12.07.2017 г.

НЕУДОБНИ ДАННИ ПРЕДИЗВИКАХА АТАКА ОТ СТРАНА НА “УЧЕНИТЕ”


Темата за възрастта на Плиска се оказа парлива. Очаквах съпротива, но това, което срещнах надмина всичките ми очаквания. Някои от поддръжниците на остарелите теории ме изкараха едва ли не по-черен и от дявола. С малки изключения, критиката се изразяваше предимно в това – какъв съм аз, какви са ми способностите, кой ме финансира и т.н. Инсинуации, обиди и клевети не бяха спестени, тиражираха се като на конвейер.

Такъв страх от излизането на истината не бях срещал. Може да звучи пресилено, но аз оставам с впечатлението, че хората демонизирали и оплюли Ганчо Ценов в началото на ХХ век, са се преродили с едничката цел – да спрат отново неудобните за тях факти.

Тези индивиди явно не осъзнават изобщо, че живеем в XXI век и днес е пратически невъзможно определени данни да бъдат укрити. Невъзможно е и да се поддържат официалните теории, които са създадени от чужденци, за да обслужват интересите на чужденци.

С фанатично повтаряне на старите мантри и демонизиране на опонентите, могат да бъдат залъгани само шепа хора. Другите ще проверят как стоят нещата и извършили проверка ще разберат кой е прав и кой разпространява лъжи и спомага за промиването на съзнанието на милиони българи.

Постоянно се удивявам на “учени”, за които сякаш е въпрос на живот и смърт старите българи да бъдат изкарани азиатци дошли от Сибир, или Памир. За същите хора е кощунство да се говори за това, че ние сме потомци на най-стария цивилизован народ.

Някои стигат до там, че определят свързването ни със Залмоксис и Орфей като предателство. Що за поведение е това? Да си затворим очите за това, което не отърва на шепа хора защото то ще покаже тяхната некомпетентност? Не е редно личния интерес и егото, да са над интереса на народа.

До известна степен разбирам поведението на определени мои противници. Те считат Плиска и Преслав за перлите на старобългарската архитектура и смятат, че щом някой твърди, че въпросните селища са строени по времето на Античността, то те не са български. Подобен страх е напълно излишен. Та нали от IV  век областта, в която са издигнати старите ни столици е наречена България от Св. Йероним!

Плиска и Преслав действително са уникални градове, които са смаяли всеки, който ги е видял във времето преди враговете на страната ни да ги превърнат в руини. Да се твърди обаче, че строежите са започнали едва по време на Средновековието е крайно несериозно, както е и крайно несериозно да се твърди, че старите българи са дошли от Азия и, че езика им е бил (източно)ирански.

Нека разгледаме неудобните данни, които определени учени предпочитат да премълчат:

1.Съществуват съвсем ясни сведения за това, че строежите на Плиска и Преслав са започнати през IV век – по времето на Константин Велики. Не само е посочена точната сума, която императорът от тракийски произход отпуска, но са споменати и имената на хората отговорни за строежите. Въпросните личности – Урбикий и Салустий са действително служители на Константин Велики. При наличие на такива подробности, да се пренебрегне древното свидетелството е меко казано неразумно.2.Има и домашен извор - Царственик  или История Болгарская”, в който се твърди, че Преслав е съществувал по времето на Константин Велики.

3. Още в края на XIX и началото на XX век, учени като Карел Шкорпил и Богдан Филов стигат до заключението, че на мястото на Плиска е имало римски кастел (крепост).

5.В работа на Прокопий Цезарийски, създадена в периода 530-550 година, срещаме име на тракийска крепост PLYSENUM. В изданията на творбите на Прокопий от ново време, някой е изтрил това неудобно име, но не е успял да затрие старите издания.6.По време на разкопки в Плиска, Атанас Милчев намира статуя на Тракийския конник. Понеже по забележителния артефакт няма хоросан, археологът стига до извода, че статуята на Тракийския конник е принадлежала на оригиналния строеж и не е по-късно добавена сполия. Сега възникват неудобните въпроси: защо старите българи почитат Тракийския конник – върховния бог на местното население, защо са поставили негова монументална статуя до една от портите на Плиска?

7.Същият автор – Атанас Милчев, намира водопроводни тръби в Плиска и ги датира V-VI век като упоменава ясно, че в крепостните стени на Плиска са направени специални отвори за тези тръби, а това означава и, че въпросните стени са от същото време - V-VI век.

8.Специалистите би трябвало да знаят, че названието Плиска има сродни названия на територията на Балканите от времето на Античността. Да оставим настрана споменатия от Прокопий Plysenum, Анонимният равенски космограф споменава град Плистон, а около половин хилядолетие по-рано, Павзаний пише за река Плистос. Съвсем логично е да се приеме, че днешната, протичаща през Плиска река Асар дере е носила името Плиска и от това название е вдъхновено името на старата ни столица.

9.Всеки археолог би трябвало да знае, че в Тракия има традиция на строеж с едри квадри, като тази традиция датира от времената преди идването на Филип Македонски в страната ни. А за строежи с квадри и хоросан в Тракия, в периода IV век признава дори проф. Ст. Ваклинов. Точно това е периода, в който според определени исторически извори е започнато изграждането на Плиска и Преслав. И ние трябва да си затворим очите за този важен факт?

10.Както в Плиска, така и в Преслав са намерени тухли с печати. Тези тухли са от времето на Античността, а на някои от тях е се среща тракийското име Dules/ДулесДали пък това тракийско име Дулес няма да има връзка със старобългарското родово име Дуло? По сведения на Юрий Откупщиков, споменатото преди около 3400 години в микенски документи име Дуло, отговаря на тракийските Дулас, Дулес, Дулос, но нашите специалисти и дума на дават да се издума, че Дуло и Дулес са сродни имена.

11. Освен тухли от времето на Античността, на територията на Плиска и Преслав са намерени десетки монети от времето на Античността. Този факт или не се споменава изобщо, или се представя нако нещо незначително, все едно монетите не са едно от най-точните средства за датировка. За жалост, в случая неудобна датировка.

12. Стамен Михайлов, Атанас Милчев и др. съобщават за останки от кръстовидна сграда намираща се под Голямата базилика на Плиска. П.Георгиев определя въпросната кръстовидна сграда като мартириум, а Михайлов я смята за принадлежаща на времето на късната Античност. На същото мнение е и Атанасов, който акцентува на това, че кръстовидната сграда е по-стара от базиликата и посочва, че като модел могат да послужат мавзолеите на императорите Константин и Юстиниан. А ние имаме сведения, че строежите на Плиска и Преслав са започнати по времето на Константин Велики, като без съмнение дострояване и доукрепване е имало и по времето на Юстиниан.

13. Хипокоста (подово отопление) на определени сгради в Плиска, червения хоросан служещ за спойка на квадрите, петоъгълните кули, писцината, стила на канелюрите на колоните, а останалите орнаменти са все традиция от късната Античност, но всичко това се пренебрегва.

14. Така наречения езически храм в Плиска е с квадратен план и някои изследователи веднага насочват поглед към иранските светилища, но пък забравят за споменат за тракийските храмове с квадратен и правоъгълен план.


Редно ли е да си затворим очите за тези неща само защото не отърват на официалните теории? Защо някой трябва да се гневи и да ме черни когато представям информация, която другите не желаят да представят?

Нямам нищо против критиката, но тя трябва да е конкретна и точна, а тези, които ядосах не само не посочват къде греша, но и ми приписват неща, които никога не съм твърдял, с цел да ме злепоставят разбира се. Някои не се свенят и да ме заплашват със затвор, а аз си мислех, че живеем в свободна и демократична държава, в която всеки има право да изрази личното си виждане...

Сега използвам възможността да дам на тези господа пример за критика: Описвайки сградите на първата ни столица, проф. Ст. Ваклинов прави едно странно изказване: “Проблемът за плана на Големия дворец се състои не толкова в базиликалното устройство на тронната зала, колкото в особеностите на този базиликален план и в общото разпределение на частите на сградата. Вече неведнъж е изтъквано с основание, че включената в общия корпус на сградата апсида е явление, необичайно за местната балканска архитектура. Това устройство е много характерно за архитектурата на Сирия, Армения и Грузия.” c.108. (Апсида е термин от архитектурата, общо взето това е  полукръглата издатина на сградите).

Това твърдение не отговаря на истината и аз ще посоча защо мисля така: В работа засягаща римската архитектура от късната Античност,  Линда Мълвин споменава за римски сгради с апсида. Мълвин дори твърди, че апсидалния план е продукт на римската архитектура от късната Античност.

Такива сгради има на Балканите – Медиана, Сърбия, срещат се и на територията на България и то не къде да е, а точно в римската провинция Мизия – там където са издигнати Плиска и Преслав (L.Mulvin, Late Antiquity Villa Plan, TheBalkan-Danubian Region, Recent Research on the Late Antique Countryside, Late Antiquity Archaeology vol.2, ed. W.Bowden, L. Lavan,C.Machado Brill, Leiden, 2004, p.p.388, 394-395).  

Дори наши изследователи споменават за присъствие на апсида в сгради от времето на късната Античност: “ В църковния комплекс е извършена консервация на тракийското светилище и базиликата от VІ век с цялостна реконструкция на баптистериума, докато при раннохристиянската църква от ІV век е направена консервация на съществуващите зидове и апсидата. “ – Т.Нацев, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ЦАРИ МАЛИ ГРАД ПРИ С. БЕЛЧИН, ОБЩИНА САМОКОВ


Ето, без личностни нападки, без обиди, без демонизиране аз посочвам ясно и точно защо не съм съгласен с твърдението на проф.  Ваклинов. Това не е никак трудно и не мога да разбера защо тези, които са получили високо образование трябва да се принизяват показвайки недостойно поведение.

Ще дам още един пример за конкретна критика. Немалко наши учени са писали за земните укрепления на Плиска, но за жалост, поне от познатата ми литература, никой изследовател не е посочил паралела с укрепителните съоръжения на северните траки.

И.Т.Никулице съобщава за значителен брой тракийски селища - от Дунава до река Днестър  и уточнява, че много от тези селища са укрепени с вал и ров, като по намерената керамика е установено, че ранните отбранителните съоръжения са от IV-III век пр. Христа (И.Т.Никулицэ, Северные Фракийцы в VI-I вв до нэ. Кишинев, Штиинца, 1987, c. 90-104).

Смятам, че пропускът е съществен не само защото системата, при която земен вал и ров се използват е типична за Балканите и Черноморските степи още в Античността, но и поради факта, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите. Точно този тракийски народ обитава земи както на север, така и на юг от Дунава.

Защо нашите специалисти пропускат аналогичните на Плиска отбранителни съоръжения на северните траки, не се наемам да обясня. Навярно всеки има свои съображения, но пропуска си е пропуск и трябва да се отбележи.

Искрено се надявам, че учените, чиито заплати идват от джоба на българския данъкоплатец ще последват примера ми и в случай, че отправят критика към мен, тази критика ще е конкретна и най-вече културна. 

Обидите и заканите само показват, че този, който ги отправя, не разполага с нужните аргументи и поради безсилието си показва тъмната страна на своя характер. Можеш да отвориш вратата на мрака, но дали ще успееш да я затвориш когато пожелаеш?157 коментара:

 1. Уважаеми господин Серафимов, Вашите виждания се потвърждават и от други автори. Вие пишете "Такъв страх от излизането на истината не бях срещал. Може да звучи пресилено, но аз оставам с впечатлението, че хората демонизирали и оплюли Ганчо Ценов в началото на ХХ век, са се преродили с едничката цел – да спрат отново неудобните за тях факти." Не, те не са се преродили, но това е тяхна черта, да следват програмата начертана от предците, която е за поне 200 години напред. Както пише Лев Толстой "Историята щеше да бъде прекрасно нещо-ако беше истина". Има ли "Теория на конспирацията в световната история"? Най-вероятно ще кажете, че нямате данни за това нещо. Но все пак, косвено се налага едно правило, една "народност" която е намесена в световните конфликти и въпроси. Ще спомена няколко имена, които са знакови за България. Павел Йосиф Шафарик-унгарски евреин, министър на просвещението в Сърбия, дядо на Константин Иречек. Иречек е роден във Виена през 1854 г. с рождено име Йосиф Херменгилд в семейството на Йосиф Иречек и Божена Шафарикова. При конфирмацията приема името Константин. Бащата на майка му е Павел Йосиф Шафарик. Чехските евреи братя Шкорпил, според някои основатели на българската археология, според други основатели на организираното криминално иманярство в България и агенти на Австро-Унгария. Унгарският евреин Геза Фехер. Всеки може да прочете техните произведения и мнението им за българите. Техни последователи са българи юдео-масони, школата на Златарски и Шишманов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Фехер и Шафарик мога да се съглася, че са навредили с работите си създавайки изкривена картина на миналото на нашия народ. Не съм сигурен обаче, че в същата графа трябва да сложим братята Шкорпил, а и Феликс Каниц.

   Ако представите конкретни данни, които да проверя, ще се съглася с твърдението Ви, но докато това не стане няма как да приема, че всеки изследовател от еврейски произход е работил против нас. Всеки народ си има светци и злодеи, едни вършат добро, други следват тъмнината.

   Голяма част от днешните банкери са евреи, но точно най-големите противници на съсредочаването на властта в ръцете на банки и корпорации са също евреи. За да не бъда голословен ще посоча Норийна Хърц, Наоми Клайн и Ноам Чомски.

   Със сигурност има евреи, които ни мразят, но това не е причина да обявим цялата еврейска общност за враг на България. Със сигурност има също турци, гърци и сърби, които ни мразят, но пак - това не е причина да обявим цели народи за врагове понеже няколко индивида работят против нас.

   Може да ме обявите за наивен, идеалист, дори глуповат, но пък това е пътя, който съм избрал. Смятам, че злото има много имена и форми, а съсредоточиш ли вниманието си върху едно име, злото ще те удари от другата страна.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, нямам намерение да давам каквито и да било определения за Вас или за някой друг човек. В случая, не търся противопоставяне на една "народност", но статистиката показва точно това. Не искам да са разпростирам върху Евреонала и Световната конспирация. Историците, или защо българите не знаят истината за своя произход! "Пред българската история има три планини. Те не са Тяншан, Имеон или Балкана - това са гръцката, немската и еврейската истории"-сентенция от неизвестен автор.
   За Феликс Каниц: Картите на Феликс Каниц са използвани на Берлинския конгрес на Великите сили (1878) за установяване следвоенните граници на Балканския полуостров. Самия Вие знаете как е орязана България на Берлинския конгрес.
   Вие пишете "Постоянно се удивявам на “учени”, за които сякаш е въпрос на живот и смърт старите българи да бъдат изкарани азиатци дошли от Сибир, или Памир. За същите хора е кощунство да се говори за това, че ние сме потомци на най-стария цивилизован народ." И ако позволите, нека погледнем тези "учени" с еврейски произход по конкретно:
   Георги Марков - историк, директор на Института по история към БАН;
   доц. Пламен Симеонов Цветков-работи в Институтата по история към БАН;
   Страхил Димитров Гичев (1926-1990 г)-ръководител на група "Извори на българската история" в Института за история (БАН);
   Давид Буко Коен - род. 1919 г-ръководител на научния архив на БАН;
   Бойка Василева (1953-1998 г)-старши научен сътрудник в Институт по история (БАН);
   Александър Фол - френски евреин; гръцко лоби; проф.; историк, Институт по тракология при БАН, бивш министър на културата.
   Могат да се добавят и други историци с еврейски произход, които не са работили в БАН.
   Явно евреите са накацали върху нашата истрория като мухи на мед,от много дълго време и резултатите от тяхните лъжи,умствената промивка,която те налагат на българския народ се виждат навсякъде !!!

   Изтриване
  3. Евреите имат някои отличителни черти, които ги правят неприятни. Основното е, че гледат винаги да излъжат. Другото е, че имат презрително отношение към не евреите. Но те са такива, защото са възпитавани от малки по този начин и растат в такава среда. Евреите, които са откъснати от това влияние, изобщо не са такива и не са лоши хора.

   Изтриване
  4. Така е, поведенито се оформя не от произхода, а от семейното възпитание.

   Изтриване
  5. Винаги избива на изказване на истините за еврейте и тяхното влияние у нас а и по света.Ще е интересно да има поне един пост в който да няма споменаване за тях,но уви.

   Иначе има планини от доказателства в историята,за генетичното поведение на еврейската кръв.И това ,че разбира се има не малко еврей които навлизат в дадена сфера или начинание с най-добри подбуди,но накрая кръвта си казва думата.Най-пресния в главата ми пример е за движението Хари-Кришна .И техния основател свами Правапада.Последни факти излезли за смъртта на този гуру,говорят ,че е бил отровен.Самият той е споделял многократно че го тровят.А кой има възможност да го отрови освен най-близките му ученици които са се грижили за него и са приготвяли храната му.От 4-римата ,3-ма са били еврей.Човекът който е от Хари Кришна движението,който сподели това,сподели ,че според него това не е бил пъклен план замислен от световното еврейство,и че тези еврей са влезли в движението ,имайки чисти и честни намерения.Но за съжаление кръвта вода не става.

   Като добавим и към тези истории и факта ,че изследвания в поведението на хората са стигнали до заключението ,че поведението ни зависи на 50-70% от нашите гени.То идеята ,че поведението се оформя изцяло от средата а не от генетичното наследство ви прави малко или много противник на фактите,заради някаква идеология.Което в това проявление е в директен конфликт с мирогледа ви за "фактите преди всичко".

   Но от пък тази наивност може би,е едно от най-силното ви оръжие,понеже ви позволява да черпите информация от всеки автор.

   Изтриване
  6. Уважаеми господа Дойчев и Невенов, не съм писал, че евреите са лоши хора. Не съм писал, че са неприятни. Мисля, че не съм писал никакви квалификации за евреите. Написал съм само статистически данни за тези, които са имали принос в утвърждаването на лъжите за българската история. А това, че от сухата статистика излизат преимуществено евреи, е предмет на теорията на вероятностите. Поведението се определя и от общността в която живееш, но до някъде. С излизане от пубертета и навлизане в зряла възраст се проявяват всички качества на предците. Генетичните дадености са записани в ДНК кода и индивида ги следва независимо от условията.

   Изтриване
  7. Г-н Анонимен,никъде не съм споменавал ,че вие нарекохте тези хора така.Г-н Дойчев намекна а аз направо си казах мнението.И ще го кажа още веднъж за последно,понеже цялата тази тема само разкалва блога.
   Вие не желаете да давате квалификации понеже се страхувате,че вас самия ще ви квалифицират като нещо.Е аз отдавна претръпнах,така че подобни страхове не замъгляват преценката ми.
   Характера на еврейте е всеизвестен,не само в българия а по целия свят.Да сте чули българи да биват изгонвани от държави в който пребивават като малцинство?Или англичани....или германци или пък италянци?Това говори че средностатистическия характер на тези народи е такъв ,че те имат повече положителен принос от колкото отрицателен за дадена държава или зона.От друга страна знаем за поне 100+ документирани случая на прогонване на еврейте заради техния "характер" от дадена държава или зона.Да несъмнено има индивиди които не влизат в рамките на осреднения характер на един етнос,но това не значи че "осреднения" характер не съществува.

   Идеята за това ,че общността в която живее всъщност модулира индивида е малко спекулативна.Понеже трябва да се запитаме,дали тази "общност" не е продукт точно на специфичния ген на дадена група.Тоест ако в гените на една нация има заложено да са свръх състрадателни,то несъмнено тяхната общност ще е такава.Младия индивид се ражда в тази среда но той вече е предразположен генетично да бъде част от тази общност където свръх състрадателността е ценност.Така ,че въпросът e дали средата модулира индивида,или индивида създава въпросната среда,в следствие на уникалните му черти от характера(водени главно от генетичната му унаследеност.Както казахме вече,учените изследвали това заключват ,че 50-70% от характера ни е изяло плод на ДНК-то ни).
   Но практиката показва ,че по-скоро втората теза е вярна.Идеята ,че общността е плод на някакви идеали,закони и обучение се е взривила в лицето на всяка една европейска държава,опитваща се да интегрира циганските малцинства...например.Колкото и пари да им дават,колкото и да ги обучават,колкото и да ги карат да спазват закони.Ранно или късно те пак си правят общество където законите не се спазват,крадат или се занимават с наркотици,трафик на жени,всякакви схеми и трикове за да печелят пари без да работят и тн.И това навсякъде...от Гърция,през цяла Европа,че чак до Америка.Хиляди среди,хиляди общности,хиляди идеали,хиляди ценности,но един етнос който върши едно и също навсякъде.

   Изтриване
  8. Да, нека не отместваме фокуса на темата.
   Не можем да кажем, че даден етнос (не знам дали това определение важи за евреите) е виновен за фалшифицирането на нашата история.
   По-скоро група от хора със сходни интереси са използвали намалението, че ние се намираме под чужд гнет и са прокарали фалшиви теории.
   Въпросът е защо нашите учени ги следват. Защо пренебрегват многобройните следи в подкрепа на местния произход на българите? Не става въпрос задължително да ги потвърдят, а да ги проучат внимателно, с научни методи, обективно. Вместо това имаме тотален игнор на очевидни неща и повтаряне на пълни щуротии, дело на чужди учени и в услуга на чужди доктрини.

   Изтриване
  9. Айде стига глупости. По тая логика ако сериен убиец има братя и те са порядъчни хора, кой е следвал гените и кой не? Да не говорим че има безброй примери как братя и сестри са съвсем различни по характер, когато според тая тъпоумна теория трабва да носят еднакви гени.

   Изтриване
 2. А ти защо пропускаш тихомълком легендата за основаването на Плиска от Аспарух? Иначе ми се правиш на света вода ненапита спарко, а дали е така, а???????????????????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има легенда за основаването на Плиска от Аспарух: „И тогава, след него (т.е. след цар Слав) се намери друг цар в българската земя — детище, носено в кошница три години, на което се даде име Испор цар, който прие българското царство. И този цар създаде велики градове: на Дунава — Дръстър град; създаде и Велик презид от Дунава до морето; той създаде и Плюска град. И този цар погуби голямо множество измаилтяни."

   В тази легенда се твърди, че Испор, навярно Аспарух е създал не само Плиска, но и Дръстър (Силистра). И двата града са изградени с квадри, и в двата града са намерени сгради с хипокост, но Дръстър е съществувал дълги векове преди времето на Аспарух. Клавдий Птолемей споменава града през II век. Това никой не може да го оспори и в такъв случай не виждам защо трябва да се споменава едно сведение само, за да се отхвърли.

   Изтриване
  2. Ама какъв си ти да слагаш датировки бе, имаш ли китап за тая работа или си мислиш, че господ ти шепне в дясното ухо? Прочел си две книги и ми се правиш на спец който е постоянно по разкопки, ега ти..............

   Изтриване
  3. Обясних защо смятам, че Дръстър, или Дуросторум няма как да е ранносредновековно селище. Не само ранното споменаване от Птолемей, но и самия стил на постройките е типичен за Античността.

   Изтриване
 3. Анонимен13 юли 2017 г., 0:10

  Дерзай, Павле! Разкриването на истината ще ти създаде много люти врагове, служители на лъжата. Но точно пък истината ще ти бъде извор на енергия, която ще те укрепява до завършването на твоето дело!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста хора подкрепят делото ми, няма начин да не успеем!!!

   Изтриване
 4. Анонимен13 юли 2017 г., 2:00

  Мъдростта изисква хората да се преценяват по делата им, а не по произхода им!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно съм съгласен с това виждане. Скитал съм по три континента и съм се убедил, че във всяка страна има както добри, така и лоши хора.

   Изтриване
 5. Анонимен13 юли 2017 г., 4:10

  Чел съм че си агент на Москва!!! Чел съм че КГБ ти плащат големи пари да твърдиш че българите са траки и са местен народ! Чел съм още доста лоши неща за теб и точно това възбуди любопитството ми и започнах да те чета! Но така и не можах да разбера от твоите обвинители, как това, че сме местен народ, касае Москва и КГБ! Г-н Серафимов, ич да не ти дреме от такива "учени"! Те няма как да те оставят на мира, щот ти им риташ столчето, а въжето, изплетено от самите тях им е на врата! Голям брой българи са с теб! Ти имаш армия! Останалата част още не са те прочели!Когато и те, те изчетат, столчето ще бъде ритнато и лъжата ще затрепери на въжето в заслужено възмездие! Въпрос на време е! Дано Господ ти дава сили и те пази за добруване на истината и слава на България!
  Владимир Иванов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз съм чел, че съм агент на Москва и получавам газорубли, но и на мен не ми е ясно каква полза имат други хора от това ние българите да бъдем признати за местен народ :)

   Това си е просто демагогия, също като твърдението на някои бизнесмени, че заплатите в България са високи и е добре за икономиката да се внесе по-евтина работна ръка от чужбина...Пълно безумие, но като го повтарят многократно и уверено, има такива, които се връзват.

   Изтриване
  2. Браво Господин Иванов, един талантливо написан коментар!

   Изтриване
 6. Анонимен13 юли 2017 г., 7:58

  Понеже в античността трако-българи населяват териториите на сегашните Сирия, Армения, Грузия, Мала Азия, съвсем нормално е да има общи музика, танци, фолклор, предания, легенди, митове, архитектура...Самият аз имам снимки с квадри на крепостта на местността "Дяволската стъпка" край Айвалък, Турция и гробници, разположени във вид на слънчеви лъчи. Резаците и понятие си нямат(или им е неудобно да признаят), че са ги завладели, опожарили и разрушили, избивайки българи! Същите тюрки нарекоха българина, владял Влашкото кралство (където неслучайно се спасяват българските революционери през Възраждането) Влад Цепеш Дявола (Дракула).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По стените на римски крепости на територията на Сирия има изрязан знак IYI. В римските крепости на сирийска територия са били стационирани траки, не бактрийци.

   А иначе, присъствието на дедите ни в Мала Азия е от незапомнени времена - още от преди потопа.

   Изтриване
 7. ирена янчева13 юли 2017 г., 8:23

  Здравей, Павел ! Напълно подкрепям гореизложените, безспорно железни доказателства за нашите древни столици ! Вярвам, че силата на правдата ще възтържествува ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен13 юли 2017 г., 8:37

  Защо Севтополис е още под вода?! За да може да пълнят главите на плиткоумници с фалшива история.Който отрича писмени и доказани артефакти е подлога на мръсни подлеци.Дерзайте,истината винаги излиза наяве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъжното е, че не е само Севтополис, много други важни обекти са скрити по този начин.

   Изтриване
  2. Ето едни констатации, които ама хич не се връзват с „газорублите“!!!

   Изтриване
  3. Севтополис е под вода, защото археологическото проучване е приключило 1948-1954 г от Д. Димитров. Заключението, че то е резиденция поради твърде малките си размери, архитектурата е елинистически стил, а в предградието където са градежите на обслужващия персонал спояващият елемен е кал и никакъв хоросан.

   Изтриване
  4. ...и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни...:)

   Изтриване
 9. А малко ли артефакти се унищожават точно сега със строителството на магистрали за комфорт на турските тир-ове? Колко набързо проучени(в кавички)и погребани под асфалт тракийски останки,някой от тях уникални като некрополът до с.Дрен,Пернишко, например? А лично попаднах на нещо много куриозно занимавайки се с градинарство в собстения ми двор около 1 дка.Голямо количество камъчета от здрави скали с размер от 2-3см и интересни форми,като по ВСИЧКИ има надписи , някакви руни и не руни трудно забележими с просто око от ерозията на вековете.Колекцията расте и аз с ужас си представям колко подобни има навсякаде около нас, а ние просто не ги забелязваме...Трябва държавата да отделя щедро средства за проучване на всеки кв см от земята ни,тази история,тия артефакти са ни богатството,това е ценното ..Защото мойте кокошки гордо се разхождат по плочи от римско време, където копнеш да посадиш цвете и ето - нещо старо, древно,по-древно и т.н .. В малко страни става така,ние сме благословени с история,вие разбирате ли,хора? Благодаря Ви за упорития труд г-н Серафимов,продължавайте и помнете : Искаме истината и само истината за нашата история! Не искаме чуждо,само нашето,но не искаме и да ни го крадат !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това е правилната позиция - Не искаме чуждото, но и своето не даваме! Ако човек започне да се примирява, че чужденци или безродни политици крадат от наследството му, то бездушните индивиди ще се окуражат и ще изядят всичко, наистина всичко. Ето за това своето трябва да се пази - ревностно, упорито, винаги!!!

   Изтриване
 10. Е с тази статия направо ги разгроми!
  Посочил си точно, кратко и ясно. С извори.

  А на тия "учени", дето бръщолявят измислици мога само да има кажа - Не се самоизяждайте от яд, защото сте много токсични :))))


  Бог напред и ний след Него!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог подкрепя тези, които търсят истината!

   Изтриване
  2. Серафимов само общи приказки за да замажеш положението май а? Сега за да си по убедителен както много хитро си посочил 1,2,3 и т.н. е редно на всяко да приложиш бележка на източника ти на информация за да може читателят да провери дали наистина казваш истината или си лъжеш както обикновено.

   Изтриване
  3. С общи приказки се служат други. Аз подкрепям казаното от мен, а това, че то не ти отърва си е твой проблем.

   Изтриване
  4. Анонимен14 юли 2017 г., 8:53

   Съвсем естествено да си ги подкрепяте тези глупости, но исках просто сама да си потвърдя информацията дали съответства на тази от изворите които НЕ сте посочил.

   Изтриване
  5. До Анонимен 14 юли 2017 г., 8:53

   Уважаема госпожо, посочете Вие изворите, които г-н Серафимов "НЕ е посочил" и, надявам се, че доказват според Вас, че той греши! Но не посочвайте "извори" от XVIII-XIX векове, а от периода около "построяването" на Плиска.

   Дотогава хипотезата на г-н Серафимов ще приемам за вярна.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 11. Уважаеми г-н Серафимов, има множество археологически доказателства за това, че и преди ІV в. по българските земи,в Северна България също, са изграждани сгради с апсиди, за подовото отопление/ хипокауст / да не говорим. Всеки може да види тези сгради като отвори официалните годишни издания на БАН, в които археолозите от цяла България представят разкопките си за годината - АОР. Истината е, че огромно количество материали в подкрепа на изследванията Ви са пред очите на всички, но малко хора / почти само археолозите / ги виждат, и никой не иска да говори за тях. Това са същите тези зидове на римски крепости и сгради, в които зидове са преупотребени каменни блокове от по-стари тракийски постройки - огромни блокове, често с бучарда, с каменни релефи / римляните гледали да обръщат релефите навътре в зида, но някъде се виждат/. Простият, " ненаучен" извод е, че няма как това да са каменни елементи от по-ранни римски градежи, щом съответната крепост или сграда е датирана в първите години на римското нашествие в България. Изследвания, анализи и коментари в тази посока не се правят, археолозите са наясно, че това са архитектурни елементи от тракийски строежи, но мълчат по понятни причини. Съседните нам страни с напреднала и мощно развиваща се археология имат по 1-2 датски устройства за датировка на камък чрез оптически стимулирана луминисценция - метод, даващ изключително прецизни резултати с голяма точност! Апаратурата струва по-малко от луксозно джипче, но в България тя няма да бъде закупена НИКОГА ! Представете си кошмара за "научниците" всяко камъче да може да се постави на точното му място във времето !
  Тези, които Ви подкрепят - чакаме количествените натрупвания на Вашите и подобни изследвания да преминат в качествени изменения на официалната история !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори и без скъпата апаратура учените могат да датират определена сграда, но както сама споменавате - не го правят. Явно археолозите мислят, че България е окупирана държава и те ще бъдат наказани от окупаторите, ако по някакъв начин пробудят националната гордост на българина...Просто с такова впечатление оставам...

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, че България е окупирана държава е обществена тайна! Но не смятам, че само археолозите са виновни. Те, както и всички научни дисциплини, следват рутината и приетите предпоставки. За да има качествено нов подход по съответния въпрос, трябва да се приемат други предпоставки. Но леността , научната рутина и политкоректноста не позволяват това да се случи. Казано с думи прости и малко жаргонни "ако заговорят, че сестра ти е лека жена иди доказвай после, че нямаш сестра".

   Изтриване
  3. Разбира се не само археолозите са допринесли за изкривяването на истината. Наскоро получих информация, която ме натъжи много защото разбрах, че уважавани от мен лингвисти умишлено са укривали важни неща и са работили против истината. Дано им прости Господ!

   Изтриване
  4. Абе ,че България си е окупирана , окуоирана си е. Тълковен чечник: За окупирана страна се смята ( на кратко) държава или територия на територията, на която в мирно време има стационирани чужди въоръжени сили (под какъвто и да било предтекст).Вижте ситуацията в милата ни родина и сами си вадете изводите...

   Изтриване
  5. Че България е окупирана , окупирана си е.Соравка в речнина . За окупирана държава или територия се смята тази , на територията на която в мирно време се намират стационирани чужди войски под какъвто и да било предтекст.Вижте ситуацията в милата ни татковина и сами съдете ...

   Изтриване
 12. Няма нещо, за което Павел Серафимов да е писал и да не бръкне там някъде надълбоко на обслужващите чужди интереси учЕни, от което дишането и ритъмът им на съществуване да не са нарушени. С всеки изминал ден Истината си пропрвя път необратимо към повъхността и Светлината и ще стане достояние на целия свят, не само на научните среди. Де да имахме някаква предварителна подготовка и готовност, та по време на това прословуто председателство на ЕС да "открехнем завесата" и да потвърдим аргументирано, по научен и цивилизован път думите не само на Франсоа Митеран “БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.” Евгений Тенев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неслучайно е казано - Никой не е мразен така силно, както този, който казва истината...Ако разпространявах фантазии и глупости, никой нямаше да се притеснява, но виж неудобната истина е нещо друго. Никой не обича да бъде изобличаван, било то в некадърност, било то в нещо по-сериозно като участие в поддръжката на лъжите за произхода на народа ни.

   Изтриване
  2. Господин Тенев, напразни надежди имате според мен. Та точно страните от ЕС винаги са били против България и нямат никакъв, абсолютно никакъв интерес да лансират истината за България. И не само за България. Напротив, стремежа им ще е да ограничат още повече самостоятелността на България. За сега конфликт с другия окупатор САЩ, по отношение на България ЕС няма. И жалко и смешно е да очакваш от заклетите си врагове поддръжка. Ще излезе, че не цивилизацията е дошла при тях от Балканите, а не обратното, както го представят. При колониалните правителства на България, за каква "предварителна подготовка и готовност" може да се говори. Данни за това в електронните и печатни медии има достатъчно, но на тях не се обръща внимание. Демокрация! Всеки може да говори каквото си иска, но накрая ще стане така, както аз кажа. Така действат страните от ядрото на ЕС и САЩ. Храните напразни надежди.

   Изтриване
  3. То, затова и Павел Серафимов си е запазил правото да селектира разобличаващите го истини.Ама кой ли му вярва на платените от лекарствения монополист глупости. Всичко е пари и власт.

   Изтриване
  4. Драги ми анонимни сънароднико, би ли пояснил кой точно ми плаща, та да отида и най-сетне да си поискам парите от него?

   Изтриване
  5. Ега ти наглото парче си бе спароток ти нали сам си каза спонсорите за книгата с измами или забрави нещо дето не ти отърва на излъскания имидж????????????????????????????????? ????????????

   Изтриване
  6. Моят принос е в написването на текста на "История на Славните Българи". Илюстрациите, а и средствата за отпечатване са усигурени от "Азбукари". С кого са разговаряли те не зная, а и честно казано не ме интересува. Аз съм се отказал от хонорар, така както направих и с първата си книга.

   След като не съм в състояние да събера средствата, защо да се меся на тези, които могат?

   Изтриване
  7. Анонимен15 юли 2017 г., 7:54

   Ванко Николов - Българиона много правилно ти посочи за кого си надробил тези щуротии свързани с фондацийките около Азбукарите, а не е тайна, че част от финансовите потоци идват от Марешки с цел привличането на некомпетентния вот като тази на твоята сектантска аудитория за някакви - пеласго-трако-българи. Голям смях.

   Изтриване
  8. Смей се тогава, но не забравяй, че най-добре се смее този, който се смее последен.

   Изтриване
  9. До Анонимен 15 юли 2017 г., 7:54

   Извинете, г-не, къде и кога Марешки е заявил, че историята ни трябва да се пренапише и че българите са "...някакви - пеласго-траки.", та ние, "сектантска аудитория" на Sparotok, да се юрнем да му ставаме електорат?

   АКК

   Изтриване
 13. Хем страшно се гордея, че има такива българи като тебе, хем ме е страх, че ако ти се случи нещо лошо, то няма да бъде случайност. Много се пази, защото си черна точка за мнозина негодяи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човек не може да избяга от съдбата си, но поне имам доста приятели. Като ми се случи нещо, ще има последствия...Каквото е рекъл Господ!!!

   Изтриване
 14. До анонимен 12. 07. 23:44
  Флавий Аеций е роден през 395 или 396 г. в Дуростор (днес Силистра) в провинция Долна Мизия[2]. Син е на началника на конницата (magister equitum) Флавий Гауденций, представител на знатен местен род[3]Майка му е от знатно богато семейство от Италия.[4]. Йордан нарича Гауденций „знатен мизиец“, което предполага, че Гауденций е от местните варвари. Уикипедия
  Няма как Испор да е създал Дуростор 370 години преди да е бил роден!!!
  Вие вярвате на някакви апокрифни легенди писани, пренаписвани и преиначавани незнайно от кого, а на истинските хроникьори не вярвате и обявявате,че те архаизират сведенията. С това само потвърдихте,че или сте от казионните "учени" или сте тяхна маша.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е то, вярват си хорицата в това, което им се иска, а не това, което е най-достоверно. Проблемът им обаче е в това, че техния монопол над специализираната литература изтече. Днес всеки може да потърси нужната информация. Макар не всичко да е дигитализирано, основните извори са вече достъпни.

   Изтриване
 15. Наближава рождения ден на Васил Левски, може би в тази връзка Замунда са предоставили епохалния труд на видния български етнограф Димитър Маринов :) :
  "Жива Старина", кн.7, "Народна вяра и религиозни народни обичаи" - http://mgnet.me/cwvF3pX
  ( необходим торент клиент, примерно http://www.utorrent.com/ )

  В Уикипедия са дадени връзки и към други книги от поредицата "Жива старина" - https://bg.wikipedia.org/wiki/Жива_старина_(поредица)

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 16. Позволявам си да добавя коментар изпратен ми от проф. Асен Чилингиров:

  В една от моите последни публикации, книгата "Българската царква ІІ", София 2016, с. 137-142, представям мои документални фотоснимки от 1972 г. и резултатите от моите изследвания НА МЯСТО, които показват точно действителния характер на постройките, предшествали стигналите до нас развалини от поредната, явно незавършена базилика, представяна за "Архиоепископската църква в Плиска". А фактите - между другото сведенията на Шкорпил и НЕГОВИЯТ ЧЕРТЕЖ - доказват не само че тази църква не е била завършена (къде са квадрите от стените над първите два реда над основите?). Тези квадни са били ОЧЕВИДНО ИЗПОЛЗВАНИ при строежа на така наречените "Крумови дворци". Солидните основи, укрепени със забити дълбоко в земята колове, при това ТОЧНО ОРИЕНТИРАНИ ИЗТОК-ЗАПАД, ПОКАЗВАТ НАЙ-ТОЧНО ХРОНОЛОГИЯТА НА СТРОЕЖА. И от тези данни се прави изводът, че отначало на същото място е била изградена И ОТЧАСТИ РАЗРУШЕНА ГОЛЯМА ЦЪРКОВНА ПОСТРОЙКА. След разрушаването на тази църковна сграда, чийто строеж може да се свърже със засвидетелствания от писмените извори строеж на Константин Велики, а разрушаването на тази първа голяма, вероятно епископска, църква, е от същото време, преди края на ІV век, когато се разрушават голям брой църкви между другото в Хисаря и Пловдив. Вторият, отчасти завършен строеж трябва да е от втората трета на VІ век - постройката или не е била завършена, или е разрушена също малко след изграждането й, по всяка вероятност преди края на VІ век. Следващата, също разрушена постройка на същото място, може и трябва да се свърже с другите постройки на Борис І, Тя също е целенасочено разрушена след присъединяването на източните български територии към Византия преди края на Х век. Дали подир това са изграждани други църкви на същото място НЯМА НИКАКВИ ДАННИ. Така че УМИШЛЕНО НЕ СА ПРАВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОРИ ЗАСНИМАНИЯ НА ОСНОВИТЕ ПОД ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА. По такъв начин моите фотоснимки от 1972, правени въпреки пълната забрана да се правят снимки на мястото, са главните (и единствени!) доказателства против разпространяваните понастоящем теории за църквата в Плиска. А също умишленото зазиждане на останките от предишните сгради цели ЗАЛИЧАВАНЕТО НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ и за широко разпространеното християнство по нашите земи от първите векове на християнството.
  ..................
  Сърдечни поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Горещо препоръчвам творбата на проф. Чилингиров "Българската царква ІІ. Там може да се прочете за манипулациите извършени от определени изследователи с цел да се укрие истинската възраст на Плиска.

   Изтриване
  2. Аз пък питам, кога са започнали разкопките на Г. базилика, в каква фаза са били разкрити и как Чилингиров е успял да се сдобие с достъп до охраняваната зона, че и успял да прави фотографии? Серафимов аз като археоложка Ви препоръчвам монографията на Витлянов и П. Георгиев (хората работили с години на терена) Архиепископията, 2001. Всичко друго е съмнителни конспиративни теории за древност. Поздрави.

   Изтриване
  3. Асен Чилингиров е голям учен и истински българин!

   Изтриване
  4. Проф. Асен Чилингиров е велик учен и велик българин!!!

   Изтриване
  5. До Анонимен14 юли 2017 г., 21:03

   Уважаема госпожо, поръчал съм две работи на Стоян Витлянов и четири на Павел Георгиев.До този момент съм прочел твърде малко от тези изследователи и не мога да дам мнение за качествата им на археолози.

   Що се касае до достъпа до разкопките в Плиска, на мен самия ми бяха показани снимки от разкопките в периода 1947-1952 година, както и скици на керамика, рунически знаци и т.н. Хората участвали в тези разкопки са рискували много по онова време заснемайки и скицирайки неща, за които им е казано да не говорят. Няма конспирации, реалност си е било и то горчива реалност.

   Вие със сигурност извършвате разкопки в по-ново време и върху Вас не е оказван същия натиск какъвто е оказван върху хората работещи в периода 1947-1952 година. Едва ли обаче не сте чували за неща, които меко казано можем да наречем нередни.

   Изтриване
  6. До Анонимен14 юли 2017 г., 21:03

   Уважаема госпожо, исках да си набавя и работата, която ми препоръчвате -АРХИЕСКОПИЯТА - МАНАСТИР В ПЛИСКА АЛБУМ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ, АРХИТЕКТУРА, АЛБУМ, ЧЕРТЕЖИ, ПЛАНОВЕ, СНИМКИ, но цената ми се видя висока, а бях дал вече солидна сума за литература. Книгата на Ст. Витлянов се предлагаше за около 50 лева и отложих покупката. Дано да ми остане време да си я набавя от Пловдивската библиотека и да я прегледам.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. Няма нужда да я купувате, ето я тук:
   Архиепископията - манастир в Плиска
   от Павел Петков Георгиев,Стоян Витлянов
   books.google.bg/books?id=TNQOfnInS1YC&pg=PA21&hl=bg&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

   Изтриване
  8. Анонимен15 юли 2017 г., 7:58

   Дали пък г-н Серафимов просто не иска да си отвори очите за Архиепископията. В книжарниците на Хеликон стува само 8 лв. Ама специално за вас ще е много тежко и неразбираемо четиво. Това е специалицирана археологическа литература и любители труно си представят действителната картина. Поздрави.

   Изтриване
  9. Действително книгата е само 8 лв в книжарница Хеликон, не знаех, че още се предлага, но се оказа, че е в наличност https://www.helikon.bg/search/?qstr=+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2&sort=&sort_one=

   Може наистина тази работа да е доста над нивото ми. Докато не се запозная с нея, просто няма как да кажа, след време ще си проличи.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Преди години по политология ни учеха, че войната е продължение на политиката, но с други средства.

  Това важи и за изопачаването на историята - тази война се води на "тихия" фронт и днес се нарича информационна война!

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още във времето на Сун Дзъ информационната война е считана за ефективен метод за сразяване на противника. А от тази епоха до днес методите са се осъвършествали и за жалост ние сме лесна плячка.

   Слабите се побеждават на бойното поле, а силните хора като българите биват побеждавани отвътре, тихо, подмолно...

   Изтриване
  2. И ще бъдат сразени, ако не помъдреят и не реализират Духа, който съм им дал, това се нарича естествен подбор, нищо лично - би казал Господ. :)

   Може да се поздравим и с една необикновена дипломна работа на Розмари Де Мео:
   БЪЛГАРСКОТО ОБРЕДНО НАРИЧАНЕ КАТО АРТ ТЕРАПИЯ - http://narichane.com/wp-content/uploads/2017/01/obredno-narichane-diplomna.pdf
   Една извадка: „Баба Магда Богданова, моят учител, казваше: „Ако в голямата чернилка в тебе, успееш да видиш поне един жив въглен, да знаеш, че ще те бъде!” ”

   Преди около 6 месеца, тя издаде едно сказание и требник на българската народна вяра, от което вече са продадени към 40 000 екземпляра. Уникален резултат - българинът е започнал да се пробужда от вековния си сън и изглежда ще го бъде. :)

   Сърдечни поздрави и благодарности,
   Станимир.   Изтриване
  3. Много съм озадачена как не сте прочели до момента П. Георгиев и Ст. Витлянов и обобщената им монография върху цялостната проучване на манастирския комплекс, а пък се доверявате на съмнителни и вероятно черно-бели снимки неизвестно от къде. Това противоречи на всякаква логика и трудно бихте убедили читателите си, че има конспирация а пък не сте запознат с проучванията на обекта за който пишете. Поздрави.

   Изтриване
  4. Г-жо или г-це анонимна археоложка (ако въобще сте такава), проф. Чилингиров и г-н Серафимов са излезли с имената си и отстояват своите тези. Ако желаете, може и Вие да ни се представите, както и да посочите какво сте проучвали, къде сте публикували, кой Ви финансира и т.н.

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  5. Това, че не съм запознат с най-важните работи на Павел Георгиев и Стоян Витлянов наистина е пропуск, но аз не говоря наизуст. Запознат съм с работите на Карел Шкорпил, Богдан Филов, Атанас Милчев, Стамен Михайлов, Стефан Дамянов, Димитър Овчаров, Иван Йорданов, Людмила Дончева Петкова и др.

   Няма как човек да изчете всичко, но пък прави впечатление когато някой говори за земното укрепление на Плиска и не споменава изобщо идентичните земни укрепления на северните траки. За тези отбранителни съоръжения е писал през 1987 И.Никулице, но се съмнявам да няма и по-ранни публикации по този въпрос.

   Северные фракийцы в VI-I вв. до н. э.

   http://www.archaeology.ru/Download/Niculice/Niculice_1987_Severnye.pdf

   Никога не съм твърдял, че има конспирация, нито пък съм твърдял, че всеки учен е против мен. Напротив, с някои наши учени съм в добри отношения, а пък други учени, които ме критикуват, аз не съм спирал да уважавам въпреки негативното отношение към труда ми.

   Нека бъдем реалисти, дори представители на официалната наука като Атанас Милчев споделят за нередни неща:
   “...Късноантични и ранновизантийски археологически материали недобросъвестно се укриваха или унищожаваха при провежданите археологически разкопки в Плиска и Преслав…” – А. Милчев, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.

   А колко е унищожено в Пловдив, просто не ми се говори...

   Не Ви познавам, не зная в кой обект работите, но все пак, поразпитайте по-старите си колеги насаме. Сигурен съм, че ще Ви разкажат за неща, които никак няма да Ви харесат. Това, че Вие не вземате участие в извършването на нередни неща, не означава, че други хора преди Вас не са го правили.

   Изтриване
  6. Дали съм г-жа или г-ца мисля, че не това е темата за коментиране. Считам, че личната ми както и професионалната ми работа нямат отношение към поставената тема. Толкова като отговор за г-н Станимир. Г-н Серафимов за землени укрепления има информация още от праисторическата епоха. За античната епоха еталон е все още най-монументалното съоръжение е Траяновият вал в днешна Румъния. Относно цитатът Ви на Ат. Милчев съм чела в по-старите Ви публикации, че е от Стамен Михайлов и се чудя дали е логично човек да Ви вярва?

   Изтриване
  7. Анонимен15 юли 2017 г., 9:34

   Предварително се извинявам на г-жата или г-цата анонимен археолог, за това че й причинявам допълнително неудобство във връзка с идеалните й представи за всички археолози, работили в България. Искрено се надявам, че тя е съвестен и честен археолог:

   Стамен Михайлов, Археология, кн. 4, 1961 г., стр.11 (към края)
   "В некропола в Нови пазар бе намерена монета в ръката на покойника от гроб № 26. За да се елиминира като надежден материал за датиране, тя бе обявена за амулет."
   ( http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/St_Michailov_keramika_1961.pdf )

   Защо ли!? - и на това някои хора му викат официална историческа "наука".

   Станимир.

   Изтриване
  8. До Анонимен14 юли 2017 г., 23:59

   Уважаема госпожо, в никакъв случай не трябва да ми вярвате! Не го казвам с ирония, а съвсем сериозно. Често призовавам читателите си да не ми вярват сляпо, а да проверяват. Всеки греши, а натоварените хора грешат често.

   Все пак грешка от преумора е едно, а съзнателно участие в манипулации и непочтени практики като тези посочени от Атанас Милчев и Стамен михайлов е нещо съвсем различно.

   Държа да отбележа, че не отправям обвинения по ваш адрес. Понякога във виртуалното пространство се получават недоразумения, за това исках да поясня.

   Изтриване
  9. Нека помогнем още малко на г-жата анонимен археолог.

   Ето броевете на сп. "Археология" от 1987 до 2004 г. (без 1997г.) - http://zamunda.net/download_go.php?id=178421
   Може да се наложи само да изчака известно време да се появят достатъчно сийдъри.

   Поздрави и успех в проверката,
   Станимир.

   Изтриване
  10. Станимире, списанията са ми налични, посочими точно и конкретно какво искаш да се убедя (статия, автор, страници). Нямам време да препрочитам отново тези списания и да търся вашата конспирация.Посочи.

   Изтриване
  11. Анонимен17 юли 2017 г., 0:12

   С г-н Серафимов сме посочили два броя от сп. Археология в коментари по-горе.

   Аз, лично, нямам намерение да Ви убеждавам в каквото и да било.

   Може само да Ви развеселя с един виц, който надявам се, че няма да Ви засегне:
   "В една ферма две крави си говорят, едната вика на другата:
   - Ама Пено, имам усещането, че тоз човек, нашият стопанин, се грижи за нас, извежда ни на паша, чисти ни, пои ни, дои ни, ама не след дълго време ще ни разфасова на месо!
   Другата отвърнала:
   - Ай стига ма Пено, стига с тая теория на конспирациите!" :)

   Весели поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  12. Не съм сигурен, че конспирация е точната дума, но няма съмнение, че доста чужди учени съзнателно са работили против България. Колкото до деянията на някои български учени, смятам, че те не толкова са участници в конспирация, а хора със сервилно поведение, следващи тенденции поставени от чужденци.

   Не трябва да забравяме и това, че елиноцентризма, а и елинофилията се зародиха в Западна Европа. Според някои мои познати, това, което е започнато като неволно увлечение, след време е поддържано и продължено с цел да се обърка българската история.

   Изтриване
  13. Много общи приказки използвате, които са много удобни да бягате от отговорност. "Много учени са работили против България", сега остава да конкретизирате с имена, че с почти всичките ви материали е бъкано с подобни фрази.

   Изтриване
  14. За т.нар манипулации (за Вас "общи приказки") са писали официални археолози в официално научно списание. Официалните учени проф. Чилигиров и д-р Ганчо Ценов също са писали и говорили, даже и имена са посочили!

   На тези "учени" (манипулатори) дори не си струва да изписвам имената им тук. Ще ги оставя на забвението, така или иначе след време никой няма да ги помни!

   Няма нужда да Ви конкретизирам каквото и да било, защото знам, че няма как да събудиш човек, който желае да си държи очите затворени! Ако иска да ги отвори, той сам ще го направи и ще започне да търси Истината! Дадена Ви е предостатъчно информация, от която да започне търсенето!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  15. Анонимен19 юли 2017 г., 8:56

   Станимир ли се вживя като автор на манипулативните статии (бъкани с общи фрази), че той отговаря вместо Павел? Може и някой някъде да му ги пише на Павката нещата, знам ли....

   Изтриване
  16. Хубаво щеше да е, ако някой друг ми пишеше нещата, щях да си отдъхна. Ще препоръчате ли някой, който да пише в същия стил и същия дух :)

   Изтриване
  17. Аз пък знам, че някои хора тук, въобще не ги интересува каква е Истината!
   Те най-често са в пълна анонимност и претендират за какво ли не! :)

   Поздрави за пореден път,
   Станимир. :)

   Изтриване
  18. Анонимен21 юли 2017 г., 8:55

   Не е гаранция, че образът който се изписва като Станимир е в действителност със собственото си име тук. Дали не е псевдоним или параван?

   Изтриване
  19. Кой му пише на Павката нещата, обвинения за бягане от отговорност, паравани, конспирации и какво ли още не - браво, това е "най-прекият" път към Истината за нашата история! :)

   Поздрави,
   псевдоним Станимир. :)

   Изтриване
  20. Станимире, свикнал съм отдавна с тези неща, нека си фантазират хората:)

   Прочее, в началото на август ще се събираме в Сопот при нашия общ познат. Ще се радвам ако успееш да дойдеш. В случай, че имаш възможност, звънни на нашия човек и го попитай за датата.

   Поздрави!

   Изтриване
  21. Нещо за секта ли става въпрос (" нашия общ познат, нашия човек")? Апропо, кой счита Чилингиров и Ценов за официални учени на България, че не се сещам, а да освен теб и Станимир де?

   Изтриване
  22. По-голямата част от официалните историци съдействаха за изграждането на фалшивия, неверен облик на дедите ни и така създадоха една химера, която за жалост е трудна за премахване.

   Колкото до сектата - имате ли изобщо представа какво е секта?

   Изтриване
  23. Анонимен22 юли 2017 г., 9:49

   Сектата представлява малка религиозна или обществена група от хора, разграничаваща се от официалната религия или история, като напълно отрича или изопачава установените до момента факти. Всичко това потвърждава Спаровата не българска дейност за момента.

   Изтриване
  24. Започнахме да фабрикуваме определения и да лепим етикетчета на лична основа - все "по-близо" сте до Истината за нашата история, а още по-близо - до фентъзи жанра. :)

   Кой смята за учени д-р Чилингиров и д-р Ценов - предполагам, който им е присъдил научните степени. :)

   Поздрави,
   Станимир. ;)

   Изтриване
 18. Станимире, никога не съм се съмнявал, че българина ще го бъде! :)

  Отдавна приех един принцип на Миямото Мусаши - Не започвай конфликт, който знаеш, че не можеш да спечелиш!
  Аз обаче зная, че ще спечеля защото не съм сам. Тези 40 000 българи закупили книгата на Розмари Де Майо са само част от пробудените, малка част :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Книжлето на Роз Мари де Мейо е доста езическо и противоречи на православието.
   Не смятате ли?

   Изтриване
  2. Все пак, това е блог за история.

   Колкото до историята на т.нар. днес православие, проф. Чилингиров е написал две книги по въпроса, безплатно налични в интернет - Българската църква 1 и 2.

   Станимир.

   Изтриване
  3. Днес прочетох цялата дипломна работа на Розмари Де Мео:
   БЪЛГАРСКОТО ОБРЕДНО НАРИЧАНЕ КАТО АРТ ТЕРАПИЯ
   http://narichane.com/wp-content/uploads/2017/01/obredno-narichane-diplomna.pdf

   Изумен съм от древната духовност и мъдрост на нашите деди, която е приложима и днес след толкова хиляди години за лечение дори на наркозависими!

   Станимир.

   Изтриване
  4. Здравейте, имам един такъв въпрос, не е нападка, но може да прозвучи така, моля за малко търпение до края на текста, ако ви интересува, разбира се. Напоследък внезапно в мен се зароди интерес към древната история на България. Започна с интерес към шевиците, историята и някак логично стигна до езическите времена, защото символите в шевиците от там идват все пак, това е очевадно, всред цялата информация в интернет се оказа, че няма нищо за древните български вярвания, божествени системи, история и тн. Нали, има гръцкия пантеон, нещата които сме учили в училище - тангра, перун и тн, и славянските богове и митове - личи си че съм лаик, и че говоря за просто търсене в гугъл, нали? Така, и след ужасното ми любопитство за каквато и да е информация, попадам само на спорове по блогове, обиди и лагери от едната страна и сууууха наука, периодика на специализирани институции, статии на археолози за археолози, статии на лингвисти за лингвисти и т.н. и огромно количество езотерика, мъгла и странни учения, смесени с някакви странни псевдорелигиозни писания от друга, и се налага да започна едва ли не научно изследване, да се образовам едва ли не професионално в една сфера, за да задоволя просто едно любопитство и желание за малко знание, при положение, че имам друга професия и друго хоби.Нали, но все пак искам да знам!
   Та по темата, попадам на вашия блог и съм очарована, няма как да знам дали е или не истината, но всичко, което пише може да се провери, т.е. аз сядам и чета, и после мога да си съставя мнение, иначе няма как да стане, явно в България нямаме тази историческа поп-култура, с лесносдъвкаеми факти за шир потреба, но къде ли я има? Нима холивудските филми за Китай или Викингите са истина?
   И сега попадам на вашето мнение за тази книга на Роз Мари де Мейо, и имам един въпрос - вие чели ли сте я и какво е мнението ви за фактите в нея? Защото е много мразена и хвалена, и досега гледах малко снизходително на хората, които я харесват. Ако имате време разбира се, въпроса е малко отвлечен.
   Яна

   Изтриване
  5. Добре си сложил линк - да видим и ние за какво става въпрос. По-голяма глупост не бях виждал. Това ако е дипломна работа... А ти щом си изумен от тая бълвоч няма какво повече да се каже за теб. Зле.

   Изтриване
  6. Да, г-на анонимен се смята за по-компетентен от научния ръководител - доц. Александра Иванова, комисията пред която е защитена дипломната работа и всички доктори, които са дали своите атестации накрая.

   Интересно, каква ли е квалификацията на г-на анонимен? Ако въобще има такава. :)

   Специални поздрави на г-на анонимен.
   Станимир. :)

   Изтриване
 19. Както се казва "От Вашия блог, право в Божиите уши". :)
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог отдавна е решил, но нека не забравяме, че Бог помага, но в кошара не вкарва :)

   Изтриване
  2. Станимире,

   Де да бяха повечето българи като тебе! Защото ако разчитаме само на собствените си мускули, победата би била доста несигурна. Да се върнем към първоначалната християнска вяра на дедите ни, за да имаме Неговата подкрепа за възтържествуване на истината!

   Изтриване
  3. Да, би било добре ако си върнем първоначалната християнска вяра, преди изкривяванията и разрушаването на 100-ци църкви, за които пише и проф. Чилингиров.

   Станимир.

   Изтриване
  4. Всяко нещо с времето си, първо трябва да оцелеем, да разберем, че трябва не да се надяваме на милостта на някого, а да се борим.

   Колкото до чистотата на вярата, обикновения българин винаги я е пазил бивайки честен, работлив, милосърден.

   Изтриване
  5. Съвременните официални църкви с тяхното идолопоклонство (икони, статуи, мощи), култови обичаи за починалите, обръщенията „отче“(„падре“) към човеци и обожествяването на жената, родила Исус, са неоспорими отклонения от вярата, завещана ни от апостолите!

   Изтриване
 20. Здравей Спароток,
  Я виж какво "изкопах".
  [9] Ταχιάος, Α.-Α. Τα 'ρωσικά γράμματα' εις τον 'Βίο του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου. Θεολογικών Συμποσίων. Χαριστήριον εις τον καθηγητή Π. Κ. Χρίστου, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 302-305, както и Житие, 8: „Там [философът] намери евангелие и псалтир, написани с руски букви, и срещна човек, който говореше на тоя език”. Срв.: Житие, бележки, с. 111, бел. 12, където е изложена библиографията върху този проблем. Виж още: Ταχιάος, Α.-Α. Βυζάντιο, Σλάβοι, ¨Αγιον Όρος…, σ.151-153.
  -------
  Преводаческата „работилница” на Константин Философ в храма „Св. Апостоли” в Константинопол
  https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100522/catid,281/id,24162/view,article/#ftn9
  Ето и друго мнение:
  Досега български патриарх не се е поклонил нито на гроба на св. Кирил, нито, доколкото знам, на гроба на св. Методий във Велехрад. Негово Светейшество патриарх Неофит като митрополит е ходил няколко пъти в Рим, но като патриарх – не. Българската патриаршия не трябва да чака първо руският патриарх да отиде да се поклони на гроба на св. Кирил, за да го последва скоро след това и българският. Не трябва да бъдем вечно втори. Инак съвсем скоро някой от тези ловки и изобретателни руски историци ще докаже, че още когато св. св. Кирил и Методий са били в Херсон, тоест в днешен Крим, те са занесли азбуката там, а оттам тя е отишла право в Русия и това е било първото кръщение…

  Вече има такива версии.

  Естествено, но ще ме учуди, ако скоро Путин не реши това да стане официалната версия, а линията Москва – Крим – Рим да се превърне в добре дошла за сегашната руска политика историческа ос
  Владимир Градев 09.06.2017 12:3711897
  ДА НЕ ПРЕВРЪЩАМЕ ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ В ПСЕВДОМОРФОЗА
  http://kultura.bg/web/%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0/
  ======
  Доста гадно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В делата на църквата не се меся, а колкото до буквите, няма сериозен учен, който да вярва, че руснаците са получили първи кирилицата, или глаголицата. А и Крим по това време принадлежи на Киевска Рус, т.е. на малорусите, които повечето хора познават като украинци. Московците явяващи се деди на руснаците са обитавали доста по-северни области.

   Изтриване
  2. Към TheRock15 юли 2017 г., 9:57, господине, видимо сте политкоректно ориентиран, но защо "опасенията" на Владимир Градев 09.06.2017 12:3711897, когото не познавам, да не са истина. Кои са доказателствата, че глаголицата е създадена от българи за България и коя азбука е първа, кирилицата или глаголицата? Някаква "азбука" носена ли е изобщо от Константин в Херсон? Ето моите съобръжения по въпроса. През 8г. сл. Хр. Овид е бил пратен в изгнание в Томи на брега на Черно море, на около 150 км. от Преслав. Томи е старото име на днешния град Кюстенджа. Овид прекарва там 10 години, бленувайки за дома си и пишейки често на своите приятели с надеждата, че те ще подтикнат Октавиан да позволи на изгнаника да се върне в Рим. Сред писмата на Овид има две, които са особено интересни. Първото е адресирано до крал Котис от Тракия, почти съсед на поета. Ето какво може да се прочете в него:
   “Никой крал не е бил по-добре обучен от тях (философските науки – бел.авт.) или посвещавал повече време на хуманитарните науки. Твоят стих ми е свидетел, че ако махнеш името си, ще отрека, че го е съставил младеж от Тракия. Бистонската земя (Тракия – бел.авт.) се гордее с твоя талант, че Орфей може да не е единственият поет от нея. ”
   Второто писмо е особено важно. В него Овид моли един от приятелите си, за една услуга, но също така казва:“Не бива да се маеш, ако стиховете ми излизат грешни, защото съм почти поет на гетски. Ах! Това ме засрамява! Написал съм дори поема на езика гетски, ползвайки варварски думи на брой като нашите: Даже спечелих си слава – поздрави ме! – и започна име на поет да ми излиза сред нецивилизованите гети. ”
   Каква е била азбуката, ползвана от Овид за написването на поемата на езика на гетите по това време? И ако тези хора не са имали азбука, как би могъл Овид да напише поема на техния език?
   Св. епископ Вулфила (Урфил), създава (след 350 г.), по поръчение на император Констанций II, на територията на днешна Северна България първия превод на Библията, според източника Филосторгий (на гръцки: Φιλοστοργιος), късноантичен църковен историк, на "говорим тракийски - гетско-бески език", преди още Библията да е преведена на латински език. За целта, като заместител на ползваните дотогава "руни" („черти и резки“), св. епископ Урфил използва знаци от пра-кирилицата, чийто корени се откриват в древния трако-пеласгийски език, говорен в Юго-Източна Европа още от Неолита.
   През 860 г. Константин Философ бил изпратен в Херсон за превод на богослужебни книги – Крим по онова време бил кръстопът – място, в което обикновено се извършвало общуването между Русия и Византийската империя. Константин трябвало да изучи славянската азбука, да преведе с нейна помощ християнските религиозни книги и да подготви почвата за християнизацията на цяла Русия. Константин останал в Крим четири години, а после бил изпратен заедно с брат си Методий към моравския владетел Ростислав, който, според летописите, донесъл молитвеници, написани на глаголица.

   Изтриване
  3. Уважаеми господин Серафимов, може би сте добре запознат с историята на България. Дали сте толкова добре запознат и с историята на Русия? Смешно е да се твърди, че Украйна е наследница на Киевска Русия! Първото, защото територията на Киевска русия е била от Черно до Балтийско море, и защото повече от половината от територията на днешна Украйна е заселена с етнически руснаци. Нима, същите претенции не могат да имат и белорусите? След упадъка на империята на Киевска Русия се образува Московското княжество, което от своя страна попада под властта на Жеч Посполита, Полско-Литовското княжество. В случая, защо Македония да не твърди, че днешните български земи са техни и държавата трябва да се нарича Македония.
   И до днес не е ясно кои са предците на българите и кои са тези българи. Всичките писания на научни работници и любители историци до сега не са дали яснота по въпроса. Има само пристрастия като на спортни привърженици, нищо конкретно. Така е за цяла Европа, не само за България. Така е и за Китай и Монголия.

   Изтриване
  4. До Анонимен17 юли 2017 г., 12:29

   Аналогиите са много неуместни. Киевска Рус е реална държава съществувала много преди Московското Княжество. Македония е измислица на Тито и Сталин. Това е истината.

   Изтриване
 21. Днес научих за тази книга, някой запознат ли е с нея:

  "Древните българо-чуваши" на акад.Михаил Юхма - https://www.book.store.bg/p92877/drevnite-bylgaro-chuvashi-akad-mihail-iuhma.html

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съмнявам се да е нещо стойностно, този автор говори за идване от Средна Азия, а според генетичните проучвания, чувашите са близо до европейските народи и твърде далеч от тюрко-алтайските.

   Ето думите на Юхма:
   През целия си съзнателен живот събирах материали за произхода на чувашите и изучавах древната и средновековна история. По тези материали започнах да пиша тетралогията "Пътят на лебедите", която се състои от 12 исторически романа.
   Но, романът се приема като художествено произведение. А ми се искаше читателите да узнаят истинската история за великите ни предци. Нея се постарах да покажа в тази книга. Тя е разделена на три части: "Знаменити хора всред древните чуваши", "Древни чувашки поети", "Древни чувашки градове".
   Подредих изследвания период на шест части:
   "Предци…" - времето, когато влизащите в нашия етнос племена населявали територията на Средна Азия.
   "Прадеди…" - когато живеели в степите на Алтай и воювали за свобода срещу Средната империя (Китай).
   "Деди…". Това е хунската епоха.
   "Бащи на чувашите" - времето, когато обитават териториите на Северен Кавказ и Приазовието.
   "Българо­чуваши"- по Волга.

   http://www.pamettanabulgarite.com/profile/MihailYUhmapisatelCHuvashiya

   Изтриване
 22. В коментарите често се говори за укриване на артефакти от археолози.
  Познавам геолог, който е приятел и сътрудник на археолог. Та този геолог има в мазето си сбирка от артефакти, прибрани там защото не пасват на традиционното (казионното) разбиране за историята по нашите земи.
  На въпроса ми защо все пак не ги е обявил, отговорът беше - Ти луд ли си. Нали така ще си съсипе кариерата и ще трябва да си търси друго занимание.
  Но това не е само тук в България. На много места по света археолози настройват фактите според повелите на официалната история за да не си съсипят кариерите.
  За съжаление историята не е само беспристрасно изследване на миналото, а също и политически инструмент за съвременното митотворчество на народите. Аз лично си мисля, че днес няма народ, чиято история да не подправена по един или друг начин, било то в негов ущърб ако е от слабите или в негова полза, ако е от силните.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още през Бронзовата епоха, фараоните са заповядвали на своите писари да променят доста факти от историята...какво да говорим за по-късни времена.

   Изтриване
 23. Да, изглежда че историята на цялото човечество е изопачена!

  В тази връзка може да гледате интервютата на Греъм Хенкок - журналист, независим изследовател и писател, който се е гмуркал и само на 30-на метра под морското равнище открива колосални каменни постройки, заснети на филм, за които официалната археология усърдно мълчи!

  Защо ли!?

  Такива подводни постройки се срещат по цялата ни планета!

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При положение, че това е истина, историята за цялостния световен потоп върху земята съвсем не е мит!

   Изтриване
  2. Анонимен17 юли 2017 г., 0:29

   Да, изглежда е така, но защо се укрива всичко това! Тук се налага да хвърляме боб, за да се досетим... :)

   Моят боб ми казва :), че хората, които имат изгода сегашното статукво да се запази, не искат останалите да се досетят, че наш'та т.нар "цивилизация" върви уверено по стъпките на предишната, чиито следи са днес под водата!

   Поздрави
   Станимир.

   Изтриване
 24. ==Може наистина тази работа да е доста над нивото ми. Докато не се запозная с нея, просто няма как да кажа, след време ще си проличи.==

  Откритията не се правят от специалистите в една тясна област , а от този който намира връзката между отделните звена.
  Историята е съвкупност от Извори, Археология, Лингвистика, Вяра, ... сега се прибави и Генетика.

  Що се кОсите . Нещата си следват своя ход.
  Какво ни казва Серафимов? Тукашни сме си.
  Вижте заглавията по вестниците от последните дни.
  Договор за сътрудничество с Македония. Среща на България, Сърбия , Гърция в Гърция."Западни" Балкани, което не е съвсем със последните тенденции , защото Балканите са едни и са много малки да ги делим на Северни , източни , западни , южни. . След Брекзита , Европа тежнее на Балканите.
  500 милиона за Балканите като начало.
  Нема Азия, нема Запад,Нема Север, нема Арика.
  Има Балкани.Т.е тукашни , както казва Серафимов.
  Колко неща не се знаеха в България ,преди да се отвори за света , а си представете колко неща ще се научат когато се отворят Македония , Сърбия, Черна гора ,...от Карпатите до Бело море и от Черно до Адриатика!!! Некъде към 130 милиона население.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Откритията не се правят от специалистите в една тясна област, а от този, който намира връзката между отделните звена.“

   Като си дадем сметка, че голяма част от тези „специалисти“ в областта на историята са недобросъвестни, бих казал, че това е една гениална сентенция. И мисля, че ние, участниците в блога на Павел Серафимов имаме едно чудесно нейно потвърждение!

   Изтриване
  2. До Рорик - Ако балканските народи си подадат ръка и си помагат, дори светът да погине, ние ще останем.

   Изтриване
  3. Господин Рорик16 юли 2017 г., 0:16, не зная какво разбирате като пишете "Колко неща не се знаеха в България ,преди да се отвори за света , а си представете колко неща ще се научат когато се отворят Македония , Сърбия, Черна гора ,...от Карпатите до Бело море и от Черно до Адриатика!!! Некъде към 130 милиона население." Първо, България винаги е била "отворена" за света като "врата у полье". И като е "отворена за света", как ще обясните трите описвани Българии: Стара Велика България със столица Фанагория, включваща полуостров Крим, земите до Каспийско море и Кавказките плланини. Волжска България и Дунавска България. Кое е истина и кои са тези българи? Какви са по произход, траки, тюрки или неизвестна до сега народност. Каква е връзката на българи и хазари и каква е ролята на Византия в тези взаимоотношения. Научните работници пишат, че в хазарският град Саркел при разкопки е намерена само една монументална сграда и тя в български стил. Какъв е този български стил. Голяма страна като Хазария изчезва безследно, без да остави паметници или език. Къде е отишло населението и какъв е бил етническият му състав.
   Сръбският писател Милорад Павич пише книгата "Хазарски речник" но още през 1927 година. Това не хвърля повече светлина по въпроса. Но първият "Хазарски речник" е дело на полски автор!

   Изтриване
  4. В една еврейска енциклопедия издадена в САЩ прочетох за хазарите, от там и за евреите ешкенази, че са по кръв родом "с волжските българи". Имам публикация по темата, но нямам време сега да се ровя назад.
   Поздрави Павка. Чакам подробности за август.
   Какво, със затвор те заплашват, а? Тия които всички до един са за затвор като чужди агенти и диверсанти в българската история. Ще дойде и това време.
   Да си жив и здрав.

   Изтриване
  5. Анонимен19 юли 2017 г., 8:27

   Господин Стойков, да не би тази еврейска енциклопедия да е издание на Бнайт Брит? Добре би било, да са вгледате в "института на еврейските невести". Такива в българската история не са малко. Но това е световен институт.

   Изтриване
 25. Гледах днес едно филмче по БНТ - направили възстановка на тракийски кораб и разсъждаваха за траките, имаше доста препратки към Илиада. Възникна въпросът защо Ахил е организирал игри по случай смъртта на Патрокъл. Защо не е било траур, а игри? Една професорка каза, че вероятно победителите в игрите вземали жените на умрелия. :)
  Сетих се, че бях чел някъде, че когато се раждало дете, траките се събирали и го оплаквали, защото го чакали много мъки по белия свят. А когато някой умирал, празнували, защото вече се е отървал от мъките. Та така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен17 юли 2017 г., 9:47

   „...то проклета да бъде земята поради тебе; с мъка ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръне и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб,...“ Битие 3:17-19

   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало – всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят.“ I Коринтяни 2:9

   Знаели ли са изобщо траките нещо повече от нас по дискутираните събития?

   Изтриване
  2. Урфил познат като Вулфила превежда Стария завет за гетите с изключение на Книгите на Царете. Кога посланията на Апостол Павел към Коринтяните са станали известни на дедите ни не зная.

   Изтриване
 26. Обичаят, при който новороденото се оплаква е типичен само за травсите, а не за всички траки. Самото име травси се превежда като трошливи, слаби.

  Погребалните обреди, които Ахил организира са същите, които е организирал и княз Крум пред стените на Константинопол. На жертвената клада, в чест на падналите българи, Крум хвърля хора и животни, също като Ахил Пелеев. А после някои се чудят защо Малала твърди, че българите са потомци на Ахиловите мирмидони.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Княз Крум като владетел често е действал в съгласие с максимата, която съм запомнил от Чингиз Хан: „Милосърдието е лош съветник!“. От друга страна никой досега не е предложил убедително разрешаване на проблема с циганите, който се задълбочава все повече и повече. Какво би ни помогнало в случая повишаването на националното ни самочувствие???

   Изтриване
  2. Няма нищо лошо в милосърдието, но трябва да се прилага и принципа - На всекиго това, което е заслужил. На този, който заслужава милост, тя трябва да бъде дадена, а този, който вади нож трябва да разбере, че има последствия от това.

   Изтриване
 27. Плиска,Плъсков,Български апокрифен летопис: „Онь (Испор цар) съзыда в Плюска град...“ и т .н А не ви ли се струва,че името може да е свързано и с мистериозния остров Певки,Певка,Пюки и др. ивестен преди Испор с похода и битката на Александър Македонски срешу трибали,мизи и т.н или въстание на траки против Македонската власт около 335 пр.н.е. Името Певки или Пюки,Пюсе може да е звучло и като П(л)ю(С)ки ,Плюска ? Имаме в някои диалекти непроизнасяне на Л в началото след съгласна, наример Блюдо в Северозапада диалектно ще звучи Бюдо..Или Ключ, казват Кюч..Според мен ПЕВКА,Пюсе може и да е звучало като ПЛюСЕ, доста близко да Плюска от апокрифния летопис?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Остров Певка е локализиран в делтата на Дунава, не е същия регион, в който е Плиска, а и е остров, няма данни там да е имало крепост изградена с квадри.

   Изтриване
  2. Нямах предвид Плиска да е била на остров Певка,а дали имената им не са от един корен.И двете места са свързани с Испор/Аспарух

   Изтриване
  3. ОСТРОВНАТА КРЕПОСТ НА ПЪКУЮЛ ЛУЙ СОАРЕ

   ОСТРОВНАТА КРЕПОСТ НА ПЪКУЮЛ ЛУЙ СОАРЕ е градена с квадри

   Тази крепост се намира на дунавски остров, отдалечен приблизително на 18 км източно от Силистра. Той е известен с румънското име Пъкуюл луй Соаре, но в една руска карта за обсадата на Силистра през 1854 г. е отбелязан с името Плоска....
   http://trakia-tours.com/wp/fortresses/%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D1%8E%D0%BB-%D0%BB%D1%83%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B5/

   Изтриване
 28. Желая на Павел Серафимов здраве и късмет! Такива БЪЛГАРИ трябват на БЪЛГАРИЯ!

  Христослав - тракиец по произход и българин по род.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ХРИСТОСЛАВЕ,

   Как досега не съм срещал в живота си това чудно име! И колко бих се радвал то да стане символ на целия български род!

   Изтриване
 29. Имаш ли viber? Ako nе, защо не се регистрираш там. По-лесно ще комуникираме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този момент можем да ползваме личните съобщения в стария ми блог. Ще Ви пратя и телефонния си номер.

   Изтриване
 30. Георги Маринов1 август 2017 г., 15:39

  Историята на България е много интересна. За Пред Римския период много хора вече знаят истината. По времето на Римското владеене на земите ни е много по лесно да се направи преценка, кое е истина и кое не е. Повечето историци от ново време са срам за България. Това хората го виждат и те ще бъдат наказани за своите престъпления, най-меко със забрава. Но това не е толкова страшно,
  колкото това как сме допуснали това да се случи. Как сме допуснали да учим и помним плитко-умни лъжи на бездушни човеци, слуги на разни лентяи. Българската история- Велика, достойна за пример,но само до "1396"година. След това има само малки периоди и случки с които можем да се гордеем. А като обща оценка от мен е срам. Период на Срам в Българската история. Контраст между бяло и тъмно сиво. И само историята ще покаже, дали ще стане черно. Здраве, Късмет, Успех.

  ОтговорИзтриване
 31. Хахаха, точно пък ти да поставяш в кавички "учени"?! Ти, който си един интернет-учен и фейсбук специалист по "истинска" история. Павле, Павле – тигре тракийски! Чело коте книжки и решило да пише и то! Измисли нова теория за произхода на българите, защото "тракийската" вече не хваща дикиш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За дикиш не зная, но доста хора прозряха истина и още повече ще я видят след срутването на догмите :)

   Изтриване
 32. Змията (обобщен образ на чуждопоклонните ни "учени", спонсорирани отвън ) напада и хапе, когато се чувства застрашена.
  Няма за нея почва ( под формата на исторически факти) под "липсващите й крака" и тя се мята като обсебена, за да нахапе люто истината, с цел да вземе да умре тая пущина неудобна дето само дразни долното животинче.

  ***
  Стани, стани, юнак балкански
  от сън дълбок се събуди.
  Срещу изедници душмански
  ти българите поведи.

  Докле е мъничка змията
  елате да се съберем,
  с крака да й строшим главата
  свободни да се назовем.
  Добри Чинтулов
  ***
  Не се гаси туй що не гасне!
  Иван Вазов
  Амин!
  ***
  Знам, че за някой звучи доста "наивно, сълзливо, пресилено, прекалено патетично, архаично и патриотично ",
  но "не ми дреме". Важното е, че от другатни страна вече има доста голяма и все по нарастваща критична маса от будни хора, българи, за които истината действа като вдъхновяваща амброзия и пробуждането на светлия дух вече е факт и необратим процес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родолюбието в никакв случай не може да бъде наречено "наивно, сълзливо, пресилено, прекалено патетично, архаично и патриотично", то е висшата проява на осъзнатост и почтеност.

   Вярно е, че днес тези, които искат да купят света чернят родолюбивите хора, лепят им различни етикети, но заради Родината, всичко може да се изтърпи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. В тази статия има поне 15 некоректно представени данни и бих казала, че критиците ви имат абсолютно право. Няма да влизам в подробности тъй като вие г-н Серафимов много добре знаете за какво става въпрос и от къде сте взаимствали информацията. Занапред посочвайте цитираната литература по установеният начин, че да е по-лесно да се проверява дадената информация, дали ще е в скоби(1)(2)...или под черта все тая.Но до тогава не сте много убедителен в каквато и да е истина.Поздрави

   Изтриване
  3. Имате пълното право да ме критикувате, така е, спор няма. Тази работа обаче има по-различна цел, не се касае за представяне на нови данни, ново виждане, което трябва да се докаже, тук по-скоро аз изразявам разочарованието си от определени учени.

   Те са добре запознати с работите на Атанас Милчев, Стамен Михайлов, Богдан Филов, възможно е да познават също и трудовете на Георги Сотиров, Ганчо Ценов, Д.П. Даскалов. Въпреки това, един път приетата датировка на Плиска, не подлежи на дискусия, не може да има съмнения и точка.

   А пък ако знаете какво е поведението на определени учени почувствали се засегнати от критиката ми...Колко ниско трябва да падне един археолог, за да накара жена си да си направи фалшиф профил в blog.bg и в продължение на няколко години да черни името ми.

   Жалки хорица, въобразяват си, че има анонимност в интернет и никой няма да разбере какви са ги свършили.

   Уважавам тези, които се изправят с лице и име срещу мен и вместо да мятат кал, или да обсъждат личните ми качества, представят конкретна, а и конструктивна критика.

   Изтриване
 33. Г-н Серафимов, учените които следват научния метод обикновенно са обективни и когато има недостатъци в методите на други учени или когато написаното клони или е псевдонаука, няма как да не се изказват срещу него.

  Във връзка с Вашите проучвания и във връзка с много други автори които са пристрастни към автохтонната хипотеза вече има публикация, която разглежда въппоса на научно ниво. Авторът и е доктор и не е от онези старите институционализирани учени от комунистическо време. Той Ви цитира на много места, но това вероятно няма да Ви хареса. Имате право на отговор, тъй като науката работи така. Аргументите му са доста добри, и вероятно в бъдеще тази публикация ще бъде цитирана във връзка с проблема.

  Ето я и статията, която е от месец юни - "Траките отвръщат на удара: антично наследство и култура на участието" Иво Страхилов - http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy14/item/470-trakite-otvrashtat-na-udara.html

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 34. Г-н Серафимов, учените които следват научния метод обикновенно са обективни и когато има недостатъци в методите на други учени или когато написаното клони или е псевдонаука, няма как да не се изказват срещу него.

  Във връзка с Вашите проучвания и във връзка с много други автори които са пристрастни към автохтонната хипотеза вече има публикация, която разглежда въппоса на научно ниво. Авторът и е доктор и не е от онези старите институционализирани учени от комунистическо време. Той Ви цитира на много места, но това вероятно няма да Ви хареса. Имате право на отговор, тъй като науката работи така. Аргументите му са доста добри, и вероятно в бъдеще тази публикация ще бъде цитирана във връзка с проблема.

  Ето я и статията, която е от месец юни - "Траките отвръщат на удара: антично наследство и култура на участието" Иво Страхилов - http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy14/item/470-trakite-otvrashtat-na-udara.html

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, тази статия ми е позната. Дали някой се изказва критично или хвалебствено за мен, няма особено значение. От важност са аргументите, в случая тези на г-н Страхилов. Той умело борави с фактите и доста успешно защитава своята среда. Дали е почтен метода му, това е отделен въпрос.

   Доста хитро е всички "автохнотци" да бъдат събрани в една купчина, независимо от това, че стила, а и начина на работа на отделните индивиди е коренно различен.

   Доста хитро е като "автохнонци" да бъдат представяни хора, които не са нищо повече от опортюнисти яхнали вълната и преследващи лични облаги.

   Прочее, г-н Страхилов не е единствения ползващ методи, които по мое мнение не принадлежат на науката, а по-скоро на пропагандата. Наскоро прочетох една работа на колегата Ви Б.Думанов и ме побиха тръпки. Надявам се да имате време да хвърлите един поглед - Боян Думанов, Класовите основи на идеята за древнотракийския елемент в българската народност и опозицията на археолозите

   http://ebox.nbu.bg/anti/ne3/16%20Boyan_Dumanov%20+.pdf

   Да се свързва виждането за местния произход на българите с тоталитаризма, а и с Кремъл, поне за мен е нещо грубо и недопустимо за човек, който е посветил себе си на науката.

   Трябва да призная, че има и доста културни опоненти, като например г-н Спас Спасов. Макар да не споделяме едни и същи виждания, дори напротив - макар да сме противници, аз трява да призная, че стила на писане на г-н Спасов ми допада. Човекът е умен, знае наистина много, но в определени свои работи, той се изявява по-скоро като опитен полемик и опитен политик, отколкото като учен. Все пак, шапка му свалям за културното поведение, дано да го запази!

   Можете да видите и работата на г-н Спасов, ако разбира се имате време и желание - Защо и как се прави „наука“ във Фейсбук?

   http://bulgarkamagazine.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83/

   Във същото списание, изява намира и г-н Михаил Христов. Той също е умен и културен човек, умее да защити вижданията си доста убедително, но все пак - недостатъчно убедително за мен. На пръв поглед аргументите му са железни и необорими, но реално, ако човек е добре запознат със слабо познатите сведения от археологията и ономастиката, то изведнъж нещата се променят.

   Ето и линк към интервюто с г-н- Христов - „Археологията е страст за цял живот“ – интервю с Михаил Христов


   http://bulgarkamagazine.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/

   Аз следя нещата г-н професор, следя ги доста отблизо. Имам много приятели в различни среди и рядко нещо важно ми убягва.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, въпросът е дали имате възможността и квалификацията да оценявате методите на науката и на учените. И доколкото става на въпрос за хора които са защитили дисертации, които работят професионално в науката, дали Вашата гледна точка не е грешна доколкото нямате квалификацията да правите оценка. За Вас може да изглежда ненужно това да имате квалификация за да мислите, да четете и да давате оценки, но реално за това са нужни специални познания, дълъг опит в изучаването на научния метод и разбира се нужна е безпристрансост.

   Статията на г-н Страхилов много добре описва нещата, като в нея много ясно се виждат използваните от критикуваните автори логически заблуди при аргументацията. Тези методи на създаване на "история", които не следват научния метод са много добре познати и когато човек е запознат с материята много лесно вижда грешките. Статията на Страхилов поставена до описанието на псевдонауката и методите й, поставена до описанието на логическите грешки и заблуди, и поставена примерно до книгата на Карл Сейгън "Свят, населен с демони.", изглежда много адекватна. Трябва да си изведете извод от това, тъй като науката в крайна сметка след по-голям или по-малък период от време изхвърля псевдонауката от сцената. Въпросът е през този период какви вреди ще нанесе тя и колко време ще е нужно за изправянето им.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н професор, аз не възнамерявам да се повтарям. Имайте търпение, аз ще дам културен и точен отговор не само на критиката на г-н Страхилов, но и на тази изразена от г-н Христов, г-н Спасов и т.н.

   Изтриване
  4. Кога ще дадете вашият така бленуван отговор не само на критиката г-н Серафимов? След някой друг ден стават 2 г. от обещанието ви. Нещо сте се притеснил и не откривате културен тон и аргументи май.

   Изтриване
  5. До Анонимен 11 август 2019 г., 17:05 ч.

   Не съм давал точен срок за даването на отговор, а и дали ще дам е моя лична работа. Не съм почитател на Уинстън Чърчил, но съм напълно съгласен с едно негово изказване: "Ако се спреш, за да хвърлиш камък по всяко куче, което те лае, ти никога няма да стигнеш целта си."

   Г-н Страхилов е много, много неизвестен и ще си остане в тази категория. Защо да му вдигам рейтигна споменавайки името му в работите си? Кучетата си лаят, керванът си върви :)

   Изтриване