18.05.2015 г.

ЕДИН СВЕЩЕНИК ГОВОРИ ЗА БАЛКАНСКИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРИТЕ


В миналото дълго  време считах проф.  Ганчо Ценов за единствения, който е защитавал местния произход на народа ни. През 80-те години на ХХ век не бях чувал за Никола Йонков-Владикин. Не знаех за Тракийската Теория на Цани Гинчев, нито пък за виждането на родолюбеца Данаил Юруков. Беше ми известно, че според Георги Раковски ние сме потомци на местно население, но за жалост на откритията на този велик българин се гледаше с насмешка.

С течение на времето разбрах, че защитниците на теорията за местните корени на българите не са били малко. Просто работите им или са били забранение, или пък пренебрегвани. Наскоро бях приятно изненадан научавайки, че дори духовни лица са смятали народът ни за потомци на древен балкански народ. Касае се за Архимандрит Кирил Рилски, този свят човек написва малка, но изключително важна книга. Нейното заглавие боде очите на враговете на истината и поради това интересното произведение е останало скрито от нас за дълго време.

Става дума за публикуваната през 1930 година творба Българската Самостоятелна Църква в Илирия. В тази работа с прости думи е казана една неудобна за определени хора истина – “ Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България в Македония, в Илирия, на Балканския полуостровъ, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и са живели в Илирия от незапомнени доисторически времена, като язичници преди Христа, тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава в стара България, въ Македония, но сѫ били завладнѣи от римлянитѣ и сѫ станали свободни римски граждани, които сѫ се ползвали съ всичкитѣ  привилегии, като просвѣтен и културенъ народъ, на римски граждани. - Българската Самостоятелна Църква в Илирия, с.3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Map_of_ancient_Epirus_and_environs.png

За същото това твърдение, за истината, че дедите ни са най-древните обитатели на Тракия, Илирия и т.н. проф. Ганчо Ценов бе охулен яростно. Срещу Архимандрит Кирил Рилски няма критики защото противниците на истината не са имали смелостта да нападнат уважавано духовно лице. Освен това изложението на фактите в Българската Самостоятелна Църква в Илирия е толкова простичко и ясно, че не натоварва читателите изобщо. Дори човек да не притежава основна историческа подготовка,  би разбрал всичко без никакво затруднение. При една евентуална атака срещу прогресивното произведение, българите със сигурност биха прозрели доста бързо кой казва истината и кой създава сложни теории с цел да укрие произхода и старите земи на народа ни.
                                    http://lastoriaviva.it/wp-content/uploads/2013/11/Maps-Roman-Balcanica.jpg

Архимандрит Кирил Рилски казва и други неща, които присъстват в работите на проф. Ценов. Споменат е един изключително важен факт, а именно това, че първата християнска църква в Европа е била тази на дедите ни – Когато е дошълъ Св. Апостол Павел на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани и отъ тѣх е основалъ първата християнска църква в Европа (Деяния на Апостолите, XVI глава) - Българската Самостоятелна Църква в Илирия, с.3.

Това, че дедите ни са имали своя църква още в Апостолско време знаем и от житието на Св. Ерм. Той е бил владика във Филипополис (Пловдив), а, за да има владика, то е имало и доста църкви. Колко са били ранните църкви и на какво систематично унищожение са били подложени, обяснява добре проф. Асен Чилингиров. Желаещите да се запознаят с подробностите могат да прочетат неговите творби: “Българската църква Изследвания, факти, документи”, “Софийската „Света София“ и нейните изследвания”, “Покръстването на русите и България Изследвания”, “Охридската "Света София" и нейната датировка”.

Що се касае до ученикът на Апостол Павел, Св. Ерм, неговото име е доста интересно.
То е тракийско по произход, среща се и по микенски документи от II хил. преди Христа. Вариант на това име е и название на старобългарски род, по точно рода Ерми, от който произлиза княз Гостун. А и как иначе, та нали народът, който римляни и гърци наричат траки, в по-късни времена разпознава себе си под името българи. Или както казва Фулко преди около 1000 години – “Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum-българите, които назовават траки според предишните паметници” - Recueil des historiens des Croissades. Histor. Occident., V, Paris, 1895, c. 707 сл. (Извори за бълг. история, XII, с. 111) – Д.Ангелов, с.375.

За Архимандрит Кирил Рилски е ясно, че в далечното минало ние сме наричани с името траки. На духовника е ясно и защо тази истина не е известна както на нас, така и на останалия свят – Никому да не е чудно защо нѣма нашето древно българско племе, което е живлѣо от незапомнени времена в Илирия на Балканския полуостровъ, за неговия миналъ исторически и църковен животъ достатъчни веществени исторически паметници. Това се дължи на вѣковнитѣ врагове на нашето древно българско племе – гърцитѣ, които са се възползвали отъ неблагоприятнитѣ политически обстоятелства на българския народъ, който е попадналъ подъ двойно робство: политическо и духовно, систематически, въ продължение на много вѣкове, сѫ унищожавани всички веществени исторически паметници, които сѫ говорили за историческия и църковен животъ на българитѣ.” “Българската Самостоятелна Църква в Илирия, с.5-6.

Архимандрит Кирил Рилски говори за безпощадно унищожаване не просто на отделни неудобни ръкописи, а на цели библиотеки, които са били пълни с древни пергаментни ръкописи на латински, гръцки, глаголически...-с.6. Как да намерим тогава древните книги на дедите ни? Как да намерим свидетелствата за, които говори цар Калоян и които според него са добре документирани в книгите на дедите му. Трябва да се радваме, че враговете ни не са успели да ни асимилират.

В случай, че царските ни библиотеки не бяха заличени, ние щяхме да знаем защо Папа Инокентий III смята цар Калоян за произлизащ от благороден римски род. За римляни са считани родените в Тракия императори Максимин Тракиец, Максимин Дакиец, Маркиан, Лъв Бес, Фока, и др. Роденият в Дуросторум (Силистра) Аеций е наречен дори последният римлянин. Бащата на Аеций е от местното население, от мизите, които по-късно са познати на света под името българи. Без да използва силата и мъжеството на дедите ни, Рим никога не би достигнал никога своето величие. Без траките преторианци и легионери, Вечният град щеше да бъде пометен от лицето на земята от своите врагове.

Духовникът, според когото ние българите сме древен балкански народ разказва още интересни неща. Архимандрит Кирил Рилски обяснява, че част от дедите ни напуска земята ни и вземайки участие в армията на Александър Велики се заселва на изток.
Споменава се и за заселването на дедите ни на територията на Русия по времето когато тази държава още не е съществувала – Българската Самостоятелна Църква в Илирия, с.8.

Удивително е как едно духовно лице е било в състояние да изложи в една малка книжка толкова много истини по такъв простичък начин. Не по-малко удивително е, че учени имащи солидна подготовка поднесоха съвсем различна и както вече е ясно неверна информация. Заблудите за Тангра, хановете, юртите, тюркския език на дедите ни, идването от Азия и т.н. могат да омаят само шепа наивници.

Тъжно е само, че все още се намират индивиди, които да защитават старите заблуди.
Тъжно е, че няма извинение от страна на тези, които без съмнение са разбрали, че са преподавали неиздържани неща. Тъжно е, че въпреки четвърт век демокрация, в нашите университети се намират преподаватели недопускащи нови виждания. А най-тъжното е, че тези, които са се хванали за догмите като удавник за сламка получават заплатите си от нашите данъци.

Възползвайки се от добротата и чистосърдечието ни, безсъвестни личности не само очерниха името ни пред света, но успяха да объркат и много сънародници. Перото е по-силно от меча и на тези, които бяха боговете на бойното поле бяха наденати вериги, пък било те и невидими. Точно веригите на съзнанието обаче са най-страшните. Те карат брат да тръгне срещу брата, те карат българи да забравят произхода си и да работят против своята държава.

Слава Богу вече е сложен край на отравянето на съзнанието на народа ни. Това, което Паисий, Раковски и проф. Ценов започнаха, днес е продължено по достоен начин от проф. Асен Чилинигиров, от Юлия Хаджидимитрова, Петър Георгиев. Будни българи като Андрей Киряков, Александър Мошев, Мартин Константинов и още много други упорито следват пътя на истината и отварят очите ни за нея.

Сложи се край на процеса, който караше българите да се свиват, да навеждат глава и да примат горчивото си битие. С всеки изминат ден броят на пробудените расте. Тези, които са отвърлили дрипавата дреха наметната ни от чужденци са като преродени. В очите им има гордост, а в сърцата увереност, че е нужна промяна и, че тя ще бъде постигната.

Пътят няма да е лесен, но ние вече сме го намерили, намираме се на него и няма да го напуснем защото той води към спасението ни. Ще има разочарования, нападките на противниците ще стават по-жестоки и по-груби, но духовното прераждане е както  нужен, така също и болезнен процес. Ако сме рамо до рамо ще понесем всяка болка. Има ли любов между нас ще преодолеем всяко препятствие.

Борбата за промяна започва скромно. Тя тръгва от отделния човек, който осъзнава, че е потомък на благородници и е безумие да се примирява с битието си. Безумие е защото ние имаме както силата, така и възможностите да възкръснем за пореден път. Това, което е закодирано в гените ни не може да бъде откраднато от никой. За да използваме дарбите си обаче, ние трябва да се подложим на непрестанно личностно осъвършенстване, да правим неща, които сме считали за трудни.

Всяка добра мисъл, всяка добра дума, всяко добро дело спомага за нашето осъвършенстване и превръщане в истински българи. Всяка подадена ръка, всяка прошка и всяко търсене на приятелство заякчава връзката между нас и създава основата за създаване на будно гражданско общество.

Можем да се борим с недостатъците си, можем да помагаме на по-слабите, можем да кажем на несправедливите и покварените, че не одобряваме действията им. Така правят силните и осъзнати хора. Действайки по този начин един ден ще се събудим като нови личности, личности превърнали се в истински Българи, а за истинските Българи няма непреодолими неща.Използвана литература и пояснения:

1.Архимандрит Кирил Рилски, БЪЛГАРСКАТА САМОСТОЯТЕЛНА ЦЪРКВА В ИЛИРИЯ, Булга Медия, София, 2012;
2.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1999;
3.Д. Ангелов, Образуване на българската народност, Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971;


* В древността под Илирия се е разбирало значителна област, която обхваща земи от днешната територия на България, Сърбия, Албания, Македония. В Илирия живеят траките дардани, имало е и други защото в една от най-западните точни на Илирия срещаме тракийското селищно име Терми Дава.80 коментара:

 1. Скъпи Павле!

  Не исках да те хваля, но като че ли наистина ти си се родил с призванието си! Благодаря ти за поредния бисер! По неведом начин дейността ти като че ли дава смисъл на собствения ми живот. В битката за истината разкриваш толкова интересни неща. Може би, както каза Г-н Лазаров, името ти действително не случайно съвпада с името на този, който преди почти две хилядолетия е донесъл в Родината ни за първи път в Европа една друга истина, заради която е бил мразен, преследван и изтезаван. Това дава отговор и на недоумението ми поради каква причина сме толкова мразени от тези, които в тогавашното време не приеха тази истина. Това обяснява и безвъзвратното изчезване на Евангелието на Урфила – вероятно първия превод на неканоничен европейски език.
  Остани винаги все така непоколебим в предопределеното ти призвание!

  P,S. Дали не е допусната техническа грешка в името на един от авторите: Хаджидимитрова вместо „Хаджидимова“?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм от род на вярващи хора, имена като Павел и Петър са се ползвали векове наред.

   Ние не сме мразени случайно, силите на злото не обичат изобличители, а ние сме точно такива. Силите на злото не обичат и будителите, а ние сме и будители.

   И аз като Вас смятам, че евангелието на Урфил е безвъзвратно загубено. То би смачкало няколко теории, а и би показало истината за нас, за старата ни вяра и заслуги към европейската култура.

   Благодаря Ви за това, че посочихте грешката ми, ще я поправя веднага.

   Изтриване
  2. Анонимен19 май 2015 г., 0:19

   Драги Павле,

   От досегашното ти дело, а и особено от последните две предавания по телевизията си личи, че, както се казва, си човек от сой! Такива хора от народа ни целенасочено са били избивани при всяка възможност през последните две хилядолетия. Защото, ако искаш да затриеш един народ, първо му отрежи главата. Затова си мисля, че развитието през последните 25 години съвсем не е случайно, а грижливо подготвено – голяма част от най-читавото се пресели в чужбина.
   Предсказано е, че ще дойде време, когато „силите на злото“ ще се развихрят до крайност. За мен няма съмнение, че това време е настъпило и човешка сила не може да го спре. Битката се развихря в духовната сфера, а ние човеците изпитваме само последствията от нея. Този, който разчита на силата на мускулите си или на мъдростта си, за да се противопостави, е само един наивен мечтател. Разбира се, това не означава, че трябва да скръстим ръце и да чакаме, а в съюз със силите на доброто трябва да дадем нашия дял в тази борба.
   За да можем да сторим това, нужно е да имаме познание за добрата духовна сила. Ти много ме заинтригова с мнението ти за Евангелието на Урфил. Намирам за безкрайно полезно при търсенето на истината за нашата история да се опитаме да открием и истината за старата ни вяра, предадена ни непосредствено от апостол Павел! Само така ще бъдем в състояние да се съпротивим на силите на злото!
   Колкото до съвременната европейска култура, то тя в голямата си цялост е вече сатанинска!

   Изтриване
  3. Имате право, че съвременната европейска култура е в упадък. Това се дължи на пагубното влияние на малка, но влиятелна група хора притежаваща огромно количество пари. Както е с всяка болест обаче, все още има хора, които не са заразени, не са опорочени, има хора, които все още пазят старите духовни ценности.

   Изтриване
 2. Слава Вас г-н Серафимов!
  Според мен, много от Българите знаем на подсъзнателно ниво истината. На тези, които общуват с подсъзнанието си не са им необходими доказателства, а други пробуждат съзнанието си когато четат материали като Вашите. Някъде споменавате, че ставате все повече. Мисля, че Вашата статистика обаче, за моя радост, не отчита верният брой на Българите. Просто защото все още не всички искат да говорят, още повече да пишат за осъзнаването си.
  Неведнъж дедите ни са преминавали през несреки, но нищо не е било в състояние да изтръгне и убие духът им. Сега този дух го носим ние. И имаме отговорността и задължението за го държим извисен до светлината и буден за предстоящото! Имате моето възхищение за делото си!

  В нами Бог! (не е правописна грешка)

  ЗиезиДа

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви, но слава аз не заслужавам. Можем да славим тези, чието дело е довело до промени, а моя принос е все още скромен, твърде скромен.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Много точноказано ,ЗиезиДа!

   Изтриване
 3. Анонимен19 май 2015 г., 0:25

  Аз пък ЗНАМ че при голяма опасност старите Българи са ЗАЗИЖДАЛИ в стените ВАЖНИТЕ книги и колкото и да са ги горили и разсипвали враговете ни,ще падне някъде я мазилка я тухла и някоя книга ще излезе.........и тогава краят на лъжите ще е ФАКТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз се надявам да намерим поне една малка част от скритите книги на дедите ни.

   Изтриване
  2. Да, така е, но дори и да се открие нещо зазидано, за да види ''бял свят'', трябва да попадне в ръцете на някой, който ратува за истината, такава, каквато е била.. В сегашно време с тоя продажен, псевдо-научен 'елит', едва ли ще стане общо достояние за народа.А, трябва, защото това са Светини за Българския народ.Както знаем Плана за унищожение на една нация- Светла и божествена,каквато е Българската, е в ход от векове. Дано, надявам се да си останат скрити, ако изобщо има такива безопасни скривалища, запазили се след 150г гръцко и 500 години турско митлосване и поробване на умовете на населението по нашите земи. Бог с нами!

   Изтриване
 4. Тази статия е Върхът ти,да знаеш!Свириш на най-тънките струни!Точно така-със Светци и Икони не се спори!Пред тях се свежда глава и се благоговее!!!Стъпи здраво и смело на Възрожденския Идеал,защото днес българите,като Дух и Самосъзнание,сме може би по-зле от дядовците-роби отпреди 200 години!Непрекъснато повтаряй на вироглавите опоненти как Патриаха на Свободата им-Г.С.Раковски още тагава гордо заяви:"Ние ще да докажем,че сме най-стария народ на Европа! Ние сме Ариите!"Със Светиите от Възраждането,които съвсем осъзнато и до един увиснаха като Христос на кръста на Свободата,не може да се спори.Те не могат да бъдат обвинявани в тракомания,тракофилия и тракедонизъм!!Дори комунистическите безродници му издигнаха, на него-Раковски големия,мраморен Пантеон в Котел!!!Обяснявай,как възцарявайки се Лъжата "похарчи"много български светли умове,които твърдяха същото-че ние сме Ариите и лиши науката ни за дълго време от техния ценен принос! Народът ни не е безчувствен и знае,че днес,може би повече отвсякога,се нуждае от своите нови Върожденци и Будители!!! Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, книгата на Архимандрит Кирил Рилски съдържа и други ценни данни. Споменава се това, че глаголицата е древе писменост на дедите ни, съществувала доста преди 4 век - времето на Св.Йероним. Смята се, че първоначално глаголицата е служела за записване на обредите в езическите култове. Това дава логично обяснение защо тя е изоставена...

   Не съм добавил този важен фрагмент, за да не натоварвам материала, но скоро ще обърна внимание на тази тема.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Охо,ще бъде направо страхотно да докажеш,че Глаголицата е от преди покръстването ни!!!Не нашето,де,Апостолското- а онова,да го кажем "гръцкото"! Защото тя си е Азбука в съвременен смисъл - не са някакви руни,йероглифи или сакрални знаци,които могат да се оспорват,като напр.тайни записи на древни майсторски задруги по Родопите! Това,според мен,ще бъде съкрушителен удар с/у манипулаторите и "траколозите" дето твърдят,че дядовците ни били безписменни главорези и си запълвали времето като се крадат и избиват един-друг!!И освен,че били безпросветни,май били и не особенно духовни-извършвали там някакви странни шамански обреди,пък като им дойдело време да мрат,ЕСТЕСТВЕНО плащали /защото забогатявали от грабежи/ на някой Велик Елински Майстор да им построи и зографиса гробниците!Почти дословно цитирам футуристичните разкази на водещия бълг.траколог-В.Фол.Ей това най-много ме вбесява!Да обявиш Казанлъшката гробница за "гръцко" творение!!!Откъде се пръкнаха тия гениални гръцки живописци,бе? Къде ги тия Велики Елински Зографски школи???Доколкото,изобщо мога да разчитам на академичната си подготовка/3 семестъра/по"История на изкуството на Стария свят" в древна Елада живопис и стенопис няма,или ако има въобще някаква,тя е с декоративен,забавен характер!Просто сатрапите са си украсявали кръчмите и салоните с весели,гуляйджийски сцени,при това техниката е много по-елемнтарна!!!Не говоря за скулптура и вазопис,визирам живописването на стена,при това с високо идейно-художествено съдържание като в Казанлък, пък и мн.др.места у нас!Тук говорим за значимо зографско изкуство и изящество,което няма аналог в древна Елада!!! Да де,ама-НЕ !!! Залмоксис,също продължава да бъде "грък"- просто да полудее човек!!Това е,Науката ни продължава да робува на сенките от миналото!!! Виж,ако се докаже,че Глаголицата е много по-стара - ще се сринат вс.тези наукообразни митове,вкл.и за произхода!!!
   Апропо,/така и така съм се развихрил/ Павка,тоя твой "опонент" К.Милчев-Летописеца бил грандиозна Гола Вода,бе!!!Умрях да се смея! Я.не му обръщай внимание!Че тоя си е абсолютен цирк!Човека просто е болен,изтъкан е от вътрешни противоречия,явно страда от хронично раздвоение на личността!!Хем реве да демонтират Альоша,хем реве за "заветите" на "великият историк" Златарски! Абсолютна мазня! Подличка мазна мекица! Как само си измисля лъжливи цитати от Спароток,после хуква сам да си ги опровергава.Изобщо-смехотворна какафония!Жалкото е,че се пише историк!!!
   Не трябва да се притесняваш от такива,поне в научен аспект! Поздрави!

   Изтриване
  3. Г-н Лазаров, в научен аспект Милчев не притеснява изобщо. Той не притежава дори елементарна подготовка по история, географията му куца, за лингвистиката да не говорим. Негова "сила" е във фанатично повтаряне на клевети и заблуди. Това човече има наглостта да ме изкарва агент на КГБ!!!

   Що се касае до глаголицата, елементарно е да се докаже, че нейните корени се крият в далечната Бронзова Епоха, че и по-рано. Когато имате време прегледайте тази работа ПРОИЗХОД НА ГЛАГОЛИЦАТА – НАЙ-ДРЕВНАТА АЗБУКА

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post_19.html   Изтриване
  4. http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post_19.html
   Благодаря!Чел съм я,разбира се и то не веднъж!Това е най-революционната ти статия,в научно отношение!Будните българи,жадуващи промяна на Статуквото я знаят мн.добре,даже се цитира в др.блогове и форуми,също в тв предавания.Мисълта ми по-горе беше,че е мн.хубаво,дето се натрупват сведения от по-стари автори,които твърдят същото,като книжката на Архимандрита!Да,ама вече цяла година,реакции ОТГОРЕ няма,нали?? Поврага!!!
   И аз да ти пратя нещичко.Сигурно го знаеш,ако ли не - ще ти бъде интересно!Поздрави!

   http://vedaslovenaknights.blogspot.com/2013/12/131213.html

   Изтриване
  5. Блогърът Прародината е мой личен приятел и съгражданин, миналата седмица поскитахме заедно из Балкана. Жалко, че все не ми остава време да прегледам по-подробно тези плочи. Затрупан съм с други неща на този момент и така ще е още доста време.

   Изтриване
 5. Анонимен19 май 2015 г., 9:40

  Драги Павле,

  Позволи ми да споделя една случайна идея. Когато говорим за името „България“, не е ли основателно да отчетем значението на частицата „бал“ ? Откъде е произходът на тази частица, която вероятно означава „голям, велик“, щом като:
  вавилонският бог се е наричал „Бал“ ( на гр. „Ваал“)
  царят на морето е китът, който на нем. е „Вал“, на фр. – „Бален“
  „бал“(голям прием), „вал“(голям насип), „бала, баля“, „балама“ (голям ахмак ?)
  Балкан (голяма канара ?)

  Какво ще се получи, ако напишем: „Бал(г)Ария“ ? Може ли това да се преведе като „Велика Тракия“ ???

  Втори въпрос, на който може да не отговаряш: ще успеем ли да възродим Българската самостоятелна църква в Илирия на Балканите, която вероятно по политически причини е била изместена в IX в. от гръцката православна църква ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми се вярва частицата -ария от България да отговаря на Ария, но пък аз не съм всезнаещ, може и да бъркам.

   Изтриване
 6. С кой друг език, освен българският, може така да се обясни "ар"?
  знахАР, свещАР, зидАР....
  АР значи правещ, творящ, създател, просветен и т.н.
  Не бъди толкова предпазлив да използваш езика си, Павле. Свещен е. : )

  ОтговорИзтриване
 7. С кой друг език, освен българският, може така да се обясни "ар"?
  знахАР, свещАР, зидАР....
  АР значи правещ, творящ, създател, просветен и т.н.
  Не бъди толкова предпазлив да използваш езика си, Павле. Свещен е. : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В санскрит има хаотАР-свещеник, в авестийския е заотАР-свещеник, в лувитския вастАР-пастир.

   Изтриване
  2. Ето от къде произлиза
   http://www.spiralata.net/kn_bul/tera_docs.zip

   Изтриване
  3. Ето от къде произлиза, както и куп други думи:
   http://www.spiralata.net/kn_bul/tera_docs.zip

   Изтриване
 8. Четох я тази книга преди, но стигнах до половината и спрях. Има добри попадения макар архимандрита да не е историк или учен, но ме издразни често повтарящото "ославянените българи".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Николов, това определение подразни и мен. Както сам Вие казвате архимандритът не е историк, то е ползвал сведения представени от някой друг.

   Изтриване
 9. Поздрави Павле за последните статии. Радвам се, че продължаваш да откриваш документи. Моля те, дръж здраво фронта и отстоявай научни позиции. Както неведнъж сме обяснявали на разни критикари - учения не го прави тапията или буквичките пред името а стриктното следване на научния метод, логиката, доказателствата. Имам чувството, че напоследък те придърпват и пришиват към разни псевдо- и паранаучни теми и постановки. Пази се. Няма край подлостта на лукавия. Дори иначе много доброто участие при г-н Керев малко ме стресна. При този водещ често се разискват жълти сензации и псевдонаука. Пази се - някои само това чакат!

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скит, перфектни неща няма. Предаването на г-н Керев е по-стойностно отколкото изпълненията на някои познати шоумени...Е, там може да идват хора посветени на повече на езотерика отколкото на наука, но науката по принцип е скучна и навярно поради това г-н Керев комбинира интервюта на хора занимаващи се с наука и на такива увлечени от езотериката.

   Изтриване
 10. Не мога да си сдържа коментара и не го считам за слабост,сигурно знаеш защо?! По-важното е,че тази публикация откликва в мен и ако и понякога да задавам неприятни въпроси..или по неприятен начин..прости! Какво да ти кажа,великолепно, е малко,но..,какво може да се направи, та тези безценни документи на архимандрит Рилски,на Ганчо Ценов,проф.Владикин,Раковски,да бъдат съхранени и могат ли изобщо да бъдат намерени отпечатани или прм. в електронен вариант!? Те са основата,на която градиш двореца си! Пък не мисли лошо за мен, докато правиш това,което правиш,каквото и да си мислиш,аз съм,българин и съм до теб!! Ник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм мислил нещо лошо за теб, не се притеснявай...Книгите на Ценов са качени в интернет, също и тези на Йонков-Владикин. След време ще бъде качена и книгата на Архимандрит Кирил Рилски.

   Изтриване
 11. Знаех си аз, че Александър Македонски е българин, обаче защо той не го е знаел? След това сбирщината обитаваща тези земи целокупно е вкарана в една империя и приема името на покорилите ги римляни, т.е става народ със съответното самосъзнание и все още нищо не се чува за българи. Апостолите обикалят из старите гръцки градове по Беломорието и пак нищо не пише в Писанието за българи. Страшна завера ще да е била гръцката срещу българите, след като само тях ги “трият” от историята! Даже не гръцка, направо световна конспирация ще е била!
  “народът, който римляни и гърци наричат траки, в по-късни времена разпознава себе си под името българи.” - Разпознал се! Когато дошли българите да му набиват канчето! А преди това се е разпознал като римляни, след това се е разпознал като гръко-ромеи, след това като турци, а сега се пъне да се разпознае като трако-европейци. Абе, тракедонска му работа!
  И това Илирия не беше ли къде днешна Албания? Тия илирийци що да са древни българи, а не древни албанци? И Калоян бил римлянин! Не е бил римлянин, направо първият български евродепутат е бил! Много олеквате Господа “историци”!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимни, за да се критикува е нужно да се притежават някакви знания, иначе не е критика, а изразяване на недоволство. Историята драги ми анонимни не се наглася по желанията на неподготвени хора, като не ти харесва нещо не го чети. Простичко е, нали?

   Изтриване
 12. Нямам почти никаква историческа квалификация.Затова за мен са от особена важност различните интуитивни и логически ориентации,аргументации и изводи,за да определя коя теория е измамна и коя-не,затова кой ме лъже и кой казва Истината.Разбира се с помощта на хора като Павел и винаги отчитайки световната историческа практика.Такъв основен за мен ориентировъчен фактор е фриволното,необосновано жонглиране,опериране и произволното смесване на разл.по произход и геном етноси и образувани от тях хомогенни народности.Като прочета нещо такова-веднага заставам нащтрек.Каква логическа задача ми предоставя днешната бълг.официална Историография:Бягайки през глава,спасявайки се панически от хазарските пълчища,ханът/кан/ Аспарух и ордичката му от тюрко-българи с нечовешки усилия и жертви успява да се довлече до Дунавските ширини.Тук тя се приютява на малко,тясно,пеликаново островче точно насред пълчищата отровни дунавски комари.Много от кончетата и тюрките стават гостоприемник на малариен плазмодий-т.е.измират като мухи,че и повече/медицинските фактори също се отчитат/Оцелелите тюрки обаче геройски яхват оцелелите кобилки,прецапват Дунава и се отзовават насред Славянското море на 7-те Велики князе!Е,тук-таме срещат и по някой куцукащ трак,доизживяващ последните си дни!Въпреки,че никога преди това не са се срещали,тези коренно различни помежду си групировки,успяват някак си да се сработят и ДРУЖНО,прилагайки хитри и ловки/главно блатни/маневри и тактики разгромяват огромната,професионална Римска армия на Императора! Великият хан/кан/Аспарух замахва с вълшебния си меч/или пръчица/и мигом преврьща всичките тези славяни,тюрки,траки и др.в единен народ наречен БЪЛГАРИ!!!Обединените Българи се прегръщат братски и вкупом,с викове-къде Тангара,къде-Перун щастливи хукват към Цариград да си търсят данъците от Погонат!!!....Общо взето в такива неща ни убеждава да вярваме,дори днес,официалната ни Историческа наука?!
  Да разгледаме,обаче,световните примери: Английската империя,въпреки че владееше колонии по целия свят,фактически не успя да хомогенизира собствения си остров!И до днес ирландци,шотландци,британци,уелзци,пък и още няколко етноса се карат и се бият за самоопределение! Ами Австроунгария,след 300г.съвместен живот-пълен етнически провал!Дори СССР,въпреки терора не успя да асимилира различните от руснаците народности! Ами турците,даже след 500г не се смесиха с нас в единна народност/пък уж нали и ние сме тюрки?/ Следователно:Твърдения,че два или повече различни по произход етноси,при смесване обазуват хомогенна народност са съмнителни,даже-измамни!!! Брееей,какъв вълшебник се оказа тоя наш хан/кан/Аспарух,бе! С един замах направо ни съедини!Трябва много да вярваме и да се гордеем с това!!!??? Бъдете щастливи,българи!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е г-н Лазаров, бърза консолидация може да се постигне само от хора делящи един произход, език и култура. Генетичните проучвания показаха смайваща хомогенност в България. Такова нещо е възможно единствено и само, ако народът ни е обитавал днешните си земи хилядолетия наред.

   В древността хората не са пътували много. Имало е такива, които не са ходили по-далеч от съседните села. При такава ситуация, за да се постигне генетична хомогенност е нужен огромен период от време. Да не забравяме, че и гените, които носим са типични за древното балканско население.

   Изтриване
  2. Разочарова ме с отговорът си,както и друг път,когато не отговаряш по същество!Сегашния ти отговор не е на българин към българин,каквато кауза застъпваш декларативно,чрез цялата си дейност,а е леко надменен,леко покровителствен и обидно снизходителен!Значи някой обикновен човек не може а има отношение към "производството" ти! Точно така правят и нашите политици,които ни затриват! А ти определено започваш да ставаш звезда,драги,намеквал съм ти го и друг път.Въпреки това,това което правиш,за него браво и никога няма да се откажа от думите си! Трябва да внимаваш обаче,славата погубва...понякога! И първата и жертва са приятелите,тези,които казват истината!Нищо ново под слънцето! А, и не съм анонимен,макар да съм избрал този начин за коментар,другите не ми дават тази възможност,но явно не си забелязал нищожната подробност след коментара! Бъди здрав!

   Изтриване
  3. За генетиката няма съмнение че нови хаплогрупи в значими количества не са идвали в историческо време на територията на Балканите.
   Всички значими хаплогрупи които днес са тук, са били тук и преди 2000г.
   Който не вярва - да чете. За всяка хаплогрупа има симулация на възникване и разпространение.
   За пример - "славянската хаплогрупа" R1a е тук поне от 3000 п.н.е !!!
   http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#
   Митко Димитров

   Изтриване
  4. Малка корекция, R1a е на Балканите от поне 13 500 години, на територията на Русия се появава преди около 6000-5000 години.

   Изтриване
  5. Забавно е да гледаш как учили и недоучили "историци" коментират резултатите от генетичните изследвания. Има едно "Хъм, мън" .... "то това не е история"... "струва ми се съмнително (разбира му главата от генетика колкото от мозъчна хирургия)" и накрая "Абе тия изследвания са безполезни, я виж какво е казал Златарски"
   Само че на генетиката не и пука какво мислят тройкаджиите от обилните випуски на педагогическите факултети.

   Изтриване
  6. Така е, на анропология и генетика са необорими, но вина, поддържане на неверни тези, накърняване на интересите на България и т.н. се признава трудно.

   Изтриване
 13. До Анонимен19 май 2015 г., 23:48
  Ето - пак,Анонимен!! Все едно си говориш със Зоро! Нейсе!...Въпросът за страховития "чистокръвен грък" Александър дъ грийт,май сме обсъждали вече.Също и родителите му,"чистокръвнините елини"- Филип дъ секънд/македонеца/и майка му-тракийската принцеса,дето се опитвала да го възпитава,ама не успяла много.Тогава на помощ доприпкал от Елада частният учител по История - Аристотел(ес)! Той вече се справил блестящо с възпитанието на младия Александър.Мисля си,какво ли самосъзнание ще да е придобил невръстния юноша с такъв даскал и наставник до себе си!? Това,с което Александър обогатил бащината си армия/фалангата/безспорно е - страховитата "гръко/елинска конница"!?Изобщо този велик "грък"майсторски галопирал на всевъзможни коне и колесници из почти цяла Евразия и Сев.Африка....Чакай,нещо май не се получава,нали?Е па,кой ми покаже някъде ГРЪК на КОН - ще го черпя!!!??И така,какъв всъщност е бил този мистериозен ездач- Александър??След като е Велик,изключено да е бил някакъв презрян,смрадлив и вмирисан Трак!!??Пак "грък" ще да си е бил,или може би някаква много специална порода- кентавър!!?? Абе,Анонимни Българино,защо вместо да се дърлиш,не си размърдаш малко сивите клетки?Нашият Сашко се е самоизживявал и като Гръцки сатрап,и като Персийски император,и като Вавилонски цар,и като Индийски махараджа,а даже и като Египетски фараон,ама като произход и геном си е чист Тракиец,бе моето момче! Никой не спори,че през вековете големи тракийски маси са били завладявани,поробвани и асимилирани,че са се назовавали и самоопределяли по всевъзможни начини,че са заселили далечни планини и земи!Става въпрос откъде,аджеба,сме се пръкнали,първоначално!Къде ни е изконната Родина,гнездото отдето се излюпихме.Признавам,че от всички,Тракийската теза е може би най-скучната и безинтересната.Безспорно,по-вълнуващо е да се навдигнеш от нейде си и като вихър с бойни викове "Танграаа"да съсипеш цяла една"беззащитна"Империя! А тука - някакви Траки клечащи по Балканите и пличкащи се в Дунава от хиляди години! Скука! Някак си-липсва динамика! Ама това е!Нали говорим за Истината,все пак!!?? Хайде,и бъди умен !

  ОтговорИзтриване
 14. Здравей, Павле !

  Евангелието на Урфила е наистина безвъзвратно загубено, но почти аналогичната графема я откриваме при Етикос Истрос, така , че имаме приблизително познание за езика църковните текстове оставени от великите български духовни учители.

  ОтговорИзтриване
 15. Искам с ваше позволение само един малък довод в полза на това, че ние сме най-древните. Попаднах на една малка книжка (панонски легенди) 1934г. изд. Факелъ. На стр. 31-ва има един малък но съществен пропуск допуснат от нашият враг, вие го знаете кой е, цитирам." като откри букви за вашия езикъ, каквото по-рано не е било, А САМО ВЪ НАЙ-СТАРО ВРЕМЕ, та и вие да се причислите къмъ великите народи,......" Това не са ли го чели нашите учЕни с малки имена професори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересна информация! Имате ли възможност да снимате страницата и да пуснете снимката на профила ми във фейсбук

   https://www.facebook.com/sparotoc

   Изтриване
 16. "Българската църква" на проф. Асен Чилингиров е отлично допълнение и продължение на труда на Архимандрит Кирил Рилски. Доказателствата, които добавя г-н Чилингиров са уникални - архитектурата и иконографията на българските ранни църкви, старите църковни документи доказват приемствеността между Българската автокефална църква и Първа Юстиниана.
  Маскирането на ранното християнство с термини като (често обидни) павликяни, богомили, катари, манихеи, бугри vulgar и БЪЛГАРИ не може да скрие че зад всички тях стои оригиналната вяра, дадена на дедите от апостолите.
  Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С това съм напълно съгласен, книгите на проф. Чилингиров дават представят историята в истински вид.

   Изтриване
  2. Българската православна църква Е Първа Юстинияна! Осъдена към настоящия момент на заличаване от историята. Всички войни с Византия са на религиозна основа нашето първохристиянство наследник на Орфизма срещу "гръцкото" такова наследник на еленизма, който е базиран на подтисничество и робство. Дори и рицарите кръстоносци ни нападат заради вярата ни (арианска също и богомилска) която е еретична от тяхна гледна точка и преследвана повече от езичеството дори.
   Разликата между двете конфесии на християнството (нашето и гръчкото) е в начина на управление, нашето е хоризонтално, гъчкото вертикално(пирамидално) Всеки път когато е възстановявана Българската държава се възстановява и статута на Първа Юстинияна и са успявали нашите деди да я възстановят защото и според сега действащото законодателство е залегнало римското право "Първият по време е пръв по право"
   При второто царство е преместено седалището във Велико Търново, а при третото в София, но си е същата Първа Юстинияна, закрита от комунистите 1945!!!
   Хоризонталното управление на църквата налага и хоризонтално упревление на държавата! Затова и богомилите са против "царството", но кое царство? - това от византийски тип вертикален, не са били против царството по български тип хе-хе, не само защото те са били православните тогава :) Всеки път когато сме преминавали към гръчката вяра следва упадък на държавата!!!
   Бриг.
   Привет.

   Изтриване
  3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС21 май 2015 г., 15:22

   ЕИ ВУЛГАР...КАКВО Е ТОВА ВЕРТИКАЛНО ЦАРСТВО ??

   БОЖЕ ГОСПОДИ...КАК СЕ РАДВАМ ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТЕ И ЧЕ ВИ ИМА.....ВСЕ ОЩЕ ДЕ.

   Изтриване
  4. До Анонимен20 май 2015 г., 22:17
   http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#

   Мите,абе тая Генетика,дето я препоръчваш по-горе,нещо ми се струва не наред,бе братко! Предварително-извинявай,много съм зле с ориентацията в тая специална материя,ама няма ни автор,ни инсититут някакъв,ни даже-подпис!!??Пък и тези "славянски"и "готско-германскии" заселвания на Европа определено ме смущават!? Само да не е онази "какафония"за която точно Чилингиров писа - дето от Африка хората през Палеолита "прехвърчали"директно в Необятната Руска Степ и виждаш ли,оттам започнало "същинското заселване"на Европа!??Може би аз нещо бъркам!Извинявай-само питам!Поздрави!

   Изтриване
  5. Държавниците са принудени понякога да правят компромиси, а някои цената ня някои компромиси е ужасяваща.

   Изтриване
  6. Павка,нямам абсолютно нищо против компромисите на държавниците,колкото и да са ужасяващи,предполагам-и ти!Само да не се за наша сметка! А то май все така става! СТИГА! ДОКОГА! Нали точно затова си говорим!!??....Аз съм си сложил за правило никога да не чета Анонимни статии,студии,особенно пък научни трудове или изследвания!Затова повдигам въпроса на М.Димитров за тази Генетика.Да не си пробутваме поне помежду си съмнителни истории,щото някой може и да им повярва!!!В най-добрия случай,да се обърка съвсем,после ще псува и тебе.Хората намат желязна отправна ГЛЕДНА ТОЧКА!Тя е объркана,раздвоена,несигурна/манипулирана от мн.посоки/.Зная,че затова всеки има глава на раменете си,но не трябва да се промъкват и фалшификати!!Дано,аз да греша!! Поздрави!

   Изтриване
 17. Привет ! Попаднах на нещо интересно във Владикавказкият музей ! На входа има огромна карта с родословно дърво на езиците ...зачетох се във корените-хетски,тохарски А Б,ликийски ....и прочие и гледам ...тракииски..след него ,арменски,албански ,гръцки.... и т.н. И сега ми се върти във главата от къде е този тракийски и какъв е този тракийски език които са го включили във картата и то преди гръцкия...хмм странна работа...във музея гледаш артефакти и виждаш абсолютна аналогия със нашата бронзова епоха ....има една бронзова сърна ,абсолютно същата като тази от пещерата Деветаки ...предимно бронзовата пластика е на елени и овни ... Във Осетия имат и една представка ,,дон,, която считат за своя тяхна и означават със нея водни,блатисти местности и даже говорят ,че Лондон има обяснение само на Осетински ...а аз се замислих за Посейдон който също се свързва със водата... Ще се радвам ако коментара ми е полезен със нещо ! Бъдете здрави и нека Бог ви дарува още лъчове светлина ! Поздрави от Стойко !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Родословното дърво на езиците е нещо условно. Колкото до Посейдон, да, частицата дон изначава вода, но по-ранното значение е -движение. Обяснява се със стббг. доунти-подухвам.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Охо,ще бъде направо страхотно да докажеш,че Глаголицата е от преди покръстването ни!!!

  Г-н Серафимов - поздравление за тази статия.
  Все съм се замисляла за свързващото звено между траки и българи и даже един път изразих предположението че това е вярата.
  Та като прибавя вашето откритие в тази статия , излизат едни думи.
  Защо ви дразни понятието ославянчени българи. Нали говорят за техните" славяни" че залели Балканския полуостров ?
  Значи българите са съществували преди "ославянчването" Т. е имало ги е преди 4-ти век а не от 681 -ва година т.е. - българите са преди ославянчените. А какво значи "ославянчени" . Да не би след оная 300 и някоя си година на един не помня какъв събор?
  След това понятието родова християнска община. Ами преди днешното понятие за държава , държавата не е ли била християнска?
  За глаголицата - точно киевските листи са на глаголица и са за описание на свещенослуженето.
  Ами след освобождаването от турско, държавните ни граници не се ли определят точно според вярата на българите, Екзархията . А после великите сили режат за своя угода и Западна и Източна.Излиза че турците в стремежа си да запазят влиянието си над България са казали истината.Гърците и римляните да не би да са ни нарекли траки , за да ни ограниат само до Тракия. А Мизия, Дакия . Илирия,Македония, ...Ако има някакво неоспоримо доказателство за истината , то е в Църквите и манастирите. ....
  А поповете знаят много .Имат много карти за заровени съкровища.
  И много актуално днес за Македония. Ако се раздели , всъщност ще се отделят български земи.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 19. Та може би са прави македонците , да са имали заедно с Илирия християнска държава , както се казва че преди 4-ти век са царували българите оттатък Дунава със стригани глави.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 20. Г-н Серафимов
  Вие сте за мен голям човек от който се уча и прекланям.Молбата ми към Вас е;
  -Дали можете да кажете с 2,3 думички,ако е възможно нещо за македонския геном? Те твърдят,че са потомци на древните македонци и на венетите( словените)...?
  Благодаря Ви,поздрави от мен и продължавсйте все така ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много за добрите думи, не зная обаче дали ги заслужавам.

   Колкото до македонския геном, той е неразличим от българския. Това бе установено даже от македонски учени


   Македонците имали ДНК като на българите

   Жителите на Република Македония имат най-близък ДНК профил с българите и сърбите, показват данните от изследване на Института за съдебна медицина в Скопие, цитирано от местната телевизия Канал 5. Проучването продължило 6 г., през които учените са изследвали гени на жителите на балканските държави, с изключение на Гърция.

   http://www.segabg.com/article.php?id=586070

   Македонски учени: Генетично сме най-близки с българите и сърбите
   Шестгодишно изследване на Института за съдебна медицина в Скопие доказа, че гражданите на Република Македония имат най-близък ДНК-профил с българите и сърбите. Хърватите са близки с босненците и сърбите.

   Косовските албанци имат най-малко общи черти с останалите народи от региона. Това каза доктор Златко Яковски от Института по съдебна медицина в македонската столица Скопие, цитиран от БГНЕС. Македонските учени, които подробно са изследвали гените, са получили данните от повечето балкански държави, с изключение на Гърция. Властите в Атина са отказали да се включат в изследването.

   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=841908

   В следната статия съм обяснил, че българи и македонци просто няма как да са различни хора

   МАКЕДОНИЯ – ЯБЪЛКАТА НА РАЗДОРА

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/01/blog-post_18.html


   Надявам се да съм успял да представя информация, която да е от полза за Вас.

   Поздрави!


   Изтриване
 21. Благодаря Ви най-сърдечно г-н Серафимов
  Много ми помогнахте в което разбира се не съм се съмнявала :)
  А какво ще кажете за тяхното твърдение,че не македонците са българи,а българите са македонци?Знаем вече,че през ll век преди Христа Македония е тракизирана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение, но ще бъдат приети твърденията на този, който може да се аргументира. Твърденето, че българите са македонци е жалко и смехотворно.

   Един западен учен каза по повод на македонските напъни следното - Това, че си гол (и нямаш история), не ти позволява да крадеш дрехите (историята) на друг.

   Прочее, хората в Макдония, които злословят българите не са македонци...отново чужденци с маски се опитват да ни скарат с братята ни.

   Изтриване
 22. Благодаря Ви за изчерпателните отговори.Моля Ви да не падате духом,а да продължавате все така,ако не бяхте Вие,лично за мен много неща от Българската история щяха да останат скрити и неясни,а сега съм невероятно горда,че съм българка!!! И съм страшно разгневена от начина по който нагло сме окрадени,чак не мога да повярвам.Иска ми се да сме една велика държава каквато сме били... Иска ми се да се боря,но не зная как? Как,като ние сме едни нищожни прашинки,как като нашите собствени политици са анти-българи??? Трябва ни някакво чудо ..... Благодаря Ви още веднъж от все сърце и знайте,че аз Ви чета и още много много хора!! НЕ СТЕ САМ !!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата, наистина е окуражаващо да зная, че доста хора ме подкрепят! Противниците ми са шепа хора, но нападат с фанатизъм като не се спират нито пред лъжи, нито пред клевети.

   Слава Богу, имайки много приятели и поддръжници ми е лесно да отбивам атаките.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов,какво са шепа продажници пред неудобната истина,но все пак истина!
  "Когато фактите говорят и боговете мълчат"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината няма как да се скрие. Тя може да бъде изопачена известно време, но в крайна сметка всичко си идва на мястото.

   Изтриване
 24. ирена янчева20 март 2016 г., 3:46

  Здравей, Павле ! Много ми допадна проблематиката на статията ! Това е тема, която е все още твърде слабо засегната в нашата наука. Бих искала да споделя, че Филипополис / дн. Пловдив е един от най древните ранно-християнски митрополитски центрове на Балканите. Свети Апостол Ерм е един от седемдесетте на Исуса Христа; той е споменат в Посланието на Апостол Павел до Римляни - Рим 16 : 14; бил е епископ във Филипополис около 166 г. Неговата невероятно проникновена книга " Пастир ", която се състои от 49 глави, може да бъде прочетена на следните адреси: www.pravoslavieto.com/books/tsonevsky/18_Erm.htm , www.pravoslavieto.com/life/05.31_sv_ap_Erm.htm Мисля, че ние като българи има с какво да се гордеем в тази насока. Напълно подкрепям твоите принципни позиции ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жалко е, че толкова малко хора знаят за Св. Ерм - владика на Пловдив и ученик на Апостол Павел!

   Изтриване
 25. Г-н Серафимов , може би е добра идея да потърсите корена на ВлахЕрна . Що за чудо под слънцето , дворецът в Константинопол със странното име Влахерна

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името е наистина странно, не притежава смисъл нито на гръцки, нито на латински. Дано някой ден да ми остане време да проуча това.

   Изтриване
 26. Да, благодаря за тази статия! И аз сега разбирам, че в Пловдив е имало владика по времето на Апостол Павел. Моето предположение, че в Библията посланието към филипяните не е към невзрачното градче Филипи в Гърция, а към нашия Пловдив ще излезе вярно!!! Тази мисъл не ме оставя намира, откакто прочетох, че Пловдив е най-старият град в Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Асен Чилингиров има хубава статия по този въпрос.

   ФИЛИПИ ИЛИ ФИЛИПОПОЛ http://www.otizvora.com/files2015/tschilingirov//atch-filipi_i_filipopol.pdf

   Изтриване
 27. Г. Раковски е бил толкова неориентиран географски, че хем ще каже че сме местни, хем че сме от Хиндустана. Павел дали не ни казвате, че България е равно на Хиндустана?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прочети какво е писал Раковски, не това, които други казват, че той е написал :)

   Несъмнено Раковски е допуснал грешки, но това важи за всеки изследовател от всяка епоха. До неотдавна се смяташе, че homo sapiens прозлиза от Африка, доста учени смятаха това за свещена истина, но вече стана ясно, че нещата са по-различни.

   Изтриване
  2. Мисля, че няма автентичен документ с поясненията на Раковски, какво е имал в предвид, и е съвсем нормално да се борави в с наличната информация била тя и препредадена. Апропо от къде произлиза homo sapiens "изследователю" Спароток?

   Изтриване
  3. Как да няма автентични работи на Раковски, ти търсил ли си изобщо ?

   species Graecopithecus freybergi might belong to the pre-human lineage. "We were surprised by our results, as pre-humans were previously known only from sub-Saharan Africa," said Jochen Fuss, a Tübingen PhD student who conducted this part of the study.
   Furthermore, Graecopithecus is several hundred thousand years older than the oldest potential pre-human from Africa, the six to seven million year old Sahelanthropus from Chad. The research team dated the sedimentary sequence of the Graecopithecus fossil sites in Greece and Bulgaria with physical methods and got a nearly synchronous age for both fossils - 7.24 and 7.175 million years before present. "It is at the beginning of the Messinian, an age that ends with the complete desiccation of the Mediterranean Sea," Böhme said.


   Read more at: https://phys.org/news/2017-05-scientists-million-year-old-pre-human-balkans.html#jCp

   Изтриване
 28. Историята е за това за да ни учи.Да си вадим правилни заключения от това ,което е станало.Дунавска България/Тракия/ е прародината на всички българи,но ако ние се забиваме само в нея и не виждаме връзката с отвъд дунавските,кавказките,волжските,средноазиатските,себерите итн. българи по света -не ще можем да я възстановим в автентичния и вид.БЪЛГАРИЯ пада при Самуил,но пада само западната и част под Византииско ,,присъствие''- и то ,защото помощта на БЪЛГАРИТЕ отвъдунавските-волжски ,киевски и северо-кавказки спират помоща за Самуил.Тази помощ не е само при Самуил.При Крум какво става от начало-ромеите влизат в столицата ни, но Крум отива при аварите и те му дават помощ.....но кои са аварите?Кои са лангобардите,че така сговорчиво пущат Алцек през Италия и му дават от ,,своята'' земя?Помага само свои на свои..Проф.Г.Ценов ни обяснява кои са,но другите ни дават обяснение за Атила.Още в 5-ти век Атила разбива Рим и поставя началото на държавите в Европа В ДНЕШНИЯ ИМ ВИД приблизително и лангобардите/алан-акбари на трек-български/,заемат Северна Италия идваики от север.Атила избира за синовете си и малка СКИТИЯ /ДОБРУДЖА/.Атила е от род Дуло,а историята на тоя род е историята на България-Стара Велика България,според Херодот от 1512г преди христа с цар Тангит.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения княз Крум да е получавал помощ от аварите по време на войната с Никифор Геник.

   А що се касае до лангобардите - Тек-стът на Фредегар гласи следното:„През тази година в Панония, в царството на аварите, наричаниоще хуни, възникнали ожесточени разпри, тъй като един от аваритеи един от българите спорели за властта, кому от двамата се пада да янаследи. И така, като събрали хората си, двамата почнали да воюватпомежду си. И най-сетне аварите надвили българите. А като били по-бедени, девет хиляди българи, заедно с жените и децата си, изгонени отПанония, отишли при Дагоберт и го помолили да им позволи да останатв земята на франките. Дагоберт заповядал на баварците да ги приематда

   презимуват, докато се посъветва с франките какво трябва да се на-прави по-нататък. И като били разпределени по домовете на баварците,за да презимуват, по съвета на франките, Дагоберт заповядал на бавар-ците в една нощ всеки един от тях да избие в своя дом българите заеднос жените и децата им. Това било изпълнено незабавно от баварците. Иникой от тези българи не останал жив, освен Алциок. Той със седем-стотин мъже, заедно с жените и децата им, се спасил във Венетскатамарка (marca Vinedorum) [в областта на Венеция]“

   http://www.academia.edu/4388627/Alzeco_dux_Vulgarum

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, в кой средновековен източник може да се прочете за титлата княз отнасяща се до българите? Благодаря!

   Изтриване
  3. Живелият през IX век Ибн Хуразбих нарича предците ни сакалиба и споделя, че владетелите са наречени с титлата КАНАС (Р.Заимова, Арабски извори за Българите, 2000, c.26).

   Изтриване
  4. Има и домашни извори, Йоан Екзарх, а и Черноризец Храбър употребяват титлата княз за владетелите Борис и Симеон:

   Йоан Екзарх - Също и ти, господарю мой, славни княже, Христолюбиви Симеоне...

   Черноризец Храбър - българския княз Борис...или по-точно Бориса кнѧsa блъгарскаго...

   Изтриване
  5. Сакалиба е по скоро Саки, а не Траки?

   Изтриване
  6. Този коментар принадлежи на проф. Асен Чилингиров, който по технически причини не може вземе участие в дискусията:

   "По този въпрос съм публикувал и коментирал сведенията на историческите извори през последния половин век десетки пъти в изследванията ми, издадени на немски, италиански, руски и дори на български език, за последен път в моята книга „Готи и гети в известията на историческите извори”, София 2017, с., 93-94 (книгата е свободно достъпна и в интернет), а изчерпателно съм разгледал темата за титлата на българските владетели в статията ми „Именникът на българските князе и неговият произход”, също на български език, отпечатана в сп. Богословска мисъл, 1-2/2005, с. 80-92 и също свободно достъпна в интернет. И там цитирам обяснението, дадено от известния руски историк Д. Иловайски – междувпрочем най-плодовития руски историк през последните два века, издал повече изследвания върху руската и нашата история от всички останали автори взети заедно и в общ тираж също по-голям от общия тираж на книгите от останалите руски историци. И както той пише още преди век и половина, основанието да се титулуват българските владетели „хан” или „кан” идва от едно най-обикновено недоразумение, да не кажем НЕГРАМОТНОСТ на авторите, установили неверното разчитане на титлата. Защото в единствения старобългарски автентичен исторически извор, „Именникът на българските владетели”, титлата е написана навсякъде на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „кънязъ”, а тази българска дума може да бъде транскрибирана и е била транскрибирана на гръцки език само като „канас”, поради невъзможността на гръцката азбука да предаде също така непроизносимите от гърците звуци от българския език. А и думата „ювиги”, както се предава от (почти) всички автори, представлява транскрипция на думите „от Бога”, съществена част от владетелската титла, а не прилагателно – съответните съкращения и надредни знаци, специфични за нашата средновековна писменост се разчитат от гръцките „граматици” като отделни букви.

   д-р Асен Чилингиров, Берлин,

   Изтриване
 29. ZARSTVO BALGARIA i TARNOVSKATA KONSTITUZIA.SAEDINENIETO PRAVI SILATA.GERB1930.HIMN"SHumi Mariza".. .AzBukata predi1945 godina ... ... ... ... .
  Машината за манипулации е отдавна вход. Там където ни боли там ни удрят, за да направим туй което искат. Отдалечете се от себе си и вижте глобалното в света. Всичко е манипулация, и таксите, и оставките, и и майките, и убитите животни.... водят ни за носа и си дърпат конците на върха за големите си планове за България ... ... ... ... ... ... ...

  ОтговорИзтриване