3.10.2018 г.

УКРИТОТО ОРФЕЕВО НАСЛЕДСТВОСигурен съм, че не само аз, но и мнозина други са се чудили какъв е бил гласът на Орфей. Какви думи са изпълвали песните му, които са омайвали и хора, и животни. Дали някои обогатилите мелодиите слова са разбираеми за всеки българин, или пък звучението им би било странно и напълно непонятно за нас?В началото проучванията бяха трудни поради оскъдната информация – не бе никак лесно да се намери специализирана литература. С разкриване на останките на езика на най-древните обитатели на земите ни, са се занимавали немалко хора: Август Фик, Вилхелм Томашек, Ото Хаас, Леонид Гиндин, Радослав Катичич, Димитър Дечев, Иван Дуриданов, Владимир Георгиев, Кирил Влахов, Светлана Янакиева и др. Работите на тези безспорно способни изследователи съдържат интересни, но силно фрагментирани данни.

Това е все едно определена ценна книга да бъде разкъсана на малки парченца и един автор да разкрие информацията от едно парче, а друг автор от друго парче. Докато не се съберат всички части от мозайката, е изключително трудно да се достигне до истината.

Процесът на събиране, проверка и анализ на данните отне много време, но работата не бе никак скучна. Бях изумен когато разбрах, че българското лично местоимение аз съотвества на присъстващото в езика на Орфей лично местоимение аз. Идентичен на българския предлог до, се оказа и използвания в тракийската реч предлог до. Не бях и предполагал, че тракийските думи за коза, козел, змия, жерав, заек, имат форма, която е разбираема за всеки българин: коза, козил, зум, зерав, зайка.По-интересно за мен бе това, че основни орфееви думи засягащи топонимията: бара-речичка, море, брод, град, дебри, кал, дървета, са или идентични, или много близки до българските: бара, мари, бурд, гордо, добер, кал, друвета. Подобен феномен не се наблюдава никъде по света и поне за мен, единственото логично обяснение е това, че речта на великия певец и музикант Орфей, никога не е изчезвала.

Помислете – ако езикът, който говорим се е появил на Балканите през VI-VII век, как тогава най-древните наименования на тракийски реки и селища са обясними най-добре на български? Дори професионалисти признават, че имената на споменатите от Омир, Херодот и други автори, реки и градове Пеней, Камандър, Тимок, Илион, Гордион, Теменодури, (В)исмар, Бреге-дава, се тълкуват с помощта на пѣна, камы, тьма, илъ, градъ, темѧ, вьсъ, мѣръ, брѣгъ.

Пак хора посветили живота си на изучаването на старите езици признават, че най-често срещащите се в Тракия елементи на селищни имена – пара (бара) и дава (дева), могат да се изтълкуват с българските думи бара-рекичка и дявам, девам, т.е. поставям, основавам. Признава се и това, че най-типичната за езика ни особеност – екането и якането е познато на речта на Орфей, че умалителните наставки от тракийската реч се срещат и в българската и т.н. 

Катичич и Дечев акцентуват на над една интересна особеност на орфеевия език – замяната на м с б/в, но защо ли не са забелязали, че това явление е все още живо в българските говори, в които срещаме разновидностите: тъмно-тъвно, племня-плевня, стръмно-стръвно. Георгиев пише за това, че както в тракийския, така и в българския неударено е се изяснява в и (както показват вариациите петел-пител, зелен-зилен), но няма смелостта да обясни значението на тази важна особеност.Смятам, че повечето от лингвистите знаят как стоят нещата. Знае се, че точно българския език предлага най-добри обяснения за тракийските глоси и думите извлечени от лични имена, топоними и т.н. За жалост, навярно под натискa на влиятелни колеги, служители на чужди лобита, а и политици, истината бива жестоко изкривявана.

Страхувайки се за кариерата си, определени лингвисти изучаващи тракийския език, предпочитат да търсят сравнения с балтийски думи. Други предпочитат да представят албанския като наследник на тракийския, а има и такива, които при тълкуването на тракийските думи охотно ползват староирански и староиндийски.

Всеки лингвист избира различна посока, в която да насочи вниманието на читателите си. В миналото, твърде малко хора като Георги Сотиров отказваха да участват в манипулациите и смело изказаха твърдение, че езикът говорен от Орфей е древен вариант на българската реч.

Това е така разбира се, съберем ли всички тракийски думи, за чието тълкуване не кой да е, а специалистите са ползвани български думи, ще се получи доста дълъг списък. Той е останал невидим защото никой не е посмял да събере на едно място сведенията представени от различни лингвисти.

Сега това е направено, в списъка по-долу са дадени тракийските думи, за чието тълкуване са ползвани наши думи. Посочени са и лингвистите направили това. Необходимо е да се уточни, че никой от въпросните професионалисти не нарича тракийския език по-стара форма на българския, но нека вярваме на фактите, а не на мненията, продиктувани от политическата конюнктура.

Приятно четене!

ТРАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ

1.аз-аз – Владимир Георгиев

2.ак-око- Владимир Георгиев

3.аса-осил - Владимир Георгиев

4.асду-яздя - Владимир Георгиев

5.бал-бял - Владимир Георгиев

6.балан-балан - Владимир Георгиев

7.барги-брегѫ-грижа се - Владимир Георгиев

8.бебрус-бобър - Иван Дуриданов

10.бела-бела, бяла - Владимир Георгиев

11.берга-брѣгъ-бряг – Иван Дуриданов

12.берза-бреза – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Димитър Дечев

13.био-бия –Димитър Дечев

14.бистр-быстръ-бърз –Владимир Георгиев

15.братер-братръ  -Владимир Георгиев

16.бриза-брица вид пшеница -Димитър Дечев, Гавраил Кацаров

17.брилон-бритва-бръснач, брити-бръсна– Владимир Георгиев, Димитъ Дечев, Вилхелм Томашек

18. брузас-бърз - Иван Дуриданов

19. бурд-брод –Иван Дуриданов,  Димитър Дечев

20.брюнкос-брѧцати-брънча – Владимир Георгиев, Димитър Дечев

21.бурд-брод – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов

22.вево-выѫ-вия –Иван  Дуриданов

23.вер-вьрѭ-вра, извирам –Иван Дуриданов

24.виса-вьсъ-село –Владимир Георгиев

25.волинт-волъ –вол- Вилхелм Томашек

26.гава-говети-почитам –Димитър Дечев

27.гал-голѣмъ –димитър Дечев

28.галт- голоть-поледица - Иван  Дуриданов

29.гелавос-зълва –Владимир Георгиев

30.гентон- ген (гнати) – Вилхелм Томашек

31.гила-жила –Владимир Георгиев

32.гордо-градъ- Ото  Хаас

33.дарз-държа – Веселин Бешевлиев, Иван Дуриданов

34.дау-давити-давя - Ото Хаас,  Владимир Георгиев

35.дебре-дьбъръ-дълбок –Димитър Дечев

36.дева-дѣва –дева –Владимир Георгиев

37.дег- жегѫ – Иван Дуриданов

38.деин-деен –Владимир Георгиев

39.дела-зелѥ-зеленина –Владимир Георгиев

40.диту-дѣдъ-дядо –Димитър Дечев

41.дин-дьнъ-ден – Владимир Георгиев

42.до-до – Владимир Георгиев

43.добер-дебра, дол –Димитър Дечев

44.дорз, дерз – дързъ-дързък –Влдимир Георгиев

45.друме-дръмъ-горичка – Владимир  Георгиев

46.дорзе-дързък –Владмир  Георгиев

47.дразд-дрозд – Иван Дуриданов

48.друвета-дърво Владимир Георгиев

49.еб-ѥбати-оплождам Кирил Влахов

50.ед-одрина-обор –Димитър Дечев

51.e(з)вени-язовец –Вилхелм Томашек

52.ерета-врьти-вра, извирам –Иван Дуриданов

53.залт-жълт, златен – Владимир Георгиев

54. з-за, отвъд -Димитър Дечев

55. зайка-заек – Владимир Георгиев

56. залдас-злато –Иван Дуриданов

57. залде-златъ-златен –Владимир Георгиев

58. залден-златан – Владимир Георгиев

59. зелкия-зелка – Владимир Георгиев

60. земела-землiа –земя –Иван Дуриданов

61. зер, звер –звѣръ – Иван Дуриданов

62. зервае-жеравъ- Вилхелм  Томашек,  Димитър Дечев

63. зомброс-зубър- Димитър  Дечев, Вилхелм Томашек

64. зора-зора – Георги Сотиров

65. зум-змьи- змей, змия – Иван  Дуриданов, Владимир Георгиев

66. иерасос-роса Иван Дуриданов, Владимир Георгиев

67. ил-илъ-кал- Иван Дуриданов

68. ина-иней-скреж – Димитър Дечев

69. интос-ендо (умал.наставка като в говѧдо-говендо)- Димитър Дечев

70. кабир-кобъ-съдба - Димитър Дечев

71. калас-кал – Иван Дуриданов

72. карпа-карпа –Владимир Георгиев

73. картуза-кратъкъ – Вилхелм Томашек

74. керс-чер – Иван Дуриданов

75. кара- гора – Димитър Дечев, Иван Дуриданов, Владимир Георгиев

76. коза-коза – Кирил Влахов, Владимир Георгиев

77. козил-козел –Кирил  Влахов, Владимир Георгиев

78. корубант-жребѧ – Ото Хаас

79. котиата-котета, котенца –Владимир Георгиев

80. кентас-чѧдо-чедо - Иван  Дуриданов, Димитър Дечев, Владимир Георгиев

81. керм-грамада – Димитър Дечев

82. керсос-чер – Владимир  Георгиев,  Иван Дуриданов

83. кетри-четири – Иван Дуриданов, Владимир Георгиев

84. клев-клен, кленово дърво – Иван Дуриданов

85. ктисти-чисти – Вилхелм Томашек,  Владимир Георгиев

86. кол-колесе, коло-колело, кръг  Вилхелм Томашек,  Владимир Георгиев

87. лингас-лѫгъ-лъг – Иван Дуриданов

88. луптас-любити-обичам – Кирил Влахов

89. магутис-могѫ-мога – Иван  Дуриданов

90. мари-мориѥ, море – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов

91.ме-ме, мене – Владимир Георгиев

92. мер-мѣръ- Иван Дуриданов, Владимир Георгиев

93. мидне-место –Вилхелм Томашек

94. мундр-мѫдръ-мъдър –Владимир Георгиев

95. мусас-мъхъ-мъх – Иван Дуриданов

96. олган-влажен – Владимир Георгиев

97. остас-оустиѥ-устие на река  Иван Дуриданов

98. пинон-пиво, пиръ – Вилхелм Томашек

99. полт-плотъ-дървена ограда –Владимир Георгиев

100. прас-пръсна, пръскам – Иван Дуриданов

101. пупе (буб?) - боб – Иван Дуриданов

102. реси-роса – Иван Дуриданов

103. ромфея-рофея – Вилхелм Томашек,  Владимир  Георгиев

104. росе-роса Димитър Дечев

105. сабадиас- свободъ- Иван Дуриданов, Владимир Георгиев

106. сама-самъ-сам –Владимир Георгиев

107. саузу-сух – Владимир Георгиев

108. cветул-светъл – Владимир Георгиев, Иван  Дуриданов

109. сева-цев – Владимир Георгиев

110. си-сь-този – Владимир Георгиев

111. скарас-скоръ-бърз – Иван Дуриданов

112. скарке-скърцам- Владимир Георгиев

113. спинт-свѧтъ-светъл, свят –Владимир Георгиев

114. стаина-стена – Владимир Георгиев

115. стан-стан- Георги Сотиров

116. стар-старъ-стар – Владимир Георгиев

117. струм-струя – Димитър Дечев

118. стурия-страна, простор – Иван  Дуриданов

119. сукос-сынъ-син – Иван Дуриданов

120. сур – сыръ-влага – Иван Дуриданов

121. талкас-тлъкъ – Владимир Георгиев, Димитър Дечев

122. темено-тъмен – Ото Хаас

123. темнон-темѧ-теме – Ото Хаас

124. тим-тьма-тъма – Владимир Георгиев

125. тинта-свентъ  – Владимир Георгиев

126. тарпо-трапъ –трап, яма – Димитър Дечев, Иван Дуриданов

127. трауос-строуia – Иван Дуриданов

128. траус-троша, ломя – Иван Дуриданов

129. три-три – Владимир Георгиев

130. трос-тръстъ-тръстика Димитър Дечев

131. удра-видра – Иван Дуриданов

132. хердо-чрьда-стадо – Димитър ДечевДържа да отбележа нещо важно – тълкуването думите от горния списък не е моя спекулация, а дело на професионалисти, като не всички сравнения на тракийски думи с български са дадени тук. Намирам, че определени езиковеди са прекалено предпазливи в оценката си, и поради колебанията на тези хора, съм пропуснал да добавя допълненията им, които те дават към тълкуванията на своите колеги.

Има и друго - реално възстановимите тракийски думи са над петстотин, но в по-голямата си част те са пропуснати (умишлено или неумишлено) от специалистите и поради това не са дадени в горния списък.

Едва ли лингвистите не са знаели за тракийското име Гориус, за топонимите Гарескос, Гаргара, Загора, но в тези древни думи е скрита старобългарската дума гора-планина, имаща диалектна форма гарица-горица.

Също така не е трудно да се изтълкува глосата вонасос-вид див бик, като се знае, че животното се отбранява с помоща на вонящи изпражнения. Повече от ясно е, че вонасос означава вонящ, но отново думата има прекалено българско звучене, а обявяването на българския език като наследник на речта на Орфей е било и все още е табу.

Тракийски топоними като Кабетсос и Сане бяха изтълкувани от Вл. Георгиев с кобец-хищна птица и сѣно-сено, но не бяха включени в тракийската ономастика защото на някой му бе хрумнало да ги обяви за наложени от новодошли северни пришълци. Защо до времето на Прокопий Цезарийски никой автор, включително Прокопий не е забелязал трайното заселване на нов народ, не бе обяснено. 

Не бе обяснено и как споменатите през 540-550 година тракийски топоними ще са нови, след като сам Прокопий пише за друго населено място Сане, уточнявайки, че то е древно. Названието на областта Кабетсос е почти идентично на споменатия от Омир град Кабессос, но и това не притеснява изобщо определени специалисти.

Повярвахме на неистини защото от нас бе укрито огромно количество данни, а същевременно ни бяха внушавани заблуди. С публикацията на тази работа, известна, немалка част от укритото вече е публично достояние. Питам се - Има ли още такива, които да вярват, че езикът на Орфей е мъртъв?


 Използвана литература:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
3.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
4.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse mediterannée, Sixth International Onomastic Congrees, Florence-Pisa, April 1961 (Bulgarian Academy of Sciences), 1961 ;
5.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
6.O.Haas, Die Рhrygischen Sprachdenkmäler, Académie bulgare des sciences, Sofia, 1966;
7.W.Tomaschek, Die Alten Thraker – Eine ethnologische Unterzuchung,Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1980;

140 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да не се отклоняват от темата. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име.

  ОтговорИзтриване
 2. Истината е казана,четете Българи!Браво,Павел Серафимов!!!

  ОтговорИзтриване
 3. Много интересна статия, но Вие сте известен като опитен манипулатор в интернет пространството и това ме принуждава да съм скептичен към всяко ваше твърдение. Да пишеш увлекателно е едно, друг е въпросът дали написаното е вярно и подкрепено от фактология.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен , факта че гниди като тебе съскат и отрова пръскат ме кара д амисля едно , Павел е на прав път , скоро ще ви биде всемано всичко що сте украли и изменили , продажни чифутчета !

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за подкрепата, но нека се придържаме към културен тон! Злото има много имена и форми, ако се съсредоточиш само върху една, злото ще те нападне от друга посока.

   Изтриване
  4. До Анонимен3 октомври 2018 г., 18:06 ч.

   Да наречете някого манипулатор е сериозно обвинение, надявам се да можете да подкрепите твърденията си. Всеки има право на лично мнение, но то не бива да се използва за злепоставяне на когото да било. Дайте конкретни примери за манипулация от моя страна, ако съм направил нещо нередно, ще се извиня публично.

   Изтриване
  5. Ами провери! Нали затова е дадена тази литература след статията. Сам Павел многократно приканва към лична проверка.
   И чак след като си си направил труда и си стигнал до своите изводи, ела и обяви автора на горното за манипулатор. Другото е несериозно и даже грозновато!

   Изтриване
 4. Нищо интересно не си показал, ама хич даже и това се вижда от километър от всеки, който не е заслепен от тракедонистките идеи. Българският език е индоевропейски и затова има тук-там някоя прилика с тракийския а иначе родство и връзка няма, насочи се към иранската сфера ако искаш да работиш за истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разполагам с информация, от която да стане ясно, че българския има общи корени с иранския. По-скоро може да се говори за влияние на древнобалканските езици над иранските, но това е нещо съвсем различно от родството.

   Изтриване
  2. Младеж, ИЕ е широко понятие, при това е изкуствен лингвистичен конструкт. Що не пробваш да изведеш етимология и през датски, той също е ИЕ език? Може и с английски да опиташ, френски, немски, шведски, гръцки. Гарантирам ти, че ще се озориш. Направи първо опит с останалите ИЕ езици, виж статистически къде ще намериш най-много съответствия с тракийските глоси и тогава дай компетентно мнение. А и малко мислене включи. Що да дирим в Иран? Някъде нещо в писанията на старите хронисти? А и най-съсипващото за иранофилите, отпечатъка в кръвта ни, видим и с просто око, но и със средствата на генетиката, която напълно отрече близост с иранските народи, включая поволжани, които пък са тюркоезични..

   Изтриване
  3. Информация за истинските ни корени има, но у нас тя често се тълкува по ужасен начин...както дявола чете евангелието. Ясно е, че нямаме общ произход с иранците, но тези, които в миналото се опитаха да наложат тази заблуда, още не са се отказали от налудничавите си намерения.

   Изтриване
 5. Mr Serafimov why do you allow offensive comments to come up on your page? Is this the only way for you to defence your statements and theory?

  ОтговорИзтриване
 6. От толкова време чета иранци,та иранци....Моля,дайте някакви доказателства за мен,неукия,за иранския ни произход,нещо културни обичаи,нещо език така,нещо написано,нещо построено....абе нещо да гръмне и да прогърми.
  Моля хората с личностни раздво- и разтроения да подминават този форум.Каквато и теза да извадите,които и източници да ползвате,ще стигнете до извода,че всичко започва оттук в съвременната цивилизация!!!Съвпаденията с Иран,Афганистан и Индия не са случайни,и така-чакам някой ирански учен да заяви,че българите произхождат от Иран,афгански учен да заяви,че българите сме пущуни,индийски учен да заяви,че от тях произхожда българският род и така нататък!!!
  Ще намерите такива,ама знаете ли кога?Обратното са ми го казвали в очите представители на тия три народа! Да спрете с малоумщините не е ли по-лесно?! Тюркофеновете-ако обичате-може да ми спретнете едно деликатно обяснение как от който и да било тюркски език произлизат лексика и граматика на старобългарския книжовен език с примери,ако обичате!
  В това,което Серафимов твърди,се намира част от българската истина и го приемам.
  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъжното е, че дори интелигентни хора поддържат заблудата за иранските корени, макар да няма никакви доказателства.
   Нито по отношение на езика, нито по отношение на култура, антропологичен тип, гени и т.н., българите могат да бъдат причислени към иранските народи.

   За мен иранската теория не е нищо друго освен подготвен заместител на вредната тюрска теория. На практика не се променя нищо - прекрояват хан на кан, а старите българи си остават азиатски пришълци, дали ще са от Сибир, или Памир, в случая е без значение.

   Изтриване
  2. Както вървят нещата скоро - след 30-50г- ще излезе,че не от Иран, а от Бангладеш са ни корените, яд ме е че баба не ме научи поне малко на ирански ... lol

   Изтриване
  3. Аз не бих се учудил и ако ни направят корейци. В едно нещо съм сигурен - ако си траем, след иранската теза ще се пръкне още една, която е също толкова налудничава.

   Изтриване
  4. Ами да,корейци сме и още как...Скоро вървя един корейски сериал,"Съкровище в двореца",вярно тъпичък,но който го е гледал,вероятно ще си спомни как стражите на двореца носеха копия с тризъбци,а от копията висеше нещо много наподобяващо конска опашка.И имената им едни такива Пан-Чо,Мин-чо-ами ясно,че идваме от Корея,откъде другаде :):):)
   Да,и там сме ходили,четири пъти държава сме им правили,едната се е казвала СИЛА!!!Чуждопоклонниците да налазват незабавно,докато е прясна информацията! :):):)
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 7. Карпа не е българска дума, а субстратна заемка бе спарооооо :) Няма я в речниците на другите славянски езици изобщо, няма я в старобългарския, няма я в литературния език, но какво ти пука на тебе, важното е народът да ти вярва, че носи гените на развратените пияндета траките и да върви далаверката с азбукарите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

   Ето ти дума,която я няма нито в речника на старите славянски езици-по същество рано отделили се диалекти на старобългарския език,нито в старобългарски,но е добре известна в съвременния литературен език-олигофрен.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  2. До Анонимен3 октомври 2018 г., 19:02 ч.

   Карпа е българска дума,среща се както в творчеството на Иван Вазов, така и в наше време, най-вече в наречията от Югозападна България.

   Карпа е сродна на кърпел-уред с остър връх, кърпа-отрязано парче плат и т.н.

   Условието една дума да е наша, само ако я има и в речниците на другите славянски народи, граничи с безумие.

   Изтриване
  3. Кърпел и сега се употребява за парче дърво за огрев.

   Изтриване
  4. Да вземат да ги подбират малко тези тролове! То грехота да им плащат на такива неграмотници. :)

   Изтриване
  5. Вече никъде няма качествен персонал, явно важи и за троловете :)

   От друга страна, не им е лека работата - трябва да оборят необоримото :)

   Изтриване
  6. До Анонимен3 октомври 2018 г., 21:06 ч.

   Благодаря Ви за сведението относно думата кърпел. Бихте ли уточнили за кое наречие става дума - добруджанско, родопско, или друго ?

   Изтриване
  7. Аз съм го чувал в северозападна България.

   Изтриване
  8. В нашия край се използва думата шкарпа, шкарпирам, шкарпиране и т.н. Става въпрос за обработка на земята в смисъл да отрежеш отвесно, да терасираш земя.

   Поздрави за поредния добър материал г-н Серафимов!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  9. Думата се употребява за масивно парче дърво от земята на трибалите – Врачанския край.
   Сърдечен поздрав!

   Изтриване
  10. Благодаря за уточнението!!!

   Поздрави!

   Изтриване
  11. Здравейте, Будителю !

   Учудваща е лекотата,с която полуграмотни люде бързат да излеят помия,преди дори да са проверили тезата си ...!?
   Явно истината за тях не е важна !
   Между другото това е комплимент за Вас,защото те са сигурни,че Вие казвате винаги истината,...Затова бързат да полеят своето "зловоние"!
   Смешен плач !
   п.п.
   "Кърпел" е дума и от Видинския край в речника на моята баба ...!
   Спомням си и други диалектни думи _ "Оти ? = Защо ?" ,Щрапам = Стъпвам"
   " Ма'ки!= Не! "... много бяха !
   Това са част от т.н. "западнобългарски говорни форми" .
   Баща ми(светла му памет !), разказваше,че попадайки като войник в 1942 г. в Куманово и Крива паланка ,Македонско,се почувствал като у дома си,защото навсякъде около него се чувала същата реч

   Дерзайте,г-н Серафимов !
   Нужен сте на България !

   С поздрави !
   Арх.Петров

   Изтриване
  12. кърпел както и кърпей , а се изговаря като кръпел и кръпей , късо дърво за огрев,цепеница Видинско

   Изтриване
 8. Още веднъж призовавам Павел да се спрат публикации от “АНОНИМЕН“ . Нека всеки застане с името си зад твърденията си . Прави впечатление ,че показаните факти от другите автори на тълкованието на тракийските думи не се признават и се отхвърлят с голословни твърдения . Молим те ,Павел, спрете отзиви от анонимни хора ! Това пречи и се превръща в дребнаво заяждане ,а не в аргументиран спор .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имаш право, но в някои случаи анонимните критици не са лоши хора, а само заблудени сънародници. Как да им се сърдя, след като толкова години съзнанието на българския народ е тровено в училища, университети, а и чрез литература налагаща нови заблуди.

   Изтриване
 9. Браво, Спаро- чудесна статия.

  ОтговорИзтриване
 10. един език е мъртъв когато спре да се използва в своята граматична и лексикална форма за предаване на информация, затова тракийският е обявен за мъртъв език. наличието на лексикален субстрат не е предпоставка за етническа принадлежност. аз обаче имам питане, защо ранните български владетели са правили колони с надписи на гръцки, а не на ‘роден тракийски’ език? може би защото местното население и българите не ca говорили на един език! Защо има турска, италианска, английска и френска лексика в днешния ни език, като не сме никой от тях? Как румънците си изгубиха езика, а ‘местните’ в Унгария, а руските варяги, шотландците? Примери има много, затова и един език не може да се възприеме като ясен критерий за етническа принадлежност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гръцкият език е език на дипломацията по време на Ранното Средновековие, съвсем нормално е официалните надписи да са на гръцки. Египтяните са ползвали акадски за своята дипломация, но какво от това...

   Ако траки и българи бяха различни хора, щеше да има два напълно различни топографски пласта, щеше да има и субстрат в старобългарския, а това не се наблюдава.

   Унищожаването на румънския език е бавен процес, който е интензивиран през 19 век ...и още не е завършен защото в румънския българското езиково богатство е все още значително. Същото важи за личните имена, църковната терминология и т.н.

   Изтриване
  2. В Източната Римска Империя с разделянето на църквите на католическа и източноправославна гръцкият език е станал универсален говорим и писмен,точно както английският за цял свят-лингва франка докъде стигна,а?Точно Аспаруховите българи са говорели език доста сходен с този на местното население,както и още един,до поне десети век говорим на територията на днешна Украйна.За хиляда и триста години много езици се пълнят със заемки по най-различни причини.
   Румънците си изгубиха езика с официална езикова реформа,наложена с държавна заповед,при русите е абсолютно сходна картината с налагането на християнството.По-точно е да кажем,че подобни процеси не са естествени при развитието на етноса в период на неговата самостоятелност.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Аз да те питам респективно, защо тракийските владетели масово ползват същия този гръцки по своите колони и не само?? Съвсем подобно на по-сетнешните бг. князе.....

   Изтриване
  4. По време на Бронзовата епоха акадският е бил използван като език на дипломацията от хети, митани и египтяни. Това не означава, че акадците са имали по-висока култура, а само, че езикът им е избран за дипломатическата кореспонденция.

   Същото е и положението с гръцкия, той става официален език на Римската Империя през 6-7 век, но самите гърци са презирани. Неслучайно в средата на 6-ти век Прокопий Цезарийски пише, че гърците са страхливи и негодни за военна служба.

   Изтриване
 11. Георги Банов
  Траките са ни дали много, но мисля, че е погрешно да се преувеличава тяхната роля в оформянето на българският етнос и българската култура. Езикът ни е славянски, а държавната организация е дело на прабългарите, за които напоследък се смята, че са иранци. Такова смесване на народи и култури се среща в Англия, където държавността е донесена от англосаксите, част от културата е взета от келтите, а важен принос за оформянето на езика са дали норманите. Няма място за срам, че сме мешавица от три народа след като същият модел на етногенезис се наблюдава в други територии на Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н Банов,

   Такива глупости в този блог отдавна не минават!

   Изтриване
  2. Вярно е, че езикът ни спада към славянската езикова група, но това означава само едно - тракийският също спада към тази група, или даже траките са създали славянската езикова група чрез влиянието си. Точно по същия начин римляните създават романската езикова група.

   Изтриване
 12. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Четейки настоящата статия придобих усещането, че многобройните думички, които сте приложили са като последните гвоздеи, които забивате в ковчега на досегашните антибългарски теории за произхода на народа ни. С нетърпение чакаме кога ще ни поканите на погребението!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Трябва да уточня обаче - борбата едва сега започва. Тези, които изкривиха историята ни и отровиха съзнанието на милиони българи, никога няма да се разкаят. Те ще се борят до последно срещу истината.

   Изтриване
  2. И ние до последно – ЗА истината!

   Изтриване
  3. Това означава, че ние ще спечелим! :)

   Изтриване
 13. Браво Павеле! Пиши, публикувай и да не ти дреме от тролове и мастити титладжии. Те няма да те оставят на мира никога, особено ония шуменските фанатици, но поне ги знаем кои са и за какво се борят.
  Велко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Велко, аз точно това споменах на господина по-горе. Истината пречи не само на чуждите лобита, но и на тези, които са поддържали лъжи.

   Колкото до индивидите от Шумен, те са за оплакване - едни и същи злобни нападки с надеждата, че като очернят някого и техните собствени кривици никой няма да ги види. Горките... :)

   Изтриване
 14. С интерес чета публикациите Ви, г-н Серафимов и Ви поздравявам за ентусиазма и енергията, която изразходвате за разкриване на истината.Лично аз предпочитам да съм наследник на траките, па били те и "пияндета", отколкото на иранци, афганистанци или други. Та, във връзка с Орфей си спомних за един филм преди доста години, в който той беше представен като негър. Представяте ли си каква наглост и простащина! Колко псувни отнесоха тогава...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Черненето на нашите деди не е случайно. Обрисуването на старите балканци като пияници и неспособни да се организират е правено с цел да се предизвика антипатия и да ние да се отречем от корените си. Реално точно дедите ни дават култура на гърците, а и имат такава военна организация, че на Рим са му нужни почти три века да ни завладее. За сравнение - Галия е покорена само за 5-6 години...

   Изтриване
  2. На старите балканци, просто са им завиждали за хубавите им вина,а то си едно изкуство подарено им от слънчевия бог Дионис!

   Изтриване
 15. По темата за езика на траките мога да говоря с часове. Но накратко казано, това е нашият език, който говорим днес и е говорен тук на Балканите от хилядолетия. Да не забравяме че и всички славянски езици произлизат от трако-пеласгийския език, те също са негови преки наследници.
  За тракийските глоси - http://andorey.blog.bg/history/2012/08/24/trakiiskite-glosi.991558
  Имената на тракийските богове, накратко - http://andorey.blog.bg/history/2018/03/10/imenata-na-trakiiskite-bogove.1598119
  http://andorey.blog.bg/history/2018/03/07/trakiiskiiat-ezik.1597592
  Тракийските глоси – старобългарски думи записани с гръцки букви -
  http://andorey.blog.bg/history/2017/11/30/trakiiskite-glosi-starobylgarski-dumi-zapisani-s-grycki-bukv.1580449
  и още много други, за който се интересува.
  И накрая едно мое предаване на тема езикът на траките - https://www.youtube.com/watch?v=c75E-YdE7Mg
  Поздрави - А. Киряков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По повод на Траийските глоси – старобългарски думи записани с гръцки букви и предаване на тракийските думи чрез метатеза – разместване на звуковете в дадена дума, за по лесен изговор
   1.От гентон – месо ми идва на ум за диалектната фраза "гньетени чушки", гньете,гньетене и др подобни с превод тъпча се с храна,дали пък гентон да не е месо,а ядене/храна ?
   2.колаброс и колабризмос
   Ок, коло си е хоро, но имаме интересна диалектна дума "бреца" производна форма на брецам - рева на дебело,дрезгав или ръм-жащ звук
   3.залмос ...валмо̀ e вълна,прежда,конци на куп, влакнеста топка и тн, тоест залмос да не е просто кожа, а овча кожа,както при кожусите - кожа с вълната


   Изтриване
  2. Благодаря много за предположенията, струва ми се че са в правилната посока.

   Изтриване
  3. Пропуснах за зибютидес - тракийска глоса, запазена в лескикона на Хезихий, която се смята за един от сигурните тракийски езикови остатъци, благородните тракийки или траки
   Ако изменим ЗиБюти–дес на ЖиВюти-дес,не ви ли се струва,че звучи познато като Живъти или Живи? Имаме старобълг. Живъ - Жив. Какво имаме предвид, когато казваме:жива вода, живо чудо, жив пример, жив късмет и др?
   Жив тук в примерите значи истински,тогава ЖиВюти Живъти си е истинските тракийки или траки,тоест тези благородните - дето си живеят живота и смятат,че е благородно да се ходи на война и лов :-) според антични съседи
   Извинявам се на г-н Серафимов,че се възползвах от форума му пак,но вината си е негова - учи ни да ровим и търсим истината за предците ни,така както ни подсказва генетичната памет

   Изтриване
  4. Ето докъде са я докарали нашите лингвисти...
   https://www.academia.edu/34241885/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8_Etymological_Notes_on_a_Few_Thracian_Glosses_

   Изтриване
  5. Аз съм посещавал вашият блог и съм чел вашите анализи на тракийските глоси. Много сте прецизен и се изразявате пределно ясно, а това показва, че разбирате материята, с която сте се заели.
   С уважение,
   Стоян Колев

   Изтриване
  6. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 16. Познавате ли Янко Димитров? Той е арехеолог, от тия, които разкопават Плиска. Питам защото в

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не го познавям лично, но от работите и интервютата с него, стигам до заключението, че е посредствен човечец.

   Изтриване
  2. Янко Димитров също не ви познава г-н Серафимов, но не приписва от вас, както вие от него нали? Кой сега е посредствения преписвача, дърворезбар или археолога?

   Изтриване
  3. Гледай ти, не знаех, че г-н Димитров счита Плиска и Преслав за селища, чието начало е положено по време на Античността. Ако знаех, щях да започна да "преписвам" по-отрано :)

   Изтриване
  4. Не ги счита изобщо за Антични г-н Я. Димитров, защото липсва античен пласт. Професионалистът се базира на научната методика г-н Серафимов, а вие като любител може да си графоманствате, каквото ви дойде на ум. Добре, че стана известно, че сте най-обикновен дърворезбар, и никога не сте изучавал история (от интервюто ви с Боряна Антимова). Спонсорите Ви величаят ли ви още като историк след това интервю?

   Изтриване
  5. Г-н Анонимен от 6 октомври 2018 г., 22:37 ч.
   Какво станало?
   Г-н Серафимов "приписва" или "прЕписва"? Припис или прЕпис от нещо?
   Научете граматиката преди да пишете мнения!

   Изтриване
  6. Анонимен 15 октомври 2018 г., 20:16 ч. Вие как казвате, прЕпис или прИпис? Ех тази граматика...

   Изтриване
 17. Здравейте,от много време ви чета с голям интерес,благодаря за информацията която давате на разбираем за всеки език.От извесно време ме гложди една мисъл а именно дали няма някаква шашма от страна на Гърците с Корилицата,признавайки я за официална Българска за сметка на така наречената Гръцка азбука която има следи по нашите земи още от времената когато данайците са се преселвали по днешните така наречени Гръцки земи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип, най-старата азбука е наричана или пеласгийска, или фригийска, като се уточнява, че тя е съществувала още преди Троянската война.

   Плиний Стари твърди, че пеласгите са тези, които са занесли азбуката в Лациум - областта, в която се намира Рим.

   Реално погледнато гръцка азбука няма, съществува азбука, която е ползвана от гърците, нищо повече.

   Изтриване
  2. И защо никой не я нарича българска тази азбука г-н Серафимов? И по-късно защо българите им е притрябвала глаголици или кирилица?

   Изтриване
  3. По-принцип за най-стара азбука (прародител на латиницата/кирилицата) до скоро се считаше финикийската.
   След откриване на древносинайските надписи, вече се смята, че тя произлиза от прото-синайската.
   Развитието както на синайската, така и на финикийската и фригийската се проследява от местни надписи (в близкият изток и египет) и е свързана със семитските езици, т.е. няма как да е занесена там от траки(мизи)/българи.
   http://www.garshin.ru/linguistics/scripts/alphabet/proto-abc/_images/abc-evolution.jpg

   Изтриване
  4. Ако създателите на азбуката бяха семити, то и значението на имената щяха да са семитски, но те не са. Просто са направени опити имената на ранните букви да бъдат представени като семитски...

   Изтриване
 18. Г-н Серафимов, поздравления за поредната статия.

  Аз също смятам, че така нареченият с изкуствено понятие (поне за мен) "славянски" език произлиза от много по-стар местен език - да го наречем по-общо тракийски в случая.

  Наскоро четох много интересни факти за тракийското племе серди. Както знаем "Сердика" е кръстена на тях. Интересното в случая беше, че при буквална транскрипция от латински "Serdica" на български език може да се изпише като "Сердица", което е изключително близо до славянското "Средец". За мен лично си е направо едно и също.

  Също така много интересно беше гръцкото название на града "Σαρδική o Σαρδῶν πόλις", което при превод на български е също много близо до названието на о. Сардиния. За самия остров четох, че местните имат кукери като нас, както и много други прилики в носиите и обичаите. Не знам с доказателства дали има връзка, но ми се струва да има и то голяма.

  Вече дали тези названия имат пряка връзка с лидийския град Сардис аз не мога да кажа, макар че, отново местните сардинци според легенди твърдят, че точно от Лидия идват техните предци, което би било нормално за една миграция изток-запад.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне за мен, сардинците, които показват генетична близост с нас, по-точно общата хаплогрупа I2, са един от Морските народи - шардунаш, шерден. Техните мечове и особени рогати шлемове са намирани както на Балканите, така и на остров Сардиния.

   Дали лидийският Сардис има нещо общо с етнонима серди не зная, може названието да е сродно на фриг. зордо-град, сродна е и блг. жърд-греда.

   Изтриване
 19. И черешката на сладоледа-линк към монета на царя на Одриското царство Котис II,с тризъбеца на Дуло.На иранистите-да ви е сладко! IYI също е отпечатан на другата страна на монетата,стилизиран,но разпознаваем.

  https://www.google.bg/search?tbs=sbi:AMhZZitXtBrydkZJLJfXZVBiDYIsqzBWc374mUY-kM7d3NGDcZylqVlrfDMztv78JsjRo4sewZrJhRfTmhFP1dKUCkn8BqxgHnal0qZ8L-PnRor7YmGMoP6dEANSQ0POAUl0X5f1qNHGuvNdpNaWJ2KhIIGOVby_1dlD4oypb0ZmeX7WOnEpAF0GnZ_1AW9Tw-rBUgqB8Tmerd7ax4R-uEAzzcsKCN3onZudQXwH1Hm9Mv2g3-URR2cZe0MfqmU9YW8c5HDcEt7CAFRwj2vxD95cY3ag0WNDah4UjXJ-Jy9QWo473Wzej0ShR4zUKQ0ywXHJqWe-9dfQ6At3qKy1MfmjbZjNkV1zZHyQ

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://forum.tisitova.com/download/file.php?id=2519&sid=e605e551d670b5083fdfa82afc4c6ab1

   Намерих по-добро изображение.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 20. Връзката не се отваря правилно, може ли друга?
  Аз съм привърженик на смесения произход на съвременните българи и за близък, може би, но не пряк тракийски произход на старите българи. За мен е повече от категорично доказано, че те идват от север (изток повече, но и запад) и не притежават характерните черти на тракийската култура, като тази на Балканите, и със сигурност името им не е възникнало на Балканите. Според мое мнение, българите не пресичат Дунав в етнически чист вид, ирански, тюркски или какъвто друг се предполага, и поемат властта над също смесено население на Балканите, макар основата да е тракийска. В големите градове и основни римски центрове има доста чуждо население, за което няма данни да се е изселило масово. Да се смята, че келтите, германските племена и римляните, преминали през Балканите, са напуснали на 100 %, е илюзия. В Европа мисля, е доказано, че няма 'чисти' популации и всички в една или друга степен са смесени с местно и друго разнородно население, дошло по различно време, и Балканите не правят изключение. Да се смята, че траките са останали изолирана група, която винаги е била водеща по отношение на език, култура, държавност, е илюзия, и противното е доказано от историята и археологията. Траките са били подчинени от перси, гърци, римляни и българи и са били повлияни от тези култури така като и те са оставили следи сред тези. Самите траки науката приема за пришълци от север, смесили се с местно население. Доколко местното население и новодошлите преди ок 4000 г са били близки и еднородни, е въпрос на научни изследвания и археологични разкрития за които се иска доста време, за съжаление. Според мен, определянето на етническия произхид на група от хора на основа на техния език, е недоказуемо. Примери за смяна на езика има много. Всеки вижда истината според собственото разбиране и тълкуването на дадена информация, което в много случаи е довело до погрешни заключения, затова и изказвания като горното, че щом един знак е наличен върху монета, то населението наоколо и по-далеч по това време е само от същия етнически произход и всичко друго е 'долна манипулация' и 'укриване на истината', според мен, е чиста илюзия и самозаблуда! Факт е, че много тракийски благородници са се продали на римляните срещу запазване на властта, както и използването на междинен език за вътрешно държавна комуникция при идването на българите. Едва ли всички стели и колони (монументално изкуство) са били с цел пропаганда за чужди посетители и представители, за да са на гръцки, по-вероятно е да са били за всеобща информация в рамките на неедноезично и етнически разнородно население (макар и някаква близост да не е изключена), иначе не виждам причина монументалните надписи в Българската империя, да не се водят на 'местен или собствен' език от самото начало! Също смятам, че г-н Серафимов може да има по-голям успех в доказване на тракийската основна на славянските езици, отколкото на тракийския произход на българите! Старите българи не са били траки!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, но е хубаво да го защити с аргументие, а Вие не правите това.

   Също така, всеки има право да отрече вижданията на друг човек, но отново трябва да се аргументира, а Вие и в този случай не представяте аргументи.

   Желанията не са аргументи.
   Предположенията не са аргументи.
   Твърденията не са аргументи.

   Опитайте отново, но този път с аргументи и точни факти!

   Изтриване
  2. И аз често си смуча пръстите, но още не мога да кажа на коя теория точно съм „привърженик“.

   Изтриване
  3. Ако следваме Вашата логика,уважаеми господине,трябва да приемем,че на Балканите никой ,освен гърците,не е живял.Защо смятате,че келти,германи и римляни не са далечни роднини на Балканските народи и не са имали никакво тракийско влияние,а че те са повлияли траките на Балканите? Етруските ли да спомена,дали името на целия Италийски полуостров,готските племена как станаха християни да попитам,като преди бяха масагети-мизи и гети,келтите откъде взеха култа към дъба и мъртвите,и така нататък,и така нататък.
   И не се шегувайте с царския знак Дуло.Има писмени свидетелства за древността на рода от над десет хиляди години!
   "Но част от именския род Дуло останала в Ура и предложила на урците да си опитат щастието в напуснатата от тях родина. Урците охотно се съгласили и отишли на юг, където сe разделили.....Това преселение било преди 11 хиляди години…" Източника си го намерете сам.Какво е това Имен ли? Ще Ви кажа:Емине,Хемус,Имеон,Хем-сега го наричаме Стара планина,Балкан-планина на българите.В едни по-нови времена Дуло управляват в Европа до около 1000 година-справка френските крале-някои ги свързват с Исусовата царска кръв-Меровингите,потърсете техни монети,има повече от достатъчно снимки,погледнете и жезъла с тризъбеца на Дуло в ръката на френски крал при коронясването му,погледнете герба на Лихтенщайн,погледнете и герба на днешната Руска Федерация,обаче същият родов знак не може да стои върху тракийска монета-наоколо живее кой ли не,но тракобългари няма?
   Старите българи са били и траки,надявам се вече да е по-ясно.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 21. Като стана въпрос за царете с име Котис, защо им казват така, след като на монетите им пише Kotyoc, т.е. Котьо? В кой език има мъжки имена с такава форма - Ботьо, Тотьо?
  http://1333.bg/persons/images/persons/file_12.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не разбрахме на какво основание вие четете КОTYOC като Котьо? И може ли да покажете документирано името Ботьо в антична Тракия като ВОТYOC, например, а Тотьо, като ТОТYOC?

   Изтриване
  2. Както казах, аз също не разбрах защо КОTYOC се чете Котис. Вие как го четете?
   А за Ботьо, Тотьо, Кольо, Петьо и т.н. защо трябва да ги търся в Антична Тракия? Смятам, че стана ясно, че правя паралел с българския език.

   Изтриване
  3. Котис е прието да се чете така на основата на Κότυς което се извежда от Κοτύττια с основа Κοτύ както е изписано и името на Котис I на монетите му КОТY, КОТО и КОТYОС, на Котис II е изписано КОТYOC, с ясно написани МН инициали от другата страна.
   http://www.hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Kotys_VI/0113_Kotys_VI_Tetradrachm.jpg
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTeJwgOI3Q7y5ce5mPsalyLfyXW9afkRIeMguWe9uvH8ggMcH_i
   http://www.hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Kotys_I/5564_Kotys_I_AR.jpg
   http://www.hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Kotys_I/v4753_Kotys_I_AE.jpg
   http://www.hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Kotys_I/6673_Kotys_I_AE.jpg
   https://d3k6u6bv48g1ck.cloudfront.net/coin-image-1_Sestercio-Bronce-Reino_del_Bósforo_(480BC_530)-lWLBwcI0itAAAAEmOgY6TOhI.jpg
   Според мен правилно би било да се чете КОТИ

   Изтриване
  4. Благодаря, но въпросът ми беше как ще прочетете конкретно КОТYOC. Защо трябва да го извеждаме от гръцки език? Тази буква 'C' каква е - гръцка ли е?

   Изтриване
  5. Дори да напишем КОТYOC с гръцки букви - Κοτυος, то пак се произнася като 'Котьос', а не Котис.
   Останалите две форми КОТY, КОТО може просто да не са пълно изписване на името. Но КОТYOC се среща доста повече и затова смятам, че това е правилната форма.
   На това основание и имайки предвид колко много български имена завършват на 'ьо', леекинко го побългарих и прочетох като Котьо. Просто не можах да издържа на изкушението. :) :)

   Изтриване
  6. Тук мисля се вижда ясно, че името е изписано по различен начин в един текст, дори в едно изречение, което само специалист по античен гръцки може еа се произнесе дали е подчинено на граматическо правило или грешка на автора (второто ме съмнява, като се има предвид кой е авторът)
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristot.+Econ.+2.1351a&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0047
   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristot.+Pol.+5.1311b&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0057
   На тази основа смятам, че правилното е Коти, но в нашата и чуждата литература и за мен е необяснимо защо е Котис (Cotys, Kotys)

   Изтриване
  7. Съгласен съм.
   Но тук се цитира текст на гръцки автор, който интерпретира името според особеностите на гръцкия език.
   А аз говорех за монета, изсечена по поръчка на одриски владетел (даже не един, а няколко различни владетели), на която няма как името да не е изписано според изискванията на самия владетел. И на повечето от тях пише Василевс Котьос.
   Както и да е. Това са само аматьорски разсъждения. Редно е специалистите да си кажат думата.

   Изтриване
  8. Мисля, че този спор е безмислен, езикът по тракийските монети е гръцки, просто разгледайте малко монети да си припомните. Мисля, че е доказано от практиката в историята използването на гръцкия език в древността от траките като лингва франка. Прави много силно впечатление, че гръцкият език е ползван от тракийската аристокрация дори по време на римското господство! Не мисля, че надписите на монетите са на ‘тракийски’ език. Името е изписано КОTYOC на монетите и в гръцките текстове и няма индикации, че така се изписвали според тракийските правила, което според мен е доказателсто само по себе си, че името е предавано според гръцкия език, още повече, че се среща и този вариант KOTYOC XAPAKTHP! Сравнете монетите на POIMHTAЛКОY с надпис ΣΕΒΑΣΤΟΥ и ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ, и ΣEYΘOY и други.

   Изтриване
 22. Вероятно, г-н Добрев има предвид тази монета - http://www.wildwinds.com/coins/greece/thrace/kings/kotys_II/SNGCop_32v.jpg, където се вижда тризъбец от едната страна, но е объркал М с IYI от другата страна, доста преднамерено според мен. Прави впечатление, че за владетел се ползва титлата 'василевс', която се счита за гръцка, макар прототипът й да е засвидетелствана по-рано сред микенците. За мен е непонятно, защо не се ползва 'тракийското' княз! Защото, разбира се, 'княз' не е тракийска титла! Тя се появява доста по-късно на Балканите, иначе няма логика гърчеещите се римски владетели на балканите да възприемат титлата 'василевс' за най-високия пост в империята, а българите, 'местения народ', с традиция в употребата на тази титла, да я зменят с нещо 'по-малко престижно' и непонятно! Значи 'канасубиги' не е тракийска титла! Това се доказва и от факта, че доста тракеещи или гърчеещи се скитски или гръцки колониални владетели по крйбрежието на Черно море, са ползвали 'василевс'! Никой владетел, не би изоставил титлата на своите предци! Подобен знак IYI, разчетен като Y вмъкнато в П има на монетите на Александър Велики, стоящ над характерната за това време звезда. Възможно е IYI да е вариант на Y в П. Но това от монетата на Котис е просто М.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи "туй е толкоз просто и логично", а? :)
   Василевс е цар, император, а князът си е княз. Борис е княз, а Симеон е цар. Защо? Защото Борис е властвал над един народ (което всъщност доказва, че теорията за смесения произход може да замине в кошчето). А Симеон е имал претенции да създаде империя. Затова е цар. Вероятно подобни претенции имат и одриските царе - властват над повече от едно племе.

   Изтриване
  2. Ваше право е да прочетете М вместо IYI,което странно защо толкова наподобява въпросната буква:)

   Колкото до титлите канас и кънезъ впоследствие,малко ще Ви разочаровам-акенас е първият засега тракийски намерен техен вариант върху надпис на 2700 години...И защо решихте,че василевс не е тракийска титла?
   ΓΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΟΝΙΟΝ е надпис върху монета на едоните около пет века преди Христа.Има и по-ранни варианти...А Гета си е старо тракийско име.Фамилията Гетов,Гетова не е изчезнала в нашия език и днес.
   Очаквам сега да питате и за титлата Цар.Нарочно няма да Ви давам линкове,не защото ги няма.Aз как намирам време да търся и чета?
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 23. Списъкът е внушителен, а вие изказвате твърдение, че може да се допълни до повече от 500 думи! Не съм в състояние да преценя дали сте прав, но в случай, че казвате истината, излиза, че повечето наши лингвисти не си вършат работата както трябва. Ако ги е страх от нападки на колеги, уволнение поради изнасяне на компрометираща официалните теории информация, или нещо друго, да си сменят професията и да дадат възможност на смели млади хора да работят за благото на България.
  М.Митев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Митев, наскоро един сънародник на име Диян Янев предложи цитат на западен автор - Ъптън Синклер:"Трудно можеш да убедиш някого да осъзнае нещо, ако заплатата му зависи от това да не го осъзнава."

   Ние имаме подобна поговорка: "Интереса клати феса".

   Лошото е, че заради интереса на шепа хора страдат милиони българи.

   Изтриване
 24. м/у другото - една нова публикация за генетичните маркери на скити, сармати и кимерийци. От руска гледна точка, но фактите са си факти. Мисля, че ще е интересна на четящите този блог:
  http://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaat4457

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изобщо не е обяснено какъв е критерият, по който се определя дали определени скелетни останки са на скити, сармати и т.н.

   Изтриване
  2. Типичен коментар на български комплексар. Къде видя, че статията е руска, та и това е руска гледна точка. За всички тъпотии на българите са виновни руснаците. За кои факти пишеш, че са си факти? Това което си прочел е написано от Екатерина Русакова, съобщаваща за изследване извършено от екип от 6 страни с ръководител Anders Gotherstrom от Стокхолмския университет. А който има съмнения относно ерудицията на участниците и стойността на заключенията, да поиска повече данни от Стокхолмския университет или да напише възражение за достоверността на изследванията. Все пак археолози и генетици са били в състава на изследователския екип.

   Изтриване
  3. И какво от това, че ръководителят на екипа е швед? Нима това е гаранция за обективност? Разбира се, че не! Да си спомним за фалшивия "Сребърен кодекс"! И Шведите имат интереси.

   Изтриване
  4. Хронист ХII в. анналист Саксон («Грамматик») также указывал, что предки скандинавов пришли с юга, с Дона примерно в 166 г. под предводительством Роллона11. Это сообщение находит определенные подтверждения в находках Тура Хейердала в низовьях Дона в 2001 г. Очень интересна в этом отношении цитата из работы константинопольского историка Менандра Византийца, которая не могла быть ранее достойно оценена без базы вышеприведенного сопоставления письменных данных и вещественных находок.
   В средневековом скандинавском географическом произведении «Какие земли лежат в мире» указывается, что в Тракии (рядом указывается Унгараланд и Болгараланд) некогда жил Фирас — сын Иафета, внук Ноя. «Из этих земель заселялась Свитьод, а Норвегия — из Свитьод»13. Указания на Болгараланд имеются и в сборнике «Хаймскрингл» («Круг земной»)14. По всей видимости, речь идет о черноморской Болгарии
   Е каква е тогава гаранцията за обективност?

   Изтриване
  5. Уважаеми Богомиле, защо когато изложеното в дадена публикация не съвпада с "нашето" виждане го наричаме необактивно? Пишете за интереси, игнорирайки чесността на изследователя! Според някои исландски саги, скандинавските народи също претендират за родство с троянци и траки! Тове е написано в така наречената Прозаична Еда, позната още като Млада Еда или Снора-Еда по името на автора и исландския скалд, прозаик, историограф и политик Снори Стурлусон. Тя се появява около 1220-1225 година.
   Викингите са стигали и до Северна Америка, където създават селище Винландия. Виндиш, така скандинавците наричат венетите. Не случайно името на столицата на Австрия е Виена. За Венеция нямя смисъл да се говори, чие е името.
   Защо не напишете възражение до Anders Gotherstrom или до Ректора на Стокхолмския университет за неправилното планиране на експеримента, т.е на изследователските работи, кито дават "съмнителни" резултати? Може това писмо да е от името на неправителствена обществена организация, например "Общество за древна българска история", която смята резултатите за некоректни. Може да получите и опровержение, което да бъде публикувано в съотватното научна литература.
   Ако има обществена организация в България която да финансира подобно изследване, може да се повторят генетичните проучвания в споменатия район, вече при "промяна на критерия" за определяне на етническата принадлежност.

   Изтриване
  6. Не вярвай на авторитети! Съмнявай се във всичко! Проверявай всичко сам! Това разбира се не са мои думи, а на А.Айнщайн. Споделям ги напълно. Аз изразих съмнение и дадох пример със Сребърния кодекс. Имаме шведски пример. Планирането на многофакторни експерименти не е силата на хуманитарните специалисти! Факт! Даже огромните интердисциплинарни екипи, работили за развитието на космическата техника в САЩ и СССР навремето, са допуснали пропуски в планирането на ескпериментите за установяване на годността на материалите за работа в среда от течен кислород. Наглед прозаично нещо. Затова толкова много съветски и американски космонавти изгоряха като факли! Американците по-късно си признаха за допуснатите методически грешки в планирането на експериментите, но руснаците не. Знам това от приятеля ми, Н.В.Филин, генерален конструктор по криогенна техника на СССР. Прав е г-н Серафимов да отбележи липсата на яснота за критериите, без която резултатите са съмнителни. А честността се определя от интереса и въобще не може да е аргумент за обективност. Да, тя е необходимо, но не достатъчно условие за постигане на вярни резултати. Интересите на отделните държави са противоречиви и затова е толкова плачевно състоянието на историографията, която според мен още не може да се нарече наука. Медицината също е много повече искуство/занаят/, отколкото наука и поради сложността на предмета й е с ниска степент на формализация. Тя по-скоро е описателна дисциплина. Позволявам си да обърна внимание на новия метод за анализ на исторически факти и процеси, а именно т.н. клиодинамика. Историографията също има нужда от методите на точните науки, за да бъде достоверна. А пък тълкуването на библейските легенди е занимание, което се практикува в други блогове.

   Изтриване
 25. Кога да очакваме нова ваша книга гн. Серафимов? "Истинската Българска История" и " История на Славните Българи" ги прочетохме с голям интерес, но искаме нещо ново 🙂

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На хартиен носител едва ли ще излезе още нещо, но е възможно да публикувам бъдещите си работи в електронен вариант.

   Изтриване
  2. А учебници,учебници кога? Че спешно трябват.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Учебник от Серафимов?Това даже на Кукувден няма да стане. Човекът има акъл в главата, види ми се добър и честен, но точно това го прави напълно неподходящ за автор на учебник по история. Сега се котират тези, които пишат за турско присъствие, колко ни е било добре преди руснаците да ни освободят и други простотии от същия сорт.

   Изтриване
 26. Когато започне да пише на базата на научно доказани или поне научно обосновани данни, а не на личните си мнения, пренебрегвайки информация, противоречаща на тезите му! Сегашните учебници са и без това достатъчно объркани, няма нужда от фолк история, а от подредба и изчистване на и без това достатъчно многото лични мнения на различни автори за хонорари! Срам е да има повече от един учебник, претендиращи за истина и вярност! Също да се дадат повече връзки към оригинални източници на информация, за да се научат децата да търсят информация, не да повтарят като папагали - няма разлика дали ще повтарят като зомбита че са тюрки или траки, ако не го осъзнават! Срам е, че Манасиевата летопис е издадена само в супер луксозни издания за по 1000 лв и повече! Срам е, че хората нямат пари за книги на хартиен носител, но автори и институции не се опитват дори да ги дигитализират, хем ще е по-евтино за потребителя, хем ще е по достъпно и популярно! Държавата ни е изгубила духа си и културата е ‘кой каквато си я направи’, затова има и фолк история и манипулация и днес сме тюрки, утре извънземни! Самоуважение, ред и истина! Това го можем, но сме го забравили! Някой беше казал, че когато един народ няма открити външни врагове, намира такива в собствения си дом! Мисля, че наистина до там сме я докарали! Живеем като някакви чергари, които не се интересуват кой как ги нарича и с кой ще живеят, стига да има хляб и мляко, или като тракийски продажници, за власт, заставаме баща срещу син! Българите може и да не са знаели в началото кои са точно, но щом са разбрали, са започнали да го отстояват, а траките просто са забравили кои са! Това е моето мнение!

  ОтговорИзтриване
 27. Не,че нещо,но сегашните учебници нали са научно обосновани...без пренебрегване на информация,противоречаща на тезите на авторите...и това ли ще учат в трети клас...https://www.blitz.bg/vlez-v-chas/novi-umopomrachitelni-tpizmi-v-uchebnik-po-istoriya_news287504.html само се кръстя,без да съм вярващ...какво доживях да видя,родолюбие и дух да искаме от децата?
  В статиите на г-н Серафимов има повече истина,отколкото заслужаваме днес,ако пък академичната общност е наясно с българската история,защо я пази само за себе си? На коя наука да разчитам-на тая,която ми поднасяха в училище по време на българо-съветската дружба,на тази,дето сега се преподава или да разказвам на приятели и деца да търсят информация по история в блогспота и блог.бг?
  Убеден съм,че Павел Серафимов може да се справи с много повече от писането на книги и статии,иначе не бих го питал изобщо.
  Това за извънземните ми хареса впрочем:) и нищо чудно да не сте чак толкова далеч от истината,колкото смятате.
  Какви неща има да излизат на бял свят тепърва:) Е,всичко с времето си.

  С уважение,Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Добрев, Вие питате - ако пък академичната общност е наясно с българската история,защо я пази само за себе си?

   Наскоро, един от читателите ми - г-н Диян Янев сподели мисъл на американския автор Ъптън Синклер: "Трудно е да убедиш човек да осъзнае нещо, ако заплатата на този човек зависи от това да не го осъзнава..."

   Изтриване
  2. Общо взето това което Ъптон казва може да се приложи за нашите учени от БАН защото те надали са глупави, но като свраката със бучка сирене в чофката не смеят да извикат. Павел

   Изтриване
 28. Господин Серафимов, първо извинявайте ако сте правили, такава статия. Бих искал, да Ви предложа тема за статия, "Митология на траките, не знам дали е възможно, защото много от митовете вероятно са загубени, или използвани в други религии, но смятам че народа измислил легендата ще разбере смисъла й, дори и написана на друг език и с други изразни средства. За да илюстрирам мисълта си, гърците имат мита за цар Мидас, който можел да превърне всичко в злато, но бил нещастен, защото докоснал сина си и го превърнал в златна статия. В същото време в България имаме изразите- Имаш златни ръци, Имаш златен син. Не мисля, че става въпрос за статуя и богатство. Хубав ден и успех в начинанията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че тук съм засегнал добре интересуващата Ви тема:

   ГРЪЦКИ ЛИ СА ОЛИМПИЙСКИТЕ БОГОВЕ?

   http://sparotok.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

   КОЙ СЪЗДАДЕ РЕЛИГИЯTA НА СТАРИТЕ ГЪРЦИ?

   http://sparotok.blogspot.com/2018/04/blog-post_25.html

   Изтриване
 29. Укритото наследство на Орфей си мисля, че е уникално и смайващо и в областта на медицината, религията и числата. Великият Питагор и неговите ученици са се учели от Орфей. Попитан къде се е учил на числата, самият Питагор отговаря, че се е учил у варварите. Лечението с хармонични мелодии и песни идва от Орфей, а се използва нашироко от питагорейците. Ономантията тоест свързването на буквите с числа и гадаенето посредством тях- тоест отменяне на кървавите жертви на олтара- също. Общуването с животните чрез музика и думи също е наследство от Орфей. И като си помислиме, че всичко това става модерно и разбрано от науката едва днес- можеме да оценим гениалността и величието на прадядото на днешния българин- тракиецът Орфей!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Самият Питагор не е грък, за този човек се казва, че е тирсенец, а самите тирсенци биват свързвани с пеласгите.

   Изтриване
 30. Има поне около 180 тракийски глоси, като никой не ги крие. Те обаче не са точно тези, приведени тук.
  Тракийският език (както и българският, и гръцкият) са от индо-европейската група - т.е. той е възприет по нашите земи от дошлите "индо-европейци" най-късно през 2то хилядолетие пр.н.е. Т.е., за да се докаже някаква приемственост с езиците на пеласги/етруски/микенци, които не са индоевропейски, трябва много сериозен анализ.
  От списъка в текста с най-просто търсене се намират пра-индо-европейските корени на думите (което значи, че тези думи са ползвани от всички ИЕ тогава, а не са специфични за траките). Разпространението на носителите на "славянските" езици според генетиката също е от (северо)изток на (юго)запад, т.е. няма как българския да е "пра-славянския" език - по-скоро може да се каже, че тракийските диалекти са принадлежали към пра-славянско-балтийския език, на който са говорили някои племена от тук до Балтика.

  2.oqos
  ак-око- Владимир Георгиев
  5.bhā-
  бал-бял - Владимир Георгиев
  7.bherg’h (беречь)
  барги-брегѫ-грижа се - Владимир Георгиев
  11.bherg’h
  берга-брѣгъ-бряг – Иван Дуриданов
  10.bhā-
  бела-бела, бяла - Владимир Георгиев
  12.bherāgs
  берза-бреза – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов, Димитър Дечев
  13.bhau-
  био-бия –Димитър Дечев
  14.twṛtos
  бистр-быстръ-бърз –Владимир Георгиев
  15.bhrāter
  братер-братръ  -Владимир Георгиев
  28.gl∂gjēs
  галт- голоть-поледица - Иван  Дуриданов
  29.glōs
  гелавос-зълва –Владимир Георгиев
  35.dheub(h)
  дебре-дьбъръ-дълбок –Димитър Дечев
  41.djnos
  дин-дьнъ-ден – Владимир Георгиев
  43.dheub(h)-
  добер-дебра, дол –Димитър Дечев
  44.dhṛsus
  дорз, дерз – дързъ-дързък –Влдимир Георгиев
  47.tṛsdos
  дразд-дрозд – Иван Дуриданов
  49.eibhō
  еб-ѥбати-оплождам Кирил Влахов
  52.от er-
  ерета-врьти-вра, извирам –Иван Дуриданов
  56. ghḷtom
  залдас-злато –Иван Дуриданов
  53.залт-жълт, златен – Владимир Георгиев
  57. залде-златъ-златен –Владимир Георгиев
  58. залден-златан – Владимир Георгиев

  59. ghelwos
  зелкия-зелка – Владимир Георгиев
  61. g’hwer-
  зер, звер –звѣръ – Иван Дуриданов
  66. pruswā́
  иерасос-роса Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
  82. kṛsnos
  керсос-чер – Владимир  Георгиев,  Иван Дуриданов
  79. kattā
  котиата-котета, котенца –Владимир Георгиев
  83. kwetwer
  кетри-четири – Иван Дуриданов, Владимир Георгиев
  84. kleinos
  клев-клен, кленово дърво – Иван Дуриданов
  86. qeklom
  кол-колесе, коло-колело, кръг  Вилхелм Томашек,  Владимир Георгиев
  89. magh
  магутис-могѫ-мога – Иван  Дуриданов
  90. mari
  мари-мориѥ, море – Владимир Георгиев, Иван Дуриданов
  91.me-
  ме-ме, мене – Владимир Георгиев
  94. mendh
  мундр-мѫдръ-мъдър –Владимир Георгиев
  95. muskos
  мусас-мъхъ-мъх – Иван Дуриданов
  101. bhabhā
  пупе (буб?) - боб – Иван Дуриданов
  107. susdos
  саузу-сух – Владимир Георгиев
  110. so-
  си-сь-този – Владимир Георгиев
  117. sreu-
  струм-струя – Димитър Дечев
  119. sūnús
  сукос-сынъ-син – Иван Дуриданов
  129. trei-
  три-три – Владимир Георгиев
  130. трос-тръстъ-тръстика Димитър Дечев
  131. w∂drā
  удра-видра – Иван Дуриданов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кой е доказал неиндоевропейският характер на пеласгийския език? Има ли изобщо разлика между тракийски и пеласгийски?

   Изтриване
 31. Само дето "бистър" на български значи съвсем друго. Май пак е играла руска четка...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На старобългарски бъiстръ означава бърз, но това се знае от тези хора, които познават езика си :)

   Изтриване
  2. Втора част от отговора ми към Йордан:

   Искам или не,трябва да продължа с цитатите:
   Всички находки от този неолитен обект са идентични с тези от балканите. Категорично става въпрос за един и същи народ, една и съща цивилизация. Тази територия през античността е известна с древни тракийски държави. ТРОЯ, ФРИГИЯ (БРИГИЯ) УРАРТУ и .тн. Може да се каже че цялото причерноморие споделя тази цивилизация.

   Да разбирам,че етруски,микенци и пеласги не са индоевропейци,според рисунките в дворците не ми приличат на афроамериканци обаче.Интересно що за език са говорели,наистина....

   Много цитати,но нямам избор,аз не откривам топлата вода:
   "По следите на първите гърци" проф. Ян Бест и Сибила фон Реден. Те пишат, че 17- десет века пр. Христа над 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора наричани в Античността траки, а по-късно, в Ранното Средновековие българи. Продължаваме с :В античността фриги, пеласги и илири са били считани за три клона на една и съща общност . Това се потвърждава от В.Георгиев (цитиран от Порожанов) който изказва тезата си, че трако-пеласгийския език е говорен в Юго-Източна Европа още от Неолита. Представителите на трако-пеласгийската общност са и първите европейци имащи писменост.
   Изучавал съм в университета и сравнително езикознание на славянските езици.За най-архаична форма беше приет днешният литовски език,пазещ думи отпреди палатализациите.
   Да допуснем,че литовци идват и заселват целите Балкани и Западна Европа преди три хиляди години и учат траките на праславянски-не звучи сериозно,нали?
   Ако позволите и малко география,пак цитат:
   ЛАТВИЯ (LATVIA) 188. Булгар-Исад (Българско Пристанище) – българската търговия е фактор в долното течение на река Даугава.По-късно – град Рига 189. Валка – град в северна Латвия (от староестонското «Вал» - «Булгар») 190. Валмиера – град на река Гауя (от староестонскогт «Вал» - «Булгар»)

   ЛИТВА (LITHUANIA) 191. Паланга – пристанище и курорт в северо-западна Литва (от старолитовското «Палан» - «България) 192. Вилкий – град на 40 км западно от Каунас. «Вил» на старолитовски означавало «булгар» 193. Вилнюс (б. Вилно) – столицата на Литва. Разположена на реке Вил Инеш (Българска Река) 194. Вил Инеш (Българска Река) – река в Литва. По-късно – Вилия.

   Обратното ми изглежда по-достоверно,нали?Такова преселение на народи е имало,да,посоките също съвпадат,само,че преди не три,а 11000 години,според все още неофициални,за съжаление,източници.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  3. Трета част от отговора...неприятно ограничение на скрипта):

   Какво да кажем за индийската част на т.нар. индоевропейски праезик?
   https://bg.wikibooks.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82

   Още един цитат:
   Така остава незабележима, докато в СУ „Св. Климент Охридски” не започва да преподава специалист по санскрит – индуският професор Рама Каушик. Предполага се, че порасналите ученици съобщават на професора за надписа, за да го запознаят с него и да чуят становището му. Когато на една от лекциите си проф. Каушик съобщава за този надпис като за най-стар санскрит и за това се появява съобщение от няколко изречения само в едно българско списание, той е помолен от държавните органи да напусне страната, за да не се разчуе и надписът да бъде унищожен.

   Като се вземат предвид неспиращите опити на една славянскоговоряща страна да подчертае древния си произход на база близостта на нeйния език,взет от нас там впрочем заедно с книгите на черковно-славянски/лапсус лингва,простете!/ с този същия санскрит,кой ли ще да е бил този праиндо-европейски език,занесен от тракобългари до Индия?

   Ето и линк,интересен е: http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:407810

   Допускам,че официалното ни езикознание не е разполагало с толкова информация,но е крайно време за корекции.Да,трябва да спрем да говорим за индо-европейски език,това си е чисто тракобългарски.Така,че посочените горе лексеми и корени са много стари наши,запазени и в днешните славянски,хм,езици.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. Г-н Добрев, виждам, че някой е позаел от мой материал от 2009 година - ДИОНИС И ТРАКИЙСКИЯ ПОХОД КЪМ ИНДИЯ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/15/dionis-i-trakiiskiia-pohod-kym-indiia.416191

   Изтриване
  5. До Анонимен10 октомври 2018 г., 22:11 ч.

   Вие казвате - "Само дето "бистър" на български значи съвсем друго. Май пак е играла руска четка..."

   Проверете това - бꙑстръ -ꙑ прил
   Бърз, пъргав агрколаѹ воводѣ сѫштѹ. гѹбтелю сѫштѹ сверѣпѹ.  бꙑстрѹ къ дꙗвол҄ слѹжьбѣ С 68.29 За ум — гъвкав, бърз, ловък.  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ вѳанѭ ...  сьмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм С 332.22
   Изч С Гр ἐντρεχής Нвб бистър ОА ВА НТ АК Бот ЕтМл ЕтБАН РБЕ бистри[й] ВА МлБТР ЕтМл БТР Срв Бистра МИ ВК,ОМ Бистрица МИ ВлГ,БЕО Бистра ЛИ Бистрьо ЛИ Бистрин ФИ Бистрица ЛИ Бистро ЛИ Бистрев ФИ СтИл,РЛФИ бистър ’който е с бърз подвижен ум’ диал

   http://histdict.uni-sofia.bg/oldbgdict/oldbg_show/d_00741/

   Изтриване
  6. Господин Серафимов,тепърва ще има да заемат от Ваши публикации,можете да бъдете сигурен в това.
   По-коректно е да се посочват източниците,така или иначе става ясно кой и кога е написал статията.
   Опитвам се да не цитирам Вас във Вашия блог,което,вярвайте,не е лесна работа:)
   Гордейте се,когато виждате свои редове в чужди публикации.С Вас са истината и българите!
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  7. Е то не е зле като давате примери да погледнете и какво пише за източника: 15 век, правопис: РУСКИ. Е какъв пример е това, то е ясно че руснаците ще го преведат като бърз.

   Изтриване
 32. Уважаеми Йордан,не успявам да схвана времевата логика на събитията.
  Ако позволите малко цитати от диалозите на Платон: Така че вашите родословия, които ти сега разказа, Солоне. не се различават много от приказки за деца - вие помните един потоп на Земята, а са се случили много други преди него и освен това не знаете, че във вашата страна е бил създаден най-прекрасният и благороден род между хората, от който произлизате и ти, и целият ви днешен град, понеже се е запазило малко от тяхното семе. Но това е останало неизвестно за вас, понеже оцелелите са измрели в течение на много поколения, без да запазят гласа си чрез писмеността.
  Продължаваме така:
  А пък за уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото осем хиляди години. Така че ще ти разкажа накратко за законите на твоите съграждани отпреди девет хиляди години...
  Цитат,добре обясняващ името на едни от най-старите жители на Балканите през описваната епоха:
  ... поглед и върху именния произход на пеласгите. Етнонимът Pellasgoi. Могат да се посочат поне три сравнително равностойни тези: 1.От беласги, почти идентичен на белуги, в смисъл на бели хора. 2. От местни бойци - ballosgoi. 3. Последната теза най-пълно обяснява етнонима и дори го свързва с една древна притча, според която телата на хората били направени от кал и се превръщали в кал. Така името pellasgoi е съставено πηλός -глина и goi- потомци на земята (на Гея).

  Жрецът посочва че градът основан от пра-атиняните / пеласги (Атина Палада) е с 1000 години по стар от Саис и го определя от своята жизнена плоскост на 9000 години от сегашната перспектива това е доста провокативно към общоприетите датировки. Знаейки че историята ни е представена 400 пр. Хр. от Платон, бързата равносметка ни дава изумителната цифра 11 400 години. Такава е официалната датировка на Гьобекли тепе -пак цитат.

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 33. Г-н Серафимов, ще съм Ви много благодарен изкажете мнението си относно това как и откъде Омир е черпил информация така че е успял да опише Троя и околностите толкова точно...Поне Шлиман нали се е ръководел от Илиадата при разкопките на Троя... Възможно ли е траките да са имали описание на Троянската война? А защо не и някаква предИлиадна версия? Знаем че дори Гьоте взаимства за Фауст...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Омир е наричан Меонид, т.е. син на човек с име Меон, или просто принадлежащ на етническата общност меони. За тях Страбон твърди, че спадат към мизите, като става дума за тези мизи, които векове по-късно Хоматиан нарича предци на българите.

   Със сигурност дедите ни са пазели преданието за Троянската Война и бивайки представител на малоазийските траки, Омир е имал достъп до важната информация.

   Изтриване
  2. Към Unknown12 октомври 2018 г., 7:51 ч.
   Ако се вярва на Сибила и нейните оракулства, в книга 3 от 515 до 540 се споменава за Троянската война и за Омир.
   Войната и Омир са споменати като за събития които се случват в бъдеще: " О Илиум, аз те съжалявам защото в Спарта ще процъфти една Ериния (Елена) много красива, вечно известна, от най благородно потекло и ще остави в Азия и Европа една широко разпространяваща се вълна, но за тебе (Илион) тя ще носи причини за скръбни оплаквания, мъка и стонове, но това ще има безсмъртна слава за идущите поколения. И ще има един стар смъртен, фалшив писател от съмнителен произход и в очите му светлината ще бъде угаснала, голям мозък и верси написани с голямо умение, ще бъде той смес от две имена (вероятно освен Омир е бил наричан и Хиосиан от остров Хиос или мелезин и меонид)ще се нарече хиосинец и ще пише за Илиум не съвсем истината... защото ще отвори първо моите книги със своите ръце и ще украси щитоносните герои вождове Хектор на Приам и Ахилес син Пелеев, като до тях постави богове, празноглави. Фалшиви писания по всякой начин..."
   Има още един източник, който аз лично също много уважавам и това е "Троянска притча" съдържаща се в Йоан Асеновата хроника (български превод с добавки на Манасиевата хроника документ от второто българско царство). Много е ценна тази протча, защото съдържа троянските имена на рода на Приам, които ни помагат да разберем колко близко до нашия български са те.

   Изтриване
  3. Благодаря! Всъщност оказва се, че меоните по време на Омир вече са били приели гръцкия език за свой...

   Изтриване
  4. Уважаема Вава, та това са легенди, сиреч приказки. Платон описва Атлантида, основавайки се на Солон, който е научил за Атлантида в Египет от египтяните. Сигурни ли сме, че любителя археолог Шлиман е открил Троя? Има възражения против приемането на Троя открита от Шлиман. Същото е и за Орфей, тракийският принц, аргонафт, търсил златното руно и спасил с песните си моряците. Какво е това "руно" , а отгоре на всичко се е намирало и на планината Арарат в днешна Армения. Но това не ни пречи да твърдим, че песните на хипотетичния Орфей са звучали на български. Намери се и гробницата му, в село Мрамор, Кърджалийско. Явно там са се подвизавали нимфоманките вакханки.

   Изтриване
 34. Моето запитване е дали сте правили опити за разшифроване на надписа от Езерово? Версията на Гайдарски нещо не ми вдъхва доверие защото всичко е много оплетено и залутано, а бе просто не му вярвам на тоя човек, няма да увъртам изобщо- Ами той сам се провъзгласява за академик в създадения от него си институт, как да се довериш на такъв "учен"? То така и баба Пенка от Дупница може да се самопровъзгласи за академичка и даже да направи Дупнишка църква.

  ОтговорИзтриване
 35. До glowclipze12 октомври 2018 г., 19:14 ч.

  Имам свое тълкуване на надписа. Смятам, че съм дал ясни аргументи защо използвам български език при тълкуването на надписа от Езерово - НАЙ-ВАЖНИЯТ ТРАКИЙСКИ НАДПИС

  http://sparotok.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html

  ОтговорИзтриване
 36. Мерси за отговора господин Серафимов, точно това ми трябваше да разбера! Виждам, че цитирате професионалистът В.Георгиев за идентичността на думите АЗ и ДО с нашите АЗ и ДО, това ме кара да се запитам следното : Какво е накарало такъв умен човек да не каже, че МЕАН е направо идентично на нашето МЕН? Той така отделя думата от текстта сам, че не вярвам да не е забелязал връзката между МЕАН и МЕН, щом е дал латин. МЕУМ-моят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм си задавал същия въпрос :)

   Честно казано, нямам представа какво е накарало акад. Георгиев да не забележи очевидното.

   Може да е свръхпредпазливост, може да натиска на цензурата, или даже нещо друго.

   Изтриване
 37. Чета ви внимателно от известно време и макар в началото да бях резервиран, сега, след като събрах достатъчно впечатления и направих сверки, мога да кажа, че вие защитавате истината. Фактът, че в научните кръгове не ви приемат, но същевременно не ви оборват с факти, говори зле за състоянието на българската наука, дъното е достигнато и ми се струва, че надежда за възраждане няма.

  ОтговорИзтриване
 38. Извинявам се предварително че пиша коментар по случея но за всички критици искам да кажа че г-н Серафимов добре нарича данните негова теория, дори се е потрудил да напише източните си за превод и факти. Сега, дали балканският народ е произход на иранци, тюрки, траки или дори и извънземни това си е наука за всеки по отделно, това не е национална страница по история. Всеки има право да създаде свои си заключения и тези по каквото и да е било, а дали е прав или грашен никой няма право да съди или ако е така поне да даде неговите си източници за да докаше тези недоволства. Или просто на кой не му харесва да не го чете, не е толкова трудно да разберем че всеки има право на мнение...
  Благодаря за разказа, и аз не съм съгласен с някои неща но работата ви е чудесна като за безплатно идваща до мен, продължавайте в същия дух.

  ОтговорИзтриване