24.05.2016 г.

КОРЕНИТЕ НА АЗБУКАТА


Преди повече от шесдесет години проф. Владимир Георгиев публкикува една много интересна работа. Тя е на сериозна тема – засяга произхода на азбуката, финикийските букви и техните названия. Георгиев спомага за разбиването на една дълго господстваща догма, а именно, че финикийската азбука е създадена от местните жители на Ориента. Оказва се, че названията на повечето от древните букви нямат никакъв смисъл на финикийски/семитски eзик. В такъв случай създателите, или поне част от тях са хора от съвсем различен произход.


Образец на финикийска писменост, надписът на Хасдрубал – 12 в.пр.Хр.


Финикийска азбука

Реално, само за названията на буквите мем, аин, рес и може би тау би могло да се приеме със сигурност, че принадлежат на финикийски/семитски eзик. 

Други шест: хе, заин, хет, тет, ламед, сада, не могат да бъдат обяснени изобщо с помоща на финикийски/ семитски eзик. За станалите дванадесет названия Георгиев споделя, че има известно вероятност да са финикийски/семитски, като подчертава, че в значителен брой случаи сходството на формата на буквата и името й са доста съмнителни.

Подобно на учени като Еванс, Шнайдер, Шапулие, Преториус и др., Георгиев търси корените на финикийската азбука в древната писменост на егейския регион. Става дума за критската йероглифна писменост, Линеар А, Линеар Б и Линеар С (Кипърско-Минойско писмо). За създатели биват считани така наречените минойци. Те са наречени така по името на легендарния критски владетел – цар Минос.


Съпоставки на финикийски букви с древната писменост от о-в Крит (по Еванс)

Георгиев намира доста паралели, но поради факта, че през 1952 година Линеар А и Линеар Б са все още в процес на разчитане, нашият учен представя и погрешни съотвествия. Независимо от това, трудът на този човек е от голямо значение защото дава индикация в каква посока трябва да се търси.

За да разберем защо доста от имената финикийските букви нямат смисъл на езиците на народите от Ориента, ние първо трябва да установим що за хора са финикийците, а и минойците. Нужно е да се установи и дали има връзка между тези хора.

Благодарение на древни писмени паметници ние разполагаме с най-старите минойски имена. Те без изключение са тракийски по произход Арей, Диза, Резос, Питак. Първите две са теофорни – Арес и тракийския Зевс – Диза. Другите две принадлежат на тракийски благородници. Резос е име на тракийски цар споменат от Омир, а Питак е владетел на едоните, за когото е писал Тукидид.

Не само минойските имена са тракийски по произход, същото може да се каже и за названията на критските градове. Съвсем естествено е, че ако даден народ се пресели на нова територия, той ще остави там свои названия на населени места и т.н.

Критските Ида, Пергам, Гординия, Сетоя, Даво, Капа, Паито, Кисамон съотвестват на тракийските топоними Ида, Пергам, Гордион, Сети дава, Даос дава, Капи стурия, Пато виса, Киса. Самото име на минойската столица – Кносос е сродно на българския топоним Книшава, за който Иван Дуриданов твърди, че е древен, т.е. тракийски и има значение ерозирало място.

Друго потвърждение за произхода на минойците намираме в работа на Бедржих Хрозни. Правейки връзка между критската и балканската керамика, този учен смята, че в далечното минало о-в Крит е колонизиран от  балкански поселници–траки и илири “From an archaeological point of view this invasion from the Balkans can be evidenced by the so-called band ceramics”- Ancient History of Asia Minor India and Crete, c.220.

Със сигурност Крит е обитаван и от тракийските родинини пеласгите. Знаем за това благодарение на Страбон, който споделя, че в дълбока древност те са населявали остров Крит. Явно там са представяли благородническата класа, иначе нямаше да бъдат наречене богоравни: “ For example, they prove to have been colonisers of Crete, as Homer says; at any rate, Odysseus says to Penelope: "But one tongue with others is mixed; there dwell  Achaeans, there Cretans of the old stock, proud of heart, there Cydonians, and Dorians too, of waving plumes, and goodly Pelasgians." –Strab.V.2.4.


Несъмнено древната критска писменост е създадена от траки и пеласги. Има дори индикации, че те са я донесли от Балканите и са я доразвили след своето установяване на о-в Крит.  За приликите между знаците от Градешница, Караново и др. места с най-древните писмени знаци от о-в Крит споменава Владимир Георгиев и добавя, че знаците от нашите земи съперничат по древност с критските – (В. Георгиев, “Траките и техния език”, София, БАН, 1977, стр. 155-158).

Днес знаем, че знаците от нашите земи не просто съперничат по древност на критските, но са повече от 2000 години по-стари. Понастоящем е известно и друго – учени като Харалд Хаарман, Ричард Ръгли и др. са установили, че така наречената дунавска, балканска писменост притежава значителен брой общи знаци с критските Линеар А и Линеар Б. Въз основа на тракийската керамика, тракийските лични имена и тракийските топоними от о-в Крит, ние можем да приемем, че траките и говорещите същия език пеласги са били част от минойското общество и по-точно неговия елит. 

Неотдавна излязоха и резултатите от генетични проучвания, които показаха връзката между населението на о-в Крит и това на Балканите. Имайки предвид всички тези неща, не е никак пресилено да се каже, че корените на минойската писменост трябва да се търсят на Балканите.

Нека видим как минойската писменост попада в земите на Ориента и как след време се развива в така наречената финикийска азбука. В края на Бронзовата епоха настъпват сериозни климатични промени. Те довеждат до проваляне на реколтите, Балканите вече не могат да изхранят своето многолюдно население. Част от траките и пеласгите са принудени да търсят нови земи за заселване. Понеже определени групи балкански преселници напускат Тракия и Крит с корабите си, тези хора биват наречени Морски народи.

Борбата им за оцеляване ги принуждава да предприемат дълъг дори и за днешните стандарти поход. Босфорът е прекосен, но кризата е засегнала и Мала Азия. Там също климатът е довел до промени, а в Хетската Империя е избухнала чумна епидемия. Балканските преселници нямат друг избор освен по суша и с корабите си да продължат в посока юг – към Египет.


Пътят на Морските народи – възстановка A.Salimbeti, R.D’amato

Страната на пирамидите е останала незасегната от бедствия и е богата на храни. Рамзес III обаче не желае да приеме огромния брой преселници. Могъщата флота на Морските народи и огромния брой бойци е опасност за държавата му. Неизбежно се стига до въоръжен конфликт. Той трае дълго време и чак при фараона Меренпта траките и пеласгите са спрени. Това става благодарение на тактиката на новия египетски владетел. Той позволява на част от преселниците да останат в земите на Египет и Либия, но при условие, че ще му помогнат да отблъсне останалите балкански племена.


Възстановка на битка между египтяни и морски народи -A.Salimbeti, R.D’amato, картина на Igor Dzis


Пленени от египтятите траки и пеласги, киката и татуировките на първия боец се виждат ясно - изобр. стр. A.Salimbeti, R.Damato

Пеласгите, дарданите, тевкрите, весите със сигурност не са останали в Египет защото не са споменати в по-късни летописи. Тези наши предци се завръщат обратно в Западна Мала Азия, а някои се установяват в Левант – земите на Сирия, Ливан, Израел. Там живеят и споменатите в библията ханаанци. Според  Герхард Херм, от смесването на ханаанците и Морските народи се ражда народа на финикийците G. Herm, Die Phöenizier, Econ Verlag, Düsseldorf, 1974, с.61.

Понеже ханаанците са били множество, а нашите деди малцинство, било е само въпрос на време предците ни да бъдат асимилирани. Преди това да стане обаче, те оказват влияние на хората от Ориента давайки им писменост и повлиявайки религията им.

Възможно е това твърдение да изглежда странно на няки хора, но нека обърнем внимание на някои подробности от древната история. Тракийският бог Дионис е син на Земела, която пък е дъщеря на Европа – сестрата на финикиеца Кадъм. Бащата на Кадъм и Европа носи името Агенор, а то е пеласгийско и тракийско. Роднина на Кадъм, Европа, Земела и Дионис е тракийския цар Финей, за когото е казано, че е син на финикиецът Агенор.

Критският цар Минос, по чието име е наречена минойската цивилизация е потомък на Европа – сестра на Кадъм и дъщеря на Агенор. Както вече видяхме обаче, най-ранните минойски имена приналежат на стари балканци, а не не народите на Ориента. Дионис е потомък на Кадъм, но няма съмнение относно тракийския му произход. 

Името на Земела бива тълкувано от нашите езиковеди със старобългарската дума землiа-земя, а самото име на Кадъм е реално вариант на трако-пеласгийското божество – Кадмил – един от Кабирите -Великите богове. За името Кабири Димитър Дечев смята, че може да се преведе със старобългарската дума кобъ-съдба, участ. Други сродни думи са коба, кобение, но най-точна е кобар-гадател, човек умеещ да предсказва.

Нека не забравяме и важната подробност, че древните минойски топоними показват прилики с тракийските, а не с тези от Ориента. Древната минойска керамика има прототип на Балканите, а не в земите на Ориента. Минойският царски символ – двойната брадва се ползва като царски символ от траките, присъства както по украшенията, така и по монетите на одриските царе.

Кадъм е наречен финикиец  защото е управлявал във Финикия. Често определени народи имат благородническа прослойка, която има друг етнически произход. Точно така стои въпроса с финикийците. Болшинството от тях са хора, чиято родина е Ориента, но ранната благородническа прослойка е от тракийски, пеласгийски произход. 

Именно благородниците са тези, които владеят писмеността, те са хората запознали ханаанците във финикийската държава с древните букви.

Тези букви нямат случайна форма. Владимир Георгиев смята, че формите са вдъхновени от предмети на бита, оръжия, или части на тялото. Най-сполучливото тълкуване на името на финикийска буква направето от този наш учен, е това на буквата капа- К. Проф.Георгиев смята, че минойската дума за буквата е дошло от название на оръжие – копие, стрела и дава като пример старобългарската дума копѥ-копие, срб. kopljačaкопие, стрела и др.

Добро обяснение е дадено и на тет-Т, за формата на тази буква Георгиев уточнява, че това е де факто колело, добавя, че минойската дума тета идва от ие. *tek-jɘ, като коренът е *tek-бягам, тичам. За сродни думи са представени ирл. techim, авест. tačaiti, лит. teku и старобългарската дума текѫ-тичам.Доста интересно е тълкуването на ламед-Л. В този случай Георгиев предлага негръцката, т.е. пеласгийска дума λαβέ-лапа, ръка. Въпреки близостта с българската дума лапа, смятам, че в случая формата на буквата не символизира лапа, ръка, а по-скоро земеделския уред лемеж.

Дори и буквата сан-С представя земеделски уред, това е сохата – рало без плазове. Формата е доста ясна – очевидно се касае за примитивно рало каквото е сохата.Земеделски уред е вдъхновението и за първата финикийска буква алеф-А. Алеф означава бик в езиците на Ориента, следователно акрофонията ще ни даде А. На пръв поглед всичко е наред, има добра логическа постройка, но се пропуска една важна подробност. 

Става дума за следното -ъгълът на рогата на бика е твърде голям, при някои породи рогата дори са разположени хоризонтално. Ако действително прототипът на А беше бича глава, то буквата би изглеждала доста по-различно, а такива варианти на А не се срещат.
Името на буквата А идва по-скоро от древна дума за сърна, кошута, като най-подходящата дума е старобългарската алънии-сърна. Формата на А е най-близка до формата на първите земеделски уреди направени от рога на сърна.

За коф-Q (K) се смята, че означава ухо  на игла, но реално буквата и стилизирано изображение на земеделския уред копач.Подобно е и значението на рес, реш –Р. Това е земеделски инструмент, чието име съвпада със старобългарската дума рыло-уред за копане.

Смята се, че буквата Д носеща название далат произлиза от образен знак – врата на шатра. Честно казано, това е смешно, повече от ясно е, че далат представя инструмента длето, наричано в древноста далта и делта ( В. Георгиев).За гамал – Г се твърди, че произлиза от пиктографски знак за камила. Странното обаче е, че не съществуват абсолютно никакви древнофиникийски текстове с образен знак камила. За сметка на това буквата Г може да се изведе лесно от нашата дума Гега –пастирски атрибут

Сред хетските йероглифи също има такъв изобразяващ гега и притежаващ звукова стойност КЕ, ГЕ, а още по важно е, че знак подобен на гега е изобразен на плочицата от Градешница и на печата от Караново а това го прави най-древното стилизирано изображение на пастирският атрибут гега.  


Формата на вав-В е пределно ясна, това е уреда вила (за сено).
Относно заин-З се смята, че думата означава оръжие, но Георгиев справедливо отбелязва, че заин е късна персийска заемка в езиците на Ориента и няма как да е вдъхновение за буквата З. Тук по-скоро се касае за един примитивен уред, който служи за залостване на врата, старобългарската дума е затворъ-резе, ключ, заключалка. Действително с такива уреди са се подпирали врати на обори до неотдавна.Финикийската буква Б носи името Бет, а значението й е жилище. Наистина формата подсказва, че става дума за някаква примитивна постройка, ограждение. Тук трябва да се спомене, че познатата в Ориента сграда бит халани е просто вид мегарон, а този архитектурен тип съществува на Балканите още преди девет хиляди години. Знае се също, че от времето на Неолита тракийската култура показва много общи елементи с тази от Мала Азия и Северна Гърция ( носеща тогава името Пеласгия). Смятам, че добър кандидат за Б е тракийската дума брия-селище, оградено място.
По принцип се смята, че финикийската буква О е символизира око. В този случай коментара е излишен.

Телесен орган представя и буквата нун-Н. Това не е змия, а човешки крак, има такъв минойски йероглиф, а най-подходящата дума е старобългарската нога-крак.

Това са имената на финикийските букви, които могат да се тълкуват с български думи. Досега никой не се наемал да направи подробен анализ какъвто е представен тук, понеже до неотдавна властваше догмата, че ние сме мешавица от три напълно различни етнически групи, като корените на езика ни бяха слагани надалеч от земите на юг от Дунава.

Истината обаче е, че нашият език не се е появил на Балканите едва през прословутата 680-681-ва година, а повече от 6000 години по-рано.Проведените неотдавна генетични изследвания  доказаха, че обявените за изтребени и изчезнали безследно създатели на първата цивилизация изобщо не са изчезвали.

Въпрос на време е да бъде признато, че ние българите носим кръвта на гениите създали прекрасните златни предмети намерени във Варненския некропол, изящната керамика от Бреница, Перник, а и най-древните писмени знаци в историята на човечеството

Старите летописи могат да бъдат изгорени, правени са опити дори да бъдат унищожени и дедите ни и макар да сме сериозно намалели, ние въпреки всичко сме оцелели и сме успели да погребем всеки свой враг.

Народът ни има уникална сила, необяснима сила, която е неизтощима. Хети, хурити, шумери, вавилонци, етруски са създали велики държави, сътворили са красиви градове, но след упадъка си не са намерили сили да се възстановят.

Дедите ни са преживели потопа в Черно Море, преживели са и сериозните климатични промени от Средната и Късната Бронзова епоха. Оцелели са въпреки кланетата и депортациите извършени от перси, римляни, гърци и османци.

Често сме били отписвани като народ и винаги сме се въздигали се от пепелищата, готови да строят и защитаваме своето. Народ, който е кален от огъня няма как да се изгуби, народ, чието типично качество е прераждането няма как да изчезне в небитието. Както казваше великият Николай Хайтов – България е в безпътица, но не е безпътнаНие винаги сме намирали изход от всяка ситуация, ще намерим изход и този път защото сме народ на светлината.

   74 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ник съм,не мога да свикна с някои неща..
   Та.забележката ми еза тракийските роднини-пеласги.Според мен не са роднини,а един и същ народ и е излишна,да се застраховаш.Пеласгите са беласги,белагри,белгари-българи!Точка!Траси и гръцкото пеласги,по български беласги са ЕДНО И СЪЩО! Без да се сърдиш,мотивацията ми е само да допринеса за българското,нищо друго!Вие историците решавате.
   За ханаанците...как народ без писменост,може да асимилира по-напреднал и културен народ.Може физически,както черните гъци са се смесили с много по-културните и напреднали траки,та днес да приличат на хора.Но са приели и носят нашата цивилизация,макар да я обявяват за тяхна! Не си елементарен човек и може би ще намериш нещо рационално в това. Смисълът е да не бъдеш прекалено предпазлив и по-смело да наричаш нещата със собствените им имена!Всъщност го и правиш,но не достатъчно категорично. А от теб се учат хиляди,аз също! Поздрави,винаги съм с теб,нищо не може да ми повлияе,но и винаги ще ти казвам,"че си смъртен"! Това,да не ме мразиш.

   Изтриване
  2. Това, че траки и пеласги спадат към една общно е безспорно, но е безспорно и това, че обитават различни региони. Траките са в Централните и Северни Балкани, а пеласгите са в Южните Балкани.

   Няма значение какво е нивото на даден народ, ако този народ съжителства с друга, значително по-голяма етническа група, асимилацията е въпрос на време, най-вече, ако тя е цел на по-многобройната група.

   Изтриване
 3. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПАВКА!🌿🇧🇬📜🖋

  ОтговорИзтриване
 4. ирена янчева24 май 2016 г., 16:35

  Здравей, Павле ! Най - искрени поздравления за статията, създадена в навечерието на празника " 24 Май " - една истинска апологетика на Старобългарската писменост ! Споделям напълно аргументираната от теб теза, че ние българите сме създали и съхранили най - ранните писмени знаци / азбука в историята на човечеството - причина за истинска национална гордост ! Към анализа за формата и значенията / разпознаването на значенията на буквите от предмети на бита, оръжия, части от човешкото тяло или това на животни, бих искала да добавя следното: наблюдава се също така повторяемост, сякаш вечност, на някои основни символи с геометрична графика на изписване или опростено стилизирани - напр.: кръг, равнораменен кръст, триъгълник, вълна, вертикална линия - този процес се запазва и при Глаголицата, т. е. имаме дълга приемственост; буквата " к " ( kaph, palm ) сякаш наподобява " Дървото на живота " в неговата първоначална ранна версия. Според мен нашите предци трако - пеласгите са създали една гениална, опростена, лесно разбираема и не много обемна графична система ( 22 букви - правилното количество за усвояване и трайно всекидневно използване ) - боговдъхновена и благословена азбука, която ще пребъде !!! Още един път изказвам благодарност за анализите, посредством които изясняваш истинския произход на Финикийското и Крито - Минойското писмо - корените са тук на Балканите, Азбуката е сътворена от траки и пеласги ( Морски народи; Б. Хрозни, Х. Хаарман, Р. Ръгли и др. )!!! Честит празник ! Пожелавам множество успехи във всяко едно начинание и най - вече нови открития в полето на науката !!! Най сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 5. Господин Серафимов следя и чета постоянно публикациите Ви които много харесвам.Може би съм изтървал някоя защото бях в чужбина неотдавна.Пиша ви защото се интересувам живо от историята на народа ни и предполагам че можете да ми помогнете.Конкретно ме интересува има ли някъде запазени таблички и кнги написани от Орфей и къде може да се прочете по- подробно за Орфей и Залмоксис.Доктрини мистерии вярвания и всичко .Ако има такава останала информация изобщо.Благодаря предварително.Радослав Георгиев се казвам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, дано не Ви разочаровам с новината, че няма запазени оригинални писания на Орфей. В древността неговите работи са унищожени от враговете на дедите ни, а по-късно те са извратили и учението на великия певец.

   Иначе за плочици с Орфееви писания споменава Еврипид - I have soared aloft with poetry and with high thought, and though I have laid my hand to many a reflection, [965] I have found nothing stronger than Necessity, nor is there any cure for it in the Thracian tablets set down by the voice of Orpheus nor in all the simples which Phoebus [970] harvested in aid of trouble-ridden mortals and gave to the sons of Asclepius.

   Eur. Alc. 962

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0006,002:962

   Изтриване
  2. В някакъв музей имаше мисля 2 поеми на Орфей, смята се че са писани от някой от учениците му. Имаше документален филм за вероятния му гроб, като поемите са били върху камения ковчег, но тялото вътре е било изгорено, такъв е бил ритуала. Поне така преполагаха в документалния филм...

   Този е друг документален филм, но пак има интересни неща.

   https://www.youtube.com/watch?v=DWl82AwjCL8

   Изтриване
  3. Благодаря за информацията! Дано ми поостане време да изгледам филма.

   Изтриване
 6. Шапка ти свалям!Ти си истински Будител.В един от коментарите,казваш,че не си запознат с праБългарския календар,а за него е написал "Календар и слово"големият Йордан Вълчев,който беше приятел на баща ми и имах честа да познавам лично.С уажение:А.Гогов

  ОтговорИзтриване
 7. Ти си истински Будител!В един от коментарите си казваш,че не си запознат с праБългарския Календар,а знего е написал "Календар и Слово" големия Йордан Вълчев,когото имах честа да познавам лично.С уважение:А.Гогов6

  ОтговорИзтриване
 8. Ти си истински Будител!В един от коментарите си казваш,че не си запознат с праБългарския Календар,а знего е написал "Календар и Слово" големия Йордан Вълчев,когото имах честа да познавам лично.С уважение:А.Гогов6

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Гогов! Дано ми остане време да потърся Календар и Слово.

   Изтриване
 9. Честит празник Павка.
  Този постинг ме образова! Сега виждам по-ясно тракийския произход на гръцката азбука и всичко произтичащо от това. Благодаря ти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честит празник г-н генерал-майор! Произходът на финикийската азбука е ключ за няколко проблема от времето на Античността. Да се надяваме, че специалистите ни ще имат желанието да доразвият темата.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. От "Солунска легенда" е доказано, че св Кирил е от Кападокия, наречен е ФИЛОСОФ, учил е в Сирия, и е светеца създал азбуката на славяните, когото българите почитат, като Апостол.

  " Роден съм в Кападокия и се учих в Дамаск. И веднаж, когато бях в църквата на великата Александрийска патриаршия, чух отправен към мен от олтара глас, казвайки ми: “Кириле, Кириле, иди в обширната земя и сред славянските народи, наречени българи, защото господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш закон.”- *

  Случайно ли е тогава, че и в Боянката църква светеца, Апостол на Славяните е изобразен, като епископ, означаващо Икона на Христос и е винаги с "египетска шапка", т.е. главата му покрита в маниера на египетското монашество с шапка, водеща към великата Александрийска патриаршия, понякога имаща полиставрионна шарка ( от поли много- и ставрос-кръст б.а), указаща, източния произход на светеца, т.е. е това е съдателя на славянската азбука св Кирил от Кападокия, а не някой друг философ, с каквито бъкат историческите сведения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Един извор не доказва нищо. По особеностите на ранните текстове, наши лингвисти заключават, че Кирил и Методий са говорили български родопски диалект, установено е и това, че техния дядо е бил благородник в двора на княз Кардам.

   Изтриване
 11. Днеска какво празнуваме?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На 24 май е празника на славянската писменост. Много хора се дърпат от името славянска писменост, защото не са запознати със значението.

   Първоначално славяни е име на гетите - един от основните етнически елементи на Дунавска България. Първоначално географска област Славиния има локализираана на Балканите. Това повечето сънародници не знаят.

   Не е известно и това, че предците на руснаци, поляци, чехи, че и словени са носили името венети в древността. Поради близоста на венетския език с този на гетите наречени още славяни, то и венетите получават името славени, словени.

   Карантаните са венети - предци на словените. При техния княз Валук намира приют българинът Алцек. Валук е наречен dux Venetorum, а Алцек е наречен в "Салернитанската хроника“ dux Sclavorum.

   Alcieco, dux Sclavorum, constitutus [est] fuit, castrametatus, pacem fecit, obsidibus datis

   Изтриване
 12. Анонимен25 май 2016 г., 9:24

  Привет,Павле-Христина Тирополи съм.Отново се възхищавам на огромния труд,който си положил за сравняването на буквите и за търсенето на истината ! Имам само един въпрос.В прочутата си фраза на Леонидас към Ксеркс,се съдържа думата ,,Лаве"-т.е. ,,Моллон лаве ! "Преведено е като :,,Ела да си го вземеш !"Може би в обяснението на думата ,,Л" има логика да произхожда от ,,лапа" вместо от ,,лемеж " ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Христина, λαβέ е предгръцка, т.е. трако-пеласгийска дума. Интересното е, че тя присъства и в староирландския, там lamh (MH се чете В) означава ръка.

   Ако ламед бе стилизирана рисунка на ръка, то щяха да се виждат пръсти, както е при лувитските йероглифи. Коренът в ламед е лам - от ломя-чупя, ора земята. Древната форма на ломя е била *lam-jo, lamatь. Понеже литовския език е доста консервативен, там древната форма на ломя се е запазила добре - lámdau...

   Да не забравяме и това - има българска диалектна дума ла́меж - лемеж :)

   Изтриване
  2. Привет! малко късно пиша, но все пак ми мина и такава мисъл.. Всъщност стегнатата длан с изпънати пръсти много добре паства на формата на лемежа и на финикийската буква "Л", и пръстите допрени заедно имат голяма сила.. просто така , за размисъл, може да има връзка между двете

   Изтриване
  3. Направете подробно проучване, може пък да излезете прав.

   Изтриване
 13. За финикийската буква Б може да се търси връзка и с глагола быти, от старобългарското о-битѣль, о е отпаднало-тъй като е схваната като предлог (в)о, но значението явно е обитавано населено място , преминало бманастир по-късно.Както е възникнало и името на град Битоля.

  Болонския псалтир: срѣдѣ града вь бытоли.

  ОтговорИзтриване
 14. забравих да добава за заин -З.Имаме диалектни думи като : заприщвам, запна, запиням и др със значение : запъвам,преграждам и т.н .

  ОтговорИзтриване
 15. забравих да добава за заин -З.Имаме диалектни думи като : заприщвам, запна, запиням и др със значение : запъвам,преграждам и т.н .

  ОтговорИзтриване
 16. Всичко което е написано, вероятно е така. Но ме учудва, защо днес, наследниците на създателите на азбуката пишат с латински букви. Защо на спортните екипи надписите не са на кирилица.Една, вероятно хубава бира, "Kamenitza" не пия заради латинският надпис. Това, че примитивните евреи, не познават кирилицата и не могат да научат един чужд език, не е оправдание за нашите подлоги.Защо трябва да пишем имената на улиците и с латински букви. Защо, след като кирилицата е приета в "Еврейския съюз",там надписите на улиците не са и на кирилица, а само на латиница. Когато не уважаваш себе си и другите не те уважават. И не се учудвайте, че пиша "Еврейския съюз". Това още през 60-те години на миналият век го написаха еврейските автори на книгата "Светата кръв и свещенния граал", Западна Европа е с преобладаващо семитско население.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Самото име на Европа е еврейско.

   Изтриване
  2. Евреи идва от хабиру, днешните евреи разпознават себе си като яхудим.

   Originally the term Hebrew had nothing to do with race or ethnic origin. It derived from Habiru, a variant spelling of Ḫapiru (Apiru), a designation of a class of people who made their living by hiring themselves out for various services.

   https://www.britannica.com/topic/Hapiru

   Изтриване
 17. На 24-ти май посетих пещерата Снежанка.Беше много красива,но това,което ме впечатли най-много е,че в нея са открити останки от бесите,които са я обитавали.Още стои пепелта от огнищата и опушения таван на места.Човекът,който ни водеше,беше възрастен и много духовит(макар че на моменти изтърсваше изтъркани и леко просташки вицове,за да забавлява туристите)и изглеждаше малко несериозен.Когато излязохме навън от пещерата,го дръпнах настрани и го питах какво точно от бесите е открито.Каза,че е имало останки от оръжия,керамика,животински кости и разни надписи по глинената керамика.Питах го-"Е как надписи?Нали траките са били безписмени?"А той отговори-"Абе момче,ти от Луната ли падаш?Отдавна се знае,че са имали писменост и са я дали на гърци и римляни.Ти ония в София не ги слушай.И те го знаят това,ма се правят на луди.Взеха нещата от тук и кой знае къде ги потурчиха..." Та така... Останах потресен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преживявал съм подобни неща. Понякога обикновените хора знаят повече от професионалистите, които гледат да не излезнат от сянката на чуждите си колеги...

   Изтриване
  2. Като съм започнал да досаждам, говорих с един стар археолог, по темата за надписите със старите знаци/букви и той сподели, че са намирали много глинени парчета и съдове от древни слоеве (вкл. предгръцка епоха), с разни знаци и драсканици. И когато се опитах да го убедя, че тези знаци трябва да станат по-известни, да се направи опит да се разчетат/разтълкуват, той много небрежно заяви, че това са бесмислени драсканици и не могат да означават нищо съществено и че с такива са пълни мазетата на музеите. Чудя се дали наистина е така и има ли някакви заинтересовани люде изследователи да се поразровят?

   Изтриване
  3. Човекът не е излъгал, в хранилищата на музеите има доста артефакти, най-често фрагменти от керамика с изписани знаци. Защо не се подлагат на изследване и обнародване не зная, пропускът е голям, може дори да се говори за вреда на българската наука.

   Изтриване
 18. Анонимен26 май 2016 г., 7:53

  Забравил си само да споменеш, че брата на Агенор се казва Белус и че родът им идва от Балканите :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията не е за родословието на Кадъм, а за неговия балкански произход, това съм го споменал.

   Ако идеше реч за родословието, то трябдаше да се добавят Телефаса, Феникс, Киликс, Илириус, Ино, Агава, Полидор, Пентей, Радамант, Сарпедон, Главкос, Федра, Андрогей, Девкалион, Акала, Ариадна, Хриза, Катрей, Ксенодика, Евксант, Гортус, Евксант. Трябваше да се спомене и Хармония и съпругата на Кадъм...

   Изтриване
  2. Анонимен26 май 2016 г., 8:42

   Така е, но пък Белус и Агенор освен, че са братя и идват от Балканите показват, как не става дума за гърци, аи помага да се види "гърците" отде крадат и защо и как се приписват внуци (мелези) на Белус от "циганска" прислужница, даващи им право да крадат нашето... С тази връзка се вижда и защо се казва, че крадат от финийкиците... Също така показват, самите гърци, отде идат българите и че са били на троновете на Египет и Финикия и тн... (а и ти сам споменаваш в различни статии за аристократичните прослойки в управленията, вярно си е.) Но да и прав си , че статиятя, ще стане по голяма, но е хубаво да се споменават и повече неща и повече връзки. :) Добра е статията иначе.

   Изтриване
  3. Само си отговорете колко балкански имена са или започват с Йо, Jo (Je), а след туй колко родовосемитски такива са удостоверени и после се хващайта на "палеобалканската извечнотукашна въдица Йо" и съответните й родословия. Докато се стигне до Данай, чието пък "партизанско име" се оказва пък "недостатъно семитско", някак си реципиирано от други (вж. бележката под празното място). Нали докато е плакал на рамото на Пеласг, Данайчо е трябвало да извади барем една подобаваща притча, трогваща история, основание за приютяването си не сал като преминаващ и тършуващ номад. Само вижте това "гречко" митологично родословно дръвце и сами си направете сметката до колко е гръцко: http://i.imgur.com/K6yFdwf.jpg . Резонен и елементарен въпрос Балус е ли прословутия западносемитски Баал? И ако да - колко още опаяжвания са необходими, за да докажат "гръцката митологична кофа" като натъпкана със всякакви величия, през където пасторално настроените са минали, само забележете колко думи за едно и също (Бог) се ползват в юдаизма например.

   (Допълнителна бележка) Тук ще се изкуша да се самоцитирам: Оказва се, че името над имената в гръцката епонимна култура "Данай" било с произход... не баш гръцки, а предгръцки (!?) https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek. Значи поредният екзоним, "заемка" в гръцкия език, но този път фундаментален, епонимен, митичен, легендарен, основният из основните: . Ами след като е екзоним веднага преминаваме през една многото "божии думички" при семитите (броих ги вчера - стигнах до 10 и спрях - процесът на монополизация при божественото е оставила следи в толкова много думи за едно и също.) "АДОН-ай=боже-мой", където дават повече от странна етимология и също като да не е "баш ивритска", даже дори намирисва, ако не на "богиня-майка", то поне на жена: https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9F#Hebrew Значи веднага се насочваме към следното: "*Danu, a River God(dess); Sanskrit Danu, a Goddess of rivers; Irish Danu, mother of everyone; Welsh Dôn, and also a masculine form, Ossetic Donbettys. The name has been connected with the Dan rivers which run into the Black Sea (Dnieper, Dniester, Don, and Danube) and other river names in Celtic areas. This, along with the many ethnonyms (the Danes, the Tuatha de Danaan, the Danoi, etc.), was discussed extensively by Robert Graves in the White Goddess, a very popular but not very scholarly book. Остава горчивия привкус, че "Атон" вероятно е "криптоАдон" и надали "кръстителите" на това понятие тъдява, па и по египетско, го свързват със старопричерноморската (езикова) култура

   Изтриване
  4. В този ред на мисли имам обосновано предположение какво значи тази всъщност елементарна "предгръцка езикова главоблъсканица", имайки предвид дори само допълнителната бележка - Дану, Дона, Дуна все е една и съща БОГИНЯ. На старобългарски, а и още в някои днешни диалекти ЖЕНА е ЖОНА, с реципиент основно в днешноиталийското Дона. Ами да - Данай по нашему ще да е Жонай/Женай. :-)

   Изтриване
  5. Сигурно и личното име Жана ще да значи същото...

   Изтриване
  6. И последно - евентуалния мотив, поради който тукашните са нарекли коварния госкянина на Пеласг "Данай (Жанай/Женай)" - вероятно заради митичното му прииждане първоначално воглаве на 40 свои щерки.

   Изтриване
  7. Стефани, за Данай ти препоръчвам една прекрасна книга Auf der Spur der ersten Griechen: Woher kamen die Mykener? Сибила фон Реден и Ян Бест са дали добра информация по въпроса.

   Изтриване
 19. http://i.imgur.com/0wGygRs.jpg

  Много тънка закачка чрез една средно-сретна чортичка с изписа на библейския (арамейския като език), но като азбука - леко модифиницирана финикийца, на първоудостоверено според мен "ЯХВЕ-йехова" = "YHWH" , надявам се той и монополистите му да ми простят.
  :-)
  Постарах се да намеря най-староудостоверяемия Йехова, за да няма и капчица съмнение допустимата посока на рецепция, ако има такава, разбира се. https://en.wikipedia.org/wiki/Mesha_Stele

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хехехе, наскоро гледах теористите дето опаткали един голям храм в Ирак ли беше и унищожили врата на бога и даваха снимки от НГ как е бил храма-врата преди това и после липсата му и само надписа стоеше (модерен) отвън и пишеше Mushkata "врата", а на оригиналната снимка един Кентавър подпираше входа (оригиналнта т.е преди да я разрушат). Та Меша Стелата, Мъжката врата към бога, кентавъра.. все нашенски раоти.. ;)

   Иначе нещо интересно...

   Съкровище наскоро открито в Израел, от корабокрушение от времето на Констатин I:

   http://www.theepochtimes.com/n3/2067874-video-israeli-divers-find-massive-treasure-from-a-roman-shipwreck-1600-years-ago/?sidebar=morein

   гледам и статия за Азкенази и Ydisha пуснали, на Стефани ще и е интересно:
   http://www.theepochtimes.com/n3/2059065-uncovering-ancient-ashkenaz-the-birthplace-of-yiddish-speakers/?sidebar=morein

   Изтриване
 20. Българското име от Тракия „Миньо“ модификация на името „Минос“ ли е ?

  ОтговорИзтриване
 21. Какво учат нашите деца за траките в ІV клас?

  Човекът и обществото ІV клас

  Траките нямали собствена писменост и когато се налагало използвали гръцкия език, като го пригодявали към фонетиката си. Елинската цивилизация обхващала почти цяла Европа и взаимодействала с тракийската цивилизация. Тракийското общество било общество на устното предание, т.е. нелитературно. Откриваните тракийски свещени надписи са със старогръцки букви.

  Траките отделяли специално внимание за подготовката на децата си. Момчетата били бъдещи военни водачи, затова от най- ранно детство ги калявали с физически упражнения. Гръцки учители им преподавали модерна военна стратегия и тактика, дипломация и ораторско изкуство. Момчетата специално изучавали пеене и музика. Освен като музиканти, траките се славели и като добри лечители. Момичетата не учели. Траките се придържали към приетата и от много други народи практика да използват жените да слугуват всякак – да обработват земите, да пазят и отглеждат добитъка и т.н., сякаш са робини.

  Да запомним!

  В древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елинска и римска.

  Траките нямали своя писменост, а използвали тази на елините.

  Елините били смели мореплаватели и предприемчиви търговци. Вярвали в много богове, на които издигали храмове. Наследство от влиянието на тяхната култура в България са прекрасни храмове, открити театри и стадиони.

  Римляните създали благоустроени градове с красиви храмове, театри, стадиони, обществени сгради. Отлично поддържани пътища, по които се движели войски и кервани.

  От древните гърци Европа наследила театъра, науките, олимпийските игри.

  От римляните в наследство остава изграждането на пътища и планирани градове с водопровод, канализация и обществени сгради.

  http://bgschoolnicosia/wp-content/uploads/2013/08/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги са царствали заблуди, няма епоха, която да прави изключение.


   ИСТИНАТА ОБАЧЕ Е СЛЕДНАТА :)

   Като създател на буквите и разпространител на знанието, Алкидамант обявава тракиеца Орфей. Диодор Сицилийски поддържа това виждане споделяйки, че Орфей и Лин са първите, които са ползвали древните букви. За орфически писания на плочици говори Еврипид.
   Според Плиний Стари тракийския бог Дионис е този, който е създал търговията. Луций Ариан отива по-далеч обявявайки Дионис за основоположник на индийската цивилизация. Доста по-рано Омир разказва с възхищение за божествено красивите доспехи на тракийския цар Резос. Атеней пък е смаян от физическата красота и богатсвото на тракийския цар Исант.
   С огромното си състояние е прочут и цар Мидас, за когото дори възниква вярването, че всичко, до което се докосне той, се превръща в злато. Високото ниво на развитие на фригите проличава и от тяхната архитектура. Монументалните сгради, мозайки и фрески от Гордион се появават на бял свят векове преди гърци и римляни да успеят да създадат нещо подобно.
   Плутарх отбелязва благородството на цар Котис I, с благородството си е известен и цар Дромихет. Той пленява македонския пълководец Лизимах и вместо да го унижи, изтезава и убие, го гощава като приятел, дава му подаръци и го пуска да си тръгне. Със своето простодушие и търсене на приятелство е известен и трибалския владетел Сирм.
   Страбон разказва за особена група хора сред мизите, така наречените ктисти. Те били прочути със своята възвисеност и биват считани за светци. Мизите са и тези, поради които гръцките автори твърдят, че траките се хранят с недишаща храна, т.е. не употребяват месо, а само мляко, мед, плодове. По отношение на името ктисти трябва да се отбележи това, че акад. Владимир Георгиев го изтълкува с българското прилагателно чисти. Действително тези хора са били чисти не само телесно, но и духовно. Интересна подробност е това, че по-късните богомили също се наричат чисти.
   Благодарение на писанията на Платон ние знаем за невероятните умения на тракийските лекари и тяхното добро познаване на човешката душа и същност. Друг старогръцки автор – Хиполит, твърди, че келтските друиди са инструктирани лично от гетът Залмоксис. На траките се приписва дори създаването на религията на галите!
   Дори и в сравнително ново време се знае прекрасно за невероятните способности и дарования на траките. За Джон Антъни Креймър не е тайна, че траките Орфей и Лин са основоположниците на гръцкото поетично изкуство, а пък Евмолп е известно, че въвежда Елевзийските мистерии в Атина. Там е въведен и култа към тракийската богиня Бендида. В Рим биват почитани тракийските богове Атис и Кибела.
   Проф. Карл Мюлер дори отива по-далеч от Креймър със следното изказване - ”Траките, които се заселват в Пиерия, край лоното на планината Хеликон, бивайки създатели на почитта към Дионис и музите, а също така и създатели на гръцкото поетическо изкуство, се явяват като народа, който има най-голямо значение в историята на цивилизацията.”
   “The THRACIANS, who settled in Pieria at the foot of mount Olympus, and from thence came down to mount Helicon, as being the originators of the worship of Dionysus and the Muses, and the fathers of Grecian poetry, are a nation of the highest importance in the history of civilization.”

   Изтриване
  2. Що се касае до гърците, ето какво мислят другите народи за тях :)

   Преди около 2000 години Тит Ливий предава думите на римски военоначалник – "Ето, македонци, траки и илири – все силни и войнствени народи, докато сирийците и азиатските гърци са най-долният човешки род, годни само за слугуване". (T.Livy, History of Rome from its foundation, XXXVI-17).

   За коварството и безчестието на на гърците пише и Вергилий - “Timeo Danaos et dona ferentes” – Страхувам се от данайците (гърците), дори когато носят подаръци. Тук става дума за постъпката на данаевите дъщери, които убиват своите мъже през първата брачна нощ. Гръцкото двуличие е забелязано и от Ювенал, който употребява следния израз – “Natio…comoeda est” – Това е народ на хитри преструвачи (A.N.Sherwin-White, Racial Prejudice in Imperial Rome, p.74).

   Татиан Асирийски реагира с възмущение на гръцкото самохвалство. Старият автор напомня на възгорделите ce гърци, че" те дължат знанията си по птицегадателство на фригите, че Орфей ги е научил на песни, музика и мистерии, че от египяните е взета геометрията, от финикийците азбуката, от вавилонците астрономията"...и въпреки гова гърците имат наглостта да си припишат тези неща...

   http://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

   Докато Юстиинан Велики хвали тракийската храброст и мъжество, то Прокопий Цезарийски споделя за гърците, че са страхливи и негодни за военна служба (В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965, стр.62).

   Доста време след Юстиниан, един друг благородник – Робърт от Лондон споделя следното за гърците – “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

   Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

   Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си...”. (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.50-51).

   Изтриване
  3. eто още драги ми aristo :)

   Дори и главата на Римо-Католическата църква не се изказва ласкаво спрямо гърците предупреждавайки българският цар Борис I – “ И тъй, не следвай гърците защото те си служат винаги с лъжливи доказателства, винаги се занимават с коварни хитрости.“ (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.35-36).

   Много преди папата, историкът Страбон свидетелства за това, че гърците са тези, които разпространяват корупцията и упадъка на морала -“Но нашият начин на живот е повлиял за промяна към по-лошо у почти всички народи, въвеждайки сред тях лукса и чувствените удоволствия, както и измамите, нужни за задоволяването на тези пороци, водещи до безброй прояви на алчност. Тъй щото много от тази порочност е завладяла и варварите, и номадите, както и останалите. “ (превод – Валерий Любенов Русинов)

   http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   За моралните болести на гърците споменава и Марк Порций Катон - “The Roman historian Livy recorded that Cato told the Roman Senate: “The better and the happier becomes the fortune of our commonwealth day by day and the greater the empire grows – and already we have crossed into Greece and Asia, places filled with all the allurements of vice, and we are handling the treasures of kings – the more I fear that these things will capture us rather than we them...

   Cato was not a prophet of God. But he had a very good understanding of the practical morally corrupting effects which Greek philosophy and culture had had on Greek society by that time. Cato knew that Greek philosophers had mostly advocated or at least passively accepted paedophilia or pederasty, public nudity and other immoral practices...”

   http://internetbiblecollege.net/Lessons/Cato%20Predicted%20Greek%20Philosophy%20And%20Ethics%20Would%20Destroy%20Rome.pdf

   На малцина е известно, че Демостен е осъждан два пъти за корупция. Повечето хора не знаят, че гърците са първите фалшификатори на монети. Диоген, известен с фразата си – Търся човек...е пооткраднал от среброто предназначено за сечене на монети. Гъркът Харпал задига хазната на Александър Велики, а атиняните укриват мошеника. В последствие се разбира, че атинските политици са приели подкупи от Харпал и поради това са му дали дали убежище.

   Законодателят Солон организира опрощаване на дълговете и в същото време казва на приятелите си да заемат огромни суми...които никога няма да върнат (май това е примера, от който са се поучили нашите кредитни милионери:) Темистокъл казва, че няма смисъл да си лидер, ако не се самообогатиш и не направиш и приятелите си богати с властта, която имаш...Педерастията, която не е нищо друго освен насилие над деца е считана за нещо нормално от дедите на нашите южни съседи. Сам Херодот признава, че гърците са запознали персите с педерастията – История, I-135 - …from the Hellenes to have commerce with boys.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

   Естесвено дедите ни са опознали гърците най-добре. Благодарение на вековната близост и общуване, предците ни са възникнали поговорките – “Дето грък стъпи, трева не никне”, “Грък лъже и за девет цигани”, “Грък лъже и сам си вяра не хваща”... (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.69).

   Изтриване
  4. Нямам никаква причина да мразя гърците тъй като лично на мен не са ми напакостили. Тъкмо поради това личната ми опитност може да се счита за обективна.
   Съдбата ми е отредила да обитавам малко градче на Балканите с население родствено на българите. В съседство живее един единствен грък, чийто образ съответства неопровержимо с дадените по-горе характеристики. От лично наблюдение: жесток мързел, ненавист към другите и себепревъзнасяне, сервилен когато става въпрос за облаги и безкомпромисен когато трябва да даде от себе си, лицемерен, без етични скрупули. Казано с една дума – типичен семит.

   Изтриване
  5. Анонимен28 май 2016 г., 0:49

   Ами как да не лъжат гърците , като и боговете им лъжат :-) Справка : Гръцката митология. Сравнете с египетската например, какво става като човек напуска този свят? Ако сърцето е по-леко от перото на Маат- смятали са , че в сърцето са заключени всички лъжи и истини, извършени приживе и не дай Боже да си лъгал като грък :-) Каквито са им боговете - такива са и самите гърци

   Изтриване
  6. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС28 май 2016 г., 11:17

   СКОРО ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗБИТИ ДО КРАК -- ПЪЛЕН ГЕНОЦИД НАД ВУЛГАРИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ВУЛГАРИСТАН. ЩЕ ВИ НАПРАВИМ ХРАНА ЗА ПРАСЕТАТА, ЗА КОЗИТЕ, И ЗА ОВЦЕТЕ НИ.

   Изтриване
  7. Да не стане само като при Петричкия инцидент ...

   Гърците действат като същински башибозук - къщите са ограбени, добитъкът е отвлечен, хората, които не са успели да избягат, са убити, а домовете им опожарени.

   Вестникарските репортажи от плячкосаните села много напомнят кървавите хроники в европейската преса за действията на османските власти в поробена България 50-60 години преди това. Американският журналист Маркъм е по това време в Петричкия край и праща следната дописка до редакцията на столичния вестник “Слово”:

   “Днес посетих селата Петрово, Лехово и Пиперица, при което видях неопровержими доказателства за гръцката вандалщина и разбойничество. В с. Лехово, което е на самата граница, видях трупа на 16-годишно момче, което е зверски заклано с брадва.”

   На 22 октомври сутринта Гърция започва офанзива за превземането и на град Петрич. В атаката са включени самолети, които извършват въздушни наблюдения. Артилерията обстрелва жп-гарата в Петрич и близките села Митиново и Ръждак. По-голямата част от населението жени, деца и старци е евакуирано във вътрешността на страната. Остават само мъжете, годни да носят оръжие. В акцията по отбраната на града се включват и четите на ВМРО, от които изпитват страх не само чужденци, но и много български политици, станали жертва на техни атентати. Доброволци, снабдени с оръжие от пограничното поделение и четниците на ВМРО още на 19 октомври заемат позиции по границата над Петрич, водят ожесточени боеве и успяват да спрат гърците на подстъпите към града.

   Така на 29 октомври, десет дни след агресията, Гърция най-сетне изтегля своите войски. След себе си те оставят опожарени села, отвлечен добитък, избити невинни хора, току-що прибраната есенна селскостопанска реколта е съсипана и разпиляна.

   Докладът на анкетната комисия на Хорас Ръмболд съдържа 15 страници. В него гръцкото нахлуване е определено като необосновано. Кралското правителство на Гърция е обявено за виновно за загубите и страданията на българското население. Хорас Ръмболд заключава, че при тези изводи гръцките власти дължат “нужното обезщетение”. “Ние вярваме се казва в доклада, че всички членове на Съвета ще споделят нашето схващане и ще се произнесат в полза на великия принцип, според който в случай, когато една територия е накърнена без достатъчно основание, обезщетение се дължи и ако в момента на събитието страната, която е извършила нарушението, е вярвала, че обстоятелствата оправдават нейните действия.”

   ОН наказва гръцкото правителство да заплати на България сумата от 30 милиона лева като обезщетение за щетите от материален и морален характер, тъй като заповяданото от гръцкото правителство нахлуване в българската територия не е имало достатъчно основания.

   К.Събчев
   http://www.bg-nacionalisti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69:------1925-&catid=3:2009-03-22-15-32-17&Itemid=4

   Изтриване
  8. Не смятам, че предоставянето на трибуна на един неуравновесен човек е добра идея!!!
   Все пак да не забравяме, че голяма част от т.нар. днешни гърци са наши родственици и определено господина пишещ само с главни букви не е тяхна представителна извадка!!!
   Насаждането на омраза и нейното разпространение носи МНОГО негативни последствия!!!

   С пожелание за повече Хармония,
   Станимир.

   Изтриване
  9. КЪНАЗ ОТ БОГА ПРЕСИЯН - НАДПИС ОТ ФИЛИПИ:
   Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.

   В. Янков

   Изтриване
  10. (Да не стане само като при Петричкия инцидент)...Относно град Пет-РА-рич,нещата стоят по съвсем друг начин!!!Това засега е>таина за някои!Колкото и да го търсят,няма да го намерят!!!!!!!Всичко е енергия-светлина-измерения-портали-вибрации!За всяко определено-а имерение-вибрация,трябва да имаш и определен ДНК-СВЕТЛИНЕН-ГЕН-КЛЮЧ!Това не е пазара на село!Има си виш разум,които се грижи за всичко!Трудно е за вярване,но това са Вселенски закони!Чудя се кога ли ще пораснем ние хората!Не разберем ли че има духовен живот,никога няма да видим светлина в тунела!!!.......Ще дойде ден, когато заритите под земята съкровища ще излязат на повърхността на земята, но ще се скрие водата. Можем ли да пием злато вместо вода? Кое е по-ценното според вас?"

   Изтриване
 22. Анонимен28 май 2016 г., 1:03

  И си мисля, защо точно българскте царе - всички до един са воювали толкова много точно с гърците? Защо не на запад м на север и т .н а точно с византииците, та Кан Крум и до сега е мразен силно там .Сигурно са имали сериозна причина ,защото има генетичната памет, не само за територии, а и за заграбената от дедите им история и култура и фалшифицирана като тяхна собствена. И сигурно затова колкото и да са ни учили ,че гърците са дали много на света , ние си ги мразим генетично , то си ни е вродено.Иначе светът е друг, Европа е друга ,съседи и т.н .НО ние няма да ги заобичаме особенно докато не си получим откраднато ( не материално и териториално) и сигурно един ден това ще стане...Не може вечно да се лъже

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина не може вечно да се лъже, Видовден наближава и тези, които са мамели трябва да си платят за последствията.

   Изтриване
  2. https://www.youtube.com/watch?v=NNd6NF_uHE4-"Пътят" към тангризма с гост Йото Пацов, бр. 160.........3-50 м.секунди!!!4-56 м.секунди!!!5-17 м.секунди!Заслужава си да се хвърли един поглед!Тангризма е друга тема,по важното е какво казва този човек!

   Изтриване
  3. Абе главо бетонирана, ти откога си в блога, не ти ли стана ясно, че „Тангра“ е измислица на историческата мафия!!! От такива провокатори, които заблуждават народа, никога няма да се оправим!!!

   Изтриване
  4. ЧЕТИ:Тангризма е друга тема,ПО ВАЖНОТО Е КАКВО КАЗВА ТОЗИ ЧОВЕК!3-50 м.секунди!!!4-56 м.секунди!Цитирам:Известно е че игумена на Бачковският манастир,в продължение на шест месеца пече хляба на монасите със намерената патриаршеска библиотека в Бачковсият манастир.Водещата-Ужасно,това истина ли е?!Това е истина,този игумен е грък,неговото име се знае!Колко прозорлив е бил Григории Бакорянин при основаването на манастира,когато е написал че!!!НИКОГА ГРЪК ДА НЕ БЪДЕ ИГУМЕН-МОНАХ ВЪВ ТОЗИ МАНАСТИР!!!Та ако проследиш пътят на мисълта ми,ще разбереш на кого главата му е бетонирана.Не е лошо да се освободиш от ЕГОТО си!

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов много уважавам труда Ви и от както открих Вашия блог не спирам да го чета! Най-много ми харесва частта с опровергаването на анонимните бълвочи, които се пръкват и неверниците, може би и платени такива. Винаги съм се чудел, защо аджаба в училище са ни поднасяли толкова разбъркана историческата хронология и защо нищо или почти нищо не сме учили за траките, нашите прадеди?! И все още се питам и не мога да си дам отговор, кое е това толкова силно чуждо влияние, което същински е видоизменило историята, която сме учили и която според мен и до ден днешен поднасят в училищата ни, сбъркана тотално! Моите най-искрени поздравления за огромния труд, който хвърляте в тези статии и оптимизма и енергията, с която отбивате всяка лъжа и опит за съботаж изречена от множеството анонимни "хейтъри". За мен Вие сте Апостол в ново време! Дълбок поклон! Ако имаше повече хора като Вас, България щеше да е Велика сила, вярвам че истината ще изплува и България ще възкръсне. Да живее България! Не знам дали съзнавате, но с работата си Вие връщате самочувствието на българите.

  П.П. Искам само да им кажа нещо и на анонимните. Уважаеми анонимни, призовавам ви първо да се легитимирате и след това да ръсите лъжи или ви е страх, че ще си загубите работата и за вас е по-добре да продължавате с лъжите, за да не спре кранчето, а?

  Жельо Атанасов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жельо Атанасов-Би ли посочил един два коментара,които не ти допадат?Благодаря предварително.

   Изтриване
 24. Анонимен7 юни 2016 г., 18:58

  Ще напиша нещо интересно - Един добър човек би желал на бежанците днес /и въобще на всички хора/ да живеят добре и човешки /и да имат работа и мир в техните държави- и където и да се намират по света/, а не да измрат от вируси, атентати, в газовите камери и прочие /да не забравяме, че и българи в миналото са били бежанци- и че след 1989 година и много българи търсят препитание и оцеляване в чужди държави/. Надявам се в бъдеще Земята да се оправи и вече да няма омраза, злоба, гняв, насилие, смях и т.н- с психично болни и т.н, смях и т.н- с заекващи хора и т.н, богохулства (дори като негодувание, нетърпение, отчаяние, отегчение и т.н), изтезания, безразборен секс, неуважение и/или обиди и т.н - към родител/и и т.н, безработица, лоши прояви, болести и прочие лоши неща между хора (в хора) и прочие - а да има добър и щастлив живот за хората и добър шанс за всеки човек. На света му трябва любов, мир и доброта (и да се промени положително - от лошите крайности до които е стигнал)!Според мен: света трябва да върви към положителни промени и вече да няма войни, конфликти, геноцид/и (над) човек и/или хора, убийства, побои, самоубийства, насилия /в филми, романи, сериали и т. н/, черен и/или лош хумор /примерно с - педераси /изнасилвания (над) тях и въобще и т. н /включително още от детска възраст, импотентни мъже и прочие/, вражди, вулгарни думи, и нищо лошо на Земята. Дано по-скоро света се оправи и промени към добро - аз желая свят без страдание, насилие и въобще без всякакви лоши неща!! Надявам се по-скоро света да се оправи и промени към добро : и отново хората по света да имат добра работа; добър и щастлив живот и т.н!!Ще напиша нещо на друга тема: хората нямаме право да призоваваме (да се смеем и така нататък) за кастрации на хора и така нататък, стерилизация (насилствена и т.н), изнасилвания (и/или съвети и/или заплахи за тях- било анални на мъже и така нататък) на хора и т.н, убийства,самоубийства, войни, вражди, омраза, влизане и/или ходене на хора при психиатри (и/или техните психични и т.н проблеми), побои,удари по тялото, кавги и/или спорове, геноцид над нации от хора, заплахи с оръжие и/или думи (дори казани на шега) и т.н-дори показани в филми, сериали и т.н- това е моето мнение! Няма доказателство, че изнасилвача и физически здрав (а може и да е осъден несправедливо, а реално да е невинен)- би повторил това свое престъпление). Може би само съд може да решава присъдите за всеки човек и т.н. Хората нямаме право да призоваваме за -влизане в болници (вземане на лекарства- било психиатрични и т.н)- било психиатрии и т.н (ходене на лекар/и - било психиатри и т.н) ....На света му трябва да се промени положително - от лошите крайности до които е стигнал), аз не желая изтезания, жестокости, бой, насилия,пошлост, вулгарност, лоши неща, трафиканти на каквото и да е, и т.н - които неща не трябва да съществуват в един добър и възстановен свят (на което се надявам скоро да стане със Земята). ...

  ОтговорИзтриване
 25. http://www.omniglot.com/writing/berber.htm
  http://www.omniglot.com/writing/kabyle.php
  http://www.omniglot.com/writing/tifinagh.htm
  А това са сайтове с писменността на берберите в Северна Африка. alphabet berberes - така се задава в търсачките на френски език. Береберите са завлядяли Северна Африка, идвайки от Италия през 5-6 вик след Христа. Те са бели и се самоопределят като пристигнали от области на сегашната Руска федерация. Като се има в предвид, че кимерийците (скитите) са населявали земите около Черно море, Босфора и Мала Азия, според мен би трябвало да имат много общи неща с нас. Ако видим шевиците им, които приличат на българските, румънските и украинскит, доказателствата стават още повече. Азбуката на берберите, която е още действаща, може да се използва за научно проследяване на нашата древна писменост. За съжаление не съм нито лингвист, нито историк.
  А тевкрите може и да не са изчезнали или претопили, а да са разпространили азбуката си в Африка, чак до Мароко. https://www.pinterest.com/pin/376121006354769745/ Neo-Tifinagh alphabet as used in Morocco.
  http://sayanarus.livejournal.com/92350.html; http://www.livemaster.ru/topic/1397865-belyj-sever-afriki-berbery- а ето и как изглеждат берберите от Африка.

  ОтговорИзтриване
 26. Браво! Поздравления, Павко! Истината за България и българите излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване