8.03.2013 г.

КРАСИВАТА ТРАКИЙКА ЕВРОПА


Във всяка легенда има и частица истина. Преданието за хубавата принцеса Европа не прави изключение. Древните писания разказват, че тя била дъщеря на цар Агенор. Запленен от красотата й богът на светлината Зевс се влюбил в нея. Явявайки се под формата на красив бик, той се приближил до младата благородничка и кротко полегнал. Удивена от кроткото поведение, Европа седнала на гърба на необикновеното животно. Тогава преобразеният бог се изправил бързо и отнесъл надалеч (чак до остров Крит) смаяната девойка.


Отвличането на Европа - фреска от град Помпей, изобр.Wetman
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Pompeiii.Europa.iFresco.jpg

Това е легендата, каква обаче е истината? Kакво е значението на името Европа?  Важно е да се знае, че първоначално с името Европа е обозначавана територия в Тракия, не във Финикия, или Гърция. Най-древната Европа е област обхващаща земите на юг от Стара планина до Егейско (Тракийско) и Черно море.


Eвропа и приелия образа на бик бог Зевс -Tarquinia Museum, изобр. Wikipedia 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Europa_copy.jpg/800px-Europa_copy.jpg

За да разберем повече за произхода на красивата принцеса ние трябва да обърнем поглед към нейното семейство. Бащата на Европа носи името Агенор. Въпреки, че е обявен за финикиец, той носи трако-троянско име, което няма обяснение с помоща на нито един от езиците на Ориента. От любовта със Зевс, красивата благородничка ражда три сина – Минос, Радамант и Сарпедон. Неин брат е Кадъм – основателя на Тива и баща на Земела.

Името на Земела не се нуждае от много коментар. Земела е тракийската богиня на земята. Връзка с името й показват хетската дума самана, санскритската ксама и разбира се старобългарската землia-земя. Това е установено отдавна от някои наши лингвисти, като Вл. Геориев. За продължение на култа към Земела/Семела при българите пише Борис Илиев в работата си " Тракийската Богиня Самела в съзнанието на българите днес".

Земела е майката на тракийския бог Дионис. На него се приписва покоряването на Индия и създаването на цивилизация там. Най-древното споменаване на името на този бог е на документи с Линеар Б под формата Дивонус. Обяснение на името може да се даде със стблг. диво, дивьнъ-чудо, дивен, удивителен.

Синът на Европа Минос се е славил с мъдростта си, затова е логично да свържем неговото име със санскритският глагол манати-мисля, който пък отговаря съвсем точно на старобългарския мьнетимисля. Приликата е толкова голяма, че санскритската и българската дума могат да се вземат за диалектни варианти принадлежащи на един език.

Името на Радамант – вторият син на Европа също притежава  обяснение на санскрит и български. Частицата Pада е съпоставима със санскритската дума радауспех, благополучие, радост и разбира се старобългарската дума радъ- радост. С частицата мант се изразява притежание в санскрит (пашумант означава имаш животни, паша ). Мант отговаря на старобългарският глагол имати- имам, чиято насализирана форма е иманти. Т.е.   Радамант   означава имащ радост, радостен. С подобен строеж е са тракийските имена Акамант и Йфидамант (съюзници на трояните).

Сарпедон е защитно име със значение кривчо, изкривен. Обяснява се с хетската дума сарпа – сърп (крив предмет), санскритската сарпа – влечуго (криволичещо, виещо се) и нашата дума сърп. Понеже в древността детската смъртност е била висока, то на новородените често са се давали защитни имена със значение крив, грозен, черен ( Грозьо, Черньо) с цел да се отклони злото.

Трябва да се добави и това, че в Тракия, точно в областта Европа е регистриран топоним Сарпедония
-Σαρπηδονίης ἄκρης. Той е споменат от бащата на историята – Херодот – Her.VII.58.

Какво обаче означава Европа (Europa)? Едно е сигурно, в дълбока древност името на чаровната девойка е звучало съвсем различно. Според мен частицата ЕУ  (Eu)  имаща значение хубаво, е звучала първоначално като хув, хуу, хуб. В действителност гръцката дума еу – хубаво отговаря на авестийската хуу, галската су, санскритската суба/шуба– хубаво и разбира се нашата хубаво, убаво (диал.форма).

Втората частица ропа отговаря прекрасно на санскритската и авестийска дума рупа, рупия – форма. За рупа-форма трябва да се добави, че е свързана с тракийските  думи рупияруфия, ромфея – меч ( нещо, с което се сече, оформя, дълбае).

Връзката форма- режещ инструмент можем да видим и в нашите думи образ и режа, ряз, т.е. образът, формата са нещо, което е изрязано, издялано (М. Фасмер). Дори и нашата дума тяло има значението нещо издялано, оформено (М. Фасмер). Санскритската дума твастр означава както създател на тела, оформящ тела, така и дърводелецТвастр е сродна на нашата творя – създавам, правя, а също на авестийската таста – оформен, от която произлиза и хуташта – добре оформен(а).

Истинското име на Европа е звучало като Хубрупа, Хурупа и е означавало – хубавицата, жена с хубави форми. Най-древният вариант на името на красивата тракийка дала названието на цял континент е запазен в български диалекти като Юрупа, Урупа.

Любопитен факт е това, че рупа - втората частица от името на Европа (или по-точно Хурупа) се среща и в названието на Рупите. Този особен топоним има значени – местност с особени форми. Който е бил там знае, че това отговаря на истината.

Похищението на красивата тракийска принцеса от взелият формата на бик Зевс е всъщност романтизираната миграция на траки в посока юг, към остров Крит. Бикът е символ на древно тракийско божество олицетворяващо първичната сила. Не случайно тракийския Загрей – бикът е почитан на остров Крит.

За тракийска миграция на остров Крит спомена отдавна Бердржих Хрозни в работата си “Ancient  History  of  Asia  Minor, India and Crete”. Даровитият учен свърза появата на особен вид керамика на остров Крит с идването на балкански преселници. 
От друга страна критските топоними Кносос, Пергам, Гортиния, Ида, показват връзка с тракийските Книшава, Пергам, Гордион, Ида. Да не забравяме и това, че на древни документи с Линеар А (от Крит) са документирани тракийски лични имена  като Арей, Питак, Диза, Резос.

Време е истината да излезе наяве, трябва да се знае, че най-старата област носеща името Европа е в Тракия. Ние сме потомци на първите европейци, на първите просветители, благодарение на които милиони хора получиха писменост. От нашите земи се разпространиха организираното земеделие и скотовъдство, които направиха възможна неолитната революция. Дедите ни създадоха първата възвишена и хуманна религия отричаща насилието и отмъщението.

Нашите предци бяха носители на светлината, затова и мразещите доброто хвърлиха много усилия да ни заличат. Досега не са успели, дано и да не им се отдаде. Просто не трябва да позволяваме да ни унищожат духовно. Светът има нужда от нас!


 Използвана литература:

1.J. Lempriere, Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994
2.Г. Батаклиев, Антична Митология, Справочник, ДИ Д-р Петър Берон, София, 1985;
3.M.Coulson, Sanskrit, University Press, Oxford, 1982;
4.W.Dwight Whitney, Sanskrit Grammar, LPP, Delhi, 2003;
5.A.A.MacDonell, Sanscrit Dictionary, University Press, London, 1954;
6. Этимологический словарь Фасмера  http://fasmer-dictionary.info/
7.R.W. Hutchinson, Prehistoric Crete, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1962;
8.B.Hrozny, Ancient History of Asia Minor, India and Crete, Artia, Prague, 1952; 
9.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
10.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;

43 коментара:

 1. Здравей, Спароток! Известно ли ти е, че панорамният изглед към Парнас поразително повтаря североизточния профил на вулканичното възвишение, което цитираш? Кожух на Рупите! Имам идентична снимка, нищо, че двувръх е по-висок и има сняг!? А уики има това: „Херодот пише за прорицалище на Дионис на върха на най-високата планина в Тракия, а други автори споменават като място на прорицалището планините Пангей или Хемус. Според Херодот тамошните жреци давали предсказания, подобно на тези на Пития в Делфи. В това прорицалище се пазели и дъсчици със свещените писания на Орфей. Проф. Николай Овчаров предлага хипотеза, че откритото светилище в Перперикон в Родопите е именно този храм.” И понеже пишеш за Рупите, би ли споделил повече това, което знаеш за тях? Защо ги споменаваш? Поздрав!
  Саша

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо споменавам Рупите? Споменавам ги във връзка с диалектната дума рупа, която е сродна на санскритската ропа - форма, нещо изваяно, издялано. Ропа, рупа е втората частица от името на Европа, обясних също, че оригиналното име е било Ху(б)рупа със значение - притежаваща красиви форми, имаща красиво тяло.

   Дали светилището край Перперек(Перперикон) е прочутото проницалище на Дионис е трудно да се каже. Обикновено на такива места се намират дарове с надписи посветени на бога (боговете). Засега, по мои сведения такива артефакти не са намирани край Перперек (Перперикон). Възможно е разбира се светилището да е било ограбено още през Античността и това да е причината да няма дарове с посветителски надписи.

   Изтриване
 2. Хубава тема, благодаря! Определено интересна и вълнуваща... Европа е една от смъртните жени на гръмовержеца Зевс, на изначалния господар на небето, бог на дъжда, белязан от символите на дъб и орел. Бог на справедливост и милосърдие, защитник на слабите, и наказващ лошите, но и известен с увлеченията си. Той оставя потомство от любовта си с богини, нимфи и смъртни жени... И разбира се, обезсмъртява Европа. Надали има друга жена или богиня, дала името на цял континент. Тя е майка на царя на Крит, Минос, съдника от Хадес и на законотвореца на Спарта...

  Чудно, защо санскритския и българския толкова си приличат и бихте ли споделили за следите от тракийско присъствие на о-в Крит. Има ли някакви артефакти и доказателства за това?

  ОтговорИзтриване
 3. Приликата на санскритски и български думи в някои случаи е дори смайваща:
  sanskr. български
  нас -нас
  вас -вас
  грива -грива
  липса -липса
  падами -падам
  плувами-плувам
  дама -дом
  набаса -небеса
  тата -тате
  ятра -етърва
  свасура-свекър
  свасри -свекърва
  девара -девер

  Санскрит е амалгама от езика на древните арийци и този на дравидите - коренното население на Индия. Родината на арийците е Тракия, това се знае от всеки, който познава историческите извори.

  1. Стефан Византийски твърди, че старото име на Тракия е Ария.
  2. Според Херодот мидийците са били наричани в дълбока древност арийци.
  3. Същите тези мидийци Плиний определя като предци на сарматите, които пък Прокопий Цезарийски дефинира като народ принадлежащ на семейството на гетите - най-храбрия тракийски народ.
  4. Индийските предания определят саките като потомци на кшатрия - военната аристокрация на арийците. Аристофан казва без увъртане, че саките са траки.
  5. Луций Ариан, Нон, Плиний и др. свидетелстват за тракийски поход към Индия. На тракиеца Дионис се приписва създаването на индийската цивилизация...

  Ето защо санскрит прилича толкова на българския. Ние сме потомци на траките, от чиито среди произлизат арийците покорили Индия и повиляли населението й...

  Има хиляди артефакти доказващи тракийското присъствие на остров Крит.
  Става дума за два вида керамика - шнурова и линеарна. И двата вида се срещат по остров Крит и Тракия, но тези от земите ни са около 3000 години по-стари.

  Друго доказателство е писмеността. Вл. Георгиев доказа приликите между най-ранната критска писменост и тази от Градешница, Караново и т.н. Нашата писменост обаче е по-стара.

  Паралели между Тракия и Крит има също и във въоръжението - мечове, кинжали, копия, брадви...

  На остров Кипър, по време на минойския период е бил употребяван типичния за старите българи знак IYI. Всъщност този знак присъства и в критския линеар А.

  Тази стария предлага интересна информация http://sparotok.blog.bg/politika/2012/05/23/bylgarski-poslaniia-ot-ostrov-krit.958055

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за линка, ще погледна обезателно темата Български послания от остров Крит.

   За употребата на знака IYI именно на Крит не съм чувал. Какво е мнението ви за минойската писменост, предшестваща първата древногръцка писменост? Все още не е установено, към кой етнолингвистичен клон спада минойската писменост, респективно и към коя етническа група приспадат древните минойци? Всичко там витае в сферата на предположенията. Колкото историци, археолози и лингвисти, толкова мнения.

   Изтриване
  2. Минойската писменост е наречена Линеар А. Няма друг народ (освен българския), който да има толкова много символи наследени от Линеар А. При старите българи те са над 40.

   Потърсете в Гугъл с думите - произходът на старобългарските руни. Имам статия на тази тема, в нея са дадени всички успоредици на руните на дедите ни с линеарните писмености.

   Верно е, че мненията на учените са различни, но история не се прави от мнения, а от факти и доказателства.

   Изтриване
  3. Поразучих, прав сте. Не знаех, че знаците от Градешница и Караново са много по-стари от критските. Шест хилядолетия пр. Хр. Българите не знаем историята си! Благодаря за сведенията, но е жалко, че днес Линеарена А и Линеарена Б писмености се свързват с Крит и с Гърция. При красноречивите доказателства и артефакти, които представяте, това е не само абсурдно, а откровено изопачаване на историческата истина!

   http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/23/proizhodyt-na-starobylgarskite-runi.478196

   Изтриване
  4. Ние не знаем историята си не от нежелание да научим нещо за предците си, а поради това, че по политически причини, учени служещи на чужди интереси са скрили от българския народ голямо количество важни факти.

   Изкарваха ни мешавица, буламач, какво ли не още, но дума не даваха да се продума за това, че сме потомци на най-древния цивилизован народ!

   Изтриване
 4. Павка, измислил си нов жанр - научно есе! Подарък за Осми март, но не само за българките, а и за европейките.:)
  Годините минават, а с тях си отиваме и ние и започва да ме интересува повече онова, което събира народите, онова, което присъства при всички народи, не нещата, които ги разединяват. И когато науча няколко такива повтарящи се за различни нации символа, ще съм сигурна, че знаем истинската си история. С други думи, в релефите на думите, в имената няма нищо случайно. Словото е истинската ни родина и аз безусловно вярвам в това. То е в началото. Първо прохождаме - хвашаме се за един слънчев лъч и правим първите си стъпки, но винаги водени от голямото мълчание на Словото. В една дума, в подредбата на няколко букви, понякога е заключена съдбата на нации и народи, на континенти и епохи. Европа не прави изключение. С този постинг ти ни водиш към слънчевите корени на българските думи и това е прекрасно. Там, в подмолите, в мълчанието на родното слово са изворите на истината и за човечеството. Хубаво е, че като ожаднеем, винаги може да поспрем при теб и да утолим жаждата си. А и да се огледаме и взрем в себе си. Хубав постинг, благодаря ти! Истинско удоволствие е, човек да те чете! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, имаш дарбата да прозреш най-важното!:)
   Без дедите ни нямаше да има име Европа, област Европа и континент Европа...

   Преди повече от 60 години Бедрих Хрозни изказа мнението си, че мита за Прометей - сина на титана Япет, не е просто мит, а предание за древен народ, който е дал знания на другите хора.

   Титана Япет е де факто библейския Яфет, от който произлизат всички европейци. Това до някъде е така, за да предадат знанията си дедите ни са се заселвали при други хора, смесвали са се със тях, давали са им езика си.

   Смятам, че оригиналните езици на германи, келти, иберийци са били съвсем различни. Днешната прилика се дължи на културното, а генетично влияние на дедите ни.

   Тъй както римляните създават със завоевания романската група езици, така, много по-рано дедите ни създават индо-европейската група езици, но не толкова чрез завоевания колкото чрез мирно съжителство и покровителство...

   После дедите ни трябваше да платят за добрината си, но нима и Прометей не бе наказан жестоко - Исках, исках и така сгреших!
   Грешката на Прометей и на дедите ни е била това, че са помогнали и на зли хора, извадили са ги от тъмнината на незнанието, но душата на злия е празна, тя няма дъно и не познава благодарността...

   Ние сме благословени с произхода си, с това, че във вените ни тече кръвта на титаните Прометей и Япет...Гърците са вярвали, че траките са произлезли от пепелта на титаните, които Зевс изгорил с мълниите си. Има нещо вярно, ние българите имаме дарбата да се вдигаме от пепелищата и подобно на титаните да се противим даже на боговете!!!

   Изтриване
  2. Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами, не се плаши българин да си.

   Изтриване
  3. Винаги съм се гордял с българския си произход. Колкото повече време минава, колкото повече неща откривам, толкова по-радостен съм, че съм се родил Българин!:)

   Изтриване
 5. Да, Павка, Бог не наказва, когото мрази! От памтивека царската корона е тежка и народът ни е изпитал тази тежест на плещите си. Пред очите ми е царят-жрец от 43-ти гроб на Варненския Халколитен некропол - най-старото технологично обработено злато на планетата Земя. Този гроб на върховния ковач-демиург, който присъства в много български тракийски некрополи, стенописи, предания, приказки, легенди и ръкописи... Докато се стигне до Яворовата Калиопа! КУЛТУРА ВАРНА - 5 –то ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ ХРИСТА! Това трябва да бъде в българските учебници по история. Там му е мястото! И несъмнено, ще бъде. Хубаво е, че ни припомняш, кои сме, откъде идваме, та дано се събудим, опомняйки се, накъде вървим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, само човекът, който знае от къде идва, знае и къде отива, какво ще е бъдещето му...

   Без да знаят за славното минало на предците си българите извършиха подвизи край Одрин, Дойран, Сливница, Петрич...можеш ли да си представиш какво би било, ако се знаеше, че сме народа на Арес и Орфей!

   Изтриване
 6. Поздравления Павка! Много добре написано и обосновано. "Радамант означава имащ радост", невероятно, колко просто и ясно е когато знаещ човек го обясни.
  Имаш ли някакво предположение какво означава знака IYI би било интересно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че знака IYI е идеограма със значение - върховна сила.

   В Линеар А и Линеар Б знака Y притежава звукова стойност СА(ЗА, ША).
   Предполагам, че СА, ЗА е първата сричка от тракийската дума ЗАгрей-бик, която де факто е по-стария вариант на старобългарската ШЕгор -бик.

   Загрей и Шегор са сродни на санскр.шакти-сила, гал. сагро-сила, сего-сила, да не забравяме и тракийския етноним саки (на санскрит шаки) - силните.

   Относно Радамант...успях да разтълкувам името благодарение на уроците по санскрит:)
   Просто си нямаш на представа какви смайващи прилики има между български и санскрит не само в лексика, но и в граматика.

   Нашата умалителна частица КА се среща и в санскрит, стблг. окончанието за прилагателни ЕН, ИН отговаря на санскр. ИН, спомаг. частица за бъдеще време ЩЕ отговаря на санскр. ШИЯ...стблг. длъгота, нагота се срещат в санскрит като дилгита (диргита), нагата, прилагателното тънък се среща като танука...

   В санскрит с частиците МАТ, МАНТ, ВАТ, ВАНТ се образува притежание, прилагателно. Всички тези частици отговарят на стблг. ИМАТИ-имам, притежавам.
   А още по-интересно става като разберем, че в тракийския е имало взаимозамяна на В и М...както и в българските диалекти - тъМно-тъВно, плеВня-плеМня...:)

   Изтриване
 7. Излежда си на прав път, думата е може би пелазгийска - http://books.google.co.uk/books?id=xzMglpKtUq4C&pg=PA62&dq=origins+of+the+word+Europa&hl=en&ei=1OTtTY_4OurjiALOq4iZBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=origins%20of%20the%20word%20Europa&f=false

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламене, пеласгийския език едва ли се е отличавал от тракийския.Смея да твърдя даже, че пелазги е де факто самоназванието на траките, докато траки е гръцкото предаване на етнонима дерзики (дръзки).

   Изтриване
 8. Интересно съвпадение и във връзка с предишното Ви есе за ОРФЕЙ <=> ЙЕВРО = ЕВРО = Европа?

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че Орфей има значение по-различно от това на Европа. Гърците са произнасяли Европа като Еуропа, а оригиналното име е била Хубрупа, Хурупа...

   Докато оригиналното име на Орфей ще да е било (о)Рабас, със смисъл дете, потомък, служител (божи служител).

   Изтриване
 9. Привет Павка.
  Като чета анализа на името Европа се изкушавам, с малък риск да ми кажеш, че си писал на тази тема в блог.бг, да те помоля за коментар върху Родопа, Четох някои материали в "edu", но излезе, че малко е писано за името на планината.
  На въпроса по-горе за светилището на Дионис, където Александър е отишъл преди похода на изток, намиращо се "на най-високия връх на Орбелус" според Херодот, съпоставих всички писания по темата и стигнах за себе си, че се е намирало на високо място, около днешното Гоце Делчевско поле.
  Може да ви е интересно, но това поле се очертава като един от центровете на тракийската държавност и духовност. И най-любопитното - района е бил и си е свързващо звено между трако-македонците и трако-българите/по древните и сегашните териториални наименования/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родопа е тракийско женско име. Херодот разказва за красавицата Родопа, езиковедите свързват името с и.е.roudo-червено, светло. Аз лично смятам, че Родопа означава пазителка, хранителка на рода.

   Родо отговаря на санскр. родити и ретас-род.
   па- съответства на санскр. па (ти)- пазя, храня, отглеждам.

   Възможно е светилището на Дионис е било край Гоцеделчевско. В западния край на тази област са живели сатрите, а според Херодот бесите - пазителите на храма на Дионис спадат към групата на сатрите.

   Изтриване
 10. Г-н Серафимов,
  През 1960 г.дойдох да уча във Варна и останах тук.В онези години във града имаше квартал със странното за мен,а както се оказа и за,много други име "РУПИ".Спомням си,че
  тогава питах много мои приятели и познати,кореняци варненци,какво означава тази дума,но
  между тях нямаше човек,който да знае значението и.Може би е имало хора,които да са знаели,но не попаднах на такива.по-късно,с разрастването на града и застрояването на
  тази местност,се появиха имената на нови квартали,а името РУПИ,беше изоставено и веро-
  ятно забравено.Аз също го бях забравил,ако не бях прочел написаното от Вас.Може би Вие
  ще се заинтересувате от този факт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за информацията! Живял съм във Варна през 70-те години, но не си спомням за такъв квартал. Навярно по мое време името вече е било сменено.

   Рупа е диалектна дума, повечето хора са я забравили, както са забравили и сродните й руфия, рубило, рабош...

   Изтриване
 11. А, Руфинка не е забравена в Родопите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламене, Родопите са изключение, май винаги са били изключение, иначе нямаше да запазят толкова неща:)

   Изтриване
 12. Мисля си, Павка, че преданията спускат мостове към бъдещето и надживяват винаги своето време. Затова са единица мяра за време. Около тях се подрежда някак всичко останало. Защото неуморно носят и пазят онова зрънце митичност, което семплите духом никога не могат да проумеят. Хубавото е, че винаги има сърцати хора да преобръщат времената и да дотворяват легендите, които пренасят народите през времето. Неверници - бол! Те с нищо не се отличават от масата, от тълпите, които нобелистът родом от Русчук - Елиас Канети, описва като тътен от копита на сиво стадо. Човек не твори, а дотворява, казва Атанас Далчев. Останалите рушат неразрушимото. Да отричаш неоспорими исторически артефакти е все едно като Яков да връхлиташ срещу Ангела и да искаш да го победиш. Истината е вечна!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде,неверника избира лесното и поради това изразява съмнение. За да намери истината човек трябва да я търси, проверява, сравнява, а това понякога си е живо изпитание. Неверника обаче няма как да знае това защото е избрал друг път в живота...

   Преданията наистина надживяват своето време, благодарения на своята митичност, доукраса, те оцеляват, запазват се...

   А истината...тези, които мразят светлината искат да я натикат в своето черно блато, но дори и там тя свети:)

   Изтриване
 13. Здравейте г-н Серафимов. Бих искал да вметна,че констатацията Ви: ''Възможно е разбира се светилището да е било ограбено още през Античността и това да е причината да няма дарове с посветителски надписи.'' не е възможна.Всички светилища са обирани и разрушени,но това което е жертвано през дългите векове на съществуването им ,което е заровено в земята като монети , предмети, съдове няма как да бъде откраднато в ония времена.То ,ако го има , е достигнало до нас.

  ОтговорИзтриване
 14. Не винаги има възможност даровете на храма да бъдат скрити от неприятеля. Римляните са известни с бързината на атаката си и способността си за перфектна обсада. Битката при Алесия доказва това.

  Римляните са известни и с коварството си. При Ливий можем да прочетем как римските пълководци са се отнасяли приятелски към траките, но след като пристигнали помощни войски траките биват напълно обкръжени и победени...

  Римляните ограбват и соломоновия храм в Ерусалим. Не ми е известно да са оцелели някакви златни, сребърни и др. съдове от храмовото съкровище. Ако знаете къде се съхраняват такива уведомете ме моля Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В земята,г-н Серафимов, в земята.По-горе съм Ви го казал. На едно голямо светилище,каквото би трябвало да е Дионисиевото, в земята трябва да има множество факти за съществуването му. Само монетите трябва да обхващат хиляда години период.А броя им също трябва да е с хиляди.Винаги има огромно изобилие от счупени керамични съдове,фрагментирали и цели оброчни плочки.Златните и другите скъпоценности разбира се,че са обрани,но то не е и нужно за да ни доказва какво е било на това място.И не са римляните само разрушители на светилищата,а и до вчерашните вярващи или по-скоро основно те са разрушили старата и приели новата религия. Вие сте търсещ човек и за това Ви чета,не се засягайте от малки забележки.

   Изтриване
  2. Не ме разбирайте погрешно, не съм се засегнал изобщо, няма за какво. За съжаление не разполагаме с точно описание на светилището на Дионис. Не знаем дали е имало каменна постройка, или пък е ползвана пещера.

   Гърците са давали като дар керамика, но няма сведения траките да са правели същото. Херодот споделя, че тракийските жени увиват даровете към боговете с пшеничена слама. Дали става дума за съдове предпазени от сламата, или пък за грозде не е ясно.

   Верно е, че и религиозни фанатици са унищожавали храмове. Дори и в ново време разрухата е била дори политика. През 20-ти век, по времето на Стамболов и след 1944 г. са унищожени много археологически обекти...

   Всъщност, кой знае, може пък да имаме късмет Родопите да са опазили най-важната си тайна:)

   Изтриване
  3. Ако желаете вижте това: http://www.academia.edu/417361/_,малко се говори за това светилище,но то има всички основания да се смята,че е на Дионис.Изобилстват материали от над дванайсет-тринайсет вековната му дейност.А ако можете посетете го, от Велинград е на 2,5 часа път.

   Изтриване
  4. Благодаря Ви много за информацията. Планирам пътуване до Велинград, дано да ми остане време и за връх Острец.

   Изтриване
 15. Имаше една стара дума - руба, по нашия край.Не прилича ли на рупа? После изчезна и дойде модерната чеиз. .Това не бяха ли най красивите вещи които девойката приготвя преди сватбата си ,красиви дрехи, дарове за свекър, свекърва ,... красиви постелки за новата и къща за празнична подредба на новия и дом?

  Рорика

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная какво е значението на руба. Рубило означава молив, ножче за белязване, а ръбя (рубя) е диалектна дума за режа.

   Изтриване
 16. https://www.google.bg/#hl=bg&output=search&sclient=psy-ab&q=%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%90&oq=%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%90&gs_l=hp.3..0l10.6638.21192.1.26912.8.8.0.0.0.0.1469.7159.4-1j1j5j1.8.0...0.0...1c.1.5.hp.W6S7Mi_ukyw&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=242e0ded2fdba538&biw=927&bih=596
  Ето я диалектната дума.Хубост.Има и село из Беларус,Руба , аналогично на Рупите , с хубави върхове за зимен спорт.
  А тази дума "отвличането' на Европа , хич не се връзва с логиката.Вълк отвлича агне, орел пиле , ама да те отвлича Бик ,дето винаги можеш да скочиш от гърба му , хич не е за вяра.А и като гледам как се държи здраво за рогата. Направо си е "приставане" на Европа за Бика. "Мъжки времена" Прилича ми и на "отвличането" на хубавата Елена..
  Рорика

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може и за приставане да става дума, знае ли човек:)
   Няма как да разберем за оригиналното предание. Гърците са използвали един трако-пелазгийски разказ и са го поукрасили по свой вкус...

   Изтриване
 17. За диалектна форма на Хубав може да добавите и Хубу/хуу .Хората си ги ползват аз също. :)

  ОтговорИзтриване
 18. Павел. приемете най-искрените ми поздрави и благодарности за това, което правите! Радостно е, и оптимистично за нашият изстрадал, заради благородството си народ! Великите ни деди са знаели много добре, че ако искаш да унижожиш един народ, най-лесно е като унижожиш езика му-да изпразниш думите от съдържанието им, да ги наситиш с отрицателно такова или напълно да ги извадиш от употреба. Факт! И затова ГО скрили в "Тъмна Индия" :-), знаейки, че кръвта вода не става, и истината, колкото и да я покриваш с мръсотия, един ден лъсва и заблестява като слънце! Старите народни песни, поговорките и приказките,диалектите, Ботев, Левски , Вазов , Ран Босилек къде ще ги скрият? Само да има кой да чете и да си задава въпроса :това истина ли е? Живот, здраве и много сполуки Ви желая!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Много са тези, които са се опитали да ни погребат, но никой не е успял. Сега също няма да успеят, българите започнаха да се будят!

   Изтриване
 19. Областа "Европа" в Древна Тракия /днес България/ няма нищо общо с "Хурупа"! Калиопа, Меропа и Европа са Тракийски Имена на известни жени по времето на Траките! Калиопа е Майката на Орфей Родопееца! Това че всичките завършват на "Опа" нищо ли не ви говори?! "Опа" е израз за подскок при Българските Хора и Народни Танци! Областта "Европа" в миналото се е намирала между Източните Родопи и Странджа и е обхващала на юг и част от сегашната Турция! "Опа" означава Пеещите и танцуващите под звуците на музиката! На тях кръвта им "ВРИ" като чуят Тракийската народна музика и песни : Е + ВРО + Опа ! Областта на Смолян се е наричала "Меропа". Никола Гигов пише за своите разкрития заТраките в Родопите! Относно Санскрита, съвременния "Санскрит" няма нищо общо с Ведическия Древен Санскрит! Дори в Индия вече няма хора, които да могат да разчетат Древния Ведически Санскрит и текстове /7000 символа!/ По времето на Гуру Дев в края на IX и началото на XX век е имало само 3-ма Мъдреци, които са можели да разчитат правилно Ведите - Ведическия Санскрит, като той е бил най-добрия специалист по Ведите! Гуру Дев - Шанкара Ачарията /Пазителят на Знанието/ на Индия и Джагат Гуру на Джотир Мат си отива 1954г. Той дава Цялото Знание на своя ученик Махариши Махеш Йоги преди да си отиде. Много от старите Ведическите думи днес не могат да се открият дори в старите Санскритски Речници /на Сър Мониер - Уилямс, Оксфорд - 1889/ писани преди 116г!! Прекрасно е че днес има хора, които започват да учат Санскрит, с цел да могат да разбират някои от значенията на старите Трако-Български думи и знаци! Но, да изучаваш Санскрит от потомствен Ведически Пандит /Учен/ - това е шанс за цял живот! /Ако можеш да пееш, още по-добре : ) ! За да можем да различаваме, кое откъде идва трябва да си развиваме Интуицията! Това което Гигов не е знаел е, че Коптите /и Арамеите и Бохарите и Финиките и Етрусите/ са Белазги - Траки! Ето защо, на Орфей не му е било нужно да ходи в Египет за да създаде новата Тракийска Азбука! Той е бил Тракийски Жрец и Цар. Поклон пред Никола Гигов търсещия Историята на Родопа и Орфей с много любов и отдаденост!

  ОтговорИзтриване