29.03.2014 г.

ПЛИСКА – ГРАДЪТ ПОСТРОЕН ОТ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ

Тези, които следят статиите ми знаят, че аз смятам древните български столици Плиска и Преслав за антични, а не средновековни селища. Уповавам се на няколко неща. Важно за мен е сведението на Г. Кодин, който твърди, че император Константин Велики построил (финансирал изграждането) на няколко селища в земите на скитите. 

Става дума за Плискува, Перестлава, Дристра (Силистра) и Констанция (1) стр. 43. Под земите на скитите се разбира Добруджа, известна в миналото като Малка Скития.  Несъмнено под Плискува и Перестлава авторът е имал предвид  Плиска и Преслав.


Освен Кодин съществува и друг (за жалост анонимен) автор, който твърди, че (през IV век) Константин Велики е този, който е възстановил (укрепил) селищата Плиска, Преслав, Силистра и Констанция. Този летописец добавя също, че Константин Велики е докарал в столицата на Римската Империя водопроводни тръби от България (GIBI, том V, c. 323, 1964).

Тези сведения са добре известни на учените ни. Те смятат, че в този случай се касае за грешка, ставало дума за архаизиране. В речника на Лемприе обаче срещаме интересни данни от работите на Прокопий Цезарийски. Този стар летописец е живял по времето на тракийския пълководец Велизарий и е локализирал в Тракия град PLYSENUM

За всеки непредубеден човек е ясно, че PLYSENUM/ПЛИСЕНУМ е латинското предаване на Плиска. Понеже Прокопий живее по време на Късната Античност, то би било неуместно свидетелството му да се определи като архаизиране.


Определена група учени се притесняват от факта, че имената на Плиска и Преслав са български. Това от своя страна означава, че българи са населявали Мизия и Скития (Добруджа) по времето на Константин Велики – 306-337 година. Подобно твърдение е в рязък контраст с измислиците за азиатския произход на дедите ни. Някои изследователи фанатично отричат възможността българите да са древен местен народ. Данните за тракийския произход на предците ни обаче са достатъчно красноречиви.

1.Кодин и по-ранният анонимен автор датират строежа на първата българска столица през IV век.

2.Анонимният автор твърди, че през IV век Константин Велики е докарал водопроводни тръби от България.

3.През IV век Свети Йероним създава карта, на която Мизия е отъждествена с България.

4. Изключително ценно е сведението на Йоан Лидийски – 490-565 година. В работата му "За Управлението на Римската Държава" срещаме твърдението, че през IV век Константин Велики лишил Ромейската Държава от Скития и Мизия и от данъците получавани от тях.

Сведението на Йоан Лидийски би трябвало да накара всеки родолюбив учен да изкрещи от радост! За да не спадат Скития и Мизия към Римската Империя и, за да не й плащат данъци, то тези области са били свободни – били са държава на свободни хора. Тази държава е наречена България от Свети Йероним и анонимния автор писал за Плиска и Преслав.

За жалост, след времето на Константин Велики тази държава губи своята независимост, но запазва името си. Не случайно Йоан Никиуски, описващ военните действия от 512-513 година, казва за предвождащият българи Виталиан, че се е завърнал в Провинция България. Това е поредния извор, а и доказателство, че названието на страната ни не е наложено след идването на Аспарух, а векове по-рано.

"And he also gave battle to Vitalian, and there was great slaughter on both sides. Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria" – J.N. Chr. LXXXIX-75.


http://www.tertullian.org/fathers/nikiu2_chronicle.htm

Наскоро по телевизията имаше предаване, в което учените защитаващи старите теории призоваха да се вярва на изворите. Хубаво – ето ги изворите! Те недвусмислено показват, че е несериозно старите българи да се определят като късни пришълци, след като различни автори определят дедите ни като стар балкански народ. От този същия народ е произлязъл и Константин I.


Най-великият римски император е от рода на мизите, наречени още българи. Това е причината Константин I да даде свобода и автономия на своите братя от Мизия и Скития. Това е причината да им изгради невероятните за времето си Плиска, Преслав, Силистра и Томи. За щедростта на Константин Велики към своите братя показва разбираме и от това, че и през Ранното Средновековие Плиска е превъзхождала дори Константинопол.

Ето какво казва Андрей Аладжов за нашата стара столица-
Построена е изключително монументално, от огромни каменни квадри, с дворци, които са водоснабдени и имат подово отопление, с прикрепени към тях бански помещения, с басейни...

И всичко това – през времето, когато в Константинопол дори главният водопровод е прекъснат и няма никакви строежи. По своята площ Плиска тогава е три пъти по-голяма от Константинопол. Нейната монументалност напомня на късноримските строежи, крепости…”.


Разбира се когато учените поддържащи старите догми срещнат исторически извори, които не им оттърват, ги определят като грешка. Ако направим проверка на достоверността на летописите, ще установим как дори и сведенията от археологията доказват, че Плиска е строена през Античността – по времето на Константин Велики.

Нека да видим какво казват учените задълбочили се в изследване на бита и културата на старите българи. В своя работа, описвайки древната Плиска, В. Бешевлиев твърди следното: “Както градската стена, така и монументалните постройки са облечени отвън с почти еднакъв големи   каменни квадри.Този начин на градеж е характерен за първобългарските строежи”- (2) стр. 437.

Ето какво споделя Г.Фехер за Преслав: “ Укрепителната система е и тук същата, както в Плиска...Зидът на вътрешната крепост е посторен с големи квадри...и планът на крепостта е сходен с този на Плиска”-(3) cтp. 31.

Относно архитектурата на Плиска, Д. Овчаров пише следното:  “Новите сгради нямат нищо общо с по-ранната сравнително примитивна архитектура. Те са градени с огромни варовикови квадри... - (4) стр. 37.

Съвсем наскоро Й. Йорданов направи следното изказване в своя творба: По-сложен и въпросът с приноса на този етнос с възникването на монументалното квадрово строителство от така наречения плисковски градеж, което повечето изследователи приемат за българска традиция. Каквито и да са пътищата, по които този внушителен и ефективен начин на градеж да прониква в България, несъмнено е, че инициативата за неговото въвеждане принадлежи на управляващата българска аристокрация”. (5) стр. 18.

Моля ви да запомните следното добре  според учените ни строежите с квадри са българска традиция. Казва се обаче, че подобен вид градеж у нас се появава едва през VII-ми- (2) стр. 461 - IX- ти век (4) стр. 37, (3) cтp. 31...

В случай, че приемем твърденията на изследователите за правилни, то не би трябвало да има строежи с квадри (“плисковски градеж”) преди VII-ми век. Казвам VII-ми век защото според официалната историография тогава -681 г. уж е основана България от Аспарух. В. Бешевлиев дори споменава апокрифна история, според която Плиска е издигната от Испор (Аспарух)- (2) стр. 461.

Реалността обаче показва една съвсем различна картина. Неотдавна С.  Торбатов публикува една много интересна своя работа – “Укрепителната система  на провинция   Скития (края на III-VII в.)”. От представеното научаваме, че древната крепост от местността Тауклиман (Св. Никола, община Каварна) е правена с квадри, а от намерените в строежа монети става ясно, че градежа е от времето на император Анастасий (491-518 г.) - (6) стр.225-226.

Да приемем, че монетата не е от 491-ва година, а от 518-та. Дори и така, градежът е цели 163 години по-стар от “идването” на Аспарух. Нещо не се връзва, нали? Уж строежите с квадри бяха въведени от българите, а се оказва, че крепости градени с квадри са съществували в Тракия век и половина по-рано от 681-ва година.

Това не е всичко, квадрите ще се окажат много, много по-стари...Описвайки крепостта Залдапа (носеща тракийско име) Торбатов споменава, че са ползвани квадри (6) стр.325, 327. Залдапа е родното място на предвождащия   българи   Виталиан (6) стр. 320, който през 513 година вдига въстание срещу император Анастасий. Най-интересното е, че строежът на тракийската крепост прилича поразително на този на кастела Ятрус, а и този от Тропеум Траяни където също са използвани квадри (6) стр. 332. За кастела Ятрус се смята, че е издигнат по времето на император Диоклециан (284 -305г.), или малко по-късно – 320 г. (6) стр. 333. А градената с квадри Залдапа е също издигната през IV-ти век (6) стр. 334...т.е. по времето на Константин Велики.

В края на III- ти, началото на IV-ти век е построената с квадри крепостта Тимогеция ( до село Твърдица, Добричко) – (5) стр. 340. До този момент излиза, че типичното за старите българи строене с квадри не е донесено от някъде си, а е било добре познато в Тракия около четири века, преди Аспарух. За какво идване на българи да говорим тогава, след като около 400 години преди него в страната ни се правят постройки от български тип.

Неприятните изненади за поддържащите старите теории не свършват тук. Има данни, които показват, че строежите в квадри в земите ни са още по-стари. В работа на Даниела Агре и Георги Китов е споменато съвсем ясно, че траките градят с квадри през IV-ти век преди Христа (Въведение в Тракийската Археология, с. 61). 

От тези сведения става ясно, че това, което учените от БАН наричат че типичното за старите българи  строене, е познато в земята ни около 1000 години преди Аспарух и не е изобщо проблем  да е използвано по времето на Константин Велики.

Ето, няма причина да се съмняваме в твърдението на Г. Кодин по отношение на това, че Константин Велики (306-337г.) е построил Плиска, Преслав и Силистра. И трите древни селища са градени с квадри. Този тип строеж е съществувал по времето на император Константин, а и доста векове преди него. Така са строили траките, които в по-късни времена са били наречени българи.

Както на юг от Дунав (Провинция Скития), така и в сърцето на Карпатите има строежи от български тип с квадри. Тези масивни строежи са идентифицирани като тракийски (дакийски). Между тях и постройките от Плиска и Преслав няма особена разлика, уверете се сами.

   тракийски строеж с квадри

   сравнение на тракийски и български строеж

   ето ги и красивите квадри от Старосел

Трябва да се добави и това, че на територията на Преслав са намерени три монети  от Античността - периодът, в който според Кодин и др. са изградени Плиска и Преслав. Броят не е голям, но това е нормално. От периода 868-879 г. е намерена една монета, от 913-969 г. е също една, от 920-944, също една и от 970-976 една. (С. Витлянов, Военноадминистративни сгради от двореца във Велики Преслав IX-X век, c.73).

Данните от археологията подкрепят данните от старите извори определящи дедите ни като древен балкански народ. Потвърждение за това, че във вените ни тече тракийска кръв получихме и от генетическите изследвания. По солидно доказателство за това, че сме местен народ няма. Ако доказателства от различни области се подкрепят едно друго, то мнението на който и да е било авторитет е без значение. Историята се гради от факти, а не от мнения на самозабравили се човечета.

Тепърва истината за нас ще започне да излиза на бял свят. Тепърва Европа ще започне да оценя какво дължи на българите, а с това и отношението към нас ще се промени. Ние можем да ускорим този процес като показваме истинското си лице - това на честни, добри и културни хора. Държейки се така ще помогнем на другите европейци да разберат, че действително ние сме потомците на благия Орфей и на описания в “Илиада” цар Резос, че сме народ на благородници, които знаят своите корени.Използвана литература:

1.G. Codinus, Corpus Historiae Byzantinae, Bonnae, Imprensis ED. WEBERI, MDCCCXLIII;
2.В.Бешевлиев, Първобългарите, История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
3.Г.Фехер, Ролята и Културата на Прабългарите, Огледало, София, 1997;
4.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002;
5.Й.Йорданов, Антропология на Древните Българи, масовия гроб край Девня, ИК, Тангра ТанНакРа, София, 2008;
6.С.Торбатов, Укрепителната Система на Провинция Скития ( края на III-VIII в), Фабер, Велико Търново, 2002;
7.С. Витлянов, Военноадминистративни сгради от двореца във Велики Преслав IX-X век, АИ Марин Дринов, София, 2004; 


91 коментара:

 1. Известно ли ти е дали освен структурата на градежа има ли открити артефакти датирани от преди 7 век?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, открити са антични монети, но по този въпрос властва табу...

   Изтриване
  2. „Йорданов, Ив. „Монети и печати от Плиска (1899 - 1999) , Плиска-Преслав 8, стр. 135 – 167.
   Антични монети - общо 34 броя, както следва:
   117 – 346 г. – 6 бр.; IV-V в. – 14 бр., 491 – 518 – 2 бр.; 518-527 – 1 бр.; 527-565 – 4 бр.; 565 – 578 – 2 бр.; V-VI в. – 5 бр.;
   Средновековни монети – 535 бр., както следва:
   802-811 – 2, в.т.ч. 2 брозови, 867 – 886 – 3 бр. , в т.ч. 2 златни; 886-912 – 8 бр. медни, 913-919 – 1 бр. медна, 931-944 – 2 бр. медни; 945 – 950 – 1 бр. медна; 945 – 959 – 2 бр. златни; 963-969 – 4 бр. медни; 969 – 976 – 38 бр. – в.ч. 37 бр. медни и 1 сребърна; 976 – 1025 – 2 бр. златни; 976 – 1035 – 367 бр., в.т.ч. 357 медни и 2 сребърни.
   Макар и малко на брой (по официални данни), откритите антични монети при разкопките са един много неприятен факт. Затова се измисля обяснението, че те са донесени в Плиска заедно с античните материали, доставени за строежите. Въпреки детинското обяснение, не се посочва с кои точно материали от антично време са доставени монетител. И тъй като това е невъзможно да се случи с тухлите, керемидите, обработения камък, хоросана, бетона и металите, остава единствената алтернативна възможност – със земнта маса, но само при условие, че строителите са достатъчно глупави, за да носят земна маса от десетки и стотици километри от места, богати на разпилени антични монети.

   Въпроси без отговор:
   1.Колко, какви видове монети и в кои части на археологическия резерват „Плиска” са открити от 1899 година насам ?

   2.Къде се съхраняват откритите антични монети от Руския археологически институт в Константинопол при разкопките през 1899-1900 години?

   http://iliyanv.blog.bg/history/2013/12/18/monetnite-nahodki-ot-pliska-biha-mogli-da-razkolebaiat-zakli.1220468

   Изтриване
  3. When we remove everything unimportant on the map of Eurasia, there will be only two titans: Constantine and Confucius and the road between them - the silk road. In the middle is the capital of the world New Constantinople.
   China is developing because it turned to Confucius. Europe will begin to develop when turned around to Constantine.
   https://goo.gl/L6eW5u

   Изтриване
 2. Здравей, Спароток! )

  Благодаря за хубавата статия и достоверния прочит на историята!
  Сега ще бъда по-горд с името си-Константин )

  Ето една моя, лична, субективна , но Българска ТРАКТОВКА на самото име
  Константин: КОН_СТАН_ТИН

  Мисля че казва много за значението на името! Повече отколкото латинската препратка: constant.

  За значението на думата КОНИ ти писа скоро, а именно КОНИ= начален, поставен в началото;изКОНен означава първоначален, заКОН притежава смисъла – това, което бе в началото;

  КОН_СТАН_ТИН= ТИ ЗАСТАНА В НАЧАЛОТО...може би, ПОВЕДЕ НИ!

  от Константин (НЕвелики) ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Неделчев!

   Ще обърна на вниманието Ви няколко подробности:

   Частицата СОN не отговаря на стблг. конь, а на към, в смисъл -със.
   Частицата STANT отговаря на стблг. стояти-придържам се.

   Константин означава - способен да се придържа, постоянен, силен.

   Изтриване
  2. Константин значи Твърдко преведено на латински
   Бриг.
   Спароток силна статия, привет.

   Изтриване
  3. Да, името Константин може да се преведе и като Твърдко, но също и като Стоян, Стан.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. От това , което казва Спароток си правя два извода:
   1) името Константин си има чисто българско значение- цитирам: " ...не отговаря на стблг. конь, а на към, в смисъл -със."
   и "...отговаря на стблг. стояти-придържам се. Значи съставните на името са старобългарски думи(това се вижда ясно).
   По-интересно ми е , когато напиша името така в речника: con stanti - (превода е) правното положение!
   2) защо изписвате на латиница името и така правите "разбор", според мен би трябвало да го изпишем на кирилица, нали си има чисто български превод !? Тогава виждаме :Кон стан тин (разделям го на срички , а не смислово)! Имаме КОН , а не CON.

   Изтриване
  5. + КОН СТАН ТИН(ДИН)! КОН=КАТО(ОСТАНАЛО И ДО СЕГА В МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТ; СТАН=СТАНИ; ТИН(ДИН) - БОГ(СЛЪНЦЕТО); СРАВНИ - ТИН ТЯВА; ТИНКО, ТИНКА.

   Изтриване
 3. Силно и обосновано.Страхотна статия.Подплатена изцяло.Необоримо.
  Ще ми бъде интересно ако някой,точно сега се опита да те оборва.
  Само да добавя....До колкото си спомням/а,паметта рядко ме лъже/На някакъв църковен събор в Константинопол през 682 или 683г....
  ...се говори за войната с България...Не за създаването на България...А за войната с България....
  Поздрави!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Учените поддържащи старите догми не оборват...те просто казват, че не е така ...:)

   Как да оборят фактите, как да оборят истината?

   1. Има няколко извора, че Плиска и Преслав са строени по времето на Константин Велики.

   2. Строежите с квадри са познати в Тракия дълго преди времето на Константин Велики.

   3. Още в миналото са намерени антични монети в Плиска и Преслав, след време ще стане ясно, че и в ново време са намирани антични монети в тези места. Чудя се обаче какво ще е оправданието на определени хора за това, че са участвали в унищожването на историята, а и истината за България...

   Изтриване
  2. Говорите за 6-тия Вселенски събор:

   "Шестият вселенски църковен събор продължил и през 681 година и одобрил редица решения за организацията на църковната дейност, които са в сила и днес... Оттогава са изминали повече от 1300 години, но поради важността на решенията протоколите от събора са запазени и до днес. Ето какво пише в стенограмата от заседанието, проведено на 9 август 681 година. Думата е дадена на епископ Константин от Апамея:

   Константин каза: Казвам се Константин. Презвитер съм на светата Божия църква, която се намира в Апамея, провинция Втора Сирия. Ръкоположен съм от Аврамий, епископ на Аретуса. Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с Бълга- рия. Защото аз поисках още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни, та нито едните, нито другите да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли."

   От този цитат ясно се вижда, че през 681 г. не е основана българската държава, а е имало война с България.

   Изтриване
  3. Война с България е точно в десятката. Но тази България е не само държава, а империя(Империя на духа я нарича Лихачов).
   Та войната от 680 е война между две империи. Византийските войници са били пешаци, а нашите конни стрелци, затова сме ги били кат даули хе-хе. И всички войни между България и Византия са на религиозна основа. Преследването на арианите, борбата между сините и зелените в ИРИ(възстанието Ника) по времето на Юстиниан(това са тези с едната воля и двете воли хе-хе), иконо-борческия период и т.н. Всеки път когато в ИРИ избират император който подтиска българщината нашите предци са минавали дунава(границата) и са отивали във Влашко и Молдова за да живеят свободни, когато е имало наш император(арианин) който не ги преследва са се завръщали. След 610 година властта окончателно е попаднала в ръцете на мекеретата и това довежда до отделянето ни.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
  4. Знаеш ли какво е описанието на сините - тези, на които император Юстиниан симпатизира. Те бръснели косата си на темето и я оставяли да расте дълга в задната част на главата. Имали дълги провиснали мустаци, а ризите им били пристегнати в китките... Това са хората, които са господствали в Константинопол преди гърците да проведат етническото прочистване на града...

   Изтриване
 4. Наистина липсват каквито и да било доказателства че Плиска и Преслав са строени след 7-ми век
  Не че на пишман-историците са им нужни доказателства
  Такива строежи не могат да не оставят следи. Не е процес са 1 година.
  Все някой летописец щеше да напише че княз Омуртаг вдигна нов гра
  Между другото възможно ли е около тия крепости да се е случила битката на Аспарух с Константин, КОлкото и да е объркан разказа на Теофан, все пак казва че е била близо до Варна

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, през Средновековието Плиска е по-голяма от Константинопол. Няма начин такъв огромен строеж да не направи впечатление на римските летописци.

   Изтриване
 5. Плиска не може да е построена преди идването на прабългарите по простата причина, че има дървени постройки преди каменните градежи - т. нар. дървен период на Плиска. Планировката на Плиска не следва византийската метрична система. В Плиска и Преслав няма сгради чиито пропорции могат да се свържат с византийската и римска архитектура. Пропорциите на тези сгради са в метрични системи харктерни за Персия и Кавказ - царски лакът. Д - р Тодор Чобанов има книга по въпроса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но това, което казвате е пълна глупост. За кое идване на българите говорите?

   Според Манасиевата хроника българите ''идват" към 491-518 година.

   Според Михаил Сирийски българите ''идват" към 602 година.

   Според Теофан и Никифор българите ''идват" през 680 година.

   Според Лъв Дякон българите ''идват" по времето на Тервел - 700-721 година.

   От омраза към нас враговете на България даже не могат да се споразумеят коя година да определят за идването на българите. Все пак от 491 до 721 година амплитудата е твърде голяма, а това показва, че здраво е лъгано по въпроса за идването на дедите ни.

   В Именника на Българските Владетели не се говори за никакво идване...защо не се замислите по този въпрос, а охотно приемате съмнителните сведения на враговете на народа ни.

   Що се отнася до дървените постройки - нали уж старит българи донасят със себе си на Балканите знанията за строежа с квадри :)

   Това е мнение на Фехер, Добрев, Йорданов...

   Изтриване
  2. Това клише с идването е най-кекавата част на фалшификациите. Българите са местен народ поне от 4-ти век. Доказателства бол. Липсват доказателства да са идвали някога. Всеки голям град има "дървен" период. Почти никой не е строен на гола поляна, а върху някое старо село. Мерните единици са тракийски, както и целия стил на строежа

   Изтриване
  3. но това, което казвате е пълна глупост. ..............Не ви са ясни нещата, вие просто лъжите себе си, за това демонстрирате вашите "тези" в интернет пространство, далече от научните форуми от който очевидно се криете.

   Изтриване
  4. Типично поведение на аноним-конюктурен чиновник, имитиращ научна дейност. На източници и факти се отговаря с обиди и заклинания

   Изтриване
  5. Просветлете ме тогава - в коя година идват старите българи? На кой от четирите различни извора да вярваме, на този за 491, този за 602, на сведението за 680, или на това за 720 година?

   Просветлете ме и за това как се строи с масивен камък върху дървена сграда?

   Изтриване
  6. За съжаление метричната система не е царски лакът, а е т.нар. тракийска стъпка, която е доказана и обяснена още в началото на 20 век. Ама действително Дафина Василева, като ни обясняваше за тази тракийска стъпка, като студенти и ние и се смеехме...

   Изтриване
  7. Андрей, бихте ли разяснили по-подробно за т. нар. тракийски стъпка като мерна система? В Гугъл излзат само някакви чорапи :)

   Поздрави,
   Петър Матеев

   Изтриване
 6. Привет, Павеле,

  едно от много малко неща, които нашите историци отбелязваха във връзка със строежа на Плиска и Преслав беше сведението на Никита Хониат, че Преслав е "много стар град цял от печена тухла..."
  И действително и самите историци и археолози спорят кога са построени Плиска и Преслав, но в рамките на 7-9 век, разбира се...
  Тези извори, които посочваш от теб ги научих преди време...
  Сега, възможно е споменатият Плисенум да е град някъде в Тракия... Тракия също изобилства с места, подобни на Плиска - равни и доста блатисти и мочурливи... Мисля че в тази връзка е названието на самия град...
  Статията на Йорданов, която посочваш за монетите, в приложението към нея е отбелязано мястото на което те са намирани - общо взето в района на Плиска, но и във Вътрешния град! Например № 5 монета на Константин І намерена в Дворцови център, в яма! И т.н.
  Преди време покойният Рашо Рашев разкри една кръгла сграда с диаметър 30 метра. Датираха я във времето на Омуртаг - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13792&page=20 (виж по средата на страницата).
  Снимките, които даваш от Дакия І-ІІ век, в Карпатите, действително може да са свързващото звено между тракийските градежи от квадри и "прабългарските". Много дълго време исках да ги видя и преди 2 години отидохме с Мартин до Сармизагетуза, и останалите 6 крепости, разположени наоколо, да ги видим на място... : ) Единствената разлика са едни жлебове в техните квадри, които са служили за прекарване на дървени греди, за получаване на по голяма здравина на стената. Това е обяснението на жлебовете според техните археолози.
  Ами това е засега и пак ще се включа в обсъждането ... : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Името Плиска наистина е свързано с мочурливо място и е сродно на lacus Pelso в Панония. Има обаче нещо друго, докато Лемприе цитира Прокопий съвсем уверено, в днешните редакции на Aedificus Plysenum не присъства. По-точно на мястото на Plusenum срещаме Pusinum.

   В книтите от 16 век Plysenum си е споменат ясно и точно

   - стр. 446 http://books.google.nl/books?id=RyBDAAAAcAAJ&pg=PA446&lpg=PA446&dq=plysenum+procopius&source=bl&ots=U8bTxPvRGq&sig=KNQfl4u4SvU2r7VJsVBgQX3jt0k&hl=bg&sa=X&ei=g1s5U_HNJOa8ygOM3oLICA&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=plysenum%20procopius&f=false

   Фактът, че някой се е опитал да преиначи името Плисенум ме кара да мисля, че това е, за да се скрие това, че Плиска е антично селище.

   Прочее, вграждането на греди в каменна стена си е стара българска традиция. Така стената е по-устойчива против вибрации от земетресение.

   http://3.bp.blogspot.com/_K-3cJPG8hu4/SoHoZgoRBQI/AAAAAAAAHJY/4JGsQmhLBOo/s400/17.jpg

   http://www.nasamnatam.com/statiifiles/Sozopol_Stariqt_grad.JPG

   Изтриване
 7. Привет, Павеле, имам един въпрос към тебе, Средна Азия и Памир на балканите ли са? ХА, ХААААААААААААААААААААААААААА

  ОтговорИзтриване
 8. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но ми е трудно да следвам потока на мислите Ви.

   Изтриване
 9. Залдаба или Залдапа е старото име на Шумен, който е бил остров. Мадарското плато също е било остров. Построен е на платото, защото до края на 2 век мястото на днешния Шумен е било море, а то се отдръпва към края на 2 век. Защо Плиска е било мочурливо място? Защото там е било море през 2 век и след като през 3 век излиза бавно от морето, започва строителство. Траките живеят няколко хилядолетия по земите на днешна България, но едва след 3 век се създават условия за застрояване на появилата се суша. Днешното село Дивдядово се е наричало Ченгел, защото старите хора са виждали и помнят железните халки, на които са били връзвани лодките. Наследниците на траките, които са мигрирали в Памир след Троянската война, преди потопа от 1600 г. преди Христа, за да се спасят, се връщат с Аспарух през 7 век по родните места на дедите си и се наричат българи. Най-образованите траки – жреците остават в Родопите по време на потопа. Нискокултурните траки селяни (овчари и говедовъди), намерили спасение в Карпатите през време на потопа са наречени при разселването си през 3-4 век славяни. Преди потопа не е имало развито земеделие, защото Европа се е намирала в полярната облати климатът е бил неблагоприятен. Така че траки, българи и славяни са родствени племена.

  ОтговорИзтриване
 10. Ако всички "доказателства" са като това: "Според Манасиевата хроника българите ''идват" към 491-518 година", значи всичко от "изводите" е толкова вярно, колкото и то!? Има обаче едно малко камъче, а то обикновено обръща колата! Въпрос, дали дадено твърдение е подплатено с необорими доказателсто, може да си зададе всеки читател, когато лично прочете известния превод на Манасиевата хроника, от която авторът цитира твърдението и установи, че то не е от основният текст на Манасий, а от една от 22-те приписки, която съобщава за "идването" на българите "при Анастасий", изрично записано "870 години", преди годината на завършване на превода, 1345 г., идват но заемат земите от Видин до Драч и за никакви Плиски, Дристъри, Преслави не става дума, а 100-тина години по-късно Г. Кодин знае, че ги бил построил Константин Велики, а те вече са построени и даже са под османска власт и някои прекръстени като Кючук Стамбул. и най-важното за Преслав има специален текст от Йоан Екзарх от Х. век, но че е построен от Великия Симеон и е по-сияен от Цариград!! Привеждането на монети за доказателство е малко несигурно доказателство, ако не е свързано с други, да ги наречем стационарни археологически факти, а такива няма! Още едно "доказателство" е от същата категория - какво е видял Лемприе от работите на Прокопий, от който има две категорий летописи, с едната венцехвали Юстиниян, а в другата - Тайната история - го кори. Той никога не е писал за българи, а в едните, първата категория, ръкописи пише за "кутригури" и "утигури", които преди били кимери, а във втората категория - за "хуни". И освен това пише за Тракия, но не и за България. За българи, преди 680 г., се говори при Зенон, но не от Тракия и Мизия, а от източните брегове на Черно море, но то не е подобаващо доказателство за Вашите твърдения. За българи се говори от Енодий и Касиодор, пак преди 680 г., но такива които също не са от Тракия и Мизия. Но от всички споменавани доводи, един, най-важният липсва: как, кога и поради каква причина траките се отказват от народността си и се обявяват и вече1400 г. се наричат българи и не са запазили предишното си име. Между другото, никъде няма свидетелство, че някой от племената да е обявявал, че е тракиец, а винаги така са наричани само от външни автори, дори римляните като идват на тази земя я кръщават Тракия и Мизия, а и робите, които отвеждат и правят гладиатори, са известни като траки, един Спартак да вземем, никой не го нарича българин, а тракиец от племето меди!?. Много е интригуващо и съобщението от Анонимен хронограф от 354 г. в 15-та му част за племената, в което пише както за траки, така и за българи, и за хуни Така че, всеки може да вярва в каквото и колкото си иска, а пък Надеждата е единственото, което не може да се вземе на човека!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Многословието най-често е признак на липса на аргументи :)

   Позабравили сте най-важните факти. Учени като Фехер, Добрев, Йорданов свъзват градежите с квадри със старите българи. Дал съм даже подробен цитат. Посочил съм и научни работи, в които се споменава съвсем ясно, че в Тракия съществуват строежи с квадри през 3 век след Христа и дори 4 век преди Христа.

   Привеждането на монети е добро доказателство, но явно резултата не Ви оттърва, не оттърва и на други хора иначе щеше да се знае с точност колко антични монети са намерени в Плиска, а и къде се съхраняват всичките те.

   Траките никога не са се отказвали от народността си, траки е екзоним, би трябвало да знаете това. Би трябвало да знаете също, че през различните периоди, траките са наричани с различни колективни имена - одриси и беси са едни от най-известните.

   Мизите наречени още българи стават доминантна група през Късната Античност и поради това по тяхно име се наричат и всички техни роднини.

   Несериозно е да очаквате някой да нарича Спартак българин...Да не би да имате сведения, че германският вожд Ариовист е наричан, или е наричал себе си Deutscher :)

   Изтриване
  2. Дано не сте професионален учен, специалист-професионалист, г-н Анонимен
   Защото такива "аргументи" не подхождат на сериозен човек, па бил той и предубеден.
   Монетите не били доказателство, писмените източници не били доказателство, архитектурата не била доказателство
   Всичко това ЗАЕДНО пак не ви стига за доказателство.
   За обратната теза няма нищо сравнимо като факт, но за вас тяне се нуждае от доказване.
   Това ли е науката?
   Затова се надявам че сте поредния скучаещ трол, а не сериозен учен?
   Въпросът ви за Спартак е потресаващо неграмотен.
   Ще ви отговоря с други такива:
   Омир не нарича нито един свой герой грък. Кои са гърците тогава?
   Значи ли това че в Античността няма название гърци, че гърците идват на Балканите с Римската империя, която започва да използва това название?
   Колко названия за румънците, сърбите, русите, поляците, германците, италианците, французите, англичаните, испанците, чехите, шведите, норвежците и т.н. има записани в продължение на вековете
   Защо само за българите названието да е едно, не ви ли бяга малко логиката?
   Елементарността на въпроса ви отново подхранва надежда че не сте професионалист, защото някак си не ми се иска "всичкото прфесионал" в Бг да е толкова елементарно

   Изтриване
  3. Някои хора май все още очакват всичко да им е поднесено сдъвкано с указ както по соц време и не са наясно, че освен аргументите, които посочвате по-горе, българите и България, тяхната цивилизация, култура и духовност са били подложени на жестоко гонение през хилядолетията (може би поради причината, че всичко истинско, добро и възвишено, което "застрашава" лъжата, злото и посредствеността е било винаги обект на гонение, унищожение или в най-лекия случай на подтискане); и в опитите да се заличи българското име от света са стигнали дотам да унищожават книжнината ни и да разрушават първохристиянските църкви по земите ни, и да изопачават истината. До нас са достигнали много малко наши български източници. И затова трябва да черпим информация от летописите и източниците на враговете ни, които са имали за цел да ни унищожат и покорят. И въпреки всичко дори сред тях се намират и обективни такива, в които може да се открият зрънца истина. Какво по-напред да бъде предложено да прочете този човек, за да разбере този факт, след като в безброй източници има такива сведения, някои от които са дадени и сред коментарите на статиите на Павел Серафимов?

   Изтриване
  4. Най-ценните извори за историята на България идват не от гърците, а от хора с друг произход.

   1. Св.Йероним е илириец.

   2. Т. Симоката е египтянин.

   3. Й.Никиуски е сириец.

   4. Името на Й.Малала показва, че не е грък, роден е в Антиохия, явно е от предгръцкото население на града.

   5. Фулко- човекът, който без увъртания нарича старите българи траки е роден във Франция.

   Фактите са достатъчно красноречиви...

   Изтриване
 11. Тоест, да разбирам че няма велико преселение на народите и че сме местно население, така ли? Целият свят лъжи а само вие говорите истина, А къде е написано че мизите са наречени още българи? Това не са сериозни работи, меко казано, съжалявам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, преселения на народите има от най-дълбока древност. Херодот свидетелства за мащабни миграци на мизи, тевкри, витини, пеони.

   За раздвижвания на трибали и пеони пише Ариан, за преселенията на гети и мизи на север и на юг от Дунава пише Страбон.

   Така нареченото велико преселение на народите не е нищо друго освен едно поредно повторение на преселенията на няколко източноевропейски народа.

   Ако не сте съгласен с моята дефиниция, посочете какви са промените в обичаи, материална култура и топоними в територията на Тракия.

   Изтриване
  2. 1.Св. Йероним, който е живял в 4 век, пише в своята карата: “Mesia hec et Vulgaria” (Мизия т.е. България)
   2.В краткото житие на св. Климент Охридски се казва, че св. Климент произлизал от европейските мизи (имало е и малоазиатски мизи), които поради множеството си се наричат българи.
   3.Цар Симеон Велики е наречен от враговете си "мизиец, обладан от скитско безумие"
   4.За да поясни по-добре къде са живели българите, Йордан (6 век) казал на Равенския козмограф, че в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят. (Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant. – Rav. Cosmographus, IV, 6)
   5. "Долномизийците, тракийците и македонците, които от по-старите писатели се считаха за мизи, от Йордан се считат за българи. Това се разбира и от Комес Марцелин, който пише, че патрицият Цита бил разбит през 535 г. край р. Янтра в Мизия от българи, та едва избягал през шипченския проход към Цариград.
   И Теофилакт Симоката счита българите за мизи. Той пише, че абарите във войната си против Византия се били сдружили със скити и мизи, докато други автори пишат, че се били сдружили с хуни и българи. Вместо българи, Симоката казва мизи.
   По същия начин схваща българите и Зонара. Като описва сражението на въстаналия през 515 г. Виталиан, начело на хуни и българи, против император Анастасий, пише, че за да защити Цариград, Анастасий изградил против нахлуването на мизите или българите и скитите (хуните) една дълга стена от Черно море до Силиврия на Мраморно море. Мизите, значи, се наричат и българи, а хуните – скити.
   А Йоан, владиката на Никиу, като описва сраженията (около Варна, в Малка Скития) на същия Виталиан, (роден в Залдаба, днес Шумен в Мизия), с военачалника на имп. Анастасий, пише, че Виталиан, който се оттегли към Шуменско в Мизия, се бил оттеглил в “провинцията България”.
   Йоан от Никиу не само нарича Мизия с името България, но казва още, че България е била римска провинция.
   Това се потвърждава и от Константин Багрянородни, който пише, че до император Хераклий (610-642) България се е намирала под римска власт. Значи България е била римска провинция до Хераклий и до Кроват, който я освободи. Римляните са покорили тук мизи, които в последствие те нарекоха vulgares или българи...
   Латинските писатели като Енодий, Касиодор, Комес Марцелин, Йордан и др. нарекоха мизийците/тракоилирийците българи" - д-р Г. Ценов "Народността на старите македонци"
   6."Византийският писател Михаил Аталиат пише за въстанието на Петър Делян през 1041 г.: „А мизите, на които е дадено името българи като собствено име, вдигнали бунт…“
   Дион Касий Кокцейан, римски сенатор, пълководец и писател (ок. 155 – ок. 230-235 г.), автор на „Римска история“ пише, че мизите и гетите са тези две племена, населявали открай време цялата земя между Стара планина и Дунава. Сред тези народи се пазели и старите им имена – трибали и дардани, казва Дион Касий.
   Халкондил, т. нар. последен атинянин, пише история на войните между турци и българи по времето на цар Иван Шишман и там нарича българите „мизи“ и „трибали“. Шишман е наречен от Халкондил „цар на мизите“. "


   Изтриване
  3. Сведения за местния произход на българите има много, но и наглостта на някои учени е голяма...

   Изтриване
  4. Да, много сведения... Сега вече не могат да се оправдават с тоталитарния режим - че нямат достъп до информация и източници... Тогава, наистина, нямаше как да се доберат до голяма част от източниците, ако някой успяваше да открие истината, не му публикуваха трудовете. А когато са им възлагали да правят разработки - сигурно са им посочвали и списък с източници, които да ползват. Но възможно е политиката във Висшите учебни заведения все още да е такава... Надеждата е в следващото поколение професионални историци - те и да искат, няма как да избегнат истинските факти, които извират отвсякъде, от всички области на науката.

   Изтриване
  5. Младите историци се опитват да внесат промяна, но не им е лесно. Тези, които имаха власт по време на тоталитарната цензура все още разполагат с влияние...След като нито е потърсена отговорност на агентите на тоталитартата ДС, нито са назначени нови хора на техни места, как да искаме промяна тогава?

   Изтриване
  6. Да, все още са на власт под друго име, а на честните и достойни хора от тоталитарната ДС, които се опитваха да спасят България и да предотвратят последвалата пиратска политика върху нея навремето не им издаваха трудовете в най-лекия случай; Като си отидат тези (няма да са вечни на тези постове, времето лети!) на новото поколение няма да му е лесно да си затвори очите пред истината и да я потъпче - сега ситуацията е по-различна отколкото е била след Освобождението и през миналия век. А и всеки си прави своите планове и сметки, но в крайна сметка Бог решава... всичко зависи от нас - ако сме честни и достойни потомци на предците ни - ще успеем с Божията помощ и България да възродим - такава, каквато е била в най-хубавите си и славни години.

   Изтриване
 12. Политическите оценки и намеси на чужди фактори в някои коментари показват само некадърна аргументация. Та по същество.
  Няма отговор на първият въпрос: Кое е вярно "491-518" или "870 години преди 1345-та"? "Екзоним" е поредната глупост на някаква "учена глава". Ето един фрапантен случай; гръцките автори съобщават за народ, племе (или каквото считат други "учени глави") "САВРОМАТИ" и другите подобни на тях папагали = "учени глави" го тиражират, без да знаят как, аджеба, така ли се наричитат по между си тези хора? А то на гръцки език означава ""ГУЩЕРООКИТЕ"!!! Върви ги търси, ако си на акъла на автора. И колко още други подобни безумия има, да не ги изписвам. Та, Господине, какво означава тази дума на съответният език на който е написана и съобщена от гръцките автори? Да не е още по-обидна от споменатата. Няма обяснения за семантиката на това понятие, нито от старите чужди автори, примерно Херодот, който пише, че те са вторите по многобройност след индийците, и другите след него, нито от старите български, като Даскалов, нито от съвременните като покойния Фол и живия Маразов, Господ да го поживи още много години, а само папагалстване - хем не се наричат едни други така, хем са такива. Ако това име им е дадено по името на територията, която са обитавали, отлично, ще се знае, че тя е известна така от памтивека и че това е име по териториален признак и тогава с такова име, трябва да се наричат и тези хора, които са погребани във Варненския некропол, а не "учените глави" да се гънат като ... при обясненията какви са. А ако пък се приеме, че името й идва от името на един от синовете на бога Арес с подобно име, тогава пак няма обяснение, защо не ги наричат тракиянци. Или някоя "учена глава", ще ни обясни напоително, че тогава този Бог Арес или пък неговият син не е бил "роден", та за това те не могат да бъдат възприемани като такива!!! А ето какво се тиражира на български в Уикипедията за всеки интересуващ се: "Името “траки” е събирателно на множество племена , които обаче не се различават по своя етнос, а просто носят имена на царско-жречески династични фамилии: Одриси, Гети, Трибали, Едони, Беси. Значението на самото название “траки” не е много ясно. Според едно тълкуване в йонийски и по-късно в атически език, то има смисъл на “смел, храбър”, което по-късно преминава!!!??? в противоположно значение — остър, див, груб, суров, необуздан. Писмените извори за траките са много оскъдни и имат гръцки произход". В тази връзка възниква един въпрос, защо обикновените хора от преди години наричаха бежанците от Източна Тракия след Берлинския конгрес и последвалите го събития, "тракиянците", а махалите, където живееха "тракиянската махала" и никога траките, което, в научната литература и всякакви други публикации, се е разположило като 5 пари в кесия. Ако ще се прилага един от външните "екзоними", там е Thracians, което е съзвучно с името, което са ги наричали по-горе споменатите българи, защо не се прилага то. а друго? И още един: "След като племената или народите от този етнос носят "имена на царско-жречески династични фамилии", защо няма нито едно сведение за цар или жрец с името "Одрис, Гет, Трибал, Едон, Бес, Кикон, Мед" и т.н. да не цитирам списъка на Томашек, но в тях никъде няма Блъгар, Болгар, Булгар, Бъгар и т.н. и в тази връзка защо, по същата логика да не се наричат "авитохоли, ирници, безмери, органи, кубрати и т.н.?!?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казвал съм го вече, но се налага за повторя - многословието е признак за липса на аргументи.

   Пропуснали се следните факти:

   1. В ирландските хроники се говори за идване на народ с име Болги, който през 6 век преди Христа е обитавал Тракия.

   2. Като благородници на тези болги са посочени Гостен и Умор, чиито имена съотвестват на старобългарските Гостун и Умор.

   3. В своята Британска История Нений също пише за идване на Буилк - същият народ, който ирландците наричат болги.

   5. Име бес на жреците с име Бологес.

   6. Съществува тракийски божествен епитет - блегур.

   7. В Панония Плиний Стари локализира народ с име белги, за който никой не е писал да е унищожен от римляни, или др.

   8. В Южна Тракия срещаме топонима Балагрос.

   9. В Тракия, на юг от София е крепоста Бургарама - според мен гръцкото представяне на Блъгаромъ- на българите.


   Прекалено много празни приказки сте дал и прекалено много факти се пропуснал.

   Изтриване
 13. Много интересна публикация. Мен обаче ме заинтригува кастела Ятрус, строен по времето на император Диоклециян около 284-320 год. В Габрово имаме една местност "Градище", на върха на която има както казват местните археолози "римска крепост". Възможно ли е този кастел да се отъждествява с нашата крепост Градище или може да е някоя друга в околността, тъй като около Габрово има още няколко такива местности, които народът помни като: "Градът ", "Градец", "Калето", Кулата", "Големите прегради" всички те разполо-жени в полукръг около Габрово. За съжаление археологията в града ни е на нулево развитие и не е достигнала до никакви резултати.

  ОтговорИзтриване
 14. Много интересна публикация. Мен обаче ме заинтригува кастела Ятрус, строен по времето на император Диоклециян около 284-320 год. В Габрово имаме една местност "Градище", на върха на която има както казват местните археолози "римска крепост". Възможно ли е този кастел да се отъждествява с нашата крепост Градище или може да е някоя друга в околността, тъй като около Габрово има още няколко такива местности, които народът помни като: "Градът ", "Градец", "Калето", Кулата", "Големите прегради" всички те разполо-жени в полукръг около Габрово. За съжаление археологията в града ни е на нулево развитие и не е достигнала до никакви резултати.

  ОтговорИзтриване
 15. Серафимов, ще направим няколко критични анализа на някои от статиите ти, като ще почнем от тази, тъй като е една от най лесните за критикуване. :)

  ОтговорИзтриване
 16. Серафимов и сега, ако успееш да локализираш липсващия античен културен пласт в Плиска цена няма да имаш! Ако е от тракийско време трябва да е дебел няколко метра, тъй че няма да ти е трудно. Ако е там въобще де... А монетите и други антични материали са от античната крепост до село Войвода, която то е само на 9 км северно от Плиска. Няма никакви, десетки и стотици километри.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, културен пласт с дебелина няколко метра е типичен за Неолита, а не за времето на Константин Велики. Това е нещо елементарно, учудвам се, че не го знаете.

   Изтриване
  2. И понеже стана въпрос за тракийските градежи, вижте как голяма част от информацията за инките и Мачу Пикчу в тези филми на National Geographiс звучи доста познато:
   "Who built Machu Picchu?...How did the builders get it done all up here, and then cut the stones so finely that they even didn't need mortar to hold their walls? ... They were somehow able to transform granit... They left other evidences that they were master engineers - their terraces, canals, remarkable drainage systems and stone cities...They worship the Sun as God...They were fierce warriors who subjugated many peoples, forging one of the largest empires in the world...“
   https://www.youtube.com/watch?v=VaMI0bMwq_Q
   https://www.youtube.com/watch?v=fcaq71PE5xs
   https://www.youtube.com/watch?v=_YpZcuS7kLY
   https://www.youtube.com/watch?v=Gw5JgKPttoY
   Не е ли очебийна тази прилика с тракийските градежи и традиции?!

   Изтриване
  3. Много народи научават сами граденето с камъни. Възможно е да е имало контакти между европейци и жителите на Америка в дълбока древност, но трябва да се изчака за по-подробни проучвания и данни.

   Изтриване
  4. Друг един филм на National Geographiс разказва как Империята на инките била създадена само за 3 генерации (50 години), като първият император дошъл незнайно откъде с войните си и се установил на това място. Той научил местните хора на земеделие, дал им знания как да произвеждат сол и да строят пътища, съоръжения и сгради. Много скоро, той превърнал дори враговете си в приятели, защото поставил депа за хранителни продукти по пътища, от които всеки пътник имал право да получи храна безплатно. Императорите се прекланяли пред бога Слънце.

   Изтриване
  5. Това и интересно, но аз предпочитам да се концентрирам върху старата история на Балканите.

   Изтриване
  6. Его го филмът - на Discovery е, не на National Geographiс (извинявам се!) .Невероятен !
   https://www.youtube.com/watch?v=xR7of1Lkef0
   А тези прилики с тракийските градежи и традиции - те също са невероятни! Какво ще кажете за Императорът, наричал себе си "The SON of the SUN"?!

   Изтриване
  7. Подобни титли носят владетелите на Хетската Империя и Египет.

   Изтриване
 17. Ирена Янчева27 юни 2015 г., 5:35

  Благодаря за хубавата статия. Считам, че изложеният материал е напълно верен, фактите са непоколебими - антични монети, древни писмени извори, стил на градеж / архитектура. Всичко е много интересно, но слабо познато, вероятно съзнателно премълчавано. Пооздрави и до скоро.

  ОтговорИзтриване
 18. Именно, като не бъдат представени най-важните данни, народът ще вярва на всичко след като няма база за сравнение. Тези времена обаче отминаха за ужас на някои хора.

  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева22 юни 2016 г., 15:42

  Здравей, Павел ! Похвала за написаното ! Траките градят с квадри 4 - ти век преди Христа !!!Най сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Аз даже смятам, че тази датировка е доста предпазлива, няма да се учудя, ако дедите ни са градили с квадри хилядолетие преди времето на Филип Македонски.

   Изтриване
  2. Здравей Павел! Аз пък няма да се учудя ако имате данайска жилка. То бива да си присвоявате и преиначавате събития, но вече надминавате границите като и лъжете и преписвате.

   Изтриване
  3. Здравей човече, ако смяташ, че подмятанията и инсинуациите на някой криещ се в сянката на анонимността могат да ме обидят, значи си губиш времето :)

   Изтриване
  4. А дали манипулаторът Павел не се покри от страх? Уж му беше изгоряла библиотеката, след това му откраднали книгите (чудно как се крадат изгорели книги), накрая писа през февруари в профила си във фейсбук, че преустановява дейност за известно време а не спира да коментира по постовете си в блога. Явно е в очакване докато му напишат новите статии. Под всяка статия има условие, че коментари се качват след одобрението му. Това което го разкрива и дискредитира (злепоставя според него) не се публикува. Читателите Серафимов не са чак толкова задръстени и могат да разграничат лъжата от истината.

   Изтриване
  5. Ако Йосиф Гьобелс можеше да прочете това, щеше да се изчерви от срам :)

   Изтриване
  6. Вероятно защото, Гьобелс е имал скруполи, а ти си безскруполен манипулатор и лъжец.

   Изтриване
  7. Фактът, че ти се криеш в сянката на анонимността и нямаш мъжко държание да се изправиш с име и лице срещу спорещия с теб, доказва, че не си сигурен в това, което твърдиш и се боиш от разобличение. Поради това, че не разполагаш с аргументи, прибягваш до обиди в безсилието си :)

   Изтриване
  8. Мен няма за какво да ме разобличаваш, защото не се занимавам с писане а другото, ти си знаеш, че съм прав и ти си плагиатор.Не общувам с подобни типове.

   Изтриване
  9. Коментирането в нечий блог е форма на общуване, ако не го разбираш, помоли някой да ти го обясни на по-прост език. За плагиата вече говорихме - прояви мъжество, обвини ме публично и ще видим кой кум, кой сват и кой на булката брат :)

   Изтриване
 20. Анонимен18 май 2017 г., 8:34

  Винаги когато са те изобличавали публично се измъкваш с аргумента, че никой не бил застрахован от грешки и не предприемаш последващи действия от страх бъзльо, защото знаеш, че си плагиатор и ще ти подрежат крилцата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трима тарикати, които бяха решили да ми подрежат крилцата са вече в затвора. Адвокатите обичат прецедентите и ми вършат много добра работа. Те с удоволствие ще поставят на нужното място хората, които ме клеветят.

   Изтриване
  2. Анонимен22 май 2017 г., 7:08

   Те адвокатите си вършат определена работа срещу определена сума, както и издателите, които са ти публикували книгата с манипулативното заглавие, за което вярвам, че си се подготвил да носиш и наказателна отговорност като се докаже, че си излъгал и плагиатствал. Успех и се надявам в съдебната зала да не мънкаш под носът си както в кабеларките които обикаляш.

   Изтриване
  3. Повдигни официално обвинение в плагиат и гледай какво ще стане, няма да съм аз този, който мънка :)

   Изтриване
  4. Тези лафове вече ти се изтъркаха. Нали гледаме всички какво става, добре че е имало камери, че да заловят наркоманчетата, които вероятно не са знаели изобщо в каква дупка влизат. И какво са ти вземали, "изгорялата" етажерка с книгите ли?

   Изтриване
  5. Има един вечен лаф - Куче, което лае, не хапе...та ти си лай, аз съм спокоен :)

   Изтриване
 21. Анонимен25 май 2017 г., 7:53

  То и ние сме си спокойни разбрахме, че нито си българин с тези еврейски имена, нито можеш да напишеш "Истинската българска история", защото си платен трол в съучастие с НПО-то на ЦВ. Кирилова, чийто финансови потоци идват от зад океана. Може много да си лаеш по социалните мрежи и кабеларките, но никой освен сектата ти не те взема на сериозно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трол е този, който крие името и лицето си, т.е. от нас двамата, само ти отговаряш на дефиницията за трол :)

   От НПО-та пари не получавам, всъщност не получавам пари от никого, но май е време да започна да искам финансова помощ :)

   Изтриване
  2. Отново лъже. Тази седмица стана ясно, повода за тримесечното ти "прустановяване на дейността". Книгата, която рекламира НПО-то на Цвета е с автор П.С и манипулативно заглавие. За тази си дейност, че не си обезпечен финансово ги разправяй другаде.

   Изтриване
  3. Не съди за другите по себе си, на този свят има чести хора.

   Изтриване
  4. Честните хора не пишат лъже по социалните мрежи Спорчо. При липса на античен пласт, керамика и некрополи, за какви доказателства пишеш за Плиска и Преслав? Разбирам, че хорицата които ти помагат в лекционните часове в университетите са си бъркали в носа, вместо да си водят записки.След като не си запознат с материалите на основните проучватели, то няма как да пишеш подобни глупости, че ставаш смешен, но това е най-малкият проблем. Така излагаш и целият български народ и се опитваш да подмениш историята с кражба от друг, малко като гърците и еврейте подхождаш.

   Изтриване
  5. Ако строежите на Плиска са започнали през IV век, а за край на селището можем да посочим 9 век, то най-изобилната керамика, монети, епиграфски паметници и т.н. ще са от IX век, все пак половин хилядолетие е огромен период от време.

   В Плиска има открита антична керамика, тухли от късната Античност, епиграфски паметници от късната Античност, монети от късната Античност, водопроводни тръби от късната Античност. Да не говорим за това, че доста елементи от архитектурата са си отражение на късноримската архитектура.

   Не зная вие в Шумен с каква информация разполагате, но е хубаво да си опресните знанията.

   Изтриване
  6. Не знам с каква цел ми прикачваш това за Шумен, но явно пак си пишеш с предположенията без доказателства. Трябва да се научиш да разграничаваш строителната керамика от масовия потребителски керамичен амбалаж на домакинската. Такъв В Плиска няма. Установено е, че при реката е съществувала легионерска работилница (за тухли, керемиди и ВИК тръби) от късната античност и толкова. Също има и характерни отлики във фортификацията, градоустройството и архитектурата, урбанизацията и т.н. естествено ти нямаш капацитет да го разбереш. Няма антични погребения и некрополи, къде ли са се погребвали тези хора, а да явно са безсмъртни, няма домакинска посуда, а да, явно и не са се хранили. Освен преизползвани архитектурни детайли липсват антични предмети.

   Изтриване
  7. Атанас Милчев и Стамен Михайлов споменават за керамика намерена в Плиска и характерна за ранновизантийския период. Мисля, че не е нужно да обяснявам за кой век става дума, нали?

   Михалов даже добавя нещо интересно за друг тип керамика, цитирам дословно: "По въпроса за произхода на керамиката с прави успоредни и вълнообразни линии са изказвани досега най различни предположения,които не е необходимо да излагам тук. Безспорен факт е обаче, че елементите на нейните форми и особено на украсата й ние откриваме още в римската и даже в пред-римската керамика на Балкана." - Археология, кн. 4, 1961 г, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България.

   Колкото до некрополите от времето на Античността, ще цитирам пак Михайлов, пак от същата работа: "При обнародването на материалите от Новопазарския некропол аз изказах предположението, че некрополът може да се припише на някое от многобройните, т. нар. от римските историци сарматски племена, поддържащи най-
   тесни връзки с местното тракийско население, а като най-вероятна дата на некропола тогава посочих IV-V в."

   Други археолози датират въпросния некропол не IV-V в., а VIII в. та не че няма погребения от времето на Античността в региона на Плиска, няма смелост от страна на повечето специалисти да дадат адекватна датировка, нищо, че тя ще разсърди много техни колеги понеже ще покаже грешките им.

   Изтриване
 22. Ясно, че не си в състояние, и нямаш представа как се интерпретират източници.Това което си цитирал от Милчев, за формите и украсата, показва приемственост между епохите, а не че се откриват в Плиска. За твое съжаление, няма антични съдове сред масовия археологически материал. А некропола при Нови пазар, изобщо нямаш представа на колко километра е от Плиска и дрънкаш абсолютни глупости. Дори не е античен открития гробен инвентар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, нямам компетентността на професионалистите. Те датираха съкровището от Бързица - VIII век след Христа, а то се оказа -VIII век преди Христа...малка грешка от някакви си 1500 години :)

   С такова "компетентно датиране" античната керамика спокойно може да се изкара ранносредновековна...

   Изтриване
  2. Серафимов няма данни античната керамика да е сиво-черна с излъскана повърхност, те и тук познанията ти са като за недоказаната Троянска война от художественият роман на Омир, но пък за сметка на това ти имаш статии за нещо нереално(виртуално). Поздрави Живко.

   Изтриване
 23. Цитат от Явор Шопов: "Несъмнено сегашните учебници по българска история за училищата са остарели и имат нужда от сериозни корекции и дори пренаписване на старата българска история (преди VII век). Обаче това трябва да стане чрез Министерството на Образованието и науката (МОН), а не чрез художествена самодейност. Макар, че на сайта на издателството това произведение е наречено помагало в цитираната от мен реклама е преставено като учебник и дори като "Учебникът за малки и големи представящ историята ни каквато Е". От тук е ясно, че авторът или издателството имат претенции, че това е единствено верният учебник по българска история. Обаче още от пръв поглед има много смущаващи фактори: 1. Книгата има само един автор- Павел Серафимов. В наше време всеки български историк е специалист само по определен исторически период. На практика няма историк, който да е специалист по всички периоди на българската история. Затова всички учебници се пишат от колектив от автори. 2. В колектива от автори трябва да има поне един със педагогическо образование и стаж- авторът няма такива 3. Поне един от авторите трябва да има научни или педагогически публикации от областта на учебника- авторът няма такива. 4. Авторът Павел Серафимов е популярен блогър с огромни претенции за единствено верен източник на сведения за българската история, като нарича своите писания "Истинската българска история". Обаче научните рецензии на неговите писания от специалисти по история и тракология са изключително крайно негативни: Дори проф. Светлана Янакиева от Института по балканистика с Център по Тракология на БАН ги класифицира като ПСЕВДОНАУКА (т.е. лъженаука) в нейната рецензия на статия на Павел Серафимов в сп.8, бр 12 (96) от дек. 2016, стр. 40-42, като посочва, че писанията на Серафимов изобилстват с множество неверни и неаргументирани твърдения. Въз основа на това и на мои лични наблюдения смятам, че не е редно, който и да е било да взема това произведение за достоверен източник на информация, камо ли да се учи от него."

  ОтговорИзтриване
 24. А къде е античният римски път, водещ до Плиска? Може ли да има град, до който не достига път? Явно може, но във фантазиите на лаиците.
  Колкото до 34-те монети - знаете ли че при разкопки на град се намират по 20-30 монети само в няколко квадрата (5 на 5м) ? А тук на територия от много квадратни и километри само 30-тина монети. А знаете ли че в Близост до Плиска има късноантична крепост ?

  ОтговорИзтриване