12.02.2016 г.

КЪДЕ Е РОДИНАТА НА ВИНОТО ?


Виното е едно от най-старите и най-обичани питиета. Преди хиляди години то се е леело в дворците на шумерските и хетските царе, става любима напитка на египетските фараони, без него войствените властелини на китайската династия Шанг не са започвали да празнуват. Римските пиршества също са били немислими без омайващото питие.

Римски пир - картина на Роберто Бомпиани

Виното заема важна част и в живота на нашите деди. Не случайно за създател  е определен траки
йския бог Дионис. Неговите сатири и вакханки са се опиянявали често от рубиненочервения еликсир. Изумително красивите златни съдове от Вълчитрън, Панагюрище, Борово и т.н. познават сладкия дъх на гъстото тракийско вино. Държейки бляскави ритони владелели като Терес, Ситалк, Сефт и др. са вдигали многократно наздравица за благоденствието на своите хора и държава.


За разлика от своите южни съседи, нашите предци са пиели виното неразредено с вода – факт, който едновременно е смайвал и ужасявал гърците. Способността на траките да се справят с алкохолната напитка много по-лесно от други хора показва, че предците ни са познавали дара на Дионис  от най-дълбока древност и организма им вече е изградил ензимите, които са нужни за преработката на алкохола.

Виното от нашите земи  се е славело в древността с изключителните си качества. По време на Троянската Война ахейците си набавят високоцененото питие от Тракия. Одисей е силно впечатлен, дори нарича виното на Марон от Исмар – божествена напитка. Гроздето, лозата, а и Дионис са така дълбоко почитани от дедите ни, че те дори са ги изобразявани по своите монети.

Съществуват доста теории за мястото където за пръв път в историята е правено вино. Едни сочат Месопотамия (Ирак), други залагат на Грузия и Армения, а най-новите открития показват, че това е може би Северозападен Иран. Не мисля, че спора ще бъде решен скоро защото с течение на времето нови археологически открития ще доведат до нови данни, а те до нови изводи.

Едно нещо обаче е пределно ясно - в дълбока древност, различни народи от Европа и Азия са успели да култивират дивата лоза и ползвайки плодовете й са създали вино. Възможно е отдалечени една от друга групи да са започнали самостоятелни опити за направа на напитка от гроздовите зърна. В това няма нищо чудно, дивата лоза вирее както на Балканите, так и в земите около Кавказ, в Анатолия и Средна Азия.

Има обаче един интересен факт, който учените не са обяснили както трябва. Думата вино е позната на хора от съвсем различни езикови и етнически групи.

На хетски вино е wijana/вияна, на грузийски ghvino/гвино, латинската дума е vinum/винум, гръцката  οῗνος/инос, а на арабски вино е نبيذ/уаин. Хетския език е сроден на българския, гръцкия и латинския, но няма нищо общо с арабския, нито пък с грузийския. От друга страна нито исторически, нито генетични, нито археологически проучвания ни дават основание да смятаме, че някога предците на араби, грузинци, гърци, римляни, българи и т.н. са оформяли една общност. 

От това следва, че думата за вино, а и технологията за направа на виното пърноначално е принадлежала на един народ, който чрез миграциите си я е разпространил сред други хора.

Вече бе упоменато виждането на определени изследователи смятащи, че най-старото вино е от Иран - шесто-пето хил.пр. Христа. Явно обаче напитката не е изобретена и разпространена от дедите на персите защото  думите им за вино са bor/бор, mei/мей,  baadeh/баде. Те не са сродни на vinum/винум, οῗνος/инос,  نبيذ/уаин. Думата bor/бор присъства и в езика на унгарците, но принадлежи на новоперсийски, не се среща в по-стария авестийски.

По времето когато направено първото вино предците на иранците са обитавали само южните покрайнини на днешната си земя, а древните археологически находки от Северозападен Иран показват смайваща връзка с тези от територията на България. 

Докато на Балканите може да се говори за една дълга традиция, за приемственост, в Иран положението е различно, а това е индикация, че керамиката от ареала, в който е създадено най-старото вино принадлежи не на местно население, а на колонисти от Балканите.Арменците, в чиито земи се е произвеждало вино в края на шесто хил.пр. Христа са добър кандидат за разпространители на технологията на виното, но арменската дума за вино е գինի /гини. Тя не би могла да бъде префасонирана от гърци и римляни т.н. във формите οῗνος/инос, vinum/винум. Освен това е нужно да се спомене, че траките оказват силно влияние над арменците още в най-дълбока древност.

Да оставим за момент произхода на виното и да отправим поглед към древната Европа. На нашия континент организираното земеделие се появява през седмо хил.пр. Христа, първо на Балканите, това е факт, който не може да се отрече.

Ще минат няколко хиляди години преди дедите на германи, латини, келти и др. да получат знанията за култивация на различни растения. 

Най-старите балкански обитатели са
нашите деди - траките и пелазгите. Гърците се появяват едва през второ хил. пр. Христа и заемат голяма част от езика и културата на местното население. Съвсем логично е да се приеме, че думата οῗνος/инос е заемка от тракийски/пеласгийски. В далечното минало гърците са “гълтали” или променяли началното тракийско В.  Едеса е всъщност Ведеса, Одесос е Водесос, Исмар е Висмар, а οῗνος/инос не е нищо друго, а гърцизираната форма на вино(с)-вино.  

Атеней разказва, че Инопион (Винопиец) – синът на Дионис показал на хиоските гърци как се садят лози. Павзаний твърди, че дори в Спарта е имало светилище на тракиеца Марон (жрец на Дионис, който дарява Одисей с тракийско вино). Псевдо-Хигиний предава друга история, тази на Икарий -последователя на Дионис. Той дошъл в Гърция и дал на местните овчари да опитат от виното. Опиянени, те се изплашили, че са отровени и убили Икарий с тоягите си. Фактите показват, че то този момент предците на южните ни съседи не са познавали виното  и ефекта, който то причинява.

Интереснен е въпросът с келтите. Те влизат в интензивен контакт с Рим през IV-ти век преди Христа. Гърците основават тържища в Южна Галия (Марсилия) още през VI-век преди Христа, но гръцката дума οῗνος/инос едва ли е дала келтската uino/вино. 

Тя е документирата на лепонтийски надпис от VI век преди Христа- LATUMARUI SAPSUTAI PE UINOM NASOM. Лепонтийците са келти, които са обитавали територии отдалечени около 800 километра от гръцката колония в Марсилия. Освен това тези келти биват свързани с културата Голасека. Керамика, фибули, мечове, копия и ножове от Голасека са неразличими от тракийските от по-ранен период.

Лепонтийското лично име Латумар, споменато в надписа, в който присъства думата за вино, е сродно на тракийските лични имена Карсимар  и  Беримар (днешните български имена Красимир и Беримир). Лепонтийската дума деду има значение даде, подари. Имайки предвид, че лепонтииците са обитавали Северните Апенини където траките са основали своя колония след Троянската Война, тракийското влияние над келтите е повече от логично.

С германите положението е неясно, директна тракийска връзка е възможна, но не могат да се изключат също галско и римско посредничество. Честно казано те са по-вероятни.

Това, че латинската форма vinum/винум започва с В показва, че думата е получена директно от траки и пелазги, а не чрез гръцко посредничество. Благодарение на Плутарх, Плиний и Страбон знаем за тракийското/пеласгийското присъствие и влияние на Апенинския полуостров. Освен виното, старите римляни приемат и култа към тракийския бог Дионис. Благодарение на римляните виното придобива популярност дори и в студената Британия.До тук може да се каже, че траките са дали знанията за направата на вино, а и думата за вино на гърци, римляни и на част от келтите, като римляните и келтите  са изиграли значителна роля както в разпространението на напитката, така в разпространяването на думата за нея сред други западноевропейски народи. 

Редно е обаче да се запитаме дали траките са изнамерили сами омайващия еликсир, или пък са получили знанията за направа на алкохолната напитка от някой друг народ. Все пак живеещите в Азия хети имат думата wijana/вияна, арабите пък ваин, да не забравяме и етиопската ваин.

Понеже думата вино е от индоевропейски произход, то със сигурност тя е заемка в езиците на араби и етиопци. От Херодот знаем за приликата между тракийската и старата арабска носия, разликата била само в това, че дрехите на траките били богато украсени с шевици. Плутарх пък добавя, че арабите бръснели косата си и оставяли кика също като мизите (наречени по-късно българи). Това едва ли се дължи на случайност, а по-скоро е последтвие от контакт. Интересно е да се отбележи, че тракийската дума за селище – мидне отговаря на арабската медина-град.

Тъй като траките имат селища хиляди години преди арабите, то е ясно, че последните са взаимствали думата за селище от дедите ни. Траките усвояват организираното земеделие хилядолетия по-рано от арабите, следователно твърде вероятно е те да са дали на азиатските номади думата за вино.

Хетите са стояли на доста по-високо ниво на развитие от арабите. Имали са силна държава и добре организирано земеделие. Тези хора обаче идват в Мала Азия едва в началото на второ хилядолетие преди Христа, а траките обитават региона от доста по-ранни времена и доста по-рано се научават да култивират лозята. Много по-логично е да се предположи, че хетите получават знанията за направа на вино от дарданите и мизите (наречени по-късно българи).
Името на хетския бог на земеделието е Телепину и то бива отъждествявано с това на познатия от Илиада Телеф, който пък е определен като владетел на мизите. За сина на Телеф Омир споменава, че предвожда хора наречени кетеи/Κήτειοι, явно става дума за хети. Не трябва да забравяме и тракийските богове Арес и Епта в хетския пантеон (Яриш и Хепат). На лице са индикации, че хетите са взели думата за вино от дедите ни.


Езиковедите смятат, че вино идва от глаголя вия, увивам се, понеже лозата се вие, увива около скали и клони на дървета. Както смисъла, така и строежа на думата са си български. Глаголът вия, увивам е наш, а съществителни от м.р. често носят окончание О – сено, руно, вено (цена), коляно, мливо...

Самата дума лоза е тракийска, т.е. древнобългарска по произход. Сродна е с персийската raz/раз-лоза, но в езика на иранците няма обяснение за raz/раз. Лоза е свързана с лазя, лъка, лъкатуша, лък, лакът, т.е. нещо извито, нещо криво, виещо се.

Дори новоперсийската бор-вино няма обяснение в персийския. Тя по-скоро е заемка, вариант на нашата дума бръшлян – увивно растение. Съществува вариант на бръшлян, а именно борстлян, тя е добър кандидат за персийската бор. Важно е да се спомене, че в Линеар А надписи идеограмата за вино е идентична на глаголическата буква Б, т.е. съществувала е трако-пеласгийска дума за вино започваща с Б.

Изводите ги оставям на вас.

Като завъpшек трябва да се изясни и тракийската дума зелас-вино. Смятам, че това е по-скоро епитет на питието, свързан с нашата дума желание. Т.е. касае се за определен вид вино, което е характеризирано като събуждащо желанието. Качествата на виното като афродизиак са добре известни, то премахва задръжките и освобождава страстите. Буйното вилнеене на дионисовите менади и сатири е лесно обяснимо.

Това е моето виждане за за произхода на виното и неговото разпространение сред различни народи. Смятам, че дори траките да не са били първите, които са създали божесвения еликсир радващ сърцето, то те са дали знанията за направата му на хети, араби, гърци, римляни и келти. Това никак не е малко. Има с какво да се гордеем на Трифон Зарезан.Благодаря на ZELAS-Пламен Георгиев, който ме вдъхнови да напиша тази работа!
 Използвана литература :

1.W.Smith. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London. John Murray: printed by Spottiswoode and Co., New-Street Square and Parliament Street, 1873;
2.Homer, The Odysseyq transl. Samuel Butler. Based on public domain edition, revised by Timothy Power and Gregory Nagy. A. C. Fifield, London, 1900;
3.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
4.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7.T.DARYAEE History | On Iranians, Drinking Wine, and Cultural Stereotyping


8.The Neolithic Period in Northwestern Persia

97 коментара:

 1. ирена янчева13 февруари 2016 г., 5:53

  Здравей Павле! Много добър материал, изчерпателни доказателства ! Статията много ми допадна и особено фактите, свързани с българската етимология на думите " вино " и " лоза ", керамиката от северозападен Иран, която принадлежи на преселници от Балканите, изображенията върху монети. Безспорно е, че трако - пеласгите са най - старото население на Балканите и че именно тук се заражда за първи път организираното земеделие в Европа - седмо хил. пр. Хр. Бихме могли да прибавим и следното: технологията са приготвяне на виното и неговото наричане са свързани не само с всекидневния живот на хората, но с календарната обредност, почитанията към боговете - сакралното време и пространство. Виното се появява като обредно питие за първи път и най - рано при трако - пеласгите в култа към бог Дионис, а от там то навлиза трайно и в цялата религиозно - обредна система ( включително и до днес ). Затова лично аз смятам, че Родината на тази напитка / еликсир е там, където е Родината на свързания с нея обред. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, поне за мен най-важното в материала е приликата на керамиката на Северозападен Иран с тази от нашите земи. По-късната иранска керамика е красива, както по отношение на форми, така и по отношение на орнаменти и мотиви, иранската керамика е забележитена, но я няма традицията, която се наблюдава при неолитната керамика от Северозападен Иран.

   Като се има предвид и, че днешното население на Иран е обитавало само южната част на страната по време на Неолита, то е повече от ясно, че екзотичната култура от Северозападен Иран принадлежи на други хора, а те несъмнено са оказали влияние на местното население.

   Всместо да се търси под вола теле и да се слага прародината ни в Тибет, трябва да се разгледат връзките между старото балканско население и обитателите на Иран.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. За думата зелас искам да коментирам..От баба си ( от Севеверозапада е) сам чувала често тоова архаично,диалектното : "Желя ми е да..." Ударението е на Я .Значи : "Желая да ..." Възможно е Зелас да се е изгoвaряло като : Желас, или просто Жела и т.н. означаващо Желание

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В наши диалекти от Западна България все още се среща думата желя-желание. Дали в далечното минало зелас се е изговаряло желя, желяс е трудно да се каже, но поне връзката е ясна.

   Изтриване
  2. Желя-зо :) виното е кръвта на боговете, има си връзка с бойните традиций на българите и траките, желязото се кове докато е горещо, а виното прави хората горещи, кове човека. Човек без вино/алкохол не е човек, има такава поговорка :) Много алкохол съм тествал през живота си, единственото, което ми харесва е виното, но естествено за вкусове не се спори. ;) Зелас е по скоро дума свързана със земята, докато желя е свързано и с оплакване или дори радост, зависи от гледната точка на изпращачите, дали вярват че войните отиват в по хубавия свят или загубата им е прекалено силна, а и в днешно време се знае, че загубата/депресията я лекуват хората с алкохол, само че толкова прекаляват, че живота им се обръща. Зелас е по свързано със зелката от гроздето, тъй като зелас е свързано и със земята, то зелката е вид който прилича на земното кълбо със зеленина.. ;)

   Изтриване
  3. Не мога да се съглася с Вас , че зелас е свързано със земята, "то зелката е вид който прилича на земното кълбо със зеленина.. ;) ".. защото едва ли древните траки са знаели че земята е кръгла , нали ? Освен тоза думата желязо едва ли произлиза от корена желя, не сам специалист :-( Желязо/Черясло, е старобългарска дума, означаваща железен прът доколкото сам чела някъде

   Изтриване
  4. Ти пък откъде знаеш, че земята е топка?

   Изтриване
 3. „Гробницата край пловдивското село Старосел беше открита през 2000 година, като се превърна в сензация дори за археолозите. Изградена върху естествен хълм, засега тя е най-големият запазен тракийски царски комплекс с храм-мавзолей в Югоизточна Европа. Неговата монументалност, архитектурна изящност и доминираща позиция по отношение на околността (с поглед към цяла Тракия) не буди съмнение, че Старосел е култов комплекс, свързан с царската институция. Специалистите датират част от находките от края на V и началото на ІV в. пр. н. е.”
  Отзад, долепена до гробницата е разкрита НАПЪЛНО ЗАПАЗЕНА ЩЕРНА-БАСЕЙН ЗА ВИНО. Приликата между каменните градежи на храмът-гробница и тези в старите БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ, ПЛИСКА и ПРЕСЛАВ, Е ОЧЕВИДНА ЗА ВСЕКИ, освен за историците ни от БАН.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че зад храма в Старосел е имало хранилище да вино. Преди време един изследовател обърна внимание на това, че така наречената вана за вино е варосана, а това е доста странно като се има предвид, че поради своята киселинност виното ще орони варта, че и хоросана за доста кратко време.

   Изтриване
  2. 1. Не е никаква "вана", а голяма ЩЕРНА-БАСЕИН.
   2. Не е варосана, а БЕЛОСАНА.
   3. За целта е използвана ХУМА, това е чиста,бяла, фина ГЛИНА.
   4. Отчетливо се вижда червеното оцветяване от виното.
   5. Винаги ме е учудвала неграмотността сред някои от българските археолози-изследователи В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, бъркат стоманата с желязо, често говорят за бетон преди средата на 19 век, оскъдни познания по технологията за производство на висококачествена керамика, БЪЛГАРСКАТА, а сега и това да се сбърка ХУМА с вар.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. По принцип съдовете за обработка и съхранение на вино са били камъка, дървото и керамичния съд. Не съм добре запознат с качествата на хумата, но това си е тип глина, ако не е изпечена тя не може да послужи за стена, изолация на цистерна, вана за вино.

   Виж, ако това съоръжение не е било за съхраняване на вино, а за излияния с вино, то хумата би била добър кандидат подари красивия си, естетически вид.

   Изтриване
  4. Аз мисля, че ролята на хумата не е естетическа. Каолинът(бялата хума) притежава свойствата на молекулно сито, абсорбент, който може да пречиства виното от нежелани примеси. Преди всяко запълване с вино, би трябвало да се остърже старата хума и да се нанесе свеж слой. По-мързеливите са могли да нанесат нов слой вурху стария. Познайте кога ще е по-добро винито.Много прост и ефективен метод за пречистване. Не само в рудодобива, но и в във винопроизводството нашите предци са били вълшебници.
   Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
  5. Възможно е, не съм правил проучване по този въпрос.

   Изтриване
 4. Несъмнено, нашите древни предци са едни от най-вероятните претенденти зяа собственост върху патента на винопроизводството. Ясно е. че те са между първите, ако не и най-първите, които за постигнали задоволяване на нуждите си от храна и са им останали ресурси за производство на алкохол, вино и бира. Все пак те се правят от храни. Преди виното трябва да има "мезе"!
  Ензимите , разграждащи алкохола, също са убедителен аргумент. Вижте как се търкалят по улиците пияниците в северните страни, Англия,Полша, Русия. Та средностатистическият им жител пие алкохол може би от 200-300 години, когато е решен проблемът с изхранването на населението(Цар Картоф).Аристокрацията естествено е имала достъп до виното много по-рано.
  В многото случаи, когато се е налагало да отстоявам честта и името на дедите ми, никой чужденец не ме е видял да падна под масата. Само един приятел, украинец, беше равностойна компания във дионисиевите ни изпълнения. Разбираемо!
  Даже унгарците, живеещи 1100 години по днешните си земи, пият основно бира и бор и по рядко палинка(ракия). Интересна ми е етимологията на думата "палинка". Прилича ми на "огнена вода". Запалва те.
  Димитър Димитров-Д3

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бях чувал за палинка, но има логика да се свърже с "огнена вода".

   Интересна е връзката между водка и уиски, думата уиски идва от ирл. uisge beatha жива вода, после е съкратено на uisg -вода, за което езиковедите смятат, че идва от wediskвода. Фригийската дума за вода пък е wedu.

   Изтриване
  2. Ей, Кириле, ама ти си страхотен, бе!!! Както казва народът – „да ти имам ензимите“!!! Просто не мога да сдържа въсторга си! Чак сега проумявам защо трябва да използваме законите на „термодинамиката“, когато „се налага да „отстояваме честта и името на дедите ни“. Значи, първо добре „се подгряваме“ и след това скачаме барабар с дрехите в ледените води на Тунджа. И чак когато се научим на излизане от водата веднага след това, а не, когато ни скимне, да изиграем няколко нестинарски хора на пламтящата жарава – тогава всичко ще си дойде на мястото! Просто гениално, но трябва редовно да активираш ензимите си, за да го измислиш!
   Аз също уважавам хубавото червено вино, но нямам вяра на ензимите си. Дано дедите ми не ми се обидят за това!

   Изтриване
  3. Драги Безименни, във възторг съм от вашия "въсторг"! Но термодинамиката не е вашата сила.Преди да скочите в студената вода, не трябва да се "подгрявате", а обратно, да се охладите постепенно, за да намалите движещата сила на температурния шок, да намалите температурната разлика. А ако влезете с мокри дрехи в жарта, само ще се изгорите силно, водата не е топлоизолатор, а водната пара може да пренася с огромна скорост големи количества топлина(2400 kJ/kg). Не разбирам "самовъ(с)торгът ви в опита да ме иронизирате. Докато такива като вас се гордеят, че стоят на много по-високо ниво от разни математици и физици(термодинамици),други, търсещи истината хора вече разработват приложението на тези могъщи методи за анализ на историческите събития и процеси. Вече е предложено и име на тази нова дисциплина, клиодинамика, от името на музата на историята.
   Мисля, че ви отговорих по същество. Емоциите и реакциите ви не ме интересуват. Те не са продуктивни и не са аргументи в дискусията
   Димитър Димитров-Д3

   Изтриване
  4. Направо му кажи да загрее една тенджера с метални дръжки и да пробва двата варианта за махане с голи ръце да видим, кое ще е по добре:
   1-маха я със сухи ръце, може да ги затопли предварително
   2ро - маха я с мокри ръце, леко изтудени на чешмата, да видим ще усети ли разликата
   Домашен тест по термо-физика и механиката на тялото :)

   Зимата си отиде, но може и други два тества да се направят , едното е при минусови температури да загрее вода, чай до кипване, да излезе навън и да хвърли във въздуха на минусовите температури водното кипнато съдържание, да видим, ще изгори ли леда за пример на настилката (жокер водата ще се изпари за милисекунди ) , същия номер обаче с лед сложен на високи градуси . Вярно не давам точните грдуси, но кипнатата вода бе на минус 30-40 мисля най добре се тества, а за обратния тест не помня вече, там по принцип шега с високите температури не трябва.

   С поздрави от друг термофизик механодинамик куантомисторик философпсихолог писателлогист и тн. от деветото измерение на нормалната логика. :)

   -ако знаниетото е сила, а силата е положителна температура, то липсата на знание е 0, тогава какво остава за лъжливото знание? (жокер - какво става ако с 300 милиона зора се изкачиш на лъжлива кула, с огромно знание на върха, знание със сила 10 000 келвина във формата на топка примерно, прилага се и гравитация, масата няма да я споменем, прилага се горната формула за знанието? Ако знанието е положително то само ще се повиши температурата, ако знанието е 0 ще остане същото... )

   Изтриване
  5. До анонимен 15:21

   Господине, мисля че напразно си правите труда да изместите юнак Киро от мястото му в блога, като си въобразявате, че ще направите впечатление с огромния брой споменати номинации. А нищо не споменавате в какво състояние са Вашите ензими – кой знае как се търкаляте под масата!...
   Аз смятам, че тъкмо юнак Киро трябва да изпратим при калоферци да им обясни, че първо трябва да започнат да се разсъбличат постепенно и много бавно и чак тогава да чупят леда в Тунджа, а в никакъв случай да не се подгряват предварително, като пазят ензимите си за друг случай. Но дали ще го послушат ???...

   Изтриване
  6. Драги Безименни, упорит сте. Затова имаме поговорка І "Волът рие, но на гърба му пада". Ще помоля г-н Серафимов, да ми даде възможност да не оставям коня си(магарето) в калта(оборския тор) на Троя. Мисля, че гръцките коне, доколкото ги е имало, са затънали в калта около Троя, та после се наложило да се пише холивудски сценарий за тези събития. Орфей така го изкараха негър. Много достоверно!?
   Безименни, там където има анонимност, няма морал. Относно "домашния тест", че кипящата вода ще се изпари, ако я хвърлим в студен въздух -"минус 30-40 градуса" ви съобщавам, че истината е многократно преувеличена. Ще се изпарят едва няколко грама от всеки килограм. Просто площта на изпарение е много малка, по точно съотношението площ/маса. Дажех ако успеете да разпрашите на най-фини капчици кипящата вода, от нея ще се изпарят най-много около 4%. Четири процента. Умножете специфичния топлинен капацитет на водата по 100, разделете със стойността на специфичната топлина на изпарение и ще получите с малко приближение съотношениетох 0,04. Толкова процента биха могли максимално да се изпарят. За повече просто няма необходимата енергия. За останалата терминологична каша в писанията ви не е разумно да се говори. Но, все пак, днес младите физико-математици гэоворят не за "деветото измерение", а за единанесет измериния в теорията на суперструните. Възможността да се борави с абстрактни понятия и модели е това, което отличава човека от другите "мърдащи" същества.
   Тези дни се получи експериментално потвърждение на теорията на Айнщайн за гравитационните вълни, вследствие изкривяването на пространство-времето. Веднъж на една сказка, където Айнщайн, говорел за общата теория на относителността, една дама се изправила:
   - Господин Айнщайн, как успявате да убедите една такава широка аудитория в правотата на теорията ви? - попитала тя.
   - Лесно- отговорил той- избирам си най-тъпата физиономия сред аудиторията и обяснявам дотогава, докато и тя просветне.
   - Ясно - отвърнала дамата - но, тогава моля обяснете ми защо през цялото време на сказката, така втренчено ме гледахте?
   Накрая Безименни, благодаря за находката Д3 - "Дионис-Загрей" Бих те почерпил с бутилка Унгарка-виното на дядо ми. Но истината е много прозаична. Просто има и друг коментиращ който се казва Димитър Димитров. За отличие добавям Д3, за да не бъда анонимен.Всъщност това е "Де на трета степен", така ме наричаха още съучениците ми. Светът е толкова логичен и хубав, защо сами си създаваме усложнения? Може би за да се докажем? Няма лошо, и това движи развитието. Няма движение, което да не ражда ентропия! Въпросът е нестествените движения, раждащи ентропия и увеличаващи хаоса, да бъдат по-малко. Идеалните процеси са формализация, но те ни показват правилната посока за движение. Бъди здрав!
   Димитър Димитров - Д3

   П.П. На този свят най-много уважавам хората, които знаят повече от мен, както и тези от чиято работа нищо не разбирам. В това се корени и част от уважението ми към г-н Серафимов, както и към моя приятел неврохирург, д-р Кръстев
   Работата в медицината все още е по-скоро изкуство, макар, че в последно време, с разгадаването на човешкия геном, генетиката стана точна наука. Защото тя е в основата на живота. В гените е кодирана информация за раждането, съществуването и запазването в околната среда, на всяко живо същество. Както и за историята на видът му. Клиодинамиката в бъдеще ще ни поднесе много изненади. Жалко, че лично едва ли ще доживея този триумф. Най-големите открития стават по границите на различните науки. Интердисциплинарният подход е найъ-продуктивен. И историците не трябва да се стоят настрана от използването на формалните модели на историческите процеси и събития, а да приемат помощта на колегите си, умеещи да анализират сложни многофакторни системи, умеещи да видят гората, зад отделните дървета. Може би "психоисторията" на Хари Селдън, от любият ми роман на Исаак( дразня се от Айзък) Азимов, също ще стане част от бъдещето ни?

   Изтриване
  7. До Анонимен15 февруари 2016 г., 11:32

   Не, че е важно в какво състояние са ензимите ми, но аз лично нямам нужда от алкохолни напитки, ако искам да ми е весело, само си повдигам веждата, клетките ми получават веднага информация от мозъка да бъдат щастливи и ХОП скачат на бойно хоро. ;) Колко му е една "заразителна усмивка". Хората, който си падат по алкохола, не са си научили урока в предните животи (я явно и не са имали много , тепърва новородени душички), я сам пил явно вино от преди Дионис да го има, та днк-то ми говори, както каза Д3, науката едва сега просветна по днк-а въпроса, де има да ме гони с хилядолетия още, която и да е друга наука :)

   Презвитер Янкулски :) с ПоЗдрави.

   Изтриване
  8. Ще помоля да коментирате темата и да си мерите мненията на лично! Благодаря!

   Изтриване
  9. Уважаеми г-н Янкулски,
   Наистина не съм предполагал, че нещата при вас са се развили до такава степен. Моля за извинение. Занапред ще го имам в предвид!

   Изтриване
  10. Димитър Димитров-ДЗ, привет! Следва да се отчете най-важната промена при Троя - изчезването на Троянския залив. Става дума за залив над 35 км2, с дълбочина до 15-20 м. След като морето се отдръпва, Скамандър и Симоент насипват този обем с наноси (преди реките почти да пресъхнат). Образува се т.н. Алувиална равнина от наноси, които лесно се заблатяват. Руините на Троя остават на ок.7 км. от брега. Това вероятно е отказало дарданеца Константин да строи там столицата на ИРИ, което е било негова мечта и осъзнат дълг. Преди него до там вероятно са стигали и походите на Сирм и Халес (за които пише Ариан), но вероятно и на всеки вожд на обединените Трибали, Дарданци и Кробизи. Да мъстят на гръцките колонии, едоните на Ликург, както и да видят старата ни земя. Неслучайно старото име на Струма е било Сирмиум - Трибалите и Дарданите са я владели. За съжаление, каквито и сведения да е имало за това антично време, е било унищожено я от гърците, я от БПЦ по-късно...
   Помня го филма с афротроянеца Орфей... :-) Нищо чудно след 1000 години да ни филмират като чукчи, като гледам "шедьоврите" за Самуил и Иван Срацимир. Нищо чудно
   Поздрави!
   Сирмиус.

   Изтриване
  11. Привет Сирмиус, пак научих нови неща. Благодаря. Наносите съдържат много фино смлени частици и при утаяване явно образуват добър водонепропусклив слой. образуват се и наносни скали. От споменавато на думата "наноси" се сетих за р.Нил и пирамидите.
   Пирамидите са огромни по обем съоръжения и затова е логично да се строят от налични в голямо количество материали. При траките тези материали са пръст и камък и дърво.Затова имаме могили. В Гиза материалите са пясък, кал(Нилски наноси и вода. Пръст, която лесно се пренася и трамбова, там няма. Затова мисля, че като изключим направените от камък гробни камери и облицовката на някои пирамиди, които са направени от камък, пирамидите са направени от пясък и споянаки папоси от Нил. От Гиза съм си донесъл, въпреки забраните(явно неважащи за невъзпитапи българи като мен, но любопитството....) няколко парчета от този материал. Ясно се виждат напълно запазени черупки, черупки, а не вкаменелости. Знаеш ли нещо по въпроса? Вече съм те включил в графата х" знаещи повече от мен".

   П.П. С радост приемам поканата да си поделим едно менче " Врачански мискет". Сам не мога да пия. Виното е феномен, който има и социална функция. Общуване с приятели и добронамерени хора.

   Изтриване
  12. Еее иска ли питане... С най-големо удоволствие, благодаря за приятелските думи. Аз се прибирам юни месец и можем да организираме едно почитане на Дионис.:-) То верно, че дотогава братята трибали са "изцокали" всичко, но ще намерим нещо купешко. И още: Ако ти случайно имаш път към Тараконенсис дотогава, то непременно се обади! Подбрал съм 4-5 изби "за пример", както казваш.
   Това, което си подредил за строителството на пирамидите ми се струва много много логично. Ако са полагали калъп на место, който 40-50 човека с кобилици да напълнят с песъчно- глинени наноси от реката и да се получи 2.5 т. блок, който слънцето да изпече. При това наносите са "възобновяеми", колкото и да се експлоатират, реката ги възстановява. Най-добре е да питаме Империалиста или Павката. :) Щом държиш черупките от величествената Гиза в ръка, би требвало в некакъв исторически момент да е имало алувиални наноси. Седемте морета са свързани. Районът е известен с природни катаклизми. Делтата на Нил прилича на отвоювана земя от отстъпило море.
   Поздрави!
   Сирмиус.

   Изтриване
  13. Може би става въпрос за "...черупчест варовик — пореста скала, изградена от черупки или техни отломки. Ползва се за производство на каменни блокове и плочи за вътрешна и външна облицовка. Има обемна плътност 900-2000 кг/м3....."

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 5. Павле, благодаря за отговора ! Новите данни, които прилагаш за древната керамика от Северозападен Иран и нейната близост с тази на Балканите са изключително ценни - да, те напълно доказват контактите на нашите деди с местните хора и последиците от миграционните процеси. Всичко това е ново за мен - благодаря за споделянето, винаги научавам нещо добро и полезно от теб. Павле и още нещо допълнително - знае ли се точно коя общност е контролирала търговията с виното в Древен Египет; питам, защото четох преди време, че виното е било внос по долината на река Нил и напитката е била предназначена само за аристокрацията, за богатите прослойки на социума, бедните слоеве са употребявали масово бира. Възможно ли е било нашите деди трако - пеласгите да са отговаряли за търговията с вино в Египет, където е имало тяхна мигрирала общност от дълго време, това ключово занимание да е било част от техния поминък ? А от друга страна, местните климатични условия не позволяват производство на вино в значими количества. Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, нямам сведения за внос на вино в древния Египет. Там виното е познато поне от трето хилядолетие преди Христа, ако не и по-рано. Египтяните са познавали и бирата, пиели са я със сламка, явно по-това време не са били в състояние да я филтрират добре.

   Изтриване
  2. Госпожа Янчева, вярно е , че качеството на виното зависи силно и от свойствата на почвата. Но чесъчливите наносни почви(Нил, Тигър,Ефрат) са подходящи зя отглеждане на грозде. Най-вкусното грозде, което съм опитвал през ппследноте 25г. беше в Сирия преди 8 години
   Такова каквото си спомням от детството ми. В Унгария, на големия остров Чепел, освен съветско военно летище и руски(имперски) казарми, има и много лозя, освен бахчите на българите-градинари. Бялото вино от там ми се струваше превъзходно. Може и да греша.
   Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
 6. Преди много много време, баба разказваше как са подбирале най-добрио ерген в селото за жених. Врачанско. От заранка, след некое събитие, бабите наседат на пейката до пишората на мегдано. Един по един ергените идат да пият вода, а бабите броат... Тоа дека пие най-дълго вода - он е човекът! Значи он снощи е изпил най-много вино, значи има най-добрио джинс, юнак е, има деян да гледа фамилията и лозенцето и добитъка. :-))) Та, а па наздраве на всички!
  Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги Сирмиус

   Мисля, че и ние няма какво повече да му мислим – най-личният „юнак“ в блога се изяви от само себе си и няма смисъл да го „подбираме“. Повече от сигурно е, че пие дълго вода сутрин (има непоклатими ензими); не пуска гювеч ни една правописна грешка; безспорно човек на науката със завидна ерудиция; „търсещ истината човек“ при всяка отдала се възможност по изпитания „могъщ метод за анализ“ – „In vino veritas“... Безспорно човек на духа според древното разбиране за българската духовност – „spiritus“ (а не „spirtus“) – почитател на бог Дионисий, чиито инициали не пропуска да прибавя към името си – „ДЗ“ – „Дионисий-Загрей“.
   Ако плачем, че нямаме политици – ето такъв човек ни трябва, който по примера на неудържимия Борис Елцин да отърве народа ни от останките на червената олигархия!

   Изтриване
 7. Тодор Карапетков13 февруари 2016 г., 21:06

  Траките са най-древният народ на земята и праотци на всички индоевропейци.
  Те освен първите земеделци са и създателите на виното. Навсякъде са отглеждали само един сорт грозде. Той е и единственият вид културно растение, останал непроменен и до днес от най-древно време. За щастие все още е запазен в България - Широка мелнишка лоза. Сортът е останал само в района на Мелник, а опитите да бъде пренесен и възстановен в останалите райони на България са неуспешни, защото той може да се размножава единствено от семена, и то само в Южна България. Траките са наричали виното АВЍН, а растението (лоза) и плода му (грозде) с една дума – АСМА̀

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за сведенията относно мелнишката лоза. За думата асма обаче няма как да се съглася с Вас, асма е турцизъм, идва от глагола асмак-вися.

   Изтриване
  2. Асма, Басма, Васма, бие на турцизъм, но като нищо някой от турските думи са крадени от българите, няма начин да нямат и те бая българизми в турския от старо време.

   Изтриване
  3. Не е вярно че Траките са отглеждали само един сорт грозде - Широка Мелнишка. Това е местен сорт който вирее само в ограничен регион. Подобен на него е и сорта Мавруд, който вирее само в Родопите. Също така стари Български сортове са Памид, Димят и Унгар.
   Преди около 15 години до село Татул в близо до култовия Тракийски комплекс бе открит най-стария сорт грозде в България, за който се смята че от него Траките са правили вино. Засега все още не знам да му е дадено име, но от него е взет генетичен материал, с цел създаване на нови сортове.
   Съжалявам, че не пиша по-подробно поради липса на време, но утре мога да дам по - подробна информация, ако някой го интересува.
   В. Янков

   Изтриване
  4. Уважаеми г-н Карапетков , твърдението Ви ,че сорта Широка мелнишка лоза се размножава единствено чрез семена не почива на истината .Познавам поне трима лозари ,които притежават лозя с гореспоменатия сорт засадени в Харманлийски регион със посадъчен материал произведен по класическия начин ,лично от мен .Освен това производството на лозички чрез разсаждане на семена на даден сорт ,води до генно израждане на сорта и намаляне на неговите ценни технологични качества .
   Поздрави Стоян Шопов

   Изтриване
  5. Тодор Карапетков14 февруари 2016 г., 23:03

   Всеизвестен факт е, че известният "българомразец" - британският политик Уинстън Чърчил си е доставял ежегодно по 500 литра българско вино от сорта Широка мелнишка!?!
   А турският език е компилация от езиците на завареното местно население на Балканите, например МУСАКА, древна тракийска дума, за която спорят днес турци, гърци и българи…

   Изтриване
  6. Тодор Карапетков15 февруари 2016 г., 20:23

   Господин, Шопов,
   „генно израждане на сорта и намаляне на неговите ценни технологични качества чрез разсаждане със семена”
   става само ако той е култивиран или генно модифициран –(ГМО, както е модно днес да се казва), каквито са всички известни днес винени сортове. Всички освен Широка мелнишка лоза.
   Сигурен ли сте, че вашият посадъчен материал в Харманли е оригиналния сорт или е кръстоска на Широка Мелнишка лоза с прашец от някой друг сорт?

   Изтриване
  7. Имам един съученик, чийто баща е от Мелник. Значи Широката мелнишка лоза е нов сорт. Преди него е имало Стара мелнишка лоза, от която са останали (до преди 20-на години) около 10 декара в България. Имал съм удоволствието да пия вино от нея - страхотно е.
   Иначе по моя край навремето дядо ми правеше вино от Алжирка. И то беше отлично вино - като го наточиш от бурето, искри, а като пийнеш, очите ти също почват да искрят. :)
   Ха наздраве! Да са живи и здрави майсторите винари. :)

   Изтриване
  8. Г-н Карапетков , темата която коментираме с Вас , може би е за друг блог или форум и се радвам на търпението на Павел .Но пък ние ще бъдем кратки.
   Навсякъде в специализираната литература е отбелязано ,че при лозата съзнателно се избягва размножаването чрез семена ,при всички лозови сортове без изключение.Причината е , че "сортовете лози са
   са хетерозиготни и засетите семена от даден сорт дават потомство със значителни отклонения от родителската форма , т.е. не могат да възпроизвеждат сорта ,от който са взети ." Сиреч ценните технологични качества на даден сорт няма да бъдат в пълна степен налице при потомството , ако бъде избран този метод на възпроизводство.
   Изключително ми е интересно да посочите източника от който сте научили , че сорта Широка мелнишка лоза може да се размножава единствено чрез семена .
   В производствената практика единствения метод , който гарантира на 100% генна автентичност на сорта лоза при размножаване е този с резници с пъпки.
   Стоян Шопов

   Изтриване
  9. Уважаеми Г-н Шопов,

   Предварително моля Г-н Серафимов за извинение, че превърнахме може би най-интелектуалния български блог в еноложки, но все пак става въпрос за българщината!
   Стана дума, че почти всички стари български сортове били унищожени от някаква болест. Тъй като има преселения на сънародници в други европейски държави преди това злощастие, възможно ли е те да са пренесли на времето си пръчки от тези сортове и да са ги засадили на новото си местоживеене. Не зная какво разбират специалистите под качествено вино, но ми се удаде случай да опитам едно такова вино от български преселници, което имаше аромата на горски плодове. Бих искал да Ви попитам като специалист – възможно ли е да съществува вино с по-престижен аромат от този и как Вие бихте го оприличили.
   Съжалявам, ако въпросът ми е наивен поради очарованието, което съм изпитал.
   Димитър Димитров-Орфей

   Изтриване
  10. Уважаеми г-н Димитров , никой стар местен сорт в България не е изчезнал на 100 % . Единствената болест унищожила хиляди декари лозя не само в нашата страна ,но и в цяла Европа , т.н. Филоксера е пренесена случайно в края на XIX в. от Северна Америка .В рамките на 20 години в Европа загиват около 70% от лозовите насаждения .Опасността от тази болест все още съществува ,ако се засажда лозе от семка и ако се използват за засаждане лозови пръчки на собствен корен.
   Проблема окончателно е решен с прилагането на метода "присаждане" - Присаждане на резник от европейски сорт лоза ,върху резник от дива северно-американска лоза.Корените прораснали от дива американска лоза /съществуват и много хибриди/ не търпят никакви повреди от филоксерата .Така са спасени всичките ни местни сортове във вида в който са съществували през вековете.
   Що се касае какъв ще бъде аромата на едно вино това зависи от много фактори .На първо място е сорта , на второ месторастението /микро-района на засаждане/или както французите казват "тероара" ,
   на трето е човешката намеса чрез технологията на винопроизводство.
   Аромата на горски плодове в едно вино е доловим само от специалистите енолози и съществува само при достатъчно отлежали вина.Ако виното е младо и дори неспециалист усеща аромат на ягода и т.н. , то е сигурно ,че това вино е произведено от т.н. "директни сортове"- Алжирка , Унгарка , Липа и мн.други , които представляват хибриди на американската дива и европейската културна лоза.
   В България те са забранени за промишлено отглеждане /насаждение по голямо от 5 дк./,защото установено че съдържат други съставки и вещества различни от тези на Европейската културна лоза (Vitis vinifera). Директните сортове са разрешени за отглеждане в малките частни стопанства на площи до 5 дк. Любопитното е ,че редица професори автори на професионална учебна литература по Лозарство и Винарство дори определят "директните сортове",като съдържащи канцерогенни и вредни за човешкото здраве вещества .
   Поздрави Стоян Шопов

   Изтриване
  11. Уважаеми Г-н Шопов,
   Благодаря Ви за изчерпателната професионална информация. Чувал съм, че в Швейцария са забранени за внос вина, за които е установено, че съдържат диво грозде отел, въпреки вкусовите му качества. Въпросното вино, което споменавам е придобито от лозя, които растат буквално в натрошени камъни. Твърде се надявам изключителният му аромат да не е свързан с вещества, вредни за здравето. Сърдечен поздрав!
   Д.Димитров-Орфей

   Изтриване
  12. Здравейте г-н Димитров , не само в Швейцария , но и в цяла Европа .Законите забраняват една напитка произведена от грозде да носи името "вино" , ако то не е произведено от грозде от лози от
   рода "Vitis vinifera ". Но много хора са любители именно на аромата който излъчва младото вино произведено "директните сортове" .Иначе във Франция от тях се произвежда най-качествения винен дестилат за производството на "Арманяк"/изключителна спиртна напитка от рода на коняците/.
   Наздраве ! Стоян Шопов

   Изтриване
 8. Вино може да се каже че е формата за минал страдателен залог на глагола "вия", в българския миналия страдателен залог се образува с фонемата "н" и с "т", а при някои глаголи има двуяки форми: изляно и излято, играно и играто, старобълг. Останъкъ и остатъкъ...
  Така от "вия" може да се получи "вино" и "вито", като от формата на "н" получаваме също и думата "винт" (за която някои се мъчат да я искарат германска дума).
  Най близката дума до "лозя" е глагола "лъжа", който има точно това значение, извивам, изкривявам истината, лъкатуша; и от там идва "лукав".

  ОтговорИзтриване
 9. Струва ми се, че нещата се изясниха. Някой беше казал, че само една крачка дели „гениалния“ от опасни отклонения ...
  А сега мисля, че можем да се върнем на „българската духовност“. Надявам се да няма възражения, че „богове“ като Дионисий и Орфей могат да бъдат причислени към духовността на прадедите. Има нещо което ме притеснява и искам да го споделя с колегите. Първо – защо Дионисий е изобразяван понякога като змия или човек с рога, или в обществото на змии. Второ, какви са били тези негови „мистерии“ придружени с много вино и невинни пияни вакханки. И как се случва така, че тези вакханки, вероятно мотивирани от обратната версия на поговорката „Надай се мъжо на пияна жена“, озверени от пренебрежението на Орфей към тях, който продължава да възпява с лирата си Евридика и не им обръща никакво внумание, го разкъсват на парчета!
  В този блог нееднократно се е изразявало съжаление към древната религия на дедите ни, която сме изоставили, понеже така се нарушавала националната ни идентичност. Моля някой да ми обясни: трябва ли да започна да обичам змиите или хората с рога, или още повече – да се възхищавам, когато богове, олицетворяващи съвършеното изкуство, се унищожават по такъв жесток начин.

  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей съименнико, възползването от "пияна жена" е голяма самоунижение за нормалния мъж. Винаги съм отбягвал от представителките на някои северни народи, от общостта на венетите. Може би участта на Орфей стои закодирана някъде в безкрайните спирали на гените ми? А отмъщението на пренебрегната самка не може да се пренебрегва! Сега,сериозно, по същество. За промяна на българската идентичност, след приемането на "православния" символ на вярата, в този блог през последната година, съм писал само аз. Моля, не говорете за блога, това не е вярно! Няма как да изразявам съжаление за "изоставената ни древна религия", защото личното ми убеждение и опит е, че всички религии са несъстоятелни и вредни за цивилизациите, разделяйки и противопоставяйки хората. За мен религиите ся инструмент, а не същност! Става въпрос за друго.
   Понятието национална идентичност е много широко, религията е само един сегмент. Става въпрос за разрушените храмове, а това са строителни традиции и любимито ви изкуство. Защо не се запитате защо имаме прекъсване от над 1000 години в изобразителното изкуство. От последните тракийски могили до 9-ти век. Запазени са много малко фрагменти от по-предни векове. Ами унищожението на съответната книжнина? Ами разрущаването на тракийските светилища? Ами загубата на духовните ценности от Орфей до богомилите? Къде остана призивът им за свобода, равенство и братство, чрез любов? Къде остана повелята им, че човек няма нужда от посредници между него и бога, няма нужда от църква. Става дума за изтриване на историята ни и разрушаването на духа ни.
   Но как да се откаже пловдивския владика Николай от часовниците и колите си, те сигурно са нужни в борбата му с йогата? Тапетаджия нещастен. Къде е моралът на сливенския владика Йоаникий, който забранява браковете между българи и арменци и грузинци. Те били също "православни", ама не съвсем. Да, ама не! Ами откритата намеса в политиката на Патриарха, в услуга на Русия и против Украйна? Къде е човешкият морал? Еее, как да ги уважавам?
   Димитър Димитров - Д3

   П.П. Ако смятате, че кукерските игри плашат децата, подайте молба до Брюксел, да ги забранят! Може и да успеете! Те вече са обявени за "древногръцки". Маже би перничани трябва да поканятх кукери от Етиопия, да можем да направим сравнение.

   Изтриване
  2. Драги Митко,

   Орфей е бил „великият Карузо“ на всички времена. Моля те да ме осведомиш какви други духовни ценности са регистрирани от него.
   Призивът на богомилите за свобода, равенство и братство, както и че няма бог, бе наследен от Карл Маркс и неговите „другари“. В света равенството е утопия – ето, ти си човек с богата ерудиция, аз съм лаик.
   Омръзна ми да атакуваш православната или която и да била църква. Докажи несъществуването на Бога и отречи истинността на Евангелието, което между другото е исторически доказано.
   Намесата на руския патриарх е наи-малко в защита на съзнателно избивани невинни хора в Сирия, а за Украйна – като противодействие на чужда намеса във вътрешните проблеми на страната (симптома на арабската пролет).
   Димитър Димитров-Орфей

   Изтриване
 10. Да, точно, Дион Задргобния (сгрешено изписван, като Загрей), "Рогатия" по нравите ще го познаете. Не случайно същия е измислил Кама Сутра, та така е образовал Индийците, че сега при тях ни пращат, Ваяни (ВакХани) да ни правят.

  Човек е свободен да прави, мисли, струва, каквото и колкото си иска, ако има недоволни, те са предимно от неговия вид, а от по "ограничените телом" видове, те са на измиране, след тях и той самият, ще изчезне. Та, както сме се борили за свободите на този и на онзи, ей го свободния свят, тройни гени в Англия, децата ще имат най малко 3ма родители изверги, кеф ти двама бащи и една майка или майка, баща и кочевчед, кравоед, рогопед и тн. Да живее Рогатия и неговата Свобода ... И неговите чеда ЕВРЕЙЧЕТАТА, който не вярва да провери старите им монети със змийте и гроздето :) Не случайно и пентаграмата е техен символ, а в гърция Танатос е тяхна измишльотина, от тях идва и злият бог Баал в тяло на жена и с рогато морфирано лице, което носи и името МОЛОТ-Рогатия.

  Но и като се замислим за тези Кама сутра ГУЛЯЙ, все пак траките и индийците са били двата най големи по брой народа на планетата, ядват им се орг**** по нивите и полетата, говори се че култа на Дионис всъщност е култ към Майката Богиня ГЕЯ, където виното е нейната кръв, символизираща дълбините на ВУЛКАН-ите, от където и идва името на БАЛКАНИТЕ, всъщност се има предвид точно ВУЛКАНИТЕ и ОГЪНЯ, който тече от тях, и ЛАВА-та, близка дума до ЛОЗА, тъй както гроздето е земята, лозата е лавата, а огъня е самото вино. Не случайно посипваме вино при смърта на близък на земята.

  Българите са най стария народ на земята, но това което хората не знаят, е че те не са били сами, имало е още два народа, като единия е бил срещу траките-българи, правейки всичко наопаки, а втория го е давал неутралитет, като повече се е мъчил да ни имитира. Но кой са тези два други народа, само времето и земята напоена с кръвта им знаят.

  П-Я

  ОтговорИзтриване
 11. Добре, даже доста добре се доказва произхода ни от траките. Ала не мисля, че трябва да се възхвалява орфизма. Ние, българите, сме източноправославни и точно поради това сме българи. Хубаво е да си знаем корените, но не бива заради тях да отсичаме цъфтежа си.

  ОтговорИзтриване
 12. Г-н Серафимов,

  Цитирате авторитети, историци от далечното минало, доказващи тракийският ни произход. А има ли данни за траките и за техния произход в Стария Завет? Може да сте писал по този въпрос, но все още не всичко съм изчел, така че прощавайте.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Стария Завет са споменати филистимците, а филистимци е по-късното предавате на стевр. пелиштим-пеласти мн.ч. Пеластите са познати и като пеласги - най-старото население на Балканите и част от тракийския етнос.

   Пеласгите са асимилирани от местните народи на Ориента и това обяснява защо хаплогрупата J2 се среща в сравнително висока концентрация при българи и при евреи. Хаплогрупата J2 се среща и при индийските брамини, които са потомци на древните арийци. Този факт е едно от доказателствата, че изконните носители на J2 са палеобалканските народи. Нека не забравяме, че най-старото име на Тракия е Ария.

   Изтриване
  2. Г-н Великов,
   без да имам желание да влизам в каквито и да било религиозни спорове, бих желал да ви информирам, че българите не са станали "българи" заради "източното Православие". Тази форма е приета по времето на Борис, а българите са християни много, много преди това. Препоръчвам ви книгите и статиите на професор Асен Чилингиров, както и книгата на архимандрид Кирил Рилски.
   Поздрави!

   Изтриване
  3. Олелееее! Според Спароток филистимците били траки!!! Е, на това му викам световно откритие

   Изтриване
  4. Да, откритие от величина е, но не е мое, знае се отдавна :) Хубаво е човек да излиза от време на време от стаичката си и да се интересува от промените:)

   “ The name Pelastoi -Πελαςτοι can be identified with Old Hebrew pelisht-im (im is the ending in plural), Assirian palashta, pilishtu, and Egyptian prsht i.e. with the Philistines of the Bible. According to the Biblical tradition, the Philistines had come from the island of Crete. The French archeologist Berard (1952) confirmed this thesis with archeological data...Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name...”(V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107).

   The biblical Philistines are assumed to have been a group of the mysterious Sea Peoples who probably originated in the Greek islands and migrated to several places on the far eastern shores of the Mediterranean...

   The locally made storage jar, bearing seven signs, was found several years ago buried under debris of a mudbrick building, which appeared to date to no later than 1000 B. C. After the 10th century, the Philistines borrowed their Israelite neighbors’ Old Hebrew script and alphabet then evolving from Phoenician writing ( John Nobble Wilford, Philistines, but less philistine).

   http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html?_r=0

   Изтриване
 13. Пропуснах да допълня относно Орфей... Много, ама наистина много изследователи смятат, че първообраза на християнството е именно орфизма, потърсете в интернет - има много интересни статии и документални филми. Например точно Орфей е изобразяван като "добрият пастир". Не случайно християнството (имам предвид първо-християнството) се разпостранява именно тук, намирайки благодатна почва в земите населявани от траки. Не случайно в съня си Апостол Павел вижда "македонец", който го моли да дойде и донесе Божието Слово.
  И понеже по-горе стана въпрос за Богомилите ... г-н Димитров, в огромна грешка сте :) не зная от къде черпите увереноста си, за богомилите,че за тях "... няма Бог" . Простете но твърдението Ви е направо смехотворно :). Самото им име: "мил на бога" е достатъчна индикация за това дали признават или не Бог. Всъщност това, което те отричат и отхвърлят са:
  - нуждата от посредничеството между човек и Бог (разбирайте църквата и свещениците)
  - кръщението с вода (разбирайте Йоан Кръстител)
  - кръста като символ на Исус Христос (първоначалният и оригинален символ е РИБА)
  - Стария Завет ( почитат и проповядват единствено Новия Завет)
  - използването на множество и различни молитви ( признават единствено Отче Наш)
  - създаването на материялния свят от Бог (считат, че е създаден от Сатаната)
  Има изследователи на богомилството, които твърдят, че именно то е запазило в най-чистата си форма първо-християнството на СВ. ПървоАпостоли Павел и Андрей. Замислете се, защо толкова яростно Църквата ( източна и западна) преследва тази така наречена "Българска ерес", за целта е създадена и Светата Инквизиция... систематично са избивани стотици хиляди, та дори и милиони привърженици и последователи на богомилите, катарите, албигойците... Ами отговора е много простичък, заплашени са устоите на инситуцията "Църква", нейната огромна власт над хората, натрупаните и имоти и богатства, охолния живот на "призваните да ви свържат с Бога". Та ако се замислите, кои всъщност са антихристияните, кои се кичат със златни кръстове и скъпоценни камъни, кои са изгаряли хора на клади, кои са държали хората в невежество за да са по-лесни за управление.
  Когато се организира кръстоносен поход срещу катарите във Франция, при превземането на един от градовете, командващият рицар попитал епоскопа как да познае еретиците, отговора бил простичък: колете ги наред, Господ ще ги разпознае !
  И преди да ме обявите за атеист - Ви заявявам, че съм християнин, вярвам в Бог, вярвам и в Исус, но не вярвам че се нуждая от посредник за да общувам с тях! Вярвам, че "църквата на Бог" се намира в сърцата ни, там е Неговия Храм!
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Многоуважаеми Г-н Георгиев!

   Много съм Ви признателен за горния обширен коментар. Благодаря и за толерантността на Г-н Серафимов да преминем от темата за виното към символите, които то олицетворява. Известно е, че то ни напомня за пролятата кръв на Господа. Като друг символ се явява при чудото в Кана Галилейска – сещате ли се точно на какво?...
   Г-н Серафимов беше някъде писал, че, както в живота, така в частност и в историята няма нищо случайно. Тъкмо за тази закономерност бих искал да побеседваме, която има жизненоважна роля за съществуването на нашия народ!

   Абсолютно сте прав, че съм допуснал грешка да обвиня и богомилите в безбожие, като съм имал в предвид само изобретателите на революции, служещи си с техните идеали. Също сте прав, че Бог живее в сърцата на християните, защото е писано, че телата ни са Храм Божий, но църквата Христова сме всички ние, които вярваме в Христос. Ето, дойдохме до същността на въпроса – не само вярваме ли или не, но как и в какво вярваме!

   Може би се налага да поспорим за „неизопаченото християнство“. Не мисля, че в това има нещо лошо – нали истината се избистря всред противоречията. Не виждам какво друго мерило за нея можем да поставим освен Божието Слово. В тази връзка Словото НЕ! отхвърля:
   – посредничеството – първите посредници, назначени лично от Исус са апостолите, а техни последователи са хора, които са се обрекли да изучат Словото и да го разпространяват между човеците. Но не е казано, че е излишно, този, който може, сам да проверява какво се разпространява!
   – водното кръщение – как може!!! Та нали самият Исус се кръщава, за да удостовери неговата важност!
   – кръста, който се е утвърдил до сега – в 3:18 Филипяни се говори за „врагове на Христовия кръст“!
   – Стария Завет – самият Христос често го цитира в проповедите си
   – всички чистосърдечни молитви на християнина са чути от Бога – „Отче наш“ е само еталон за молитва
   – Бог като Творец на всичко видимо и невидимо – скандално твърдение, което не търпи коментар!

   Лично на Вас благодаря за всичко това, което сте изложили, тъй като чрез него богомилите се разкриват като една лицемерна извратена ерес, претендираща да има нещо общо с Божия Син! Винаги съм търсел каква е била вината на българите, за да бъдат наказани с това ужасно и безкрайно турско робство. Вие като че ли затвърдихте моите съмнения. А къде се намираме днес, ще Ви отговоря следващия път не от себе си, а с една мисъл на патриарха на българската литература, ако проявите интерес да я научите.
   С най-дълбоки почитания: Д.Димитров-Орфей

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Димитров,
   Благодаря за коментара Ви. За съжаление тълкувате думите ми "както дявола евангелието" :) аз не излагам нещо по-различно от това, което всеки нормален човек може да прочете в десетки статии, изследвания и книги относно богомилите. Така че приписвайки ми ролята на "катализатор", благодарение на който "се разкриват като една лицемерна и извратена ерес" е меко казано пресилена.
   Извинявам се на Спароток (който има чудесна статия на тази тема от 2013г.) за това, че разводняваме темата, навлизайки в дебрите на теологични спорове, за което аз лично не се считам достатъчно компетентен, а не виждам как бих могъл да бъда след като подобни спорове са се водили стотици години от хиляди компетентни хора и от двете страни на барикадата.
   Към всичко казано в предния ми коментар, именно последната част изразява личното ми усещане и моето (подчертавам моето) усещане за нещата. Предполагам от коментарите Ви, че сте с богословско образование или духовна академия?
   Та по същество:
   Според вас богомилите са лицемери, но Вие лицемерно пропускате да обясните отношението на Източната и Западната църкви към например една от най-значимите Божии заповеди: "Не убивай" предвид кланетата, кладите, убийствата извършени над инакомислещите християни, както и въобще просто ХОРА в "името на Христа". На Вас известен ли Ви е поне един случай, когато съвършен Богомил е извършил или подтикнал някого към убийство?

   Доколкото ми е известно Кръста, като символ на Християнството е приет и узаконен като такъв едва по времето на 6тия Вселенски Събор, християните преди това, като не са се кланяли на символа (дървен кръст), те еретици ли са били?
   Исус е пречистен във водата от Йоан Кръстител, също така е бил и обрязан, както е повелявала самата еврейската традиция. Тук ми възникват два въпроса: те, евреите значи ли, че са били Християни след като са практикували водното пречистване столетия преди Исус? След като Исус се е обрязал, а ние православните и католиците не го правим, означава ли, че сме еретици?
   В този ред на мисли се изкушавам (за което моля да ме извините) да задам още няколко "еретични въпроса":
   След като в крайна сметка се прекланяме като Християни на символа "кръст", какви са били езичниците в дълбока древност, които хилядолетия преди Исус са почитали този знак в най-разнообразните му форми?
   Когато наричаме свещениците с думата "отче" не нарушаваме ли: “И никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, който е на небесата” – Евангелие от Матея, 23-9 ?
   И наистина последен въпрос, който е и единствения, на който ще се радвам да ми отговорите: очевидно сте добър и вярващ християнин, има ли нещо по-важно според Вас от това, което Исус всъщност ни разкрива - Любов!, не е ли именно Любовта, онзи всобхващащ символ-верую, съдържащ в себе си и "Пътят и Истината и Живота", та дори богомилското "Свобода, Равенство, Братство". Защото човек не може да обича ако не е Свободен (не непременно физически), не би могъл да Обича ако не приема всички останали, като Равни нему, като Братя! Защото ЛЮБОВТА е всъщност единствения ИСТИНСКИ ПЪТ на ЖИВОТА!
   Това е моето символ-верую, аз християнин ли съм или лицемерен еретик? Правилно ли съм разбрал есенцията на Неговото учение или богохулствам?

   Ще се радвам да ми отговорите с въпросната мисъл на патриарха на българската литература... аз пък Ви отговорих искренно и от сърце! ;)
   С уважение и поздрави,
   Т. Георгиев

   Изтриване
  3. Тодоре, бих желал да разберете правилно това което ще Ви напиша. Все още сте в началото на дълъг и славен път.
   Църквата,това е есенцията от ВЕКОВНИЯ опит на християнските мислители. Всеки вярваш може и без Църква, но няма да му стигне живота за РАЗБИРАНЕТО на много Христови истини. Църквата, направлявана от Свети Дух, подкрепя християните по пътя към Царството Божие. Тя е като много по-мъдър, благ и умен наш по-голям приятел. Нашата Църква - православната, никого не приобщава и не задържа насила, за разлика от много други сектантски и тайни организации.
   Позволете един съвет; ПАЗЕТЕ СЕ, в това което прочетох от Вас усещам нещо черно, защото "....не мир дойдох да донеса, а меч;...."(Мат. 10:34-35). Бъдете смел в БИТКАТА и нека Бог да Ви пази.
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Уважаеми Г-н Георгиев,

   Благодаря за голямата чест, която ми оказвате с Вашия обстоен отговор! Дано не се разочаровате – не съм богослов. Просто изпитвам любов към Словото, както и Вие споменавате, че най-важно от всичко е любовта. В Евангелието е употребен изразът „нелицемерна любов“!
   Не мисля, че сте прав като ме обвинявате, че „лицемерно пропускам“ да коментирам недостойното поведение на която и да е църква, защото не съм си поставил за цел да съдя човеци, а по възможност да изоблича идеологии, които се представят за християнски, а са в разрез с написаното Слово. Напълно Ви отдавам право за критиката към обръщението „отче“, а и нещо много важно, което сте пропуснали – към обожествяването на жената, която ражда Исус. Още в „Откровението“ е отчетено, че църквите си имат своите опущения, но тогава трябва ли да кажем, че те изобщо не трябва да съществуват, каквито тенденции се разкриват най-вече в последно време?!
   Проблемът „риба или кръст“, който толкова Ви безпокои за мен не е предмет на дикусия, понеже христяните не се кланят на предмети, а на своя Бог, изявен чрез Светата Троица.
   Кръщението във вода съвсем не е някакво физическо умиване по подобие на практиките в староеврейската религия, а символично умиване от греховете(припомнете си символа на причастието).
   Исус е бил обрязан, когато е бил на 8 дни, а за останалото моля да прочетете 1.Коринтяни 7:18,19.
   Дали езичниците, които са се кланяли на кръст са имали нещо общо с християнството – мисля, че на този въпрос сам можете да си отговорите след като говорихме вече за кръста.
   Вече се съгласихме, че най-важна е любовта, още повече – в Словото пише, че Бог е любов. Но за да можем да достигнем до тази любов в самите себе си, а и до Божията любов, ние трябва да намерим пътя към нея, защото само с наши собствени сили това е невъзможно. Този път ни е даден даром от Бога с единственото условие – да Му се доверим. С вяра трябва да приемем, че Този, който е казал:„Аз съм пътят и истината, и животът“ е този Божи Дар!
   Богомилският лозунг „Свобода, равенство, братство“ не издържа сравнението, като си припомним колко невинни глави са отхвръкнали по време на френската и други подобни революции! А и какви „братя“ и „другари“ бяхме допреди 25 години!...
   А сега къде сме ?! И къде сме били по времето на дядо Вазов? Той пише:„Аз не зная под небето друга книга по-могъществена от Библията... Там, където Библията се чете и знае, злините са случайни, а добродетелите – трайни и постоянни спътници на живота. Учудвам се, че тази Книга МНОГО МАЛКО СЕ ЧЕТЕ И ЗНАЕ У НАС – не само от миряните, но и от духовниците.“
   Беше ми много приятно да си поговорим, макар и по интернет. Сам виждате, че във всичко едва ли са изложени мои собствени мисли.
   Ваш:Д.Димитров-Орфей

   Изтриване
 14. ИВАН ВЕЛИКОВ16 февруари 2016 г., 15:39
  Добре, даже доста добре се доказва произхода ни от траките. Ала не мисля, че трябва да се възхвалява орфизма. Ние, българите, сме източноправославни и точно поради това сме българи. Хубаво е да си знаем корените, но не бива заради тях да отсичаме цъфтежа си.
  Имаше една приказка ,"Всяко ново е добре забравено старо. "
  Няма как нещо да се роди от нищото. Всяко нещо си има предистория.
  Да кажеш ние българите сме източноправославни и никакви други , значи да ни е нямало. А нямакак да не те , нали. имало.
  Ето на какво попаднах днес по интуиция.
  https://www.youtube.com/watch?v=DWl82AwjCL8
  https://www.youtube.com/watch?v=glZSs_joFQc
  Челите много казват че и Орфизма и българското християнстяо от 50-те години на Новата ера са монотеистични идеи.
  И както каза и г-н Серафимов в една от предишните си публикации,първообраза на Христос е Орфей.
  Написах думите една до друга ими дойде на ум съчетанието - Кръстения Орфей.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 15. Иска ми се да коментирате този цитат, г-н Серафимов и благодаря за интересната статия, говори си ДНК-то , много еьперти по виното :-) .
  "Важно е да се спомене, че в Линеар А надписи идеограмата за вино е идентична на глаголическата буква Б, т.е. съществувала е трако-пеласгийска дума за вино започваща с Б."
  Доколкото знаем е имало стара дума за лозе : АБЕЛЯ. Тука някой спомена думата АВИН за вино ..Ако махнеме А в началото на двете ( да речем отпаднало е след време ) стават : БЕЛЯ И ВИН .. Ако е имало трако-пеласгийска дума за вино започваща с Б , БЕЛЯ или подобно може пък и да има някаква връзка... ?

  ОтговорИзтриване
 16. Да добавя 2 думи.забравих, извинвния.А защо не и Биля или Биле .. нали биле е лековито разтение , замайващо така (старобългарския глагол "билясвам", което означава "уручасвам") , то виното си урочасва така да се каже. Е малко фантазия от моя страна за трако-пеласгийска дума за вино започваща с Б :-)
  Кирова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може да са слагали и билки във виното, като при пелина ?

   Изтриване
  2. В определени случаи като при служба в храм, във виното са се слагали билки, но едва ли това е било постоянна практика.

   Изтриване
 17. Имам в 8 реда по 10 лози 100- годишни сортове.Размножаването става само с присад.
  Баба викаше на виното,пукница.Ка се пука зрЪно, така се пука срЪце.
  Палинката е плодова ракия.
  Пия вино само ако спи "с макя си" . Аз си правя виното.Без никакви изкуствени примеси и без никакви мерки .Гледам по звездите.
  Опитвала съм всякакво вино и всякакви пърцуци - "ракии".
  Никакво лекарство не може да се сравни с една чаша чисто вино и 50 грама пърцуца.
  Зет се избира ако свири бърдето , значи сутрин пие от широкото.

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз малко бих разширил списъка с още две напитки: отлежал коняк и тъмен отлежал ром от захарна тръстика. Всичко, което не се прави от грозде или тръстика, за мен е синттетично. Количеството зависи от здравословното и особено от психичното състояние и компаноята.

   Изтриване
 18. Скъпи Павле ! Благодаря ти, че те има ! Де да имаше повече такива българи като теб. Бъди благословен !

  ОтговорИзтриване
 19. Г-н Серафимов, много ви благодаря за просветителския ви труд! Благодаря като българин, но и грък да бях, или руснак, папуасец да бях, пак щях да си ви благодарен, защото истината е общочовешка ценност, древната трако-българска култура трябва да е гордост за всички народи.
  Да попитам: след като колосално количество информация за нас траките по разбираеми причини е унищожена, дали сериозна част в писмен вид не е запазена при брамините?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може би в дълбока древност старите арийци обитаващи Индия да са пазели разкази за европейската си прародина, но едва ли нещо е оцеляло. Все пак индийските учени са против теорията, че арийците са дошли от Европа и не бих се учудил, ако определени предания са оцелели в записан вид, но се спира публикуването им.

   Изтриване
  2. Godfrey Higgins има 2-3 книги за Индия, Брамините и други такива, но има бая грешки, това не значи да не се чете, там е писано и за Еврейчетата, че били индийска колония африканци от Индия, дошла по късно в Asia Minor от индийските земи. Разбира се това е невъзможно :) Най вероятно говори за вълна от връщали се траки, по родни земи, примесени с разни разновидности по пътя и околията.Вече се знае, че и махатбарата, която е началната митология на индийците, всъщност е книга за войната на двама български братя , така, че...
   Елена Блаватска е черпила знания за книгите си и теориите си от него, разбира се с нейното си виждане, така, че всеки що годе интелегентен човек така прави от каквито си иска извори. :) Така, че като поченете да четете книгите заменяйте повечето от народите с траки,българи, скити, кимери и тн. и ще ви се изясни картинката, кой, кой е и какво е направил. Анакалипсис даже май са 4тири тома ;) 1500 страници общо на тема брахмини, религия и кой е сътворил света, само дето не са индийците :) Но все пак, човека иска да е по по най, писал е 18век, около негово време Англия владее Индия и тн... Когато се знаят определени факти от историята и времето, всичко си идва на мястото. :)

   Anacalypsis да се прочетат 4те тома, 5ти том е за християнството, хиггинс е бил убит, когато е тръгнал да пише за него, така че до там е писал човека..

   Изтриване
  3. Не съм чел нищо от Хигинс, по принцип трябва да се четат по-нови неща, понеже едва през последните 20 години започна да излиза нова, ценна информация благодарение на археологически разкопки, проучвания на ДНК и т.н.

   Разбира се и в старите книги има ценни неща, но винаги трябва да се чете между редовете. Всеки автор, колкото и да се опитва да е обективен носи бремето на своето време.

   Изтриване
  4. Ами, това казвам и аз, трябва да се чете между редовете , но все пак ТРЯБВА да се про-чете... Налапвай Павка 8-9те книги на Хиггинс и да видим, какви ценни материали ще намериш. Може да ти даде тук таме по разни проблясъци, че и стари извори, дето е черпил, щото предимно човека така е изследвал нещата, заедно с археология и разкопки и да не говорим, че е бил и собственик на антиквариат, имал е всякакви книги и артефакти. Самият Хиггинс дава доказателства, че Ирландия е образована в старо антично време от Склавоните, заедно с ирландски пастор. :) А и не случайно Хиггинс е хулен и оплюван от всички, които са срещу България, а това което е взето от него е това което е в ощърб, за да пасва на вижданията на някого. Спокойно със знанията, които имаш от днешно време и дата, басирам се че бая работи може да намериш в книгите му, едно нови друго потвърждения, книгите му ги има на английски в нета.

   Изтриване
  5. Книгата на Хигинс е лесна за намиране, но не си струва. Само след 20-тина минути четене става ясно, че автора няма какво да предложи, стила е типичен за началото на 19 век, а тогава както лингвистиката, така и археологията са все още в начален стадий.

   Изтриване
  6. Ти, ако си чел 20мин да си прочел колко 15стр? първите 50-70стр, ако говорим за една и съща книга, а дори и повече аз поне съм ги пропуснал, дори почнах да чета книгата му открая, и така видях, че има какво да предложи. Изчети му книгите и извади всичко пък после говори, че нямало :)

   Изтриване
  7. За 20 минути става ясно дали едно четиво си заслужава, или не :)

   Изтриване
 20. А каква е теорията на индийските учени? Вероятно досаждам, но все повече се убеждавам, че в прокламираната световна история цари предизвикан и поддържан хаос, който създава хаотични, марионетни хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Индийските учени твърдят, че арийците не са пришълци в Индия, а местен народ. Това разбира се е невъзможно, не само дравидския е различен от арийските езици, но и проучванията на ДНК на висшата индиска каста доказват, че арийците са дошли от Източна Европа.

   Изтриване
 21. http://news.nationalgeographic.com/2016/02/160218-oldest-dress-egypt-tarkhan-archaeology

  Най старата дреха в света в Египет, била на около 5500 години в Зората на Египет, т.е когато траките-българите са колили и бесили там нейде 3200-3500г пр.н.е. Като гледам модата и сега е същата... Африканец с бяла дреха, не го виждам, афротата по цветен гюбек си падат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне по мои сведения, най-старата дреха е тази от Дуранкулак, тя е на около 6500 години. Верно е, не е тъкана, но в условията на нашия климат органична материя няма как да се запази.

   http://www.omda.bg/public/bulg/hystory/selishte20.htm

   Изтриване
 22. Славянска или тракйиска душа? Веселин Налбантов, член на управата на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. "Въпреки прокобите, че в Русия имало инфлация, руснаците ще дойдат в българските курорти, защото знаят, че ние ме славянската душа", каза емоционално Налбантов. Той и негови колеги са категорични, че руснаци и украинци няма да предпочетат други места за летуване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки е научен термин за обозначаване на древен балкански народ, славянска езикова група е термин от лингвистиката. Несъмнено с украинци и руснаци ни свързва не само езика, но това не означава, че сме се пръкнали от едно племе, за което никой не е чувал до 6 век.

   Историята на връзката ни с дедите на руснаци, украинци, поляци и др. започва дори доста преди 6-то хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 23. Здравей Павка , във връзка с темата си спомням за една дума използвана от старите хора от Сакарските села :
  - при празници ,Трифон Зарезан и др.такива ,когато се пие вино съм чувал много пъти следното обръщение към виночерпеца - например: "Иване донеси един кобус "или кабус" вино" . "Кобус" или "кабус" , може ли да се каже нещо за етимологията на тази дума ,която не съм чувал на друго място в България .
  Поздрави Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Хърватия при този случай биха употребили думата „канта“.

   Изтриване
  2. "Дай канта с винто " - харманлийски диалект .

   Изтриване
 24. 19-ти февруари 2016г.

  ВЕЧНА ПАМЕТ НА НАЙ-ЧИСТИЯ И САМООТВЕРЖЕН БЪЛГАРИН НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ !!! ХВАЛА БОГУ, МАКАР И РЯДКО, ВСЕ ОЩЕ ИМА НЕГОВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ! ДА БЪДАТ БЛАГОСЛОВЕНИ !

  ОтговорИзтриване
 25. Размисли за странни закономерности в световната история

  Според старата еврейска религия, ако някой стори нещо лошо, трябвало е да принесе в жертва чисто младо животно „без недостатък“, за да му бъде простено извършеното зло.
  Бог принесе Сам Себе си в тяло, като изкупителна жертва за греховете на тия човеци, които с вяра ще приемат този велик дар.
  Най-чистият българин трябваше да увисне на бесилото с думите „аз съм се обрекъл да дам живота си за свободата на Отечеството“, за да възкръсне България от петвековното робство ...

  ОтговорИзтриване
 26. Г-н Спароток,статията ти наистина съдържа висок градус истина по отношение на виното,но що се отнася до произхода на думата не мога да се съглася,че "вино идва от глаголя вия, увивам се" както си написал по-горе в текста.Макар,че глаголЯ вия,увивам се не е лишен от смисъл както за лозата така и за любителя на чашката след като преполови бурето,то произхода на думата не трябва да се търси в тази насока.Думата вино по всичко личи,че произлиза от по-стара дума със значение на КРЪВ.Виното на вид прилича на кръв и често е отъждествявано с кръвта в исторически събития или като литературна метафора.Например на Тайната вечеря Христос казва подавайки хляб и вино на учениците си:"Яжте-това моето тяло,пийте-това е моята кръв".Разбира се има и много други примери,но не това е основният аргумент.За мен вино означава кръв защото има думи със значение на кръв или нещо сходно като кръвоносни съдове,които приличат на думата за вино в различните езици.В български например тази дума е ВЕНА.Друга подобна дума е АРТЕРИЯ,а на баски език(еускара)думата за вино е АРДОА.На албански вино е ВЕРЬО и прилича на българската архаична дума ВИРА,което значи кръвнина.Цитираната по-горе дума за вино на арменски ГИНИ пък е сродна на азерската ГАН и на турската КАН като и двете значат кръв.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Цветанов, думата вена не е българска, тя идва от латинската vena, изконната българска дума е жила. Артерия също е заемка - лат. arteria от гр. ἀρτηρια.

   Нямам сведения за архаична българска дума със значение кръвнина. Притежавам Български Етимологически Речник, Речник на Редките и Остарели Думи, а също и речника на Найден Геров. Уви, дума вира със значение кръвнина, там няма.

   Изтриване
  2. Доста знаменателно е наименованието на винената лоза, както посочи Г-н Стоян Шопов – Vitis vinifera. Предполагам, че се превежда „Увиващото се, от което се прави вино“. Друг колега обърна внимание, че „вито“ или „вино“ е страдателен залог среден род от глагола „вия“(„вия се“).

   Изтриване
  3. Прав сте. ВИНО / ВИНА / КРИВИЦА / КРЪВИЦА ? (ВИНЕНО = червено като кръв)

   Изтриване
 27. http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Dialektni%20dumi%20-%2021%20may%202007/Dialektni%20dumi%20-%20ABV.htm

  http://www.othist.ru/rusbyt013.html

  Що се отнася до думите вена и артерия то повече от ясно е,че не са български но понеже латинския е произлязъл от фригийския(т.е. тракийския)със сигурност в миналото траки и латини са имали повече общи думи помежду си.Така,че думите вино и вена да имат общ корен не е нищо чудно.В български също така има дума "венчавка" което значи женитба,т.е. смесване кръвта на два рода,а в немски има дума "вунде",което значи рана,т.е.кървене,загуба на кръв.В този смисъл има логика вино и кръв да са думи с общ корен.Мисля,че е нелепо да се отхвърлят сравнения на български думи с други езици от Европа защото имайки предвид влиянието,което балканското население в дълбока древност(не обичам понятието индоевропейци)е оказало на евроазиатското пространство като цяло то много думи които са изчезнали от езика ни продължават да се срещат в други езици под различна форма.

  ОтговорИзтриване
 28. https://www.actualno.com/society/naj-staroto-vino-v-sveta-se-pazi-vyv-varna-news_681522.html

  ОтговорИзтриване