15.03.2013 г.

ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА БУДА


Често съм укоряван дори и от приятели, че прекалявам с твърденията си. В отговор ги питам откъде се сигурни, че не съм прав? Аз правя свое проучване върху даден въпрос, а те се доверяват сляпо на общоприети теории, които не винаги са верни. Понякога истината звучи странно, дори абсурдно, но това не е причина да я отхвърлим. По принцип всеки може лесно да провери казаното от мен. Дали след това ще се съгласи с думите ми е друг въпрос, но вътре в себе си, този, който вече се е запознал с всички факти, ще знае, че не съм го заблуждавал.
Признавам, че заглавието на този постинг буди недоверие, така е, това не може да се отрече. Та дори и децата знаят, че Буда е индиец. Дали обаче е наистина така? Да не забравеме, че да си роден в Индия не прави автоматично тебе и близките ти индийци. В тази държава са живели също и хора от съвсем различен произход.

За владичествата на перси и англичани в Индия се знае доста защото и двете са добре документирани. Имало е обаче и друго нахлуване на чужди хора в земите на юг от Хималаите.То е слабо известно макар за него да има достатъчно данни от различни области. Старите автори Ариан, Хигиний, Плиний и др. разказват за тракийския поход на Дионис към Индия. На тракиеца се приписва създаването на индийската цивилизация. 

Луций Ариан дори добавя един интересен факт, а именно това, че Дионис е този, който  създава индийската  религия, като поставя себе си начело на пантеона.
                       
        http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Dionysus.jpg

В това твърдение на Луций Ариан има логика. Върховното божество-създател на индийците носи името Брама, а Бромий е един от епитетите на Дионис. Той е почитан първо от тракийското племе бриги, а в индийските пурани (предания) се говори за идването на бригус. Това са бойци колесничари (каквито са и траките), които местното население на Индия счита за божества. Потомците на бригус са наречени баргава/балгава, а значението на това племенно име е – сияйните, светлите.

Във връзка с тракийското присъствие в Индия трябва да се посочи и това, че определени  археологически находки от Мохенджо Даро, Лотал, Харапа и др. имат прототип в земите на  България. Тези данни са интересни, нали? А има още много неща, които не са известни на широката публика...

Идването на траките в Индия не е нищо друго освен арийското нашествие, което редица народи се опитват да припишат на себе си. Правейки това обаче, те пропускат редица важни факти. Ария е най-старото название на Тракия, това е споменато от Стефан Византийски. 

Това, че траките са наложили своята култура в Индия разбираме и от факта, че съществуват почти идентични тракийски и индийски погребални обреди. Касае се за сати – ритуалното самоубиство на индийката след смърта на нейния съпруг и жертването на тракийката в  гроба на починалия й мъж.

С тракийския поход се обяснява и това как свастиката, която най-рано я има в Тракия (пето хил.пр. Христа) се появява  в Индия. Доказателства за древна балканска миграция дават и данни от генетиката. Преди пет години проучване на Дж.Скул, Дж.Шарда и С.Сонина показа, че част от северното индийско население, говорещо арийски език е генетично по-близко до източноевропейците, отколкото до своите южни индийски съседи.

Да се върнем сега на Буда и неговия тракийски произход. Бащата на великия мислител не е индиец, а е от племето на саките. Те са считани за потомци на кшатрия –воинската класа на древните арийци, чиято прародина е Тракия. Саките са източни скити, Страбон ни уверява, че те са същия народ, който обитава и Добруджа, а и обяснява, че в дълбока древност дори и траките били наричани скити. 

Стефан Византийски казва без увъртане за скитите, че са тракийски народ. Дион Касий също счита скити и траки са един народ, а в една от работите на Аристофан намираме следното – Неговото име е Сака, т.е. тракиец, защото саките са траки... Саките са известни като народ със светла кожа, а самия Буда е описан като синеок мъж в старите предания (S.Shaw, Buddhist  MeditationAn  Anthology  of Texts from the Pali Canon). 


                              http://images.mylot.com/userImages/images/postphotos/2610375.jpg


След като имаме сведения, че скитите-саки са тракийски народ, а родът на Буда води началото си от саките, защо трябва да се чудим на твърдението, че създателят на една от най-разпространените религии носи тракийска кръв?

Това, че определени сведения не са ни били известни в миналото, ни е карало да вярваме на общоприетите теории. За да достигнем до истината обаче е нужно да се проверят всички възможни факти, а не само това, което е угодно на официалната историография.

Да разгледаме още неща, които не са познати на широката публика. Малко хора знаят, че Буда е само прозвище притежаващо значение буден, пробуден. То идва от арийския глагол будиати, отговарящ на старобългарския будити- будя, пробуждам  (да не забравяме и диалектната форма буда-будя).Истинското име на Буда е Сакия Сину (сакия означава –произхождащ от саките). Роден е в Капала Васту, а васту е тракийска и пеласгийска дума за селище. От трако-пеласгийската васту се е развила старобългарската вьсъ – селище. Частицата Капала (от Капала Васту) отговаря на тракийската дума капа-копакупчинавъзвишение (намираме я в Капи стурия, Капи дава и Капа).

Учението, което Буда (Сакия Сину) създава е всъщност вариант на древната арийска религия...донесена от траките. Будистката доктрина не се е различавала много от учението на Орфей и Залмоксис. Да не забравяме, че според Ариан създателят на индийската религия е не кой да е, а Дионис. Траките са познавали изключително добре човешката душа, много по-добре от гърците и римляните.

Платон разказва за това предавайки думите на тракийски лекар, ученик на Залмоксис: “Лечението на много болести е неизвестно на елините, понеже те не разбират същността на нещата...Защото всичкото добро, или зло, което е в тялото, или човешкия характер идва от душата и повлиява всичко от там. За да може главата и тялото да са добре, лечението трябва да започне от душата. А лечението е с добри думи, които учат душата на умереност и благоразумие ...”

За високите морални качества на дедите ни разказва Страбон, който пояснява, че мизите (наречени по-късно българи) считали за грешно да убият живо същество. Хранели се предимно с мляко, сирене и мед, чужденците ги познавали като праведни, богобоязливи и миролюбиви хора.

Старият автор добавя, че сред траките имало (монаси) наречени ктисти (чисти). Те се отричали от материалния свят и дори не се женели. Гетите са известни със своята духовна извисеност, а и скромност. Владетелят макар да е притежавал голяма власт е бил умерен и благороден. Когато Лизимах напада Тракия, бойците на гетския цар Дромихет залавят македонския пълководец жив. 

Вместо да го подложи на унижения и изтезания Дромихет се държи човечно с Лизимах, показва му в каква свобода и скромност живеят траките и го помолва никога повече да не воюва с тях. Мирът е постигнат не със заплахи и изнудване, а благодарение на човечността и умереността на гетския владетел.

Най-важното от учението на Буда е това, че човек се ражда щастлив, но след време става роб на желанията си и така са създава един порочен кръг от страдание

Отричането на търсенето на щастие посредством материалното и възпитаването на умереност са истинските гаранции за щастие. Дедите ни са открили тези неща още в най-дълбока древност и са живели в хармония. Не случайно Омир да ги нареча най-праведните и благородни хора. Определени групи траки са водели лишен от лукс живот не защото са били неспособни да придобият богатство, а защото са осъзнавали, че богатството и лукса са нож с две остриета. 

Човек лесно се привързва към тях, а веднъж хванат от примката им остава техен вечен пленник. Иска се желязна дисциплина и силна духовност, за да може човек да устои на съблазните на богатството. То разбира се не бива да се отрича напълно, но не бива да му се позволява да стане господар.

Осъзнавам, че въпреки новите, поднесени тук данни за повечето хора ще е трудно да приемат, че Буда е потомък на старите траки и, че учението му е само отражение на орфеевата доктрина. Дедите ни обаче са дали вяра не само на индийци, но и на келти.

Хиполит от Александрия свидетелства за това, че галските друиди базирали вярата си на философията на тракиеца Залмоксис. Траките повлияват силно дори и гърците. Култът към Бендида (Вендис) в Атина, а и елевзийските мистерии са въведени от траки. Етруските почитат Земла и Сетлан, а това са тракийските Земела (земята) и Свитолен (Тракийския конник). От дедите ни римляните получават култа към Атис и Кибела. В хетския пантеон срещаме Хепта и Яриш, чиито тракийски имена са Епта и Арес...Защо да не приемем тогава, че също и индийците са повлияни от дедите ни?

Не старите ни, понякога закостенели убеждения определят какно е истина и какво не е, а фактите, най-вече тези, които са били слабо известни в миналото.

Факт е, че Буда произхожда от саките- арийци.

Факт е, че арийските саки са наречени траки.

Факт е, че древното име на Тракия е Ария.

Факт е, че е документиран тракийски поход към Индия.

Факт е, че има прилика между тракийска и индийска религия, език, обичаи, материална култура.

Факт е, че прозвището на Буда (будният) е обяснимо на български език.

Когато фактите говорят и боговете трябва да мълчат
Използвана литература и пояснения:

1.T.WRhyse-DaviesEarly Buddhism, 2000;
2.S.PiggotThe Druides, 1977;
3. StrabonisGeographicarecognovit Augustus MainekeLipsiaeSumptibus et Typis BGTeubneriMDCCCLXXVII;
4.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
5.A.J. Van Windekens, Le Pélasgique, Essai sur une langue indo-européenne préhellénique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;


Buddha awakened , awake MBh. ; expanded , blown Sa1mavBr. ; conscious , intelligent , clever , wise (opp. to %{mUDha}) MBh. Ka1v. &c. ; learnt , known , understood A1past. MBh. (`" by "' , usually instr. , but also gen. according to Pa1n2. 2-2 , 12 ; 3 , 67 Sch.) ; m. a wise or learned man , sage W. ; (with Buddhists) a fully enlightened man who has achieved perfect knowledge of the truth and thereby is liberated from all existence and before his own attainment of Nirva1n2a reveals the method of obtaining it , (esp.) the principal Buddha of the present age (born at Kapila-vastu about the year 500 B.C. his father , S3uddhodana , of the S3a1kya tribe or family , being the Ra1ja of that district , and his mother , Ma1ya1-devi1 , being the daughter of Ra1ja Su-prabuddha MWB. 19 &c. ; hence he belonged to the Kshatriya caste and his original name S3a1kya-muni or S3a1kya-sin6ha was really his family name , while that of Gautama was taken from the race to which his family belonged ; for his other names see ib. 23 ; he is said to have died when he was 80 years of age , prob. about 420 B.C. ib. 49 n. 1 ; he was preceded by 3 mythical Buddhas of the present Kalpa , or by 24 , reckoning previous Kalpa , or according to others by 6 principal Buddhas ib. 136 ; sometimes he is regarded as the 9th incarnation of Vishn2u Hariv. Ka1v. Var. &c.) ; n. knowledge BhP. (B. %{buddhi}).

Saka - N. of a partic. white skinned tribe or race of people (in the legends which relate the contests between Vasisht2ha and Vis3vamitra the S3akas are fabled to have been produced by the Cow of Vasisht2ha , from her sweat , for the destruction of Vis3va1mitra's army ; in Mn. x , 44 , they are mentioned together with the Paun2d2rakas , Od2ras , Dravid2as , Ka1mbojas , Javanas or Yavanas , Pa1radas , Pahlavas , Ci1nas , Kira1tas , Daradas , and Khas3as , described by Kullu1ka as degraded tribes of Kshatriyas called after the districts in which they reside: according to the VP. iv , 3 , king Sagara attempted to rid his kingdom of these tribes , but did not succeed in destroying them all: they are sometimes regarded as the followers of S3aka or S3a1li-va1hana , and are probably to be identified with the Tartars or Indo-Scythians [Lat. %{saca}] who overran India before the A1ryans , and were conquered by the great Vikrama7ditya [q.v.] ; they really seem to have been dominant in the north-west of India in the last century before and the first two centuries after the beginning of our era) AV.Paris3. Mn. MBh. &c. ; a king of the S3akas g. %{kambojA7di} (on Pa1n2. 4-1 , 175 Va1rtt.) 


66 коментара:

 1. Възможно ли е Мохенджо Даро и останалите градове от тази епоха да са дело също на траки, но от по-ранна преселническа вълна? Доста интересна тема. Някак си не мога да си представя, че дравидите са създали тези стари цивилизиции, с оглед и на данните, които имаме за тях от похода на Дионис. Също интересно ми е, кога арийци започват да се смесват с местното население, знам че поначало е било дори забранено.

  ОтговорИзтриване
 2. Г-н Георгиев, възможно е наистина Мохенджо Даро, Лотал, Харапа и др. да са дело на траки. Тези градове с висока култура са само в северната част на Индия, а точно там населението показва по-голяма генетическа близост с народите на Източна Европа отколкото с останалите индийци от южните региони.

  Важно е и това, че около 20 знака от писмеността на Мохенджо Даро ги има в доста по-старата тракийска писменост от Винча, Караново, Градешница, Старчево, Тартария, Хотница, Осинчани, Говерлево и др. Паралелите са твърде много, за да се касае за случайност...

  Верно е, че в началото арийците не са се смесвали с дравидите. С течение на времето обаче това се е променило. Трудно е да се определи обаче кога е започнал този процес...

  Патанджали ( V век преди Христа) твърди, че задължително качество на брамина (свещеника) е да е с руса коса (прочетете статията, в графа История е споменато изказването на Патанджали) http://www.philtar.ac.uk/encyclopedia/hindu/ascetic/castes.html

  Предполагам, че смесването на арийци с дравиди вече е било факт по времето когато Александър Велики идва в Индия...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за информацията. Доста интересни неща явно ще изкачат за в бъдеще.
   Брамините явно са били руси, а те са с перчеми кика, а ето какво намерих по темата за българската традиция на тази прическа - "В словесното народно творчество на българите - в песните, приказките и легендите „перчинът” винаги е „рус и златен”, т.е. отъждествява се със слънцето, светлината и златото, като символ на живот, дълговечност и безсмъртие."
   Иначе относно смесването, явно прекалено рано е станало, но пък интересно, че дори в XVв. има ойконим Kumbalgarh.

   Изтриване
  2. Да, брамините са били руси, или рижо-кестеняви. В санскрит има дума за русокос, това е - harikeza- fair-headed RV. Хари отговаря на думата охра (жълто), а кеса отговаря на коса. Ведическата дума хари-златист, светъл е сродна и на нашата харен-добър (първоначално светъл, хубав)...

   Индийските пурани разказват за народа балгава, баргава. Това били бойци-колесничари (както траките), те дали огъня на хората и били считани от местното население за богове...

   Според мен тези хора - балгава (баргава) са дошли заедно с Дионис от Тракия. Този поход е описан от Луций Ариан, който твърди, че Дионис е създателя на индийската цивилизация...

   Интересна подробност е това, че балга, барга на ведически санскрит означава светлина, сияние. На езика на арийците българи означава светли, сияни хора...

   Изтриване
  3. Това обяснява допълнително къде сме ходили ние българите. Едно ядро остава в Тракия т.е. самите исторически траки, а други постоянно са скитали из Азия. Коя точно част от тези траки са се наричали 'българи' по начало не знам, може и да е някакъв синоним, алтернативно название, Вие писахте за Славяните, които в миналото са наричани Гети. При всички положение имаме велика история и е жестока повратност, че всичко това се знае от толкова малко хора... но както е казал бог - “Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае”.

   Изтриване
  4. Г-н Георгиев, прав сте, жалко е, че историята ни се знае от твърде малко хора. Ако истината бе известна на света, то на чужденците щеше да е по-трудно, дори невъзможно да ни откъснат от нашите македонски братя. Щяхме да си запазим Беломорска Тракия, а дори и Тесалия...

   Прав сте обаче и за друго - “Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае”.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Много интересно поднесен труд. Струва си човек да се замисли, забравил скептицизма. Поздрави, Павле! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Майсторе, винаги си струва човек да се замисли, а и да търси истината. За нас българите тя може да донесе само гордост и стремеж към възвръщане на старото величие.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. тези постинги ги има и в другия блог, кога ще напишеш нещо ново?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В неделя пускам статия, която не е публикувана никъде. Данните са интересни и обясняват някои проблеми в историята. Става дума за пелазгите, техния принос в развитието на европейската култура и техните колонии на Апенинския полуостров, Крит и Близкия Изток.

   Изтриване
 5. Мммм даа,
  Замислям се за най новата ни история и за последните 23 г. Като част от ЕС, България , едва ли ще има с какво да ни спомене историята. Поне да се спомене с името ЕС - ЕВРОПА , че идва от нашата територия и далечните векове , а?

  Рорика .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да ти кажа - 20-30 години са само един миг от историята. Верно е, че изминалите 23 ( аз бих допълнил - 67 г.)са едни от най-черните в историята ни, но и това зло ще преживеем...

   Дали западняците ще разберат истината за България зависи от нас. Както мошениците разпространяват лъжи, така и ние може да разпространяваме истини.

   Изтриване
 6. Хубав постинг, Павка, който ни припомня отново истината, сродява ни по своему с изначалното битие. Боговете затова са богове - защото са неподвластни само на един народ. Има нещо, което ги свързва с човеците - те винаги тръгват отнякъде, имат извор, родина, първородно небе или буква, които някак винаги звучат небивало. Които сякаш по правило, по сан и по давност граничат с легендата.

  Истината е достояние на малцина. Поздрави за постинга!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за хубавия коментар Наде!

   Истината е достояние на малцина...да, за жалост е така. А без истнина няма свобода, без свобода няма бъдеще...

   Дано с новите стредства - блогове и форуми истината да достигне до повече хора и да ги направи свободни!

   Изтриване
 7. Поздрави Павка!
  Става ми тъжно всеки ден да установявам колко злонаписана е казионната ни история...Най-малкото което сме длъжни да правим като българи е да разпространяваме ИСТИНАТА!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, историята ни е страшно ощетена...но слава Богу ние вече знаем това.
   И както казахте Вие - Най-малкото което сме длъжни да правим като българи е да разпространяваме ИСТИНАТА!

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Много интересно и поучително. Време е историята на величието на дедите ни да стане достояние на всички българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко по малко и това ще стане...

   Гърция вече залязва, а звездата на Българи я изгрява!

   Изтриване
  2. Виж ти. Тук се пускат само хвалебствени коментари. Онези за Бутан не ги пусна, ама този го пусна, дето те хвали. Ясно защо избяга от блог.бг. Тук няма критика, няма спорове. Всичко е стерилно и можеш да се изживяваш като месия.
   Слава тебе, Павле! Алилуя!
   п.п. Ясно ми е, че този коментар няма да види публикация, ама дали да не го пусна като пост в блог.бг ;)

   Изтриване
  3. Съветвам те да помолиш някой да ти разясни каква е разликата между критика и злобни, глупави подмятания.

   На критика е способен само интелигентния човек, посредствния може само да мрънка и злобее.

   Изтриване
  4. Всъщност знам разликата...
   Само че не беше злобно подмятане, а обикновена пародия на твоя метод. Бутан край Враца и Бутан в Хималаите - равно на тракийски преселения.
   А сега сериозно.
   Тезата ти е напълно неиздържана и без никакви доказателства. Вадиш тракийски произход на Буда въз основа на похода на Дионисий към Индия.
   Допускаш две грешки.
   Първо, макар и споменаван от редица антични римски автори, този поход си остава само в света на легендите. Няма нито едно доказателство за него. Римските свидетелства са от около 18-20 века по-късни от предполагаемото събитие. Освен това показват непознаване на индийската история и цивилизация. Няма намерини никакви артефакти по пътя на Дионисий към Индия. Ако това е арийското нашествие, както се опитваш да твърдиш, то преди него в Индия съществува култура и цивилизация. Опитът ти да обясниш Мохеджо Даро и Харапа с някакви сходства с културата Градешница е съвсем произволен. Друга грешка е, че Дионисий се поставил като бог начело на индуския пантеон под името Брама. Тук с лека ръка зачертаваш Шива и Вишну. Те също са начело на индуския пантеон, заедно с Браво в някаква своеобразна божествена троица. Ако Дионисий е Брама, кои са Шива и Вишну, кои са и божествените им съпруги: Сарсавати, Кали и Лакшми? Пропускаш и развитието на индуския пантеон и вярвания. Забравяш или не знаеш, или умишлено премълчаваш, че по време на арийското нашествие, както и във ведическите текстове върховен индуистки бог е Индра. По онова време Брама има доста по незначителна роля в пантеона. Едва в пураните и другите постведически текстове той се издига до върховно божество, заедно с останалите двама богове. Дори и Луция Арий да е споменал, че Дионисий начело на божествения индуски пантеон като Брама, то това е отразявало положението около началото на нашата ера, но и 20 века по-рано.
   Макар че няма никакво потвърждение за този поход, нека приемем за момент, че наистина се е състоял. Тук идва и втората ти грешка в подхода. Цялата ти конструкция се гради само на едно предположение и куп неточности.
   "Бащата на великия мислител не е индиец"... А какъв е? Около 15 века след арийското нахлуване, едва ли само потомците на дравидите могат да се нарекат индийци, а арийците не. Вярно е, че е принадлежал към династията Саки и Шакия, но ти съвсем произволно я свързваш с траките, като се позоваваш на съвсем късни гръцки и римски автори и нито едно свидетелство от индуската литература. Само че пропускаш, че в индуските предания родословията на въпросната династия са изброени и показани. Тя е разклонение на т.н. Слънчева династия, която води началото си от слънчевия бог Сурая. Подробно е описана в Рамаяна. Няма никаква връзка с никакви траки, нито с Брама. Освен ако не се опиташ да доказваш, че Сурия е друго име на Дионисий.
   Да видя дали и този пост ще бъде скрит или ще го пуснеш

   Изтриване
  5. Мисля, че съм се обосновал добре:

   Факт е, че Буда произхожда от саките- арийци.

   Факт е, че арийските саки са наречени траки.

   Факт е, че древното име на Тракия е Ария.

   Факт е, че е документиран тракийски поход към Индия.

   Факт е, че има прилика между тракийска и индийска религия, език, обичаи, материална култура.

   Факт е, че прозвището на Буда (будният) е обяснимо на български език.

   Кой от тези факти не отговаря на истината?

   На всеки, който може да чете е ясно, че не основавам твърденията си само върху преданието за похода на Дионис, а подркепям тезата си с различни аргументи.

   Нека спомена и други:

   1. Писмеността на Мохенджо Даро възниква някъде към 2500 пр. Христа. Около 20 знака от тази писмена система съвпадат напълно с тракийската писмена система от 4500 пр. Христа.

   2. В Северна Индия е намерена керамика 2500-1800 пр. Христа показваща прилика с керамика от Тракия - 4500 пр. Христа.

   3. В Северна Инди я са намерени кирко-копачи, за които се признава, че не са произведени в страната, а са внос. Такива кирко-копачи има във Варненския некропол -4500 пр. Христа.   Изтриване
  6. http://tangrabg.files.wordpress.com/2010/12/veda_slovena.pdf -Тук има и Бог Вишну и Кали като самодива и харибските крале които бабували на Коледа Бога! Хубаво е чиляк да се разрови в своята градинка! :-)

   Изтриване
  7. 1. Вярно, ама както и цялата индийска аристокрация по онова време.
   2. Не е доказан факт. Правиш словесни еквилибристики, позовавайки се на много по-късни автори, които нямат нищо общо с Индия.
   3. Стефан Византийски е доста ненадлежден източник. Най-малкото е живял около 25 века по-късно. Неговото свидетелство не е доказателство, че траки и ариите в Индия са един и същ народ
   4. Не, не е документиран. Има само няколко споменавания за легендарен поход на Дионисий от живели 18-20 века по-късно римски автори. Няма никакви документи и артефакти относно този поход. Никой не знае кога е бил, ако се приеме, че е имало такъв, не се знае от къде е минал. Няма намерени никакви следи от него. Документиран е похода на Александър, този е само една легенда.
   5. И каква е приликата в религията? Няма такава.
   6. Както е обяснимо и на всички останали славянски езици - полски, руски, словенски, сръбски и т.н.
   "На всеки, който може да чете е ясно, че не основавам твърденията си само върху преданието за похода на Дионис, а подркепям тезата си с различни аргументи."
   Нали този поход беше документиран малко по-горе. В крайна сметка документиран и доказан факт ли е или е само предание?
   И каква са другите факти, които споменаваш?
   Имало прилика в писмеността на Мохеджо Даро и някаква митична тракийска писменост. Няма такава тракийска писменост, има само няколко артефакта в Градешница, върху които има някакви знаци, за които още се спори дали са някакъв вид писменост или не са. Само че ако е писменост къде са другите паметници с нея? Къде се изгубила тази писменост за почти 2000 години, за да се появи наново на другия край на света? Нали ако е била действаща писмена система, следва да е използвана, да има останали някакви други писмени паметници с нея. Има ли такива находки? Няма. Освен това тази постановка влиза в противоречие с твърденията, че именно Дионисий е дал културата на Индия. Ако това е вярно, то неговия поход трябва да е преди културите на Мохеджо Даро и Харапа. Но това противоречи на твърдението ти, че този поход всъщност е арийското нахлуване в Индия. Да не говорим, че така нареченото арийско нашествие не е еднократен акт, какъвто е един поход, ами е продължило няколко века на различни вълни. Или Дионисий е донесъл цивилизацията в Индия или походът му е арийското нахлуване. Няма как да е и двете едновременно.
   По отношение на 2 и 3 аргументите са същите.
   Но ти нищо не казваш за Шива и Вишну. Те къде е тяхното място в цялата постановка? Пропускаш и фактът, че в индуизма Буда се счита за едно от превъплъщенията на Вишну. Не коментираш факта, че Саките или Шакя няма нищо общо с траките, ами тази династия си е типично индийска и нейното родословие е проучено до митичния слънчев бог Сурия.

   Изтриване
  8. Не разполагам със сведения относно твърдението ви, че цялата индийска аристокрация от времето на Буда е от рода на саките.Дори и така да е, това само засилва и не отменя тракийския елемент в индийското общество.

   Не само в Градешница е открита писменост, но също и в Караново, Хотница, Вълчи дол, Говерлево, Осинчани, Винча, Тартария...Това, че определени учени не желаят да признаят това за писменост е друг въпрос.

   Тази тракийска писменост не се е загубила, срещаме я в старобълг. руни и глаголицата, срещаме я и в линеарните писмености на остров Крит.

   Нашествието на Дионис не е идването на арийците, това са две различни събития, пък било то и с участието на хора от един и същ произход.

   Не е проблем приликата със славянските езици. Щом траките са повлияли езиково дравидите, защо да не е възможно да са повлияли и дедите на днешните славяни...Те са де факто съседи.

   Не е верно, че няма прилика между тракийската религия и ритуали. При арийците срещаме сати - ритуалното самоубийство на съпругата. Този особен ритуал съществува и при траките.

   В Индия имаме Брама, Бала-рама, Кришна, Паржания, те са произлезли от тракийските Бромий, Балей, Керса, Перкон... Трябва да се има и предвид развитието на религията, не можем да очакваме огледални образи...

   Изтриване
  9. Идването на траките в Индия не е нищо друго освен арийското нашествие

   Нашествието на Дионис не е идването на арийците, това са две различни събития, пък било то и с участието на хора от един и същ произход.

   Последно, кое е вярно?
   Да приемем, че Дионисий е нахлул в Индия преди възникването на цивилизациите по р.Инд. Ако се е поставил начело на пантеона, значи тези доарийски цивилизации са почитали Брама, но той е арийски бог. А и няма никакви сведения за него в Индия преди арийското нахлуване.
   Мохенджо Даро и Харапа са добре развити укрепени градове. Такива по ранни в Тракия не са открити. Действително има открити няколко по-ранни селища в Тракия, но те не са така укрепени и са доста на по-примитивно ниво.
   Всички тези изредени писмени паметници, ако изобщо са писменост, от една и съща писмена система ли са? В кой период са възникнали? Писмеността на Мохенджо Даро с кои от изредените паметници показва сходства? Ако това е наистина писменост, има ли документи на нея? Можеш ли да цитираш поне един тракийски автор, който е писал на тази писменост?
   А идентификациите между тракийски божества и индуски богове само заради еднаква първа буква е несериозна.
   Отново мълчиш за Шива и Вишну? Ако Дионисий е Брама, те от къде са се появили? Ами Индра, Ганеша, Агни и останалите индуски богове?
   Цялата ти постановка е сензационен микс от произволно взети цитати от антични автори, случайни сходства и много предположения, които представяш като доказани факти. Така не се прави наука. Не може да щипваш от тук от там нещо, което ти изнася и да не изследваш проблема в дълбочина, както и да пропускаш факти, които не ти пасват на теорията. Като фактът, че Брама се появява като главен бог значително късно, едва в пураните и другите постведически текстове.

   Изтриване
  10. За религията обясних вече - всяка религия се развива, с времето се появяват нови аспекти, нови божества, ново виждане, нови традиции.

   Така е не само в Индия, а навсякъде...

   Глупаво е да искате да цитирам тракийски автор писал с древната азбука от Халколита...все едно аз да искам да ми посочите кой е египетския писал документирал името на фараона Нармер през 3 хил.пр.Христа...

   Съветвам Ви преди да започнете да критикувате да проучите добре материята, която е предизвикала интереса Ви.

   Изтриване
  11. Глупаво е да искате да цитирам тракийски автор писал с древната азбука от Халколита...все едно аз да искам да ми посочите кой е египетския писал документирал името на фараона Нармер през 3 хил.пр.Христа...

   Вярно, няма как да цитираш такъв автор. Ама цитирий някой от пети век пр.н.е примерно.
   Ама май няма. Всъщност тактично пропускаш да обясниш на читателите си, че така наречената от теб тракийска писменост са всъщност единични находки с някакви знаци по тях. Една плочка в Градешница, една в Хотница, един печат в Краново. Дори и знаците по тях се различават и трябва доста богато въображение да се намери някаква прилика. Или пък предварително зададена теза, като при теб.
   Мен ми е ясно, (е религията се развива. Ама не можеш да посочиш нито едно сведение от доарийска индия, в което се споменава Брама. Не можеш да посочиш нито един ведически текст, в който Брама е начело на пантеона. Ама ако Дионис и Брама е едно и също, трябва да има такива данни.
   Не посочи и нито един гракийски град по стар от Мохенджо Даро с подобен строеж.
   Аз ти соча противоречия в тезата, ти ме пращаш да проуча материята. Не мислиш, че съм я проучил, преди да пиша толкова подробно.

   Изтриване
  12. Това, че Вие не познавате исторически извори, в които се говори за тракийски писания не означава, че такива не съществуват.

   Диодор Сицилийски твърди, че траките Орфей и Лин(които са живели преди Троянската Война )са първите, които са ползвали кадмейските букви.

   Еврипид пък споменава за плочици с орфееви писания.

   Хераклид също говори за писания на Орфей.

   Алкидамант даже нарича Орфей- откривател на азбуката...

   За Ваше добро - първо попрочетете историческите извори, после твърдете каквото желаете.

   Относно споменаването на Брама в доарийска Индия...това като шега ли да го приемам :)...Риг Веда е записана за първи път през 5-4 век пр. Христа първо на Карошти, после на Деванагари...

   Градовете в Тракия са по-стари от Мохенджо Даро с около 2000 години...Напълно нормално е да има разлики. Разликите възникват и поради различен релеф, употреба на различни материали, способности на строителите, а също и вкус, необходимости на поръчителите-господари.

   Колкото повече са факторите, толкова повече са разликите...какво му е трудното на това за възприемане.

   Що се отнася до приликите на тракийската писменост с тази от Индия, скоро ще пусна материал на тези тема и ще продължим спора си.

   Дотогава ще е добре да се запознаете по-подробно с материята, върху която желаете да дискутирате.

   Всичко най-добро!

   Изтриване
  13. Запознат съм с историческите извори.
   Но аз ви казах да цитирате тракийски автор, писал на тази тракийска азбука, вие ми цитирате отново гръцки автори. Но ако тракийската писменост е била добре развита, ако не е изчезнала, ако вашите твърдения са верни, то трябва да има писмени паметници, писани на нея, трябва да има автори, които са я използвали. Такива не можете да посочите. Няколко единични находки са съвсем недостатъчни.
   Освен това цитираните от вас гръцки автори, говорят за митологични персонажи, чиято историческа достоверност не е потвърдена. Лин е кентавър - получовек, полукон. За Орфей, дори и във вашата емоционална статия няма никакви доказателства, че е историческа личност. Дори и да приемем, че тези персонажи действително са съществували, има ли сведения кога са живели? Лин е учителя на Херакъл, а Орфей и Херакъл са участници в похода на аргонавтите, едно поколение преди Троянската война. Следователно Лин и Орфей са съвременници и са живели около 13-14 век пр.н.е.
   Е, при това положение, как може да са създали писменост, която е с няколко хилядолетия по-стара?
   "Относно споменаването на Брама в доарийска Индия...това като шега ли да го приемам :)"
   Не, не е шега. Това е логическо следствие от вашите твърдения, че именно Дионисий е дал културата и цивилизацията на Индия, като е поставил себе си начело на пантеона.
   Ригведа е създадена около 1500 г.пр.н.е. Поне това е мнението на учените, като се дават различни датировки от 1200 до 1800 г.пр.н.е.
   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mohenjodaro_Sindh.jpeg
   Това са руините на Мохенджо Даро. Хайде посочете ми по-ранни тракийски градове, които да са по-добре укрепени и устроени от него. И не ми излизайте с номера за разлики в "поради различен релеф, употреба на различни материали, способности на строителите, а също и вкус, необходимости на поръчителите-господари." Разлики неминуемо ще има, но, ако траките са занесли цивилизацията в Индия, то те също е трябвало да имат такива градове. И то по-ранни. Това, че в Тракия са разкрити по-ранни селища, все още нищо не означава. Мохенджо Даро е добре укрепен, има идеална планировка, водопровод и канализация. Къде са тези неща в по-ранните тракийски селища?

   Изтриване
  14. Не желая да Ви засягам, но ето, пак показвате слаби знания - Лин не е кентавър както твърдите.Бъркате го с Фол, или Хирон...

   Няма никакво значение, че не са оцелели тракийски ръкописи. Важното е, че имаме свидетелства за тях...Цар Калоян също говори за книгите на дедите си, но до ден днешен нито една не е намерена. Просто враговете ни са си свършили работата добре когато България е била под тяхна власт.

   Няма за е зле да четете по-внимателно. Никъде не съм определял Орфей като създател на писмеността от Градешница, Караново и т.н. Орфей е живял по времето когато са били ползвани линеар А и линеар Б. Документи с тази писменост са намирани в България, последните бяха намерени в Родопите - там където е живял Орфей.

   Понеже гърците са пришълци в Европа те няма как да знаят, че преди линеарните писмености са съществували и други по-стари. Мислете господине, мислете!

   Пак трябва да Ви напомня, че как ще изглежда един град зависи от много фактори. Пред второто хилядолетие преди Христа народа хикси покорява Египет и въвежда бронза, ризницата, шлема, сложносъставния лък, колесницата... Градовете на хиксите обаче са като тези на египтяните. Ето, не става дума за феномен, а за нещо съвсем логично...

   Изтриване
  15. Признавам, че съм се объркал относно Лин. Но все пак уточних, че става дума за учителя на Херакъл. Всеки може да се обърка. Не съм се засегнал от забележката ви, но пък тя е показателна за начина ви на дебат. Аз не съм си позволил да правя личностни квалификации за вас и коментирам само тезите ви, докато вие си позволявате да квалифицирате опонента си, вместо да оборвате твърденията му.
   "Няма никакво значение, че не са оцелели тракийски ръкописи. Важното е, че имаме свидетелства за тях....... Просто враговете ни са си свършили работата добре когато България е била под тяхна власт."
   Сериозно? Извинете, но това звучи несериозно. Как смятате, че се унищожават всички книги на един народ, всички монументални надписи, създавани в продължение на няколко хиляди години? Кога е станало това унищожение, документирано ли е някъде? Ами испанските конквисдатори са извършвали систематично унищожение на маянските писмени паметници, това унищожение е документирано и въпреки всички усилия са оцелели няколко ръкописа и много монументални надписи. А вие очаквате да повярва някой, че от траките не се е запазило нищо, защото враговете ни са унищожили всичко. Не е несериозно такова твърдение, абсурдно е.
   Чета много внимателно. Вие твърдите, че находките от Градешница, Хотница, Караново са писменост, после цитирате гръцки автори, според които Орфей е създател на писмеността. Ами логичния извод е, че той е създал писмеността от тези находки. Сега, обаче ми казвате, че старите автори са имали предвид Линеар А и Б. От което следват два извода. Или те грешат и данните им не са верни, или линеарите не са продължение на по-старите писмености, което пък е в противоречие с вашите твърдения. Така че кое в крайна сметка е истината? Грешат ли цитираните от вас автори или вие грешите?
   Мисля си аз, ама вие не виждате явно противоречията в твърденията си ;)
   Примерът ви с хиксосите е съвсем неудачен. Пропускате факта, че те завладяват една съществуваща от векове империя с изградени градове, докато, по вашите твърдения, траките дават цялата цивилизация на Индия. Следователно преди тяхното идване там не е имало градове, те трябва да са техните създатели. Е при това положение, е нормално да се приеме, че преди да бъде построен Мохенджо Даро в Тракия е имало такива укрепени градове. Пак ви питам, има ли открити такива селища или не? Селища, които да могат да бъдат съизмерими с Мохенджо Даро, но по-стари от него. Може да не са със същата планировка, използвани материали и всички други особености на строежа, предвид различните условия. Но градове с масивни крепостни стени, планировка, канализация и т.н. Няколкото открити тракийски селища, които са по-стари са много по-примитивни.
   Не уточнихте и този поход на Дионисий предарийски ли е или е самото арийско нахлуване. Нищо не казахте кога е станал. Доарийските цивилизации на него ли дължат възхода си или похода е по-късен?
   Има десетки детайли, на които следва да обърнете внимание, преди да правите такива генерални заключения. Няколко пъти ви питам за останалите индуистки богове, а вие се задоволявате да ги обясните с развитие на религията. Дори и така да е, в раните ведически текстове, трябва да се говори за Брама, като за върховен бог, а другите богове да се появяват по-късно. Само че е точно обратното. Възходът на Брама в пантеона е чак в пураните и постведическите текстове, в началото той има по-незначителна роля в религиозните вярвания. Но този факт тактично го премълчавате. Изобщо не обръщате внимание на Индра като върховен бог във ведите.

   Изтриване
  16. Уважаеми господине, аз не съм си позволил да употребя нито един обиден епитет по Ваш адрес. Казвайки, че Ви липсва подготовка аз не целя да Ви обидя, а правя костатация.

   За мен е обидно, че не сте си направили труда да проучите материята, върху която желаете да спорите и в същото време претендирате за добра подготовка...

   Питате - как са били унищожени тракийските надписи и книги...Много лесно е даже, достатъчно е да се обяви една азбука за носител на ерес и готово. Къде са така наречените сарацински книги, които се споменават в отговорите на Папа Николай? Къде са книгите, за които говори цар Калоян? Ако бяхте чели Г.Раковски щяхте да знаете за гръцкия фанатизъм при унищожаването на нашата книжнина.

   Ето, прочетете - Тии намислиха да уничтожат съвсем славянска в Турска Европа народност и да претопят славяни в гърци. На това же имаха най - удобно средство, наложеное веке над славяни грьцко свещеиство, чрез кого тии почнаха явно да горят остали български стари книги и да требят от лица земи нихни драгоценни древности, кои сами можаха да възживят народни им дух. Изгониха от черкови матерни им език и замениха го с гръцкаго. Подвластнии Турции славяни, от една страна, разоряеми ежедневно от вишепоменатая сган злодейцев, коя се скиташе помежду им даже до 1828 лето, а от друга страна, притеснени от гръцкаго духовенства, кое не пропущаше между им и най - малки зрак славянства, трябаше да изгубят съвсем народнии си дух и да подпаднат в мъртва недвижност!

   Най-много е бесняло гръцко свещенство над българи в 1764 лято, във време славеноумразца фанариотина патриарха Самуила, кой тържествено гореше старобългарски книги и явно с насилием уведе гръцки език на сичка България не само в черкови им, но еще изпроводи по сички знаменити градове и села нехранимайковци Атонски гърци иноци да пазят да се български нигде не чете и не предава, но гръцки само! От того е остало, та и днес еще по много места в България се нахождат стари българи, незнаещи нито една реч гръцки, да пишат с гръцки букви български и да се молят богу на гръцки език, без да знаят що мърморят. От него време се откриват сега по някои си места старобългарски книги, зазиждани в зидове и засечени в хралупи по гори! Види се благоразумни българи са ги съкрили да отбегнат свещени огьн гръцки!
   В него време е уничтожена в Печа (Ипек) сръбска патриаршия, коя гърци пишат архиепископия, а после три години и Охридска българска патриаршия!

   http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&WorkID=7799&Level=1

   Изтриване
  17. И още господине, аз посочих какво въвеждат хиксите в Египет - нека пак да напомня, че те запознават египтяните с бронза, шлема, колесницата, коня, ризницата, сложносъставния лък.

   Както виждате развита цивилизация е относително понятие...най-вече що се касае до Египет. Предполагам, че не Ви е известен факта за първите три династии. Те са създадени от хора, имащи различен произход от местното население.

   Дано не се обидите, но пак констатирам, че знанията Ви са слаби. Вие не знаете за основателите на критско-минойската цивилизация. На Крит има палати, с които Мохенджо Даро не може да се мери, Кносос познава канализацията, планировката.

   Не Ви е известно и това, че Мохенджо Даро е въстановяван неколкократно. Последния път е...през 20 век...Хората ахкат и ихкат, но не знаят истината, за да я узнаят, трябва да си направят труда да се запознаят с повече литература. Някои обаче не го правят.

   За мен е обидно, че не знаете елементарни неща, но решавате да започнете спор, за който не сте подготвен.

   Изтриване
  18. Спокойно, отдавна съм престанал да се обиждам. Просто правя констатация по начина ви за водене на дискусия. Нещо, което потвърждавате и с последните си постове.
   Както казах аналогията с хиксосите е неуместна. По вашите думи "На тракиеца се приписва създаването на индийската цивилизация." Вие говорите за създаване, не за внасяне не нещо ново във вече съществуваща цивилизация. Логичния извот от вашите думи е, че преди Диносиий в Индия е нямало цивилизация в никакъв вид. Всичко се дължи на траките. Затова и питам за някакви по-сериозно аналогии.
   Представяте ли си, че знам за Кносос и минойската цивилизация. Но и той е строен на няколко етапа, като първия е от 2000 г.пр.н.е. С около пет века по-нов от Мохенджо Даро, а аз ви питах за по-стари градежи. Не за по-нови.
   Тук няма да се спирам на вашите твърдения за тракийски произход на минойската цивилизация, а само на факта за възрастта на двете.
   Колкото до унищожаването на тракийски книги... Цитатът от Раковски говори за старобългарски. Но дори и те не са унищожени напълно, както, предполагам, ви е известно. Така че и тази ви теза е несъстоятелна.
   Но пък липсата на аргументи, обикновено се замества с "констатации" относно подготовката на опонента. Нещо, което доста добре владеете. Вместо да оборвате доводите ми :)

   Изтриване
  19. Радвам се, че не сте се засегнали от думите ми! Не е било моя цел да се опитвам да Ви обидя...

   Относно Мохенджо Даро Мортимъл Уилър споменава, че селището е изжраждано няколко пъти, в ново време е сериозно пострадало защото от него са вземали материали за строеж на железници. По-късно Мохенджо Даро е доизграден, но повечето от внушителните постройки са от...втората половина на 20 век...

   Датировката на Мохенджо Даро е спекулативна защото имаме field contamination, щом се интересувате от археология, значи знаете за катво става дума...

   Не може да се разчита на непредубедеността на индийските учени. След извоюването на независимост от Великобритания правителството внимава кого ще назначи на важни разкопки...

   Данни от разкопки от 40- те години просто се премълчават. Широката публика не знае, че в развалините на Мохенджд Даро са намерени скелетни останки на европеиди от арменоиден и алпийски тип (споменато е от Б. Хрозни в - Ancient History of Western Asia, India and Crete ).

   Намерени са особен вид бойни брадви в Мохенджо Даро, те са характеризирани като - кавказки тип, макар прототипа им да е от Варненнския некропол 4500 пр. Христа.

   Това е същото оръжие, което е наречено от Херодот - сагарис, т.е. секира...Лезвието е тясно, а от другата страна има закривен надолу шип...

   Много Ви моля, сложете ръка на сърцето си и първо пред себе си признайте дали са Ви известни тези неща.

   Всеки прави изводите си въз основа на информацията, която притежава. При поява на нови и непознати факти един прогресивен човек би променил позицията си.

   Мохенджо Даро и др. може да са възникнали векове след издигането на дворците на остров Крит...


   Верно е, че старобългарските книги не са унищожени напълно, но къде са най-важните - Българската История...старите книги, за които споменава Калоян...Къде са така наречените сарацински книги...няма ги...

   Джон Чадуик споменава в една своя работа, че Линеар А и Линеар Б са създадени за писане с мастило, навярно върху кожа...Херодот пък твърди, че съседите на гърците ползвали кожа като основа за писане, и дори йонийската, т.е. пелазгийската дума за хартия била...кожа.

   Кожата е евтин материал за народ имащ много стада, но от друга страна кожата е и нетраен материал, поне в условията на нашия климат. Освен това кожените ръкописи могат да се измият и върху тях да се напище друг текст. Ето колко лесно е било да се унищожат старите тракийски книги. Те не са били и много, образовани са били благородниците и свещениците...

   Изтриване
  20. "Относно Мохенджо Даро Мортимъл Уилър споменава, че селището е изжраждано няколко пъти, в ново време е сериозно пострадало защото от него са вземали материали за строеж на железници. По-късно Мохенджо Даро е доизграден, но повечето от внушителните постройки са от...втората половина на 20 век..."
   Този пасаж е доста любопитен.
   На Мортимър Уилър може да се вярва, тъй като е ръководел разкопките в Мохенджо Даро през 1945г. Така че напълно е възможно, дори със сигурност градът е изграждан на етапи. Но следващите ви думи са леко смущаващи. Градът е станал известен на науката през 1922г. Не споря, но е съмнително от него да е вземан материал за строеж на железниците преди това. Ръководителите на строежа са били англичани, не е нормално да попаднат на такива руини и да не съобщят за тях на Кралското географско дружество и друга институция. Още повече, че при откриването през 1922г на мястото е имало могила, без следи от изкопни работи по нея. Но както казах, не споря, това са мои размисли и може и да греша и наистина да е вземан материал. Но това нищо не доказва. Колкото до строежа на монументалните сгради през втората половина на 20в... бихте ли уточнили кой кога и как ги е построил. И дали не бъркате умишлено консервационни работи и реставрация с ново строителство?
   Смятате ли, че Уилър и другите археолози не са отчели евентуално замърсяване на терена при датировките на града? Или просто е удобно да го споменете между другото, колкото да оспорите датировката, тъй като не ми е удобна? Няма смисъл. И Кносос и Мохенджо Даро са достатъчно добре проучени и датирани и в науката няма спор относно възникването им. Може да има спорове в детайлите, но никой не се съмнява, че Кносос е с около пет века по-нов.
   Много обичате на пускате "сензационни" съобщения за находки, като тези бойни брадви, за които споменавате. Но без никакви подробности за находката. Като от кога е датирана, единична находка ли е и т.н. Все важни подробности, които пропускате, а само съобщавате, че има по-ранен протопип в Тракия. ОК, има и... Как съответната находка е попаднала в Индия, дали приликата е случайна, дали е попаднала по пътя на търговския обмен. Някъде по-горе отново съобщавате за находки "3. В Северна Инди я са намерени кирко-копачи, за които се признава, че не са произведени в страната, а са внос. Такива кирко-копачи има във Варненския некропол -4500 пр. Христа."
   И какъв е вашият извод от това? В контекста на целия ни разговор - донесени са от тракийските завоеватели. Няма датировка, няма никакви други данни. Но, както сам твърдите са внос, нормално е да се приеме, че става дума за търговия. Ако тезата ви е вярна, то тези находки трябва да са с местен произход, нищо, че технологията за тях е привнесена от завоеватели. На място в Индия, те са изработвали оръжия. Едва ли са разчитали да ги внасят от другия край на света.
   "Данни от разкопки от 40- те години просто се премълчават. Широката публика не знае, че в развалините на Мохенджд Даро са намерени скелетни останки на европеиди от арменоиден и алпийски тип"
   "С ръка на сърцето" признавам, че този факт, като и за някои находки не ми е известен. Въпросът е какъв е изводът от него? Отново никакви датировки. Намерени са, и...? Как са попаднали там, по кое време, колко са тези скелети, какъв е бил етническия състав на града, възможно ли е да са били дипломати или търговци и т.н.?
   А колкото до широката публика... тя не чете специализирана литература, предпочита сензационни четива, които вие й представяте в огромни количества. Това, че широката публика не знае определени факти, абсолютно нищо не означава. Не е етично по този начин да правите внушения, че нещо е укрито умишлено. Ако е така, то и вие нямаше да имате такава информация, освен ако по някакъв начин нямате достъп до съответните секретни доклади. Може и да имате, но се съмнявам. Извинете ме, ако съм в грешка.

   Изтриване
  21. "Верно е, че старобългарските книги не са унищожени напълно, но къде са най-важните - Българската История...старите книги, за които споменава Калоян...Къде са така наречените сарацински книги...няма ги..."
   Вярно, няма ги, както няма и много други книги. От това може ли да се направи извод за умишлено унищожаване? Лично за мен - не. Нормално е някои писмени паметници да не са запазени. Както не са запазени и много западноевропейски хроники. За някои скандинавски саги се знае, поради споменаването им в други хроники, но самите те не са запазени. По вашата логика, кой и защо ги е унищожил? От друга страна, как е станало така, че само тракийските книги са унищожени напълно, а от старобългарските има запазени? Как е станало така, че тракийската, според вас, писменост Линеар А, не е унищожена, докато докато всички други тракийски писмени паметници са заличени? Или Линеар А не е тракийско писмо, или целенасоченото умишлено унищожаване на цялата тракийска писменост е само мит, или и двете. Аз залагам на последното. Разбира се, не отричам, че е имало унищожаване на книги. Нормално е в развитието на културата и цивилизацията и го е имало навсякъде по света. Вече ви споменах за маянските писмени паметници и тяхното систематично унищожение. Но все пак са оцелели. А вие искате да ме убедите, че освен няколко единични находки, от тракийските писмени паметници нищо не е останало. Извинете, но тази теза е абсурдна и не почива на никаква логика. Освен на някакви си ваши предположения, които излагате тук. "Те не са били и много, образовани са били благородниците и свещениците...", както между другото почти навсякъде по света в античността и средновековието. Но това не е пречка много неща да бъдат запазени.
   И тъй като спорът ни е за Древна Индия и евентуално тракийско влияние върху цивилизацията и религията, пак ви подканям да отговорите на въпросите - Брама доарайски бог ли е, засвидетелстван ли е в цивилизацията Харапа? Какви са Шива и Вишну и къде е техния пропотип в Тракия? Ако няма такъв, те как са се появили в индуисткия пантеон? Ако Дионисий се е поставил начело на пантеона като Брама, защо в ранните ведически текстове от 15 в.пр.н.е. на него е отредена съвсем незначителна роля? Защо триадата Вишну, Шива и Брама се издига като върховни божества едва в пураните? Това не противоречи ли на тезата ви?

   Изтриване
  22. Обърнете внимание, че от старобългарските книги намерени до този момент са оцелели само тези, които не съдържат сведения с потенциал да уронят сериозно претенциите на гърците.

   Помислете и върху това - по времето на Орфей образованите хора са били твърде малко, следователно и книгите са били твърде малко. По-лесно е да се унищожат малък брой писания, отколкото хилядите средновековни български книги.

   От линеар А не е останал нито един документ на кожа, или папирус. Оцелели са глинени плочици изпечени от пожар. Оцелели са няколко надписа на златни предмети, а също и надписи върху мрамор и керамика.

   Относно Брама...трудно е да се докаже дали е пред арийски, или не. Имаме само свидетелството на Ариан...но няма книги от този ранен период, просто не са оцелели :)

   Ако не се лъжа в ирано-арийската религия Брама не е споменат. Това е индикация, че става дума за пред арийско божество.

   Защо трябва да се свързват Вишну и Шива с Тракия ? Вече споменах, че всяка религия си има развитие...Вижте само колко разклонения има Християнството...

   Не е задължително Вишну и Шива да са почитани в същия ранен период, в който е започнал култа към Брама...

   Изтриване
  23. "Обърнете внимание, че от старобългарските книги намерени до този момент са оцелели само тези, които не съдържат сведения с потенциал да уронят сериозно претенциите на гърците."
   Напълно несъстоятелно твърдение, породено от някакви антигръцки настроения.
   Според това ваше изказване, излиза, че някой (незнайно кога и кой) е изчел всички старобългарски книги и по списък е унищожавал тези, които са неудобни. Само че разнообразието от старобългарските книги е доста голямо. Книги с различна тематика - религиозни, светски, юридически, достигнали до нас в най-различни преписи, запазени из цяла Европа - от Лондон до Москва. Че е имало умишлено унищожаване, имало е. Както ви казах, имало го е навсякъде по света. Но да говорите за умишлено прочистване на книжнината, извинете, но е абсурдно. Кои са унищожените книги, какво е тяхното съдържание, кой и кога ги е унищожил? Споменавате за т.н. "Сарацински книги", но освен едно бегло споменаване за тях в отговор 106 на папа Николай І, няма никакви други сведения. Не знаем какви са, на какъв език са писани, какво е съдържанието им, освен, че е било неприемливо от гледна точка на християнството. Колкото до книгите, за които говори Калоян, изобщо не знам какво точно е имал предвид.
   Но пък пасажът, където се споменават е доста любопитен. "издирих в писанията на книгите на нашите предци и законите на блаженопочившите царе, наши предшественици, отгде те са получили българско царство и царско утвърждение, корона за главите си и патриаршеско благословение. И като изследвахме грижливо, намерихме в техните писания, че тези блаженопочивши царе на българите и власите са наши предшественици Симеон, Петър и Самуил са получили корона и патриаршеско благословение от пресветата Божия Римска църква и от апостолическия престол, от княза на апостолите Петър." Това е част от кореспонденцията му с папа Инокентий ІІІ. Ето и продължението на цитата - "Така и моето царство пожела да получи благословение и царско утвърждение чрез корона на главата на своето царство и патриаршеско благословение от Римската църква, от апостолически престол, от княза на апостолите Петър и от пресветия наш отец и вселенски патриарх папа Инокентий Трети".
   Много важни подробности, които незнайно защо пропускате. Остава отворен въпросът дали изобщо е имало такива книги, ако е имало, кои са и дали това не е дипломатически ход на Калоян пред Ватикана. Както и по-горе ви писах, вие просто вадите думи от контекста и върху това градите цели теории. Ето тук споменавате бегло, че Калоян говори за книгите на предците си и вече имате готова теория, че това са били неудобни за гърците книги, които са били унищожени от тях.
   Глинените плочици никак не е трудно да бъдат унищожени, не мислите ли?
   Колко са били книгите по времето на Орфей и дали въобще е имало такива са си ваши спекулации, непотвърдени с никакви доказателства. Досега не сте цитирали нито една книга от онова време, нито един автор. Нито от времената на Троянската война, нито от доста по-късен период. Помолих ви да дадете такива цитати, вие ми отвръщане с цитиране на гръцки автори, които казват, че Лин и Орфей са измислили азбуката. Дайте поне едно име на тракийски автор, писал с тракийска азбука през периода от троянската война до превръщането на Тракия в римска провинция. Покажете един тракийски надпис от този период с тракийски букви.
   Друго интересно нещо във вашата теория е, че появяването на така наречението от вас тракийски писмени паметници е циклично. Имаме единичните находки от Хотница, Караново, Градешница... и след това за период от две хиляди години - нищо. После се появяват линеарните писмености, които вие обявявате за тракийски. След края на тяхното използване, отново около две хиляди години никакви писмени паметници на тази митична тракийска азбука няма. Накрая имаме няколко единични находки от старобългарски руни, които веднага им лепвате етикет - тракийски. Не е ли странен факта за тези огромни периоди от време без никакви находки. Нали според вас тази азбука се е развивала, търпяла е промени, не е изоставяна, а находки няма.

   Изтриване
  24. "Относно Брама...трудно е да се докаже дали е пред арийски, или не. Имаме само свидетелството на Ариан...но няма книги от този ранен период, просто не са оцелели :)"
   Наистина ли имаме само свидетелството на Ариан? Ами индийската книжнина къде е? Най ранните записи на Ригведа са доста по-стари от Ариан, като се е предавала в устната традиция поне 1000 години преди да бъде записана през времето на Гуптите.
   Изобщо индийската литература и митологична традиция е много подробна, относно появата и развитието на боговете. Специално Брама,според тази религиозна доктрина, се появява от лотосов цвят, изникнал от пъпа на Вишну. В Ригведа Брама не се споменава изобщо. Докато Индра се споменава близо 300 пъти. Вие сам си направете извода кое от двете божества е по-древно и дали може да се вярва на думите на Ариан.
   "Ако не се лъжа в ирано-арийската религия Брама не е споменат. Това е индикация, че става дума за пред арийско божество."
   А може и да е индикация, че е е появил доста по-късно в пантеона. Обмислихте ли подобна версия?
   Не може с лека ръка да отписвате цялата индийска литература и религия, а да се доверявате на римски автор, живял на хиляди километри далеч от Индия и векове по-късно. Вия вярвате ли, че Луций Ариан е бил запознат в подробности с индийската култура и религия? Аз не.
   Препоръчвам ви книгата "Древноиндийската цивилизация. Философия, наука, религия" от Г. М. Бонгард-Левин.

   Изтриване
  25. И да обобщим...
   Пускате някаква сензация, че уж Буда имал тракийски произход. В хода на дискусията ни ви задавам няколко конкретни въпроса, на които вие не отговорихте.
   Затова мисля да ви ги повторя и се надявам да дадете отговор.
   1. Кога е проведен похода ни Дионисий към Индия. Някаква приблизителна датировка.
   2. Има ли намерени някакви артефакти по пътя му?
   3. Освен няколко споменавания от римски автори 18-20 века след предполагаемия поход има ли някакви други данни за него?
   4. Дионисий дава началото на цивилизацията Харапа или е арийското нашествие в Индия? Моля, уточнете, защото дадохте две противоположни твърдения. В статията пишете "Идването на траките в Индия не е нищо друго освен арийското нашествие"
   А в коментарите - "Нашествието на Дионис не е идването на арийците, това са две различни събития, пък било то и с участието на хора от един и същ произход." Кое от двете твърдения е вярното?
   5. Какъв е произхода на Шива и Вишну?
   6. Защо в най-ранните индуистки текстове на Брама се отделя по-незнъчителна роля и неговото възкачване начело на пантеона е по-късно? Това не е ли в противоречие с тезата ви, че Брама и Дионисий са едно и също лице?
   7. Защо пренебрегвате цялата индийска книжнина, а се позовавате само на римски автори? Смятате ли, че техните свидетелства са надежден източник?
   8. Ще посочите ли тракийско селище, което е по-ранно от Мохенджо Даро, но има сходни градоустройствени параметри?
   9. Ще анализирате ли посочените от вас находки?
   10. Какво влагате в израза, че "Данни от разкопки от 40- те години просто се премълчават. Широката публика не знае, че в развалините на Мохенджд Даро са намерени скелетни останки на европеиди"? Кой премълчава данните, умишлено ли са укрити, вие от къде имате сведения за тези находки, ако има укриване на данни?
   11. От кога са датирани тези скелети и какъв е етническия състав на Мохенджо Даро?
   12. Кой и кога е документирал масово унищожение на тракийската писменост и бихте ли посочили поне един автор, който я е използвал, поне една творба написана на нея, макар и да не е запазена, само да е спомената.
   13. Как ще коментирате цитата на цар Калоян, в който се говори за старите книги на предците?

   Изтриване
  26. Както си знаех, няма отговор на зададените въпроси. Но понякога липсата на отговор е отговор. Просто не знаете какво да напишете.
   Но пък, за сметка на това, се трупат още безсмислени статии, в които има основно хленч срещу официалната история и много поучения. Без обаче никакви факти и доказателства.

   Изтриване
  27. Спори се само с непредубеден човек. Предубедения не се интересува от истината, а само от своето виждане.

   Защо да губя време и да давам данни, които да бъдат определяни като съмнителни и недостоверни.

   Относно хленча против официалната история ...има пълно основание за това.

   Въз основа на кои факти ни бе казано, че старите българи са ползвали титлата хан?

   Въз основа на чие свидетелство ни бе внушавано, че дедите ни са се кланяли на Тангра?

   Въз основа на колко думи езика на старите българи бе определен за тюрко-алтайски?

   Научен метод ли е това да се игнорират две широкомащабни антропологически изследвания на българския народ, показващи европейския ни произход?

   Научен метод ли е да се забранява достъпа до работи на автори твърдящи, че българите са местен народ, научен метод ли бе забраната за цитиране на такива автори?

   Научен метод ли е да се пускат книги, в които пише, че старите българи са имали чалми...без да има бележка от редактора, че се касае за заблуда?

   За сметка на това, всеки пък когато е цитиран стар автор определящ българите като тракийски народ винаги има бележка, че се касае за архаизиране, заблуда:)

   Изтриване
  28. Защо да губя време и да давам данни, които да бъдат определяни като съмнителни и недостоверни.

   Или с две думи - защото нямате отговор.

   Въз основа на кои факти ни бе казано, че старите българи са ползвали титлата хан?

   Какво ще кажете за писмото на имп. Лудвиг II до имп. Василий I, където е казано "benso ist falsch, dass die Fürsten der Avaren, Chazaren, Bulgaren nicht chagan oder cacanus"

   Научен метод ли е да се пускат книги, в които пише, че старите българи са имали чалми...без да има бележка от редактора, че се касае за заблуда?

   Доста често се позовавате на този текст от Иречек. Но тактично премълчавате, че след чалми има тест в скоби на латински - "ligatura lintei, quam in capite gestatis", което в свободен превод означава "предпазна кърпа за глава". Иречек го е превел като познатата по онова време чалма, но коректно е поставил и латински текст, който е ползвал. "Незначителна" подробност, която премълчавате. Както замълчахте и за точния цитат на цар Калоян.
   За поред път вадите изрази от контекста и правите внушения.

   Спори се само с непредубеден човек. Предубедения не се интересува от истината, а само от своето виждане.

   С това съм напълно съгласен. Но в случая вие сте предубеден. Имате една теза и нагаждане всичко по нея. Аз съм склонен да я приема, ако я защитите достатъчно добре, с доказателства, а не само с инсинуации и морални поучения.

   Изтриване
  29. Научен метод ли е това да се игнорират две широкомащабни антропологически изследвания на българския народ, показващи европейския ни произход?

   Кой и кога е отричал европейския произход на славяните, които са основния етнически компонент при днешните българи?

   Сетих се да ви питам още нещо. Бихте ли уточнили кой и кога е игнорирал въпросните проучвания, касаещи съвременните българи?
   В тази връзка, днешните французи принадлежат към романската група. Като език, култура и т.н. Въз основа на тези данни, бихте ли оспорил германския произход на старите франки?

   Изтриване
  30. Уважавам противници, които не увъртат...Не ставаше дума за старите славяни, а за старите българи, които някои автори дори и в ново време определят като тюрко-алтайци...други пък дефинират старите българи като иранци...

   Питате - Кой е игнорирал антропологическите проучвания от 30-те и 50-те години? По-добре да бяхте попитали - Кой не е?

   Не ми е известно В.Бешевлиев да е ползвал трудовете на проф. М.Попов. Не са ги използвали и Д.Овчаров, А.Пантев, Й.Андреев, Б.Симеонов, Р.Рашев,П.Добрев, П.Петков...

   Хайде, нека да предположим, че изследванията от 30-те години са били пренебрегнати защото са от времето на Царство България. Какво да кажем обаче за изследванията от 50-те години, те са публикувани от БАН, не къде да е а в БАН.

   Не мога да разбера каква е връзката с франките?

   Изтриване
  31. Господин „Анонимен" , не е задължително дискусиѝте да бъдат агресивни, това не ги прави по-стойностни, а иначе чета с интерес диалога ! ...бих искала да го чета и с удоволствие !... излизането от анонимност, пък освен етичност , ще добави и стойност на мненията Ви !
   Поздрави за всички тук !

   Изтриване
  32. Да наистина, излизането от анонимността би допринесло за една културна и спокойна дискусия. Жалко е, че някои хора намират смелост за критика само от сянката на анонимността...

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Прочее, ако се притеснявах кой какво мисли за мен в бло.бг. аз нямаше да остана там почти четири години :)

  Психопати там с лопата да ги ринеш :)

  ОтговорИзтриване
 10. ДО АНОНИМЕН - ОТНОСНО СВЕДЕНИЕТО НА ИРЕЧЕК И ТИТЛАТА ХАН.

  Казвате, че Иречек е дал коректно латинския текст. Това е верно, но какво е попречило на редактора, или на преводача да поясни, че не става дума за чалма. Това не е направено, или се бъркам?

  Без пояснителна бележка от редактора, от оригиналния латински текст няма смисъл. Колко хора в България са могат да четат латински?

  Давате пример не с титлата хан, а с хаган, става дума за различни думи. Каганъ присъства в старобългарския речник, но от хан няма и следа...Освен, ако нямате някой непознат за мен пример.

  ОтговорИзтриване
 11. Казвате, че Иречек е дал коректно латинския текст. Това е верно, но какво е попречило на редактора, или на преводача да поясни, че не става дума за чалма. Това не е направено, или се бъркам?

  Поне в изданието, което съм виждал не е направено. И... какво от това? Да го пробутвате като някакъв заговор е меко казано абсурдно. В стария блог съм виждал ваши твърдения, че Иречек е заблуждавал като е писал чалми, сега хленча ви е срещу редактор и преводач. Всъщност не съм запознат с оригиналния текст и не знам какъв превод е направил Иречек, може пък думата "чалма" да е преводаческо решение при провода на български. Но остава фактът, че има коректно даден латински текст, който вие изобщо не споменавате. Всъщност, при развитие на вашите теории, вие правите точно това, в което обвинявате официалната историография. Манипулирате и правите инсинуации. Питате колко хора могат да четат на латински, не знам, но пък едва ли броят на четящите Иречек е голям. Аз лично не знам латински, ама това не ми попречи да намеря превод на текста в скоби. Ако имаше опит за манипулация от страна на издателите на книгата, то този текст просто щеше да бъде махнат. Но той е там.
  Колкото до титлата хан и каган... хайде не пробутвайте такива евтини манипулации, че хан и каган имат различен произход и етимология. Титлата е тюркска и по това май никой не спори. А каган е хан на хановете. Освен вие да не й измислите някакъв тракийски произход ... което няма да ме учуди, де ;)

  Уважавам противници, които не увъртат...Не ставаше дума за старите славяни, а за старите българи

  Къде точно съм увъртал? Позовавете се на антропологични проучвания, правени през 20 век и касаещи днешните българи. И за тях казвам, че никой не оспорва техния славянски произход и европейския произход на славяните. Но вие механично ги прехвърляте 13-15 века назад във времето и се опитвате въз основа на тях да доказвате произход на друга етническа група, а именно прабългарите. Затова направих и аналогия с днешните французи и старите франки. Французите са средиземноморски тип, като език и култура принадлежат към романската група. Ама сегашните французи, не франките на Хлодвиг. Ако пренесете така механично съвременните данни за французите върху франките, ще трябва да отречете германския им произход. Което ще е абсурд. И за да ви стане ясно, ще използвам един малко груб пример. Имам куче, което е прекрасен екземпляр на Балканско гонче. Отговаря на стандарта напълно. Но в същото време съм запознат с родословието му и знам, че преди няколко поколения един от прародителите му е кръстосан с териер. Но от териера в моето куче няма и следа.
  Е, тогава за какъв дявол антропологични изследвания на българите от 20 век, трябва да се ползват от историци, изследващи периода от V-VІІ век?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възхищавам се на способността Ви да омаловажаване определени факти и да представяте неверни твърдения...

   Вие казвате - "Позовавете се на антропологични проучвания, правени през 20 век и касаещи днешните българи. И за тях казвам, че никой не оспорва техния славянски произход и европейския произход на славяните".

   Знаете ли кои са Пламен Цветков, Петър Добрев, Кирил Милчев? В своите работи те изразяват мнението си, че българите не са славянски народ, според Милчев даже българския език не е славянски.

   Нека уточним нещо - анторопологичния тип на хората не се променя бързо. Монголоидите от Ранното Средновековие са си все още монголоиди, а европеидите от Античността са си все още европеиди.

   Ако през Ранното Средновековие на територията на България се бяха смесили монголоиди, или пък други азиатци с европеидните славяни, новополучения народ щеше да има слаби монголоидни черти. Фактите обаче показват, че индивидите с епикантус на окото са около 1%, което път може да се обясни със заселването на узи и печенеги в земите ни.

   Та анонимни господине, номера Ви не минава...Българите не са кучета...

   Изтриване
  2. Знаете ли кои са Пламен Цветков, Петър Добрев, Кирил Милчев? В своите работи те изразяват мнението си, че българите не са славянски народ, според Милчев даже българския език не е славянски.

   Под всички, имам предвид официалната историческа наука в България, а не разни пишман блогови историци като Кирил Милчев- Летописец, чийто тези са точно толкова абсурдни, колкото и вашите. За Петър Добрев съм чувал, но не съм чел нищо от него. Доколкото знам е последовател на Г.Цанов, но може и да съм в грешка, затова не мога да го коментирам. От Пламен Цветков съм чел нещо в миналото, но, за съжаление, нямам ясни спомени. Нямаше ли и той някакви налудничави тези?

   Та анонимни господине, номера Ви не минава...Българите не са кучета...

   Вярно, не са. Както не са кучета, нито китайци, нито негри. Ама поне докато не докажете по безспорен начин, че тракийците, съответно българите, по вашата теза, са извънземни, то и българи и китайци, и негри принадлежат към вида хомо сапиен сапиенс от разред бозайници, към който разред принадлежат и кучетата, поради което няма причина да се подчиняват на различни биологични закони.
   Но щом кучетата ви обиждат, да видим как е при хората. Вие твърдите "Нека уточним нещо - анторопологичния тип на хората не се променя бързо."

   http://www.utro.bg/today/wp-content/uploads/2011/06/pushkin.jpg

   Знаете ли кой е човекът на снимката?
   Това е великия поет А.С.Пушкин. Виждате ли в него негърски черти? Или е представител на европеидите. Само че дядото на поета е негър - роб от Абисиния. Само за две поколения негърските черти са загубени. А какво би станало за 22 поколения?
   Като прибавим и факта, че съвременната историография не твърди категорично, че прабългарите са монголоиди, а само принадлежат към тюркската езикова група, към алтайското езиково семейство. Но, незнайно защо, вие смесвате език и етническа принадлежност. Макар че, за повечето изследователи, прабългарите са били европеиди, говорещи тюркси език и носители на степната култура. Само че всички тези неща, вие тактично премълчавате, просто слагате равенство между тюрски език и монголоиди и се опитвате да прокарате версията, че за официалната история прабългарите са били някакви кривокраки монголоиди с дръпнати очи. Нещо, което не отговаря на истината.

   След като не ме познавате, няма как да прецените що за човек съм. Твърдението Ви, че заблуждавам хората умишлено е необосновано, то си е Ваше лично мнение.

   Вярно, не ви познавам и не зная какъв човек сте, затова говоря и само за писанията ви. Има само три причини, за да пишете подобни безсмислици.
   Първата е свързана с психични отклонения. Именно, защото не ви познавам този вариант го отхвърлям.
   Втората възможност е да сте некомпетентен и да не познавате материята. Съмнявам се да е така, след задълбоченото ви цитиране на извори. Явно проучвате темите, върху които се изказвате.
   Остава третата възможност - да познавате фактологията, но умишлено да я изкривявате, според вашата теза. Такъв извод мога да направя от факта, че пренебрегвате индийските източници, не отговаряте на конкретни въпроси, свързани с развитие на индуската митология, не уточнихте позицията си, относно похода на Дионисий, не отговорихте кога приблизително е проведен, дали е доарийски или всъщност е арийското нахлуване и т.н. При това положение, може да се направи само един извод и той е, че умишлено заблуждавате читателите си.

   Някои хора отричат истината заради егото си, трудно им е да признаят на себе си, че в миналото са грешили по отношение на някои неща.

   Тук съм напълно съгласен. Именно, поради тази причина никога няма да признаете, че грешите и ще извъртате докрай.

   Изтриване
  3. Господине, сравнението Ви с Пушкин е смехотворно. Не сте ли обърнали внимание на черната къдрава коса на поета, на широките му ноздри, на типичните африкански устни :)

   Има и друго, хазарския владетел Йосиф нарича българите по-многобройни от пясъка.

   Ако не се лъжа княз Пресиян е наречен владетел на многото българи.

   Факта, че старите българи владеят земи от Черноморските степи та до Македония показва, че дедите ни са били голям народ.

   Ако този народ бе от азиатски произход, днес това щеше все още да си личи в облика на съвременното българско население.

   Никой не е доказал, че старите българи са говорили тюрски език. Това, че подобно твърдение е наложено не означава автоматично, че то е доказано.

   Няма уважаващ себе си езиковед, който въз основа на двадесетина съмнителни думи да определи един език като тюрко-алтайски.

   В латинския език има доста гръцки заемки, но това не означава, че римляните са гърци, а само, че римляните са били в контакт с гърци. Същото важи и за старите българи, напълно нормално е в езика им да има тюркски, латински и гръцки заемки. Все пак дедите ни са общували с гърци, римляни, а също с узи и печенеги, последните са тюрки.

   Изтриване
  4. А моя съученик Боби, ако знаете каква черна къдрава коса има... пък си е чист българин. Пък и при Пушкин говорим само за две поколения.
   Азиатски произход не означава автоматично монголоиди. Особено в онези смутни времена на Великото преселение на народите. Това е нещото, което подминавате и пробутвате тезите си. А колко са били аспарухувоте бъргари, ми няма достоверни данни за това.
   Отново пропускате франките и французите, защо ли?
   Пропускате и първоначалната тема за Буда и индийската цивилизация...

   Изтриване
  5. Ако никой не е твърдял, че старите българи са моноглоиди защо проф. Попов се удивява на факта, че не може да намери следи от монголоиди сред българското население?

   Защо трябваше Попов да акцентува върху европейския произход на българите, ако никой не е твърдял, че старите българи са тюрки?

   “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” [1] стр.111.

   Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” [1] стр.122.

   Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи – “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [2] стр. 260.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Относно франките и французите забравяте няколко важни подробности - и гали, и римляни и германи са европейски народи.

   Германи и келти са започнали да се сместват от най-дълбока древност. Гай Юлий Цезар даже нарича германите - истинки келти.

   Ето пък какво пропускате Вие хитричко:

   Факт е, че Буда произхожда от саките- арийци.

   Факт е, че арийските саки са наречени траки.

   Факт е, че древното име на Тракия е Ария.

   Факт е, че е документиран тракийски поход към Индия.

   Факт е, че има прилика между тракийска и индийска религия, език, обичаи, материална култура.

   Факт е, че прозвището на Буда (будният) е обяснимо на български език.

   КОЙ ОТ ТЕЗИ ФАКТИ НЕ Е ВЕРЕН ?

   Изтриване
  6. Всичко това го обсъждахме по-горе и вие не дадохте конкретен отговор на нито един от поставените въпроси. Май само си повтаряте едно и също.

   Само още един въпрос - по какви признаци и източници правите паралел между траките саки и индийската владетелска династия Шакия, чийто родословие е записано в индийските източници и води началото си от друга, по-стара династия, известна още като Слънчевата династия?

   Изтриване
 12. Дали след това ще се съгласи с думите ми е друг въпрос, но вътре в себе си, този, който вече се е запознал с всички факти, ще знае, че не съм го заблуждавал.

  След целия ни разговор, не само, че не съм съгласен с вас, но и "вътре в себе си" съм убеден, че ме заблуждавате. Не само мен, но и всичките си читатели. При това напълно съзнателно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След като не ме познавате, няма как да прецените що за човек съм. Твърдението Ви, че заблуждавам хората умишлено е необосновано, то си е Ваше лично мнение.

   Някои хора отричат истината заради егото си, трудно им е да признаят на себе си, че в миналото са грешили по отношение на някои неща.

   Изтриване
 13. Въпроса ми е имаме ли писменост при завръщането ни в родината с кан Аспарух - 681г? Какъв е произхода на славяните и откъде идва името им?
  Благодаря предварително - Туров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Туров, извинявам се, че ще отговоря на въпроса Ви с въпрос, но трябва за го направя. Какво разбирате Вие под славяни - старите славяни, или днешните славяноезични народи ? Разликата е доста голяма...

   По отношение на това дали сме имали писменост през 7 век...да, имали сме. Рунически надписи и графити има в Плиска, Преслав, Равна, а и в Македония.

   Изтриване
 14. И НЕ САМО БУДА ,РАМА ,КРИШНА .......

  ОтговорИзтриване
 15. Румяна Петрова2 март 2016 г., 20:40

  Като че ли е на живот и смърт за вас да противостоите и да не приемете, че това е нещо, което заслужава подкрепа и да обедини усилията ни за проучване в тази посока. Твърде много агресия, твърде много злоба г-н Анонимни

  ОтговорИзтриване
 16. Румяна Петрова2 март 2016 г., 20:44

  Не се ли омерзихте? Питам със съжаление, а не с обвинение!

  ОтговорИзтриване
 17. Това , което внушава недоверие към тезата е фактът ,че се отдалечили прекалено от системите на мислене и осъзнаване. Които може би наистина са били тракийски дарове за народите в Индия. Но там са се запазили в целостта си , само са обрасли със суеверия и ритуали. Докато ние в настоящето в най-добрия случай се отъркваме доста повърхностно до тези истински богатства, които разкриват съвсем друг път за развитие. На възстановяване на човешките способности, частично описани чрез сидхите (на Патанджели). Демек много сме се оварварили, направо деградирали. Но имаме реални шансове да си върнем разбирането и контрола :)

  ОтговорИзтриване