24.02.2013 г.

СПИСЪК НА ИМЕНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНАПреди около 2500 години Херодот нарича траките най-многобройния народ след индийците. За силата и внушителния брой на дедите ни пишат също Тукидид, Страбон, Павзаний, Плиний...Археолозите са установили, че траките са населявали земи от Карпатите до полуостров Крим, от Хърватско до Халкидика в Гърция. Мала Азия също е била населена от народа на Орфей. Там се установяват мизи, тевкри, фриги, витини, меони, мейони, халиби и др. В близост до арменци и перси са били сарапарите...

Съвсем естествено е, че такава огромна територия е била населена от голям брой племена. Различни изследователи дават различни цифри- от 50 до 80. Всъщност племената на нашите предшественици са били много повече. Благодарение на подробното изследване древните летописи успях да събера около 130 етнонима. Това количество показва пределно ясно, че Херодот никак не се е бъркал наричайки траките огромен народ.

Ето и списъка с имената на различните племена на нашите деди, не ми е известно до този момент някой да е представил по-голям:

Абанти
Абретени
Агриани
Аеди
Aлмопи 
Аоди
Апсинти
Аргеади
Aретузи 
Артакии
Асти
Бантии
Бени
Бебрики   
Беси
Бисалти
Бистони   
Битини   
Блегури, Балагрии
Ботиеи  
Брени
Бриги  
Бринки
Брисеи  
Буби
Бюснеи  
Васаниси
Гарески
Гети
Гондри
Даки
Датулепти
Дардани
Дарзии, Дерзии, Дереи
Дентелети
Дерони
Десили
Дигери
Дизори
Дии
Диобеси  
Добери
Долонки  
Долиони
Дрои
Едони  
Елети
Ентриби
Еорденсии
Зеели
Зерани
Идомененси
Ихнеи
Кабилети
Кавконенси
Карбилеси
Карпи
Кебрени
Кени
Кикони
Клари
Койлалети (големи)
Койлалети (малки)
Корали, Корели
Корпили
Костобоки
Крестони
Кробизи
Круси
Ксанти
Лаеи, Лееи  
Линкести
Мадуатени
Мариандини
Меди
Медовитини
Меландити
Мелинофаги
Меони
Мейони
Мигдони
Мизи
Милии
Морили
Морисени
Нипсеи
Одоманти
Одони
Одриси
Олимпени
Орески
Отрионеи
Паити
Панаи
Парореи
Пеони
Пеопли
Пиери
Пирогери
Приянти
Рондеи
Саби
Сабоки
Сапеи, (Саи)
Сарапари
Сатри
Селети
Серди
Сикабои
Синти
Синдонеи
Сири
Сиропеони
Ситони
Скаи
Скитени   
Скаугди
Скирмиади
Сталети
Тевкри
Тилатеи
Тимаки
Тирагети
Тисагети
Трали
Травси
Транипси
Трибали
Триспли
Троглодити
Тюни
Фриги
Халиби
Хипсалти


На пръв поглед тези названия изглеждат странни и неразбираеми за нас българите. За това има няколко причини. Всички етноними са документирани от гърци и римляни, а техните езици не позволяват да се запишат правилно чужди имена. Плиний Стари признава, че е трудно да се възпроизведат варварските етноними. 

Другата причина се крие във факта, че за около 2500 години езика ни се е променил сериозно. За повечето от нас дори старобългарски думи на 1000 години биха звучали странно, а какво остава, за думи, които са два пъти и половина по-стари.Въпреки това някои племенни названия са сравнително лесни за тълкуване. Да вземем на пример одрисите, те са първите, които успяват да създадат голяма, богата държава, а същевременно и градове. Името одриси може да се обясни със стблг. одрина-ограда (градска стена), т.е. одриси означава-хоракоито живят в оградени (укрепени)  селища.

С подобно значение е и племенното название беси, или по-точно веси. Тези хора са известни с това, че притежават проницалището на Дионис в Родопите. Преди да бъдат покорени и подтиснати от Рим весите са били богати и влиятелни хора. Името веси се обяснява със стблг. вьсъ (весъ) – селище, т.е. веси означава заселени, установени на едно място.

Имало е и траки, които са скитали постоянно понеже са се занимавали с трансхуманно животновъдство. Като пример могат да се посочат крестоните, те са известни и под името грестони. То се обяснява със стблг. грѧсти-вървя, отивам, идвам. С подобен смисъл е и тракийския етноним скитени. Той се обяснява със стблг. скытати се- скитам, бродя.

Етнонима сикабои е от различен характер. В този случай племенното название е изградено въз основа на името на оръжието, които тези хора употребяват. Сика е крив тракийски меч, с който са излизали на арената гладиаторите родени в нашите земи. Тракийската дума сика се обяснява с глакола сека и неговата диалектна форма сика.
Втората част на етнонима - бои отговаря на стблг. бои-бойци, т.е. сикабои означава бойци със сики, мечоносци.

От друг тип е названието на приянтите. Те явно са били кротки, миролюбиви хора под защитата на друго по-силно племе. Приянти се тълкува лесно с помощта на стблг. приѩтьнъ-приятен, желан

Подобно е и названието на доберите, то се обяснява с думата добър. Понеже в гръцкия няма нито звук, нито буква Ъ, то добър бива предадено като добер.

Едно племе е получавало името си и по местата, които е обитавало. В такъв случай не е трудно да се види, че долиони означава долянихора, които живеят в долина

Гареските са живели в гори, планини. Карпите също са обитавали планински места, карпи се обяснява с думата карпа –скала. Тя все още се използва в Пиринско, срещаме я дори в произведенията на Иван Вазов.

Тимаките са обитавали бреговете на река Тимок, чието име се обяснява със стблг. тьма-тъма (Вл.Георгиев). 

Морисените са локализирани до Черно море, по името им разбираме, че тракийската дума за море е....море.

Понякога племенното име е възниквало благодарение на външния вид на хората му. Като пример могат да се посочат ксантите. Ксанти е всъщност гръцка дума (ксантос) със значение светло-кестеняврижо-кестеняв


Поради това, че тракийските етноними се тълкуват с помоща на българския език, става ясно, че ние няма как да сме новодошъл народ. Напротив, данните показват, че сме потомци на хората създали първата европейска цивилизация хилядолетия преди идването на гърците в Европа. За това свидетелстват също погребалните ни обреди, обичаите, празниците, народната носия и т.н. Народа на Арес и Орфей не е мъртъв, не е изчезвал никога, просто старата му слава е покрита с кал хвърлена от враговете.

Златото може да се затрупа с мръсотия, но премахне ли се тя, то благородния метал ще блесне. Така е и с нас, за да види света истинския ни облик е нужно да се пречистим и да стремим да бъдем добри, но и горди, силни, честни и почтени. Тези качества ние носим в кръвта си, трябва само да им дадем възможност да се проявят.


1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
3.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
4.D.Detschew, Die Thrakische Sprachreste, Wien, 1957;
5.W.Tomaschek, Die Alten Thraker, Eine ethnologische Unterzuchung, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1980;
6.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
7.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
8.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
9.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
10.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;

44 коментара:

 1. Питагор (на гръцки Πυθαγόρας) е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейците. Името – Πυθαγόρας идва от гръцкото - πεἰθω = убеждавам + ἀγορά = площад, или името има значение на: онзи който убеждава площада, т.е. убеждава тълпата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е интересно сведение, но каква е връзката му със статията:)

   Питагор е взел знания от траките Орфей и Залмоксис, но гърците не са се посвенили да излъжат, че Залмоксис е бил роб на Питагор. Слава Богу, Херодот е имал почтеността да каже, че не вярва на тази история понеже Залмоксис е живял много преди времето на Питагор (История, ІV.96).

   Изтриване
  2. Мнението ми че, гърците не изпитват никакво неудобство да си преписват чужда история като своя напълно се покрива с това на Павел Серафимов. Те са първите в света плагиати на история....и понеже по-интелигентните народи като индианците, траките, индииците....са предавали знанията си пеейки...т.е. ползвали са паметта си като компютър, а на гърците този вид интелигентност им липсва по произход и са имали нужда да пишат...от писане на писана...си съчинили какво ли не и за да няма свидетелства за дейността им унищожавали първоизточникът....обикновено. Така е с клепсидрата, така е с математиката в частта й астрономия, така е с медицината...темата е дълга и дай Боже повече кураж на историците ни да почнат да разказват историята ни не като дяволът евенгелието...

   Изтриване
  3. Татиан Асирийски и Йосиф Флавий отдавна са писали по тази тема. Те са изобличили гръцките лъжи и измами, но и гърците не спят...

   Изтриване
 2. Юстиниан Велики: “ Tова е важно и всекиму известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ –невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакъв начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги имат по рождени в кръвта си .’’

  Не знам, кога е писаното от Юстиниан Велики, но събраните от теб 130 етнонима впечатляват. Посланието ти също :

  "Народа на Арес и Орфей не е мъртъв, не е изчезвал никога, просто старата му слава е покрита с кал хвърлена от враговете. Златото може да се затрупа с мръсотия, но премахне ли се тя, то благородния метал ще блесне. Така е и с нас, за да види света истинския ни облик е нужно да се пречистим и да стремим да бъдем добри, но и горди, силни, честни и почтени. Тези качества ние носим в кръвта си, трябва само да им дадем възможност да се проявят."

  Благодаря ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, Юстиниан е написал тези думи някъде към 530 година. По негово време най-способните генерали на Римската Империя са били от тракийски произход, начело с родения в Сапарева Баня Велизарий. Най-способните войници също са били траки. След век и половина, през 681 голяма част от тези траки минават на страната на Аспарух, иначе победата над Константин Погонат нямаше да бъде извоювана така бързо, даже светкавично бързо...

   Броя на етнонимите е голям, а дори не са дадени всичките. Не съм сложил херодотовите агатирзи, а и споменатите от Клавдий Птолемей котенсии, потуленсии, албокенсии, сенсии, ратакенсии, предавенсии и др.Искат се още проучвания, но и това време ще дойде.

   Поздрави!:)

   Изтриване
 3. Уважаеми Спароток, това познато ли ви е:
  http://chavdarbonev.zvezdi.org/bg/about.html
  Ако не ви е познато просто го прочетете ще ви бъде много полезно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за данните! Чувал съм за работите на Чавдар Бонев, сега успях да прочета и малка част от тях. Общо взето мога да ги определя като една крачка в положителна насока.

   Има обаче и малки грешки. Антите не са споменати за първи път от Йордан през 550г. а много по-рано от Плиний Стари ( около 60 г. сл. Христа), който ги поставя между скити и кимерии (Естествена История, VI-xiv-35 ).

   Частицата анти в тракийския етноним аб-анти е умалителна наставка сродна на тракийската инт и стблг. енте.

   Венетите не са споменати едва през ІІ век, а доста по-рано. Страбон твърди, че адриатическите венети произлизат от енентите обитавали Пафлагония преди Троянската Война. Тези хора обаче са споменати в Илиада -VІІІ век пр. Христа.

   Страбон обяснява как те придружени от траки се заселват по северните брегове на Адриатическо море. Явно съюза с траките е бил много здрав защото във венетския град Аквилея е имало тържище на венети и мизи -При споменаването на град Аквилея (Aquilea) Юлиан казва:

   “Това, всъщност, е търговският център на мизите, панонците и италианците,
   които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани, струва ми се, Енети
   (Heneti); в наши дни, въпреки че римляните владеят техните градове, те са
   запазили първото си име с маловажна добавка на една буква в началото на
   думата; тя се представя от уникален символ, който те наричат “ou” и който те
   често ползват вместо beta, произлизащ, както си мисля, от специфичното
   придихание на техния език.”

   C. 28 http://www.ivanstamenov.com/files/gs-elementanova.pdf

   Езиковата особеност описана от Юлиан е типична за словенския. Следователно словените наричани от римляните венети, от гърците енети, а от немците венди, виниди са действително потомци на старите енети...а и роднини на Птолемеевите венети.

   Изтриване
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Thracians

  г-н Серафимов,искам да попитам за картите на тракийските племена, цитирани в wikipedia на български и английски, верни ли са според Вас или подлежат на допълване? Интересува ме тематиката, която разработвате, но ме изумява числеността на изброените в тази публикация тракийски етноними. А и имената, които разяснявате. Никъде при друг автор не съм срещал толкова многобройни тракийски етноними. Сигурен ли сте в достоверността им и как стигнахте до такава мащабност?
  Л. Цеков

  ОтговорИзтриване
 5. Г-н Цеков, не считам тези карти за точни, ето защо:

  Карти се правят по описанията на старите автори, но също и въз основа на археологически находки. В картите от Уикипедия са изрязани доста тракийски земи. Не са показани траките в Кавказ, тези, които граничат с персите, териториите на мизи и дардани са орязани значително.

  Верно е, никой друг не е посочил толкова много тракийски етноними. Това обаче е въпрос на търсене, или по-скоро воля за търсене. До тези имена съм се добрал благодарение на работите на Херодот, Тукидид, Павзаний, Страбон, Плиний, Птолемей, Ариан, Марцелин, Мела, Тацит, Ливий, Апиан, Стефан Византийски и др.

  Относно достоверността - сравнявам сведенията на старите автори с данните от археологическите проучвания. Поради това, че за някои племена не съм сигурен аз съм се въздържал от тяхното споменаване. Става дума за споменатите от Птолемей котенсии, потуленсии, албокенсии, сенсии, ратакенсии, предавенсии. Плиний пише за перперените, има данни и за мизомакедонци...Тези данни обаче трябва да се проучат по-добре преди да бъдат добавени нови имена.

  Проверявам си добре източниците. Тук не съм ги споменал всичките понеже се опасявам от възможно плагиатство.Мои открития вече са публикувани от други хора...

  Ето кратък пример как ще изглежда списъка когато бъде отпечатан в книга. Ще бъдат дадени както името на племето, така също и споменалия ги автор, името на работата му и т.н.

  2.Споменати от Плиний Стари:

  Беси -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Халети -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Диобеси -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Карбилеси -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Брисеи Pliny, IV-x-38-xi-41
  Сапеи -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Одоманти -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Одриси -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Кабилети -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Пирогери -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Другери -Pliny, IV-x-38-xi-41
  Кайники --Pliny, IV-x-38-xi-41


  4.Споменати от Дион Касий :

  Артакии-51-27
  Беси-51-25, 54-20
  Битини- 51-20
  Даки -51-22, 51-23
  Дардани -51-23, 51-27
  Дентелети 51-23
  Гети -51-22
  Меди -61-25

  7. Споменати от Тукидид:

  Aгрианиi –II-96
  Бисалти -IV-109
  Крестони – IV-109
  Дерзеи –II-100
  Дии - II-96
  Дрои –II-100
  Eдони – IV-109
  Гети–II-96
  Лаеи –II-96

  ОтговорИзтриване
 6. Може ли ако не съм много нагъл да помоля коментарите да са с по голям шрифт вече не ме бива с очите много.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Петров, разполагам с твърде малко свободно време и не съм проучил всички опции за настройки в блога. При първа възможност ще видя дали е възможно да се даде друг вид на коментарите.

   Изтриване
  2. Задръжте натиснат клавиша "Ctrl" и натискайте бутона "+" за да увеличите страницата или "-" за да я намалите. Вместо +/- можете да използвате и колелцето на мишката.

   Изтриване
 7. Благодаря за сведенията които давате за нашите деди траките. Полагате голям труд да повдигнете духа на народа. Продължавайте все така делото си! Успехи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Народа ни заслужава по-добър живот, а той ще дойде когато разберем истината за себе си, но най-вече това, че притежаваме сили да направим каквото поискаме.

   Изтриване
  2. Благословен е трудът и делото Ви!Бог да Ви благослови за това,което вършите!Дай Боже повече достойни българи,като Вас!

   Изтриване
  3. Дано даде Господ повече хора да възвърнат самочувствието, което заслужават...

   Който има самочувствие търси правата си и не се оставя да бъде тъпкан и унижаван.

   Изтриване
 8. Илирите, Елините и Спартите мисля също принадлежат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Илирите са роднини на траките, но мисля, че не е правилно да се определят като траки.

   Елини е име на пеласгийско племе асимилирано от дедите на гърците.

   Спартаните определено не са траки, спартанската аристокрация едва от Африка.

   Изтриване
 9. Здравей Павле,
  Как стана възможно да излезеш от този омагьосан кръг в който всеки, който чете българската и световна история попада? Това че си решил да пренебрегнеш теориите на т.нар. корифеи - професионални историци го разбирам – това е все едно едно растение да се опитва да расте до голям дъб, но мен ме интересува нещо което става в съзнанието, като щракване ……или си попаднал на нещо, което другите търсачи са недогледали или пропуснали. Теорията ти за българската история е фундаментална и необорима. Моите поздравления! Може би твоят труд ще изведе българското съзнание в по-висока октава! Дано да имаш сили да изпълниш тази мисия, „не дай Боже“ да се случи нещо като преждевременното според мен заминаване на Стефан Гайд. Защото тези мрачни сили не се шегуват. Но който го е страх от мечки не ходи в гората. Благодара ти- точно от тази история имах нужда!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата Димитре!

   Изтриване
  2. Kogato daba( politi4eski) pretiska slabota izdanka, kato se opitva po vyakakav nachi da zasenchi tozi nov klan, togava e mnogo tpoudno da probie. Za primer v segashno vreme tourskoto robstvo s toursko"sajitelsvouvane" v ouchebnitsite po istoriya v ouchilishtata. Togava kak badeshtite pokoleniya shte znayat za trouda na Pavkata.

   Изтриване
 10. В публикацията казвате цитирам "Всички етноними са документирани от гърци и римляни,........"! Защо ние нямаме хроникьори? Или ако сме имали наши писмени сведения, къде са те сега? Просто не мога да се отърся от това чувство, че причината е в липса на писменост. Моля пояснете!
  С уважение: Христо Латинов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една хубава българска поговорка - Това, което се напише, може и да се избрише...

   Знаем, че турдетаните са имали богата литература, къде е тя днес?

   Знаем и, че етруските са имали книги, къде са обаче?

   Ако от това не Ви стане ясно г-н Латинов, даже Господ няма как да ви помогне да разберете.

   Изтриване
 11. Здраве, Спароток! Благодаря за изчерпателната информация относно Тракийските племена. Обаче не можах да открия тук тракийското племе " Диадохите ", за което споменаваш в друга твоя статия от 2015 год., септ. ( темата бе за траките в Египет ). После потърсих в нета, но не намерих нищо. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Диадохите не са тракийски племена, касае се за наследниците на Александър Велики, които след смърта му започват дълги и кръвопролитни войни. На страната на Птолемей - един от диадохите, се бият няколко хиляди траки, но не от тези обитаващи Балканите, а от тези, които живеят в Египет.

   "and they had also collected a force of Thracians and Gauls, about four thousand of them from among settlers in Egypt and their descendants, and two thousand lately raised elsewhere. These were commanded by Dionysius the Thracian."

   Polyb. V.65.10

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Polybius/5*.html

   Изтриване
 12. Здравейте, г-н Серафимов!Попаднах на Вашият блог,признавам,случайно-при търсене на броят и имената на тракийските племена.Екскурзоводка съм и бих желала да подават достоверна и интересна информация.Моля за Вашето мнение-в книга за Созопол на проф-р Божидар Димитров прочетох за две тракийски племена-
  абии и ктисти-най-светите между светите.Във Вашият списък не можах да открия нищо що-годе близко до "абии"..освен това,според същата книга,траките, населяващи Меден Рид са от племето"скирмиани".Моля за Вашето мнение и съвет,предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте, г-н Серафимов!Попаднах на Вашият блог,признавам,случайно-при търсене на броят и имената на тракийските племена.Екскурзоводка съм и бих желала да подават достоверна и интересна информация.Моля за Вашето мнение-в книга за Созопол на проф-р Божидар Димитров прочетох за две тракийски племена-
  абии и ктисти-най-светите между светите.Във Вашият списък не можах да открия нищо що-годе близко до "абии"..освен това,според същата книга,траките, населяващи Меден Рид са от племето"скирмиани".Моля за Вашето мнение и съвет,предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Представям Ви данни за абиите и ктистите:

   "А добавената фраза62 е доказателство за точно тази гледна точка, тъй като поетът е свързал с мизите „хипемолгите”, „галактофагите” и „абиите”, които всъщност са живеещите във фургони скити и сармати. Защото в днешно време тези племена, както и племената на бастарните, са се смесили с траките (всъщност повече с тези от другата страна на Истър, но също и от тази страна).

   3 По-нататък Посидоний казва за мизите, че поради своята набожност се въздържат от ядене на живи същества, а заради това – включително и от стадата им. И че за храна използват мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и по тази причина са наричани „богобоязливи” и „капнобати” 65. И има някои от траките, които живеят без жена; наричат ги „ктисти”66 и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх. За всички тези народи поетът говори като за „горди хипемолги, галактофаги и абии, най-справедливи хора”. Но „абии” ги нарича най-вече затова, защото живеят без жени, тъй като според него живот без жена е наполовина цялостен, също както според него наполовина пълен е „домът на Протезилай”, защото е вдовствен67. И говори за мизийците като за „прочути във бой ръкопашен”, защото са непобедими, както е с всички храбри воини. И Посидоний добавя, че в тринадесета книга трябва да се чете „мизийци, прочути във бой ръкопашен” 68, вместо „мюзийци, прочути във бой ръкопашен”.

   4 Но може би ще е прекалено да променяме четенето, което се е утвърдило от толкова много години. Защото много по-достоверно е хората да са се наричали мюзи първоначално, а по-късно името им да се е променило в това, което е сега. А колкото до термина „абии”, то той може да се тълкува точно толкова добре като „бездомни” и „живеещи във фургони”, колкото и като „неженени”.

   " Страбон, География, 7.3.2-3.

   https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   В случай, че Ви е нужна повече информация, питайте!

   Изтриване
 14. Г-н, Серафимов,

  Попадам случайно и с голямо закъснение на тази ваша публикация. И аз знам някои неща за тракийските племена, затова ще си позволя да посоча тези племена, които смятам, че не са тракийски, а някакви други балкански племена.

  Абанти
  Абретени
  Аеди
  Aлмопи
  Аоди
  Аргеади
  Aретузи
  Бантии
  Битини
  Ботиеи
  Бринки
  Дизори
  Дии
  Дионисии
  Дрои
  Едони
  Елети
  Еорденсии
  Зеели
  Кени
  Клари
  Круси
  Мариандини
  Меони
  Мейони
  Мигдони
  Олимпени
  Орески
  Паити
  Панаи
  Парореи
  Пеони
  Пиери
  Рондеи
  Серди
  Синдонеи
  Сири
  Сиропеони
  Ситони
  Скитени
  Сталети
  Трали
  Триспли
  Тюни
  Фриги

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какви са критериите, по които определяте дали едно племе е тракийско или не?

   Изтриване
  2. Одриси...Одрин?

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 15. Фригите, вероятно са последователи на Фригия - бог на красноречието !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде се споменава това божество?

   Изтриване
  2. Неотдавна ми попадна една Българска история от Стоян Шангов-1923г. Ще се опитам да открия точно на коя страница съм го прочел. А иначе в същата история на 17 стр. пише, че Фриги или Бриги ,Мизи,Медийци,Витини,някои от израилевите колена,херули,герикоси,гали,тръгнали след просветените учители на Ария, на Запад към Тракия ,които старите летописци отбелязват ту под общото име Келти и Кимерийци,ту под името Уни-Славици .

   Изтриване
  3. В Шведските предания,събрани в Edda Svenduna се говори,че Браги, син на Один и на Фригия- бог на красноречието и на поезията,патрон на Скалдите(Келтите) повел народа на Брага от разрушената от гърците Троя и покрай Иберия,Исперия(Испания),където са останали част от тях и основали народа Брагари,другите довел Оргин в Швеция,Свендия-Вендт.От Браги(Брига)народа взел името Брагари, Qui prirent son nom s'appellant Bulgars .Edda била написана първоначално на езика на Брагите и от тях произлезли Руните(Les Runes)добри техни поети.

   Изтриване
  4. По мои сведения, Фрия е богиня на любовта и семейството, за това свидетелства и името и, то е свързано със стгер. freogan-обичам.

   Изтриване
 16. Фрея – Богиня на любовта, плодовитостта, войната и смъртта,а Фриг(ия) – Викингска Богиня – Майка, която защитава малките деца, на плодородието и радостта. Над живеещите в Асгард богини по право властвала жената на Один богинята Фриг. Тя била мъдра колкото Владетелят на света, но никога не говорела за това, което знаела или можела.
  Один – Бог на небесата, войната на вечната победа и благополучието. Один язди осмокрак кон, а рогът на коня е изобразен като трибал.
  http://novosianie.com/?p=25443
  Браги бил Богът на поетите и скалдите.
  https://chitanka.info/text/37869/6#ref_3-2


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но това не са препратки към научни публикации на тема религия на скандинавските народи. Смятате ли, че тази информация е достоверна? На страницата, от която черпите информация се твърди, че Рианон е бог на подземния свят и конете. Реално, Рианон е жена, принцеса, името и се свързва с древна келтска богиня и с това съм съгласен, съгласен съм и за връзката и с конете, но осталите неща....

   Изтриване
 17. Прав сте, но няма да защитавам научна дисертация, лаик съм и мисля, че ми е простено !А и в написаното от древността до сега има много неверни и изопачени неща и факти !Като добавим и грешките в преводите става доста объркващо за не специалист.Важното за мен е да знам, че тракийските племена по нашите земи са били на едно високо интелектуално и духовно ниво, безстрашни войни, певци, поети, майстори в керамиката, в златарството и т,н.,и ще съм щастлив да имам в повече останало от техните гени !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имате право, а и аз не целя да търся грешките Ви. Самият аз не съм безгрешен, все пак най-обикновен човек съм. Хубаво е когато по културен начин споделяме и защитаваме вижданията си. Вие постъпвате по този начин и така печелите уважението ми.

   Не е важно кой е прав, важно е накрая истината за излезе на бял свят.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Поздрави и на Вас, и успех във вашите опити за разкриване на истината по нашата велика и древна история !

  ОтговорИзтриване
 19. Перперени - къде и кога е живяло това племе, според Плиний(старши)? Някаква връзка с Перперек? Там ли е било проницалището на Дионис, както твърдят някои археолози, още повече според тях там са битували Сатрите? А Б(В)есите?..
  ПП С огромно уважение към цялата ви дейност, бих прибавил епохална!!!

  ОтговорИзтриване