17.03.2013 г.

КАК ДЕДИТЕ НИ ДАДОХА ИМЕТО НА ПАЛЕСТИНА?

Земята ни с право може да се нарече древния рай. От цяла Европа първо у нас са се зародили организираното земеделие и скотовъдство. Тракия е първото място на нашия контитент, в което се наблюдава разслоение на обществото и появата на царска власт. Златните жезли, диадеми и нагръдници от Варненския некропол (4500 пр. Христа) свидетелстват за това. На древните наши владетели е оказвана висока почит и в по-късни времена. След полагането на благородника в гробницата му, над нея е издигана могила.  Археолозите смятат, че на наша територия са съществували около 50 000 могили. Това е рекорд, с който никоя друга държава не може да се похвали. Заслужава да се спомене и важния факт, че нашите деди са първите европейци, които създават градове, храмове и писменост.В далечното минало дедите ни са наричани с имената траки и пелазги  (пеласти),  поради тази причина специалистите въвеждат термина трако-пеласгийски език. Той е най-древната реч, говорена в Югоизточна Европа. Наличието на достатъчно важни природни ресурси на Балканите, а и дарбата на трако-пелазгите са допринесли за превръщането им в огромен за времето си народ.Поради нарастването на броя на хората преселенията са станали неизбежни. Те са били в различни посоки и различни епохи. Слава Богу голяма част от походите на дедите ни е добре документирана.В “Живота на Ромул” стария автор Плутарх съобщава, че пелазгите са обиколили значителна част от света и са покорили много народи. На тях бива приписано дори основаването на Рим: “Some are of opinion that the Pelasgians, wandering over the greater part of the habitable world, and subduing numerous nations, fixed themselves here, and, from their own great strength in war, called the city Rome”. – Plut.Rom.I.1.

Сведение на Плиний поддържа казаното от Плутарх за пелазгийското присъствие на Апенинския полуостров в областите Лукания и Брутиум: A  Silero  regio  tertia  et  ager  Lucanus Bruttiusque incipitnec ibi rara incolarum mutationetenuerunt eum Pelasgi.” –Plin.III.71


Ролята на дедите ни пелазгите не е била само на завоеватели, но и на дарители на знания и култура. Отново Плиний Стари свидетелства, че не гърците, а пелазгите са тези, които дават азбуката на латините: “..litterarum  usus.  in  Latium  eas  attulerunt  Pelasgi.”  -Plin.VII.193


За това, че дедите ни пелазгите са били народ с висока култура свидетелства и Диодор Сицилийски. Той твърди,   че пеласгите  са първите хора, които използват кадмейските  (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски - Historical   Library of  Diodorus  the  Sicilian, W. McDowell,  London, 1814 стр. 208).  

Ще напомня, че според
 B. Георгиев траки и пелазги са една общност, чието присъствие на Балканите е от времето на Неолита - VII-мо хилядолетие пр.Христа.  

Старите балканци пелазгите са обитавали и цялата земя на южните ни съседи. Според Херодот земята наречена по негово време Гърция е носела в миналото името Пелазгия: “Greeceor Pelasgia as it was then called.” - Hеr.II-56


Съвременните учени приписват на траки и пелазги най-древните огнища на цивилизация на Балканите : “ Pelasgians probably developed pre-Sesklo  (and Sesklo),  Larissa Iand Servia cultureswhile the Thracians developed Karanovo I-III, (6th millennium  BCculture. (V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.361)

Дедите ни са успели да колонизират и най-южните европейски острови. Цитирайки Омир, географа Страбон споделя, че в дълбока древност пелазгите са населявали остров Крит. Явно те са представяли благородническата класа там, иначе нямаше да бъдат наречене богоравни: “ For example, they prove to have been colonisers of Crete, as Homer says; at any rate, Odysseus says to Penelope: "But one tongue with others is mixed; there dwell Achaeans, there Cretans of the old stock, proud of heart, there Cydonians, and Dorians too, of waving plumes, and goodly Pelasgians."


Не само историческите извори поставят трако-пелазгите на остров Крит. В своя работа Б.Хрозни споделя, че миграцията на древни балкански поселници на Крит може да се установи с разпространението на така наречената линеарна керамика (която произхожда на Балканите и се доразвива в егейския регион).(Ancient History of Asia Minor, India and Crete, Artia, Prague, 1952, с. 220).

Остров Крит е дом на легендарния цар Минос, от чийто род са създателя на азбуката Кадъм, Земела – тракийската богиня на земята и Дионис- тракийския бог на виното. Остров Крит е посочен и като дом на един библейски народ, това са филистинците. Всеки е чувал историята за филистинския великан Голиат, който бива сразен от пастирчето Давид.

Филистинци е всъщност преиначеното име на ...нашите деди пелазгите. Това не е моя спекулация, в научните кръгове това се знае много добре поне от тридесет и три (33) години. 

Цитирам дословно
: “ The name Pelastoi -Πελαςτοι can be identified with Old Hebrew pelisht-im (im is the ending in plural), Assirian palashta, pilishtu, and Egyptian prsht i.e. with the Philistines of the Bible. According to the Biblical tradition, the Philistines had come from the island of Crete. The French archeologist Berard (1952) confirmed this thesis with archeological data...Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name...”(V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107).

Фактът, че пелазите наречени още пеласти са дали името на Палестина обяснява защо край града с тракийско име Газа има нетипични за региона погребения с конско жертвоприношение. Този особен ритуал е практикуван от траките (Г.Китов, Д.Агре,  Въведение в Тракийската Археология, Авалон, 2002, с.135) и разбира се от старите българи както се вижда от некропола от Нови Пазар и др. места (Д.Овчаров, Въведение в Старобългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002, с.87).

Трудно е да се определи със сигурност колко време дедите ни пелазгите са обитавали земята, която те наричат Палестина. Със сигурност не е било по-малко от хиляда години. Понеже са били носители на по-висока култура, пелазгите повлияват силно местното население.

Така наречения демон Велзувул (бог на филистинците-пелазги) е всъщност древно балканско божество, чието име притежава значението Господар на Светлината, или Светъл Господар. Велзевул е преиначеното Балзбул, бал отговаря на трак. балайос-голям, силенбален –господар, владетел и разбира се стблг. былиа – господарболий-по-голям. Збул е тракийска дума отговаряща на блг. жупел и сбелвам- правя бял, светлеяЗбул е сродна и на Гебелейзис – епитет на обожествения тракиец Залмоксис.

Дълго време учените смятаха, че филистинците-пелазги са били народ с ниска култура. Неотдавна обаче стана ясно, че това изобщо не отговаря на истината.Открити бяха надписи на филистинците-пелазги. Специалистите определиха азбуката като сродна на Линеарните от егейския регион. 


http://graphics8.nytimes.com/images/2007/03/13/science/phil.3.600.jpg

Точно Линеар А обаче има прототип в Тракия, а най-важното е,
 че над 40 старобългарски руни имат ясни успоредици в Линеар А и Линеар Б. Това не е случайност, а премълчаван, неудобен факт, от който някой очевидно се страхува и то много...Някои учени дори намериха смелост да кажат, че филистинците-пелазги са тези, които са дали азбука на евреите: “DrCross said in an interview that several signs in the Ashkelon inscriptions “fit in with well-known Cypro-Minoan,” in particular from artifacts recovered at sites in and at , in . He said the script had some characteristics of Linear A, the writing system used in the Aegean from 1650 B. C. to 1450 B. C. This undeciphered script was supplanted by another, Linear B, which was identified with the Minoan civilization of and was finally decoded in the mid-20th century.

“We can’t read the inscription, and that’s true as well of Cypro-Minoan writing found on ,” Dr. Cross said. “We will need a lot more samples before we can think of deciphering it.”
The two researchers and other scholars said it was not surprising that the inscriptions were in an Aegean type of writing. The biblical Philistines are assumed to have been a group of the mysterious Sea Peoples who probably originated in the Greek islands and migrated to several places on the far eastern shores of the Mediterranean...

“We had no direct evidence of their early writing,” Dr. Stager said. “We knew they had weights and measures for trading commodities, even precursors of coinage. So we assumed they had some notation or writing system.”

The locally made storage jar, bearing seven signs, was found several years ago buried under debris of a mudbrick building, which appeared to date to no later than 1000 B. C. After the 10th century, the Philistines borrowed their Israelite neighbors’ Old Hebrew script and alphabet then evolving from Phoenician writing ( John Nobble Wilford, Philistines, but less philistine).


Не са били какъв да е народ дедите ни пелазгите. Създали са Рим, дали са култура на населениета на Апенинския полуостров. Колонизирали са остров Крит, там са наречени богоравни.

По-късно създават Палестина (арабите наречени палестинци нямат нищо общо с пеласгите, а само носят името на областта, в която дедите ни са живели) и дават писменост на местното население...

После обаче, сякаш преследвани от демона на злото, тези наши деди уж изчезват. Всъщност изчезнала е само част от тях, претопена от жителите на Апенините, Гърция,  и Левант (Палестина). Това е и съдбата на други народи като хети, лувити, карийци, галати. Дедите ни, които са останали на Балканите са оцелели - Те си имат потомци, това сме ние българите.

Фламандския учен Алберт Йорис Ван Виндекенс написа прекрасна книга за езика на пелазгите. Въпреки, че работата му свидетелства за висок професионализъм, този учен бе жестоко атакуван. Сякаш някой се боеше да не би истината за пелазгите да излезе на бял свят. Истината, че те имат наследници, които още живеят на Балканите. Изтерзани, ограбени, но все още живи.

Ако един ден тези наследници разберат силата на дедите си не биха търпели повече да робуват на престъпници и чужденци. Кръвта вода не става, ние сме потомци не само на благия Орфей, но и на мъжествения Арес. Дедите ни са доказвали това векове наред. Същото го можем и ние, но трябва да го пожелаем. Ние не сме случайни хора, а деца на тези, с които историята започна!
Използвана литература:

1.J.N. Wilford, Phlistines, but less and less Philistine, The New York Times- 3-13-2007; http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html?_r=0
2.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
3.J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, John Parker and Son, London, 1852;
4.HerodotusHistoriestranslG.RawlingsonedT.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herfordshire, 1996;
5.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
6.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
7.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
8.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002;
9.Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002;
10.Вл. Георгиев, Траките и техният език, Българска Академия на Науките, Институт за Български Език, София, 1977,
11.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
12.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse mediterannée, Sixth International Onomastic Congrees, Florence-Pisa, April 1961 (Bulgarian Academy of Sciences), 1961 ; 
13. Historical Library of Diodorus the Sicilian, W. Mc Dowell, London, 1814;
14. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
15.The parallel lives by Plutarch, published in vol. 1 of Loeb Classical Library Edition, 1914;34 коментара:

 1. Някои хора, малко по малко вече са видели или виждат каква всъщност е истината. Наскоро говорих с един грък относно Орфей (гръкът разбира се, искаше да изкара Орфей...грък) и стана въпрос за Пелазгите, та му споменах от къде идва етнонима Елини...и той вместо да се смути каза - 'че то пелазгите са старите гърци' - което изказване ме хвърли в музиката. Пелазгите за гръцките автори са и етнически и езиково варвари. А пък като се напише Pelasgians в Google, първото клипче, което излиза на началната страница дори съдържа фалшифа информация - Populations identified as "Pelasgian" spoke a language or languages that at the time Greeks identified as Greek". .... Докато оригиналния текст гласи - Populations identified as "Pelasgian" spoke a language or languages that at the time Greeks identified as "barbaric". Вярно, че съвременните гърци имат -И- пелазгийска кръв, но това не им дава правото да манипулират информация отнасяща се за древността, защото етническата им картина е различна в древността. Направо е ужасно, гърците за нищо и никакво да се обявяват пелазги, а на лекциите и упражненията ми по тракология за траки и пелазги да се говори, като за някакви изчезнали динозаври и твърденията, че ние произхождаме от тях да будят смях или агресивни нападки...Ето мнения на колеги студенти - "Ние сме индоевропейци някакви, но траки не сме в никакъв случай"; "Ние сме тюрки" (за ужас още има млади хора да вярват на това) - та това са 2те течения - иранци/тюрки. До сега съм успял да покажа само на 2ма колеги това, което смятам за истина. С професор също обсъдих част от идеите Ви. Той за жалост беше безнадежден случай. Напълно програмирана машина се оказа. Оптимист съм, че хората, които ще се занимават с история или поне косвено ще стигнат до истината, преди и тях да 'програмират', но те нямат и 1% от информацията, която им е нужна. За сега. Извинявам се за отчайващо дългия и разводнен коментар. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментара е много хубав и смислен даже!Наглостта на гърците е несравнима. Те си приписват всичко най-безсрамно, а трагедията е, че гръцкото лоби в България вилнее на воля...

   Никой сериозен специалист не би обявил гърците за наследници на пелазгите. Това е все едно англо-саксите да бъдат идентифицирани като келти. Гърците унищожават пеласгийската цивилизация, извършват чудовищен геноцид.

   Този геноцид те повтарят през Късната Античност, а и в началото на ХХ век, когато обезбългариха Беломорска Тракия...

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Павка здравей!
  Казвам се Пламен Петров,и те чета от дълго време.За труда , който полагаш свалям шапка.Но освен гръцките манипулации има и други...
  Как би коментирал следното:
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=4Roqi6-uet4&feature=endscreen

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Петров!

   Не съм се съмнявал, че освен гръцките манипулации има и други...Какво да кажа - никой не обича бившите си господари:)

   Дедите ни дадоха език, вяра и култура на много народи. За жалост на деянията на предците ни не винаги бе отвръщано с благодарност.

   Изтриване
 3. Тезата на ЙОРДАН ТАБОВ е доста смислена
  "....Но на същата страница (GAR с.52) Гардхаузен привежда случаи, когато първо се чете
  горната буква, а след това долната, с обяснението, че така постъпваме при “лигатури”.
  Затова ако възприемем изображението на черт.3 като лигатура (такова основание има,
  защото трите букви се допират, а “алфа” и “ро” имат обща част), то трябна да го
  прочетем ГАР.
  И така – АРГ или ГАР?
  И съответно: ПЕЛАРГ или ПЕЛГАР? Кое от двете е искал да напише старият автор?
  2) Но сега вече е лесно да съобразим, че ПЕЛГАР и БЪЛГАР са еквиваленти, защото в
  гръцкия език няма букви за звуковете “б” и “ъ”, а “п” и “е” са техни естествени
  заместители............"

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважавам както Табов, така и труда му. Смятам обаче, че той греши по отношение на названието пеларги. То е калка на името на пелазгийското племе лелеги. Лелег означава щъркел (диал.). Пелагри означава щъркели...

   Страбон обяснява, че пелазгите получили названието пеларги понеже се местели със сезоните подобно на щъркелите. Всъщност става дума за трансхуманното животновъдство на дедите ни, което бе практикувано до началото на 20-ти век. След като великите сили подариха Беломорска Тракия на гърците, вече бе невъзможно за нашите пастири от Родопите да слезат край Бяло (Тракийско) Море в зимните месеци...

   Изтриване
  2. Здравей Павел..аз пък да попитам за думата лейлек..тази дума понеже я има и в турския език,и пак си означава щъркел..то тогава турците ли са взели думата от гърците или гърците от турците..или изобщо тази дума откаде е първоначално?

   Изтриване
  3. Албена, думата лелек, присъства също в украински, руски, полски, чешки, а и в старочерковнославянски, който си е старобългарски. Това показва, че лейлек е българска заемка в турския език.

   Прегледай този линк, дадена е думата лелек http://slavdict.narod.ru/_0283.htm

   Изтриване
 4. За ИМПЕРИАЛИСТ

  За да не съм голословен прочети следния пасаж - And the Peloponnesus too, according to Ephorus, was called "Pelasgia."92 And Euripides too, in his Archelaus,93 says: "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos,94 took up his abode in the city of Inachus,95 and p347throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans." And again, Anticleides says that they were the first to settle the regions round about Lemnos and Imbros, and indeed that some of these sailed away to Italy with Tyrrhenus the son of Atys. And the compilers96 of the histories of The Land of Atthis97 give accounts of the Pelasgi, believing that the Pelasgi were in fact at Athens too,98 although the Pelasgi were by the Attic people called "Pelargi,"99 the compilers add, because they were wanderers and, like birds, resorted to those places whither chance led them.

  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

  В края е обяснено защо пелазгите са наречени пеларги.


  Eто и нещо интересно за лелегите (чието име означава щъркели, а пеларгос на гръцки също означава щъркел)

  Since the Leleges and the Cilicians were so closely related to the Trojans, people inquire for the reason why they are not included with the Trojans in the Catalogue. But it is reasonable to suppose that because of the loss of their leaders and the sacking of their cities the few Cilicians that were left were placed under the command of Hector, for both Eëtion and his sons are said to have been slain before the Catalogue:1 "Verily my father was slain by the goodly Achilles, who utterly sacked the city of Cilicians, Thebê of the lofty gates. p151And the seven brothers of mine in our halls, all these on the same day2 went inside the home of Hades, for all were slain by swift-footed, goodly Achilles."3 And so, in the same way, those subject to Mynes lost both their leaders and their city: "And he laid low Mynes and Epistrophus, and sacked the city of godlike Mynes."4 But he makes the Leleges present at the battles when he says as follows: "Towards the sea are situated the Carians and the Paeonians, with curved bows, and the Leleges and Caucones.

  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/13C*.html

  ОтговорИзтриване
 5. Павка, след прочитане на всяка твоя статия се чувствам горд, че съм роден в държава с толкова велико минало! В очакване на следващата! Поздрави! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Майсторе, благодаря ти за добрите думи! Радвам се, че съм успял да постигна целта си, а именно - да покажа на сънародниците си, че имаме с какво да се гордеем!

   Поздрави!

   Изтриване
 6. 1. Факт ли е, че гръцките ръкописни "с" и "р" са трудно различими? - факт е.
  2. Факт ли е особеното струпване в "пеларги" на трите букви АРГ, КОЕТО ВСЪЩНОСТ Е ГАР? - факт е.
  3. Факт ли е, че гърците нямат буква за звука "Б" и го заменят с "П" или "МП"- факт е.
  4. Факт ли е, че СТРАБОН обича да си фантазира, нещо обичайно за онези времена - факт е.
  5. факт ли е, че можеш най-добре да скриеш нещо голямо като го замаскираш? - примерно като направиш БЪЛГАРИТЕ на "щъркели".

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не отричам, че пеласгите са наши деди. По принцип имената пеласги и българи имат едно и също значение - светли, сияйни.

   Не само Страбон, но също Херодот и Плутарх определят пеласгите като хора сменящи местообиталищата си.

   Изтриване
 7. Здравей Павка! Как хубаво си го казал:

  "Ние не сме случайни хора, а деца на тези, с които историята започна."

  Всяка твоя буква в това твърдение е истина. Днес е Тодоровден - хубав български празник, който в моя роден град честват днес. Има конни надбягвания.

  Колкото до това, че сме "хора, сменящи местообиталищата си", помня, когато в Калифорния заговорих млада жена, тя ме попита знам ли руски и след това ми заговори на чист български - с някои по-старовремски думи. Валя от град Болград... Тя никога не била в България, но бе американка и говореше български. Извини ми се, че не говорила "литературно" като мен. Обясних й, че говори по-чисто от мен. :)

  А сега по същество - блестящ постинг! Който обяснява лично за мен много неща. Крит... И това, че нарекох приказките, които времето разказва "Приказки от Рахел". Бях изумена - питах се, защо ги кръстих така? Откъде дойде това небългарско име, което не можех да махна. От подмолите на паметта ми? Доста далечна... Този факт ми стига:

  "Факта, че пелазите наречени още пеласти са дали името на Палестина обяснява защо край града с тракийско име Газа има нетипични за региона погребения с конско жертвоприношение. Този особен ритуал е практикуван от траките..."

  Поздрави за силния текст!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравеи Наде!
   Прощавай за закъснялата реакция!

   Пеласгите са сменяли селищата си понеже са се занимавали с транс хуманно животновъдство. То бе типично за българите до началото на 20-ти век когато великите сили подариха на Гърця нашата Беломорска Тракия.

   През лятото нашите пастири водеха стадата си из Родопите, а зимно време близо до Бяло Море...Чрез редица фалшификации гърците успяха да убедят англичани, французи и др. че Беломорска Траки я е тяхна земя...

   Дедите ни пеласгите са наистина хората, с които не само истори ята, но и цивилизаци ята започва. Гърците наричат пеласгите - първородните на тази земя...

   Ето за това ние истинските българи обичаме Родината, ние сме нейните първородни деца...

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Привет Спароток и поздрави за поредния интересен материал. Беше ми изключително интересно защото докато четях си припомнях за други подобни сведения които съм чел преди време. Те бяха: Пеласгите са нарекли обетованата земя Палестина, защото и земите по поречието на Струма в древността са се наричали Палестина а също и как пеласгите са именно народът описан в Библията като филистимляни. Колко си прав само с това което казваш- дедите ни са тези с които историята започна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Историята наистина започна с нас, но понеже други хора си присвоиха заслугите на дедите ни, то и истината бива укрита...Видовден обаче идва:)

   Изтриване
  2. Историята наистина започна с нас, но понеже други хора си присвоиха заслугите на дедите ни, то и истината бива укрита...Видовден обаче идва:)
   -----------------------------------------------------------------------------
   Павле, знаеш, че: „…няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве.”
   Видовден дойде: http://www.scribd.com/doc/134069862/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD

   Изтриване
  3. Прощавай, но тази книжка е залъгалка за наивници. Едно е да твърдиш нещо, друго е да го докажеш...разликата е голяма.

   Изтриване
  4. А ти, прочети ли я?

   Изтриване
 9. Тия грозни изборни дни и резултати- такъв ли е генът ни
  Този стремеж да рушим чуждия имидж, а не, да градим своя...
  Имаме ситуация все на делене без да образуваме нещо добро. Докога?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напротив, ние българите винаги сме образували добри неща. Деленето ни не е естесвен процес, а нещо, което упорито и умело се дирижира от вън...

   Политиците, които имаме са станали политици с благословията на западните, или източните си протежета...

   Народът ни е хубав, но е ограбен, унижаван, мачкан...и въпреки това все още се намират Човеци!

   Изтриване
 10. Приятно ми е да прочета за да се гордея с древните българи и да се срамувам .. за нас днес...
  Бъдете здрав , успех и настроение!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Причини за срам няма, само политиците ни трябва да се срамуват, но те не са представителни за българския народ.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Нещо не мога да открия начин да се свържа с вас. Бих искала да ползвам някои ваши работи свързани с първите писмености, а и да ги предложа за четене, но нещо и преводача не работи напоследък....
  Да ми посочите адрес за контакт.

  ОтговорИзтриване
 12. Porednite gluposti na sparutokuveca. I pove4e usmivki, tokov. Taka izglejda, sqka6 naddelqva6 na piratite... Ako ne s dovodi, to pone s ''dostoinstvo.'' (Minimum po tri usmivki slagai.)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина надделявам над групичката на Боцмана. Аз се аргументирам, представям неща, които лесно могат да бъдат проверени, докато Борислав и хората му реагират с обиди и недостойно държание.

   Хората четат и сравняват :) :) :)

   Изтриване
  2. Абе и при тебе се долавя лъжа и измама. Особено, когато проявиш смелост да посочиш бележки в текста в скобки и използвана литература под заключението. Ама, хайде да не задълбаваме, че как ще си изтегляш лъжовните книги от пазара незнам.

   Изтриване
  3. Аз се чудя как тези, които твърдят, че старите българи са тюрки, или иранци ще си изтеглят лъжовните книги...

   Изтриване
 13. Mdaaa... A ti si cvete, spurko. Pri tova usmihnato cvete. Usmihvai se, taka pone izglejda, 4e si nad ne6tata. 4e pobejdava6 s logika i blaga duma. Porednata ti kompilaciq nqma nujda da se komentira dori. Tvoq prinos v napisanoto e samo ''dedite ni'.'' Pove4e usmivki, tokov! Ne zabravqi.

  ОтговорИзтриване
 14. Надявам се, че може да преведете: Страбон сообщает, что часть «фракийцев, называемая сарапарами или головорезами, жила за Арменией в соседстве с гураниями и мидийцами. Сарапары звероподобны и неукротимы, живут в горах подобно скифам; отрубают головы и снимают черепа, что означается словом сарапары»

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този превод на руски е неправилен, правилната версия е - Сарапарите са сурови, твърди и необщителни планинци, те скалпират и обезглавsвaт чужденците, от това е и значението на името сарапари (главорези).

   Изтриване
  2. Спароооуу 50 000 могили са общо на Балканите. В България са около 10 000. Стига си лъгал.

   Изтриване