15.05.2018 г.

КАНЯТ МЕ НА ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ! :)От 2009 г. насам споря с различни хора относно произхода на народа ни и заслугите на дедите ни в оформянето на културата на Европа. Някои от противниците ми бяха доста начетени и добре подговени, но никой не може да се подготви така, че да обори истината. Това е невъзможно защото както и да лавира някой, както и да се опитва постоянно да сменя темата и да сее съмнения относно алтернативната информация, когато бъдат поднесени ясни дaнни, всеки вижда как стоят нещата.

Имаше и други противници – с голямо самочувствие, но с елементарни познания. За сметка на това тяхното оръжие бе интригата и те бяха станали виртуози в употребата ѝ. Когато не могат да те победят с факти, започват да те клеветят, да те обвиняват в какво ли не, да лъжат, че си казал неща, които не си и т.н.

Такива хора са известни като стари ченгета, т.е. провокатори обучени от стария апарат на тоталитарната цензура. Някои днес са доценти в университети, други са археолози, трети са учители, писатели. По ирония на съдбата има и такива, които са бивши милиционери, които са се преквалифицирали с помощта на старите си приятели и отново са на издръжка на народа.

Точно такъв индивид ме кани сега на публичен дебат. Доста се смях когато мои приятели ме уведомиха за поканата. Реално не дебат е целта, човечецът иска да си направи реклама защото се изживява и като писател, но никой не го чете, а в същото време ще направи поредния опит да ме очерни и да набере точки пред хората, които го държат на тиха хранилка (както се изразява един мой приятел).

Този господин не притежава дори елементарни знания по география, не е в състояние да направи разлика между държавата Урарту и град Ур. Урарту е в Кавказ, докато Ур Халдейски е на територията на днешен Ирак. Не само разстоянието е огромно, но и жителите на Ур и Урарту не са нито роднини, нито пък са свързани с едни и същи исторически събития.

Бившият милиционер изживяващ се като писател и историк,  слага държавата Хорезмия до делтата на Дунава, а Хорезмия е до намиращото се в Централна Азия Аралско море. И този желаещ да дискутира човечец има претенции да е експерт по история! Ясно е, че историята и географията са му трудни, но интригата той я владее. Направил си е няколко профила във Фейсбук, Blog.bg, Blogger и ги ползва както да се хвали сам, така и да черни противниците си.

Понеже  знае, че аз уважавам безкрайно Ганчо Ценов, бившият милиционер пусна материал, в който изкара великият български учен невежа. Не пропуска да клевети и мен изкарвайки ме агент на КГБ, рубладжия и т.н. Като го попитам обаче каква сметка имат руснаците да се признае, че българите са най-стария цивилизован народ на Балканите, милиционерът зацепва и започва да пелтечи...

Суфльорите обаче му дават “свежи идеи” и той подема с клеветите отново – Опитвал съм да изкарвам българите славяни, а това било имперска лъжа и услуга на панславизма. В следствие аз моля да ми бъде дадена дефиниция що е туй панславизъм, господинът отново зацепва и за пореден път сменя темата.

Нека обясня как стои въпроса със славяните. Всъщност правилното име е славени и става дума за новото име на гетите. Това е казано от Ганчо Ценов още през 1914 година в работата му “Праотечеството и праезика на Българите”, c.14-15. Ценов е обяснил също, че в древността славени не е било колективно име на много народи, както твърдят казионните учени, а е название на едно племе, което поради своята популярност бива наложено и над други хора, които говорят други езици.

Аз си направих труда да проверя твърденията на Ценов и установих, че е прав. Успях да намеря дори епиграфски паметник от II век, Дакия, на който най-рано е регистрирано името славени – Sclaietis, регистрацията е C.I.L. III C VI. Надписът е публикуван от Ханс Крае в Lexikon Altillyrischer Personennamen”, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1929 с.103.

Намерих и друго, което е от огромна важност. Роднини и съседи на северните "траки" са венетите, които са се разпростирали от Западните Балкани до Северно Море. Тези венети, които някои наричат и илири са предците на хървати, словени, поляци, руснаци.

Понеже гетите-славени стават най-известни поради победите си над римската армия, тяхното име се приема охотно от съседите им венети. Това обаче е бавен процес, чието начало е положено в земите на Словения през VII век. В житието на Св.Колумба се говори за “Venetorum qui et Sclavi dicuntur”. Чак  през XII век територии от Полша и Германия се определят като Славиния и биват споменати славени там от Саксо Граматик. Доста по-късно името славени, славяни започва да се ползва и за хора като украинци и руснаци – повече от хиляда години по-късно след първото спомеваване на Sclaietis/Склаветис в Южна Дакия. За жалост тази важна подробност не е представяна на широката публика.

Самото име славени-Σκλαβηνοι е "тракийско" по характер. Коментирайки определени балто-славянски формации, като например жителските имена на основа -ēn, Иван Дуриданов отбелязва идентичния начин на постройка на старобългарското Критѣне и др. с бесапарени -Βεσσοπαρηνοι- жители на Bessapara...

Може ли някой да ми обясни какво е негативното на това - нашите деди гетите имащи ново име славени, да са дали названието на общност от 300 000 000 души? Германците наричат днес себе си Deutschers, но са горди, че името на дедите им – германи е станало колективно за огромна общност към която спадат холандци, белгийци, шведи, норвежци, датчани и др.

Като разбра, че изясняването на въпроса кои са старите славени не може да ми навреди, бившият милиционер започна с други клевети. Той нарече траките римски роби и ме обвини, че пренебрегвам тази част от дедите ни, която живее в земите на Северното Черноморие. Става дума за хуните, които Прокопий нарича и кимерийци.

Това разбира се не отговаря на истината. Аз имам много публикации на тази тема и то с много полезна, ясна информация, която показва, че дедите ни са обитавали не само Балканите, но и Черноморските степи още от времето на Неолита.

За бившият милиционер обаче нашата прародина е в Кавказ, а истинските българи са кимерийците!!! Първото твърдение на господина е глупост, невероятна глупост, с второто съм съгласен, но с известни уточнения.

Кимерийците са част от тракийската общност, кимерийци има на юг от Дунава не след 681-ва година, а още по времето на Тукидит, т.е. около 1000 години по-рано, но г-н милиционера не говори за това. Не споменава, че Тукидид локализира кимерийските трери в близост до Искъра и Витоша, нито отваря дума за откритията на кимерийски находки у нас с датировка – Ранна Желязна Епоха – повече от 1000 години преди времето на Аспарух.Има още една подробност, Тукидит не говори за кимерийските трери край Витоша-Скомброс,  като за новодошъл народ, а и те не са. Кимерийците обитават земите ни от времето на Неолита и Халколита. Прототип на тяхното основно оръжие – бойната брадва сагарис, присъства сред находките на Варненския некропол.


                                   Кимерийски конни държащ бойна брадва с шип
Кимерийска бойна брадва с шип, която специалистите описали находките от Варненския некропол наричат...клин от мед...

Да, имало е кимерийци и в Кавказ, но тази планина не е тяхна родина, тъй както присъствието на англичани в Индия не прави Индия прародина на старите англосакси.

Прочее, според арменският учен Киркор Джаукян, тракийското влияние върху дедите на арменци, грузинци и други народи обитаващи Кавказ започва преди около 3500 години. Това разбира се моят противник изобщо не споменава на своите читатели.

По време на дискусия съм представял ясни данни на бившия милиционер засягащи антропологичните типове на населението на България, ще ги представя и сега. Още от началото на ХХ век се знае прекрасно, че дедите ни просто няма как да са дошли от Азия и няма как да са тюрки, или иранци.

Ето цитати от научни работи - “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” - М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.111.

Двадесет години по-късно д-р Попов представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи – “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип.” - М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с.260.

Изследванията на Попов са толкова убедителни, че още в началото на 70-те години на ХХ век, учени като Димитър Ангелов правят следните признания: “...По такъв начин, погледнато от биологична гледна точка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” - Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971, с.189-190

Генетиката също показа, че дедите ни не са нито тюрки, нито иранци, нито пък част от тях е дошла от Северна Евразия. Данните от дисертацията на Сена Карачанак-Янкова са пределно ясни: “ VIII. ИЗВОДИ 6. Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%). http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1015/1/S_Karachanak_Yankova-dis.pdf

От една страна при нас няма съществени етнически примеси от Средна Азия и Северна Евразия, от друга болшинството характерни за нас хаплогрупи са типични за древното население на Балканите.Особеностите на срещащите се при нас генетични маркери E-V13, J-M241, R-L23* показват ясно, че ние сме ги наследили от население, което е обитавало Балканите отпреди 12 000 -9 000 години:

“(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.”


В други изследвания е казано, че 80% от типичните за нас маркери се срещат и при повечето европейски народи: “About 80% of the total genetic variation in Bulgarians falls within haplogroups E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 and R-M269. This finding shows that the Bulgarian haplogroup profile is congruent with those described for most European populations.”

Установено е и това, че българите са твърде различни от турците въпреки географската близост, далеч сме също и от арабите, кавказките народи и индийците: “Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians. “

През 2011 година, въз основа на мащабни проучвания, генетиците стигнаха до заключение, че типичните за средиземноморските народи хаплогрупи при българите са от траките – местно балканско население, докато източните примеси ВЕРОЯТНО са от прабългарите  произлизащи от Близкия Изток (???) и славяните миргирали от североизточна Европа: “Thus, while the Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans, the Eastern contribution is likely due to the Proto-Bulgarians originating from the Middle East and to the Slavs migrating from northeast Europe."

Поне доколкото аз разбирам, единствената хаплогрупа, която може да е на нашественици установили се трайно на юг от Дунава през VII век, е така наречената “източна” R1a. В Европа  обаче тя се среща в най-голяма честота не при нас българите, а при обитаващите Германия  сорби, поляците и украинците – над два пъти повече отколкото при нас. Среща се при скандинавците и жителите на остров Крит, където не е имало никога колонии на иранци.

Това според мен показва, че носителите на R1a у нас не е нужно да са потомци на иранци, а на древно местно население каквито са траките. Тяхното присъствие на остров Крит е доказано както от данни от областта на лингвистиката, така и благодарение на археологията. Генетиците изследвали населението на Крит стигат до извода, че носителите на R1a1 са свързани с носителите на същата група от Балканите: “ Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans

Отново държа да наблегна, че на остров Крит не е имало колонии на иранци, а това показва, че R1a1 не е донесена от иранци, а от древно балканско население, което гърци и римляни наричат траки.

Какво има още за дискутиране? Повече от ясно е, че не сме роднини нито на кавказките народи, нито на индийците, нито на иранците, или паштуните.  Само премълчаването на важна информация и отвличането на вниманието в различна посока забавя казването на истината.

В миналото поканих пет пъти канещият ме сега бивш милиционер на дебат в Карлово – мястото, в което е отраснал. Да обаче там хората го знаят, знаят какви ги е вършил на гара Карлово, а и ред други неща и господинът не се яви изобщо. Поканих го на дебат и в София, на публично място, но и този път ми бе отказано и то с истерия.

По едно време почти се срещнахме. Бившият милиционер беше уредил “дебат” в телевизия СКАТ, чийто собственик е г-н Валери Симеонов. Същевременно бившият милиционер разпространяваше за мен, че съм човек на г-н Волен Сидеров. Ясно е какво щеше да стане, но тъй като нито се познавам с г-н Сидеров, нито съм политически обвързан с когото и да е, аз реших да отида на дебата. Понеже получих сигнал, че тролове ще се месят в дебата с телефонни обаждания, поставих условие да се дебатира без участие на зрители, все пак спорът е между мен и бившия милиционер, а не между мен и няколко анонимни.

При поставянето на това съвсем разумно условие, бившият милиционер се панира. Хората му започнаха да ме обвиняват, че не било честно да не се дава възможност на зрителите да се месят в спора. Аз обаче останах на позицията си, направих си уговорка с водещия предването и си купих самолетен билет.

Какво стана обаче, няколко дни преди “дебата”, бившият милиционер ми се обади и поиска нова дата, макар да знаеше, че това няма как да стане. Аз съм зает човек и не мога току така да отменям ангажименти, да купувам нови самолетни билети и тн. Тогава моят противник се обяви за победител на дебата...Халал да му е, смяхме се много с приятелите ми.

Смея се и сега на поканата му за дебат, с която той цели да си направи реклама. Точно за това не споменавам името на това човече. Той е много, много неизвестен и такъв трябва да си остане. Хората, които служеха на тоталитарната власт, а после смениха няколко партии, т.е. гледат да са винаги поддържащи властимащият, не заслужават нито уважение, нито внимание. Забравата е най-добрият лек за тях.

Не ме притеснява, че такива човечета ме чернят, времето е най-добрия съдник, а аз съм уверен, че истината е на моя страна, иначе нямаше да ме нападат тези, които като моят противник – бившият милиционер, менят вижданията си според политическата конюнктура.

Беседи и дебати ще има, но с културни хора, а не с такива, които плетат интриги и разпространяват лъжи. Въпреки пречките, четенията на Дискусионния Клуб "Ганчо Ценов" се проведоха, сега с приятелите си организираме нови беседи. Нямам намерение да си губя времето с интригите на бившия милиционер. Все пак, мисля, че е вярна максимата – Ако се спреш да хвърлиш камък по всяко куче, което те лае, ти никога няма да стигнеш до целта си.

102 коментара:

 1. Сещам се кой те кани на недебат :) Нали е оня, който от милиционер на гара Карлово стана секретар на Иван Костов, а после пристана на партията на Симеон Кобурггота, та накрая се мазнеше даже на ГЕРБ :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същият е, направо съм удивен колко хора са се сетили за кого става дума без аз да споменавам името на човечето :)

   Изтриване
 2. ирена янчева15 май 2018 г., 18:58

  Здравей, Павеле ! Всичко, което си открил или анализирал е публикувано, твоите изследователски статии и книги са придружени с библиография, информацята е достъпна за всеки желаещ да се образова и развива - кой и какво може да иска повече от това ? Подкрепям твоите професионални и личностни позиции.
  Най-сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, така е, дал съм пределно ясна информация. Ако някой притежава по-нова, нека да я представи.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Xa-xa-xa :) Вярно няма нужда да му казваш името на тоя, знаеме го от бая време, ама и аз ще си трая да не му правя реклама ;) Свиркай си и хич да не ти пука!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми пука изобщо, така е от 2009 г., свикнал съм отдавна. Този постинг е отговор за някои приятели, които се чудеха какво да ме посъветват.

   Изтриване
 4. Уф, този няма ли да се спре най-после бе?!? Някой изобщо коментира ли в блога му, то четенето е невъзможно де ама хора всякакви има, та знам ли, може да има заблудени души?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали някой коментира там, не ме и интересува. Колкото до стила на писане на въпросния индивид, имате право - трудно се чете написаното, много трудно, предполагам, че и за него е трудно да си чете работите.

   Изтриване
  2. Луд и платен умора нямат! Евгений Тенев

   Изтриване
  3. В това вече съм напълно уверен.

   Изтриване
  4. “Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен.
   Two things are infinite: the Universe and human stupidity; and I'm not sure about the Universe.”
   Айнщайн

   Изтриване
 5. Драги Павле,

  Първо ти благодаря за това чудесно изложение, което ми помогна да си преговоря уроците, които съм научил от теб.
  Още от самото начало бях готов да изкажа скромното си мнение да постъпиш по повод на тази покана така, както после се указа, че самият ти си взел решение. В противен случай евентуално твое съгласие би принизило нивото ти – нещо, което по никакъв начин не заслужаваш.
  Абсолютно си прав, че твои опоненти изобщо биха се решили да дискутират не базирайки се на научни истини, а на перфидни техники и манипулации при водене на спора.
  Бъди и занапред консеквентен и триумфиращ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време се лъжех, смятах, че като представя ясни аргументи, противниците ми ще признаят моята правота. Уви, това не се получи, след представях ясни аргументи, противниците ми биваха обзети от гняв и започваха да отправят обиди.

   Един мой поддръжник ми каза нещо мъдро - Ако се бориш със свиня и двамата ще се окаляте, но на нея това ще се хареса...

   Та оттогава избягвам излишното влизане в калта.

   Изтриване
  2. А Един мой Поддръжник е казал: „Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и като се обърнат, да ви разкъсат.“

   Изтриване
  3. Драгостин16 май 2018 г., 8:44

   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1739017216354865&id=100007398105494

   Изтриване
  4. Звучи познато - Евангелие от Матея, 7.6.

   Изтриване
 6. Павка,не се връзвай на този милиционер.Знам за кого говориш.Аз това човече мога само да го съжалявам...Трудът който полагаш за Истината е невероятен,за което ти свалям шапка!🙏
  Само напред приятелю!Всичко,което казваш е самара Истина!Приятелски поздрави!🇧🇬☘️♥️

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също го съжалявам, но той премина всякаква граница на приличие с лъжите и интригите си. Сега само го избягвам, друго не остава.

   С моите приятели подготвяме хубави неща и ще използваме времето си за тях, а не за караници с човече търсещо внимание.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Един трол или както казвахме на времето един“ гугусчук “ се включи в 19.17 ч. Кучето си лае , кервана си върви! Лай ,лай байно,това ще ти остане,едно прегракнало гърло.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На някои им плащат ако им прегракне гърлото, та работата може да има и финансов аспект :)

   Изтриване
 8. Имаше един, който все хвалеше Джордж Сорос и неговата фондация, а тебе те плюваше здраво, ама аз го зная като депутат от НДСВ, не като милиционер, той ли е, същият ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същият е :) Той от милиционер на гара Карлово отиде в СДС, после в НДСВ, дълга му е кариерата на смяна на предаността.

   Изтриване
  2. Щом е хвалел Сорос, останалите аргументи са напълно излишни...

   Изтриване
  3. Той и Виктор Орбан го похвали ... с един шут!

   Изтриване
 9. Аз съм чувал, че тоя не е българин, но не съм сигурен дали е истина? Вие можете ли да кажете нещо по въпроса за етническата принадлежност на господина?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Той самият е признавал, че родът му идва от извън България...

   Изтриване
 10. Сигурно онзи го е хванало яд, че твоя статия излиза в списание 8, че твоя работа беше четена онзи ден в София пред културна публика, а него никой не го знае, това ще да е. Човешката завист еволюира бързо в злоба Павеле, а този господин и без това не те обича и ти се събира двоен негативен заряд.

  ОтговорИзтриване
 11. Павка, много време си отделил на К.К.Кимериеца!!! Не го заслужава!!! Той и за ченге нестава и незаслужава да е човек от таз държава!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои приятели мислеха, че трябва да отговоря, сега обяснявам защо това не е нужно.

   Изтриване
  2. Анонимен16 май 2018 г., 0:00

   Ко стана с тия тролове бе, жъ умрът от глад! Ил тоз път имат нареждане дань тъ ръчкат – дано кандисаш ...

   Изтриване
  3. Може да има нареждане защото се появиха сериозни проблеми с четенията на Дискусионен Клуб "Ганчо Ценов". Трябваше в последния момент да се търси нова локация и добре, че организаторите са оправни хора, иначе мероприятието щеше да се провали.

   Изтриване
  4. Няма здраво мислещ ректор, който да си провали рехавия рейтинг преди студенстката кампания със сектантски мероприятия целящи да се легитимират на гърба на и авторитета на държавното учреждение. Хайде у лево, със сергийките в киното, не в университетите.

   Изтриване
 12. Добре казано ....

  Интересно, максимата "Ако се спреш да хвърлиш камък по всяко куче, което те лае, ти никога няма да стигнеш до целта си" има ли и "позитивен" аналог, нещо като "Ако се спреш да благодариш на всеки, който те хвали, ти никога няма да стигнеш до целта си" :) .... Чисто прагматично, консумацията на време не е по-малка :) .... казано добронамерено, разбира се :)

  Моите най-искрени адмирации за труда ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че не е зле да отделяме време за позитивното, а и не хваленето е важно, а това, че някой е осъзнал нещо важно.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Мисля, че Павел съвсем не е длъжен да благодари на поддръжниците си и той сам преценява дали да отговаря. От друга страна понятието „хвалене“ не е много на място. Но тъй като досега отказва материална поддръжка, редно е почитателите му да го възнаградят поне със своите адмирации и благодарност. Тъй като те са от сърце, това му дава нови сили и удовлетвореност в неговия труд. А вече е доказал, че е човек, който не се влияе от ласкателства.

   Изтриване
 13. Павел,ако това е Киро милиционеро или Кир ливий,както го майтапят,то има и една мома даскалица която го подкрепя с постове.... Иначе за всичко си прав от твоята статия,само едно е трудно да се приеме,че на склавени или други подобни,съответстват съветските имперски <славяни<,...За това и те подозират още и честни,а не като Кир ,ченгаре и боклуци...Просто<славяни<е временно наложен термин,до разпадане на тая империя ще трае...Не може да им обърнеш парадигмата,фалшивата,дори да е имало Слави и Славени,са други.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма лошо в това хората да се съмняват, да проверяват и да търсят упорито истината. Аз самия правя това без да се влияя от политическата конюнктура. Може други хора да имат повече и по-точни сведения от мен, но вместо да се оставят да ги гризят съмнения, е по-добре да ми представят данните си и в един културен спор да решим кой е прав.

   Точно за варианта славяни съм съгласен, че е нов, няма как да не е нов по простата причина, че буквата Я е въведена от Петър Велики. Най-старите варианти са славени, слави, като славени е изградено по същия начин както гетени.

   Изтриване
  2. Примерът с Петър Велики е подвеждащ, защото той е въвел буквата Я за да направи азбуката по-лесна за печат, но не е въвел звука Я. Също така версията, че просто е обърнал латинската буква R най-вероятно е полуистина, защото съм виждал Я в стари български ръкописни документи. Помоему в даден момент са обърнали ръкописното "е" нагоре по естествен начин.

   Изтриване
  3. Имате право, Петър I не е въвеждал звука Я, трябва да проверя как точно е в предхождащият времето на Петър I речник на Павмо Беринда.

   Изтриване
  4. В речника на Беринда срещам славенской, няма ѣ, а с това и няма обяснение защо и как е възникнала формата славянски. Правилното е славенски, правилен, но леко подвеждащ е и варианта словенски защото може да заблуди, че става дума за словените, които реално са потомци на венетите.

   Изтриване
 14. Анонимен16 май 2018 г., 0:17

  "славени" е правилно за западните българи, за източните е "славяни".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне по сведенията, с които разполагам, алтернативното име на гетите се среща под следните форми: Sclavos, Sclavi, Σκλαυι, Σκλαβηνοι, Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι. Според мен, славяни е късен, русифициран вариант на славени, словени.

   Изтриване
  2. Не зная ти как мислиш, Павле, но тъй като понастоящем комунистическият интернационал не съществува, не е лошо народите от Източна Европа да имат усещането за една голяма езикова и донякъде родствена общност, но разбира се само на базата на взаимно зачитане на суверенитета. Такова обединение дава усещане за сила. Така, както и германските народи, които ти изброи, действат обединено в повечето случаи. Това – само като гаранция срещу съвременните глобални заплахи.

   Изтриване
  3. Моля да ме извините за ниската степен на образованост и познания по лингвистика, но написаното с латински и гръцки букви к (с,к) в Sclavos и Σκλαυ не се ли чете? Все пак склавос и славос е много различно. Спомням си, че селото на нашият голям борец и световен шампион по борба, Тома Томов е Склаве, Благоевградско. За примитиви като мен, това са представители на голяма родова общност на родоначалника Слав, от където и Славини т.е на Слав. В Западна България, Знеполе и до днес съществуват поне имената на такива родове, като Велкови, Браянови, Томини, Грубини и други такива. От моя гледна точка на лаик и примитив, обяснението е в народните корени, а не в упражненията по тълкуване на чужди данни, написани с чужди букви и чужда смисленост.

   Изтриване
  4. Разбира се, че вмъкнантите К и Т в Славиния, славени и т.н. са произнасяни, но от гърци и римляни.

   Това, че гърците пишат βολγαρικῆς δυνάμεως -българска войска и произнасят волгарикис динамеос, не означава, че това е името, което ние ползваме.

   Sclavos е чуждото представяне, ние не сме длъжни да го ползваме, както не ползваме вариантите на името ни, които ползват чехи, руснаци, сърби, англичани - Bulhar, Болгар, бугарин, Bulgarian. Чуждите хора си имат свой език, свои правила, а ние наши, които трябва да следваме.

   Изтриване
 15. Анонимен16 май 2018 г., 0:27

  Порaзтърсих се и разбрах, кой е този човек. За първи път го виждам и чувaм попадал съм 1/2 пъти на псевдонима му.Не виждам, какво има да дебaтирaш с него.Виждам те в дебат с далеч по видни личности.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, общуването с този индивид е пълна загуба на време. Самите му методи показват, че той не цели постигане на консенсус чрез представяне на факти, а чернене на опонента.

   Изтриване
 16. Една интересна статия. Дано ви е полезна.
  http://tksi.org/SUB/papers/2014/3-%D0%9Arystanov-red-2-G1.pdf

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен16 май 2018 г., 7:20

  Всеки който те следи от блогбегето знае кой е дебатчика много добре, па то може ли да е иначе, като му замръзнеше блога на милиционера и току подеме клеветническа кампания против тебе, навика се, ние му покажем пътя и така няколко години. Хич не го бръсне за слива тоя, сигурно пак му е зациклил блога на едно място и пробва старите номера.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако човек веднъж се е сблъскал с методите на бившия милиционер, няма как да ги забрави...

   Изтриване
 18. Но, господинъ Спароток, не разбрахме все пак дзащо Ви е страх от публичен дебат...Това, че Вашата кохорта подкрепя измислената Ви тракедониска пропаганда, Ви успива...Елате на полето на истинския дебат и чуйте какво мислят хората за Вашия тракедонизъм, Спаротокъ :-) Не се бойте, не ям хора...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбрал си, клетнико, разбрал си! Наистина много го е страх. Да не се окаля в твоя гьол. Нали знаеш – всяка жаба да си знае гьола!

   Изтриване
  2. До Kiril Milchev16 май 2018 г., 10:31 ч.

   Човече, станал си за смях и все още не го осъзнаваш :)

   Какъв истински дебат, та ти не притежаваш дори елементарни познания, не си разбрал и информацията представена по-горе, просто няма какво да се дискутира :)

   Генетиката и антропологията показзват убедително, че при нас няма съществени етнически смесици от Средна Азия и Северна Евразия, не сме роднини на популациите на Кавказ, е какво още ти трябва да проумееш, че българите (ти си отделен въпрос за какъв се считаш) са потомци на местен народ.

   Ако не си в състояние да асимилираш тази информация, какъв дебат искаш :)

   Изтриване
 19. Забелязва се Павеле, че от както ти падна рейтинга двойно и те разобличават в представяне на невярна информация, която много често е без посочване на използваните източници, и ти като милиционера си търсиш други виновници и конспирации, само, и само да ти се четат нещата в блога. Жалка картинка от платени тролчета сте. В УАСГ още питат, защо не се появиха от кръжока на Ценов, дето тръгнаха с голямата кошница да ни отварят очите. Голям рекламен отзвук имаше и накрая предпочетоха да се скрият в читалища, и кина, че да не развалят реномето на университета с техните измишльотини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не хваща декиш! Не се хаби напразно.

   Изтриване
  2. Колко забавно! Тролът вика - дръжте трола!:)

   Реитинга всъщност се вдигна и продължава да се вдига, както в блога, така и във Фейсбук броят на последователите расте.

   Изтриване
  3. Не се хващайте на провокациите г-н Серафимов. Опитват се да Ви вкарат в т.нар. "активно мероприятие". Хората които стоят зад милиционера предварително са отиграли всичко и на всеки аргумент ще извадят по няколко фалшиви аргумента с което просто целят да объркат дебата а не да стигнат до някаква истина. Целта е да Ви осмеят и да Ви се подиграят и по този начин да омаловажат това което правите. Игнорирайте ги! Иначе само ще се изпотите спорейки с тях.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  4. Христославе, научих се да ценя времето си и да го давам само на тези, които заслужават. Бившият милиционер не е в категорията хора, които заслужават...

   Поздрави!

   Изтриване
  5. Спаро, усъвършенствал си и лъженето брато. С цензура и бягане от дебат не ставаш по убедителен, а точно обратното, затвърждаваш, че творчеството ти е доста съмнително и вероятно добре обезпечено. Нишата се свива, скоро ще изпаднеш от нея, гледай да отскубнеш повечко сребърници от евтините лекарства и горива, че избори наближават и статуквото ще се променя. Вятърът смени посоката си.

   Изтриване
  6. Тази дума вероятно стана много модерна :) Или нещо е вярно, или не е. Ако си мъж и ти стиска да го кажеш публично, открито, направи го, ако ли не - не се меси в разговорите на мъжете :)

   Изтриване
  7. Ако си мъж Спартане или си признаваш, че НЕ си историк и приключваш с манипулирането, или ще носи отговорност за постъпките си. Други варианти няма, това с цензурата е мимолетно.

   Изтриване
  8. Познат начин на изразяване срещам тук, сякаш съм чел такива обвинения някъде в фейсбук групите, но не си спомням точно в коя беше. Имаше един безработен от Шумен, казват му Георги вечният студент, той ги ръсеше едни такива, ама има и един трол, който го имитира. На тебе ти се чудя Павеле защо ги пускаш техните коментари, нека съскат в сянката, нека лаят, файда няма, те го знаят и за това злобеят.

   Изтриване
  9. Ако тези човечета знаеха кои са приятелите ми и кои са адвокатите ми, даже и в сянката нямаше да съскат :) Да са живи и здрави!

   Изтриване
  10. Анонимен27 май 2018 г., 9:34

   Спаро ако и лекарите не бяха "укрили" от тебе диагнозата ти, едва ли щеше да ти се струва, че имаш приятели и адвокати...хаха. Намали дозите...

   Изтриване
 20. Анонимен17 май 2018 г., 0:25

  Г-н Милчев напишете една опровергация тук ,осветлете ни малко.Отворете едното око на слепия .Че аз всеки ден вися по 7/8 пъти в този блог одарете едно рамо да посещавам и вашият.Можете ли да обедите простоват човек , като мен ?Рзвихрете се пишете на воля покажете на Бай Ганьо ,кои път да хване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, г-н Милчев, пишете, пишете! Но така, че на мисълта да е широко, а на думите - тясно. Вашето становище страхотно ни интересува. Но моля ви обезателно подкрепено с доказателства!!!

   Изтриване
 21. Към Г-н Милчев-
  Напълно подкрепям Анонимен 17 Май 2018,0:25ч.
  Какъв по-добър публичен дебат търсите от този блог тук, който се чете от българи а и не българи от цял свят?
  Ами обяснете кратко и точно на такава кохорта като нас, с какво не е вярна тракийската теория? Кой исторически древен документ или артифакс я опровергава?
  Агритианин Бес

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се води диалог с този господин е загуба на време, не го препоръчвам...

   Изтриване
 22. Ами, ако той не ни отговори, тогава с какви очи ще настоява за дебат с Вас?
  Тогава единствената му идея е да ви злепоставя и очерня, а не да доказва истината в историята на нашия мил измъчен и ограбен народ.

  ОтговорИзтриване
 23. „Не питай старило, а питай патило!“ – народна поговорка.

  ОтговорИзтриване
 24. Атанас Лазаров19 май 2018 г., 13:38

  "Не питай старо,А ДРАНО",е поговорката точно!Та,в тази връзка,искам да поздравя всички блъгаре с предстоящият 24-ти май,Празникът на славЕнската писменост и култура!!!Ликуйте...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли има някой родолюбив българин, който да оплюе Ганчо Ценов, разбира се намират се такива, които правят това, но по субтилен начин. Ганчо Ценов бе първият, който направи сензационно и полезно за България откритие, а именно това, че старите славени не са пришълци от блатата на Припят, а местен балкански народ, чието по-старо име е гети.

   Понеже гетите и мизите, наречени българи са съседи и роднини, Ценов бе един от първите, които обясниха, че става дума за един и същ народ. Един цитат: "“Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан “.-с. 18.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Друг голям родолюбец и учен е Георги Сотиров. Той също стига до заключението, че дунавските славени са стар тракийски народ: " 27. Налице са голям брой факти от историята, лингвистиката, археологията, нумизматиката и фолклора извън споменатите в тази студия, които подчертават извода, че езикът на Константин Велики е бил една по-стара форма на славянския език, който е станал известен като български език."

   "Тези, които не вярват, че езикът на Константин Велики е бил тракийски, т.е. славянски диалект, известен днес като български, би направил услуга на историографията, ако могат да ни покажат какъв друг език трябва да е бил той."

   http://www.otizvora.com/2005/08/6975

   Аз не мога да се поставя на нивото на великите родолюбци Ценов и Сотиров, но имам претенции да съм чел и проверявал различни извори в продължение на повече от 30 години. Лично аз успях да намеря дори епиграфски паметник от II век, Дакия, на който най-рано е регистрирано името славени – Sclaietis, регистрацията е C.I.L. III C VI. Надписът е публикуван от Ханс Крае в “Lexikon Altillyrischer Personennamen”, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1929 с.103.

   Намерих и друго, което е от огромна важност. Роднини и съседи на северните "траки" са венетите, които са се разпростирали от Западните Балкани до Северно Море. Тези венети, които някои наричат и илири са предците на хървати, словени, поляци, руснаци.

   Понеже гетите-славени стават най-известни поради победите си над римската армия, тяхното име се приема охотно от съседите им венети. Това обаче е бавен процес, чието начало е положено в земите на Словения през VII век. В житието на Св.Колумба се говори за “Venetorum qui et Sclavi dicuntur”. Чак през XII век територии от Полша и Германия се определят като Славиния и биват споменати славени там от Саксо Граматик. Доста по-късно името славени, славяни започва да се ползва и за хора като украинци и руснаци – повече от хиляда години по-късно след първото спомеваване на Sclaietis/Склаветис в Южна Дакия.

   Казах го в работата си, сега пак ще запитам - Може ли някой да ми обясни какво е негативното на това - нашите деди гетите имащи ново име славени, да са дали названието на общност от 300 000 000 души?

   Нека родолюбивите българи да проверят как стоят нещата и да решат на кого да вярват - на родолюбците Ценов, Сотиров и моя милост, или на хора, които разчитат на истерията...

   Изтриване
  2. Аз като гледам май се опитват да те изкарат агент на човека, който Шломо Дов Бер Лазар сложи на власт в Русия ;)

   Изтриване
  3. Хм, сега забелязвам, че този, който те изкарва подлога на подлогата на Бер Лазар носи фамилия Лазаров и съм нещо смутен от тази подробност, след като не зная дали е съвпадение или нещо по-дълбоко са игрите. Каквото да е пич, с тебе сме макар да те ритаме по кокалчетата от време на време, на такива неща мъжкарите не се сърдят.

   Изтриване
  4. Анонимен20 май 2018 г., 0:24

   Господин „мъжкар“,

   Аз понеже съм си пък женкар, много ми е трудно да открия по силата на каква логика Атанас Лазаров изкарва Г-н Серафимов подлога на Путин. От друга страна, ако човекът, когото назовавате е сложил Путин на власт, неговите братя от Уол Стрийт досега сто пъти да са му смачкали капата(освен ако е допуснал грешка и са му простили).
   Не виждам защо Г-н Серафимов трябва да ви благодари, че „сте с него“. Вие с вашите мъжкари се подритвайте по кокалчетата пък и по-високо колко би душа сака, но не вярвам той да има склонност към
   такива задявки.

   Изтриване
  5. Честно казано и аз не съм в състояние да разбера мотивите на някои коментиращи. Във виртуалното пространство често стават недоразумения.

   Изтриване
 25. Бай Атанасе, може и да си прав, но автентичността на твоята поговорка малко нещо ме смущава. Ти ако вземеш да попиташ „драно“, ще има да чакаш навек да ти отговори... Не е уместно и да сравняваме нашия Павел с такава ситуация, да пази Бог! И после римата ти нещо куца, не като на оная баба от Петрич дето пише химни за сватбата на принц Хери. Аз също възнамерявам да поздравя с празника на новобльгарската писменост и култура като му дойде времето.

  ОтговорИзтриване
 26. Г-н Серафимов,и аз тъкмо щях да кажа същото,това са чисто детински закачки идващи от възрастни хора.

  Г-н "мъжкар",не мисля че хора с фамилията Лазаров задължително биха били чифути.Понеже сме християнски народ,Хибру имената са популярни и у нас.Чифутите са си присвоили тези имена твърдейки че та са народът от стария завет.Макар че както в католицизма така и в православието до горе долу средата на миналия век се е знаело идеално че не става дума за един и същ народ.Виж имена като Моше и съответно Мошев биха будили повече съмнение при мен от колкото Лазаров.

  До господин "женкар" умната ви атака към на г-н "мъжкар" не е особено умна понеже противоположното на "мъжкар" не е "женкар" а "путьо".Макар ,че за повечето "женкари" и "путьо" е правилно определение. Като атакувате идеята за "мъжкар",тоест идеята за традиционния мъж,с неговите традиционни ценности и морал,вие вместо да подпомагате за цъфтежа на народа,спомагате за неговото гниене.Съветвам ви да се замислите над тези критики.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да кажа, хубаво би било беседата да е на живо, така биха били избегнати доста недоразумения...

   Изтриване
  2. Анонимен22 май 2018 г., 0:00

   Господин Невенов,

   Погрешно резонирате на понятието ми за „мъжкар“ въпреки обстойния Ви разбор за останали квалификации. Някакви комплекси ли имате или сте съгласни с упрека, че Г-н Серафимов не трябва да се сърди, когато самозвани „мъжкари“ го ритат по кокалчетата. И не Ви ли идва наум, че истинските мъжкари не са тези, които се самопровъзгласяват за такива, а чиито жени ги оценяват по този начин. Малко по-долу пише: „Голям залък лапни, голяма дума не казвай!“

   Изтриване
  3. Г-н Анонимен, мисля че не аз а вие имате комплекси относно термина "мъжкар". Понеже вие си направихте труда да коментирахте ползването на този термин от човек който дори не познавате.Още повече ,че вие сам не се обявихте за такъв а за неговата противоположност.Което навярно е в пълен разрез със собственото ви вътрешно аз,поради което сега вадите някакви извинения от типа "ама вижте,вие не ме разбрахте".

   Г-н анонимен,не жените определят кой е "мъжкар".Не Те, дават сила на този термин.Понеже в днешно време, с просто око може да се види ,че жените подхвърлят и лепят този термин на всеки мъж, които искат да имат поради каквито и да е причини.Така виждаме как жени по телевизията и радиото, говорят за "мъжкар в истинския смисъл на думата" за хора които са....за съжаление или дебили или путьовци. В този ред на мисли живеем в свят в който,именно жените(както вие споменахте) определят що е то мъжкар.Е , в що за свят живеем?Не ли свят пълен с деградирали млади мъже наливащи се с алкохол?Не е ли свят пълен със изоставени деца,самотни майки, и множество мъртви по пътищата чисто от желанието на водачите да бъдат наречени "мъжкар" от някоя мацка на улицата.

   Треминът се дава от други мъже,от семейството и от обществото за достойна проява и отстояване на мъжките ценности.Прав сте ,че не трябва всеки да си присвоява този термин туко така,но не мисля ,че той трябва да бъде публично атакуван и осмиван както правите вие.Още повече не знаете кой стой зад въпросния коментар.И аз го видях този коментар,направи ми впечатление,не особено добро,но не се хванах да осмивам ,навярно, един мъж който поне не се страхува(за разлика от вас) да го ползва за себе си.Дай боже да има защо.
   Надявам се разбирате ,че като атакувате тази идея,и още повече като феминизирате тази идея,че едва ли не е по-добре да си "женкар" от колкото "мъжкар" или ,че жените определят кой бил мъжкар и кой не.Реално не правите услуга нито на мъжете,нито на жените,нито на обществото нито на народа,а само услуга на онези които искат да видят българия и българите затрити.Ако не сте българин,то тогава ще ви разбера,но ако сте...то е редно както казах,да се замислите над позициите си.

   И ако имам някакъв проблем с цялата тази дъндания,...комплекс ако щете.То е ,че ми е писнало да гледам,слушам и чета хора които без капка собствена мисъл ,папагалстват гнусната пропаганда която е налегнала целия западен свят.Дето се вика поне словореда да бяхте сменили.

   Тук можете да ме упрекнете колкото щете.

   А що се отнася до мъдрата ви препратка.Г-н Анонимен,наистина ли смятате ,че като цитирате една,иначе важна и мъдра народна поговорка,някак си ще придадете истинност на вашите твърдения? Колкото и да красите една лъжа и една недостойна постъпка ,то тя винаги ще си остане такава.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Невенов,

   Горното обръщение е знак, че приемам изцяло Вашето виждане за съвременното общество.
   Не се разкайвам, че се определям като женкар, понеже съм нормален. Не давате Вашето мнение за Истанбулската конвенция, но допускам ,че е отрицателно.
   Упреквате ме, че не е трябвало да атакувам „мъжкара“, още повече че не съм знаел кой е той в действителност.
   Г-н Невенов, това е коментар на един кръгъл простак. Още повече и нагъл да признае, че е един от познатите ни тролове, „които ритат от време на време Г-Серафимов по кокалчетата, но великодушно – все пак „били с него“. За жалост обаче Г-н Серафимов не бил от Вашите „мъжкари“, пък се сърдел...
   За тази „недостойна постъпка“ аз, Г-н Невенов, като „женкар“, съвсем не се срамувам! Но понеже Вие досега
   не се самоопределихте, интересно ми е като какъв бихте направили това: като „пич“ или като „путьо“.

   Изтриване
  5. Г-н Анонимен,
   Моето становище е от ясно по-ясно,а и вече го споменах.
   И на мен не ми се понрави коментара му но не отговорих на него.Камо ли с нападки.А това че бил от троловете,в крайна сметка какво по-голямо наказание от това да не му се обръща внимание.
   Ако имайте критика към него,критикувайте го за това което е казал по историческата или политическата тема...както и направихте,за което и аз ви подкрепих понеже Хибру имената са популярни из целия християнски свят.
   В моята критика към вас не критикувам това, че вие критикувате въпросния господин а това ,че използвате за вашите атаки една дума която и без това е обезличена,че и допълнително се опитвате да я превърнете в нещо жалко и за присмех.Даже и с последния си коментар ...едва ли не твърдите че този дето се назовава "мъжкар" едва ли не предпочита да се съвкупява с други мъже,а този дето е бил "женкар" бил нормален.Хитра словесна хватка но както ви казах правите повече пакости на народа,и на индивида с подобни изказвания от колкото ползи.Честно казано,не разбирам колко пъти трябва да ви показва човек,грешките на вашите изказвания,че най-накрая да си вземете поука.
   А ако бяхте се замислили малко над това което написах,навярно щяхте да знаете,че няма да си позволя свободата да се назовавам "мъжкар","женкар","пич" или "путьо". Както обясних,тези "титли" се дават от други хора,които най-малкото познават човека.Ако бяхте си изкарали,поне за малко,главата от марксистката пропаганда,нямаше да си правите и трудът да задавате тези въпроси.

   Изтриване
 27. Г-н Павел Серафимов обяснява на славянски език колко много не сме славяни. Това би било смешно, ако не е толкова жалко. Ако според този енергичен демитологизатор на цялата ни история нашият език не е славянски, то това означава, че сръбският, руският, словенският, словашкият, чешкият и полският език също не са славянски, а са сигурно тракисйки, т.е български езици. Цялата тази кампания за демитологизация на нашата история произлиза от дълбините на една анти-българска по същество шизофрения, която включва в себе си патологична русофобия и славянофобия и идва от онези, които внушиха на диктатора Стамболов, че Берлинският договор е велик, а Русия е враг на България. Тези корифеи изковаха термина "пан-славизъм", сигурно мислейки, че така заклеймяват Русия. Нашата обща писменост, православна религия и историческите опити, апогей на които е руско-турската освободителна война опровергават тези демитологизатори. Интересното е, че г-н Сидеров, кой от не е русофоб, не усеща как го подхлъзват новите бакаловчета и славянофоби, които говорят за 5-те лъжи за българската история, без да обясняват защо нашият език е славяснки. Сигурно на 24-ти май г-н Павел Серафимов обикаля центъра на София и убеждава празнуващите на славянски език, че това не е денят на славянската писменост. Пази, Боже...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, народът ни е казал - Голям залък лапни, голяма дума не казвай!

   От 9 години се опитвам да обясня, че първоначално името славени е важало само за нас по простата причина, че славени е новото име на гетите.

   В последствие това име е прието и от венетите - съседи и роднини на гетите. Тези Венети са деди на словени, поляци, руснаци...


   Какво му е трудното това да се разбере ?

   Изтриване
  2. Като какви тогава да определим скитите и сарматите. Може да се каже, че те също участват в образуването на руската народност. Та венети и скити явно са говорели език близък до българския, защото идентичността с руския е по-голяма отколкото със сръбския език, въпреки, че със сърбите винаги сме били преки съседи. И още нещо, което за мен е необяснимо, именно наследниците на гетите от Добруджа или цяла Източна България говорят на наречие, което е неразбираемо за Западна България. Западните говори са по-близки до руския език, отколкото до прекия съсед говорещ сръбски език. Да, важно е проучването на писмените източници от различни епохи, но те отразяват виждането на автора им в даден период от време и са политизирани. Но народните говори, макар и приели много чуждици са показатлни за принадлежността към определено родство. Стига се до там, че научен работник пише в публикация за 24 май,че Кирил и Методи са създали глаголицата базирана на солунските и родопски говори! Но, има данни, че глаголицата е ползвана много преди Кирил и Методи, а те са били агенти на влияние на Византия. И не е реално Византия да разпореди на своите граждани и служители да пишат "славянска" азбука, защото, както се пише, тя е създадена за Великоморавия, а те според Вас са венети, сиреч, далече от солунските и родопски говори.

   Изтриване
  3. Господа/дами анонимни от 21 май 2018 г., 21:12 ч. и 23 май 2018 г., 16:51 ч., според вас само езика ли определя народността и общия корен на народите? Бразилците португалци ли са, а останалите народи от Централна и Южна Америка заедно с Мексико - испанци ли са?

   Изтриване
 28. Анонимен22 май 2018 г., 6:40

  Аз пък изобщо не мога да разбера защо толкова държите да сте се наричали славяни след като славяни означава роби.Не ви ли е срам?Попитайте английския език ))))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изобщо не държа, това са фактите...които за жалост някои хора не познават :)

   На всяко народностно име може изкуствено да се даде обидно значение. Точно в английския намираме думата buggar-педераст, тя е изведена от Bulger, Bulgarus. Причината името ни да бъде изкривено и ползвано по такъв грозен начин са българските богомили. Навлекли си омразата на западното духовенство, богомилите известни още като катари, албигойци, българи, често биват клеветени.

   За първи път Sclavi е документирано през II век, в Дакия, а обидното значение роб се появава около 1100 години по-късно - XIII век.

   Изконните латински думи за роб са: famulus, verna, servus, puer.

   Старогръцките думи за роб са: δοῦλος, παῖς, ἀνδράποδον, θεράπων, ἀτμήν, ἑρκίτης.

   В речника на старите германи намираме þræl-слуга, роб ст.англ., ст.норв., dregil-слуга, роб ст.вис.нем., kniucht-слуга, роб ст.фриг., knecht-слуга, роб нид., Knecht-слуга, роб нем.

   Разумно е преди да се изкаже някакво мнение по даден въпрос, този въпрос да се проучи добре, а не да се повтаря автоматично някаква стара заблуда.

   Изтриване
 29. Камен Петров23 май 2018 г., 11:28

  Създаването на някакво народностно съзнание не е еднократен акт с определен набор герои, които са го извършили. Това е процес, който тече непрекъснато (и днес дори). Съставен е от много, много отделни сплетени истории. Мисля си, че в такъв процес може да има много противоречиви и дори невероятни неща от днешна гледна точка. И това е вярно не само за нас, а и за всеки друг народ.
  Аз лично приемам, че сме наследници на хора, живели тук от хиляди години. Те са нашите прадеди, но разбира се и не само те. Пак искам да подчертая - това се отнася не само за нас, а и за другите народи по Земята. А споровете са неизбежни и неизбежно яростни в търсенето на това кои сме ние по простата причина, че много неща зависят от това кой как се възприема и какво е наложеното възприемане на останалите към него. Това вече е по-скоро политика и дори битка, а не просто историческо изследване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във всеки един момент откакто историята съществува като наука тя е била повлиявана, да не кажа манипулирана, от политиката!

   Изтриване
 30. Анонимен24 май 2018 г., 0:42

  Скъпи Павле,

  Имам честта да поздравя в твое лице един от най-отявлените съвременни защитници на истинската българска история по случай светлия Празник на българската азбука и култура! Благодаря ти за твоето всеотдайно участие в новото българско възраждане. Бъди здрав и благословен!

  ОтговорИзтриване
 31. Незнам за кого става на въпрос, сигурно е било преди моето време, така да се каже. :) Но ме е яд, че въпросният петни името на моя град - Карлово. Не всички карловци сме такива.
  Няма смисъл да се занимавате с такива хора, правилно постъпвате. Напред и нагоре ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросният господин не е роден в Карлово, просто е живял там доста време. Иначе родата му е от извън България...

   Карловците са хубави хора, зная го от личен опит :)

   Изтриване
 32. Г-н Спароток, тъй като пиша за гетите, моля да ми посочите античния източник, в който сте прочели, че Sclavos, Sclavi, Σκλαυι, Σκλαβηνοι, Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι е друго име на гетите.

  ОтговорИзтриване
 33. До Анонимен15 май 2020 г., 21:52

  Г-н анонимен, бихте ли представил точен цитат - мое изказване, в което се среща твърдението, че в ЕДИН античен източник ce твърди, че Sclavos, Sclavi, Σκλαυι, Σκλαβηνοι, Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι е друго име на гетите :)

  ОтговорИзтриване