7.09.2017 г.

КАКВО КАЗВАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ЗА БЪЛГАРКАТА


Историята на нашия народ не започва през прословутата 681-ва година. Не започва и век-два по-рано, а няколко хилядолетия преди времето когато император Константин IV признава поражението си и започва да плаща данък на дедите ни.

Названието българи възниква преди повече от 3300 години на Балканите. Това е име, което принадлежи на част от тракийския народ мизи. С течение на времето то се налага над всички техни роднини - гети, пеони и др. Точно по същия начин се налагат етническите имена елини и германи. Това е обяснено пределно ясно от старите автори Корнелий Тацит и Аристотел.

Нека не забравяме, че както мащабните проучвания на д-р Методи Попов показаха, че болшинството от нас са от същия антропологичен тип както народа на Орфей, така също и резултатите от генетичните изследвания доказаха, че за изчезване на траките в никакъв случай не може да се говори. Етнологът Евгений Теодоров дори определи нас българите като хора имащи пълното право да се нарекат преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството – тази на траките.

Ние имаме пълното право да наречем наши предци, а дори и древни българи възпетите от Омир цар Резос, пеонът Астеропей, мизиецът Хромий, фригийките Хекуба, Ниоба, а и други герои. Древни българи е най-правилното название понеже ние сме както културни, така и кръвни наследници на тези хора, наричани в далечното минало траки

Щом учените в цял свят определят живелите през Бронзовата епоха микенци за гърци, то и ние имаме право да наречем предците си от Бронзовата епоха с името българи. Ето за това започвам с чуждите свидетелства за качествата на българските жени не от Средновековието, а от доста по-ранна епоха. Това е напълно справедливо и оправдано.

Още преди Троянската Война нашите предци са привлекли вниманието на съседните народи. На жените обитаващи древните ни земи, чужденците са гледали често като на свръхестествени същества, полубогини с неописуема хубост и чар. Като такива те раждат и деца с необикновен талант. За потомци на тракийските музи са обявени митичните певци, поети и жреци Орфей, Лин, Евмолп, да не забравяме и цар Резос – син на музата наречена Сладкогласна. За музиканта Тамир пък се твърди, че е роден от нимфата, чието име може да се преведе като Светлоока...Това, че тракийските жени са считани за нимфи, музи, несъмнено се дължи на тяхната необикновена красота, която истински омагьосва чужденците посетили земите ни. Неслучайно родената в град Айсюме благородничка Кастанира e наречена миловидна и подобна на богиня.

Многото и необикновени дарби на тракийската жена, стават причина и за възникването на вярването, че ямбическата поезия е създание на тракийката Ямба. Действително терминът ямб не притежава гръцка етимология. Специалистите смятат, че се касае за тракийска заемка. Това се потвърждава от факта, че съществува тракийска богиня с име Ямба Дула. Тя е спомената в работи на лингвистите Владимир Георгиев и Димитър Дечев.


                          Изображения от Казанлъшката гробница

Тракийката Ямба е дъщеря на бог Пан и внучка на бог Хермес, който според бащата на историята е родоначалник на тракийската аристокрация. Тези сведения позволяват да се предположи, че Ямба е от благородно потекло и израствайки в царския двор тя е в състояние да получи високо образование, което от своя страна да и позволи тя самата да направи нововъведение - ямбическия стих.

Държа да отбележа, че надарените с рядка красота тракийски жени не са били рядко изключение, а по-скоро нещо съвсем нормално за страната на Орфей (както впрочем е и днес у нас). Теано, дъщерята на цар Кисей е описана като забележителна хубавица. Херодот разказва за това как лемносците биват така запленени от чара на тракийките, че започнали да пренебрегват съпругите си и в крайна сметка ги изоставили напълно. Това разбира се предизвикало ужасна ревност у лемноските жени и ги подтикнало да избият своите мъже.Хораций е омагьосан от Хлое – тракийка, която е не само хубава, но и владее до съвършенство музикални инструменти. Римският поет е така силно впечатлен, че споделя за готовността си да умре за русокосата Хлое. Красивите тракийки са често споменавани в работите си и Аристофан. Анакреонт оприличава младо тракийско момиче, което познава с грациозна тракийска кобилка. Георги Михайлов съобщава за един анекдот за Талес, в който се говори за остроумна и миловидна тракийка. За необикновената хубост и хармонично тяло на тракийката Родопа знаем благодарение на разказите на Херодот.


                      Портрет на тракийка - Оструша могила

От красотата на тракийките (българките от времето на Античността) се е възползвал Пизистрат. След прогонването си от Атина, този гръцки политик подговя добре своето завръщане. Залага не само на военната помощ на Лигдам от Наксос, но също така урежда истински спектакъл при влизането в си в полиса. Със съдействието на Мегаклес, той успява да внуши, че самата богиня Атина го подкрепя. Това той прави като наема Фия - една изключително красива тракийка с висок ръст, облича я като божеството покровител на града и поставяйки я на колесница влиза през портите. Смаяни от величествената гледка, гърците приемат прогонения тиран с отворени обятия.

Разровим ли работите на старите автори ще намерим и други сведения за качествата на тракийките (българките от времето на Античността). Ариан от Никомедия разказва за нимфата Траке, която била веща в заклинанията и лечението. Тя била в състояние както да избави някого от болест давайки му нужните билки, така и да омая друг и да го накара да страда посредством баене. Несъмнено Траке не е изключение, а по-скоро типична представителка на нашия народ – жена, която е близо до природата и благодарение на това е научила тайните й. Траке е жена, която притежава не само с красота, но и сила.

Такива са качествата и на Хекуба – съпруга на цар Приам и дъщеря на фригийския цар Димант (или Кисей според други извори). Тя е вярна съпруга, майка на много деца, най-известните от които са Парис, Хектор, Хелен, Дейфоб, Антиф, Хипоной, Касандра, Креуса, Лаодика, Поликсен, Троил, Полидор. Многодетна майка е и Ниоба, за която се казва, че е родила дванадесет, или четиринадесет деца. Гордостта й от качествата, а и броя на синовете и дъщерите й била толкова голяма, че дори предизвикала ревността на боговете.

Има и друг особен аспект от облика на тракийската жена. Тя не е отстъпвала по сила и храброст на мъжете. Била е в състояние да борави с копие, меч и лък като истински войн. От легендата за Харпалика научаваме, че тракийската благородничка е обучена да язди кон още в най-ранна възраст. Баща й я карал да пие мляко направо от вимето на кобилата. Този обичай прочее е описан като характерен за старите българи.

Тракийските жени са били обучавани в бойното изкуство, не защото народът ни е бил войнолюбив и е обичал кръвопролитията, а защото животът в древността е бил труден и опасен. По нашите земи е имало не само много мечки, вълци и чакали, но дори и лъвове. Освен това на наша територия често са идвали чужденци с цел да отвлечат хора и да заграбят собственост. Който е запознат с омировата “Одисея” знае и за коварното нападение над градовете на киконите, при което жени и деца биват отвлечени. Този, който не е бил в състояние да се защити е бил обречен. Предците ни са знаели това доста добре и са обучавали не само момчетата, но и момичетата във военното дело.Благодарение на Херодот разполагаме с описание на пеонските жени, или по-точно тяхното невероятно трудолюбие. Бащата на историята разказва за това как цар Дарий среща младо момиче – високо и стройно, облечено в красиви дрехи. На главата си тя носела стомна, държала юздите на кон и същевременно предяла. Персийският владетел останал смаян защото никъде не бил виждал подобно нещо, нито в Персия, нито в Лидия, нито където и да било в Азия. На въпроса откъде идва тя и дали всички нейни сънароднички са така работливи, братята на момичето отвърнали, че всички пеони са сръчни и способни...

Дали разказа на Херодот почива на реална случка, няма как да се докаже, но във всеки случай, в представите на гърците, а и други народи, тракийските жени се отличават ярко със своите способности и забележително трудолюбие. Това е традиция, която продължава и до ново време както отбелязва Георги Михайлов коментирайки разказаното от бащата на исорията: “...на пазара в Охрид млади и здрави жени, облечени в тежки и живописни премени, да носят на главата цяла дървена люлка с дете, на гърба – задянат цедилник със стока, а в ръцете – хурка, или кошница. Да се привърже за пояса кон или магаре е лесно и сигурно са го правели.“

Както споделя Михалов на друго място в своята работа – тракийките (българките от времето на Античността) са осъзнавали добре цената си. Освен, че са били приветливи, красиви, работливи и добри, те са имали и високо самочувствие. Мъжете са давали много, а и ценни дарове на родителите на своите съпруги, които пък, в случай, че са оставали недоволни от мъжа си са имали правото да го напуснат и да се завърнат в бащиния дом. Традицията на даване на голям дар за съпругата продължава да съществува дори в средновековната българска държава. За това съобщава проф. Петър Ангелов.

Освен с физическата си красота тракийките (българките от времето на Античността) са имали пъстро, майсторски бродирано облекло, което не се е различавало особено от традиционната българска носия. За това свидетелстват както шарките по идолите от далечното минало, така също изображенията от вази и стенописи.


             Възстановка на женска носия от Бронзовата епоха

В края на XIX век, за древния характер на живописната българска женска носия споменава Джеймс Бейкър:  “…Женското облекло е се отличава с ярките си багри, a комбинациите във всяко село са различни...Съществуват много разновидности на селските дрехи, като цветовете са така умело подбрани, че създадената хармония гали окото. Техните пафти, гривни и др. украшения са от сребро и са майсторски направени, а също и високо ценени. Те се предават от майка на дъщеря като наследство. Интересното е, че формата на пафтите показва силна прилика с украшенията на етруските (древен народ от земите на Италия), които са бяха намерени по време на археологически изследвания. Възможно е тази прилика да се дължи на общ етнически произход.”

Съвсем естествено да очакваме, че ако по време на Античността жените от нашите земи са се отличавали с необикновената си хубост и чар, то това ще продължи и в по-късни времена. Това разбира се е така, а и няма как да е различно след като траки и българи са имена на едни и същи хора, но от различни епохи.

Един от нашите най-добри медиевисти – Петър Ангелов представя ценни данни в своя работа засягаща външния вид и характера на дедите ни по време на Средновековието: “ За своята баба Мария, която била внучка на българския цар Иван-Владислав (1015-1018), Ана Комнина пише, че водела потеклото си от българите и била с такова хармонично тяло, че по отова време нямало нито една жена, по-хубава от нея“ -  

Друг наш способен медиевист – Пламен Павлов, също дава интересни сведения, които ни помагат да се убедим, че красотата на българската жена е необикновена и веднага впечатлява тези хора, които са посетили земите ни: “Чуждите пътешественици от епохата на османското владичество не крият възторга си от хубостта, ведрия характер, физическата и нравствена чистота дори на обикновените български селянки. Един средновековен персийски поет е споделил със своите читатели – красива като българка”. 

За благостта и доброто сърце на българката съобщава един френски пътешественик от XVIII век – Пиер Огюстен Ги: “Минавайки през тези места, видяхме жени по вратите с мляко и сладкиши, които предлагаха на пътниците. Девойките ни хвърляха жито и ечемик, за да ни пожелаят изобилие, обект на пожеланията ни….Българските жени са толкова разумни, че човек не би повярвал, ако не го е изпитал...”

Същият този автор успява да открие и друго качество, което не е очаквал да намери в представителка на нежния пол, а именно безстрашие и сила. Разхождайки се в околностите на българско село, французинът бива нападнат от кучета, които пазят добитъка. Ужасен от ръста и озлоблението им, чужденецът си мисли, че вече е дошъл края му, когато едно момиче го избавя от бедата: “Небето я изпрати. Жената въоръжена с върбов клон, най-напред отстрани кучетата и ми даде знак да я следвам. Тя ме заведе до нашия конак, където пристигнах с тази глутница кучета, които не спираха да ме лаят. Възнаградих освободителката си, която дойде тъкмо навреме, понеже бях много затруднен...от нищо не се страхувам тук, както от българските кучета…”

Едно от най-сполучливите описания на българските жени е дал акад. Адолф Бланки. През първата половина на XIX век този учен посещава страната ни е сило удивен от видяното: “ Високи и стройни, българките са приятни, състрадателни и трудолюбиви. Майчинските и сестринските грижи, с които обкръжават настанения в у дома им чужденец, са наистина трогателни…Момичетата, девиците биха могли да се покрият с великолепните си коси като с дреха. И когато принудени да отидат по бърза работа, нямат време да повдигнат русите или черните си плитки, развяващи се зад тях като поли на връхна дреха, косите им се влекат по цветята на ливадите. Гледайки за първи път тези хубавици, мислим, че сънуваме. Възхищаваме се от формите, в които най-мъжествената енергия не заличава нежността на очертанията. Гледаме с почуда да минават край нас тези балкански девици, като газелата, която бяга по пустинята, или лебеда, който плува в гръцките езера. Запитвайки ги нещо, пътникът се бои да не намери, че са мълчаливи – тъй по изглед принадлежат на друга епоха от човешкия род. Бои се да не би с величествената си хубост на антична статуя да имат и безчувствеността на статуята. Но когато забележи, че под суровата си външност тези хубави създания крият способна за нежни чувства душа, преживява миг, чрез който извън волята си започва да се съмнява в превъзходството на цивилизованите жени (на Западна Европа) над тези девици на природата. Нека художниците, които биха желали да намерят най-простодушните лица на Перуджино, най-нежните създания на Фра Анжелико и на флорентинските стенописи, посетят Балканите.”

Знаейки истината за нашия произход, ние не бива да се учудваме, че талантът на тракийските музи продължава да живее в българските жени. Техните гласове омайват както сънародници, така и чужденци и оставят впечатления, чието ехо отеква дълго време. Джордж Хариъсън – един от Бийтълс, човек с изумителни способности в областа на музиката споделя, че любимият му албум е “Мистерията на Българските Гласове”.


                              Янка Рупкина и Джордж Харисън

Журналистите от “Le Figaro” казват за нашите певици следното: “Божиите пътища са неведоми, но великите гласове на България са също такива, те са уникални, прекрасни...”

Очарован е и Куинси Джоунс, който най-откровено признава, че “няма по-голямо удоволствие от това, като се прибере от работа, да седне на дивана с бутилка бира в ръка и да послуша българските гласове...”


Излишно е да се напомня за грацията, чара и професионалните качества на българските гимнастички. Те са оставили живи спомени у милиони хора успели да видят техните изпълнения. За тези момичета съм чувал доста комплименти. Немци, холандци, белгийци и др. са наричали българските гимнастички нежни нимфи, обгърнати с магия, прекрасни, невероятни, неземни.

Дори и обикновените българки привличат днес погледа на чужденците, което не е учудващо, като се има предвид това, че у нас представителките на нежния пол са потомки на тези, които преди няколко хиляди години смаяха Омир, очароваха Херодот, накараха Хораций да въздиша, а Ариан да тръпне от възхищение.

Макар от доста време нашето общество да е патриархално, ролята на жената, майката, никога не е излизала на заден план. Българските възрожденци са знаели това прекрасно и са го отразили в стиховете си. Пишейки за майка си Вазов споделя: “Душата ми от теб научи да мрази, да обича страстно, от твоята душа засучи любов към всичко, тук прекрасно. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше, ти и човека в мен създаде - ти два пъти ми майка беше!”


Нежните рамена понякога са носили цели семейства, а когато съдбата е изисквала, българката се е превръщала и във воин. Едва ли щяхме да преживеем толкова много чужди подтисничества, ако българските жени не бяха носителки на древната сила, на старата магия, на свещеното желание да създадат нов живот и да го насочат в правилната посока. Каквото и да каже човек, няма да е достатъчно, за да може да благодари както подобава. За това – от мен поклон!!!
Използвана литература:

1.П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците (VII-XIV век), Парадигма, София, 2011;
2.П.Ангелов, Българско Средновековие, Полис, София, 2007
3.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971;
4.Н.Колев, Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987;
5.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
6.П.Павлов, Забравени и Неразбрани Събития и Личности от Българското Средновековие, Сиела, София, 2010;
7.Х.Данов, Траки, Народна Просвета, София, 1979
8.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
9.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977; 
10.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
11.Б.Цветкова, Един френски пътепис за българските и балканските земи през XVIII в., Известия на НИМ, Т2, Изд. Наука и Изкуство, София, 1978;
12. Ст.Минкова, Т.Трифонов, Народно-психологически щрихи на българина, Изд. ОФ, София, 1990; 
13.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren,Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
14.D.Detschew, Die Thrakische Sprachreste, Wien, 1957;
15.HerodotusHistoriestranslG.RawlingsonedT.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
16.Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street. 1854.
17.W. Leaf, The Iliad, edited, with apparatus criticus, prolegomena, notes, and appendices, Macmillan, London, 1900; 

Извори от интернет:

93 коментара:

 1. Egati mitomana bogluka, lekuvai se be izrod!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този път троловете българомразци са първи в коментарите :)

   Може да изпитваш завист от това, което е казано за българката, може да осъзнаваш бедността на своята общност, но не можеш да промениш реалността.

   Изтриване
  2. Българчето цар Резос, я бягай към Карлуково бре! А за Мария си пропуснал, че е повече византийка отколкото българка.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, човекът изглежда неграмотен и циничен! Достоен е само за съжаление.
   Предполагам, сега дерзае, че сте му предоставили трибуна за изява.

   Въпреки това, Ви е нарекъл "бог-лука" (хем Бог, хем Лука), да му благодарим за похвалата. :)

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  4. В малоумното му мозъче даже не фигурира употребата на кирилицата, пък седнало да ми коментира сериозни текстове.

   Изтриване
  5. Византийците наричат себе си римляни (на латински: romani – романи, на гръцки: ρωμαίοι – ромеи), а държавата в която живеят – Римска империя (гр. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία – Ромайки автократория), а също така Царство на римляните (гр. Βασιλεία τῶν Ρωμαίων – Василия тон ромеон). Най-бързата и лесна информация до която можеш да се добереш, преди да почнеш да пишеш за "византийки".

   Изтриване
  6. Така е, но за някои хора има само една истина и тя не бива да бъде проверявана. Много такива хорица има и направо да се удиви човек на фанатизма, с който защитават непроверените си вярвания.

   Изтриване
  7. Точно с проверката разбрах, че никъде Омир не е написал думата древни българи/българин за Резос и сънародниците му. Друго, което към момента е все още не локализираната Троя и недоказаното съкровище на Шлиман, което предхожда с 200 г. евентуалната Троянска война. Та думата ми е, че подобни статии са измишльотини на болен мозък, тъй като липсват достоверен веществен доказателствен материал в подкрепата им.

   Изтриване
  8. Също така никой не е назовал старогерманския вожд Ариовист немец, но немците считат Ариовист за ...немец. Освен четене се иска и мислене. Имената на народите, особено на големите народи се налагат бавно.

   Изтриване
  9. Дори децата знаят Спорчо, че германската народност е от доста племенни общности, като карпи, костобоки, готи, вестготи, остроготи, алемани, вандали, франки и т.н. Само ти се пъниш да ги изкараш траки, ама нямаш извори и затова си измисляш глупостите, които пишеш.За да си обективен си требе четене а не бълнуване Спорчо.

   Изтриване
  10. Като говорим за обективност, би ли представил един единствен стар извор, в който да се споменава, че карпите и костобоките са роднини на алеманите?

   На мен ми се струва, че фантазираш, но пък дадеш ли свидетелсво на автор от времето на Античността, аз съм готов да поднеса извиненията си :)

   Изтриване
 2. Драги ми анонимни господине, няма такова нещо като византийска народност:) Византия едно че е късно название, друго, че се касае за конгломерат от много народи - арменци, исаврийци, сирийци, египтяни, германи, келти, а разбира се и гърци.

  Самите гърци са африкански пришълци, които са асмилирали местното балканско население. По време на така наречената Византийска Империя, името елини се е използвало пейоративно, а жителите на империята са се самоназовавали ромеи, а не византийци, или пък гърци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В древните български летописи племената завзели Илат (Елада) се назовават тирбашци. Предполагам столицата или щаба им е бил в гр. Тир, дн. Ливан. Населението на Илат преди това е било българско колкото и шокиращо да им звучи. Остров Крит, на който е бил столицата на Илат се е наричал Креш, а жителите му крешци. Но гърците, които се настаняват там, народа е започнал да нарича "кряшци". Вероятно така е звучало по-презрително. Възможно е съвременната дума гърци да води началото си от кряшци. И днес във Волжка България ползват думата "кряшени" за древни гърци/християни.

   Изтриване
  2. Незнам за "кряшени" като древни гърци/християни,но има една много интересна статия за съдбата на един народ без име от Александр Владимирович Журавский,богослов http://www.missiakryashen.ru/about . Асимилирани от татари,живели във Волжка България,по обичаи,език и облекло различни от тях и от който народ произлиза Св.Авраамий Български,живял във Волжка България (днешен Татарстан, Русия) в края на 12-ти и началото на 13-ти век. По професия е търговец. По народност е волжки българин.в Болгар - столицата на Волжка България, и започва активно да проповядва Христовата вяра сред сънародниците си. Заради това е арестуван и убит от своите сънародници около 1229 г.

   Изтриване
  3. И две думи още.
   Народный артист Татарстана, прославившийся исполнением татарских народных песен, Георгий Ибушев, не считает себя татарином, а утверждает, что он является потомком язычников, живших рядом с татарами в VI веке. Он признался в этом во время презентации фильма "Божий народ – кряшены".

   Изтриване
 3. Станимире, човекът който обижда мърси първо себе си защото преди да хвърли чернилката по друг, той я хваща здраво и тя полепва по него. Такива действително са за съжаление, но не са в състояние да го проумеят.

  ОтговорИзтриване
 4. До Kanasubigi Omortag7 септември 2017 г., 18:12

  Анонимният пишещ на шльокавица не е българин. IP -то му е от Солун, Гърция, явно е учил в България, но не е благодарен за това, което нашата държава му е дала. Доста типично поведение за южните ни съседи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки може да си смени временно IP адреса, ако иска да се пише от Габон.Това си е родно говедо,завистливо такова, или тролче дето му казват как да се изплюе по темата и по всеки по-интелигентен от него.Защо толкова внимание му се отделя,просто го игнорирайте и толкоз
   ЛК

   Изтриване
  2. Имате право, троловете трябва да се игнорират. Проблемът е в това, че от растояние е трудно да се определи кой е трол и кой просто е объркан, заблуден. На трола внимание не бива да се дава, но често се е оказвало, че с търпение, заблудения може да се накара да прогледне.

   Изтриване
 5. Здравей, Павел ! Интересен обзор - продължение на предишните твои изследвания за амазонките и нимфите на Балканите ! Имаме ли данни за произхода по древната поетеса Сафо от о - в Лесбос ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения някой, някога дори да е намеквал, че Сафо е от негръцки произход.

   Изтриване
  2. Всъщност, истинското име на Сафо е Ψάπφα. Според Херодот името на бащата на Сафо е Скамандромос. Това име показва връзка с името на тракийската река Скамандър, но в никакъв случай не можем да говорим за гаранция за тракийски произход.

   Изтриване
 6. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изглежда, че тия „администратори“ си ги набавяте от БНТ, господин Серафимов!

   Изтриване
  2. Ще Ви бъда благодарен, ако представите по-ясен коментар.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов,

   Вие сте качествен човек във всяко отношение и не мога да приема горното Ви предложение. Ако намирате нещо „неясно“ или фалшиво в премахнатия от Вас коментар от 08.09. 1:10, много по-достойно би било да изложите какво е то, вместо да заличавате коментара. Още повече, че тук става въпрос за духовността на народа ни, а не за лични амбиции!

   Изтриване
  4. Всяка моя работа си име конкретна тема и смятам, че е признак на пълна липса на уважение към мен, ако някой не просто не коментира по темата, но и го прави постоянно. Може би Вие сте останал с впечатлението, че блога ми е място, в което всеки може да влезе и изока...Е, не е така. Всеки има право на лично мнение, но щом вземете решение да коментирате в блога на друг човек, то е редно да се прояви някакво елементаро рабиране и уважение.

   Изтриване
  5. По принцип сте абсолютно прав и моля да приемете моето извинение!
   Не сте прав, че случаят „е признак на пълна липса на уважение към Вас“, защото и в заличения коментар бях споменал, че статията Ви е отлична, както и всичките Ви статии преди нея. Не бях написал, че имам и чисто личен повод да Ви бъда благодарен за това, че ми отворихте очите за ТРАКИЙСКАТА принадлежност на името Хлое(Хлоя – „Дафнис и Хлоя“).
   Позволих си да бъда неучтив от опасение, че линкът с видеото на Дамян Попхристов излезе в края на коментарите от предишната статия и болшинството от участниците в блога няма да осъзнаят същността на неговата пропаганда.

   Изтриване
  6. Извинение не е нужно, щом нещо е направено без умисъл, то за вина не може да се говори. Във виртуалното пространство често стават недоразумения. Хубаво е тези недоразумения да се изясняват навреме.

   Прочее, самото име Дафнис е трако-пеласгийско, определени лингвисти го свързват със дъх, дъхам, дъхав-благоухаен. Дафиновия лист е известен със своето благоухание, а на гръцки език обяснение за името няма.

   Изтриване
  7. Ето че моето искрено извинение разкри още една добродетел от Вашата човешка същност – Вашето благородство да ми простите! Мисля, че и друг път съм споменавал в коментарите си – от Вас можем да научим не само истинската история на България, но и да вземем пример за етичност, която вече е така рядко срещана в това болно последно време. Смея да изрека всичко това защото съм се убедил, че възгордяването не може да Ви владее!

   Изтриване
  8. Аз съм човек, а това ще рече - уязвим съм за слабостите типични за човешкия род. Не съм имунен нито срещу възгордяването, нито срещу другите неща, които са бреме за душата, но поне имам приятели, казващи ми нещо, което пък и аз си повтарям често - Помни, че си смъртен!

   Няма как да извървим човешкия си път без да залитнем, без да паднем, без да затънем. Тези неща са неизбежни, важно е след всяко залитане и падане, да успеем да станем и да продължим пътя си.

   Изтриване
  9. „Memento mori“ действително ни предпазва от възгордяване, но е половината от истината.
   Аз имам приятел, който веднъж ми каза: „Спечели си Приятел посредством неправедното богатство, та когато се привърши, да те приеме във вечните жилища“. Оттогава животът ми придоби съвсем друг смисъл.

   Изтриване
 7. Павка,нещо за БОГ ТАНГРА имаш ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, писал е отдавна, но лесно се намира с търсачката горе вляво:

   http://sparotok.blogspot.bg/search?q=%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90

   Изтриване
  2. Да - КОЙ Е БОГЪТ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/11/blog-post_20.html

   Изтриване
  3. Овчаров споделя същото мнение [4] с.230-:)

   Изтриване
  4. Царската власт, която насила покръства българите в каноните на една чужда религиозна институция и избива гръбнака на българския елит - болярите, създава тежка карма за целия народ, прекъсвайки връзката на колективната ви мисъл с живия дух на Тангра, който идва от Слънцето. Тази религия е била връзката ви с вашето космическо семейство и духа и учението на Христос е нейно продължение, а не заместител......Двата полюса на Христовото учението между българите, постепенно са били събрани в ново духовно разбиране за Христос, което е било проектирано през познанието на изначалната религия на българите - Тангра. Слънцето, като върховно същество и Бог в древността, смятано за Бащата е било обединено и помирено със Синът Христос, в една нова религия, чийто ритуал е изпълнението на свещенния танц Паневритмия, в който хората изпълват формата на Слънцето с духа на Христос.!

   Изтриване
  5. Доминантната енергия е женската а не мъжката,тоест тои е тя.Идва видов ден.

   Изтриване
  6. Напълно допускам, че „духът на Тангра идва от Слънцето“ понеже и това небесно тяло е само част от творението, а както вече научихме от Павел понятието „Тангра“ никога не е съществувало и то – в смисъл на „бог“. И така – съвсем логично е от Слънцето да идва духът на „нищото“.
   Християните никога не се осмеляват да се нарекат „съвършени“ като тези, изпълняващи „Паневритмия“, защото вярват, че Друг има това право.
   Женската енергия може да бъде доминантна само в една секта, защото е писано, че сатаната чрез Ева подмами Адам към непослушание и защото Отец е казал: „Аз съм Онзи, Който съм“, а не „Аз съм онази, която съм“. Друг въпрос е, че особено в последно време много са тези „той“, които искат да бъдат „тя“ и съвсем спокойно се подвизават като такива.

   Изтриване
  7. Божество с име Тангра не е засвидетелсвано никога. Тюрки и монголи почитат Тенгри хан - небето, но въпросния Тенгри е същия бог, който шумерите наричат Дингир, етруските Тиния, а палайците Тиуна. Нашите деди са използвали името Дин.

   Изтриване
  8. (Друг въпрос е, че особено в последно време много са тези „той“, които искат да бъдат „тя“ и съвсем спокойно се подвизават като такива.)-Като например?

   Изтриване
  9. (И така – съвсем логично е от Слънцето да идва духът на „нищото“).Нищото или нещото,тоест от себе си?

   Изтриване
 8. До анонимен от 8 септември 10:46
  Имам книгата "Илиада" издадена в началото на миналият век. Понеже си много силно убеден, че там не пише за българи, искам да ти кажа, че и за гърци не пише. Има ахейци, трояни, мирмидонци и др., но елини се споменават само 3 пъти и то в негативна светлина.В по късните преводи вече се говори само за гърци. Това да ти говори нещо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Самият Тукидит се чуди - защо Омир не е използвал нито един път думата варвари, а все пак траките са народ напълно различен от гърците. Обяснението е лесно - гърците са вмъкнати по-късно в произведението на Омир. Ахейците нямат нищо общо с гърците, последните са африкански пришълци.

   Изтриване
 9. Може да благодарим на Замунда за поредната ценна книга:

  Димитър Маринов, „Българско обичайно право“ от поредицата „Жива старина“, кн.4 и 6, 1995 г., фототипно издание (на стария правопис) -
  http://zamunda.net/banan?id=520108&hit=1&t=book или сваляне чрез магнитна връзка http://mgnet.me/cPt99Ce

  Миналата събота ходих до МОЛ-Пловдив и посетих книжарница Сиела. Там последната книга на г-н Серафимов се предлага без диска на същата цена от 27 лв. Служителките не са я получавали с диск!
  В тази връзка писах на сдружение Азбукари, ще ви уведомя за техния отговор, след като го получа.

  Поздрави на всички,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, по принцип диска няма връзка с книгата. Напълно е възможно някой от дарителите да е дал средства както за книгата, така и за определени количества от диска, като той не е включен в цената. Все пак, ако желаеш да го имаш, изчакай отговора на Азбукари.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. От тази тяхна публикация останах с впечатлението, че книгата се предлага заедно с диска, който наскоро научих, че съдържа три народни песни:
   http://www.azbukari.org/istoria/

   В тази връзка им пратих запитването.

   Станимир.

   Изтриване
  3. Като ти отговорят, сподели та да разберем как стоят нещата.

   Изтриване
  4. Разбира се. :)

   Станимир.

   Изтриване
 10. Абе Спаро, като толкова възхваляваш българката защо имаш гадже чужденка?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако си беше направил труда да ме проучиш добре, щеше да разбереш за доста повече...подробности:)

   Изтриване
 11. Днес на брега на язовир Копринка до Казанлък се е провел 14-ят национален събор на приятелите на Русия. Присъстващите са положили венци на паметната плоча на тракийския град Севтополис, удавен във водите на язовира.

  ОтговорИзтриване
 12. Българката е и е била силна жена защото винаги е имало равнопоставеност на половете. Не била подтискана и ограничавана. Свободата на тракийките е стряскала елините. Дори налаганата още от римско време патриархалност(patremonium) не е променила това.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещо, което се е изграждало в продължение на хилядолетия, не се премахва лесно...

   Изтриване
  2. Съгласен съм с Бриг до някъде.Факта е ,че повечето възрастни хора които си спомнят за живота преди 45-та,много често разкриват в разказите си ,че жените далеч не са били потискани и ограничавани.Даже в бедните семейства жените са работели редом с мъжете,до колкото чисто половите различия са им позволявали това.Аз не мисля ,че така наречената патриархалност е нещо лошо или ,че е била налагана.Както казва г-н Серафимов,тази система се е изграждала,преработвала и филтрирала до съвършенство в продължение на хилядолетия.Разликата идва обаче ,че в днешно време идеята за патриархално семейство или общество е пропита с чисто фанатична феминистка пропаганда.Където се вадят единични случай и се изкарват като пример за някакво зло което не трябва да бъде.Идеята за равнопоставенност на половете е честно казано отвратителна.Като това насилва не само жените но и мъжете да заемат роли които са в пълна противопоставеност на човешката еволюция.Нашите деди са знаели това и така нареченото патриархално общество на нашите пра-баби и пра-дядовци...та дори чак до античността,жените винаги са били на почит и с превилегии,каквито мъжете не са страхували да ги надарят.Поради простата причина ,че са получавали същото в замяна.Най-ясния пример за това е в простата съпоставка със мюсюлманската идея за патриархално семейство ,където жената е просто инструмент за задоволяване на нуждите на мъжът и продължаване на родът.А европейската история,а и в българската,редовно се говори за борбата на момъкът,да спечели девойката на сърцето си.

   Изтриване
  3. Господин Невенов,

   „Феминистката пропаганда“ е атрибут на световната конспирация за настройване на жените срещу мъжете и обратно с цел прокарване на политиката „разделяй и владей“.
   В Книгата е казано жените да се подчиняват на мъжете си, но и мъжете да обичат жените си и да превъзмогват огорченията от всекидневния живот. Моето скромно мнение е, че всичко, което сте изложили е едно чудесно проникновение за позитивните традиции в семейния живот на българите.

   Изтриване
 13. При разкриването трако-пеласгийския произход и значението на името Дафнис Павел поясни нещо, което не съм подозирал. Мнозина от по-старото поколение са чували чудесната песен за мъжки хор „Дафино вино“. Тя е в тактов размер 8/8, както и песента към книгата „История на великите българи“. Винаги съм се чудел защо виното е „дафино“, като винаги съм го свързвал с някоя Дафинка или Дафина. Чак сега осъзнах, че става въпрос за дъхаво, ароматно вино. Наздраве!

  ОтговорИзтриване
 14. Заслугата за това откритие е на езиковеда Радослав Катичич. Той има една много хубава работа - Ancient Languages of the Balkans.

  Наздраве!

  ОтговорИзтриване
 15. г-н Серафимов, след като стана въпрос за научния метод в предишната публикация, ми хрумна да Ви предложа нещо:

  Може да напишете отделна публикация, в която да изясните, дори и за напълно неосведомените хора, научните методи, които използва или би следвало да използва историческата наука. Това би спестило доста коментари. :)

  Примерно, какво представляват: антропологията; ономастиката (теоними, топоними и т.н.); лингвистиката; генетиката и нейните хаплогрупи: различните методи за датиране на археологическите находки (по керамиката, с радио-въглероден анализ на органичните останки, с по-новия луминисцентен анализ); древните летописци и т.н.

  Разбира се, добре е да има конкретни примери и антипримери :) от прилагането на тези методи!

  П.С. През следващите 1-2 седмици няма да имам достъп до Интернет. Поздрави на всички и до скоро.

  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, аз отдавна съм замислил да напиша такова нещо, просто не ми е оставало време.

   Приятно изкарване на почивката! :)

   Изтриване
 16. Здравейте, Павел и Станимир, относно направеното предложение във връзка с прилаганата методология или изследователски подходи в различните научни направления бих искала да споделя, че идеята е добра, но представлява твърде обширна тема и едва ли може да се събере само в една статия: напр. само за антропологията / етнологията и радио - карбон метод на датировка за органични материи няма да стигнат десетина страници и т. н. Може би по - добре би било да се предостави разширена библиография по тези въпроси. Бих помогнала в тази насока, ако има необходимост. Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз, дисекция на аргументацията на Павел Серафимов нямам намерение да правя! Отдавна съм се убедил, че неговите тези стоят най-близо до нормалната логика. Да искам от него излагане на „прилаганата методология или изследователски подходи в различните научни направления“ означава да го отклоня от основната му цел – изявяване на историческата истина. Това може да пожелаят неверниците и неговите зложелатели, след като заявят открито съгласие за строго научно обсъждане. Убеден съм, че и на това ниво победата ще бъде на сраната на Павел!

   Изтриване
  2. В науката има един принцип - бръсначът на Окам: "Oт множеството теории, които обясняват един и същ проблем еднакво добре, за предпочитане е най-простата, т.е. тази, която използва най-малко предположения."

   Аз не правя предположения, разчитам на резултатите от мащабни антропологични проучвания, които са в унисон с определени исторически извори, сведения от ономастиката и археологията.

   Професионалистите са тези, които се чудят като какви да определят старите българи - като иранци, като турки, върху които е оказано иранско влияние, или иранци смесени с тюрки...като същевременно предпочитат да се престорят, че мащабните антропологични проучвания от 30-те и 50-те години на ХХ век, не съществуват.

   Изтриване
  3. Благодаря за предположението Ирена!Мисля, че нещата могат да се опростят и да се представи тема от около 7-8 страници.

   Изтриване
 17. Пишете "Ние имаме пълното право да наречем наши предци, а дори и древни българи възпетите от Омир цар Резос, пеонът Астеропей, мизиецът Хромий, фригийките Хекуба, Ниоба, а и други герои. Древни българи е най-правилното название понеже ние сме както културни, така и кръвни наследници на тези хора, наричани в далечното минало траки". Може би нещата не са толкова еднозначни. Да красиви са българките, нашите майки, сестри и любими. Но красиви жени има по целия Свят. Гледайки приложените илюстрации към студията, оставам с впечатлението, че климатът по нашите земи в древността е бил много по-топъл или изображенията се отнасят за друга действителност. Облеклата както на жените, така и на мъжете в приложените илюстрации се различават от българските носии, въпреки че те имат голямо разнообразие. Може би в данните на древните автори е намерила отражение и мистиката, като са включени нимфи-гръцко название и самодиви в български вариант. Но като "фолклорен" елемент, облеклото показва различия между облеклото на древните траки и средновековните българи. Това може да предполага и етнически различия. Самите траки единен етнос ли са или са различни етноси. Какви доказателства има по темата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип могат да бъдат намерени разлики в носиите на две съседни села, разлики могат да бъдат намерени и в говорите, та дали дадени хора са единен етнос или не е въпрос на гледна точка.

   Определено траките са се отличавали от гърците във всяко възможно отношение, отличавали са се и от римляните, сирийците, германите...

   Изтриване
  2. Това са илюстрации, а и темата не е за носиите.
   Освен това в различните времена са се носили различен тип дрехи. Важното, обаче е дали има прилика в мотивите, които се използват от българките по техните шевици, от грънчарите по техните керамични съдове и намерените от тракийско време. Мисля, че съм чел такива изследвания, включително тук и приликите са огромни.

   Изтриване
  3. Ти, невернико, не се опитвай да се прикриеш зад „приложените илюстрации към студията“, „климатът“ или „облеклата както на жените, така и на мъжете в приложените илюстрации“. Вземи да се разходиш един път из нашите градове и ако наистина си мъж сам ще оцениш по достойнство качествата на българката. Толкова повече, ако преди това си се разхождал по градовете на гръцките „нимфи“!

   Изтриване
  4. А като цяло смятам, че мотивите по шевиците и грънците, за които споменах по-горе, заедно с тоталната прилика на народните обичаи на българите и траките (кукерите, сирни заговезни, нестинарите и т.н.) са неоспоримо доказателство за произхода на нашия народ. Защото може разни чужди и наши автори, както стари, така и съвременни, да си пишат каквото си искат. Може да тълкуват генните изследвания както си искат. Може да търсят "булх", "балх" и т.н. на ... си. Може да се правят на кьорави за приликите в буквите и в думите.
   Но никой не е в състояние да фалшифицира бита на българския народ.

   Изтриване
  5. Точно за това се укриват доста неща от нашия бит. Точно за това се правят хитри опити да се опорочи и промени народното ни творчество. То е духа на народа и поради това трябва да го пазим.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Чета коментарите под статията и рева..... Токова ли сме загубени, да има хора още вярващи в историята за хан Аспарух и лето господне 681-во! СРАМ СРАМ СРАМ и СПАМ! Дали ще се казва България, Илирия или Македония - няма значение! Българите газим във водата, но още жадни си ходим.... докато не се сетим, че можем да пием вода директно от извора ;) Поздрави за статията и успехи в " просветляването на слепците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понякога невидими и трудни за разбиране са тези неща, които са под носа ни. Нека не забравяме и това, че на няколко поколения българи в училища и университети бяха внушавани лъжи, които пък бяха укрепвани с филми, книги и тн.

   За жалост пътят на лъжата е по-лесен от този на истината, но пък българинът е силен човек, а силния не се бои от трудното.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. Господин Дойчев, темата е особена, какво казват чужденците за българката! Но и провокативна. Направи ми впечатление следният пасаж в студията: "Освен с физическата си красота тракийките (българките от времето на Античността) са имали пъстро, майсторски бродирано облекло, което не се е различавало особено от традиционната българска носия. За това свидетелстват както шарките по идолите от далечното минало, така също изображенията от вази и стенописи". Приложена е снимка от Казанлъшката гробница и рисунка върху ваза. Облеклото на жените в тези материали е различно от това на народните носии. Не се виждат шевици по дрехите, а и кройката е различна. Пример за красотата на българската жена и носия, според мен, е литакът, от Западна България. Без "шевици" но с много злато и направен с вкус. Едно стройно женско тяло в него изглежда божествено. Един "импотент" ме праща в българските градове. Господине, обикалял съм в продължение на години българските градове и села, такава ми беше работата. Обикалял съм и градове и села в чужбина. Мнението ми е, че красиви жени има по целия свят, включително и в България. Но както по говор, така и по облекло тези западни български крайща се различават от другите в България. Представени са красиви жени със всякакъв цвят на очите и косите. Чернокоси, русокоси, ленено руси, дори бяло-руси коси и стъклено сини очи. Но рижи, т.е., червенокоси няма. Не споделям мнението на господин Серафимов: "дали дадени хора са единен етнос или не е въпрос на гледна точка". Чия гледна точка, на индивида или на тези, които го приемат към определен етнос, сиреч народ. Един български "демократичен" певец искаше да бъде негър в щата Алабама, но не можа да стане, въпреки гледната му точка. Да, траките са се различавали от гърци, сирийци, римляни и народа дойч. Но кои са съществените антропологически белези, показващи разликата? И до днес, етническите гърци, не тези смесени с траки, имат гъсти ситно къдрави черни коси както африканци и семити. Това особено личи в Ставрополска област на Русия, където те са се запазили в затворена общност. Трудно говорят и руски език, а те от векове са по тези земи. Да, красиви жени в България има. Но не мога да се съглася, че българи и траки са синоними. Само желание не е достатъчно, няма съществени доказателства. Данни за тракийските общности от първа ръка нямаме. Имаме писмени източници на техните врагове, гърци и римляни, които едва ли са достоверни. Явно, това което е известно е много малко в сравнение с неизвестното. Нужни са още доказателства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Да, красиви жени в България има. Но не мога да се съглася, че българи и траки са синоними.“

   „Потентни“ невернико,

   Всички знаем, че красиви жени има във всеки етнос. Но Павел доказва убедително чрез толкова приложени изявления на чужденци, че българката има ОСОБЕНО ВПЕЧАТЛЯВАЩА красота! Явно този факт тебе лично не те впечатлява.
   Не те впечатлява и това, че от години той носи вода от девет дерета, за да покаже приликите между траки и древни българи. Ами като са ти „малко тези доказателства“, предложи ТИ барем толкова за това, че сме иранци, тюрки или азиатци и тогава ще повярваме на тебе!
   Чакаме!

   Изтриване
  2. Какво Ви притеснява господине. Някаква психическа недостатъчност, предполагам. Кое в красотата на българката я прави по-специална от красотата на другите жени. Какво означава "ОСОБЕНО ВПЕЧАТЛЯВАЩА красота". Красотата винаги впечатлява. Това, че господин Серафимов от години "носи вода от девет дерета, за да покаже приликите между траки и древни българи" е негово лично разбиране и усилие. Това не значи, че всички приведени от него предпоставки трябва лично аз да приемам. Но аз съм никой. Има специалисти в много от областите, които са призвани да изясняват подобни въпроси. Те и само те трябва да приемат тези предпоставки, за да станат и държавна политика. Смятате ли, за това, че господин Серафимов е симпатичен родолюбец, държавните институции ще пренебрегнат мнението на съответните специалисти. Несериозно. Освен това тези специалисти са във връзка и с международни институции. А този въпрос относно траки и българи е особено взривоопасен тук, на Балканския полуостров. В последно време се оказва, че се разширява като на изток, така и на запад.

   Изтриване
  3. Какво разбирате под съществени доказателства? "Международно признати предположения" ли, както се изразяваше един грък? Напротив, за това че българи и траки е едно и също има безброй доказателства, докато за останалите теории няма нито едно. Има само мнения на специалисти. Прочетете този блог, прочетете историята на Паисий, прочетете книгите на Ганчо Ценов, на Асен Чилингиров, задавайте си въпроси. Като например защо и двете големи антропологични изследвания на академик Попов завършват с извода, че българите са от Понтийски, т.е. Черноморски тип, монголоидните черти се срещат при 0.1%, а мастити учени продължават да търсят прадедите ни в Средна Азия? Как така българите ще дойдат от някъде си, ще създадат тази държава тук, ще бъдат управляващия етнос и накрая няма да има следа от техния език? Има ли подобен пример в света? И т.н., и т.н.

   Изтриване
  4. Господин Дойчев, никъде не сам писал за предоставяне на "съществени доказателства", защото самият термин е несъстоятелен. Благодаря за съветите които ми давате, но съм чел всичките тези автори които посочвате. Запознат съм и с антропологически и биологически предпоставки. Написах, че аз съм никой и моето мнение няма никакво значение за средите, които са национално отговорни за българската история. Както виждате, в учебниците не се говори за това, че българите са тракийски етнос. Но също така, не се говори, че гърците, наследниците на Дан, са евреи. Предполагам и Вие приемате гърците евентуално за етиопци, негри, но не и за евреи. Отгоре на всичко, те са носители на европейската култура и изкуство! Това се поддържа и в международен аспект. Както и до сега научните среди не са открили междинното звено между човека и приматите, така и в исторически аспект няма преки доказателства за идентичността на траки и българи. Под траки се разбират много общности. Дали мизите са митичните българи? Къде отидоха другите "тракийски родове". Скитите, за които приемате, че също са траки имат златни статуетки с животински форми но и на хора с облекло от кожа или лен, различаващо се от това, показано на изображенията от тракийските могили в България. Не зная, доколко математическия доверителен интервал от публикациите за хаплогрупите в България е коректен. Хаплогрупите в България са с почти изравнени проценти на основните хаплогрупи от Европа. И пак повтарям, за да бъде приета друга предпоставка за произхода на българския етнос, то това трябва да се представи от отговорните държавни институции и да стане държавна политика. Моето и съжалявам, че ще го кажа, Вашето мнение в случая не променят нищо. А и България не е независима държава, няма самостоятелна политика като стратегия и тактика. Е, имаме форумни герои.

   Изтриване
  5. Моето, Вашето и всички други самостоятелни мнения променят нещо много съществено - намаляват броя на овцете в стадото. Със сигурност отговорните фактори се интересуват какъв процент от хората не споделят официалните теории. Със сигурност ако процентът стане значителен, ще има реакция.

   Изтриване
 20. Ех,Спаро,Спаро.....вече ми стана ясно защо са всички тези наколенки пред Цвета Кирилова.Станала "премиер в сянка"...Спаро, не е важно за колко велик се имаш при условие, че си с манталилтет на мижитурка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мижитурка означава - страхлив, нерешителен човек. За справка - БЕР, Т3, 1995, с.785.

   Нека видим как стоят нещата - аз излизам с име и лице, държа на вижданията си макар да съм заплашван и клеветен. Ти от друга страна се криеш страхливо в сянката на анонимността, нямаш смелост да излезеш с име и лице.

   По всички показатели, не аз, а ти заслужаваш да бъдеш наречен мижитурка. Преди да употребиш даден епитет, позамисли се дали той не е най-подходящ за теб драги ми анонимни човече.

   Изтриване
  2. Не се крия! Не заслужаваш да знаеш! Хора, които са ортаци на комунисти нямат право да изискват от мен нищо! А за Цвета - пееш отдавна, та ми стана смешно. Ама, карай...все тая....Мижитурка си.Не посмя да напишеш, е възпяваш Цвета...

   Изтриване
  3. Страно, казваш, че не се криеш, но не се регистрираш, не показваш име и лице, т.е. пак се криеш страхливо в анонимността. Какви са мотивите ти и дали заслужавам да зная кой си е друга тема, факт е обаче, че се криеш страхливо, но се правиш на смел. Ето това вече наистина е смешно :)

   Изтриване
  4. Смешно е да си наколенка на Цвета Кирилова ...!Тя, прочее, има точно иранско потекло - ако си съвсем наясно с генетиката,де.

   Изтриване
  5. Каква ти е болката човече, нещо лично ли е?

   Изтриване
 21. Спомням си, преди време Симеон Идакиев от легендарното предаване "Атлас" беше казал (цитирам по спомен): "На много места има красиви жени, но като масова хубост - българките са на първо място."

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е наистина, на много места има красиви жени, но у нас са най-много.
   Прочее, Кристиян Шмид, или друг Кристиян?

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Кристиян Ненчев

   Изтриване
 22. Погледнах коментарите и ми се струва наистина странно, това, че изображенията в гробницата са с дрехи като тези, които са носели римляните (или поне така изглеждат от пръв поглед). Така или иначе, никой благородник няма да се сложи на гробницата си със селска носия (винаги е имало разлика между облеклото на благородниците и селяните), а и те са изобразени на пиршество, а не на хоро:)) на мегдана. Никой френски или испански благородник няма да намерите нарисуван с носия, нали? Другото е, че и в Италия има зима, но техните императори не са изобразявани с връхни дрехи. И само не си мислете, че селяните в "Древна Гърция" са ходели наметнати с чаршафи като философите:)им.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, имало е съществена разлика между традиционното облекло и това на благородническата прослойка. Наистина така е било не само у нас, но и на много други места по света.

   Изтриване
  2. Уважаема Жужана Р, Вие пренасяте действията на други водачи, според Вас "благородници" върху действията на траките. Може би сте чували за тракийската "всеобщност". Защото в тракийското общество "благородници" едва ли е имало. А тези благородници, за които пишете не са генетично свързани с народа, над когото "властват". В такъв случай, музиката на Орфей само за благородниците ли е била предназначена и във вакханалиите само благородници ли са участвали. Това безразборно полово общуване, не е ли довело до дегенерация на "висшата" класа. Да, провокативни въпроси, но не бива да сме категорични за неща които не познаваме. Например, погледнете картините на Пусен от 17 век, Аркадийски овчари. Това са двама мъже и една жена, облечени в подобни както на илюстрацията от Казанлъшката гробница дрехи. А още по интересен е надписът върху саркофага, "и в аркадия съм". Ако Ви е интересно, прощтудирайте тези въпроси, мисля, че ще прочетете неочаквани за Вас неща, по отношение на управляващите средновековни "благородници".

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов , с интерес чета вашите статии , и научавам все нови неща . Радвам се че има такива Българи като вас да доказват на хората кои сме и от къде произхождаме . Продължавайте е същия дух за да могат младите да се учат на нашата история .
  Адмирации
  Само , ако мога да попитам тази литература която показвате след текста може ли да се намери свободно защото мене ме интересува да я прочета цялата
  Искрено ваш почитател
  Благодаря ви за това което правите

  ОтговорИзтриване
 24. До Unknown 8 юли 2019 г., 6:14 ч.

  Всичко може да се намери. Дори да не е същото издание, може да се намери в библиотеките ни. Книгите на Петър Ангелов и Пламен Павлов, Димитър Попов ги има в книжарниците, тези творби са интересни, препоръчвам ги горещо.

  Книгите на Христо Данов, Николай Колев, сборникът Известия на НИМ, Т2, все още се предлагат в антиквариатите.

  Работи на Димитър Ангелов и Николай Колев ги има качени в интернет. Същото важи за работите на Иван Дуриданов, Херодот, речникът на Уйлям Смит и т.н.

  Трудна за намиране е работата на Димитър Дечев, но мисля, че в библиотеката на БАН я има. Не зная дали ще Ви я дадат за ползване, но на място също може да се ползва.

  Успех!

  ОтговорИзтриване