17.09.2017 г.

НАЙ-ДРЕВНИЯТ TОЧЕН КАЛЕНДАР Е ТОЗИ ОТ ЗЕМИТЕ НИ


Херодот е разказал за доста интересни неща в работите си. В една от тях той засяга спора относно това – кой е най-древния народ? Според бащата на историята, а и по признание на не кой да е, а на египтяните, за най-древен народ са признати траките наречени фриги. За тях се знае, че преди да се установят в Мала Азия (днешна Турция) те са обитавали земите на Южна Тракия и Македония, където са били познати под като бриги. Документианите техни имена: Багун, Балион, Батис, Борас, Борискос, Витюс, Гордий, Дудас, Нанас, Татас и др. се ползват и в ново време у нас, в леко променен вид.Фригийските храмове, дворци и погребални монументи са впечатляващи. Докато основата на Хеопсовата пирамида има дължина 230 м., то диаметъра на могилата на цар Мидас е 300 метра. Разбира се в далечното минало както диаметъра, така и височината на този забележителен паметник са били доста по-големи. Така наречения монумент на цар Мидас е без паралел в архитектурата на перси, асирийци, гърци, римляни. Това е истинско произведение на изкуството, което дълги векове след създаването си, ще остане ненадминато.


                                                     Могилата на цар Мидас


Мозайка от пода на фригийски дворец, изображение – Carole Raddato, Frankfurt

Не само признанията на египтяните, а и внушителните постройки на нашите нашите предци свидетелстват за факта, че те са първите хора намерили искрата на познанието. Има и други неща, които свидетелстват за това, че действително траките, са най-стария народ успял да изгради забележително висока култура, такава, която в най-ранния си период на развитие засенчва сериозно както шумерската, така също и египетската.

На тези, на които това твърдение звучи пресилено, ще напомня следното: Писмеността на дедите ни предхожда тази на египтяните с около 2000 години. Това не е мое лично мнение, а виждане на учени като Харалд Хаарман и др.  


http://www.omniglot.com/images/writing/vinca2.gif

Важно е да се отбележи и това, че далечните ни предшественици са тези, които изобретяват колелото, а и каруцатата позволили да се осъществи революция в развитието на обществото понеже дават възможност хора и тежки товари да се превозват на голямо растояние.

Дедите ни наречени в далечното минало траки са тези, които първи започват за обработват изкусно златото и първи създават най-ранните царските атрибути: златната диадема, златния нагръдник, позлатения жезъл. Много преди в Египет лицата на починалите благородници да бъдат покрити със златна маска, този обред съществува в земите ни. Става дума за погребенията от Варненския некропол – пето хилядолетие преди Христа.

Знаейки тези неоспорими факти, не би трябвало да се учудваме, ако някой представи твърдение, че изобретения в нашите земи календар е много по-стар от египетския, а и дори може да се говори за директна връзка и влияние на старите балканци – дедите ни, върху египтяните.

През 1972 година, по време на разкопки, археологът Стефан Чохаджиев намира край с.Слатино, Кюстендилско особен предмет първоначално дефиниран като модел на пещ, върху която са направени  таблици. Въз основа на техните особености става ясно, че изработеният преди около 7000 години артефакт е изключително важен за науката.

снимка на Николай Генов

След време, Николай Дерменжиев подлага на анализ древния предмет и отбелязва, че “характерната му структура, “украса” и разграфяване веднага го превръщат в обект на календарни интерпретации. Пещта е “украсена” с многобройни врязани, набодени и пластични «орнаменти», но всички предходни изследователи обръщат внимание най-вече на таблицата върху долното лице.” Дерменджиев цитира Чохаджиев, според когото моделът представлява “лунен календар” с означени 30 дни и продължителност 12 месеца. Първото оцветено с охра поле, горе в ляво, отговаряло на начало на годината около 22 декември.


Схема и пояснения на календара (по Дерменджиев)
колона I (с 3 оцветени полета) отговаря на периода януари-март (зимата), колона III (с 5 оцветени полета) – на времето от април до август (от сеитба до жътва), а колона V (с 4 оцветени полета) отговаря на времето от септември до декември.

Дерменджиев представя и виждането и на Васил Николов, който свързва предмета «със земеделската дейност и менструалния цикъл на жената». Той посочва за начало на годината, в този календар, пролетното равноденствие. При такова начало месеците се групират както следва: първите 3 отговарят на периода от април до юни (= усилен труд в очакване на новата реколта), вторите 5 на периода от юли до ноември (= жътва, събиране на реколтата и подготовка за зимата), а третите 4 – на периода от декември до март (= зима, непродуктивен сезон).

Николай Дерменждиев смята, “че това разпределение е по-вероятно, не само защото разделя годината на 3 характерни “сезона”, според видовете земеделска активност, но и поради феноменалното му съвпадение с египетските “сезони”, които също са три.

Цитирайки Стефан Чохаджиев и Тодор Стойчев, Дерменджиев споменава, че тези учени считат петте (спираловидни) знака пред отвора на пеща за нужни да отбелязват необходимите 5 денонощия допълващи календарната година от 360 до 365 дни – така наречените епагомени.

Не са случайни и единадесетте наклонени чертички намиращи се под петте спираловидни знака. Дерменждиев уточнява, че те са от голяма важност и се явават обозначение на разликата между слънчевата и лунната година. Геният на създателите на календара от Слатино проличава и от факта, че те са били в състояние да отбележат и високосния ден, вмъкван един път на четири години. Този ден е представен с особен, наклонен надясно V образен знак, който e поставен в четвъртия спираловиден знак.

Дерменджиев акцентува върху фактa, че “ базовото множество дни в схемата е 360 денонощия (= 12 х 30). Това число е пряко свързано с опитите на човека да изравни “лунната година” със слънчевата. Защото 360, освен градусите в кръга, е средноаритметичното (закръглено до денонощие!) число, равно на сбора от точните астрономически стойности на “лунната” и слънчевата година.”

Според автора, “най-важното съвпадение с египетския календар е самата схема, която намира най-точен паралел в египетския граждански календар, съставен от 12 месеца по 30 дни + 5 денонощия, наречени епагомени.”

Приликата с египетския календар е интересна, но по-важно е нещо друго – Николай Дерменджиев е убеден, че нашия е по-стар: “Нашата календарна схема от Слатино е датирана по 14С цели 8 столетия преди началото на древната датировка на египетския календар. Затова именно древната датировка е по-приемлива. Моделът от Слатино е дело на една традиция, или по-скоро конгломерат от традиции, които са генерирали създаването на древния египетски календар. И в това няма нищо преувеличено. Защото дори сезоните в нашият календар съвпадат с египетските. “

Въз основа на приликите, а и на факта, че нашия календар от Слатино предхожда египетския с повече от осем века, може да се каже, че появата на ранния египетски календар се дължи на идване на преселници от Балканите. В научните среди се знае добре, че най-древната благородническа прослойка на страната на пирамидите не е от местен произход.

Става дума за едри хора с кестенява и рижа коса, а и доста по-светла кожа от тази на северноафриканското население. Поне до края на Трета Династия, тези хора са представителите на благородническата прослойка. Какъв е произхода им личи не само по техните европеидни черти и светла коса, но и по особената, нямаща развитие в Египет керамика, а и знаците по нея. 

Около 30 от знаците по египетската керамика от преддинастичния период и първите няколко династии показват ясна връзка с доста по-старите знаци от древните артефакти намерени в Градешница, Караново, Търтария, Винча, Хотница, Рибен и т.н. Връзката с Балканите е пределно ясна, но не пасва на общоприетите теории и поради това неудобните факти не се популяризират. 

Темата за влиянието на дедите ни в оформянето на древноегипетския календар е интересна и поради факта, че през I в.пр. Христа, след като Гай Юлий Цезар завладява страната на пирамидите, египетския календар бива използван за основа за Юлианския календар, който е ползван не само по време на Античността, но и в ново време. Едва през 1968 година, под влияние на чужди сили, у нас бива наложен Грегорианския календар.

Иронията е, че това, което сме считали за чужд календар - Юлианския, традиция имаща египетски корени, наложена благодарение на римляните, се оказва древно творение на предците ни, които несъмнено са били забележителни хора. 

Преди 7000 години те са имали такива напреднали знания, че са успели да създадат прецизен календар доста преди други народи да направят това. За да се сътвори подобно нещо са нужни знания, дългогодишни наблюдения на небесните тела. Наблюденията трябва да се извършат от определени места, които позволяват да се фиксират важни моменти като равноденствие и т.н.

В работата си г-н Дерменджиев съобщава за доста локации: Баланташ (Белинташ), Кози Камък, Татул, Харман Кая, Татикев Камен, Квачката, Хлябово, Зайчи Връх, Шиварово, Яйлата, Халката при с.Глушник и т.н. 

                          Харман Кая, снимка на Мартин Константинов

                                  Татул, снимка Мартин Константинов

Друг интересен обект свързан с астрономията е кладенецът-обзерватория от с.Гърло, Пернишко. За жалост, относно датировката на този забележителен паметник все още няма консенсус. Според различни изследователи, тя варира различно. Особените знаци (руни) по камъните позволяват няколко интерпретации и това прави определянето на възрастта на обекта изключително трудно на този момент. 

За древните обзерватории на дедите ни, Дерменджиев уточнява, че някои са от Каменно-медната епоха, други са от Бронзовата епоха, а има и такива, които са от края на Римския период у нас, т.е. в земите ни се съществува хилядолетна, непрекъсната традиция на астрономически наблюдения. Щом календара от Слатино е на 7000 години, то подготовката за създаването му е от доста по-ранна епоха – от преди 8000-9000 години, навярно от времето, през което дедите ни усвояват организираното земеделие?

Реално погледнато, календарът е нужен най-вече на хора занимаващи се със земеделие, защото то изисква да бъдат фиксирани определени моменти от годината като времето за сеитба на различните растения. В Европа, най-рано организираното земеделие се наблюдава на Балканите.

Обикновено се смята, че по време на Неолита, знанията са донесени у нас от пришълци, обитаващи Мала Азия племена. Това няма как да е истина защото в случай, че житото, пшеницата, овеса, лимеца и т.н. бяха дадени на дедите ни от други хора, то названията на тези полезни растения в никакъв случай не биха били обясними на български език. 

Реално обаче имената са наши. Наши са и основните земеделски термини: ора, орало, брана, бранувам, копач, копая, кърпел, палешник, мотика, косер, сея, жъна, плевя, кося, меля, брашно, трици, хромел, сърп. Дори няма слаби индикации, че някои от тези думи са дадени на предците ни от някой от народите на Ориента.

“Загадката” е лесна за обясенние, ако приемем, че още по времето на Неолита, нашите предци са обитавали не само Балканите, но и значителни части от Мала Азия и дори Левант – територията на днешните Сирия, Израел, Йордания и т.н. Присъствието на далечните ни предци във въпросния регион дава и друго обяснение – появата на европеиди с едър ръст и светла кожа в Египет. Става ясно и това защо възникналият по-късно египетски календар показва такива силни прилики с този от земите на България. Става ясно и защо определени основни староегипетски думи показват близост с нашите. Kратък списък може да се намери на следния линк:


Във връзка с календара, най-интересни са паралелите между египетските РК-време, КЕНТ-започвам, начало, КЕНТ-край и старобългарските рокъ-време, конець-начало, край. Не само названията на важни понятия като време, начало и край показват, че древнобалкански преселници са ги въвели в страната на пирамидите. Има и други неща, които заслужават внимание. Касае се за три символа срещащи се в календара от Слатино – спираловидния знак, наклонените чертички, а и V образния знак.

Както отбелязва Дерменджиев, тези особени символи се явават числа – петте епагомени, единадесетте дни разлика между слънчевата и лунната година, а също така и високосния ден, който бива добавян веднъж на четири години.Всички тези знаци се срещат в староегипетската числителна система, в която биват използвани в продължение на няколко хилядолетия. Прототипите обаче са създадени на Балканите и то преди повече от 7000 години.

Осъзнавам добре, че тези твърдения ще бъдат посрещнати със съмнение от доста хора, но аз не съм единственият, който смята, че част от дедите ни наречени в далечното минало траки, са се заселили в Египет и са повлияли местното население. За присъствието на хора от различна раса в страната на пирамидите е писано отдавна. Британският учен Д.Дери споделя следното:

“It is also very suggestive of the presence of a dominant race, perhaps relatively few in numbers but greatly exceeding the original inhabitants in intelligence; a race which brought into Egypt the knowledge of building in stone, of sculpture, painting, reliefs, and above all writing; hence the enormous jump from the primitive Predynastic Egyptian to the advanced civilization of the Old Empire.”

Нито Дери, нито писалите по същия въпрос Енгелбах и Емъри уточняват откъде са дошли хората дали знания на старите египтяни, но в последно време се намериха учени, които да посочат връзката с Балканите. Роберт Бовал направи сензацинно изказване, което удиви както специалистите, така и обикновените хора:

 “В България ние се натъкнахме на най-интересните преисторически праисторически постройки, които сме видели в Европа до този момент. Те притежават специфични астрономически особености, които наподобяват на други от подобни праисторически места в Египет.

Интересното и, че някои от българските места са датирани в период който е значително по-стар от тези на египетската цивилизация. Може да се окаже, че посоката на културното влияние е от земите на България към Египет, а не обратното. “ – “In Bulgaria we came across the most interesting prehistoric sites we have seen so far in Europe. They have specific astronomical features that resemble the features of similar sites in Egypt. Interestingly, some of these Bulgarian sites are dated back to an age that greatly precedes the age traditionally assigned to the Egyptian civilization. It may actually turn out that cultural influence ‘traveled’ from the Bulgarian lands to Egypt – that is, from Europe to Africa – and not the other way around.”

Навярно някои се питат дали календарната система от Слатино има връзка с така наречения прабългарски календар? Аз лично смятам, че няма никаква връзка, касае се за две различни творения. В нашите земи са създавани и други календари като този от с. Долнослав. 
                  Слънчен календар от Долнослав (по Стойчев)

Подобен на него е намерен и в Моравия, която в далечното минало е обитавана от трибали и гети. Николай Дерменжиев обръща внимание и на култовите фигури от с. Овчарово и споделя, че на предците ни е бил известен 12 годишен цикъл на определени планети.
                                                                           
Възможно е северните траки, които са се занимавали със скотовъдство да са създали свой, регионален календар притежаващ 12 годишен цикъл, като всяка година да е била представяна с определено животно. Не изключено преселвайки се на изток, в Средна Азия дедите ни да са пренесли този каледар и да са запознали с него китайците и тюрките. Знае се отдавна, че хора от Източна Европа са достигнали до Сибир и Китай, като са се установили за постоянно в тези далечни земи. Генетичната близост на белите мумии от Такла Макан с източноевропейците е доказана убедително.

Темата са календара с 12 годишен цикъл е важна, но ще бъде представена в друга работа (а може би и в телевизионно предаване), за да не се утежнява настоящата.Тук и без това е представена твърде много нова информация. Най-важното е да разберем, че благодарение на гениалността на нашите предци, египтяните са получили точен календар, който пък става основа за Юлианския календар на римляните.

Ще пристъпя към епилога използвайки думите на Николай Дерменджиев за нашите древни деди:  “Cмятам, че ние завинаги трябва да се избавим от разбирането за праисторическите хора като за едни “неграмотни” и “примитивни” индивиди, обсебени изцяло от борбата за физическото си оцеляване. Това са били, без съмнение, едни любознателни и изобретателни хора, които буквално “от нищо” са направили “нещо”... Те са били добри математици, защото са използвали способът за умножения с крайни добавки, и добри астрономи, защото живо са се интересували от движението на Слънцето, Луната, планетите и звездите.”

Фактите са ясни, истината е проста, но е трудно да се намерят смели хора, които да се изправят срещу общоприетите теории, които не са нищо повече от съвкупност от лъжи, с които всеки се е съгласил...както преди време каза един мъдър човек. Да защитиш своето обаче не е само въпрос на смелост, но и на дълг. Не може някой, който е избрал науката за свое поле на изява да се крие в сянката и да избира лесния път.

Учените са тези, които трябва да държат факлата, а не част от индивидите даващи мило и драго всеки лъч свелина огряващ истината за миналото ни да бъде потулен. Да, трябва да се внимава с новите данни, наложитено е един професионалист да е предпазлив и да провери всичко добре, но това, че ние сме потомци на най-древния цивиизован народ не е нова теория, нито пък доказателствата потвърждаващи това са оскъдни.

Напротив, има планини от свидетелства, а количеството продължава да расте все повече и повече. Също така все повече и повече сънародници осъзнават, че са наследници на велики хора, чийто талант е кодиран в гените ни. Това е радостно, защото пробудения човек е и свободен човек. Пробудения човек не унива, не губи смелост, не чака друг да го измъкне от калта. Вместо това, уверен в силата си действа така, че дори съдбата му прави поклон.
Използвана литература:

1.НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ, МЕТОДОЛОГИЯ НА АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. АНАЛИЗ НА ОБЕКТИ И НАХОДКИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ, СОФИЯ, 2007;
2.H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag, C.H.Beck, München, 2012;
3.D.E.Derry, The Dynastic Race in Egypt, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol.42, 1956;
4.T.Stoytchev, Regional Sun-based Caledar New Interpretation of a Late Eneolithic Find, Archaeology in Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, Vol.1, № 1,1997;


74 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Културен тон ли искаш спорчо или да ти правят теманенца, да ти казват колко си велик, ама критика йок? Много на мезе ни вземаш бе готин, ние да не сме фенките ти по света и у нас, ха-ха-ха :)

   Изтриване
  2. ОТГОВОР КЪМ / анонимен- с малки букви си , защото си МАЛЪК / , А ПРОСТО КАЗАНО СИ ПРОСТ И ТЪП И , АКО НЕ СИ ЧЕЛ И НЕ ЗНАЕШ , ПО ДОБРЕ СИ МЪЛЧИ. Помъчи си / лайната в главата и ако можеш след това да мислиш , ще е напредък /. До тук с тебе....

   Изтриване
 2. Къде в текста може да се направи паралел за проверка, от точната цитирана литература?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако имате нужната подготовка, не ви е нужно нищо повече от цитираната литература.

   Изтриване
  2. То, човек не трябва да е професор, че да види липсата на цитати, и поставянето на умишлена невъзможност да провери достоверността на информацията. За момента научно е установено, че използваният календар от българите е най-точния, а не най-древния както се опитвате да насаждате тази лъжа и то без да давате доказателства за гледната си точка. Загубихте ме за каузата си с истинската история.

   Изтриване
  3. Така наречения прабългарски календар е непълен и неясен, никой не го е признавал за най-точен, по-скоро еквивалента му ползван от китайците може да се нарече точен. Това, че не китайци са го сътворили е друг въпрос.

   Изтриване
  4. До анонимен 17.09. 23:04

   „Де го удряш – де се пука!“

   Абе чичо, става дума за календара на траките, не за т.нар. „прабългарски календар“!

   Изтриване
 3. Здравей, Павел ! Напълно подкрепям защитените научно - изследователски тези от статията ! Да, вече са налице " планини от доказателства " за древни културни влияния и преселения от север на юг, от Балканите към долината на река Нил и този първоначален календар е само една съществена добавка към тях ! Поздравления за труда !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена! Преселенията и културното влияние на дедите ни не са мистерия, просто са неудобни за определена група хора, които за жалост имат голямо влияние.

   Изтриване
 4. Другарю спароток вашия сайт е червен като мислите ви - неприкрити болшевишки. Ние знаеме за поръчката от Кремъл за прикачването на българите към панславянството ,но няма да го бъде това нито газорублите ще помогнат да се промени истината БЪЛГАРИТЕ СА ИЗТОЧНИ ИРАНЦИ С ЛЕКИ ТЮРСКИ ПРИМЕСИ. т.Траките са пияници а другото няма да го казвам защото вие го знаете понеже сте такъв , само леко намек.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, имам три въпроса към теб:

   1. Какво е това панславизъм?

   2. Каква сметка имат тези от Кремъл да се признае, че българите са потомци на местни хора дали култура на всички околни народи, а и на нечалко далечни народи?

   3. Може ли линк към антропологично, или генетично проучване доказващо, че българите са с източноирански произход?

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, ако след толкова много статии още не сте разбрал, г-н Серафимов излага теза за местен балкански произход на дедите ни, допълвана с доказателства за множество важни постижения и достижения на великия ни народ. Не виждам по какъв начин това може да послужи на Москва, Вашингтон, Пекин, Анкара или когото и да било другиго, освен на нас самите. Всъщност, плюенето по човек, който се опитва да повдигне българското самосъзнание и дух, много повече прилича на поръчение отвън.
   Ако имате критики към някого, например към автора на статията, моля ви да боравите с конкретни факти и цитати, а не с лично мнение и предубеждения.
   Правите ли разлика между ирански, т.е. ираноезични народи, и иранци? Какво е "тюрски"? Оттам нататък компетентността ви по въпроса е ясна.

   Изтриване
  3. Да! Сайтът на Спароток е червен. Но не само. Той е бяло-зелено-червен! Защото и трикульорът е като календарът – най-всеобхватният в света! Бялото е Божият рай, зеленото е обиталището на човека - Земята, а червеното очаква всички исторически жреци на лъжата и техните нискоинтелигентни коментатори!

   Изтриване
  4. ДНК на Балканските народи - https://cogniarchae.wordpress.com/2015/11/17/genetics-speaks-who-is-who-on-balkans/
   Няма Иранци и Тюрки. Тюркският е диалект!

   Изтриване
  5. Не само генетиците, но преди тях е антрополозите не са успели да намерят доказателства за принадлежността на българите към иранските народи.

   Изтриване
  6. Поздравления Павка! Към Анонимния господин - всеки има правото да се самоопределя, според вътрешното си усещане. Никой не може да ви отнеме правото да се самоопределяте за иранец с лек турски примес. Форумът в който сте попаднали е за Българи със силен тракийски примес. Ще се опитам да ви помогна - опитайте този форум http://www.iranhistoryforum.com/forum/ , предполагам ще се справите лесно с езика там, би трябвало да е близък до майчиния ви!

   Изтриване
  7. Благодаря г-н Великов!

   По принцип произход и самосъзнание, самоопределяне не винаги се припокриват. Ще дам за пример нашите братя от Македония, те са си българи, но с промито самосъзнание. От гледна точа на антропологията и генетиката обаче, македонците са неотделима част от народа ни.

   Когато говорим за произход, трябва да се ползват аргументи от областите на антропологията и генетиката.

   Изтриване
 5. Ти пак се правиш на велик и си приписваш заслугите на други хора бе спароооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Велик българин си няма що

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Споменал съм Дерменджиев, Чохаджиев, Николов, Сточев, Хаарман, Бовал, Дери...Това, което аз съм направил е комбиниране на сведенията на тези автори.

   Кого съм пропуснал?

   Изтриване
  2. Веднъж да си честен. Браво, че си признаваш комбинирането на сведения от други автори. Това се нарича стъкмистика, което е далеч от обективната история, камо ли от истинската.

   Изтриване
  3. Забавни са хейтърчетата, колко са безидейно. Ясно, че искат да тролят, но нямат дори умствения багаж да го постигнат.

   Спароток, ще се радвам, ако имате възможност да разработите и въпроса за техническите достижения на древните българи, помогнали при създаването на забележително точен календар преди толкова много хилядолетия.
   "Кладенеца" при с. Гърло, Пернишко може би е добра отправна точка за това, предвид относително доброто състояние на интериора му в наши дни.

   Изтриване
  4. Аз самия няма как да извърша такова проучване, не разполагам с нужната подготовка. Дерменджиев предлага интересни хипотези, с някои неща обаче аз не съм съгласен.

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов, комбинирането на мнения не винаги води до резултат, още повече когато мненията представляват свободни хипотези без сериозни доказателства. Книгата и дисертацията на Н.Дерменджиев безспорно е единственият труд по темата в България, но това не го прави напълно научен труд, въпреки че му е присъдена докторска степен за него. Просто в България няма кой да провери сметките и разните там изчисления на числови множества във всичките му хипотези. Присъдили са му докторската степен не толкова заради точността на хипотезите му и на сметките му, а по-скоро като оценка за труда му свързан с описание на метотологията, и поради фактът, че баща му също е известен учен в тази област. За недостатъците на дисертацията на Н.Дерменджиев може да се пише много, но тук темата е друга.

  Опитът да се изкара някакъв древен календар от Балканите и да се опише като родоначалник на египетския календар още напръв поглед не изглежда добре, тъй като в основата му стои някакъв съд с декорация по него. Тълкуванието, че тези резки са каледар е направено от Чохаджиев, който е археолог, като той представя една хипотеза, която не е доказана и която няма как да бъде доказана. Подобни линии, квадратчета и чертички има по много съдове на много други места, но подобни календарни тълкувания учените избягват да правят, тъй като всички те си остават в територията на спекулациите (предположенията).

  Относно връзката с Египет, със сигурност не е възможен подобен сценарий при който от Тракия някакъв календар се разпространява в Египет. Египетския календар е много добре проучен и за него се знае почти всичко. Трите сезона в египетския календар няма как да са дошли от Тракия, тъй като те са пряко свързани с разлива на Нил и с циклите на земеделието в Египет, а не са свързани с астрономия. Египетския календар от 365 дена от своя страна е втори паралелен календар, в който има 12 месеца от 30 дена и 1 месец от 5 дена, като при това не е лунен, а е чисто слънчев. Този календар не идва от Тракия, а идва от Месопотамия. В Месопотамия древните астрономи разделят небесната сфера на 360 градуса и на 12 части по 30 градуса, като всичко това произлиза от дванадесетичната и шестдесетичната им бройни системи. Египтяните въпреки, че също имали астрономи, използват 365 годишния календар без високосна корекция и затова началото на годината било подвижно, а не фиксирано към 22 декември. Тоест няма никаква връзка между Тракия и Египетския календар. Единствената връзка може да се направи в обратна посока. Тоест Чохаджиев и Дерменджиев бидейки запознати със слънчевите календари са видели в резките това което са искали - слънчев календар, и са го описали така както е било нужно за да създадат хипотеза.

  Връзка между Месопотамия и Тракия също има, но тя вероятно няма да Ви се хареса, тъй като не подкрепя теориите Ви. Става на въпрос за това, че така наречената култура „Стара Европа“ която е известна и като Страчево или Винча, и към която спадат и Варненската и ранната Карановска култура и се датира 6200-4500 г пр.Хр., напрактика е дошла от Месопотамия. За това говори генетиката, доколкото основната хаплогрупа свързана с тази култура е хаплогрупата G2a, която освен за Месопотамия е характерна днес основно за Кавказ. Ниският процент на тази хаплогрупа при българите говори ясно за това, че наследниците на неолитната култура са били избити, изтласкани, асимилирани от множество други пришълци, които напълно са променили генофонда на Балканите. За подобен геноцид върху народи от в древността има много данни, като същите тези фермери дошли от Близкия Изток са извършвали геноцид над европейските ловци-събирачи, които напълно изчезнали. Повече информация за генофонда на културата „Стара Европа“ и за хаплогрупата G2a има в еупедия -http://www.eupedia.com/genetics/starcevo_culture.shtml


  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, аз не наричам нашия календар идентичен, неразличим от египетския, а акцетувам на приликите установени от Дерменджиев. Освен това, символите използвани в нашия календар - спираловидния, V-образния и чертичките са същите символи, които египтяните използват в своята бройна система.

   Честно казано, изобщо не успях да разбера що за доказателство ползвате за твърдението си, че неолитната култура на Стара Европа е създадено от население дошло от Месопотамия...Къде са данните от археологията и антропологията за това?

   Вие призовавате да не се доверяваме на хипотези, но не е ли само хипотеза месопотамския произход на неолитното население на Стара Европа, казано с други думи - Балканите?

   Чел съм работата на Боев и Чолаков засягаща произхода на траките по данните на антропологията. Според тези учени, като цяло, траките от времето на Античността са потомци на неолитното население. От друго изследване, това на Попов, става ясно, че повечето от нас принадлежат на същия тип както и траките...Как можем в такъв случай да говорим за геноцид и изчезване на етноси?

   Изтриване
  2. Със сигурност няма да пропуснете този труд, когато излезе. Свързан е с познанието на траките и интереса ще е голям. Просто следете изданията на Института по тракология и новините по медиите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Разбира се, дано публикацията излезе скоро!

   Изтриване
  4. А кое говори, че групата G2a някога изобщо е била характерна за населението по нашите земи, преди носителите ѝ да бъдат "избити, изтласкани, асимилирани от множество други пришълци"?
   Намерен ли е ДНК материал от преди 5-6-7 хил. години?

   Изтриване
 7. Г-н Серафимов, в крайна сметка въпреки, че описаните неща за въпросния най-древен и точен календар от земите ни, са неверни, в Тракия наистина е имало календар. Той няма нищо общо с това което описвате и Вие и Дерменджиев, а е нещо съвсем различно. Много скоро във връзка с този тракийски календар ще публикувам мое проучване от над 300 страници, което разглежда много добре проблематиката и напрактика доказва съществуването на такъв календар. И доказателствата не са мои свободни хипотези които не могат да бъдат доказани, а са неща които всеки може да провери.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще ви бъда благодарен, ако ме държите в течение и ме уведомите за излизането на работата Ви.

   Изтриване
  2. Очакваме с нетърпение и интерес Вашата публикация, г-н професоре, тъкмо ще имаме възможност да се запознаем и с Вашето име.

   Изтриване
 8. Господин Серафимов, може би Вие развързвате гордиев възел? Не разбирам защо сравнявате основата на могилата на цар Мидас, намираща се в днешна Турция, разкрита през 1957 година от американски археолози с тази на Хеопсовата пирамида. В тази местност има още около 80 могили от тракийски тип. Тракийски могили изградени от дървени греди, покрити с камъни и най-отгоре с почва. Ъгълът на наклона на земния насип е естественият наклон на почвата. Според мен, не е подходящо сравнението, защото диаметъра на описаната около основата на пирамидата на Хуфу окръжност е 339,42 м. Височината и е 146,60 метра. Изградена е от гранитни блокове, които са транспортирани от Горен Египет. Но не това е техническият гений, а ъгълът на наклона на стените на пирамидата който е 51 градуса и 50 минути, неповторен в нито една друга пирамида. Още нещо, стените са леко вдлъбнати, а строителният разтвор за свързването на гранитните блокове е по-здрав от камъка и въпреки, че химическият му състав е известен и до днес не могат да се възпроизведат качествата му. Управлението на Египет е от три вида династии, божествени, полубожествени и смъртни. Пирамидата е построена много преди да го има Египет, а кого е обслужвала е друг въпрос. Да, връзката с Балканския полуостров и "астрономическите обекти". Защо толкова бързо или под чужд диктат се затвори онази разработка на Министерството на отбраната в Царичина, Софийско. Интересни съоръжения има и в противоположната посока по планината Люлин. Около древното езеро до вулкана Витоша, каквото е представлявало днешното софийско поле. Но това, което ми прави впечатление е от една страна отричането на явната родствена връзка с днешните ни преки съседи и приемането за родствени фриги и македонци. Фригите са били победени от Асирия. Защо! Интересно е от къде се е появило това число "12". Дванадесет месеца на годината, 2х12 хода на часовниковата стрелка, дванадесет зодиакални знака и....дванадесте звезди в знамето на Европейския съюз. Интересна е статията, тогава дали фригите са изчезнали или са част от населението на Турция? Още малко и...траките, най-многобройният народ след индийците, ще се окажат и основатели на Османският калифат но под ...еврейско управление. Много "загадки" поставят древните съоръжения и артефакти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважеми господине, надявам се да ми позволите да Ви поправя:

   По мои сведения, пирамидите са строени основно с няколко вида варовик - сравнителлно мек и лесен за обработване камък. Гранит и базалт са използвани, но не като основен строителен материал, а за направа на саркофази и за подове в гробници.

   Тракийските могили не са градени от дървени греди, навярно имате предвид така нареченото Timber Chamber Burial? Този вид погребение се среща както в Тракия, така също във Фригия, Черноморските степи, Галия и Сибир.

   Поне до IX не може да се говори за изчезване на фригите. Според Петър Каранис/Питър Чаранис, фригите са говорили своя стар език и през IX век. Именно от фригите произлизат тези, които ще бъдат наречени монтанисти, еретици...сирийски павликяни. Ето защо в диалектите на българските павликяни няма нито арабски, нито арменски думи, дори напротив, павликянският диалект е архаичен български диалект.

   Иронията е, че без траките установили се в Средна Азия, тюрките щяха да бъдат покорени от китайците и персите. Уви, няма ненаказано добро!

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, благодаря за корекцията, по отношение на конструкцията на пирамидите. Имам предвид трите пирамиди на Хуфу когото старогръцките историци наричали Хеопс и на наследниците му, Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин). Така пише в учебниците. Тези три пирамиди са по-големи, по-солидни, по-прецизни и най-загадъчни-защото нищо в тях не разкрива тайната на тяхното построяване. Кой ги е построил, как ги е построил, защо, дори кога ги е построил никой не може да каже, има само теории и обосновани предположения. По същество имате право, но е използван и гранит, вулканичен материал с голяма носеща способност. Голямата пирамида се състои от гранит (вътрешните камери и галерии, тавани и други) служещ като носеща конструкция. Върху гранита са монтирани плочи от жълт варовик, да кажем разпределяща натоварването конструкция и бял варовик за гладката облицовка. Именно тези облицовъчни камъни определяли наклона на страните. Те са най-тежки от всички камъни използвани при строежа на пирамидата.
   Може би сте посещавал могилата на цар Мидас, или сте разглеждал снимки от вътрешността и. Тя е от дървени греди. Сага са укрепени с метална конструкция и е забранено да се влиза вътре, само се гледа отвън. Но не е сигурно, дали това е могила на цар Мидас, защото липсва оръжие и златни накити както е при тракийските могили. Могилата не е била разграбена преди разкриването на проход от археолози от САЩ през 1957 година. В други могили с почти същия размер от областта на Гордион има оръжия и златни накити.
   Тюрките са монголоиднен народ. Те нямат генетично нищо общо с жителите на Турция. Дори областите в които е властвала Османската империя нямат тюркско население с монголоиден произход. Но има известна част от езика в империята, който използва тюркски думи. В съвременна Румъния и Молдова няма ли го същия парадокс? Все пак Темуджин (Чингис Хан) е монголец, тюрк по произход, което също е спорно. Представян е със светли очи. Но монголите завладяват Китай и почти цяла Европа. Имали са намерение да завладеят и Япония. Така, че траките в Средна Азия не са попречили никак на монголската експанзия. А персите, в случая важи френската поговорка "търси жената". Еврейката Естер, успява да унищожи Персия.

   Изтриване
  3. Имате право, че могилата на Мидас е наречена условно с това име. Тя може да е и на Гордий, но понеже Мидас е известен със своето богатство, то е логично, най-големия паметник да е негов.

   Турците са почти претопени от ориенталците, които са ги контролирали векове наред.

   Изтриване
 9. Здравейте,
  Вдъхновен от публикацията Ви и линка даден от Alexander Petkov (благодарности), ровейки се, попаднах на нещо много интересно - находящият се в Египет BAHARIYA Oasis. Ето линк към Wiki - https://en.wikipedia.org/wiki/Bahariya_Oasis
  Надявам се да е от полза за всички.

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това име трябва да е сравнително ново защото е арабско. Бохайра означава езеро, а бахр означава море на арабски.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. БРАВО! Благодаря за тази статия! Капка по капка - вир става. Малко е все още информацията, но е вярна! Не мога да разбера разните темерути, които продължават да твърдят, че ние сме по произход иранци и тюрки, след като и генетичните изследвания доказаха, че сме местното население на Балканите, а турците в Турция са потурчени българи с български гени! Евреите нямат интерес от вашите статии, защото разкриват лъжите им, че всичко на тази планета те са направили. Не им обръщайте внимение, те вече губят световната власт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина, капка по капка вир става! Излиза все повече информация, която показва едно и също нещо - ние сме потомци на най-древния цивилизован народ.

   Изтриване
  2. Да Павле и това са скитите и сарматите, пренесли цивилизацията в южните части на Иранското плато и създават държавни организации като Акад и Елам. Докато Балканите са обезлюдени 4-2 хил. пр. Хр.

   Изтриване
  3. Несериозно е да се говори за обезлюдяване на Балканите през четвърто-второ хилядолетие пр. Христа. Поради промени в климата, по-ниските земи се превръщат в блата и населението променя местожителството си. Ако скито-сарматите бяха създателите на Акад, то акадците щяха да са светлокоси европеиди, реално акадците са типични семити - с черна къдрава коса и тъмна кожа.

   Изтриване
  4. Семитите идват от Африката на куцото Коле от Катуница. По това време, тече процес на друго население засвидетелствано в планината Загрос. На Балканите климата е горещ и мегалитната култура изчезва, като предимно е на юг от Балкана.Поздрави Живко.

   Изтриване
 11. Здравей, Павел ! Бих искала да споделя накратко някои допълнителни идеи. Ключовата тема за най - старият и заедно с това точен календар , сътворен от нашите предци на Балканите, които са натрупали значителен опит и познания, рефлектира върху изграждане на концепцията за митологичното време и мислене на древните. Старите вярвания и практики, наблюдения, представи и методи на измерване на времето изграждат една първооснова, която остава твърде устойчива през вековете - една година, съдържаща от 12 месеца, обичайно по 30 дни всеки. Това разпределение изгражда Колелото на живота - 12 месеца, 3/4 сезона, една година, свързани неизменно с позициите на звезди и планети, луна и слънце, както и с всички промени, настъпващи в природата и предопределящи дейностите на човека. Това разбиране и преживяване на времето създава едно графично изписване - композиция - маркер за време, което е наречено Четирите сезона. Те лесно се разчитат и разпознават, добиват широка популярност. Композицията присъства много често в изкуството след Христа, но отразява най - древните схващания и възгледи за времето, положени от нашите деди. Четирите сезона са персонифицирани, изразяват една година, кръговрата, цикличността, повторяемостта в природата, процесите на раждане - умиране - и възраждане отново. И тази сърцевина във възгледите остава твърде дълго, дори и до днес. Ето някои линкове с примери:
  https://www.pinterest.com/pin/66639269456981456 ( Four Seasons mosaic, Cyrenaica, Libya)

  https://www.pinterest.com/pin/267260559113536072 (Four Seasons, 2/3 c. AD, Bardo museum,Tunis, Tunisia )

  http://www.theoi.com/Gallery/Z50.6.html ( Horae - Seasons, Museum Tripoli, Libya )

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic#/media/File:Mosaico_Medusa_M.A.N._01.JPG ( A mosaic showing Medusa and representational figures of the four seasons, from Palencia, Spain, made between 167 and 200 AD )

  https://followinghadrian.com/2014/03/16/roman-mosaic-from-lusitania-portugal ( Roman villa of Rabacal near Conimbriga, Portugal - Fur seasons, 4 c. AD )

  http://romeartlover.tripod.com/Ancsyna2.html ( Central part of the mosaic depicting the Chariot of the Sun surrounded by the signs of the Zodiac and the Four seasons - Levant, Ancient Synagogues in Ancient Scythopolis, 6 c. AD )

  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 12. Г-н Серафимоф, дайте вашата визитка, ако изобщо имате....или сте професионален психопат?

  гл. ас. д-р Димитър Илиев
  http://kkf.proclassics.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%B3%D0%BB-%D0%B0%D1%81-%D0%B4-%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Проф. Д.И." и гл. ас. д-р Димитър Илиев едно и също лице ли са?

   Изтриване
  2. 2011 г. (февруари) Стипендия на фондация Hardt за изучаване на класическата древност, Женева, Швейцария

   2009 г. (май) Стипендия за специализация по спогодба за взаимно сътрудничество със Саарландския Университет, Саарбрюкен, Германия

   2005 г. (август-септември) Стипендия на гръцкото правителство за езиков курс в Лятната интензивна школа по новогръцки език към Аристотеловия Университет, Солун, Гърция
   След обучението в тези престижни университети от които е получавал стипендии, очаквате ли да защитава българската кауза!!! По скоро ще защити интересите на спонсорите си.

   Изтриване
  3. В повечето случай, музика се поръчва от този, който плаща...

   Изтриване
  4. Язък, че е филолог, макар и класическа! Учил е достатъчно български език, но явно вече този език е започнал да го забравя от обикаляне по чужди конференции и участия в чужди програми. Всеки, уважаващ себе си човек, е нормално да проверява какво е написал преди да го публикува, а освен това филологът има и набито око. А още в обръщението допуска грешка - "СерафимоФ". Липсата на обща култура не е характерно за човек на науката, а гл. ас. д-р Д.И. показва липса на такава, употребявайки термина "психопат" за г-н Серафимов, когото не познава освен чрез творчеството му.

   Поздрави,
   А.К.

   Изтриване
 13. Защо в далечната 1962 г Шарл де Гол казва: „БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ЛЮЛКАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ”.
  Откъде черпи тези сведения? Защо по-късно Ф.Митеран също заявява: “БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.”
  ЗАЩО те са го знаели а ние не? Едва ли са го казали просто така за комплимент,нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали тези изказвания са автентични, но дори и без тях, има достатъчно свидетелства за качествата на нашия народ.

   Изтриване
  2. Доколкото ген. Дьо Гол е бил от стара благородническа фамилия и се е интересувал много от катарското движение - имал е много книги на тази тема и е обикалял замъците и местата на катарите, възможно е той да е казал точно тези думи или нещо подобно.

   Поздрави,
   А.К.

   Изтриване
  3. Волтер в своя "Философски речник" забелязал,че някога в северна Франция и Холандия думата Българин имала твърде висок смисъл: "През XVII столетие във Фландърската област - пише той - най-обикновеното определение за красив и снажен момък беше: C`est un joli bulgare (това е един хубавец-Българин). За добър човек се казвало "Un bon bulgare". С този израз наричали някога дори Краля-Слънце Людовик XIV,за когото казвали: "Това е господар! Истински Бюлгар!"

   Изтриване
  4. Мисля, че в случая Волтер е имал предвид не българин, а грък ...:)

   Изтриване
 14. Здравей,
  Благодаря за забележителната информация!
  В музея в Приморско се съхранява съд от 8 век пр. Хр., на който е изобразен лунен календар с 12 месеца от 29 дни, като има добавяне на 17 дни /веднъж на 4 год. на 18 дни/, за да се изравни със Слънчевата година. Повече информация може да се открие на www.primorsko-ranuli.simplesite.com
  Календара е изработен спрямо това което се наблюдава на Бегликташ - една от многото древни обсерватории на дедите ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря и аз г-н Шурелов! Доста интеренно откритие, поздравления!!!Възнамерявате ли да представите откритието в научно списание?

   Изтриване
 15. Здравейте,
  На страницата на Исторически музей Приморско, която е много добра, се открива следната информация от юни, 2017 - надявам се да е полезна:

  " Местни ентусиасти представиха свое проучване в Исторически музей Приморско.

  Уникален тракийски календар бе представен от двама местни младежи. Те разкриха своята теория, свързана с познанията на траките. Мескян Палов и Андрей Шурелов твърдят, че са правили своите наблюдения и най – вече сложен математически анализ в продължение на месеци. Идеята им е да покажат, че траките са създатели на перфектен според тях годишен календар. Той е изобразен върху керамичен съд от ранножелязната епоха, открит при археологическите разкопки, проведени от доц. Петър Балабанов и Даниел Пантов на надгробна могила в местността Ченгер. Изследвайки символите върху съда, младежите стигат до представената днес теза, а именно, че това са денят и нощта, лунните цикли, сезоните, месеците. Те свързват тези знаци със скалното светилище Бегликташ и наблюдавания в дните на лятното слънцестоене там природен феномен – слънчевия диск през отвора на мегалита. Сред публиката бяха почитатели на древните тракийски ритуали.

  Ентусиастите се надяват тяхната теза да предизвика интерес сред учените специалисти, които да заявят своята позиция. "

  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена! Материалът е интересен, но не мога да дам коментар. Дерменджиев е професионалист, аз разчитам на неговото професионално тълкуване.Надявам се методите на младежите да са надежни.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Здравей, Павле ! Надявам се , че линковете, които ти дадох като примери наследяващи най - древната концепция за измерване на времето( Колелото на живота - Четири сезона ), ще ти бъдат полезни. Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 17. мММ ДАА,
  Интересна статия.Щом древните са мерели времето, значи са мерили и пространството,а??
  Първо за времето, въпрос. Ние ли сме ходили в Египет или "Египет" като време е бил тук , а?
  Що да се мери по 12 часа , 12 месеца, ..ами ако денят е бил по дълъг.Новата година е различна за различните народи , нали? Тия дни май е еврейската. Значи началото и края са различни за различните народи?Защо пък непременно трябва да са 365 , 366 дни.
  Ами ако дните са били по дълги, нощите по къси или обратното ?Ами ако сезоните са били 3 , както има и по 2 сезона на Земята? ...Та стигнахме до пространството Къде пространствено тогава са били Земята сред звездите, , континентите по Земчта , ...
  Гледам формата на грънците. Ами ако Земята е имала тази форма на грънците , сплесната? Що така?
  Грънците през различните епохи май са различни? Това не са ли орбитите по които са се движили Земчта , Луната, звездите, ..

  И на края съвсем повръхностно . Знакът V и до днес означаваме за обем.
  Та децата , които са нализирали грънците , да не се ограничават с тия 12 месеца, 12 часа, 30 дни, 365 дни ., Лунна година , слънчева година , щото мове в друго време да е било , обратното.
  Щото може да сме били в Египет по пространство , преди "египет по време.
  Та такива едни ги мисля.
  Поздрав , господин Серафимов , за предизвикването да мислим.

  ОтговорИзтриване
 18. Ммм даа,
  Ето го присъстващ тук Пр.Д.И.
  Получил стипендия от Гърция.
  Нищо лошо , де.

  11. Езици

  Старогръцки, латински и английски на професионално равнище
  френски и старобългарски на отлично равнище
  новогръцки и руски на добро равнище
  италиански, испански, румънски, сърбохърватски и турски на елементарно равнище

  Поздравления господине.

  ОтговорИзтриване
 19. Първо , извинете за грешките на буквичките в предните мнения.

  ===Относно връзката с Египет, със сигурност не е възможен подобен сценарий при който от Тракия някакъв календар се разпространява в Египет.===

  И защо???
  А ако например , условно казано , 10 000 години назад , местоположението на Тракия е било на мястото на Египет, преди 5000 години?Кое е по старо?

  Учените говорят отдавна за изкривяване на времето и на пространството.Американците в средата на миналия век са преместили един кораб на 500 км. Баба ти Ванга виждаше и назад и напред във времето,и каза че не съществува понятие време в този му вид , в който ние го познаваме. Слава Севрюкова откри една частица преди учените американци и им го нарисува даже, къде се намира. .Някои учени пък казват че можем да изкривим и времето и пространството вече и не е необходимо да ходим до Париж , а да си го докараме под прозорците, не е необходимо да ровим земята за грънци а можем да изкривим времето и да ги видим.

  ===Тълкуванието, че тези резки са ..===

  Какво тълкуване - това не е ли писменост. Не беше ли казал някой че българите са писали с черти и резки??

  Прежде оубw словене не имехом книгъ, и рахатомъ бехом

  ==Ниският процент на тази хаплогрупа при българите говори ясно за това, че наследниците на неолитната култура са били избити, изтласкани, асимилирани от множество други пришълци, които напълно са променили генофонда на Балканите.===

  Как се изменя генофон от 200 пирати или гребци на венецианските търговци, които са им дали и името гръци?От какво се определят гените?
  Генетиката е млада наука , има много неща да се уточняват. Един опит на генетиката докара един чернокож от Африка че гените му идват от Източна Европа.Гни на бял човек , пък той черен.
  Да ,де .Те и траките така са "изчезнали". Ама грънците са останали.
  Те и гърците са изтласкали местните ама грънците са останали и си ги пишат че са гръцки и то на територията на България.
  Та доказано ли е кой им измисли на гръците "гръцките" букви?
  То и сега сме свидетели как се стичат народи и от Север и от Юг по нашите географски ширини и казват че е следствие на политики , ама тия политики на какво са следствие един Господ знае.

  Та така е с нАуката във всички сфери , разбира се. Тя вижда нещо и се стреми да го доказва. То и законите в електротехниката се доказват ама първо са приели , а не са доказали, че "тока тече" от плюс към минус.
  Та нема лошо да "доказвате" , но е лошо че не виждате че това което доказвате важи само за едно кръгче осветено от лампичката на една запалка. Не ни е дадено да светнем лампата на тавана , да видим и още нещо.Та пишете , доказвайте , ние ще четем .

  ОтговорИзтриване
 20. Чичко Рорик, „тия политики“ са следствие на послушната кукличка Меркел и нейните избиратели, които умират да станат „кафе о ле“ понеже това било страшно „куул“!

  ОтговорИзтриване
 21. Извън темата, но да ли?
  "Вотиви Ex Votos Иглика Мишкова, Елка Минчева, Светла Ракшиева ВОТИВИ Каталог на изложбата „Вотиви“ (1 ноември 2016 – 1 февруари 2017) ... проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“....ИК Гутенберг; София; 2016 г.
  „....Изложбата е дело на екип от специалисти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН. Те успяха да съберат, систематизират и изложат над 550 броя вотиви от цялата страна. Огромен труд, представен накратко в специално издаденият каталог за изложбата...."
  --------------------------------
  Интересно е безспорното съвпадение на илюстрациите в каталога на вотиви от №245- до №260 събрани от българските църкви и манастири със зооморфните златни изображения от Варненския халколитен некропол.
  Като разликата е САМО 60-70 века.

  ОтговорИзтриване
 22. Тези символи(писменост)са много интересни.На моменти ми напомнят на индиянските бродерии.Даже някой от коментиращите ви опоненти,г-н Серафимов, предложиха преди ,че по вашата логика,понеже индянските форми и символи приличат на тези от българската шевица,то индиянците са българи.
  Напоследък,обаче,това твърдение...някак си се струва малко или много вярно.И то не защото индиянците са българи,или "великите българи" колонизирали северна Америка.А чисто и просто,както вие казвате културно влияние...и то не толкова директно.
  Това е само спекулация,но ето и мисленето зад нея.Сам казвате ,че северните народи в който има голямо количество от R1a1 генът,са всъщност мигрирали на север от по-западни региони на европа,след края ледниковата епоха.Самите северняци се възприемат дори като най-чистите европейци,понеже имат най-много от този ген сред всички в европа.Което има логика.Интересното е обаче,че наскоро научих,че самите скандинавци,в частност шведите,в своите легенди говорят,че бог Тор произлиза от кралска династия от Троя.Или поне авторът на Едда така смята. Като погледнем традиционните носии на северните народи,виждаме ,че има голяма прилика и символика с тези който виждаме дори и при фригийците.Или става дума за силно културно влияние или за някакъв елит който идва от земите на траките/пеласгите и заселвайки се на север налага своята култура,или племената естествено асимилират тази култура,понеже е била по-напреднала спрямо тяхната.Така ,че да приемем ,че твърдението на скандинавците е вярно,за произходът им от благороднически родове на Троя.То можем да кажем,че викингите ...ако не с тракийска кръв то поне културата и от там символиката е сходна с тази на тракийските племена.А както вече знаем,не е тайна за никого,че викингите са стигали,та дори и колонизирали малки региони от Северна Америка.И тук една напреднала цивилизация се сблъсква с една ...още в каменната епоха.И какво друго се е случило освен асимилация на културата на по-напредналата цивилизация от по-неразвитата.Следователно и символиката която напомня на нашата.Друг интересен момент е ,че викингската музика,много напомня на индиянската.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хайердал, а и други изследователи смятат, че скандинавците са повлияни от народ обитавал земите край Черно Море. В едно издание на Студия Готика, даже си казват хората, че през Желязната епоха, дифузия на артефакти и култура се наблюдават само в посока от юг на север, а не обратното, както е според установените теории.

   Лошото е, че установените теории обслужват интересите на влиятелни хора, а те имат пари и др. средства да подтиснат това, което не им е удобно.

   Изтриване
  2. Господин Невенов, доколкото зная, хаплогрупата R1a1 е наречена славянска. Преобладаваща хаплогрупа на народите от Западна Европа е R1b.
   Хаплогрупите на европейските крале и кралици
   Великобритания и Скандинавия
   Крале и кралици на Англия или Великобритания
   Джеймс I (1566-1625) => R1b-L21 (Y-ДНК)
   Карл I (1600-1649) => Т2 (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
   Хенриета Мария Френска (1609-1669) => H (мтДНК)
   Карл II (1630-1685) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
   Джеймс II (1633-1701) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
   Вилхелм III (1650-1702) => H (мтДНК)
   Георг I (1660-1727) => Т2 (мтДНК)
   Георг III (1738-1820) => Т2 (мтДНК)
   Виктория (1819-1901) => H (мтДНК)
   Едуард VII (1841-1910) => H (мтДНК)
   Александър Датски (1844-1925) => Т2 (мтДНК)
   Георг V (1865-1936) => Т2 (мтДНК)
   Принц Филип, херцог на Единбург => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
   Чарлз, принц на Уелс => R1b (Y-ДНК)
   Уилям, принц на Уелс => R1b (Y-ДНК)

   Крале и кралици на Дания

   Сигрид Надменния(968-1014) => H5a (мтДНК)
   Харалд II (980-1018) => H5a (мтДНК)
   Кнуд Велики (994-1035) => H5a (мтДНК)
   Свен II Естридсон (1019-1076) => H5a (мтДНК)
   Елизабета (1524-1586) => Т2 (мтДНК)
   Ана (1574-1619) => Т2 (мтДНК)
   Юлиана-Мария Брауншвайг-Волфенбютел (1729-1796) => H9 (мтДНК)
   Маргарет II (1940 -) => H (мтДНК)

   Всички крале на Дания от 1448г. насам са принадлежали към хаплогрупа R1b (Y-ДНК)
   Кристиан I (1426-1481)
   Джон (1455-1513)
   Кристиан II (1481-1559)
   Фридрих I
   Кристиан III => Т2 (мтДНК)
   Фридрих II
   Кристиан IV => Т2 (мтДНК)
   Фридрих III
   Кристиан V
   Фредерик IV
   Кристиан VI
   Фридрих V
   Кристиан VII
   Фредерик VI
   Кристиан VIII
   Фредерик VII
   Кристиана IX (1818-1906)
   Фредерик VIII (1843-1912) => Т2 (мтДНК)
   Кристиан X (1870-1947)
   Фредерик IX (1899-1972)

   Крале на Норвегия

   Хакон VII (1872-1957) => R1b (Y-ДНК)
   Олаф V (1903-1991) => Т2 (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
   Харалд V (1937 -) => R1b (Y-ДНК)

   Крале и кралици на Швеция

   Олаф Сkьоткoнунг (980-1022) => H5a (мтДНК)
   Кристиан I (1426-1481) => R1b (Y-ДНК)
   Джон (1455-1513) => R1b (Y-ДНК)
   Кристиан II (1481-1559) => R1b (Y-ДНК)
   Густав II Адолф (1594-1632) => Т2 (мтДНК)
   Карл X Густав (1622-1660) => Т2 (мтДНК)
   Кристина Шведска (1626-1689) => H (мтДНК)
   Маргарита Конот (1882-1920) => H (мтДНК)
   Луиза Маунтбатен (1889-1965) => H (мтДНК)
   Ингрид (1910-2000) => H (мтДНК)
   Карл XVI Густав (1946 -) => H (мтДНК)

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен,
   предполагам идеята зад тези извадки на ДНК е да докажете ,че сверените народи не са троянци или пък тракийци.
   Както казах това е само теория и един аспект на тази теория е именно ,че може да е имало културно влияние без да е имало генетично.Макар ,че ДНК картите показват поне 50% присъствие на R1a и R1b.До колкото знам и за двата маркера се смята ,че произлизат от зоната на черно море.
   А данните които вие давате са от средновековието...и то по към късното средновековие.Ако е имало тракийско влияние,то според теорията на Серафимов ,става дума за разселване на тракийски народи,хилядолетия преди христа.Нима смятате ,че понеже 2-3 хилядолетия по-късно,владетелите на тези народи имат други ДНК маркери това непременно говори ,че е невъзможно присъствието на друг народ хилядолетия преди това.Който да е владеел тези хора?Примерно и в Япония и Китай,има хора които се обличат с костюм и вратовръзка,това означава ли ,че тези хора са британци?
   Още повече знаем ,че владетелите от средновековието са сключвали бракове със други кралски фамилии от европа.Не е далеч от акъла на човек да си представи ,че около 200-300 години на тази практика,е напълно възможно да имаш владетели които генетично са почти чужди на владетелите от преди 200-300 години.А и в нашата история има подобни случаи.Нима Иван Шишман е българин.Не е,полу еврейн е.Царя на третата българска държава Филип,той да не би да е бил българин?
   Колкото и интересна да е извадката ви,въпроса ми е,кому е нужна и какво доказва?

   Изтриване
 23. ирена янчева4 октомври 2017 г., 11:44

  Здравей, Павле ! Силно впечатление ми направи и древния календар от Долнослав ( снимка от публикация по Стойчев) - формата наподобява спирала и мисля, че това не е случайно. Спиралата е изключително сложен символ, който е бил използван още в Старо-каменната епоха. Представлява както слънчевото, така и лунарното начало; въздухът, водите, ехото на гръмотевицата и мълнията; също завихряне, завъртане, великата творческа сила. Поради своето разширяване и свиване, спиралата може да олицетворява както увеличаването и намаляването на слънцето, така и изпълването, изтъняването на луната, и по аналогия - растеж и разрастване, свиване и развиване, раждане и смърт. Показва и приемствеността. Може да служи и като изображение на небесни сфери; пътят на слънцето; кръговратът на сезоните; въртенето на Земята; динамичният аспект на нещата.
  Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 24. Здраастии! :)

  Старобългарският календар е признат от ЮНЕСКО! Пише, е най-точния познат до откриването му!
  Самия календар е извлечен от датировката в Именника на българските князе!

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни, независимо как ще ги наречем - древни българи, или траки, действително са изобретили най-древния точен календар, или всъщност изобретили са няколко уникални календара като този от Слатино, слънчевия от Долнослав, да не забравяме и календара с 12 годишен цикъл. За последния не съм сигурен, че е най-стар, но поне е един от най-старите, а и е занесен най-далеч - чак до Китай!

   Поздрави!

   Изтриване
 25. Календарът е с летоброене 5 504-ри години преди настоящото - то ест настоящата 2019 всъщност е 7 523-та година по Българския календар. Календарът разбира се е твърде стар за да е български но последните датировки по този календар са в българската култура - маймунката от "къщата с маймунката" построена от Никола Фичев всъщност е датировка - година МАЙМУН в цикъл ЗЕМЯ и за това добичето е седнало на земята - 1849г.!
  http://balkan1.blog.bg/technology/2010/01/18/bylgarskiiat-kalendar.474831

  ОтговорИзтриване
 26. Българският календар е с летоброене 5 504-ри години преди настоящото летоброене - 2 019 = 7 523г по Българския календар.
  Календарът е твърде стар за да е точно български НО последните датировки са в Българската култура - маймунката от "къщата с маймунката" в Търново всъщност е година МАЙМУН в цикъл ЗЕМЯ и за това добичето е направено седнало на земята!!!
  http://balkan1.blog.bg/technology/2010/01/18/bylgarskiiat-kalendar.474831

  ОтговорИзтриване
 27. Много интересно,Благодаря Павел,но не губи време да се обясняваш на всеки анонимен (платен) разбирач на нашата история. Какво значение би имал хоросана или размера на пирамидите, когато ние(будните Българи) знаем че имаме Агарта и доказано вселенски произход и мисия на тази земя. Много по древни сме отколкото можем дори да си представим с ограниченото съзнание с което разполагаме в момента.Затормозено от дезинформация и фалшива история. Питай и ще ти бъде дадено, почукай и ще ти бъде отворено, търси и ще намериш. Бъди здрав, поздрави Димитър Ефтимов Димитров

  ОтговорИзтриване