30.05.2018 г.

КОЛКО ДРЕВНИ СА ИМЕНАТА С НАСТАВКА - СЛАВ?Мнозина считат имена като Мирослав, Светослав, Доброслав, Воислав и др. зa сравнително нови. Несъмнено, немалко сънародници правят връзка между особената наставка и хората наречени Σκλαβηνοι, Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι -славени – тези, които през 680-681-ва година, помагат на бойците на Аспарух да победи Римската Империя (Византия).

Реално, имената с наставка -слав са забележително древни, а и разпространени на огромна територия, която е доста по-обширна от тази на Украйна, а даже и Русия. Едва ли някой би очаквал да ги срещне в Индия и то споменати не къде да е, а в епоca “Махабхарата”. Там е документирано името Боришравас, Буришравас (भूरिश्रवस्), което притежава алтернативно четене Бориславас, Буриславас. (1)*

Този човек принадлежи на древен народ назоваван в старите писания с имената бахлика, вахлика, валхика, балхува. Някои автори предпочитат названието болхики, макар точно този особен вариант, поне по мои сведения, никога  не е документиран. 

За хората познати като бахлика, вахлика,  е използван епитета mleccha (म्लेच्छ)чужденци, варвари. Поради това, че са свързани със саките, които в работа на Аристофан са наречени траки, можем да заключим, че народът бахлика е съставен от стари балканци, които са се смесили с населението на запад от река Инд.Най-старото име на страната ни е Ария, това се споменава съвсем ясно от Стефан Византийски. Разполагаме и с достатъчно исторически извори, в които се разказва за похода на Дионис в Индия. Писанията на Луций Ариан, Диодор Сицилийски, Страбон, Плиний Стари, Нони и др. са достъпни и ясни, а което е по-важно - твърденията на тези автори са подкрепени от археологически находки. Определени видове кирко-копачи, а и керамика се срещат доста по-рано в нашите земи, отколкото в Индия.Хубаво е да се знае и това, че дошлите от земите ни арийци са въвели в Индия и други имена с наставка -славас/шравас. Васушравас /Васуславас е един от епитетите на бог Шива. Древно е и името Раджашравас/Раджаславас, то принадлежи на един от съставителите на Ведите. Махашрав/Махаслав пък е име, което пък все още се ползва днес в Индия. Във ведическите химни е споменато Девашравас/Деваславас.

Интересното и, че във времето когато името на Бориславас/Буриславас е записано в Махабхарата, a Девашравас/Деваславас във Ведите, в Тракия един майстор е гравиран името си на съд от Рогозенското съкровище. 

Става дума за Дисловиас/Дислойас. Проф. Лариса Бонфанте смята, че името на този тракиец е тъждествено на Богослав. Проф. Владимир Георгиев също смята, че древното тракийско име Дисловиас /Дислойас притежава значение славещ бога и свързва -словиас/слоиас със стблг. словлен, рус.стцсл. словлю, както и втората част на българските глаголи благо-словя, славо-словя.

В тракийския, т.е. древнобългарския, съществува още една дума притежаваща значение славен, прочут. Намираме е в в името Μιλτοκύθης, като наставката -κύθης/кут/кют отговаря точно на стблг. чюти-чувам, а и на прочут-славен, известен. Говорейки за българите, Отец Паисий използва две сродни определения - славни и чуени (прочути). Μιλτοκύθης/Милтокют/Милтокит е живял през V-IV в.пр. Христа и е споменат в работа на Ксенофонт: Μιλτοκύθης μεν ο Θράξ. Друг пример може да се даде с името на цар Смикютес (наречен от специалистите Смикита) - Σμικύθης Θρακῶν βασιλεύς.

Едва ли някой би очаквал да срещне имена с наставка -слав в Германия и то във времето на Античността, такива обаче има. В германски списъци на стари царе на вандали и др., Mecislaus/Мечислав се посочва като баща на веси-готския владетел Радагаст, като в същия списък намираме и властвалия през 127 година сл.Христа Vitislaus/Витислав.Друг вандалски цар с особено име е Godigisclus/Godigisclaus/Годигислав. Той е споменат в работите на Прокопий Цезарийски. С подобен строеж е и готското име Vitigisclus Vitigsclaus/ Витигислав.

Ако някой се чуди защо готи и вандали носят странни, негермански имена, трябва да прочете внимателно “Готските Войни” на Прокопий Цезарийски. Там е казано съвсем ясно, че готите, вандалите, а и сарматите са част от един народ, който е познат като под името гетиProc. BG.III.ii.3.

Доказателство за негерманския произход на вандалите е и техния език, говорен и от гетите наречене още гети. Ползвайки сведения на по-стари автори, Мавро Орбини дава кратък вандалски речник, някои думи изобщо не се нуждаят от превод

български-вандалски/готски

баба-баба
бой-бой
брат-брат
вода-вуода
вълк-волк
вятър-вуйтер
дар-дар
дол-дол
дял-дил
гръм-гром
кобила-кобила
кост-кост
млад-млади
мога-могу
мой-муй
невеста-невуиеста
нов-нови
пет-пиет
поток-поток
птица-птах
пълен-плин
разум-розум
сестра-сестра
страх-страх
теле-теле
тъма-тма

Трябва да призная обаче, че говорения от вандалите език съдържа и германски думи. Такива са scoda-вреда –ср.нем.Schade-вреда, placz-квадрат, плац –ср. нем.Platz-място, mincze-монета –ср.нем. Minze-монета. Това е напълно нормално и трябва да го очакваме. Когато два различни народа живеят в съседство, рано или късно те започват да приемат думи едни от други, а за гетите и роднините им вандалите знаем, че обитават дори Западна Европа.

За това, че владенията на гетите  опират чак до Херкинската Гора (Шварцвалд, Германия), знаем от Страбон: “As for the southern part of Germany beyond the Albis, the portion which is just contiguous to that river is occupied by the Suevi; then immediately adjoining this is the land of the Getae, which, though narrow at first, stretching as it does along the Ister on its southern side and on the opposite side along the mountain-side of the Hercynian Forest. -Strab.VII.3.1.


Не е трудно да се разбере, че бивайки силни и влиятелни хора, още в дълбока древност гетите са успели за повлияят част от населението на Германия и да въведат там свои имена като Мечислав, Витислав, а дори и Укромир. Германски владетел с това име е споменат от Страбон някъде преди около 2000 години: “…Ucromirus chieftain of the Chatti.”  - Strab.VII.1.4


Живелият по време на късната Античност Йордан смята, че готите, наречени още гети са дошли от Скандинавия, но следи от такава миграция липсват. Иронията е, че е налице точно обратното – има предостатъчно данни, за да се докаже за преселение в обратна посока – от Балканите към Скандинавия. Всъщност имало е няколко преселения както на гети, така и роднините им – мизите. Старите балканци са оставили в Северна Европа названия като Мори Маруса - море на мраза, Балкия-голяма и т.н.

Morimarusam a Cimbris vocari, hoc est mortuum mare, inde usque ad promunturium Rusbeas, ultra deinde Cronium. Xenophon Lampsacenus a litore Scytharum tridui navigatione insulam esse inmensae magnitudinis Balciam tradit.” – Plin.IV.95


Виждаме, че подобно на индийците, германите също биват повлияни от старите балканци наречени в далечното минало траки,  като в това няма нищо чудно и неестествено. Във всяка епоха е имало доминантни групи, които са оставяли свой отпечатък върху езика и културата на стоящото на по-ниско ниво население.

Ако някой намира за нормално, че поради римската експанзия, латински имена като Валерий, Eлий, Емилий, Клавдий, Корнелий и др. се ползват от ибери, гали, германи и т.н., то защо да не приемем, че поради преселенията на дедите ни в по-ранен период, наши изконни имена са ползвани от повлияните от дедите ни народи?

Няма никакъв проблем, само трябва да се признае, че траките са първият европейски народ, който е успял да се разпространи на огромна територия, трябва да се признае и това, че ние сме потомци на този велик народ. Така белите петна в историята изчезват, изчезват и парадоксите, и всичко си идва на мястото.
(1)* Тай както в във ведическия арийски sruti/sluti-слушам, прочувам се, става основа за srava/slava-слава, така и в старобългарския слоути-прочувам се е основа на слава.63 коментара:

 1. ирена янчева30 май 2018 г., 19:05

  Благодаря много, Павеле за направеното изследване ! Впечатлиха ме общите езикови паралели между българи-вандали-гети/готи, особено названията за роднини - "баба, брат, невеста, сестра", а ние знаем, че родствените структури и техните наименования за твърде характерни за идентичността на една общност (създадени само от и за вътрешна употреба) и трудно приемат външни влияния. Това е силно доказателство за близостта между тези групи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е, че вандалите и прусите са асимилирани, иначе щеше да е по-лесно да разберем за ролята на дедите ни в Западна и Северна Европа.

   Изтриване
  2. Е как вандалите и прусите в по-ново време са асимилирани, а твоите деди трако-евреите не са? Няма нито хронология нито логика в съчиненията ти.

   Изтриване
  3. Ако излезеш от пещерата, поизмиеш лицето си, а и тялото си, може и да ти просветне :)

   Изтриване
  4. Анонимен5 юни 2018 г., 9:19

   Само не казвай, че си живял по времето за което пишеш свободните си съчинения. Дори нямаш никаква идея за пещерния живот на човека, тъй като си посредствен лаик по история, Спароток. Кой те "преследваше" заради "откритията ти", че си бил принуден да бягаш и да сменяш различни държави?

   Изтриване
 2. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят за започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 3. Войчьех Ярузелски30 май 2018 г., 19:22

  Таза информация е преинтересна, г-н Серафимов, но поради що тези племена все още биват причислявани към германското семейство от народи, при положение, че се знаят техните лингвистични особености? Класически пример: "The Vandals spoke a language closely related to Gothic, with a few characteristics of itsown. Gothic is well known through the translation of the Bible made by Wulfila in the 4thcentury. Like Gothic, the Vandal language belonged to the East Germanic group."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Готите и вандалите са извършили много велики дела и подобно на гърците, които заграбват славата на трако-пеасгите, германите, или поне хора живеещи в Германия (не е задължително да са германци) заграбват славата на вандали и готи.

   Имената на реките Елба, Трава, Висла, Одра не са германски, не е германско и името на остров Остеравия, но като се премълчат подробностите, всеки може да съчинява каквото поиска.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви господин Войчьех Ярузелски, че споменавате библията на Wulfia, защото точно тя ни навежда отново към размисъл и почуда. Първо е написана със букви, познати от нашите древни библии, а не на латиница.
   Второ, в "Отче наш" има доста познати нам думи като Атта-Отче, hlieb/хлеб, wille-воля, jah-яко. Разбира се ,че ще са необходими години за проследяване на развитието на езика в една или друга пососка, но ние не сме по обстойните проучвания, тъй като те струват пари. Ако погледнете също в старонемски лексикон (от 1885 година) то там за готите казват, че техните деди са оставили в писмените предания, че са наследие на гетите. Също интересно е, че ostgoten са имали и храбри князе наречени ВалаМИР, ТеодеМИР, ВидеМИР.

   Изтриване
 4. И кво сега от славяни станахме тракезяни ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бе, то е едно и също. Ние също сме си все същите. А как ни наричат е съвсем различен въпрос.

   Изтриване
  2. Много хубава статия!
   Ако Балкия означава голяма, то Балкан не би ли трябвало да има същото значение? Защото си е голяма планината - от край до край на България.

   Изтриване
  3. И сега и преди сме си Българи - Траки! Славяни са бръмбарите в главата!

   Изтриване
  4. До Doychin Doychev31 май 2018 г., 1:23 ч.

   Да, Балкан означава голям, масивен, думата е сродна на фриг.балайос, която не е нищо друго освен древна форма на стблг. болии-по-голям.

   В земите на мизите е имало град Балкеа, но нашите учени не обичат да говорят по този въпрос.

   BALCE´A (Βαλκεία, Steph. B. sub voce is placed by Stephanus about, that is near, the Propontis. It is mentioned by Pliny (5.30), who places it in Teuthrania, a district which contains Pergamum. His position, therefore, differs altogether from that which is vaguely assigned by Stephanus.

   Изтриване
  5. До Stefan Marinov31 май 2018 г., 6:08 ч.

   Г-н Маринов, названията българи, траки, славени са дадени за едни и същи хора, но по време на Средновековието, названието славени, словени, славяни се налага и за други хора - венетите,които са предци на руснаци, поляци и т.н.

   Съвсем нормално е едно название да получи разширено значение. Първочанално германи е било име важащо само за тунгрите, но се налага над всички хора говорещи сродни езици. Първоначално елини е име на малка група хора от Епир, но после става колективно название. Англия не е създадена само от англи, но също от сакси, юти, че дори франки и фризи, но се запазва само името на англите.

   Изтриване
 5. Анонимен31 май 2018 г., 8:38

  Уважаеми господин Серафимов,ако за момент излезм малко от темата на студията за наставката сляв, виждаме в написаното от Вас "В германски списъци на стари царе на вандали и др., Mecislaus/Мечислав се посочва като баща на веси-готския владетел Радагаст....". Но Радогост или Радагест, Радагаст е славянски, тракийски бог. Самото съчетание на думи звучи много познато. В съвременен вариянт гостоприемен. Също така не е ясен феномена за приемането от даките на "лингва романика", където виждаме една цялостна промяна на езика. А не започнахме ли в България да говорим "лингва британика". Това, че героизираме някои действия на наши предци не бива да ни заблуждава към склонността им дабъдат асимилирани, която я има и днес. "Езика свещен на дедите" вече се игнорира в страна имаща претенциите, че е дала писмеността и културата на трако-славяните.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте, винаги е имало периоди на упадът и възход, но ние пазим речта си и ще я опазим въпреки усилията на разни недобросъвестни типове. Уелсците, шотландците, ирландците са приели речта на завоевателите си - английския. Твърде малко хора днес говорят уелски, а също шотландски и ирландски гаелски...ние все още си говорим български.

   Изтриване
 6. Добре, значи имената със слав са древни, но какво доказва това бе Серафимов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доказва, че първоначално те са принадлежали на дедите ни, които са ги разпространили сред различни народи.

   Изтриване
 7. Благодаря, интересна статия! Винаги съм мислела, че имената, завършващи на -слав/а са славянски, а не български. Не ми беше хрумвало странно защо, че слав = слово. Това води до друга асоциация, а именно: "В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог." Не съм изобщо по библията, но интересно е, че това е най-известното (поне така смятам) от нея. Та, и така би могло да се интерпретира.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По начало името славяни, или по-точно славени, е използвано само за северните траки от групата на гетите. В последствие това име се налага и над други хора, но това не е обяснено добре от учените.

   Траките са имали съседи и роднини на север и запад от тях, това са илирите-венети. Това е причината нашия език да е близък до сръбски, хърватски, словенски, полски. Сърбите, хърватите, словените, поляците, че и руснаците са потомци на венетите.

   Чак след 7 век името славени, словени, започва да се използва и за други хора, като ще минат поне 1000 години от най-ранното споменаване докато това име стане колективно за цяла общност.

   Изтриване
  2. Благодаря! Мисълта, която не изразих особено добре, беше, че тази група славени (гети) са имали писменост (слово). А словото са го почитали като божествено или равносилно на Бога. Слава на Бога, слава на словото... Може би и поради това се налага в имената и на по-голяма група хора.

   Изтриване
  3. Според Ганчо Ценов, причината за разпространението на името славени, словени е в разпространението на азбуката от страна на нашите деди. Британският учен Пол Барфорд поддържа това мнение.

   Каква точно е причината ще разберем със сигурност след време когато разполагаме с повече сведения.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Да бе имало остров Остеравия некаде си ха ха ха, още малко и ще ти поверваме Спорчо ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужно да вярваш на мен: "There are those also called Glæsaria by our soldiers, from their amber; but by the barbarians they are known as Austeravia... " - Plin. Nat. 4.27

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plin.%20Nat.%204.27&lang=original

   Изтриване
 9. Драги Павле,

  Не преди много беше споменал, че отново се налага да прекъснеш публикациите за известно време. За щастие, това не се случи! Виждам с какъв интерес се посреща всяка твоя нова статия. Лесно може да се открие, че като коментатори се явяват все повече нови хора, за огорчение на троловете, които твърдят обратното. Благодаря ти от сърце, че си намерил начин да не прекъсваш участието си в блога!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека да благодарим на Господа защото това си беше Божа работа!

   А колкото до троловете, те са се активизирали, но това е добър признак - някой се плаши, че истината стига до все повече хора.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2018 г., 14:39

   Точно както пише в „славното Слово“: „А ако Бог е с нас, кой може да бъде против нас?!“.

   Изтриване
 10. Анонимен1 юни 2018 г., 8:32

  Шравас означава уши на санскрит бе, аланкоолу! Недей заблуждава балъците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето тук може да се провери лесно като в горното прозорче се напише zravas www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/tamil/recherche

   Изтриване
  2. Анонимен2 юни 2018 г., 12:39

   Да, може. Ако работи връзката. Но в случая - не. А тук може още по-лесно да се провери какво означава Васушравас - Vasushravas: (sáns. hindú). Having riches as ears (?). Shiva's 668th name as listed in the Shiva Sahasranama. See the Lingapurana Part II, Chapter 98.
   http://devoteesvaishnava.blogspot.com/2010/07/reviews-300ft-cat5e-utp-cable-with.html
   и тук също:
   https://www.scribd.com/document/240280123/Dictionary-of-Hindu-Terms

   Изтриване
  3. Напротив, работи си речника и то перфектно, дал съм и точни инструкции, но те трябва да се следват.

   Колкото до Vsausravas, името му означава - притежаващ добра слава. Това е мнението на уважаван лингвист, с когото съм напълно съгласен. Може да се провери тук на с.172 https://books.google.nl/books?id=kSkjAAAAQBAJ&pg=PA172&lpg=PA172&dq=vasusravas&source=bl&ots=Z72qUf3Qr4&sig=Od5VHuSs271k7jX6nZQ1L4J9nUU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiJ9raF3LTbAhXO-qQKHZ7uD48Q6AEIOTAD#v=onepage&q=vasusravas&f=false

   Изтриване
  4. Анонимен2 юни 2018 г., 13:33

   Искам да направя допълнение, което е уместно в случая - пропуснал си няколко арийски имена с елемент 'шравас' и те са: Prthusravas, Srutasravas, Susravas, Samasravas, Satyasravas, Bangasravas.

   Изтриване
  5. Темата не е за арийските имена, или пълен списък на арийските имена с елемент шравас, славас. Просто сметнах за нужно да спомена няколко арийски имена, за да имам право да кажа, че имената съдържащи -слав са много древни.

   Изтриване
  6. Уши на санскрит си е баш същата дума "аса" - уши. Например "канна аса" - ушите на коня, на санскрит...

   Изтриване
  7. На сродния с ведическия санскрит авестийски, уши е..уши :) у́хо — род. п. -а, мн. у́ши, укр. ву́хо, блр. ву́хо, др.-русск. ухо, род. п. ушесе, прилаг. ушесьнъ, дв. уши, ст.-слав. оухо οὖς, род. п. ушесе, дв. оуши (Дильс, Aksl. Gr. 171 и сл.), болг. ухо́, уши́, сербохорв. у̏хо, у̏ши, словен. uhọ̑, дв. ušî, мн. ušẹ́sa, чеш., слвц. uсhо, польск. uсhо, в.-луж. wucho, н.-луж. hucho. Праслав. *uхо, в ед. ч. и мн. ч. — основа на -еs-, в дв. — на -i-, родственно лит. ausìs «ухо», вин. ед. aũsį, род. мн. ausų̃, лтш. àuss, др.-прусск. вин. п. мн. ч. āusins, лат. auris «ухо», aus-cultāre «внимательно слушать», греч. οὖς, род. п. гомер. οὔατος, атт. ὠτός, дор. ὤατα «уши» (*ōu̯s), гот. ausō ср. р. «ухо», ирл. ó — то же, авест. дв. uši

   https://vasmer.lexicography.online/у/ухо

   Изтриване
  8. Най-употребяваната дума за ухо в санскрит е karna, но има и usa-ушна кухина.

   Думата srava се употребява за слух по простата причина, че идва от sruti-слушам, стблг. слоути.

   Думата sravana означава както слушане, учение, така и славене.

   Изтриване
  9. Анонимен8 юни 2018 г., 11:59

   Не, българският не е тракийски. Тези паралели, които правиш са слагане на каруцата пред коня. Центърът на разпространение на ИЕ езици са степите на Южна Русия и оттам тръгват ариите към Индия и малко покъсно траките към Балканите, а хилядолетия по-късно и славяните. Затова в езиците им има общи корени на думи макар и с променено значение. Думите слава, славя идват от слово, а не от шравас/зравас/зравана (слушам, чувам, уши). Индоарийският корен шрав-, зрав- в крайна сметка още хилядолетие поне преди разселението от края на Бронзовата епоха е произлязо от един общ корен със слово/слава, а не както ти твръдиш, че шрава/здрава произлиза от слово. Ако окончанието -слав беше типично за траките то всяко второ тракийско име щеше да завършва на -слав. Това обаче не е така - голяма част от тракийските имена са едносъставни. И да обобщя - тракийски, индоарийски и стаобългарски са езици с общ произход, но НЕ ПРОИЗЛИЗАТ ЕДИН ОТ ДРУГ. Всеки един от тях е тръгнал по собствен път на развитие към края на Бронза и началото на Желязото. Всичко друго са глупости. Ако следваме твоята логика излиза, че името ти Павел или ПаФка произлиза от глагола пафкам. Като гледам какви ги сътворяваш май трябва да намалиш пафкането на тревисти растения. :)

   Изтриване
  10. Драги ми анонимни, и слава, и слово идват от слути-слушам. Така е в старобългарския, така е и във ведически санскрит, а дори и в авестийски.

   В случай, че определен елемент като -слав, слов, се използва в именната система на даден народ, това не означава, че всяко второ име трябва да съдържа този елемент. Да се поставя такова абсурно условие е меко казано глупаво, наистина меко казано :)

   Изтриване
  11. Драги ми Павле, санскрит е един от най-ранно записаните ЕИ езици, но това не означава, че останалите ИЕ езици поризлизат от него! Така както ти не произлизаш от брата на прапрадядо си, макар си и да имате общ прародител - прапрапрадядо ти, така и старобългарски и тракийски (отделни езици) НЕ произлизат от санскрит, нито пък санскрит произлиза от някой от тези два различни езика. Славянските имена със втора съствна -слав, са средновековни и НЕ СА регистирирани сред траките. Глупави са единствено твоите фокуси опитвайки се свържеш индоарийски двусъставни имена от Желязната епоха със славянски имена от средновековието и да едва ли не да докажеш континюитет от 2000 години в ономастиката на ИЕ народи. Не, няма такъв континуитет, това са просто имена и епитети възникнали в различно време на различни континенти и нямаши нищо общо помежду си освен далечното общо индоевропейско езиково наследство. Имаме твърде голям списък с тракийски имена. Къде са имената окончващи на -слав??

   За тебе, самозвани лингвисте, както е известно хилядолетията и разстоянията нищо не означават! "Превеждаш" пръстени от Езерово, линеари А и Б и какво ли още не все през старобългарски език. Ти ще излезеш най-голямия откривател в днешния свят! Наистина ли вярваш, че си такъв или просто трябва да продължиш да пиешеш, независимо какви глупости само и само да не загубиш последователи сред науките и слабобразованите читатели на блога ти? Или май по-скоо избиваш дълбоко скрити комплекси за интелектуална немощ? Ако представиш свободните си съчинения на лингвистична конференция иснтиските лингвисти ще изпопадат от смях. Имам усещането, че или не си наред с главата или си твърде глупав за да осъзнаеш безумията, които съчиняваш. Най ми е жал за читателите ти, които не са достатъчно подготвени за да видят елементарните манипулации, с които ги подвеждаш.

   Изтриване
  12. Къде съм казал, че индоевропейските езици произлизат от санскрит?

   Да се приписва на някого нещо, което той не е казал е меко казано непочтено. Всъщност непочтеност блика и от останалите ваши "аргументи", или да ги наречем с истинското им име - жалки опити за манипулация.

   Ако пишех глупости, аз щях за съм удобен на мошениците и те нямаше да идват тук и да коментират като озлобени анонимни. Когато човек е сигурен в правотата си, той не нито крие името си, нито злобее. Злобата идва от страх от разобличение, а то идва.

   Изтриване
 11. Анонимен1 юни 2018 г., 14:26

  Уважаеми господин Серафимов, позволявам си да Ви предложа една статия, за която мисля, че има връзка с Вашата публикация: сайта е https://zen.yandex.ru/media/id/5a8b32de3c50f7f27676c0e5/kto-takie-skify-kto-ih-predki-i-potomki-5b0242fa7425f529296bc9f7, нарича се "Кто такие скифы, кто их предки и потомки" от
  21.05.2018, автор Анатолий А. Клёсов,доктор химических наук, профессор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анатолий Клёсов e безспорно талантлив учен, но не мисля, че е непредубеден и напълно независим. В някои случаи изводите, които той представя са лишени от всякаква логика и за жалост, последните 7-8 години това стана нещо като традиция в генетиката...в цял свят. Както историците в миналото пропускаха важни подробности, така и генетиците понякога представят това, което пасва на политическата конюнктура, а други неща игнорират.

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2018 г., 9:37

   Уважаеми господин Серафимов, това което ми направи впечатление в студията на Клёсов няма връзка с неговата непредубеденост, доколкото зная последните 30 години той работи и живее в САЩ. В случая неговите пристрастия към руския народ нямат значение. Ето какво ми направи впечатление: "Итак, какая складывается картина, при совместном рассмотрении исторических данных в их многообразии, и сопоставлении с данными ДНК-генеалогии, приведенными ниже?
   Картина складывается следующая: скифы – это в основном потомки ариев, носителей гаплогруппы R1a, которые не ушли на юг, через Кавказ в Месопотамию и на Ближний Восток, и не ушли на юго-восток, в Иран и Индию, примерно 4000-3500 лет назад. Это те, которые остались в северном Причерноморье и рассеялись по Великой степи от низовьев Дуная через прикаспийские территории, Среднюю Азию, Южный Урал и до Алтая, и далее, до Китая и Монголии. Часть из них остались европеоидами, часть стали монголоидами, продолжая оставаться носителями гаплогруппы R1a.
   Однако у носителей гаплогруппы R1a на Алтае была характерная особенность. Если на Русской равнине и в Центральной Европе у них преимущественно митохондриальная гаплогруппа (мтДНК) Н, как и у их жен и подруг, так называемая «европейская», или «западная» мтДНК, то на Алтае у R1a, в основном, восточные, «восточно-евразийские», азиатские мтДНК – A, C, D и G, их у носителей гаплогруппы R1a до половины и двух третей, остальные – минорные, единичные. Европеоидных мтДНК у них почти нет.
   Носители мтДНК A, C, D и G, как правило – монголоидные женщины и их сыновья и дочери, опять же монголоидные. Вот и разгадка, почему алтайские носители гаплогруппы R1a, потомки ариев-скифов, как правило, сами монголоидны. Антропологию в значительной степени определяют женщины. К тому же, у алтайских R1a те же монголоидные женщины, видимо, сменили язык всей популяции на тюркский."
   Заради греховете на бащите ние имаме неподозирани роднини,които в повечето случаи са наши врагове! Именно синеокият монгол Чингиз Хан унищожава Волжска България. Може би поради това хуните са приемани за тюрки, а произхода на Атила за тюркски. Може би и поради това печенега Георги Тертер е бил български цар. Струва си да се замислим.

   Изтриване
  3. Какви доказателства имате за това, че по време на падането на Волжка България, там основната част от населението е била от етнически българи?

   Кльосов няма как да е прав, че арийците са носители само на R1a, изследване на индийските брамини показва, че техните предци са били носители както на R1a, така също на J2, E, G2.

   Изтриване
  4. Анонимен5 юни 2018 г., 1:27

   Уважаеми господин Серафимов, не свеждайте винаги всичко до българи, и българи не е синоним на траки. В конкретния случай е написано за хапогрупа R1a. Вие привеждате като пример и хаплогрупите J2, E, G2. Добре, но в случая по-важното е, че жените с които са създавали поколение тези носители на хаплогрупи J2, E, G2, R1a са носителки на азиатски митохондриални ДНК- A, C, D и G и синовете и дъщерите им имат именно азиатски външен вид. Антропологията се определя от жените, които дори променят и езика. Привеждате пример с индийските брамини, носители на J2, E, G2, R1a, но външният вид на тези брамини е дравидски, не е тракийски, защото техните прабаби са с дравидски произход. Ако жената е с африкански произход, децата и ще имат африканска външност. Не говоря за това кои са "арийци", кои са "българи" или "траки". Оказва се, че може да има траки с монголоиден или дравидски антропологичен облик. И тези монголоидни траки в битки със своите кръвни братя достигат средата на Европа. И типично по "тракийски", когато са на върха на силата си, вместо да превземат цяла Европа, те неочаквано се връщат в пределите на централна Азия, където изчезват от историята.

   Изтриване
 12. Добър ден Г-н Серафимов , от дълго време следя вашите публикации . Е дойде времето да ви кажа БЛАГОДАРЯ , вие бяхте този който ме заведе до трудовете на Ганчо Ценов и Асен Чилингиров , а и на много други родолюбци и патриоти .
  Вие бяхте този който ми отвори очите и съзнанието за което БЛАГОДАРЯ . Днес аз съм напълно убеден че България и Българите няма как да изчезнат от лицето на земята с хора като Вас , а тези хора народа обикновено нарича БУДИТЕЛИ . Желая Ви крепко здраве и плодотворен труд за България .
  Честит празник на всички деца по света да са ни живи и здрави .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен2 юни 2018 г., 8:50

   Още един сектантски коментар допуснат до публиката на Серафимката. Къде останаха другите коментари, в които се разобличават плагиатстванията и фантазиите ти Спаро? До кога с цензурата за истината касаеща лъжливото ти творчеството?

   Изтриване
  2. Благодаря Ви г-н Цветков! Трудовоте на Ценов и Чилингиров са действително ценни. Да се надяваме, че проф. Чилингиров ще ни радва още дълго време със ценни открития.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. И с какво са ценни техните трудове? Все едно днес да смяташ за полезно публикациите на Зарко Ждраков или твоите???

   Изтриване
 13. Анонимен2 юни 2018 г., 21:54

  Благословение или проклятие

  В предишната статия „Древната традиция на българската книжовност“ в коментар от Станимир, 29 май, 21:48, беше предложено на Г-н Серафимов да се запознае с интервюто от доцент Веселина Вачкова при „Новото познание“ със Стойчо Керев.
  При бегло запознаване с него почти изпитах възторг, тъй като много от новите позиции в него вече ми бяха известни от настоящия блог. Впоследствие останах озадачен от мълчанието на Г-н Серафимов. Това ме накара отново по-щателно да проследя интервюто.
  Тракийският цар-жрец Залмоксис е казал: „Излекувай първо душата и след това ще излекуваш тялото“. И ние, ако искаме да изцелим болното тяло на България, не трябва ли първо да оздравим нейната душа? А какво историческо наследство изобщо носи душата на България?
  Ние вече сме се съгласили, че сме наследници на най-старата цивилизация на света. Как описва духовността на тази цивилизация доцент Вачкова в интервюто си?
  Траките от Балканите са поставили началото на Египетското царство и са създали началната религия на египтяните. Като върховен бог се тачи „Ях“ или „Ах“, чиято иконография е с огромен член – символ на плодородието. На Балканите той носи име Дионис или Бакхус, докато Орфей е само човекобог. Женското начало крепи света и Богородица е тоталният закрилник на света.
  Тракийските царе са антропоДЕМОНИ – човеци-богове.
  Във Византия българите са били известни като звездобройци и магьосници. Един от водачите на богомилите е можел да се превръща във вълк. Мисля, че и Боян Магът, брат на цар Симеон, е имал същата способност.
  Как бихме могли да експонираме тази завидна „духовност“ на фона на прозвището „първите евангелизатори на Европа“ при положение, че тя е в абсолютен контроверс с Евангелското послание?!
  И като заключение – специалните прически на дедите ни и деформираните им черепи ни поставят на пиедестала „богове на земята“! По подобие на един друг „Божи народ“...
  Всичко изнесено в интервюто беше изречено с особено чувство на гордост. Може би поради особения модел на шала, с който беше заметната доцент Вачкова, шал на старозаветните служители в еврейския храм...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни въвеждат само култа към слънцето в Египет, той е най-стария и дори тайствената, появила се от нищо секта на невидимия бог Амон не е в състояние да замени Ре. В крайна сметка е направен компромис и се стига до сливането на култа на Ре с този на Амон. Кой го е почитал първоначално и как е успял да наложи новата вяра в Египет, за мен е загадка.

   Изтриване
  2. г-н Анонимен,
   ако изхождате от гледната точка на християнин,то е редно да се замислите дали един не-чист духовно народ би доброволно следвал християнството.Ако християнските ценности не бяха в нас и нашите деди,то реално днес щяхме да сме си или езичници или мюсюлмани...или не дай си боже юдей.

   Изтриване
  3. Анонимен3 юни 2018 г., 14:09

   Г–н Невенов,
   Аз изхождам от интервюто с доцент Вачкова. „Редно беше да се замисля“, че поклонници на съмнителни „богове-демони, издигане на женското начало като крепител и тотален закрилник на света, астролози и магьосници трудно могат да бъдат назовани „доброволни последователи на християнството“. Припомнете си избиването на непокорните боляри от Борис I. Или проверете какво е мнението на Писанието за тия неща. Вярно е, че народът ни има много добродетели, както християните, така и мюсюлманите от него. Тук обаче става въпрос за стари вярвания и за съвременен атеизъм, ако щете.

   Изтриване
  4. Господине,лично не смятам,че действията на Борис I са били водени от религиозни съображения.За мен те са по-скоро политически.А сам знаете ,че двете не вигани са съюзници.
   Иначе за описанията които дадахте на нашите деди.Вярно е ,че та са се занимавали с тези неща,но реално как можете да ги съдите,при условие ,че те дори не са знаели за християнството.Христос идва векове по-късно.В този ред на мисли...дали Христос или Павел,казва ,че и езичниците които са следвали ценностите които християнството изповядва,ще бъдат до Бог на ония свят.Което пък звъучи много като посланието което Буда оставя на своите ученици,след като им казва ,че ще напусне този свят.При което те в отчайанието си го питат,кого да следват и как да разберат дали той ще ги води към просветлението(истината).И той им казва ,че всеки който следва осмостранния път може да бъде технен учител.
   А за мнението на Писанието за тези неща.Аз не виждам неговото мнение като негативно,а по скоро съветва обикновения човек да избягва тези занимания и хората които се занимават с тях,понеже не знаеш с какво може да се свържеш докато ги използваш.Следователно тези занимания трябва да бъдат извършвани от професионалисти,тоест църквата и свещениците.Понеже реално...и църквата се занимава с магия и астрология.Почти всички ритуали са един вид магически ритуали целящи да призоват този или онзи ефект в живота на хората.А велик ден,неговата дата не се ли определя от лунния календар.Това също е вид астрология.А за издигането на женското начало,реално няма ли култ към жената и в църквата? До колкото съм наясно с вижданията на учението,то идеята е за естествената йерархия.И в тази йерархия жената играе много вжна роля.Следователно едно езическо движение което уважава жената като дарителка на живот,далеч не ми се струва в като анти християнски ценности.В някой държави където са бясни католици...няма ли по-голям култ към Богородица?
   За добродетелите на мюсюлманите аз немога да говоря,понеже не смятам исляма за религия която е вдъхновена от някакво више провидение.Самата история на тази религия открито намеква за чисто човекши първоизточник.Етнически българи изповадващи,исляма аз не смятам за българи.А и те самите се назовават Турци.
   И накрая не виждам как може да слагате знак за равенство между стари вярвания и съвременен атеизъм.Дори и грешни,старите вярвания малко или много имат едно искренно намерение което заслужава а и е заслужило уважението на църквата.И то е желанието да се опознае истината.А и както казахме християнството като учение с появява много по-късно.А пък съвременния атеизъм е породен от глупава пропаганда,мързел и слаб дух.Няма извниение в днешно време за атеизма,при условие ,че има 2-3 религиозни течения(ариийски) които точно и ясно обясняват защо според тях има някакъв разум зад цялата вселена.Това е все едно да искаш да отидеш от Бургас до Пловдив,да тръгнеш по магистралата пеша,да спрат няколко коли които ти предлагат,да те закарат до там,но ти да настояваш да вървиш пеша.И накрая като стигнеш,да се оплакваш че пътя ти отнема много време,краката те болят и че няма по-добро решение.

   Изтриване
  5. Анонимен5 юни 2018 г., 13:16

   Уважаеми г-н Невенов,

   Благодаря Ви за обширния отговор. Ще се постарая да репликирам, без да давам лично мнение.
   Моята цел съвсем не е „да осъждам дедите ни“, понеже те са хора от съвсем друга епоха. Уважавам традициите, но за съжаление разстоянието между тях и идолопоклонството е само една крачка. Писанието категорично отхвърля например яденето на идоложертвено(курбан), като го сравнява с блудство. Да не говорим за поклонение пред идоли(включително икони) и тяхното обожествяване. Надявам се, усещате че ви говоря от позиция на християнството, а не на православието, католицизма или друга, която и да е секта.
   Не съм казал, че жената не трябва да се уважава, когато заслужава това. Но разбирам защо е казано да не се „вгорчаваме“ срещу жените си, понеже съм женен. „А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. ... И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.“ (1 Тимотей 2: 12,14) Знаете ли, че Исус не използва обръщението „майко“, а „жено“. Както е във: „Какво имам аз с тебе, жено?“ или „Жено, ето сина ти“ (разб. Йоан). Християнско ли е да коригираме Христос и да превръщаме добродетелната Мария в богиня???
   По отношение на астролозите и магьосниците: „...никой чародей, астролог, гадател или омайник, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който върши тези дела, е омразен на Господа и заради тези мерзости Господ, твоят Бог, ще прогонва тези народи пред тебе.“ (Второзаконие 18: 10,11,12).
   И така: „езичниците“, които са вършели тези неща, НЯМА „да бъдат до Бог на оня свят“, ако, след като са се разкаяли, продължават да ги вършат под една или друга форма. Не може да служиш и на Бога и на мамона!
   „Знак за равенство между стари вярвания и съвременен атеизъм слагам“ в смисъл, че резултатът и от едното, и от другото е идентичен. Споделям изцяло вижданията Ви за атеизма.
   Ще се радвам, ако ми посочите нещо от изложеното в този коментар, в истинността на което се съмнявате.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен,
   наистина нямам време да пиша много,но само ,ще кажа ,че не съм напълно съгласен с вашите идеи.
   Хем казвате че не ги съдите,а после гръмко казвате ,че те са неверници и едва ли не слуги на сатаната.
   За курбана съм съгласен,но ако той днес е ритуал който се използва от българите,то е следствие на неосведоменост а и на пропаганда.Трябва да призная ,че си мислех че това е изконно българска традиция.Докато точно тази година...преди няколко месеца,в общ разговор с бабата на жена ми ,тя каза че преди демокрацията църквата не е позволявала подобни действия.Както и леенето на куршум,понеже това са мюсюлмански практики.Както виждате ортодоксалната църква далеч не е това което в днешно време е.Същото можем да кажем и за католицизма.
   За практиките на нашите деди,е достатъчно само да кажем,че когато Христос възкръсва той слиза при "хадес" за да проповядва на душите там.Едва ли това е реално събитие.Аз го виждам като алегория ,че всички хора и души които са следвали добродетелите и ценностите на християнството пак са имали място на оня свят и това място далеч не е бил ада.
   За чародейство и тн....нямам време да се занимавам да обяснявам,но отново според мен,тълкуването е друго.
   За знака за равенство между атеизма и стари вярвания,според мен е чисто безумие.Ако може ще ви го илюстрирам така: Кое според вас е по благородно и правилно?Да се опитваш да направиш нещо,да грешиш но да не спираш да се опитваш,или да стоиш цял ден,да мързелуваш,иначе да даваш акъли кой и как трябва да я свърши тая работа,и накрая да се оплакваш че не са ти платили и че си се изморил от толкова много работа.Мисля ,че ако сте поне малко трезво мислещ ще разберете за какво иде реч.Аз не виждам как можете да смятате ,че те водят до едно и също.Тези хора са търсели истината,и са я намерили в някаква форма,макар и да не е била точната.Още повече знаем ,че християнството е продължение на тези мислители и изследователи на тази истина.

   Изтриване
 14. Анонимен3 юни 2018 г., 0:26

  Анонимен 2 юни 21:54 , попрочетете малко повечко за Орфей направете си изводи .После пишете за еврейски служители и храмове .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен3 юни 2018 г., 14:16

   Г-н анонимен от 3. юни 0:26 ч.,
   Оценявам Вашата загадъчност и придържането Ви към правилото „На думите тясно, на мисълта широко“, но за съжаление ми е трудно да открия каквато и да била мисъл в коментара Ви. Простете!

   Изтриване

 15. Вандалският речник на Мавро Орбини е впечатляващ и близостта на тези 200 думи между вандалския език и славянските езици. Все пак мисля че този брой думи не е достатъчен. Един език се състои от хиляди думи. Мисля че вандалския език е бил силно повлиян от славянския, но си е останал в основата немски език, с немска граматика.
  Дори и днес ако направим едно сравнение между български и немски език с лекота може да изброим няколко десетки общи думи между двата езика, а в древността приликата между езиците е била по голяма. Например думите гренце - граница, лиибе - любима, обичам, веен - вее, духа, костен - струва, коства, граб - гроб, льойте - хора, люде и т.н. и т.н. Ама айде разбери и едно изречение на немски де, ако не си го учил като чужд език...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, в древността речника не е бил толкова голям. Все пак нужни са ни около 1000-2000 думи, за да се изразяваме ясно.

   Аз съм склонен да причисля езика на даден народ към дадена група най-вече въз основа на топонимите и хидронимите от земите на този народ. Тези от земите на вандалите не са германски. А има и друго, нека не забравяме, че повечето вандали се установяват в Испания и дават името на областта Андалусия - Вандалусия. Там действително има доста хора със светли черти, но странното е, че генетиката не показва наличието на доминиращи германски гени в Андалусия. Ако езиково и генетически вандалите не са германи...то какво ще ги направи такива.

   Изтриване
 16. Анонимен3 юни 2018 г., 20:29

  Уважаеми Г-н Серафимов,

  Последните разбори на интервюта и коментари като че ли ще ни помогнат да установим смисъла и на „българския знак“ – IYI. Бих дал право на Вашето становище по отношение на знака – символ на древния тракийски бог Сабазий, който е в същото време Загрей, Дионис и Бакхус. Случайно ли е изобразяването му в общество от змии?! Не е ли той техен главатар – онази прастара змия, която подмами Ева към греха? Впоследствие почти винаги представян с рогата на „игрека“, както е на самия знак.
  Не само в Библията е казано, че в прастари времена човеците по някакъв начин са имали директен контакт с ангелите на Сатаната, от които са придобивали и забележителните си знания. Можем с огорчение да констатираме всичко това, но мисля, че логиката е очевидна. И древният знак се е запазил в историята като символ на „бога на боговете“...
  Остава ни утехата, че и тук имате точно попадение!
  Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен3 юни 2018 г., 23:46

   Проследете изображения на Сабазий. Прави впечатление често повтарящо се положение на човешка длан, при която показалецът и средният пръст образуват „ Y “, безименният и кутрето са свити, а палецът е изобразен като фалос. Този жест се употребява и в нашето съвремие и мисля, че се употребява в смисъл „победа!“.
   Мисля, че ще е трудно да се отдели името на Сабазий от „българския знак“!

   Изтриване