21.05.2015 г.

ИСТИНСКИТЕ ГРАНИЦИ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ


Историята за бягството на Аспарух от хазарите и установявянето на дедите ни на юг от Дунава e запечатанa в съзнанието на всеки от нас. Малцина обаче са се запитвали как един беглец е успял с изтерзаните си хора да победи най-силната и най-добре обучена армия навремето - тази на Римската Империя. 

Малцина са и тези, на които бе известно, че на Балканите Рим е издигнал осем пъти повече крепости от цялата територия на империята в Азия. Въпреки мощта на римската войска, въпреки огромния брой укрепителни съоръжения, въпреки уязвимостта си на беглец, княз Аспарух поставя император Константин IV на колене.

На всеки прогресивно мислещ човек е ясно, че на тази история нещо й куца. На първо място е това, че земите на юг от Дунава са наречени България около триста години преди Аспарух. Това е направено от живелия през IV век Св. Йероним. 

Съвсем естествено, през V век дедите ни са обитатели на Балканите, защото както отбеляза проф. Ценов, те е трявало да бъдат победени, за да могат Източната и Западна Римска Империя отново да имат обща граница. През VI век също има българи дори на юг от Хемус (Стара Планина), защото поради техните нападения император Анастасий изражда така наречената Дълга Стена - Μακρά Τείχη της Θράκης. Тя е само на около 60-70 километра от столицата на Римската Империя.

Няма никаква логика да се влагат огромно количество средства в построявянето на Дългата Стена за защита от противник, който по това време 491-518 г. уж е на повече от хиляда километра на изток– в земите на днешна Украйна. Ако обаче българите са обитавали територията на Тракия, то дунавските и старопланинските крепости не могат изобщо да предпазят Константинопол. Щом има българи в близост до столицата на империята, то в такъв случай Дългата Стена е едно разумно решение.

Въз основа на анализа на непопулярна информация, Ганчо  Ценов заключи, че Първото Българско Царство не се е простирало само до Стара Планина, а е опирало почти до Константинопол. Тази територия обхваща по-голямата част от Балканите- Българите по времето на Аспарух населявали земята от Горна Панония до Карпатите, Черно, Егейско и Йонийско море

За жалост учените от школата на Златарски не приеха аргументите на проф. Ценов. Бяха наложени други виждания. Земята освободена от княз Аспарух бе представена като сравнително скромна територия. Бе внушено, че дедите ни установяват своята власт на юг от Балкана по времето на княз Тервел, като разширението е незначително. 

  Карта на България по времето на Аспарух и Тервел - атлас на Д.Ризов 
                         http://www.promacedonia.org/en/dr/dr_map_06.jpg


По принцип картите, които учените представят не са снимки на действителността. Картите биват създавани по сведения на разнични летописци. Въпросът е сведенията на кои летописци ще се ползват

Ако учените оформили нашата история бяха следвани твърденията на Димитри Хоматиан, Вилхелм Тирски и др. то картината щеше да е съвсем различна. Щеше да се знае, че още през VII век южната граница на България е стигала почти до Константинопол, че териториите на днешните Албания, Македония, Сърбия, и дори част от Гърция, Турция, Хърватско са били под наша власт.

Според Димитри Хоматиан българите не са кои да е, а потомци на известното тракийско племе мизи. В древността част от мизите обитават Мала Азия, а друга част са в Европа. През IV век преди Христа дедите ни влизат в конфликт с Алесандър Велики и са прогонени на север. След време те се завръщат и със страшна сила завладяват не просто Малка Скития (Добруджа), но също Панония, Далмация, Илирик, цяла Tракия и значителна част от Македония и Тесалия:

европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия…”

Областта Тракия обхваща земи от Хемус (Стара Планина) до Константинопол, за Македония обяснение не е нужно, Тесалия покрива територията на днешната Северна Гърция. На мястото на Панония възниква по-късно Унгария, а Далмация и Илирик са земите на днешните хървати и сърби.

Виждаме, че още по времето на Аспарух, тогава когато дедите ни изгонват римляните от земите си, територията на държавата ни е била доста по-голяма отколкото я представят учените. Де факто била е по-голяма отколко я представят, че е представлявала дори по времето на цар Симеон I.
Европа по времето на Каролингите - IX век - атлас на Д.Ризов

                                      http://www.promacedonia.org/en/dr/dr_map_01.jpg


 Карта на Дунавска България, реалната граница е показана с червена линия

Границата е била значително по-близо до Константинопол, включени са били също Халкидика и по-големи части от Тесалия. За това, че южната ни граница е била недалеч от столицата на Римската Империя (Византия), знаем и от Виктор Тирски, който споделя следното – българите, след като дошли от северната страна, били заели още от стари времена една обширна област от Дунав до Константинопол и пак от същата река чак до Адриатическо море” (Inter quas Bulgarorum gens inculta а tractu Septentrionali egressa а Danubio usque ad Urbem regiam et iterum ab eodem flumine ad mare Adriaticum uni-versas occupaverat regiones).

Тук ключовите думи са – като дошли и още от стари времена. Това, че така нареченото идване на Аспарух е само едно освободително движение на своя земя е ясно на всеки прогресивен човек. Разбира се за окупатора – Римската Империя, бойците на Аспарух са мръсен и нечистив народ. Злобните определения идват от факта, че дедите ни не само отрязват огромна територия от Римската Империя, но и принуждават Константин Погонат да им плаща данък. Погонат не само губи приходите от нашата богата земя, но и е задължен да отдели значителни средства от хазната и да ги предостави на дедите ни.

От израза още от стари времена става ясно, че дедите ни са били разпространени почти целите Балкани през Ранното Средновековие. За това, че българската граница не е била далеч от столицата на Римската Империя научаваме и от писмото на хазарския хаган Йосиф. Той разказва за конфликта между българи и хазари и разполага южната българска граница в близост до Константинопол (Кунстандин, превод В.Гюзелев).

Ние разполагаме и с други данни, че през VII век владенията на България не са били някаква скромна територия на север от Стара Планина, а са се простирали върху по- голямата част от Балканите. Проф. Ценов представя думите на анонимният Равенски космограф твърдящ, че е получил сведение от Йордан (550 г.)  относно това, че  в земите на Мизия, Македония и Тракия живеят само българи “Inter  vero  Thraciam  vel  Macedoniam  et  Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant”.

Сведенията на Димитри Хоматиан, Вилхелм Тирски, хаган Йосиф и Равенския космограф са пределно ясни, но за жалост тези ценни данни не са отразени нито на картата на Стивън Рънсиман, нито тези на нашите учени Ваклинов, Ризов, Коледаров и др.


България по времето на Пресиян и Борис, средата на IX век - атлас на Д.Ризов


                Карта на Дунавска България, по Петър Коледаров
                      http://www.promacedonia.org/pk1/pk1_karta_1.jpg

Лошото е, че съставителите на картата на територията на България са поотрязали не само териториите на юг, но и тези на запад. 

Напомням, че картите не са снимки на действителността. Картите би трябвало да се правят по сведения на летописци, а и съдейки по характера на топонимите. Ако в даден регион се среща населено място носещо българско име, то във въпросния регион, във времето когато е регистриран топонима са живели българи.

Едва ли има историк, който да отрече българското присъствие в Панония. Там е носещия българско име град Пеща, който е и споменатия от Клавдий Птолемей преди повече от хилядa и осемстотин години град Песиум – Ptol.III.7.

Това, че Пеща е Песиум е установено още през XIX век от д-р Wilchelm Friedrich Volger, Vergleichende Darstellung der alten, mittleren und neuen Geographie, Hannover, 1837, z.184. Защо учените писали нашата история са пренебрегнали този важен факт за мен е пълна загадка. 

С този сериозен пропуск е нанесена голяма щета на истината защото не може да се говори за идване на българи в Източна Европа през VII век, след като половин хилядолетие по-рано, през II век Клавдий Птолемей споменава за град с българско име в Централна Европа.

В Панония е и древния град Volgum/Bolgum, от чието име някои учени бягат като дявол от тамян. На мястото на Volgum/Bolgum е днешния S. Fenekpuszta - Barrington  Atlas  of the Greek and Roman World, map 20, P. Kos, M. Šašel Kos.Присъствието на дедите ни в Панония векове преди Аспарух обяснява конфликтът между българи и лангобарди на тази територия през 440-460 година. Благодарение на изненадващо нощно нападение българите побеждават крал Агелмунд – Paul. Deac. Historia LangobardorumXVI-XVII

По това време дедите ни би трябвало да са в Приазовието, но ето, по свидетелствата на Павел Дякон, а и Клавдий Птолемей старите българи обитават земите на днешните Унгария, Словакия и др. още през Късната Античност.

Разпространението на старите българи наричани в древността траки на такава огромна територия е доказателство за това, че дедите ни са били огромен народ, който е бил в състояние да изправи внушителна армия. Легионите на Рим не се спират нито със заплахи, нито с хитрости. Римската войска е професионална, а и по времето на Аспарух Римската Империя (Bизантия) притежава стотици хиляди войници от различни национaлности.

Няма съмнение, че дедите ни са били силни и храбри хора, но, за да победи империя се иска голяма войска. За да се задържи голяма територия се иска голяма войска, а най-многолюдният народ на Европа в далечното минало са траките, които в по-късни времена са наречени българи.

По времето на Аспарух една част от траките наречени още българи е била подвластна на Рим но много от дедите ни са живели на свобода, на север от Дунава където са имали своя независима държава. Тази информация е спомената в Именника на българските владетели, в който съвсем ясно е казано, че 515 години преди Аспарух предците ни са имали княжество от другата страна на река Дунав.

От тази територия дедите ни нападат Римската Империя с цел да освободят родната си земя от окупаторите. Първото мащабно нападение е през 169-170 година. Тогава освободителите не само помитат граничните римски гаризони, но прекосяват цяла Тракия и стигат чак до Термопилите. Следващите векове опитите за прогонване на римляните продължават и през прословутата 680-681 това е постигнато.

През 680-681 не е създадена държавата България, а е извършено обединение на дедите ни, на тези живеещи под римска власт и на свободните ни предци живеещи на север от Дунава. По данните от Именника началото на българското княжество е някъде през 165-170 година, а точно тогава е и първия опит за освобождение на окупираните от Рим наши земи.

Княжеството на дедите ни основано през 165-170 година е само едно продължение на по-старата държавна традиция, която император Траян прекъсва през 105-106 година. Докато държавната традиция на гърците, галите, иберите остават прекъснати, то дедите ни успяват за около шестдесет години да се съвземат и отново да положат основи на нова държава. В началото тя няма старата си мощ, но през 270-та година дедите ни изгонват всички римски легионери и колонисти от Северна Тракия (Дакия). Четири века по-късно са освободени и земите на юг от Дунава.

По време на властването на императорите от тракийски произход, дедите ни под римска власт са имали приличен живот. Веселин Бешевлиев съобщава, че дори в селата ни е имало по два кмета, един римски и друг от представителите на предците ни.Това свидетелства за уважение към предците ни. Константин Велики дори изгражда Плиска, Преслав, Силистра и др. градове. Юстиниан Велики създава самостоятелна църква за нашите деди.

За жалост присъствието на траки на престола в Константинопол е прекъснато след царуването на император Фока 602-610 година. Настават тежки времена и двете групи наши предци осъзнават, че не се ли обединят ги очаква асимилация и изчезване

Несъмненено е имало различия между дедите ни. Имало е и такива, на които се е искало римското присъствие в страната ни да е вечно. Подтиснатото население обаче, а и свободните наши предци копнеещи да се върнат в старата си земя Тракия са желаели да прогонят окупатора колкото се може по-скоро.

За наше щастие групата на търсещите свобода и независимост е била по-голяма. Към тях се присъединяват и не малко легионери от тракийски произход. Войниците са се набирали от селското население, а именно то е пазело ревниво стария си език и култура, които императорите от чужд произход са заплашвали.

Не чудо, или болест кара Константин Погонат да бяга, а огромната армия на нашите предци. Лишен от подкрепата на голяма част от легионерите си, Погонат няма друг избор освен да признае държавата на дедите ни и да започне да им плаща данък. Този данък не е бил нищо друго освен компенсация, обещетение за шестте века, през които Рим източва богатствата на страната ни.

Разбира се римските императори не се примиряват със загубата на Тракия. Земята ни е богата, от нея са изтичали злато, сребро, мед, желязо, жито и други блага, които са поддържали стандарта на живот на империята. Признаването на България от Рим е и огромна загуба на престиж, нещо, с което властващите в Константинопол не могат да свикнат. Те не спират със заговорите си срещу дедите ни, постоянно сключват съюзи с различни народи, които да използват срещу нашите предци.

След векове идват и тъмни времена за нас, има реална заплаха за просъществуването ни, но всеки път дедите ни оцеляват. Това също не е чудо, а се дължи на единството на предците ни и обичта им един към друг. По време на всяко подтисничество едни българи са се изправяли, за да помогнат на други. Винаги се е намирал някой, който да помогне на ограбените, изтезаваните и поруганите, а и да отмъсти за тях.

Днес небето над нас отново е черно и отново както и в миналото изходът е един – да си подадем ръка и да действаме за общото благо. Няма чужденец на когото да сме по-мили от неговите хора, всеки си държи на своето, всеки иска неговия народ да пребъдне. Наше право е и ние да искаме това, а наше задължение е да го направим. Днес ни има защото дедите ни превъзмогнаха различията си и се обединиха. За да има бъдеще за децата ни трябва да се обединим и ние.


74 коментара:

 1. Трудно се управлява голяма държава.
  Много е логично периодично да се обособяват отделни държави. За това ни се струва нелогично е за българи се споменава и отвъд Дунава и в Илирия , в Панония и в Тракия.
  А то си е съвсем логично. Доказва го езикът който днес нариаме славянски.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите славяни са гетите, докато предците на словени, словаци, поляци и др. са носили името венети, венди.

   Изтриване
 2. Склавите, набедени за "славяни" са чудесно и ясно описани от много автори.
  Дуклянския поп отлично знае кои са - това са готите, живеещи южно от Дунав и преживяли на гърба си робовладелските навици на Рим, затова наречени склави.
  Същият поп си казва в прав текст - българите и склавите са един народ, защото говорят един език имат една и съща вяра.
  И дума няма за склави в днешна Полша. Чехия или Русия
  Славянската група езици е несправедливо наречена така, защото славянството е измислено понятие.
  Редно и според науката е тази група езици да се нарече на най-стария засвидетелстванси книжовен език
  Тази група трябва да се нарича "български езици"
  Без да се съобразяваме кой колко голям е днес и т.н.
  Поздрави от Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Полша, Чехия и Русия са живели венетите. Тези хора са предци на поляци, руснаци, чехи, словени, словаци. Венетите говорят език, който е близък до този на траките, тъй както скандинавците говорят език близък до този на немците.

   По принцип по времето на Псевдоцезарей, Прокопий, Йордан и т.н. няма дума slavus със смисъл роб. Това значение е дадено около хилядолетие след времето когато за първи път се среща този етноним.

   Изтриване
  2. Анонимен2 юни 2015 г., 22:51

   Няма изобщо дума slavus, мисля че отлично го знаеш. Има sclavoa и това е думата, използвана за населението тук, вкл и седемте ужслаеянски племена. А тази дума си означава роб и още как

   Изтриване
  3. Няма да спра да се удивявам на всезнаещи, които фактически не са прочели нищо :)

   Славени е превод от Sclaveni, тъй както българи е превод от Vulgaros :) След като се преведе едната дума, трябва да се преведе и другата, иначе трябва да се самонаричаме вулгари, а на мен това не ми допада.

   Нито в старолатински, нито в старогръцки има звукова комбинация SL, заради необичайната комбинация се е вкарвала съгласна - К, или Т, поради тази причина се е записвало Viscla, Vistula, Peresthlava, а не Висла, Преслав.

   Трябва да се чете анонимни господине, а и да се мисли:)

   Изтриване
  4. Анонимен3 юни 2015 г., 16:29

   Абсолютно си прав за прочетеното от мен. Далеч съм от теб, както и от много други, които чета по темата
   И все пак - има ли дума slavus изобщо
   Пиша ти упорито по тая тема, защото тя живо ме интересува и ми се иска да си я изясня за себе си.
   Ще ти кажа на бързо какво не ми е ясно в твоята постановка, мисля че ще ти е полезно и за теб да ми разясниш.
   - Първо: малко по-долу много точно ми показваш че дума sclavus няма в латинския, нито в гръцкия
   Неясното тук е : как тогава "Славени е превод от Sclaveni" " след като според теб sclaveni е чужда дума в латинския
   - второ : Ако приемем че оригиналната дума е "славени" , то КЪДЕ Е ЗАПИСАНА такава дума, след като в първите "славянски" документи четем за словени.
   Не го приемай като заяждане - произхода на етнонимите "българи" и "sclavus" са едно от малкото нещоа, които автохтонната теория не е изяснила изцяло.
   За мен има едно обяснение и то е - словени е самоназвание на всички, които са се разбирали помежду си на , както са наричали немци народите, живеещои на запад и говорещи неразбираем език. Това не е е етноним, а общностно название. И никога, ама никога не е било "славени" или "славяни"
   С най- добри чувства и желание за самоусъвършенстване, Митко Димитров
   Тъй като проточих по неволя темата в 5-6 поста, ако имаш желание отговори ми само в един, да не правим какафония :)

   Изтриване
  5. Отговор на въпроса си можеш да намериш в старобългарския език. Там срещаме славити-славя, но също и слову-слава. Едната дума е с А, другата е с О, но това си е напълно нормално. Също така напълно нормална е вариацията рабъ-роб и робъ-роб.

   Тази вариация е съществувала и в по-старата форма на езика ни, който навремето е наричан тракийски. Там намираме зАлтас-златен и зОлтес-златен.

   В старобългарските документи срещаме йензикъ словенскъ - български език, народ, защото е избрана формата с О, но това не означава, че славени, славенскъ не са съществували. Прочее, основата на славити и слову е глагола слути, както е и във ведически санскрит. Там думата слава е слава, шлава и идва от глагола слути, шлути.

   Старите славени са де факто гетски народ, самите имена гети и славени означават едно и също на древния арийски език.

   Славени може да се обясни със славана, шлавана-славене, а гети може да се обясни с гаяте-прославям с песен.

   Във времето когато славените ЗАЕДНО с българите нападат Римската Империя, дедите на днешните словени и словаци са носили съвсем различно име - ВЕНЕТИ.

   Когато Алцек бяга от баварците избили около 7000 българи, той намира приют при княз Валук, който е владетел на венетите и е наречен Dux Venetorum. Тези венети, които приютяват българите са деди на днешните словени.

   Името словени се налага на венетите поради това, че старите славени-гетите са станали най-известни на Рим, а и езиците на венети и гети са били много близки...както е и днес.

   По-ясно от това няма как да ти го обясня. За да го разбереш обаче ти трябва да изоставиш старите си вярвания. Търси, сверявай, проверявай! Така ще се увериш, че съм прав.

   Изтриване
  6. Анонимен4 юни 2015 г., 10:26

   Съжалявам, но не успя да ме убедиш в това.
   Това че би могло да съществува форма на "словени", която да изглежда като "славени" не означава че е съществувала.
   За да ме убедиш че е съшествувало понятие "славени", синоним на словени и sclavos, е нужно да го покажеш някъде използвано.
   Няма ли го някъде използвано - значи нищо не си доказал, защото съществуването му е само предположение.
   А не виждам смисъл да се настоява на това предположение, освен да се търси историческа обосновка на днешното понятие "славяни"
   Което пък от своя страна е безсмислено за теб, доколкото ти убедително поддържаш тезата че днешните славяни са коренно различно нещо от sclavos от 6-7-ми век.

   Както и да, според мен в този случай при теб повече говори сърцето, вместо разума. Радвам се че е изключително малък обем, а не като при г-н Пасков, който изпорти възможността за широко представяне на чудесната идея за преразглеждане на историята ни с приказките си за "славянското братство" световната конспирация" и т.н. Разумните хора веднага хващат пристрастността, а а глупавите се фокусират върху популизма. Рационално не остава.
   В крайна сметка дали са се наричали словени или славени, старите гети не са дошли на тълпи от Полша, а са си местните коренни жители на нашите земи. Това е най-важното
   Със същото уважение, М. Димитров

   Изтриване
  7. Аз вече казах - няма как да го обясня по-ясно и по-елементарно. Твое право е да не приемеш казаното от мен. За всеки влак си има пътници, нашите пътища се разделят.

   Жив и здрав!

   ПС Преди да решиш кое е верно и кое не е, търси литература, чети, проверявай! И да, старите гети са местен балкански народ, никога не съм твърдял нещо друго.

   Изтриване
  8. Молим ви се, господин Серафимов, посочете ни източници, в които да проверим казаното от вас. Навярно, не само господин Димитров иска да се обеди.

   Изтриване
 3. Честит нов пост! Рорик,езикът беспорно е важен ориентир,но според мен има още по-важен и това е ФЕДЕРАЦИЯ ! Огромна държава на федеративен принцип,т.е.това,което правят днес високо развитите САЩ,Канада,Англ.общност,а даже и ЕС и в центъра са били българите.Само федерацията може да обясни,според мен,наличието на наши предци в разнопосочни точки на Европа,а даже-на Евразия,в един и същ исторически момент ! Не искам да славословя дедите ни като първооткриватели и пр.Просто една федерация /за разлика от една деспотична централизирана робовладелска империя/ е справедлива,човешка,ЕСТЕСТВЕНА форма на съществуване.И подозирам,че предците ни са правили точно федеративни държави,на роднински принцип със самостоятелност на отделните княжества!! Това е правено,сигурно от дълбока древност.Именно затова са ни наричали справедливи,затова чужди народи доброволно са се сливали с нас!Въпреки,че елините са робовладелци,Елада не се превръща в свръх-централизирана империя.Отдавам това на големият процент тракийско участие в старогръцкия етнос!?Никаква "демокрация" според мен не са измислили елините,те просто са назовали и приложили нещо,което вече отдавна е съществувало!! По тази логика излиза,че сме запазили демократичната федерална форма на управление,чак до БорисI и Симеон,когато Б-я става вече централизирана империя и автономните княжества са започнали да я напускат.И тук почват да ме глождят провокативни въпросчета! Наистинана ли реформите на Княза са толкова необходими и полезни!?Защо Симеон воюва така ожесточено до сетния си дъх?Дали наистина за да разшири границите,или точно обратното-да ги запази от пълен разпад??Разширява ли се наистина Б-я,или се капсулова??Важни въпроси,които изискват добросъвестен,безпристрастен,професионален,научен подход! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубави въпроси - Защо Симеон воюва така ожесточено до сетния си дъх?Дали наистина за да разшири границите,или точно обратното-да ги запази от пълен разпад??Разширява ли се наистина Б-я,или се капсулова?

   За разширение и дума не може да става, просто се е опитал да запази колкото се може повече от старата територия.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Господин Лазаров, мисля, че разсъждавате в правилната посока за резултатите от дейността на княз Борискос. Чел съм, че е имало съмнения, относно правото на Борис | да заеме престола, но вооенния министър Исбул го качва на престола. Ако това е така, това обяснява защо Борис започва да губи влиянието си върху част от българите и държавата губи мощта си. Възможно е Арпад от рода Дуло, водейки със себе си подчинените седем маджарски племена, по горепосочената причина, да е предявил претенции към Симеон относно престола. Не виждам защо едни българи ще се бият с други българи, освен за власт и богатства. За ромеите, Симеон явно е по-приемливия владетел и те го подкрепят в битката му с Арпад(Арбат). В крайна сметка завеждайки маджарите в Панония, Арпад, заедно с живеещите там българи създава нова държава, Унгария. През последните 20 години, покрай строителството на нови магистрали в Унгария, са разкрити и изследвани близо 1000 погребения от края на |Х-ти и Х-ти век, които според УАН, доказва, че българите са царското племе в Маджарско. През 1018 година, крал Стефан(Ищван) побеждава своя чичо Дюла( Дуло), владетел на Трансилвания и така от две български области се ражда Унгария, в последствие воювала с България. Известна е враждата, която Симеон е изпитвал към своя чичо Салан, владетел на Трансилвания. Арпад е притеснявалмСалан и той е поискал помощ от племенника си Симеон, но не получил такава и малко по-късно Трансилвания нама да е вече българска. Доколко така нареченото !покръстване" е повлияло на тези отношения между българите, трябва да иследва, но за мен е ясно, че има връзка. Резултатът е разделение на българите.
   Димитров - Д3

   Изтриване
  3. Господин Лазаров, мисля, че разсъждавате в правилната посока за резултатите от дейността на княз Борискос. Чел съм, че е имало съмнения, относно правото на Борис | да заеме престола, но вооенния министър Исбул го качва на престола. Ако това е така, това обяснява защо Борис започва да губи влиянието си върху част от българите и държавата губи мощта си. Възможно е Арпад от рода Дуло, водейки със себе си подчинените седем маджарски племена, по горепосочената причина, да е предявил претенции към Симеон относно престола. Не виждам защо едни българи ще се бият с други българи, освен за власт и богатства. За ромеите, Симеон явно е по-приемливия владетел и те го подкрепят в битката му с Арпад(Арбат). В крайна сметка завеждайки маджарите в Панония, Арпад, заедно с живеещите там българи създава нова държава, Унгария. През последните 20 години, покрай строителството на нови магистрали в Унгария, са разкрити и изследвани близо 1000 погребения от края на |Х-ти и Х-ти век, които според УАН, доказва, че българите са царското племе в Маджарско. През 1018 година, крал Стефан(Ищван) побеждава своя чичо Дюла( Дуло), владетел на Трансилвания и така от две български области се ражда Унгария, в последствие воювала с България. Известна е враждата, която Симеон е изпитвал към своя чичо Салан, владетел на Трансилвания. Арпад е притеснявалмСалан и той е поискал помощ от племенника си Симеон, но не получил такава и малко по-късно Трансилвания нама да е вече българска. Доколко така нареченото !покръстване" е повлияло на тези отношения между българите, трябва да иследва, но за мен е ясно, че има връзка. Резултатът е разделение на българите.
   Димитров - Д3

   Изтриване
  4. Анонимен23 май 2015 г., 0:31

   Продължение( до г-н Лазаров)
   Мисля, че поради слабостта си да противодейства със сила на натиска на двете християнски империи, обявили българите за еретиiци, което тогава е оправдавало воденето на война против еретиците и езичниuите, е довело Борис | до решението да се откаже от Сирмионския символ на вярата и след известно лавиране между Рим и Константинопол се ппитва да отстрани по-голямата опасност, като приема от Константинопол "православното" символ верою. Това не може да се тълкува по друг начин, освен като предателство към собственитe културни и християнеки традиции и е довело до ново разделение на българите и загуба на идентичността ни. По лошото е, че вече и българската държава започва да унищожава старата ни глаголическа книжнина. Естествено, при транскрипцията на книгите от глаголицца на кирилица, са отпаднали "неканоничните" текстове, а не богослужебните текстове са отпаднали. Така губим историческата си памет и започваме да си служим с "черти и резки". Вместо книги излиза, че сме имали рабоши! Внушава ни се, че това е истина. По лошото е, че приемайки "православието" ние се отказваме от нашите традиции и култура, която богомилите с бягството си в Европа предават на други народи, което е в основата на Реформацията и Ренесанса в Западна Европа, довели до изпреварващото й развитие. А вижте до какво дередже стигнаха "православните". Ето това е огромното следствие от "покръстването"!Ако богомилите бяха останали в България, нямаше да се прекъсне развитието на собствената ни цивилизация и ние щяхме да сме водещите, а не да ставаме донори на други държави. Разбира се, чудесно е да бъдем донори на култура на свички, които желаят, но не и за сметка на унищожаване на собствената цивилизация. Така траките-българи станаха безписмени! И Борис | не е невинен. Не е намерил сили да защити собствената си култура и история. Не е могъл да обедини, а не да разединява българите. Поел е по грешен път.. Резултатът е налице.
   Димитров- Д3

   Изтриване
  5. Г-н Димитров- Д3 благодаря Ви,за поясненията,но мисля,че неправилно схващате логиката ми или аз неправилно съм се изразил! В никакъв случай не обвинявам българските владетели/Борис-Михаил,Симеон Велики, даже-Петър Първи-светеца/ в злонамерени конспирации,държавническа недалновидност,некадърност или целенасочено предателство!!!Даже-напротив! Просто се питам,в дадения ист.момент,поставени м/у няколко огъня отвън,свидетели на огромен разпад и загуби за Стара Велика България,заплашвани от вътрешни интриги и кървави боричкания за власт,тези хора можеха ли да постъпят по друг начин,имаха ли избор въобще,можеха ли да изберат някакъв друг път за нас,потомците???Според мен,по-скоро-НЕ!!!Съмнения,разбира се,са възможни.Към картината,която чертаете,около Княз Борис I могат да се прибавят и още неприятни факти,като болярските бунтове/потушени с проливане на братска кръв/ и бунтът на Владимир-Расате,когато нещата придобиват наистина трагичен характер.Впрочем,тези неща бяха признавани и по-рано от ист.Статукво.Ако си спомним ист.филм "Князът"със Ст.Данаилов,главен акцент беше поставен именно в/у вътрешните борби,съмнения и терзания на Борис,даже не толкова в/у външните му изяви и действия.С изключение на Иван Грозни/дето блогоговейно му викаме Дядо Иван,чиито опричници ликвидираха цяла една България/едва ли ще се намери човек,който с лека ръка ще екзекутира най-верните си другари и ще посегне на собственото си чедо!!Мисля,че точно в това се корени личната драма,но и величието на Княза!!Действията му се определят от обективните ист.условия и обстоятелства,а не от някакви негови прищевки и хрумвания!!"Грешния път",както се изразявате,според мен е бил единственият възможен!! А иначе,днес,състоянието на Източното Православие наистина е безобразно! Римо-Католическата църква в известна степен преживя своя духовен катарзис в лицето на Реформацията /Ян Хус,М.Лутер,Т.Мюнцер,кървавите борби м/у католици и протестанти и пр./В резултат-почти цяла сев.Европа е протестанска.Западната църква се отказа от властта,демократизира се и днес Западния свят изглежда определено по-балансиран,вкл.в духовно отношение! Обратното-през цялостното си съществуване Православната църква не е правила никакви съществени реформи.В нея са се натрупали многобройни вековни наслоения и пороци,най-лошия,от които е пълното сливане на Църквата с официалната власт! Църквата по-скоро слугува на властта и се грижи за благополучието си,отколкото да изпълнява изконните си обязаности към бълг.народ!Безспорно,Православната църква, както и Историческата наука се нуждаят от категорични промени,които се надявам да се случат във времето!Нали,затова си пишем и свободно обменяме информация помежду си!
   Поздрави!

   Изтриване
 4. Анонимен22 май 2015 г., 9:38

  Юри Много силна статия, Павел. Поздрав за написанато , а и от говорите на въпросите поставени от теб, скоро ще дойдат и заради теб. С почит!

  ОтговорИзтриване
 5. Здрасти,Павле!Ами,да-като знаем къде е гроба на Кубрат,и че синът му Аспарух загива някъде по Днепър/!!??/излиза,че т.нар. Стара Велика/?/България е била доста по-големичка,отколкото ни убеждават повечето "специалисти"! Толкова е била голяма,че се е разпадала векове наред,поне колкото Римската империя,ако не и повече!?Това обясява появата на тези няколко Българии,в даден ист.момент.Обяснява,защо се "родеем"/езиково,генетично и антропологично/ с толкова много народи на Евразия.Обяснява яростните,изтощителни войни на Симеон Велики, както и "дипломатичния",мирен-42год.период,при сина му-цар ПетърI /Светеца/,все опити да се съхрани поне малка част от предишното Цяло!!!Вс.тези,иначе чудесни разсъждения,водят до неизбежния мъчителен Извод: Решителна,генерална,радикална ревизия на официалната ни История!!! Както на древната,дето била "безписмена",така и на уж"писаната", и която да залегне в учебните програми и планове!!!Следва болезнения въпрос-Кой???За сега,на светлия ни научен небосклон,не се наблюдават фигури,способни на такъв подвиг!!!Пък,знае ли човек.....!? Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще си дойде всичко на мястото, но няма да е скоро. Ако поддръжниците на догмите имаха съвест, те до сега щяха да са признали грешките, а и заблудите, които са преподавани на няколко поколения българи.

   Изтриване
 6. Поздрави на всички, които четат този блог, и най-вече на Павел! Ще спестя суперлативите и направо бих започнал със заключението, че няма абсолютно никаква логика Аспарух да минава Дунав освен ако не е освободител на днешните български земи.. Представяте ли си да правиш държава пред барбекюто на императора на най-силната държава по онова време. Все едно братя Галеви (или някои подобни елементи) да се вдигнат и да си спретнат държавна формация в покрайнините на Москва, да речем. Простете за сравнението, но е близо до статуквото по онова време, според сегашните историци.
  Другата загадка за мен поне, е защо Юстиниан Носоотрязания, дарява княз Тервел с областта Загоре, която държи подстъпите към Цариград, а не го дари с някои територии в западните Балкани, да речем някоя гранична зона около днешно Косово? Което от стратегическа гледна точка и за двете страни е взаимно изгодно - България разширява своята територия и запазва стратегическо предимство, като държи укрепления по билото на Стара планина, които са лесни за отбрана. Ромейската държава пък от своя страна държи българите надалеч от Константинопол.
  Така остава единствения възможен отговор, че в Тракия са живели още тогава българи и Тервел ги приобщава към държавната българска територия. Според мен.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли Юстиниан Риномет е давал територия на княз Тервел, не е била негова да я дава. Летописците са решили да представят нещата така, че дедите ни да изглеждат като нашественици.

   Сравнението с братя Галеви ми допадна, така си е :) С империя шеги не се правят, империята си пази границите, а Балканите са били най-охраняваната територия.

   Изтриване
 7. В една книга, Христо Маджаров споменава за намерен край Плиска каменен надпис , в който се споменавало ,че конницата на Аспарух е била 200 000.В последствие написът е бил пратен в Москва за изследване и изчезнал .Споменава се ,че и български учени ( В. Миков , Д. Димитров, А. Бурмов софийски археологически музей ) са излседвали надписа и имало май някаква публикация , която е потулена. Би било добре ако имате възможност да проверите тази инфомация. Поздрави Николай Николов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная за този надпис, но конница от 200 000 души би могла спокойно да прекърши мощта на Рим. Ще направя запитване, дори оригиналът да е изчезнал, три екземпляра на археологическия дневник трябва да се пазят.

   Изтриване
  2. Павле, към днешна дата как стоят нещата със запитването относно надписа?
   Жоро

   Изтриване
  3. Разпитвах, но никой не знае за този надпис, не съм сигурен дали изобщо е съществувал. По принцип цифрата 200 000 не пречи на никого, най-вече на тези, които определиха старите българи за пришълци. Ако Аспарух е предвождал войска от 200 000 души, той не би се нуждаел от подкрепата на местното население. Просто няма логика да бъде потулен надпис, който би улеснил официалните теории.

   Изтриване
  4. Велизар Тодоров7 януари 2018 г., 12:17

   Мисля,че става въпрос за М.Миков.Преди години обсъждахме неща за бъдещата му книга и тогава се запознахме.Беше последния жив от тримата работили с надписа-какъвто и да е бил...Действително е взет от руснаците и унищожен-не е в Москва.По- онова време беше запазил някакъв "таен" отпечатък и по него работеше.До колкото си спомням ,цифрата беше 100 000 и нещо в стил:Канасювиги---Това трябва да е упоменато в негова книга издадена около2005,6г.Скица не съм виждал,а и ме съмнява да има такъв надпис,но все пак,който го познава да се обърне към него...

   Изтриване
  5. Има логика, неудобното се унищожава веднага, не се носи никъде защото това създава възможност за повторно намиране при промяна на политическата ситуация. Различни хора говорят за плочи с надписи намерени от Геза Фехер, но уви, от тях няма и следа. Странното е и, че надписа от Балши е загубен за науката. За унищожени скални надписи от региона на Сърнена Средна Гора зная от краеведи.

   Дано скоро да дойде край на тези пагубни за историята и културата ни престъпления!

   Изтриване
 8. Анонимен23 май 2015 г., 0:21

  Павка, преди няколко години гледах едно предаване на Светлана Кацарска от габровската регионална телевизия. Интервюто беше много интересно, събеседника беше някакъв възрастен краевед или изследовател на регионално ниво, но каза доста интересни факти, съжалявам безкрайно, че не му запомних името. Между многото интересни факти, този човек каза, че е чел старинни ръкописи или поне преписи, в които се посочва, че падането на Търново е станало посредством огромни топове, докарани от нашествениците специално за тази цел. Практически столицата ни е била непревземаема, освен ако не са били сринати стените. Другия важен факт, който си спомням, е че в тия хроники пише, че при внезапна атака от страна на българите, в плен попада самия Баязид Светкавицата, колкото и невероятно да звучи. Естествено той е освободен бързо, но преди това е зверски пребит от българските войници, които незнайно защо не го убиват на място. Дълги години, може би 30-40, след откриването на тези летописи, този човек има възможност пак да отиде и да издири същия, но познайте какво открива - познатата обсада на Търново, но без тия факти. Те просто са изчезнали. Между другото, той попада на тях случайно, мисля докато е в казармата и това определя по-нататъшния му живот на изследовател. Не ми е понятно защо някой има интерес да не се знаят тези факти, но ако от всеки един момент от нашата история са рязани и укривани важни факти, представете си какво чудовищно престъпление е извършено спрямо нас. Причината да ти напиша всичко това, е провокирана от горния ти коментар, че можеш да издириш дадена информация, явно си имаш начини. За съжаление не мога да открия това интервю никъде, нито името на човека, нито мястото където той се е запознал с въпросния документ и по този начин не мога да ти помогна къде да питаш за него, но искрено се радвам, че поне споделих тази информация. Самия той се е изправял пред стени, когато е питал компетентните органи, защо това не се огласява, тогава е било обяснимо - комунизъм, ДС и т.н. След идването на ,,демокрацията" и ,,гласността", краеведа се опитва да го популяризира... но той се оказва ,,олекнал". Та ако можеш да направиш нещо по въпроса ще е добре за България.
  Иво Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как да стане това....не разполагам с абсолютно нищо, а човек все с нещо трябва да започне.

   Изтриване
 9. бледоликия23 май 2015 г., 0:43

  Здравейте.

  В книгата си "12 мита в българската история" Божидар Димитров много добре обяснява че, приемането на Кирилицата не може да стане едностранно а трябва да бъде призната или от Константинопол или от Рим а най-добре и от двете църкви, ако не е призната автоматично ще и сложат Анатема. С Рим Симеон флиртува с папата и направо си прави гаргара с него, както личи от отговорите на отеца. Докато с Константинопол не става така. Признанието на нова писменост значи нов властови център на балканите и на гърците не им изнася. На Симеон му е станало ясно че не бие ли гърците до дупка няма признание. След многобройни победи и едва когато ги притискат и арабите те я признават. Тоест Симеон не води войни ей тъй да пази някакви чукари а е стратег който всъщност е основния мотор за приемането на азбуката.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Gospodin Serafimov, tova keto pisete e svechtena istina.BOG DA VI DAVA SILA !!!

   Изтриване
  2. Кога ще стане ясно, че гърци по това време няма, а само ромеи и римска империя?! "На Симеон му е станало ясно че не бие ли гърците до дупка няма признание". Доколкото зная "гърците" взимат юздите след 1240 г.

   Жоро

   Изтриване
 10. Господин Серафимов, старая се да се взирам в малките камъчета пред каруцата. Искам да спомена две случки от многото, които ги считам за "малки камъчета' . Дъщерите ми се пишеха Тадееви, когато трябваше да си вадят паспорти помолих другарката служителка, така се обръщахме тогава един към друг, да ги пиши Тадейови. Тя ми се скара, че трябва да минем през съд. Тогава я попитах, ако ги пиши Фадееви трябва ли да минем през съд, тя се разгневи много, после разбрах, че била рускиня, а се касаеше за две букви. Другата случка е: Чета книгата на Божидар Димитров '12-не помня как беше по на татъка" и стигам до един фотос на икона на която е написано "Св.Никола".Под самият фотос надпис "Това е иконата на Св.Николай". Съжалявам, но затворих книгата и я върнах. Не можах да продължа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво е да се придържаме към прецизност, но в крайна сметка никой не е безгрешен.

   Изтриване
  2. До колегата Анонимен: не си прав, има правила, които трябва да се спазват. Казваш, разлика в 2 букви...А както казва един известен Българофил- м/у пИтка и пАтка няма нищо общо. :-)

   Жоро

   Изтриване
 11. Цитат:
  "Княжеството на дедите ни основано през 165-170 година е само едно продължение на по-старата държавна традиция, която император Траян прекъсва през 105-106 година. Докато държавната традиция на гърците, галите, иберите остават прекъснати, то дедите ни успяват за около шестдесет години да се съвземат и отново да положат основи на нова държава. В началото тя няма старата си мощ, но през 270 година дедите ни изгонват всички римски легионери и колонисти от Северна Тракия (Дакия). Четири века по-късно са освободени и земите на юг от Дунава."
  Всичко това изглежда логически правилно подредено, но известно смущение предизвиква наличието по тези земи на Одриското царство, създадено през VI век пр.н.е и паднало под римско робство през 46г. Смущението е породено от липсата на думичката българи, макар в границите на царството да попадат и мизите, известни в по-късни времена, като българи. Та това клон на нашето княжество ли е или независимо владение на федеративен принцип?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нищо чудно, микенците са дефинирани като стари гърци, елини, но няма нито едно споменаване на етнонима елини, гърци в микенските документи, нито пък в египетски, хетски, или асирийски хроники.

   Изтриване
 12. Г-н Иванов,големите османски топове се наречат "бомбарди"
  http://nauka.bg/forum/uploads/monthly_06_2011/post-6354-039909800%201307470122.png
  Доколкото си спомням,бяха въведени от Мурад1/за обсадата на Цариград/,специално са поръчани на италиански инженери,явно от названието произтичат и съвременни понятия-"бомба" "бомбардиране"и т.н. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 13. Падаш приятелю,разочароваш ме!Приемам те за брилянтен историк,като човек патриот,физически силен,но духът ти не е наред!Нито българското,щом аз ти станах неприятен!Триенето на хора,като мен е признак на слабост,и на това,че вярно съм уцелил слабите ти места,а имаш,но не ми даде възможност!Отговаряш неточно,лаконично,последно пък обиди и дори не знаеш,кой е срещу теб?Кажи ми как ще градиш,като не умееш да използваш материала,като не искаш да се учиш от критика!Аз съм почти на 70 и като те гледам,а имам не малък житейски опит,може да стенеш поредната историческа звезда.Ревнив си към успехите си,сияеш от похвалите,май ти е време някой да ти напомни че си смъртен.Аз това и правя,пари не печеля нито нищо,талант като тебе съм,но в умението да си печеля неприятели!Та това е!Майната му ще го публикуваш ли или не и без това всичко си изтрил,но...живота понякога,поднася изненади,та тогава ще си спомниш,може и да не доживея,но ще си спомниш! Имай впредвид тези неща,Бог да е с теб,защото времената и влиянието им върху човешкото,са ерозивни! Пожелавам ти да бъдеш човек!Не декларативно и умилително,обяснително,а просто човек,обичащ ближния си!Нали си Християнин?Ако наистина си,наред е работата!Поздрави,бъди здрав и продължавай!Написаното остава! Един недоволен невежа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако ми бе приятел би трябвало да знаеш, че не пиша по поръчка. Не пиша, за да угаждам на този, или онзи, то на жив човек угода няма.

   Споделям това, което чувствам, че трябва да бъде споделено. Дали го правя по-най-добрия начин не зная, времето ще покаже.

   Изтриване
  2. Къде съм писал това? Благодаря,че публикува,но не четеш внимателно и не си съпричастен към болката,а моята болка е в това,което писах! Разбираш ли?! Не мога да те мразя,ти си българин и един от най-добрите,но не мога и да ти позволя неточности,ТЕ РАБОТЯТ ПРОТИВ ТЕБ, НЕ АЗ,РАЗБЕРИ ГО! зА ТОВА СИ КЪСАМ СЪРЦЕТО И НЕРВИТЕ,ЗА ДА ТИ ОБЯСНЯ!Нямам удоволствие от това да те да те критикувам,обратно, страдам! Някога,когато възрастните казваха нещо,се слушаше,безапелационно!Говоря на битово ниво.прости ли сме били и стари и млади,но в България нещата бяха по-добре! Днес,образованието е и индоктринация,срещу духът на нацията и опита! А, носител на опита,което е различно от знанията натрупани в последствие са старите хора! рябва да се внимава от къде идват знанията,но приемствеността е от изключително важно значение за съществуването и оцеляването на племето!Нация,която не уважава възрастните си хора,си реже корени!Това не пиша за специално отношение към мен,лично! Ще дойде време и ще видиш,че като натрупаш житейски опит,нещата ще изглеждат различно! Тогава ще ме разбереш! Карай!Доволен съм,че макар и да не си ме разбрал,ми отговори по човешки.Винаги прави така и ще научаваш повече за живота,за себе си и Каузата на която си се отдал,ще спечели! Важното е да преценяваш хората! Благодаря ти!

   Изтриване
  3. Пропуснах.Приятелството е привилегия и двустранно съглашение.Протегнати от двете страни ръце!Моята е протегната и винаги е била!Защо се чудиш? Ако я стиснеш,няма да страдаш от критиката ми,друго е чувството и се въздигаш!

   Изтриване
  4. Къде видя въздигане не мога да разбера, как съдиш да мен без нито веднъж да си ме видял и разговарял на живо...

   Изтриване
  5. Павел, не си прав, нищо не разбра от това, което ти каза възрастния човека Споделям неговото мнение за теб- имаш доста трески за дялане, но досега не съм искал да ти го казвам,за да не се разсейваме от темата България. Научи се да поемаш критика и не хапи като бесен звяр, когато те критикуват, защото така олекваш. Ето, без да съм го планувал, казах част от нещата, които таях в себе си и не казвах, за да не разваля добрата атмосфера тук.

   Жоро

   Изтриване
  6. Наистина нищо не разбрах от думите на анонимния господин. Критика е когато се представят ясни факти, а не душевни излияния.

   Изтриване
 14. Г-н Лазаров,
  Пропуснали сте да обясните на Г-н Иванов, че при обсадата на Търново решаваща роля е изиграла най-голямата „бомбарда“, изработена от Лазар Коен, без която превземането на града е било невъзможно !

  ОтговорИзтриване
 15. "Език свещен,на нашите деди....!" Честит 24 май на всички!!

  Още за Глаголицата!! http://www.otizvora.com/2015/05/6837/

  P.S. До г-н Анонимен23 май 2015 г., 23:14 Прав сте-пропуснал съм да обясна,че тази "бомбарда" е била 12 метрово чудовище,стрелящо с половин тонови снаряди на 2 км разстояние! Героичните защитници на Търново издържат повече от 3 месеца!Това са гражданите на града/Шишман и войската отсъстват/начело с духовно лице,което обаче е най-великият български Патриах-Евтимий!!!
  Сега виждам,че по-горе съм объркал и султаните! Не е Мурад,а Мехмед/султанска им работа,нали са все с "М"/ И още нещо-аз пък знам,че първоначалния майстор,създателя на това страшно оръдие, е някой си Орбан/или Урбан/ и загива от собственото си изобретение! Изглежда"бомбардите" са имали навика да се самовзривяват! След което,за наща беда са били усъвършенствани в сатанинско оръжие,за което се говори и до днес! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 16. До Анонимен23 май 2015 г., 23:05
  „Който контролира миналото-контролира бъдещето. Който контрлоира настоящето-контролира миналото“ Оруел
  Кое в миналото ни наричаш "по-добре"???Може би това - въпреки,че добросъвестно си учихме уроците в училище и в университета,се оказва,че главите ни са пълни с лъжи,измами,полуистини и манипулации,обслужващи чужди,антибългарски интереси!!?? И сега на стари,и млади се налага САМИ да търсим Истината за бълг.история!! Ако ти наричаш това „по-добре", аз го наричам ЛИЧНА и НАЦИОНАЛНА ТРАГЕДИЯ,защото инсинуациите продължават!!!!Но днес,обменяме свободно информация помежду си! Трудно ще се изгаси "туй-що не гасне"!!!По-рано и чужди,и "свои"ни лъжеха,че сме какви ли не,но не и българи!Днес пък,има зли сили,които ни съветват,че няма никакъв смисъл да търсим и да настояваме за някаква си Истинска бълг.история,защото-виждаш ли,имало глобализация-отпадат границите,нац.идентичности и пр.,т.е.ставаме "единни европейци"!!!Това-хубаво! Ама,защо тогава англичаните правят референдум???Няма защо тези "доброжелатели" да ни учат,точно нас-българите на Глобализация,Европейско единство и Демокрация.Неща, прилагани от дядовците ни още преди хилядолетия!!!И накрая-целта на този Автор/П.С./е именно постигане на ПРИЕМСТВЕНОСТ/поне аз така го разбирам/ и е една дружески протегната ръка!!!Хайде сега без спорове и съвети да празнуваме заедно Просветителите!!! "Върви,народе,възродени....!!!"

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте! Следя вашите публикации от доста време и искам да Ви благодаря за това което разкривате и пишете. Аз също доста се ровя и чета по тези въпроси и смятам, че има доста неща, които са ни отнети от историята или умишлено прикрити. Напоследък благодарение на най-новите генетични изследвания, неоспоримо се доказва връзката на българите с древните обитатели на нашите земи. Всички тези лъжи за тюркски произход, ханове, тангра, славяни и т.н., трябва да се премахнат от учебниците ни и от историята ни. Имам един въпрос към Вас: доколко може да се вярва на Именника на българските владетели и защо в доста места, включително и в Паисиевата история, Аспарух липсва като име и княз? Въобще това идване от север в 7-ми век, нещо не се връзва с излижените по-горе от Вас факти, както и с другите подобни източници. Също така, забелязали ли сте, какво казва Паисий в края : източници "Аз, Паисия, йеромонах и проигумен хилендарски, събрах и написах, от руските прости речи преведох на българските и славянски прости речи..."? Той ясно разграничава българските и славянските речи. Същото е и на Омуртаговите колони/договори....
  Поздрави,
  Любо Б

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Любо!

   Аспарух е споменат не само в Именника, но също така в работите на Теофан Изповедник, Никифор, Българска апокрифна история, арменски автори също съобщават за него. Паисий е извършил подвиг, но той не е бил в състояние да намери, а и да провери всички източници за нашата история.

   Що се касае до славяните, тяхното име се употребява неправилно, а и се укриват доста факти.

   - по начало името славени се ползва само за племената на гетите, наречени още гетени. Теофилакт Симоката прави това в три свои книги. Симоката е египтянин, а не грък и за него не е проблем да каже истината.

   - поради това, че гетите-славени създават най-много проблеми на Римската Империя тяхното име става най-известно. С това име славени биват наречени и говорещите близки езици венети. За венетите в България не е чувал почти никой, а венетите са деди на словаци, словени, поляци, руснаци и др. Земите на Словения и Словакия са познати през Античността под названията Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. В земите на Полша е Венетския залив, а Русия дори и днес е наричана Веная от финандците.

   де факто името славени, по-късно словени, славяни се разпространява и налага по същия начин както и името германи. Първоначално то важи само за тунгрите, но в последствие се налага над всички племена говорещи сродни езици.

   - малко хора знаят, че в началото Дунавска България е наричана Славиния-България, тези данни се укриват за жалост. Понеже името българи е престижно, а и българите са по-силни политически, държавата получава името България. Същото явление срещаме в Британия, там царството Англия е създадено от англи и сакси, които са роднини. Съсекс все още носи името на саксите, но държавата получава името Англия защото англите са били по-силни политически.

   Съветвам те да не ми вярваш сляпо, а да провериш казаното от мен.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен2 юни 2015 г., 22:57

   Няма име славени, колкото и да се иска на славянофилите. Има склавос, а това е далеч от славен. Означава роб

   Изтриване
  3. Хайде регистрирай се и нека да се обзаложим на 500 лева, че думата sclavus със смисъл роб не съществува нито в старогръцки, нито в старолатински :)

   Нито Херодот, нито Тукидит, Павзаний, Ариан, Ливий, Цезар, или пък Тацит я познават.

   Ако си сигурен в твърденията си, ще се обзаложиш :)

   Изтриване
  4. "Има склавос, а това е далеч от славен. Означава роб". По-скоро са започнали да наричат с думата склавос робите, а не че склавос означава роб. Подобно нещо в наше време е използването на имената Памперс, Дайперс, Ксерокс и др. като нарицателни.

   Жоро

   Изтриване
  5. Жоро, няма как Sclavus да означава роб, латинските думи за роб са famulus, servus,verna, в някои случаи се изполва и puer, чието основно значение е момче.

   Думата Sclavus е напълно непозната на Цезар, Светоний, Ливий, Касий Дион, Луций Флор, Овидий, а те са известни с богатия си речник.

   Правилното би било Slavus, но в старолатинския няма комбинация SL, поради това се е вмъквало C, а понякога и Т както се вижда от предаването на името на река Висла - VisCla, VisTula.

   По принцип гети и славени имат едно и също значение. На арийски гаяте означава възпявам с песен, а шравана, славана означава славене, прослава.

   Не е било никак случайно, че Теофилакт Симоката пише в три свои книги за това, че славени е новото име на гетите.

   Лошото е, че скъпите ни учени не са обяснили, че старото име на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. е венети. Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк са обозначения за териториите на Словения и Словакия, Венетския залив е локализиран в земите на Полша, а дори и днес финландците казват на руснаците венелайнен- венетски народ.

   Венетите са получили името славени, словени поради това, че езикът им е бил близък до този на тракийското племе гети, чието ново име е славяни. Ето поради това българския прилича на словенски, полски и т.н.

   Изтриване
 18. Анонимен3 юни 2015 г., 16:14

  Не ми се регистрира, казвам се Митко Димитров и знаеш че респекта ми към теб е огромен :)
  И именно защото съм свикнал всяко твое твърдение да бъде подкрепено със факти, точно тук нещо ми куца и ми се струва че си пуснал да говори повече сърцето, отколкото разума. Което си е човешко, разбира се .
  "Херодот, нито Тукидит, Павзаний, Ариан, Ливий, Цезар, или пък Тацит " са все хора живели поне 500г преди да се спомене нещо за sclavus. Сигурно си прав че по тяхно време думата не съществува и е привнесена.
  Отлично знаеш че по времето, за което говорим 5-7 век (когато sclavus е названието на наслението около долния Дунав) думата "sclavus" e синоним на роб.
  Може би това е станало вторично чрез грешен пренос на самоназвание като "словени", което виждаме вече след 9-ти век от нашата си книжнина, но най-вероятно е съществувало много преди това .
  Така че твърде е вероятно да си прав че първоначалното значение на думата е било различно от роб, но ромеите му го придават. Това обаче трябва да се докаже, а ще е трудно, защото "словенско" самоназвание през 6-ти -7 ми век ще е задължително условие.
  Относно облога - да бих се хванал на бас че това, което ти твърдиш "по начало името славени се ползва.." е невярно, защото така изписано това име изобщо не е използвано нито от Симоката нито от някой от неговото време. И той, както всички другио

  ОтговорИзтриване
 19. Здравейте!
  Като стана дума за словени,склавени и други - "славяни",да кажа това което съм виждал из интернет,не твърдя,че е тъй,но казвам това което мисля,словени,това си е наша дума за нас,тоест тези,които са просветени в Божието слово - носителите и разпространителите на Божието слово - българите.
  Склави - Sclavus - а днес Slaves - аз мисля,че е роб,но не съм напълно сигурен,все пак още нищо не е доказано.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думите слава и слово имат един и същи корен - глагола слути-чувам. Така е и във ведически санскрит, там слути-чувам е основа на слава-слава и славана-славене.

   Склави е чуждото предаване на слави, славени. За гърци и римляни е било трудно да произносат дума с буквена комбинация СЛ. Провеверете в старогръцките и старолатински речници и ще видите, че там няма нито една дума с буквена комбинация СЛ.

   Поради трудностите, гърци и римляни са вмъквали К, или Т в думи съдържащи СЛ. Поради тази причина името на река ВиСЛа е документирано като ВиСКЛа и ВиСТЛа, а името на ПреСЛав е представено като ПереСТЛава.

   В работите на Цезар, Ливий, Тацит, Херодот, Тукидид, Павзаний няма да намерите дума склавос, склавус със значение роб...защото това е етноним, на който изкуствено е дадено значение роб и то в доста по-късни времена.

   Изтриване
  2. Павел, на ведически санскртит думи, които се помнят чрез слушане се наричат "шрути". Звучи близко със слути, но аз не бих могъл да кажа дали имат общ корен и произход.

   Жоро

   Изтриване
  3. Шрути означава буквално слушам и отговаря действително на стблг. слути.
   По същия начин шрава, шравана отговарят на слава, славене.

   Предполагам, че поради определени особености на езика ни, нашето Л е възприето като Р от индийците.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. ирена янчева31 март 2016 г., 16:21

  Здравей, Павле ! Благодаря за добрия материал и най - вече за слабо познатите, но безценни източници за българските поселения в Панония, за които никой не говори. Живеенето на нашите предци в обширната област Панония, почти в Централна Европа, векове преди Аспарух - град Болгум е много силно доказателство за нашият етнос и държавност ! Спомних си отритото българско съкровище в град Наги Сент-Миклош ( много красива и майсторска изработка ), което маркира нашите северозападни гранични региони, своеобразен белег за етническо присъствия. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, многобройните български заемки в унгарския са доказателство за присъствието на дедите ни в Панония. Впрочем в унгарските хроники се споменават българските владетели на Панония, която днес познаваме като Унгария.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. ирена янчева15 юли 2016 г., 4:45

  Павеле, можем ли да считаме общата граница с поляците на север ( вижда се на приложените от теб исторически карти ) като една предпоставка за езикови и културни влияния - напр. между българи и поляци, между българи и балтийските народи като литовци, латвийци, естонци ? Срещат се много прилики в традиционното облекло, орнаментите( в текстила ), езика. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Връзката с дедите на поляците започва доста преди Аспарух, поне две хилядолетия преди неговото време. Северните траки са създатели на Лужишката култура от Бронзовата епоха. Сети дава и Даки дава са тракийски селища разположени в близост до реките Варта и Висла. Несъмнено е имало и други обаче.

   Изтриване
 22. Основателите на Рус неса ли викинги дошли от скандинавия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е лъжа, просто няма как скандинавци да са дали името Рос през 9 век, след като през 6-7 век, на територията на Киевска Рус има топоним Мало Роса. В случая Мало не означава малка, а благородна, господарска.

   Изтриване
 23. Аз съм бил в Полша и тези хора ги разбирам какво си говорят.Не ми се вярва в миналото да сме били различни народи, макар и близки.Предвид растоянието езика да се запази почти същия.Моето усещане е че в миналото всички сега наречени славянски народи са били един народ,не обединен разбирасе секи си е живял по своя начин но са говорели на един език и са имали еднаква култура.За нас е проблем може би че имаме наи дълго запазил името си народ.Но както и да е,аз мисля че ако си говорим за история,да я говорим такава каквато е.Може и да греша незнам ако съм згрешил поправете ме.Поздрави на автора и приноса който за мен е много голям,за да си знаем историята такава каквато е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поляците са смесица от венети и северни траки. Тракийските селища Сети Дава и Даки Дава са при изворите на река Висла, а корените на Лужишката култура са в Тракия. Така че с поляците действително сме роднини.

   Изтриване
 24. Относно Унгарците нали казват че вминалото сме били почти един народ,ще е много интересно да се проучи Унгарския език,като се има предвид Римското влияние и мен ме интерсува корена на важни думи които често се исползват в къщи със семеиството, за да е по ясна картината.Аз съм минавал през Оногурия,както видях някаде че от там идвало името,но от езика им нищо не разбрах.Благодаря ако някой ми отговори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българското влияние върху унгарците, или по-точно маджарите започва през ранното Средновековие, а може би дори и по-рано. Самите маджари асимилират значителна част от дедите ни живеещи в Панония и така в унгарския език попадат голямо количество думи. Въпреки това, унгарския запазва стария си угро-фински характер.

   Изтриване
 25. Наистина друга представа имах относно пра Българи,Хуни и Руснаци.Ако има книга или в итернет история на региона около България и черно море,цяла источна Европа такава каквато я знаете вие ще е много хубаво,защото има много неясноти и трябва да се търси по оделно всичко,а и има различни статии за едно и също нещо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако четете руски, препоръчвам Ви произведението на украинския изследовател Сегрей Лесной - Историята в Неизвратен вид.

   Ползвайте обаче антивирусна програма, често страници предлагащи неудобна литература биват заразявани с вируси.

   С. Лесной. История руссов в неизвращенном виде

   http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_384.htm

   Лесной Сергей. История в неизвращенном виде

   http://www.twirpx.com/file/586197/

   Изтриване