1.03.2014 г.

ТРАКИЕЦЪТ КАДЪМ И ФИНИКЙСКАТА АЗБУКА


Дедите ни със сигурност са имали своя писменост още в най-дълбока древност. Съдим за това по факта, че  нашите думи чета, пиша, мастило, черта, резка, рабош  отговарят прекрасно на санскритските четати, пимсати, машии, чири, рекха, рупака.

От ранното съществуване на думата мастило-машии можем да отсъдим, че като материал за писане нашите предци траките са ползвали някакъв растителен пигмент (като е мастилото). Явно знаците са се нанасяли с четка върху обработена животинска кожа. За скотовъдци каквито са били траките кожата е била евтин и практичен материал, който обаче в условията на нашият климат не е в състояние да устои дълго на влиянието на времето. В неподходяща (влажна) среда документите ще изгният сравнително бързо.

Древният характер на думите пиша, черта, резка, рабош (пимсати, чири, рекха, рупака на санскрит) показва, че освен мастило траките са използвали и дървени дъсчици за записване на религиозни, или др. текствове. Ведическата дума пимсати-пиша е означавала първоначално украсявам с дърворезба. Трябва да се добави, че в езика ни има една много интересна дума за молив, това е рабило. Използва се в района на Банско, а изследователите смятат, че тя произлиза от старобългарският глагол робити – режа. Т.е. дедите ни са ползвали длета и ножове за изписване на древни текстове. Не случайно Чернорицец Храбър говори за черти и резки...

“Дървени книги” са съществували в далечното минало със сигурност. В стари хетски документи се споменават такива (О.Гърни), но за съжаление не е намерена нито една защото както и кожата така и дървото гние лесно, и се разпада без остатък във влажна среда. Само писмени паметници върху камък, изпечена глина и метал могат да устоят пагубното влияние на времето. 

Такива тракийски артефакти са намерени, разбира се. Най-известните са дискът от Тартария от пето хилядолетие преди Христа, плочицата от Градешница, печатът от Караново, да не забравяме надписите от Вълчи Дол, Хотница, Осинчани, Говерлево и др. 
                                               http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/original/Gradeshnica%20runitrVEL.gif

Много са доказателствата за високата култура на нашите предци,  но търде малко се прави по популяризирането на тази информация. Поради тази причина мнозина още вярват на твърдението, че траките не са имали писменост.


Паралелите на българските думи чета, пиша с ведическите четати, пимсати и т.н. показват пределно ясно, че предците ни са били добре запознати с четмо и писмо хилядолетия преди рождението на Христа, защото е невъзможно да имаш думи за четене и писане, а да не можеш да четеш и да нямаш азбука. За да съществува дадена дума, трябва да има и причина за съществуването й. Не е нужно човек да е с академично образование, за да разбере това.

Дедите ни не само не са били безписмени, но и са създали няколко азбуки. Корените на Линеар А и Линеар Б са в Тракия, от тези писмености произлиза и глаголицата, а както ще се разбере след малко, тук, в нашите земи е и произходът на финикийската писменост.


ГЛ- глаголическа буква
зс - звукова стойност
ЛА - линеар А
ЛБ - линеар Б


На Кадъм се приписва появата на азбука в Европа, като се твърди, че той е финикиец, т.е. дава му се източен произход. Пренебрегват се обаче редица факти:

Pоднините на основателят на Тива принадлежат на палеобалканската общност, а не на Ориента. Едва ли някой ще оспори тракийският произход на Финей, Земела и Дионис. Бащата на Кадъм носи трако-троянското име Агенор, а сестрата на Кадъм е известна с тракийското си име Европа. Изследвайки подробно историческите извори траколозите И.Маразов и А.Фол са на мнение, че Кадъм идва в Гърция (тогава наричана Пеласгия)  от земите на Тракия.

Един малко известен факт е това, че първите, които започват да ползват кадмейските букви са трако-пеласгите, а не гърците.  Диодор Сицилийски свидетелства, че траките Орфей и Линей са писали с пеласгийски ( кадмейски) букви. Обърнете внимание, преди Троянската война трако-пеласги, а не гърци са разполагали с писменост.

В полза на тракийският произход на Кадъм трябва да се спомене, че името на основаният от него град Тива, или по-точно Тева (Thebe ) е тракийско.  Thebe  отговаря на тракийската дума дева  селище, свързана с нашият глагол девам – слагам, полагам (основи). Точно в Тива има са намерени амфори от XV-ти-XIV-ти век преди Христа с много интересен надпис КАУНО ОДУРУВИЙО ВАНАКАТЕРО  
Кана ( съд) на владетелят ( царят) Одрис.  


Тук най-важното е че, господарят на Тива не е грък, а тракиец. На плочиците от Тива изписани с линеар Б няма нито едно типично гръцко име. Няма Фотис, Милтиад, няма Аристид, нито Каликрат, или пък Платон, Симонид....просто няма...но пък царят на Тива носи тракийското име Одрис.

За ранното присъствие на трако-пеласги в Беотия (където е кадмеевата Тива) знаем от свидетелството на Страбон, който пише, че преди да отидат в Атина пеласгите са обитавали Беотия. На друго място старият автор казва, че беотийската планина Еликон била наречена свещена от траките. Ликофрон пък нарича беотийският град Антедон – седалище на тракийските царе. 

Твърдението на Ликофрон обяснява защо в Тива Кадъм се жени за Хармония - дъщерята на тракиецът Арес. От нея се ражда и Земела ( почитана от траките като богиня на земята), която пък е и майката на Дионис ( най-известното тракийско божество).

Хидронимите около Тива, като Копайското езеро например показват също, че там са живели дълго време трако-пеласги. Kopais ( Copais ) няма смисъл на гръцки, но пък е обяснимо със санскитската капа-течност, авестийската   кафа-пяна и нашите думи капка, капя, капене.(Вл.Георгиев). Да не забравяме названията на реки и потоци Капачур, Капот, Капещец и др.

Нужно е да се спомене нещо и за така нареченият беотийски щит защото той си е всъщост тракийски. С него са изобразявани предимно траки. От сцените на битката при Кадеш, пресъздадена  на стените на Луксор ( XIII- ти век преди Христа ) се вижда, че такива щитове носят тракийските съюзници на хетите ( става дума за мизи и дардани).

Нека обобщим накратко:

1. В тесни кръгове се знае отлично, че митът за Кадъм и Европа е палеобалканска реалия ( Порожанов, цит. С. Янакиева).

2.Родът на Кадъм е тракийски, етническата принадлежност на Дионис и Земела е неоспорим.

3. Установено е, че Кадъм основава Тива след като идва от Тракия.

4. Името Тива е обяснимо на тракийски, там са царували траки през 15-ти-14-ти век преди Христа.

5.Топоними и хидроними в кадмеевата Беотия имат тракийски характер.

6.Тракийският бог Дионис е почитан в Тива доста преди Троянската война.

7. Типичният беотийски щит е всъщност от  тракийски  произход.

Оказва се, че финикиецът Кадъм е тракиец. Представените тук данни променят много нали! Ето затова те дълго време са били укривани упорито от широката публика. Догмата, че искрата на познанието е дошла от Ориента трябваше на всяка цена да бъде поддържана  защото истината за ролята на траките в създаването на писмеността накърняваше интересите на изключително влиятелни личности. Макар свидетелствата за наличие на древна тракийска азбука да стават все повече и повече определена група учени ( като А. Финкелщайн например ) фанатично се протипопоставя  на твърдението, че надписите от Караново, Градешница и др. могат да се разгледат като оформена писменост макар това да е истината.

От друга страна тракийският елемент във финикийският етнос също е причина за отричането на ролята на траките като градители на древната култура. Г. Херн определи финикийците като амалгама от ханаанци и морски народи. Ханаанците са ясни, те са местни за Близкият Изток хора. Кои обаче са морските народи? Какво знаем за тях? Техните имена са споменавани многократно от египтяните. През второто хилядолетие преди Христа те са обитавали както Мала Азия, така и Тракия. В продължение на няколко века царете на Египет изпитват силата на оръжието на морските народи. Най-известните от тях  са пелесет, дрд, мешуе, лука, чкр, уешеш, шардана, туршу, шекелеш..На пръв поглед това са странни, неразгадаеми названия... докато не забележим една любопитна особеност.

Пелесет е египетското предаване  на етнонима пеласги.

Дрд е безспорно  дардани

Мешуе означава мизи...наречени по-късно българи.

Лука отговаря на ликийци.

Чкр е египетският вариант на името на тевкрите, трако-троянски народ.

Уешеш представя името на  весите ( беси).

Шардана отговаря на серди ( древно племе живяло в Тракия и от чието име идва Сердика, старото име на нашата столица София).

Туршу отговаря на трауси – тракийско племе описано от Херодот.

Шекелеш отговаря на соколоти, това е името на царските скити, чийто земи векове по-късно от Херодот Йордан определя като владения на българите. Според Страбон, Дион Касий и Стефан Византийски траки и скити са роднини.

Ето, за всеки непредубеден човек ще стане ясно, че морските народи, които се сместват с ханаанците и създават финикийският етнос са си чисти трако-пеласги.Тракийският елемент във финикийският етнос е неоспорим. Какво правят определена група учени обаче?  Премълчава се истинският смисъл на името финикийци. То е документирано от гърците като Φοίνικης, а дали това не е гръцкото предаване на Войници? Точно такива са били “морските” народи, били са войници, които замалко не затриват Египет преди около 3200 години.

Премълчава се, че върховният бог на финикийците носи тракийско име. Няма грешка, Баал Збул, който ние познаваме като демонът Веелзевул е всъщност тракийско божество. Баал отговаря на тракийските думи балайос-голям, силен и бален – принц, владетел, да не забравяме и името на тракийското божество Балей. Сродни български думи са болий-по-голям, бьлия-господар. Збул отговаря на тракийската дума збул  сияние, светлина, сродна българска дума ежупел. Т.е. Баал Збул означава Принцът на Светлината, или Светлият Господар...

Друг финикийски бог със “странно” име е Дагон. Той бива свързан с Баал (Збул), т.е. става дума отново за божество на светлината. Дагон показва връзка със санскритският глагол дахате –изгарям, старобългарската дума дагна-изгоряло, белег ог изгоряло, а също и глагола раздещи – разгарям. Дагон означава горящият, греещият.

Интересно е и името на финикийската столица в Африка – Картаген. Оригиналното име е Карт Хадащ имащо значение нов град. Частицата КАРТ отговаря прекрасно на тракийската дума КОРТА, ГОРД  град. Тази подробност обаче някакси убягва на вниманието на учените. Също така те затварят очите си за факта, че има както финикийско така и тракийско селище наречено Абдера. Някои учени правят неистови усилия да  изкарат последното колония на ориенталци, но от Страбон знаем, че тракийският Абдера е обитаван от бистоните няколко века преди Троянската война, т.е. тракийското селище е поне половин хилядолетие по-старо от това в Испания, която е била колонизирана от финикийци през Желязната Епоха.

От тези данни можем да направим заключение, че поне част от финикийската аристокрация е била от тракийски произход, докато простолюдието е било най-вече от ханаанци. Благородниците винаги ще наложат поне един-два от боговете си ( в случая Баал Збул и Дагон), а също така в езикът на подчиненото население ще се влеят чужди думи (като карт- град). Тракийското присъствие във финикийското общество обяснява защо един “финикиец” като Кадъм има тракийско родословие. Обяснява и защо финикийските букви имат тракийска акронимия. 

В следващият постинг ще бъде представен анализ на формите на така наречената финикийска азбука и ще стане ясно, че тези, които са я създали имат балкански корени. Звучи невероятно, да, така е, но вие видяхте сами колко информация е била укрита и жестоко изопачена. Голяма част от това, което знаем за древните траки и финикийци е просто една добре лансирана и поддържана лъжа, чийто край вече се вижда. Потомците на светлината започват да се пробуждат и в гърдите им започва да се надига заслужена гордост. Няма да ни бъде позволено току-така да си върнем старата слава, но държейки се културно и благородно ще обясним на нашите опоненти, че е в интерес на всички истината да излезе на бял свят.


45 коментара:

 1. Кирил Милчев е прав като ми вика тази сутрин че си пълен идиот, направо кретен!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Даже и след 100 години няма да съм в състояние да достигна глупостите на Кирил Милчев, той е уникален :)

   Изтриване
  2. Кой се събуди пръв, Кирил или ти?
   Съвсем никой ли не ти чете блога, Кириле че се унижаваш с опити за реклама по този начин?

   Изтриване
  3. Да се чете написаното от г-н Милчев е мъчение. Малко се тези, които дръзват да го направят, а още по-малко са тези, които се връщат.

   Изтриване
 2. "Дедите ни със сигурност са имали своя писменост още в най-дълбока древност."

  Вече няма никакво съмнение за този факт. Истината, малко по малко, започва да излиза на бял свят. Вижте следния клип (става дума за глинени плочици от Румъниа):

  http://www.youtube.com/watch?v=4Iq4Qbd0wpw

  Всичко най добро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Филмчето е много интересно! Чел съм работите на Хаарман, а и тези на Мерлини, Уин и др. Жалко е обаче, че в България тези важни автори са непознати...

   Изтриване
  2. много са интересни коментарите на сърбите под клипа.едва ли не те са траките а всички други са пришълци "българизирали" и "романизирали" тях,траките от сърбия.свастиката била сръбска и т.н.

   Изтриване
  3. По принцип такива дивотии се говорят от сърбите, но причината не е в сърбите, а в тези, които промиват съзнанието им. Нека не забравяме, че в началото на 20 век кукловодите на сръбския цар бяха франзузи.

   Не сърби създадоха идеята за създаване на македонски език, а едни опасни другари революционери. Сърбите от друга страна бяха едни от първите, които се изказаха за българските корени на македонците - видният сръбски учен Ст. Веркович, който е бил дългогодишен учител в Македония, изпратен там от сръбското правителство със специална мисия, пише в предговора на своя сборник „Народне песме македонски Бугара” (у Београду, 1860): „Но ја сам ове песме назвао бугарскима, а не словенскима, због тога, јер данас кад би когод македонског Славенина запитао: што си ти? с места би му отговорно: я сам болгарин, а свој језик зову болгарским. . .”

   http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/edinstvoto_makedonija_3.htm

   Изтриване
 3. Г-н Серафимов,
  почвам да мисля, че тъй като вие се опирате само на 100% доказуеми факти, твърденията ви са доста по-пестеливи спрямо вероятната картинка на древната историята. (Не ме разбирайте погрешно, аз съм за вашия подход, иначе лесно ще ви поставят на пиедестала на посмешищата. Само това чакат)
  Как ще коментирате този Ин-Ян храм от Татария:
  http://www.youtube.com/watch?v=tnADnlrwiYA
  Ин-ян в Китай го датират от 3тото столетие преди христа, като някой говорят за по-рано. http://www.ancient.eu.com/Yin_and_Yang/
  Но това в Тартария е поне 5000 години преди него.
  Възможно ли е част от хората на Сабазий да са отишли и на север?(или самият той)
  И въобще как ние наследниците на духовните хора, да намерим техните следи, след като целта им е била духовното, а не материалните плочици, плакети, паметници?
  Поклон пред всичките 300-400-ин поколения преди нашето!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само символа ин-ян е от Източна Европа, това важи и за свастиката, която я има в Тракия още през шесто хилядолетие преди Христа.

   Тези, които са пренесли древните тракийски символи в Азия, са и същите, които са създали ранните цивилизации на Индия и Китай. За това даже има подробни истерически извори.

   Изтриване
 4. Това за Баал е много интересно защото така се обяснява и името българи. Баалгури значи децата, наследниците на Баал(белиа, светлия)
  Преди религиозната реформа направена от Моисей(баал не е бог. яхве е бог) предците на еврейте са вярвали в него тоже, от там и близоста им с нас. Но божият народ сме ние хе-хе богари.
  Поздрав. Много силна статия.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично свървам теонима Баал с трак.балайос-силен, санскр. бала-сила, лат. valent-силен и т.н.

   От друга страна българи отговаря на санскр. балас-бяло, балга,барга-сияние, лат.fulgor-сияние, лит. balgans-светъл.

   Изтриване
 5. Тази статия може да впечатли само децата.

  ОтговорИзтриване
 6. Иво Иванов. Павка, тоя Баал или Ваал, мисля, че беше демон в някаква религия. Как да възприемем, че такъв демон, в чиято чест са пекли живи деца, е наше божество? Нашите предци са дарявали и даряват светлина и познание полезно на хората, не ги жертват по тоя ужасен начин. Когато бях в Гърция, откриха някакви медни книги от 4-5 век пр.Хр., където пише, че похода на Дионис в Азия, преди няколко хиляди години, е точно срещу тъмната сила на Баал и срещу песоглавците, които са му се кланяли и са пренасяли човешки жертвоприношения. В тия книги доста подробно бяха описани различните сражения, участници, пълководци, разположение на войските, и най-важното - на кои места е имало храмове на тоя Баал, по-късно разрушени от Дионис. До колкото си спомням Зикурата в Ур, Голямата пирамида в китайската провинция Юнан бяха някои от местата с такива храмове. Това обяснява защо за тези места не се говори почти нищо, въпреки, че геометрически и обемно са по-големи, по-точни и по-впечатляващи от Хеопсовата пирамида. Това обяснява и самия поход на Дионис, той чисто и просто е освободил азиатския континент от тъмната религия, човешките жертвоприношения и гнета, това е и причината да постави себе си начело на пантеона от нови богове, даряващи светлина и просвещение. Гърчулята естествено, не пропуснаха да си присвоят Дионис, похода, участниците, като ги изкараха гърци, въпреки, че по това време май ги е нямало, и мисля, че никъде не се споменава за гърци вътре. Не зная каква точно е връзката на траките с Баал, може, ли да не е точно тяхно божество, а да е заемка? След като Дионис воюва за да го премахне като бог?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, пропагандата, или лъжливото представяне на информация не е изобретение на Йосиф Гьобелс. Пропаганда е имало и преди повече от 3000 години.

   Дева е индо-арийска дума за бог, но на ирано-арийски тя има значение демон, дявол. Често народите са демонизирали боговете на своите противници и са ги обрисували с черни краски.

   Не съм чувал за никакви медни книги, в които е описан поход на Дионис, най-вероятно това е спекулация, или просто шега.

   Изтриване
  2. Интересно е сведението на Страбон, че още по негово време някои са се опитвали да оспорят писанията на древните автори, като са ги изкарвали неграмотни по отношение на факти и събития, на които същите тези автори са били очевидци, и дори оборва някои от тях, като доказва, че всъщност по-старите от тях автори са били много по-сведущи по отношение на описваните от тях народи и земите, които те са населявали. А иначе в Гърция митовете и басните все още са на почит, и продължават да се създават нови такива. Лошото е, че тези митове и басни са навлезли от дълбока древност в почти всички сфери на реалния живот и на тях се базират сума ти доктрини и учения. Най-страшното, за което пише и в едно пророчество, съдържащото се в сборника с православна духовна мъдрост Евергетинос, е това на авва Памво (Египетски аскет, живял през 4 век, съвременник на Св Антоний Велики), записано от Паладий: "И ето, казвам ти, чедо, че настъпват дни, когато християните ще развалят светите книги – Евангелието, книгите на светите апостоли и дивните пророци, заличавайки от пергаментите свещените писания, и ще записват тропари и елински речи. И затова отците казаха на тези от нас, които са краснописци в тази пустиня, да не записваме житията и словата на отците на кожа, а само на листове папирус. Защото бъдещото поколение ще изтрие житията на светите отци и ще записва каквото му дойде наум." Дали изпълнението на това пророчество се отнася само до Египетската пустиня, или се е разпростряло и извън нея, и в какво точно се изразява "развалянето на светите книги" и "записването на каквото им дойде наум" ако действително е ставало нещо такова, трябва да бъде изследвано. Но че част от него със сигурност се е изпълнило става ясно от диалога, че дотогава примерно в монашеството не е съществувала практиката на псалмопението. Наистина, изопачаването на фактите и скалъпването на митове си е цяла "наука".

   Изтриване
  3. Иво, Баал е демон в еврейската религия. Израел от своя страна значи "богоборец". Еврейският бог Яхве обаче е доста по-демоничен. Наричат го също и Девата Ях (демон по ирано-арийски при това женски хе-хе) и си има аналог в нашия устен фолклор и това е ... Баба Яга.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
 7. Как би могла една толкова високо развита в духовно, културно и материално отношение цивилизация (тракийската) да няма писменост - как би могла да оцелее и да се запази за толкова хилядолетия без да оставя знанията си, съхранени чрез писмеността; а в същото време народът на "диви" "нецивилизовани" "варварски" и "войнствени" орди, пришълци отнякъде другаде и "настаняващи" се в земите на високоразвитите "безписмени" траки, завладяни от "високоразвитата" несправедлива римска империя, изведнъж си създават една силна духовно и културно високоразвита държава България на Балканите, която съумява да запази свободна и в която "цивилизованите" робовладелски и феодален строй на "културните" империи и държави така и не си намират място; и изведнъж населението на тази страна, наречена България, толкова коренно се променя, че изоставя "дивите" си и "варварски" обичаи и обиква духовността и културата - толкова силно, че става образец на духовна култура и просвета за много страни и народи, "научава се" да чете и пише и при това с такъв ентусиазъм, че до ден днешен има свой национален празник, посветен на просветата, писмеността и културата, и няма друг равен на себе си народ, който да се отнася с такава почит и любов към просветата и писмеността; и дори през тъмните години на турското робство в училищата (дори селските) и в манастирите усилено кипи книжовен живот и почти цялото население е грамотно, както в свободните Европейски държави. И до днес Европа и светът продължават неспирно да се ползват от благата на българската духовност, култура, книжовност и от постиженията на българите в областта на научното и техническото знание. Наистина, човек трябва да си затвори здраво очите и ушите за истината и упорито да отказва да ги отвори, за да му изглеждат логични всякакви измислени псевдонаучни и фантасмагорични теории, наричащи цивилизоваността - варварщина, и варварщината - цивилизованост. И да не може да направи разлика между това как изглежда нещо и как е представяно, и какво е то в действителност. Силата на внушението е голяма, но по-голяма е силата на логиката и на фактите, с други думи - на истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна съм се убедил, че така наречените "цивилизовани" стари народи - римляните и гърците не са създатели, а унищожители на култура. А ние, така наречените "варвари" сме давали свобода и просветление на другите хора...

   Изтриване
  2. Именно духовността, културата, просветата, доброто и възвишеното винаги са били на прицел - нали това е трудното и изисква усилия; а и изобличава противоположното, което иска да властва, да консумира наготово, да паразитира и да присвоява чуждото, че и да му се покланят на всичкото отгоре... При всички случаи не е удобно; затова и нуждата от фалшификации, преиначаване на истинските факти и унищожаване на историческата памет.

   Изтриване
 8. Винаги когато ми се свие сърцето в мъглата от непремерени думи, недалновидни и вредни решения в днешната ни разпадаща се държава, се връщам в блога ти Павка за да почерпя сили и да продължа да вярвам, че лудостта обхванала българските политици, държавници и умници ще свърши някой близък ден и ще доживея да чуя Истината за българите и че българите най-после с спрели с лутането си по чужди пътеки и са намерили българския си път към възход и достоен живот. Сърдиш се - не сърдиш ще копна тази твоя поредна молитва за България и ще я пусна на връх 3-ти Март...Благодаря ти.Генерала.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да Ви кажа - ако народът не не бе поставян на изпитания, нямаше да стане силен и да се научи да се преражда. Болеста, която ни е налегнала е само временна, тя няма да ни убие, както не са ни убивали в миналото и другите временни падения.

   Парадоксът при нас е в това, че всеки пък когато е изглеждало, че народът ни умира, той напук на всичко и на всички не само е оцелявал, но даже е надживялал мъчителите си.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да, така е било, така и ще бъде винаги:

   „България като Огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде...“ Предсказания за България от Петър Осоговеца, богомилски жрец ( Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта.)

   „Запазили сме през многовековни тежки времена Православието, запазил се е и народът ни от загинвание. И занапред: има Православие у нас, има и български народ; няма Православие — няма и български народ. Това е гласът на цялата наша история, на целият наш многовековен тежък исторически живот, глас, който неумолимо тръби в ушите на всинца ни и който указва на бъдущето, напомнюва ни свещените наши длъжности спрямо народът и вярата му.
   Затуй, благочестиви православни българе, ако обичаме народът си не лицемерно и за временни облаги, а искрено, от душа и сърце, ако е скъпо за нас народното добро и народното бъдуще и преуспявание, длъжни сме всинца да пазим като очите си нашата православна вяра и да се пазим като от огън от всяко незачитание и от най-малкото посегателство на нея.“ Из завета на митрополит Климент Търновски (Васил Друмев) към православния българин

   Изтриване
 9. Бъдещето е на славяните, бъдещето е на българите. Те ще оправят всички народи. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят", пророкувал Дънов. Всъщност едно от неговите предсказания в тази област вече се е сбъднало. Пред учениците си той казал, че освободителите на България един ден ще прегърнат най-силно неговото учение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярвам в думите на Дънов, вечното прераждане на народа ни показва, че той е прав.

   Изтриване
 10. Привет, Павеле,

  имаш забележка и от мен. Този Ваал или Баал може и да е бил първоначално Бял, ама на финикийска земя е станал Черен... Финикийците са извършвали страшно жертвоприношение като са хвърляли малки деца в ръцете на нажежената с огън статуя на бога...
  За медните таблици на които е записан походът на Дионис и аз не съм чувал. Ако са истински ще е много интересно---
  Сравнението между линеар А и глаголицата е нещо твърде сериозно и се нуждае от още доказателства... Примерите които даваш не съвпадат с по-долния пример от написаното върху амфората. Буквените знаци са различни...
  Като допълнение, според Мавро Орбини глаголицата е измислена или изнамерена в 4 век от свети Йероним. Това казва той по този въпрос.
  Позрави!  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Невъзможно е да намерим успоредица за всеки Линеар Б знак с глаголицата понеже в Линеар Б броят на знаците е над 70, aз лично съм намерил 33 паралела във форми и 22 паралела във форма и звукова стойност.

   Смятам, че глаголицата е изграждана дълго време, а хора като Св. Йероним и Св. Кирил само са я преработвали така, че да отговаря на спецификите на речта по тяхно време.

   Колкото до Баал, тълкувам името му като силния, от трак. балайос-голям, силен, но може наистина да изва от балиос-бял, светъл. А това, че култа към него може да е опорочен изобщо не би ме учудило. Та нима кръстоносците са служели на Христос като са проливали реки от кръв...няма религия, която да не е опорочена.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Иво Иванов. Тия медни книги са абсолютно реално съществуващи. На брой са малко над 300 и са с размери около метър. Намерени са от иманяри някъде в северна Гърция. Самите иманяри ги предлагат на един известен телевизионен водещ, който да ги откупи и да ги направи публично достояние, той обаче отказва с мотива, че това е противозаконно, именно да откупува предмети с историческа и археологическа стойност. Писани са около 280 г.пр.Хр. и обхващат периода от сътворението на света до около 280 г.пр.Хр. Отказвайки им да ги откупи, този водещ изказва желанието си да се запознае със съдържанието на тези книги, след което в офиса му започват да пристигат фотокопия значителни по размер и обем, със информация, която променя познатата ни история и обяснява доста факти, които на пръв поглед изглеждат без причина. Е, който иска вярва, който не, само искам да ти кажа, че написаното в тези книги не се различава кой знае колко от това, което ти пишеш, Павка, само, че там е доста всеобхватно и показва първопричините и смисъла на цялата ни позната история. С тая разлика, че говорейки за палеобалканското население, водещия има предвид гърци, а не траки или пеласги, въпреки, че съм убеден, че името гърци вътре не се споменава. Между другото, самите иманяри са отишли при тоя водещ, с мотива, че ако ги предадат на държавата тия книги ще бъдат унищожени или поне покрити, така както и до ден днешен някой все покрива и изопачава истинските факти. Тези книги са издадени и се продават все още в Гърция и могат да се закупят, аз лично съм чел някои от тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С гърците се случва обратното на това, което се случва с българите - докато българите не искат да приемат, че техните предци са в основата на Европейската цивилизация и да погледнат назад към славното си минало, за да почерпят сили от него за настоящето и за да могат да си изградят достойно бъдеще, гърците не могат да допуснат и не искат да приемат, че някой друг освен техните предци стои в основата й.

   Изтриване
  2. Издадени в какъв смисъл? Под формата на книга или качени в уеб пространството? Може ли линк към съдържанието им? Би ми било много интересно. Ако се продават, защо не се заинтересуват нашите историци-траколози? Все пак Северна Гърция е в ареала на таргет групата им.

   Изтриване
  3. Ако книгите наистина са издадени и сте чел някои от тях, то няма да Ви затрудни да ни кажете заглавието и ISBN номера на книгите.

   Изтриване
 12. Здравей Българолюбецо!!!
  Завиждам ти за непоколебимата вяра,която имаш,Павле,но......селото и селото....То ни е вадило от батака винаги...А сега селото го нема-нема какво да ни обедини.
  bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че голяма част от селата се унищожени...по отдавна замислен план, но българина е така силно свързан със земята, че е нужно само някой да му напомни кой е, за да се завърне към себе си и своята майка земята...

   Изтриване
  2. Ценностите и вярата обединяват, културата и познанията по история (истинската) с нейните поуки помагат много за това. Нашата учителка по история ни съветваше да учим история, защото е необходима в живота - това се оказа 100%-ова истина - и при това не само в национален план. Това, което липсва, са лидерите в различните сфери на обществения и политическия живот. Тогава всичко ще си дойде на мястото. И селото ще се съживи и възроди. Но и сега на доста места в България и в доста сфери на живота вече е започнало едно възраждане. Така че вярата в доброто бъдеще на България съвсем не е неоснователна. Една от причините да не се вижда доброто е, че постоянно от средствата за масова информация се показва лошото, а доброто почти не се споменава - по този начин довеждат хората до черногледство и песимизъм. Достатъчно е човек да включва по-рядко телевизора, да не купува глупавите вестници и списания в просташки стил и пълни със затъпяващи клюки и статии, да се обърне към положителното и доброто в обществото и около себе си, да чете само ценностни книги, и постепенно ще промени нагласата си, това ще му помогне да открие начини и пътища, водещи към по-добро не само в личен, но и в обществен план. Има много хора, които са се заели с търсене и вършене на добро - когато се присъединяват все повече и повече други такива към тях, стават по-силни и неусетно ще се получи и желаната промяна в по-широк национален план - новите поколения ще растат с друг поглед към нещата, покрусени от безизходиците на настоящето и близкото минало.

   Изтриване
 13. По памет заглавията на книги те са ,,Тайната на медните книги", ,,Защо и как живеят сред нас", която поредица между другото е 10-на тома, ,,Кутията на Пандора" пак около 10-на тома и със сигурност имаше още, но вече не си спомням заглавията им. Темата е огромна, освен публикацията на тия медни книги, автора цитира почти всички древни писатели и философи, изнася на показ всеизвестни факти, на които не е обръщано внимание или са укрити, доста е интересно, за някои звучи абсурдно, за други е като отваряне на очите, някои го приемат - други не. Гръцкия автор, също като тебе, поддържа тезата за цивилизационните поселения на древните балкански народи навред по евразийския континент, с тая разлика, че по тяхната теория, те са древни гърци( естествено, как можахте да си помислите друго). Колкото до този ISBN, с риск да се изложа, не зная какво е това. Автора се казва Димостенис Лякопулос не зная дали го има в Ю-тюб-а може да проверите има много, много предавания, ако разбирате гръцки може да разберете за какво иде реч, но според мен в никакъв случай не може да се отхвърля всичко казано и написано от него.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ISBN означава International Standart Book Number- международен стандартен номер на книга, всяка сериозна книга има такъв.

   Книгата най-вероятно е само спекулация, ако медните артфакти бяха истински, то светът вече щеше да е гръмнал от сензацията. Фактът, че работите на Лякопулос са познати единствено и само в Гърция показват, че става дума за фантазии.

   Изтриване
 14. Здр.

  Възможно ли името на кавхан Исбул да има връзка със думата "Збул", за която говориш?

  ПОздрав отново.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Исбул е по-скоро сродно на тракийското Исбен, Есбен, значението е конник.

   Изтриване
 15. Нещо се обърках с тези азбуки.
  Ако съм разбрал правилно, първо траките създават писменост, обективизирана в надписи от Градешница, Караново и др. Тя еволюира до линеарните писмености от Крит.
  След векове обаче, те създават и азбуката, която днес познаваме като "гръцка". Кое налага това, след като вече си имат писменост, така и не става ясно. Може би е жест на добра воля към новодошлите на полуострова безписмени гърци. Но явно траките решават, че новата азбука е по-пригодена за езика им, защото всички намерени надписи на тракийски език са написани с "гръцки" букви.
  След още векове, вече не им харесва създадената от тях "гръцка" азбука и те се връщат към старите линеарни писмености, които преработват в глаголица.
  Извинявам се, но нещо ми се губи логиката на цялото това упражнение, продължило хилядолетия.
  Не ми е ясно и как правите паралели между глаголицата, която е азбука, по своята същност писмена система и линеарните писмености, които са сричкови

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, няма гръцка писменост, гърците добавят няколко букви в азбуката получена от трако-пелазгите. Това са пси, омега, фи, тита...никоя от тях не е ползвана в надписите от Кьолмен, Ситово, Езерово, Дуванлий, Браничеви, Надарци. Поправете ме, ако бъркам.

   Второ, съвсем нормално е един народ да смени няколко пъти своята писменост по една, или друга причина. Пример за това са египтяните, при тях срещаме:

   - пред династична писменост

   - йероглифна писменост

   - йератична писменост

   - демотична писменост

   - копстка писменост

   Днешната арабска писменост не я броя защото тя по принцип принадлежи не на изконното население, а на нашественици.

   Съвсем нормално е в течение на няколко хилядолетия писмеността да преживее промени. Промени протичат и в речта...Еволюцията на сричковата система в азбука е един естествен процес.

   Изтриване
  2. "Еволюцията на сричковата система в азбука е един естествен процес."
   Не съм твърдял противното. Беше ми интересно как четете сричковата система като азбука. Изреждате "съвпадения" в графичното изобразяване на глаголицата и съответния знак от линеарите и тяхната звукова стойност, която и в трите случая представяте като буква. Но тъй като линеарите са сричкова писменост, то графологемата ще има сричкова стойност.
   "Първо, няма гръцка писменост, гърците добавят няколко букви в азбуката получена от трако-пелазгите. "
   Приемаме, че е така, но пак не става ясно как линеарната писменост се заменя с азбуката, позната ни днес като "гръцка".
   Изобщо тезата ви е пълна каша.
   Тук пък изобщо не се спирам как включвате в изложението си митологични персонажи, за които няма никакви доказателства, че са реални исторически личности

   Изтриване
  3. Аз не чета сричковата система на Линеар А и Линеар Б като азбука, това си е Ваша фантазия.

   За разберете как линеарната писменост се превръща в азбука трябва да проучите писменостите на народите в Мала Азия. В карийската писменост например има и срички.

   - знакът за сричката ТИ е идентичен на Линеар Б знак ТИ

   - знакът за сричката РИ е идентичен на Линеар Б знак РЕ

   -знакът за сричката МИ показва силна прилика с Линеар Б знак МА

   - знакът за сричката СЕ е идентичен на Линеар Б знак СЕ

   Докато при фригите еволюцията на линеарните писмености е протекла по-бързо, то при карийците сричковата система не е отпаднала напълно поне до 5 век преди Христа.

   За доста хора тезата ми изобщо не е пълна каша, а е една логическа истина, която на Вас явно не Ви оттърва :)

   Изтриване
 16. Обикновенно азбуките, на които има запазени писмени трудове върху камък, се признават от учените, щом са значителни на брой и разпространение в древния свят. Тракийски артефакти с " азбука" обикновенно са обикновенно със старогръцка, няколкото други с такава са със смесени букви (старогръцки плюс финикийски) или с линеарни знаци (карановският пръстен), от които нищо се не разбира. Въпросът ще се реши с по-нататъшни проучвания на нови находки и сравнението им със старите финикийски,старогръцки,старобългарски, римски и др. И българските азбуки са две !

  ОтговорИзтриване