11.03.2013 г.

КОЛКО ДРЕВЕН Е БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК?


 Преди около 120 години Иван Вазов въплъти със стих своето огорчение от отношението на различни хора към езика ни. С болка, великият българин споделя:

...“Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?
......
Не си можал да въплътиш във теб
създаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп -
за груб брътвеж те само бил орисал!..“


Вазов успява да защити речта нашата реч с достойнство. Същото правят още много други поети и писатели. С утвърждяването на лингвистиката като важна наука, стана възможно да се покаже на света колко древен е българския език, а също така и каква е била ролята му в изграждането на други езици.

По отношение на граматическото си развитие българския е най-развития от своята група. Бавно, с течение на векове е протекла една промяна от синтетизъм към аналитизъм, т.е. до загуба на падежите. За сметка на това речниковия ни запас е смайващо консервативен. Запазили сме в почти непроменена форма думи звучали преди повече от три хиляди и петстотин години. Тези думи се срещат и в езика на хетите. 

Те са били могъщ народ, за който се смята, че по време на Бронзовата Епоха мигрира от Европа в Мала Азия и там изгражда огромна държава съперничеща на египеското, асирийското и митанско царство. Този древен народ е известен с хуманноста и благородството си. Покорените хора не са били подтискани, напротив културата и божествата им са били приемани в общ пантеон. Това става причина хетите да бъдат наречени народът с хиляда бога.


                            Карта на Хетската Империя, изт. Wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Hitt_Egypt_Perseus.png/600px-Hitt_Egypt_Perseus.png

Поне от ХV
II век преди Христа царете на хетите поддържат дипломатически отношения с трако-трояните, а за съюзници са имали тракийските племена дардани и мизи, които в по-късни времена са наречени българи. С тяхна помощ, през 1280-1274 година преди Христа, цар Муватали побеждава египетският владетел Рамзес II.  
          

 Битката при Кадеш - The great Sesostris (Rameses II) in the Battle of Khadesh - Publisher New York Ward, Lock - The illustrated history of the world for the English people. From the earliest period to the present time, ancient-mediaeval-modern. With many original high-class engravings

Приликите на нашия език с този на древните господари на Анатолия се дължат на хилядолетното съжителство на дедите ни траките с хетите, чиято прародина е Източна Европа. Да разгледаме спрежението на основния глагол съмпредставено е сравнение със староанглийски, латински и старогръцки.

хетски-старобългарски-староанглийски

1л. ед.ч.   есми  -   есми - еоm
2л. ед.ч.   еси  -      еси -   еаrt
3л. ед.ч.   есзи -     естъ -   is
1л.мн.ч.   асуени - есме-   sindon
2л.мн.ч.   астени - есте -  sindon
2л.мн.ч.   асанзи-  сонтъ- sindon

хетски-старобългарски-латински-старогръцки

1л. ед.ч.   есми -  есми – sum -    εἰμί
2л. ед.ч.   еси  -    еси  –   е-      εἶ
3л. ед.ч.   есзи -   естъ –   еst –     ἐστί(ν)
1л.мн.ч.   асуени-есме –  sumus -ἐσμέν
2л.мн.ч.   астени-есте –  estis-    ἐστέ
2л.мн.ч.   асанзи- сонтъ- sunt-    εἰσί(ν)


Пределно ясно е, че българският език  е запазил най-много прилики с хетския. Дори латинския и старогръцкия не се доближават толкова много до езика на древните господари на Анатолия, за английския да не говорим, той и доста даелеч.

Прилики има и в словообразуването. Далугаеш  означава дълъг на хетски, а  далугашти  означава  дължинаДалугашти отговаря най-добре на старобългарската дума длъгостъ-дължина.

В хетския се среща една забележителна диалектна особеност. Става дума за замяна на началното Е с И. Пример може да се даде с хет.
 ешна=ишна-тесто, ешари=ишари-загасва. Същата особеност се среща и в българския език. Като пример могат да бъдат посочени думите елха-илха, елен-илен. Акад. Владимир Георгиев е установил, че тази особеност е типична и за тракийския език, 

Не само граматическите особености на старобългарския показват прилики с тези на хетския, това важи и за основните им думи, което си е напълно естествено. Щом два народа живеят хилядолетия наред в непосредствена близост, то е напълно нормално, контактът да доведе до общи белези (и думи) в двата езика.


хетски-български-английски

ан- онъ (той) - he, him
апа-опак-back
апа- ова (това) – that
арад-ратай-servant
аста-оставам– remain
aгниш- огън, огнище -fire
aиш-уста -mouth
аляна-елен - deer
aруни-храна-meal
ата- отьцъ (баща) -father
вала-хваляpraise
вали-велик –great
васту-вьсъ ( селище, дом) – homeabodevillage
гаури-гора - forest
гима-зима - winter
гурта- град, ограда – enclosureyard
дa-давам - give
далуки- дълъг - long
далугасти-длъгостъ ( дължина) -  lenght
де-дети ( поставям) -placeput
думата-дом – home
и- ити (отивам) - go
иукан-иго – yoke
ия-ити ( отивам, ходя)- gomarch
кину-кина (късам, разрушавам) -to break open, to burst
киша-чеша –scratch
кист-гася - extinguish
куй-кой – who
куна-куна ( ръка)- hand, arm, right hand
купас-окоп, гроб- gravethrench
лала- лаладжия (бърборко, който говори много) - a language
лаху-лея, поливам- pour
лапани-лапам- grazeeat
малд-молити ( моля) -ask
мала-меля – to grind
манинкувант –манинку (мъничко диал.) - shortened
марсант-мръсен- badspoiled
нас-нас – us
непиш-небеса –sky
палтанаш- плещи - a shoulder
папарспръскам - to splash
паргасти-праг-high 
паркуи-праг-
highthreshold
пахс-пазя - keepprotect
пурут-пръст, прах – soilearth
сакуа -очи –eyes
самана-земя, земина- basefoundation
сарпа-сърп- sickle
сурна-сърна, рог- horn
суана-щене ( куче) – dog
тамас-томити ( мъча) -torment
таната-стена -wall
тарх-торк- търкам, троша
тару-друв-дърво
тата-тате- father
тупи-тупам – to beat
тухсант- тесен - shortened, cut, small
шархули- жерд, жръд (кол) -pillar
хантезия-кань, конь(начало) - begin
хапай-капя- moistendrip
хара-орити (унищожавам)- destroy
хараш- орел-eagle
хасти-кости – bones
хупар-купа-bowl


Накрая трябва да обърнем внимание и на една интересна подробност. През 681 г. България е обединена от хора, чийто благороднически род е наречен Дуло. Тази  дума произлиза от тракийската ДУЛO-род. Сродна е и с хетската ДУЛИЯ /ТУЛИЯ – събрание, група, общество, т.е. ДУЛО означава родът, царският род.

Всеки човек може да намери десетина думи в своя език, имащи ясни успоредици в друг, доста по-древен. В нашия случай обаче количеството е значително, а това показва, че не може да се касае за случайна прилика. Само дълговековно съседство и дори съжителство, би могло да стане причина обяснаваща смайващите прилики между хетските и български граматически особености, между хетския и български речник.

Незнайно защо лингвистите запознати с хетския език не са обърнали внимание на тази важна подробност. В случай, че го бяха направили и публикували откритието си, щеше  да стане възможно да се пресекат срамните спекулации относно произхода на нашия народ. Дедите ни нямаше да бъдат набутвани в шатри, или натирвани в дивия пустош на Памир и Тибет. 

Вярно е, че всеки учен трябва да внимава с теориите си. Едно залитане, една сериозна грешка може да разруши кариерата на всеки изследовател. В нашия случай обаче страхът от подвеждане е ненужен поради това, че разполагаме с прилично количество сведения за съжителството на хети с траки в Мала Азия.

1. Знае се много добре, че тракийските племена дардани и мизи са били съюзници на хетите поне от ХІІІ век пр. Христа.

2. Знае се, че в продължение на повече от хиляда години българите са отъждествявани с тракийското племе мизи. Димитър Хоматиан локализира мизи край Олимп в Мала Азия. Тази планина Страбон нарича Мизийски Олимп, а това означава, че дедите ни са обитавали този регион много дълго време.

3. Всеки изследовател, който е запознат с “Илиада”, “Именник на Българските Владетели” и старобългарски език би трябвало да знае, че споменатите от Омир мизийски имена Хромий  и Телеф се обясняват с българските думи хромъ, тельчь.

4. Не е никак трудно да се види българската етимология на древните мизийски топоними Загора, Кузик, Пергам, ПеркотаАбретене. Българска етимология притежават и древните мизийски хидроними Скамандър, Макест, Риндак.

5.В Мизия е регистриран тракийският обред да се жертва коня до починал благородник. Така правят и старите българи.


Когато е на лице подкрепа от страна на на исторически извори, лингвистика, археология и т.н. имаме основа за желязна теза, която няма как да се обори. За съжаление този шанс в миналото бе пропуснат, а с това и възможността да се покаже на света древността на българския език.

Ние не сме потомци на някакви дошли от Памир племена, или скитащи из Кавказ разбойници, а чеда на народа създал най-старата европейска цивилизация. Дедите ни са общували с хети, египтяни и асирийци, а и са повлияли историята на тези хора.

Въпреки силата и знанията си предците ни не са поробвали никого, не са ограбвали никого, напротив давали са всичко от себе си и са създавали рай по местата посетени от тях. И това, ако не е повод за гордост!
Използвана литература:


1.O.R.Gurney, The Hittites, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1964;
2. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
4. Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
5. Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002;
6.Вл.георгиев, Ив.Дуриданов, Езикознание, Наука и Изкуство, София, 1972;
7.THE HITTITE DICTIONARY OF THE OF THE ORIENTAL INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO http://oi.uchicago.edu/pdf/CHDP.pdf
8.Hittite Online Master GlossaryJonathan Slocum and Sara E. Kimball
12.A GRAMMAR OF THE HITTITE LANGUAGE
http://lm39roma.altervista.org/materiali/Hoffner-Melchert_Hittite.pdf

60 коментара:

 1. Интересно е че старобългарският "сонтъ" е напълно еднакъв с френският "sont" !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Френското sont произлиза от латинското sunt. Според мен обаче това е пелазгийска заемка в латинския, както и много други думи. Плутарх твърди, че пелазгите са били могъщ народ, който е покорил много други. Пристигайки на Апенините пелазгите основали Рим (Roma ) и го нарекли по силата на своето оръжие. Тук ще отбележа, че на стблг. раме(нъ) означава силен.

   Сведението на Плутарх се потвърждава от това на Плиний, който пише, че азбуката е пренесена от пелазгите в Лациум (където е Рим).

   От друга страна на Апенините има пелазгийски топоними и хидроними: Pyrgi, Caletra, Brentesium, Scaptia, Heba, Sutricum, Visentium...

   В северната част на Апенините, през Желязната Епоха се появяват куполни гробници като тези от Тракия. Може би поради тази причина генетичните проучвания показаха, че българите са роднини и на населението на Северна Италия...

   Изтриване
 2. Колелото се върти, възходи и падения... един ден отново всичко ще бъде добре за нас и нещата ще се знаят, истински го вярвам това. Благодаря за труда!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също вярвам в това! Даже си мисля, че промяната в наша полза вече е започнала.
   Поздрави!

   Изтриване

 3. Там къде е вода текла,пак ще тече.С голяма Благодарност от цяла душа Павка. Четох всичко тук и от преди вече 2-3 пъти,и си нямаш понятие какво изпитвам. Аз съм от едно село до Созопол, и от нашите старци знам че родовете ни идват от Тракия.Созополлии ни наричаха обидно :кукери: В последните години наистина се чудя на хора като Божидар Диитров,които мислят, че с една кола и камера пътувайки от България до Авганистан ще излъжат пак за да запазят заплатите си. Аз змам,че те четат също и искам да знаят-ОТ ИСТИНА ЛЪЖА НЕ СТАВА,и ОТ ЛЪЖА ИСТИНА НИКОГА.
  Бог е с теб и те закриля,заштото живееш в истина. С благодарност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Споделям отношението би към Б.Д.който е от кръжеца на А.Джурова и сие.Въпросния господин отмъкна с колицата си архива на град Раковски - не го върна,а скалъпи една евтинка история за миналото ни,както и католическите ни попове не са посмявали да окепезят.Кукувете обаче,не ни ги заличиха - тачим си ги!И е чудесно,че има хора като П.Серафимов,които да възстановяват всеотдайно историята на дедите ни!

   Изтриване
  2. Не знаех, че Б.Димитров е взел архива на гр. Раковски и не го е върнал. Това е недопустимо деяние!

   Изтриване
 4. Благодаря Ви! Божията помощ си е нужна в това мое начинание.Вие отбелязахте, че много се прави, за да се излъже българския народ...Това разбира се няма да стане, мошениците са обречени да загубят...

  В следващата си работа, която ще публикувам след няколко дни ще обясня какво са дали на света нашите деди траките. Без нас нямаше да има Рим, нямаше да има Атина, нямаше да има Париж...

  Впрочем Париж е взел името си от племето парисии, а те спадат към групата на белгите. Тези белги са и болгите, които колонизират Ирландия и създават цивилизацията там. За тези болги се казва, че са дошли от...Тракия. Има го черно на бяло, но е неудобна истина.

  Да Ви кажа и за името кукери. Ако са знаели значението му созополлии е нямало да го използват като обидно. Кукери означава високи, големи. Кукери е сродно на кавкони -един от най-древните народи обитавали Тракия, Гърция и Мала Азия.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Париж е взел името си от галското (келтското) племе паризии (parisii).

   Изтриване
 5. Силен постинг, Павка, удоволствие е да го четеш, благодаря ти!

  Спомних си "Епосът за Гилгамеш и легендата, как умъртвява небесното чудовище-бик, изпратено от богинята на ветровете - Инана (Нинана) шумерската богиня на плодородието, господарката на планетата Венера и закрилница на Урук - един от най-старите градове в Шумерската държава... Някои мислят, че това бил съвременен Ирак. по-късно, тази богиня е наречена Ищар. Най-старите писмени документи, открити при разкопки в древния град Урук (днес град Варка, Ирак), се отнасят към 3300 година преди н. е. Появата на писменост съвпада по време с развитието градовете и съпътстващото пълно преустрояване на обществото. В същото време в Месопотамия се появява колелото и знанието за сплавите на медта..." Твърди се, че първите системи на запис създали шумерите и в Елам, където се използвали дотогава най-различни видове пиктограми, адаптирали клинописа за нуждите на своя език, но аз пак си спомних за златото, открито по нашите земи във Варненския халколитен некропол хилядолетия преди това.

  А ето и казаното за Епоса за Гилгамеш - една от най-древните литературни творби на човечеството. Мненията на учените за този епос са твърде противоречиви, но легендата за бика, поразително ми напомня някои наши легенди... Звученето на имената на боговете и богините също :

  "Най-пълната версия на Епоса за Гилгамеш е била преписана от урукския заклинател Синликеунини (достигнала в записи от 7-6 в. пр.н.е.). Това е поемата „За всичко виделия“ — едно от най-забележителните произведения на древноизточната литература; изложена е в 12 песни — „плочки“, като последната от тях е дословен превод от шумерски на втората част на „Гилгамеш, Енкиду и подземния свят“ и не е свързана композиционно с поемата...

  Фактът, че текстът е написан на четири древни езика (вавилонски, акадски, хуритски и хетитски) върху глинени плочки, голям брой от които липсва и до днес, представлява допълнителна трудност пред изследователите и преводачите в опита им да възстановявт съдържанието на епоса..."

  Павка, извини ме за хаотичния и разлят въпрос, но бих искала да те попитам, какво е мнението ти за тази творба, за акадския и шумерския, познати ли са ти тези езици и откривал ли си връзки между техни и наши, древно тракийски думи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, знанията ми по акадски и шумерски са елементарни. Ще спомена обаче, че в шумерския се срещат думите зид(стена), шиле (животно), гал-голям, уруду-руда (мед), ене -този (ене-този е българска диалектна дума)...

   В акадския пък се среща думата шакуру-секира...

   Нито шумери, нито акадци са били по нашите земи, но европейци със сигурност са посетили Месопотамия и са се заселили там. Това са гутеите според мен. Лингвистите Иванов и Гамкерлидзе смятат, че гутейския език е прототохарски, т.е. сроден на български, руски, ирландски и т.н.

   Разгледай внимателно това изображение. Дадени са акадски пленници, навярно гутеи. Те са с бръсната глава и кика...като старите българи.

   http://25.media.tumblr.com/tumblr_lnp41d8c7b1qds4bko1_500.png

   Преди шумерите да създадат клиновидната си писменост, те са имали друга, много знаци от които се срещат в по-старата тракийска писменост.

   http://2.bp.blogspot.com/-U65DnSlBJt4/TWJNny1WbZI/AAAAAAAAADw/4AcUYi6u1oI/s1600/sumerian%20writing.jpg

   Изтриване
  2. Пич, много ти се кефя. Продължавай в същия дух и повече българи като теб да има, а не като продажните ни политици.

   Изтриване
 6. ... Прародина на прабългарите е била Средна Азия (Източен Казахстан). От ІІ в. насам те са започнали да се придвижват на запад, като през ІV в. са обитавали на север от Кавказ....” (Вл.Георгиев. Проблеми на българския език., София, 1985., стр. 269)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине (госпожо), по времето на тоталитаризма цензурата не допускаше мнения и теории различни от общоприетите и най-вече събуждащи национална гордост (наречена на времето шовинизъм).

   Учените ни бяха спъвани и даже принудени да изкривят истината. Някои от тях имаха доблестта да признаят това.

   Не е възможно българите да са дошли от Казахстан по няколко причини.

   1.През ІV век Мизия е наречена България. Същия проф. Георгиев споменава в Българска етимология и ономастика (дано не я бъркам с Въпроси на българската етомология), че за да се наложи един топоним са нужни около 50-100 години.
   Ако Мизия е наречена още България някъде към 390 г. това означава, че най-късно, през 340 г. областта е населявана от българи. В този период обаче, в Мизия живеят римски колонисти и траки.

   2. Г.Кодин, Й.Малала и др. съобщават, че император Константин Велики построил в земите на скитите (Добруджа е наречена Малка Скития) градовете Плискува, Перестлава, Дуросторум и Констанция. Това са Плиска, Преслав, Силистра и Констанца. Няма нужда да обяснявам що за градове са Плиска и Преслав, нали?
   Това са български градове, с български имена. Щом те са същетвували през ІV век, то те са обитавани от българи- факт потвърждаващ твърдението на Св.Йероним, че Мизия (обхващаща Добруджа) носи и името България.

   3. Старите българи са конен народ. Да предположим, че бяха чужденци, да предположим, че мистериозно бяха загубили по-голямата част от речника си...Дори и това да бе станало, старите българи щяха да запазят думите си за кон, кобила, седло, юзда. Кон обаче е тракийска дума, среща се в топонимите Коне, Кони, Кониум, кобила също е тракийска, среща се в топонима Кобилус. Юзда също е тракийска, среща се в топонима Усдикая. Седло идва от стблг. сести -сядам, с този глагол се среща и споменатия в Илиада град Сестос...

   4. Старобългарските обичаи, строежи, въоръжение,погребални обреди и стопански методи са тракийски...следователно старите българи просто няма как да са късни пришълци.

   Изтриване
  2. Всичките посочени доказателства, показват близко родство на старите българи и част от траките. Поне за мен те имат общ произход, вероятно като конни народи са се отделили най-късно от останалите индо-европейци. А популационната експанзия ги е разделила за векове, от където идват и различията между тях. Разбира се, не изключвам да са имали контакти, даже е по-вероятно да са имали ;-)

   Изтриване
  3. Значи сме със сходни виждания :)

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Прабългари? - такъв етнос НЯМА!

   Изтриване
 7. Гутеи си е направо като готи. Аз съм от Добрич. И при нас много често звуковете като "у" и "о" се смесват или заменят по странен начин както и това "мечене" ("и" и "е").

  Гуоти бе! - Готи бе!
  Куой - Кой (има го в списъка)
  Гура - Гора (има го в списъка)
  Дълк/гу - Дълго (има го в списъка)
  Купая/Копаш - Копая/Копаш (има го в списъка)

  .... и още видях.
  Лаху не е ли подобно на леха което пак е свързано с поливане ....
  Също Таната може ли да има връзка с името Стоян и както в нашия край понякога му викаме Тяна/Тяната.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за споделената информация! В Пловдивско също има диалекти, при които става замяна на О с У...

   Изтриване
 8. Бих желал да добавя нещо като неспециалист. Титлата цар според мен идва от хетската титла шар или сар.
  Поздрави!
  Виктор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етимологията на думата цар обикновено се извежда от латинската caesar, с което аз не съм съгласен.

   Най-ранната документирана подобна титла е акадската шар- цар, регистрирана е през трето хилядолетие преди Христа...Саргон не е име, а титла - шар кенум - истински цар.

   Не съм сигурен обаче зали шар има акадска етимология понеже думата има смисъл в доста други езици като хетски, лувитски, ирландски...

   Изтриване
  2. Благодаря за отговора. Мисълта ми е, че според мен е правилна съпоставката, която правиш именно с хетския език, а не с друг.
   До скоро.
   Виктор

   Изтриване
  3. Викторе, шарри, шарра означава над, върху на лувитски. Подобна дума има и в хетския - серри - над, върху. На санскрит ширас означава глава...

   Виждаме, че при хетите, техните роднини лувитите и при арийците има обяснение за титлата шар-цар, смисъла е - височество, главен, върховен, стоящ над...

   Древната родина на лувитите са Балканите, възможно е и хетите да са обитавали Балканите и Черноморските степи в дълбока древност.

   Дума като шар- високо, над е била позната и на трако-пелазгите. Тяхната титла за цар е серен, т.е. върховен. Успоредицата на серен в българския език е сърна, т.е. рогата, имаща шип. Името на Шар планина също е сродно на хетските и лувитски думи. Шар (планина) означава ...връх, височина.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Изчерпателен както винаги!
   Весел уикенд!
   Виктор

   Изтриване
  5. Благодаря ти Викторе!

   Хубави почивни дни!

   Изтриване
 9. За да разберем и стигнем до истината за древността на езика ни трябва да проследим буквичката "Ъ" тя е тази която откроява и прави езика ни оригинален.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само с проучването на развитието на буква Ъ няма да можем да открием всички особености на езика ни. Искат се още много проучвания, голяма част вече са направени от нашите езиковеди...

   Изтриване
  2. Пич, много ти се кефя. Повече българи като теб да има! А не като продажните ни политици.

   Изтриване
  3. Има достатъчно такива като мен. Мога да посоча А.Чилингиров, Ч.Бонев, А.Киряков, Й. Табов, Е.Живков, П.Пасков, М. Константинов и др.

   А още по-хубаво е, че ставаме още повече!!!

   Изтриване
 10. Г-н Серафимов,
  За изследването езика ни, на Вас, а и на всички други дълбали в насоката българи-траки ви свалям шапка!! Напълно съм съгласен с всички вас, смятам, обаче, че изходната позиция за изследване е отпреди 7521 години (5504 години пр. н. е.). Какво се е случило тогава?? Тази дата съвпада поразително точно с Черноморският потоп! Объркването за датировката идва от факта, че тук на Балканите е имало два потопа и първият е бил много по-страшен и катастрофален става въпрос за времето преди 11000 - 12000 години когато е края на последният ледников период и се изпъва чашата на Средиземно море, което дотогава е било плитко - подобно на Азовско море
  " Проф. Петко Димитров - Негова е най–сензационната, но и най–спорната находка в българската археология, т.нар. „Чиния на Ной“. Открива я на 15 юли 1985 г. на около 93 метра дълбочина и на 65 километра навътре в морето от Варна. Все още няма кой да признае автентичността й. Не случайно, защото това би преобърнало цялата история за произхода на световните цивилизации."
  Ще се радвам ако споделиш нещо по въпроса. http://bg.netlog.com/alexandra_delova/blog/blogid=149679

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Туров, извинявам се за късния отговор!

   Не мога да Ви дам отговор, понеже зададените от Вас въпроси са извън моята компетенция.

   Изтриване
 11. Както и да я мсилим историята, тя е минало което с нови модерни технологии ще се променя постоянно. Разбирам борбата на много хора да намерят гордост в миналото при скръбното не настояще. Преди 30 години учих световна истприя в западна държава която не е имала интерес да изкривява историята ни и там се споделят основните теории за произхида на днешни българи. Есдинсвтеното което тогава ме жегна е че говорим, говорихме и продължаваме да говорим за турско робство което е срамно за всеки полуграмотен човек, та робството не е съществувало в Европа доста преди Турция да завладее зимите ни и без да претендирам за исторически познания си спомням много добре дефиницията за роб - стока която се продава а не хора с къщи, жени, земи, плащащи данъци. Преди 30 години бях убеден че е някакво наследство от цензуриран комунистически термин - робство заблуждаващо и насаждащо омраза към капиталистическия враг. След толкова години демокрация не мога да си обясня как хората продължават да използват думата робство без и да се замислят в смисъла на думата

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти си пълен идиот. А какво е бе мекере, турско???!!! Когато те набиват на колове, иназсилват жена ти и децата ти, убиват те, ако не станеш турчин или поне мюсюлманин, какво друго е, ако не робство!!! Срам ме е от измет като теб. Иди в Батак и посети църквата - червеното от кръвта на зверски избитите ни предци още стои!!!

   Изтриване
  2. Прощавайте за късната реакция от моя страна. Относно робството ще спомена това, че доста от западноевропейските държави са забогатели от търговия на роби, която е продължила няколко века.

   Великобритания преустановява търговията с роби едва през 1807 г.

   Макар огромна част от населението на страната ни да е било отвличано и продавано на пазарите за роби, българите като народ не са били никога роби.

   Изтриване
  3. До marlou01 - Убийство и подтисничество не са робство.

   Да наречеш роби тези, които са се протипоставили на окупаторите е обида за тези хора. Те не са умрели като роби, а като достойни българи.

   Робът не се бунтува, той е приел съдбата си, за това е роб- да робува.

   Българите никога не са се примирявали с чужда окупация и подтисничество...и сега не се примиряват...

   Изтриване
  4. Не знам дали коментирам на правилното място, но по мое мнение българският и хетският езици са преки наследници на единния според повечето учени праиндоевропейски език. Намерих интересна сравнителна таблица (след текстовата част) http://www.bulgaria-is-alive.com/ezik10.html .

   Изтриване
  5. Съществуването на праиндо-евпорейски език е само предположение, никой не е доказал че е съществувала общност говорила такъв език.

   Преди западните учени да се запознаят с българския език, голяма част от тях са били привърженици на теорията да дифуцията на един доминантен език. После обаче, като разбират, че този древен език не е нито от германската, нито от романската езикова група се решава, че трябва да е имало някаква общност от хора, която да е имала общ език, от който да са се разделили латински, германски, келтски и др.

   Помислете, как е възможно хора от напълно различен антропологически тип да са говорили един език...Защо не са се смесили за хилядите години съжителство...и, ако индо-европейската прародина е била в Украйна, или Анатолия, то що за хора са обитавали тогава Западна и Северна Европа, какви езици са се говорили там, преди да дойдат индо-европейците?

   Изтриване
  6. Относно робството. Никога не съм приемал тази дума за положението на българите в Османската империя. Не разбирам защо трябва да се самоунижаваме! Точната дума е използвана от големия наш писател и поет от края на това време Иван Вазов и смятам, че това е думата, която трябва да използваме. Тя е "иго" - "състояние на чуждо държавно управление, при което дадено население е обезправено и лишено от възможността за самостоятелна политическа, икономическа и културна изява".

   Изтриване
  7. Да, иго, подтисничество е по-точна и вярна дума.

   Изтриване
 12. A kravniat danak, kakvo e , ako ne robstvo? Kak e vazmojno da se naritchach balgarin i da pravich takav sramen komentar. Po-dobre da si se varnech v tchujdata darjava kadeto si utchil istoria.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Робство е не когато ти сложат вериги, не когато ти грабят труда и тормозят, а когато ти се предадеш и се смяташ за роб, който не е в състояние да се бори.

   Не бъркайте подтисничество, геноцид и тормоз с робство...

   Изтриване
  2. Ами какво бихте казали за " три синджира роби" , " Ирина, от булгарско, продадена за робиня" и такива още много могат да се намерят във фолклора и документите за търговия с роби, останали по разни европейски архиви?

   Изтриване
  3. Това е свидетелство за геноцид - точно това, което се е случвало по нашите земи между 14 и 19 век.

   Изтриване
 13. Аз се възхищавам на тази информация.Благодаря много.

  ОтговорИзтриване
 14. Здравей Павеле, може би много съм закъсняла с прочитането на тази публикация и с въпроса си, но наскоро четох едни книжки, които ми се сториха доста интересни - Хроники на трако-българските царе от Стефан Гайдарски, или нарекъл себе си Стефан Гайд. Книгите подкрепят теориите ти - поне според моето мнение и в тях много неща се напасват - както свързани с историята на Египет, Хетско царство...., Троя и мн. други, отношенията ни с Източната римска империя и т.н. Този автор твърди, че писмената историята на траките=българите води началото си поне от преди 7 000 години, Т.к. аз не съм историк, нямам слабост към исторически факти, дати и т.н., но имам слабост към логиката, винаги ми е било трудно да си обясня фантасмагориите, които ни учеха в училище за създаването на България, за произхода на българите и др. алогични неща, които "историята" сътворява. Истинският ми въпрос е - чел ли си тези произведения и какво смяташ за хрониките, които също така казват,че нашият език е езикът на сътворението, т.н, богарски език=божествен, на който сам Исус е проговорил, колкото и странно да звучи.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано не вярвам на г-н Гайдарски...Той премълчава доста важни факти.

   - бохарски няма нищо общо с български, по принцип не съществува дума бохарски, касае се за бохайра-диалект говорен в региона Бохайра.

   - Бохайра е арабска дума със значение езеро - Bohaira بحيرة (lake) http://arabic.speak7.com/arabic_feminine_plural.htm

   - Гадарски използва турцизми представяйки ги като думи от езика на бесите, това е абсурдно понеже този тип думи, макар днес да се ползват от нас, на навлезли в речника ни не по-рано от 15 век.

   - Документите, който Гайдарски представя като тракийски са де факто коптски и нямат нищо общо с нашата история.

   - Исус е говорил на арамейски- език, който няма абсютно нищо общо с диалекта бохайра.

   Най-голямямата вреда за една нова теория е тя да се опорочи с лъжи и несериозни твърдения. Веднъж компрометирана, тази нова теория трудно ще се възстанови.

   Изтриване
 15. Eто малко данни за бохарския диалект

  The dialects of Lower Egypt were Bashmūric, about which little is known (only a few glosses in the dialect are extant), and Bohairic (from Arabic, al-Buḥayrah), originally spoken in the western part of Lower Egypt including the cities of Alexandria and Memphis. Bohairic has been used for religious purposes since the 11th century by all Coptic Christians.

  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/71520/Bohairic

  ОтговорИзтриване
 16. Ето нещо много интересно по въпроса: http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4355%3A--------ii--&catid=143%3A2013-08-13-07-12-24&Itemid=228

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, но има доста неточности...което си е нормално, никой не е перфектен.

   Изтриване
  2. http://forum.all.bg/showflat.php?Number=1766560&page=0
   Приятно четене!
   ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО
   Словото, произнесено на 24 май 1995 г. от Петър Увалиев, на тържественото Събрание в Аулата на СУ „Св.Климент Охридски”, гр. София,

   Изтриване
  3. Безплатна българска литература
   http://books.slovo.bg/

   Изтриване
  4. Това може да е от полза: http://www.wdl.org/en/item/11355/

   Изтриване
 17. Информацията за Орфей и Одриското царство в Книгата Нави е много интересна : https://www.youtube.com/watch?v=GA7wC7u0kFQ

  ОтговорИзтриване
 18. А на а автора не му ли е минало през ума, следното: Хетите са тръгнали от балканите към Азия. Живели са заедно с траките векове и чак проговорили на български. Хетите освен,че живели с нас векове и научили езика ни, който явно е индоирански понеже Хетския е такъв са знаели и как да правят държави щот тогава не всеки народ е имал държава. Занимавали се с земеделие и война, измислили и бойната колесница..... Дали не са просто тракийско племе....? Примерно... племето Хети :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Авторът ще Ви каже следното - истинското име на хетите е неси, а езика си те наричат несили. Названието хети идва от името на Хатуша - селище на хора, които са по-стари обитатели на Мала Азия. За хатския език се знае твърде малко поне на този момент.

   Авторът държи да Ви спомене и това, че хетите не са измисляли бойната колесница. Хетската бойна колесница дори е от по-груб тип, масивна е и по-бавна от тези на митани, траки и др.

   Изтриване
 19. "Далугашти отговаря най-добре на старобългарската дума длъгостъ-дължина."
  И сега в Северна българия в Лудогорското наречие се употребява думата дългуш-дългуч, т.е. много висок.
  "куна-куна ( ръка)- hand, arm, right hand" - думата кунка - ръка също е от Лудогорското наречие. Когато бях малка баба ми казваше "да си измия кунките преди да се храня"
  "кину-кина (късам, разрушавам) -to break open, to burst" - друг израз от съвременното наречие в Лудогорието е "Ще те скина от бой" ( ще те скъсам от бой)
  Това са изрази, които и да днес се употребяват в селата.
  "лапани-лапам- graze, eat" ; "нас-нас – us" - употребяват се в цяла България и до сега.

  Език свещен на моите деди,
  език на мъки, стонове вековни,
  език на тая, дето ни роди,
  за радост не – за ядове отровни.

  Език прекрасен, кой те не ругаи
  кой те пощади от хули гадки?
  Вслушал ли се е някой досега
  в мелодьята на твойте звуци сладки?

  Разбра ли някой колко хубост, мощ
  се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
  от руйни тонове какъв разкош,
  какъв размах и изразитост жива?

  Не, ти падна под общия позор,
  охулен, опетнен със думи кални:
  и чуждите, и нашите, във хор,
  отрекоха те, о, език страдални!

  Не си можал да въплътиш във теб
  създаньята на творческата мисъл!
  И не за песен геният ти слеп –
  за груб брътвеж те само бил орисал!

  Тъй слушам сè, откак съм на света!
  Сè туй ругателство ужасно, модно,
  сè тоя отзив, низка клевета,
  що слетя всичко мило нам и родно.

  Ох, аз ще взема черния ти срам
  и той ще стане мойто вдъхновенье,
  и в светли звукове ще те предам
  на бъдещото бодро поколенье;

  Ох, аз ще те обриша от калта
  и в твоя чистий блясък ще те покажа,
  и с удара на твойта красота
  аз хулниците твои ще накажа.

  Иван Вазов, Пловдив, 1883 година

  ОтговорИзтриване
 20. ирена янчева9 декември 2015 г., 14:40

  Павле, поздравления за добрия материал !!! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване