27.09.2017 г.

ИСТИНА ИЛИ ИНДОКТРИНАЦИЯ Е ТЕКСТА В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ?


Често съм казвал, че всяко време носи своето бреме. Действително е така, макар не винаги да го осъзнаваме. Днес смятаме, че живеем в най-свободното общество, с най-много права. Несъмнено, понястоящем ние се радваме на привилегии, които преди 50, 100, 200 години са били немислими. Така е, спор няма, но това не означава, че всичко е наред. Това в никакъв случай не означава, че трябва да сме доволни от статуквото и да се примирим с него.

Както времената се менят, така се менят и критериите, но не от самосебе си. Свободата никога не идва даром, правата и привилегиите никога не идват даром. Те трябва да се заслужат с борба, и то упорита, целенасочена борба. Когато разбираме, че обществото, в което живеем може да се подобри, но не правим нищо, положението само ще се влошава. Когато вместо да работим за промяна, недоволстваме и чакаме сбъдването на някакво предсказание, пътят пред нас се стеснява, поема надолу и става тъмен, много тъмен.

Знаете ли кога идва желанието за борба, за по-добро бъдеще? Поне за мен, това настъпва, когато сме осъзнати, когато разберем, че имаме право на нормален живот, а и, че имаме възможностите да направим това, че помощта на чужденци не е нужна, ако искаме да изградим нещо ново.

Съзнанието ни е ключа, там започва всичко, там блесва искрицата, която се превръща в желание, израства в увереност, преминава в действия довеждащи до различна реалност.
Когато едно дете бъде възпитано в родолюбие, то ще се превърне в буден индивид, който винаги ще работи за благото на Отечеството. Когато на едно дете бъде обяснено, че предците му са били талантливи, смели, силни, а и добри хора, то детето ще се стреми да придобие точно тези качества.

Този който е осъзнал, че дедите му са били горди и никогa не са се примирявали с несправедливостта, не би търпял да го унижават с робска заплата, не би търпял да се продава защитаваната с кръв родна земя, не би търпял чужденец да му диктува какво е правилно и какво не е.

Разбирате ли защо войната за нашето съзнание се води от толкова дълго време и са хвърлени толкова много средства, за да бъдем разединени? Объркването на младото поколение, промиването на съзнанието и насаждането на сервилно поведение не е нещо, което се е появило спонтанно. Не, това е добре планирана, добре организирана и добре финансирана политика на чужденци, които познават потенциала на народа ни и изпитват панически страх от поредното възраждане на България.

Робовладелецът не обича бунтарите. Измамникът не обича будните. Крадецът на едро не обича защитаващите наследството си, а ние сме потомци на бунтари чупещи вериги, на будни хора посрещащи смъртта без страх когато е трябвало да защитят своята земя от чужденци.

Типичните за нас качества не са продукт от смесването на три различни народа след прословутата 681-ва година. Съвсем не, касае се за дълга традиция, започваща далеч преди времето на Троянската война. Натрапваната на няколко поколения теория, че сме буламач от азиатски българи, дошли от севера русокоси пришълци и шепа траки, не е нищо друго освен сътворена от чужденци доктрина, чиято едничка цел е да ни обърка и замъгли съзнанието ни.

Създателите на тази доктрина пропускат най-важните подробности от нашата история. Премълчават свидетелството на египтянина Симоката, който съвсем ясно казва, че така наречените славени са гетите. Те заедно с мизите (наричани в продължение на 1100 години българи) се явяват най-многобройната част на северните траки, които Рим така и не успява да покори.

През 681-ва година няма смесване на три различни народа, а на три групи на една и съща общност – траките поданици на Римската Империя, гетите наречени славени и мизите, за които от IV  век се използва и името българи. Понеже името българи е най-престижно, в периода VII-IX век то бива прието от цялата общност.

Аналог на този процес намираме и в историята на Британия. Там, в ранното Средновековие се установяват сродните народи англи, сакси и юти. Поради това, че англите са най-силни, след време тяхното име става колективно за хората на обединената държава. Прочее, у нас консолидацията на народа е постигната доста по-бързо отколкото при англите, саксите и ютите.

Защо ли никой учен не си е задал въпросите: Как става това чудо, защо на имащите сродна реч англи, сакси и юти им трябват няколко века повече да се консолидират? Как така у нас “буламачът” от “различни хора” говорещи “различни езици”, имащи “различна религия”,  се споява смайващо бързо в такава здрава сплав, че се превръща в заплаха за най-силната държава по онова време – Римската Империя?

Отговорът е прост, но пречи на удобните за определени сили теории. Истината е, че през 681-ва година няма смесване на три различни народа, а обединение на три групи хора имащи едни и същи корени, говорещи близки наречия и делящи един дух. Има ли нещо странно и трудно за разбиране? Не, нали? Просто няколко заблуди трябва да бъдат обяснени, но това не е направено.

Ето за това днес името славени предизвиква объркване и дори неприязън у някои хора. Това можеше да се избегне, ако някой историк си бе направил труда да обясни, че нашите деди са кръстниците, учителите и наставниците на останалите хора от славянската езикова общност.

Нима е трудно да се каже, че в далечното минало дедите на поляци, руснаци, чехи и др. са носили името венети, че техните съседи, роднини и учители са били северните траки – гетите. По време на ранното Средновековие, поради популярността и влиянието на гетите имащи ново име славени, венетите също получават това име и то се превръща в колективно название на днешната триста милионна славянска езикова общност, но това е процес, който трае повече от 1000 години.

Ето, касае се за изключително важна подробност, но “авторитетите” правят всичко възможно тя да бъде оставена в сянка. Чуждите учени не казват нищо за ролята на   траките върху съседите и роднините им – венетите, а също така и за тракийското влияние върху германите, келтите, гърците, римляние, а дори и индийците.

Не само планини от информация биват игнорирани, някои специалисти дори цинично подхвърлят: “Траките може и да са оставили нещо в нашите гени и култура, но не са били хора, на които можем да се възхищаваме.”

Да, в случай, че се лансират лъжи, а истината се укрие, че огромно количество сведения останат неизвестни за широката публика, тогава несъмнено няма да остане нищо достойно за гордост. Редно ли е обаче да се крие истината, редно ли е да се премълчават важни неща, а в учебниците да бъдат представяни остарели, а и вредни за нас теории?

Днес на децата ни се внушава, че искрата на познанието е възникнала в земите край Нил, Тигър и Ефрат. Внушава се също, че културата на гърци и римляни превъзхожда тази на дедите ни. За мен това е вредна заблуда, ще посоча ясно и точно защо мисля така.

До към 50-те години на ХХ век се смяташе, че обитаващите Месопотамия шумери са изобретателите на колелото, най-древната писменост, а и също така и хората създали първите крупни селища. Малко по малко, благодарение на откритията на Петър Детев, Богдан Николов, Васил Миков, Георги Георгиев и др. стана ясно, че колелото се е появило най-рано на Балканите. Същото важи  и за писмеността. Знаците от Градешница, Краново и т.н. изпреварват  клинописа на шумерите и йероглифите на египтяните с 1000-2000 години. Представяте ли си какъв огромен период от време е това?

Що се касае до първите селища наброяващи над 20 000 души и то във времето на Халколита, те не възникват нито край Тигър и Ефрат, нито край Нил, а в Черноморските степи, които са обитавани от нашите предци поне от преди 7000 години. Някой да ви е споменавал за тези нямащи аналог за времето си градове? На колко от вас е известно, че културите Триполие, Кукутени, Варна, Караново, Винча и т.н. са създадени от едни и същи хора – нашите предци?
“Специалистите” се опитват да омаловажат фактите с оправданието, че огромните селища в Черноморските степи не отговарят на дефиницията за град. Гледай ти, значи ако няма роби и робовладелци, ако няма храмова проституция, страдания, корупция, ако няма неописуеми жестокости и гнусни извращения, едно селище не може да се нарече град???

Рим е наречен Вечния град, но знаете ли, че каменните стени на Провадия са по-стари от тези на Рим с около 4000 години? Знаете ли, че нашите предци строят с квадри и тухли векове преди римляните? Колко безочлив трябва да е някой, за да нарече траките неуки варвари!

Може ли хора, на които се приписва създаването на първата азбука, а дори и създаването на индийската цивилизация, да бъдат наречени неуки?

Та нима Алкидамант, Диодор Сицилийски, Тацит, Платон, Алексис, Зенобий, Плиний Стари и др. не представят съвсем ясни сведения за това, че траките и пеласгите са създали буквите и имат книги още във времената преди Троянската война! 

Нима думите на Луций Ариан са трудни за разбиране:“Когато Дионис дойде и стана господар на Индия, той основа градове и им даде закони, той дари индийците с виното както бе направил и с гърците, научи ги да засяват земята давайки им семена.”-”But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed.”-Arr.Anab.VII.vii.


Може да се възрази, че Ариан е обосновал твърденията си на легенди, но за гения на траките, за способността им да повлияват други народи са писали не само автори от Античността, но и учени от ново време. 

Преди повече от 30 години Киркор Джаукян спомена с подробности за тракийското присъствие в Кавказ, започващо още през XV пр. Христа, т.е. преди около 3500 години. Този автор смята, че дошлите от Балканите траки успяват да повлияят силно урартците и дори оставят свои топоними на територията на Армения и Грузия. Джаукян дава дори и имената на тракийските племена населили Кавказ, става дума за скаи, трери и сарапари, да не забравяме разбира се и армено-халибите.

Траките са били в контакт и с обитаващите Месопотамия асирийци защото през IX век преди Христа в асирийските документи е отбелязано тракийското селищно име Испили-брия - Г. Б. Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму. Издательство "Наука", 1984.

И Джаукян ли се е подвел легендарни и не почиващи на реалност истории?

Мисля, че е излишно да споменавам за това, че по отношение на обработката на златото, медта, бронза, желязото, нашите деди наречени  в древността траки и пеласги, изпреварват останалите европейци с дълги векове.

Това са неоспорими факти, както археолозите, така и историците би трябвало да са запознати дори с подобностите. Сега обаче идва въпроса – какво дава право на тези, които създадоха най-новите учебници, да внушават на българчетата, че цивилизацията се е появила най-рано в Месопотамия и Египет, а гърци и римляни са притежвали култура, на която ние можем само да завиждаме?

А кой създаде Атина и Рим, няма ли свидетелства за това, че дедите ни са положили основите? Плутарх казва от ясно по-ясно, че според преданията, пеласгите са хора обходили по-голямата част от обитаемия свят и са покорили по-голямата част от човечеството, идвайки (в Лациум) те основавали Рим: “Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.“ -Plut.Rom.I.1.


Плиний Стари не се колебае да признае, че в Лациум, азбуката е донесена от пеласгите: “…litterarum usus in Latium eas attulerunt Pelasgi.” -Plin.VII.193. Като царе от династията на Силвиите и потомци на Еней и Асканий, Тит Ливий посочва носещите тракийски имена Атис, Капус и Капетус -Liv.I.3. 

Намиращите се на Апенините топоними, хидроними и ороними Imeus, Satricum, Scaptia, Setia, Calis, Stabiae, Aesarus, Carsulae, Caletra, Atrianus нямат смисъл на латински език, но за сметка на това, сродни названия се срещат в земите обитавани от дедите ни: Хемус, сатри, Скапте сюле, Сети дава, Калис, Стоби, Азорос, Корсуле, Каластра, Атрус.

Наличието на голям брой тракийски топоними  (и ороними) на Апенините позволява да се направи извод, че предците ни участвали в оформянето на културата на римляните са били много на брой. Дали пък това няма да е причината за генетичната прилика между нас и италианците? Има логика, нали?


За това кой е обитавал територията на Гърция преди идването на гърците от Африка също има пределно ясни сведения: “Страната наречена днес Елада, някога носеше името Пеласгия.” -“the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia”-Her.II.56.


Още по-подробно е свидетелството на Страбон: “В далечното минало цяла Гърция бе обитавана от варвари, ако съдим по старите писания – Пелопс доведе хора от Фригия в Пелопонес, който получи името си от него, а Данай (праотецът на гърците) доведе хората си от Египет.“ -“in the ancient  times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt” -Strab.VII.7.1.


Атина се намира в областта Атика, а кой е древният господар на това място също се знае много добре:“Атика някога бе обитавана от траките дошли с Евмолп, а в Давлида,Фокида царстваше Терей.”- Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus,  Daulis in Phocis by Tereus”-Strab.VII.7.1.
Учените знаят прекрасно, че селищните имена Атина, Микена, Закинт, Коринт и др. нямат смисъл на гръцки. Това е признато дори от ревностни елинофили като Джон Чадуик – J.Chadwick, The Mycenaen World, Cambridge Iniversity Press, 2005, p.1. След като названията на построените в далечното минало най-важни градове на Югоизточна Европа не са гръцки, то не следва ли те да бъдат обявени за дело на по-старите обитатели – явяващите се наши деди траки и пеласги?  Защо се суче и увърта сякаш няма никакви сведения по този въпрос?

Не бяха ли нашите деди създателите на гръцката култура? За Джон Антъни Креймър не е тайна, че траките Орфей и Лин са основоположниците на гръцкото поетично изкуство - J.A.Cramer, A Geographical Description of Ancient Greece, Oxford, Clarendon Press, MDCCCXXVIII, p.285.
 
Подобно е и виждането на проф. Карл Мюлер:”Траките, които се заселват в Пиерия, край лоното на планината Хеликон, бивайки създатели на почитта към Дионис и музите, а също така и създатели на гръцкото поетическо изкуство, ca народа, който има най-голямо значение в историята на цивилизацията.”- The History and The Antiquity of the Doric Race, transl.H.Tufnell, G.C.Lewis, J.Murray Publ. London, MDCCCXXXIX, p.10.

Нeка не забравяме, че най-старото жреческо съсловие на Елада е представено от наши предци – Евмолпидите в Атина, Тракидите в Делфи, а пък това, че Додона е светилище на пеласгите - сели е известно на всеки образован човек. Специалистите пък би трябвало да знаят, че селите обитават не само Епир, но и Тракия, по-точно Среден Хемус (Стара Планина) - Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977, с.18.

Не почитаха ли гърците боговете на дедите ни? Не се ли кланяха на Дионис, не се ли възхищаваха на тържествата в чест на Бендида, не тръпнеха ли пред Сабазий? Кой на кого дава религия, има ли два отговора на този въпрос, не е ли ясно, че дарители са тези, които притежават по-висока култура?

Прочее, култовете към Хероса, Дионис, Бендида, Хермес и Сабазий са все още живи у нас. Честването на Гергьовден, Трифон Зарезан, особената почит към Св.Марина изразявана с нощни празненства и носене на факли, начина, по който се почита Св. Модест, обредите на Атанасовден са ехо от една древна традиция, която чуждото духовенство въпреки фанатизма си не е успяло да затрие. Това не е мое откритие, а извод на прогресивни учени като Иван Венедиков, Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Павел Стефанов и др.

По отношение на влиянието на предците ни върху културата на другите народи трябва да споменем за почитта към Земла (тракийската Земела) при етруските,  Белсурд и Белен (тракийските Сбелсурд и Балей) при келтите. Иполит разказва, че друидите на келтите са обучени лично от Залмоксис (обожественият духовен водач на гетите) – S.Piggot, The Druids, Penguin Books, Harmondsworth, 1968, p.102.

Дори в преданията на островните келти на нашите деди се гледа като на основоположниците на законите и цивилизацията. На произлизащата от народа болги благородничка Телчиу се отдава огромна почит, в нейна чест е установен най-важния празник – Лугнасад, като традицията е била толкова силна, че Св.Патрик – човекът покръстил ирландците, се принудил да се съобразява с нея – M.L.Sjostedt, Celtic Gods and Heroes, Dover Publ. Transl.M.Dillon,2000, n.50.

За болгите, от които произлиза Телчиу се знае добре, че са потомци на Немет (божественият, небесният) и, че са дошли от Тракия. Това, че народ с име болги е обитавал Тракия още по време на Античността е отбелязано навремето дори в Енциклопедия Британика: “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs.” -Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299.

Запитайте се – защо тези важни неща не са популяризирани? Защо в миналото се налагаха виждания, които почиваха не на факти, а на предположения? Защо както в миналото, така и днес, към поддръжниците на теорията за местния произход на народа биват отправяни нападки, стига се до клеветене, кое поражда тази необяснима неприязън? Кому е нужно това?

Bce пак ние не само сме пълноправни културни наследници на Орфей и Залмоксис, но носим и същата кръв. Все още никой не е оборил резултатите от изследванията на д-р Попов доказващи, че траките не са изчезвали. И макар днес с резултатите от генетичните проучвания да се спекулира, няма как да се отрече, че срещащите се при нас маркери J2, G2, EV-13, R1b, I2 са типични за древното население обитавало Балканите и Черноморските степи. Също така поне половината от носителите на R1a са потомци на хора обитавали земите ни преди около 13 500-11 500 години. Как тогава да не сме потомци на местен народ?

Понякога, хора от средите на учените, които знаят за антропологичните и генетични проучвания у нас, се опитват да омаловажат резултатите. Излиза се с крайно несериозното изказване, че виждате ли, самосъзнание и гени, антропологичен тип били различни неща. Да, така е, но нека помислим кое е важното – кой за какъв се мисли, или кой какъв е действително?

Ако нас са ни лъгали за произхода ни, ние трябва ли да приемем лъжите, само и само да не се нарушава статуквото? Редно ли е на ограбения и лишен от наследство да не се казва, че е бил богат, да не би да реши да си потърси своето? Що за наука е това?

Ние имаме право да се назовем наследници на тези, които създадоха цивилизация, която в своя начален стадий изпревари както Шумер, така и Египет! Това, че у нас, по-късно, обществото е тръгнало по различен път, не означава, че дедите ни са имали по-ниска култура. Да се отречеш съзнателно от прекомерния лукс и вместо с робски труд да създаваш архитектурни чудеса, да водиш прост, но честен живот, е признак на духовна извисеност, която е белег на нашите предци и нещо, което дори днес не е достигнато от някои други народи.
154 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. Павеле бунтовнико, дано има кой да те пази защото са те нарочили ония и то много сериозно моето момче. Сигурно си знаел с какво се заемаш, ама ти се чудя на акъла, като си си уредил живота, защо се бъхташ за тия които ще те забравят една година след като си заминеш?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както аз съм уязвим, така са уязвими и тези, които са ме нарочили. Колкото до това, че ще бъда забравен - това си е нещо нормално, за мен е важно народът ни да си възвърне заслуженото самочувствие, другото е само подробност.

   Изтриване
  2. А кои са тези нистериозни, които са го нарочили ,както казвате?Ако може да споделите,дайте имена.. звучите като компетентен по въпроса. Ако не - просто клюкарствате и толкоз

   Изтриване
  3. Не са клюки, не съм сигурен дали човекът има предвид същите индивиди, за които зная аз, но действително има такива, които с удоволствие биха ме поставили на 2 метра под земята. Те обаче познават закона на Нютон - Всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие.

   Изтриване
 3. Благодаря Ви за всеотдадеността Ви на тази благородна и достойна кауза ,на която сте се посветили - истината за историята на българите.За съжаление рядко срещано сред съвремените ни еднородци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има доста като мен, даже по-добри: проф. Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Александър Мошев, Петър Георгиев и т.н. Книгите на тези хора са ценен източник на информация, от която казионните учени бягат.

   Изтриване
 4. Здравей, Павел ! Напълно споделям фактите, че възникването на най - ранната градска цивилизация е свързано с нашите древни предци, тук на Балканите. Археологическият комплекс при Небет тепе - Стария Пловдив, напълно доказва това. Началото на живот на хълма се отнася към VІ хил. пр. н. е., като обитателите са използвали естествената защита, която им давали стръмните склонове, а също и близостта на реката. Най-старите крепостни стени са били направени с т. нар. „циклопски градеж” от големи сиенитни блокове подредени без спойка. Най-скарите жилища на хълма са били направени от плет с глинена замазка.
  Действително има с какво да се гордеем и то напълно основателно.
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност има с какво да се гордеем!

   Изтриване
  2. Поздрави и чест и почитания за вас г-н Серафимов, съгласен съм с вас ,че тази информация трябва да излезе на яве .Ние споделяме вашите възгледи и бихме искали да може да се запознаем и да поговорим като споделим и нашите възгледи . Считам , че историята ни е основния стълп в нашето развитие и той трябва да бъде поставен там където му е мястото с цялата истина . Ще дойде скоро време и за власт имащите и за удобрението . Поздрави

   Изтриване
 5. Разбирам болката ви,г-н Серафимов.Сам знаете,че ако вашата теория,дори и с планини от доказателства ,не се одобри от власт имащите.Дори и да получите пълната подкрепа на научните среди,пак няма да бъде популяризирана.Причината е ясна,няма да позволят на който и да е европейски народ да се гордее с историята и делата на дедите си.
  Още повече,днешните учебници малко по малко се нагаждат на новите тенденции в популацията на страната.С извинение но...какво го е*е циганчето ,че българите са траки и че са градили цивилизации докато то дори не знае от къде идва и защо въобще е на балканите.Или турчето или мюсюлманчето.Какво го е грижа ,че българите са един от най-древните народи,докато то бленува да живее в втората османска империя и да има харем с бели жени.Всичко това ги обижда...а не можем да нараняваме чувствата на бъдещите данъкоплатци нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една поговорка - Прекален светец и Богу не е мил...Ние станахме прекалено толерантни, а това, което е прекалено няма как да е свърши хубаво. Всеки да държи на достойнството и вярата си, но да не се бърка на другия, това според мен е най-доброто разрешение.

   Изтриване
  2. Според мен,точно това мислене е причината за прекалената толерантност.Но щом сте убедени в него,и неговата правота,въпреки очевидния му провал.Само ще си хабим времето и пръстите да спорим.
   Иначе както казах статията е много интересна.По темата ,преди седмица две,ранно сутринта попаднах на Дарик Свиленград докато карах колата.И там с всеобщо одобрение,водещата и някакъв учител говореха с голяма страст,че трябва да се премахнат всички уроци които разказват за зверствата на отоманската империя спрямо българите,понеже това отблъсквало децата от турски произход.И водело до разделение в народа.

   Изтриване
  3. Историята не се одобрява от властимащите. Историята сама трябва да си извоюва правото на съществуване пред световната историческа наука. Проблема на другаря Павел е в това, че той не признава нито един историк за значим освен себе си.Павле, кога ще излезеш на поне един международен исторически форум, където да защетиш с документи и артефакти своите теории? Ако това не стане ще събираш аплодисменти само от неуки и непросветени финове! Ще боде жалко за толкова амбициозен човек като теб!

   Изтриване
  4. Теория не се защитава с документи и артефакти, а с ясни аргументи.

   Признавам много изследователи на миналото ни, а и ги считам за по-добри от мен:

   Никола Йонков-Владикин
   Д.П.Даскалов
   Кирил Рилски
   Цани Гинчев
   Ганчо Ценов
   Георги Сотиров
   Йохан Куно
   Виктор Обермюлер
   Р.Дж. Летъм
   проф. Асен Чилингиров
   Юлия Хаджи Димитрова
   Александър Мошев
   Андрей Киряков
   Николай Тодоров
   Петър Георгиев

   Прочее, симпатизантите ми не са в никакъв случай неуки. Те са много по-културни и по-образовани от вас господине...

   Изтриване
  5. Ами може би ако турчето или циганчето получи тази информация ще възникне в него желание да се нарече българче или тракийче стига да му се даде възможност да се пообразова.Аз си спомням времената преди възродителния процес когато много турчета се българееха,особено ако бяха образовани.И при нас го има това приближаване към по силния на деня,към великите умове, към учените хора.Да си по близо до тях ,да слушаш какво говорят да се отъркаш у тях едва ли не като котка. Дайте шанс на децата да научат истината а те ще вземат правилния избор.

   Изтриване
  6. Даите шанс на циганчето и турчето да научат истината ,а те сами ще преценят как да се наричат. Българчета,тракийчета или индианци.А ако и се пообразоват малко повече ще видите ефекта по добре.Трябва да се даде път на истината заради самата истина.Няма по голчма сила от истината и познанието движещи се по пътя на доброто.

   Изтриване
 6. С голям интерес прочетох статията,чудесна е.И аз за себе си отдавна преасимилирвам фактите и съм до същите изводи.Много сте прав,че правата се постигат с борба,истината -също. Няма как да не лъсне почистена от калта, истинската история на великото българско племе,укривана,мачкана,окрадена и адаптирана според силните на деня.Нужни са повече действия,реални. Бавно ,но стъпка по стъпка и ще си дойде всичко на място.Ако блоговете са началото трябва да се върви напред с по-конкретни действия. Организация,групи,средства за проучвания,издания,сбирки и още много и много....Имате ли някаква организационна идея или смятате да популяризирате само в нета Вашите възгледи,г-н Серафимов ?
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип интернет е добро средства за разпространяване на информация, но възнамерявам за започва и с пускане на клипчета в youtube.

   Изтриване
 7. Когато бодя разговор с приятели и познати на тема българска история, винаги срещам неразбиране и отпор. В учебниците пишело, че сме дошли на малки дребни кончета от Памир и Хиндокуш, и това го вярват интелигентни хора. Вече не се опитвам да им опонирам. Само им задавам един въпрос. -"Някой когато е бил на 20 години, опитвал ли се е да напише историята на един народ, без да е посетил страната, и без да знае нищо за нея. И ако е написал такава история, издадена ли е, получила ли е признание? И най важното учат ли по нея?" Защото точно това се е случило с нашите учебници по история. Написал Иречек, когато е на 20 години Историята на България, без да познава страната и хората. И какво правят нашите историци? Приемат на сляпо всичко което пише в нея, без да го проверят. И как няма да е така след като всички историци след Освобождението са учили или в Русия или в Германия. За тях Раковски е лаик, Г. Ценов е с объркани понятия и т. н. Тъжно е, че няма един доблестен историк, който да си признае грешките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, но ако някой е доблестен, той на първа инстанция няма да се занимава с поддържане на неверни теории.

   Изтриване
 8. Книгите издавани към днешната дата са индивидуално субективни. Споменатите автори, като са големи корифей да вземат да обяснят, как траките имат собствено монетосечене, а славяните и българите нямат. Защо Псевдо-Маврикий пише за храните на славяните, основно жито и просо, и необичайното съвпадение при натуралното облагане на българите споменато от Скилица-Кедрин, запазено дори и от Василий II.Този данък е заменен с паричен с наредба в 1040 г. от Йоан Орфаноторф. Има древни автори, използващи също архаизация мизи,даки, трибали) за късните номади .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В случай на архаизация, въпросният народ няма как да притежава белезите на по-древния народ, с който е сравняван.

   Да, унгарците са наричани панонци, но панонските топоними няма обяснение на унгарски език. Съвсем друго е положението с нас, древните топоними Вода, Бога, Листе, Дебре, Загора, Гареск, Кабесос са обясними на български. Да не говорим за това, че строителните и стопансски методи на старите българи не се отличават от тези на мизите от по-ранни времена. За киката и изкуствената черепна деформация няма да отварям дума.

   Изтриване
  2. И няма как Я-товата граница да съществува и в тракийския, и в българския езици, освен ако това не са един и същи език. С архаизация няма да се получи.

   Изтриване
  3. Академик Владимир Георгиев:
   "В дако-мизийския /"тракийския"/ език ние откриваме същото явление, което представя една от най-характерните черти на нашия език, а именно делението на два основни диалекта според произношението на праславянското е. В същност има сериозни данни, които показват, че ятовата граница в общи черти е наследена от дако-мизийския /"тракийския"/ субстрат".
   Траките и техният език, Владимир Георгиев, София, 1977 - стр. 257

   Изтриване
  4. Да беше само якането е екането :) Взаимозамяната на М с В се среща както в Античността, така и днес в нашите диалекти: плеВня-плеМня, тъМно-тъВно. Същото важи за изясняването на Е и И, това е явление познато от древността, примери са Ден-Дин, Килес-Келес, а днес пък зелен-зилен и т.н.

   Просто няма как чужд народ да притежава същите езикови особености.

   Изтриване
  5. Към днешна дата, няма специалист по тракийски език и писменност. Всички епиграфски, нумизматични и сфрагистични паметници се четат през латински, старогръцки и източни езици. За ваше съжаление. Приликите в произношението и напасването по звук е несериозно въпреки напъните ви. Аз също искам истината, но вашето е изнасилване на факти и преинтерпретиране на мнения на хората от соца занимаващи се с въпросната проблематика.Днес нито яка ме нито екаме, но пак сме си българи Какво ще измислите за оправдание?

   Изтриване
  6. Оправдание не е нужно, коментарът е крайно несериозен. Това, че някой използва научни термини когато коментира, не го прави компетентен.

   Изтриване
  7. Към Анонимен28 септември 2017 г., 9:38! Айде бе! Комай си изпаднал в тевна дупка, дека е плъно с тевна тевница!Цацарката ти е баш зилиена, ма са бори да стане чирвена! Аре у лево!Я тоа език да не съм си гу брал у лозето бре, уважаеми гусине!
   Поста ви е тенденциозен, лекинко глуповат и нямащ нищо общо с действителността! Желая ви лек ден!
   Владимир

   Изтриване
  8. Първо, това че някой е живял и работил по времето на социализма, не е основание за неглижиране на неговия труд. Второ, акад. Владимир Георгиев, също както и акад. Методий Попов, са хабилитирани по царско време още, а не по социалистическо. Специализирали са в Германия, Франция, Австрия и т.н. Трето, през социализма и особено преди това учените и преподавателите са получавали високи възнаграждения за България, а не както е сега - да разчитат на проекти с чуждо финансиране и да играят по свирката на спонсорите си. Да, през социализма пък е трябвало да се съобразяват с Москва, но както се вижда от цитата, не е било съвсем невъзможно да споделят малко по-различни виждания от съветските. И четвърто, диалектите си съществуват и в днешно време. Хората на запад от Плевен и Пазарджик масово продължават да казват хлеб, млеко и т.н. Не всички българи говорят книжовния български език в ежедневието си и изобщо не им дреме дали някой ще им се подиграва за това.
   Ако искате истината, вгледайте се по-добре в нашия народ - как изглежда, как говори, какви обичаи има и се замислете дали е възможно изобщо да имаме нещо общо с тюрки, иранци и други подобни народи, с които се опитват да ни свържат. Целта на цялото упражнение е да мислите, а не да вярвате.

   Изтриване
  9. Всичко, което не може да се обясни от яловият акъл на дърводелецът Павел, е или несериозно, или опит да го очернят, докато се стигне до конспиративната история, как видите ли целият свят е против българите. Спаро, ами много интересно, след като си нямаш идея от научните термини, как аджаба ги интерпретираш брато? Толкова фантасмагории на едно място едва ли нормален мозък може да ги изръси. Ти си поредният феномен( изтрещял) с политически амбиции, но от емигрантските среди, дето "раздават акъли" на сит стомах.

   Изтриване
  10. Г-н Анонимен,не яакаме и екаме главно защото българския не се преподава спрямо диалекта на даден регион.Милиони деца,днес наши родители и техните деца който вече са родители сами по себе си.Са учени на книжовния език.Да не говорим ,че има и насаждан присмех към хората които говорят на диалект.За съжаление не останаха много българи от преди 45-та година.Но и малкото които има,си имат диалект и някой е-кат някой я-кат,други даже ме-кат.Където съм сега,старите хора пък редовно си Же/а-чат.

   Изтриване
 9. Силата на европейския народ е в неговия исторически опит и натрупани познания с хилядолетия. Именно така той ще успее да преодолее всички възникнали негативи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние така ще ви омешаме с неевропейски народи, че след 20-30 години нищо няма да остане от вас. Вече се почна...

   Изтриване
  2. Наистина ли го вярвате това нещо? Рим не успя за 600 години, Османската Империя не успя за 500 години...

   Изтриване
 10. За бунтовника Павел. "Какво представлява тракедонизмът?
  - Тракедонизмът краде от българската история и я представя за „тракийска”.
  - Тракедонизмът цели ново разделение на българите и се пропагандира по същата методика, както македонизма сред българите в Македония.
  - Ядрото на тракедонистите разпространява лъжите си от 2013г и не малко хора вече са подведени. Тракедонистите използват информационната празнина, която съществува по отношение на древната българска история. Жаждата на хората за истина се утолява с пропаганда на лъжливи антибългарски тези.

  Каква е крайната им цел?
  - Целта е разделение и отслабване на българския народ и държава. Следващата стъпка е обявяване на българите в Южна България за "траки", а траките да бъдат възпитавани, че българите в Северна България са "татари". Този процес може да ви изглежда невъзможен, но вече е прилаган с македонизма. В западната ни съседка българите се възпитават, че са "македонци", а на изток от тях живеят "татари". На старите поколения българи в Македония не им се е вярвало, че македонистите ще успеят, но децата им вече се самоопределят, като "македонци".

  Кой и как работи за тракедонизма?
  - Ядрото на тракедонистите се води от човек с прозвището Спароток (Павел Серафимов). В публикациите налагащи тракедонизъм изводите не водят към истинската българска история и начало. Ако ги споменават то е да се каже, че българите са след траките и са нещо второстепенно. Фокусът и "доказателствата" са насочени към понятието "траки". Въпросният Спароток налага образа си и тезите си с участия в ТВ предавания и активни публикации в мрежата. Но отговорност на българите е да не позволят втора лъжа подобна на македонизма."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, а защо не пишете нищо за "евро-атлантизма", не само обезбългарил, но и изселил българите от България. На старите поколения българи в България не им се е вярвало, че еврейския юдаизъм ще успее, но децата им вече се наричат американци, британци или каквито пожелаеш, само не и българи. И ядрото на тази еврейска ерес се води не от Спароток, а от днешните политически инфантили, към които може би и Вие принадлежите. Ядрото на евро-атлантиците не ползва празнина, а нагла лъжлива пропаганда като същевременно унищожава възможностите са живот в България. Ликвидационните комисии под еврейски диктат унищожиха армията, промишлеността и селското стопанство на България. Отговорността на българите, ако все още има такива, е да изведат страната си от еврейските котерии Европейски съюз и НАТО. Да изхвърлят военните бази на САЩ от територията на България. И да не позволяват още един път еврейските лъжи да унищожават България.

   Изтриване
  2. До анонимен 27.09. 21:16

   Много ти е постна тактиката бе, тарикат! „КРАДЕЦЪТ ВИКА:„ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!““

   Изтриване
  3. Ех, да бяха всички форумни тролове като този - да се посмеем на воля поне, но уви - повечето са скучни, като анонимния по-долу.
   Най-комичното е, че хрантутеника губи причино-следствената връзка и твърди точно обратното на фактите - няма как "българите да са след траките", щото са едно и също. Траки не е самоназвание, а Българи е!
   Айде със здраве, тролче!

   Изтриване
  4. Съвсем точно! Траки е екзоним и научен термин, нашите деди не са се разпознавали под това име. Само знаещите гръцки и латински са разбирали, че под траки се има предвид местното население, която във всяка област се е самоназовавало различно.

   Изтриване
 11. Ама защо все ти си недоволния бе Спаро? Все ти критикуваш и дъвчеш същите неща само дето ги опаковаш различно. Как така милиони българи са доволни от учебниците пък ти не си? Яд те е нещо ли, някой ти плаща да кепазиш учените ли, какво ти мъчи душичката ще кажеш това на твоите читатели от сектата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само аз съм недоволния, не само на мен прави впечатление, че биваме индоктринирани. Яд не е точната дума, възмутен съм от това, че през XXI век някой все още се опитва да пързаля хората с дивотии като произхода на народа ни от Хиндокуш...

   Изтриване
  2. Здравей поредний анонимен хрантутеник!
   Очевидно, на тебе ти плащат да клепаш, но очевадно - хич не те бива!

   Обичайното празнословие ... Вземи завърши училище първо, тъкмо ще отвориш и Български учебник, да видиш какво коментира г-н Серафимов, щото е ясно, че не си отварял такъв от дълго време!

   А кои "учени" той е "кепазил"? Ще ни просветлиш ли, щото нещо ни убягва?

   Изтриване
  3. Милиони българи доволни от учебниците ли? От кои учебници, от тези, пълни с лъжи, с празници на чужди "култури", съжителства и всякакви простотии ли? И за мен ти, анонимко, си поредният трол нещастен, екскремент, цопнал се в кацата с меда! Обаче, за разлика от действителността, където би развалил и омърсил цялата каца, в духовният свят ще бъдещ претопен! Наистина крадецът вика дръжте крадеца, наглостта ви стига дотам, чеговорите за това, което сте натворили самите вие - новото американско робство в България, а на популизъм интелигентните и будни българи не се ловят!

   Изтриване
  4. Виждам тук защитниците на Серафимов, много са засегнати емоционално. А какво бихте казали в защита на Павката, след като той има наглостта да досажда на водещи археолози като Гергова, и впоследствие да деформира доверената му информация и факти за собствени цели, т.е. лъже целенасочено. Друга новост е, че това е първият му материал, с който заявява политически амбиции, за които уж нямаше претенции. Не съм прочел нищо да толерантния евро-атлантизъм, тъй като Павката оцелява именно в такава страна, и няма как да си отреже клончето на което стои.Поздрави.

   Изтриване
  5. Анонимни господине, на тролски номера не се връзвам.

   Изтриване
  6. Не се връзваш, защото е истина, и няма просто какво да кажеш за оправдание Спаро.

   Изтриване
  7. Към Анонимен28 септември 2017 г., 16:28! Г-н трол, екзистенциално погледнато, какво значи в България да досаждаш на археолог!?? Археолозите частно дружество ли са или са на издръжка от бюджета, и след като ми отговориш на тоя въпрос, бъди така добър да обясниш, дали нашите данъци формират перо в този бюджет? А след като го обясниш това, аре да вземеш да ми кажеш, дали аз като човек, от чиито данъци се формира заплатата на въпросните господа, нямам примерно правото да ги попитам нещо, относно дейността, за която им плащам? Да дава Господ все такива "умни" критици на г-н Серафимов! "Не съм прочел нищо да толерантния евро-атлантизъм, тъй като Павката оцелява..." Г-не, ако ти е направило впечатление, целокупния бг народ ОЦЕЛЯВА в собствената си държава! Трудно, но все пак оцелява някак си! Първо обвинявате Серафимов в политически мераци, после че бил лъжец, а най напред че "защитниците му" били засегнати!!! :))) Издишат ти доводите! Струвало ти се че заявява политически амбиции!Приятелю, пил ли си или си те кълве щъркела? Това не е обида, а въпрос, но въпрос, на който май, май отговора е ясен! Поста ви е изтъкан от кристално ясни твърдения, подплатени с огромен брой необорими доказателства:))), които по никакъв начин не пораждат съмнения относно психическото ви здраве, а и кой ли би се спасил, ако за осъждането му, беше нужно да го обвиниш ти! Хахах!
   Владимир

   Изтриване
 12. Уважаеми господин Серафимов, статията Ви е отлична, особено уводната и част. Може би ще кажете, че понятие като световна конспирация няма, но все пак световната история е написана от определени среди и тя в този си вид се разпространява по всички държави. Много смело би било решение на Образователното министерство да разреши учебници в които има "различно виждане" на миналите събития. Всичко е канонизирано и "ереси" не се допускат. Та в тази връзка, лично на мен, би ми било интересно да има една статистика на предателствата в тракийската и респективно българската общност. До скоро се шегувахме, че нито едно въстание против Османската империя не е завършвало с успех, защото винаги е имало предател или предатели. Дали това действие не е било прилагано и в по-древни времена. За днешната действителност това е явно видимо. Винаги българската чета е с предател и това не е обикновен човек, а човек с влияние в обществото.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предадели има навсякъде, а у нас дори са най-малко. Не предатели са били причина за провала на много въстания, а това, че Османската Империя е подкрепяна от силни финансови институции в Западна Европа, а и самата империя е имала добра разузнавателна служба.

   Нека погледнем и извън нашата граница. Кой предаде спартанците на Леонид, не беше ли грък този човек? Тюдорите в Британия са хора от уелски произход, но точно по време на тяхното управление с Уелс е свършено. Нима персиецът Дарий не бе предаден от своите? Не се ли страхуваше Цицерон от въртрешния враг - предателят? Гай Юлий Цезар нямаше да победи Верцингеторикс без помощта на взели страната на Рим гали. Индийци помагаха на англичаните при подтискането на собствения си народ. А за това как арабите предават араби могат да се напишат томове.

   Изтриване
 13. Какво означава "СПАРОТОК"- тракийска, българска или измислена дума?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В случай, че дадено име се среща в исторически извори, в епиграфски паметници, а и по монети, то няма как да се твърди, че е измислено.

   Тракийският език не е нищо друго освен архаична форма на българския.

   Спароток може да се обясни със стблг. споръ, *спаръ и токъ,текѫ, обяснение може да получим и със санскр sphirás и takas.

   Изтриване
 14. Последните двама анонимни коментатори май се казват Кирил Милчев :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тили, единият със сигурност е Милчев, стилът му е неповторим :)

   Изтриване
  2. Милчев няма свой стил, поне аз не съм го осетил, след като пет години едни и същи готови текстове ги върти в свойте блогове.

   Изтриване
 15. Павле, теб и Бог те пази. Не слушай тъпите продажни измекяри, които ти завиждат на популярноста и знанията. Дерзай братле. Твоето дело е богоугодно и имаш все повече последователи.

  ОтговорИзтриване
 16. Няколко коментара ,по различни части на статията,но първо-браво,добра убедителна и още-важното,че учи незнаещите!Що се отнася до вредящите и фалшифициращите,като чужденеца иречек,то той е вече доказано австроунгарски имперски агент,с принадежност към тайните им служби,които дори поднасят венец на погребението му у тях.Вероятно уж неговите тези са му преподавани предварително и в течение на мисията му тук,дали не бе дошъл и с научен до някъде български..Има твърдения пък,че брат му е интимен приятел на в.златарски,а той е избран от тях да бъде.. Толкова за тия червеи,те са избрани за това и са служили на чужди каузи,против България,лошото е,че има и сега техни следователи,цялата ни историография е оцапана с казионни цитиращи и печатащи лъжите!

  Друго-за англите и саксите-знайно е,че са две германски племена,вероятно ютите са местното население на Острова,т.е.това тряба да са бритите?Бритите са келти,а като такива са били във взаимодействие с тукашните траки в дългия исторически период.Може би малко знаят,но в Северна България има кръг от дупки,следи от мегалит,вероятно разрушен за камъните от турците или от римляните,за пътища,но кръгът от тези все още останали дупки на мегалитите,е точно същият по размер,както е средният кръг на т.н.Стоунхендж!Тук е вероятно първообразът му,тук е паметникът-майка на Стоунхенджа..А англите и саксите пък са повикани на помощ от бритите,да ги избавят от нападащите ги от север диви викинги, които могат да правят това, след като Рим изтегля своите легиони от острова,поради настъпилия упадък в империята.Но после пък на англите и саксите им харесва и те на свой ред остава на Острова,завземат го и чак след няколко века са прогонени,но оставят своето име-Англия,АнглоСаксония,оставят и много от езика си,а също и бая гени.
  И накрая отново комплименти за статията,но има една по-съществена забележка в частност.Тя е за болната тема-славяни.След като северните гети са били наричани(а дали масово и всички?)славени,а няко казват за славуни,други само за слави,то защо да гис новия имперски термин от 18-19в.??! Нека си бъдат славени,но защо да са ,така само се подчиняваме на имперския замисъл и сами се вкарваме в кошарата им,да нии владеят ,разбира се по тоя начин.Може би е дошло време и има знания и сила,да се разкрие този процес на вкарване на тоя имперски термин,направили са го и чрез флашива историография,като тази дадена на агента иречек,и чрез пак от чужденци в началото-филология,а в сегашно време се внушава,че винаги е било така.Един от начините да се разкрие и излови измислената да се развие за векове манипулация,нейната технология и начин на прилагане,те имат общ замислъл и ако хората,българите,източноевропейците,светът видят,как е тя създадена,как е вкарана,то ще се осъзнаят.А никой не обича да повтаря лъжи и манипулации,след като е разбрал за тях,след като обществото е наясно Иначе другото би било т.н.екстраполация,вид исторически нонсенс,все едно да казваме,че Сенека е имал телевизор,като е наблюдавал през прозореца си и е писал трудовете си,включителлно по свои наблюдения. Същото е и за славени,слави,славуни,склабои,склавени и както са се сами или са били наричани,важното е само това,тогава какви са били,имената са такива,каквито са,няма промяна после,ане е било!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бритите, или както те са се наричали, прити, притани, не са келти. Стриктно погледнато, келти са само галите от контитента и техните колонисти в Източна Британия.

   Брити, претани означава татуирани, пъстри, така им казват и ирландците - Cruithne-нашарените. Дали тези хора са партините от Балканите не смея да твърдя, но определено Араската култура може да се свърже с Балканите.

   Що се касае до името славени, смятам, че истерията е излишна. Човек трябва да следва истината, а не да се отрича от нещо понеже го е страх, че някой друг може да го използва срещу него. Побегнеш ли веднъж, ще бягаш до края на съществуването си. Истината трябва да се отстоява и обяснява, не да се променя поради една или друга причина.

   Изтриване
 17. Здравей Спароток !
  Поздрави за това,че не се отказваш и смело продължаваш да сееш семето на Истинската Българска История!!!
  Тук е моментът да споделя една интересна история разказана от един всеизвестен професор по история от малкия екран. Тази случка съм я чул два пъти в рамките на пет години в телевизионното предаване на този професор.Тя е:
  В годините на демокрацията се взима решение наша делегация да поднесе венец на гроба на Иречек в Прага.След дълго и неуспешно издирване нашите официални лица се обръщат за помощ към общинските власти в Прага.И...гробът е намерен...
  на военните гробища.Погребан като офицер от тайните служби на Австро-унгария."Бях безкрайно учуден"-каза професорът.
  Така че Иречек може да е живял навсякъде и като всякакъв,но е погребан във военното гробище в Прага и на плочата пише офицер от тайните служби на Австро-унгария.
  Истина или индоктринация е нашата история....Ами нека всеки сам реши.
  Поздрави Спароток! Истината няма спиране! Подкрепящите те стават все повече!Факт!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, приносът на Иречек в създаването на заблудите е значителен. По-лошото е, че още от негово време е създаден клуб от ренегати обслужващи чужди интереси. Още по-лошо е, че по-късно контрола става по-рафиниран и дори учени, които са искали да кажат истината, са попаднали в капана.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. В този ред на мисли, дали и Спаро не е холандски агент? Тъй като материалите му се подават от лица в сянка. Който се е занимавал поне малко с писане е наясно, че е невъзможно да се бълват статии на 4 дни. А в историята, първо трябва да си запознат с изследванията и проучванията до момента, и задължително да се цитират в текста, и да се описват като използвана литература най-отдолу.Това при Серафимов е рецидив т.е. липсва напълно умишлено.

   Изтриване
 18. Не вярвайте на анонимни рублофили, които драскат злобни небивалици. Те мразят всичко и всеки. И най-лошото мразят читавите българи защото ги е страх от тях. Не "евро-антлантизма" гони българите от България. Гонят ги нашите си комунисти в едно с руските чекисти. И това е от стотици години. Руско-турската дружба обаче тепърва претърпяла разцвет в резултат на царската услуга. Двете империи подписали край Цариград в селището Ункяр Искелеси забележителен договор, който наистина превърнал Черно море в руско езеро. Султанът поел ангажимента да не допуска в него други кораби, освен руски. В замяна Николай I обещал да брани независимостта на своя побратим с “материална сила”, т.е. с военна. На практика Османската империя се превърнала в руски протекторат, вместо да бъде бъде унищожена и така за бъдат освободени братята славяни и православни, пъшкащи, както знаем от литературата ни, под турско робство.Нещо повече, този период е белязан от целенасочено обезбългаряване на днешна Източна България с цел коренното население да не пречи на руските военни походи, бидейки потенциално опасно като най – многоброен етнически елемент, на базата на който един ден би могла да възникне независимо българско препятствие на пътя на руските интереси в областта на Босфора. За целта десетки, ако не и стотици хиляди българи, били “насърчени” от руските покровители на Турция да се махнат от родните си места и да се заселят в рамкие на пустеещия рускии юг, за да го населят и облагородят с труда си ( което и станало).Г.С. Раковски е описал този руски позор спрямо предадените и продаваните от Русия българи ( след Кримската война пък били и “разменяни” срещу прогонениете от земите им край Крим черкези, които се преместили по споразумение с османците край Балкана , за да грабят селища, ставайки катализатор на хайдушкото движение у нас). Интересуващите се могат да прочетат подробностите в статиите на родоначалника на българската нацианална революция и учител на Левски в “Дунавски лебед” ( а ако можехте, щяхте да видите отражението на този позор и в онези мрачни погледи на българите при посрещането на руските войски през 1877 г. на българска земя, за които споменава Достоевски в спомените си). За съжаление всичко тава продължава и до днес. Всички наши читави предприятия са руска собственост Виваком, Нефтохим и т.н./. Спомнете си съдбата на моторите "Балкан". Спомнете си също какво стана с предприятието "Булет" което произвеждаше Булгаррено в България. За съжаление вместо да харчат рублите си за да подобрят живота в собствената си страна те дават жалки рубли на местни не ставащи за нищо нищожества да драскат по блоговете и да заблуждават останалите невежи като тях. Не само Бог, но и ние всичките българи трябва да пазим такива хора като Павел Серафимов, които ни отварят очите за истината. Споделям оптимизма ти Серафиме. Няма да изчезнем. Нещо повече имаме страхотни българи, които правят чудеса в тази съсипана държава. Най добрата фирма в света за правене на стени за катерене, най-големият Европейски производител и износител на велосипеди сме и т.н.
  Бъдете здрави!
  Христослав
  Българин по род и Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво Христославе, точно така е .И още най-големия производител на матраци сме , да се надяваме скоро и на бебета . Аз повече няма да питам жената иска или не бебе .
   Милен

   Изтриване
  2. Христославе, няма какво друго да кажа освен, че си малограмотен примитив. Бъди здрав. Щастлив си, че не осъзнаваш колко си тъп.

   Изтриване
  3. До анонимен / естествено те винаги са анонимни / от 28.09.17г., 23,09 ч.
   Реакцията ти те издава. И показва че съм прав за съжаление. Колкото до това колко съм грамотен не си ти съществото което да ме оценява. Щастлив съм обаче. Щастлив съм, че съм Българин!
   Христослав
   Българин по род и Тракиец по произход!

   Изтриване
 19. ОЩЕ ЛИ ЩЕ СИ ГИ МЕРИМ? ЗНАЕМ, МОЖЕМ, ПОКАЗВАМЕ...да си говори кой каквото го учи някой, но не е видял и чул лично....Ще допре ножа до кокъла и тогава знаещите и можещите ще оправят нещата...нека си говорят, който го човърка отвътре ще намери и ще знае и ще може.

  ОтговорИзтриване
 20. Mnogo dobra statia! Bravo ! Blagodaria

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На острова на Дуранкулашкото езеро се намира първообраза на градското устройство!

   Изтриване
  2. Безспорно на Дуранкулак се намира едно забележително древно селище, дали то е първообраза на град, не смея да потвърдя.

   Изтриване
 21. инж.Иван Дунчев28 септември 2017 г., 21:27

  Прекрасна академично мотивирана и аргументирана Българска
  любородна статия,Приятелю!
  Поклон!

  В синергитичен Българолюбороден екип,стъпили на
  категорични интердисципилинарни академични
  доказателства,да продължим точните ти констатации за
  висшите добродетели на нашите Предци – култиваторите и
  цивилизаторите на всички народи, и възпитанието на
  Българите с познание за тяхното величие:

  "Когато едно дете бъде възпитано в родолюбие, то ще се
  превърне в буден индивид, който винаги ще работи за
  благото на Отечеството. Когато на едно дете бъде
  обяснено, че предците му са били талантливи, смели,
  силни, а и добри хора, то детето ще се стреми да придобие
  точно тези качества."

  Към казаните от тебе добродетели и достойнства на Дедите
  ни (обявени с голяма доза скромност и примерено
  въздържане от тебе!) – "предците ни са били талантливи,
  смели, силни, а и добри хора", ние добавяме и подкрепяме
  с автентични безбройни документи в нашия блог
  http://bezistena.blog.bg с повече от 900 екранизирани статии, че :

  Дедите ни и съответно ние – техните генетични потомци,сме
  най – интелигентните,най – интелектуалните,най–високо
  културните и най – цилизованият народ на света,защото сме
  феноменните жречески потомци от рода Дуло, който род се
  състои само от генетични потомци на Българските Богове
  Демиурзи Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка
  Диана, познати от последното им аватарно проявление преди
  2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария
  Магдалена, (херметизирани от Дедите ни като Исус Христос
  и Света Богородица) и които поставиха в Тракия чрез
  първородният си син Павел (който е Кан/Жрец и Цар
  Авитохол 33 – 333 г,от 333 г до сега реален и рационален
  Свети Павел), началото на новоепохалната генерация Дуло
  на свръхфеноменните си генетични потомци, от които сме
  ние, от които си и ти, Павле, и половината Български
  народ и милиони още непосветени в произхода си феноменни
  Българи и Крипто – Българи сред всички народи и племена,и
  които Българи сме духовният и интелектуален творчески и
  борчески прогресивен елит,както и изродения управленчески
  и богаташки реакционен елит,на всички племена по света,
  които всички до едно са разселени по целия свят тракийски
  нефеноменни нискоинтелектуални племена, на които
  Българите,които са пост – сътворенческият автохтонен Божи
  народ от Тракия, са племенната им аристокрация, Духовните
  им водачи, надзорници, обгрижвачи и култиватори и
  цивилизатори в дълговековния процес на тяхното
  култивиране и цивилизоване според трансепохалният Божи
  проект "Българите и човешката цивилизация"!

  Затова към твоето скромно твърдение:"Това можеше да се
  избегне, ако някой историк си бе направил труда да
  обясни, че нашите деди са кръстниците, учителите и
  наставниците на останалите хора от славянската езикова
  общност" добавяме и същинският пълен статут на Българите :

  Духовните водачи,Учителите,Кръстниците,Култиваторите,
  Цивилизаторите и надзорниците на всички племена и народи
  по света!

  Всички тия характеристики на Българите обобщаваме с
  висшата истинска атестация – Божествени! – без кавички!

  Тия документи са легализирани и лицензирани със санкцията
  на Българските Богове Демиурзи,Господарите и Властелините
  на световете и на всички човеци, нашите Родители,Които те
  активираха за твоето саможертвено дело и мисия,като са те
  обградили с непробиваемата защита и закрила на Небесното
  Светейшо войнство и са те поставили под Тяхната егида и
  покровителство!


  – продължение

  ОтговорИзтриване
 22. инж.Иван Дунчев28 септември 2017 г., 21:30

  – продължение 1

  Много мерзавци и мекерета анти – българи заговорници
  срещу Българите са впрегнати срещу тебе,срещу нас и
  другите саможертвени истински Български изследователи –
  феноменните Божествени Българи,Павле,но им е бедна нищата
  нефеноменна фантазия на душманите ни какво са им подготвили от Горе
  Светиите ни,и нещастните им черни души отсега пищят
  ужасени,знаещи какво ги чака скоро стопаните им,
  (от които никой няма смелостта да излезе с името си и които си
  мислят,че са анонимни пред Светиите ни!) и които ние сме
  тръгнали да просвещаваме и тях и ги спасяваме от Божието
  възмездие и наказание за злодействата им върху Божия
  Български народ!

  С помощта на Свещения шифър от статиите ни

  Тайната на Свещения Български език–част 1 и 2
  http://bezistena.blog.bg/history/2013/05/24/tainata-na-
  sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546

  ще разсекретим няколко сакрални етимоложки разшифровки на
  възлови имена и топоними от твоя сегашен пост,наш
  генетичен и духовен жертвен Братко, които общите ни
  пресвяти Деди са съставили и засекретили за днешно време,
  в потвърждение на нашите документи и за вашето и общото
  ни продължаващо възходящо просвещение:

  МЕСОПОТАМИЯ=Богиня Мат Диана и Иса

  МЕЖДУРЕЧИЕ=МЕЖДУРЕТШИЕ=Ежуш и Матара Диана

  ШУМЕР=СУМЕР=Ешуа и Мария = Иса и Мария

  ЕГИПЕТ=Богиня Диана

  ГРАДЕШНИЦА=Ицуш от Драгия=Исус от Тракия

  култура ВИНЧА=култура ВИНТША=култура от Богиня Диана и Ешуа

  Imeus=Ма (Богиня Майка) и Иса

  Satricum=Кан (Жреци) на Иса и Матара

  Scaptia=Иса и Бокиня Диана

  Setia=Иса и Диана

  Stabiae=Иса и Богиня Диана

  Aesarus=Сар Иса=Саре на Иса=Среси / Жреци

  ПЕЛАСГИ=ПАЛГИ ЕСА=Балги (Българи) на Иса –
  народът на Господ Бог Отец Исус Демиургът

  ЕЛАДА=ДАЕЛА=Дуло –
  феноменна Българска древна култура и цивилизация,основана
  и развивана от Българските жреци от Божествения феноменен
  род Дуло, които са родовата племенна аристокрация на
  абсолютно безкултурните нефеноменни и безинтелектуални нисши
  тракийски племена,с които Българите заселват целия свят
  като техни Духовни водачи и обгрижвачи

  АТИНА=ТИАНА=Диана

  ДАВЛИДА=дуло от Богиня Диана

  ФОКИДА=Бокиня Диана

  МИКЕНА=Кан (Жреци) на Ма (Богиня Майка)

  ЗАКИНТ=КАН ИЗ Т=Кан (Жреци) на Иза и Диана

  КОРИНТ=ТРИКО + Н (кодировъчен назал)=Тракия

  ЕРМЕС=Мария и Иса

  ДИОНИСИС=ДИОН ИСИС=Диана и Исус –
  синкретизираното сдвоено име и образ на Българските Богове

  САБАЗИЙ=БА ИСИЗ=Бог Исуз –
  Който Български Бог Всевладетел е същият със Зевс –

  ЗЕВС=В СЕЗ=Бог Исуз –
  Който е същият Господ Бог Отец Исус,Господарят и Властелинът на световете!!!


  – продължение 2

  ОтговорИзтриване
 23. инж.Иван Дунчев28 септември 2017 г., 21:32

  продължение 2


  Това е част от безкрайната Божествена съкровищница на
  Свещения Български Божествен Сътворенчески език, чрез
  който само с помощта на Свещения шифър и истинската
  сакрална семантика и етимология се достига до Божието
  познание и безкрайните промоции,които са ни приготвили
  Боговете ни за нас Българите – позналите ги читави Техни
  феноменни генетични деца!

  ПРОМОЦИИ от=ПРОМОТСИИ от=от Иса и Богиня Матара


  Благословен си и активиран Божи потомък си,Павле,за
  твоята жертвена мисия,и нямай никакво спиране и колебание по
  пътя на свещената ти мисия,и знай,че истинските Българи,нашият
  екип и още повече и най – вече и всички Вси Светии,Които са все
  Българи – наши феноменни Предци,временно в Божието
  измерение,и Небесното войнство начело със Свети Павел –
  нашият общ светейши новоепохален Отец и Родоначалник на Дуло,
  и най–вече Боговете ни Демиурзи Исус и Мария Магдалена,(Света Богородица)
  са плътно и постоянно с теб,до теб и нас,обградили ни и охраняващи ни
  и Те всички водят нашето общо свещено дело за
  Просвещението и Спасението на Божия народ – Българите,и
  чрез нас на всички крипто Българи, и цялото читаво човечество и света!

  С Любов и насърчение от екипа ни и от мен лично –

  инж.Иван Дунчев
  https://www.facebook.com/ivan.dunchev.1

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тоя „инженер“ с развинтената си фантазия има същия принос както и самозвания проф.Д.И. с неговите „ерудирани“ празни умувания!

   Изтриване
  2. Уважаеми инж. Иван Дунчев, като технократ, за което говори придобитата специалност инженер е разбираемо да сте пропуснали някои уроци по география или просто вече да са избледнели в паметта Ви. Географските названия Месопотамия, Междуречие и Шумер са синоними. Те означават една и съща географска област разположена между реките Тигър и Ефрат. Напишете по по-подробно за екипа Ви, защото такива върхове от фантазия граничеща с психически проблеми не е достигнал и автора на Господаря на пръстена. Кои са тези или този Демиурзи? Има ли нещо общо с Шумер? Ако визирате шумерския управител Думузи, това е друга тема. Думузи или Думу-зид-абзу на шумерски означава "Истинския син на водната бездна". Роднинските му връзки са: майка Тартур, съпруга Инана позната и като Ищар, сестра Гештинана, баща Енки. Енки е известен с това, че е ръководител на експедицията на "нефилим"-наблюдателите в Африка. Енки има брат Енлил. Всички тези неща ги има дори в електронни книги по мрежата. Но явно откритията на Вашия екип са фундаментални и ако положите усилия да ги приведете в по-прост вид, за лаици като мен, ще можем да се запознаем с истината. И още нещо което ми направи впечатление в изложението Ви. Пишете Мария Магдалена,(Света Богородица). Как да се разбира това, че Мария Магдалена е Света Богородица, така ли. Или, че освен Исус и Мария Магдалена към "Боговете Демиурзи" спада и Света Богородица.

   Изтриване
  3. Браво Иване Браво Дунчев макар и трудно но прочетох всичко два пъти.Без да навлизам в материята желая ти от все сърце да послушаш в частност опонентите.Страшно липсва на обществото витринност видимост възстановка на историята ни.Аз както и други виждаме как северните европейци лека полека чрез литература кино мода започнаха да придърпват чергата за себе си.

   Изтриване
 24. Derzai drazki derzai. Iz. Za. 6lokavicata

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата!

   Можете да ползвате тази страница за кирилизиране на текст https://2cyr.com/decode/?lang=bg

   Изтриване
 25. Николай Колев - не Босия.
  Уникална статия. Давай в същия дух, братле, и да не ти пука от никого. На доброто все ще му слагат прът в колелото, но осъзнатите ще бутат каруцата.
  "Не вярвай, не се страхувай, бори се."- Илия Минев.

  ОтговорИзтриване
 26. инж.Иван Дунчев29 септември 2017 г., 13:06

  Водещият изследовател на скритата мистериозна история и потулена и анамнезирана временно родова памет на Българите – Павел Серафимов – SPAROTOK, публикува поредната си статия
  ИСТИНА ИЛИ ИНДОКТРИНАЦИЯ Е ТЕКСТА В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ? http://sparotok.blogspot.bg/2017/09/blog-post_27.html

  Ето и нашето индуцирано синергитично съпричастие и надграждащо и развиващо темата авторско участие, с което се включихме в коментарния блог на статията в подкрепа и насърчение на Павел и го развихмев постинг:

  Павел Серафимов SPAROTOK и bezistena в синергитичен екип за фалшификацията на историята ни в учебниците
  http://bezistena.blog.bg/history/2017/09/29/.1569824

  Божествени феноменни Българи, вие търсещи жадно и неистово отчаяно истината за Българите, доверете се на Божия емисар и просветител Павел,на екипа на Азбукари с лидер високоинтелектуалната амазонка от Божияа род Дуло Цвета Кирилова, на феноменния и Божествен Асен Великов, на нашия екип и на всички истински Български саможертвени Духовни водачи, като сърцето ви, с което засега само се виждат хубавите неща, безпогрешно ще ви каже кои са те!

  ОтговорИзтриване
 27. От 1-ви ноември т.г. Божо се пенсионира!!! Чакаме и останалите!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Ви кажа честно, не вярвам нещо да се промени. Промяната не бива да се чака, а да се организира, хубавите неща никога не се случват ей така.

   Изтриване
  2. Павка, като будител те виждам съвременния Отец Паисий, като изследовател – себеотдаден на призванието си родолюбец. Твоят оптимизъм и идеализъм са неудържими, но някак си не отчитат съвременното развитие на човечеството в глобален мащаб, което далеч не е розово. Разбира се, че трябва да воюваме за истината, а не да чакаме, но също така е здравословно да осъзнаваме, че не всичко, за което мечтаем зависи единствено от нас самите. В противен случай има опасност да се сблъскаме със събития, каквито никога не сме очаквали..

   Изтриване
  3. Във всяка епоха е имало бури, в които големите империи са падали, а след тях, като нова сила са се изправяли малки до този момент народи.

   Днес светът е в навечерието на най-голямата буря в своята история, това го вижда всеки човек с трезво мислене. Несъмнено бурята ще засегне и нас, просто няма как да ни се размине. Аз обаче вярвам в способността на народа ни да оцелее. Ние сме калени, да му мислят тези, които са разглезени от лесния и уреден живот.

   Изтриване
  4. Страшно ми се иска да прихвана твоята вяра!
   Ако се опирам на логиката и като зная, че сме били „НОВОТО ВИНО“, струва ми се че ти би имал право само ако върнем аромата си и силата си, които в днешно време мисля, че сме позагубили!

   Изтриване
  5. Не мисля, че сме загубили силата си. Един народ или е силен, или изчезва. Фактът, че никой не е успял да ни изгони от земите ни в продължение на 9000 години доказва, че сме силни. Просто днес силата ни е в латентно състояние, но това не е проблем. Нещо, което го имаш можеш да го пробудиш, не е като да го няма изобщо.

   Изтриване
 28. Пеласги-беласги-беласци (живеещи краѝ Беласица). Инженерът прекалил с фантасмагориите...
  Таня

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Таня, аз също смятам, че народностното име пеласги не идва от названието на планината Беласица. В древността тя е позната като (г)Орбелос - бяла гора, бяла планина.

   Правилното име на пеласгите е пеласти. Асирийците ги споменават като палашту, египптяните ги наричат пелесет, а в работите на старите евреи намираме пелешт(им). И трите народа познават звука Б, а и имат знак за него, няма дори индикация, че името на пеластите е било беласци.

   Изтриване
  2. Не си ли се замислял, че твоето име е нещо като симбиоза от различните названия на „пеласгите“?
   Мисля, че македонският вариант на „Павел“ е „Пале“. Старата македонска столица е Пела. Дали това име произлиза от „пеласти“ или пък е свързано с „Орбелос“(Беласица не е далече от нея). Така се връзва и с много други наименования на градове „Белград“.
   Ако все пак приемем, че „беласти“ е вързано с „белите“ никак няма да е чудно, че техните потомци „бльгарите“ означава „сияйните“!...

   Изтриване
  3. Пеласги може да означава светлокоси и да има връзка с плавъ-рус, златокос.

   Има и друга възможност - менящи домовете си, скитащи, от *quel/пел-движа, аст(у)-дом.

   Изтриване
  4. Пеласг (гр. Πελασγός) в древногръцката митология е име на:

   Пеласг, цар на Аргос. Той посреща на морския бряг стареца Данай и неговите 50 дъщери. Въпреки, че го е страх, той им дава убежище, защото те бягат от Египет. За да купят мира с Египет, Данай трябва да даде дъщерите си за жени на синовете на Египет.
   Пеласг (син на Триоп), цар на Аргос, баща на Лариса
   Пеласг (Аркадия), баща на Ликаон от Мелибоя (или Килена) и първия цар на Аркадия, син на Ниоба от Зевс. (Аполодор II 1, 1). Родоначалник на племената на пеласгите. Херодот казва за тях, че са най-старите обитатели на Гърция.
   Пеласг, цар на Сикион

   Изтриване
  5. Имаме си и стара родна диалектна дума ПЕЛЕШКИ,която наи-близо стои до пелешт или пелесет или пелести/пеласти
   Знаеш ли, Радо, помниш ли, / дек мало пладне ядохме, / там заборавих, Радо ле,.. / твоите дълги ПЕЛЕШКИ. Нар. песен
   Металическо украшение във вид на висулка, обеца,нанис сребърни монети, която се спуска отстрани на главата; пелеш, пелеше

   Изтриване
  6. Да Ви кажа често размишлявал съм над този вариант, най-вече поради това, че пеласгите от о-в Крит имат особени прически - дълги кичури коса се спускат край слепоочията им.

   Пелеш не е само обеца, но и кичур коса, подобна дума съществува и в украинския - пелех.

   Има логика името на пеласгите да е дошло от прическата им, все пак името на лангобардите идва от това, че имат обичай да носят дълги бради. Киконите пък получават името си от киката на темето си.

   Въпреки че знаем за прическата на критските пеласги, въпрещи, че думата пелешка е действително древна, все пак се искат още проверки и още данни преди да разберем истината.

   Изтриване
  7. Смятам,че има логика и трябжа да се проучва.Херодот описва шарените ямурлуци на траките, наричани зейри. дълги до глезените, изработени са от дебел вълнен плат, украсен с единични или двойни цветни ивици. Обикновено зейрите имат прикачена качулка и се закопчават под брадичката.Щом са прикачени вероятно отсрани има дълги парчета (ивици) от плата,като на ушанките) за да може да се закопчае под брадичката.и да може да се маха.Може това да да са пелеши и да значи уши.Имаме и диалектен израз пелешато яре( на брадичката с бисящи израстъци. Защо не един нецивилизован народ когато срещне по-цивилизован(в случая пеласгите) да не ги нарече по външния им вид.Най-пресен пример са индианците нарекли белите хора дошли на континента им бледолики,нали ?
   лк

   Изтриване
  8. Ще си позволя още няколко неща,които ми идват във бъображението.Кирури коса около ушите или плитки две отпред.По народните носии виждаме,че косата е прибрана с кърпи(вероятно по християнски,да не се вижда коса) а отсрани тези пелешки с богати украси и то главно с монети,ценни метали и т .н.Та нали от край време сме обичали злато,сребро,ценни накити.А на пелешките може да се изложат на показ повече такива ценности,отколкото с една обеца.Но ако погледнем на тази снимка: http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=14043 какво виждаме?Херакъл си почива с Атина и си е оставил шлема на страна.НА главата си обаче все още има нещо а ла шапка с дълги надолу краища.Мисля си ,че този метален шлем да се носи едва ли е комфортно,особенно около ъшите и на челото,защото са изпъкнали- може и да е болезнено даже.Така че,това което е на главата на Херакъл е някаква плъстена подплънка в тези тояки на щлема,а или уплътнител така да се каже, да не мърда и стои по-здраво.И в крайна сметка си мисля за пелеш като за някаква шапка с уши специфична шапка за племето,от където да е дошло името им.Така само мисли,аз не съм специалист по темата,трябва сериозно проучяане.
   лк

   Изтриване
  9. Имам неудържимото чувство, че „чорапът се разплита“!
   С тия ваши „пелешки“ неведумо се яви в съзнанието ми името на един немалък полуостров северозападно от Дубровник с името „ПЕЛЬЕШАЦ“. Като проверих на картата – та той си е истинска „пелешка“, „увиснала“ към северозапад!
   Това не е изолиран случай, защото най-близкият остров до Дубровник – „Колочеп“, приближавайки го от север по крайбрежието действително прилича на клин, такъв, с който са заклинвали колелата на старите каруци.

   Изтриване
  10. Пелех на украински е кика, от там е и прозвището им хохли.Самият Киевски княз Святослав Игоревич,синът на Олга(известен с войните срещу България като византийски съюзник) по византийски сведения за външния му вид е бил с кика - 10 век.В древността в Киевска Рус това се е смятало за благороден произход.

   ...Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и воск, мёд и рабы..

   Изтриване
  11. Пеласги - беласги или както аз им казвам българското Б и гръцкото П,тоест когато трябва да се нагласи нещо таказа да звучи а ла гръцко.Ту нямали Б(та Билип станал Филип), ту имали после Б съседите ни(ама тракийското красиво Бела си останало Пела) и т.н .И Павел не може да ме убеди,че тракийския цар Раскупорис се е казвал така,или че Порис е популярно тракийско име(дори да е записано многократно с гръцки букви) на бас че си е бил просто Борис.А който не може да напише с гръцки букви българското име като например Рачко,Рашко,ще го направи на Раскупор а не РачкоБор. А Пулпудева ?Било от име на езеро Пулпу ??? Може да е имало ама как пък не е останало поне 1 подобно име.Ами ако напишем БулБудева, как ще се обясни?Много лесно. Дева/дава го анаем какво е , а Булба?И това го знаем - булван,бълван,бълвань,бульба..А какво е булба.Аз ще се кансултирам с писателя Гогол,обяснявайки значението на името Тарас Бульба - изобщо ще погледна в градината на други (почти)съседи,чиито език ми звучи близко (не като гръцки).Е освен че бульба е кореноплод (нещо от което расте картоф,морков,ряпа и др) с две думи кръгла обла бучка, Гогол казва,че първозначението е Коренен,Основен. А как да не е коренен град Пулпудева като е един от наи-старите в Европа? А булванье в диалектните ни говори са и обли камъни,парчета камъни и др.А може би Булбъдева/Бълбъдева значи Камънен град ? И с други имена и думи като сложа българското Б на правилното му място всичко си идва на място.А който иска да ме обърка ми пише с П нещата.Та белАСТ/белЕСТ си бял- прилагателно- Белите, както диалектното валявАСТ камик(объл камък), или -ЕСТ, дорЕСТ(кон),Петльо ГерЕСТ ЗлатоперЕСТ и т.н. Благодаря за търпението.

   Изтриване
  12. Как само хашите думи ни говорят... да има само кой да слуша и да мисли ! Много ми хареса вашето тълкуване!

   Изтриване
  13. ДО Анонимен 6 октомври 2017 г., 22:14

   Мисля, че за връзката булба-пулпу имате право, аз лично свързвам с булван, но не само гърците предават името на дедите ни с начално П. Това правят също египтяни, асирийци, евреи. Те пишат за пелесет, палашту, пелештим.

   Изтриване
  14. 1190 B.C.Рамзес или Рамесеса III,храмът му Мединет-Хабу с многото релефи на Морските хора,които победил.Основното им ядро са пелесет/пеласти и миноици от Крит.Най-интересното в изображенията и на двата народа - да ги наречем така,е следното:На главата си имат лента от плат,на нея прикрепени голени пера от птица,от ушите и зад главата до ниво на шията - вероятно с предпазна цел -някакво парче или каквото и да е.А знаете ли ,че ни се имаме име за тези ленти през главата с пера и това се казва крондел в женските ни носии :-) Защо ли българските жени са се кичели по главата с пера като древни пелесет? И понеже почнах темата за пелешките и не мога да се спра да досаждам на г-н Серафимов:-),сега ще го питам.Не смятате ли .че е доста вероятно името пеласти да идва от тази особенна украса на главата,с тези лента с пера (крондил,де,ама то си е като една пелешка :-) дето хората на Рамзес са ги изобразили в темпъла му? Някъде срещали ли сте данни за подобно при други древни сродни народи от древността около нас?
   лк

   Изтриване
 29. Павле, благодаря за отговора! Ето затова сте вие специалистите - не само през комунизма е имало заблуди, това съм го чела някъде наскоро, и го вярвах :). Таня

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Таня, аз не съм специалист, подготвен съм от специалисти, но самия аз не съм такъв. В университета те вкарват в определен коловоз и те карат да кимаш в съгласие. Аз нито мога да вървя в чужд коловоз, нито мога да кимам в съгласие с явни лъжи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Видно, че не си стъпвал в университет и не си специалист Павле, не си в час с хронологията на историята, нито с фактологията. Добре, че ползваш базата данни от "Кораба майка", че да пишеш твоите си "истински истории", е нищо че нямат общо с действителността на събитията, важното е да ли център на внимание. Всеки си има своите моменти на слава, макар и за кратко. Та в тази връзка, кога ще те видим в открит дебат с тези, които са писали "уж" неверните неща в историята? Все пак обикновените хора, трябва да видят и другата гледна точка и да чуят аргументите им в пряка дискусия. Тогава всеки ще си направи сметката, кой е прав и кой крив. В очакване сме, повелителю на "истинската българска история". Успех и дано да доживеем да те видим в светлината на прожекторите.

   Изтриване
  3. А пречи ли тук също да бъде представена друга гледна точка в коментарите? Има ли пречка да си излезе някой с името и по културен начин да каже - вижте какво, аз смятам така и така, имам следните съображения, доказателства и т.н.

   Изтриване
  4. Никой, който е сигурен в правотата си не би се страхувал да излезе с име и лице и защити вижданията си. Фактът, че 99% от опониращите са тролове доказва, че те добре осъзнават, че поддържат лъжи.

   Изтриване
 30. Типично!!!
  „Манастирът тесен за моята душа е“!
  Кой го беше казал?
  Всички вие сте такива!
  Добре, че ви има!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментарът е отговор към изявлението „Аз нито мога да вървя в чужд коловоз, нито мога да кимам в съгласие с явни лъжи“.
   Вероятно погрешно е даден като независим коментар.

   Изтриване
  2. Да! Добре, че ви има!

   И чистата изкупителна жертва, Левски, дадена за Освобождението на българите и нашият Павел Серафимов.
   Наскоро Меглена Кунева се похвали колко много била направила като просветен министър. Вероятно има в предвид обезбългаряването на учебниците. Не съм проверявал дали в последно време нашите деца изобщо познават „Епопея на забравените“. Скоро отново я прочетох. Изумен съм как патриархът на нашата литература е поднесъл образа на светия Апостол и същевременно разкрива истината за първите християни, за които „манастирът“ е бил светът сред хората, на които са възвестявали евангелското послание. Съвременни изследователи предполагат, че цитатът „и той бе предаден от един поп“ би трябвало да гласи „и той бе предаден от един жид“ понеже според нови проучвания не поп Кръстю, а дядото на Карло Луканов, също свещеник, е имал повод да направи това, за да прикрие кражба на пари.

   Изтриване
  3. Със сигурност Поп Кръстьо не е предавал Левски, но дали дядото на Луканов е сторил това не зная. Не съм запознат с подробностите, но пък ще е забележителна традиция на българомразство, ако твърденията Ви се окажат верни.

   Изтриване
  4. Към Анонимен3 октомври 2017 г., 11:48.Намесвате имена, които според Вас едните са чисти и непорочни, а другите със съмнения за нечистоплътност! Не зная, дали дядото на Карло Луканов е бил свещеник, защото той е евреин, а православни евреи в България няма. Възниква и въпросът, от къде Иван Вазов е бил осведомен за личностите за които пише в "Епопея на забравените", след като той няма нищо общо с "революционното движение". Но понеже изказвате предположения, проверете предположенията дали Вазов, Луканов и Кунчев не са били масони, по-точно юдео-масони и не са ли били членове на ложата Коч от Истанбул. Един внук на Вазов-внук на брат му, в момента е водач на една от юдео-масонските ложи нароили се в България след юдео-съветкия преврат от 1989 година. И Иван Вазов и Васил Кунчев са потомци на преселници от Македония. И това има значение. За еврейската фамилия Луканови е излишно да говорим. И още, защо съдията хаджи Иванчо Хаджипенчович също осъжда Левски, въпреки, че е бил член на революционния комитет.

   Изтриване
  5. Всеки може да провери в интернет, че предателят на Левски е неговата „укривателка“ Величка ХАШНОВА, дъщеря на поп Лукан и сестра на „революционера“ Марин Поплуканов.

   Изтриване
  6. Ако Павел беше историк в действителност щеше да е запознат и с тази гледна точка , но не би. Естествено, че поп Кръстьо не е предал Левски,иначе населението там щеше да го линчува публично а не да го остави да съжителстват, толкова години след това. Дори е потвърдено и от Петър Левски, който е направил собствено разследване.

   Изтриване
  7. Не е от значение дали „Павел е историк в действителност“ и дали е запознат с всяка подробност от българската история!
   Ценното е, че той е от малкото съвестни изследователи, които неотстъпно разкриват изопачената от официалната историография истина за произхода на българския род!

   Изтриване
  8. До анонимен от 04.10.2017 11:58

   Защо тогава Иванчо Хаджипенчович се вайка по късно "каква я мислехме а каква стана" ?
   Знаете ле по това време кой е резидентът на блядовете в Цариград? Граф Игнатиев! Именно той настоява Левски да бъден съден в Български съд като престъпник а не в Турция като революционер.
   Разликата е , че в Турция/ Диарбекир/ можеше и щеше да оцелее Левски, но тук не! Прочетете книгата със помените и записките на Граф Игнатиев /ако я намерите разбира се / и тогава коментирайте.
   Христослав

   Изтриване
  9. Христославе ти си пълен идиот. Какъв български съд през 1873 г.? Разследващата комисия е оглавявана от тримата най-висши офицери на Империята, и те са със западно образование. И в крайна сметка , присъдата на Левски е за убийството на ратая, нищо друго не успява да се докаже.

   Изтриване
  10. Не си позволявам да обиждам дори и анонимници като тебе. Прави грозно впечатление обаче, че когато засегнеш с факти вредните твърдения на някой анонимник, той веднага тръгва да обижда! Разбираемо е. Така ги учат и в милиционерските школи. А и такива са им опорните точки. Когато нямаш аргументи почваш да крещиш. Така е няма Български съд по това време имах предвид на територията на България да бъде съден Левски. На цялата разследваща комисия е вменено, че съдят убиец от другаря Игнатиев и той много е държал именно като такъв да бъде осъден Левски за да бъде убит. Защото много добре е знаел кой стои насреща му и какво е мислел за себеподобните му. И накрая уважаеми г-н трол следващият път напишете едно именце под неверните си коментари.
   Христослав

   Изтриване
  11. С всичките словоизлияния Христославчо се опита да замаже положението, защото не е чел, че в 1873 г. няма изобщо българска държава и съвсем естествено не може да има и български съд. Естествено, че идеологията е на граф Игнатиев, което и Хаджипенчович е признал, кой го е изпратил в комисията, т.е. той няма никакво отношение, защото присъдата е за убийството на ратая и била ясно разписана в закона на Империята. Христославчо, бе чети, Христославчо не чете...

   Изтриване
  12. Добри хора, нормално е да има различни виждания, но все пак, още един път ще ви помоля всичките - нека пазим добрия тон!

   Изтриване
  13. Към Анонимен от 8 октомври 2017 г., 9:49. Уважаеми господине, Христослав не търси истината. Той и подобните му индивиди като нямат никакви данни срещу освободителката ни, Русия започват с измислиците. Много познат начин на действие и до днес от някои същества на "запад". Без руското оръжие и жертви такива като това същество нямаше да се родят в свободна България. А какво са направили "българите" за да спасят "апостола си", ако изобщо са знаели нещо за него. Явно не е дошло до съзнанието на много от живеещите в днешната действителност, че българите са били доведени до състояние да не знаят кои са. Те изобщо не са имали идея за освобождение. Виждаме го и днес. В Турция има българи които не смеят да покажат народността си. Но тези същества с неясен произход в България, наричащи себе си турци се ползват с широки привилегии. Три етнически турски партии има в Народното събрание на България. И не се срамува Христослав от това. Огромна наглост на недостойни чада на народа, ако изобщо Христослав е българин. А разни пацифистки глупости от рода на Европейски съюз са пълна глупост. Виждаме двойните стандарти в така наречения Европейски съюз, разширен не по икономически, а по геополитически причини. И на никой чифут от ЕС изобщо не му е до България. На България може само да и се разпорежда какво да прави и да е слуга. Не го ли е срам ако е българин.

   Изтриване
  14. Благодаря, Ви г-н Серафимов! Написаното от Вас кара хората да се замислят над прочетеното (ако могат да мислят) и да търсят допълнителна информация за потвърждение или, за да Ви опонират. Много обаче от пишещите коментари са с предварителна нагласа за изнесеното от Вас или са обикновени графомани. Има тролове, но има и такива, които не могат да напуснат рамките, които са им наложени в часовете по история. Графомани наричам тези, които чели-недочели или чули-недочули пишат неща с цел да опонират на другите или за да покажат колко „знаят”. Доста са и тези с политическа нагласа, които интерпретират всяка написана тук дума през призмата на тази своя нагласа – с леви или десни убеждения, русофилия или русофобия, антисемитизъм, християнство или атеизъм… Някои пък Ви смятат за историк и то по цялата българска и световна история – те такова чудо няма. Виждам, че Вие се интересувате от древната ни история на населението по днешните ни земи и там Ви е силата. Събраното от Вас ни представяте в съкратен вид и правите интерпретация, която засега никой „учен” не се наема да опровергае, освен да Ви обвинява в разни грехове (или да обижда), защото трябва да намери подходящи доводи, т.е. много да чете разни автори от древността и средновековието, а не преразказани източници от автори от XX в. Благодаря Ви, че ни карате да се замислим, да оценим логиката на разсъжденията и да търсим факти около поредната тема.
   Аз, лично, още преди да попадна на блога Ви, бях стигнал до убеждението, че днешните българи сме основно с тракийски произход. А т. нар. „прабългари” са връщащи се по родните земи племена (оформени като народи) от по-рано заминалите на север и изток племена от стария балкански народ, оформил се като такъв в периода 9-то – 7-о хилядолетие пр. Хр. Още в началото на 80-те години прочетох една добре обоснована хипотеза (мисля, че беше от холандски учен), че шумерите, които на са семити, са заели Месопотамия, идвайки от черноморските райони на Балканите. Траките, като такива, каквито ги познаваме от древните легенди, културните артефакти и древните творби (в по-късни преписи), са се оформили в началото на 2-то хилядолетие пр.Хр. от старото население на Балканите и връщащите се племена, които са се сблъскали с други, макар и на по-ниско ниво култури).
   Благодаря, Ви, ако го публикувате и се извинявам на всички за дългия ми изказ. Аз обикновено пиша рядко, насъбира се доста и като прочета някои глупости, ми се ще да споделя.
   Поздрави,
   АК

   Изтриване
  15. Споделянето е нещо хубаво, а кое е глупост и кое стойностно се разбира чак след време. Понякога си мислим, че определена информация няма голямо значение, но се оказва, че не е така.

   Поздрави!

   Изтриване
  16. Здравейте,
   Накратко по някои от горните коментари, макар че не са по темата на поредната качествена публикация на г-н Павел Серафимов:
   1. Към Анонимен 4 октомври 2017 г., 11:58
   Г-не/г-жо бихте ли посочили източник, от който да видно, че дядото на Карло Луканов е евреин? За майката на Андрей Карлович е ясно. Относно другата Ви мъдрост: "Възниква и въпросът, от къде Иван Вазов е бил осведомен за личностите за които пише в "Епопея на забравените", след като той няма нищо общо с "революционното движение".", посочете източник, от който да е видно това. Тук не е място за измислици!
   2. Към Анонимен 4 октомври 2017 г., 14:20
   Вие не четете преди да пишете! Обвинявате г-н Серафимов за нещо, което не е написал - той също заявява, че според него поп Кръстьо не е предал Левски! Освен това пишете "Ако Павел беше историк ...". Да г-н Серафимов не е историк по правилата на "науката", но той е популяризатор на неизвестни (или скрити) и малкоизвестни факти от писмени исторически извори, които пряко или косвено доказват хипотезата за автохтонния произход на българите. Освен това той не се занимава с Новата ни история (от 1850 г насам).
   В тази връзка, искам да споделя, че на погребението на мой далечен роднина - пенсиониран пощенец (аз тогава бях в прогимназията), един от присъстващите взе думата (по-късно разбрах, че е академик в БАН) и каза "Този човек толкова много се е самообразовал и е направил толкова археологически изследвания и анализи на културните артефакти, че ако беше с висше образование, щеше да бъде поне член-кореспондент". Тогава стигнах до извода, че приносът в науката не винаги е свързан с академичното образование.
   3. Към г-н Христослав и тези, които го "оплюват" - Анонимен 5 октомври 2017 г., 14:27, Анонимен 8 октомври 2017 г., 9:49 и Анонимен 9 октомври 2017 г., 0:29
   От различни публикувани преводи на турски документи и от дневника на граф Игнатиев става ясно, че властта в Турция не иска да се дава гласност на процеса срещу Левски и се опасява от международен отзвук за вече отслабналата империя ("болния човек в Европа"). Ето защо процесът се провежда в София, а не в Истамбул. Изпратената комисия е оправомощена след като завърши разследването, да произнесе присъда като към криминален престъпник, за да няма разправия с европейските посланици. По същата причина, а и за да подчертае равенството на народите в империята, в комисията е включен българин с доверие от страна на Портата и руския посланик. По онова време Русия и Турция са в много близки отношения благодарение на граф Игнатиев. Той посочва в дневника си, че е имал голямо влияние над султана. Игнатиев не е поддържал Левски и БРЦК в Букорещ, защото не са работили под ръководството на Русия. Той дори е разпоредил на Найден Геров (Руски консул в Пловдив) да не се меси в подкрепа на Левски. Официалната политика на Русия по това време е, че тя е единствения защитник на християните в Османската империя. При разпадане на последната след евентуална война, да заеме цялата източнобалканска територия на империята и да се стреми да завладее Истамбул (Втория Рим, тъй като Москва е Третия Рим). А що се отнася до българите, те може да получат автономия по подобие на Молдова (за което Европа би била съгласна).

   Извинете, че пак стана дълго.
   Поздрави,
   АК

   Изтриване
  17. До поредният анонимник от 09.10.17 г., 0,29. Ако не търсех истината нямаше да съм тук. Аз и себеподобните ми имаме прекалено много информация за "освободителката ни"!При добро желание може да я намерите и Вие и в централния архив и в архива на БНБ и т.н. " българите са били доведени до състояние да не знаят кои са. Те изобщо не са имали идея за освобождение." Това твърдение е висша форма на невежество. Знаете ли уважаеми г-н трол, че най-много възстания срещу турската напаст са направени именно от Българите? Знаете ли кой помогна на Сърби и Гърци да се освободят, а след това те забравиха? А знаете ли какво пише Левски на Каравелов за вашите възлюбени братушки? А Вазов? А Ботев? Личи си, че набирате информация само от "Работническо дело"! За съжаление такива объркани хора има много. Ами точно партиите които цитирате са станали такива и са спонсорирани от любимите ви братушки. Петата колона в България / на която явно сте симпатизант / работи усърдно точно с помощта на тези партийки за да обезкървява Българите. Всички "пацифистки глупости" принуждават младите българи да бягат от тук, но не отиват в матушката. Отиват при пацифистите. И не разбрах защо трябва да се срамувам, че съм Българин? Ми не се срамувам! Вече и на друг трол го казах. Напротив горд съм от факта, че съм Българин! И знаете ли защо съм горд? Защото знам! И защото чета! И то много чета! И в този смисъл вече е време за "ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ II"! Да е жив и здрав Павел, та да я напише в най-скоро време!
   Христослав - Българин по род и Тракиец по произход!

   Изтриване
 31. Г-н Доѝчин Доѝчев, извинявам се, наистина малко грубо звучи за "фантасмагориите". Но наистина, моля, искаме
  факти! Ф-А-К-Т-И! Докато теорията на г-н Серафимов черпи от твърденията на тогавашните автори, т.е. от първоизвора, вашата теория ми изглежда невероятна и нелогична. Трябва да си сляп, за да виждат тия дето пишат учебниците тюрки и славяни, а като излезеш на улицата да не виждаш нито, ама нито един да прилича на хората с дръпнати очи. Руснака или рускинята колкото и милиони да са, си имат типични разпознаваеми физиономии, които нямат нищо общо с русите българи и българки. И не трябва да си много умен, за да си отговориш на простичкия въпрос: "Защо езиците в цяла Източна Европа са толкова близки?" Ами защото някога, много отдавна, преди повече от хиляда години са били един език. Значи и тези хора (без вестници и без телевизия да им набива чуждици от тригодишни), са били роднини, близки или по-далечни, но роднини. И "защо по българските земи има древни каменни градове, от които камък върху камък не е останало, само очертания?" Ами защото са стари, толкова стари, колкото е светът, а и някои са затривани нарочно. А понеже стана дума за масони, аз си имам един любим, много сладкодумен, писател, често гостува на Стоѝчо Керев в ютуб - Александър Недков се казва, но трябва да се слуша внимателно какво говори, защото говори бавничко. Може да ти скъса нервите, но може да се научи от него. Много чернилка му хвърлят, ама така ги разкрива и осмива, че шапка му свалям. Таня

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Я да погледнем Спаротоковите "твърдения от първоизвора" как се котират според хората в тематиката.Цитат от Явор Шопов: "Несъмнено сегашните учебници по българска история за училищата са остарели и имат нужда от сериозни корекции и дори пренаписване на старата българска история (преди VII век). Обаче това трябва да стане чрез Министерството на Образованието и науката (МОН), а не чрез художествена самодейност. Макар, че на сайта на издателството това произведение е наречено помагало в цитираната от мен реклама е преставено като учебник и дори като "Учебникът за малки и големи представящ историята ни каквато Е". От тук е ясно, че авторът или издателството имат претенции, че това е единствено верният учебник по българска история. Обаче още от пръв поглед има много смущаващи фактори: 1. Книгата има само един автор- Павел Серафимов. В наше време всеки български историк е специалист само по определен исторически период. На практика няма историк, който да е специалист по всички периоди на българската история. Затова всички учебници се пишат от колектив от автори. 2. В колектива от автори трябва да има поне един със педагогическо образование и стаж- авторът няма такива 3. Поне един от авторите трябва да има научни или педагогически публикации от областта на учебника- авторът няма такива. 4. Авторът Павел Серафимов е популярен блогър с огромни претенции за единствено верен източник на сведения за българската история, като нарича своите писания "Истинската българска история". Обаче научните рецензии на неговите писания от специалисти по история и тракология са изключително крайно негативни: Дори проф. Светлана Янакиева от Института по балканистика с Център по Тракология на БАН ги класифицира като ПСЕВДОНАУКА (т.е. лъженаука) в нейната рецензия на статия на Павел Серафимов в сп.8, бр 12 (96) от дек. 2016, стр. 40-42, като посочва, че писанията на Серафимов изобилстват с множество неверни и неаргументирани твърдения. Въз основа на това и на мои лични наблюдения смятам, че не е редно, който и да е било да взема това произведение за достоверен източник на информация, камо ли да се учи от него."

   Изтриване
  2. Никой не е пророк в собствената си страна! Така разпалено браните невярната история налагана от чужди и враждебни държави, че понякога се чудя дали наистина българин ги пише тия глупости. Цитирате някакви "професори" като че ли не знаем как им дават титлите. И след това такива като тебе се крият зад тях и ги цитират с удоволствие и с чувството за меродавност. Срамно и позорно! Към анонимен от 06.10.17 9:49.

   Изтриване
  3. C ad hominem не се показват слабите качества на определен човек, а безсилието на неговите критици:)

   Изтриване
  4. Г–н Павел Серафимов базира винаги твърденията си на обемен фактически материал. От въпросните професори „Д.И.“ и „С.Я.“ не чухме нито веднъж поне едно конкретно оборване на негово „невярно твърдение“, а само напудрени общи обвинения. Тая тривиална тактика е много прозрачна и никога няма да успее!

   Изтриване
  5. Танче, нещо си се объркала, душа! Каква моя теория, какви 5 лева?

   Изтриване
  6. То па Явор Шопов е един пример...

   Изтриване
  7. То, Явор Шопов може и да не е пример, но е специалист в неговата си област. А дърводелчето Павчу се пъне да остане в историята с измислици оставени на хартия.

   Изтриване
  8. Здравейте,
   Действително определението „Истинската” е малко претенциозно, но го приемам доколкото тя е по-истинска от тази в учебниците ни по история. За нашите учени-историци българската история започва от 681 година. Основното население по нашите земи до тогава са били т.нар. „траки”. Това налага в историческата ни наука да се появи раздел „Тракология”, който разглежда траките като нещо различно от българите, дори като противници на т.нар. „прабългари”. Те не се стремят да ги сравняват, да търсят приликите и разликите в култура, език, бит, водене на военни действия, държавност, антропологични белези и др. Просто се приема постулата за почти пълното изчезване на едните и азиатския (тюркски, а сега ирански) произход на другите и „науката” решава, че не може да има нищо общо между тях. И толкова. Нима не е същото и между „траки” – „славяни” и между последните и „прабългарите”. Това е и причината да се обособи клон на историческата наука за изследване на „славяните” и присвои изследването основно от северните роднини на траките. Никой от „учените-историци” в тези три клона на историческата наука не желае да търси дали има нещо общо между тях, т.е. не смее да „навлиза в полето” на колегите си. Всички „учени-историци” отричат и се отнасят със снизхождение към резултатите на учените, изследващи историята на културата, езика и обичаите на тези народи, ако противоречат на техните теории. А е известно, че най-консервативни към промените са фолклора, културата, названията на селища, реки, планини.
   Прави чест на г-н Серафимов, че обръща внимание именно на тези доказани факти за общата история на културата, езика и обичаите на тези народи, т.е. за техния единен произход – един от друг, предшестващи съвременните българи.
   Поздрави,
   АК

   Изтриване
  9. Всеки има право да формулира вижданията си както намери за добре. Да, наистина мотото Истинската Българска История е претенциозно, но за това си има основания.

   Аз не мога да се примиря с лъжите, някои от които граничат с престъпност. Точно това е причината тези, които поддържат неверните теории да ме мразят. Мошеникът мрази изобличителите си, мошеникът се страхува от истината, тя обаче идва и всеки ще си получи това, което е заслужил.

   Изтриване
  10. Мдаааа, ето в какви изследвания участва "специалиста" Явор Шопов http://www.bulgaria-is-alive.com/ezik12.html

   Изтриване
  11. Ужас и безумие! Този човек не ползва ли етимологически речник??? Как може турцизми като даалия, аджамия, чобан, ачик и т.н да се представят като български? Как може нови заемки като абордаж, панталон, пакет, омлет и тн. да се представят като български думи?

   Не езиковед, а всеки интелигентен човек би захвърлил работата на г-н Шопов на бунището, посочих ясно защо.

   И този човек има договор с Министерството на образованието и културата??? Боже, опази!!!

   Изтриване
  12. Здравейте,

   В посочената статия попаднах на следното: "... в светлината на твърдо установения с генетичен анализ източно-ирански произход на съвременните българи (Димитров, 2002)." Някой срещал ли и друг източник да дава такова заключение по генетични изследвания?!!!

   Поздрави,
   АК

   Изтриване
  13. Няма как през 2002 да се говори за генетично изследване с убедителни резултати, по простата причина, че първото мащабно изследване бе през 2011 и там и дума не казаха за родство с източноиранските народи.

   Да се твърди, че българите са роднини с пащуните, или талишците е направо смешно.

   "Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians. These trends in the PCA graph likely reflect not only prehistoric, but also more recent demographic events that have shaped the Y chromosome structure of modern Bulgarians."

   http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   Изтриване
  14. Българите нямаме абсолютно нищо общо с иранските народи, нито с пащунци, нито с памирци, нито с талишци... Нито генетически, нито културно, нито исторически, нито езиково... Всички "факти" доказващи "родство" между нас и иранските народи са фалшиви, познавам доста хора от Иран, и нито един от тях може да бъде сбъркан с българин... Те са коренно различни от нас, езика им се разпознава от далече, а манталитета им е коренно различен. Виждал съм техни народни мотиви които ми приличат на арабски, не на български... Външно също много се различават от нас, някои са по-тъмни и от циганите, с две думи и дума не може да става за подобни "научни" изследвания. А ако има такива изследвания, те ще са от типа да докажат че 1=0.

   Изтриване
 32. Споделям възторга на всички от статията на Павел. Не споделям обаче тревогата, съмнението, отчаянието и страха, който лъха от повечето добронамерени коментари.Освен "планини от информация", както правилно отбелязва Павел, има и планини от артефакти, които въпреки безмилостното брутално тарашене на свещената ни земя с най- модерни средства, включително и космически спътници, въпреки изнасянето на тонове златни артефакти, обявявани зад граница за гръцки или римски един ден тези артефакти, останали недокоснати от престъпниците, ще взривят света и всички, които са ни подигравали и хулили ще наведат гузно глави! Аз сигурно няма да доживея този ден но младите може би ще се сетят за моите думи!
  Драгомир

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте, поздравления за актуалността на темата!Наистина има крещяща нужда от преосмисляне на българската история. Тъй като има доста коментари извън темата бих искал да задам няколко конретни въпроса - според Вас българите са наследници на мизи, римски траки и гети-славени. За разлика от англите, които дават името на Англия, никое от тези племена не носи името българи. По какъв начин и защо според Вас именно се избира името българи?Има ли участие на азиатски племена в образуването на българският етнос (азиатски траки). Кубратовите и Аспаруховите българи мизи или гети-славени ли са тогава? Защо в анонимния латински хронограф от 354 година се посочва "Зиези от, които са българите" на територията на Азия? С уважение Дилян Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, сведението на хронографа е препис от по-стар извор и не се знае колко достоверен е той. Хронографа определя лидийците като роднини на българите, а лидийците, по-точно лидо-меоните са част от древната балканска общност. Това се знае добре от специалистите, но те са избрали да не говорят по въпроса.

   Аз лично смятам, че името българи принадлежи на хора от групата на мизите. Дали се касае за благородническа прослойка, дали са определена класа свещеници, на този момент аз не мога да кажа.

   Траките от Мала Азия са същия народ както и траките от Европа. В дълбока древност, още преди Босфора да се образува, земите край него са обитавани от дедите ни.

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Серафимов, преписите от даден източник мисля са нещо доста често срещано в историческата наука...всъщност са запазени много малко оригинални източници и историците разчитат на преписите.
   Споменах за анонимния хронограф защото съм чел много от материалите Ви, в които пишете, че западна и средна Азия е населявана от много тракийски племена от дълбока древност. В анонимния хронограф са описани не племена, а 25 народа произлизащи от библейския Сим, първият син на Ной и тези народи забележете живеят на изток. Става дума за реални народи като лиди, хети, еламци, асирийции, араби, халдеи, инди,парти,армени, арани и др. Това са обитатели на част от някои от най-големите и известни държави в близкия и среден Изток. Интересното е, че на предпоследното място в хронографа са посочени гимнософистите или нагомъдреци – средновековното назнвание на съседните на Персия северни индийци и по специално на идийските брахмани. Чел съм как твърдите, че Дионис предприема поход именно на изток и стига до северна Индия, където дава култура на тамошното население. Също така, че брахманите са наследници на диоисиевите траки. Случайно ли е това съвпадение? Още повече, че в древността тези земи са били известни като Етиопия (бели етиопи) и именно с етиопци идва Мемнон на помощ на Хектор в Троянската война.
   Непосредствено след гимнософистите в първия препис на хронографа са посочени :“HI OMNES BACTRIANI“ - които всички са бактрийци. Но във втория препис на хронографа този изразр е заменен със ZIEZI EX QUO VULGARES! Зиези от който са българите. Това означава, че в един определен период българите са населявали този район, но не означава автоматично, че нямат древен индоевропейски произход. Напротив уверен съм, че имат такъв!Идеята на коментара ми беше, че наистина голяма част от дедите ни са балкански траки и мизо-гети, но че в създаването на етноса ни има и един важен източен или азиатски елемент, който не би трябвало да се игнорира т.к. е подкрепен също с многбройни исторически факти и данни.
   Все пак ще попитам още веднъж Кубратовите и Аспаруховите българи мизи или гети-славени са?
   С уважение Дилян Иванов


   Изтриване
  3. Лидите не са посочени като роднини на българите на Зиези в хронографа. Те имат родтсвено отношение повече към балканските траки. Старото им име е меони, а те са преселили се от Балканите пеони. Пеоните са живяли в съседство с дарданите или тевкрите, с бригите и стримоните (по-късно витини). Именно под натиска на мизи и тевкри от север пеони, бриги и стримони се преселват в западна Мала Азия около Хелеспонта и стават известни като меони (по-късно лиди), фриги и витини. И всичко това става главно около периода на Троянската война. Интересното е, че мизийският език е определян лидо-фригийски, тоест пеоно-бригски. Не случайно Малала посочва и пеоните като българи, наред със мизи и мирмедони. На лидийски език мизос означава бук, а бриг или фриг- свободен човек. Първите лидийски митични царе в Мала Азия пък са от фригийски произход. Фригите са пък са известни от хетските документи като мушки. Именно мушките събарят Хетската държава. А т.н. морски народи като мизи, дардани, тевкри, кари стигат до делтата на Египет. Мизо-гети и саки пък владеят огромни територии в средна Азия. Достоверно ли е тогава българско присъствие в Азия?Поздрави

   Изтриване
 34. Точно така - Димитър Недков се казва, моя грешка. Таня

  ОтговорИзтриване
 35. Спароток: "Всеки има право да формулира вижданията си както намери за добре. Да, наистина мотото Истинската Българска История е претенциозно, но за това си има основания. Аз не мога да се примиря с лъжите, някои от които граничат с престъпност. Точно това е причината тези, които поддържат неверните теории да ме мразят. Мошеникът мрази изобличителите си, мошеникът се страхува от истината, тя обаче идва и всеки ще си получи това, което е заслужил". Много ми хареса тази мисъл и се надявам искрено г-н Серафимов да приемете многократните покани, които упорито отклонявате от учените за открит телевизионен дебат. По този начин ще имате възможност да ги убедите в правотата си и да отхвърлите съмненията, които станаха явни през обществеността с ваши грешки (умишлени или не). Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем нормално е никой да не обича мошениците. В този дух искам да попитам - Кой учен и кога ми е отправял покана за открит дебат? Нали не е проблем да споменете имена и някаква приблизителна дата когато това е направено?

   Нямам нищо против да поспоря на живо, със сигурност тона ще е културен, а и няма да има възможност за манипулиране на дебата, ако се излъчи веднага.

   Изтриване