9.07.2017 г.

ВАЖНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ОТГОВОР


Дълго време повечето от учените ни оказват жестока съпротива на твърденията, че Аспаруховите българи са местен народ. Макар в продължение на около 1100 години да има отъждествявания на България с Мизия, а и на българи с мизи, а също с пеони, мирмидони, това остава без значение за повечето от изследователите на миналото ни.

За голяма група учени няма значение, че свещения за дедите ни знак IYI се е появил на Балканите преди около 7000-6500 години, а и, че най-рано името Дуло е регистрирано в микенски документи от Бронзовата епоха. 

Няма значение, че укрепителните съоръжения на старите българи, като започнем от земните валове, та стигнем до строежите с квадри – всичко това има дълга традиция при северните траки.


                   Сравнение на тракийски и старобългарски градежи

Според казионните историци не е от голямо значение това, че най-тачените ни празници и обреди са продължение на култовете към Тракийския конник, Сабазий, Залмоксис. Става дума за Трифон Зарезан, Гергьовден, Атанасовден, Сирни Заговезни, Коледа, кукерски и, русалийски игри, Лазаруване, Герман и т.н. 

Няма значение, че дори до ново време у нас са оцелели култовете към Бендида, Земела, Резос. Няма значение, че значителна част от традиционните ни земеделски сечива и пастирски атрибути са с тракийски корени.

Няма значение, че имената на тракийските селища Баба, Бела, Бог, Вода, Листе, Дебре и др. са разбираеми за всеки българин, въпреки, че са възникнали преди около 1550 години. Няма значение и това, че две мащабни антропологични изследвания убедително доказаха, че всички групи участващи в българския етнос, принадлежат без изключение на европейските раси.

Планини от информация са игнорирани защото приемането на новите данни ще сложи край на старите теории, в подкрепа на които нашите специалисти изградиха кариера.

Изглежда, че за определени хора кариерата е по-важна от истината и е без значение, че в училища и университети се преподават неверни неща, а сред останалите хора се сее объркване.

Като единствени потомци на траките, учените в миналото бяха склонни да приемат само албанците и румънците. Съгласен съм, че румънците са местен народ по простата причина, че и ние сме. За мен няма никакво съмнение, че румънците са наши братя, чието самосъзнание е промито, тъй както бе промито съзнанието на братята ни в Македония.


                                              Румънски народни носии -http://romaniatourism.com/images/crafts/popular-costumes.jpg
http://romaniatourism.com/arts.html

До неотдавна, за огромното количество български думи в румънския се смяташе, че са чуждици. Вярваше се, че са наложени по време на българското господство в земите на север от Дунав по време на Средновековието. Това е невъзможно по простата причина, че както най-древните топоними от Дакия, така също и имената на даките се обясняват с помоща на българския език.

Названието на Карпатите може да се изтълкува с българската дума карпа-скала. Тя се среща все още в нашите диалекти и то в съвсем различни региони. 

Берзовис означава буквално Брезово, като берза е бреза, а вис отговаря точно на стблг. вьсъ-село, селище.

Акад. Вл. Георгиев даде тълкуване на Суро бара с българските думи сур-светъл и бара-бара, рекичка, а често срещащия се в Дакия елемент –дава/дева обясни със стблг. дѣти-дявам, полагам. Същият автор видя стблг. скоръ-бърз като корен на дакийското лично име Скорило, а при анализа на името Декебал посочи стблг. десити и болии като думи, с които може да се извърши тълкуването. За древното название Друвета някои наши лингвисти предлагат думата дървета, дръвета –диал.форма *(1)

Сега възниква въпроса: за какво идване на българи по време на ранното Средновековие може да се говори, при условие, че имената на дакийските благородници, а и възникналите хилядолетие преди времето на Аспарух хидроними се обясняват на български език?

Отговор няма да получим, а едва ли ще получим и логично обяснение на друг въпрос: Защо ако българите са потискали истинския език на власите и са се опитвали да наложат българския език на север от Дунава, след падането на България под византийска власт, власите не отхвърлят наложения уж насила език? Нима не дойдоха от Влашко братята Асеневци – хората освободили страната ни от византийска власт и възродили българщината?

На север от Дунава, българският език е считан за свещен. Преди повече от век д-р Емил Фишер написва една интересна книга. Нейното заглавие е “Die Herkunft der Rumännen, Eine historisch-linguistisch-ethnographische Studie”. В тази работа са засегнати не само тракийските корени на румънците, но и особеностите на техния език.

На с. 111 д-р Фишер Цитира сънародника си Погонеану-Радулеску, който казва следното: “Има думи, които са незаместими, те са необходими, за да изразим нашите мисли и чувства, това са думи, от които ние имаме нужда всеки ден и без които нашият език не би могъл да съществува”. Тези думи са:

duh-дух
duhovnicu- духовник
raiu- рай
iad- ад, пъкъл
clopat-клепало, камбана
popa-поп
liturgie - литургия
vladica -вадика
mirean – мирянин, християнин
bog da proste – Бог да прости
maica Precista – майка пречиста, Богородица
sfint- свѧтъ-свят
bocet- оплакване
blagoslovenie- благословия
spovedanie - изповед
pravoslavnic- православен
capişte- капище, езически храм

Повече от 95% от тези думи са български. Без тези български думи румънската реч е била немислима според Погонеану-Радулеску, а списъкът може да се продължи още:

stariţ-старец, монах
pomana- помана
agneţ- агнец, агнец божий
post- пост, постене
slujba-служба
mila-мил
praznic-празник
utrenie- утренна служба
hram-храм
veci-век
troiţa-троица

Ако не бяха действията на фанариотите, а и на други чужденци, северните ни съседи щяха да се назовават наши братя, но обединените територии и етноси на България, Румъния, а и Македония заформят силна общност, която е неудобна на великите сили и в миналото те са направили всичко възможно да попречат на държавата ни да си възвърне истинските граници, а различните групи на  народа ни да бъдат сплотени.

Днес науката е напреднала доста и това създава сериозни проблеми на поддръжниците на официалните теории. Генетиката вече причини доста главоболия на защитаващите догмите. Сега на хората отричащи местните ни корени им предстои да преглътнат още един сух залък.

Неотдавна излядоха резултатите от генетичните проучвания извършени в Румъния. Оказа се, че като цяло румънците са наистина местен народ, но се оказа и, че при тях се срещат същите хаплогрупи, които се срещат при нас българите.

Хаплогрупи типични за румънците:

I2 a  - 22,2% (28%)
R1a - 18% (20,4%)
R1b - 7,4% (15,5%)
J2   -  5,6% (13,5%)
E1b - 16% (13%)
G2   - 3%
I     -  3%
T    -  1%

Хаплогрупи типични за българите:

I2 a  - 20%
R1a - 18% (17%)
R1b - 11%
J2   -  20% (11%)
E1b - 16% (23,5%)
G2   - 3%
I       - 3%
T     -  1%


Приликите са смайващи, въпреки бурната история на Балканите, въпреки римската и османска окупация – над 1100 години чуждо подтисничество, генетичния облик на българи и румънци е останал почти незасегнат. Малките разлики в честотата на хаплогрупите са напълно нормални, така е било и преди 2000 години.

Последният ми въпрос към тези, които отричаха местните корени на българите, а признаваха румънците за потомци на даките е следния: Ако българи и румънци се явяват близки роднини според генетичнте изследвания, не означава ли това, че и българите, и румънците са потомци на старите траки?Използвана информация и пояснения:*(1) Въпреки факта, че дакийски лични имена и топоними се обясняват с помощта на български думи, специалистите не смятат, че старите българи имат нещо общо с даките. Прокарва се безумната теория, че хората, от които Аспарух произиза са говорили език, който е възникнал и се е оформил в Средна Азия, като е бил тюрски, или ирански. Дошли на Балканите, българите завладели огромна територия, но както в Тракия, така и в Дакия забравили езика си и заели речта на говорещите индо-европейски език славяни, за които се смята, че са нов народ на Балканите. Приликата на дакийските думи с нашите се отдава на това, че и двата езика са индо-европейски, а това е крайно несериозно, българо-дакийските успоредици са де факто думи от един и същ език, но документиран в различни периоди. Следните сравнения го доказват:


ДАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ-НЕМСКИ

БЕРЗА- БРЕЗА-BIRKE
ВИСА-ВЬСЪ-DORF
КАРПА-КАРПА-FELSEN
СУР-СУР-LICHT
БАРА-БАРА-FLUSS, STROM
ДАВА-ДѢТИ –TUN, SETZEN
СКОР-СКОРЪ-SCHNELL
ДРУВЕТА-ДЪРВЕТА-BӒUMEНемците са помци на старите германи, които са живели в съседство с даките хиляди години, но ето – не немския е най-близък до дакийския, а българския, който според официалните теории е започнал да се налага на Балканите едва през ранното Средновековие.

82 коментара:

 1. Хаплогрупите са за хапльовците бе спароооо, това казват българските учени защото, ами да пгледнем трезво на нещата, все пак, генетиката е нова наука, тя не може да замести мнението на учените и от това следва, че ти се напъваш напразно. Твой доброжелател ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Генетиката е действително нова наука, но хвърля светлина върху много неразрешени проблеми. Да се отрича прогреса на науката и да се разчита само на мнения е нещо от миналото, нещо, което не би трябвало да присъства в днешната реалност.

   Повечето от специалистите са следвали пътя на по-стари авторитети и не са си направили труда да проверят всички твърдения хората, чиито виждания са поддържали. Така се е създал порочен цикъл на предаване на неверни неща от поколение на поколение.

   Не смятам, че усилията ми са напразни. Интересът на доста хора е пробуден, те се замислят и започват да задават въпроси, които са неудобни за определени индивиди. Въпрос на време е когато броят на пробудените сънародници ще стане толкова голям, че обществения натиск ще доведе до преразглеждане на теориите за произхода на народа ни.

   Изтриване
  2. ПатрЕотите чуждофили и всезнайковците неверници ще унищожат българския народ. Продължвай напред Павка. Делото ти е свято!

   Изтриване
  3. Аз на патриоти не вярвам, вярвам на родолюбците, които са се доказали с дела. Думите са нещо хубаво, но делата определят дали някой е искрен или не. Също и поведението разбира се, истинският българин е сдържан, държи се достойно и никога не парадира...за жалост тъй наречените патриоти са пълната противоположност.

   Изтриване
  4. Какво значи "млада наука"? Може да е млада, но е много по-точна. Като човек, който се занимава със социални науки, изключително уважавам природните науки. И е важно като даваме "експертни" мнения в Интернет, поне да разбираме какво означава думата "методология". До анонимния задник: ти до колко си запознат с методологията на генетичните изследвания, за да коментираш тяхната валидност? Писна ми вече от умници, които много разбират от генетика, та са готови с лека ръка да заврърлят труда на учен, далеч по-умни и способни от тях!

   Изтриване
  5. Давай Павка,иначе трудно се бори с закоравели старци които си знаят това което са им завещали от Коминтерна.Успех Павка.

   Изтриване
  6. Феодалните старци са проблем, но по-големия проблем са техните заместници, те са по-нагли и напористи. Всъщност те нямат друг избор - ако не очернят противника си, нямат шанс да спечелят с аргументи.

   Изтриване
  7. Спомняте ли си какво учихме по история: Аспарух дошъл с 10000 леко въоръжени конници, преминал Дунава и победил Римската империя, и ни показваха един белобрад дядо в овчи кожи на бял кон и раздърпани конници.(картината на Вешин). И това бе в превод от Съветските источници. Още тогава като 11 годишен ми бе нелогично как така една лека конница ще разбие могъщата Римска империя владяла Европа, Северна Африка, част от Азия, разбила не малко източни империи и за се противопостави на Аспарух сключила мир с тях, за да прехвърли всички войски срещу тези 10000 леко въоръжени конници. Все едно щата Ню Йорк да възстане и победи Американските щати. Сега ми е смешно като чета писанията на някои такива историци. А аспарух е знаел 3 езика и е бил ръководител на югозападната област откъдето идва и името му. Скъсайте с тези втасали Комитерновско-либерални лъжи. Станаха излишни и смешни. Де Гол, Митеран, Путин и още известни признаха приноса на българите в културата и историята.

   Изтриване
  8. Приятелю, Анонимен12 януари 2022 г., 22:45 ч., Коминтернът е основан през 1919 година. Лъжите за нас се появяват в края на XVIII в. след обнародването на трудовете на немските учени Шльоцер, Тунман и Енгел. Тези умници пускат лъжата, че българите спадат към кръга на татарските народи. През XIX век Томашек, Иречек и Шафарик ни преобразяват на тюрки. B началото на XX век, една година преди появята на Коминтерна, Васил Златарски пуска книгата си „История на българската държава през средните векове”.

   Изтриване
 2. Литургия, не е българска дума а гръцка. Литургията (от старогръцкото λειτουργία) е християнско богослужение, при което се освещават светите дарове. За останалите думи съм съгласен.

  The word liturgy, derived from the technical term in ancient Greek (Greek: λειτουργία), leitourgia, which literally means "work of the people" is a literal translation of the two words "litos ergos" or "public service". In origin it signified the often expensive offerings wealthy Greeks made in service to the people, and thus to the polis and the state.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това само още един път доказва общото между двата народа. Дума появила се хилядолетия след траките става обща и за двата народа. До голяма степен можем да твърдим, че думата е наложена от българите в румънския език, тъй като християнството отвъд Дунав сигурно е повлияно от България, а не от Гърция.

   Изтриване
 3. Първото понятие на "ЛИТУРГИЯ" е вид данък в древногръцките градове,с който се облагали гражданите,чужденците и освободените роби,притежаващи имущество,оценено на три и повече таланта. Данъкът се използвал за покриване на разходите при провеждане на театрални и музикални състезания,гимнастически съревнования и за пратениците на религиозни празненства.Такъв извънреден данък е насочен и за съоръжаването на военни кораби-триери.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, литургия е гръцка дума, точно поради това съм обяснил, че не всички думи представени от Фишер са български, а около 95% от тях.

   Изтриване
  2. Aнонимен "трол"
   Ако Гърците са наследили Phrigians / Pelasgians коѝто са по-произход Траки и са местното автохонно население по-тези земи .... ти за каква "ЛИТУРГИЯ" бълнуваш ??? Аз съм сигурен че нито си правел лично,нито си участвал във така нареченият обичаѝ по-нашите земи ... "ЛИТУРГИЯ" !!! То едно е да съ те "регистрирали-Българин" и съвсем друго е да си Българин !!!

   Изтриване
  3. Анонимният не е българин, но не е и грък...той си знае какъв е :)

   Изтриване
 4. Ако историците (т.нар. официална наука) приемат тая теория, това би означавало ритуално да си скъсат дипломите! Да признаят, че в продължение на десетилетия са писали глупости, при това съвсем официално. Как мислите ще стане това?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време имах някакви надежни, но днес тези надежди, или по-точно илюзии вече не съществуват. Не само, че няма дори признаци, че ще бъде въведена промяна, напротив, организирана е злобна кампания срещу хората, които разобличават старите заблуди.

   Битката едва сега започва и ще продължи доста дълго.

   Изтриване
  2. Битка момче може да има само в твоята тъпа глава!

   Изтриване
  3. Явно битката не е само в моята глава, някои хорица се чувстват гузни и реагират:)

   Изтриване
  4. До " Анонимен9 юли 2017 г., 19:31
   Битка момче може да има само в твоята тъпа глава! "

   Бегай на кални бани чичка - да свикваш с пръстта.

   Изтриване
  5. Брат, не обръщай внимание на такива - слепия, сляп пак вижда или по-скоро усеща оттенъци... !
   Такъв какво да му кажеш, това БАН и МАНУ са особен вид псевдоучени освен сами да си четат приказките и басните и зависимите от тях асистенти и студенти, но хората не са коне с капаци за разлика от дипломираните в Москва! Как може един човек да дава собствени пари за хиляди изследвания на ДНА-ДНК от носталгия и жажда за знание, за познание на корена си и тук да се изцепи ганьо *Ганьо* въшльото да пръдне да се осере... Не обръщай внимание, младите хора са зад теб, бъдещето ще изхвърли на боклука тези псевдоучени и лъжите им, продължавай по пътя си с много късмет: пътеката път ще стане!!

   Изтриване
  6. Брат, не обръщай внимание на такива - слепия, сляп пак вижда или по-скоро усеща оттенъци... !
   Такъв какво да му кажеш, това БАН и МАНУ са особен вид псевдоучени освен сами да си четат приказките и басните и зависимите от тях асистенти и студенти, но хората не са коне с капаци за разлика от дипломираните в Москва! Как може един човек да дава собствени пари за хиляди изследвания на ДНА-ДНК от носталгия и жажда за знание, за познание на корена си и тук да се изцепи ганьо *Ганьо* въшльото да пръдне да се осере... Не обръщай внимание, младите хора са зад теб, бъдещето ще изхвърли на боклука тези псевдоучени и лъжите им, продължавай по пътя си с много късмет: пътеката път ще стане!!

   Изтриване
  7. Ще стане, чак тогава, когато си върнем "Суверенитета".

   Изтриване
  8. Суверенитета е хубаво нещо, но всяко нещо с времето си. Днес трябва да се спре процеса на обезбългаряване, на насаждането на безродие и апатия. Един народ расте и оцелява със самочувствие и идеали. В миналото не един държавик е нареждал на летописците си за съчиняват лъжи, за да вдъхне самочувствие на поданиците си.

   При нас това не е нужно, нужно е само да се разкаже истината за миналото ни, а тя ще ни помогне да опознаем себе си, да разберем с какви сили разполагаме. Стане ли това, ще престанем да се надяваме на чужда помощ и милост и ще запретнем ръкави. Успеем ли да постигнем това, суверенитета е на една ръка растояние.

   Изтриване
  9. До БЪЛГАРИН10 юли 2017 г., 0:02

   Това, че определени хора от научните среди се опитват да ме злепоставят, показва, че у тях има страх и то не какъв да е страх, а страх от изобличаване.

   Има и свестни учени, преподаватели, с тях общуването е приятно, но у тях също има страх, друг страх разбира се. Става дума за страх, че висшестоящите могат да сложат край на кариерата им.

   Изтриване
  10. Здравейте,

   В една традиционалистка система, можем да кажем, дори схоластична система, разчитаща на авторитетите, каквито са повечето хуманитарни науки (история, медицина), е трудно да си пробие път новото. Спомнете си как новите знания са включвани или скривани и отхвърляни от „авторитетите” и колко трудно са си пробивали път новите теории. Създателите на нови хипотези, дори теории, на базата на нови или скрити факти, са били гонени, изгаряли са им творбите, а някои – и самите те са били изгорени.

   Днес нещата не са така груби. Въпреки това в хуманитарните науки, където кариера се прави на база потвърждаване на написаното от „авторитетите” в съответната област. И ти може да станеш „авторитет”, ако успееш да напаснеш, макар и с доста напъни, някой нов факт към „теорията” на „авторитета”. Никой в тези науки не се е превърнал веднага в авторитет, когато е лансирал нова хипотеза, оборваща създаденото до момента от някой „авторитет”, въпреки че тя по-добре свързва в едно новите и старите факти и знания.

   Едва след време някой „необорим авторитет” може да си позволи да каже: „Това, което казваме е само хипотеза, засега добре описваща знанията ни, но тя може малко да се видоизмени като по този начин описва по-добре нещата, включвайки и „нови” факти”. А тези „нови” идеи и факти той е взаимствал от някой, който по-рано е бил отхвърлен и оплют, но вече позабравен. Така се развиват хуманитарните науки...

   Поздрави.
   АКК

   Изтриване
  11. За жалост имате право. Сигурен съм, че доста от тези, които сега ожесточено отричат местните корени на народа ни, след време ще се тупат в гърдите и ще се провикват - Ние винаги сме вярвали, че сме потомци на местни хора!

   Познавам индивиди, които смениха няколко партии като на всяка служеха предано. Един милиционер, който бе кътан от хора на БСП, при идването на промените, веднага се ориентира към СДС. След като СДС изгуби силата си, въпросния индивид се присламчи към партията на Симеон Сакскобургготски. И там не можа да векува, но когато г-н Борисов водеше кампания, бившия милиционер се опита да се набута в новия отбор...дали му се отдаде, не зная...

   Изтриване
 5. Отговори
  1. Немци означава - неразбиращи езика ни. Най-рано това име е споменато от Цезар в описанието му на племената на германите. В De Bello Gallico, Цезар говори за хора с име Nemetii- немеции.

   Повечето от съвременните учени отказват да приемат, че немеции е екзоним, т.е. название дадено от хора принадлежащи на славянската езикова група, като се оповават на географската отдалеченост. Да обаче, тази географска отдалеченост не почива на факти, а на измислените от германистите теории.

   Езикът на дедите ни познат в миналото като траки е реално най-старият от така наречените славянски езици. А за това, че гетите - хората, за които най-рано е употребено името славени, живеят в съседство със старите германи е писал Страбон. Той поставя най-западните земи на гетите в Херкинската гора - Шварцвалд, Германия.

   Работата е ясна, но не отърва на определена група хора.

   Изтриване
 6. Историята като наука служи на политиката. Тъй като българската политика в стратегическата си част служи неотменно на политиката на великите сили, то няма как официалната историческа наука да се отклони от тази линия.
  Само че ситуацията от 10-15г. насам коренно се промени с масовото разпространение на интернет, а с него и на информацията, която преди това не беше широко достъпна. Просто има прекалено много незаличени следи, които показват, че историята, която ни се представя, не е вярна. Все повече обикновени българи, а и румънци ще започнат да се съмняват в официалните теории. Процесът е необратим. Рано или късно властта, а оттам и официалната историография ще трябва да се съобрази с народа. Единственият шанс това да не стане, е някакъв нов режим, който да наложи информационно затъмнение. И не само лаици като мен търсят отговори на някои въпроси, които не могат да се обяснят от официалната наука. Има и съвременни учени, които не са съгласни с лъжливата официална история.
  Когато професорите обяснят защо празнуваме кукеров ден, както е описан при траките, защо последните нестинари са в района на с.Българи, защо дядо ми имаше същия ямурлук, какъвто има нарисуван на една сцена с Орфей и тракийски овчари, защо знакът от розетата от Плиска се среща от преди хиляди години по нашите земи, защо българските владетели са поставяли надписи върху Мадарския конник, който си е чисто и просто тракийски конник, чак тогава може и да взема да им повярвам. Но докато продължават да се правят на разсеяни и да подминават очевидни неща, тяхната дейност не е оправдана и не виждам защо изобщо трябва да се харчат държавни пари за тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, наистина е тъжно да плащаме на тези, които следват теориите създадени от чужденци и обслужващи интересите на чужденци.

   Старото поколение учени има оправдание - цензурата на тотаритарния режим, липсата на достатъчно данни и т.н. Днешните млади учени обаче би трябвало да вземат под внимание новата информация, която антропологията, етнологията, археологията и генетиката представят. Няма оправдание за това да имаш данни и да отказваш да ги използваш защото противоречат на това, което си защитавал.

   Изтриване
 7. Не си сам Спароток, все повече Българи дръзват да огласят забравената ни памет.
  Наскоро прочетох любопитна публикация от Розмари Де Мео, автор на необикновена книга за обредността по Българските земи - "Стопанката на Господ", в която са видни абсолютно същите безплодни нападки на "академичните чичковци" срещу автора, дръзнал да обори техните догми и "не дай боже" да им развали хранилките!
  https://www.facebook.com/groups/1721252364854865/permalink/1821789688134465/
  Така че, не губи надежда! Напредваме бавно! Бавно, но напредваме!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм голям почитател на Чърчил, но ми харесва едно негово изказване. То гласи - Ако си си създал врагове, радвай се, това показва, че си поддържал определена, важна за тебе кауза.

   Наистина напредваме!

   Изтриване
  2. А ТВОЯТА КАУЗА НЕ Е ЛИЧНО ТВОЯ, А КАУЗАТА НА ЦЕЛИЯ НАРОД!

   Изтриване
  3. Така е, а такива каузи не загиват!!!

   Изтриване
 8. Сас сигурност няма да ми пуснеш коментара защото не ти утърва критиката ми и те страх да не ти ласнат манипулацийките ама пак да опитам де. Значи вапроса ми е защо не искаш да кажеш за онова проучване от което излиза, че сме памиро ферганци?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с каквото и да било изследване, което да покаже, че доминантия тип в България е памиро-ферганския.

   Ето описанието на памиро-ферганската раса: "Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/


   Аз разполагам с тези сведения: “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” - М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, c.260.

   Изтриване
 9. Уважаеми господа, мисля, че се премълчават истините и се заменят с нищо не значещи определения. Кои са тези "елики сили". Кой е управленският фактор при тях и защо? Днешните наши "съюзници" и "братя по оръжие" не са ли наши вековни врагове? Конкретни въпроси-конкретни отговори. Отговора на тези въпроси, ще ни даде понятие за днешното състояние на нещата. Излишната "толерантност" само ни вреди. Къде е бойния дух бе, господа. Защо трябва да се съобразяваме с дойчовци, "ъгловци", етиопци и хазари? Трябва направо в очите да им покажем, че тяхното "високомерие" е без съдържание. Лично аз не съм се съобразявал и няма да се съобразявам с позите на "западноевропейците". Княз Крун е показал начина на действие, "щом не искаш мира, ето ти секира". Секирата може да се използва във всяка една област от обществения живот. Нямам предвид излишна войнственост, а интелигентно и точно отстояване на народностните интереси, без продажно слугинстване на чужди такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, обаче не е лошо всеки да излезе с името си, като казва такива неща.
   Ние трудно бихме се опълчили на целия свят. Трябва да имаме подкрепа поне от една велика сила - САЩ примерно. От Русия, Германия, Франция, Великобритания, Италия не чакай.
   Да не забравяме църквата. В нашата църква част от владиците са хора на руския патриарх, другата част - на вселенския патриарх. Нито руската църква, нито вселенската патриаршия ще са склонни да признаят, че ние не се покръстваме по времето на Борис а 800 г. по-рано. Ако нашата църква се опита да прокара тази теза, последствието ще е само едно - нова схизма. То не че не сме свикнали де - през половината от времето след 4ти век Българската църква е в схизма, а по турско време даже нямаме самостоятелна църква. Дали има стотина години без схизма, не знам.
   Всичко това означава, че ще изпаднем в международна изолация. Ще бъдем в подобна ситуация, в каквато е била държавата по време на Борис I, преди да мине под шапката на Цариград.
   Та дори и да дойде някой по-смел държавник на власт, едва ли ще е толкова тъп да се скара с всички европейски велики сили и с комшиите. Нещата трябва да се прокарват внимателно и постепенно, ако изобщо се предприеме подобно нещо. Трябва да имаме съюзници. Примерно Румъния, Турция, Украйна.
   В този смисъл разкриването на истината за нашата история по начина, по който това става сега, а именно по блогове, форуми и т.н., е по-изгоден за властта, отколкото да се изтъпани някой академик и да почне да говори политнекоректни работи.
   Аз обаче все се надявам, че самдей, бейби, палачинката ще се обърне и ще стане нещо подобно на Съединението, но в областта на историческата наука.

   Изтриване
  2. Конкретни отговори на конкретни въпроси

   1.Великите сили са икономически, а оттам и политически могъщи държави, които искат да наложат интересите си в световната политика.
   2.За G-7 без Китай управленският фактор са тия с масурите, които им държат паричките. За Русия – Путин. За Китай – компартията.
   3.„Съюзници“ и „братя по оръжие“ не съществуват. Съществуват интереси и подчинение на малките на големите.
   4.Бойният ни дух е в игричките в мрежата, гей-парадите и дрогите.
   5.„Високомерието“ на тия, с които се „съобразяваме“ не е „без съдържание“, защото който дава паричките, той поръчва и музиката.
   6.Сентенцията на княз Крун не може да се приложи, защото нито имаме „секири“, нито има кой да държи тези „секири“.
   7.Тъй като бяхме планомерно ограбени сме се превърнали в просяци, които не са в състояние да защитават ефикасно своите интереси.

   Не е изключено да съм бил неизчерпателен или да съм допуснал неточности, затова бих бил благодарен на основателни корекции.

   Изтриване
 10. ирена янчева10 юли 2017 г. в 9:54

  Здравей, Павел ! Подкрепян гореизложената научна теза, която е защитена с един много добър доказателствен материал. Аз също споделям позицията, че българският език не е налаган насилствено сред общностите на север от река Дунав. Той не е бил изкуствен език за елитарните прослойки и високия стил на книжовната продукция, той не е мъртъв език. На този език са говорили представителите на един и същи народ от двете страни на Дунава. Той е залегнал в книжнината - има широка база данни от ръкописните паметници; той е бил живата разговорна реч, която се е съхранила заедно с кирилицата до средата на 19 век. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност българският език е говорен от цялото население на Румъния. Неслучайно народът е избирал имена като Богдан, Богдана, Боян, Влад, Драгомир, Драгош, Мирела, Мируна, Раду, Радут, Радуца, Разван, Родица...

   Изтриване
 11. ирена янчева10 юли 2017 г. в 10:01

  Бих искала да добавя една малка извадка, като подкрепа на горе - казаното:Във Влахия и Молдова възникват много нови манастири – истински книжовни средища с пълноценен културен живот: Нямц ( в Северните Карпати ), Бисерикан, Бистрица, Васлуй ( до Яш ), Воронец ( Буковина ), Ново – Нямецки ( в Бесарабия ), Путна. В тях се преписват оригинални български творби, евангелия, псалтири, минеи и сборници със смесено съдържание в български превод. Много често преписите, направени в Молдова, са най – старите и изправни в текстологично отношение: напр. шест Евтимиеви житийни и панегерични творби, преписани от Гаврил Урик в Нямц през 1439. В Нямц е преписано и четвероевангелие с паралелен български и гръцки текст, на пергамент, който се съхранява сега в Оксфорд. В манастира „ Воронец “ в Буковина е намерен известният среднобългарски Германов сборник, 1359, съхраняван впоследствие в Румънската патриаршеска библиотека.Той съдържа цикъл от 42 ораторски творби - слова, свързани с църковния календар, творби на Йоан Екзарх и Климент Охридски, 296 листа пергамент. Български ръкописи има и в манастирите „ Путна “, „ Ново – Нямец “, „ Васлуй “ и др. В тях се откриват нови преписи от Климентови слова, службата на Кирил и др. В различните библиотеки в Румъния днес се съхраняват около 2000 български ръкописа, които се нуждаят от задълбочено проучване. Тези факти свидетелствуват за това, че среднобългарският език не е бил само един мъртъв език на господстващите класи и духовенството. Той е бил говорим език както на преселниците от България, така и на голяма част от местното население. Известен е значителен брой влахо – български грамоти – документи на владетелските канцеларии, които отразяват черти на говоримия български език от 14 – 17 век. Проникването на български литературни творби в Долнодунавските княжества играе ролята на приобщаване и обединение. Тук кирилската писмовна графика се запазва до 1859.
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иронията е, че в пределите на Румъния има повече икони с надписи на кирилица, отколкото в България. Несъмнено, българския език е считан за свещен от братята ни живеещи на север от Дунава.

   Изтриване
 12. Само така!
  Продължавайте в същия дух!
  Човек трябва да има смелост и сърце и да е буден за да разкрие истината. А истината е тази– българите сме най–преките наследници на тракийците. Толкова ли е сложно да се разбере това? Не е.
  Нашите носии и обичаи и песни /мелодиите ни особено се копират от цял свят защото са върховно действащи духовно/ и танците и хората и всичко ако се погледне говори за това. Но защо никой не го признава официално? Защото българските историци пишат от позицията на стола на който седят– тоест каквото им се нарежда отгоре– това и пишат. А кой е този дето нарежда отгоре? Били са първо турците :ето откъде сме и тюрки/, после са дошли руснаците /започнали сме да се пишеме на славяни/, а сега глобалното правителство на Европа и ще пишеме каквото ни кажат! И само ние сме филантропите, които признават и македонците и румънците като местни. Много е болно че някои от тези народи злоупотребяват с безделието на българските официални академици и си преписват историята ни като тяхна. Трябва да се действа не само да се пише. Но как? Да се издаде официална книга основана на тези Ваши писания, която да се преведе и на английски и на френски или друг език. Защо не се създаде конто, където да събереме средсва за издаване на една хубава и серизно доказана книга?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Една книга, колкото и да е издържана и подплатена с факти, няма как да помогне. Нужно е активно разпространение на алтернативната, непозната на повечето българи информация. Ние сме умни хора, ако имаме база за сравнение, ще прозрем истината. Нали за това, дълго време от нас бяха укривани планини от данни. Днес вече е трудно да се пречи. Да, може да се злослови, да се пускат клевети по адрес на прогресивните хора, но това само забавя процеса, не може да го спре.

   Изтриване
  2. Историята ни е и тяхна!

   Изтриване
 13. Уважаеми господин Серафимов, ако само "тоталитарните учени" са тези, създали грешна историческа истина, то това не е сложен въпрос. Фактите са обаче други. Още чехско-австрийският евреин и български "министър на просвещението" Константин Иречек пише тези данни. Същото е и с братя Шкорпил и "еврейските учени" на германската еврейка и Императрица на Русия, Екатерина. Не случайно повтарям еврейския произход на факторите, изопачаващи нашата история. А масово в България се робува на псевдо "учеността" на западните специалисти, която е строго политизирана и обслужва техните държавни интереси. "Не се доверявайте на данайците дори когато ви носят дарове", важи и до днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че Константин Иречек е от еврейски произход, да нямате предвид Павел Йосиф Шафарик? Той за жалост допринася не само за налагането на азиатския произход на старите българи, но допринася и за налагането на невярната представа за старите славяни.

   Братята Шкорпил, както и Феликс Каниц имат положителен принос в нашата наука. Виж, за Геза Фехер не мога да кажа същото, нито пък за Армин Вамбери - създателя на пантюркизма.

   Какво да се прави, всеки народ си има светци и злодеи. Ако ние се обичаме и уважаваме, ако си помагаме и се защитаваме един друг, няма кой да ни навреди. Болестите и паразитите нападат всеки организъм, но унищожават само слабите организми, другите, макар и да страдат, стават по-силни.

   Изтриване
 14. Реално ДНК сведенията са напълно ненужни.Дори и да вземем подправената история,културата,обичаите и до някъде остатъците в езика пак се вижда че масата от Румънците са българи.Въпросните латини заради които им променят езика и самосъзнанието,навярно са били дребен елит,главно в големите ключови градове.
  Факта ,че в Румъния силно се разпространява идеята за тракийския им произход(понеже чух,че в часовете по история,започват да им преподават от около 13-ти век,нормално е всяко дете да се почуди...а какво е било преди това?),може само да ни обнадежди.Но аз лично не се надявам много на румънците да признаят произхода си с нас.Самия факт ,че са по-голяма държава ги кара да гледат на нас с пренебрежение.Същото и с Русия,само единици признават приноса на българите в Русия.Но като цяло се мълчи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Езиковедите знаят добре, че латинския на власите не произлиза от езика говорен от легионерите и колонистите доведени от император Траян. И като имаме предвид, че само преди век българските думи в румънския са били повече от латинските, то е ясно, че нашите братя на север от Дунава са станали жертва на чужди машинации.

   По отношение на въпроса за българския принос в създаването на руския език и култура, както свещениците, така също и историците знаят как стоят нещата. Проблемът е в това, че страната се управлява от олигарси и то точно такива, които не ни обичат...ама никак не ни обичат.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, има нещо което поне на мен, не ми е ясно. Явно, за някои пристрастени "родолюбци" то е ясно въпреки всичко. Например, твърдението за родството между българи и румънци! Но не е ясен механизма за смяна на езика. Същото е и с Османската империя и особения тюркски език на който говорят. И следва другата крайност, твърдението, че българи са повлияли руския език, до най-затънтените поселения, а се отрича родството с руснаците. Също с непонятен механизъм. Та, "езиковедите" не могат да обяснят смислено безбройните наречия в самата България. Мисля, че оставяте без конкретика въпроса за "българския принос в създаването на руския език". Нямам предвид детайли и мнения на свещеници и историци, което най-малкото е несериозно. Имам предвид това, че страната се управлявала от олигарси които никак не ни обичат! Та в този смисъл да попитам руските олигарси етнически руснаци ли са. Роман Абрамович, Дерипаска или Ходорковски, мога да изброя десетки, етнически руснаци ли са. Това е все едно да кажете, че Соломон Паси е българин, работещ за българо-руската дружба. Хубаво е нещата да се назовават с точните имена. А нашите "олигарси" също с неясен произход и зависимости обичат ли руснаците. Каквото повикало, такова отговорило. Хубаво е да имаме самочувствие, но поне за сега, то е без покритие, включително и с поведението на "политическата класа" от освобождението от турско робство до днес.

   Изтриване
  3. Това е още едно доказателство за тракийския ни произход. Филатропството. Ние ньшд народ респектираме руската, румънската, сръбската, македонската, гръцката истории, а те нас не особено. Те просто си присвояват например азбуката или нейните създатели и по всички английски написани алтернативни и академични страници ще прочетеш как се правят на велики. Например ако четете в станиците на Basil Chulev, който е някакъв академик от македонски произход и е издал маса научни трудове на английски език, в които твърди, че Кирил и Методий са македонци, че българският старославонски език на който са написани всичките ни църковни книги е македонски!!!
   И когато с цялата си учтивост го поправих, той ми отговори, че не било хубаво да пише българин защото за англичаните това било вулгарен или содомист!!!! Мога да извиня, че ни крадат историята,защото сме неоправни и несъгласни да я възстановим от истинските факти, но ,че ни обиждат отгоре е гавра! И за тези от вас които мислят, че съм измислила нещо– потърсете страницата на този академик и вижте какво пише вътре. Дори си е присвоил и втората книга на Енох която и сърбите признаваг, че е била написана на старобългарски църковен език и още се пази копие във Виена от нея. Не искам да политиризирам тази страница, но нещо трябва да направим. Най– малкото би било да преведеме и на англйиски най–важните научни доказателства. Това би било добро начало за да се проявиме, че още сме живи и е рано да ни разграбват.

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен,"олигарси","самозабравил се елит","банкерите" и тн. са все меки названия на едни и същи хора.И те произлизат от един единствен етнос.Прав сте,че те не са руснаци или румънци,но се стараят да има и няколко индивида от държавата над която властват,за да не бъдат разобличени.Но вие знаете това.За русия и руския народ спрямо българския.Г-н Серафимов е обяснявал многократно.За това ,че произлизаме от един и същи етнос някъде назад във времето но и в средновековието а и днес сме различни,както братовчедите произлизат от едни и същи дядо и баба но помежду си имат значителни разлики.Поне аз така го виждам.По времето на моите родители,руснаците са наричани братушки.Аз лично бих нарекъл така македонци,румънци и до някъде сърби от колкото руснаците.
   За влиянието ни над руската култура и държава.Нека не забравяме ,че първата руската култура и цивилизация като цяло не е възникнала в днешна русия а в Кйевска русия.Което ще рече ,че така наречената руска цивилизация е дело на украинския народ.Но и там няма признание от руснаците.Така ,че руснаците също можем да кажем ,че имат голямо самочувствие но с малко покритие.Дори и СССР не е била автономна сила която е стояла сама на краката си.Най-малкото в зората на СССР вече има разсекретени документи които говорят за огромен американски капитал налят в СССР преди и след ВСВ.Разбира се това наливане не е сторено от американсия народ на който са му казвали колко страшна е русия.А именно от същите тези "елити" и "олигарси".
   За нашето самочувствие,хм според мен има покритие и то голямо,но реално няма самочувствие.Медиите на същите тези олигарси правят всичко възможно да издигат на пиедестал всички други раси,етноси и народи но не и българския.В този ред на мисли,идеята зад блогът на г-н Серафимов е най-точна.А именно българите да си възвърнат самочувствието.Понеже колкото и надарен да е един човек,няма ли самочувствие или то е целенасочено потискано от околните той няма как да реализира дарбите си.А именно от това се страхуват "олигарсите".

   Изтриване
  5. Здравейте, малък жокер за различните диалекти в България. Колко "тракийски" племена има регистрирани на сегашната ни територия?

   Изтриване
  6. Около сто племена са, някои големи, други малки.

   Изтриване
 15. До Анонимен10 юли 2017 г., 7:45. Господине, какво разбирате под "памиро ферганци" и кой е правил "онова проучване". В съветската литература, под това название се разбира населението на земите между река Волга на запад и река Енисей на изток. Разбира не това включва и населението на Фреганската долина, която е била привлекателна за много народност. Там има смесен монголоидно-дравидски или дравидско-монголски генотип. Но това не е раса, това са хибридни човешки видове. Сравнете тези от Узбекистан и Афганистан. Има и еврейски тип памиро-фраганци, дошли от Персия. И всичката тази смес, на тюркски "булга" някой "научен работник" е свързал с България! Не ми е известно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лошото е, че авторите, които пускат твърденията, че българите са предимно от памиро-ферганската раса, не цитират изследоветеля, който е стигнал до това заключение. Да не говорим за това, че типичните белези на памиро-ферганската раса не са доминантни в България. Става дума за: мургава кожа, голям, изпъкнал нос и ако не се лъжа - нисколицие.

   Изтриване
 16. Не случайно хъшовете емигрирали в Румъния,а не Сърбия !!! Това е още едно доказателство,че в северната ни съседка се е говорило български !!! Още ли съществуват заблудени хорица,които не забелязват ГОЛЕМИЯ заговор наречен разцепление на тракийските народи и най-вече унищожението на България !!! Започнато е с Гърция ,хилядолетия по-късно обаче Тервел спира арабите , после византийци ,следват турците,с тях се пръкват албанците. Румънският език е с цел на север от Дунав ние да нямаме надеждни братя, защото историята е показала : всичките ни освобождения от там са дошли. Изниква логичният въпрос : кой и защо си е поставил тази цел !?!?! Ще цитирам покойния Стефан Гайд, заплатил с живота си разкритията относно траките : " Един ден когато се издаде библия „Бесика”, на основата на нейните компилирани преписи, пазени в Лондонската библиотека, всеки ще може да види оригинала на днешната Библия, в който се съдържа думата България" !!! Само да допълня,първата в света Библия - Бесика принадлежи на най-одухотвореното тракийско племе - Беси,и единствено в нея се дава най-точното определение за това как е създаден светът : " Бог е създал света от Самия Себе Си, като е самотрансформирал Своето естество " и още " Развременил ВЕЧНОСТТА " Във всички останали се казва едно и също - Бог създаде света от нищото , а на всички надчетени люде е пределно ясно,че от нищо може да създадеш единствено и само НИЩО !!! Схващате ли кой и защо има за цел нашето унищожение ? Отговорът ще намерите в една поръчкова книжка състояща се от стар и нов завет ;) !!!

  ОтговорИзтриване
 17. „Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Помазаникът, и ще подмамят мнозина.“ Марко 13:5,6

  Анонимни от 10. юли 18:50,

  Изтъркан похват е да започнеш с някои истини, за да можеш после да пробуташ неусетно фалшиви идеи.
  Ние тук сме наясно кой е в основата на „ГОЛЕМИЯ заговор“ срещу България. Трудно обаче можем да схванем какво целиш с изнесените по-горе фантасмагории от реквизита на братя Гайдарски. Но тъй като и те не са ни непознати, можем да се усъмним в почтеността на твоите намерения. Последното ти изречение, в което наричаш Библията „поръчкова kнижка“ окончателно разкрива нечистоплътните ти попълзновения!
  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На заблудените в собствено невежество хорица внушили си,че използване ник на тракийско божество ги прави знаещи ще кажа : докато не прозрете,че в поръчковата книжка биват събития и случки описани от хора,чули ги от онези,които пък не са ги видели,всякакви дискусии от този род са безсмислени !!! Докато не прозрете,в същата тази книжка се въздига на пиедестал чергарско племе , не допринесло с НИЩО за развитието на световната култура и цивилизация, и че цели да държи в страх и подчинение простолюдието,отново всякаква полемика е безполезна !!! И да подскажа : прозрението се дава СВИШЕ,то не се получава от разни зомбиращи и промиващи мозък и съзнания букварчета !!! Успех !!!

   Емил Владимиров - Оживителя

   Изтриване
 18. Господине Анонимен10 юли 2017 г., 18:50, изглежда забравяте, че двата опита за създаване на българска войска извън България са именно в Сърбия. Имам предвид легиите на Раковски. Може би, не сте чели и романа на Тургенев "В навечерието" или на руски "Накануне". Видимо определени личности са имали афинитет само към Румъния. Нещата не са толкова прости, както Вие си ги представяте. Братя Гайдарски, единият от които покойник, работещи в САЩ, са имали особена мисия. Явно "много теолози" в безбожна България. Защото масово никой не вярва в еврейския бог. В крайна сметка той е обещал на евреите да властват над другите. До сега изпълнява обещанието си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До анонимен 11. юли 7:58

   Кой сте Вие, скъпи? До кого собствено е адресиран коментарът Ви и каква каша сте забъркали в него?!
   Какво общо има „В навечерието“ със Сърбия?! Това, че единият от братя Гайдарски е покойник и че са „работещи в САЩ“ не прави „нещата по-сложни, отколкото си ги представям“, нито пък променя тъмната слава, която са си създали.
   Не виждам какво лошо има да съществуват много теолози в „безбожна“ България. Особено когато са се навъдили и много сатанисти, които приписват на Вечния Единен Бог някаква национална принадлежност и разпространяват клевети за Неговата Божествена Същност!
   Димитър Димитров-Орфей

   Изтриване
  2. До Димитър Димитров-Орфей, Анонимен11 юли 2017 г., 9:20, До анонимен 11. юли 7:58
   Как така господин Йешуа Ви станах скъп! Не споделям Вашите пристрастия към еврейската религия, която наричате "Вечния Единен Бог". Видимо трудно правите връзките, въпреки вярата си! Господинът предполагаше, че българската емиграция по време на османското робство е била само във васална Румъния. В романа "Навечерието" е описан български емигрант и голямата любов на руската жена. Значи български емигранти е имало и в Русия и там е създадено Опълчението. Ясно посочих, че българските емигранти създават две военни формирования в Сърбия. Също така български емигранти са близки сътрудници на Гарибалди и го придружават в Аржентина. Значи емиграцията не е била единствено към Румъния. Братята Гайдарски, или по-точно, самите те назовали се Гайд, употребяваната от тях фамилия в САЩ, пишат литературни измислици, но не и научни доказателства. Поставяте думи, които не съм написал за братя Гайд, като "не прави „нещата по-сложни, отколкото си ги представям“, нито пък променя тъмната слава, която са си създали". За тъмна слава пишете Вие. Защо тогава да не приемем за верни и твърденията на авторите от САЩ в книгата "Светата кръв и свещения Граал" Не зная какво разбирате под "Вечния Единен Бог"? Не пренасяйте собствените си виждания на други хора. Не е коректно. Този Ваш бог, не е мой бог, а колкото до народността му, то той е нефилим, на иврит "наблюдател", въпреки, че е употребявано множествено число "наблюдателите" от Мардук. Може би и Вие сте плод на генното инженерство на нефилим? А България е безбожна, защото видовете християнство са налагани с огън и меч от князете предатели, а стародавните вярвания на траките унищожавани. Това е подаръка от Вашия "Вечния Единен Бог". Така, че, не ме занимавайте с Вашите "вярвания". Вярвайте си, но не натрапвайте Вашите разбирания на другите. Ако Ви е неприятен атеизма, на други е неприятен "прекаления светец". Така, че на се стремете да сте ментор, не става.

   Изтриване
  3. Към господин Nikola Nevenov. Господин Невенов, мисля, че имате сбъркана понятийност. За това би било добре, да разширите кръга и профила на книгите които четете. Не се отдавайте на моментни настроения и явлението "нашио е най-голем". Казвате "украински народ"! Направо в десятката:))))))) Да, но е наричана Киевска Русь или само Русь, не Киевска Украина. Киев, Харков, Одеса, Мариупол са били винаги руски градове. И защо ли князь Светослав Киевски, унищожителя на Хазария пише, че Преслав на Дунава е неговия град? И още нещо господин Невенов, може много хора да Ви обясняват нещо и Вие да го приемате за истина. Аз имам друго виждане и друга истина. Ако произхода е от един и същ народ (етнос), как така етноса се е променил през вековете? Значи ли това, че българите не са същия етнос от времето на Крун, Тревел та дори и Йоаница.Та когато на остров Сахалин чуеш думата кошара за съоръжението за животни, както аз съм я чувал, веднага ще си помислиш, как "българските свещеници" са повлияли езика на руснаците! Несериозно. Жалкото е, че някои личности се самозаблуждават. СССР или Съветска Русия е трябвало да стане еврейска цитадела, каквато е САЩ. Но са излезли грешни еврейските сметки. Грузинския евреин Йосиф Джугашвили-Сталин ги унищожава, все пак е проумял заразата и е взел лечебни мерки, за което е убит от същите тези евреи. Вие може да наричате братя "македонци и румънци" но те не се смятат за Ваши братя, а твърдят, че сте татарин. Единствено сърбите са толерантни, но за сметка на това българите ги мразят. Народопсихология! Изглежда, че веруюто на съвременния българин е " от всичко най-обичам да мразя, а най-мразя да мисля". И както виждате, олигарсите не се страхуват от нищо и са недосегаеми. Божия народ!

   Изтриване
 19. Най-лошото е че докато масистите професори прогледнат и се налапат с парички не само историята ни ще откраднат и пренапишат но и имената
  България и българин ще си присвоят

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, докато умните се наумуват, лудите се налудуват.

   Изтриване
 20. И един въпрос на лаик:еорият
  Защо полският крал а Владислав тръгва
  да ни освобождава от турския гнет.
  Предполагам че никой невярва на теорията за братсвото христово иначе
  на балканите нямаше да се появи латинска империя

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поляците, или по-точно полската благородническа прослойка вярва, че сарматите са техни деди. Според Прокопий Цезарийски, сарматите принадлежат на семейството на гетите, а гетите са един от основните етнически елементи на Дунавска България.

   Казано с други думи - Брат брата си не храни, ала си го брани.

   Изтриване
  2. Тука си го пише:
   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III
   След победоносните кампании на Хуняди срещу войските на султан Мурад II през 1442-1444 г., папата убеждава младия крал, че е дошло времето да се съкруши Османската империя и да се освободи Йерусалим. Ентусиазираният Владислав потегля на кръстоносен поход. Той достига до Варна, където загива в бой с турците на 10 ноември 1444 г. и посмъртно получава прозвището Варненчик.
   Виж и титлата:
   Пълният титул на Владислав III Варненчик е Wladislaus, Dei gracia rex Polonie, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rascie, Bulgarie, Sclavonie, nec non terrarum Cracovie, Sandomirie, Lancicie, Syradie, Cuyavie, Lythuanie princeps suppremus, Pomeranie, Russieque dominus et heres etc.

   В превод на български: Владислав по божията милост крал на Полша, Унгария, Далмация, Хърватия, Рашка, БЪЛГАРИЯ, Славония, земите на Краков, Сандомир, Ленчица, Шерадз, Куявия, върховен княз литовски, померански и руски, господар и наследник и пр.
   В.Янков

   Изтриване
 21. здравейте,напълно съгласен съм с тезата Ви защото:
  До средата на 18 век дедите на днешните румънци използват като официален език старобългарския и среднобългарския, а кирилицата - до средата на 19 век, когато по политически причини е въведена видоизменена латиница, въпреки изпитаното българско влияние в румънския език. До обединението на Влашко и Молдова единствената азбука в дунавските княжества е румънската кирилица. Старобългарският език под формата на т.нар. "църковнославянски език" като литургичен (църковен) език се употребява в Румънската православна църква до началото на 20 век. И сега, в много издания на Румънската православна църква се употребява латиница изписана със старобългарски шрифт.

  Според изследване, проведено от университета Ка Фоскари във Венеция (Università Ca' Foscari di Venezia) и италианското министерство на унивеситетите и научните изследвания (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica),[1] [2], речниковият състав на съвременния румънски език съдържа около 90% елементи от латинския език, докато преди създаване на държавата Румъния през 1861 чрез обединението на двете княжество Влашко и Молдова, латинската лексика в писмения език е едва 20%, нещо обикновено за всички европейски езици, а останалите 80% са думи, заемки или производни преди всичко от български, по-малко новогръцки, унгарски, турски или албански.

  Според друго изследване, [3] съвременната румънска лексика съдържа 71,66% латински елементи (от които само 30,33% са собствени, а останалото е адаптация предимно на френски, латински и италиански думи или регионални, малко известни езици, като корсо и сарду), 14,17% славянски (български или руски) елементи, 3,91% собствени румънски словосъчетания, 2,71% думи с неясен произход, 2,47% немски думи, 1,7% новогръцки адаптации, 1,43% унгарски адаптации, 0,73% турски думи, а останалото е от дакийския език.
  За да се отговори изчерпателно на този въпрос също е важно да се изясни кои са влахите или валахите.поздрави

  ОтговорИзтриване
 22. Здравейте,
  според мен интересен е и фактът, че старата част на град Брашов румънците наричат - Bulgărimea, унгарците - Bolgárszeg, a саксонците - Belgerei.
  https://en.wikipedia.org/wiki/%C8%98cheii_Bra%C8%99ovului
  Имам познат от града, който ми каза, че най-старите гробища в Брашов, които са от IX-X в. им викат местните "българските гробища".
  Да не забравяме също, че Иван Асен II е от влашки произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това е наистина интересно! Доста са селищата носещи името на дедите ни, унгарците наричат Белград Болгар Фехер вар - Български бял град.

   В Панония - земята обитавана днес от унгарците пък е регистриран град Болгиум.

   Във Британия ca Вента Булгарум и Блатум Булгиум.

   На остров Крит срещаме Ано Булгаро и Като Булгаро, а в континентална Гърция срещаме Булгарели, Българско езеро, Българска планина...

   Изтриване
 23. Как няма да ползват българския език , българите на север от Дунав.

  Село Бутан е образувано преди края на XIV в. с днешното си име. Селищното име Бутан е лично име на човек, който преди XIV в. е основал или владял селото. Личното име на Бутан е съставено от първоначалното Буто и -_ан_, както Първан, Цветан и пр.

  Другите жители на Бутан избягали след едно жестоко нападение на кърджалиите. Част от избягалите бутанчени основали село в Крайовска област и го нарекли с жителското име Бутани.

  Скоро към тях се присъединили идващите от Влашко, които били наречени Влашкостранци. Някои от тях били стари бутански родове, които през различно време потърсили убежище в Румъния. Такъв е родът на Тановци. Дядо Деко Тановски е разказвал, че дядо му Камен Танов се е завърнал пак на имота си в Бутан от страх да не го мобилизират в румънската армия. Завърналите се други родове от Влашко са: Ва̀нчовци, Ко̀рдовци, Лѝлчовци, Ма̀нчовци, Нанѝевци, Нѝцоловци, Ня̀ковци, Прѐдовци, Прѝновци,

  През време на робството турци в с. Бутан не са живели, освен субашата турчин. В селото е имало старейшина българин, който се е занимавал с делата на селяните и един рабошчия — също българин, който зарязвал на рабош данъците към султана. Като старейшини са запомнени от населението с добро Чуно Гунов, Дино Димитров, Спас Кънов Длъгиа и Рако Каменов Пунарски, а рабошчии са били Никола П. Хубавенски (преселник от с. Хубавене) и Тодор Нетов Даскала.

  Те от тук.
  https://chitanka.info/text/31912/15

  ОтговорИзтриване
 24. Господин DIDANOV 11 юли 2017 г., 23:13, не Ви ли е интересно защо "Трансилвания" на Влад Дракула, със столица Търговище в Румъния се смята за немска територия! Чувал съм във влака от Берлин за София през Румъния, как представители на тази област говорят на немски във влака , а на румънска територия обръщат на румънски. Защо дойчовци!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. здравейте, областта Трансилвания или Зиебенбюрген на немски започва от средата на 12 век да се заселва от немски заселници, предимно от среден Рейн, Валония и Фландрия, като този процес продължава през цялото Средновековие. през 13 -ти век активно опрерира и немски орден в защита от нападенията на куманите. Изобщо тази област обхващата северозападните и някои централни райони на днешна Румъния с големина около 60 кв. се управлявала от унгарските крале и немската аристокрация. Румънското население се е търпяло, но бива изтикано максимално на юг, като никой, който не говори дойч нямал право да се заселва в немските градове и села, населението бива изцяло изключено от политическия и социален живот от 1437 до 19 век. Изобщо според мне нас и темата ни интересува земите на южна Румъния опращи на юг до Дунав. поздрави

   Изтриване
  2. разбира се не бива да забравяме и по-късните преселения на българи от 17 и 18 век в земите на Трансилвания във връзка с автро-турските войни и последващите преследвания на българско население от турците.Банатски българи, павликяни, български градинари, някои смятат и шекеите за потомци на българите. ето един интересен блог на банатските българи където можем да прочетем и чуем българска реч.
   http://starbisnov.blogspot.co.at/

   Изтриване
 25. Нещо стана , не разбрах дали е изпратено мнението ми и за това пак.

  Как няма да ползват българския език , българите на север от Дунав.

  Село Бутан е образувано преди края на XIV в. с днешното си име. Селищното име Бутан е лично име на човек, който преди XIV в. е основал или владял селото. Личното име на Бутан е съставено от първоначалното Буто и -_ан_, както Първан, Цветан и пр.

  Другите жители на Бутан избягали след едно жестоко нападение на кърджалиите. Част от избягалите бутанчени основали село в Крайовска област и го нарекли с жителското име Бутани.

  Скоро към тях се присъединили идващите от Влашко, които били наречени Влашкостранци. Някои от тях били стари бутански родове, които през различно време потърсили убежище в Румъния. Такъв е родът на Тановци. Дядо Деко Тановски е разказвал, че дядо му Камен Танов се е завърнал пак на имота си в Бутан от страх да не го мобилизират в румънската армия. Завърналите се други родове от Влашко са: Ва̀нчовци, Ко̀рдовци, Лѝлчовци, Ма̀нчовци, Нанѝевци, Нѝцоловци, Ня̀ковци, Прѐдовци, Прѝновци,

  През време на робството турци в с. Бутан не са живели, освен субашата турчин. В селото е имало старейшина българин, който се е занимавал с делата на селяните и един рабошчия — също българин, който зарязвал на рабош данъците към султана. Като старейшини са запомнени от населението с добро Чуно Гунов, Дино Димитров, Спас Кънов Длъгиа и Рако Каменов Пунарски, а рабошчии са били Никола П. Хубавенски (преселник от с. Хубавене) и Тодор Нетов Даскала.

  Те от тук.
  https://chitanka.info/text/31912/15

  ОтговорИзтриване
 26. Пак стана нещо!

  На територията на това село има 10 могили!!! Толкова е било обезлюдено че дошли азиатци да го населят.

  Какви са власите ли .
  Покатоличени българи.Вижте по картите къде пишат Влахия!

  ОтговорИзтриване
 27. Истински случай от малък семеен хотел на остров Тасос, лятото на 2015 година. В хотела има няколко румънски семейства от Бъзъу. Малко детенце влиза в кухнята и се обръща към майка си:

  - Мамо!

  На което тя отвръща:

  - Да, маме?

  ***

  Ако ще и 99 % от езика да им латинизират, останалият един процент най-съкровени думи винаги ще разкриват истинския им произход.

  Иначе въпросът за власите е много интересен. И до сега поляците казват на Италия Влохи (Вуохи) и на италианците влоши (вуоши). Сиреч Влахия и власи.

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
 28. Здравейте господин Серафимов,
  малко и за по-южните ни съседи.
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Analiz-na-drevna-DNK-razkri-proizhoda-na-minojtcite-i-mikentci_90295.html
  тук е оригинала, за съжаление аз не мога да интерпретирам хаплогрупите - http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23310.html?foxtrotcallback=true

  Надявам се, да е полезно.

  Парасков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Материалът е интересен, но изводите са подвеждащи. Напълно естествено е гърците да показват прилики с микенците, та нали гърците са тези, които са асимилирали дедите ни.

   Още Херодот казва, че гърците са се превърнали от незначително племенце в народ, благодарение на това, че са асимилирали други хора: " As for the Hellenic race, it has used ever the same language, as I clearly perceive, since it first took its rise; but since the time when it parted off feeble at first from the Pelasgian race, setting forth from a small beginning it has increased to that great number of races which we see, and chiefly because many Barbarian races have been added to it besides." - Her.I.58

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1050.htm

   Ако се сравни микенската ДНК с тази на българите, много неща ще се изяснят, но гърците няма да допуснат подобно нещо.

   Изтриване