5.07.2014 г.

КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ПАНОНСКИТЕ БЪЛГАРИ?


Страната ни има богата, но и бурна история. Невероятни възходи биват следвани от горчиви падения. В последствие на няколко чужди агресии нашите деди губят доста от земята си. Някога сме притежавали части от днешните Украйна, Молдова, Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Албания и не на последно място Унгария. На нейна територия се е простирала древната Панония*. 

Повечето изследователи смятат, че тази област е завладяна от старите българи едва по времето на Кубер (VІІ-ми век). Според някои автори (J.Van Antwerp Fine)  Панония е родното място на княз Крум-един от най-способните наши владетели.Вярва се също, че старите панонци имат съдба подобна на тази на траките-първо децимирани от римляните, а после напълно асимилирани.**Това е мнението на повечто историци, те обаче пренебрегват голямо количество данни, навярно считайки ги за недостоверни (или неудобни).

В “Historia Langobardorum” (XVI-XVII) Павел Дякон описва сблъсък между българи и лангобарди в Панония. Това става някъде през втората половина на V-ти век, когато в Рим царства (хунът) Одоакър (Ch.Kingsley, Roman and the Theuton, стр.104). 

Дедите ни обаче не са в Панония по случайност и за кратък период от време. В своята работа “География”  Орозий Павел (375- 418) поставя земите на българите между Каринтия (Австрия) и Гърция (R.G.Latham, The Germania, XXIV). Панония се намира точно в тази област. Дори да приемем, че Орозий е написал творбата си в края на своя живот, това означава, че българите обитават Средна Европа още през ІV-V век.

Не само Павел Дякон и Орозий Павел свързват дедите ни с древната Панония. Това прави  също Йоан Зонара. В един свой речник той нарича българите с името панонци -Παννιοι ο Βολγαροι. А самата България означава като Панония -Πανονα  Βουλγαρα (Д. Ангелов, Образуване на българската народност, стр. 374). Дивитър Ангелов счита това свидетелство за объркване понеже има прабългарски елемент в старата провинция Панония (през VI—VII в.), когато там са живели прабългарите на Кубер (Образуване на българската народност, стр. 374).

Разбира се понякога старите автори са се обърквали, никой не е безгрешен. Нека обаче видим кои са старите панонци.  Благодарение на Страбон ние знаем, че панонците имат обичаи като тези на траки и илири (Geogr. VI.5.4). Старият автор споменава също име на един панонски цар – Бато  (Geogr. VI.5.3). Варианти на този антропоним се срещат и при траките (W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names... стр.59). Елемента БАТ – господар срещаме и в името на Батбаян- брат на княз Аспарух.

Тези факти са интересни, но не ни позволяват да твърдим, че древните панонци делят един и същ произход с дедите ни. На помощ идват други свидетелства на автори от Античността, а и данните от топонимията. В своя работа Плиний (І-ви век) споменава племето белги (Historia Naturalis, III.XXV.148). 

Нито историци, нито езиковеди не обичат за говорят за панонските белги, кои са те, какво означава името им, как изчезват мистериозно и как на тяхно място в Панония се появява народа българи? 

В Панония има и град Volgum-Болгум, предполага се, че това еднешния  SFenekpuszta (Barrington Atlas of the Greek and Roman World, map 20, P. Kos, M. Šašel Kos). Изследователите бягат от иметo Volgum-Болгум като дявол от тамян. Защо ли?

Разгледаме ли най-древните хидроними от Панония ще установим, че те имат прекрасно обяснение на български език. Това би било възможно само, ако дедите ни са обитавали Средна Европа още в Античността. 

Плиинй Стари свидетелства, че в през Панония текат реките  Draus,  Saus,  Colapis, Urpanus (H.N.III.XXV.148).  

Draus - се обяснява със стблг. дрьвинь-древен, т.е. изтекъл. Името е сродно на тракийското Дравескос.

Saus -се обяснява с глагола шавам, т.е. движа се. Името е сродно на тракийския етноним саи.

Colapis - съотвества на стблг. клопотъ- грохот, шум, значението е шумна река.

Urpanus - може да се изтъркува с думата върба, днешното име на реката е Vrbas-Върба. Сродни имена са тракийското Урб(р)ияна и тесалийския хидроним Вербис. В древността Тесалия е обитавана от пелазги.

Трябва да се споменат и Волкейските блата – Ulcaei. Там се състои битката между Бато и римските легиони (К.Дион, 55-32).Ulca означава влага, в наши диалекти се среща варианта улага. Този хидроним е сроден на Олган – реката, край която (според Теофан) е бил лагерът на Аспарух.

От особена важност е и името на панонската столица   Сабария. То е лесно обяснимо със стблг.  съборъ- събор,  събрание, общество. Сродни български топоними са с.Сбор, Пазарджишко, с.Сбор, Кържалийско, с. Сборище, Сливенско.

Назването на панонския град Волентум се обяснава с тракийската дума волинт, която съотвества на стблг. воленте вол род.пад. Значението на панонския град Карпис се обяснява с блг.диал. карпа-скала.

В Панония има и град Крумерум, може да звучи абсурдно, но името на княз Крум (роден в Панония) е свързано с древния Крумерум***. Значението е червеникав, а обяснение получаваме с блг.диал. кръмен, крумен- червен. На миниатюра от Манасиевата хроника княз Крум е изобразен с рижо-кестенява коса.


 http://www.bulgarianhistory.org/wp-content/uploads/2012/10/Krum_nikifor.jpg

Накрая да се спрем и на племенното име панони. То е сродно на тракийското пеони, а значението е господари, пазители, връзка показва също дакийското име Диупан, а и стблг.титла жупан  областен управител. Обяснение получаваме от глагола пазя (палаяти- санскр., пахси- хет.).

Виждаме, че няма никакво основание да се смята, че Йоан Зонара се е объркал отъждествявайки българи и панонци. Дедите ни са обитавали Панония още през древността. Най-старите топоними и хидроними от тази област потвърждават това. За да същестуват то те са оставени преди повече от 2000 години от хора говорили стар вариант на нашия език.

В случай, че историята не бе писана от враговете на старите българи, ние днес щяхме да знаем много за владенията на дедите ни. Щяхме да знаем колко силни са били и с каква упоритост са защитавали земята и интересите си – пример достоен за подражание най-вече днес.

Не се ли научим  да искаме и пазим своето, ще ни бъде отнето и малкото, което ни е останало.
* Панония е обхващла земи не само от Унгария, но и от днешните Австрия, Босна, Сърбия.

** Съседи на панонците са тракийските племена мизи, даки, дардани.

*** Още по-стар от панонския Крумерим е микенския антропоним Крумено (Крумен)- лично име сродно на Крум.


39 коментара:

 1. Досега почти всички европейски народи са си присвоявали историята на дедите ни или пък са я премълчавали. Крайно време е Българската държава да стане нормална и да започне да отстоява своята история. От историческия туризъм се печелят огромни суми!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, печелят се, но целта на политиците не е да се даде по-добър живот на българския народ, а колкото се може по-бързо да бъде опразнена България от българи. Като стане това изведнъж ще стане възможно да се печели от културен туризъм...

   Изтриване
 2. Не съм си и мислил, че княз Крум е бил риж?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Борис II се казва, че бил с рижа брада...явно рижо-кестенявата коса е се е срещала често сред старите българи, или поне сред аристокрацията.

   Изтриване
  2. Ето и сведението за рижата брада на Борис - Ще обърнем внимание на един кратък пасаж от “Историята” на съвременника Лъв Дякон, който единствен дава някои щрихи от физическия портрет на Борис ІІ. Става въпрос за превземането на Велики Преслав от император Йоан I Цимисхи през април 971 г., когато след победата на ромеите над русите царят е отведен при императора. Преводът, който прави В. Златарски (именно този превод е залегнал в представата ни за Борис II) е следният: “Тогава бил пленен заедно с жена си и двете си деца и Борис, царят на българите, който носел още царските знакове и имал червена брада…

   http://literaturensviat.com/?p=29586

   Изтриване
  3. .явно рижо-кестенявата коса е се е срещала често сред старите българи, или поне сред аристокрацията.
   --------
   здрасти, Павка. рижа брада не предполага непременно рижа коса. :) такава брада е много характерна за българските мъже и днес, като почти винаги косите са или черни, тъмно кестеняви или дори руси. имам няколко такива случая и в моето семейство, а мисля, че и М.Попов го отбелязваше като специфична наша черта.
   иначе миниатюрата все пак не е достоверен източник за образа на Крум, тя е доста по-късна и авторът изобщо няма ка да е знаел, как точно е изглеждал нашият владетел.
   Деси

   Изтриване
  4. В “Historia Langobardorum” (XVI-XVII) Павел Дякон описва сблъсък между българи и лангобарди в Панония. Това става някъде през втората половина на V-ти век, когато в Рим царства (хунът) Одоакър
   ========
   Всъщност, ако четем внимателно Дякон, този сблъск, при който е убит лангобрадския крал Агелмунд, не може да се е случил по-късно от края на 4ти век. По никакви сметки няма как да е станало след това. Одоакър е съвременник на 4тия по ред наследник на Агелмунд Годеок, просто не може за толкова кратко време да се изредят толкова генерации, като знаем, че единият от тях (Лету) даже е бил на престола 40 години. Между Агелмунд и Годеок са Ламисио, Лету и Хилдехок и те са син на сина на сина...
   това сведение е голям трън в задника на нАучната мисъл, какви ли не абсурди съчинява, за да може да го преглътне по-безболезнено. ето един такъв:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152589810269099&set=p.10152589810269099&type=3&theater
   пак аз

   Изтриване
  5. Деси, не съм генетик, но все пак - рижата брада не се появява от самосебе си. Поне за мен това е индикация, че предците на въпросните индивиди са били с по-светли черти в миналото. Напълно е възможно през Халколита балканското население да е било предимно със светла коса и светли очи, но поради смесването си с хора с тъмна коса и очи, постепенно тъмния тип да е започнал да се налага.

   В началото на ХХ век русокосите българи са били около 12-11%, а понастоящем са 7-6% ако не се лъжа...и това само за по-малко от един век.

   Що се касае до фанатичните опити българите да бъдат изкарани късни пришълци в Европа, да, нагледал съм се на абсурди , а по-лошото е, че напъните на някои хора да ни откъснат от Балканите няма да престанат скоро.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Анонимен6 юли 2014 г., 9:19

  Vindobona (дн. Виена) е в Панония. Някакви податки, че сме я владели? (Освен името й, дериват от вино, и връзката с траките и Дионис)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виндобона означава бяло селище.
   Виндо е галската дума за бял.
   Бона е галската дума за дом, убежище, селище.

   Възможно е също Виндо да е синкопиран вариант на Винидо- на винидите.

   Изтриване
 4. Анонимен6 юли 2014 г., 19:00

  Рижият цвят на коса и брада е много характерен и за "божият народ"! Защо след като е превзета столицата от княз Светослав е оставен да царува братовчед му Борис.Нямя ли това връзка с заговор против Светослав последвалото нападение над неговите отряди от половците, където е убит и Светослав. Много предателства в нашата история. Твърдението, че княз Борис I въвежда християнството в България по политически причини е неиздържано. Силната държавност налага своя политика и запазва древната си религия. И още, нарушено е княжеското право, третият син става цар на страната. Рижавостта издава и друга кръв, не тракийска, а чужда. Явно предизвикани мутации. В чии интерес. И днес една изконно тракийска земя, каквато е Румъния, се счита за романска. Защо ли и какви са причините както Румъния, така и Турция при масово тракийско население да деградират до врагове на траките.

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен6 юли 2014 г., 22:25

  Защо Кирил и Методи , носят най напред глаголицата в Панония?Значи ли че Кирил и Методи , най добре знаят този език?Каква е възможността панонците ,макар че казваш, че не са роднини на траките да са запазили по- стария език на траките, а пък нашия да е повлиян от други езици? Покрай събитията в Украйна , прочетох че украинците са казвали на глаголицата - хоухлица , и за това ги наричат хохли,?Намерени са и листи с глаголица в Киев , на които казват Киевските листи. По времето когато нашата църква е искала да сключи уния с Папата и украинците са искали да направят това. Защо ли украинците са искали да се разграничат от кирилицата и да се върнат към глаголицата?Дали и те не са запазили някой стари тракийски думи. Като ги слушам , чувам някои разбираеми думи от старобългарския език.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Носят е там, защото византийците са искали да дадат сили на траките в Панония, против германите.
   Колкото до хохлите - в Ивайловградско има село - Хухла(старо име Хохла) - ето малко за неговите мистерии(надолу има интересни археологически находки)
   http://misteriitenahuhla.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
   А колкото до украинците ние с тях сме едно. Езика и всичко го доказват.

   Изтриване
 6. Анонимен6 юли 2014 г., 23:16

  Песента за Ситалк.Знае ли се нещо за нея.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За нея споменава Ксенфонт, но не дава подробности от текста.

   Then the first man despoiled the other of his arms and marched out singing the Sitalcas,3 while other Thracians carried off the fallen dancer, as though he were dead; in fact, he had not been hurt at all.

   Xen. Anab. 6.1

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,006:6:1

   Изтриване
 7. Хърватите са продължили да използват глаголицата някъде до 10 век ако не се лъжа!!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хърватите ползват глаголицата до началото на ХХ век. Те дори въвеждат бързописен вариант.

   Изтриване
  2. Католиците я наричат готската азбука

   Изтриване
  3. Възможно е, за старите сърби българите са били...готи..

   Изтриване
 8. Анонимен7 юли 2014 г., 19:42

  Зададох си въпросите, като не попаднах на подходяща информация.Интересуваше ме как траките са минали към новите религиозни практики , как така са изчезнали? Как така Александър Велики - "гърка" е отишъл при траките да му гадаят ?Че и златна колесница им е подарил на тракийските жреци, според легендите? Нямали ли, са си гърците свои практики, по негово време? Поразрових се и си отговорих на някои. въпроси.
  Не зная дали е правилно ,но ето какво разбрах.
  Оригинални документи има от онова време има повече на глаголица ,отколкото на кирилица. Документите са за религиозните практики.
  Но какво беше учудването ми? Кирил и Методи са превели богослужебните книги и са отишли в Панония , но в книгите са описани католическите практики , а не практиките на източно православното богослужение.Значи , предполагам че е имало борба между ИРИ и Рим за влияние .Значи Кирил и Методи са били проводници на Папата. .А ние ги честваме като наши.За това Папата ни прави метани и ни приема.Значи киевските листи с хохлицата се казват така , защото се пазят , в Киев. Киев всъщност е практикувал източно православното богослужение , защото е взето от Константинопол. За нас не са ли по-важни учениците му, които са въвели "кирилицата"? Не трябва ли да и казваме "наумица" ? Руснаците грях имат , като отблъскват хората, с които говорим диалектите на един и същ език , като им казват хоохли..
  Ох, каква история учим?! Почти нищо не знаем за Наум и Ангеларии , и не ги споменаваме, като празнуваме празника на Буквите!.

  Серафимов го няма .Не зная дали ще ми се публикува мнението.
  Да му пожелаем приятна почивка и да събира нови сили да изравя нови факти от истинската история!

  Рорик .

  Не зная дали са правилни разсъжденията ми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Александър Велики не е грък. Гърците не са го смятали за грък. Гърците приемат част от практиките на траките, но без да ги разберат. За тях Делфи е туристическа атракция още в античността. Ритуалът си е чисто тракийски и неразбираем за гърците.

   Кирил и Методий са пратеници на българския цар Михаил, никой друг няма интерес от българско християнство.
   Няма как да са "проводници на Папата", защото Методий е заклеймен като еретик от римски служители, а учениците на братята са прогонени от латинците.
   В 9-ти век все още няма католици и ортодокс, ако не знаеш. Това разделяне става доста по-късно,макар противопоставянето да съществува и преди това.
   Няма наши-ваши, когато говорим за християнството от 9-ти век.
   Кирилицата не е "наумица". Измислица е че е създадена от учениците на братята,
   Кирилицата е много по-стара.

   Изтриване
 9. Рорик, къде си прочел за така наречената "хохлица". Глаголица се е ползвала много преди Кирил и Методи, преди новата ера. За това има и статии на пофесор Георги Сотиров, в които ясно е показано, че линеар А и линеар Б от остров Крит са глаголица. Кирил и Методи са религиозни агенти на влияние на ИРИ, след разделянето на черквата и за пропаганда на православието, застрашено от еврейският католицизъм, не че православието не следва еврейската юдеистична доктрина. Те са взели съществуваща азбука, не са я написали, въпреки голямата им ерудиция и високо образование.Не зная доколко си запознат с белоруски и украински езици, но те са далеч от българския или от българските наречия. Най-близък е руския език подобие на който се говори в Западнобългарските наречия. В областта на днешна Украйна са били скитите, тракийски народ. Но украинците, белорусите и поляците в известна степен са хазари и са заели управляващи позиции в тези страни. А хазарите са евреи преселили са от Персия и образували по стечение на обстоятелствата Хазарският каганат, който е разрушен от внука на княз Владимир Расате, първородния син на княз Борис I с религиозно име Михаил.

  ОтговорИзтриване
 10. Драги Рорик,
  Бих ти препоръчал проф. Асен Чилингиров и студията му България, Византия, Русия, както и България и покръстването на русите и Цар Симеоновия Съборник, където доста подробно и с препратки са обяснени много от вълнуващите те въпроси. При липсата на родолюбиви историци-официози, това е диамантът на нашето съвремие. Естествено и работата на Спароток е изключителна.
  Поздрави,
  Н

  ОтговорИзтриване
 11. Драги „Спароток“ !

  Макар че си на почивка, не мога да се въздържа и да не ти честитя днешната оставка на правителството!
  Сега вече нищо не ни пречи с нови сили, водени от „духа“ на твоя любимец, „неудържимия красавец“ ВЕЕЛЗЕВУЛ, да променим съдбините на България !
  Надявам се да си доблестен и да публикуваш този коментар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен25 юли 2014 г., 8:55

   Ти сам си избрал да бъдеш на страната на ВЕЕЛЗЕВУЛ, но не мога да отрека, че си един доблестен противник.
   Благодаря за публикуването на коментара.

   Изтриване
  2. Кой на кого служи се разбира винаги, моята съвест е чиста...

   Изтриване
 12. http://society.actualno.com/Prabylgarite-donesli-shahmata-v-Evropa-news_40449.html

  ОтговорИзтриване
 13. Serafimov, ti neshto izpadash v neposledovatelnost may? Znachi panonskiya grad edin put e Krumerum a drug put e Krumerim, taka li, za razlichni imena ot razlichni periodi li stava duma, ili ti ey taka si pishesh bez da proveryavash?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човек съм, мисля, че не е голям грях да се направи някоя друга правописна грешка.

   Изтриване
 14. http://www.vesti.bg/razvlechenia/kultura/chuzhdestranni-ucheni-tyrsiat-drevni-civilacii-v-rodopite-6018292

  "Международна експедиция търси древни цивилации в Родопите
  Работата им ще бъде заснета и ще покаже в документален филм за първи път мистериозната Каменна гора в Източните Родопи

  Международна експедиция ще търси знаци, оставени от древна цивилизация по праисторическите светилища на Белинташ, Татул и Харман Кая.
  Това съобщиха от фондация "Credo Bonum", която подкрепя начинанието.
  Част от учените са проф. Ана Радунчева от Археологическия институт към БАН, археоастрономът Робърт Бовал, геологът д-р Робърт Шок и астрофизикът от НАСА Томас Брофи.
  Те ще изследват следи от цивилизацията, населявала нашите земи преди траките, в района на Източните Родопи.
  Работата им ще бъде заснета и ще покаже в документален филм за първи път мистериозната Каменна гора в Източните Родопи.
  Документалният филм с работно заглавие "По следите на древните" се надява да фокусира и международен медиен интерес към българското древно наследство, което без съмнение заема ключова позиция в хилядолетния цивилизационен процес, посочват от фондацията."

  Харман кая ми е много любимо място и за съжаление не много известно, поне до скоро, като изключим иманярите... В района има тракийски ниши и др. интересни образувания. И е близо до Татул - според мен не случайно; а помежду им е Вкаменената гора, до която почти стигнахме и на шофьора му стана лошо... За там казват, че е имало море, видът на дърветата е от вулканична дейност.

  За Белинташ: освен върху него, и до него има скали, върху които има линии и шарпани (нали казват, че са звездна карта). По пътя за Караджов камък (върху който също има шарапани) има скала с линии под ъгъл, които сочат точно към Белинташ.

  И за някои склани образувания-светилища от Средна гора казват, че са свързани с астрономията и меридианите (Зайчи връх, Желюви камъни и т.н.)...

  Та...
  Според теб коя цивилизация ще търсят тия хора :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще търсят цивилизацията на най-старите българи :)

   Изтриване
  2. Гледах интервюто на Робърт Бовал по БНТ1 и ми направи впечатление, че той говори за цивилизация отпреди тракийската. Как точно този мил човечец е решил, че се касае за друга цивилизация, а не, да речем, за ранно-тракийска такава?

   Изтриване
  3. Никой не е успял да докаже, че на Балканите е имало цивилизация по-стара от тракийската. До неотдавна обаче бе тенденция траките да се обрисуват в черна светлина. На тях се приписваше унищожаването на халколитната цивилизация по земите ни. От читателите се укриваше, че в тракийската култура от Бронзовата епоха се наблюдава приемственост от по-старата халколитна.

   В работа публикувана в Англия Фол и Маразов обясниха така наречения хиатус с неадекватни археологически проучвания...но у нас никой не смее да признае това.

   Не се и признава, че през пето хилядолетие преди Христа керамиката, идолите и т.н. от Варненския некропол са почти неразличими от тези от Черноморските степи, от където би трябвало да са дошли "унищожителите" траки.

   Повечето западни учени работят по данни дадени им от българските им колеги...как да очакваме умни приказки.

   Ето тази статия обяснява доста неща

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/11/29/ot-kyde-doidoha-trakite.1025814

   Изтриване
 15. B страницата на кметството на град Камери северна Италия посветено на историята на града може да се прочете следното:
  '..В 568 година дойдоха от Панония Албуино (Alboino) с голямо множество от гепиди, българи и лoнгобарди. Това бяха господарите на царството до 774 година, когато Карл Велики и франките победиха Дезидерио в равнината на Мортара (Mortara).
  Франките разделиха царството в "графствa" и "марки", и тогава са били отделени от провинцията на Новара, графството България и графството Помбия. По-късно, графството България, изглежда, e преминалo през 1167 година под управлението на Милано ...'
  Тук е редно и да се попита, откъде се взимат тези толкова много българи, които идват от Панония през 568 година??? Нали Аспарух преминал Дунава през 681 година??? Както изглежда в Италия е имало цял район, който се е казвал България и е просъществувал почти 600(599 ако не са сбъркали летописците!!!) години с името си??? А както изглежда е имало и други места населени с българи!!! Изглежда, българите са имали корпус за бързо реагиране щом са били на няколко места едновременно и не само това, живеели са на различни места, отделени на 2000 хиляди километра, по едно и също време. Или пък през лятото са идвали на море в Италия а през зимата са карали ски по руските степи???

  http://www.comune.cameri.no.it/index.asp
  Origini e storia del Comune di Cameri
  '...Nel 568 arrivò dalla Pannonia Alboino con una sterminata moltitudine di Gepidi, Bulgari e Longobardi. Questi ultimi furono padroni del Regno fino al 774 quando Carlo Magno con i Franchi sconfisse Desiderio nella piana di Mortara.
  I Franchi divisero il Regno in "contadi" e "marche": dal Contado di Novara furono stralciati i contadi di Bulgaria e Pombia. Il contado di Bulgaria sembra sia passato nel 1167 sotto le dipendenze di Milano...'

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страхотно. Поздрави за попадението Симеон. Някой гръкомани, германофили и русолюби ще се поизпотят

   Изтриване
 16. Гт
  Здрасти,Спаро и всички които четат тоя блог,преди малко гледах едно предаване по БНТ в което Р. Бувал който в момента е в България и в екип от западни учени изследва зап. Родопи. В интервюто си изследователя каза, че в досегашните проучвания със сигурност се доказва че в изт. Родопи е съществувала древна цивилизация на ОК. 8 хил. Год. Интересното в случая бяха две неща които той каза,първото е че тази цивилизация е основата на западната цивилизация,такова нещо от устата на уважаван учен е меко казано сензация,при това той го каза три пъти, при което допълни,че трябва да се преразгледа на ново досегашната история и второто е цитирам: .......вие сте децата на тази цивилизация.....в тоя случай аз не искам мнението на Спаро,неговото го знам,да се изкажат упонентите му.....ако могат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да кажат опонентите...:) Те със сигурност не са от хората, които казват - сбъркахме... :)

   Не ми се отдаде да гледам това предаване, но трябва да спомена, че от доста време на учените им е известно, че древните балканци са създатели на европейската цивилизация. Знае се, че древни балканци са разпространили организираното земеделие и скотовъдство, обработването на металите, станали са и първите опитомители на коня, а и откриватели на колелото... Просто истината не оттърва на шепа влиятелни индивиди.

   Изтриване
  2. УНИКАЛНО
   http://bnt.bg/predavanyia/oshte-ot-denya/ochakvajte-oshte-ot-denya-31-yuli-2014
   След 31 мин., най-интересното е 40 мин.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване