15.03.2014 г.

МИСТЕРИИ В ДОБРУДЖА


Нашите предшественици са оставили доста следи от своето присъствие. Древни сгради, фрески в гробници, статуи, монети, украшения и т.н. Земите на България са мечта за всеки археолог. Трудно е човек да си представи какви изящно изработени съкровища и важни артефакти са скрити под нозете ни. В Добруджа например могат да се намерят доста интересни неща засягащи нашата история. 

Като пример могат да бъдат посочени монетите на цар Канит. За съжаление, понастоящем ние твърде малко е известно как е управлявал този  владетел. Дали е бил мъдър и уважаван, дали е бил добър пълководец, остава загадка? Живял е преди около 2200 години  и се е радвал на истинско благоденствие защото монетите му са с добро качество.


http://hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Kanites/2652_Kanites_AE.html


https://www.cngcoins.com/photos/big/101026.jpg

Името на властвалия в нашите земи Канит е интересно,  то е подобно e на фригийското Канути(еваис). Последното от своя страна е сродно  на минойското, т.е. трако-пеласкийското лично име Канут (1). Всички те показват връзка с регистрираната преди около 2700 години тракийска титла  акенас (2), която според мен е по-стария вариант на стблг. канас, канес-княз

Значението на Канит, Канути(еваис) и Канут е първи, водещ, стоящ начело, като обяснението идва от ст.блг. конь, кань* – начало. Името на господствалия в Добруджа владетел Канит е сродно на това на хетския цар Кантили/Хантили, чийто смисъл е първи. 

Колкото да е интересно да е името на управлявалият преди около 2200 години цар, колкото и силна да и приликата между неговото име и древнотракийските имена, една птичка пролет не прави. Нужни са доста повече сведения, за да можем да докажем, че присъствието на народа ни на Балканите е от незапомнени времена.

За наше щастие, сведения за това има. Пак в Добруджа, в приблизително същия период, в който е живял  Канит -III-ти-II-ри век преди Христа, са властвали и други благородници с особени имена. Като пример могат да бъдат посочени царете Адраспос и Хараспос. И двата антропонима съдържат частицата аспос, която всъщност е древна тракийска дума за кон. Срещаме я в епитет на Тракийския конник  - Ут-аспиос*.


http://www.wildwinds.com/coins/greece/scythia/Moushmov_5813.jpg

Адраспос означава бърз конник, частицата адр, отговаря на ст.блг ѩдръ -бърз, а аспос е със значение кон, конник. Другото име - Хараспос притежава значението ярък, светъл конник. 

Частицата Хар се обяснява с хетската дума харкиш-светъл, сияен и разбира се българската ярък. Същата тази частица се среща в името на хунът Харатон и гетския цар Харнабон.


Отново в Добруджа е властвал цар Золтес, чието име се тълкува със ст.блг. златъ златен. Золтес е древен вариант на българските имена Злат, Злате, Злато, Златан.

В Северна България живял и цар Котела, чието име е изведено от тракийския теоним Котито – богинята-майка. Имената Котито и Котела се обясняват с българските думи котя се-раждам, котило-гнездо, място, където се раждат животни.

Заслужава си да се спомене и това, че дъщерята на тракийския благородник Котела е  наречена Меда. Известна е с това, че става съпруга на Филип II Македонски (бащата на Александър Велики). Явно бракът е целял да се заздравят отношенията на старите македонци и гетите. Името на тракийската принцеса Меда е обяснимо с българската дума мед, сродни имена са Медичка, Медла.

Всъщност не само имената на древните владетели на Добруджа показват, че присъствието ни на Балканите  датира от най-дълбока древност. Североизточна България  крие много тайни. За  дедите ни е добре известно, че практикуват изкуствената черепна деформация не само в Късната Античност, но дори и през XVI-ти век ( Й.Йорданов, Антропология на старите българи). 

Това, което твърде малко хора знаят е, че особеният обичай е засвидетелстван при населението на земите ни от времето на като на далечната Каменната епоха (Й.Йорданов, Антропология на старите българи). Фактите показват, че в никакъв случай не може да се говори за въвеждане на нов обичай у нас от народ, чиято родина е Азия.

Разглеждайки старобългарската материална култура в пределите на Добруджа Д.Овчаров подчертава, че типичните старобългарски жилища са землянки и полуземлянки (Д.Овчаров, Въведение в старобългарската култура). Това е верно разбира се, но трябва да се спомене и важната подробност, че още през Бронзовата епоха землянката и полуземлянката са типични жилища на траките обитавали Добруджа ( Агре, Китов, Въведение в тракийската археология). Името на тракийското племе корпили означава – живеещи в землянки.

Плиний говори за троглодити в Добруджа, а троглодити е превод на пещерняци, живеещи в землянки. Уверяваме се, че типичните жилища на старите българи не се различават от тези на траките. Същото важи и за погребалните ритуали. Д. Овчаров, а и Р. Рашев представят в работите си интересна информация за старите българи. В Средновековните некрополи (като този от Нови Пазар например от са намирани гробове с жертван кон и куче

В работата си “Ancient Thrace” А. Фол, К.Порожанов, К. Йорданов и В. Фол съобщават за тракийски погребален ритуал, при който се жертва кон и куче (или вълк)

Къде е промяната тогава, промяната, която трябваше да настъпи, ако чужд народ се бе настанил в Добруджа? 

Имена сродни на това на Аспарух са ползвани от древните владетели на Малка Скития около девет века преди прословутата 681-ва година. Типични старобългарски обичаи и погребални обреди се практикуват в земите между Дунава и Стара Планина още през Каменната и Бронзовата епоха.

И защо ние разбираме смисъла на тракийски топоними като Водас, Загора, Бела, Баба, Дебри, Коне, Вир, Листи? Нали за чужденец това би било невъзможно? 

За нахлулите през V век в Британия англо-сакси, селищните названия Камулодунум, Ебуракум и др. са били непонятни, тъй както за турците са звучели странно имената на нашите градове Плиска, Преслав, Търново

Да обаче, при нас българите се наблюдава един смайващ феномен – древните тракийски топоними и хидроними са обясними на български език.

Защо е толкова трудно за някои хора да кажат без увъртане, че българите са потомци на древен балкански народ, който е създател на първата европейска цивилизация? Нима не е в интерес на България светът да знае какъв е нашия принос в историята? Колко доказателства за местния ни произход трябва да се появят още? 

През 30-те и 50-те години на 20-ти век бяха извършени обширни антропологически изследвания показващи, че сме европейци по произход, а и, че повечето от нас спадат към понтийския тип, т.е. потомци на най-старото балканско население.  

Неотдавна бе установено, че срещащите се при българите хаплогрупи J-M241, E-V13, R-L23*,  I-M423, а и част от R1a-M17, са забележително древни. Наследени са от популации живели на Балканите преди около 13 000 -9000 години.
 


Колко още трябва да се чака? Оставам с усещането, че тайните на земята ни ще бъдат разкрити едва когато в страната ни няма вече българи. Дано да се лъжа...
 Пояснения:

(1). Връзката между фригийското Канути(еваис) и миноското Канут бе показана за първи път от Ф.Ваудхойзен.  

(2) С.Любоцки от Лайденския Университет обяви акенас за древна фригийска титла срещаща се в надпис W-07 , но не даде обяснение за значението й.


*кони, кани е корен на древна дума със значение – начало, поставяне на начало, Езиковеди като В. Георгиев пояснават, че изконен означава първоначален, законпритежава смисъла – това, което бе в началото. Сродни думи са и ст.блг. заченти –зачевам, започвам, чендо-дете, това, което е заченато. Това, че думата закон е имала форма закань в древността разбираме от българската заемка в гръцкия –  ζακανον(заканон)-закон...

** аспиос кон, конник се обяснява със ст.блг. дума спехъ  бързина, спешно е синоним на бързо. Друга сродна дума е диалектния глагол оясвам се – бързам42 коментара:

 1. "Частицата Хар се обяснява с хетската дума харкиш-светъл, сияен и разбира се българската ярък." - а не е ли по-правилно да я сравняваме с българска дума. Имаме такава - ХАРЕН - хубав, добър, благ, благодушен, добряк, кротък, отстъпчив, смирен, послушен...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, частицата ХАР означава не само светъл, но също и харен-добър. Най-древното значение обаче е светъл, така стои въпроса и с думата благ-добър, кротък, първоначално тя е имала смисъл светъл.

   Изтриване
  2. Във Врачанския диалект се е запазила тази дума като "арен". "Он а мого арен." означава: Той е много свестен човек. "Арно." означава: "Добре". "Арен" има смисъл и на "хубав, добър, качествен".

   Изтриване
  3. Думата се ползва и в Южна България, а също и в Украйна. Някои учени искат да ни убедят, че харен е гръцка заемка, но тя съществува и в уелския език - харедиг означава харен, добър.

   Изтриване
  4. Анонимен1 юни 2015 г., 10:24

   Гръцка не може да бъде, защото във Врачанско не е имало гърци.

   Изтриване
 2. Искам да споделя какво ми беше направило впечатление във връзка с името Загора. Село с такова име се среща и в областта на планината Пилио, до гр. Волос, в континентална Гърция. Ясно ми беше защо село с такова име се намира там. Обясних значението му на познати гърци, и се оказа, че гърците, в стремежа си да заличат всички следи от българско присъствие по земите си, са си създали цял мит за произхода на това име. Съдете сами - според тях, името произлиза от "зоон агора", т.е. пазар за животни, какъвто навремето е имало в това село. Разсъдете само - от "зоон" е взета буквичката "з", добавена към "агора" = пазар, и се получава Загора. Като такъв запис на името изобщо не съответства на гръцките правила за сливане на две думи в една. Но въпреки всичко, този мит е приет за истина, а истините - ...се отхвърлят като манипулации и измислици!
  Учителят ни по история винаги ни съветваше за да научим истинската история, да четем древните автори, описващи събития, на които са били очевидци; и да си задаваме въпроси - защо, по какви причини се е случило дадено събитие, какви са били предпоставките, политическата обстановка и резултатите от това събитие; кой е имал интерес от това; кой е бил на власт тогава; какво са писали независимите (неполитизираните и неплатените) източници за това събитие; и да се съпоставят фактите от различни източници.

  Но България и българите ще пребъдат - както са оцелели досега през хилядолетията. Даже имаше и едно предсказание на Доростолски (дн. Силистра) богомилски епископ от 10 век - че Византия ще загине, но България ще оцелее до края на вековете. И наистина, от всички големи цивилизации на миналото, днес само Българската съществува и се възражда отново - фактите извират от земята и отвсякъде; а Европейската цивилизация загива днес пред очите ни...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците са унищожили много от историята ни, но нека Бог да ги съди!

   Ние винаги сме били носители на доброто и поради това сме оцелели!

   Изтриване
  2. Да, съгласна съм, че българите затова оцеляха през хилядолетията не само като народ, но дори като държава; когато човек или народ живее честно и достойно, без да върши престъпления по отношение на други, той има вътрешната увереност, че правото и истината са на негова страна. Затова и българите не се страхуваме да живеем не само в близост, но дори на териториите на държавите, населени от потомците на нашите врагове от миналото. А гърците като народ са по-скоро жертва на поемащите унищожителните инициативи и акции при тях, а самите хора от народа са лъгани и мамени нагло, като им е втълпявано систематично, че отвсякъде са обградени с врагове, които искат да им откраднат земите. Така ги държат в постоянен страх и подчинение, възпитавайки ги още от детската градина в национализъм. От друга страна дерижиращите измислят умело митове с висока художествена стойност по отношение на всичко, които митове попадат право в сърцата и умовете на емоционалните ни южни съседи. В това е ключът на "успеха" им досега. Но в отвореното общество, в което живеем, с тези постоянни пътувания и обмен на населението между различните държави, все по-малко хора вече се поддават на техните манипулации. А и сред днешните гърци има и много потомци на българско население от миналия век, както и от последните 20 години...

   Изтриване
  3. Здравейте,

   Дали е възможно името Загорчич да е свързано с топонима Загоре? Задавам въпроса заради името на футболиста Златомир Загорчич (сега треньор), който е сърбин и едно време получи бълг.гражданство, за да може да играе в националния отбор.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Без да се знае историята на рода на даден човек е невъзможно да се определи със сигурност какъв е произхода на фамилното му име.

   Изтриване
  5. Има хоро "загорисиос" от планината Епир, не знам какво са съчинили гърците за това наименование....

   Изтриване
  6. Не зная за това хоро, но по принцип загорисос няма смисъл на гръцки, макар в Гърция да е имало област Загора.

   Изтриване
  7. През 10 век никой, дори и богомолски епископ, не би могъл да каже и спомене думата Византия. Става въпрос за Ромейската империя или Източната римска империя ...

   Изтриване
 3. Ami sparo, ti zashto premalchavash, che imeto KHAN se sreshta mnogo chesto v Pakistan, tam kadeto ima grad Madra, neshto ne ti otarvat teia fakti mai?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека да го има името Кан в Пакистан, какво от това. Сума ти афроамериканци носят имена като Арнолд, Алфред и т.н., но това не означава, че детите на афроамериканците са староте англо-сакси...

   В Пакистан има град Мадра, какво от това, в Испания е Мадрид, той да не основан от азиатци? Във Фригия е град Модра, чието име отговаря на българския топоним Мадара.

   Изтриване
 4. Здравей,

  Малко в страни от темата, но мистериозно :–)
  Статията http://blogzaserioznihora.blogspot.com/2014/03/blog-post.html е посветена на руски мегалитен комплекс, който, според мен, изключително прилича на нашите Белинташ и Бегликташ, и не само... В приложеното видео се виждат шарапани; улеи; вдлъбнатини, които доста ми приличат на ниши или поне на такива образувания, които срещам и по нашите светилища или гробници; а на Белинташ хората лягат на определени енергийни места, като човека от снимките.
  Какво ти е мнението?

  Поздрави!

  П.П. Защо започна отново да публикуваш обидните коментари като в предния блог? Според мен това е излишно хабене на нерви и време; вместо да се дискутират по-стойностни неща от чисто информативна гледна точка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за линка!

   Пускам някои коментари с по-груб тон, защото все пак в тях има и сериозни въпроси. Друго е разбира се, ако опонентите ми се придържаха към културен тон, щеше да е доста по-добре.

   Изтриване
 5. Taka znachi sparko, natisnah te natiasno s vaprosa mi za KHAN i Madra, ti vmesto da si priznaesh kato muj, che ne ti e nared teoriata vze, che mi iztri komentara.Za goliama rabota se imash, ama kato si barborish sam, ne ti stiska diskusia s podgotveni hora, nali tui?Pliampa si, luji si stadoto trakedonisti, ama da znaesh te edin den moje i da proglednat.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм в състояние да вися постоянно край компютъра, за да одобрявам коментари. Трябва и да работя, когато имам възможност влизам в блога си и пускам коментарите.

   За кан и Мадра вече съм отговорил.

   Изтриване
 6. Много серадвам, че намерих блога Ви г-н Серафимов и, че прочетох неща, които на друго място не присъстват. Защо никой от нашите учени не е пуснал книга за царете Канит, Хараспос, Адраспос? Много съм огорчен от позицията на българските академици, за какво им се плаща на тези хора? Те нито казват истината, нито правят нешо полезно за България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Почти всеки път когато съм разговарял с наши учени те казват - Нали знаете, че ни се пречи...
   Когато попитам кой пречи, учените се свиват, започват да се оглеждат...явно страхът от репресии е реален.

   Не зная кой, или кои са тези, които спъват работата на учените ни, но със сигурност тези индивиди разполагат с власт.

   Изтриване
 7. Троглоди́т (др.-греч. τρωγλοδύτης — «живущий в пещере», от τρώγλη «пещера, полость» и δύειν «проникать в», «погружаться») — в концепции Карла Линнея подвид человека (лат. Homo troglodites), характеризующийся человеческим обликом, обильной волосатостью и неразвитой речью. Выделен на основе свидетельства древних авторов и рассказов путешественников. Предполагалось, что троглодиты могли быть прообразом сведений о сатирах.

  ОтговорИзтриване
 8. A ne mozhe li imenata Haraspos i Adraspos da sa iranski, nali skitite sa iranski narod, a sa zhiveli v Dobruzha dosta vreme?Da ne govorim, che "aspa" e avestijska duma za kon, nali nqma da kazhete, che luzha, a gospodin sparotok?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че в ново време скитите са наречени ирански народ, не означава, че те са роднини на персите. Нека разгледаме фактите

   1. Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

   2. Дион Касий смята, че тракийското племе даки е клон на скитите.

   3. Страбон нарича източните скити саки, а доста преди него Аристофан определя саките като траки.

   4. Скити и траки почитат Арес, този бог е непознат на персите.

   5. Скитския бог на слънцето носи името Гетосур, а тракийския бог на слънцето е наречен Сурегет...персите не познават тези богове.

   6. Траки и скити издигат могили над гробниците на царете си, не ми е известно персите да правят това...

   7. Според Херодот персите са взели много от културата на мидийците. Те от своя страна са наречени от Плиний предци на сарматите, които Прокопий дефинира като част от семейството на гетите - тракийски народ. Ето как в езика на така наречените иранци попадат тракийски думи.

   Изтриване
  2. Neshto se samnqvam, che Herodot, Plinij i Prokolij sa gi kazvali tiq neshta, zashto ne dadesh tochen citat, ako tvardeniqta ti sa verni, shte mozhesh da citirashbez problem.
   CHAKAM!

   Изтриване
  3. Потърси

   1. Херодот, История, 1.135.
   2.Плиний, Естествена История, 6.5-19.
   3.Прокопий, История на Войните, 3.2-3.

   Изтриване
 9. Kade moga da namerq info za trakijskata titla akenas, tova vashe talkuvane li e ili na nqkoj drug uchen ot BAN?I oshte da popitam, ima li neshto obshto mezhdu skitite i frigijcite ot Mala Aziq?Blagodarq v avans!
  Atanas Kolev

  ОтговорИзтриване
 10. Г-н Колев, на тази тема е писал нидерландския учен С.Люботски - The word akenanogavos is a compound, as can be seen from akenas[ (W-07) and the protasis formula ios-ni-akenan-egeseti (P-04a) - стр. 13

  https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/2660/299_011.pdf?sequence

  ОтговорИзтриване
 11. Здравейте г-н Серафимов, позволявам си да споделя и мойте размисли:
  "Адраспос означава бърз конник, частицата адр, отговаря на ст.блг яндръ-бърз а аспос е със значение кон, конник"
  г-н Серафимов, аз съм от Кърджали и името на река Арда е безспорно тракийско, като Арда е може би една от най-бързите реки, заради голяма денивилация, която преодолява бързо. А пролетно време е изключително пълноводна и скоростна. Та вероятно преди се е казвала адра, но ние българите обичаме да обръщаме съгласните.
  "Частицата Хар се обяснява с хетската дума харкиш-светъл, сияен и разбира се българската ярък."
  Не само, както посочи по горе колегата, има дума харен, а същи и харабия(работата е харабия - т.е. хубава) - което показва, че тази дума си е изцяло наша.
  "аспа от името на Аспарух се среща в имена на владетели от Добруджа почти девет века преди “идването” на старите българи"
  Абсолютно - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3
  Тиберий Юлий Аспург - вероятно пра-пра-дядо на нашия канес Аспар(р)их, като рих е тракийския вариант на рекс :)
  "Защо е толкова трудно за някои хора да кажат без увъртане, че българите са потомци на древен балкански народ"
  Трудно е господин Серафимов, четете Иван Лилов, ще разберете защо:
  http://www.ebooks-bg.net/istoria/istoriaimg/istoria_downloadfile510003.htm
  Още от Екатерина Велика са се размечтали Кремиращите за задун*ска

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на река Арда е действително тракийско. Езиковедите го свързват със санскр. ardati-движа се, в движение съм. Българските сродни думи са ретити- надбягвам се, надпреварвам се, родити-раждам, т.е. извирам, излизам от. По-древните форми на ретити и родити са били аретити, арадити...

   За думата харабия не мисля, че е българска, структурата й по-скоро я поставя в речника на турците.

   Ако се поровите в родостловното дърво на Екатерина Велика ще се натъкнете на доста интересни неща...

   Изтриване
  2. Да не забравяме и река Янтра, която по име звучи изключително близо до ст.блг. "яндръ" (бърз).

   Изтриване
 12. http://olivie.blog.bg/hobi/2014/03/16/prisvoiavaneto-na-nashata-bylgaro-ariiski-azbuka-ot-negramot.1248233

  Тук е казано доста ясно и донася много , много потвърждения на това което ни поднасяш.

  С БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТВОЯТА ТЕЖКА И НЕБЛАГОДАРНА ПРОСВЕТИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ !!!!
  П.Х. ,София ,анонимен поради нерегистрация .

  ОтговорИзтриване
 13. Пиши нещо за ликите от мала азия и имат ли общо с областта веЛИКА в егейска Македония.
  Пускането на коментари на шльокавица и такива от които няма какво да се научи наистина е дразнещо.

  Последният Българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на ликийците от Мала Азия е всъщност луки, люки. Египтяните предават този етноним като лука. Значението на ликийци е вълци, lykos идва от по-старо vlykos-вълк.

   Изтриване
 14. Българите са се ЗАВЪРНАЛИ тук и това личи от приписката в Манасиевата хроника -
  Ц(а)рство Анастаси ц(а)ръ
  При Анастаси ц(а)ри начуше блъгаре
  поемати земю сию, пришед’ше у Бъдаще,
  и прежде начуше под’емати домюе,
  земю Охрид’ская и по том’ сию земю въсю.
  Това ще рече, че българите не се разселват ей така някакси, а знаят мястото от където са тръгнали предците ни и отиват точно там. Навремето бригите заедно с финикийците на Кадъм основават Лихнида -
  http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Манасиевата хроника не е домашен извор, тя е превод на гръцка летопис, а южните ни съседи рядко са обективни.

   Изтриване
 15. Кан/Кам Етей (Канетей, Канитей, Джамантай; Кара) - ок. 410-385 г. пр.н.е. Син на Уфа с главен град и главно светилище на Кама, Мадара (край гр.Шумен).
  Васалния владетел на северите - акаджирската династия в гр.Пела, Балбдиу, владетеля преди Филип Макхедонски, поискал помощ от Кам Етей, за да завладее проливите контролирани от династията на северите, подчинени на Гадахар, но вместо това с помощта на северите и съгласието на Гадахар, той нападнал земите на Кан Етей, северно от Балкана населени с и егелейци и елейци (бесите) и ал-булгари. Заради измамата, кражбата на 20 000 коня от Онгъла в устието на Дунав и отвличането на 20 000 деца от земите северно от Балкана, Кан Етей извършил набег срещу земите на Балбдиу и разгромил столицата му Пелла. На връщане, в една клисура, отряда на Етей попаднал в засада и той загинал. Преди похода Кам-Етей (Кам – прорицател, гадател) сънувал Алп Вълк/Булг, който му казал:
  „Ако тръгнеш в този поход – ти ще загинеш, но бъалгарите ще се върнат с голяма придобивка, ако не тръгнеш – то ще живееш дълго, но българите ще загубят”.
  В памет на неговата всеотдайност българите нарекли тази клисура и близкия връх „Кам/Ком”, а бащата на Филип Македонски получил от Таркхан Гадахар, притежаващ реално върховната власт в Идел (заради измяната непризнат от Кинеша), васална власт южно от Балкхана, титлата Каран („западен владетел”) и право за морска търговия със стоките на Идел в Черно и Средиземно морета. Никой от другите булгарски и бъалгарски владетелите на балканите не приел тази нова титла и не му се подчинил доброволно. За да си гарантира династическа сигурност, Гадахар предал като заложник на Филип ІІ сина си Баламир.

  ОтговорИзтриване
 16. Кан/Кам Етей (Канетей, Канитей, Джамантай; Кара) - ок. 410-385 г. пр.н.е. Син на Уфа с главен град и главно светилище на Кама, Мадара (край гр.Шумен).
  Васалния владетел на северите - акаджирската династия в гр.Пела, Балбдиу, владетеля преди Филип Макхедонски, поискал помощ от Кам Етей, за да завладее проливите контролирани от династията на северите, подчинени на Гадахар, но вместо това с помощта на северите и съгласието на Гадахар, той нападнал земите на Кан Етей, северно от Балкана населени с и егелейци и елейци (бесите) и ал-булгари. Заради измамата, кражбата на 20 000 коня от Онгъла в устието на Дунав и отвличането на 20 000 деца от земите северно от Балкана, Кан Етей извършил набег срещу земите на Балбдиу и разгромил столицата му Пелла. На връщане, в една клисура, отряда на Етей попаднал в засада и той загинал. Преди похода Кам-Етей (Кам – прорицател, гадател) сънувал Алп Вълк/Булг, който му казал:
  „Ако тръгнеш в този поход – ти ще загинеш, но бъалгарите ще се върнат с голяма придобивка, ако не тръгнеш – то ще живееш дълго, но българите ще загубят”.
  В памет на неговата всеотдайност българите нарекли тази клисура и близкия връх „Кам/Ком”, а бащата на Филип Македонски получил от Таркхан Гадахар, притежаващ реално върховната власт в Идел (заради измяната непризнат от Кинеша), васална власт южно от Балкхана, титлата Каран („западен владетел”) и право за морска търговия със стоките на Идел в Черно и Средиземно морета. Никой от другите булгарски и бъалгарски владетелите на балканите не приел тази нова титла и не му се подчинил доброволно. За да си гарантира династическа сигурност, Гадахар предал като заложник на Филип ІІ сина си Баламир.

  ОтговорИзтриване