дио-беси.

Не бива да пренебрегваме и траките обитавали Приазовието, там където е било древното Боспорско Царство-земите на Стара Велика България от по-късни времена. Владетелите са били от тракийски произход, известни на имената на Спароток, Котис, Рескупорис, Реметалк, Берисад, Камасария. От епиграфски паметници от Олбия, Харакс, Ай Тодор, Пантикапей и др. са познати Мокус, Сефт, Дадас, Битюс, Сура, Дулос и др.

Траките обитаващи земи на север от Дунава и Черно Море са почитали Сабазий, Хероса, Великата Майка. Няма съмнение, че дедите ни обитаващи териториите на днешните Румъния, Украй и Русия са били многобройни. Жалко е само, че като цяло тяхната история не е проучена добре от нашите учени, а точно историята на северните траки е ключ за много неизяснени моменти.

Кога точно траките населват земите на север от Черно Море е все още спорен въпрос.В миналото се смяташе, че главните преселения са по време на началото на римското завоевание. Реално обаче дедите ни заемат част от въпросните територии поне 5000 години по-рано. На териториите на Украйна (Триполие) и Румъния (Кукутени) археолозите са открили доста интересни артефакти. Приликите между Триполската и Кукутенска керамика, идоли, жилища, погребални ритуали с керамика, идоли и т.н от земите на България са смайващи и няма как да почиват на случайност.


Карта на Кукутени-Триполие


Модел на дом/храм от Триполската култура, вижда се и прототип на символа инг-янг


Триполска керамика и идоли


Кукутени


Кукутени


Идоли типични за Триполие, Кукутени и Овчарово, България


Дори символите от триполската керамика са идентични, или близки до тези по керамиката от нашите земи


Неотдавна излязоха и резултатите от генетични изследвания на древна ДНК принадлежаща на скелетни останки от времето на Триполската култура. А.О.Никитин, работещ за Алъндейл, САЩ стига до заключение, че създателите на Триполие са смесица от балканци и население от Средна Европа. Явно балканския елемент е по-силен защото Никитин говори за балкански предци:  

“Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.Разпространение на земеделието в Европа по виждане на Леонид Зализняк

Сведенията на Никитин и Зализняк са много интересни защото пасват прекрасно на изследвания проведени от Петър Боев и Славчо Чолаков. Изследвайки костен материал от Каменната, Бронзовата и Желязна епоха, българските учени стигат за заключение, че като цяло траките са местно население, чиито корени се крият в Каменната епоха на страната ни – P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Driter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, Wien, Bd.I, Swjat, Sofia, 1984, z. 313-316.

Излиза, че балканските поселници, които са отговорни за възникването на Триполие, а и Кукутени са траки. Тези данни разбиват на пух и прах старата теория, че траките са се появили на Балканите едва през Бронзовата епоха и, че даже се явяват унищожители на блестящата Халколитна цивилизация. 

Не унищожители, а създатели са били предците ни и то не само на културите Варна, Гумелница, Караново, Винча и др., но и на намиращите се на север от Дунава и Черно Море Кукутени и Триполие. Напълно естествено е да очакваме, че такива силни хора като дедите ни ще се запазят в горепосочените територии и в по-късни епохи. Това наистина е така.

При анализа на предскитската култура от земите на Украйна и Русия, археоложката А.Мелюкова установява, че керамиката, оръдията на труда и т.н. са тракийски по-характер.

Рис. 24. Карта на паметниците от Северното Черноморие от предскитската епоха, с указания на териториите, в които се среща тракийска керамика Рис. 32. Еднолезвийни тракийски и скитски мечове от Северното Черноморие

Дори и в по-късни времена, траките обитаващи земите на север от Дунава и Черно Море продължават да бъдат влиятелни и силни хора. На п-в Крим те основават свое царство, което се слави с със своето благоденствие. По времето на Буребиста гетите познати и като даки успяват да се обединят и дори да подчинят своите съседи. Държавата на северните траки се превръща в заплаха за Рим, понеже както знаем от Страбон териториите на гетите започват още при Херкинската гора – Шварцвалд, Германия.

Гай Юлий Цезар планира поход, чиято цел е да предотврати по-нататъшно обединение на траките и засилване на тяхната мощ. Римският политик не успява да осъществи замисъла си понеже е убит от своите противници. Следващите сериозни опити на Рим да подчини гетите са от 1 век, но действията на император Домициан завършват с неуспех. Последвалият го владетел Марк Улпий Траян е по-добър тактик и пълководец.
Посредством две войни той успява да победи цар Декебал и да заграби богатствата на тракийската държава възлизащи на тонове злато, сребро, а и добитък.


http://2.bp.blogspot.com/-lOTDwe7JoqE/VGf9gK8ijQI/AAAAAAAAE00/npf4QOaSYnM/s1600/daciamap.gif

Дакийската държава през век пр.Христа

Ударът срещу северните траки е сериозен. Те с лишени не само от значителен брой бойци паднали във войните, но вече не разполагат и със старите средства. Въпреки това, само след около 60-70 години след завоеванието на Траян, северните траки показват, че не са загубили силата си.


 https://ka-perseus-images.s3.amazonaws.com/9aac04accb369b690b48c2a42bd7f106e077a48a.jpg

Под водачеството на костобоките е извършен мащабен поход. Римските гарнизони по бреговете на Дунав са прегазени. Останалите подразделения на Вечния град от земите на Тракия също не са способни да окажат съпротива и така бутновниците стигат дори до Термопилите в Гърция.

Действията на северните траки не стигат до освобождаване на земите ни понеже макар да са били страховити бойци, дедите ни не разполагат с ресурсите, с които разполага Римската Империя. Тя е в състояние да води дълги и скъпи войни, може да привлече и повече войници от многобройните си провинции. Предците ни се оттеглят на север от Дунава, но не спират с опитите си да прогонят чужденците от Тракия и да освободят своите братя.

Интересното в случая е това, че първото въстание на северните траки -169-170 година съвпада с нулевата година на Именника (на Българските Владетели) -165-170 година. Не само това е съвпадението разбира се. В стария документ се съобщава съвсем ясно, че през II век дедите ни са имали царство на север от Дунава и, че след 515 години, по времето на Аспарух вече са владеели и земите на юг от Дунава. Територията на това царство съвпада напълно с територията на свободните траки, които през II век  правят опит да прогонят римляните от Балканите.

По непонятни причини историците ни пренебрегват тези сведения, а те са от огромна важност защото показват истината за нашия произход. За непредубедените и прогресивни хора е повече от ясно, че старите българи спадат към групата на северните траки, а не към народ, който се е оформил край Алтай, или Памир.

Това, което е типично за старите българи от времето на Аспарух е типично и за северните траки, а не за народите на Средна Азия. Защитата посредством земни валове не е изобретение на памирци, или тюрки, а е характерното за северните траки съоръжение. До този извод е достигнал молдовският учен И.Т.Никулицэ след дългогодишни проучвания на материалната култура на северните траки:

Основная система оборонительных укреплений городищ состояла из земляных валов и рвов. В основу сооружения валов был заложен прин- цип, характерный не только для укрепленных поселений У1-У вв. до н.э. , но и для многочисленных гетских городищ, известных на терри- тории рассматриваемого региона в последующее время... Ширина валов у подошвы обычно варьирует от 8- 14 м при высоте его в настоящее время 1,4 - 1,5 м [376, с.43-45] до 20-22 м при высоте вала 3,5-5 м” – И.Т.Никулице, Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э, Кишинев, Штиица, 1987, c.40-41.

Същият учен съобщава и за някои особени видове жилища на северните траки. За нас от интерес са землянките и полуземлянките понеже според специалистите, това са типичните жилища на старите българи в Ранното Средновековие. Благодарение на Никулицэ научаваме и за жилища с овален план, именно тази форма накара някои наши изследователи да говорят за юрти и юртообразни жилища при старите българи. Както се уверяваме обаче, жилищата с овален, кръгъл план са местна тракийска традиция.


Интересни сведения получаваме и от работа на Ружа Попова, която тя пояснява,  че в Черноморските степи съществува значителен тракийски масив, който не е резултат само от промените, настъпили през римската епоха, а е трайно установен, но вероятно променлив в различните периоди. Д-р Попова уточнява и, че тракийското население оказва достатъчно устойчиво влияние върху културата на местното население -Тракийската Култура в Северното Черноморие до III век,  Studia Thracica 13, БАН, Изд. Рал Колобър, София, 2010, с.273.

Странното е, че тази важна информация не е известна на българските студенти. Някои знаят за тракийското присъствие в Черноморските степи, за култовете към тракийски божества на територията на Боспорското Царство – земите на Стара Велика България, но уви, за особеностите на материалната култура на северните траки, на младите българи е известно твърде малко, или дори нищо.

Вместо да израстват с мисълта, че предците ни са създатели на култура и, че са повлияли много други народи, че са успели да се задържат на една територия повече от 7000 години, учениците и студентите ни биват заставени да приемат и повтарят остарели теории.

Точно днес, когато под влияние на чужденци националните традиции биват подлагани на заличаване, е нужно младите хора да знаят истината за миналото и произхода ни. Историята не е просто статистика, изброяване на отминали събития, а също и могъщо средство за възпитание. 

Ако знаеш, че предците ти са били велики хора, ти ще се опиташ да ги наподобиш. Щом дедите ти са били благородни, то и ти трябва да се държиш като благородник. Благородникът е учтив, но не търпи унижения, благородникът е добър, но няма да се поколебае да защити собствеността си, а и роднините си. Благородникът може да прости, но помни имената на враговете си и техните деяния.

Оцеляват тези, които крачат уверено, с гордо вдигнато чело. Нито бедствия, нито действия на чужди агресори могат да заличат народ, който познава своите корени и пази ревниво културата и заветите на предците си.
Използвана литература:

1.Р.Попова, Тракийската Култура в Северното Черноморие до III век,  Studia Thracica 13, БАН, Изд. Рал Колобър, София, 2010
2.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
3.А.И. Мелюкова Скифия и фракийский мир. М.: Наука, 1979
4.И.Т.Никулице, Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э, Кишинев, Штиица, 1987;
5.А.Мелюкова, Скифия и Фракийский Мир, Наука, Москвар 1979;
6.И.Богданов, Прабългари, Прозиход, етническо своеобразие, исторически път, Народна Просвета, София, 1976;
7.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988;
8.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
9.С. Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
10.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,Harward University Press, London, 2000;
11.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
12.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
13.P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Driter Internationaler Thrakologischer Kongress, 2-6 Juni, Wien, Bd.I, Swjat, Sofia, 1984;
14. Никитин Алексей Геннадьевич (Аллендейл, США). Доктор. Государственный университет Грэнд Вэлли, Генетические корни трипольцев: что мы узнали после восьми лет исследований94 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Спароток бе ти що не каза на стадото ,че готите и хуните са избили любимите ти траки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Би ли дал някакъв извор, в който ясно да е споменато, че готите и хуните са унищожили траките на север от Дунава ?

   Изтриване
  2. Готите са старите гети, това се признава от Прокопий, Йордан, Орозий Павел и др. Хуните са гетските роднини скитите, това е ясно упоменато от Приск Панийски, който посещава двора на Атила.

   Както гетите, така и скитите-хуните извършват нападения в Тракия, но биват нападани римските колонисти и войници. В края на 19 век българските опълченци пресичат Дунава с оръжие в ръка, но не избиват българските си братя, а тези, които са пили кръвта на народа ни половин хилядолетие.

   Изтриване
  3. Тия да ги разправяш на стадото си ,всеки знае ,че готите са германци , ти ли ще кажеш ,че не са?

   Изтриване
  4. Този, с просташкия тон, който говори, че готите били германци! А защо германци. Къде има споменаване на готи при народите, наричащи себе си дойч или дъч. Никъде няма. Прусите също са траки. И до днес траки живеят на територията на Бунес Републик Дойчланд, някои ги наричат Лужички сърби. А за да получиш по-пълна представа, ако целта ти не е провокация и просташко писане, прочети двата тома на професор Асен Чилингиров, "Готи и гети". Професор Чилингиров живее и работи в Дойчланда. Когато пиша Дойчланд, а не Германия, това не е с цел да уязвя някого. Не искам да се ползва името на тракийският бог Джерман или Герман за обслужване на чужди интереси и кражба на величие. Не дойч, франки или англичани са създали готическия строителен стил. Това са остроготите от днешните земи на Дойчланд, Испания и Ирландия.

   Изтриване
  5. Бай Груйчо, много късно живееш! Митът за готите-германци отдавна вече не фаща декиш!

   Изтриване
  6. http://www.kanatangra.wallst.ru/sydyrjanie.php?p=Goti

   Австрийски професор обяснява - дако-сармати-скити сиреч старите гети са новите готи и дори в Испания, новото вестоготско кралство всъщност лежи на тракийски поселници :) И най правилно е тези хора да се наричат Траки, но...

   Изтриване
  7. Вече стана ясно, че визиготите смесили се с испанците не са носители на германски гени, но какво направиха мъдрите учени - те обявиха, че преди да дойдат в Испания готите се били славянизирали :)

   Изтриване
  8. "мъдрите" в кавички си забравил, статията със слав. не съм я чел, може и линк да се посмеем и да ги видим, кой са тези предатели. Между другото къде е държавата на Славяните?

   Между другото преди време се запознах с внука на бръснаря на Хитлер, който живее в **** . Та той ми каза, че сестра му и дядото са Арианисти, обаче също така казва, че не са германци, ами са си старото население на Австрия включаю Панонската част още пр.хр. и преди римляните да я завладеят, и не било имало никви германик трайбс, германците не били чисти арийци. Момчето много си няма на идея от история, но поне това знае от дядо си. Само не помня първия или втория бръснар на Хитлер се водеше...

   Изтриване
  9. Анонимен17 май 2016 г., 9:06

   ххахах Ползва яко, няма шега всякви хапове и треви:) С всеки се хвали с дядо си, няма шега и тука :)

   Изтриване
 4. ирена янчева15 май 2016 г., 17:26

  Здравей, Павле ! Много силна статия - впечатляваща библиография, изключителни благодарности за споделените база данни от древните автори Овидий, Клавдий Птолемей, Страбон, Елиан, а сищо такаи за безценните изследвания от Кир. Влахов, А. О. Никитин, Л. Зализняк, А. Мелюкова, Р. Боев и С. Чолаков, И. Т Никулице и Ружа Попова !Благодаря за снимковия материал на артефакти и карти. Можем смело да заявим, че Аспарух не е основател на нова държава, а само един обединител на Северните и Южни Траки ! Бих добавила един факт относно културните влияния на Траките върху Кавказките народи преди 3 500 години - посредством контактите с нашите колонии арменската общност възприема обичая Баба Марта и амулета на Мартеницата - бяло - червена преплетена усукана вълнена прежда. Арменците прикрепват амулета към човешкото тяло за здраве и защита на ръката на новородено дете или го поставят обикновено по време на кръщене. Най - старата Арменска колония донася този обичай със себе си отново тук, на Балканите, през 17 век, установявайки се в Пловдив. Тази информация имам от пловдивски арменци. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, дали арменците са взели обичая на носене на мартеница от дедите ни не зная, но със сигурност са изпитали силно културно влияние.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Мисля, че трябва да направим комикс!

  ОтговорИзтриване
 6. http://kreksofin.blogspot.bg/2016/05/blog-post.html?m=1
  Специално за анонимните,които не спират с не доказаните глупости

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не мога да ги разбера тези хорица. Уж искат за покажат, че те са прави, а същевременно се страхуват да си кажат името. Ако един човек е уверен в твърденията си, той няма от какво да се страхува.

   Изтриване
 7. Анонимен16 май 2016 г., 9:13

  Истината, за която воюва Павел Серафимов, все по-категорично се потвърждава! Поздравления Павка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Идването на истината е неизбежно, хубаво би било някои хора да го разберат.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. За пореден път едно голямо БЛАГОДАРЯ, Спароток, за хубавата статия. Тя би помогнала на ВСЕКИ който ИСКА да прогледне, да го направи! Споделям и във Фейсбук ...

  ОтговорИзтриване
 9. ===Можем смело да заявим, че Аспарух не е основател на нова държава, а само един обединител на Северните и Южни Траки !
  В прената тема пуснах един линк за
  генетичните изследвания ,пуснах го преди всичко че се споменава поне в първата част че за начало на българската държава се смята от историците официално, 125-та година.Има предложение това да се отрази в учебниците по история.За генетичните изследвания си заслужава само това, че се говори за българи, другото е боза.Щото казват четракитъе били само 4-6 процента , но и казват че не с изследвания.

  Но повече нищо не се споменава, дали това е на Север от Дунав или на ЮГ. Така че миналата година се смята 1800 годишна история. .
  А ето тук и по повод посещението на Плевнелиев във Ватикана се постна един материал , но този подръжник на траките няма навика да указва източниците от където ги взема ,за да дразни съответния форум , но явно са от Ватикана.
  ==Самото прибежище на българската народна книжнина е било в пределите на Стара планина в непокръстените тогава българи, де се е съхранявала пренесената им от Азия старотракийска отпърво книжнина в древните времена, а няколко си века преди Христа, пренесената второ от гебрите (кимбрите) зандска книжнина. Но в кръщението Преславскаго двора (866) и тя пострада като нечестива! Доказателство необоримо при другите е и въпроса, когото отправя Борисовото посолство на папа НиколайI: „Що да сториме с нечестивите книги, които сме получили от саракините и ги имаме?" Папа же им отговорил: „Непременно да ги изгорите!" (Виж от тому въпрос 103 в "Responsa ad consulta Bulgarorum ed Hardouin, acta Conciliorum", 353—386.), както и имената на самите възпоменаеми в нея иста повременност книги: Гръмник, Коледник, Мисленик, Пътник, Пят-Дзведи и проч., които нямат ни най-малкое сходство ни с елинската, ни с латинската книжнина ==

  Та какви имена имат тия книги?

  Гръмник, Коледник, Мисленик, Пътник, Пят-Дзведи и проч.

  ==Идването на истината е неизбежно, хубаво би било някои хора да го разберат.==

  Неизбежно е разбира се.
  Но явно ключът е във Ватикана. Явно имат логични основания да не ни показват още истинските книги.


  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ни трябват други книги, те и без това ще бъдат оспорени. Виж, доказателствата от областите на археология, антропология и генетика са по-трудни за оборване.

   Изтриване
 10. ==Можем смело да заявим, че Аспарух не е основател на нова държава, а само един обединител на Северните и Южни Траки !==

  Не е ли по точно да се каже че се обединяват само разединените северни траки, Мизия и Дакия и се наричат България , защото,южните си остават тема Тракия.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Относно границите на ранносредновековна България е писано доста, но и доста е премълчано. Определени територии са имали автономия, в определени моменти управляващите тези територии са се съюзявали с родните си от север...

   Изтриване
 11. Към артефактите прибавете и валовете които са граници на държава.
  Точно картата която показвате от северната страна на триполието е осеяно със защитни валове, същите като Вала на Асдпарух при Козлодуй, който се счита за западна граница на Аспарухова България в Мизия и така е и наречен , Аспаруховия вал. Така че тези граници очертават държава отвсякъде.

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, донякъде на валовете може да се гледа като граница. Някои валове обаче изпълняват същата функция както и Дългата Стена - тя пази стратегическото място Константинопол.

   Изтриване
 12. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС16 май 2016 г., 12:24

  ПАВЕЛ Е ТОЛКОВО СТРАХЛИВ И СМЕШЕН...ПАВЕЛЧО...ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ В ПЛОВДИВ, И ЩЕ ПИЕМ ПО ЕДНО ГРЪЦКО БЯЛО ОИНОС = ЦИРПУРА...КВО ША КАЕШ, ПАВЛАКИ МУ ?

  ЗАСТО НЕ МИ ПУСКАШ РАБОТИТЕ , ТРАКИИЧЕ ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С теб се бяхме разбрали да се държиш подобаващо, толкова ли е трудно да покажеш номално държание? След като отправяш цинични коментари, не би трябвало да се учудваш, че те се са допуснати.

   Дръж се културно, покажи уважение и към останалите коментиращи и всяка твоя реакция ще бъде публикувана.

   Изтриване
  2. А дали всички каракачани, които се гърчеят така яростно имат такъв нрав? Павлос винаги е реагирал така, има и един анонимник Георги Върбанов и той пловдивчанин ръси често хапливи коментари тук.

   Изтриване
  3. Г-н Николов, най-страшни са деянията на регегатите - тази, които са забравили Род и Родина и са се поставили в служба на чужденци. С това си действие ренегатите сякаш губят душата си.

   Изтриване
 13. Интересна и навременна публикация господин Серафимов. Огромна е работа която сте извършили, проследявайки описаната от Вас Литература, което никак не е лесно. Съобразявайки се с Вашата ерудиция, с извинение за това, че съм лаик в областта на историята и археологията, а само родолюбец, ще Ви спомена "очерк" от един автор който е писал по поставените от Вас въпроси през 19 век. Ако са Ви известни неговите публикации, моля да ме извините. Очерка се нарича "О переселении фракийских племен за Дунай и далее на север, к Балтийскому морю, и к нам на Русь", Москва, 1851 г. Автора е Александр Дмитриевич Чертков, 1789 - 1851, археолог и историк.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Позната ми е работата на Чертков, тя е интересна, но доста неща не отговарят на истината. Тракийските племена не прекосяват Дунава едва по време на римската агресия, това е станало поне 4000-5000 години по-рано. Неотдавна бе установено, че носители на така наречения славянски генетичен маркер R1a1 обитават Балканите преди около 13 500 години, т.е. още през времето на Палеолита. На територията на Русия, носители на маркера R1a1 се появяват преди около 6000 години, т.е. точно по времето на появата на тракийска материална култура.

   Колкото и странно да звучи - дедите ни са създали други народи.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, пишете "Колкото и странно да звучи - дедите ни са създали други народи." Според мен никак не е странно. За мен е странна мисълта, че са създавали други народи! Нима не създават себеподобни, т.е., народът е един и същ.

   Изтриване
  3. В началото новосъздаденият народ може да се нарече същ като създателя си, но с течение на времето протичат сериозни промени - смесване с други етноси, политически и културни влияния, те допринасят за това, че две групи от един и същ произход могат да се превърнат в два различни народа.

   Изтриване
  4. Анонимен17 май 2016 г., 9:08

   Моя скромна милост си позволявам да отдам право на Павел. Колкото и да сме сходни с нашите „славянски“ братя, ясно се чувстват и определени разлики. Мисля, че по манталитет сме най-близки с хърватите, но и тук се усеща, че те са прекарали известно време в Австро-Унгария, а ние доста дълго с османлиите ...

   Изтриване
  5. Появата на разлики е неизбежна, това си е в реда на нещата, все пак траки и илири са се разделили преди много векове.

   Изтриване
  6. Уважаеми господа, уважавам мнението Ви. Но и аз имам такова, което не е свързано с история или археология, а с биология. Вие смесвате понятията народ и нация. Политически и културни влияния не могат да променят генетическият код на народа. Смесването с други народи може да доведе до хибридност, но кои от народите имате предвид. Обикновено слабите народи се стремят да покажат "славното си минало" от което няма и следа в народната памет. Те се "срамуват" от братята си, и никога не се отъждествяват с тях. Но народната поговорка е справедлива, "брат брата не храни, но тежко на този, който няма брат". И трябва да не залитаме в крайности, не сме уникални, а достатъчно смесени и с неясни корени, особено в днешните смутни времена. А освен смесване, базирано на оплождане има и явление телегония, унаследяване на белези на индивид с когото е осъществен полов акт, но до плод не се е стигнало. В следващ полов акт с друг индивид, от който има плод, плода унаследява белезите на другият. Така, че ми се струва, тази категоричност в разбиранията Ви за "единствено възможен" произход и ареал на българската народност, е погрешна. Но това е Ваше право. Всеки търпи развитие и получава нови познания във времето, разбира се ако иска да ги получи и да ги осмисли.

   Изтриване
  7. Уважаеми господине, честно казано - не успях да разбера какво искате да кажете. Моля Ви да бъдете по-кратък и най-вече по-точен.

   Много ми е трудно да разбера как заключихте, че не сме уникални след като сам твърдите, че сме с неясни корени. За кого са неясни тези корени? Сведенията от антропологически и генетични изследвания са доста ясни.

   Изтриване
  8. Народите не се смесват и мешат. Един народ няма да каже, вървете в съседната държава и си намерете жени и мъже...

   Изтриване
  9. Анонимен20 май 2016 г., 7:50

   Извинете за някои неща от други области на науката. Вие твърдите, че "смесване с други етноси, политически и културни влияния, те допринасят за това, че две групи от един и същ произход могат да се превърнат в два различни народа." За това ясно попитах, кой от двата народа е променен от смесване с други етноси? Пишете "Сведенията от антропологически и генетични изследвания са доста ясни", но явно не са ясни. Какъв е математическият доверителен интервал, в който можем да твърдим със сигурност нещо свързано с хаплогрупите на българите. Теория на вероятностите, никой научен работник не я е приложил към дадения въпрос. Виждаме, че има данни за три етноса в България и няколко хаплогрупи, без да има процент доминираща R1a1, за която пишете по-горе. И въпреки това твърдите, че нашите деди са създали друг народ. Това нашите деди ли са? Не исках да бъда толкова рязък, но от една страна приемате да имаме роднинство със скити и хуни, от друга твърдите, че те нямат нищо общо с нас. В крайна сметка, какво е мнението Ви. За това е и въпроса за уникалността. Излиза, че едно хибридно население на една незначителна държава има претенциите, в лицето на някои представители на обществото, за създаване на етносите от Източна Европа и в същото време, да не се идентифицира с нито една от тях. Това само Яхве го е направил. И този етнос, който той е създал, също е достатъчно добре представен в България.

   Изтриване
  10. Анонимен20 май 2016 г., 8:21

   До уважаемия господин (госпожа) с мнение свързано с биологията

   Тъй като коментарът Ви е отправен към всички участици в блога, позволявам си и аз да дам мнение.
   Предварително ще подчертая, че нееднократно съм се противопоставял в някои мои коментари на автора на блога. В този случай обаче изразявам пълното си съгласие с дадения от него отговор на Вашия коментар.
   Димитър Димитров-Орфей

   Изтриване
  11. До Анономен 20 май 2016г.,7:50

   Типичен маниер за водене на спор, присъщ на един познат етнос, при който нещата така се оплитат, че нищо не се разбира ...

   Изтриване
  12. До Анонимен 20 май 2016 г., 20:31
   Не "водя спор", а изказвам мнение. Видимо, примитиви като Вас не могат да допуснат чуждо мнение и с недомлъвки пишат за някакъв "познат етнос, при който нещата така се оплитат, че нищо не се разбира ..." Назовете този омразен Вам етнос! Ясно е, че Вие нищо не разбирате, но сте политкоректен, съгласно "съвременният демократичен повей", който напълно отвя България и тя трудно ще се съвземе. Нали търсим истината? Вие може да желаете да сте швед или японец, но природата е избрала друго. Желанието у Вас е по-силно от реалността и Вие се приемате за японец, примерно. Това си е Ваше вътрешно противоречие и не трябва да обвинявате другите за това, че виждат, да, не сте японец.

   Изтриване
 14. Поствам отговора си към един от представителите на “анонимните” чийто магарешки инат постепенно преминава в злобна, безсилна ерес:
  Пазите си хляба като ужилени. Ако имахте и малко достойнство?
  Всичките ви словоизлияния са без доказателства, истерични, запенени. Овчаров видите ли припознал български танци на Марс.
  Времето ви изтича, Оня горе започна да си събира вересиите и чрез своите нови апостоли помага на разумните българи да прогледнат.

  ОтговорИзтриване
 15. Г-н Серафимов, само една малка забележкка. Студентите и учениците не учат остарели схващания,а откровени и зле представени измами.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За някои неща това е действително така и е безкрайно тъжно, но сега поне истината започва да излиза на бял свят.

   Изтриване
 16. Искам да направя едно малко допълнение свързано със северните траки и Римската държава. Става въпрос за произведението на Гай Светоний "Дванадесетте цезари" В глава II -Божественият Август се казва следното: Той Юлий Цезар имал дъщеря Юлия. Марк Антоний пише,че най напред Юлия била сгодена за неговия син Антонио, а след това за за царя (точно така е написано, т.е. имали са държава) на гетите Котизон, като в същото време Август от своя страна е искал да сключи брак с дъщерята на царя. Годината е около 35 пр.н.е. Ако царя на гетите е бил господин никой защо римляните ще държат толкова да се сближат с него?
  Поздрави: Евдокия Стоянова
  PS: Една от чиниите на снимките показва голяма прилика с така наречената чиния на Ной намерена край бреговете на Черно море и принадлежаща на културата Варна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Октавиан Август е познавал гетската военна мощ тъй като е воювал по време на младите си години с гетите (даките) - Suet.Aug.XXI.1.

   Изтриване
 17. Най-тъжното в цялата работа е, че пан-тракедонизмът надмина и македонизма в опитите си за присвояване на чужда история. Двете явления са напълно идентични в основата, на която се базират : шовинизъм, върл популизъм, манипулация на научни данни, откровено невежество. И докато в съседна Македония това явление има определена политическа цел и се прокламира от държавата, у нас то е дело на и се поддържа от маргинализирани псевдо-патриоти и националисти, неграмотни емигранти и полуграмотни гурута без съответното образование. Редовият тракоман страда от ред психични проблеми включващи параноя, грандомания, авто-агресия и тежки комплекси за малоценност; за него автохтонството не е просто теория за произхода му, но и осмисля ежедневието му, то е причина да се чувства по- в сравнение с останалите хора на Земята. С темповете си на разпространение главно сред неграмотната част от българското население тракоманията може да се сравнява с разпространението на националсоциалистическите "арийски" теории в Германия, като неслучайно вече е прегърнато от най-маргиналната партия в страната - "Атака" и част от неговите проповедници намират поле на изява именно в нейните медии. Въпреки това, справянето с тази чума минава не през нейното публично опровергаване и разнищване (привържениците и така или иначе вече имат комплекс, че някой нарочно крие истината от тях), а през пълното игнориране на този популистки феномен, който слава Богу, поради цялостната си несъстоятелност, няма потенциала да се превърне в доминиращо мнение за нашия произход, въпреки крайните прояви на наглост, безочие и фундаментализъм у своите депримирани привърженици.
  Поставил диагнозата: (подпис) д-р Нараян Шиндравари

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Докторе, да имаш да кажеш нещо конкретно, или ще си останеш само с празнословието :)

   Изтриване
  2. Господине, пишейки високопарни слова и определяйки новият прочит на историята като "цялостна несъстоятелност", посочете с вашата ерудиция в какво се състои тази несъстоятелност. Няма неграмотни българи, а цигани и турци дори и не са чували за траките. Нима Вие нямате или евентуално Ви е наложена определена политическа цел, обслужваща не български интереси. Нима лингвистът от Канада, професор Георги Сотиров или историкът работещ в Берлин, професор Асен Чилингиров имат "несъстоятелни" публикации. Но професор Сотиров си е позволил да опонира на "светилото" професор Чадуик! Това ли е болката на твоите господари? Да не би да получаваш заплата от "Отворено общество" или от "Българският хелзингски комитет", двете уродливи антибългарски образования. Но въпреки наложената еврейска религия, на Лазаров ден народа пее "Ладуньо моме Ладуньо". От всичко което си написал се убеждавам, че именно тракийската същност на славянските народи е правилното историческо наследство. Точно за това твоите господари, защото ти си примитив, се дразнят от осъзнаването на голямата трако-славянска общност.

   Изтриване
  3. Наранен Шадраван дошъл от турлу-говеча на Монгалахари ... Тва прилича на глупостите, дето Героги Беорги ръси... подръжник на Турция.

   Изтриване
  4. Героги Беорги и Нараян Шиндравари е едно и също лице. Той знае прекрасно как стоят нещата, но истината не отърва на хората, които го спосорират...

   Изтриване
  5. Анонимен17 май 2016 г., 7:37

   Докторе, когато няма аргументи, остава злобата и обидите и най-вече омразата. Това е като защитната реакция на притиснатото в ъгъла животно. Вярно е, че такива животни са много опасни. Ако сте доктор би трябва да го знаете.

   Може да не сте съгласни с всички твърдения, споделяни тука и имате право на това.
   Опитайте се обаче да кажете какво не приемате и най-вече защо. Ще прочетем аргументите ви и ще преценим.

   Камен

   Изтриване
  6. "Докторът" е безработен, който предлага услугите си на чужди фондации. Уж е учил сравнителна лингвистика, но не познава преподавателите от учебното заведение, в което е придобил знанията си...

   Изтриване
  7. Георги Павлов: "Живеем с митовете които създаваме, колкото сме по нещастни, толкова повече митове ни трябват". Аз добавям само това: Kогато някой стъпва върху лъжливо и измислено минало..такова ще е и бъдещето му. Г-н Павел Серафимов обяснява на славянски език колко много не сме славяни. Това би било смешно, ако не е толкова жалко. Ако според този енергичен демитологизатор на цялата ни история нашият език не е славянски, то това означава, че сръбският, руският, словенският, словашкият, чешкият и полският език също не са славянски, а са сигурно тракисйки, т.е български езици. Цялата тази кампания за демитологизация на нашата история произлиза от дълбините на една анти-българска по същество шизофрения, която включва в себе си патологична русофобия и славянофобия и идва от онези, които внушиха на диктатора Стамболов, че Берлинският договор е велик, а Русия е враг на България. Тези корифеи изковаха термина "пан-славизъм", сигурно мислейки, че така заклеймяват Русия. Нашата обща писменост, православна религия и историческите опити, апогей на които е руско-турската освободителна война опровергават тези демитологизатори. Интересното е, че г-н Сидеров, койот не е русофоб, не усеща как го подхлъзват новите бакаловчета и славянофоби, които говорят за 5-те лъжи за българската история, без да обясняват защо нашият език е славяснки. Сигурно на 24-ти май г-н Павел Серафимов обикаля центъра на София и убеждава празнуващите на славянски език, че това не е денят на славянската писменост. Пази, Боже...

   Изтриване
  8. Г-не, не съм сигурен, че сте на точното място. Хайде моля Ви, цитирайте ме кога съм отрекъл, че българският език не принадлежи на славянската езикова група.

   Ако си бяхте направил труда да се позадълбочите, щяхте да разберете, че според мен само българите имат правото над историческото име славяни, понеже старите славяни са гетите - най-храбрия тракийски народ. Това е обяснено от Теофилакт Симоката в три негови книги, това е и виждането на проф. Ганчо Ценов. Той обясни още преди век, че славяни не е било общо име на славянската общност в древността. От племенно название - това на северните траки, славяни се превръща в нарицателно за общността хора говорещи сродни езици.

   Дедите на словени, словаци, поляци, руснаци и др. са носили името венети. В далечното минало териториите на Словения и Словакия са носили названията Венетия, Марка Венедорум, Тера Венеторум, в Полша е локализиран Венетския залив, а дори и днес финландците пазят старото име за Русия - Веная. На руснаците пък казват - венелайнен - венетски народ.

   Венети са де факто част от илирите, а илирите са близки роднини на траките и говорят близки езици. Поради тази близост и венетите са наречени славяни.

   Какво му е трудното за разбиране? Ако не са Ви известни определени данни - издирете ги, проверете ги, но моля Ви - не обвинявайте хора, които не познавате в неща, за които те нямат никаква вина.

   Изтриване
  9. Завиждам на търпението ти да обясняваш на този дядо, за кой ли път вече, произхода и същността на името „славяни“. Той е от тия наши сънародници, за които съществува или само „евроатлантическата ориентация“, или „Варшавският договор“. Те не могат да си представят, че може да има нещо много по-естествено и по-истинско, което се нарича Б Ъ Л Г А Р И Я !

   Изтриване
  10. В миналото езиците на споменатите народи са били доста по-близки, отколкото са сега. Вследствие на езиковите реформи и различно външно влияние са се отдалечили.

   Изтриване
 18. Често съм си мислел, че създаването на България се базира на съюза гети- мизи. Едните на север, а другите на юг от Дунав и писаното тук хвърля светлина и подробности за това. Византийците продължават да наричат българите- мизи дори векове след това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е г-н Николов, гетите и мизите са в основата на всичко. Това е причината да бъдат направени толкова фанатични опити тези хора да бъдат заличени от историята.

   Огромният народ на гетите, разпростиращ се според Страбон от Херкинската гора - Шварцвалд, до Днепър, бе обявен за изчезал и на негово място бяха поставени германци-готи. Само където тези германци не са оставили германски топоними и хидроними, нито пък материалната им култура е германска.

   За европейските мизи дори се твърдеше, че са мит, нищо, че са споменати от Ливий, Флор, Дион Касий, Елиан.

   В Черноморските степи, а и на юг от Дунава мизи и гети са се смесвали лесно, защото са хора от един и същ произход. Подобно смесване е станало и в Средна Азия, масагетите, които Йордан определя като клон на гетите са де факто амалгама от мизи и гети. В старите издания името на масагетите е представено като Messa-getae, а Мизия е представяна и като Mesia.

   Изтриване
  2. Месенската област от преди хр. в Гърция свързана ли е с Мизите?

   Изтриване
  3. Не мога да кажа със сигурност дали названието Месения е свързано с името на мизите. Според Страбон мизи, мюзои изва от име на растение - мюзос-вид дъб. Има краеведи, които свързват мюзои, меси с меше-вид дъб. По подобен начин е изградено и названието на келтското племе ебурони- от ебуро-вид борово дърво. А името на илирийските кверкерни идва от кверкос - вид бук - цер.

   Месения е название принадлежащо на предгръцки народ - трако-пеласгите, но дали означава -земя богата на дъбови гори е трудно да се каже.

   Изтриване
  4. По същия начин са се получили и Визи-Готите нали?
   Поздрави статията "кърти" предразсъдъци както винаги....
   Митака

   Изтриване
  5. Митак, хубаво е, че има хора, които да притежават търпение и да четат внимателно. Лошото е, че има и такива, които или четат по диагонал, или изобщо нищо не четат, но знаят всичко.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Много е възможно името Месения както и мизи да идва от дъб . Когато е строен Траяновия мост при Турну Северин са били изсечени над 200 хектара дъбови гори - от двете страни на Дунава за дървената му конструкция , а това сочи че в 103–105 AD дъбовите гори са били в изобилие а сигурно и много преди това .

   Изтриване
  7. Месения е в Пелопонес, а по-старото название на полуострова е Дрюмодис - богат на гори, горист. Основните дървесни видове са били бука и дъба.

   Изтриване
 19. Добра статия Павка, сега остава допълнилното продължение какво се случва от 2 до 6 век...

  П-Я

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В периода II-VII век свободните траки правят доста опити да освободят Родината и братя си, през 680 година успяват :)

   Изтриване
 20. "От двете страни на планината Хемус (Стара Планина) живеят мнозина, много заможни племена, Даките и Траките на север, а на юг, още Траки и Македонците."
  Алексиада, глава XIV (1148г.)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно това чета в момента :)

   c.245 - Гем — это огромная горная гряда, вытянутая в линию параллельно Родопам,
   которая начинается у Эвксинского Понта, проходит вблизи водопадов и простирается до
   самого Иллирика. Эта горная гряда, думается мне, рассекается Адриатическим морем,
   снова продолжается на противоположном берегу и доходит до самих Геркинийских лесов
   1470. Оба ее склона населяют многочисленные и богатые племена: на северном {395}
   живут даки и фракийцы, на южном — фракийцы и македонцы.

   https://vk.com/doc6555603_208612598?hash=c6a088bef29e91c72e&dl=6c31c0e6817c29d7af

   Изтриване
  2. Попаднах на текста докато четях за власите. Интересно как се говори за даки и траки, а не за власи и тюрки, както твърдят множество историци днес.

   Все повече ми се струва, че власите в средновековието не са нищо друго освен латинската форма на днешните каракачани (като индивида Павлос Георгадис по-горе). Дали е възможно власите да са тракийско население, което е решило да "преоткрие" несъществуващите си римски корени, и вероятно по политически причини, тази идея да е станала общоприета между жителите на север от Дунава? Все пак дори и в епохата на информацията, много наши сънародници "преоткриха" своите алтайски и персийски корени...

   Изтриване
 21. https://www.youtube.com/watch?v=Xjj0j-7ZvkM

  ОтговорИзтриване
 22. Едно съобщение извън темата но свързано с историята:

  Проф. Чилингиров ще бъде в София на На 21 май 2016 г. в ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А, зала 19 за участие в семинар Запознайте се с „Богатството на българското християнство“: http://www.otizvora.com/2016/05 .

  За съжаление няма да мога да отида, нядявам се тези от вас, които ще бъдат там да споделят впечатления!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги Станимире,
   Благодаря за безкрайно интересното съобщение, но не си писал от колко часа ще започне семинарът.

   Изтриване
 23. https://www.youtube.com/watch?v=Hu7KfPp0Y8A
  Поклон за този текст.Толкова много истини са казани...............

  ОтговорИзтриване
 24. Вход свободен
  На 21 май 2016 г. в ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А, зала 19, ще се проведат „Български исторически четения“. Докладите на авторите са обединени под надслов „Богатството на българското християнство“.

  Първата лекция от 10:00 ч. ще бъде на проф. д-р Асен Чилингиров, който ще пътува от Берлин за София специално за събитието. В предварителната версия на програмата темата на лекцията му е сгрешено — „Филип и Филипопол“. Запознатите с неговите трудове обаче веднага ще се досетят, че вярната тема е „Филипи или Филипопол“, която д-р Чилингиров разглежда от няколко години и на 21 май ще бъде допълнена с нови бележки.

  Доклади ще четат и други познати автори, занимаващи се с ранната история на нашия народ и неговата църква, включително и любители на археологията и етнографията.

  ОтговорИзтриване
 25. Честит имен ден на всички Константин и Елена!

  Не забравяйте нашето име , то е българско...

  Конь_стан_ти

  Конь е старобългарското В началото, изначален

  Стан е заставам , заставам идва от старобългарското Стояти

  Ти...

  В началото стоиш... Константине!
  Не променен, Постоянен...Твърд!

  :)

  Днес нестинарите танцуват върху жаравите с дигната над главите икона на св. св. Константин и Елена!

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честит празник!!! И да помним делото на Константин Велики - създаването на Плиска и Преслав!

   Изтриване
  2. Остава да го докажеш с автентични аргументи, а не с емоционални желания...

   Изтриване
 26. Анонимен21 май 2016 г., 2:38

  Извинявам се, в бързината съм посочил непълен интернет адрес. Надявам се, че вече сами сте открили информацията в Интернет: http://www.otizvora.com/2016/05/7784

  Лекцията на проф. Чилингиров е от 10:00 часа!

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отидох със закъснение на семинара. Проф. Чилингирив не е присъствал, а докладът му е бил прочетен.

   Изтриване
  2. Все пак не е било напразно, хубаво би било да се срещне човек с проф. Чилнигиров, но пък понякога няма как да се уреди всичко.

   Изтриване
 27. Анонимен23 май 2016 г., 0:06

  https://www.youtube.com/watch?v=BwUkxsXHaqU!!!Интервю на Симеон Смирнов с арх. Николай Овчаров - тв Запад Кюстендил!!!Минута:9-9,24 секунди!!!Извиняваи,знам че няма нищо общо по темата!Какво ти е мнението?!Хората лесно-много вярват,малко проверяват!Ужас,започвам да се плашя от реалноста-MATRIX!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ужас наистина!!!

   Тези пирамиди от Судан-Нубия не ми се виждат природни творения http://blog.nubiatours.com/viaje-a-sudan/

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/NubianMeroePyramids30sep2005(2).jpg/600px-NubianMeroePyramids30sep2005(2).jpg

   Изтриване
 28. Анонимен23 май 2016 г., 1:39

  Някъде прочетох че власите са се преселили на юг от Дунава при Крум.Явно тогава Българската държава е била силна заради износа на сол за запада. Те предимно са участвали в администрацията на България и до сега си е така. Голям процент от администрацията са власи. Българите ги наричат власи.Иначеса даки , карпи,хуни,кумани ,... говорили са български език естествено диалектен ,пишат с кирилицата . Като приемат романския език и латиницата стават романи.
  Дядо казваше , "влах яде риба , помазва се на началниците и е все на топло."

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 29. Анонимен23 май 2016 г., 2:25

  Г-н Серафимов,

  В статията има и достоверни неща, но прегледайте отново за грешките, тъй като не са малко. Примерно когато давате карта на Дакия от 1 век, не взимайте карти от румънците, защото те като изявени шовинисти казват, че царството на даките било съвпадало с територията на Велика Румъния. Тоест картата която сте дали е мегаломанската Румъния от 19-20 век, а не е царството на даките от 1 век.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Багодаря за съвета! Нямам време да правя свои карти и понякога трябва да се ползва това, което е в наличност.

   Изтриване
 30. Дали така наречените "Седем славянски племена" не са били "Седем тракийски племена"? А етимологията на името "българи", не е от латинската дума "vulgus", тоест "народът" на Римската империя, както вероятно римляните са наричали траките?

  ОтговорИзтриване
 31. Заслужава си да се проучи и Скандинавия. Шведите смятат че произхода им е Тракийски от Балканите.
  http://www.osterholm.net/thracian.html
  http://www.osterholm.net/swedes.html

  ОтговорИзтриване