6.03.2014 г.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗНАК IYI В СКАНДИНАВИЯ


Скандинавия е може би последното място, което някой би свързал с дедите ни наречени по време на Античността траки.
Hито Херодот, нито Тукидид, или пък Павзаний не познават Северна Европа и не са писали за походи на дедите ни в този регион.

Едва в по-късни епохи се появават работи на автори вярващи, че корените на народа ни са в Скандинавия. Познатият на всички Отец Паисий споменава бегло скандинавляните, за българи в Скандинавия прочитаме и в съвременната на Паисий "Зографска История". 

Роденият два века по-рано от Отец Паисий Мавро Орбини смята българите за народ, който се е оформил в Северна Европа.  Това си виждане Орбини подкрепа със свидетелства намерени в работите на летописците Йордан, Методий Мъченик и Франц Иреник.

Подобно виждане дели и шведът Олаус Магнус. Той създава интересна творба, а и карта. На нея в специална таблица са посочени народите, чиято родина и Скандинавия. Това, че сред присъстват шведите и датчаните не би учудило никого. Магнус обаче представа също хуните и българите като изконни, стари обитатели на Скандинавия.


 със стрелка е посочено името на българите в таблицата на Магнус

Сведението на Магнус е интересно, но трябва да се разгледа критично както и всеки друг исторически извор. В случай, че дедите ни бяха германски народ, то езика, културата, а и външният ни вид щяха да са като тези на германите. Ние обаче сме твърде различни, сред нас преобладава понтийския антропологичен тип, т.е. на хората обитавали Черноморското крайбрежие от най-дълбока древност. Защо в такъв случай Магнус ни свързва със Скандинавия?

Съществуват няколко възможности. Едната е, че шведския изследовател се е объркал. Или пък на Магнус е било известно, че в дълбока древност скандинавци са дошли на Балканите и са станали част от народа ни

Има и друго, не е изключено Магнус да е чул за древни селища на българите в Скандинавия и да е решил, че това е и родната земя на дедите ни. Това е най-логичната версия за пораждането на вярването, че българите произлизат от Северна Европа. Съществуват достатъчно данни, които да я подкрепят.

Едва ли се дължи на случайност факта, че в Европа България и Дания имат най-много погребални могили в съотношение територия-брой на древни паметници. В Дания могилите са около 40 000, а у нас се смята, че количеството е около 50 000.

Трябва да се отбележи още нещо от голяма важност. На територията на Дания е открит и Гундеструпският котел, за който учени като Миранда Джейн Грийн смятат, че е изработен от траки. Докато този интересен артефакт е от II-I век преди Христа, то други, не по-малко интересни обекти са от времето на Бронзовата Епоха. Става думи за торкви, шлемове, мечове, върхове на копия, брадви и т.н.Значителното количество могили в Дания, а и артефактите от тракийски произход, са силна индикация за това, че преди няколко хиляди години част от дедите ни са се заселили в Северна Европа. 

Датските учени признават, че погребалния обред кремация не е бил типичен за страната им, като допълват, че е донесен от чужд народ, който е дошъл от юг

Отново народ дошъл от юг въвежда бронза и нов вид въоръжение. Кой точно е този народ, датските изследоваели на миналото не пожелават да кажат, навярно поради прекомерна предпазливост.

Намират се баче учени, като W. von Brunn, който посочва без колебание аналози между различни находки от Скандинавия и такива от ареала на трако-кимерийците. Други примери за взаимоотношения между Балканите и Скандинавия са споменати от Й.Атанасова и П.Кишачки (Д.Гергова, Some common problems of the interrelations between Thrace and Northern Europe, Pulpudeva 6, Sofia, 1993, с.68). 

Цитирайки Йенсен проф. Д.Гергова посочва връзката между Дания и Тракия в Древността (J.Jensen, Ein Thrako-Cimmerischer Goldfund aud Dӓnmark). Важна информация представя и E.Nylén в работата си Der Norden und die Verbindungen mit dem Thrakish-Dakischen Raum” – Северът и връзките с Трако-Дакийския регион. Представени са артефакти от Дания като са показани и успоредиците им от Тракия, по точно сребърни фалери от погребение край Стара Загора.

Между многото интересни находки, които дедите ни оставят в Дания, има няколко, които изследователите не са споменали. Каква е причината за това е трудно да се каже, но артефактите са от изключителна важност. Става дума за особен вид брадви от Бронзовата епоха. На някои от тях са изобразени особени знаци. Един от тези знаци е типичен за културата на старите българи – IYI.

на обектите с номер 46 и 47 може да се види съвсем ясно българския знак IYI

Въпросния знак IYI се среща най-рано на Балканите. Изсичан е върху скали, каменни блокове на крепости, изписван е на глинени съдове, срещаме го и по пръстени, медалиони и разбира се розетката от Плиска. Знакът IYI е използван дори като хералдически знак от нашите владетели.  

Благодарение на това, че старите българи са отъждествявани с траките в продължение на хиляда години, а и че знака IYI е типичен за културата на старите българи, разбираме защо Олаус Магнус поставя корените на народа ни в Скандинавия. 

По времето на шведския изследовател името на траките е отъждествено от това на българите както знаем от летописецът Фулко-...Vulgariorum, quos vocitant Thracas ...(Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, с. 374). Нашите учени разбира се смятат това сведение за объркване...


Известният с революционните си открития Ганчо Ценов нарече северните траки трако-кимерийциНякои други автори предпочитат само дефиницията кимерийци. Както и да е, става дума за древен балкански народ, който е колонизирал земи в Приазовието, Мала Азия и Северна Европа. 

През II век преди Христа кимерийците познати  и като кимбри замалко не унищожават Рим. Най-известният цар на кимбрите носи името Бойо-рикс.Цитирайки Стоукс Холдер пояснява, че елементът бойо се тълкува с помоща на бояти сен- боя се. Друга възможност е бойо да се свърже със стблг. бои-бойци, колкото до рикс това не е нищо друго освен чуждото предаване на тракийската дума рез-царБойорикс означава или цар на бойците, или цар, който внушава страх, боязън.

За местата обитавани от кимерийците се споменава в Зографска История-“ Болгарский народъ изъде древле отъ Чернаго мориен, отъ реки Волги, из Великиен Скандинавии и звахо се тамъ гимери и кимери. Явно авторът на този летопис е бил запознат с друг, по-стар извор, в който българите са локализирани в Скандинавия. Това, че трако- кимерийците са обитавали севера е ясно не само от многобройните тракийски находки в Дания и Швеция, но и от най-старото име на Дания – Кимбрийски/Кимерийски Полуостров.

Нашите предци не само са били в Скандинавия, но са дали и името на една държава! За друго древно скандинавско име обяснимо на български език съобщава Георги Сотиров. Цитирайки Плиний Стари нашият изследовател представя хидроднима Мори Маруса, тълкувайки го като Морье МорозаМорето на Мраза, Северно Море. В същия регион е и остров Балкиа, за чието име лингвистите избягват да дават тълкуване.

Плиний съобщава и за Пара-Панисус, чието име е смайващо близко до тракийските Панисия, Панисус, Панакс. Имената на всичките се тълкуват с българската дума пяна. Елементът пара в Пара-панисус е един от най-често срещаните в тракийските топоними – Бренто-пара, Скаи-пара, Скапто-пара

Важно е да се уточни, че пара не е нищо друго освен чуждото, гръцкото предаване на българската дума бара-рекичка. Правилното предаване на тракийската дума срещаме в Зуро-бара, Су-бара и Тамон-бари.

Виждаме, че когато се представи достатъчно информация мистериите и загадките изчезват. Част от дедите ни познати под името кимерийци и кимбри са колонизирали Дания за значителен период от време. Там те са оставили огромен брой погребали могили, топоними, а и интересни артефакти. 

Най-интересният, от които разбира се е брадвата със знак IYI. Той е поредното доказателство, че предците ни не са азиатци, а древен европейски народ, който е колонизирал много земи.


Нашите деди постигнаха много не с чакане на чудо и помощ от някой друг. Не с хленчене и проклятия те станаха велик народ, а с дисциплина и вяра в себе си. Предците ни бяха господари на съдбата си защото се държаха като господари – пример, който ние трябва да следваме. 

Добрината е типично качество на българина, но тя не бива да се смесва с малодушието. Да е добър и благороден може да си позволи само силния и уверения в себе си. За да изразим своите качества, за да изразим своята същност е нужно постоянно да се борим за осъвършенстване на характера, а и тялото си. Не случайно в древността е казано, че съдбата помага на силните, а преследва слабите.Благодаря на П.Берлиев за ценната информация!

Основна използвана литература:1.STUDIA GOTHICA, Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schwden und Südosteuropa, redigiert vom U.E. Hagberg, Almquist & Wiksel, Stokholm, 1972;
2.PULPUDEVA, Semaines Philippolitanes de l’historie et de la culture Thrace, 6 - D.Gergova, Some common problems of the interrelations between Thrace and Northern Europe, Pulpudeva 6, Sofia, 1993,
3.С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
4. Т. Тотев, МЕДЕН ПЕЧАТ МАТРИЦА С ФЛАНИКИРАН С ОТВЕСНИ ХАСТИ
ИПСИЛОН (IYI) ОТ С. ЗЛАТНА НИВА, ШУМЕНСКО
5.Pliny, Natural History, Tr. H.Rackam, Harvard University Press, London, 1999;
6.Д. Ангелов, Образуване на българската народност, Издателство Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971
7.G.Sotiroff, Slavonic Names in Greek and Roman Antiquities, Canadian Institute of Onomastic Sciences, 1969


110 коментара:

 1. Много забавен материал, наздраве сънародници!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наздраве! Но като изтрезнееш от овчето си опиянчване и малодушие!Вземи си изследвай и ДНК-то, та да разбереш дали прадядо ти не е бил черкез или гръцки циганин.

   Изтриване
  2. Изобщо не е овче опиянението. Аз съм ходила в Скандиновските страни. Там има два типа хора- две раси. Едните са по-високи с една глава, руси, по-бели, здравеняци, а другите са по-ниски, по-тъмни и приличат на българи. Странното е, че не се смесват. Нашите българи са по-ниски от скандинавската раса и от жените скандинавки. Необяснимо е как са успели да ги победят, защото такава е версията. Ние сме преселниците там. И не сме само в Дания и Швеция. В Хелзинки и Осло (Норвегия) продават дрехи с български шевици и плетки с български орнаменти. И българската шевица са запазили до ден днешен и я представят като шведска, норвежка, финландска. В Копенхаген и Стокхолм не се усеща българския дух толкова много, колкото в Хелзинки и Осло.

   Изтриване
  3. Възможно е действително наши шевици да са взаимствани от други народи. Аз лично не съм бил в Швеция и не зная как точно стоят нещата, за датчаните мога да потвърдя, че сред тях има по-особени хора, показващи прилика с нас.

   Изтриване
 2. Купете си книгата на спароток - вече и със sms

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не знаех, че книгата ми ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ се закупува с помоща на sms :)

   Изтриване
  2. "Дедите ни постигнаха много не с чакане на чудо и с молитви."
   Сполай ти, българино!!!
   Дай Боже всички да те послушаме и да си вземем в ръце съдбините, родината и бъдещето на потомците!

   Изтриване
 3. Много силна статия гп. Серафимов, но не мисля че е правилно знакът IYI да бъде тълкуван като Български. Символът принадлежи на цялото човечество, макар и у нас да е запазен в най консервативната си (оригинална?) форма. Моля разгледайте следното изображение в пълен размер:

  http://i.imgur.com/Aa2aXTQ.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, нека да погледнем фактите.

   1. Най-древното изображение на знака IYI е на Балканите.
   2. При нас е ползван като хералдически знак.
   3. В България е носен по медалиони и пръстени.
   4. В България се среща и по домашни глинени съдове, керемиди, каменни блокове, а и статуи.
   5. В България този знак се поставя и върху ритуални хлябове.

   Не отричам присъствието на знака IYI и в други култури, но и не смятам, че по отношение на традицията на използване на този знак има друг народ, който да ни надминава.

   Изтриване
  2. Съгласен съм с това. Само исках да изясня че символа не е уникално Български, нито пък е разпространяван само от Траки, Кимерийци или Българи (вижте изображенията от Боливиа, Мексико и Перу на пример). Иначе като кажете "не смятам, че по отношение на традицията на използване на този знак има друг народ, който да ни надминава" съм напълно съгласен.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Нормално е с миграциите на народите да се разпространява и културата им. Нормално е също тези, които са получили култура от дедите ни, от своя страна да я предадат на други хора.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Ami ako teia neshta sa verni znachi baia sa ni lagali v uchilishte,che sme imali hanove,shatri i drugi shturotii,napravo sramna rabota s nashite baniadjii.Kato vikash,che hronikite se znaiat otdavna shto nikoi ne gi e poglednal da proveri adjeba ima li neshto verno niama li? Shte te cheta redovno da znaesh!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Учените не са проверявали защото следваха строго установени доктрини, а и все още си следват. Утъпкания път обаче не винаги е правилния път...

   Изтриване
 5. BRAVO! Shapka ti svalyam Pavka za tova, koeto si napravil i produlzhavash da pravish za mayka Bulgaria!Produlzhavay smelo napred, s teb sme, mnogo sme!

  ОтговорИзтриване
 6. Спаро, на първата брадва и на нея има руна, прилича на една от руните от розетата намерена в Плиска, така ли е или се лъжа?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се лъжеш изобщо. На обект с номер 46 има руна, която присъства и върху розетката от Плиска.

   Изтриване
 7. Serafimka, plyampai olkoto si iskash za shibanite piyani traki, ama kimeriytsite gi ostavi za spetsialisti kato Kiril Milchev.Bularskata prarodina e Kavkaz, tochka po vuprosa razbra li trakedonistko mekere na kominterna!?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом смяташ Кавказ за своя родина, кани г-н Милчев и вървете та се заселете там, нищо не ви спира.

   Изтриване
  2. С всички тези цинични и глупави подхвърляния на анонимни, човек би си помислил, че освен че имат нужда да се пообразоват и превъзпитат малко, някой им плаща и да замърсяват интернет пространството на сериозни хора със сериозни и обосновани проучвания.

   Изтриване
  3. Със сигурност на определени личности се плаща, за да отвличат вниманието от сериозните теми.

   Изтриване
  4. Не само им плащат. Съдейки от неграмотно-комлексарско-нихилистките им писания, много от които на т.нар. „методиевица” (съгласно нашенския компютърджийски жаргон), можем да си направим извода за дълбоко психично болни и комплексирани люде... :(

   Изтриване
 8. Много се радвам, че продължаваш да пишеш Павле! Сигурно не ти е лесно да се оправяш с глупавите коментатори, но го правиш добре, за това ти свалям шапка. Не им позволявай да те спрат, трябва да знаеш, че имаш много подръжници, които макар и да не се включват в дискусията са с тебе.Привет от чужбина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкепата! Зная, че имам много поддръжници и това ме кара да се радвам. Радвам се и за това, че българите в чужбина не са забравили своята Родина!

   Изтриване
 9. letopisec - Палячо, чукундур-психопат спароток....... Никой не е виждал Серафимов като физическо лице, той е един виртуален парадокс на исторически измишльотини...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н letopisec, с това си поведение само може да загубите. И вие имате какво да дадете - просто се концентрирайте върху своите разработки, за да помогнете да бъдат представени много неизвестни досега факти.

   Изтриване
  2. Одавна обясних на г-н Милчев, че нападките и злобата му към мен ще се обърнат срещу него, но той не пожела да се вслуша в съвета ми...

   Изтриване
 10. Господин Серафимов, известно ли Ви е, че 19% от датчаните и 19% от българите са носители на хаплогрупара Р1а1? Как мислите, възможно ли е Р1а1 да е по начало тракийски ген, който да се е разпространил на много еста постредством няколко тракийски преселения?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен за процентното съдържание, но зная, че в Дания около 19-29% от населението носи гена Р1а1. За България, ако не се лъжа става дума за 17%.

   Възможно е траки да са разпространили този ген защото той присъства също на остров Крит, Ирландия, а и Индия.

   Изтриване
 11. Smotan trakedonist ot blogbg te izritahme s kef, shte te izritame i ot tuk mekere gadno i prodajno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Серафимов, вие спокойно вършете вашите проучвания - чакаме с нетърпение плодовете на вашите честни и достойни усилия. Истинско удоволствие е да се четат вашите статии и да се общува с хора като вас. Не си губете времето с анонимните - ние ще се заемем с тях. Като начало искам да предложа на тяхното внимание няколко истини, върху които биха могли да се замислят, ако биха желали, разбира се:
   "Ако накарате истината да замълчи, и я погребете дълбоко под земята, тя ще поникне, набрала такава експлозивна сила, че ще помете всичко по пътя си." — Емил Зола
   "В процеса на борбата с истината, заблуждението самò се разобличава." — Карл Маркс
   "Истината е в настъпление и нищо няма да я спре." — Емил Зола
   "Истината за делото, ако тя е правилно изложена, е несъкрушима." — Плутарх
   "Колкото по-истинска е една истина, толкова повече прилича на дързост." — Димитър Подвързачов
   "Такова е свойството на истината, че тя се възвисява и тогава, когато мнозина въстават срещу нея." – Св Йоан Златоуст
   "Такова е свойството на истината, че колкото повече хората искат да я изменят, толкова тя става по-силна, и просиява чрез това, с което искат да я затъмнят." – Св Йоан Златоуст
   Ако не съумеят да се поучат от мъдростта на вековете, страхувам се, че са застрашени да попаднат в категорията на безнадеждните случаи, но все пак има надежда - никога не е късно човек да се вразуми...

   Изтриване
  2. И аз на това се надявам - Никога не е късно човек да се вразуми..

   Благодаря за подкрепата!

   Изтриване
  3. Един за всички и всички за един - освен че си го заслужихте, дължим ви го!

   Изтриване
  4. Бе пил вино,вино и ракия,няма спирка твойта простотия!Не стига дето пишеш на готска азбука,ми си и кух колко седем хралупи,гледай си пастирството,агнешка майко, и не се обаждай,дето не ти е работа.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 12. Търговията и размяха на стоки е по стара от доста държави …!
  На вяряам на никакяи Хрисянски истояници виж какви са първите папи в РИМ !

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте г-н Серафимов! Интересен материал! Преди време случайно попаднах на въпросния знак в Книга на мъртвите:
  http://fictionbook.ru/static/bookimages/00/05/64/00056479.bin.dir/h/i_027.jpg
  Книга за китайски бойни изкуства ТИЕН- СЮЪ-ЦЮАН-ШУ, в графа витални точки :
  http://zlaten-drakon.net/stat/024/s24_0025.jpg
  Както и мозайка от северна Африка
  http://img826.imageshack.us/img826/7184/noctuamosaic.jpg
  Как свързвате появата на въпросния символ на места толкова далече едно от друго ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първият знак е така нареченият анк - символ на прераждането.

   Втория и третия знак несъмнено показват връзка с IYI. Обяснението може да се даде с миграциите на дедите ни. През трето хилядолетие преди Христа в Китай се появява керамика, която е почти неразличима от тази от Източна Европа, но нашата е по-стара.

   В същия период в Китай се появяват и питосни погребения, които отново се срещат по-рано в земите ни. Това е свидетелство за миграция на балканци в Азия.

   Северна Африка също е колонизирана от Траките. За траки в Египет пише Павзаний, описвайки Либия Херодот споменава за народа максии - те твърдели, че идват от земите край Троя там където е Мизия, а и бръснели главата си като оставяли кичур да расте свободно както правят и мизите.

   Ако не се лъжа Изидор Севилски бе този, който търдеше, че гетулите от Северна Африка са клон на гетите. Тези гети, които Херодот локализира на Балканите и нарича най-храбрия, но и най-миролюбивия тракийски народ.

   Изтриване
  2. Не съм се излъгал, ето какво казва Изидор Севилски - [118] Getuli Getae dicuntur fuisse, qui ingenti agmine a locis suis navibus conscendentes, loca Syrtium in Libya occupaverunt, et quia ex Getis venerant, derivato nomine Getuli cognominati sunt.

   http://www.thelatinlibrary.com/isidore/9.shtml

   Изтриване
 14. Като цяло сте прав за разселванията на нашите предци. Богатата на природни дадености територия е осигурявала достатъчно жизнена енергия за живеещите на нея да предприемат далечни миграции. За знака IYI на брадвите 46 и 47 се заблуждавате. Всеки инженер който дори и с 3 е взел съпромата ще Ви каже, че това са укрепващи ребра. В случая просто имат далечно подобие с известния ни знак. Вижте подобните ребра на брадвичките 71 и 72 от по-горната страница, те имат същата укрепваща функция, но са с друг дизайн. Чрез тези ребра се постига олекотяване на острието без това да е за сметка на якостта му. Знаците върху предметите в миналото са имали силно сугестивно значение за притежатели им, като почти винаги са вдълбавани, защото изпъкналият знак много лесно може да бъде премахнат и е по-трудоемък за изпълнение.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност знакът IYI не е укрепващо ребро. По брадвите от този тип има и други знаци, те също не могат да има функция на укрепващо ребро понеже са в средата на брадвата...какво ще укрепят там.

   Уверете се сам

   http://www.worldmuseumofman.org/img1000/102c.jpg

   http://www.timelineauctions.com/upload/images/items/small/8584-s.jpg

   http://finds.org.uk/images/dboughton/medium/lancum563e83sompting.jpg

   Тези знаци в никакъв случай не могат да послужат за укрепване на брадвата...

   Изтриване
  2. На трите снимки, които ми предлагате, знаците са вдълбани и са разположени свободно. Те действително не служат за усилване на напречното сечение. Експонатите от статията Ви, с номера 45, 46. 47, 71 и 72 са на бадвички с ребра, т.е. изпъкнали и по този начин увеличават съпротивителния момент на сечението. Ако ги нямеше тези ребра, брадвичка с еквивалентна якост, би била по-дебела и съответно по-тежка. Трите дълги ребра, средното от които разклонено в долната си част, на номерата 46, 47 укрепват, както и ребрата на брадвите 45, 71, 72. Това, че при две от тези брадвички ребрата приличат на СИЛНО ДЕФОРМИРАН знак IYI e случайност.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Съвкупност от случайности не съществува...

   Знакът върху брадвите не е някакъв изолиран феномен. Освен тези брадвички в Дания са намирани котли, шлемове, торкви, мечове, ножове, върхове на копия и т.н. имащи прототип в Тракия. Нека не забравяме и необичайните за Скандинавия топоними и хидроними - Мори Маруса, Пара-панисус, Балкия, Кимбрийски Херсонес.

   Изтриване
  4. Не Ви оспорвам тезата за присъствие на предците ни в Скандинавия, но с включването в нея на брадвите, върху които УЖКИМ се виждал известния знак, я отслабва.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Възможно е и да е така, времето ще покаже дали съм прав, или не...

   Изтриване
  6. Да, при бъдещото Второ Пришествие и Възкресение на мъртвите ще попитаме ковача им.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 15. Всъщност Павле не казваш нищо ново...Един от кметовете на Солун беше казал,че Траките са от бяло до северно море...Обаче...Траките са Българите.
  Не Българите са Траки.ТРАКИТЕ са БЪЛГАРИ...и това е добре обяснено в този постинг.Стига разединение....Време е за ЕДИНЕНИЕ
  bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-точно и по-правилно е да се каже, че българите са пълноправни наследници, а и потомци на народа наричан от римляни и гърци с името траки.

   Изтриване
 16. Че траките са вървяли във всички посоки - не само на изток към Азия, но и на запад към Италия, на север към Скандинавия и на юг към Африка действително е ясно.
  В шведския език има няколко особености, които показват балканско влияние. Има предлог "по" - например "по телевизията" - Po TV, който е като във славянските езици. В шведския език единствен от немските езици има членуване на имената, характерна особеност на българския, румънския и албанския - човек - човекът, на шведски man - mannen с наставката -en -an . Който знае шведски език може да каже още прилики, ако е забелязал.
  За знака Y от Северна Африка има една статия за връзката на този знак и търговско общество на телегенийте от древен Рим. Да, думата е телегений, грешка няма : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не ми е известно някой до сега да се е наел да обясни странното присъствие на задпоставен определенителен член в шведския език. Това идва може би от факта, че истината е доста неудобна за установените теории.

   Изтриване
 17. Кирил Милчев е напълно прав, такъв цървул и идиот като тебе в нета едва ли има друг!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, все пак радвам се, че съм начело в някаква класация :)

   Изтриване
  2. Няма да сломите българския дух, но антибългарският ще бъде разбит! Благодарим и за рекламата, която правите на г-н Павел Серафимов и на неговите проучвания - освен фактите, които той излага, по-ценна подкрепа от това ви поведение в полза на неговите разработки не би могла и да се намери! Само, ако искате един съвет, внимавайте, защото кой каквото прави, на себе си го прави.

   Изтриване
  3. Кириле, безднадежна работа е твоята - така не си правиш реклама а само става ясно че имаш сериозни проблеми с психиката. Фалшифицирал си групата на Пламен Пасков във фейсбук, само че и там си само ти и болнатата ти глава

   Изтриване
  4. С антагонизъм и стремеж към първенство доникъде няма да стигнем - това го пише дори в детските приказки. Нужно е всеки да работи честно за общото благо - в групи или поотделно, за представяне на истината в нейната възможно най-пълна и точна форма и предоставяне на укриваните досега факти. Като впоследствие усилията на всички отделни групи и хора бъдат обединени, за да извоюваме всички заедно включването на разработките в официалната историческа наука.

   Изтриване
  5. Да, съгласен съм с Вас, трябва да се работи честно за общото благо. Лошото е, че някои наши изследователи са спонсорирани от чужденци...

   Изтриване
  6. Когато излязат всички факти, интернет пространството и книжарниците бъдат задръстени от книги с истински факти, и станат достъпни до всички така, че хората масово да започнат да реагират до отговорните инстанции, ще замлъкнат и гласовете на лъжата. Ако човек сам не си извоюва това, което му се полага, никой няма да му го даде наготово. Вярвам, че с течение на времето и тази болест, наследена от близкото минало, ще бъде излекувана. А по-младите вече реагират - не чакат наготово и не приемат всичко, което им се налага. Освен това, не може лъжата вечно да е на пиедестал - ще дойде и нейният крах, вече се вижда краят й. Направена е голяма крачка в тази насока с цялата тази излязла напоследък информация. Скоро платените изследователи, укриващи истината и лансиращи измислици, ще започнат да се срамуват да говорят по телевизията или да излизат на улицата, и ще се принудят да си признаят "грешките". Гърците имат на какво да ни научат в това отношение - гонеха по площадите измамилите ги народни представители, които не смееха да се покажат на публично място. Не е нужно да се стига до там - нашият манталитет е по-различен, но е достатъчно "грешките" им да ги обграждат отвсякъде и да им се изпречват на пътя, накъдето и да се обърнат. На агресивната наглост и лъжа - с агресивно представяне на истината и с упорита борба до признаването й.

   Изтриване
 18. Липсата на способност да се справяме с миналото със сигурност е проблем. След 45 години диктатура и още 25 години див капитализъм все още не сме успели да заровим скелета, който се подава от гардероба.

  ОтговорИзтриване
 19. за свастиката: http://budha2.blog.bg/drugi/2014/03/01/svastika-na-bylgarite.1243611

  ОтговорИзтриване
 20. Съвременният български народ не е биологически продукт, съставен от „два (или три) етнически компонента“, слели се в VII–IX век, а историческа категория, формираща се непрекъснато през VII–XX век на базата на българската политическа идея. В българския народ са асимилирани над петдесет народи само през Средните векове — авари и моравци през IX век, печенеги и узи през X–XII век, кумани през XII–XIII век, алани и татари през XIV век. Някои от тези народи, като куманите и печенегите, наброяват стотици хиляди (при общо население на територията, населена от българи, 2–2,5 милиона души) и неслучайно куманите дават последните две царски династии на българската държава — Тертеровци и Шишмановци. Но когато го правят, те вече се наричат българи. Хиляди западноевропейски войници, паднали в плен по време на османското владичество и отказали да приемат исляма, са заселени от османските власти в българските християнски села, за да отработят за 15–20 години свободата си от пленилия ги спахия. Повечето от тях се женят за българки и се асимилират в българската народност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа това са думи на Б.Димитров...с които не мога да се съглася по няколко причини. Куманите са потомци на скитите, т.е. става дума за древен европейски народ. Куманите са едри хора със светла коса, това е дало и алтернативното им име половци. То има значение - хора със златиста коса. Материалната култура, облеклото и бита на скитите са трудно отличими от тези на гетите...по простата причина, че се касае за два клона на един и същ народ. Не случайно Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

   Хората населяващи Моравия през Ранното Средновековие са траки от групата на гетите, чиито земи са се простирали чак до Шварзвалд - Херкинската гора.

   Аланите са от групата на сарматите, които от своя страна са причислени към семейството на гетите от Прокопий Цезарийски.

   Процентът на асимилирани узи и печенеги е нищожен, няма абсолютно никакви доказателства, че се касае за стотици хиляди индивиди, това е само спекулация.

   Както виждаме подобностите са от голяма важност.

   Изтриване
 21. Определено знакът IYI е доста любопитен, както и самото му тълкуване. Знакът е 100% наш и мисля, че траките , които са го ползвали преди време са водили стабилна дипломация с много държави. Склонен съм да вярвам ,че тези мозайки от Африка са дипломатични подаръци между владетели. В противен случай едва ли щяха да останат запазени толкова добре. Знаете, че всичко, което напомня за робство или владичество не е мило и се стараем да го затрием всячески. Поздрави за набитото око г-н Серафимов. Мисля, че анализ на топоними в комбинация с анализа на символи ще даде доста по-завършен вид на работата Ви. Малко извън темата, какво мислите за символите оренда , които са доста популярни последно време? Смятате ли ,че имат тракийски произход въобще или е поредния опит за бизнес.
  http://gmhealth-bg.weebly.com/uploads/6/9/3/4/6934562/9100662.png?671

  ОтговорИзтриване
 22. Символите, които са представени на посочената от Вас страница нямат нищо общо с културата на дедите ни траките.

  Самата дума оренда не е нито българска, нито пък принадлежи на някой европейски народ. Оренда e дума от езика на северноамериканските индианци.

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте, г-н Серфимов! Материалът е много интересен! Отдавна ви четем семейно :) Скоро купихме на децата скандинавски легенди и ни направи впечатление, че племената, които са заселили тази територия идвали от другия край на Европа. В митовете и преданията винаги има поне зрънце истина :) И малко извън темата: ще ни бъде интересно да прочетем и ваш материал за древния български календар. Поздрави и успех в делото Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина във всеки мит има и зрънце истина. Когато сведенията от старите предания се сравнят с данни от археология и ономастика, тогава вече ще научим пълната истина.

   За древния български календар не съм правил проучвания, а и едва ли ще започна скоро. За това е нужно доста свободно време, а аз съм зает човек.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Селски бабаит, "Луд умора няма, само се поти"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато Св Константин Кирил Философ, защитавайки правото на всеки народ да служи и да слави Бога на собствения си език, бил иронизиран че се е изпотил, защитавайки тази теза, той се принудил да разкаже анекдота за философа и неговите опоненти, които го попитали защо се е изпотил. И философът им отговорил - "Препирам се с прости хора." Освен, че отново се налага да бъде разказан този анекдот, цветущите епитети малко по-горе могат да бъдат изтълкувани и по друг начин. Примерно така: че авторът им си прави автокритика. В резултат на която може да получи следната подкрепа: Автокритиката е полезно нещо, а когато я правите публично достояние, ще ви донесе още по-голямо смирение. На добър път сте, дерзайте! Ще дойде ден, когато и вие ще можете действително да ни зарадвате с вашия принос в откриване на истината, стига да престанете да ставате жертва на негативните си чувства.

   Изтриване
  2. Само една корекция - разказаният анекдот е от Свети Методий, когато е изправен пред немското духовенство, според Пространното житие на Свети Методий. Истината винаги е имала много противници.

   Изтриване
 25. Че Българите сме от тракийски произход е ясно че сме от балканите също срамно е че офицялно ни е страх да го кажем на висок глас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма място за срам и излишна скромност. Живеем в жесток свят, не си ли потърсим своето, друг ще ни го вземе.

   Изтриване
  2. Не е проблем, че "официалната" ни история е изкривена. Блогът на Спарадок предизвиква "Ефект на пеперудата" в социалния живот на Българите и няма нужда от афиширане на истината за миналото ни. "Ние сме във времето и времето е в нас..." /ЛЕВСКИ/ . Колкото до крадците на нашето, - бой по пръстите от засада с аргументи.


   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Точно така - бой, но само с аргументи! Истината е на наша страна, въпрос на време е когато тя ще достигне всички ни.

   Изтриване
 26. Ако Павел разреши, аз мога да ви разкажа някой път за древния български календар. Но не очаквайте космически приказки, както и да чуете, че нашия календар е най-точния и най-древния в света... Истината е доста по-реалистична, но и доста по-интересна от сега известното за календара.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, аз лично ценя мнението ти и ще ми е интересно да науча за календара. Тази тема не съм я проучвал изобщо, просто не ми е оставало свободно време.

   Изтриване
 27. Господин Серафимов, явно е, че някои упорито се опитват да саботират работата ви, и едва ли е само въпрос на болни лични амбиции. Може би има връзка и с нечии планове от рода на: "тези, които размишляват и се противопоставят, трябва да се отучат да размишляват; умствените сили трябва да се насочат в словесни престрелки на празно красноречие. Народните недостатъци, привички, страсти, правила за взаимоотношения, да се умножат толкова много, че да се създаде хаос, в който никой да не е в състояние да се организира, вследствие на което и хората да престанат да се разбират един с друг. Тази мярка ще ни послужи да посеем раздори във всички партии, да разделим всички колективни сили, които още не искат да ни се покорят, да обезоръжим всяка лична инициатива, която в нещо би могла да пречи на нашето дело. Няма нищо по-опасно от личната инициатива. Ако тя е качество на гениален човек, той може да направи много нещо от милионите хора, вред които ние посяхме семето на раздора...". Затова си мисля, че може би е добре да се вземат мерки така, че да не се запълва страницата за коментари с всякакви глупави подхвърляния и нападки, въпреки че блестящо се справяте с тях. Може би в случай че зачестят прекалено много, би било добре ако отделите публикуването им (за да не подхвърлят след това, че не публикувате глупостите им), някъде встрани така, че само който иска да преглежда техните нападки, нямащи нищо общо с разглеждания въпрос. Може би да ги публикувате под някакъв раздел от рода на "други коментари" или "коментари извън темата". Но все пак това е само идея, постъпете както прецените, че е най-добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за съвета! На мен също ми е ясно, че някои от коментиращите целят единствено и само да губят времето ми. От друга страна обаче има и скептици - хора, които не са добре осведомени и все още вярват на старите догми.

   Понеже повечето коментиращи са анонимни на мен ми е трудно понякога да преценя кой какъв е. Опитвам са да давам възможност на всеки да изрази мнението си, но някои хорица злоупотребяват с търпението ми.

   Изтриване
 28. Ti ne razbra li be sparo, che istoriyata ne e za tebe, zashto ne ostavish spetsialistite da si vurshat rabotata ami se mesish tak kudeto ne ti e myastoto.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, аз не мога да накарам никого насила да чете написаното от мен. Някои хора идват в блога ми, прочитат работите ми и те им допадат. Дали аз съм прав, или специалистите ще покаже времето. До сега обаче само се убеждавам, че специалистите са послагали и то не малко.

   - послъгали са за тюркските корени на старите българи

   - послъгали са за това, че старите българи са почитали Тангра

   - послъгали са за това, че старите българи са управлявани от ханове

   Изтриване
 29. Ti kakvo si mislish be, che nyakoi te chete li, ami te horata samo na d-r Kiril Milchev obrushtat vnimanie, ti samo mojesh da mu dishash praha na toia chovek.Toi barem e v saiuza na pisatelite, a tebe nikoi ne te znae trakedonist oburkan.Skoro she vi vidim smetkata na vsichkite, da znaesh.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се за г-н Милчев, че има публика. До скоро такава му липсваше и той се клонираше, за да си коментира сам...Тъжна работа...

   Вижте това

   http://veselins.blog.bg/history/2013/10/02/mnogoto-lica-profili-na-milchev-letopiseca.1154992

   Изтриване
  2. "...a tebe nikoi ne te znae trakedonist oburkan.Skoro she vi vidim smetkata na vsichkite, da znaesh."

   Спароток моля те , бях пуснал коментар под тази статия, преди седмица! ...става дума за Немезида! Имаше текст преведен от английски...знам, защо не го пусна!! Не мога да разбера и не искам , а и не ми е никак приятно да ми казват, че
   "..Skoro she vi vidim smetkata na vsichkite"...
   В коментара бях заложил и въпрос по подразбиране! За Немезида - ако въобще може да има някакво сравнение...поне за името - как ти звучи...произход , значение и прочие!?
   Тази древногръцка богиня все пак представлява символът на правосъдието и то бих казал по цял свят!
   И да, да не разбирам как може да пускаш коментар , в който някой най заплашително казва , че ще НИ видят сметката, а моят коментар, в който има текст от песен и представлява творческо проявление...поне се замисли...аз не заплашвам никого
   дори и индиректно...! Боже пази България от невежеството и ...робското мислене!

   Изтриване
  3. Г-н Неделчев, повярвайте ми, анонимния има предвид само мен в заканите си...А и честно казано той си няма представа къде съм и какво правя...

   Изтриване
 30. Този матерял е интересен, няма да си кривя душата, но все пак ми се струва, че някакси умело успявате да манипулирате публиката си и я карате да вярва на всяка ваша дума.Ако е така вие няма да го признаете, сигурен съм, че ще дадете някакво " логично " обяснение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кириле, няма да събереш публика така. Пробвай да не преписваш фентъзито на Стефан Цанев, а да вкараш малко мизъл. Може да не си го четеш само ти тогава

   Изтриване
  2. Уважаеми господине, бихте ли уточнили защо смятате, че съм манипулатор? Ще Ви помоля да се аргументирате, посочете някакъв пример на манипулация от моя страна. Възможно е да съм се заблудил, възможно е да не съм взел под внимание нещо важно. Без конкретно да посочите какво точно ви се струва, че е манипулирано, аз не съм в състояние да Ви дам нито логично, нито нелогично обяснение.

   Изтриване
 31. Искам да се обърна към анонимните, критикуващи без да дадат някакъв аргумент в подкрепа на твърденията си.
  1.Не е важно кой каква диплома има, в какъв съюз членува, какви титли има и т.н. Добре известно е на всички как са се получавали и как се получават много от тях. Така че това не е критерий. А и по-надеждна и достоверна е работата на неплатените специалисти - те са свободни и независими от диктуващите какво да се пише и учи по история. Другите, за съжаление, рискуват да си загубят работата и титлите, ако кажат цялата истина. Затова са ни нужни свободни и независими изследователи на българската история - от тях само може да се научи цялата истина. И Слава Богу техният брой се увеличава все повече в наши дни.
  2.Никой не вярва сляпо на това, което пише г-н Серафимов. В това може да се убедите от многото опониращи му, които обаче така и не съумяват да си защитят тезите, защото фактическият материал, който г-н Серафимов им предоставя, говори сам по себе си.
  3.Аз лично, както предполагам и много други, прочитайки части от хрониките на древни и антични автори, опирайки се на народопсихологията на българите и на описваните нрави на траките по нашите земи, на културата, изкуството и духовността на българи и траки и други признаци, още преди да открия страницата на г-н Серафимов, също достигнах независимо от него до неговите изводи. Но той има много повече познания и в областта на историята, на лингвистиката, и в други области, което е голям плюс, защото му дава възможност да направи много по-богат и обстоен анализ на разглежданите теми, което всъщност независимо от личните желания на хората, подкрепя тезата на г-н Серафимов - просто всички факти от всички области я подкрепят. Дори генетическите изследвания. И ако някой не иска да признае тази истина, това е въпрос на лично негово желание. Има хора, които вярват, че хората произлизат от маймуните - тяхно право е да вярват каквото си искат; някои "учени" дори са писали по тези въпроси. Но какво да се каже на такива и какво да се говори с тях?
  4.Манипулации са всички тези глупави, цинични, агресивни и без аргументи нападки от страна на някои хора към резултатите от изследванията и лично към г-н Серафимов. Но истината винаги побеждава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Не е лошо да има хора, които се съмняват, лошо е когато те не желаят да приемат новото. Аз винаги съм призовавал написаното от мен да бъде проверявано. Ще съм благодарен на всеки, който посочи грешките ми. Нямам претенции да съм безгрешен, но е добре разбира се критиците да са по-конкретни, а и да използват аргументи вместо груб език.

   Изтриване
 32. Уважаеми Г–н Серафимов,
  Много Ви моля да ми кажете, ако Ви е известно, възможно ли е собственото име Хлоя да има тракийски произход. Благодаря Ви предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За съжаление не мога да отговоря със сигурност на този въпрос. Хлоя е алтернативното име на Деметра, а тя от своя страна е тракийска богиня. Възможно е Хлоя да е калка на друга по-древна тракийска дума. От друга страна Хлорей е име на тракийски жрец на Кибела, който заедно с Еней идва в Италия...

   Изтриване
 33. Аз друго не мога да разбера, защото цялата работа е доста обърквъща!! Става въпрос за период от хиляди години (огромен диапазон) и всичко се слага под общ знаменател, като се говори прако за българи!?!?! Траките са българи, тия са българи ония са българи.... Защо ги наричате така - пряко?
  Два примера: Македония и Щатите. Какъв си? - Македонец. Какъв си? - Американец.
  Не българин, не сърбин, не грък - не ирландец, не холандец, не французин.
  Това ми е интересно. Говорите за траките (които наричате българи) 3-4000г пр.хр. Ако имам щастието да пътувам с машина на времето и попитам някой тук от балканите - ти какъв си? Българин ли ще каже. Усещате ли на къде бия?
  Мисълта ми е такава. произхода разбира се, че е от значение. Но самото сформиране като народ не е ли по-важно. Самосъзнанието, самонаричането.
  Кое да сметнем за начало на българите като народ - извънземните, атлантите...човекът от Ялта.. Пекинския човек... траките...или народа сформирал и сплотил се в средна азия - донесъл със себе си своите отличителни белези. Белези които го обособяват като народ. Не като фрагмент, а като съвкупност. "Страшните по целия свят българи", "те българите", аз по род болгарски... защо не се наричат траки? И ако пак имам щастието да пътувам с машина на времето и задам въпроса - ти какъв си, тогава ще чуя - българин.

  Не знам, може и да ми е грешна логиката. Поправете ме. Но наистина се обърквам от всички тези имена и периоди. Кой народ какъв е и кога е формиран като народ със свое име и култура?
  П.С. в таджикистан и района много добре се помни името българи. Музикални инструменти, песните, езика, облекло, обреди и традиции... Ние сега да им кажем траки сте. Ами къде отидоха българите?

  Благодаря и се извинявам предварително ако писанките ми са глупости.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, всеки човек има право на свое виждане. Въпросът е кой ще представи най-много и най-логични аргументи.

   Траки е екзоним - название, което е ползвано за дедите ни от чужди хора. Траки е и наложен научен термин подобно на хети. Хетите обаче са наричали себе си неси, а езика си несили.

   Верно е, че термините понякога объркват, но какво да се прави, историята е сложна наука, трябва да се чете и проверява много. Ето, имената иранци, перси, артеи, кефени, хорсари са употребени за едни и същи хора. Съвсем нормално е един и същ народ да е наричан различно в различни периоди от време.

   Изтриване
 34. Много добър постинг,а за тези които Ви критикуват г-н.Серафимов,мисля че е един човек-жалкото човече Кирил Милчев,защото ползват(анонимните критици) едни и същи типични за Милчев идиотски изрази като "тракедонист", но спокойно хората са с Вас,не с лъжци като Милчев!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, Милчев има много профили, изявава се под доста самоличности, най-вече, за да се хвали сам и да плюе по опонентите си.

   Изтриване
 35. ирена янчева5 октомври 2015 г., 21:09

  Павле, създал си една чудесна статия - много специфична тема и твърде малко известна информация ! Благодаря за ценните снимки на артефакти и библиография, която си приложил. Аналогиите между находките в атракия, Дания и Швеция - артефакти, погребални моголи, топоними и хидроними са направо уникални. Трайните връзки между Севера и Трако - Дакийския регион доказват още веднъж, че нашите предци са европейски народ с древни корени на Балканите. Бойнитр брадви и знаците върху тях са неоспоримо доказателство ( особено тези от 5 000/ 4 500 преди Христа ). Проятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 36. ирена янчева6 октомври 2015 г., 22:44

  Павле,могат ли да бъдат анализирани и обобщени истинските мотиви на древните траки за техните далечни преселения и оставените от тях значими и трайни културни влияния, начините на адаптация и вклиняване в местните общества, трудностите, проблемите в новата среда - климатични / природни. Ти вече си създал няколко такива статии - походът на Дионис до Северна Индия, древните траки в Монголия и Манджурия / Северен Китай, нашите колонии в Ирландия, Испания и Египет, а сега и в Северозападна Европа - Норвежко море, Дания и Швеция. Могат ли да се изведат причините за това в едно отделно изследване или самостоятелна тематична глава / раздел, да се потърси една малко по - рзлична гледна точка ? Приятелски поздрви !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, това е трудна задача понеже за някои миграции няма точна дата, нито пък са дадени подробности. Така няма как да се разбере дали се касае за миграция в търсене на нова земя за заселване, дали хората са принудени да се преселят поради природно бедствие, или епидемия, или пък са прогонени от друга етническа група.

   Най-старите миграции могат да се локалиризат във времето с амплитуда от около 300-400 години благодарение на разпространението на определени видове керамика.

   Поздрави!

   Изтриване
 37. здрасти бих искал да попитам търсили ли сте паралели между знаците от българската розетка мисля че беше, кадето е знака на рода дуло в средата и седем лъча със по два знака, та интересно ми е дали от китаиските йероглифи или грузинската азбука примерно или линеарите 1 и 2, там някаде дали няма някво съвпадение, дори и глаголицата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имам работа на тази тема http://sparotok.blogspot.nl/2013/01/blog-post_23.html

   Изтриване
 38. Също бих искал да попитам за княз и княжество, като съм убеден че такава е била тетлата на княз Омуртаг,та княжество не се ли казва когато един народ се раздели на множество оделни, независими владения, и ако е така следователно е имало и други княжества Български или е свързано нещо със Византия, но след войните на Българите със Византия, защо Българите биха продължили да исползват тази титла.

  ОтговорИзтриване
 39. Също за долмените бих искал да попитам, знаете ли нещо.Проверих в интернет и видях че ги има от Франция до Корея, което ми говори че в миналото е имало една глобална култура, може би цивилизация, или ако не глобална то поне доста голяма. Извинявам се ако нахалствам няма да се сърдя ако не получа отговор на някой въпрос. Поздрави за труда, работата и всичко което сте направили до сега.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каквото и да кажа за долмените, ще бъде спекулация. Някои може да са надгробни паметници, но други имат друго предназначение.

   За жалост у нас датировката на особените обекти не е особено адекватна, девташларите край Плиска са датирани като средновековни, което е направо умопомрачително защото сходните обекти и формации от Нормандия са датирани 4500-3300 г.пр. Христа.

   Изтриване
 40. |Y| съсществувал и на меча на Осман първи в музея му в Истамбул за ,които се твърди ,че е от род Кая -които са огузи.Огузите за тях пък се знае ,че имали за управленски род -Дуло.Колко са различни от българите и кои избира за владетели чужди това е вече друга тема.След като наши ,,актуални'' историци като проф.Овчаров си позволяват снощи да коментират Шампионска лига,да наричат Перперек- Перперикон и не му е неудобно,то какво да ми е неудобно да повдигам такъв въпрос за знака?Изпитвам респект/уважение/ към публикациите Ви и Ви моля заради турското робство,ако нещо е неудобен въпроса да не го коментираме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма неудобни въпроси, питайте, ако е по силите ми, ще дам отговор.

   Изтриване
  2. Нараства всеобщото мнение, че във вашия блог се налага тотална цензура за неудобните и дискредитиращи ви въпроси, така ли е?

   Изтриване
  3. Анонимна госпожо, анонимни господине, аз не се интересувам от чужди мнения, а само от факти. Факт е, че заядливият ви коментар е допуснат.

   Изтриване
 41. мерси за отговора

  ОтговорИзтриване
 42. КОЛЕДА
  След Влад настана Коледа през 4745 г. Той беше много нечестив, зъл, сластолюбец, блудник, баща на всякакви неправди и мъчител немилостив. Първо поклони се на римските идоли, а после поиска му се да бъде Бог, и повели на народа, да му се кланя като на Бог, а не като на Крал.
  Родиха ме се двама синове, от които първият се казваше Болг, а вторият Брем. След неговата смърт Брем и Болг наследиха бащиното си царство , и го разделиха на две части през 4885 г. Брем стана крал на северозападната страна, а Болг на Югъ.
  Б Р Е М
  Брем стана Крал на народите, който се назоваваха със негово то име Бреми, а сега се наричат Чехи. Помархани, Шведи , Датчани. След като се върна от там завоюва Русия и създаде град Новгород .Като се върна от там Брем отиде в Сармация където беше убит.

  БОЛГ
  Болг който беше петият Крал, завоюва цяла Тракия, Македония, Далмаця, чак до Бяло море, до Рим и до Венеция. Той беше като баща си голям мъчител. И от тогава Иллириците се назоваваха Българи, а не както някой казват,че Българите са приели името си от река Волга.
  “Царственик или История Болгарская” от 1844 година.

  ОтговорИзтриване
 43. Павел Серафимов,Браво бе момче! Хубаво е че има такива като теб!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги ще се намерят българи, които да се борят да интереса на народа си!

   Изтриване