25.10.2023 г.

ХЕТИ И БЪЛГАРИ – ОБЯСНЕНИЕ НА “НЕВЪЗМОЖНАТА” ВРЪЗКА


Фолклорът е безценно богатство. Дори някакъв жесток нашественик да подложи благородническата прослойка на една страна на клане, дори да изгори всяка намерена книга, истината за корените на народа остава скрита във фолклора. Ще напомня за това, че в българските народни песни се споменават римските императори Константин Велики и Марк Улпий Траян. Споменават се дори дошлите преди 2300 години в земите ни галати.

 

Това само по себе си е нещо забележително – съхраняването на спомени за събития случили се около 1000 години преди времето на Аспарух. Паметта на българския селянин обаче е съхранила спомени и за по-древни епохи, много по-древни, отколкото повечето от нас смеят да помислят.

 

 

Трябва да благодарим на акад. Иван Венедиков за неговия огромен принос в разкриването на един непознат момент от нашата история. Този наш учен е авторът на уникалната книга Раждането на Боговете. В нея е засегната тракийската легенда за потопа, естеството на Великите богове, познати още като Кабири, дадени са интересни подробности за Залмоксис, Дионис, Кибела, посочена е и връзката между легендата за тракийския певец Тамир и сходната българска приказка за свирача и самодивите.

 

Това са безспорно все интересни неща, а разбира се и важни индикации за древните корени на народа ни, но има и по-интересни моменти. Те засягат невъзможни на пръв поглед паралели между хетските предания и българските народни приказки.

 

Употребявам определението невъзможни, но трябва да уточня, че това е от гледна точка на нашата официална историография, според която ние сме сравнително нов народ, възникнал от смесването на три напълно различни по произход групи след прословутата 681 г.

 

За поддръжниците на това виждане е абсурдно да се говори за контакти между българи и хети, защото Хетската империя среща своя край през XII в. пр. Хр., или с други думи – около 2000 години преди времето на княз Аспарух. А това е огромен период от време, наистина огромен!

 


Ако действително консолидацията на народа ни започва едва след VII в., то езикови и културни връзки с хетите биха били невъзможни, но ние се уверихме, че фактите показват нещо друго, а с фактите ние  трябва да се съобразяваме.

 

Смайващите българо-хетски паралели от областта на словесното богатство са извести на учените. Те знаят и за парелите между названията на хетски и тракийски селища, като например Арина – Арна. Второто е тълкувано от Емил Форер с арийския глагол rinati тека, изтичам и стблг. ринѫтитека, изтичам.

 

 

Нека сега да обърнем внимание на други интересни неща. Няма съмнение, че таченият от нас Гергьовден е ехо от култа към Тракийския конник, наричан още Херос. Проф. Евгений Теодоров подчертава важността на култа към този бог с факта, че българските мюсюлмани празнуват Гергьовден наравно с Байряма, а на някои места го считат и за по-важен от Байряма (Теодоров, 1972, с.9). Както Евгений Теодоров, така също други етнолози виждат в българските представи за Св. Георги остатъци от култа към Тракийския конник (Колев, 1987, с.59).

 

Акад. Иван Венедиков разказва за житието на Св. Георги, за змея, който тероризира хора в една определена област, за девойките, които населението дава в жертва на свръхестественото същество, като добавя и това, че когато идва ред на царската дъщеря да бъде дадена на змея, светецът става от гроба, убива змея, връща момичето на баща ѝ, но в последствие се прибира в гроба си. Според акад. Венедиков, корените на тази легенда могат да бъдат намерени в хетските митове  и по-точно – борбата между бога на бурята (носещ тракийското име Тарку, Таркунт) и змея Илуянка.

 

Макар в опита си да обясни този феномен нашият учен да тръгва в погрешна посока, правейки опит да намеси византийската традиция, определяйки я като посредник между древното хетско предание и българския фолклор, все пак Венедиков дава и много ценна информация в следния пасаж: “Чудно ли е, че старата хититска легенда се е запазила и е продължила да се разказва, и дори да се пее. Гергьовден е на 23 април (стар стил бел. авт.) и е един пролетен празник пар екселанс. И ние нямаме никакви причини да не мислим, че песните за Свети Георги и змеят не са наследник на хититските разкази за убиването на змея от бога на бурята. Една от причините да твърдим това е и фактът, че песните с този сюжет се пеят в България два пъти. Веднъж на самия празник на 23 април и освен това още веднъж на Коледа – 25 декември, когато всъщност в България е започвала Новата година…. ” (Венедиков, 1992, с. 211 – 212).

 


Паралелът между Тpакийския конник и носещият тракийско име хетски бог на бурята (Тарку) не е нито случайност, нито пък е нещо изолирано. Много отдавна, един писар, поданик на Хетската империя документира особено предание, което пък е възникнало още по-рано. Става дума за приказката за Ану (месопотамският бог на небето) и неговите два сина, наречени Лошият и Справедливият – по характера на делата, които те вършат. След смъртта на бащата Лошият започнал да убеждава своя брат, че трябва да се разделят и да си поделят наследството. Добрият се съгласил и делбата започнала, като при това Слънцето станало свидетел и наблюдавало внимателно. Лошият си избрал волът – силно и полезно животно, а на своя брат оставил кравата, смятана тогава за безполезна. Слънцето обаче направило така, че кравата да започне да ражда и да стане полезно животно….След като това станало братята се скарали и повикали Слънцето за съдник на спора им…

 

Акад. Венедиков прави сравнение с българска народна приказка имаща идентичен сюжет. Това е приказката за братята наречени Прав (добър) и Крив (лош), отново въз основа на делата, които те вършат. Подобно на разказа записан от хетите преди повече от 3500 години, и в нашата приказка двамата братя се скарват и търсят духовно лице, поп, който да реши техния спор и да определи кой от тях е по-добър.

 

След като добавя различни допълнителни детайли, като например това, че в хетския разказ има лакуна (липсващ пасаж) и т.н.  акад. Венедиков споменава  следното: “Близостта между българските и хититските (хетските) приказки е толкова голяма, че дори по нея бихме могли да се опитаме да определим развръзката и на хетитската (хетската) приказка”. Ако държим сметка с това, че нашата приказка е записана през XIX в., а хетската е документирана преди около 3500 години, въпреки огромната времева разлика, която е фактор за поява на промени, въпреки внесения християнски участник – нещо неизбежно за XIX в., приликите са наистина смайващи. По-важното, а и по-интересното е това, че съществуват и други невероятно близки паралели между българските и хетските приказки.

 


В Мотива за Пчелата акад. Венедиков обръща внимание на това, че при хетите един бог се разгневява и изчезва, скрива се някъде. Неговото отсъствие става причина за бедствия и между хората, и между боговете. Преданието е познато в два различни варианта, но и в двата изчезналия бог е Телепину – покровител на плодородието и земеделието. Богът на бурята, загрижен за сина си, изпратил орела да го търси, но това дело не завършило с успех…За щастие една богиня-заклинателка поръчала на пчелата да търси Телепину и като го намери да го ужили по крака и ръката…След дълго търсене пчелата намерила Телепину, ужилила го и макар той отново да се разсърдил, в крайна сметка решил да се завърне, а с него се завърнало и плодородието (Венедиков, 1992, с.108).

 

Богомилските приказки са съхранили подобна история, разбира се в променен, характерен за своето време вид. Иван Венедиков разказва за тази, спомената по-рано от акад. Михаил Арнаудов дуалистична приказка. Там се разказва за това, че едно време дяволът бил като съдружник на бога и работили заедно. Но дядо Господ заженил Слънцето и всекиго поканил на сватбата, само дяволът заминал. Той се разсърдил на Бога, яхнал заек и тръгнал да бяга. Господ пратил след него пчелата ….(Венедиков, 1992, с.108 – 109)…Озадачен от удивителните, спиращи дъха прилики, акад. Венедиков търси обяснение, което да пасне на общоприетите виждания от своето време. Нашият учен изказва предположение, че основите на българските дуалистични (богомилски) предания трябва да се търсят в Мала Азия, като няма директна връзка с хетите. За тях нашият учен смята, че асимилирани от фриги и траки и по време на християнския период са се промъкнали древни мотиви (Венедиков, 1992, с.109).

 


Това обяснение е меко казано несериозно, но акад. Венедиков е принуден да се съобразява с политическата конюнктура на епохата, в която твори. Принуден е да държи сметка с погрешните, недоказани, но общоприети поддържани с фанатизъм виждания. Вярно е, че след краха на Хетската империя, част от нейното оцеляло население потъва в по-многобройните и по-жизнени тракийски маси – старите господари на западна Мала Азия, но да се вярва, че по време на християнството ще се съхраняват и разпространяват древни езически предания, които ще бъдат пренесени на Балканите и пазени от народа ни повече от 1000 години, е лишено от логика твърдение.

 

Политическата конюнктура в миналото принуждава и талантливата етноложка Иваничка Георгиева, да се придържа към общоприетите теории, опитвайки се да обясни важни неща за българския фолклор, в който значително място е отделено за вълка. Макар да прави опити да намери общи неща с обичаите на тюркските башкирци и др. народи, с цел да обясни свидетелството на Лиутпранд (дипломат на крал Отон) за способностите на цар Симеоновия син Баян да се превърне във вълк, проф. Георгиева представя много ценна информация, съобщавайки за примери на ликантропия – превръщане във вълк при траки и хети:

Митологичната представа за вълка у българите генетически се свързва със славянското езичество, но не трябва да се изключва влиянието на балканското антично население и религията на прабългарите….Корените на обичаите В. Вс. Иванов търси в митологията на древна Анатолия 305. В хетските текстове се съдържат сведения за ритуални преобличания в маски и кожи — за хора вълци, хора мечки и хора кучета (Георгиева, 1993, с. 56 – 57).

 

Съвсем нормално е, че както Иванов, така и Георгиева слагат хетите на първо място – имащи ролята на основоположници на култа към вълците. Не е изненада и това, че се търси връзка с религията на прабългарите, като трябва да се добави, че за култ към вълците при нас пише и Николай Колев, който подобно на своите колеги смята вълчите празници у нас за въведени от прабългарите (Колев, 1987, с. 64).

 

За тези учени е трудно да приемат, че дунавските славени са гетите, част от които са наречени даки, т.е. вълци. Не по-малка трудност за изследователите от миналото е и да приемат, че народа на Аспарух спада към групата на мизите – съседи и роднини на гетите, а и на останалите траки на юг от Дунава. На юг от река Дунав е древния град Даосдава, а за това, че фригийската дума даос (δάος) вълк се обяснява със стблг. давитидавя, удушавам подобно на вълк е писано отдавна.

 

Дакийското лично име Dāvus е обявено за отговарящо на българското Вълко (Георгиев, 1977, с.45). Колкото до Вълко, то не е ново, защото по мое мнение е документирано по време на Античността под формата Улку (Ουλκου). Засвидетелствано е върху сребърен съд намерен в тракийско могилно погребение при с. Драгодан, Кюстендилско, описано от наши учени (Манов, Теодосиев, 1993, с. 31 – 42).

 


 

Накрая ще се спрем на нещо, което много интересно, дори сензационно, защото се явява ярко доказателство както за тракийското влияние над хетите, така и тракийското влияние над римляните. В главите засягащи присъствието на дедите ни на Апенинския полуостров и ролята им в оформянето на културата на местното население, бяха посочени редица тракийски по характер топоними, обясними на български език. Бяха споменати и редица общи за българи и римляни древни обичаи, като бе акцентувано на това, че според проф. Евгений Теодоров римският обичай Палелия, Парелия е без съмнение от тракийски произход (Теодоров, цит. Roscher Lexikon, Paulys Real Encyclopädie, 1972, с. 25 – 26).

 

Обичай или по-скоро празник с подобно име съществува и при хетите. При тях той е наречен Пурулия/Purulliia и е смятан за един от най-важните празници (Топоров, 1976, с. 125). След подробно проучване на характера на древния празник руският лингвист Владимир Топоров стига до забележителни заключения. Въз основа на информация от трудове на други учени, Топоров изказва твърдението, че както хетския Purulliia, така и римския Parelia, Palelia, поради това, че стоят изолирани и при двата народа, може да се заключи, че са заети от други хора и това са траките (Топоров, 1976, с. 125 – 141).

 

Несъмнено изводът е правилен, но идва и още един, доста по-интересен момент. След изброяването на тракийските думи, имена с корен *pur със значения горя, паля, Топоров дава сравнение с българските думи запури, пърля и др. като добавя, че хет. purulliia означава огнен ритуал, празненство свързано с паленето на огън и разбира се дава като пример руските огнени празници (Топоров, 1976, с. 141) макар и у нас да има пролетни празненства свързани с паленето на огън.

 


Руският учен не се задълбочава върху важната подробност – защо българският език показва такава голяма близост с тракийския, но въпреки това приносът му към откриването на истината е огромен. Топоров е направил каквото е могъл, а това не е никак малко, защото сега ние разполагаме с поредното доказателство както за древността на езика ни, така и за ролята на нашите деди в изграждането на културата на римляни и хети. С това пък става пределно ясно, че пренаписването на българската история, а и тази на древна Анатолия е наложително – изискват го фактите, но най-вече справедливостта.

 

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В YOUTUBE, ОПИТВАМ СЕ ВСЯКА СЕДМИЦА ДА ПУСКАМ ПО ЕДНО ИНТЕРЕСНО ВИДЕО. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ! :)

https://www.youtube.com/watch?v=P-AJV1C7pzc&t=695s


 

 

            Използвана литература:

 

1.Венедиков. И., Раждането на Боговете, Аргес, София, 1992.

2.Георгиева И., Българска Митология, Издателство Наука и Изкуство, София, 1993.

3.Георгиев Вл., Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977.

4.Колев Н., Българска етнография, Изд. Наука и изкуство, София, 1987.

5.Манов М., Теодосиев Н., Могилно погребение при с. Драгодан, Кюстендилско, сп. Археология, кн.1, Археологически Институт и Музей при БАН, 1993.

6.Теодоров Е., Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Изд. Наука и Изкуство, София, 1972.

             7.Топоров, В. Н., Хеттск. Puruliia, лат Parīlia, Palīlia и их Балканских изтоки, Балканский Лингвистический Сборник, Издательство Наука, Москва, 1977.

 

51 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявават разбиране към инакомислещите. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. Хетите някои казват, че са гети, това май проф. Асен Чилингиров го писа едно време, но не съм много сигурен да не би да е някой друг. Иначе е интересно де, има логика, но как да накараме хората да четат, те гледат телевизия :(

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 25 октомври 2023 г. в 12:08 ч.

   Точно защото хората гледат повече телевизия, аз създадох видео канал.

   Изтриване
 3. Не знам дали навсякъде това се практикува и как точно се нарича ритуала по различните краища, но поне в селските райони в североизточна България по традиция в ранна пролет на Сирни заговезни се палят големи огньове, които се наричат "Урулинга или Уралинга". Наименованието ми се е струвало малко странно, но като се замисля възможен вариант на название в миналото може да е бил "Урулия - Уралия" и е много вероятно да е променена форма на " Пурулия/Purulliia"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Названието е "Олелига", поне при капанците.

   Изтриване
  2. В гр. Костандово навремето се палеха огньове и ги наричахме гаганици

   Изтриване
  3. До Анонимен 27 октомври 2023 г. в 13:08 ч.

   Благодаря Ви за Сведението! Само да попитам - за коя област става дума?

   Изтриване
  4. До Богомил 25 октомври 2023 г. в 18:01 ч.

   Благодаря за информацията!!!

   Изтриване
 4. Ти пак ли започна да пишеш бе, нали си направи канал за балъците, какви ги дириш тука нещо не мога да разбера? И да скакаш, и да не скакаш, нищо няма да промениш моето момче, историята се пише от хора с университетско образование, не от лаици :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абе глупако, историята се пише от силните на деня и техните протежета с университетско образувание.

   Изтриване
  2. Точно така – българската простащина еволюира в простащината на днешни академици. Та погледнете жалкия образ на настоящия ни премиер!!!

   Изтриване
 5. Поздравления за новото начинание в YouTube, което би допринесло за достъп на по широк кръг публика и от там по бързо разпространение на информация. Това според мен е от съществено значение за съкращаване времето скритата истина да се появи над заблудите и фалшификациите. Изгледал съм всичките пет излезли до сега или поне аз знам за толкова. Много добро оформление и изпълнение, но мисля, че има още какво да се добави за по нататък. Не знам дали има и други като мен, но аз като срещна непознати наименования или термини често любопитството ми надделява да потърся допълнителна информация за събитията свързани с тях или конкретното им значение. В разговорната реч често някои звуци се потъмняват и не е от особено значение ако думата е често употребявана или позната, но при непознати думи не винаги е ясно как е правилното им изписване. Това понякога може да създаде известни трудности или обърквания и първата ми мисъл беше за някакъв списък с по особени думи или названия в полето за коментари, но това бързо беше отхвърлено заради може би неоправдани усложнения, а резултата спорен. Как ще се определят кои точно думи ще влязат в списъка, като не за всеки могат да бъдат едни и същи? Допускам, че има идея за някакви субтитри в бъдеще, с добавянето на които не съм запознат в детайли, но доколкото имам понятие не е прекалено голямо усложнение. Така или иначе предполагам, че се подготвя поне някаква писмена чернова на текста и с още малко обработка би могло да се подготви за субтитри. Нищо, че са на български, но така освен, че отпада горния проблем, с автоматичния превод в YouTube ще има възможност да бъдат гледани клиповете и от хора, които не разбират български. Не знам дали се заблуждавам, но имам усещането, че в последните години се проявява все по сериозен интерес за миналото на Балканите и то не само от нас и съседите, а от различни изследователи и историци от цяла Европа, че дори Азия, Африка и други. В тази връзка лично на мен ми се е случвало да игнорирам като незначителни някакви дребни детайли съпътстващи друга информация, но след време да се върна отново на тях свързвайки ги с други също толкова незначителни, от друг материал, защото започва да ми се оформя някакъв образ. Ако това се случи повече от веднъж, грубо казано, може да се оформи дори някаква обща картина. И всичко това се случва при лайк, като мен, а предполагам при запознати би било много по сериозно. Така със съвременните възможности за бърза и лесна комуникация процесите могат да се ускорят доста, а от това всички ще имаме полза. С изключение не единици, които имат само дипломи, но не и знания. Те даже и имената си не знаят, а какво да говорим за други знания. Защото не малко са и дипломираните със знания, които заслужават уважение, а не ирония, но те не са проблемни за появата на истината.
  Три неща не могат да останат за дълго скрити: Слънцето, Луната и истината. (Буда).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До г-н Великов!
   Да, прав сте - Три неща не могат да останат за дълго скрити: Слънцето, Луната и истината. :)

   Изтриване
 6. Ами Кремълски говедо .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неграмотник, толкова си елементарен, че дори не се сещаш, че един от основните виновници за жалкото състояние на официалната ни история е именно Русия. Измисли някоя по-тарикатска опорка, да хваща дикиш. Така само ти се смеят хората.

   Изтриване
  2. Как така "кремълско говедо" бе неграмотник? Ако имаше поне 2 грама мозък, щеше да знаеш, че един от основните виновници, за жалкото състояние на българската официална история е именно Русия и нейните имперски интереси. Я спешно да си подобриш опорките, че така само ти се смеят хората.

   Изтриване
 7. Направете рубрика ИЗМАМИ И ЗАГАДКИ В ИСТОРИЯТА, гарантирам, че ще има кой да чете, но ще е още по-добре, ако е и във форма на видео. П.В.З.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 25 октомври 2023 г. в 23:53 ч.

   Благодаря за предложението! Ще помисля по този въпрос, мисля, че си заслужава.

   Изтриване
 8. А,кога ще излязат доказателствата ,че и на луната е имало Българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вашият коментар госпожо, Анонимен26 октомври 2023 г. в 10:44 ч., доказва, че сте от луната:) Но дали сте българка? Надали:)

   Изтриване
 9. Значи хетите, за които знаем много от времето 2000г пне са били повлияни от траките, за които не знаем нищо от същото време? Т'ва, ако не е скалъпена и фалшифицирана история, не знам, какво е!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реакция към Анонимен26 октомври 2023 г. в 13:41 ч.
   Човекът е цитирал учените Теодоров, Венедиков, Иванов, Георгиева, Георгиев, Топоров, и не е негова вина, че ТИ НЕ ЗНАЕШНИЩО :) Чети бе, ефенди, чети, образовай се малко, за да не ставаш за смях!:)
   Ако ти не знаеш нещо, това значи ли, че и другите хора не знаят?
   Станимир

   Изтриване
  2. До Станимир
   Човечето просто се заяжда, но го прави доста глупаво и така само компрометира себе си.

   Изтриване
  3. Я пак, кой от тези или други учени е доказал по пряк и неопровержим начин, че траките съществуват като общество от Атика до Балтика и от Вавилон до Атлантика? И я пак да ни припомните някоя записана тракийска история или обичаи на траките, датирани 1500 г пне или по-стари? Я пак кой кога и как е доказал, че споменатия празник е зает от хетите именно от траките и ако може точното време, щото явно вие притецавате информация, която света на науката не познава!
   Без заяждане, само факти, или ви е неудобно да признаете измислиците си?!

   Изтриване
  4. Анонимен28 октомври 2023 г. в 22:57 ч.
   За глухите камбаните не бият по 100 пъти, а и знанията не се наливат с фуния, а с много труд и четене.

   Изтриване
  5. Сполай ти за думите на място Анонимен29 октомври 2023 г. в 12:38 ч.!

   Изтриване
  6. Аха, очаквано празни приказки, вместо отговор с факти! Ама как иначе, като трябва да си ги измисляте, не е лесно :)!

   Изтриване
 10. Павеле, поста ти е уникален, но канала ти е още неразработен, по-добре да се съсредоточиш в ютюб, защото блога е за друга аудитория, не е за всички. Но не ме разбирай погрешно друже, за начинаещ влогър си супер като представяне, трябва ти интро, музика, ефекти и тогава ще си върховен!
  Станимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Станимир
   Блогът не бива да се изоставя, от време на време ще пускам по някое друго есе. А иначе да - видео канала е важен, спор няма.

   Изтриване
 11. Кви хети бе българите са иранци само Петър Добрев казва истината това да си го набиеш здраво в съзнанието. Ние сме източнииранци от хиндокошанката област на Памирската планина това го пише виликия Михайл Сириец. Казах!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. " Анонимен26 октомври 2023 г. в 19:46 ч.
   Кви хети бе българите са иранци..."

   Тук не говорим за пришълци или мелези като теб, а за българи. Не отричаме, че ви има, но не сте основната численост. Това, че Петър Добрев те е определил като иранец си е негов и твой проблем. Ние сме потомци на население обитавало поне 10 000 години пр. Хр. тези земи и при разселването си са достигнали всички океани. От Атлантика до Тихи океан и от Северен ледовит до Индийския. Навсякъде са оставили следи от присъствието си и затова такива като Петър Добрев и още много други, преди или след него, загубват ориентация. Не толкова познанията им или липсата на такива, а следването на предварително начертани грешни пътеки и отсъствието на мисъл им пречи да определят началната точка на зараждане на тази цивилизация. Навсякъде освен от местните има следи и от едни други, наречени по късно българи. На границата между Европа и Азия са значително по чистокръвни и изключително сходни по произход с балканското население, а колкото повече навлизат в Азия смешенията са по сериозни. Не е нужно много, но когато ти липсва или дори да го имаш отказваш да го ползваш, се стига до излагация.

   Изтриване
  2. От изречението се разбира, че сте пряк наследник на пещерните хора, ама не се разбира, как си присвоихте правото да наричате пещерните си корени български, при условие, че няма никакви свидетелства за това?! Фантазия и желания не са достатъчни!

   Изтриване
 12. По Плевенският край обичаят се казва Уралия. На Сидни Заговезни се пали огън и се прескача. От стеблата на царевицата правила една голяма купчина, палета и като останете почти на жар ние децата го прескачане. Хубави спомени

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 27 октомври 2023 г. в 15:34 ч.

   Благодаря Ви за инфорацията!

   Изтриване
  2. В Чипровци обичаят въртене на "олелии" по Сирни заговезни е древна традиция и може би свързана с темата. Олелия е дебела тояга разцепена в единия си край , където се завързва сноп слама. През нощта всички се събират пред огъня и всеки запалва в него и върти около себе си олелията . От въртенето сламата повече се разпалва и става един вихър около тялото :-) , емоционално е

   Изтриване
 13. Интересно за думата ринати. В скандинавските езици renne/å renne означава абсолютно същото.
  Чудесна статия! Замърсена както винаги от злобни тролове...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 октомври 2023 г. в 15:32 ч.
   Благодаря Ви, радвам се, че труда ми Ви е допаднал.
   Колкото до троловете, ами където има мед - има и мухи :)

   Изтриване
 14. Здравей,
  Сирни Заговезни, Нова Загора - Пали се огън, който се прескача. Правят се дървени бутурници, наричани в някои села в Сливенско стрели - приличат на ракета, по-майсторливи баби и дядовци ги украсяваха с някакви издълбани фигури, примерно зиг-заг. Те се палят в огъня и се изстрелват високо и надалеч посредством пръчка. Ако на другия ден в нечий двор е попаднала изгоряла бутурница, то там ще се напълни с бълхи :-)
  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 15. Няма никакво съмнение, че предците ни са обожествявали слънцето, светлината и огъня. Това е засвидетелствано от много както стари, така и по съвременни автори. Не малко от античните автори ги наричат огнепоклонници. Това се отнася и за родственото на траките население отвъд Дунав, независимо до къде са се разселили. Такива например са многобройните племена с общо название Скити, които в различно време са се разпростирали в голяма част от Азия, а също и Мала Азия.
  https://www.worldhistory.org/uploads/images/14359.png?v=1653464942
  Според различни източници думата "гяур" с която турците при окупацията са наричали най вече българите, а не останалите балкански обитатели, е заемка от персийски и в оригинала си означава огнепоклонник. Коментирайки темата за огнепоклонници обаче ме подсеща и за една друга връзка с произхода на името "българи". В една своя брошура "Българите потомци на царствените скити и сармати", от съвременника на Ганчо Ценов българския археолог Димитър Даскалов, на стр. 32/33 автора ни съобщава нещо доста интересно за бога на слънцето:
  " Славяните го почитали под имената Хорс, Дажбог, Ясен, Световид, Яровит, Радогост, Троян и др. и като негов символ употребявали свастиката, която изобразявали както по дрехите си, така и по съдовете си, по оръжието си и по разни други предмети.
  Важно за нашето изследване обаче е едно друго име на славянския бог на слънцето, открито
  чрез хералдическия паметник на един документ от 14 век или от началото на 15 век, в който има
  печат, изобразяващ свастика с четири раздвоени стрели в края на кръста, във вид на слънчеви
  лъчи. Но което е най-важното, свастиката е придружена от славянското си название БОГАР."
  Допълвайки още подробности и анализирайки ги стига до заключението, че в първите векове сл. Хр. голяма част от населението на Балканите е приело новата вяра, а на север все още не. Така те получават прозвището Богари => Бугари => Булгари => Българи, а със завръщането им на Балканите пренасят и името си. Това ми даде обяснение за подробностите и въпросите които възникваха по този повод. По конкретно бях приел, че е свързано с настъпване на християнството, че е свързано със слънце и светлина, но неясноти все пак съществуваха.
  1. Защо точно в началото на новото летоброене и каква точно е връзката с християнството.
  2. По каква причина толкова различни по имена общности, макар и с родствени връзки, с охота приемат преименуване
  3. Защо името първо става популярно на север, а чак след основаването на Дунавска България се пренася и тук?
  И още други подобни на които не намирах отговор. Лично на мен брошурата много ми допадна въпреки, че по голямата част от материала е "предъвкван" многократно и в този блог.
  http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Statii%20ot%20drugi%20avtori%20za%20indo-evropeyskiya%20proizhod%20na%20prabaalgarite/Daskalov-1913.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Турското название "гяур"/gâvur за "неверниците", еврейската дума "гой"/גּוֹי за всички неевреи(главно европейски християни) и циганската дума "гаджо"(за всички нецигани) имат за корен санскритската дума "го"(гау)/गो- "говедо", "крава". Смисловото значение на арабски е "кафир" /куфир"كافر- -"кефир"-"кисело мляко", което турците наричат "айрян", анаграма на "арйан"(гр."ариани"/αριάνι, араб.-"ейран"/عيران)
   Всъщност, "крава" иде от "гаур"/गौर, което на санскр. значи "злато"(Eng. "gold").
   Кравата е свещеното животно на арйаните, асоцииращо се със Слънцето и Слънчевия култ(Зороастризма, З'Ауро-Астеризма).

   https://en.wikipedia.org/wiki/Gaur
   https://en.wikipedia.org/wiki/Aurochs

   "Гяур", първоначално, e персийска дума, която турците заемат от Персия. В оригиналното си значение тя означава "огнепоклонник". По-късно, с инвазията си на Балканите, турците започват да наричат българите гяури – прозвище което противно на разбиранията НЕ СЕ дава на други завладени народи като гърците, албанците, сърбите и прочие. Българската историография погрешно смята че гяур означава просто неверник, и свежда етимологията на думата, до сегашното й ново значение.
   Друга форма на Гяур е Габр… Габрово пък е района където се заселват българите от старата ни религия. Името ГАБРОВО има много точен аналог в Персия – Gabrobod, което име се превежда като Града на огнепоклониците! ГАБР е името дадено на зороастрийците от персийските мюсулмани!!
   Дървото "габър" заема смисъла на "кравата", като "здрав", "твърд". На английски "horn-beam"("horn"- "рога", "beam"= Germ. "Baum"). На латински е "Carpinus"(лат. "Carp" e заето от перс. "Гарб"), от където идва думата за дърводелец-"carpenter", от където идва поверието за професията на библейския Христос.

   Арйаните са били уседнали земеделски миролюбиви хора, изповядващи Слънчевия култ, със свещено животно кравата("Gauranga"-गौराङ्ग). Съответстват на кастите на брахманите(свещениците) и на ваишите(земеделците).

   Тураните(монголо-семитите) са били войнствени номади, изповядващи Лунния култ, със свещено животно коня("Turanga"-तुरङ्ग). Съответстват на кастите на кшатриите(войните, от тук - "шатра"), шудрите(робите) и чандала, пария(извънкласови).

   Изтриване
 16. Преди време попитах възрастен италиянец от кой народ водят произхода си. Той каза: „От хетитите“.
  Случайна ли е легендата, че създателите на Рим, Ромул и Рем, са откърмени от една вълчица.
  Как се случва, че на остров Сардиния тропат тъкмо нашенските хора?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 ноември 2023 г. в 12:52 ч. Да, на-ов Сардиния не само имат наши обичаи и танци, но и генетично са близки до нас. Според мен това се дължи на шерден - народ от групата на Морските народи. Тяхната родина е Тракия, но след 11 в. пр. Хр. се заселват на о-в Сардиния.

   Изтриване
 17. По отношение на огнените празници - запазили са се и до наши дни. Напр. в с. Кунино, Врачанско този празник се нарича аралия-паралия(пуралия).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен 14 ноември 2023 г. в 9:29 ч. Благодаря Ви много за ценната информация!!!

   Изтриване
  2. А дали в легендата за Куна Кралица - феодална владетелка от сегашно Кунино и безстрашен войн против турските нашествеицим има някаква истина? Някакви разкопки за нейната крепост да са правени ?

   Изтриване
 18. Здравей,
  Прилагам няколко новини:

  A 3,400-year-old Pyramid from the Scythian-Saka period found in Karaganda region of Kazakhstan
  https://arkeonews.net/a-3400-year-old-pyramid-from-the-scythian-saka-period-found-in-karaganda-region-of-kazakhstan/

  25 000 години: Най-древната пирамида в света пренаписва историята
  https://www.actualno.com/interest/25-000-godini-naj-drevnata-piramida-v-sveta-prenapisva-istorijata-news_2092048.html

  Преди 37 000 години: Предците на европейците за първи път са се заселили в Крим?
  https://www.actualno.com/interest/predi-37-000-godini-predcite-na-evropejcite-za-pyrvi-pyt-sa-se-zaselili-v-krim-news_2085464.html

  Европейците са водили широкомащабни войни много преди бронзовата ера https://www.actualno.com/interest/evropejcite-sa-vodili-shirokomashtabni-vojni-mnogo-predi-bronzovata-era-news_2090646.html

  Неизвестни гигантски структури от бронзовия век са открити в центъра на Европа https://www.actualno.com/interest/neizvestni-gigantski-strukturi-ot-bronzovija-vek-sa-otkriti-v-centyra-na-evropa-news_2103490.html

  Археолози откриха таен изгубен език на 3000 години https://www.actualno.com/interest/arheolozi-otkriha-taen-izguben-ezik-na-3000-godini-news_2105032.html
  Тук не разбрах какво значение има разчели ли са или не писмеността, че да приложат снимка на плочката с надписа - щели да я покажат, когато имат резултати?!

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 19. Thank you for making learning an enjoyable experience.

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте, не знам причината, но си струва да се запознаем и с подобни гледни точни ! Не само за ТАРТАРИЯ ? и за ..."славянското първоначалие"
  https://www.facebook.com/watch/?v=1360249911547130&aggr_v_ids[0]=1360249911547130&notif_id=1702036713129083&notif_t=watch_follower_video_explicit&ref=notif

  ОтговорИзтриване
 21. https://www.facebook.com/watch/?v=1360249911547130&aggr_v_ids[0]=1360249911547130&notif_id=1702036713129083&notif_t=watch_follower_video_explicit&ref=notif

  ОтговорИзтриване
 22. За някого може да не е новост, но ще посоча информация за една сравнително нова находка в нашите земи.
  "Скитски вожд със скиптър на 2500 г. откриха археолози в Солницата край Провадия"
  https://infomax.bg/skitski-vozhd-sas-skiptar-na-2500-g-otkriha-arheolozi-v-solnitsata-kraj-provadiya/

  ОтговорИзтриване
 23. Уважаеми, г-н. Серафимов! Поздравления за чудесните коментарии по българска история. Много се надявам да имате такива и за легендарната Тартария. Имам усещането, че и там нещата не са минали без наше участие! Да сте здрав и успешен през Новата година!

  ОтговорИзтриване