3.10.2013 г.

КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО БЪЛГАРИ?Мнозина са тези, които са правили опити за тълкуване на народностното ни име. Едни изследователи смятат, че то идва от названието на река Волга. Други виждат връзка с тюркско-монголският глагол bulghaсмесвам. Димитър Дечев предлага обяснение с немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка.  Търсени са и тотемни значения с името на някакво пъргаво животно - булга в границите на Монголия (Б.Симеонов и др.).

Всички тези предположения са неверни разбира се. Борис Симеонов отбелязва, че старите имена на Волга са Ра и Итил, докато Волга се налага доста след появата на българите в историческите извори. Две обширни антропологически изследвания пък показаха, че ние притежаваме европейски корени и като произход нямаме нищо общо с турците, или други азиатски народи. Немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка  няма успоредици в другите германски езици, това показва, че е заемка, най-вероятно от келтски където balco означава силен, едър.

Къде да потърсим значение на името българи тогава? На помощ идват старите извори. В продължение на около1100 години дедите ни са отъждествявани ту с мизи, ту с пеони – тракийски племена обитаващи Югоизточна Европа и земите в близост до Троя от най-дълбока древност. Й.Зонара и Й. Цеца наричат дедите ни пеони. Л.Дякон, Д.Хоматиан, М.Аталиат, М.Гавала, Й.Кантакузин и много други отъждеcтвяват старите българи с мизите.

Според Зонара, а и Цеца панонци и пеони са едни и същи хора, които в по-ново време биват наричани българи (Д. Ангелов). В Панония е регистриран древния град Болгум. В Мизия/Фригия пък се намира селището с име Балгатия. Друг не по-малко интересен топоним е Балагрос, той е локализиран в Югозападна Тракия, това е и алтернативното име на планината Орбел -Беласица.

На юг от Сердика (София) е разположена крепостта Бургарама, който според мен е гърцизираното предаване на Българомъ/Блъгаромъ на българите. В някои случаи гърците предават народностното ни име като Βουργαρι вместо Βουλγαροι. Отново в Тракия е намерено посвещение на Зевс Блегур

Понеже по долното течение на Волга, край Сосновка е намерено посвещение на бог Арес Блегур, то става ясно, че Блегур е по-скоро етнически епитет, т.е. в древността е съществувал народ блегури.

За тези блегури не говори никой. Нито пък повечето от съвремените учени правят връзка между балагрите в армията на Александър Велики с българите. Старите летописи споменават и друг народ с интересно име. Това са болгите, които по времето на цар Кир – VI век пр. Христа тръгват от Тракия за Ирландия. 

Част от тези болги се заселва в Южна Британия където е град Вента Булгарум. В Панония, недалеч от град Болгум е живяло племето белги. То е споменато преди около 2000 години от Плиний Стари. Народ със същото име белги е локализиран в Скития от Помпоний Мела.

Нека обобщим накратко. В продължение на едно хилядолетие българите са отъждествявани с траките. Едва ли е случайно, че в земите на мизи и пеони намираме градовете Болгум, Балгатия, Бургарама/Българомъ, а и племената белги, балагри, блегури. Болгите, наречени още белги са локализирани на Британските острови, но ирландските предания разказват, че тези хора са тръгнали от Тракия:

 “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs(Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Етнонимите болги, белги, балагри, блегури не са идентични, а само показват силна прилика. Това не е нещо необичайно за древността. Плиний Стари споделя в книга III, че названията на определени народи са трудни за произношение. Името на бригите е документирано по девет различни начина: Βρύγες, Βρύγοι, Βρϋγαι, Βρίγες, Βρίγοι, Βρύκες, Βρύκαι, Βρυκείς, Φρύγες (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.223).

Щом етнонима фриги е познат под девет различни варианта, защо етнонима българи да не е бил познат в четири разновидности? В това няма нищо чудно, нито пък нещо неестествено.

Присъствието на болги, блегури, балагри, белги в старите извори е неоспоримо, но какво е значението на етнонима?
Щом значителен брой летописци определят старите българи като траки и щом в земите на траките намираме етноними близки до народностното ни название, то и значението на българи ще бъде намерено в тракийския език.

Владимир Георгиев свързва тракийската дума блекур/блегур с и.е. bhleguro и гръцката дума φλεγρός-горящ, пламтящ, възпламеняващ (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.59). Древната тракийска дума, от която произлиза народностното ни име е сродна и на лат. fulgor-сияние, санскритската балга/барга-сияние, светкавица, латв. balgans-светъл, сродна е и нашата дума благ, която има древно значение светъл (БЕР, А-З ,  София, 2007, с.52-53).

Древното значение на името българи е светли, сияйни. За гърци и римляни нашето народносто име е звучало странно и поради тази причина различни автори, в различни времена са го предали по различен начин – болги, блегури, белги, балагри.

Дори и днес различните народи предават името ни различно: Бугари, Болгары, Bolgari, Bulhari, Bolgár, Bulgarians, Bulgaren. Няма причина да се учудваме на вариациите болги, блегури, белги, балагри.

Смятам, че в дълбока древност определени хора от племената на мизите са се самонаричали болгарибльгари, блъгари. Съдейки по значението на името – сияйни, светли, можем да отсъдим, че тези хора са представлявали аристокрацията, или пък са били жреческа прослойка. В Ранното Средновековие, когато народът ни започва да се обединява е направен избор за общо име българи поради неговата престижност.

Няма нищо неестествено в това названието на едно племе да даде име на цял народ. Корнелий Тацит обяснява, че по начало названието германи не е принадлежало на цялата раса, а само на едно племе - тунгрите, но с течение на времето е прието за всички народи от говорещи сродни езици:

"The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of Germans, which the conquerors had first employed to inspire terror."

http://legacy.fordham.edu/halsall/source/tacitus1.html

Още един пример може да се даде с възникването на народностното име на нашите южни съседи. Елини и Елада не са споменати нито в египетски, нито в хетски, нито в асирийски извори. Причината за това се крие, че племето носещо името ели, елини е обитавало Югозападните Балкани и не е влизало в допир с хети, асирийци, егптяни.

Елите наречени още елини са обитавали земите край светилището на Зевс в Додона. Те са били не само пазители на храма на върховния бог, но също и жреци, т.е. хора с престиж.
Поради това тяхното име бива прието с охота от съседите, а в последствие от всички, които обитават Гърция:

"The Selli, whom Homer describes as the interpreters of Zeus, “men of unwashed feet, who slept on the ground,” appear to have been a tribe. They are called by Pindar the Helli; and the surrounding country, named after them Hellopia (Ἑλλοπίη), is described by Hesiod as a fertile land with rich pastures, wherein Dodona was situated. (Strab. vii. p.328; Schol. ad Soph. Trach. 1167.) Aristotle places the most ancient Hellas “in the parts about Dodona and the Achelous,” adding that the Achelous has frequently changed its course,--a necessary addition, since the Achelous does not flow near Dodona. He likewise states that the flood of Deucalion took place in this district, which “was inhabited at that time by the Selli, and by the people then called Graeci, but now Hellenes.”

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=43796289429C01004DD910BF9A968AFA?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DD%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Ddodona-geo

Ето, съществуват прецеденти. Стана ясно, че е възможно името на едно малко и неизвестно племе с течение на времето да се наложи над голяма група хора. Не сме чували за старите болги, които са обитавали земите ни преди повече от две хиляди години понеже нито старите летописци, нито голяма част от днешните историци нямат сметка истината да се знае.

Къде ли не слагаха корените ни - край Алтай, сред угро-фините, Памир, Тибет, Хималаите, сякаш нашата земя е нужна на някой друг, а ние на всяка цена трябва да бъдем изкарани потомци на късно дошли чужденци. В миналото ние нямахме въдможност да проверяваме, нямаше интернет, до важните исторически извори достъп имаха само шепа хора.

Днес е по-различно, доста по-различно. Информацията се разпространява бързо и може да се провери бързо. Търсачите на справедливост и истината за миналото ни не са един двама самотници, които лесно могат да бъдат сплашени, или дори репресирани. Броят на хората осъзнаващи, че в нашите вени тече кръвта на Залмоксис и Орфей е голям. Расте и количеството на проучванията доказващи местните ни корени. Неотдавна генетиците помогнаха да бъде разрушена догмата за тюркския произход на старите българи. 

Времето вече работи в наша полза. Още малко и последната дрипава завеса потулваща истината за нас ще бъде раскъсана и захвърлена на бунището. Още малко и всички българи ще бъдат изпълнени с гордост и ще се опитват да наподобят дедите си стремейки се да се държат като силни, честни, добри и благородни хора.

Ние българите сме светъл народ, който се е славел със своята справедливост. В нас е заложена упорита непримиримост към злото, което погубва душите на хората. Ние сме вечните бунтари и будители, тези които разкъсват черната завеса на лъжите.

Напълно естествено е, че точно тези качества са ни превърнали в мишена за силите на тъмнината.Тези, които й служеха се постараха да омърсят името българи и успяха да заблудят мнозина. За да почетем предците си трябва да извадим наяве истината за тях. Потомците на светлината не трябва да тънат в забвение!
Използвана литература:

1.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.Д. Ангелов, Образуване на българската народност, Наука и Изкуство, София, 1971;
3.Pliny, Historia Naturalis, trasl. H.Rackham, Cambridge University Press, London, 1947;
4.P.Mela, Geography/De situ Orbi, Edwin Mellen Press,  transl.P.Berry, 1997;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
6.Barrington Atlas of the Greek and Roman World;
7.Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833;
8.БЕР, А-З , AИ Проф.Марин Дринов, София, 2007
9.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
10.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
11.Arrian, Anabasis Alexandri 

56 коментара:

 1. https://www.facebook.com/note.php?note_id=182650061766769&id=1783764752

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията, към която давате линк е пълна с грешки. Името на тракийското племе Thyni се е произнасяло тюни. Чак в по-ново време Y започва да се чете като И вместо Ю.

   Латините нямат нищо общо с тюните. Няма сведения за миграция на тюни на Апенините.

   Думата династия няма нищо общо с името на Бог Дин. Династия идва от гр. δύνασις-сила, тя се е произнасяла като дюнасис в древността.

   Арии не е верско понятие. Ария на ведически санскрит означава благороден, светъл, сияен. Сродна е санскр. арка- лъч и блг. ярък.

   Арии не е наставка, няма народ Болг-Арии...

   Най-древните арийци са обитавали земята ни. Арии и Българи са синоними, но частицата АР в Българи няма нищо общо с ариите...Какво да кажем иначе за дърв-арите, банич-арите, овч-арите ?

   Изтриване
 2. Здравей,

  Виж какво прочетох в един езотеричен форум:

  "В пророчеството си за Третата световна война Нострадамус е писал, че новите господари на Европа ще са от седем източни страни, но кои са те, не става ясно.
  ———————————————————————————–
  Първата българска държава
  Преди около петнадесет хиляди години седем арийски племена създават съюз, който наричат Идел (иде – седем, ел – племена). Първоначално арийците-иделци се занимавали с лов на мамути, елени (ямал), зубри (атбуга), пещерни мечки. Затова древните предци на българите уважавали силно опитния нощен ловец – вълка. По-късно те опитомили някои животни, между които и кучето, и станали скотовъдци. С течение на времето част от тях започнали да се занимават със земеделие и преминали към уседнал начин на живот. Започнали да строят градове. През лятото скотовъдците живеели във временни селища, грижейки се за животните, а през зимата всички се събирали в родово-племенните центрове – градовете.
  Преди около четиринадесет хиляди години съюзът на седемте племена успял да постави под своя власт цялата територия на Ара-Ура и образувал държавата Идел, чийто първи владетел бил Шам (Сам). След създаването на държавата те започнали да се наричат българи (различните фонетични варианти на името са – бул, бал, болгар, българ, балкар, буляр, биляр, бухар, бояр и други), което означава “черноглави” или “вълчи хора”, а също в смисъл на “господар”, на “знаещ”, “мъдър” човек (хора). Те продължили да строят все по-големи градове, научили се да обработват глина, да добиват метали – мед, а по-късно и бронз.
  През периода 1965-1998 г. с помощта на спътникови снимки руски учени откриват в района на Южен Урал и Западен Сибир цяла протоцивилизация, която е разположена на площ с размери 150 на 400 км. Досега там са открити 17 града с 21 крепости, както и много неукрепени селища. Най-древните селища са с овална форма - Алданско, Исиней-1, Берсаут, Кизилско, а по-късните са кръгли. Това са Аркаим, Исиней-2, Синташта, Саръм-сакла.
  Най-голям интерес от тази “страна на градовете”, която има монументални отбранителни съоръжения с комуникативни системи и изключителна планировка, предизвиква тайнственият град Аркаим. Отговаряйки на официални запитвания от американска страна, руският археолог Г. Б. Зданович отговаря, че това е свещеният град на Тангра и древните българи.
  Обектите са засекретени и въпреки че волжките българи знаят за тях, и искат да ги изследват, руските власти и досега не дават разрешение за това.
  ……….
  Иво Андровски - историк
  ———————————————————————————-
  Освен това, от историята знаем че когато идваме на балканите правим съюз със седемте славянски племена и създаваме Дунавска България - славяните също са с арийски произход, но по късно са се създали като етнос…
  Но най интересното в случая е, че видях и на двете места да се говори за “господари”:
  …че новите господари на Европа ще са от седем източни страни…"

  "Боло се е наричал българина или белите хони в писмените источници на китайците и ще дам цитат просто за да се онагледи, но само да доуточня че бели хони и хуни са два различни етноса които са били обаче съседи:
  “Егише съобщава че, ханът Еран в съюз с царя на Баласакан /т.е. кидаритската държава Боло/ нападнал Персия. Това е поводът на Йезди-Герд ІІ да нападне Боло. Според Егише, “хон” на име Бел предупредил “кушаните” т.е. кидаритите за готвеното нападение от Персите. Това и помогнало на кидаритите да удържат победа. Прави впечатление съюзните действия между кавказките “хони”, които някои автори /доц. Ат.Стоянов/ приравняват с “Хайландури” – съобщавани като българи, и кидаритите т.е. българи от Боло – Баласакан – което вероятно значи “българи – саки”..”

  Като изключим момента, че седемте племена се определят като славянски..., какво смяташ?

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Езотериката е извън моята област на компетентност. Това означава, че няма как да коментирам...

   Изтриване
  2. Здравей,

   Имах предвид как ще коментираш посочените наименования и преводите им в исторически план :-) (все пак цитират статия на истортик).

   Поздрав

   Изтриване
  3. Историк, който говори за Тангра и за държава Идел от преди 15 000 години не е историк, а фантаст. Фантазия е да се говори за държава по времето на Палеолита. Тогава няма керамика, няма знания за обработка на метали, няма организирано земеделие, няма огранизирано скотовъдство...

   Крепоста Аркаим не е от Палеолита, а от Бронзовата епоха, даже и студените го знаят този факт.

   Прощавай, но какъв историк може да е това?

   Изтриване
 3. Иво Иванов.Винаги съм си мислел, че името българи произлиза от Перке - най-старото название на Тракия. Перке - перкари - пелкари - белкари - белгари - българи... Лично мое мнение, разбира се. В Гърция един грък ми беше казал, че името ни произлиза от ,,пиргари", хора от кулите, пиргос - кула, защото сме живеели в укрепени градове - крепости... Някъде бях чел пък, че етнонимът ни произлиза точно от пеласгите - пеларгите. Като се замисли човек - Перке, пирго, пеларги, българи, че то си е комай - комай едно и също. И най-важното - всичко е тукашно, местно, без азиатски привкус и без носталгия по ,,прародината".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Перке може да означава страната на Перкос-богът на гръмотевицата, или път страната на планините, скалите.

   Перке няма връзка с пиргос, чиито стари форми са пюрг(ос), перга(м).

   Правилното име на пелазгите е пеласти. Асирийците го предават като palashtu, на староеврейски е pelishtim, а на египетски е peleset.

   Пеларги е гръцкъ дума - прозвище на пелазгите имащо значение щъркели понеже подобно на щъркелите пелазгите скитали със сезоните. Явно става дума за трансхуманно животновъдство.

   Pelasgi were in fact at Athens too, although the Pelasgi were by the Attic people called "Pelargi 99, the compilers add, because they were wanderers and, like birds, resorted to those places whither chance led them.

   99 Literally, "Storks."

   5.2.4 - http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

   Признавам, че има звукова прилика между Перке, пирго, пелагри, българи...значенията обаче са различни
   Перке - скала, перкам, удрям
   Пирго - праг, високо място
   Пеларгос - щъркел - сиво бял
   Българи - сияйни

   Изтриване
 4. Още Дънов е застъпвал тезата , че българин означава бял, чист, свят, извисен. Точно зтова е назовал братството БЯЛО
  От друга страна Bala Chara на ирански озна$ава висока планина ... БалКан потвърждава това
  (Балкана наистина се извисява над околните територии и не случайно дава името на целия полуосдтров),
  но Бал означава също и извисен, т.е. духовно висок ...
  В буквален превод Бълг Ари би трябвало да означава извисените ари. Мдаа и ние сме арийци ... :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-старото име на Тракия е Ария, това е така.
   Частицата АР в България обаче няма нищо общо с името на старите арийци.

   Изтриване
 5. Интересна статия, както обикновено.

  Има и един друг бог с доста интересно име. Наречен е АГНИ и е споменат като богът на ОГЪНят. би трябвало да отговаря на една древна тракийска дума но със сигурност много прилича със съвременната българска дума "огън".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че тракийската дума за огън е била агон. Тя е заета от гърците във формата αγνος имаща древно значение - чист, свещен, т.е. светъл, огън.

   Изтриване
 6. Седем страни: България, Югославия, Румъния, Турция,Гърция, Албания + ..........Австро-Унгария

  ОтговорИзтриване
 7. Как е на английски етноназванието ни? Булгариан(Българин). Булг ариани сме, и това не е етническото арийци(но защо не!) а верското ариани.
  Поздрави Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На английски българин е Bulgarian, но унгарец е Hung-arian :)
   Името на българите е възникнало доста преди идването на арианството, следователно народностното ни име няма как да е свързано с арианството.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. До колкото си спомням във формирането на унгарската нация участват 3 булгарски племена и 2 тюркски. Така че примера ти с нищо не оборва твърдението ми. Арианството както и неговия наследник богомилството излизат далеч, далеч извън пределите на България.
  Привет Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може, но не съществува нито един исторически извор, в който унгарците да са наречени ариани. Освен това Bulgarian и Hungarian са сравнително нови думи в английския. На староанглийски България е Pulgara land.

   Изтриване
  2. Пулгара е земята на Пелгарите(Пелазгите) като траки е външно название, те не са се самонаричали така. Според мен сме си местна популация наследници на пелазгите(траките) а сме българи (ариани, богомили, еретици) по вяра.Но понятията са яко омесени за да няма яснота. В ранните векове е съществувал израза "За всичко са виновни българите"(защото сме били еретици хехе)
   Привет Бриг.

   Изтриване
 9. Генетично сме най-близо до италианците и гърците, а с руснаци, украинци и белоруси сме съвсем различни. На основата на т.нар. митохондриална ДНК, която предава наследството от майката на децата, и на изследване на мъжката Y хромозома може да се твърди, че македонците са едно цяло с нас.


  Това сочат данните от тригодишно сериозно изследване, разкри сензационно в интервю за „Монитор” академик Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология към БАН.

  Въпреки че сме славяноезични, траките са изиграли основна роля за нашата близост със средиземноморските народи.

  Изследването категорично оборва и разпространяваната масово теория, че българите са някакъв миш-маш от гени на различни племена и народи, добави акад. ГълъбовПрочети повече на: http://www.novini.bg/news/159996-бан-българите-нямат-нищо-общо-със-славяните.html............................ПОБЕДА ЗА НАС,това е официално становище ба БАН.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... “
   http://www.vsekiden.com/102320/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8E/

   Изтриване
  2. Учените посочват, че от славяните най-много се доближаваме до поляци и хървати. Сърбите и македонците не са правили подобни изследвания.

   Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов.

   http://www.blitz.bg/news/article/117690

   Изтриване
 10. Здравей,

  Информация от уикипедия за р.Дунав:

  "Извира от платото Баар в планината Шварцвалд (с надморска височина на изворите 1078 метра) в Германия, където две по-малки реки, Бригах и Брег, се сливат на 1,4 km от селището Донауешинген и оттам насам реката се нарича Дунав. Освен теорията, която се приема за меродавна, че сливането на Брегах и Брег край Донауешинген е същинското начало на Дунав, съществува и теорията, че началото на река Дунав е потокът Дунав, който извира в пределите на замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“ край Донауешинген. Този карстов извор е каптиран през 18 век и водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка. През 1895 г. Адолф Хеер изгражда скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав, която изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Няколкостотин метра след извора на потока той се слива с река Бригах, а тя от своя страна след километър и половина се слива с река Брег и дава началото на река Дунав."

  ! "Бригах (на немски Brigach) е река в Германия, приток на Дунав. Тя извира на 940 м н.в. в Шварцвалд. Името има келтски корени и означава „светла, чиста вода“.
  Преминава през град Вилинген и областта Бригахтал... Тази басейн е известен като "Извора на Дунав", въпреки че от географска гледна точка изворът на Дунав е изворът на р. Брег край гр. Фуртванген, която е по-дълга и по-високо разположена от р. Бригах. След 43 км Бригах и Брег се сливат и дават началото на Дунава. От там идва и афоризмът „Бригах и Брег подкарват Дунав напред“."

  Баар - Бригах - Брег
  В речника по немски не открих, подобни на келтските, думи за "светъл" и "чист", но се сетих се за "Тих бял Дунав" и по-специално за това, че е бял....  ОтговорИзтриване
 11. Продължение за Дунав...

  "Още римските християни вярвали, че Дунав е райска река. Вярването, широко разпространено на Балканите през Средновековието е отразено и в старобългарските текстове: “…Това е една от четирите реки, които изтичат от извора в рая, именно Фисон, както се нарича от нашето Писание, от гърците Истър, от римляните Дунавий и от българите Дунав” (Псевдо-Кесарий); “Фисон, който се нарича Истър и Газ, и Истър и Дунав от траките, също излиза от рая. Като мине под дълбините на земята и стигне до Запада, излиза при Пеонската планина, която се простира от Сицилийското море до германците, при Северния океан. Оттам той тече на изток и се влива в Евксинския Понт (Черно Море) през пет устия” (Константин Костенечки).
  В песенния фолклор на българите Дунав е най-възпятата река, наречена е „бял Дунав” и е обвързана с редица митологични конструкции, видяна е като „сакрална, свещена”, извираща от дървото на живота (в различните му варианти - дърво, момина китка и др.), самата тя като хоризонтален модел на световното дърво, като път и граница между световете, като световна ос.
  Семантиката на епитета „бял” надхвърля художектвено-описателнота му функция и насочва към търсене в няколко насоки, свързани с: мястото на “бялото” като цвят-код в българската митопоетична традиция на фона на общославянските и балканските вярвания, свързани с цветовата символика; мястото и участието на белия и черния цвят в хидронимите по българските земи; връзката между сакралията “Дунав” и постоянния епитет, даден от народа ни на великата река.
  Изследвайки цветовата символика в хидронимията по българските земи Стоян Райчевски посочва „особеното” място на “бял Дунав” по отношение на останалите хидроними. Основа на неговата теза е връзката между цветовете и четирите земни посоки (позната и използвана от почти всички древни народи, включително скити и прабългари), както и връзката на бялото и черното с една от най-архаичните опозици – ляво-дясно: “По-особен е случаят с река Дунав. Тази голяма европейска река, край която се създава и утвърждава Първата българска държава, в българския фолклор винаги бива наричана Бели Дунав. Едва ли имаме основание да тълкуваме това й наименованеи като опозиция на Черно море, в което тя се влива. По отношение на него, пък и по отношение на българската прародина, река Дунав е голяма западна река, а съгласно цветовата символика на прабългарите посоката запад, както вече отбелязахме, се обозначава с белия цвят. Името Бели (Бял) Дунав се среща само в песенния фолклор и естествено е, че белият цвят тук сега вече има значение и на хубав, голям и добър. Ще добавим, че по същата тази река са разположени два града, чиито имена също съдържат белия цвят: Белград (Београд) и Виена (Wien, от келтски Vindobona, сравни др.ирл. find=бял.” В постоянния епитет „бял” съотнесен към Дунав откриваме древното значение на „свещен”, „сакрален”, както и редица други значения: бял Дунав – хубав Дунав, бял Дунав – добър Дунав, значение на преход-път между световете, Дунав – мъжко начало, бял Дунав – чист Дунав (притежаващ пречистваща сила).
  Дунав означава „голяма река”, наименование с индоевропейския корен „дану” – река. Бял/бел Дунав в буквален превод означава „свещена река”. С това свое значение етнонимът трайно присъства в българския фолклор. Наред с него, срещаме и други значения на митологемата Дунав, произтичащи от отделните контекстови значения на епитетът „бял” (например хубава, добра река и т.н) прикрепен към фолклорния Дунав. Те са в непосредствена връзка със значенията, с които се употребява в славянските езици и по нашите земи лексемата „дунав” – „пълноводен, прииждащ”, „вода отгоре – поройни дъждове”. Това има отношение и към старите имена на реката – Истрос и Матаос, които значат „силен, могъщ, буен” и „клокочещ, бушуващ”."
  (http://kraevedivr.alle.bg/p/%D0%B1%D1%8F%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0/)

  Отделен е въпросът, че има много крепости или градове, които са нарачени Бялград, и то не само на Дунав...

  ОтговорИзтриване
 12. Българският произход на човечеството!
  http://aliya.blog.bg/history/2013/10/21/bylgarskiiat-proizhod-na-chovechestvoto.1195305

  ОтговорИзтриване
 13. Цитат от Wikipedia (относно Firbolg и значение на името Белгае):

  ''Fir Bolg are linked to the historical Belgae, known from Gaul and Britain, and to the historical Builg of Munster''

  ''The Belgae were a group of Gallo-Germanic tribes living in northern Gaul, between the English channel and the west bank of the Rhine, from at least the 3rd century BC. They were later found also in Britain, and possibly even Ireland. The Belgae gave their name to the Roman province of Gallia Belgica, and very much later, to the modern country of Belgium.''

  ''The general consensus among linguists is that the ethnic name Belgae comes from the Proto-Celtic root *belg- or *bolg- meaning "to swell (particularly with anger/battle fury/etc.)", cognate with the Old English verb belgan, "to be angry" (from Proto-Germanic *balgiz), derived ultimately from the Proto-Indo-European root *bhelgh- ("to swell, bulge, billow"). Thus, a Proto-Celtic ethnic name *Bolgī could be interpreted as "The People who Swell (particularly with anger/battle fury)".''
  http://en.wikipedia.org/wiki/Belgae  Вижте тази карта: http://www.youtube.com/watch?v=JnAROk72seg

  Картата показва миграциите на първите хора тръгнали от Африка (според хипотезата наложена досега). Преди 52000-45000 години (горен палеолит) минаващ през Босфора, Турция и България навлиза народ в Европа (ползващ каменни сечива), който достига Унгария и Австрия пред река Дунав, а по-късно Франция и Испания. Втората вълна на миграция към Европа става преди 45000-25000 години когато навлизат централно Азиатски народи през Източна Европа към Западна Европа. По същото това време са установени така известните пещери във Фрация където вече има наличие на различни произведения на изкуството. През периода 22000-12000 години е така наречения Ледников период, когато цяла Северна Европа е покрита с лед и липсва присъствието на хора. След разтапянето на ледниците в периода 10000-8000 години се населява с хора Британския полуостров и Скандинавия.

  На Балканите са исвестни различни култури, например Винчанската (Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина и България), който са добре развити в периода 6500-3500 години и използват своя така наречена прото-писменост и имат собствена керамика. Можем ли действително да предположим, че сегашните Българи са преки наследници на най-първите населници в Европа?

  Погледнете и тази карта: http://www.youtube.com/watch?v=IaSJH61_8YM

  Картата показва прото-Европейците и Индо-Европеиците, първите с хаплогрупа I1 (Скандинавци) и I2 (Балканци), a вторите с хаплогрупи R1a (Централно Индо-Европейци) и R1b (Западно Индо-Европейци).

  Ако хипотезата следва, че тракийците са Индо-Европейци това ще означава, че ние Българите наследници на траките сме късни пришълци в Европа, които със своето нахлуване са изместили прото-Европейците. Но ако ние Българите сме най-старият народ би следвало да произхождаме от първите преселници в Европа (прото-Европеици). Възможно ли е действително траките да са преки наследници на култури като Винчанската (6000-3000г.пр.хр) или пряко свързани с първите населници на Британия и Скандинавия (10000-8000г.пр.хр.)? Ако сме наследници би трябвало да носим не само името на стар народ, но и техните гени и културно наследсвто. А това така ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Укипедия не е място, от което човек може да черпи знания. Белгите не може да са гало-германи по простата причина, че нито личните им имена, нито топонимите и хидронимите от Галия Белгика са обясними на германски. Същото важи и за материалната култура от земите на белгите, тя се различава ярко от тази на германите.

   Няма значение дали преди 50 000 години хората, от които ще произлезат траките са обитавали Балканите, или не. Важно е къде са траките когато се наблюдават първите наченки на култура и оформяне на добре организирано общество. Това става на Балканите преди около 8000-9000 години...

   Изтриване
  2. Няма нито едно пряко доказателство, което да свьрзва траките сьс населението на балканите между 9000–8000пр. Хр. Да не говорим, че по това време вьобще не може и да става дума са етноси... Неолитикум и траки – фантазия...

   Изтриване
  3. Има доказателства, просто Вие не сте запознат с тях. Орнаментиката от неолитната керамика намира своето продължение в керамиката от Халолита, Бронзовата, Желязната епоха, продължение намираме и в доста орнаменти от българската национална носия.

   Златарските умения на населението от пето хилядолетие преди Христа са налични и при траките от Античността.

   Да не забравяме и генетичните изследвания показващи, че около значително количество от българите носят гени на население обитавало Балканите още от най-дълбока древост.

   В генофонда на българите преобладават характерни за европейците хаплогрупи;
   * 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата Прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия след овладяването на земеделието;

   * За българите са характерни 'автохтонни, почти ендемични, редки и уникални' генни комбинации (Българският ген?)

   * R-L23 се среща в Източна България от края на ледниковия период;

   2. * Хаплогрупа E-V13 има мезолитна (ок. 10 000 г. пр. Хр., б.м.) възраст в България, откъдето се разпространява след пристигането (?) на селското стопанство;

   3. * Хаплогрупа J-M241 вероятно отразява неолитната експанзия в западна посока на най-ранните земеделски общества по Черноморието. Като цяло, в светлината на последните исторически изследвания, които показват значителен прабългарски генетичен принос в съвременните българи, нашите данни показват, че общо наследство по мъжка линия между прабългарите и алтайски/централноазиатски тюркскоезични групи или не е съществувало, или е било пренебрежимо малко."

   "От генетична гледна точка, последните анализи на митохондриална ДНК, както и анализите на автозомите, хромозомните вариации на съвременните българите попадат между източноевропейските и средиземноморските популации. В частност, почти целият фонд от митохондриална ДНК на българите има западно-евразийски произход и включва отличителни генетични маркери от всичките европейски популационни вълни от късно-палеолитната колонизация на Европа до по-скорошната ‘неолитизация’ на Европа (която разбира се започва от нашите земи, б.м.)"

   http://prarodinata.blog.bg/history/2013/09/04/avtoritetno-genetichno-izsledvane-potvyrdi-che-bylgarite-sa-.1145641

   Изтриване
 14. Удоволствие е да се четат, както основните статии, така и дискусията. Културна работа.Поздравления.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, с уважение към събеседника е удоволствие да се води дискусия.

   Изтриване
 15. ах... уморих се от толкова много нови догадки.
  сега гледахме един филм за спартак и веднага доказателства, че сме траки.
  накратко нека да обобщим всичко.
  твърде много автори от древността наричат българи онези дето са дошли от азия- земите от окиоло иран.
  и казват българи, а не някакви близки по звучене имена.
  като обичай-имаме нестинарство- зороастрически обичай, архитектурни и културни паметници с еднакви имена там и тук, генетично сходство имаме и там и тук, мартеничките например до ден днешен се срещат и при тях, само дето там има добавен и зелен конец, към червено-белите пискюли ("хах какво съвпадение- получават се трите цвята символ на българия")
  що се отнася до езика- авестийския, характерен за источен иран и бактрия е много ходен на нашия в граматическо отношение.
  позволих си да му хвърля едно око и да ви кажа хиляди думи, който днес сме мислили, че са дошли от туция или от татарите в нашия език са всъщност авестийски, като долап, бухча, кръчма, туршия, куче, батко, пролет и т.н.там те дори са същите без промяна.
  нещо повече обаче- нарадоите около бактрия са много далеч от монголите.
  за изненада обаче, се оказва, че траките и българите проявяват значително сходство , "разбирателство" и приемственост едни с други когато се срещат. няма свидетелства, че българите са нападали вандаствали тракийски поселища (нещо с което славяните или други народи немогат да се похвалят) нещо повече - оказва се че се разбират доста добре.
  символите, които използват, са също твърде сходни- и друг път се е твъряло, че двата народа имат много общо.
  възможно е първото преселение на народите всъщност да е от запад на исток и именно траки да са основали държавата там.
  има и много автъори, който наричат част от траките българи- очевидно има причина за това. най-известния случей - мармиронците на ахил и то описано от античен автор, но е факт, че като българи се имат впредвид директно тези народи дошли от азия и земитте на источен иран. това дали са дошли преди това от тракия и основали бакртия - трябва тепърва да се разучава, понеже много автори, говорят за такава връзка, между хората тук и там. конника от мадара е типичен такийски символ, но присъства същата фигура, със СЪЩОТО ИМЕ и там в азия.
  въможно е дори да са били траки отишли до бактиря с александар македонски, незнам...

  а за тези д.н.к. изследвания-оказаха се голяма манипулация според мен- три различни се правят и трите показват различни неща.
  до връзката ни с гърците- ами ето в северна гърция има нестинарство и слагат мартенички...няма какво да говорим- погърчени с времето българи- все пак сме се смесвали 1300 години.
  за италянците- незнам но българите на алцек, все пак са отишли там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие казвате - "твърде много автори от древността наричат българи онези дето са дошли от азия- земите от окиоло иран.
   и казват българи, а не някакви близки по звучене имена".

   Това поне за мен е смехотворно твърдение. Хайде, дайте ги тези "твърде много стари автори", които твърдят, че българите идват от земите край Иран.

   Михаил Сирийски твърди, че скити от Имеон са дошли в Европа по времето на Маврикий. Тези скити се нарекли българи по името на един от водачите си - Болгиос.

   Захарий Ритор пише за някакви бургари отвъд Каспийските врати, тези хора живеели в шатри и се препитавали с лов и риболов.

   Сведението на Михаил Сирийски е неверно защото още в края на 4 век Касиодор цитиран от Орбини говори за конфликт между българите и Теодосий I. Това е около 200 години преди идването на Болгиос.

   Според Павел Дякон в начлото на 5 век лангобардите се сблъскват с българи в Панония. Това е около 160 години преди идването на Болгий. В краят на 5 век има война между българи и готи...някакви си 100-110 години преди идването на Болгий.

   Човек трябва да е много наивен, за да приеме сведението на Михаил Сирийски за вярно. Наивно е и да се мисли, че живеещите в шатри и водещи примитивен живот бугари на Ритор са българи.

   И още нещо, в авестийския език няма думи като туршия, кръчма, батко, пролет. Някой се е подиграл с Вас убеждавайки Ви, че тези думи са авестийски.

   Ще съм Ви безкрайно благодарен, ако ми посочите многото автори, които твърдят, че българите идват от земите край Иран...Дано да не е Ваша фантазия :)

   Изтриване
 16. Ще съм Ви Безкрайно благодарен ако ми посочите един !!! автор автохонист извън Ценов и последователите му.
  поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първият автор, който определя българите като местен народ е Цани Гинчев.

   По негово време работи и Никола Йонков-Владикин, който също определя българите за европейски народ.

   По-късно твори Георги Сотиров, след него защитавайки местните ни корени се наложи проф. Чилингиров, чиите книги претърпяха няколко издания поради оживеното търсене.

   Друг нов автор защитаващ местните ни корени е Андрей Киряков, книгата му излезе през 2006 година.

   Малко по-късно излязоха трите книги на проф. Чавдар Бонев, според когото ние сме местен народ.

   На същото мнение е и проф. Николай Тодоров.

   Разбира се могат да се добавят и работите на Йордан Табов...

   Изтриване
 17. Еха!!! - Ашхайрцуиц, Дякон, Малала, и т.н.
  (ще продължа утре не, че нещо но ми се спи)
  поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имаш предвид Ашхарацуиц от VII век наверно...

   Не забравяй, че Касиодор свидетелства за конфликт между българи и армията на Теодосий I в края на IV век.

   Грегорий Кодин твърди, че Плискува и Перестлава - Плиска и Преслав са построени по времето на Константин Велики. Тъй като и двете селища са с български имена, то следва, че през IV век на юг от Дунава имало българи.

   За това свидетелства и картата на Св.Йероним живял пред IV век, на тази карта пише пише Mesia hic et Vulgaria.

   Павел Дякон описва сблъсък между българи и лангобарди в Панония в началото на V век.

   В краят на VI век българите са земесени в конфликти край Цурта, Южна Тракия, Дългата Стена, Южна Тракия, Янтра, Северна Тракия.

   Да, имало е българи и в Азия, щях да съм удивен, ако ги нямаше. Тракийските сарапари са съседи на мидийци, перси и бактрийци.

   Изтриване
 18. От всичко до тук представено излиза, че траки и българи е равнозначно. Не е ли все пак пресилено, да не употребявам наивно, да се считаме за директни наследници на траките и защо няма тракийски народ с това име или поне подобно, както стои напр. въпроса с бриги и фриги. Ако сме наистина траки, по някаква причина напуснали родните си места, какво е било името ни и как изведнъж се оказваме с ново; как така изведнъж се появява Стара Кубратова България с точна дата на създаване, а няма данни за предишни държави със сходни имена при положение, че траките са имали писменост? Едва ли всичко е унищожено?!...Кога и кой за първи път употребява името българи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам данни за съществуването на точна дата за създаването на Стара Велика България. Нямам и данни за това, че тя е създадена от Кубрат. Кои са авторите, в чиито творби мога да намеря тези сведения?

   Смяната на имената на един народ е нещо съвсем естествено. Днешните иранци са били назовавани перси през Античността, но по-старите им имена са артеи и кефени. Ето, четири имена за едни и същи хора...

   За това, че име на едно единствено племе може да се приложи за всички негови роднини разказва Тацит - The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of Germans, which the conquerors had first employed to inspire terror.

   http://www.fordham.edu/halsall/source/tacitus1.html

   Името българи са среща в Тракия още в Античността. Намираме го в епитета на Зевс Блегурос, т.е. Зевс на Блегурите - тракийски етнос обитаващ Южна Тракия. Едно от най-старите записвания на народнстното ни име с кирилица е БЛЬГАРИНЪ...коренът е идентичен на този на трак.блегури.

   Квинт Курций Руф даже пише за племе балагрии 4 век преди Христа, те стават съюзници на Александър Велики.

   http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/Balagr_%201.JPG

   Наверно тези хора са дали името на Балагрос позната и като Орбелос - Беласица. Не е необичайно планини да бъдат наричани по имената на хората, които ги обитават. Има Венетски Алпи, Сарматски планини и т.н.

   Смятам, че балагри и блегури са едни и същи хора.

   Изтриване
 19. Много благодаря за тази изключително интересна статия.До сега не се бях замисляла от къде идва името ни българи и какво означава. Това, че в продължение на едно хилядолетие българите са отъждествявани с траките може би не е случайно и това, че в земите на мизи и пеони намираме градовете Болгум, Балгатия, Бургарама както и вие пишете.Всичко е токова заплетено и когато не сме сигурно в нещо, като погледнем през различни гледни точки сме склонни да повярваме на всеки който може добре да се обоснове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Колкото повече проверени данни представя някой, толкова по-близо е той до истината.

   Изтриване
 20. Мнозина са тези, които са правили опити да разтълкуват народностното ни име, но един само Спаро Ток успя да го разтълкува! Споделяй статията в онези ''повече от 80 групи'', че да се просвети народа нашир и надлъж, тигре!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Народът има правото на алтернативна информация. Разни типове в миналото пускаха твърдението, че българи идва от буламак-смесица. В по-ново време се появи един човечец, Борислав Борисов - Боцмана. Неговата теза е, че България означавало охраняема долина, като елементът -гар означавало охранявам.

   Това е пълна лудост, на която се смеят дори начинаещи студенти. Нито в старолатински, нито в народен латински има глагол с корен -гар и значение пазя, охранявам.

   Guard(e), -gard, не е латинска дума, а префасонирана германска дума. Наистина е налудничаво за елементът -гар от името на България да се дава дума, която нито е латинска, нито е съществувала по времето когато за първи път е споменато името на страната ни :)

   guard (n.) Look up guard at Dictionary.com
   early 15c., "one who keeps watch," from Middle French garde "guardian, warden, keeper; watching, keeping, custody," from Old French garder "to keep, maintain, preserve, protect" (corresponding to Old North French warder, see gu-), from Frankish *wardon, from Proto-Germanic *wardo- "to guard"

   Abstract or collective sense of "a keeping, a custody" (as in bodyguard) also is from early 15c. Sword-play and fisticuffs sense is from 1590s. Guard-rail attested from 1860.

   http://www.etymonline.com/index.php?l=g&p=27&allowed_in_frame=0

   Изтриване
 21. сПаро направо се надскочи! Това е ''най-гениалното'' му творение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, показах лъжите на Борислав Борисов - Боцмана, който заблуждава хората, че България означавало охраняема долина :)

   1. Няма латинска дума bulgar със значение охранител, това е измислица на Боцмана.

   2. Няма латинска дума с корен ГАР и значение охранявам, Боцмана дава пример с по-късно оформените романски езици.

   3. Народ болги е локализиран в Тракия през 6 век преди Христа.

   Изтриване
  2. Наблюдател1018 юли 2016 г., 20:58 ч.

   Цитат: "Народ болги е локализиран в Тракия през 6 век преди Христа". Спароток, в кой исторически извор, на кой древен автор, е записано етническо име БОЛГИ 6 век преди христа?

   Изтриване
 22. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори


  1. Аз обичам историята, и най вече нашата си. Това което вие г-н Спароток изнамирате и знаете е наистина завладяващо и интересно. Аз вярвам в това на 99 %, и ще кажа защо точно толкова, а не 100. Защото все пак има една малка доза вероятност, да не е така, а да е нещо което никой дори не може да подозира нали :) Да се върнем на това което вие защитавате, и аз подкрепям безрезервно... Жалкото в случая е че някой действително има( или е имал) умисъл в заличаването на истината за нашия народ (то може да е породено от много неща, както примерно съм чел до колкоти си спомням нещо от сорта че във времената когато сме били врагове със Византия, някакъв много приближен човек най вероятно съветник на някой от султанит, му казал нещо от сорта :Тия българи в битка не може да ги победиш, трудно може да ги победиш те са много силни когато са единни, единствения начин да ги надвиеш е със измама.. Та тоз съветник обяснил как да се направи така че в редиците на българите, в различните им племена да се внедрят саботьори, които да могат да направят така, че да скарат различните племена и да ги настроят едни срещу други и да се самоизядеме от вътре. То и днес виждаме нещо подобно....И ако е така, то е ясно защо сме паднали под турско робство и защо от толквоа могъщ и велик народ сме станали толкова озлобени , недоверчиви и т.н.... другото е ясно да не задълбаваме..). Но както се знае надеждата винаги я има. Едно е 1000% сигурно! Това че ние като народ сме били навсякъде и сме оставяли доказателства за това не малко. Ние като народ имаме нещо различно от другите, имам чуството че , това "нещо" е нашето духовно състояние, има толкова много доказателства, има толкова неравностойни битки които сме печелили с многократно по малка армия, имало е българи които са били велики в толкова много неща, дали сме толкова блага на този свят, не сме по малко велики от толкова други самопровъзгласили се за велики народи :) все пак има надежда да се събудиме от този летаргичен съм в който сме.
   Но какво ще стане ако това се случи ?

   Изтриване
  2. Пробуждането на българите вече започна. Правят се отчаяни усилия то да бъде спряно, то това няма да се получи.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Прощавайте че втори пъти си трия коментар, но нещо не мога да се разбера със системата явно....

   Та бях написал, за едно твърдение което бях прочел относно тълкуването на нашето родствено име. Общо взедо останах много озадачен, но аз не съм експерт в тези области и не знам до колко това е истина и до колко не. Та става въпрос за едно съчетание от две думи които са били доста автентични за тракийските народи по онова време! Става въпрос за думата гури която в доста племена се ползва, като кутриГури примерно. До колкото знам означава народ или род. Другата важна дума е "Бал" която там беше посочена че нейното значение е "Бог"....При тези обстоятелства там се твърдеше, че нашето име е точно това съчетание от тези две думи т/е БалГури или точното значение което излиза е - "Божия народ"......
   Според вас г-н Серафимов, има ли нещо вярно в това твърдение?
   И да допълня, тези хора които го твърдяха , мисля че тяхната теза относно "истинската история на България" е доста близка до вашата.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. Аз лично смятам, че гури, гери означава мъже, бойци. Агурос е тракийска глоса със значение младеж, а гери е съставна част на етноними като келе-гери, пюро-гери, ди-гери.

   Етноним балгури не е засвидетелстван никъде, но в Тракия, а и по долното течение на Волга са намирани посвещения към бог Блегур. Смятам, че Блегур е етнически епитет.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Павел Серафимов,благодаря Ви,за прекрасната статия!Черпили сте от множество извори и сте систематизирали много информация по приятен начин.Желая да Ви поздравя за прекрасно представеното четиво и за знанията Ви относно историческа хронология и факти.Няма как да сме сигурни за реалния и абсолютен произход,не само на българите,но и на света.Въпреки това е нужно тази красиво подбрана композиция от хиляди предположения да бъде прочетена от всеки гордо наричащ се Българин,заедно с историята,разбира се.Защото народ,който не знае миналото си,няма бъдеще.

  Благодарности!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имате право, стопроцентова сигурност няма как да се даде за етимологията на народностното ни име. Аз съм представил своето виждане, а дали съм прав ще покаже времето.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Това което казва павел Серафимов е вярно и логично българите сме си мастен народ затова си приличаме с северните гърци и със сърби ,хървати, северни италианци ако сме степите на Волга и Казахстан както казват някой щяхме да сме с монголоидни черти и щяхме да имаме други обичаи, но се вижда, че не е така и не е вярно

  ОтговорИзтриване