7.06.2016 г.

ИЗКУСТВЕНАТА ЧЕРЕПНА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАКИТЕ

В научните спорове печели този, който разполага с най-много и най-достоверни данни. Понякога една малка частица информация може да обърне представите ни за дадена тема. Важно е разбира се наличната информация да се тълкува правилно и да не се злоупотребява с нея.

По време на многобройните си дискусии съм се удивявал често на методите на моите противници. В опит да причислят старите българи към тюркската общност, опонентите ми изтъкваха, че говорещите тюрски език чуваши бръснат главата си и оставят кика, досущ като дедите ни. Когато отвърнах, че тази прическа е присъща за траките и техните близки роднини пеласгите първо бях укорен, че това не отговаря на истината. След представянето на свидетелствата на Плутарх относно това, че мизите бръснат косата си и оставят част да расте свободно, опонентът ми изведнъж реши, че киката изобщо не е белег за етническа принадлежност.

“Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.” – Plut.Tes.5.2.По същия начина протече и спора с друг противник на вижданията ми. Желаейки да изкара старите българи иранци, опонентът подчерта, че при старите българи се среща изкуствената черепна деформация, а за траките това е нещо напълно непознато – “факт” показващ, че българи и траки са съвсем различни народи. Когато възразих, че изкуствената черепна деформация е позната в Тракия от Каменната епоха и се среща също във всички последвали епохи, изведнъж този странен обичай вече не бе от значение – той се практикувал в цял свят.

Да, така е, много народи познават изкуствената черепна деформация, но не са много тези, които могат да говорят за традиция от около 7000 години както е при нас. В глобален план изкуствената черепна деформация е твърде често срещано явление, за да е от полза при установяването на етническата принадлежност на старите българи.

Портрет на египетска благородничка, дъщеря на Ехнатон

Погледнем ли на този обичай в един по-тесен план, разгледаме ли само един регион като Балканите и то в кратък диапазон от време, ще установим интересни неща.

В периода I-VII век Балканите са обитавани предимно от нашите деди траките, римски и гръцки колонисти. Разбира се в римските легиони са влизали също келти, германи, илири, а също така хора от Северна Африка. Няма литературни сведения обитавалите Тракия гърци, римляни, келти, германи и др. в посочения период, да са практикували изкуствената черепна деформация.

До неотдавна не бе известно, че този обичай е познат в Тракия. Дори и днес за доста хора е трудно да приемат, че още в най-дълбока древност част от предците ни са практикували изкуствената черепна деформация, това обаче е факт. През 2003 година, Йордан Йорданов представи в своя работа следното изявление – “ In some of the necropolises of our lands dated various epochs (frtom the Neolithic period tilllate Middle Ages) skulls with artificial deformation were found” - В някои от нашите некрополи, датирани в различни епохи, от Неолита до Късното Средновековие, са намирани черепи с изкуствена черепна деформация Y.Al. Yordanov, Anthropologisms, Academia Litterarum Bulgarica Institutum Studiorum Thracorum, In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, Thracia XV, Serdicae, MMIII, c.137.

Три години по-рано, Стефан Йорданов издаде една доста богата на данни книга, в която бе засегната и изкуствената черепна деформация. Ето и думите на Йорданов – “Сега се оказа, че тази практика е битувала и у някои установили се в Мала Азия трако-пеласгийски племена и че обичаят е продължавал да функционира активно почти до началото на елинистичната епоха” - (Ст. Йорданов, Тракийският Войн, Проучвания върху военната и социална история на древна Тракия, Изд. Фабер, Велико Търново, 2000, с.223).

Всъщност поне от 80-те години на ХХ век се знае за това, че изкуствената черепна деформация е добре позната на траките, като най-ярък пример често бива даван фригийския цар Мидас - (J.L. Angel, Physical Identity of the Trojans, Troy and the Trojan war, Symposium held at Bryn Mawr College, October 1984, ed. M.Mellink, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, 1986).  Известно е и това, че се касае за една доста широко разпространена практика в Мала Азия през Желязната епоха (C.Wilkinson, Forensic Facial Reconstruction, Cambridge University Press, Cambridge, 2004).

Всеки, който е чел Херодот знае, че прародината на фригите са Балканите, там тези траки са носили името бриги – “ the Phrygians, as the Macedonians say, used to be called Brigians during the time that they were natives of Europe and dwelt with the Macedonians; but after they had changed into Asia, with their country they changed also their name and were called Phrygians.” -Her.VII.73.Черепът на фригийския цар Мидас -Artificially deformed cranium of King Midas, a Phrygian

В Мала Азия изкуствената черепна деформация се практикува от незапомнени времена, но понеже това важи и за Балканите, ние нямаме основание да смятаме, че фригите, а и съседните на тях витини и мизи са приели обичая при идването си в новите земи.

На Балканите не можем да говорим за масовост, защото практиката е била типична не за всички траки, а само за определена група от тях, т.е. касае се за регионална особеност. Обичая на предаване на издължена форма на черепа не изчезва с идването на римляните в Тракия, но авторите съобщили за това си имат своя интерпретация.

Разказвайки за живота в Римска Тракия, Димитър Николов споменав, че в градските некрополи, са намирани скелети с деформирани черепи. Не се касае за еднократно явление, а по-скоро за традиция защото г-н Николов пише,че тези хора са оставили свои наследници, т.е. и в по-късни времена се срещат индивиди с изкуствена черепна деформация. Нашият учен обаче смята, че това са хора от северноазиатски произход, че става дума за колонисти дошли от други земи (Д.Николов, Организация на градовене в Римска Тракия, Поселищен Живот в Тракия, Симпозиум, 14-17 септ. 1982, Ямбол, с.98).

Какво точно означва северноазиатски произход и как е установен той, Димитър Николов не обяснява. Дали се съди за това по името на погребания, дали черепът принадлежи на монголоид, или пък понеже в миналото се смяташе, че практиката е типична за азиатските народи, но и на погребания в Тракия индивид се дава азиатски произход ? Аз лично не разполагам със сведения за присъствие на монголоиди в градските некрополи на Тракия от римския период.

Не е ясно и тълкуването на друг учен, който установява практикуването на изкуствена черепна деформация в Тракия по време на римското владичество. П.Трицароли съобщава за няколко случая на изкуствена черепна деформация на индивиди от женски пол, в некропола на тракийския град Маронея. Гръцката изследователка смята, хората практикували странния обичай са живели през V-VI век...и са хуни, които са били приети в местната общност. Г-жа Трицароли обаче не уточнява дали черепите имат монголоидни белези, или не. Казано е само, че ръстът на въпросните индивиди е малко по-висок от останалите индивиди от женски пол...а нали уж хуните бяха ниски?


https://html1-f.scribdassets.com/7fb70ejkn4509l1x/images/11-0a484bec00.jpg - P.Tritsaroli
http://www.academia.edu/15394810/Tritsaroli_P._2011._Artificial_cranial_modification_on_a_female_skeleton_from_the_Byzantine_site_of_Maroneia_Thrace_Greece_._International_Journal_of_Osteoarchaeology_21_4_464-478


Защо Николов и Трицароли изключват траките като практикуващи изкуствената черепна деформация за мен е загадка. Йордан Йорданов съобщава за това, че обичаят е познат в нашите земи още от Каменната епоха. Същият автор дава сведения и за изкуствената черепна деформация на тракийската принцеса от могилното погребение край Враца ( Й.Йорданов, Въстановяване на главата по черепа, Акад.Изд. Марин Дринов, Пенсофт, София, 2000, с. 150).

Въстановка на главата на тракийската принцеса от Враца
http://www.sofialive.bg/media/images/place/thumbs_422/1_14754909.jpg
http://www.sofialive.bg/place/205-nacionalen-antropologichen-muzej.html

До Ранното Средновековие у нас не може да се говори за масовост, но за това си има логично обясненение. Както бе казано по-горе, обичаят първоначално е бил практикуван само от благородническата прослойка и то не при всички тракийски племена. В някои случаи, както съобщава Херодот, починалия знатен тракиец бива изгорен и така няма как да се установи дали е имал изкуствена черепна деформация, или не.

“The manner of burial for the rich among them is this:--for three days they expose the corpse to view, and they slay all kinds of victims and feast, having first made lamentation. Then they perform the burial rites, either consuming the body with fire or covering it up in the earth without burning “ – Her.V.8.


С идването на римляните, част от тракийската аристокрация е елиминирана. Друга малка част взема страната на римляните и това обяснява сравнително рядкото срещане на обичая в периода I-VII век. В земите на Северното Черноморие дедите ни живеят на свобода, там положението е съвсем различно.
След VII век настъпва промяна на статуквото. Римляните са прогонени от земите ни и дедите ни живели повече от половин хилядолетие под римска власт вече са свободни.
Напълно естествено е, че ще започне период на възраждане на старите традиции, а с това и копиране на белега за благородство – изкуствената черепна деформация.

Тази традиция се губи едва след като страната ни е завладяна от Османската Империя.
Само за век-два обичаят е почти изчезнал. Разбира се винаги остават изолирани места, в които старите традиции се пазят, но за предишната масовост вече няма как да се говори.

Сега вече знаем, че изкуствената черепна деформация не е ново явление на земите ни.
Не е въведена едва след прословутата 680 година, а се касае за обичай, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха на Балканите.

Каквото и да правят манипулаторите на българската история, истината винаги излиза.
Колкото и да се изкривяват и укриват данни, ние сме навсякъде. Дедите ни дадоха култура и религия на римляни, гърци, келти и др. Дедите ни запалиха искрата на познанието в Европа. Невъзможно е народът, с който е започнала историята да бъде заличен. Колкото и фанатизирани да са опитите да се опорочи и окраде историята ни, те няма да успеят. Българите винаги са били хора на светлината, а светлината винаги побеждава.


86 коментара:


 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. ирена янчева7 юни 2016 г., 16:51

  Здравей, Павле ! благодарности за силната статия и споделените проучвания от гробницата на цар Мидас, от учени като Йордан Йорданов, Стефан Йорданов - археологическите находки от Врачанския край ! Обичаят се практикува и от Културата Винча на Балканите. Силно съм впечатлена от датировките: от Неолита, Каменната епоха ( 7 000 г. пр. Хр. ) до Късното Средновековие - един социален и етнически маркер, елитарна благородническа прослойка от една страна, а от друга - траки = българи . Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За нас е важно, че на Балканите съществува дълга традиция на изкуствената черепна деформация, а по данните от Античността, става ясно, че обичаят е засягал предимно благородническата прослойка.

   Изтриване
 4. À be ti ne razbra li 4e Bulgarite sa iranci be kolko o6te da ti de obqsnqva na tebe? Trqbva da 4ete6 Dobrev ne rusofilskata sgan ot Ban.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коя русофилска сган от БАН? Ако не се лъжа, г-н Петър Добрев беше специализирал в Москва? Той може да е имал най-добри намерения пишейки книгите си, но едно е да имаш добри намерения, а друго е да казваш истината. Най-хубавото е, ако можеш да комбинираш тези неща.

   Изтриване
 5. Айде пак тракийски лукуми и уйдурми ще ни поднася серафимката от Пловдив и други места. Доказано е, че сме от Памир, точка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой и как е доказал това? Имаше една екпедиция с тюрско име Тангра, участниците в нея се опитваха да внушат, че сме памирци, но си останаха с опитите.

   Ето това е доста несериозно и нелепо - "Второто - в нито едно изследваните до момента българи не са открити азиатски гени, и третото, много интересно нещо - ние стоим много далеч от славяните“, каза д-р Славян Стоилов, член на експедицията "Тангра".

   http://dnes.dir.bg/news.php?id=6541326

   Значи хем сме от Памир, хем нямаме азиатски генетични маркери. Не е ли Памир в Азия... :)

   Друга проява на некомпетентност е израза - "индовропейския произход на българите"
   Индоевропейски е определение за език, не за етнос, разликата е огромна.
   Когато ограничени хора започват да представят такива "доказателства", чак свят ми се завива.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2016 г., 17:39

   Вие може да сте от Памир, но ние, българите, сме от Мизия, Тракия и Македония

   Изтриване
  3. Анонимен7 юни 2016 г., 18:47

   Ами ние разчитаме точно на такива ограничени типове – интелигентния трудно можеш да го вербуваш ...

   Изтриване
  4. Ти ако си от Памир, вземи си куфарчето, изнеси се, научи фарши, смени си гражданството, купи си магаре и много ти здраве!
   Аз не съм иранец и нямам нищо общо с чернокосите, чернооките и тъмнокожите иранци. Чувал съм иранци и пакистанци да говорят на техния си език, и мога да кажа че нашия език няма нищичко общо с фарши... Фарши е пълен с придихателни трудни за произнасяне съгласни... Българския език е многр по мек и като цяло звучи много различно от фарши... За справка от хървати и словенци разбирам почти всичко... Та фарши прилича толкова на български, колкото и на който и да е друг славянски език.
   По външен вид иранците са мнооого по различни от нас.... Не можеш да видиш иранец и да го сбъркаш с българин... По-дребни, с тъмна кожа, и специфични черти на лицето... Ние нямаме нищо общо с населението в Иран.

   Изтриване
  5. Така е, ние сме твърде различни от хората населяващи Иран и Афганистан, но като се потули определена информация, като се посъчини друга и готово - все ще се намерят наивници, които да повярват, че сме роднини на иранските народи, а това е нагла измислица.

   Изтриване
 6. най-напред притчата за мъдреците със затворените очи и слона, а после ще ви кажа защо... та, този който опипал хобота, казал: това е дебела змия, свита на кълбо -но, този който опипал крака на слона, му възразил: не, имаш грешка, това е колона - който опипал корема на слона, обаче отсякъл: и двамата не сте прави! Това си е мях за вода - а този, който опипал опашката, обявил: слушам ви и не проумавам - парче корабно въже да вземате за змия, че и дебела като колона, ама чак пък мях за вода... има и в други варианти... като за онзи, дето бил ограбен от цигани и после нямало сила на света, която да може да го убеди, че има циганин, който не е лош човек, докато един ден го откарали в болницата, право в операционната при най-добрия сърдечен хирург в държавата, ама циганин и човекът се отказал от операцията и си отишъл бадева, защото се предоверил само на личния си опит… аз - нищо лично - просто мисля… вярвам...

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен7 юни 2016 г., 20:57

  Истински булгарин , не си! Пише се Българин! Както сега нашите си ходят насам- натам , така и тогава. Както тогава са се завърнали със ,,страшна сила", така и сега!
  Д.Милев.

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен7 юни 2016 г., 21:13

  https://www.youtube.com/watch?v=UCmpyUzgJXI&feature=share

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно е, но е и манипулативно. Реално най-големите расисти са тези, които казват, че не трябва да има расизъм. Хората са различни и това няма как да се промени, римляните не случайно са казали - Homo homini lupus est.

   Изтриване
  2. И защо изобщо реши да публикуваш този пропаганден видеоклип?

   Изтриване
  3. Защо не? Съдържанието е интересно, въпреки, че е инсценировка. Човек винаги има какво да научи от такива неща, стига преди това да се е научил да мисли самостоятелно.

   Изтриване
  4. Анонимен8 юни 2016 г., 12:33

   Който е свикнал да търси пропаганда само нея вижда,друго - йог!Ако се направи този тест сред българите вие също ще се изумите от резултатите!

   Изтриване
  5. Определено се изумих от резултата на онзи черничкия, дето му казаха, че е "източно европеец". Само негри не ни бяха изкарвали. То не бяхме тюрки, монголи, иранци... от тези теории на учЕни вече започвам да си мисля, че съм някаква грешка на природата - от къде у мене тая бяла кожа, тези сини очи и тази светла коса..... Гледам, гледам и не мога да видя някой около мене с дръпнати очи, освен някой сервитйор в китайски ресторант. И с чернички вече се сдобихме. Пристигат на тълпи. А стази ниска раждаемост скоро съвсем ще изчезнем.

   Изтриване
  6. Няма да изчезнем, това е само едно временно явление. През 1878 г. сме били 2 500 000 души, а през 1985 вече 9 000 000. Всичко е въпрос на политика и условия, а народът ни вече загуби вяра в политиците и започа да запрята ръкави.

   Прочее, в моето семейство също има доста хора със светли черти. Синът ми беше риж като малък, сега косата му е светлокестенява :)

   Изтриване
  7. И един милион да останем, пак може да се оправи положението. Но убедят ли ни, че не съществуваме, че няма такова нещо българин, тогава вече сме изгубени. Затова и анти-българската политика удря най-силно в историята, културата и националното ни самосъзнание. Мога да дам като пример БЮРМ, там където е опасно да кажеш, че си българин.

   Изтриване
 9. Ония с джипа,които ги даваха по БТВ и които се разходиха по цяла Азия в опит да ни убедят,че идваме от Памир,доказаха само едно-траките са били толкова многобройни и напреднали за времето си,че са се разделили освен по цяла Европа,но и по цяла Азия.Даже до Памир,че и по-далеч са стигнали.И там,откъдето са минали,толкова много семе са подали,че ги помнят и до днес :)Ей на това му се вика да превърнеш три континента(като сложим и Египет) в свои води и да правиш история.Не като гърците-да крадеш чуждата.Та на тая колонизация на континенти много днешни държави много ги е яд,защото колкото и да се опитват не могат да постигнат подобно нещо.Та затова единственият изход е-да унищожат Тракийската(българската)история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, съвсем логично е, че народът, който първи в Европа е еволюирал, ще е първият, който ще тръгне да колонизира нови земи и да разпространява езика и културата си. В по-късни времена това ще направят римляните, после испанците, португалците, англичаните. Всяка епоха си има доминантен народ и най-яркия белег за доминацията е способността да се основат нови колонии и да се наложи езика и културата.

   Никой не би отрекъл доминантната роля на англичани, испанци, португалци, а по-рано и римляни, но стане ли дума за траките и извендъж бесовете се будят - не можело, не ставало, не било така :)

   Както сам отбелязвате обаче - истината не може да се спре.

   Изтриване
 10. Анонимен8 юни 2016 г., 9:42

  Според мен интересното е,че се спори кой какво е казал и се настоява за мнението на някой явно мастит червен "учен", много съм добре , че не ги познавам.Добре защо ще деформират черепите на децата си:
  -видели са го от някои живели известно време с нашите прадеди
  -някой цар или династия са го наложили като династичен белег
  -направили с9а го за красота като това племе дето си слага халки на врата и вратовете на жените им става като на жираф.
  А още нещо това удължаване са го правили на хора от кой пол ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересното за мен е това, че ако трябва да се посочи връзката на българите с иранските народи, то ИЧД се счита за общ белег, а разгледа ли се общото между българи и траки, според някои хора ИЧД не трябва да се включва понеже се среща на много места в света.

   Интересно е и това, че съществува достатъчно информация за този особен обичай при траките, но тази информация не се популяризира.

   Защо?

   Изтриване
 11. Много добра новина от Италия:
  "В италианския град Челле ди Булгериа ще бъде открит паметник на българския хан Алцек. Паметникът ще бъде открит от кметът на града и посланикът на България в Италия Марин Райков.
  http://www.faktor.bg/obshtestvo/emigranti/75139-otkrivat-pametnik-na-balgarski-han-v-italiya.html"
  Трябваше само да е "Княз" а не "Хан".
  Почва де се чува за България!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, трябваше да е княз, но нищо, на това също ще му дойде времето.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юни 2016 г., 8:25

   Как се обясняват имена на местности като Селино, Бояно и Изериня ако българите имат ирански произход?

   Изтриване
  3. Поне не е монголоиден с дръпнати очи

   Изтриване
  4. До
   Анонимен9 юни 2016 г., 8:25
   Как се обясняват имена на местности като Селино, Бояно и Изериня ако българите имат ирански произход?

   - Никак не могат да бъдат обяснени на ирански език. Не мога да разбера хората, които с такъв фанатизъм се опитват да откъснат дедите ни от Балканите и да ги хвърлят в дивата Азия...

   Изтриване
 12. Толкова е просто и логично!!
  Траките са "царски" народ и са практикували ИЧД, за да се различават от простолюдието!
  Поздрави за статията Спароток!!!
  България над всичко!

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен8 юни 2016 г., 20:48

  И все пак, стои въпросът, защо се е извършвала изкуствена черепна деформация, както от нашите предци, така и по цялата планета Земя? Биолозите казват, че процеса е болезнен, ограничаващ тялото и дълготраен в крехка детска възраст. Това дава отражение и върху психиката на индивида. Не са ли подражавали на някого или са били зависими от някого, когото за да омилостивят са показвали, че приличат на него (тях)? Има данни, за хоминидни същества с различна от човешката ДНК, естествено удължените черепи на които са открити в Перу, Египет и ... колкото и странно в региона на Ла Паил в Антарктида!Откритието е изключително шокиращо, тъй като това са първите човешки останки, открити на ледения континент, а досега се смяташе, че той не е посещаван от хора преди съвременната епоха. Освен това тези черепи са по големи и по тежки от човешките. Според мен това въздействие върху детските черепи не е нито приоритет на балканци или на други народности, нито предполага някакъв културно-научен феномен на притежателите на тези черепи. Няма данни за изключителността на такива индивиди. Могат да се правят много догадки, но за сега истината остава скрита. Можем да го причислим към загадъчните феномени на планетата. А естетически погледнато това е изкуствено създаване на уродливи форми, съпроводено с болка и неудобства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Естетиката е нещо относително, това, което е неприемливо днес, преди векове може да е считано за изключително красиво.

   Изтриване
  2. черепните манипулации водят до различни промени в работата на мозъка и предизвикват промени в личността - тайните на черепната манипулация могат да спасят деца с церебрална парализа или със синдром на Даун, но като повече достижения на човешката цивилизация са просто средство за власт

   Изтриване
  3. Анонимен9 юни 2016 г., 16:50

   Може де се предположи, че това е заболяване на отделни индивиди или на група индивиди, както е при сарматите, първоначално процента на удължените глави при тях е бил около 30% след два века вече е 60%. Може де се дължи на : "Издължената глава може да се дължи на редица причини и заболявания като 47 ХХХ синдром, хромозомни аномалии, синдром на Айдахо, синдром на Нево, синдром на Пфайфър, синдром на Сото и други.","Деформитет на черепа: вродена или придобита малформация, която може да включва необичайна форма и размер на черепните кости или неправилно сливане на костите. Деформитетът на черепа може да се дължи на: Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - синдром на Тичър-Колинс (Treacher Collins syndrome), долихоцефалия, макроцефалия, микроцефелия, скафоцефалия, хипоплазия на горната челюст. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - тежки изгаряния, проникваща травма.",Симптомите на черепа може да се дължат на редица причини и заболявания като: Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - макроцефалия, микроцефалия, долихоцефалия, синдром на Адамс-Оливър (Adams-Oliver syndrome), синдром на Аперт (Apret syndrome), синдром на Армендарес (Armendares syndrome), остеогенезис имперфекта, ахондрогенезис, синдром на Карпентър (Carpenter syndrome), синдром на Муенке (Muenke syndrome), синдром на Куризо (Crouso syndrome), акроцефалосиндактилия синдром, тип 5, акроцефалополидактилия II, акроцефалополисиндактилия III, синдром на Едуард (Edwards syndrome), синдром на Сотос (Sotos syndrome), акрофациална дизостоза, тип Катания (Acrofacial dysostosis, type Catania), акрофациална дизостоза, тип Прайс (Acrofacial dysostosis Preis type), акрофациална дизостоза, тип Родригес (Acrofacial dysostosis, Rodriguez type), акрофациална дизостоза, тип Палагония (Acrofacial dysostosis, type Palagonia), аненцефалия, дистална артрогрипоза тип II, хондродисплазия пунктата, фетален алкохолен синдром, вродени сърдечни заболявания, агенезия на мазолестото тяло, краниофациална дизостоза, ектодермална дисплазия."
   Няма изследвания на археологически находки в тази посока.

   Изтриване
  4. мозъчното кръвно налягане е различно от кръвното налягане в останалата част на тялото и афектира различни неща в тялото, но е от основно значение и за процеса на възприятие и мислене. Важна е и т.нар. церебрална гръбначна течност в мозъка за функционирането на 'съзнание-тяло' , затова ИМА връзка между формата на черепа и характера - мистериозните школи и определени кръвни линии продължават да пазят най-добрите тайни на древните практики да се управлява осъзнаването чрез черепни манипулации - ТАКА се променя и възприятието и силата му, затова черепът е универсален символ за ВЛАСТ - победителя прави чаша от черепа на врага за контрол - с промяна на вътршночерпното налягане и кръвното налягане в мозъка днес в Япония лекуват различни заболявания, в бойните техники има удари в/у черепа, които променят поведнието на боеца в желана посока, бабите на село използват тази възможност с разместване на черепните фасети за обезболяване и с/у уплах - стръскването с главата надолу н децата е често прилагано и ефикасно

   Изтриване
 14. Анонимен8 юни 2016 г., 21:39

  Анонимен 8 юни 2016 г., 20:48
  Интересното е, че има и хора просто родени с такива черепи,е не чак толкова деформирани но прилича доста на ИЧД, но сте прав, това си е чиста загадка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори и при Медичите май се наблюдава изкуствена черепна деформация https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c0/36/bf/c036bf14204580f933cabae43e31ebdb.jpg

   Изтриване
  2. не е загадка - естествен процес е на развитие на физ. тяло - раждат се вегетарианци, или певци(мистерията на бълг. гласове е защото сме древен народ) - както е с родените ясно виждащи или ясно чуващи , но едновременно от вън върви процес на деградация и/или за зло употрба - израждането на древното знание е и заради ''политика'' - балсамират фараонския труп, за да е ''нетленен'', както би бил ако наистина е ''наместник'' на Бога или просто в речника на ''ученика''няма различна дума за ''усвоявам'' - има ''изяждам'' и са почнали буквално да изяждат това, което смятат, че е носител на желаното качество - костите съдържат цялата информация натрупана от дейността на тялото и в много култури се вари супа от костите или инфото се приема като спиртен извлек от черепа, но и йога не можеш да станеш като практикуваш асани - това е като ''тичайте за здраве'' или разтоварните дни в храненето(въпреки че и едното и другото могат да са медитативни) - посоката е обратна - винаги е обратна, защото и физическото тяло е уплътнена информация - просто това е възможност за изграждане на личностна характеристика - да станеш съ-творящ

   Изтриване
 15. Някъде бях чел,че е било възможно и неандерталците да са стигнали до Антарктида,тъй като част от тях са били изключително приспособени към студените условия.А разкопки на ледения континент се правят трудно.Но от друга страна учените биха идентифицирали неандерталски череп като такъв.А защо не и да са отделно еволюирал клон,различен от неандерталците и хомо сапиенс.Кой знае... Не мисля че ИЧД при траките е свързана с нещо такова.Явно при тях е било въпрос на аристократизъм и разбиране за красота.Едва ли са го видели от извънземни и са опитвали да ги наподобяват :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, мисля, че въпроса с татуировките се обяснява по същия начин. Впрочем самия Херодот казва, че татуировката при траките е белег за благороден произход. Ако съдим по мумиите от Пазирик, то това важи и за скитите, докато при други народи татуирането се прави с цел разкрасяване, или подчертаване на родова принадлежност.

   Изтриване
  2. Скоро гледах предаване, където геолог заяви, че Антарктида е най-бързо движилия се континент - за сега необяснимо! Преди 15-20 хил. години е бил източно от Африка около днешна Кения. Малко преди края на последния ледников период - около 11-12 хил. години, е стигнал максимално на север - източно от Мадагаскар и югоизточно от Мала Азия. След това, с огромна за геологията скорост е започнал да се движи на юг, като за 4-5 хил. години е достигнал източно от днешна Южна Африка. Смятам, че си спомняте за картата на Пири Рейс, на която е показана Земята според геолозите около 4-5 хил. години пр. Хр., където Антарктида е показана почти на днешното си място и то без да е покрита с ледници. Показани са върху нея животински и растителни видове.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. сегашните дунавски българи са коренно балканско население от времето на неолита и сме от неславянски расов тип - формата на лицевите кости, а с това и обликът на лицето, са най-трайният фактор от физическия облик на човека и остават непроменени в продължение на хилядолетия - коренното балканско население е средиземноморски тип - преди Черноморския потоп Балканите и италианския ботуш не са били полуострови, а средиземноморско крайбрежие и Средиземно море е било по-плитко и връзката на средиземноморските народи по-лесна и естествена - обширното сладководно езеро тук става мъртво от нахлулата солена вода при Потопа и над вода остава полуострова и островите на днешна Гърция и Италия(което е и географското понятие за полуостров) - следва период на обратно оттичане на водите и северозападната част на Черно, Азовско и Адриатическо море остават по-плитки.Но точно заради тракийската общност на населението тук, въпреки разселванията след потопа и до днес Балкански полуостров е територия разпростираща се до Карпатите и далеч надхвърляща географската характеристика за полуостров

   Изтриване
 16. Това за тюрско Памирския ни произход е пълна глупост, която дори не си струва да се коментира.

  Друго е по-интересно за кимерийско-хунски произход на Българите. Противоречат ли си двете тези? Или е възможно Кимерийците и траките да са едно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кимерийците са част от траките, самото име кимерийци означава господари и се обяснява с трако-пеласгийския глагол кимернао, кибернао-управлявам. По-старото значение на глагола е свътъл съм, като връзка намираме с бългаските думи цибър-светъл, цибрея-светлеия.

   Като кимерийци са обявени трерите, те са локализирани от Тукидид край Искос и Скомброс - Искъра и Витоша. Според Киркор Джаукян, трерите са обитавали и Кавказ, като дори са дали името на грузинското селище Триалети. Там е намерена тракийска керамика.

   Изтриване
  2. Анонимен10 юни 2016 г., 1:31

   От баба си знам ,че цибър значи и бистър :-) тя казваше: "Виното се е изцибрило" или "Небето се е изцибрило" , незнам българска дума ли е или заемка , но името на р.Цибър може да значи и Бистрица.

   Изтриване
  3. Според Г.С.Раковски („Българска старина“), излязла през 1865 г. в Букурещ, през VІІ в. пр.н.е. българите са се наричали „гимери и кимери“. Това, че именно кимерийците са древните българи Раковски научава от един ръкопис, намерен в Атон и донесен му през 1856 г. в Белград от книгопродавеца Хаджи Найден Йоанович. Твърдението, че сме кимерийци на пръв поглед звучи странно, но всъщност всичко си идва на мястото като се вземе предвид от къде идва Аспарух. Стара Велика България се намира точно в пределите на древното кимерийско Боспорско царство. Според уикипедия ("Боспорски царе"), "последният боспорски цар е Дуптун (Douptounos)-5 или 6 век". В началото на 7 век кимерийските земи вече владее Кубрат.
   Не ми е ясно само какво точно е се е случило от този Дуптун до Кубрат. Ако някой има повече информация, моля да сподели. Между другото сред имената на боспорските царе са: Котис, Спарток, Реметалк... и забележете - Аспург!!!!

   Изтриване
  4. Да се каже, че сме кимерийци е малко пресилено, кимерийците са просто едно от многото древни балкански племена. Раковски твърди, че сме потомци на кимерийците въз основа на отъждествяванено на българи с хуни от Теофан и отъждествяването на хуни с кимерийци от Прокопий. Реално, никой ранносредновековен автор не нарича пряко старите българи с името кимерийци.

   Дуптун живее в началото на V век, Аспург властва по-рано - Iв.пр.Христа - I век сл. Христа.

   Честно казано, аз също не съм запознат добре с историята на Боспорското Царство - Стара Велика България, в периода между Дуптун и Кубрат. В старите извори се споменават благородниците Гордас, Боарекс, Стуракс, Глон, Балак, Анагаст, Моагер, Оебарс, Скота, Улдин, Донат, Ругила. За жалост съм забравил подробностите засягащи живота на тези хора.

   Изтриване
  5. Е Според Кирил Милчев и страницата му "АТИЛА Е Българин" родоначалник на руда Дуло е чичото на Атила - Улдин следва "Епохата на Ирник (435-581) включва: чичо му Бледа, баща му Атила, брат му Елак, брат му Денцик, самият Ирник и свършва с последното упоменаване на утигурски владетел към 581 г.", ...

   жалко, че май господата Серафимов и Милчев са опоненти, а като че ли няма защо :)

   Изтриване
  6. Диляне, свържи се с Кирил Милчев и го попитай дали кимерийците са траки, или са азиатски народ :)

   Питай го и кои от хаплогрупите характерни за българите са типични за азиатските народи :)

   Изтриване
 17. Хм,сега се сещам за една по ранна статия на г-н Серафимов.В нея той споменава факта,че поне първите три династии на древен Египет са с руси,червенокосите,светлокестеняви представители(и фараони и аристократи близки до тях),т.е. това са хора дошли от балканите(траки и пеласги).Имайки предвид този факт,то съвсем логично е,че и ИЧД в древен Египет е наследена като белег на аристократизъм от траките.И се запазва хилядолетия,което пък доказва колко по древна е у траките.Тогава за какви памирски обичаи пренесени тук,говорим,като ИЧД доказано съществува тук от най дълбока древност?!?Хех,явно древните Балкански култури са го показали на тюрки и иранци,а днешните учени са решили,че последните са го измислили.Особено тия от БАН дето ни пълнят главите с глупости....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ами има де книжки "Тракийското писмо декодирано" в което доста подробно се защитава тази теза за връзката между тракате и древен Египет :)

   Изтриване
  2. Диляне, прочени тази статия - ФАЛШИФИКАЦИИТЕ В КНИГИТЕ НА Д-Р СТЕФАН ГАЙД И АКАДЕМИК ЦВЕТАН ГАЙДАРСКИ
   СВИДЕТЕЛСТВА НА ПОСТРАДАЛИ ХОРА ОТ СЕКТАТА НА Д-Р СТЕФАН ГАЙД И АКАДЕМИК ЦВЕТАН ГАЙДАРСКИ


   https://nrbhistory.wordpress.com/2016/04/13/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

   Изтриване
  3. Аз прочетох първата книга и ми се видя убедителна, но втората ми дойде в повече и я зарязах в началото, а сега разбирам че има 3, 4 + орфеизъм за напреднали и и и.
   ЗА сектата не бях чувал и дума :(

   Все пак кои са основателите не първата Египетска династия, със сигурност не са местни. Историята казва светли хора дошли на кораби, официално се приема, че са финикийци, но Стефан е убедителен, че са Траки. Хвърлих едно око на критиките на книгите му и че при „дешифрирането“ той доста подправя артефактите, като добавя линии, други маха и оформя както ме е удобно. На мен ми изглеждаше, че няма грубо подправяне, а само подчертаване за по добра видимост, но това надхвърля многократно моя капацитет.

   И последно за Кирил Милчев. Следя неговия блог като и вашия, тоест от време на време прочитам по някоя статия без да съм 100 % редовен читател и въпреки, че имате различия много ми допадат и двата блога, смятам, че са аргументирани и пълни, от моята гледна точка професионални. Това което ми прави впечатление обаче, е че той за разлика от Вас не е толкова активен в коментарите към статиите си, което за мен е лек недостатък.

   Изтриване
  4. Хубаво е да има различни виждания по една тема, хубаво е да има и спор по тази тема. Това, което не харесвам на г-н Милчев не е начинът, по който той поднася информацията, а отношението му към опонентите.

   Г-н Милчев си позволява ужасно груб език, служи си с клевети, закани, обиди, инсинуации, а това не е поведение на културен човек.

   За да не съм голословен, ето няколко примера:


   Kiril Milchev ЗНАМ, ЧЕ ЩЕ ТЕ ДОВЪРША, КАКТО ТИ ОБЕЩАХ ПРЕДИ ВРЕМЕ
   a few seconds ago • Like


   Kiril Milchev Всяка секта си има месия...Как беше написал...Не съм ам Месията...Серафимов, болен мозък си


   Kiril Milchev Не само ще крещя, но и на антибългари като Серафимов мога и шамари да бия
   Yesterday at 2:23pm • Like • 1


   letopisec написа:

   анонимке, нещастна. Масонът има право да разкрива само себе си, но не и другите. Да, съгласен съм, нещастнико, пуснай. Тъкмо журналистите, дето ме наричаха Дон Жуан, ще умрат от смях. А Спароток, заради такива като теб, ще го довърша.


   Kiril Milchev Нурутдинки като Валентинчо, серафимки като Спароток, юнги като Боцман, всички сте ми лилипути...
   3 hours ago • Like

   https://www.facebook.com/groups/224724037596754/605526852849802/?notif_t=group_comment

   Kiril Milchev Според Маркс, опитът да се повтори историята е винаги фарс. Така и с тракедонизма, той е фарс на македонизма...
   August 1 at 11:49am • Like
   https://www.facebook.com/groups/423679457702369/516094921794155/?notif_t=group_comment


   Kiril Milchev Наистина ще те довърша, за да не цапаш с мръсните си пръсти славната стара българска история...
   21 secs • Like


   Kiril Milchev

   Тъпата секта на тракедонистите е плъзнала навсякъде, с подкрепа на руснаци, украинци и македонци. Чак е гнусно, толкова са слузести, а вожда на сектата се изживява като прероденият Орфей...
   Like • • Share • 3 hours ago

   Kiril Milchev Разбирам, г-н Серафимов, че сте нещо като шеф на тракедониската секта и трябва да подкрепяте членовете й...Затова ще замълча, все пак Делова е дама...Как не се сетих, че като се изчерпят научните аргументи по темата, ще се появите Вие, за да раздадете оценки
   8 minutes ago • Like • 1
   https://www.facebook.com/groups/Bulgars/579223092169536/?notif_t=group_comment_reply

   Изтриване
  5. Милчев тихомълком прокарва идеята за тюрско влияние върху старите българи. Ето и доказателство за това:

   Българският кутригур, заместник на аварския каган в новата държава, приема тюркската титла "ябгу", а освен това от периода след 568 г. определени тюркски титули навлизат в българската военна аристокрация. Преди това хуно-българите нямат тюркски титули и нито един историк не пише, че Атила е каган.
   И така, след 568 г. до покръстването на българите през 865 г. при цар Борис І, този тюркски титул „ябгу“ е бил в употреба за българските канове във формата му „канасюбиги“. Българската титла с ирански произход е "кан" и към нея е прибавена титлата "ябгу" (ювиги, убиги).

   http://letopisec.blog.bg/history/2015/12/11/po-vyprosa-za-titlata-na-bylgarskite-vladeteli-quot-kanas-iu.1414015


   А това си е клевета, за която се предвижда дори съдебно преследване:

   Ето защо от Кремъл ще продължи финансирането на нет-зомбита около антибългарската група "Спароток", които да повтарят до изнемога лъжата, че българите са местен автохтонен народ и нямат нищо общо с Крим, където е бил центъра на древна Велика България, според летописите на Теофан и Никифор.

   http://letopisec.blog.bg/history/2014/12/09/putin-otreche-drevna-velika-bylgariia.1321136

   Изтриване
  6. Сега ми стана ясно защо го наричаш „милиционер“, но той е от най-долнопробните!

   Изтриване
  7. Поздрави :)

   Сигурен съм, че цитатите са точни защото аз лично съм попадал на едни два от тях и точно те ми дадоха основание да смятам, че имате дълбоки различия с него. Това се оказа не вярно!
   Чест Ви прави господин Серафимов, че не си позволявате да влизате в тона му.
   До сега не бях попадал на „идеята за тюрско влияние върху старите българи.“, дори ми се струваше напротив че отхвърля всякакви тюрски идеи. В тази си статия той наистина прокарва подобни идеи.

   .. А за Русия и България, веднъж докато се мъчех да разбера за истината около народа който Живее сега около Волга (Болга.. българската река) попаднах на този блог в който се пишеше, че Иван Грозни е просто един Български болярин, възползвал се от падането на България под Турско робство за да се само провъзгласил за самодържец при това Болярите не са го подкрепили и той гиииии, и от тогава целенасочено Русия се опитва да унищожи историята в тази и част (както и сърбите и това ги прави особено близки) ... не знам дали е вярно, но ми звучи логично :) за съжаление не успах да намеря тази статия сега
   ПП Съжалявам, че заспамих темата и нещата тръгнаха в друга посока :)

   Изтриване
  8. О, това е само върха на айберга. Има и други коментари на Милчев, но те са толкова гнусни и неприлични, че просто няма как да ги публикувам. И това човече се прави на теолог и интелигент???

   Изтриване
  9. Иван Грозни е интересна личност, той е от смесен произход...толкова смесен, че е труден за проследяване :) В неговите вени тече гръцка, руска, че дори и българска кръв, тази на Асеневци.

   Папа Павел II урежда брачния съюз между Иван III и София (Зоя) Палеологина. Папата дава на гръцката благородничка 6000 златни дуката. Това май не е било толкова подарък, колкото средства, с които София е трябвало да прокара определена политика.

   А политиката е била хитра. Първо е премахнат Иван Млади -синът на Иван III от предишен брак. Историята разказва, че младия благородник се разболява, София вика лекар от Венеция...и не след дълго най-стария син на Иван III умира, но децата на София Палеолог са в добро здраве и остават в руския царски двор. От тези хора произлиза и Иван Грозни.

   Странното е, че почти същото, но по-рано се случва и в България. Малко преди страната ни да падне под турска власт, в царския двор пристига чужда благородничка. Не след дълго синът на българския цар умира, а децата на чуждата благородничка наследяват българския престол.

   Дали ще да е случаност...???

   Изтриване
  10. Би могло да бъде случайност, но не е!!!
   Преди малко гледах мача Хърватия-Чехия. Въпреки че хърватите бяха по-добри и водеха с 2:0, в края на мача от хърватските трибуни започнаха да хвърлят запалени факли по терена. Това не се случва за първи път на отговорни срещи и уронва престижа на нацията. После дадоха как хървати се сбиха с хървати по трибуните. Позвъних по телефона на познат запалянко в Хърватия и му зададох същия въпрос:„Случайно ли е това?“. Той ми отвърна с въпрос – как си представям, че са стигнали запалителните фойерверки през проверката от френската полиция – за него това беше организирана провокация, която не се случва за първи път. Той назова и име, което седи зад всичко това – далечен роднина на въпросната „българска“ царица – ДЖОРДЖ СОРОС!
   Мисля, че когато нещата се назовават с истинските им имена, много „случайности“ се изясняват. Но след това, разбира се, следва въпросът – ЗАЩО?!

   Изтриване
  11. Анонимен18 юни 2016 г., 0:05

   И за да стане ясно, че няма нищо случайно, следва новината: „УЕФА е открила дисциплинарно производство срещу хърватския футболен клуб заради случилото се на тазвечерния мач“. Сценарият с наказаните само руски фенове се повтаря! И последният въпрос: „Случайна ли е била неотдавнашната подмяна на важни личности в ръководството на УЕФА ???“

   Изтриване
  12. Тук търсим отговора на въпроса с главни букви – „ЗАЩО?“.
   Започнахме с Иван Грозни, минахме през Иван Александър и Иван Шишман, като пропуснахме Лазар Коен, и констатирахме подобна ненавист към хърватите, които по генетичен анализ също така са най-близко до автохтонното население на Балканите ...
   В тази поредица от мисли не можем да не се сетим за отявлено неприязненото отношение на Маркс и Енгелс към „едно цвете на Балканите“ и „ненавистните южни славяни“, които пречели за осъществяването на „тяхната революция“.
   Възможен ли е отговорът на големия въпрос да седи в тясна връзка с въпроса за върховната истина?
   Когато тя идва на света, тези, при които се явява, с презрение я отхвърлят и се опитват да я унищожат. По този начин те губят привилегията си на Божи народ, която се прехвърля на други, които я приемат. Както е записано, тези „други“ са автохтонното население на Балканите и Мала Азия.
   В Библията ясно е казано, че „Божи народ“, респективно „наследници на Авраам“ не са тези по плът и кръв, а по дух и вяра – християните – което създава безспорно едно огромно чувство на разочарование и омраза.
   Единствено, не съм убеден до каква степен ние в днешно време можем да претендираме да сме достойни наследници на онези първи християни от онова време ...

   Изтриване
 18. " Според мен това въздействие върху детските черепи не е нито приоритет на балканци или на други народности"

  Да бе не е приоритет. Да знаете как боли.
  Не зная колко сме били елитни.Но баба имаше едни такива забрадки.Нямаше значение момче момиче.
  След като ни изкъпеше с двата палци натискаше широкото на забрадка към черепа, двата тесни краища завръзваше отзад на темето във в длабката на черепа отзад заедно с третия край на забрадката .Да не ми изстинели главите щот сме къпани.Не можеше да се махне.
  А поверието че високочелите са по умни?Криехме забрадките и баба започна да забравя да ни връзва.И това към 57 - 59 година на миналия век. После гледахме същата процедура при бебетата в рода и как се мръщеха .Така че този ритуал не е изчезнал с турското.

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
 19. Анонимен9 юни 2016 г., 16:50

  Сега прочетох колко диагнози сте изредили.
  А да се сещате че баячките са с незараснали черепи около скалпа
  Като си помисля че като вдигна кръвното сънувам.и сънищата ми са показателни?
  Добре че е рядко , че е някакъв ужас да четеш мислите на другите.

  ОтговорИзтриване
 20. Рорик, съгласна съм с теб. Мисля, че в българите има някакво подсъзнателно влечение към точно този тип черепи - изтеглени назад и с високо чело. Моята майка е мед. сестра - детски профил и винаги ми е казвала, че някак си бебета с плоски глави са и неприятни за гледане (наблягам на бебета!)

  ОтговорИзтриване
 21. Казвала ми е, че тези с плоски глави били като на "турците" . Предполагам, подчертавам на предполагам и спекулирам, дори и по време на турско владичество българите са се стремели към точно такъв тип черепи на децата - по-изпъкнали отзад и може да са практикували някаква лека форма на деформация върху детските черепи, което все още живее сред нас като подсъзнателна представа за красиво. Все пак имам някакъв спомен за това как в епохата преди памперсите жестокото преповиване на бебетата (за да имат прави крака, а не криви) по старите начини, както бабите го знаят, водело до деформации в краката на децата, което също е стремеж за деформация на скелета с цел "красота". Кривите крака, плоската отзад глава и ниското чело напомнят за конструкцията на скелета на маймуна, а не на човек, което кара останалите да те преценят по определен начин...от пръв поглед.

  ОтговорИзтриване
 22. Съжалявам, че измествам темата, но...
  http://m.faktor.bg/obshtestvo/dosietata-x/75691-kak-skriha-istinata-za-asparuh-i-darzhavata-mu.html

  Статията е доста интересна, но завършва с про-ирански "умозаключения"!!
  Ако може да се насочи вниманието на хората от Фактор в правилната посока ще бъде много положително!

  Освен всичко това е поредица в сайта! Коментирайте там.! Призив.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, а и важна, но няма възможност за коментиране, а иначе аспа не е иранска дума, призната е за заемка в староперскийския.

   Аспа е тракийска дума както се разбира от епитета на Тракийския Херос - Ут аспиос. Прочее, още в началото на 50-те години на ХХ век, Димитър Дечев определи аспиос, еспис като тракийски думи съотвестващи на лат. equus- кон.

   Друг вариант на тракийската дума за кон е исбос, докато с аспиос и еспис се обясняват имената Аспарух, Еспор, то исбос ни дава основата за старобългарското име Исбул, кавканът Избул.

   Изтриване
 23. Заради хора като Милчев и тези които знаят ще си мълчат - до по - добри времена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Милчев черни, напада и оплюва всеки, който се осмели да твърди, че ние българите сме местен народ. Доста хора наистина не смеят да изразят мнението си от страх да не бъдат нападнати и охулени, определени като предатели...което по принцип е неоснователно, защото само ние българите имаме сметка да се признаят местните ни корени.

   Изтриване
 24. Спароток, благодаря ти за целия труд през годините. Ти си един от хората, които ме накараха да се чуствам горд, че съм българин.
  Не обръщай внимание на атакуващите автохонната теория.Те са просто служители на тези, които векове наред унищожават нашата история за да оправдаят самочувствието и амбициите си.Визирам управляващите в Русия, Гърция, Германия,Турция и др.
  Тук само бих искал да споделя само обобщение на виждането ми за произхофа на народа ни, така както аз го разбирам и бих изкал да изкажеш твоето мнение по въпроса.
  Аз виждам нещатата така:
  Половината от населението днес са тези които са били винаги тук и са дали цивилизацията на Европа.
  Другата половина са наследници на братята и сестрите им и те са "мръднали " за 2-3 хиляди години за да дсдат искрата на познанието и културата на Азия и Африка и после са се върнали обратно.Като по този начин двата клона на този един народ развили се за няколко хилядолетия в различни условия и културни направления но незабравили корените и езика си оформят днешното население на България.
  Бих искал да зам твоето виждане по това обобщение.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Но, това " Русия, Гърция, Германия,Турция и др." трябва да се докаже?

   Изтриване
  2. Така е. За мен лично, Чилингиров го е доказал безспорно.

   Изтриване
 25. Анонимен16 юни 2016 г., 1:55

  Спаро, безкрайно съм ти благодарен за линка за делата на братя Гайдарски, единият от тях разбрах, че вече е отишъл да дава сметка за делата си пред Висшия Съдия! От друга страна и ти се пази с твоите „титани“ и тракийски религиозни практики, които рекламираш. Това, което научих, потвърди моите предположения за мизерното съвременно състояние на държавата ни.

  ОтговорИзтриване
 26. Признателен съм ти за публикуването на коментара, естествено не заради себе си. Ти си качествен човек, но задържаш коментари или защото ти е слаба вярата, или понеже те е страх твоите атеистични поддръжници да не те обвинят, че си изменил на светското ти призвание. Ако е така не мога да те обвиня, но знай, че най-висшата истина във вселената не е истината за българската история, въпреки че последната ще спечели безкрайно, ако двете се обединят!
  Бог да ти дава мъдрост!

  ОтговорИзтриване
 27. Анонимен17 юни 2016 г., 1:27

  ---Казвала ми е, че тези с плоски глави били като на "турците" ---
  Загледах се случайно в един турски сериал.Те имат двойници българи. Какви турци са?
  Точно и за повоите щях да кажа. Виж като написах маймунски череп какво излезе.Виж изображенията средните две.200 издължени черепа са намерени в Перу. Къде е Перу ,къде е Тракия.Явно е една и съща цивилизация, а? Навежда ме на мисъл че при тези стягания се изменят и очните дъна. Дали пък за това не ни наричат с дръпнати очи?
  https://www.google.bg/webhp?ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=oh9jV_KQHuek8wensYH4Dw#q=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8

  Във връзка с тая статия прегледах и египетските пирамиди и писмената по тях .Ми тия хора са познавали бетона. Няма как да е писано и рисувано това освен на пресен бетон.
  Сетих се и за чиниите на траките дето Божо все ги нарича гръцки. Ми изображенията са в египетски стил,само че одеждите са тракийски. .
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бетонът, или по-точно цимента е открит от римляните, преди този момент египтяните не са го познавали.

   Относно изуствената черепна деформация в Перу, не е задължително да се касае за чуждо влияние, както също татуирането и бръсненето на косата.

   Изтриване
  2. Господине, спрете се малко в устрема си и четете внимателно. Хубаво е човек да има въображение, но не във всички случаи. Смесвате култури и континенти произволно, дори и научни загадки решавате с лекота. Та за удължените черепи от Перу цитирам статия от мрежата: УДЪЛЖЕНИТЕ ЧЕРЕПИ ОТ ПАРАКАС
   През 1928 г. археологът Хулио Тельо попада на поразителна находка по южното крайбрежие на Перу, в пустинята Паракас. Изследователят открива огромна гробница със сложна структура, където намира изключително необичайни останки: черепи с необичайно големи размери, но и с необичайно удължена форма. Тельо открива повече от триста черепа, чиято възраст е оценена на около 3000 години. Резултатите от анализа на тяхната ДНК се оказват повече от неочаквани - истинско предизвикателство към съществуващата теория за еволюцията на човека.
   В редица култури е практикувана умишлена деформация на черепа. В някои южноамерикански племена главата на кърмачетата е стягана с плат или между две дъсчици. В резултат на продължителното въздействие черепът действително променя формата си, без обаче това да влияе върху обема, теглото и други стандартни характеристики. В случая с черепите от Паракас обаче картината е различна. Като начало, обемът на пустинните черепи се оказва с 1/4 по-голям, отколкото у хората. Второ - те са с цели 60% по-тежки! Трето - принудителната деформация на черепа при някои племена променя само формата му, но не и обема. Това навежда учените на мисълта, че причината за формата на черепите не е преднамерена деформация. И още: черепите от Паракас имат само една теменна повърхност, докато при човека те са две.
   За да се открехне завесата на тайната, директорът на Музея по история на Паракас Хуан Наваро изпраща пет образеца за генетичен анализ. Пробите включват коси, частички кожа, зъби и фрагменти от черепни кости. При това на генетиците не е съобщен произходът на черепите, за да не се наруши обективността при провеждането на анализа. И резултатите се оказват неочаквани. Открита е митохондриална ДНК, която се наследява от майката, с неизвестна мутация, която не се среща нито при човека, нито при приматите, нито при други животни. „Тази мутация дава възможност да се предполага, че става дума за съвършено ново човекоподобно същество, много далечно от разумния човек и неандерталеца. Не съм сигурен дори, че ще му бъде намерено място в генеалогичното дърво на съвременния човек”, разказва служителят в генетичната лаборатория Брайън Фостър.
   Фостър пояснява, че съществата с такива черепи имат големи генетични различия с хората, затова кръстосването на представители на тези два вида едва ли е възможно.
   Трудно е да се оценят последствията от това откритие. Кои са били тайнствените създания, погребани в Паракас? Как са изглеждали в началото на своя еволюционен път? Или може би те са попаднали на Земята с вече оформен облик?
   Резултатите от анализа поставят повече въпроси, отколоко дават отговори...

   Изтриване
 28. Здравейте, попаднах на блога Ви съвсем случайно, търсейки информация по (научен) въпрос, който живо ме интересува. И понеже няма връзка с тази тема, използвам възможността само да попитам за Ваш мейл, на който мога да Ви пиша? От това, което виждам тук, мисля, че може да сте ми полезен, разбира се, при добро желание от Ваша страна. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пратете ми мейла си като коментар, аз няма да го публикувам, но мога да Ви пиша.

   Изтриване
 29. Анонимен3 юли 2016 г., 9:07

  От стари семейни фотографии преди 1900г забелязвам ,че децата - момчета с остригани 0 номер глави или с малко коса на темето оставена- имат лека черепна деформация.Питах стари хора дали са итом стягали главите като бебета за да се получива. Отговора беше, че това е резултат от начина на отглеждането им. По точно от това ,че бебетата са били отглеждани (спали) предимно в люлки закачени с въжета към тавана - хамак така да кажем. В такъв случай детето не може да спи в поза по гръб а само на страни ,като да сменяли позата - на ляво или дясно, така че черепите се издължават леко -- става малка черепна деформазия ,като се има предвид че са спали 1-2 години в люлки. Плюс завързването с кърпа на главата , вместо с шапка ( може да са стягали малко да не падне кърпата ) и така се получава допълнителна деформация , главите се удължават.

  ОтговорИзтриване
 30. Нови доказателства - за българското/румънското днк намерено в днк на жени от погребения в германия - 3-6век, като се подчертава и арела от Австрия/Германия до централна Азия - средището на Скитите (хуни) . В гробовете са намерение мъжки и женски ДНК, катона тези с изкуствената черепна деформация са само Жени! и Днк-то им е българско и Румънско т.е намиращо се в днешните техни наследници, като само на една от жените днк-то е с корени в централна азия... Това на мъжете е от централна и северна европа и техните черепи не показват нашата практика. https://news.nationalgeographic.com/2018/03/barbarian-huns-dna-germany-migration-antiquity-skull/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за информацията, материалът е наистина интересен!

   Изтриване