2.07.2017 г.

“НОВООТКРИТОТО” ТРАКИЙСКО ИМЕ KANAC И БЪЛГАРСКАТА ТИТЛА KANAC

Както историците, така също и езиковедите знаят, че определено име може да се превърне в титла, а от друга страна, титла може да се ползва като лично име. Най-ярък пример е името на Цезар/Caisar, като разбира се не можем да пренебрегнем и името Август/Augustus. Първоначално имена, по-късно те се превръщат в титли използвани дълго време.

Ние не правим изключение. В нашата именна система срещаме Бано, Царьо, ВойводаТе са изведени от титлите бан, цар, войвода. Несъмнено, в миналото са съществували повече, но поради няколко чужди подтисничества, имената с престижна символика са излезли от употреба.

Наскоро попаднах на работа на турски учен – Pinar Özlem-Aytaçlar. Заглавието ме грабна веднага - An Onomastic survey of the indigenous population of North-Western Asia Minor (Ономастично проучване над местното население на Северозападна Мала Азия).

Авторката дава изключително ценна информация относно използваните тракийски имена в този регион. Едни от най-популярните са Биорис, Бисалт, Витюс, Дада, Дадис, Дилис, Динис, Дуда, Лила, Менда, Прусий, Реметалк, Севт, Спокис.

Биорис и Прусий привлякоха вниманието ми поради близостта си със старобългарските Борис и Прусиян (Пресиян). Интересно е и името Бисалт, защото е етническо и показва, че освен мизите, фригите, витините и др. също и бисалтите са мигрирали от Балканите в Мала Азия и са оставили следи там. Ценни имена са също Витюс, Динис, Дуда, Менда, Лила, поради това, че все още се ползват в България под формите Витю, Диньо, Дуда, Менда, Лила.

Най-интересното обаче е споменато от Özlem-Aytaçlar тракийско лично име Канас/Kάνας. То се среща в надпис от II век и е идентично на старобългарската титла KANAC. Взирах се дълго в това име, търках си очите и се чудех защо нито траколозите ни, нито историците, нито пък езиковедите не са го споменали. Работата на Pinar Özlem-Aytaçlar е сравнително нова, от 2010 година, но публикация относно надписа, на който тракийското име Канас/Kάνας е регистрирано, е обнародвана през 1978 година,  преди около четиридесет години.

Важното в случая е това, че Канас/Kάνας е записано в региона на Пруса, до Олимп – точно мястото, в което Димитри Хоматиан разполага старите селища на българите още преди времето на Александър Велики.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Mysia_map_ancient_community.jpg

Благодарение на Алексаднър Милев, ние разполагаме с прекрасен превод на работа на стария автор, който създава житието на Климент Охридски и представя изключително ценни данни за нашата история: “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса (Пруса) Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали   Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.“

Хоматиан гледа на дедите ни като на мизи, те са най-големия тракийски народ обитаващ както Мала Азия, така също Балканите, а дори и Черноморските степи. За най-стара територия на мизите, Страбон смята Европа, като смята, че малоазийските мизи са дошли от земите край долното течение на Дунава – Strab.VII.3.2.

Малоазийската Мизия граничи с Фригия, където е намерен надпис W-07. При анализа на този паметник, лингвистът Александър Люботски изолира титлата AKENAC, като споменава и сродната й AKENANOГAFOS. Въпросният надпис W-07 е от Западна Фригия, т.е. непосредствено до земите на мизите, които Хоматиан нарича българи. Всъщност територията, на която е разположен надписа, в който се среща AKENAC, може да се приеме за мизийска, защото както Страбон споменава границата между мизи и фриги трудно може да се определи -Strab.XII.4.4.

Дали е случайност, че през VIII век пр. Христа мизи и фриги имат титла AKENAC, а около хилядолетие по-късно, през век е регистрирано тракийското име  Канас/KάναςАз лично смятам, че Канас/Kάνας е развитата форма, или просто вариант на AKENAC.

Дали е случайност това, че първата регистрирана на каменен надпис старобългарска титла е  KANAC? Не мисля, че можем да говорим за случайни съвпадения.

В древната тракийска титла AKENAS, коренът е кен, а значението е начало, началник.  AKENAS е сродна на тракийската kenthо, която отговаря на стблг. чендо- чедо, дете, заченато. Коренът в KANAС е KAN, като значението е начало,  началник.Обяснение получаваме от стблг. *кань, конъначало, а също и наченти, заченти-започвам, слагам начало, зачевам.

Аз не съм първият, който смята, че KANAC е старото изписване на кнез, княз, не съм и първия, който смята, че значението е първи, началник. Още през XIX век Стрезневски, а след него и Дяченко представят това виждане. По-късно, въз основа на собствени изследвания до същия извод стига и Ганчо Ценов.

Потвърждение за това, че канас-княз притежава значение първи, началник, намираме и в работите на Александър Макбейн и др. Ирландско-гаелската дума CEANNAS има значение превъзходство, водачество. Други сродни са шотландските и ирландски титли ceann, ceannard, ceannfidhe, ceannaire, ceannurra-водач, владетел предводител.

Подобно на  КАNАС и AKENAS, келтските думи биват изведени от шот.ирл.уелс. брет.ceud, ceаd, cynt, kent -първи, начален. Като сродна на тях Александър Макбейн посочва нашата конь-начало. Тя има форма *кань, както става ясно от ζακανον - българска заемка в гръцкия език (М.Фасмер).

Днес, благодарение на споменатото от Özlem-Aytaçlar тракийско име Канас/Kάνας, разполагаме с още едно доказателство за балканските корени на народа ни, а и за древността на нашата титла канас-княз. Това, че тя е много стара бе отричано защото иначе нямаше как да се твърди, че е заета от старите германи някога си, някъде си, някак си.

Реално германските cyning, koning, konge-владетел, крал, са заемки от речта на дедите ни. Все пак докато германската етимология е несигурна, на български титлата княз имаща по-стари форми канас, акенас, има съвсем ясен смисъл. Да се признае това обаче означава да се обявят старите теории за напълно погрешни. Трябва да се признае, че дедите германските народи са културно повлияни от балкански преселници. И не става дума само за влиянието на царските скити познати като хуни над германите, а за културни процеси, които са протекли дълги векове  по-рано.

Организираното земеделие, организираното скотовъдство, знанията за обработка на металите, погребални обреди като кремацията и т.н. са занесени от някой в земите на германите и това се признава макар и неохотно. Кой обаче е този някой не се казва, а то не е мистерия, а само неудобна истина. Все пак, не къде да е, а на Балканите е сложено началото на организираното земеделие и скотовъдство, дедите ни са първите ковачи на Европа, а също и първите конници.

Не философията на гърците, а практическите знания, които дедите ни разпространиха, доведоха до пробуждането на Европа и превръщането на европейците в силни хора. Не от Ориента дойде мъдростта, а от Балканите, като дарители бяха нашите деди. Редно е най-сетне да получим признание за това.


Използвана литература:

1.Pinar Özlem-Aytaçlar, An Onomastic Survey of the Indigenous Population of North-western Asia Minor

2.ALEXANDER LUBOTSKY,  The Old Phrygian Areyastis-inscription5.Г.Дяченко – кнѧзь http://ksana-k.ru/dict/diach/0255.png

6.М.Фасмер греч. ζάκανον заимств. из болг. https://vasmer.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD


8.А.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски105 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пълен противник съм на вашите тракийски фантазии , дайте отговор защо никъде на север и изток от Карпатите няма открити бойни колесници нито погребения тип тракийско с рисунките и каменните гробници и никаде по тях замина не се намират следи от светилища на тракийските богове ? От това по добър тон не намерих 😉

   Изтриване
  2. Колесницата като бойно средство се използва от траките до края на Желязната епоха. След това колесничарите са заменени от конници и колесницата се ползва предимно за погребални обреди.

   Що се касае до погребенията - в Крим има доста куполни гробници досущ като тракийските. Не става дума само за архитектурата, но също и за фреските, та дори и за оброчните плочки с конник.

   http://annales.info/skif/skifkrim/t43.htm

   http://annales.info/skif/skifkrim/t45.htm

   Пак в Крим има засвидетелствани култове към тракийските богове Дионис, Сабазий, Хероса, Кибела.

   Препоръчвам Р.Попова, Тракийската Култура в Северното Черноморие до III век, С.Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, това го има и в интернет http://groznijat.tripod.com/thrac/articles/north_pontus.htm

   Това също е ценно - Северные фракийцы в VI-I вв. до н. э. http://www.archaeology.ru/Download/Niculice/Niculice_1987_Severnye.pdf

   Изтриване
  3. Еее, един да не е анонимен. Браво, SCORPI!
   Няма нищо лошо човек да е на различно мнение.
   Истината обикновено се ражда в спор, а не в пълно единодушие.

   Изтриване
  4. Да се види съсредоточеността на БАЛканската/ тракийска/ в Украйна - трипилска хаплогрупа I2a1 и всичко си идва на място!!!

   Изтриване
 2. ирена янчева2 юли 2017 г., 17:08

  Здравей, Павел ! Много ми допадна научното изложение, доказателствата са неоспорими : ние българите сме дали на другите европейски народи най - старите аристократични титли ! Благодаря !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен2 юли 2017 г., 18:12

   Много забавно Ирена, къде видяхте научното изложение и неоспоримите доказателства в този любителски материал сътворен от пълен аматьор?

   Изтриване
  2. Драги анонимни сънароднико, ако си професионалист, критикувай професионално, бъди конкретен. Критика ползваща за аргумент собственото мнение за автора на даден материал, не е критика, а мрънкане :)

   Изтриване
  3. Ирена, съвсем нормално е един голям народ разполагащ с важни знания да успее да повлияе езиково и културно съседите си, а и останаилите хора, с които е влязъл в контакт.

   Изтриване
  4. Анонимен3 юли 2017 г., 9:57

   Човек, който има псевдоним или участва под някаква форма в спонсорирани страници и проекти, без да има необходимата подготовка и познания, няма право да прави квалификации за "мрънкане" или селектиране(според него) на неудобните коментари, защото е невежа в историческото познаване. Такива капацитети под път и над път. Няма как преписвач, който дори не може да препише думата медальон правилно а я изписва медалион в публикациите си да има претенции за каквото и да било. Апропо в един друг коментар се опитваш да убедиш коментиращия, че Ат. Милчев бил публикувал в сборника Плиска-Преслав, Т.4,1985, открити в Плиска монументални скулптури подобни на барелефа от Мадара, но си пропуснал да посочиш, че има само фрагменти от две плочки с размери 12х15 см. Всезнайко.

   Изтриване
  5. Не зная какво ви има на вас в Шумен, но нещо много сте изплашени, а изплашения човек прави грешки. Атанас Милчев споменава за статуя на Тракийския конник с размери 78 х 48 см. и това са само фрагменти. Отгърни на страница 40 от сборника и ще видиш как стоят нещата.

   На страница 39 се говори за други фрагменти, не за статуя на конник, а само за останки от статуя на кон, като е запазена само част от главата и размерите са 12,3 х 15,9 см. Ти явно говориш наизуст като премълчаваш най-важните данни, надявайки се, че нямам достъп до въпросния материал :)   Изтриване
  6. Анонимен3 юли 2017 г., 13:51

   До Анонимен 3 юли 2017 г., 9:57

   Интересно кой спонсорира според Вас страницата (или проекта?) на г-н Серафимов? Предполагам, че това са българи патриоти, а не някакви си "-фили" или "-фоби". Защото никой чужденец (или от тези цитираните) няма интерес да доказва, че натрапената ни "Древна Българска история", не отговаря на историческата истина. Кой има интерес да излезе, че историята ни е ограбена от съседи и т.н. "Велики" държави?!

   Що се отнася до критиката относно правописните грешки, то според Вашата логика, Вие също нямате право на това, тъй като и Вие имате грешки - липсват някои препинателни знаци в коментара Ви.

   Г-н Серафимов, не се обиждайте, знам, че най-важното е съдържанието, но за постигане на по-голям ефект от публикацията, хубаво е да няма грешки - би било добре материалът преди публикуване да се прегледа от коректор.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  7. У на мен не ми се нрави, че Спароток изтърва пълниЯ член -ЪТ, -ЯТ, отдалечаващо ни от браКята македонци, които никога не го изпускат, а и е своеобрана непивторимостжвсред "славянските" езици, но в крайна смЯтка, повечето в Б-я не го изговарят, така че е условност,както и правописЪТ. МедалЬон нашенско слОво ли е и в от който език сме го взели, на азбуката му как ще се изпише Ь!!! ьо или йо или ио и едно и също!!!

   Изтриване
 3. Анонимен2 юли 2017 г., 19:11

  Уважаеми господин Серафимов, чувал съм, че в Знеполе, трънския край, при игра , детето което я спечели е наричано "кея". Може би това е наречие на пръв, акеназ, канас. И още нещо, когато децата са се пързаляли по снега, са използвали думата "скиане", а шейната е наричана "сане". Та и спортния уред "ски" може да е ползван първо тук. Краят е планински, непристъпен. За разлика от Босна в Знеполе турци не са се появявали, а за джамии изобщо няма смисъла се говори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата "кея" не ми е позната. Ако играта включва хвърляне на предмет, то думата може да е сродна на стблг. кый.

   Изтриване
 4. Отговори
  1. Отъждествяването на българи с мизи се прави в продължение на 1100 години...не век-два :)

   Изтриване
  2. Анонимен5 юли 2017 г., 16:45

   Добре,отъждествяването на българи с мизи се прави в продължение на 1000+ години, трибалите също са отъждествявани с българите,в разни моменти от времето други племена и т.н А защо одрисите ( които всъщност са направили държава, а не другите племена) никога не са отъждествявани с българите ? Трябва да има някакъв резон за това

   Изтриване
  3. Не само одрисите създават царство, но и пеоните, като секат дори свои монети. Старите българи са отъждествянани както с мизите, така и с пеоните, а това, че подобни свидетелства са достигнали до нас е направо чудо като се има предвид факта, че определени византийски летописци не само са съчинявали лъжи, но и са унищожавали неудобни сведения.

   Прочее, мизите също имат своя държава и царе, и то преди Троянската война, предполагам чували сте за цар Телеф, чието име е доста близко до това на старобългарския владетел Телец...

   Изтриване
 5. Анонимен2 юли 2017 г., 20:47

  Драги Павка,

  За мен това е поредната много интересна статия! Много съм любопитен дали господин професорът Д.И. изобщо си има хабер от труда на турската изследователка. Предполагам, че ако се появи, той ще ти изясни, че нещата трябва да се разбират точно в обратния смисъл на твоите заключения.
  Един въпрос към теб: ако „конъ“ означава „начало“, защо „конец“ и „након“ означава обратното – „край“?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен защо думата е преосмислена, в старобългарския има и друга дума за край, това е сетьнъ, сетьно.

   Странното е, че същия феномен се среща и в немския: be-ginn-en-начевам, започвам, но hin-ter, hinter-отзад, в края. Същото е и в английски be-gin-начаро, be-hind-отзад.

   Изтриване
 6. Възможно ли е канасубиги всъщност да означава "Първият след Бога"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моето виждане е следното:

   Канас - княз
   У -във, у
   Биги- Бог в слонен вид

   Гръцкия превод е EK ΘEOΥ APXONTOS- от бога владетел.

   В старите надписи срещаме Биг, а не Бог, но това е българска диалектна особеност. В някои диалекти все още се казва бизая вместо бозая.

   Изтриване
  2. украинците (старите русини), в чиито земи са били пра-БЪЛгарите, говорят на ¡ (и)!!!!

   Изтриване
 7. Анонимен2 юли 2017 г., 21:42

  С титлите е интересно! Мисля че дори името Йоан става титла!
  Отново отлична статия г-н Серафимов! С кеф я прочетох! В интерес на истината, никога не съм и предполагал че КАНАС може да е било лично име!
  Владимир Иванов

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен2 юли 2017 г., 22:35

  Как да знаеме че не ни будалкаш за това ново име канас? Да звъннем на туркинята ли бе спорчо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дал съм линк към работата на г-жа Айчатлар, а и съм проверил дали линка работи - Pinar Özlem-Aytaçlar, An Onomastic Survey of the Indigenous Population of North-western Asia Minor

   http://www.academia.edu/1078735/An_Onomastic_Survey_of_the_Indigenous_Population_of_North-western_Asia_Minor

   Изтриване
  2. Точно, врътни един телефон на Пънар, балъко!!!

   Изтриване
 9. Хи хи! Значи поп Йовчо може и да е прав за българския княз в Троада.
  Професоре, аланкоолу, поради что се срамите да докажете твърденията на нашите по-стари летописци като Паисий, поп Йовчо и т.н., ами сте тръгнали да се водите по гречески, руски и друг чужд акъл?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както Иван Дуриданов, така също и Владимир Георгиев тълкуват името Илиос-Троя със стблг. илъ-тиня, кал, като добавят и гръцката дума разбира се.

   Топонимите в Троада се обясняват с помощта на българския, а самата керамика от Троада и то от няколко периода има прототип в Тракия.

   Знаците по тази керамика съвпадат по форма със значителен брой старобългарски руни, но кой говори за това...Важно е май на всяка цена българите да бъдат изкарани нашественици в земите на юг от Дунава.

   Изтриване
 10. Булугарион3 юли 2017 г., 0:32

  Титлата на българските владетели е
  КАНАСЮБИГИ
  Според Вл. Бешевлиев, Цв. Степанов, Петър Добрев и др. титлата трябва да се разчлени на КАНА СЮ БИГИ (КАНА ОТ БОГА) .
  Останалите български титли известни от писмените източници са:
  КАНА(р)тикин
  Кав КА̀НА
  Варне КАНА
  Таркан КАНА
  КАНА боила колобър
  Багатур КАНА
  КАНА табан
  Видно е, че КАНА е съставна част от много други български титли.
  Вашето тълкуване на титлата като КАНАС е произволно и обезсмисля цялата ви статия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен КАНАС титлата на дедите ни е документирана и като КАНЕС, коренът е КАН, не кана и не кане.

   Няма старобългарска титла кана табан, нито пък варнекан, това са някакви измислици. Няма и титла кавкана, правилното е кавкан/καυκάνος.

   Та нищо не е видно освен опита Ви да омаловажите труда ми. Прочее, не сте ли онзи Ванко Балгарион, който често краде от работите ми?

   Изтриване
 11. Анонимен3 юли 2017 г., 9:59

  Не разбирам докога ще се пренебрегват БЪЛГАРСКИТЕ източници. В " О писменах" е записана ясно титлата на Борис - КЪНАЗ
  https://bogeo.net/2014/08/28/o_pismenex/#jp-carousel-1724
  По една "случайност" тази титла съвпада с титлата на дядо му Омуртаг KANAC изписана с чужди, неадаптирани към Бълагарския език букви. Ако приемем формата Кана, се изправяме пред необходимоста да дадем и определение за формата СУ БИГИ. При което става каша.
  От друга страна КЪНАЗ У БИГИ би се превело като КЪНАЗ В БОГА. А титлата КЪНАЗ директно ни препраща към старата Българска дума - къна, със смисъл късам, отделям. Така пълната титла би звучала -откъснат/отделен в Бога. Това би обяснило и термина КЪНАЖЕНИЕ със смисъл отделена, самостоятелна територия.
  Засега толкова че времето ме притиска.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма старобългарска дума къна-късам, сигурно имате предвид искыдати.

   Изтриване
  2. Анонимен3 юли 2017 г., 20:35

   В друг балкански народ и досега се употребява „скидай“ вместо „скъсай“.

   Изтриване
 12. Анонимен3 юли 2017 г., 10:02

  КЪNѦSЬ, КNѦЗЬ откъде и как са дошли и кога? А как биха ги изписали гърците,които нямат а буквите Ъ, Ѧ и Ь?. Естествено ще стане КАНАС от КЪNѦЗЬ.Вероятно чак когато имат кирилицата българите ще започнат да изписват правилно думата Канас, както е звучала в оригинал,както са я изричали българите, а не както са я пишели гърците до тогава. Сигурно съшото се отнася и за други думи предадени неправилно на гръцки поради липса на Ъ,ь и т.н
  ЛК
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, бедността на гръцкия език е допринесла не само до странното записване на титли, но също на лични имена, топоними и т.н.

   Изтриване
 13. Булгарион, но не Ванко3 юли 2017 г., 14:03

  Човек и много да чете не може да знае всичко!

  1. КАНА ТАБАН може да намерите в списъка на българските пратеници в Цариград през 869-870 - cannataban.
  2. ВАРНЕ КАНА го има тук:

  http://www.chitatel.net/forum/topic/5564-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/

  3. КАНЕ, а не КАНА го има само в златния медальон на владетеля Омуртаг - ІХ век - CANESVBHΓIOMOPTAΓ
  4. Кαυκάνος е гърцизиран вариант на титлата КАВКАНА. Когато се махне гърцизираното окончание „S” остава КАВКАНО или по-правилното КАВ КАНА.
  5. Титлата на българските владетели не може да е КАНАС, защото въпросното „С” освен в КАНА СЮБИГИ го няма никъде в останалиге 7 (СЕДЕМ) известни титли:
  КАВ КАНА
  ВА̀РНЕ КАНА
  ТАРКА̀Н КАНА
  КАНА БАГАТУР
  КАНА БОИЛА КОЛОБЪР
  КАНА ТАБАН

  КАНА РТИКИН
  т.е. никъде няма КАНАС, а навсякъде е само КАНА.

  Това многократно повторение на тази дума не може да се пренебрегва лекомислено. Видно е, че КАНА е универсална дума за началник, допълненията към нея поясняват някаква длъжност, а изключенията в само 2 случая КАНЕ и КАН само потвърждават правилото. Да си даваме сметка, че става въпрос за изписване на тези титли с гръцки букви и 2, 3 модификации не могат да променят натрапващото се КАНА.
  Никой от българските владетели не е носил титлата КНЯЗ. Тази титла им е пришита много по-късно от К. Иречек, академик Державин, В. Златарски и др.
  Титлите на българските владетели са само 2:
  КАНА СЮ БИГИ и
  ЦАР.

  ОтговорИзтриване
 14. Булгарион, но не Ванко3 юли 2017 г., 14:08

  Човек и много да чете не може да знае всичко!

  1. КАНА ТАБАН може да намерите в списъка на българските пратеници в Цариград през 869-870 - cannataban.
  2. ВАРНЕ КАНА го има тук:

  http://www.chitatel.net/forum/topic/5564-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/

  3. КАНЕ, а не КАНА го има само в златния медальон на владетеля Омуртаг - ІХ век - CANESVBHΓIOMOPTAΓ
  4. Кαυκάνος е гърцизиран вариант на титлата КАВКАНА. Когато се махне гърцизираното окончание „S” остава КАВКАНО или по-правилното КАВ КАНА.
  5. Титлата на българските владетели не може да е КАНАС, защото въпросното „С” освен в КАНА СЮБИГИ го няма никъде в останалиге 7 (СЕДЕМ) известни титли:
  КАВ КАНА
  ВА̀РНЕ КАНА
  ТАРКА̀Н КАНА
  КАНА БАГАТУР
  КАНА БОИЛА КОЛОБЪР
  КАНА ТАБАН

  КАНА РТИКИН
  т.е. никъде няма КАНАС, а навсякъде е само КАНА.

  Това многократно повторение на тази дума не може да се пренебрегва лекомислено. Видно е, че КАНА е универсална дума за началник, допълненията към нея поясняват някаква длъжност, а изключенията в само 2 случая КАНЕ и КАН само потвърждават правилото. Да си даваме сметка, че става въпрос за изписване на тези титли с гръцки букви и 2, 3 модификации не могат да променят натрапващото се КАНА.
  Никой от българските владетели не е носил титлата КНЯЗ. Тази титла им е пришита много по-късно от К. Иречек, академик Державин, В. Златарски и др.
  Титлите на българските владетели са само 2:
  КАНА СЮ БИГИ и
  ЦАР.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е разумно човек да се образова с иформация от форуми. Титлата КАНЕС е регистрирана на възпоменателен надпис от времено на българския владетел Маламир.

   http://macedonia.kroraina.com/vb3/vb_6.htm

   Не е нужно да се изчете всичко, нужно е да се прочете специализираната литература, не форумите, в които всеки си фантазира за това, което му се иска.

   Изтриване
  2. Анонимен3 юли 2017 г., 21:27

   Вие наистина ли смятате,че цитирания линк с писаници на анонимен нарекал се протобългарин (каквото животно просто няма на този свят) може да се вярва или това са Ваши лични излияния? Даите линк към документите(артефакти) дето и изписано:
   КАВ КАНА
   ВА̀РНЕ КАНА
   ТАРКА̀Н КАНА
   КАНА БАГАТУР
   КАНА БОИЛА КОЛОБЪР
   КАНА ТАБАН и прочие и Каньове или Канаве или Кани.. или що е там ?
   ЛК

   Изтриване
  3. Анонимен3 юли 2017 г., 21:27

   Булгарион, но не Ванко3 юли 2017 г., 14:08
   По-горе съм дал линк, ако не можеш да го отвориш има уроци в интернет. Там много ясно си пише титлата на Борис. Само че е по-лесно да не се отваря. Това което не знаем, не ни пречи май.
   Видоизменената титла княз не е от ПБЦ или ВБЦ, но в ТБЦ имаме трима князе - Батенберг, Валдемар и Фердинанд.
   Също така двама крале - Калоян и Карпош.
   И бих те помолил да прикачиш едно аудио как произнасяш титлата "РТИКИН". Аз се пробвах. Голяма мъка е. Дедите ни според теб са го ударили яката на мазохизъм.
   И защо махаш гърцизираното окончание S на КАВКАНА, а на КАНАС не го махаш? Да не те притеснява че СЮ БИГИТО става на нещо друго. Не се притеснявай, най-много да стане на Ю БИ ГИ. Както знаеш при китайците първо се слага фамилията, след това името и презимето. Така че имаме и тайното китайско име на Омуртаг.
   Това което ме притеснява повече е че никой не се опитва да потърси значението на тези думи на Български език. Всички ровят в тюркски, ирански, санкскрит и какво ли още не, само не и на Български. И то за Български думи и титли. Скоро очаквам някой да се пробва на ескимоски или акцеткски.
   В. Янков

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. Анонимен4 юли 2017 г., 11:32

   По въпроса за титлата канас у биги съм писал няколко пъти. Действително титлата на владетел е Княз в Бога, преведено буквално на гръцки като εκ Θεου άρχων
   Има ги и другите титли, няколко на брой, в който кана е съставна част, но мисля че и за това ще се намери правилното обяснение с времето.
   http://andorey.blog.bg/history/2012/10/19/na-kakyv-ezik-e-napisana-titlata-kanasiubigi.1011262

   А. Киряков

   Изтриване
  6. Анонимен4 юли 2017 г., 12:53

   До Анонимен3 юли 2017 г., 21:27 (В. Янков)-продължение.
   Коментирайки въвеждането на християнството в България, проф. Васил Златарски в своята „История на българската държава пред средните векове” коментира:
   „Борис чрез християнството станал господар на българските славяни, които били при него преобладаваща нация и затова съставяли силата и мощта на българската държава, той ставал вече от хунобългарски хан славянобългарски княз”. (том 1, част 2, с. 66 от изд. 1971 г.).
   Самият проф. В. Златарски още в началото на своята „История” споменава за
   „Именника на българските князе”. После този уникален първобългарски паметник Златарски цитира само като „Именника” и изяснява историята на първите български ханове (?). Не се ли е усетил професорът, не е ли разбрал добре
   „Именника”, в който съвсем категорично се казва, че първите български владетели са били князе? Или действително е изпълнявал нечия политическа поръчка, за която го обвинява тогава друг голям български историк – Ганчо Ценов.
   В „Енциклопедия България”, том 3, думата „княз” е обяснена, като идваща от старобългарското КЪNѦSЬ, КNѦЗЬ – ръководител на държава у славянските и някои не славянски народи. „Титлата „княз” – пише в енциклопедията – се употребява със значение на началник, управител, вожд...По време на разложението на първобитно- общинния строй и по-специално в периода на военната демокрация, князете са племенните и военните вождове и вождовете на големи военно-племенни обединения”.
   „Княз” е старобългарска дума, друг е въпросът откъде сме я взаимствали. Тя е наложена от първобългарите и не е руска. И се е появила вероятно дълго преди
   „крал”. Това го доказва именно „Именникът на първите български князе”. Там след изброяване на Авитохол, Ирник, Гостун, Курт и Безмер се казва: „Тези пет княза държаха князуването от онази страна на Дунава 515 години с остригани
   глави. И после дойде [на тази] страна на Дунава княз Исперих, същото и досега.
   Началото на Чаталарския надпис на „канасубиги” Омуртаг е:"КАNAC YBIГI OMOYРТАГ". Краят на Търновския надпис на „канасубиги” Омуртаг е:"МОРТАГКАNNАСУВIГI"
   Нека да погледнем от лингвистична гледна точка, как КЪNѦЗЬ ще бъде изписана на гръцки език без да бъде преведена. В надписите с „канасюбиги”, този израз е предаден по същия начин, както двата надписа с прабългарски текст, които не са преведени, а изцяло са изписани с гръцки букви. Писано е буквално това, което е изговаряно – дори и диалектно. В гръцката азбука няма буквите Ъ, Ѧ и Ь. Затова на гръцки КЪNѦЗЬ е изписано като КАNАС!. Ерго, няма хан, няма кан – има старобългарската титла княз. (По времето, когато се е изписвало „къняз”, „книги” са се пишели „къниги”).

   Изтриване
  7. Слабоумници, кат се дърлите за корени на звания, окончанията им и източници с непроверена за истинност достоверност, гледайте разпространението и съсредоточеността на ДНК хаплогрупите!!! ДНК-то всички ке Ви сложи на място!!!

   Изтриване
  8. Николай, търпението ми се изчерпа. Още едни груб коментар от твоя страна и те блокирам отвсякъде. Разбирай го както искаш.

   Изтриване
 15. Анонимен4 юли 2017 г., 11:34

  http://mandara.narod.ru/nadpisi.htm
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен4 юли 2017 г., 12:50

  До Анонимен3 юли 2017 г., 21:27 (В. Янков). Господине, не мога да разбера какво точно искате да докажете, и кои автори четете? Приетите като български владетелски титли „хан” и „кан”, са изведени от едно и също място – няколкото надписа на Омуртаг и Маламир, в началото на които, според едни се чете „канасубиги”, според други „канасувиги”. Има и мнения, че
  „у” е „ю”. Някои пък делят думата на две - между „а” и „с”, или „с” и „у(ю)”.
  Проф. Веселин Бешевлиев най-подробно обяснява виждането си по въпроса в главата „Владетел” в книгата си „Първобългарите” ( изд. 1981 г., с. 42). Според известният наш изследовател на първобългарските надписи, начело на българската държава в периода на създаването и утвърждаването и е стоял владетел, който е произхождал, както у другите тюркски народи от определен род и е бил смятан за поставен от техният върховен бог Тенгри. Като пояснение се посочва, че Билге каган и Чингиз хан били „кан, поставен от небето”.
  Навлязъл в съществената част на въпроса, Бешевлиев пише: „ В първобългарските надписи българският владетел носи домашната титла КАNА СYBIГI, на която първата част е известната владетелска титла кан. Тук авторът препраща към К. Х. Менгес (писал за тюркските език и народ, и за „ориенталските елементи във вокабулата” в най-стария руски епос за княз Игор) и Г. Айдаров (писал за езика в „орхонските паметници на древнотюркската писменост от VІІІ в.” ).
  За втората част СYВІГI на първобългарската титла, пак Менгес, а също и О.
  Прицак, предложили независимо един от друг, да се тълкува като SÜ BEG-I, т. е.
  „господар или началник на войската”. „Отделните части на този сложен безупречен тюркски израз – казва проф. Бешевлиев – са добре известни от други тюркски езици”. Сам професорът обаче не посочва, как биха се сглобили „кан” и „господар на войската” и признава, че логиката му не би могла да служи за окончателно решаване на въпроса.
  Петър Добрев намира „канасувиги” в езика на кавказките народи, като производна от „кано” и „сув”, и имаща значение на „звезден (небесен) наблюдател”. В Уикипедиа пък накратко се обяснява, че за привържениците на тюркската теория за произхода на българите, „кана субиги” звучала като „ювиги хан”. А считащите, че прабългарската владетелска титла е заемка от иранците, дават обяснението, че
  „кана” („kana” идвало от „king” и „kean”) има значение на „господар”.

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен4 юли 2017 г., 17:24

  Абе Спаро, ти знаеш ли че княз е германска заемка? Ще те просветна че не става въпрос за корен, а за наставка, която в случая е -ензь < германски -ing. Преди да скокнеш да ми се подиграваш ще ти кажа как аз виждам нещата: има наставка в германските езици -ing, много използвана. Има наставка в славянските езици -енз-, -
  енг-, много рядко срещана. А всички славянски думи с тази наставка (скълензь, витензь, кладензь...) имат точно съответствие в германските езици (skulling, viking, kolding...), а съответния корен е много срещан в германските езици, но не и в славянските. Кажими сега бе Спаро, как да го разгадая това нещо? Да призная най логичното (т.е. че са германски заемки), или да тръгна срещу логиката и само заради пет автохтонеца да кажа най нелогичното?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Я прочети това - king (n.) Look up king at Dictionary.com
   a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König).

   This is of uncertain origin.

   http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=king

   Нали знаеш какво означава uncertain origin?

   Да, на германистите им се иска княз да е заемка от германски, но уви, това е само желание, недоказано желание. Хипотетичното германско влияние върху "славяните" е до IV век, но до този период няма регистрирана германска дума kuningaz. Това са фактите, дали ти харесват, или не си е твой проблем.

   Ще ти дам и повод за размисъл, един от най-ранните германски царе носи негерманското име Укромир...

   Изтриване
  2. И това с каква точно немска азбука го пише? Да не би с буквите на "Вулфила"?
   Как разбра кой от кого е заемал?

   Изтриване
  3. Анонимен5 юли 2017 г., 1:20

   Пак почна да сменяш темата Спаро, аз казах: "има наставка в германските езици -ing, МНОГО ИЗПОЛЗВАНА. Има наставка в славянските езици -енз-, -
   енг-, МНОГО РЯДКО СРЕЩАНА. А всички славянски думи с тази наставка (скълензь, витензь, кладензь...) имат точно съответствие в германските езици (skulling, viking, kolding...)" - На това вие ми отговаряте: "king (n.) Look up king at Dictionary.com
   a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König). This is of uncertain origin." - т.е. не сте ми отговорили на конкретния въпрос (!!!), а вместо това ме баламосвате с някакви извадки от английски речници! Г-н. Павел Серафимов, моля ви, бъдете бо конкретни, кажете защо наставката -ing се среща толкова често в германските езици, а почти изобщо не се среща в славянските, с изключение на пет думи, с точни съответствия в германските езици! По ясно няма да го казвам, сега е твой ред Спаро.

   Изтриване
  4. Анонимен6 юли 2017 г., 16:17

   Удивително! Павел Серафимов за първи път не отговаря на коментара! Много жалко че цялата автохтонска теория се държи на такива опити да се внушат фалшификации в българската история, обаче когато тия опити опрат до един специалист, всички техни твърдения се прахосват, а умовете на тази теория мълчат! Спаро, няма ли да ми отговориш на КОНКРЕТНИЯ въпрос? Не е добре така да ме държиш в неизвестие.

   Изтриване
  5. Тези "славянски" думи български ли са? Как се произнася Княз на старобългарски език? С -енз- или по друг начин?

   Изтриване
  6. Анонимен6 юли 2017 г., 22:09

   Пишело се е "кънендзь", а къщо и "кънензь", по късно "кнензь", "ен" се е пишело с малка носовка, а за "дз" в старобългарски е имало специална буква.

   Изтриване
  7. до Анонимен5 юли 2017 г., 1:20

   Драги анонимни сънароднико, разбира се, че ще Ви дам отговор. Нали не мислите, че стоя постоянно до компютъра чакайки да се появи коментар...

   Честата или рядка употреба на дадена наставка не може да се ползва за доказателство, че определена дума е заемка в езика ни. Днес ние изобщо не употребяваме наставката -ѧте, но какво от това? Значи ли това, че козлѧте, ослѧте и т.н. не са български думи?

   Не аз, а Вие анонимни господине се отклонихте от темата. Аз обясних, че просто няма как хипотетичната дума *kuningaz да е заемка в старославянския, по простата причина, че няма и следа от нея при германските народи по време на Античността.

   В хипотетичната славянска прародина пък няма германски топоними и хидроними. Kак тогава германите да дадат нещо, което нямат на някой, който обитава територия, в която те никога не са били по време на Античността?

   Осъзнавате ли абсурда анонимни господине?

   Изтриване
  8. Анонимен7 юли 2017 г., 0:58

   "Днес ние изобщо не употребяваме наставката -ѧте, но какво от това? Значи ли това, че козлѧте, ослѧте и т.н. не са български думи?" - г-н. Павел Серафимов, вие сериозно ли си мислите че тази наставка не съществува в новобългарския? Защо не дадете думите и в именителен падеж? Нима думите козлѧ, отрочѧ, и т.н. не се срещат в новобългарски под формите козле, отроче и т.н., заедно с техните форми за множествено число козлета, отрочета (т.е. старобългарски козлѧта, отрочѧта)? Вие знаете ли изобщо защо македонските имена завършват на -е (примерно Кръсте, Стойне, Коце...)?
   Г-н. Спароток, моля, намерете ми поне една дума с наставка -ензь, която да няма германско съответствие.
   "В хипотетичната славянска прародина пък няма германски топоними и хидроними. Kак тогава германите да дадат нещо, което нямат на някой, който обитава територия, в която те никога не са били по време на Античността?" - ама наистина ли няма германска наставка - ing??? Вие вярвате ли си???

   Изтриване
  9. А така, точно - наставката днес е в развит вид, не е същата :)

   Пак казвам - присъствието, или отсъствието на една наставка не може да докаже нищо, най-вече поради това, че германско присъствие в региона край Припятските блата, а и в цяла Източна Европа, по време на Античността, просто е недоказуемо.

   С желания и настоявания, а и отклонение от необоримото не става :)

   От кой германски език са взели дедите ни думата *kuningaz?
   Защо я няма в ранните германски епиграфски паметници?
   Защо я няма изобщо в "готския" ?

   Не съм казвал, че няма германска наставка - ing, просто тя е по-продуктивна в германските езици, а това от само себе си не доказва абсолютно нищо.

   Има и други парадокси в лингвистиката. Езикът, който днес испанците говорят не е езикът на дедите им от преди 2200 години, а де факто е развит вариант на речта на римските окупатори. В испанския се е запазила думата yegua идваща от латинската equa-кобила. В съвременния италиански кобила е caballa, но от този факт не може да направим извод, че дедите на испанците са повлияли дедите на италианците:)

   Както виждате анонимни господине, присъствие, или отсъствие на думи, наставки и т.н. не доказва абсолютно нищо.

   Иска се повече, доста повече, за да се докаже езиковото влияние на един народ върху друг народ, като в никакъв случай не може да се върви срещу здравия разум както правите Вие. Пак напомням - германите няма как да дадат нещо, което нямат по време на Античността, на някой, в чиито земи те никога не са били по време на Античността.

   Германската дума king, konig e с неясна етимология, но от друга страна келтските ceann, ceannas, а и старобългарската kanas си имат прекрасно обяснение, значението е -първи. На нея съотвестват староаглийската fruma, латинската princeps, а и лувийската handawat-принц, княз, първи.

   Изтриване
  10. Dragomir (798 do 809);
   Slawomir (809 do 821);
   Čelodrag (821 do 830);
   Godemysl (Gostomysl) (830 do 844);
   Dobemysl (Dobromysl) (844 do 861);
   Mstivoj I. (861 do 865?);
   Oritbert III. (869 do 888);
   Vyšeslav (888 do 934);
   Billung (934 do 986);
   Mečislav (983-1018);
   Stoigněv 955;
   Mstivoj II. (960-1025?);
   Udo 1025;
   Godoslav (-1067?);
   Budyj (1066-1067);
   Henrich (1096-1122);
   Svjatopolk (1122-1135);
   Přibyslav I. (1135-1146);
   Nikolot (1140-1167);
   Přibyslav II. (1167-1171 \ 1178?).9
   Прибислав II става родоначалник на Mекленбургските херцози, което е
   и началото на края на асимилацията на славяните ободрити до полуостров
   Ютланд.
   До ХІІ век преобладаващите династични имена са славянски. След това
   започва асимилация, в ХVІІ век там вече не се говори на езика на ободри-
   тите и славянски имена днес няма.

   Изтриване
  11. Да бяха само ободритите, асимилирани са, или да си го кажем без увъртане -унищожени са също прусите, ругите...

   Езиците на тези хора биха били от голяма полза на проучването как са се разпространявали древнобалканските езици на север...

   Изтриване
  12. Около Берлин е фраш със славянски топоними и фамилни имена и днес!!! Направо се втрещих. За съжаление това само доказва, че от памтивек нашите нон стоп се дават на другите, колкото и да оцеляват криво ляво...

   Изтриване
 18. Анонимен4 юли 2017 г., 17:32

  Извинете,по грешка премахнах коментарът си,само исках да насоча вниманието ви към две диалектни български думи близки на ЮБИГИ/ЮВИГИ,защото както г-н Янков смятам,никой не се опитва да потърси значението на тези думи на роден български.Става гума за съшествителното ЮВА(диалектно,остаряла дума,незнам дали не турцизъм? и означава скитник,които ходи насам натам и е дадена в речник за диалектни думи от родния край на автора. Друга българска дума близка като звучене на ЮБИ ми се вижда от глагола лЮБИ,залЮБИ и т.п.Като се има предвид,че в някои говори л-то в началото не се произнася: ЮБИли се двама млади и т.н.Идва ми наум за ЮБИГИ или по-точно ЮБИГИЙ дали не се явява епитет след титлата със значение ЛЮБИМ?Или в случая с ЮВА, ЮВИГИЙ да е цар на скитащите от място на място хора,номади така да се каже,преселници и т.н.

  ОтговорИзтриване
 19. Да,интересна информация.Малко трябва да сме нащрек със турските източници.Понеже и те гонят идеология и пропаганда.Но сте се насочили правилно.Редно е да се разглеждат и турски автори.Даже наскоро стигнах до заключение ,след поредния дебат с грък,че за да добием ясна престава за случилото се през османското владичество,трябва да се разгледат османските документи.Понеже гъркът твърдеше ,че всичко до стара планина е било пълно с гърци...но те са били ,или избити,или изселени и на тяхно място са били заселени по-послушните българи.Казах му,че докато не видя османски документ в който се споменава точно тези действия,няма как да повярвам на думите му.
  Иначе браво,още една подкрепа на тезата ви от не-български(не заинтересовани) източници

  ОтговорИзтриване
 20. Анонимен5 юли 2017 г., 0:15

  По горе дадох втори линк. В интерес на истината ме мързеше, а и нямах време. Ако някой си беше направил труда прочете написаното там и да го анализира,/ за по-любознателните препоръчвам Бешевлиев. Въпреки че го избива на тюркизми, дава доста интересни сведения за колоните и тълкуването на надписите. А и са в оригинал, не тази пародия, която ще цитирам по-нататък/ може би сега нямаше да пиша.Както А. Киряков - Анонимен 4 юли 2017 г., 11:32 го описал в поста си,/съжалявам че не го бях чел досега, въпреки че съм прочел доста негови статии/ титлата на българските владетели е: [Kanasubhg]homou[rtagoekQeou] ar-con o /Кана субиги Омуртаг от бога владетел - надпис 6. Ако имате желание може да прочетете и другите/. Още Златарски прави предположение че "евентуално" става въпрос за превод на титлата на гръцки. С оглед на написаната титла на Борис - Къназ/а в падежна форма регистрирана в "О писменах Черноризеца Храбра" получаваме равенство между Kanas/c при Омуртаг и Маламир от една страна и Каназ при Борис. Т.е. би трябвало да приемем че разделението е преди буквата У, а не преди С. От там ни остава вариант У БИГИ. Доколкото У=В и БИГИ е все още запазана дума за Бог в Украйна, /за тези които не знаят - имам в предвид същата Украйна в която се намират предполагаемите гробове на Кубрат и Аспарух, не че има друга, а за тези които не знаят кои са Кубрат и Аспарух - няма смисъл да четат по-нататък/, получаваме комбинацията Къназ в Бога. И тъй като съм уверен че и това не може да ви убеди, бих искал да помоля Павел Серафимов да ви напише с гръцки букви слято - КЪНАЗУБИГИ.
  Не казвам че бих си заложил главата на моето тълкуване за Къназ, но поне е по смислено от : абе не знаем какво е, но няма нищо Българско в него. Трябва да е нещо тюркско/иранско/санскритско/ескимоско/марсианско. Не знам, може би е от някой от тези езици, но все пак трябва да потърсим остатък от значението на думата в нашата " реч омайна сладка" и едва след това да търсим по значение в сродните езици. И една задачка закачка за любопитковците - защо дедите ни са именували цевта на огнестрелните оръжия - ДУЛО, а не маргаритка или зюмбюл?
  Колкото до германските варианти на титлата, ако бяхте прочели и нещо от Рашо Рашев, би могло евентуално да разберете че на база на археологически доказателства, той смята че ние Българите произхождаме от Пенковската култура, която от своя страна / за съжаление той спира дотук/ е наследник на Черняховската култура, която от своя страна е съставена предимно от тракийски племена, напуснали родината си в следствие на Римската инвазия. Плюс други племена даващи разликата в гените ни в момента. А ако бяхте и прочели "Именника на Българските владетели/князе/канове и ханове/", може би евентуално, но не задължително, би ви направило впечетление съвпадението на властването на Авитохол с периода на съществуване на Черняховскта култара. Също така може би евентуално, но не задължително, би ви направило впечетление че началота на Пенковската култура съвпада с ерата на Ирник и началото на залеза и съвпада с преминаването на Аспарух от тази страна на Дунав / препоръчвам да се поогледате в чуждоезична виципедия. Българската го удря на два реда и половина/. А сега може и да се пробвате да познаете кое племе е било част от Черняховската култура цели 300 години. И откъде е получило странни титли и обичаи за германците / в интерес на истината не очаквам някой да е чел Фритцлер/.
  Изобщо четене му е майката, но не само четене, а и анализиране.
  Или както е казал един мъдър човек /т.е аз/:
  2+2=4
  2+2= година и половина при подходящ съдия
  2+2= цял живот професорска заплата по история. Стига да публикуваш правилните неща.
  Хайде сега да ви кажа лека нощ, че имам да гледам новата версия на КАНА СЮВИГИ ВИНЕТУ.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
 21. Булгарион, но не Ванко5 юли 2017 г., 0:34

  Г-н Серафимов,

  Как си обяснявате факта, че в препратката, която ми посочихте

  http://macedonia.kroraina.com/vb3/vb_6.htm

  В. Бешевлиев разделя титлата на КАНА+СЮБИГИ, а в превода навсякъде пропуска буквата „А” и пише: КАН сюбиги Омуртаг вместо Кан Асюбиги Омуртаг или Кана сюбиги Омуртаг?
  Това правите и вие, явно повлиян от някои от професионалните ни историци, които се опитват да ни отдалечат от иранско-тюркската титла ХАН, но всъщност с това КАН още по-силно ни привързват към тези 2 големи народностни групи, към които ние според мен не принадлежим. Ако прабългарите са иранци или тюрки то не би трябвало прабългарската титла да е КАН, а ХАН. Реалностите обаче са други и титлата навсякъде е изписана черно на бяло - КАНАСЮБИГИ! Няма ХАН, няма КАН!
  Не е ли време да прозрем, че КАНАСЮБИГИ е ОРИГИНАЛНА БЪЛГАРСКА(прабългарска) титла на българските владетели, която не българите, а иранците, а след тях и тюрките са взели и променили от КАНА на KHAN или ХАН?
  Това, че сме били по-малки като численост не значи, че не сме били големи като културно влияние сред съседите си иранци и тюрки в Балхара или Северен Кавказ!
  Титлите БАГАТУР и БАГАИН (БАГатур и БАГаин) не се срещат сред тези народи, което значи, че са оригинални български титли и пряко ни водят към древно тракийската дума БАГ, (БАКХус), т.е. БОГ!?!
  Не е ли това пряката връзка между траки и прабългари, която отдавна търсите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен5 юли 2017 г., 23:22

   Към Булгарион, но не Ванко5 юли 2017 г., 0:34. Господине, не мога да разбера какво целите. За Бешевлиев, Омуртаг и Маламир Ви написах аз, Анонимен4 юли 2017 г., 12:50, не господин Серафимов. Може би сте шабес гой съгласно поведението което имате! Никъде няма източници с български войнски звания багатур и багаин. Ето какво пише в Уикипедия по въпроса:Багатур
   от Уикипедия, свободната енциклопедия
   Направо към: навигация, търсене
   Багатур (βαγατουρ или βογοτορ) е висше звание на прабългарски воин. Според някои автори думата идва от тюркски (bagadur) и буквално означава юнак, храбрец. Според същия в руския език ще преминава като „богатыр“ – юнак. [1]
   Източници[редактиране | редактиране на кода]
   1. Jump up ↑ Прабългарски епиграфски паметници, В. Бешевлиев
   Отново същия Бешевлиев и тюркските му недоказуеми теории. Дори си е позволил да прави превод от "прабългарски" в изложението! Има българи, няма прабългари и булгари. Или Вие сте агент на Анкара? Населението на Турция също не е тюркско, а семитско в основната си част. 22 народности има в съвременна Турция. Бащата на съвременната Турска Република е дьонме, солунския евреин Кемал Ататюрк. Също така тюркските теории за България и Русия се поддържат от евреи. Русия, като монголоидна страна, а монголите са тюрки. Чудно, защо ли навсякъде се сблъскваме с "еврейския фактор"! А може би с хазарския?

   Изтриване
  2. К'о се вкопчвате в окончанията!!! КоренЪТ!!!

   Изтриване
 22. Анонимен5 юли 2017 г., 10:56

  До Nikola Nevenov4 юли 2017 г., 20:10.
  Уважаеми господин Невенов, много внимателно трябва да се подхожда към турски източници. Например, името Севар, което е българско, в региона на Делиормана се смята за турско. "Етнически турчин" от Делиормана, селата около Силистра, носи името Севар и смята, че то е турско. А там е и хабитата на траките гети. Османската империя е създадена от семити и по-точно от евреи. Етнос турци няма, но масово населението има семитски черти. Има и хора с характерни тракийски външни белези, но по редица други признаци са близки до семитите. Хора с тюркски монголоидни черти в Турция няма. Поради това интересите на Турция и Израел и неговата провинция САЩ са към провокиране на Татарстан да претендира за наследник на Волжска България както и за създаване на Нова Хазария на територията на Украйна, Крим и Южна Русия. Хазарите, евреите-ашкенази са изместили палестинските евреи и сега Западна Европа, Чехия, Словакия, Полша и Израел са основно населени с хазари. Поради това, от световното еврейство ще има и поддръжка и провокиране на претенциите на Гърция, която като държава съществува след Руско-Турските войни. До тогава държава Гърция не е съществувала. Но за това е нужна силна народна държава, каквато за съжаление България не е днес. Населението от български произход намалява в геометрична прогресия за сметка на дравидското и семитското. Разединено е по политически и икономически предпоставки. За това ще е нужна огромна воля на този или тези съмишленици, които се решат да върнат достойнството на България и българите. Предполагам, че това ще стане не само с перо, но и с "меч". Ако попитате как, то това не е предмет на блога на господин Серафимов. Очаквам новите български князе, жупани, стотници и десетници, етнически траки, а не евреи-ашкенази от Австрия или друга еврейска колония.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както казах,трябва много скептично да се подхожда към евентуални турски източници.За турция и турците...да точно тук беше споделено че концепцията за "турския етнос" е създаден в началото на 20-ти век,от организацията "младите турци" която е била в мнозинство от еврей.Но сега те се наричат така ,така че по-лесно е да наричаме всички българи предатели,и семити(от какъвто и да е произход) турци...отколкото да вадим дълги названия като българи мохамедани,траки мюсюлмани или други тем подобни.Иначе те турците се чудят как да се изкарат наследници на коренното население на балканите.Не съм съгласен за Чехия,Словакия,Полша.Факт че еврейте от какъвто и да е произход никога не стават мнозинство в дадена държава понеже 1-во това ги изобличава и 2-ро трябва да има достатъчно гои които да им работят.Досега не съм видял или чул за еврейн който работи тежък физически труд.Нито в европа,нито в САЩ,нито в Израел.Може да са властващ елит но далеч не са мнозинството от популацията.

   Изтриване
  2. Анонимен6 юли 2017 г., 22:04

   Уважаеми господин Невенов, не разбирам с кое не сте съгласен, след като с изложението си го потвърждавате. Да, властващ елит са и не само. Това, че Вие не сте съгласен за Чехия, Словакия и Полша е Ваше право, но е обществена "тайна". Например покойния папа Карол Войтила- Йоан Павел е полски евреин. Покойния Збигнев Бжежински е полски евреин. Меча на Отомврийската революция Дзержински е полски евреин. Лех Валенса е полски евреин. Доналд Туск в управлението на Еврейския съюз също полски евреин. Президентите, братята Качински и те евреи. Не е ли достатъчно! Казвате "властващ елит"! Но в средновековна Европа с крепостните селяни е известно правилото за "първата брачна нощ". От такива сношения, дори 80% да са плодовити, ето ви готови евреи които също дават поколение. Или според Вас това са глупости. И Меровингите и Лотарингите са евреи. В перифраза ще Ви кажа, че в България преди време се говореше, че и македонците не работят тежък физически труд, или са сладкари или търговци. Дали не са..... По отношение на написаното от мен в края на изложението "а не евреи-ашкенази от Австрия или друга еврейска колония" съм имал предвид Батенберг и Фердинанд, както и наследниците на Фердинанд. Онова нищожество Симеон, което е получавало издръжка от Българската държава до навършване на пълнолетие, при положение, че тогава България е плащала парични и продуктови репарации на Гърция и Югославия, си взе "имотите" и изсече горите. Но нито имотите нито горите са негови или на фамилията Кохари-Кобургота. Не е ли това еврейска наглост? А кой набута България във военния блок НАТО без референдум? Това бе етническия евреин Соломон Паси, син на "комунистическия функционер" Исак Паси, като вече фамилията е "демократична". Идеологиите са само димна завеса за унищожаване на народността. Днешния президент на Турската Република, Реджеп Таип Ердоган е грузински евреин. Нищо ново под слънцето. Гоите, животните на иврит са народите от нееврейски произход, които или трябва да бъдат унищожени или генетично променени. А планина Сион (Планината на сигнала) освен в Синай има и в....Швейцария. Именно наследниците на тези същества ще се стремят да доказват колко са притеснени от другите народи, колко са умствено надарени и с наглостта си изтласкват или са изместили и заместили местните елити. Това отдавна е станало и в България. Да, може да сме толерантни, но до известен предел, който не застрашава народността ни.

   Изтриване
 23. Анонимен5 юли 2017 г., 17:34

  До Булгарион, но не Ванко5 юли 2017 г., 0:34
  КанА в падежна форма. Сравни с ЦарЯ, КъназА, КралЯ, ИмператорА и т.н.
  И стига с това кана. Или поне отговорете на въпроса - защо са писали Къназ и Кан по един и същ начин.
  Дал съм линк - ето ви го отново:
  https://bogeo.net/2014/08/28/o_pismenex/#jp-carousel-1724
  http://ziezi.net/omurtag_files/2[1].jpg

  http://prntscr.com/fryjq2
  http://ziezi.net/omurtag_files/10[1].jpg - а тук е най забавно - ако се вгледате внимателно КЪНАС -ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ- БИГОМ
  В.Янков

  ОтговорИзтриване
 24. здравейте г-н Серафимов,
  според една стара енциклопедия от 1903 година е намерен надпис между древния град Апамея и Хойранското езеро (област Фригия) който гласи τόπου Ἀκενᾶ, може да потвърди хипотезата Ви (не съм специалист)

  Akenas (?). Auf einer Inschrift von Kütschük Kabadja, zwischen Dineir (Apamea) und dem Hoiran Göl steht τόπου Ἀκενᾶ; vielleicht ist danach auf einer andern Inschrift ein Ethnikon in Ἀκενηνοῦ zu ergänzen, Sterret Papers of the American school, Athens III nr. 504. 564.

  много тракийски племена като пеоните използват титлата базилевс или василевс, която по-късно се заема от ИРИ - нейната приемственост се проследява по-лесно от Акенас-Канас.
  Ето един възможен превод на друг фригийски надпис от стелата на Мидас или Мидай :"„Атесъ Арки-Дэвэсъ, акемъ амота Вожъ Мида, Гавантаеи Анактеи Едаесъ“ или предвод „На Ати и на Арки Деви (посвещава това) страшният и без-смъртен Вожд Мида, император на идайските царе“. Прави впечатление, че титлата е Вожд, а не канас или акенас. Доколкото зная А-то пред думата е за отрицание или със значение без- както е в този надпис а-кемъ без-страшен или а-мота без-смъртен като епитети на даден фригийски владетел. Не би ли било възможно и А-кенас да има подобно значение: без-начален или без начало, като смисълът на кен-началник, начало, пръв (сещам се за името Първан). поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това е от лексикона на Pauly -Wissowa, много ценна работа! Имам тази работа, но не бях поглеждал, благодаря много за подсещането!!!

   Базилевс идва от микенската басареу, а Басарей - светлият, е епитет на Дионис.

   Базилевс и акенас, канас, са различни титли, едната означава първи, а другата означава сияен.

   Изтриване
  2. Здравейте, дори при името на Амазонките, го имаме същия пример за отрицанието при "А" - "без".
   А-Мазо, значи без-Мъж (без миз-иец) и тъй като гърците правят кривокраки преводи, при тях превода на "без Мъж" е дошъл в превод "без гръд" и от там си измислят, как били режели едната си гърда или пък как убивали мъжете си. Но реално, ако се замислим, Амазонките са причислени към траки-скити-сармати, с едни езици, едни традиции, едни култури, при положение, че Българите са Мизи, реално имаме връзката Мизи=Мазо (Мазо както казахме е кривокрак превод) лесно е да се обърка и става без-Миз-о= Без Мъж и ето ви ги Амазонките т.е как са се наричали част от българките в старо време. И да Павката бе дал неговия превод на Амазонка=Омужена, но не съм съгласен с него, дори Херодот споменава, че един от обичаите на т.нар амазонки е, да не се женят, докато не убият поне един мъж на бойното поле.

   Изтриване
  3. Аз също не съм съгласен, че амазонка означава омъжена, смятам, че названието е екзоним даден от гърците. Навярно идва от амаксаоо-возя се на каруца, карам кон, кола.

   Изтриване
  4. Добре, моя грешка тогава, останал съм с впечатлението, че такава ти е била крайната интерпретация. :) Интересно е, че в арабските страни към Индия, наричат гайдарите (неженените момци), които правят серенада на бъдещите им булки "Мужки". А това е много интересен паралел с името на амазонките, както и с името на мизите.

   И малко по темата за кен и канас:
   -AKIN (adj.)
   1550s, "related by blood," contraction of of kin; see a- (1) + kin (n.). Figuratively, "allied by nature," from 1630s.

   -KIN (n.)
   c. 1200, from Old English cynn "family; race; kind, sort, rank; nature" (also "gender, sex," a sense obsolete since Middle English), from Proto-Germanic *kunjam "family" (source also of Old Frisian kenn, Old Saxon kunni "kin, kind, race, tribe," Old Norse kyn, Old High German chunni "kin, race;" Danish kjön, Swedish kön, Middle Dutch, Dutch kunne "sex, gender;" Gothic kuni "family, race," Old Norse kundr "son," German Kind "child"), from PIE root *gene- "give birth, beget," with derivatives referring to procreation and familial and tribal groups.

   In the Teutonic word, as in Latin genus and Greek [genos], three main senses appear, (1) race or stock, (2) class or kind, (3) gender or sex .... [OED]

   Related to both words kind and to child. From 1590s as an adjective, from the noun and as a shortening of akin.

   -KIN
   diminutive suffix, first attested late 12c. in proper names adopted from Flanders and Holland. As it is not found in Old English it probably is from Middle Dutch -kin, properly a double-diminutive, from -k + -in. Equivalent to German -chen. Also borrowed in Old French as -quin, where it usually has a bad sense.

   -KING (n.) Look up king at Dictionary.com
   a late Old English contraction of cyning "king, ruler" (also used as a title), from Proto-Germanic *kuningaz (source also of Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König).

   This is of uncertain origin. It is possibly related to Old English cynn "family, race" (see kin), making a king originally a "leader of the people." Or perhaps it is from a related prehistoric Germanic word meaning "noble birth," making a king etymologically "one who descended from noble birth." The sociological and ideological implications render this a topic of much debate. "The exact notional relation of king with kin is undetermined, but the etymological relation is hardly to be doubted" [Century Dictionary].

   General Germanic, but not attested in Gothic, where þiudans (cognate with Old English þeoden "chief of a tribe, ruler, prince, king") was used. Finnish kuningas "king," Old Church Slavonic kunegu "prince" (Russian knyaz, Bohemian knez), Lithuanian kunigas "clergyman" are forms of this word taken from Germanic. Meaning "one who has superiority in a certain field or class" is from late 14c.

   Гледайки, етимологията на по горните думи, можем ли да кажем, че римския хронист писал 3 век, че българите си взимат земите по родното си право, да е свързано и с така наречената титла Канас-, бидейки и по близо до събития и до говоримия ни език по него време?

   "Кан-ас"-у-биги - "по родното право дадено- на мен"- от -бога. Не случайно имаме паралел за Родното право дадено от самият Бог на Българите, този "паралел" всъщност е "наричането на българите" или по точно техния език свещен и езикът на децата на Бог във Франция, по повод знаменитото Реймско евангелие, на което са се кланяли кралете им преди коронация.

   Изтриване
 25. Поздрави за интересните материали!
  За четящите глави няма нищо чудно.
  Ной е баща на Афет– Афет е баща на Гомер, Магог, Медай, Йован, Тубал, Мешех и Тирас.
  От Гомер се раждат Французите,бартонимите и Тогарма. От Тогарма се раждаме българите /и още девет братя/.
  През това време Тирас /най–младият син на Афет/ е стигнал вече до нашите днешни земи през Фригия /която е земятя на Тогарма/ и основава Тракия. Така,че фригийци и тракийци са много близки родственици. Естествено езикът и културите са смесени. Плачевното е, че и до ден днешен няма да се роди един храбър историк, който да задраска старата измисляна по кой знае какви пътища древна история и да напише нова древна история на България, която да отговаря на истинските факти и документи. Плачевното също е, че някои чужди страни профитират от нашата неоправност и си приписват нашата история и тракийската култура и ни наричат вулгарни при това. Не клеветя никого, но като поправих един украински учен, че Кирилицата не е възникнала в Македония– както той пише по академичните трудове, а в България– той ми отговори нагло, че името българин означавало содомист и вулгарен и затова и не го е използвал. Останах смазана и убита. Нарича се Basil Chulev -academia.edu.
  Толкова съм обидена, че не мога да се опомня още.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Опорочаването на народностите имена е добре позната практика. В английския намираме philistine, bugger, Hun, чиято основа са етнонимите филистинци, българи, хуни, но англичаните в случая предават различно значение - варварин, хомосексуален, дивак.

   Това, че някой черни името ни, не означава, че ние трябва да се срамуваме. Никой не хвърля камък по дърво, което няма плод.

   Изтриване
 26. здравейте, а как бихте коментирали посочената титла вож(д) от надписа на Мидас? Тя чудесно коренспордира с днешния български език. поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Транскрипцията на надпис М -01 е следната: ATES ARKIAEVAIS AKENANOGAVOS MIDAI VANAKTEI LAVAGETAI EDDAES
   ATES -лично име
   ARKIAEVAIS - фамилия
   AKENANOGAVOS - титла със значение началник на общност
   MIDAI - името Мидас в склонен вид - На Мидас
   VANAKTEI - титла ванакт, според мен сродна на титлата бан
   LAVAGETAI - титла със значение - водач на народа
   EDAES - постави, посвети,

   Изтриване
 27. здравейте,

  Phrygian: ϝΑΝΑΚΤ ‘overlord, king of kings’
  Linear B: wa-na-ka ‘overlord, king, leader’
  Meaning leader of the people
  See also Phrygian: ΑΓΤΑΕΙ ‘leader’
  Linear B: ra-wa-ke-ta ‘leader of the people, millitary leader’
  Cypriot Syllabic Script: a-ke-ti-se ‘leader’
  Doric Greek: αγέτας ‘leader’
  Proto-Indo-European: *ag̑- ‘to lead, drive, agitate’

  следователно някой си Атес Аркеивас с титла началник на общността посвещава (този храм) на Мидас - царя на царете и водач на народа. Преводът, който посочих в предишния коментар е на Йонкин и може би не отговаря изцяло на стандартния превод и е заблуждаващ. От вашия предвод става ясно, че най-висшата титла не е Акенано(гавос) а VANAKTEI.Лично на мен не ми излиза мисълта, че wa-na-ka може и да се прочете КА-NA-WA (от дясно на ляво),което напомня на но не съм специалист. поздрави

  ОтговорИзтриване
 28. Анонимен8 юли 2017 г., 22:07

  KANAC И БЪЛГАРСКАТА ТИТЛА KANAC е темата,чудесно..Спомних си от предишните Ви постове и за Раскупорис/Рескупорис (І) -съюзник на Помпей срещу Цезар през 48 г.пр.Хр., а през 42 г.пр.Хр., при Филипи, като съюзник на Брут и Касий, за разлика от брат си Раскос, който се проявява като съюзник на Антоний и Октавиан...РаскуПОР е цар а брат му Раско не е.Знеам и за КетриПОР -син на Керсеблепт.Знаем и за ИсПОР , Кан Исперих,който всъщност е също цар..Дали пък ПОР не е също титла,вариант за цар(владетел) и т.н? А в доста по-късно време имаме царе като Борис/ПОРис или Борил/ПОРил ? като вече титлата е пред името? Странно, но ПО-Рис е с разменени срички от Ис-ПОР..Вероятно последното е просто съвпадение, но дали е търсена някога връзка за ПОРис/ПОР като титла?

  ОтговорИзтриване
 29. Уважаеми г-н Серафимов, бихте ли цитирали точно фразата от "Именника на българските владетели", по-точно тази в която се казва, че / неточен цитат!/ "...те князували отвъд Дунава с бръснати глави ... ". Сигурна съм , че глагола не беше нито "ханували", нито беше "канували"...Ако е както си спомням "князували", редно е да се спре с коментарите - титлата на българските владетели няма каква да е друга, освен "княз".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и доселѣ.
   http://balkan1.blog.bg/politika/2013/04/16/imennik-na-bylgarskite-vladeteli.1101180
   На тази страница са и трите фотокопия.
   Но не забравяйте че това съ късни преписи. В по старите документи е формата Къназ.
   В. Янков

   Изтриване
  2. Стрезневски, а и Дяченко смятат, че коренът на кнез, княз е *кън-начало, а и в това си има логика. Не само ние, но също хето-лувитите, римляните, келтите, а дори и англо-саксите имат титли със значение - първи:
   handawat - princeps - ceannass, ceannard - frumja.

   Изтриване
  3. Съгласен съм, но само донякъде. Вторично може думата да е придобила значение на първи, дори началник, владетел, но първичнато значение какво е? За пример давам - държава. В момента означава страна, суверенна територия, но произлиза от ДЪРЖА, а това е съвсем друго значение, нямащо нищо общо с вторичното. От къде го извеждат това КЪН/КАН? От кой език е? Или е като германското - немска дума с неясен произход.
   Доколкото тази титла се среща първо в България и при немските племена, то трябва значението и да се търси при тези езици, не някъде на м...... си. И после и да се обясни как от едните е отишла при другите, без да поспре при междинните племена живеещи между териториите ни. И държа да отбележа, че изобщо не съм привърженик на теорията как след една битка пичовете седнали да пият по едно - десет питиета и на някой му хрумнала идеята - ей тези пичове, дето се бихме с тях си имат много готина титла за шеф. Дайте да я ползваме и ние.
   За тази работа се искат десетки години, даже стотици да съжителстват на едно място.
   Но пък от друга страна страна съм фен на на следната идея - в су вигом имаме пропуснато В след буквата Г и дефакто истинската титла е - Кана Су Вигвам /Началника на Вигвама/, което от своя страна доказва общия ни произход със Апачи, Команчи и други далече изгубени братски народи.
   Омуртаг си е превел титлата повече от ясно - Архонт/Къназ/ От/У/ Бога/Биги/. Ако на някой не му харесва, да отиде да му обясни колко е грешил.
   В. Янков

   Изтриване
  4. Така ли било? При положение че има хиляда гръцки надписа където титлата е канасубиги и само един именник преписан от руски, където естествено по руски титлата е княз, много интересен и категоричен извод правите.

   Изтриване
 30. "налагане на ново виждане"??? Спаро, ама ти верно ли си мислиш, че налагаш нещо? Може да наложиш баница, но ново виждане не можеш. Първо, защото теорията ти е като продънена каца и второ, защото няма кой да ти се върже на глупостите. Много на сериозно си се взел, а не виждаш, че хората те взимат на подбив. Накрая ще свършиш като озлобен и обиден човек, който си мисли, че е останал неразбран и недооценен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен / Анонимен си се родил и Анонимен ще си останеш ! Защо се натискаш във блога на Господин Серафимов ?
   На всички им е ясно че целта ти тука (както и във оскъдният ти живот) е да "омаскариш" колкото се може повече България ! Не ти е лесно всеки ден във "това мазе" ? Навън е лято , Българите са на плаж , живота е красив...
   а ти седиш и изкарваш надницата в "това мазе" ? Във един прекрасен ден разбираш че и "пенсията" ти е 180 лева ! Във момента в коѝто го разбереш вече е късно ?

   Изтриване
 31. Абсолютно издържани статии, Павел! И няма как да е другояче. Това е истинската история на България за която се е криело стотици години. Четем с огромно удоволствие аз и моят съпруг, който между другото е американец, и от години е убеден че българите сме наследници на траките и се гордее с призхода ни.
  Очакваме с нетърпение следващите ти статии :)

  Адмирации!

  С огромно уважение към теб и целия труд който полагаш за откриването на истината,

  Диана и Todd Lapinski

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за добрите думи!!! Скоро започвам да публикувам нови неща и се надявам да са интересни.

   Поздрави!

   Изтриване
 32. Кажи нещо за ромънците
  Пишели ли са на кирилица

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, това е по темата БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ НА РУМЪНСКИЯ НАРОД

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/09/blog-post_27.html

   Изтриване
  2. Браво за статията уникална.Бих искал да кажа на критиците, нека да погледнат само в интернет снимка от надписа но колоната на ХАН Омуртаг, кадето пише KANAC от което старите историци български си правят изводи че сме имали ханове после пък станаха канове, а в уйкипедия не другаде си пише че KANAC е един от начините на славянското изписване на КНЯЗ.Незнам как би опровергал някой този факт.Поздрави за автора на статията.

   Изтриване
  3. Знаете ли кое е тъжното, още през XIX век Срезновски и Дяченко публикуваха данни, от които става ясно, че кънезъ идва от корен кън-начало, т.е. кънезъ означава началник. Точно такъв е и гръцкия превод на титлата ни - архонт. Думата княз обаче бе обявена за германска заемка -*kuningaz, нищо, че в Codex Argenteus такава титла няма изобщо, тя не присъства и в скандинавските рунически надписи IV-IX век, ранносредновековните англо-сакси не я познават...и все пак една незасвидетелствана германска дума е обявена за прототипа на княз!!!

   Изтриване
 33. Като се вземе предвид титлите които вече ясно доказаме че са били КНЯЗ кото много славянси или тракийски, както и Български народи използват,също както езика,носиите,които си приличат и гробните куполни могили в които са погребвали и коня на мъртвия, които се намират чак до Монголия.В могилата в монголия,пак куполна намират остонки на европеец погребан заедно с коня,това съм го гледал по нешаналгиографик или пак някаква сериозна телевизия беше,забравих.Та стигам до извода че някога ние сме били част от един досто голям народ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, били сме, все пак повече от 2500 години силите на злото воюват срещу нас, но още ни има...

   Изтриване
 34. Какво е Вашето становище за връзката между иранските номади кашкай с траките , дадено че знакът lYl e тяхна запазена марка по надгробните им плочи , а се среща у нас поне 1000 години преди идването на хан Аспарух?Господството на Ахеменидите над Тракия и Македония ли е повлияло тракийската култура и оттогава ли са първите знаци lYl и култа към конника?

  ОтговорИзтриване
 35. Какво е Вашето становище за връзката между иранските номади кашкай с траките , дадено че знакът lYl e тяхна запазена марка по надгробните им плочи , а се среща у нас поне 1000 години преди идването на хан Аспарух?Господството на Ахеменидите над Тракия и Македония ли е повлияло тракийската култура и оттогава ли са първите знаци lYl и култа към конника?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кашкайците са тюрки, а тюрките са повлияни силно от саките, за които гръцките автори казват, че са траки.

   Най-рано, знакът lYl се среща на Балканите, преди около 7000 години - сред керамиката на културата Винча.

   Изтриване
 36. Адмирации за Вашите изследвания!
  От новите данни които изнасяте се задълбочава мнението ми, че повечето траки са гръбнака на Източно Римската Империя - "Византия".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Щерьо Черногоров21 март 2020 г., 9:14

   Благодаря Ви! Имате право относно ролята на траките в изграждането на Източната Римска Империя, тази роля е огромна. Оромна е не само поради приноса на Константин Велики, Констанции II, Константин II, Юлиан, Маркиан, Лъв Бес, Юстин I, Юстиниан Велики, но и поради приноса на тракийците участващи в римските легиони. Те са определени като удивително смели, докато гърците са наречени страхливи и негодни за военна служба.

   Изтриване